update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 06 Jul 2009 09:55:44 +0200
changeset 67 6be649705469355ed24bb670925b05b942a02d90
parent 66 e073a435b6f8bda243e6a84305a1b17f471e9703
child 68 04d7144fc93e8bd8591dc41932dd5b453b7cc50f
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
dom/chrome/plugins.properties
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/notification.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/chrome/shortcuts.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -27,16 +27,18 @@
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.commandkey "p">
 <!ENTITY import.label "Importovať…">
 <!ENTITY import.accesskey "I">
 
 <!ENTITY goOfflineCmd.label "Pracovať offline">
 <!ENTITY goOfflineCmd.accesskey "f">
 
+<!ENTITY menubarCmd.label "Hlavná ponuka">
+<!ENTITY menubarCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Navigačný panel">
 <!ENTITY navbarCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Panel záložiek">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Položky panela záložiek">
 <!ENTITY taskbarCmd.label "Stavový riadok">
 <!ENTITY taskbarCmd.accesskey "r">
 
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -1,17 +1,17 @@
 # LOCALIZATION NOTE (plugins.properties):
 #  Those strings are inserted into an HTML page, so you all HTML characters
 #  have to be escaped in a way that they show up correctly in HTML!
 
 title_label=Zásuvné moduly
 installedplugins_label=Nainštalované zásuvné moduly
 nopluginsareinstalled_label=Nie sú nainštalované žiadne zásuvné moduly
-findmore_label=Viac informácií o zásuvných moduloch prehliadača na
-installhelp_label=Pomocník pre inštaláciu zásuvných modulov je k dispozícii na
+findmore_label=Viac informácií o zásuvných moduloch prehliadača na stránke
+installhelp_label=Pomocník pre inštaláciu zásuvných modulov je k dispozícii na stránke
 file_label=Súbor:
 version_label=Verzia:
 mimetype_label=Typ MIME
 description_label=Popis
 suffixes_label=Prípony
 enabled_label=Povolené
 yes_label=Áno
 no_label=Nie
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -1,11 +1,8 @@
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titleseparator): DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY mainWindow.titleseparator " - ">
-
 <!ENTITY back.label      "Naspäť">
 <!ENTITY back.tooltip     "Naspäť">
 <!ENTITY forward.label     "Dopredu">
 <!ENTITY forward.tooltip    "Dopredu">
 <!ENTITY reload.label     "Obnoviť">
 <!ENTITY reload.tooltip    "Obnoviť">
 <!ENTITY stop.label      "Zastaviť">
 <!ENTITY stop.tooltip     "Zastaviť">
@@ -36,16 +33,21 @@
 <!ENTITY bookmarksManage.label   "Spravovať">
 <!ENTITY foldersHeader.label    "Priečinky">
 
 <!ENTITY editBookmarkEdit.label  "Upraviť">
 <!ENTITY editBookmarkMove.label  "Presunúť">
 <!ENTITY editBookmarkDone.label  "Hotovo">
 <!ENTITY editBookmarkTags.label  "Pridajte značky">
 
+<!ENTITY helperApp.prompt     "Čo si prajete vykonať s">
+<!ENTITY helperApp.open      "Otvoriť">
+<!ENTITY helperApp.save      "Uložiť">
+<!ENTITY helperApp.nothing     "Nič">
+
 <!ENTITY findOnCmd.label   "Hľadať na tejto stránke…">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať znova">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
 
@@ -77,21 +79,29 @@
 <!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
 <!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
 <!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
 <!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
 
 <!ENTITY noResults.label      "Žiadne výsledky">
 
 <!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Táto webová stránka neposkytuje informácie o svojej identite.">
-<!ENTITY identity.connectedTo "Pripojené k stránke">
-<!-- Localization note (identity.runBy) : This string appears between a
-domain name (above) and an organization name (below). E.g.
+<!ENTITY identity.connectedTo2 "Pripojené k">
+<!-- Localization note (identity.runBy2)
+ The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
+ substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
+ with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
+ just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
+<!ENTITY identity.runBy2 "Spravuje ju">
 
-example.com
-which is run by
-Example Enterprises, Inc.
+<!ENTITY consoleHeader.label    "Chybová konzola">
+<!ENTITY consoleAll.label     "Všetko">
+<!ENTITY consoleErrors.label    "Chyby">
+<!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
+<!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
+<!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
+<!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
+<!ENTITY consoleEvaluate.label   "Vyhodnotiť">
+<!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdroj:">
+<!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
+<!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
 
-The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
-substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
-with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
-just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
-<!ENTITY identity.runBy "Spravuje ju">
+<!ENTITY selectListDone.label   "Hotovo">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -4,19 +4,19 @@ editBookmarkNewFolder=Nový priečinok
 
 # Add-on Manager
 addonsRestart=Zmeny sa prejavia po reštartovaní
 addonsRestartButton.label=Reštartovať
 addonsLocalNone.label=Žiadne nainštalované doplnky
 addonsSearchStart.label=Hľadajú sa doplnky…
 addonsSearchStart.button=Zrušiť
 addonsSearchNone.label=Neboli nájdené žiadne doplnky
-addonsSearchNone.button=OK
 addonsSearchFail.label=%S nemohol získať doplnky
 addonsSearchFail.button=OK
+addonsSearchSuccess.button=Vymazať hľadanie
 
 # Download Manager
 # LOCALIZATION NOTE (Status): — is the "em dash" (long dash)
 # #1 download size for FINISHED or download state; #2 host (e.g., eTLD + 1, IP)
 downloadsStatus=#1 — #2
 downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
 # LOCALIZATION NOTE (KnownSize): #1 size number; #2 size unit
 downloadsKnownSize=#1 #2
@@ -50,28 +50,23 @@ xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
 xpinstallDisabledButton.accesskey=v
 
 # Site Identity
 identity.identified.verifier=Overil ju %S
 identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 identity.identified.title_with_country=%S (%S)
-identity.encrypted=Pripojenie k tejto stránke je z dôvodu ochrany pred sledovaním zabezpečené.
-identity.unencrypted=Pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené.
+identity.encrypted2=Zabezpečené
+identity.unencrypted2=Nezabezpečené
 identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite.
 identity.ownerUnknown2=(neznámy)
 
 # Geolocation UI
-# LOCALIZATION NOTE (exactLocation, neighborhoodLocation): These do not have to be
-# exact value, instead approximations would be fine.
-# examples: Neighborhood (within 2 km)
-#      Exact Location (within 3 m)
-#
-geolocation.exactLocation=Presná poloha
-geolocation.exactLocation.subLabel=(presnosť 3 m)
-geolocation.exactLocationKey=E
-geolocation.neighborhoodLocation=Okolie
-geolocation.neighborhoodLocation.subLabel=(presnosť 2 km)
-geolocation.neighborhoodLocationKey=k
-geolocation.nothingLocation=Nič
-geolocation.nothingLocationKey=i
-geolocation.requestMessage=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate. Môžete uviesť:
+geolocation.share=Prezradiť
+geolocation.share.accessKey=e
+geolocation.dontShare=Neprezradiť
+geolocation.dontShare.accessKey=a
+geolocation.siteWantsToKnow=%S chce vedieť, kde sa nachádzate.
+
+# Error Console
+typeError=Chyba:
+typeWarning=Upozornenie:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/notification.dtd
@@ -0,0 +1,8 @@
+
+<!-- 
+   LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the
+   unicode ellipsis char, \u2026,
+   or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your
+   locale.
+-->
+<!ENTITY geolocation.learnMore     "Viac info…">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,14 +1,12 @@
 <!ENTITY content.title               "Obsah">
 <!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
 <!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
 <!ENTITY enableJavaScript.description       "Väčšina interaktívnych stránok používa JavaScript">
-<!ENTITY javascript.options.jit.content.title   "Povoliť JavaScript tracing">
-<!ENTITY javascript.options.jit.content.description "Pri JavaScripte použije kompiláciu do natívneho kódu">
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Povoliť zásuvné moduly">
 <!ENTITY enablePlugins.description         "Zásuvné moduly sa používajú pre špeciálny obsah, ako napr. video">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
 <!ENTITY allowCookies.description         "Stránky používajú cookies na vašu identifikáciu a ukladanie nastavení stránok">
 <!ENTITY clearPrivateData.title          "Vymazanie nedávnej histórie prehliadania">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
 <!ENTITY clearPrivateData.description       "História pomáha &brandShortName;u navrhovať, kam môžete prejsť">
deleted file mode 100644
--- a/mobile/chrome/shortcuts.properties
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-cmd_back.name=Prejsť naspäť
-cmd_forward.name=Prejsť dopredu
-cmd_reload.name=Znovu načítať
-cmd_stop.name=Zastaviť načítavanie
-cmd_search.name=Hľadať
-cmd_go.name=Načítať adresu
-cmd_openLocation.name=Otvoriť umiestnenie
-cmd_star.name=Pridať medzi záložky
-cmd_bookmarks.name=Zobraziť záložky
-cmd_find.name=Hľadať na stránke
-cmd_findAgain.name=Hľadať znova
-cmd_findPrevious.name=Hľadať predchádzajúce
-cmd_menu.name=Zobraziť ponuku
-cmd_fullscreen.name=Režim na celú obrazovku
-cmd_scrollPageUp.name=Posunúť nahor
-cmd_scrollToBeginning.name=Prejsť na začiatok
-cmd_scrollPageDown.name=Posunúť nadol
-cmd_scrollToEnd.name=Prejsť na koniec
-cmd_cut.name=Vystrihnúť
-cmd_copy.name=Kopírovať
-cmd_copylink.name=Kopírovať adresu odkazu
-cmd_paste.name=Prilepiť
-cmd_delete.name=Odstrániť
-cmd_selectAll.name=Vybrať všetko
-cmd_newTab.name=Otvoriť novú kartu
-cmd_closeTab.name=Zavrieť aktuálnu kartu
-cmd_actions.name=Otvoriť zoznam akcií
-cmd_panel.name=Otvoriť panel vecí
-cmd_sanitize.name=Odstrániť všetky osobné uložené informácie
-cmd_zoomin.name=Priblížiť
-cmd_zoomout.name=Vzdialiť
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -21,22 +21,22 @@
 <!ENTITY cmd.checkUpdatesAll.label    "Hľadať aktualizácie">
 <!ENTITY cmd.checkUpdatesAll.accesskey  "H">
 <!ENTITY cmd.checkUpdatesAllAddon.tooltip "Hľadanie aktualizácií doplnkov">
 <!ENTITY cmd.checkUpdatesAllTheme.tooltip "Hľadanie aktualizácií tém">
 <!ENTITY cmd.installLocalFile.label    "Nainštalovať">
 <!ENTITY cmd.installLocalFile.accesskey  "N">
 <!ENTITY cmd.installFileAddon.tooltip   "Nainštaluje doplnky">
 <!ENTITY cmd.installFileTheme.tooltip   "Nainštaluje témy">
-<!ENTITY cmd.installUpdatesAll.label   "Nainštalovať aktualizácie">
-<!ENTITY cmd.installUpdatesAll.accesskey "N">
-<!ENTITY cmd.installUpdatesAll.tooltip  "Nainštaluje vybrané aktualizácie">
-<!ENTITY cmd.restartApp2.label       "Reštartovať &brandShortName;">
-<!ENTITY cmd.restartApp2.accesskey     "R">
-<!ENTITY cmd.restartApp2.tooltip      "Zmeny sa prejavia až po reštarte aplikácie &brandShortName;">
+<!ENTITY cmd.installUpdatesAll2.label   "Nainštalovať aktualizácie">
+<!ENTITY cmd.installUpdatesAll2.accesskey "N">
+<!ENTITY cmd.installUpdatesAll2.tooltip  "Nainštalovať vybrané aktualizácie">
+<!ENTITY cmd.restartApp2.label      "Reštartovať &brandShortName;">
+<!ENTITY cmd.restartApp2.accesskey    "R">
+<!ENTITY cmd.restartApp2.tooltip     "Zmeny sa prejavia až po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY cmd.skip.label          "Preskočiť">
 <!ENTITY cmd.skip.accesskey        "P">
 <!ENTITY cmd.skip.tooltip         "Preskočiť tieto aktualizácie">
 <!ENTITY cmd.continue.label        "Pokračovať">
 <!ENTITY cmd.continue.accesskey      "k">
 <!ENTITY cmd.continue.tooltip       "Pokračovať v načítavaní aplikácie &brandShortName;">
 
 <!ENTITY cmd.enableAll.label       "Povoliť všetko">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -67,19 +67,16 @@ softBlockedInstallAcceptLabel=Napriek tomu nainštalovať
 softBlockedInstallAcceptKey=N
 
 missingFileTitle=Chýbajúci súbor
 missingFileMessage=%S nemohol načítať túto položku, pretože chýba súbor %S.
 
 malformedMessage=%S nemohol nainštalovať túto položku, pretože informácie "%S" (poskytnuté touto položkou) sú neplatné. Prosím, informujte autora o tomto probléme.
 malformedTitle=Poškodený súbor
 
-malformedRegistrationTitle=Registrácia bola neúspešná
-malformedRegistrationMessage=%S nemohol nainštalovať túto položku, pretože sa ju nepodarilo zaregistrovať do "chrome". Prosím, informujte autora o tomto probléme.
-
 invalidFileExtTitle=Neplatná prípona súboru
 invalidFileExtMessage=Doplnok "%S" sa nepodarilo nainštalovať, pretože súbor má neplatnú príponu (%S nie je platnou príponou súboru pre %S). Prosím, informujte autora o tomto probléme.
 missingPackageFilesTitle=Chýbajúce inštalačné súbory
 missingPackageFilesMessage=Balíček "%S" sa nepodarilo nainštalovať, pretože nemá správny obsah (%S musí obsahovať aspoň jeden súbor rozšírenia alebo témy). Prosím, informujte autora o tomto probléme.
 
 errorInstallTitle=Chyba
 errorInstallMsg=%S nemohol nainštalovať súbor \n\n%S\n\nkvôli chybe: %S