update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 01 Dec 2008 23:53:29 +0100
changeset 42 5d6a8d18531a12bbf46b0800001e9ace429246c7
parent 39 151ba2699f9fa1846ae07a016b0e550c91f04641
child 43 c1c7690a10f418b03e7ec93453d6a36a95c3df5b
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/installer/custom.properties
calendar/chrome/calendar/preferences/views.dtd
calendar/chrome/sunbird/sunbird.dtd
calendar/installer/custom.properties
mail/installer/custom.properties
suite/installer/windows/custom.properties
--- a/browser/installer/custom.properties
+++ b/browser/installer/custom.properties
@@ -68,17 +68,17 @@ SUMMARY_MAKE_DEFAULT=$BrandShortName bude nastavený ako predvolený webový prehliadač.
 SUMMARY_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
 SURVEY_TEXT=&Povedzte nám váš názor na $BrandShortName
 LAUNCH_TEXT=&Spustiť $BrandFullName
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony $BrandShortNameu:
 ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
 ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
 ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program $BrandShortName ukončený.\n\nUkončite $BrandShortName.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program $BrandFullName ukončený.\n\nUkončite $BrandFullName.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v odinštalácii, musí byť program $BrandFullName ukončený.\n\nUkončite $BrandFullName.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Program $BrandFullName je už spustený.\n\nPred spustením inštalovanej verzie ukončite $BrandFullName.
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolené zapisovať do zadaného inštalačného priečinka.\n\nVyberte iný priečinok.
 WARN_DISK_SPACE=Na inštaláciu do zadaného priečinka nie je dostatok miesta.\n\nVyberte iné umiestnenie.
 WARN_UNSUPPORTED_MSG=Ospravedlňujeme sa, $BrandShortName nemohol byť nainštalovaný. Táto verzia $BrandShortNameu vyžaduje ${MinUnsupportedVer} alebo novší.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania programu $BrandShortName je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Na dokončenie aktualizácie programu $BrandShortName je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Chyba pri vytváraní priečinka:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Kliknutím na tlačidlo Zrušiť ukončite inštaláciu alebo\nkliknutím na tlačidlo Znova pokus zopakujte.
--- a/calendar/chrome/calendar/preferences/views.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/preferences/views.dtd
@@ -56,17 +56,17 @@
 <!ENTITY pref.calendar.view.daystart.label "Deň začína o:">
 <!ENTITY pref.calendar.view.daystart.accesskey "z">
 <!ENTITY pref.calendar.view.dayend.label "Deň končí o:">
 <!ENTITY pref.calendar.view.dayend.accesskey "k">
 <!ENTITY pref.calendar.view.visiblehours.label "V pohľade zobraziť:">
 <!ENTITY pref.calendar.view.visiblehours.accesskey "b">
 <!ENTITY pref.calendar.view.visiblehoursend.label "hodín">
 
-<!ENTITY pref.numberofweeks.label "Predvolený počet týždňov (vrátane predchádzajúcich):">
+<!ENTITY pref.numberofweeks.label "Počet zobrazených týždňov (vrátane predchádzajúcich):">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.accesskey "e">
 <!ENTITY pref.numberofpreviousweeks.label "Počet predchádzajúcich týždňov:">
 <!ENTITY pref.numberofpreviousweeks.accesskey "c">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.0 "žiadny">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.1 "1 týždeň">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.2 "2 týždne">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.3 "3 týždne">
 <!ENTITY pref.numberofweeks.4 "4 týždne">
--- a/calendar/chrome/sunbird/sunbird.dtd
+++ b/calendar/chrome/sunbird/sunbird.dtd
@@ -64,16 +64,17 @@
 <!ENTITY sunbird.calendartab.label             "Dátum">
 <!ENTITY sunbird.listofcalendarstab.label         "Kalendáre">
 
 <!ENTITY sunbird.find.key                 "F">
 <!ENTITY sunbird.close.key                 "W">
 
 <!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.label         "Počet týždňov" >
 <!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.accesskey       "P" >
+<!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.1           "1 týždeň" >
 <!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.2           "2 týždne" >
 <!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.3           "3 týždne" >
 <!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.4           "4 týždne" >
 <!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.5           "5 týždňov" >
 <!ENTITY sunbird.menu.numberofweeks.6           "6 týždňov" >
 
 <!-- customizable toolbars -->
 <!ENTITY sunbird.context.customize.label          "Prispôsobiť…">
--- a/calendar/installer/custom.properties
+++ b/calendar/installer/custom.properties
@@ -58,17 +58,17 @@ OPTIONS=$(^NameDA) – &Možnosti
 SAFE_MODE=Núdzový režim
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Typ inštalácie
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Výber typu inštalácie
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Nastavenie odkazov
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvorenie ikon programu
 SURVEY_TEXT=&Povedzte nám svoj názor na ${BrandShortName}
 LAUNCH_TEXT=&Spustiť ${BrandFullName}
 WARN_APP_RUNNING_INSTALL=Pred pokračovaním v inštalácii musí byť program ${BrandFullName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandFullName} a kliknutím na tlačidlo "OK" automaticky spustíte inštaláciu.
-WARN_APP_RUNNING_UNINSTALL=Pred pokračovaním v odinštalovaní musí byť program ${BrandFullName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandFullName} a kliknutím na tlačidlo "OK" automaticky spustíte odinštalovanie.
+WARN_APP_RUNNING_UNINSTALL=Pred pokračovaním v odinštalovaní musí byť program ${BrandFullName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandFullName} a kliknutím na tlačidlo "OK" automaticky spustíte odinštalovanie.
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony ${BrandShortName}u:
 ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
 ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
 ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolené zapisovať do zadaného inštalačného priečinka.\n\nVyberte iný priečinok.
 WARN_DISK_SPACE=Na inštaláciu do zadaného priečinka nie je dostatok miesta.\n\nVyberte iné umiestnenie.
 
 STATUS_INSTALL_APP=Inštaluje sa ${BrandShortName}…
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -62,17 +62,17 @@ SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania môže byť potrebné reštartovať počítač.
 SUMMARY_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
 SURVEY_TEXT=&Povedzte nám váš názor na ${BrandShortName}
 LAUNCH_TEXT=&Spustiť ${BrandFullName}
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony ${BrandShortName}u:
 ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
 ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
 ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program $BrandShortName ukončený.\n\nUkončite $BrandShortName.
-WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program ${BrandFullName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandFullName}.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v odinštalácii, musí byť program ${BrandFullName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandFullName}.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Program ${BrandFullName} je už spustený.\n\nPred spustením inštalovanej verzie ukončite ${BrandFullName}.
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolené zapisovať do zadaného inštalačného priečinka.\n\nVyberte iný priečinok.
 WARN_DISK_SPACE=Na inštaláciu do zadaného priečinka nie je dostatok miesta.\n\nVyberte iné umiestnenie.
 WARN_UNSUPPORTED_MSG=Ospravedlňujeme sa, ${BrandShortName} nemohol byť nainštalovaný. Táto verzia ${BrandShortName}u vyžaduje ${MinUnsupportedVer} alebo novší.
 WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania programu ${BrandShortName} je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
 WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Na dokončenie aktualizácie programu ${BrandShortName} je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Chyba pri vytváraní priečinka:
 ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Kliknutím na tlačidlo Zrušiť ukončite inštaláciu alebo\nkliknutím na tlačidlo Znova pokus zopakujte.
--- a/suite/installer/windows/custom.properties
+++ b/suite/installer/windows/custom.properties
@@ -69,33 +69,48 @@ PROFILE_TEXT=Správca profilov
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Typ inštalácie
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Výber typu inštalácie
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Nastavenie odkazov
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvorenie ikon programu
 SUMMARY_PAGE_TITLE=Súhrn
 SUMMARY_PAGE_SUBTITLE=Pripravené na nainštalovanie ${BrandShortName}
 SUMMARY_INSTALLED_TO=${BrandShortName} bude nainštalovaný do nasledujúceho priečinka:
 SUMMARY_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Inštalovať.
+SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_INSTALL=Na dokončenie inštalácie môže byť potrebné reštartovať počítač.
+SUMMARY_REBOOT_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania môže byť potrebné reštartovať počítač.
 SURVEY_TEXT=&Povedzte nám váš názor na ${BrandShortName}
 LAUNCH_TEXT=&Spustiť ${BrandFullName}
-WARN_APP_RUNNING_INSTALL=Pri inštalácii musí byť program ${BrandFullName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandFullName} a kliknutím na tlačidlo "OK" automaticky spustíte inštaláciu.
-WARN_APP_RUNNING_UNINSTALL=Pri odinštalácii musí byť program ${BrandFullName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandFullName} a kliknutím na tlačidlo "OK" automaticky spustíte odinštaláciu.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Program ${BrandShortName} je už spustený.\n\nPred spustením inštalovanej verzie ukončite ${MinSupportedVer}.
+WARN_UNSUPPORTED_MSG=Ospravedlňujeme sa, ${BrandShortName} nemohol byť nainštalovaný. Táto verzia ${BrandShortName} vyžaduje ${MinUnsupportedVer} alebo novší.
 CREATE_ICONS_DESC=Vytvoriť ikony aplikácie ${BrandShortName}:
 ICONS_DESKTOP=Na &pracovnej ploche
 ICONS_STARTMENU=V priečinku Programy po&nuky Štart
 ICONS_QUICKLAUNCH=Na paneli &Rýchle spustenie
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolené zapisovať do zadaného inštalačného priečinka.\n\nVyberte iný priečinok.
 WARN_DISK_SPACE=Na inštaláciu do zadaného priečinka nie je dostatok miesta.\n\nVyberte iné umiestnenie.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_INSTALL=Ak chcete pokračovať v inštalácii, musí byť program ${BrandShortName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandShortName}.
+WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_UNINSTALL=Ak chcete pokračovať v odinštalácii, musí byť program ${BrandShortName} ukončený.\n\nUkončite ${BrandShortName}.
+WARN_RESTART_REQUIRED_UNINSTALL=Na dokončenie odinštalovania programu ${BrandShortName} je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
+WARN_RESTART_REQUIRED_UPGRADE=Na dokončenie aktualizácie programu ${BrandShortName} je potrebné reštartovať počítač. Chcete ho reštartovať teraz?
+ERROR_CREATE_DIRECTORY_PREFIX=Chyba pri vytváraní priečinka:
+ERROR_CREATE_DIRECTORY_SUFFIX=Kliknutím na tlačidlo Zrušiť ukončite inštaláciu alebo\nkliknutím na tlačidlo Znova pokus zopakujte.
+
+UN_CONFIRM_CLICK=Pokračujte kliknutím na tlačidlo Odinštalovať.
+UN_CONFIRM_PAGE_TITLE=Odinštalovanie programu ${BrandFullName}
+UN_CONFIRM_PAGE_SUBTITLE=Odstránenie ${BrandFullName} z počítača.
+UN_CONFIRM_UNINSTALLED_FROM=${BrandShortName} bude odinštalovaný z nasledujúceho priečinka:
 
 STATUS_INSTALL_APP=Inštaluje sa ${BrandShortName}…
 STATUS_INSTALL_LANG=Inštalujú sa jazykové súbory (${AB_CD})…
 STATUS_INSTALL_OPTIONAL=Inštalujú sa voliteľné súčasti…
 STATUS_UNINSTALL_MAIN=Odinštalováva sa ${BrandShortName}…
 STATUS_CLEANUP=Prebieha čistenie…
 
+BANNER_CHECK_EXISTING=Kontroluje sa existujúca inštalácia…
+
 # _DESC strings support approximately 65 characters per line.
 # One line
 OPTIONS_SUMMARY=Vyberte preferovaný typ inštalácie a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 # One line
 OPTION_STANDARD_DESC=${BrandShortName} bude nainštalovaný s bežnými súčasťami.
 OPTION_STANDARD_RADIO=&Štandardná
 # One line
 OPTION_COMPLETE_DESC=${BrandShortName} bude nainštalovaný so všetkými dostupnými súčasťami.