update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 30 Jul 2012 20:56:51 +0200
changeset 734 5c6659e4db0b307317900dff1974fed789e76d7c
parent 689 d75512ebad3cd170141c4b0f9ed7a4255dd8adab
child 735 30028b783a3c798daf1a5a3609211b6f3ff7d45f
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/pdfviewer/chrome.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
browser/webapprt/webapp.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
dom/chrome/security/csp.properties
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/auth.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/settings.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceeds2GB.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsLimit.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsQuota.dtd
mail/chrome/messenger/junkLog.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/offline.properties
mail/chrome/messenger/pgpmime.properties
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/applications.properties
mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
mobile/android/chrome/aboutReader.properties
mobile/android/chrome/browser.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.properties
suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
suite/chrome/mailnews/junkLog.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
suite/chrome/mailnews/pgpmime.properties
suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/console.dtd
toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/intl.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/settingsChange.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
@@ -10,15 +10,15 @@
             you may translate "crash" instead (even though it's IT-speak) -->
 <!ENTITY restorepage.problemDesc  "&brandShortName; má problémy s obnovením vašich naposledy otvorených okien a kariet. Toto zvyčajne spôsobuje posledná načítaná webová stránka.">
 <!ENTITY restorepage.tryThis    "Môžete skúsiť:">
 <!ENTITY restorepage.restoreSome  "Odstrániť jednu alebo viacero kariet, ktoré by mohli spôsobovať problémy">
 <!ENTITY restorepage.startNew    "Spustiť úplne novú reláciu prehliadania">
 
 <!ENTITY restorepage.tryagainButton "Obnoviť">
 <!ENTITY restorepage.restore.access "b">
-<!ENTITY restorepage.cancelButton  "Spustiť novú reláciu">
-<!ENTITY restorepage.cancel.access "r">
+<!ENTITY restorepage.closeButton  "Zavrieť">
+<!ENTITY restorepage.close.access  "Z">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreHeader "Obnoviť">
 <!ENTITY restorepage.listHeader   "Okná a karty">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: &#37;S will be replaced with a number. -->
 <!ENTITY restorepage.windowLabel  "Okno č. &#37;S">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -110,16 +110,17 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY closeWindow.label "Zavrieť okno">
 <!ENTITY closeWindow.accesskey "v">
 
 <!ENTITY bookmarksMenu.label "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksMenu.accesskey "o">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.label "Pridať medzi záložky">
 <!ENTITY bookmarkThisPageCmd.commandkey "d">
+<!ENTITY sharePageCmd.commandkey "l">
 <!ENTITY subscribeToPageMenupopup.label "Odoberať kanál tejto stránky">
 <!ENTITY subscribeToPageMenuitem.label "Odoberať kanál tejto stránky…">
 <!ENTITY addCurPagesCmd.label "Pridať všetky karty medzi záložky…">
 <!ENTITY showAllBookmarks2.label "Zobraziť všetky záložky">
 <!ENTITY unsortedBookmarksCmd.label "Nezaradené záložky">
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Zobraziť ďalšie záložky">
 
 <!ENTITY backCmd.label         "Naspäť">
@@ -232,22 +233,22 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY responsiveDesignTool.label  "Režim Responsive Design">
 <!ENTITY responsiveDesignTool.accesskey "R">
 <!ENTITY responsiveDesignTool.commandkey "M">
 
 <!ENTITY inspectCloseButton.tooltiptext "Zavrieť okno prieskumníka">
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Zavrieť panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label "Panel nástrojov Vývojár">
-<!ENTITY devToolbarMenu.accesskey "V">
-<!ENTITY devToolbar.commandkey "v">
+<!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "v">
+<!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
+<!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
 
 <!ENTITY webConsoleButton.label "Webová konzola">
 <!ENTITY inspectorButton.label "Prieskumník">
-<!ENTITY scriptsButton.label "Skripty">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.label    "Kopírovať obsah v značkách HTML">
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "b">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.label    "Kopírovať vrátane kódu HTML">
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.accesskey  "v">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLDelete.label     "Odstrániť uzol">
@@ -432,43 +433,41 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.label "Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy…">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.label    "Vytvoriť záložku pre túto stránku">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey  "z">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.label  "Vytvoriť záložku pre tento odkaz">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.label  "Vytvoriť záložku pre tento rámec">
 <!ENTITY bookmarkThisFrameCmd.accesskey "V">
-<!ENTITY sendPageCmd.label      "Odoslať odkaz…">
-<!ENTITY sendPageCmd.accesskey    "l">
+<!ENTITY emailPageCmd.label      "Odoslať odkaz…">
+<!ENTITY emailPageCmd.accesskey    "l">
 <!ENTITY savePageCmd.label      "Uložiť stránku ako…">
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey    "r">
 <!-- alternate for content area context menu -->
 <!ENTITY savePageCmd.accesskey2    "U">
 <!ENTITY savePageCmd.commandkey    "s">
 <!ENTITY saveFrameCmd.label      "Uložiť rámec ako…">
 <!ENTITY saveFrameCmd.accesskey    "m">
 <!ENTITY printFrameCmd.label     "Vytlačiť rámec…">
 <!ENTITY printFrameCmd.accesskey   "c">
 <!ENTITY saveLinkCmd.label      "Uložiť cieľ odkazu ako…">
 <!ENTITY saveLinkCmd.accesskey    "d">
-<!ENTITY sendLinkCmd.label      "Odoslať odkaz…">
-<!ENTITY sendLinkCmd.accesskey    "s">
 <!ENTITY saveImageCmd.label      "Uložiť obrázok ako…">
 <!ENTITY saveImageCmd.accesskey    "U">
 <!ENTITY saveVideoCmd.label      "Uložiť video ako…">
 <!ENTITY saveVideoCmd.accesskey    "U">
 <!ENTITY saveAudioCmd.label      "Uložiť zvuk ako…">
 <!ENTITY saveAudioCmd.accesskey    "U">
-<!ENTITY sendImageCmd.label      "Odoslať obrázok…">
-<!ENTITY sendImageCmd.accesskey    "r">
-<!ENTITY sendVideoCmd.label      "Odoslať video…">
-<!ENTITY sendVideoCmd.accesskey    "v">
-<!ENTITY sendAudioCmd.label      "Odoslať zvuk…">
-<!ENTITY sendAudioCmd.accesskey    "v">
+<!ENTITY emailImageCmd.label     "Odoslať obrázok…">
+<!ENTITY emailImageCmd.accesskey   "r">
+<!ENTITY emailVideoCmd.label     "Odoslať video…">
+<!ENTITY emailVideoCmd.accesskey   "v">
+<!ENTITY emailAudioCmd.label     "Odoslať zvuk…">
+<!ENTITY emailAudioCmd.accesskey   "v">
 <!ENTITY copyLinkCmd.label      "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey    "a">
 <!ENTITY copyImageCmd.label      "Kopírovať adresu obrázka">
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.label  "Kopírovať obrázok">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Kopírovať adresu videa">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "e">
@@ -647,8 +646,16 @@ just addresses the organization to follo
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markupButton.arialabel): The markup button is the button
 located in front of the breadcrumbs display in the inspector toolbar. The button
 doesn't display any label, but exposes a label to screen-readers with "aria-label".
 -->
 <!ENTITY markupButton.arialabel     "Značky">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markupButton.accesskey): The key bound to the Markup panel's
 toolbar button -->
 <!ENTITY markupButton.accesskey     "Z">
+
+<!ENTITY socialToolbar.title    "Tlačidlo Sociálne siete">
+<!ENTITY social.notLoggedIn.label  "Neprihlásený">
+
+<!ENTITY social.sharePopup.undo.label   "Zrušiť zdieľanie">
+<!ENTITY social.sharePopup.undo.accesskey "Z">
+<!ENTITY social.sharePopup.ok.label    "OK">
+<!ENTITY social.sharePopup.ok.accesskey  "O">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -351,18 +351,23 @@ telemetryYesButtonAccessKey = o
 telemetryNoButtonLabel = Nie
 telemetryNoButtonAccessKey = N
 
 # Webapps notification popup
 webapps.install = Nainštalovať
 webapps.install.accesskey = N
 #LOCALIZATION NOTE (webapps.requestInstall) %1$S is the web app name, %2$S is the site from which the web app is installed
 webapps.requestInstall = Chcete nainštalovať "%1$S" z tejto stránky (%2$S)?
+webapps.install.success = Aplikácia bola nainštalovaná
 
 # Telemetry opt-out prompt for Aurora and Nightly
 # LOCALIZATION NOTE (telemetryOptOutPrompt): %1$S and %3$S will be replaced by
 # brandFullName, and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
 telemetryOptOutPrompt = %1$S odosiela informácie o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, využívaní funkcií a nastavení prehliadača spoločnosti %2$S s cieľom urobiť prehliadač %3$S lepším.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.entered=%S je teraz v režime Na celú obrazovku.
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.rememberDecision=Zapamätať si toto rozhodnutie pre %S
+
+social.shareButton.tooltip=Zdieľať
+social.shareButton.sharedtooltip=Túto stránku zdieľate
+social.pageShared.label=Stránka pridaná medzi zdieľané
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -50,16 +50,32 @@ pauseTooltip=Kliknutím pozastavíte ladenie
 # LOCALIZATION NOTE (resumeLabel): The label that is displayed on the pause
 # button when the debugger is in a paused state.
 resumeTooltip=Kliknutím pokračujte v ladení
 
 # LOCALIZATION NOTE (emptyStackText): The text that is displayed in the stack
 # frames list when there are no frames to display.
 emptyStackText=Žiadne dostupné zásobníky.
 
+# LOCALIZATION NOTE (emptyBreakpointsText): The text that is displayed in the
+# breakpoints list when there are no breakpoints to display.
+emptyBreakpointsText=Nie sú dostupné žiadne body prerušenia.
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakpointMenuItem): The text for all the elements that
+# are displayed in the breakpoints menu item popup.
+breakpointMenuItem.enableSelf=Povoliť bod prerušenia
+breakpointMenuItem.disableSelf=Zakázať bod prerušenia
+breakpointMenuItem.deleteSelf=Odstrániť bod prerušenia
+breakpointMenuItem.enableOthers=Povoliť iné
+breakpointMenuItem.disableOthers=Zakázať iné
+breakpointMenuItem.deleteOthers=Odstrániť iné
+breakpointMenuItem.enableAll=Povoliť všetky body prerušenia
+breakpointMenuItem.disableAll=Zakázať všetky body prerušenia
+breakpointMenuItem.deleteAll=Odstrániť všetky body prerušenia
+
 # LOCALIZATION NOTE (loadingText): The text that is displayed in the script
 # editor when the laoding process has started but there is no file to display
 # yet.
 loadingText=Načítava sa\u2026
 
 # LOCALIZATION NOTE (loadingError):
 # This is the error message that is displayed on failed attempts to load an
 # external resource file.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gcli.properties
@@ -15,16 +15,25 @@
 # or command parameter when no description has been provided.
 canonDescNone=(bez popisu)
 
 # LOCALIZATION NOTE (cliEvalJavascript): The special '{' command allows entry
 # of JavaScript like traditional developer tool command lines. This describes
 # the '{' command.
 cliEvalJavascript=Vojsť priamo do JavaScriptu
 
+# LOCALIZATION NOTE (cliUnusedArg): When the command line has more arguments
+# than the current command can understand this is the error message shown to
+# the user.
+cliUnusedArg=Príliš veľa parametrov
+
+# LOCALIZATION NOTE (cliOptions): The title of the dialog which displays the
+# options that are available to the current command.
+cliOptions=Dostupné možnosti
+
 # LOCALIZATION NOTE (fieldSelectionSelect): When a command has a parameter
 # that has a number of pre-defined options the user interface presents these
 # in a drop-down menu, where the first 'option' is an indicator that a
 # selection should be made. This string describes that first option.
 fieldSelectionSelect=Zvoľte %S…
 
 # LOCALIZATION NOTE (fieldArrayAdd): When a command has a parameter that can
 # be repeated a number of times (e.g. like the 'cat a.txt b.txt' command) the
@@ -33,16 +42,21 @@ fieldSelectionSelect=Zvoľte %S…
 fieldArrayAdd=Pridať
 
 # LOCALIZATION NOTE (fieldArrayDel): When a command has a parameter that can
 # be repeated a number of times (e.g. like the 'cat a.txt b.txt' command) the
 # user interface presents buttons to add and remove arguments. This string is
 # used to remove arguments.
 fieldArrayDel=Odstrániť
 
+# LOCALIZATION NOTE (fieldMenuMore): When the menu has displayed all the
+# matches that it should (i.e. about 10 items) then we display this to alert
+# the user that more matches are available.
+fieldMenuMore=Ďalšie zhody, skúšajte ďalej
+
 # LOCALIZATION NOTE (jstypeParseScope): The command line provides completion
 # for JavaScript commands, however there are times when the scope of what
 # we're completing against can't be used. This error message is displayed when
 # this happens.
 jstypeParseScope=Rozsah stratený
 
 # LOCALIZATION NOTE (jstypeParseMissing): When the command line is doing
 # JavaScript completion, sometimes the property to be completed does not
@@ -132,16 +146,38 @@ helpManDescription=Popis
 # LOCALIZATION NOTE (helpManParameters): A heading shown above the parameters
 # in a help page for a command in the console.
 helpManParameters=Parametre
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpManNone): Some text shown under the parameters
 # heading in a help page for a command which has no parameters.
 helpManNone=žiadne
 
+# LOCALIZATION NOTE (helpListAll): The heading shown in response to the 'help'
+# command when used without a filter, just above the list of known commands.
+helpListAll=Dostupné príkazy:
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpListPrefix): The heading shown in response to the
+# 'help <search>' command (i.e. with a search string), just above the list of
+# matching commands.
+helpListPrefix=Príkazy začínajúce '%1$S':
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpListNone): The heading shown in response to the 'help
+# <search>' command (i.e. with a search string), when there are no matching
+# commands.
+helpListNone=Žiadne príkazy nezačínajú reťazcom '%1$S'
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManRequired): When the 'help x' command wants to show
+# the manual for the 'x' command it needs to be able to describe the
+# parameters as either required or optional. See also 'helpManOptional'.
+helpManRequired=vyžadované
+
+# LOCALIZATION NOTE (helpManOptional): See description of 'helpManRequired'
+helpManOptional=voliteľné
+
 # LOCALIZATION NOTE (subCommands): Text shown as part of the output of the
 # 'help' command when the command in question has sub-commands, before a list
 # of the matching sub-commands
 subCommands=Podpríkazy
 
 # LOCALIZATION NOTE (subCommandsNone): Text shown as part of the output of the
 # 'help' command when the command in question should have sub-commands but in
 # fact has none
@@ -312,17 +348,17 @@ introTextKeys=alebo ak chcete zobraziť pomocníka, stlačte
 
 # LOCALIZATION NOTE (introTextF1Escape): For information about the 'intro
 # text' see introTextOpening. This string is used with introTextKeys, and
 # contains the keys that are pressed to open and close hints.
 introTextF1Escape=F1/Esc
 
 # LOCALIZATION NOTE (introTextGo): For information about the 'intro text' see
 # introTextOpening. The text on the button that dismisses the intro text.
-introTextGo=Mám to!
+introTextGo=Jasné, rozumiem.
 
 # LOCALIZATION NOTE (hideIntroDesc): Short description of the 'hideIntro'
 # setting. Displayed when the user asks for help on the settings.
 hideIntroDesc=Zobrazí uvítaciu správu
 
 # LOCALIZATION NOTE (eagerHelperDesc): Short description of the 'eagerHelper'
 # setting. Displayed when the user asks for help on the settings.
 eagerHelperDesc=Ako veľmi popisné sú tooltipy
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -9,17 +9,17 @@
 # The correct localization of this file might be to keep it in
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (echoDesc) A very short string used to describe the
 # function of the echo command.
-echoDesc=Zobraziť správu
+echoDesc=Zobrazí správu
 
 # LOCALIZATION NOTE (echoMessageDesc) A very short string used to describe the
 # message parameter to the echo command.
 echoMessageDesc=Správa
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpDesc) A very short string used to describe the
 # function of the help command.
 helpDesc=Pomocník pre dostupné príkazy
@@ -33,23 +33,23 @@ helpAvailable=Dostupné príkazy
 consoleDesc=Príkazy na ovládanie konzoly
 
 # LOCALIZATION NOTE (consoleManual) A longer description describing the
 # set of commands that control the console.
 consoleManual=Filtrovanie, vymazanie a zatvorenie webovej konzoly
 
 # LOCALIZATION NOTE (consoleclearDesc) A very short string used to describe the
 # function of the 'console clear' command.
-consoleclearDesc=Vymazať konzolu
+consoleclearDesc=Vymaže konzolu
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotDesc) A very short description of the
 # 'screenshot' command. See screenshotManual for a fuller description of what
 # it does. This string is designed to be shown in a menu alongside the
 # command name, which is why it should be as short as possible.
-screenshotDesc=Uložiť snímku stránky
+screenshotDesc=Uloží snímku stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotManual) A fuller description of the 'screenshot'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 screenshotManual=Uloží snímku celého viditeľného okna ako obrázok PNG (voliteľne s oneskorením)
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotFilenameDesc) A very short string to describe
 # the 'filename' parameter to the 'screenshot' command, which is displayed in
 # a dialog when the user is using this command.
@@ -75,21 +75,39 @@ screenshotDelayManual=Čas (v sekundách) po zhotovenie snímky
 # a dialog when the user is using this command.
 screenshotFullPageDesc=Celú webovú stránku? (true/false)
 
 # LOCALIZATION NOTE (screenshotFullscreenManual) A fuller description of the
 # 'fullscreen' parameter to the 'screenshot' command, displayed when the user
 # asks for help on what it does.
 screenshotFullPageManual=Nastavte na true, ak má snímok obsahovať aj časti webovej stránky, ktoré aktuálne nie sú viditeľné.
 
+# LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxDesc) A very short description of the
+# 'restart' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+restartFirefoxDesc=Reštartuje Firefox
+
+# LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxNocacheDesc) A very short string to
+# describe the 'nocache' parameter to the 'restart' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+restartFirefoxNocacheDesc=Zakáže načítavanie obsahu z vyrovnávacej pamaäte až do reštartu prehliadača
+
+# LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxRequestCancelled) A string dispalyed to the
+# user when a scheduled restart has been aborted by the user.
+restartFirefoxRequestCancelled=Požiadavka na reštartovanie bola používateľom zrušená.
+
+# LOCALIZATION NOTE (restartFirefoxRestarting) A string dispalyed to the
+# user when a restart has been initiated without a delay.
+restartFirefoxRestarting=Firefox sa reštartuje...
+
 # LOCALIZATION NOTE (inspectDesc) A very short description of the 'inspect'
 # command. See inspectManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
-inspectDesc=Preskúmať uzol
+inspectDesc=Preskúma uzol
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectManual) A fuller description of the 'inspect'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 inspectManual=Preskúma rozmery a vlastnosti prvku použitím \
 selektora CSS na otvorenie funkcie DOM highlighter
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectNodeDesc) A very short string to describe the
 # 'node' parameter to the 'inspect' command, which is displayed in a dialog
@@ -101,37 +119,37 @@ inspectNodeDesc=Selektor CSS
 # on what it does.
 inspectNodeManual=Selektor CSS pre metódu Document.querySelector, ktorá \
 identifikuje daný prvok
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltDesc) A very short description of the 'tilt'
 # command. See tiltManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
-tiltDesc=Vizualizovať webovú stránku v 3D
+tiltDesc=Vizualizuje webovú stránku v 3D
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltManual) A fuller description of the 'tilt'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltManual=Umožňuje preskúmať vzájomné vzťahy medzi rôznymi súčasťami webovej stránky a ich potomkami v 3D prostredí
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltOpenDesc) A very short description of the 'tilt inspect'
 # command. See tiltOpenManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
-tiltOpenDesc=Otvoriť 3D zobrazenie Prieskumníka
+tiltOpenDesc=Otvorí 3D zobrazenie Prieskumníka
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltOpenManual) A fuller description of the 'tilt translate'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltOpenManual=Spustí 3D zobrazenie Prieskumníka a voliteľne zvýrazní uzol použitím selektora CSS
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateDesc) A very short description of the 'tilt translate'
 # command. See tiltTranslateManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
-tiltTranslateDesc=Posunúť sieť webovej stránky
+tiltTranslateDesc=Posunie sieť webovej stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateManual) A fuller description of the 'tilt translate'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltTranslateManual=Posunie sieť webovej stránky o zadanú hodnotu v danom smere
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateXDesc) A very short string to describe the
 # 'x' parameter to the 'tilt translate' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
@@ -151,17 +169,17 @@ tiltTranslateYDesc=Y (bodov)
 # parameter to the 'translate' command, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
 tiltTranslateYManual=Hodnota v bodoch, o ktorú sa sieť webovej stránky posunie po osi Y
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltRotateDesc) A very short description of the 'tilt rotate'
 # command. See tiltRotateManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
-tiltRotateDesc=Otočiť sieť webovej stránky
+tiltRotateDesc=Otočí sieť webovej stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltRotateManual) A fuller description of the 'tilt rotate'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltRotateManual=Otočí sieť webovej stránky o zadaný uhol v danom smere
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltRotateXDesc) A very short string to describe the
 # 'x' parameter to the 'tilt rotate' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
@@ -191,17 +209,17 @@ tiltRotateZDesc=Z (stupňov)
 # parameter to the 'rotate' command, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
 tiltRotateZManual=Hodnota v stupňoch, o ktorú sa sieť webovej stránky otočí okolo osi Z
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltZoomDesc) A very short description of the 'tilt zoom'
 # command. See tiltZoomManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
-tiltZoomDesc=Priblížiť alebo oddialiť sieť webovej stránky
+tiltZoomDesc=Priblíži alebo oddiali sieť webovej stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltZoomManual) A fuller description of the 'tilt zoom'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltZoomManual=Posunie sieť webovej stránky okolo osi Z
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltZoomAmountDesc) A very short string to describe the
 # 'zoom' parameter to the 'tilt zoom' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
@@ -211,43 +229,43 @@ tiltZoomAmountDesc=Lupa (bodov)
 # parameter to the 'zoom' command, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
 tiltZoomAmountManual=Hodnota v bodoch, o ktorú sa sieť webovej stránky posunie po osi Z
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltResetDesc) A very short description of the 'tilt reset'
 # command. See tiltResetManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
-tiltResetDesc=Vynulovať posun, otočenie a priblíženie
+tiltResetDesc=Vynuluje posun, otočenie a priblíženie
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltResetManual) A fuller description of the 'tilt reset'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltResetManual=Nastaví predvolené hodnoty posunu, otočenia a priblíženia siete webovej stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltCloseDesc) A very short description of the 'tilt close'
 # command. See tiltCloseManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
-tiltCloseDesc=Zavrieť vizualizáciu, ak je otvorená
+tiltCloseDesc=Zavrie vizualizáciu, ak je otvorená
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltCloseManual) A fuller description of the 'tilt close'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltCloseManual=Zavrie vizualizáciu a prepne sa späť do okna Prieskumníka
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakDesc) A very short string used to describe the
 # function of the break command.
 breakDesc=Správa bodov prerušenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakManual) A longer description describing the
 # set of commands that control breakpoints.
 breakManual=Príkazy na zobrazenie, pridanie a odstránenie bodov prerušenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (breaklistDesc) A very short string used to describe the
 # function of the 'break list' command.
-breaklistDesc=Zobraziť známe body prerušení
+breaklistDesc=Zobrazí známe body prerušení
 
 # LOCALIZATION NOTE (breaklistLineEntry) Used in the output of the 'break list'
 # command to display a single line breakpoint.
 # %1$S=script URL, %2$S=line number
 breaklistLineEntry=Bod prerušenia na riadku %1$S:%2$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (breaklistNone) Used in the output of the 'break list'
 # command to explain that the list is empty.
@@ -262,75 +280,579 @@ breaklistIntro=Nastavené sú nasledovné body prerušenia:
 breakaddAdded=Bod prerušenia pridaný
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddFailed) Used in the output of the 'break add'
 # command to explain that a breakpoint could not be added.
 breakaddFailed=Nebolo možné nastaviť bod prerušenia: %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddDesc) A very short string used to describe the
 # function of the 'break add' command.
-breakaddDesc=Pridať bod prerušenia
+breakaddDesc=Pridá bod prerušenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddManual) A longer description describing the
 # set of commands that are responsible for adding breakpoints.
 breakaddManual=Podporované typy bodov prerušenia: riadok
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddDebuggerStopped) Used in the output of the
 # 'break add' command to explain that the debugger must be opened first.
 breakaddDebuggerStopped=Pred nastavením bodu prerušenia musí byť otvorené okno ladenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddlineDesc) A very short string used to describe the
 # function of the 'break add line' command.
-breakaddlineDesc=Pridať bod prerušenia na riadok
+breakaddlineDesc=Pridá bod prerušenia na riadok
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddlineFileDesc) A very short string used to describe
 # the function of the file parameter in the 'break add line' command.
 breakaddlineFileDesc=Adresa súboru JS
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddlineLineDesc) A very short string used to describe
 # the function of the line parameter in the 'break add line' command.
 breakaddlineLineDesc=Číslo riadku
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakdelDesc) A very short string used to describe the
 # function of the 'break del' command.
-breakdelDesc=Odstrániť bod prerušenia
+breakdelDesc=Odstráni bod prerušenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakdelBreakidDesc) A very short string used to describe
 # the function of the index parameter in the 'break del' command.
 breakdelBreakidDesc=Index bodu prerušenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakdelRemoved) Used in the output of the 'break del'
 # command to explain that a breakpoint was removed.
 breakdelRemoved=Bod prerušenia odstránený
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakNotFound) Used in the output of the 'break del'
 # command to explain that the breakpoint was not found.
 breakNotFound=Bod prerušenia nebol nájdený
 
+# LOCALIZATION NOTE (dbgDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg command.
+dbgDesc=Správa ladenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgManual) A longer description describing the
+# set of commands that control the debugger.
+dbgManual=Príkazy na prerušenie alebo opätovné spustenie hlavného vlákna či krokovanie riadkov kódu
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgInterrupt) A very short string used to describe the
+# function of the dbg interrupt command.
+dbgInterrupt=Pozastaví hlavné vlákno
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgContinue) A very short string used to describe the
+# function of the dbg continue command.
+dbgContinue=Opätovne spustí hlavné vlákno a pokračuje vo vykonávaní po ďalší bod prerušenia alebo ukončenie skriptu.
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg step command.
+dbgStepDesc=Správa krokovania
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepManual) A longer description describing the
+# set of commands that control stepping.
+dbgStepManual=Príkazy na krokovanie riadkov kódu
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepOverDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg step over command.
+dbgStepOverDesc=Vykoná aktuálny príkaz a zastaví na ďalšom príkaze. Ak je aktuálnym príkazom volanie funkcie, ladenie vykoná celú funkciu a zastaví na ďalšom príkaze po volaní funkcie
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepInDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg step over command.
+dbgStepInDesc=Vykoná aktuálny príkaz a zastaví na ďalšom príkaze. Ak je aktuálnym príkazom volanie funkcie, ladenie vkročí do funkcie, inak zastaví na ďalšom príkaze
+
+# LOCALIZATION NOTE (dbgStepOutDesc) A very short string used to describe the
+# function of the dbg step over command.
+dbgStepOutDesc=Vyjde z aktuálnej funkcie a o úroveň vyššie, ak je funkcia vnorená. Ak sa potom nachádza v hlavnom tele, skript sa vykoná dokonca alebo po ďalší bod prerušenia. Vynechané príkazy sú vykonané, ale nie sú krokované
+
 # LOCALIZATION NOTE (consolecloseDesc) A very short description of the
 # 'console close' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-consolecloseDesc=Zavrieť konzolu
+consolecloseDesc=Zavrie konzolu
 
 # LOCALIZATION NOTE (consoleopenDesc) A very short description of the
 # 'console open' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-consoleopenDesc=Otvoriť konzolu
+consoleopenDesc=Otvorí konzolu
 
 # LOCALIZATION NOTE (editDesc) A very short description of the 'edit'
-# command. See editManual for a fuller description of what it does. This
+# command. See editManual2 for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
-editDesc=Upraviť zdroj stránky
+editDesc=Upraví zdroj stránky
 
-# LOCALIZATION NOTE (editManual) A fuller description of the 'edit' command,
+# LOCALIZATION NOTE (editManual2) A fuller description of the 'edit' command,
 # displayed when the user asks for help on what it does.
-editManual=Upraví jeden zo zdrojov, ktorý je súčasťou tejto stránky (alebo všeobecne webový zdroj)
+editManual2=Upraví jeden zo zdrojov, ktorý je súčasťou tejto stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (editResourceDesc) A very short string to describe the
 # 'resource' parameter to the 'edit' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
 editResourceDesc=Adresa na úpravy
 
 # LOCALIZATION NOTE (editLineToJumpToDesc) A very short string to describe the
 # 'line' parameter to the 'edit' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
 editLineToJumpToDesc=Riadok, na ktorý prejsť
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizePageDesc) A very short string to describe the
+# 'resizepage' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizePageDesc=Zmení veľkosť stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizePageArgWidthDesc) A very short string to describe the
+# 'width' parameter to the 'resizepage' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+resizePageArgWidthDesc=Šírka v bodoch
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizePageArgWidthDesc) A very short string to describe the
+# 'height' parameter to the 'resizepage' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+resizePageArgHeightDesc=Výška v bodoch
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeOnDesc) A very short string to describe the
+# 'resizeon ' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeOnDesc=Prejde do režimu Responsive Design
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeOffDesc) A very short string to describe the
+# 'resize off' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeOffDesc=Ukončí režim Responsive Design
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeToggleDesc) A very short string to describe the
+# 'resize toggle' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeToggleDesc=Prepne režim Responsive Design
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeToDesc) A very short string to describe the
+# 'resize to' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeToDesc=Upraví veľkosť stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeDesc) A very short string to describe the
+# 'resize' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+resizeModeDesc=Ovláda režim Responsive Design
+
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeManual) A fuller description of the 'resize'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+resizeModeManual=Stránky v režime Responsive design reagujú na svoje prostredie, takže vyzerajú dobre na mobilnom zariadení, širokouhlom televíznom prijímači a na všetkých zariadeniach medzi nimi. Režim Responsive Design umožňuje jednoducho otestovať rôzne rozlíšenia stránky priamo vo Firefoxe bez nutnosti meniť rozlíšenie celého prehliadača.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cmdDesc) A very short description of the 'cmd'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+cmdDesc=Narábanie s príkazmi
+
+# LOCALIZATION NOTE (cmdRefreshDesc) A very short description of the 'cmd refresh'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+cmdRefreshDesc=Opätovne načíta obsah adresára mozcmd
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonDesc) A very short description of the 'addon'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+addonDesc=Správa doplnkov
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonListDesc) A very short description of the 'addon list'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+addonListDesc=Zobrazí nainštalované doplnky
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonListTypeDesc) A very short description of the
+# 'addon list <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+addonListTypeDesc=Zvolí typ doplnku
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonListDictionaryHeading, addonListExtensionHeading,
+# addonListLocaleHeading, addonListPluginHeading, addonListThemeHeading,
+# addonListUnknownHeading) Used in the output of the 'addon list' command as the
+# first line of output.
+addonListDictionaryHeading=Nainštalované sú nasledovné slovníky:
+addonListExtensionHeading=Nainštalované sú nasledovné rozšírenia:
+addonListLocaleHeading=Nainštalované sú nasledovné jazykové balíky:
+addonListPluginHeading=Nainštalované sú nasledovné zásuvné moduly:
+addonListThemeHeading=Nainštalované sú nasledovné témy:
+addonListAllHeading=Nainštalované sú nasledovné doplnky:
+addonListUnknownHeading=Nainštalované sú nasledovné doplnky zvoleného typu:
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonNameDesc) A very short description of the
+# name parameter of numerous addon commands. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+addonNameDesc=Názov doplnku
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonNoneOfType) Used in the output of the 'addon list'
+# command when a search for addons of a particular type were not found.
+addonNoneOfType=Nie sú nainštalované žiadne doplnky zadaného typu.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonEnableDesc) A very short description of the
+# 'addon enable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+addonEnableDesc=Povolí zadaný doplnok
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyEnabled) Used in the output of the
+# 'addon enable' command when an attempt is made to enable an addon is already
+# enabled.
+addonAlreadyEnabled=Doplnok %S je už povolený.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonEnabled) Used in the output of the 'addon enable'
+# command when an addon is enabled.
+addonEnabled=Doplnok %S povolený.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonDisableDesc) A very short description of the
+# 'addon disable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+addonDisableDesc=Zakáže zadaný doplnok
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyDisabled) Used in the output of the
+# 'addon disable' command when an attempt is made to disable an addon is already
+# disabled.
+addonAlreadyDisabled=Doplnok %S je už zakázaný.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonDisabled) Used in the output of the 'addon disable'
+# command when an addon is disabled.
+addonDisabled=Doplnok %S zakázaný.
+
+# LOCALIZATION NOTE (exportDesc) A very short description of the 'export'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+exportDesc=Exportuje zdroje
+
+# LOCALIZATION NOTE (exportHtmlDesc) A very short description of the 'export
+# html' command. This string is designed to be shown in a menu alongside the
+# command name, which is why it should be as short as possible.
+exportHtmlDesc=Exportuje kód HTML zo stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodDesc) A very short description of the 'pagemod'
+# command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
+# name, which is why it should be as short as possible.
+pagemodDesc=Vykoná zmeny na stránke
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceDesc) A very short description of the
+# 'pagemod replace' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+pagemodReplaceDesc=Vyhľadá a nahradí text v prvkoch stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceSearchDesc) A very short string to describe
+# the 'search' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceSearchDesc=Výraz vyhľadávania
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceReplaceDesc) A very short string to describe
+# the 'replace' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceReplaceDesc=Výraz nahradenia 
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceIgnoreCaseDesc) A very short string to
+# describe the 'ignoreCase' parameter to the 'pagemod replace' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceIgnoreCaseDesc=Nerozlišovať malé a veľké písmená
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceRootDesc) A very short string to describe the
+# 'root' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed in
+# a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceRootDesc=CSS selektor pre koreň vyhľadávania
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceSelectorDesc) A very short string to describe
+# the 'selector' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed
+# in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceSelectorDesc=CSS selektor pre vyhľadávanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceAttributesDesc) A very short string to
+# describe the 'attributes' parameter to the 'pagemod replace' command, which is
+# displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceAttributesDesc=Regulárny výraz na vyhľadávanie atribútov
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceAttrOnlyDesc) A very short string to describe
+# the 'attrOnly' parameter to the 'pagemod replace' command, which is displayed
+# in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceAttrOnlyDesc=Obmedziť vyhľadávanie na atribúty
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceContentOnlyDesc) A very short string to
+# describe the 'contentOnly' parameter to the 'pagemod replace' command, which
+# is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodReplaceContentOnlyDesc=Obmedziť vyhľadávanie na textové uzly
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodReplaceResultMatchedElements) A string displayed as
+# the result of the 'pagemod replace' command.
+pagemodReplaceResult=Prvky zhodné so selektorom: %1$S. náhrad v textových uzloch: %2$S. náhrada v atribútoch: %3$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveDesc) A very short description of the
+# 'pagemod remove' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+pagemodRemoveDesc=Odstráni prvky a atribúty zo stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementDesc) A very short description of the
+# 'pagemod remove element' command. This string is designed to be shown in
+# a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+pagemodRemoveElementDesc=Odstráni prvky zo stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementSearchDesc) A very short string to
+# describe the 'search' parameter to the 'pagemod remove element' command, which
+# is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveElementSearchDesc=CSS selektor určujúci prvky na odstránenie
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementRootDesc) A very short string to
+# describe the 'root' parameter to the 'pagemod remove element' command, which
+# is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveElementRootDesc=CSS selektor určujúci koreň vyhľadávania
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementStripOnlyDesc) A very short string to
+# describe the 'stripOnly' parameter to the 'pagemod remove element' command,
+# which is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveElementStripOnlyDesc=Odstráni prvok, ale ponechá obsah
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementIfEmptyOnlyDesc) A very short string to
+# describe the 'ifEmptyOnly' parameter to the 'pagemod remove element' command,
+# which is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveElementIfEmptyOnlyDesc=Odstráni len prázdne prvky
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveElementResultMatchedAndRemovedElements)
+# A string displayed as the result of the 'pagemod remove element' command.
+pagemodRemoveElementResultMatchedAndRemovedElements=Prvky zhodné so selektorom: %1$S. Odstránené prvky: %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeDesc) A very short description of the
+# 'pagemod remove attribute' command. This string is designed to be shown in
+# a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+pagemodRemoveAttributeDesc=Odstráni zhodné atribúty
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeSearchAttributesDesc) A very short
+# string to describe the 'searchAttributes' parameter to the 'pagemod remove
+# attribute' command, which is displayed in a dialog when the user is using this
+# command.
+pagemodRemoveAttributeSearchAttributesDesc=Regulárny výraz určujúci atribúty na odstránenie
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeSearchElementsDesc) A very short
+# string to describe the 'searchElements' parameter to the 'pagemod remove
+# attribute' command, which is displayed in a dialog when the user is using this
+# command.
+pagemodRemoveAttributeSearchElementsDesc=CSS selektor určujúci prvky
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeRootDesc) A very short string to
+# describe the 'root' parameter to the 'pagemod remove attribute' command, which
+# is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveAttributeRootDesc=CSS selektor určujúci koreň vyhľadávania
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeIgnoreCaseDesc) A very short string
+# to describe the 'ignoreCase' parameter to the 'pagemod remove attribute'
+# command, which is displayed in a dialog when the user is using this command.
+pagemodRemoveAttributeIgnoreCaseDesc=Nerozlišovať malé a veľké písmená
+
+# LOCALIZATION NOTE (pagemodRemoveAttributeResult) A string displayed as the
+# result of the 'pagemod remove attribute' command.
+pagemodRemoveAttributeResult=Prvky zhodné so selektorom: %1$S. Odstránené atribúty: %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieDesc) A very short description of the 'cookie'
+# command. See cookieManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+cookieDesc=Zobrazí a upraví cookies
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieManual) A fuller description of the 'cookie'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cookieManual=Príkazy na zobrazenie, vytvorenie, odstránenie a úpravu cookies pre aktuálnu doménu.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListDesc) A very short description of the
+# 'cookie list' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+cookieListDesc=Zobrazí cookies
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListManual) A fuller description of the 'cookie list'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cookieListManual=Zobrazí zoznam cookies relevantných pre aktuálnu stránku.
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutKey) A heading used in the output from the
+# 'cookie list' command above a list of cookie keys
+cookieListOutKey=Kľúč
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutValue) A heading used in the output from the
+# 'cookie list' command above a list of cookie values
+cookieListOutValue=Hodnota
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutActions) A heading used in the output from the
+# 'cookie list' command above a list of actions to take on cookies
+cookieListOutActions=Akcie
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutEdit) A title used in the output from the
+# 'cookie list' command on a button which can be used to edit cookie values
+cookieListOutEdit=Upraviť
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieListOutRemove) A title used in the output from the
+# 'cookie list' command on a button which can be used to remove cookies
+cookieListOutRemove=Odstrániť
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieRemoveDesc) A very short description of the
+# 'cookie remove' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+cookieRemoveDesc=Odstráni cookie
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieRemoveManual) A fuller description of the 'cookie remove'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cookieRemoveManual=Odstráni cookie na základe jeho kľúča
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieRemoveKeyDesc) A very short string to describe the
+# 'key' parameter to the 'cookie remove' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieRemoveKeyDesc=Kľúč súboru cookie, ktorý sa má odstrániť
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetDesc) A very short description of the
+# 'cookie set' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+cookieSetDesc=Nastaví cookie
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetManual) A fuller description of the 'cookie set'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+cookieSetManual=Nastaví cookie určení kľúča, jeho hodnoty a voliteľne jedného alebo viacerých z nasledovných atribútov: expires (maximálny vek v sekundách alebo dátum vypršania vo formáte GMTString), path, domain, secure
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetKeyDesc) A very short string to describe the
+# 'key' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetKeyDesc=Kľúč nastavovaného cookie
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetValueDesc) A very short string to describe the
+# 'value' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetValueDesc=Hodnota nastavovaného cookie
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetOptionsDesc) The title of a set of options to
+# the 'cookie set' command, displayed as a heading to the list of option.
+cookieSetOptionsDesc=Voľby
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetPathDesc) A very short string to describe the
+# 'path' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetPathDesc=Cesta k nastavovanému cookie
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetDomainDesc) A very short string to describe the
+# 'domain' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetDomainDesc=Doména nastavovaného cookie
+
+# LOCALIZATION NOTE (cookieSetSecureDesc) A very short string to describe the
+# 'secure' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+cookieSetSecureDesc=Prenášané len cez https
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbDesc) A very short description of the
+# 'jsb' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+jsbDesc=Javascript beautifier
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbUrlDesc) A very short description of the
+# 'jsb <url>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+jsbUrlDesc=Adresa súboru JS na preformátovanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentSizeDesc) A very short description of the
+# 'jsb <indentSize>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+jsbIndentSizeDesc=Veľkosť odsadenia v znakoch
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentSizeManual) A fuller description of the
+# 'jsb <indentChar>' parameter, displayed when the user asks for help on what it
+# does.
+jsbIndentSizeManual=Počet znakov, ktorými sa odsadí každý riadok
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentCharDesc) A very short description of the
+# 'jsb <indentChar>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+jsbIndentCharDesc=Znaky používané na odsadenie každého riadku
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbIndentCharManual) A fuller description of the
+# 'jsb <indentChar>' parameter, displayed when the user asks for help on what it
+# does.
+jsbIndentCharManual=Znaky používané na odsadenie každého riadku, možné voľby sú medzera a tabulátor.
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveNewlinesDesc) A very short description of the
+# 'jsb <jsbPreserveNewlines>' parameter. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+jsbPreserveNewlinesDesc=Zachovať existujúce zalomenia riadkov?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveNewlinesManual) A fuller description of the
+# 'jsb <jsbPreserveNewlines>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+jsbPreserveNewlinesManual=Majú byť existujúce zalomenia riadkov zachované?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveMaxNewlinesDesc) A very short description of the
+# 'jsb <preserveMaxNewlines>' parameter. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+jsbPreserveMaxNewlinesDesc=Maximálny počet zalomení riadkov za sebou
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbPreserveMaxNewlinesManual) A fuller description of the
+# 'jsb <preserveMaxNewlines>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+jsbPreserveMaxNewlinesManual=Maximálny počet zalomení riadkov za sebou, ktoré ostanú zachované
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbJslintHappyDesc) A very short description of the
+# 'jsb <jslintHappy>' parameter. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+jsbJslintHappyDesc=Vynútiť režim jslint-stricter?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbJslintHappyManual) A fuller description of the
+# 'jsb <jslintHappy>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+jsbJslintHappyManual=Ak je voľba nastavená na true, použije sa režim jslint-stricter
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleDesc) A very short description of the
+# 'jsb <braceStyle>' parameter. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+jsbBraceStyleDesc=Collapse, expand, end-expand, expand-strict
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleManual) A fuller description of the
+# 'jsb <braceStyle>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+jsbBraceStyleManual=Štýl kódovania zložených zátvoriek. Buď collapse, expand, end-expand alebo expand-strict
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbSpaceBeforeConditionalDesc) A very short description of
+# the 'jsb <spaceBeforeConditional>' parameter. This string is designed to be
+# shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as short
+# as possible.
+jsbSpaceBeforeConditionalDesc=Medzera pred výrazom if?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbSpaceBeforeConditionalManual) A fuller description of
+# the 'jsb <spaceBeforeConditional>' parameter, displayed when the user asks for
+# help on what it does.
+jsbSpaceBeforeConditionalManual=Mala by byť pridaná medzera pred podmienené príkazy?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbUnescapeStringsDesc) A very short description of the
+# 'jsb <unescapeStrings>' parameter. This string is designed to be shown
+# in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
+# possible.
+jsbUnescapeStringsDesc=Odkódovať znaky \\xNN?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbUnescapeStringsManual) A fuller description of the
+# 'jsb <unescapeStrings>' parameter, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+jsbUnescapeStringsManual=Majú byť tlačiteľné znaky v reťazcoch zakódované v notácii \\xNN odkódované?
+
+# LOCALIZATION NOTE (jsbInvalidURL) Displayed when an invalid URL is passed to
+# the jsb command.
+jsbInvalidURL=Zadajte platnú adresu URL
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogDesc) A very short description of the
+# 'calllog' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogDesc=Príkazy na správu zaznamenávania volaní funkcií
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStartDesc) A very short description of the
+# 'calllog start' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogStartDesc=Spustí zaznamenávanie volaní funkcií do konzoly
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStartReply) A string displayed as the result of
+# the 'calllog start' command.
+calllogStartReply=Zaznamenávanie volaní funkcií spustené.
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStopDesc) A very short description of the
+# 'calllog stop' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogStopDesc=Zastaví zaznamenávanie volaní funkcií
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStopNoLogging) A string displayed as the result of
+# the 'calllog stop' command when there is nothing to stop.
+calllogStopNoLogging=Práve nie je spustené žiadne zaznamenávanie volaní funkcií
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStopReply) A string displayed as the result of
+# the 'calllog stop' command when there are logging actions to stop.
+calllogStopReply=Zaznamenávanie volaní funkcií zastavené. Aktívny kontext: %1$S.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
@@ -28,16 +28,19 @@
 <!ENTITY newWindowCmd.label      "Nové okno">
 <!ENTITY newWindowCmd.accesskey    "N">
 <!ENTITY newWindowCmd.commandkey   "n">
 
 <!ENTITY openFileCmd.label      "Otvoriť súbor…">
 <!ENTITY openFileCmd.accesskey    "O">
 <!ENTITY openFileCmd.commandkey    "o">
 
+<!ENTITY openRecentMenu.label     "Naposledy otvorené">
+<!ENTITY openRecentMenu.accesskey   "s">
+
 <!ENTITY saveFileCmd.label      "Uložiť">
 <!ENTITY saveFileCmd.accesskey    "U">
 <!ENTITY saveFileCmd.commandkey    "s">
 
 <!ENTITY saveFileAsCmd.label     "Uložiť ako…">
 <!ENTITY saveFileAsCmd.accesskey   "a">
 
 <!ENTITY closeCmd.label        "Zavrieť">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -29,16 +29,20 @@ browserWindow.unavailable=Scratchpad nenašiel žiadne okno prehliadača, v ktorom by mohol vykonať kód.
 # LOCALIZATION NOTE (openFile.title): This is the file picker title, when you
 # open a file from Scratchpad.
 openFile.title=Otvoriť súbor
 
 # LOCALIZATION NOTE (openFile.failed): This is the message displayed when file
 # open fails.
 openFile.failed=Nepodarilo sa načítať súbor.
 
+# LOCALIZATION NOTE (clearRecentMenuItems.label): This is the label for the
+# menuitem in the 'Open Recent'-menu which clears all recent files.
+clearRecentMenuItems.label=Vymazať položky
+
 # LOCALIZATION NOTE (saveFileAs): This is the file picker title, when you save
 # a file in Scratchpad.
 saveFileAs=Uložiť súbor ako
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveFile.failed): This is the message displayed when file
 # save fails.
 saveFile.failed=Operácia uloženia súboru zlyhala.
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -145,16 +145,21 @@ webConsolePositionBelow=Pod
 webConsolePositionWindow=Okno
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleWindowTitleAndURL): The Web Console floating
 # panel title, followed by the web page URL.
 # For RTL languages you need to set the LRM in the string to give the URL
 # the correct direction.
 webConsoleWindowTitleAndURL=Webová konzola - %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (webConsoleMixedContentWarning): Message displayed after a
+# URL in the Web Console that has been flagged for Mixed Content (i.e. http
+# content in an https page)
+webConsoleMixedContentWarning=Zmiešaný obsah
+
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.linkText):
 # The text used in the right hand side of the web console command line when
 # Javascript is being entered, to indicate how to jump into scratchpad mode
 scratchpad.linkText=Shift+RETURN - Otvoriť v editore Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (gcliterm.instanceLabel): The console displays
 # objects using their type (from the constructor function) in this descriptive
 # string
--- a/browser/pdfviewer/chrome.properties
+++ b/browser/pdfviewer/chrome.properties
@@ -1,7 +1,8 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Chrome notification bar messages and buttons
 unsupported_feature=Tento dokument PDF sa nemusí zobrazovať správne.
 open_with_different_viewer=Otvoriť pomocou externého programu
+open_with_different_viewer.accessKey=O
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -77,19 +77,19 @@ rendering_error=Pri vykresľovaní stránky sa vyskytla chyba.
 
 # Predefined zoom values
 page_scale_width=Na šírku strany
 page_scale_fit=Na veľkosť strany
 page_scale_auto=Automatická veľkosť
 page_scale_actual=Skutočná veľkosť
 
 # Loading indicator messages
-# LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{[percent}}" will be replaced with a percentage
-loading=Načítava sa… {{percent}}%
 loading_error_indicator=Chyba
 loading_error=Počas načítavania dokumentu PDF sa vyskytla chyba.
 
 # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type): This is used as a tooltip.
-# "{{[type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in
+# "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in
 # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types).
 # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note"
 text_annotation_type=[Anotácia typu {{type}}]
 request_password=Dokument PDF je chránený heslom:
+
+printing_not_supported=Upozornenie: tlač nie je v tomto prehliadači plne podporovaná.
--- a/browser/webapprt/webapp.properties
+++ b/browser/webapprt/webapp.properties
@@ -18,8 +18,17 @@ hideApplicationCmdMac.label=Skryť %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.title): %S will be replaced with the name of
 # the webapp.
 geolocation.title=%S - Prezradenie polohy
 geolocation.description=Chcete prezradiť, kde sa nachádzate?
 geolocation.sharelocation=Prezradiť polohu
 geolocation.dontshare=Neprezradiť
 geolocation.remember=Zapamätať si túto voľbu
+
+# LOCALIZATION NOTE (webapps.install.title): %S will be replaced with the name
+# of the webapp being installed.
+webapps.install.title=Nainštalovať %S
+# LOCALIZATION NOTE (webapps.install.description): %S will be replaced with the
+# name of the webapp being installed.
+webapps.install.description=Chcete nainštalovať aplikáciu %S?
+webapps.install.install=Nainštalovať
+webapps.install.dontinstall=Neinštalovať
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -175,16 +175,26 @@
 <!ENTITY event.repeat.label                "Opakovať:" >
 <!ENTITY event.repeat.accesskey              "O">
 <!ENTITY event.reminder.label               "Pripomenúť:" >
 <!ENTITY event.reminder.accesskey             "r">
 <!ENTITY event.description.label             "Popis:" >
 <!ENTITY event.description.accesskey           "P">
 <!ENTITY event.attachments.label             "Prílohy:" >
 <!ENTITY event.attachments.accesskey           "h" >
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE - These 4 strings are not in production yet,
+ but I want to land Filelink support for Lightning soon. The attach
+ button will become a dropdown button that allows to attach links
+ as usual, but also files via the Filelink providers. -->
+<!ENTITY event.attachments.menubutton.label        "Pripojiť">
+<!ENTITY event.attachments.menubutton.accesskey      "i">
+<!ENTITY event.attachments.url.label           "Webová stránka…">
+<!ENTITY event.attachments.url.accesskey         "W">
+
 <!ENTITY event.attachments.popup.remove.label       "Odstrániť" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.remove.accesskey     "d" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.open.label        "Otvoriť" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.open.accesskey      "O" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.label     "Odstrániť všetky" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.accesskey   "v" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.label     "Pripojiť webovú stránku…" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.accesskey   "w" >
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
@@ -302,16 +302,17 @@ emailSubjectReply=Re: %1$S
 
 # Link Location Dialog
 specifyLinkLocation=Špecifikujte adresu odkazu
 enterLinkLocation=Zadajte webovú stránku alebo umiestnenie dokumentu.
 
 summaryDueTaskLabel=Splniť do:
 
 # Attach File Dialog
+attachViaFilelink=Odoslať cez úložisko %1$S
 selectAFile=Vyberte súbory, ktoré chcete pripojiť
 removeCalendarsTitle=Odstrániť prílohy
 removeCalendarsText=Naozaj chcete odstrániť všetky prílohy (celkom %1$S)?
 
 # Recurrence Dialog Widget Order
 # LOCALIZATION NOTE: You can change the order of below params
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat monthly
 # %1$S - ordinal with article, %2$S - weekday
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -3,17 +3,17 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
  -->
 
 <!-- Tools menu -->
-<!ENTITY lightning.taskLabel "Lightning">
+<!ENTITY lightning.preferencesLabel "Kalendár">
 
 <!-- New menu popup in File menu -->
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.event.label  "Udalosť…">
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.event.accesskey "U">
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.task.label   "Úloha…">
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.task.accesskey "h">
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.calendar.label "Kalendár…">
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.calendar.accesskey "a">
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -102,8 +102,12 @@ tabReload   =   opätovné načítavanie
 # Object states
 stateChecked   =  označené
 stateNotChecked =  neoznačené
 stateExpanded  =  rozbalené
 stateCollapsed  =  zbalené
 stateUnavailable =  nedostupné
 stateRequired  =  vyžadované
 stateTraversed  =  navštívené
+
+# App modes
+editingMode  =   úpravy
+navigationMode =   navigácia
--- a/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
@@ -20,8 +20,15 @@ cycle=Cyklovať
 # (Mac Only)
 # The Role Description for AXWebArea (the web widget). Like in Safari.
 htmlContent = Obsah HTML
 # The Role Description for the Tab button.
 tab   =    karta
 # The Role Description for definition list dl, dt and dd
 term  =    výraz
 definition =  definícia
+# The Role Description for WAI-ARIA Landmarks
+search =    vyhľadávanie
+banner =    banner
+navigation =  navigácia
+complementary = doplnkový
+content =    obsah
+main  =    hlavný
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -35,16 +35,24 @@ FormValidationCheckboxMissing=Pred pokračovaním musíte označiť toto políčko.
 FormValidationRadioMissing=Zvoľte jednu z týchto možností.
 FormValidationFileMissing=Zvoľte súbor.
 FormValidationSelectMissing=Zvoľte položku zo zoznamu.
 FormValidationInvalidEmail=Zadajte e-mailovú adresu.
 FormValidationInvalidURL=Zadajte adresu URL.
 FormValidationPatternMismatch=Hodnota nie je v požadovanom formáte.
 # LOCALIZATION NOTE (FormValidationPatternMismatchWithTitle): %S is the (possibly truncated) title attribute value.
 FormValidationPatternMismatchWithTitle=Hodnota nie je v požadovanom formáte: %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeOverflow): %S can be a number or a date.
+FormValidationRangeOverflow=Zvoľte hodnotu, ktorá je menšia ako %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationRangeUnderflow): %S can be a number or a date.
+FormValidationRangeUnderflow=Zvoľte hodnotu, ktorá je väčšia ako %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatch): both %S can be a number or a date.
+FormValidationStepMismatch=Zvoľte platnú hodnotu. Dve najbližšie platné hodnoty sú %S a %S.
+# LOCALIZATION NOTE (FormValidationStepMismatchWitoutMax): %S can be a number or a date. This is called instead of FormValidationStepMismatch when the second value isn't valid because it's higher than the maximum allowed value.
+FormValidationStepMismatchWithoutMax=Zvoľte platnú hodnotu. Najbližšia platná hodnota je %S.
 GetAttributeNodeWarning=Používanie metódy getAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Používanie metódy setAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy getAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy setAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=Používanie metódy removeAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=Používanie metódy document.createAttribute() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=Používanie metódy document.createAttributeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttributeNS().
 SpecifiedWarning=Používanie atribútu pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy true.
--- a/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
+++ b/dom/chrome/layout/HtmlForm.properties
@@ -12,8 +12,9 @@ MediaUpload=Odovzdať médiá
 # input field. The space needs be escaped in the property file to avoid
 # trimming.
 IsIndexPromptWithSpace=Toto je index, v ktorom sa dá vyhľadávať. Zadajte hľadané kľúčové slová:\u0020
 ForgotPostWarning=Formulár obsahuje enctype=%S, ale neobsahuje method=POST. Preto bude odoslaný pomocou method=GET bez kódovania.
 ForgotFileEnctypeWarning=Formulár obsahuje vstupné pole pre odovzdanie súboru, ale vo formulári chýba method=POST a enctype=multipart/form-data. Preto súbor nebude odoslaný.
 # LOCALIZATION NOTE (DefaultFormSubject): %S will be replaced with brandShortName
 DefaultFormSubject=Formulár odoslaný z %S
 CannotEncodeAllUnicode=Formulár bol odoslaný v kódovaní %S, ktoré nedokáže zakódovať všetky znaky sady Unicode, takže vstup používateľa môže byť poškodený. Ak sa chcete tomuto problému vyhnúť, stránku by ste mali zmeniť tak, aby bol formulár odosielaný v kódovaní UTF-8. Dosiahnete to buď zmenou kódovania stránky na UTF-8 alebo pridaním parametra accept-charset=utf-8 do definície formulára.
+AllSupportedTypes=Všetky podporované typy
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/dom/chrome/security/csp.properties
@@ -0,0 +1,106 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# CSP Warnings:
+# LOCALIZATION NOTE (directiveViolated):
+# %1$S is the directive that has been violated.
+directiveViolated = Direktíva %1$S bola narušená
+# LOCALIZATION NOTE (directiveViolatedWithURI):
+# %1$S is the directive that has been violated.
+# %2$S is the URI of the resource which violated the directive.
+directiveViolatedWithURI = Direktíva %1$S bola narušená zdrojom %2$S
+# LOCALIZATION NOTE (triedToSendReport):
+# %1$S is the URI we attempted to send a report to.
+triedToSendReport = Pokus o odoslanie správy na neplatnú adresu: "%1$S"
+# LOCALIZATION NOTE (errorWas):
+# %1$S is the error resulting from attempting to send the report
+errorWas = Chyba bola: "%1$S"
+# LOCALIZATION NOTE (couldNotParseReportURI):
+# %1$S is the report URI that could not be parsed
+couldNotParseReportURI = Nebolo možné spracovať správu: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (couldNotProcessUnknownDirective):
+# %1$S is the unknown directive
+couldNotProcessUnknownDirective = Nebolo možné spracovať neznámu direktívu '%1$S'
+# LOCALIZATION NOTE (doNotUnderstandOption):
+# %1$S is the option that could not be understood
+doNotUnderstandOption = Nerozumiem voľbe '%1$S'. Ignorujem ju.
+# LOCALIZATION NOTE (notETLDPlus1):
+# %1$S is the ETLD of the report URI that could not be used
+notETLDPlus1 = nie je emožné použiť adresu pre správy z odlišnej eTLD+1: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (notSameScheme):
+# %1$S is the report URI that could not be used
+notSameScheme = nie je emožné použiť adresu pre správy, ktorá obsahuje odlišnú schému ako originálny dokument: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (notSamePort):
+# %1$S is the report URI that could not be used
+notSamePort = nie je možné použiť adresu pre správy, ktorá má odlišný port ako originálny dokument: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (pageCannotSendReportsTo):
+# %1$S is the URI of the page with the policy
+# %2$S is the report URI that could not be used
+pageCannotSendReportsTo = stránka na adrese %1$S nemôže odosielať správy na adresu %2$S
+allowOrDefaultSrcRequired = Direktíva 'allow' alebo 'default-src' je vyžadovaná, ale nebola nájdená. Použije sa "default-src 'none'"
+# LOCALIZATION NOTE (failedToParseUnrecognizedSource):
+# %1$S is the CSP Source that could not be parsed
+failedToParseUnrecognizedSource = Nepodarilo sa spracovať nerozpoznaný zdroj %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (reportPostRedirect):
+# %1$S is the specified report URI before redirect
+reportPostRedirect = Odoslanie správy o porušení na adresu %1$S zlyhalo, pretože sa objavilo presmerovanie
+
+# CSP Errors:
+policyURINotAlone = Direktíva policy-uri môže byť uvedená len samotná
+noParentRequest = Direktíva policy-uri nemôže byť získaná bez žiadosti rodiča a CSP.
+# LOCALIZATION NOTE (policyURIParseError):
+# %1$S is the URI that could not be parsed
+policyURIParseError = nebolo možné spracovať adresu: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingHost):
+# %1$S is the URI host that does not match
+nonMatchingHost = nebolo možné získať adresu 'policy uri' z odlišného servera: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingPort):
+# %1$S is the URI port that does not match
+nonMatchingPort = nebolo možné získať adresu 'policy uri' z odlišného portu: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (nonMatchingScheme):
+# %1$S is the URI scheme that does not match
+nonMatchingScheme = nebolo možné získať adresu 'policy uri' z odlišnej schémy: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (errorFetchingPolicy):
+# %1$S is the error that caused fetching to fail
+errorFetchingPolicy = Chyba pri získavaní adresy policy-uri: %1$S
+cspSourceNotURI = Zadaný parameter nie je nsIURI
+argumentIsNotString = Zadaný parameter nie je reťazec
+selfDataNotProvided = Nie je možné použiť parameter 'self', ak tieto údaje neboli poskytnuté
+# LOCALIZATION NOTE (uriWithoutScheme):
+# %1$S is the URI without a scheme
+uriWithoutScheme = nebolo možné spracovať adresu bez schémy: %1$S
+selfKeywordNoSelfData = bolo použité kľúčové slovo 'self', ale tieto údaje neboli poskytnuté
+# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidSource):
+# %1$S is the source that could not be parsed
+couldntParseInvalidSource = Nebolo možné spracovať neplatný zdroj %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (hostSourceWithoutData):
+# %1$S is the source
+hostSourceWithoutData = Nebolo možné vytvoriť zdroj %1$S (len na strane hostiteľa) bez údajov 'self'
+# LOCALIZATION NOTE (sourceWithoutData):
+# %1$S is the source
+sourceWithoutData = Nebolo možné vytvoriť zdroj %1$S bez údajov 'self'
+# LOCALIZATION NOTE (couldntParseInvalidHost):
+# %1$S is the host that's invalid
+couldntParseInvalidHost = Nebolo možné spracovať neplatný server %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (couldntParseScheme):
+# %1$S is the string source
+couldntParseScheme = Nebolo možné spracovať schému v %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (couldntParsePort):
+# %1$S is the string source
+couldntParsePort = Nebolo možné spracovať port v %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (notIntersectPort):
+# %1$S is one source we tried to intersect
+# %2$S is the other
+notIntersectPort = Nie je možné prelínať %1$S s %2$S kvôli problémom s portom.
+# LOCALIZATION NOTE (notIntersectScheme):
+# %1$S is one source we tried to intersect
+# %2$S is the other
+notIntersectScheme = Nie je možné prelínať %1$S s %2$S kvôli problémom so schémou.
+# LOCALIZATION NOTE (intersectingSourceWithUndefinedHost):
+# %1$S is the source
+intersectingSourceWithUndefinedHost = prelína sa zdroj s nedefinovaným serverom: %1$S
+# LOCALIZATION NOTE (intersectingSourcesWithUndefinedHosts):
+# %1$S is the first source
+# %2$S is the second source
+intersectingSourcesWithUndefinedHosts = prelínajú sa dva zdroje s nedefinovanými servermi: %1$S a %2$S
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -614,16 +614,21 @@ cmd.quit-mozilla.help  = Ukončí &brandShortName;.
 
 cmd.quote.params = <irc-command>
 cmd.quote.help  = Odošle nespracovaný príkaz priamo na IRC server. Používajte len ak viete, čo robíte. Detaily nájdete v IRC RFC1459 <http://www.irchelp.org/irchelp/rfc1459.html>.
 
 cmd.rejoin.params = [<reason>]
 cmd.rejoin.help  = Znovu vstúpi do kanála v aktuálnej karte. Funguje len v prípade, že v aktuálnej karte je kanál.
 cmd.rejoin.format = Znovu vstúpiť do $channelName
 cmd.rejoin.label = Znovu vstúpiť
+
+cmd.rename.params = [<label>]
+cmd.rename.help  = Zmení menovku aktuálnej karty na <label>.
+cmd.rename.label = Premenovať kartu…
+
 cmd.server.params = <hostname> [<port> [<password>]]
 cmd.server.help  = Vykoná pripojenie k serveru <hostname> na <port> alebo na port 6667, ak nie je <port> uvedený. Poskytne heslo <password>, ak je zadané. Ak ste k serveru už pripojený, bude panel pre <hostname> presunutý do popredia. Ak bola karta odstránená, bude znovu vytvorená.
 
 cmd.set-current-view.params = <view>
 cmd.set-current-view.help  =
 
 cmd.sslserver.params = <hostname> [<port> [<password>]]
 cmd.sslserver.help  = Pripojí sa k serveru s použitím SSL <hostname> na <port>. Ak <port> nie je určený, vykoná sa pripojenie na port 9999. Poksytne heslo <password>, ak je zadané. Ak ste už pripojený, zobrazí sa aktuálny <hostname>. Ak bola karta odstránená, bude znovu vytvorená.
@@ -1196,16 +1201,18 @@ msg.ignore.delerr = Používateľ "%S nebol nájdený vo vašom zozname ignorovaných používateľov.
 
 msg.you.invite   = Pozvali ste používateľa %S do %S.
 msg.invite.you   = "%S (%S@%S) vás pozval do [[%S][Prijať pozvánku do kanála %S][goto-url %S]].
 
 msg.nick.in.use  = Prezývku ``%S'' už niekto používa. Použite príkaz /nick a zadajte novú.
 msg.retry.nick   = Prezývku ``%S'' už niekto používa, pokus o ``%S''.
 msg.nick.prompt  = Zadajte novú prezývku:
 
+msg.tab.name.prompt = Zadajte menovku tejto karty:
+
 msg.list.rerouted = Odpovede sa objavia v okne ``%S''.
 msg.list.end    = Zobrazené kanály (%S z %S).
 msg.list.chancount = Tento server obsahuje %S kanálov. Zobrazenie všetkých môže trvať príliš dlho a môže viesť k tomu, že ChatZilla prestane odpovedať alebo bude odpojená od servera. [[Zobraziť kanály][Zobraziť všetky kanály][%S]]
 
 msg.who.end    = Koniec informácií WHO pre ``%S'', počet nájdených používateľov: %S.
 msg.who.match   = Používateľ %S, (%S@%S) ``%S'' (%S), člen %S, je pripojený k <irc\://%S/>, počet hopov: %S.
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.properties
@@ -17,25 +17,25 @@ default_server_tag= (predvolený)
 # Content of server port field (usually a number), used when the user didn't
 # enter anything yet and we'll automatically detect it later.
 port_auto=Auto
 
 # config titles
 # LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk. %1$S will be the brandShortName.
 looking_up_settings_disk=Vyhľadáva sa konfigurácia: inštalácia %1$Su
 looking_up_settings_isp=Vyhľadáva sa konfigurácia: poskytovateľ e-mailovej služby
-# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Messaging. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
+# LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 looking_up_settings_db=Vyhľadáva sa konfigurácia: databáza poskytovateľov Mozilla ISP
 # LOCALIZATION NOTE(looking_up_settings_guess): We are checking common server names like pop., pop3., smtp., mail., without knowing whether they exist or really serve this email account. If a server responds, we try to talk to it via POP/IMAP/SMTP protocols and query its capabilities. If that succeeds, we assume we found a configuration. Of course, it may still be wrong, but it often works.
 looking_up_settings_guess=Vyhľadáva sa konfigurácia: skúšanie bežných názvov serverov
 looking_up_settings_halfmanual=Vyhľadáva sa konfigurácia: testovanie servera
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_disk): Referring to Thunderbird installation folder on user's harddisk. %1$S will be the brandShortName.
 found_settings_disk=Nastavenia boli nájdené v inštalácii %1$S
 found_settings_isp=Nastavenia boli nájdené na serveri poskytovateľa e-mailovej služby
-# LOCALIZATION NOTE(found_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Messaging. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
+# LOCALIZATION NOTE(found_settings_db): Do not translate or replace Mozilla. It stands for the public project mozilla.org, not Mozilla Corporation. The database is a generic, public domain facility usable by any client.
 found_settings_db=Nastavenia boli nájdené v databáze poskytovateľov Mozilla ISP
 # LOCALIZATION NOTE(found_settings_guess): We tried common mail server names and we found a mail server and talked to it and it responded properly, so we think we found a suitable configuration, but we are only about 80% certain that it is the correct setting for this email address. There's a chance that email address may not actually be served by this server and it won't work, or that there is a better server.
 found_settings_guess=Nastavenia boli zistené skúšaním bežných názvov serverov
 found_settings_halfmanual=Nasledujúce nastavenia boli zistené skúšaním zadaného názvu servera
 # LOCALIZATION NOTE(failed_to_find_settings): %1$S will be the brandShortName.
 failed_to_find_settings=%1$Su sa nepodarilo nájsť nastavenia pre váš poštový účet.
 manually_edit_config=Úprava konfigurácie
 # LOCALIZATION NOTE(guessed_settings_offline) User is offline, so we just took a wild guess and the user will have to enter the right settings.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/auth.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY auth.title  "Overenie pre službu Box">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/management.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY boxMgmt.viewSettings "Zobraziť nastavenie môjho účtu služby box.com">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/settings.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY boxSettings.needAnAccount "Získať účet služby Box…">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceeds2GB.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY fileExceeds2GB.title  "YouSendIt">
+<!ENTITY fileExceeds2GB.cancel "OK">
+<!ENTITY fileExceeds2GB.description "Odoslanie súborov väčších ako 2 GB nie je podporované.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsLimit.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY fileExceedsLimit.title  "YouSendIt">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.thatsBigFile  "Odosielanie súborov väčších ako 50 MB">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.thatsBigFile2  "je prémiová funkcia.">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.accept "Prejsť na vyššiu verziu">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.cancel "Zrušiť">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.style "width: 40em; min-height: 20em;">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.proIncludes "Prechodom na vyššiu verziu odošlete tento súbor a získate:">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.pros1 "možnosť odosielať súbory a priečinky do veľkosti 2 GB">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.pros2 "možnosť ukladať neobmedzené množstvo súborov">
+<!ENTITY fileExceedsLimit.pros3 "prístup a zdieľanie súborov z každého miesta">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/fileExceedsQuota.dtd
@@ -0,0 +1,11 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY fileExceedsQuota.title  "YouSendIt">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.storageLimitReached  "Dosiahnutý limit úložiska">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.accept "Prejsť na vyššiu verziu">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.cancel "Zrušiť">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description "Dosiahli ste limit úložiska, ktorý je nastavený na 2 GB.">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description1 "Práve využívate #XXX GB miesta na úložisku.">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description2 "Prechodom na verziu účtu Pro Plus získate väčší priestor na úložisku.">
+<!ENTITY fileExceedsQuota.description3 "Viac miesta môžete získať aj odstránením nepotrebných súborov z úložiska.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/junkLog.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY adaptiveJunkLog.title "Protokol adaptívneho rozpoznávania nevyžiadanej pošty">
+<!ENTITY adaptiveJunkLogInfo.label "Protokol aktivity adaptívneho rozpoznávania nevyžiadanej pošty.">
+<!ENTITY clearLog.label "Vymazať protokol">
+<!ENTITY clearLog.accesskey "V">
+<!ENTITY closeLog.label "Zavrieť">
+<!ENTITY closeLog.accesskey "Z">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -577,16 +577,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY addressBookButton.tooltip "Otvoriť adresár">
 <!ENTITY chatButton.tooltip "Zobraziť kartu Konverzácie">
 <!ENTITY tagButton.tooltip "Priradiť k správe popis">
 <!ENTITY compactButton.tooltip "Odstrániť vymazané správy z označeného priečinka">
 
 <!-- Tags Menu Popup -->
 <!ENTITY addNewTag.label "Nový popis…">
 <!ENTITY addNewTag.accesskey "N">
+<!ENTITY manageTags.label "Spravovať popisy…">
+<!ENTITY manageTags.accesskey "S">
 
 <!-- Folder Pane -->
 <!ENTITY folderColumn.label "Názov:">
 <!ENTITY folderSizeColumn.label "Veľkosť">
 
 <!-- Folder Pane Context Menu -->
 <!ENTITY folderContextGetMessages.label "Prijať správy">
 <!ENTITY folderContextGetMessages.accesskey "a">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -360,16 +360,17 @@ bigFileHideNotification.check=Túto správu už viac nezobrazovať.
 cloudFileUploadingTooltip=Priebeha odosielanie do služby %S…
 # LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadedTooltip): Do not translate the string
 # %S. %S is the display name for the cloud account the attachment was uploaded
 # to.
 cloudFileUploadedTooltip=Odoslané do služby %S
 cloudFileUploadingNotification=Prebieha vytváranie odkazu na súbor. Po ukončení procesu sa odkaz objaví v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.
 cloudFileUploadingCancel.label=Zrušiť
 cloudFileUploadingCancel.accesskey=Z
+cloudFilePrivacyNotification=Vytvorenie odkazu je dokončené. Pamätaje, že odkazované prílohy budú viditeľné ľuďom, ktorí tieto odkazy poznajú alebo ich uhádnu.
 
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
 ## word %S. Place the word %S where the host name should appear.
 smtpEnterPasswordPrompt=Zadajte heslo pre %S:
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Zadajte heslo pre %2$S na %1$S:
@@ -392,16 +393,21 @@ errorCloudFileUpload.title=Chyba odoslan
 ## %1$S is the name of the online storage service that uploading failed against.
 ## %2$S is the name of the file that failed to upload.
 errorCloudFileUpload.message=Nebolo možné odoslať súbor %2$S do služby %1$S.
 errorCloudFileQuota.title=Chyba kvóty
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
 errorCloudFileQuota.message=Odoslanie súboru %2$S do služby %1$S by vyčerpalo voľné miesto pre váš účet.
+errorCloudFileNameLimit.title=Chyba názvu súboru
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileNameLimit.message):
+## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
+## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to the excess file name length
+errorCloudFileNameLimit.message=Súbor %2$S, ktorý chcete odoslať do úložiska služby %1$S, obsahuje vo svojom názve viac ako 120 znakov. Premenujte súbor tak, aby mal menej ako 120 znakov a skúste to znova.
 errorCloudFileLimit.title=Chyba veľkosti súboru
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
 ## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
 errorCloudFileLimit.message=Súbor %2$S presahuje maximálnu povolené veľkosť súboru pre službu %1$S.
 errorCloudFileOther.title=Neznáma chyba
 ## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileOther.message):
 ## %1$S is the name of the online storage service that cannot be communicated with.
--- a/mail/chrome/messenger/offline.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/offline.properties
@@ -1,21 +1,25 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 # Download Messages Prompt
 downloadMessagesWindowTitle1=Prevzatie správ
 downloadMessagesLabel1=Chcete prijať správy pre použitie v režime offline predtým, ako prejdete do režimu offline?
 downloadMessagesCheckboxLabel1=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu offline
+downloadMessagesNow=Prevziať teraz
 
 # Send Messages Prompt
 sendMessagesWindowTitle1=Neodoslané správy
 sendMessagesLabel2=Chcete teraz odoslať doteraz neodoslané správy?
 sendMessagesCheckboxLabel1=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu online
+sendMessagesNow=Odoslať teraz
+
+processMessagesLater=Neskôr
 
 # GetMessages While Offline Prompt
 getMessagesOfflineWindowTitle1=Prevzatie správ
 getMessagesOfflineLabel1=Momentálne ste v režime offline. Chcete prejsť do režimu online a prijať nové správy?
 
 # Send Messages Offline Prompt
 sendMessagesOfflineWindowTitle1=Neodoslané správy
 sendMessagesOfflineLabel1=Momentálne ste v režime offline. Chcete prejsť do režimu online a odoslať vašu neodoslanú poštu?
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/pgpmime.properties
@@ -0,0 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+#
+# The following are used by the pgpmime content type handler
+#
+
+# LOCALIZATION NOTE(pgpMimeNeedsAddon): The text can contain HTML tags.
+# %S is the url to Enigmail on AMO supplied from preferences.
+pgpMimeNeedsAddon=Toto je zašifrovaná správa OpenPGP.<br>Ak ju chcete odšifrovať, musíte si nainštalovať <a href="%S">doplnok OpenPGP</a>.
+
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -10,16 +10,23 @@
 
 <!-- General Settings -->
 
 <!ENTITY submitTelemetry.label     "Odosielať údaje o výkonnosti">
 <!ENTITY submitTelemetry.accesskey   "d">
 <!ENTITY telemetryInfoLink.label    "Ďalšie informácie o údajoch výkonnosti">
 <!ENTITY enableGlodaSearch.label    "Povoliť globálne vyhľadávanie a indexovanie správ">
 <!ENTITY enableGlodaSearch.accesskey  "o">
+
+<!ENTITY scrolling.label        "Posúvanie obsahu">
+<!ENTITY useAutoScroll.label      "Použiť automatický posun">
+<!ENTITY useAutoScroll.accesskey    "a">
+<!ENTITY useSmoothScrolling.label   "Použiť plynulý posun">
+<!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey "n">
+
 <!ENTITY systemIntegration.label    "Integrácia so systémom">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným poštovým klientom">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "k">
 <!ENTITY searchIntegration.label    "Umožniť službe &searchIntegration.engineName; prehľadávať správy">
 <!ENTITY searchIntegration.accesskey  "U">
 <!ENTITY checkNow.label         "Skontrolovať">
 <!ENTITY checkNow.accesskey       "S">
 <!ENTITY configEditDesc.label      "Pokročilé nastavenia">
@@ -79,20 +86,20 @@
 <!ENTITY showSettings.accesskey     "N">
 <!ENTITY proxiesConfigure.label     "Nastaviť spôsob, akým sa &brandShortName; pripája k sieti Internet">
 <!ENTITY connectionsInfo.caption    "Pripojenie">
 <!ENTITY offlineInfo.caption      "Režim offline">
 <!ENTITY offlineInfo.label       "Konfigurácia nastavení režimu offline">
 <!ENTITY showOffline.label       "Nastavenia…">
 <!ENTITY showOffline.accesskey     "a">
 
-<!ENTITY Diskspace           "Miesto na disku">
-<!ENTITY offlineCompact.label      "Vykonať údržbu priečinkov, ak sa tým ušetrí viac ako">
-<!ENTITY offlineCompact.accesskey    "V">
-<!ENTITY mb.label            "MB">
+<!ENTITY Diskspace            "Miesto na disku">
+<!ENTITY offlineCompactFolders.label   "Vykonať údržbu všetkých priečinkov, ak sa celkovo ušetrí aspoň">
+<!ENTITY offlineCompactFolders.accesskey "V">
+<!ENTITY offlineCompactFoldersMB.label  "MB">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities useCacheBefore.label and useCacheAfter.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &useCacheBefore.label [ textbox for cache size in MB ]  &useCacheAfter.label;
 -->
 <!ENTITY useCacheBefore.label      "Vyhradiť do">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/applications.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applications.properties
@@ -1,3 +1,7 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
 # LOCALIZATION NOTE (dialog_removeAccount):
 # %S will be replaced with the user-defined name of a storage account.
 dialog_removeAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/fonts.dtd
@@ -30,17 +30,17 @@
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese       "Tradičné čínske">
 <!ENTITY font.langGroup.simpl-chinese       "Zjednodušené čínske">
 <!ENTITY font.langGroup.trad-chinese-hk      "Tradičné čínske (Hong Kong)">
 <!ENTITY font.langGroup.korean          "Kórejské">
 <!ENTITY font.langGroup.cyrillic         "Azbuka">
 <!ENTITY font.langGroup.baltic          "Pobaltské">
 <!ENTITY font.langGroup.el            "Grécke">
 <!ENTITY font.langGroup.turkish          "Turecké">
-<!ENTITY font.langGroup.unicode          "Iné jazyky">
+<!ENTITY font.langGroup.unicode1         "Unicode">
 <!ENTITY font.langGroup.user-def         "Vlastné">
 <!ENTITY font.langGroup.thai           "Thajské">
 <!ENTITY font.langGroup.hebrew          "Hebrejské">
 <!ENTITY font.langGroup.arabic          "Arabské">
 <!ENTITY font.langGroup.devanagari        "Devanagarské">
 <!ENTITY font.langGroup.tamil           "Tamilské">
 <!ENTITY font.langGroup.armenian         "Arménske">
 <!ENTITY font.langGroup.bengali          "Bengalské">
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -41,105 +41,126 @@
 
 <!ENTITY history_today_section "Dnes">
 <!ENTITY history_yesterday_section "Včera">
 <!ENTITY history_week_section "7 dní dozadu">
 <!ENTITY history_older_section "Staršie ako 7 dní">
 
 <!ENTITY reload "Obnoviť">
 <!ENTITY forward "Dopredu">
+<!ENTITY menu "Ponuka">
+<!ENTITY back "Naspäť">
+<!ENTITY stop "Zastaviť">
+<!ENTITY site_security "Zabezpečenie stránky">
 
 <!ENTITY close_tab "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY new_tab "Nová karta">
+<!ENTITY one_tab "1 karta">
 <!-- Localization note (num_tabs) : Number of tabs is always more than one. 
   We can't use android plural forms, sadly. See bug #753859. -->
 <!ENTITY num_tabs "Počet kariet: &#037;d">
 <!ENTITY new_tab_opened "Nová karta otvorená">
 
 <!ENTITY settings "Nastavenia">
 <!ENTITY settings_title "Nastavenia">
 <!ENTITY pref_category_general "Všeobecné">
 <!ENTITY pref_category_privacy "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY pref_category_content "Obsah">
+<!ENTITY pref_category_importexport "Import a export">
 <!ENTITY pref_about_firefox "O prehliadači &brandShortName;">
 <!ENTITY pref_do_not_track "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
 <!ENTITY pref_telemetry "Odosielať údaje o výkonnosti">
 <!ENTITY pref_remember_signons "Pamätať si heslá">
 <!ENTITY pref_cookies "Povoliť cookies">
 <!ENTITY pref_char_encoding "Kódovanie znakov">
 <!ENTITY pref_char_encoding_on "Zobraziť ponuku">
 <!ENTITY pref_char_encoding_off "Nezobrazovať ponuku">
-<!ENTITY pref_clear_history "Vymazať históriu">
-<!ENTITY pref_clear_history_confirm "História prehliadania bude vymazaná">
 <!ENTITY pref_clear_private_data "Vymazať súkromné údaje">
-<!ENTITY pref_clear_private_data_confirm "Odstránené budú nastavenia prehliadania vrátane hesiel a cookies.">
 <!ENTITY pref_plugins "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY pref_plugins_enabled "Povolené">
 <!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Prehrávať po ťuknutí">
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Zakázané">
 <!ENTITY pref_text_size "Veľkosť textu">
 <!ENTITY pref_font_size_tiny "Maličké">
 <!ENTITY pref_font_size_small "Malé">
 <!ENTITY pref_font_size_medium "Stredné">
 <!ENTITY pref_font_size_large "Veľké">
 <!ENTITY pref_font_size_xlarge "Veľmi veľké">
 <!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
 <!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">
+<!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
+<!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
+<!ENTITY pref_private_data_history "História prehliadania a prevzatých súborov">
+<!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
+<!ENTITY pref_private_data_cookies "Súbory Cookies">
+<!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
+<!ENTITY pref_private_data_cache "Vyrovnávacia pamäť">
+<!ENTITY pref_private_data_sessions "Aktívne prihlásenia">
+<!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Údaje stránok v režime offline">
+<!ENTITY pref_private_data_siteSettings "Nastavenia stránok">
 
 <!ENTITY quit "Ukončiť">
 
 <!ENTITY addons "Doplnky">
 <!ENTITY downloads "Prevzaté súbory">
+<!ENTITY apps "Aplikácie">
 <!ENTITY char_encoding "Kódovanie znakov">
 
 <!ENTITY share "Zdieľať">
 <!ENTITY share_title "Zdieľať cez">
+<!ENTITY share_image_failed "Nie je možné zdieľať tento obrázok">
 <!ENTITY save_as_pdf "Uložiť ako PDF">
 <!ENTITY find_in_page "Hľadať na stránke">
+<!ENTITY desktop_mode "Požiadať plnú verziu stránky">
 
 <!-- Localization note (find_text, find_prev, find_next, find_close) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY find_text "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY find_prev "Predchádzajúci">
 <!ENTITY find_next "Ďalší">
 <!ENTITY find_close "Zavrieť">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY contextmenu_remove_history "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_remove_bookmark "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Pridať na úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY contextmenu_share "Zdieľať">
+<!ENTITY contextmenu_pasteandgo "Prilepiť a prejsť">
+<!ENTITY contextmenu_paste "Prilepiť">
+<!ENTITY contextmenu_copyurl "Kopírovať adresu">
 <!ENTITY contextmenu_edit_bookmark "Upraviť">
 
 <!-- Localization note (history_removed) : Shown in a toast notificaion
 	 after a page is removed from browser history. -->
 <!ENTITY history_removed "Stránka odstránená">
 
 <!ENTITY bookmark_edit_title "Úprava záložky">
 <!ENTITY bookmark_edit_name "Názov">
 <!ENTITY bookmark_edit_location "Umiestnenie">
 <!ENTITY bookmark_edit_keyword "Kľúčové slovo">
 
 <!ENTITY site_settings_title    "Vymazať nastavenia stránok">
 <!ENTITY site_settings_cancel    "Zrušiť">
 <!ENTITY site_settings_clear    "Vymazať">
 <!ENTITY site_settings_no_settings "Nie sú uložené žiadne údaje.">
 
-<!ENTITY add_to_reading_list "Pridať do zoznamu na prečítanie">
+<!ENTITY reading_list "Zoznam na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_added "Stránka pridaná do zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_removed "Stránka bola odstránená zo zoznamu na prečítanie">
+<!ENTITY reading_list_failed "Pridanie stránky do zoznamu na prečítanie sa nepodarilo">
 <!ENTITY reader_mode "Režim Na prečítanie">
 
 <!ENTITY masterpassword_create_title "Vytvoriť hlavné heslo">
 <!ENTITY masterpassword_remove_title "Odstrániť hlavné heslo">
 <!ENTITY masterpassword_password "Heslo">
 <!ENTITY masterpassword_confirm "Potvrdenie hesla">
 
 <!ENTITY button_ok "OK">
 <!ENTITY button_cancel "Zrušiť">
+<!ENTITY button_clear_data "Vymazať údaje">
 
 <!ENTITY abouthome_addons_title "Doplnky pre váš &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_addons_browse "Prehľadávať všetky doplnky pre &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_title "Vaše karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_title "Najlepšie stránky">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_browse "Prehľadávať všetky najlepšie stránky">
 <!ENTITY abouthome_no_top_sites "Zatiaľ nemáte žiadne najlepšie stránky. Ťuknutím na titulok začnite s prehliadaním stránok.">
@@ -160,8 +181,19 @@ example.com
 which is run by
 Example Enterprises, Inc.
 
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 <!ENTITY identity_run_by "Spravuje ju">
+
+<!ENTITY private_data_success "Súkromné údaje vymazané">
+<!ENTITY private_data_fail "Niektoré súkromné údaje nemohli byť odstránené">
+
+<!ENTITY bookmarkhistory_button_import "Importovať">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_both "Importujú sa záložky a história z Androidu">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "Importujú sa záložky z Androidu">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_history "Importuje sa história z Androidu">
+<!ENTITY bookmarkhistory_import_wait "Čakajte, prosím…">
+
+<!ENTITY webapp_generic_name "Aplikácia">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -36,16 +36,18 @@
 <!ENTITY sync.input.server.label 'Adresa URL servera'>
  
 <!-- Setup Fail -->
 <!ENTITY sync.title.fail.label 'Nebolo možné nastaviť účet &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY sync.subtitle.fail.label 'Služba &syncBrand.fullName.label; sa nemohla pripojiť k serveru. Chcete to skúsiť znova?'>
 <!ENTITY sync.button.tryagain.label 'Skúsiť znova'>
 <!ENTITY sync.button.manual.label 'Manuálne nastavenie'>
 <!ENTITY sync.subtitle.nointernet.label 'Nie je dostupné pripojenie k sieti internet.'>
+<!ENTITY sync.subtitle.failaccount.label 'Vytvorenie účtu vo vašom zariadení zlyhalo.'>
+<!ENTITY sync.subtitle.failmultiple.label 'Máte Firefox nainštalovaný viackrát? &syncBrand.fullName.label; nateraz podporuje súčasne len jednu inštaláciu Firefoxu. Ak chcete používať &syncBrand.shortName.label; odinštalujte ostatné inštalácie Firefoxu.'>
  
 <!-- Setup Success -->
 <!ENTITY sync.title.success.label 'Nastavenie dokončené'>
 <!ENTITY sync.subtitle.success.label1 'Vaše údaje sú teraz preberané na pozadí. Ak chcete, môžete si spravovať svoj účet v nastaveniach prehliadača alebo začnite s prehliadaním webu v prehliadači &brandShortName;.'>
 <!ENTITY sync.settings.label 'Nastavenia'>
 <!ENTITY sync.subtitle.manage.label1 'Váš účet služby &syncBrand.fullName.label; je už nastavený. Ak ho chcete spravovať, prejdite do nastavení prehliadača. Inak môžete rovno prehlaidať web.'>
  
 <!-- Pair Device -->
@@ -73,9 +75,20 @@
 <!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label 'Záložky z plnej verzie'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.mobile.label 'Záložky z mobilnej verzie'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.readinglist.label 'Zoznam na prečítanie'>
 
 <!-- Notification strings -->
 <!ENTITY sync.notification.oneaccount.label 'Podporovaný je len jeden účet služby &syncBrand.fullName.label;.'>
 
 <!-- Incorrect settings and changing credentials. -->
+<!ENTITY sync.invalidcreds.label 'Neplatný názov účtu alebo heslo.'>
+<!ENTITY sync.invalidserver.label 'Zadajte platnú adresu servera'>
+<!ENTITY sync.verifying.label 'Overuje sa…'>
 <!ENTITY sync.new.recoverykey.status.incorrect 'Nesprávny Obnovovací kľúč. Skúste to znova.'>
+
+<!-- Send tab to device. -->
+<!ENTITY sync.title.send.tab.label 'Odoslať kartu na zariadenia'>
+<!ENTITY sync.button.send.label 'Odoslať'>
+<!ENTITY sync.button.set.up.sync.label 'Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;'>
+<!ENTITY sync.title.redirect.to.set.up.sync.label 'Nastavenie služby &syncBrand.shortName.label; na odosielanie kariet'>
+<!ENTITY sync.text.redirect.to.set.up.sync.label 'Nastavenie služby &syncBrand.fullName.label; na tomto zariadení na odosielanie kariet na ďalšie zariadenia.'>
+<!ENTITY sync.text.tab.sent.label 'Karta bola odoslaná!'>
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
@@ -4,9 +4,9 @@
 
 <!ENTITY aboutAddons.title           "Správca doplnkov">
 <!ENTITY aboutAddons.header2          "Vaše doplnky">
 <!ENTITY aboutAddons.options          "Možnosti">
 
 <!ENTITY addonAction.enable           "Povoliť">
 <!ENTITY addonAction.disable          "Zakázať">
 <!ENTITY addonAction.uninstall         "Odinštalovať">
-<!ENTITY addonAction.cancel           "Zrušiť">
+<!ENTITY addonAction.undo            "Späť">
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.properties
@@ -9,8 +9,10 @@ addonAction.cancel=Zrušiť
 addonAction.options=Možnosti
 
 addonsSearchEngine.description=Integrované vyhľadávanie
 
 addonType.extension=Rozšírenie
 addonType.theme=Téma vzhľadu
 addonType.locale=Jazyk
 addonType.search=Vyhľadávanie
+
+addonStatus.uninstalled=%S bude odinštalovaný po reštarte.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutReader.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+aboutReader.loading=Načítava sa…
+aboutReader.loadError=Článok sa zo stránky nepodarilo načítať
+
+aboutReader.textTitle=Text
+aboutReader.marginTitle=Okraje
+
+aboutReader.colorSchemeLight=Svetlá
+aboutReader.colorSchemeDark=Tmavá
+aboutReader.colorSchemeSepia=Sépia
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -203,20 +203,22 @@ intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859
 # Application Menu
 appMenu.more=Ďalšie
 
 # Text Selection
 selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
 
 # Context menu
 contextmenu.openInNewTab=Otvoriť odkaz na novej karte
+contextmenu.share=Zdieľať
 contextmenu.shareLink=Zdieľať odkaz
 contextmenu.bookmarkLink=Pridať odkaz medzi záložky
 contextmenu.changeInputMethod=Zvoľte metódu vstupu
 contextmenu.fullScreen=Na celú obrazovku
+contextmenu.shareImage=Zdieľať obrázok
 contextmenu.saveImage=Uložiť obrázok
 contextmenu.addSearchEngine=Pridať vyhľadávací modul
 
 contextmenu.copy=Kopírovať
 contextmenu.copyAll=Kopírovať všetko
 contextmenu.selectAll=Vybrať všetko
 contextmenu.paste=Prilepiť
 
@@ -259,8 +261,12 @@ masterPassword.incorrect=Nesprávne heslo
 # Debugger
 # LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptTitle): The title displayed on the
 # dialog that prompts the user to allow the incoming connection.
 remoteIncomingPromptTitle=Prichádzajúce spojenie
 # LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptMessage): The message displayed on the
 # dialog that prompts the user to allow the incoming connection.
 remoteIncomingPromptMessage=Objavila sa požiadavka na povolenie vzdialeného ladenia. Vzdialený klient môže kompletne prevziať kontrolu nad vašim prehliadačom. Povoliť pripojenie?
 remoteIncomingPromptDisable=Zakázať
+
+# Helper apps
+helperapps.openWithApp2=Otvoriť pomocou aplikácie %S
+helperapps.openWithList2=Otvoriť pomocou aplikácie
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -306,16 +306,17 @@ SSLConnectionErrorPrefix=Pri pripájaní k %S sa vyskytla chyba.
 
 certErrorIntro=Server %S používa neplatný bezpečnostný certifikát.
 
 certErrorTrust_SelfSigned=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože je podpísaný vlastným podpisom.
 certErrorTrust_UnknownIssuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože vydavateľ certifikátu je neznámy.
 certErrorTrust_MissingChain=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože nebol poskytnutý reťazec vydavateľa.
 certErrorTrust_CaInvalid=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože bol vydaný neplatnou certifikačnou autoritou.
 certErrorTrust_Issuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože vydavateľ certifikátu nie je dôveryhodný.
+certErrorTrust_SignatureAlgorithmDisabled=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože bol podpísaný použitím algoritmu, ktorý nie je bezpečný.
 certErrorTrust_ExpiredIssuer=Certifikát nie je dôveryhodný, pretože platnosť certifikátu vydavateľa uplynula.
 certErrorTrust_Untrusted=Certifikát nepochádza z dôveryhodného zdroja.
 
 certErrorMismatch=Certifikát nie je pre doménové meno %S platný.
 # LOCALIZATION NOTE (certErrorMismatchSingle2): Do not translate <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>
 certErrorMismatchSingle2=Certifikát je platný len pre <a id="cert_domain_link" title="%1$S">%1$S</a>.
 certErrorMismatchMultiple=Certifikát je platný len pre nasledujúce doménové mená:
 certErrorMismatchNoNames=Certifikát nie je platný pre žiadne doménové meno.
@@ -349,16 +350,17 @@ NSSInitProblemX=Nie je možné inicializovať bezpečnostný komponent aplikácie. Najpravdepodobnejšou príčinou je problém so súbormi v priečinku s profilom. Skontrolujte, či tento priečinok nemá žiadne obmedzenia na čítanie a zápis a či nie je disk plný (takmer plný). Odporúča sa zavrieť aplikáciu a problém opraviť. Ak budete pokračovať v tejto relácii, bezpečnostné funkcie aplikácie nemusia fungovať správne.
 ProfileSwitchSocketsStillActive=Operáciu sa nepodarilo dokončiť z dôvodu vnútornej chyby. Bezpečná komunikácia nebola správne ukončená.
 ProfileSwitchCryptoUIActive=Operáciu teraz nemožno vykonať. Dokončite operáciu, ktorá vyžaduje vašu pozornosť v niektorom inom otvorenom okne.
 VerifyExpired=<Vypršal>
 VerifyRevoked=<Bol zrušený>
 VerifyNotTrusted=<Nie je dôveryhodný>
 VerifyIssuerNotTrusted=<Vydavateľ nie je dôveryhodný>
 VerifyIssuerUnknown=<Vydavateľ neznámy>
 VerifyInvalidCA=<Neplatná CA>
+VerifyDisabledAlgorithm=<Algoritmus použitý na podpis nie je bezpečný>
 VerifyUnknown=<Neznámy>
 CertUser=Váš certifikát
 CertCA=CA (Certifikačná autorita)
 CertSSL=Server SSL
 CertEmail=Partner S/MIME
 CertUnknown=Neznámy
 CertNoNickname=(žiadna prezývka)
 CertNoEmailAddress=(bez e-mailovej adresy)
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -52,16 +52,17 @@ resetPreferences=Týmto tlačidlom môžete vrátiť nastavenie zabezpečenia %S na ich pôvodné hodnoty.
 #Cert verification
 certVerified=Tento certifikát bol overený pre nasledujúce použitie:
 certNotVerified_CertRevoked=Tento certifikát sa nedá overiť, pretože je zrušený.
 certNotVerified_CertExpired=Nepodarilo sa overiť tento certifikát, pretože vypršal.
 certNotVerified_CertNotTrusted=Nepodarilo sa overiť tento certifikát, pretože nie je dôveryhodný.
 certNotVerified_IssuerNotTrusted=Nepodarilo sa overiť tento certifikát, pretože jeho vydavateľ nie je dôveryhodný.
 certNotVerified_IssuerUnknown=Nepodarilo sa overiť tento certifikát, pretože jeho vydavateľ je neznámy.
 certNotVerified_CAInvalid=Nepodarilo sa overiť tento certifikát, pretože certifikát certifikačnej autority je neplatný.
+certNotVerified_AlgorithmDisabled=Nepodarilo sa overiť tento certifikát, pretože bol podpísaný pomocou algoritmu, ktorý nie je bezpečný.
 certNotVerified_Unknown=Z neznámych dôvodov sa nepodarilo overiť tento certifikát.
 
 #Client auth
 clientAuthMessage1=Organizácia: "%S"
 clientAuthMessage2=Vydané pod: "%S"
 
 #Page Info
 pageInfo_SiteNotVerified=Identita servera nie je overená
@@ -173,17 +174,17 @@ writeFileUnknownError=Neznáma chyba
 
 #Add Security Exception dialog
 addExceptionBrandedWarning2=Chystáte sa potlačiť spôsob, akým %S identifikuje túto stránku.
 addExceptionInvalidHeader=Táto stránka sa pokúša identifikovať neplatnými údajmi.
 addExceptionDomainMismatchShort=Nesprávna stránka
 addExceptionDomainMismatchLong=Certifikát patrí inej stránke, čo môže naznačovať ukradnutie identity.
 addExceptionExpiredShort=Informácie sú zastarané
 addExceptionExpiredLong=Certifikát servera už nie je platný. Je možné overiť, či táto identita nebola nahlásená ako ukradnutá alebo stratená.
-addExceptionUnverifiedShort=Neznáma identita
-addExceptionUnverifiedLong=Certifikát servera nie je dôveryhodný, pretože nebol overený uznávanou autoritou.
+addExceptionUnverifiedOrBadSignatureShort=Neznáma identita
+addExceptionUnverifiedOrBadSignatureLong=Certifikát servera nie je dôveryhodný, pretože nebol overený uznávanou autoritou použitím bezpečného algoritmu.
 addExceptionValidShort=Platný certifikát
 addExceptionValidLong=Táto stránka poskytuje platnú, overenú identifikáciu. Nie je potrebné pridať výnimku.
 addExceptionCheckingShort=Kontrola informácií
 addExceptionCheckingLong=Pokus o identifikovanie stránky…
 addExceptionNoCertShort=Informácie nie sú dostupné
 addExceptionNoCertLong=Nie je možné získať stav identifikácie pre zadanú stránku.
 addExceptionConnectionFailed=Pripojenie zlyhalo
--- a/suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
+++ b/suite/chrome/common/dataman/dataman.properties
@@ -15,16 +15,17 @@ cookies.deleteSelectedTitle=Odstránenie zvolených cookies
 cookies.deleteSelectedYes=&Odstrániť
 
 # permissions
 perm.allowXULXBL.label=Použiť značkovanie XUL/XBL
 perm.cookie.label=Nastavovanie cookies
 perm.geo.label=Prezradenie polohy
 perm.image.label=Načítavanie obrázkov
 perm.install.label=Inštalovanie doplnkov
+perm.offline-app.label=Webové aplikácie v režime offline
 perm.object.label=Spúšťanie zásuvných modulov
 perm.password.label=Ukladanie hesiel
 perm.plugins.label=Aktivácia zásuvných modulov
 perm.popup.label=Otváranie vyskakovacích okien
 perm.script.label=Spúšťanie skriptov
 perm.stylesheet.label=Načítanie šablón štýlov
 
 perm.type.default=Zvoľte typ
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
@@ -1,14 +1,14 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
  %brandDTD;
 ]>
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
@@ -119,22 +119,33 @@
  <li><strong>Enable Plugins for</strong>: Use these checkboxes to control how
   plugins are used:
   <ul>
    <li><strong>Suite</strong>: Globally enables or disables plugins.</li>
    <li><strong>Mail &amp; Newsgroups</strong>: Allows plugins to be used in
     Mail &amp; Newsgroups.</li>
   </ul>
  </li>
- <li><strong>When additional plugins are required</strong>: Check this
-  checkbox if you want to be informed whenever a website requires additional
+ <li><strong>When a page requires plugins</strong>: Select these
+  checkboxes to control what &brandShortName; should do if a web page requires
   plugins:
   <ul>
-   <li><strong>Display a notification bar at the top of the content
-    area</strong>: When a website requires a plugin which is not installed,
+   <li><strong>Activate all plugins by default</strong>: If you select this,
+    &brandShortName; will load and run all plugins found on the web page.
+    Otherwise, if the page requires plugins, &brandShortName; will show a
+    notification (plugin icon in the location bar or notification bar), plus
+    a placeholder for every plugin instance found on the page (unless the
+    website is whitelisted, see below).
+    You can activate individual visible plugin instances with a left mouse
+    click or use the notification to activate all the plugins on the page.
+    From the notification you have the option to either temporarily activate
+    the plugins or remember the choice for the current website. Remembered
+    choices can be edited using the Data Manager (Permissions tab).</li>
+   <li><strong>Warn me if additional plugins need to be installed</strong>:
+    When a website requires a plugin which is not installed,
     a notification bar will be displayed above the website content area.
     From the bar you will be able to download and install the missing
     plugin.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <p>For more information about plugins, see
--- a/suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.properties
+++ b/suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.properties
@@ -6,15 +6,18 @@ installpermissionstext=Môžete určiť, ktoré webové stránky majú povolené inštalovať rozšírenia a aktualizácie. Zadajte presnú adresu stránky, pre ktorú chcete povoliť inštalovanie softvéru a kliknite na tlačidlo Povoliť.
 installpermissionstitle=Povolené stránky - Inštalácia softvéru
 installpermissionshelp=advanced_pref_installation
 popuppermissionstext=Môžete určiť, ktoré webové stránky majú povolené otvárať vyskakovacie okná. Zadajte presnú adresu stránky, pre ktorú chcete povoliť otváranie týchto okien a kliknite na tlačidlo Povoliť.
 popuppermissionstitle=Povolené stránky - Vyskakovacie okná
 popuppermissionshelp=pop_up_blocking
 imagepermissionstext=Môžete určiť, ktoré webové stránky majú povolené načítavať obrázky. Zadajte presnú adresu stránky, pre ktorú chcete nastaviť blokovanie stránok a kliknite na tlačidlo Blokovať alebo Povoliť.
 imagepermissionstitle=Výnimky - Obrázky
 imagepermissionshelp=images-help-managing
+offline-apppermissionstext=Môžete určiť, ktoré webové stránky môžu ukladať údaje pre použitie v režime offline. Zadajte presnú adresu stránky, ktorú chcete spravovať a kliknite na tlačidlo Blokovať alebo Povoliť.
+offline-apppermissionstitle=Údaje režimu offline
+offline-apppermissionshelp=offline_apps
 
 can=Povoliť
 canSession=Povoliť pre reláciu
 cannot=Blokovať
 
 alertInvalidTitle=Zadaná neplatná webová stránka
 alertInvalid=Webová stránka %S je neplatná.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-offlineapps.dtd
@@ -0,0 +1,17 @@
+<!-- extracted from content/pref-offlineapps.xul -->
+
+<!--LOCALIZATION NOTE : FILE Offline Apps prefs dialog -->
+<!ENTITY pref.offlineapps.title       "Webové aplikácie v režime offline">
+<!ENTITY pref.offlineCache.caption     "Webový obsah v režime offline a používateľské údaje">
+
+<!ENTITY clearOfflineAppCache.label     "Vymazať">
+<!ENTITY clearOfflineAppCache.accesskey   "V">
+
+<!ENTITY offlineNotify.label        "Upozorniť, ak sa webová stránka pokúša uložiť údaje pre použitie v režime offline.">
+<!ENTITY offlineNotify.accesskey      "U">
+<!ENTITY offlineNotifyPermissions.label   "Spravovať povolenia">
+<!ENTITY offlineNotifyPermissions.accesskey "S">
+
+<!ENTITY offlineAppsList.label       "Nasledujúce webové stránky majú povolené ukladať údaje pre použitie v režime offline:">
+<!ENTITY offlineAppsListRemove.label    "Vymazať údaje…">
+<!ENTITY offlineAppsListRemove.accesskey  "d">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-scripts.dtd
@@ -16,15 +16,17 @@
 <!ENTITY allowScripts.accesskey     "s">
 <!ENTITY allowWindowMoveResize.label   "Premiestnenie alebo zmena veľkosti existujúcich okien">
 <!ENTITY allowWindowFlip.label      "Premiestnenie okien do popredia alebo pozadia">
 <!ENTITY allowWindowStatusChange.label  "Zmeniť text v stavovom riadku">
 <!ENTITY allowWindowImageSrcChange.label "Zmeniť obrázky">
 <!ENTITY allowContextmenuDisable.label  "Zakázať alebo nahradiť kontextovú ponuku">
 <!ENTITY allowHideStatusBar.label    "Skryť stavový riadok">
 
-<!ENTITY enablePlugin.label       "Povoliť zásuvné moduly pre:">
+<!ENTITY enablePlugins.label       "Povoliť zásuvné moduly pre">
 <!ENTITY enablePluginForSuite.label   "Prehliadač">
 <!ENTITY enablePluginForSuite.accesskey "h">
 
-<!ENTITY whenPluginsRequired.label    "Pri žiadosti stránky o inštaláciu zásuvných modulov">
-<!ENTITY displayNotification.label    "Zobraziť notifikačný panel nad horným okrajom stránky">
-<!ENTITY displayNotification.accesskey  "n">
+<!ENTITY whenPageRequiresPlugins.label  "Keď stránka vyžaduje zásuvné moduly">
+<!ENTITY activateAllPlugins.label    "Predvolene aktivovať všetky zásuvné moduly">
+<!ENTITY activateAllPlugins.accesskey  "d">
+<!ENTITY warnPluginsRequired.label    "Upozorniť, ak je potrebné nainštalovať ďalšie zásuvné moduly">
+<!ENTITY warnPluginsRequired.accesskey  "U">
--- a/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -27,16 +27,17 @@
 <!ENTITY masterpass.label "Hlavné heslá">
 <!ENTITY ssl.label "SSL">
 <!ENTITY certs.label "Certifikáty">
 <!ENTITY validation.label "Overovanie">
 <!ENTITY sync.label "Synchronizácia">
 <!ENTITY advance.label "Rozšírené">
 <!ENTITY down.label "Preberanie súborov">
 <!ENTITY cache.label "Vyrovnávacia pamäť">
+<!ENTITY offlineApps.label "Offline aplikácie">
 <!ENTITY proxies.label "Servery proxy">
 <!ENTITY httpnetworking.label "Spojenia HTTP">
 <!ENTITY smart.label "Inštalácia softvéru">
 <!ENTITY download.label "Preberanie súborov">
 <!ENTITY keynav.label "Navigácia klávesnicou">
 <!ENTITY findAsYouType.label "Hľadanie počas písania">
 <!ENTITY search.label "Vyhľadávanie na webe">
 <!ENTITY policies.label "Zásady zabezpečenia">
--- a/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
+++ b/suite/chrome/common/pref/prefutilities.properties
@@ -1,15 +1,29 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 cachefolder=Vybrať priečinok vyrovnávacej pamäte
 #LOCALIZATION NOTE (%1$S) is the size and (%2$S) is the unit of disk space.
 cacheSizeInfo=Vyrovnávacia pamäť využíva %1$S %2$S miesta na disku.
+
+# Offline apps
+appCacheSizeInfo=Vyrovnávacia pamäť aplikácie aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku.
+offlineAppRemoveTitle=Odstránenie údaje weobvých stránok pre režim offline
+offlineAppRemovePrompt=Po odstránení týchto údajov nebude stránka %S dostupná v režime offline. Naozaj chcete odstrániť túto webovú stránku z režimu offline?
+offlineAppRemoveConfirm=Odstrániť údaje pre režim offline
+
+# LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
+# offline application
+#  e.g. offlineAppUsage : "50.23 MB"
+#  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
+#  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
+offlineAppUsage=%1$S %2$S
+
 choosehomepage=Vybrať domovskú stránku
 downloadfolder=Vybrať priečinok pre ukladanie súborov
 desktopFolderName=Pracovná plocha
 downloadsFolderName=Preberanie
 choosesound=Vybrať zvuk
 
 SoundFiles=Zvuky
 
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -26,16 +26,18 @@
 <!ENTITY NameField1.label        "Meno:">
 <!ENTITY NameField1.accesskey      "M">
 <!ENTITY NameField2.label        "Priezvisko:">
 <!ENTITY NameField2.accesskey      "P">
 <!ENTITY PhoneticField1.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY PhoneticField2.label      "Výslovnosť:">
 <!ENTITY DisplayName.label       "Zobrazované meno:">
 <!ENTITY DisplayName.accesskey     "n">
+<!ENTITY preferDisplayName.label    "Vždy použiť Zobrazované meno namiesto mena z hlavičky správy">
+<!ENTITY preferDisplayName.accesskey  "y">
 <!ENTITY NickName.label         "Prezývka:">
 <!ENTITY NickName.accesskey       "v">
 
 <!ENTITY PrimaryEmail.label       "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey     "E">
 <!ENTITY SecondEmail.label       "Ďalšia e-mailová adresa:">
 <!ENTITY SecondEmail.accesskey     "l">
 <!ENTITY PreferMailFormat.label     "Preferuje príjem správ vo formáte:">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -43,19 +43,22 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (propertiesCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY propertiesCmd.accesskey            "l">
 <!ENTITY propertiesCmd.key               "i">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.label             "Panel nástrojov Adresár">
 <!ENTITY showAbToolbarCmd.accesskey           "A">
 
-<!ENTITY showCardPane.label               "Panel súhrnu karty">
-<!ENTITY showCardPane.accesskey             "h">
-
+<!ENTITY layoutMenu.label                "Rozloženie">
+<!ENTITY layoutMenu.accesskey              "R">
+<!ENTITY showDirectoryPane.label            "Panel adresárov">
+<!ENTITY showDirectoryPane.accesskey          "a">
+<!ENTITY showContactPane2.label             "Panel kontaktov">
+<!ENTITY showContactPane2.accesskey           "k">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.label             "Meno zobraziť ako">
 <!ENTITY menu_ShowNameAs.accesskey           "M">
 <!ENTITY firstLastCmd.label               "Meno priezvisko">
 <!ENTITY firstLastCmd.accesskey             "M">
 <!ENTITY lastFirstCmd.label               "Priezvisko, meno">
 <!ENTITY lastFirstCmd.accesskey             "P">
 <!ENTITY displayNameCmd.label              "Zobrazované meno">
 <!ENTITY displayNameCmd.accesskey            "Z">
@@ -91,14 +94,28 @@
 <!ENTITY newIM.tooltip                 "Odoslať rýchlu správu alebo začať chatovať (Instant message - IM)">
 <!ENTITY deleteItemButton.tooltip            "Odstrániť označenú položku">
 <!ENTITY throbber.tooltip                "Prejsť na domovskú stránku &vendorShortName;">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip             "Pokročilé hľadanie adresy">
 
 <!-- Dir Tree header -->
 <!ENTITY dirTreeHeader.label              "Adresáre">
 
+<!-- Card Summary Pane -->
+<!-- Box Headings -->
+<!ENTITY contact.heading                "Kontakt">
+<!ENTITY home.heading                  "Domov">
+<!ENTITY other.heading                 "Ostatné">
+<!ENTITY phone.heading                 "Telefón">
+<!ENTITY work.heading                  "Zamestnanie">
+<!-- Special Box Headings, for mailing lists -->
+<!ENTITY description.heading              "Popis">
+<!ENTITY addresses.heading               "Adresy">
+<!-- For Map It! -->
+<!ENTITY mapItButton.label               "Zobraziť mapu">
+<!ENTITY mapIt.tooltip                 "Zobraziť adresu na mape">
+
 <!-- Status Bar -->
 <!ENTITY statusText.label "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (hideSwapFnLnUI) : DONT_TRANSLATE -->
 <!-- Swap FN/LN UI Set to "false" to show swap fn/ln UI -->
 <!ENTITY hideSwapFnLnUI                "true">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
@@ -78,16 +78,19 @@
 <!ENTITY normalPriorityCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY highPriorityCmd.label "Vysoká">
 <!ENTITY highPriorityCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.label "Najvyššia">
 <!ENTITY highestPriorityCmd.accesskey "v">
 
 <!ENTITY returnReceiptMenu.label "Potvrdenie o prečítaní">
 <!ENTITY returnReceiptMenu.accesskey "d">
+<!ENTITY dsnMenu.label "Notifikácia o stave doručenia">
+<!ENTITY dsnMenu.accesskey "N">
+
 <!ENTITY outputFormatMenu.label "Formát">
 <!ENTITY outputFormatMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY autoFormatCmd.label "Automaticky">
 <!ENTITY autoFormatCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY plainTextFormatCmd.label "Len text">
 <!ENTITY plainTextFormatCmd.accesskey "L">
 <!ENTITY htmlFormatCmd.label "Len HTML">
 <!ENTITY htmlFormatCmd.accesskey "H">
--- a/suite/chrome/mailnews/junkLog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/junkLog.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY junkLog.title "Protokol rozpoznávania nevyžiadanej pošty">
-<!ENTITY junkLogInfo.label "Protokol aktivity rozpoznávania nevyžiadanej pošty.">
+<!ENTITY adaptiveJunkLog.title "Protokol adaptívneho rozpoznávania nevyžiadanej pošty">
+<!ENTITY adaptiveJunkLogInfo.label "Protokol aktivity adaptívneho rozpoznávania nevyžiadanej pošty.">
 <!ENTITY clearLog.label "Vymazať protokol">
 <!ENTITY clearLog.accesskey "V">
 <!ENTITY closeLog.label "Zavrieť">
 <!ENTITY closeLog.accesskey "Z">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -535,11 +535,12 @@
 <!ENTITY remoteContentMessage.label "Na ochranu vášho súkromia &brandShortName; blokuje v tejto správe načítavanie vzdialených obrázkov.">
 <!ENTITY loadRemoteContentButton.label "Zobraziť vzdialený obsah">
 
 <!-- Phishing Bar -->
 <!ENTITY phishingBarMessage.label "&brandShortName; si myslí, že táto správa je podozrivá.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton.label "Dôveryhodná">
 
 <!-- MDN Bar -->
-<!ENTITY mdnBarMessage.label "Odosielateľ žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy. Chcete toto potvrdenie odoslať?">
 <!ENTITY mdnBarIgnoreButton.label "Ignorovať žiadosť">
+<!ENTITY mdnBarIgnoreButton.accesskey "I">
 <!ENTITY mdnBarSendButton.label "Odoslať potvrdenie">
+<!ENTITY mdnBarSendButton.accesskey "s">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -381,16 +381,21 @@ errorOpenMessageForMessageIdMessage=Správa pre message-id %S nebola nájdená
 confirmPhishingTitle=Upozornenie na podozrivú poštu
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the brand name, %2$S is the host name of the url being visited
 confirmPhishingUrl1=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Väčšina legitímnych stránok používa doménové mená namiesto čísel. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
 confirmPhishingUrl2=%1$S si myslí, že táto správa je podozrivá! Je možné, že odkaz v tejto správe sa len vydáva za webové stránky, ktoré chcete navštíviť. Naozaj chcete navštíviť %2$S?
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote content for
 alwaysLoadRemoteContentForSender=Kliknutím sem povolíte načítavanie vzdialeného obsahu od %1$S.
 
+#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageNormal) %1$S is the name of the sender
+mdnBarMessageNormal=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy.
+#LOCALIZATION NOTE(mdnBarMessageAddressDiffers) %1$S is the name of the sender, %2$S is the address(es) to send return receipt to
+mdnBarMessageAddressDiffers=Odosielateľ %1$S žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy (na e-mailovú adresu %2$S).
+
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
 growlNotification=Nová e-mailová správa
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
--- a/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
@@ -1,15 +1,19 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Message Header View Popup -->
 <!ENTITY AddToAddressBook.label      "Pridať do adresára kontaktov…">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey    "P">
+<!ENTITY EditContact.label         "Upraviť kontakt…">
+<!ENTITY EditContact.accesskey       "U">
+<!ENTITY ViewContact.label         "Zobraziť kontakt">
+<!ENTITY ViewContact.accesskey       "Z">
 <!ENTITY SendMailTo.label         "Napísať správu pre…">
 <!ENTITY SendMailTo.accesskey       "s">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label      "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey    "K">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.label      "Vytvoriť filter z…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey    "f">
 <!ENTITY openInBrowser.label        "Otvoriť v prehliadači">
 <!ENTITY openInBrowser.accesskey      "t">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/pgpmime.properties
@@ -0,0 +1,12 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+#
+# The following are used by the pgpmime content type handler
+#
+
+# LOCALIZATION NOTE(pgpMimeNeedsAddon): The text can contain HTML tags.
+# %S is the url to Enigmail on AMO supplied from preferences.
+pgpMimeNeedsAddon=Toto je zašifrovaná správa OpenPGP.<br>Ak ju chcete odšifrovať, musíte si nainštalovať <a href="%S">doplnok OpenPGP</a>.
+
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
@@ -28,11 +28,11 @@
 <!ENTITY radioNotDownload.accesskey    "b">
 <!ENTITY radioAskDownload         "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY radioAskDownload.accesskey    "t">
 <!ENTITY mailConnections.caption     "Pripojenie k poštovému serveru">
 <!ENTITY mailnewsTimeout.label      "Časový limit pripojenia:">
 <!ENTITY mailnewsTimeout.accesskey    "m">
 <!ENTITY mailnewsTimeoutSeconds.label   "sekúnd">
 <!ENTITY Diskspace            "Miesto na disku">
-<!ENTITY offlineCompact.label       "Vykonať údržbu priečinkov, ak sa tým ušetrí viac ako">
-<!ENTITY offlineCompact.accesskey     "V">
-<!ENTITY mb.label             "MB">
+<!ENTITY offlineCompactFolders.label   "Vykonať údržbu všetkých priečinkov, ak sa celkovo ušetrí aspoň">
+<!ENTITY offlineCompactFolders.accesskey "V">
+<!ENTITY offlineCompactFoldersMB.label  "MB">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -47,14 +47,18 @@ variant of aboutSupport.showDir.label. -
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Hodnota">
 
 <!ENTITY aboutSupport.graphicsTitle "Grafika">
 
 <!ENTITY aboutSupport.jsTitle "JavaScript">
 <!ENTITY aboutSupport.jsIncrementalGC "Inkrementálne GC">
 
+<!ENTITY aboutSupport.a11yTitle "Zjednodušenie ovládania">
+<!ENTITY aboutSupport.a11yActivated "Aktivované">
+<!ENTITY aboutSupport.a11yForceDisabled "Zabrániť zapnutiu funkcie Zjednodušenie ovládania">
+
 <!ENTITY aboutSupport.libraryVersionsTitle "Verzie knižníc">
 
 <!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "História inštalácií">
 <!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "História aktualizácií">
 
 <!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Kopírovať všetko do schránky">
--- a/toolkit/chrome/global/console.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/console.dtd
@@ -17,16 +17,18 @@
 <!ENTITY messages.label "Správy">
 <!ENTITY messages.accesskey "r">
 <!ENTITY clear.label "Vymazať">
 <!ENTITY clear.accesskey "m">
 <!ENTITY codeEval.label   "Kód:">
 <!ENTITY codeEval.accesskey "d">
 <!ENTITY evaluate.label "Vyhodnotiť">
 <!ENTITY evaluate.accesskey "h">
+<!ENTITY filter.label    "Filtrovať">
+<!ENTITY filter.accesskey  "F">
 
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY copyCmd.commandkey "C">
 <!ENTITY sortFirst.label "Usporiadať od prvého">
 <!ENTITY sortFirst.accesskey "r">
 <!ENTITY sortLast.label "Usporiadať od posledného">
 <!ENTITY sortLast.accesskey "o">
--- a/toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/dialogOverlay.dtd
@@ -1,13 +1,10 @@
-<!-- -*- Mode: HTML -*-
- # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
- # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
- # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
- #
- # WARNING!!! This file is obsoleted by the dialog.xml widget
- #
- -->
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- WARNING!!! This file is obsoleted by the dialog.xml widget -->
 
 <!-- OK Cancel Buttons -->
 <!ENTITY okButton.label "OK">
 <!ENTITY cancelButton.label "Zrušiť">
 <!ENTITY helpButton.label "Pomocník">
--- a/toolkit/chrome/global/intl.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/intl.properties
@@ -1,37 +1,69 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-# all.js
+# LOCALIZATION NOTE (general.useragent.locale):
+# This is the valid BCP 47 language tag representing your locale.
+#
+# In most cases, this will simply be your locale code. However, in rare cases
+# (such as 'jp-JP-mac'), you may need to modify your locale code in order to
+# make it a valid BCP 47 language tag. (If your locale code does not include a
+# region subtag, do not include one in the language tag representing your
+# locale.)
+general.useragent.locale=sk
+
+# LOCALIZATION NOTE (intl.accept_languages):
+# This is a comma-separated list of valid BCP 47 language tags.
+#
+# Begin with the value of 'general.useragent.locale'. Next, include language
+# tags for other languages that you expect most users of your locale to be
+# able to speak, so that their browsing experience degrades gracefully if
+# content is not available in their primary language.
+#
+# It is recommended that you include "en-US, en" at the end of the list as a
+# last resort. However, if you know that users of your locale would prefer a
+# different variety of English, or if they are not likely to understand
+# English at all, you may opt to include a different English language tag, or
+# to exclude English altogether.
 #
-# Localization Note: Cases of charset names must be preserved. If you're
-# adding charsets to your localized version, please refer to
-# intl/uconv/src/charsetalias.properties file for the list of canonical
-# charset names and use canonical names exactly as listed there.
-# Also note that "UTF-8" should always be included in intl.charsetmenu.browser.static
-general.useragent.locale=sk
+# For example, the Breton [br] locale might consider including French and
+# British English in their list, since those languages are commonly spoken in
+# the same area as Breton:
+# intl.accept_languages=br, fr-FR, fr, en-GB, en
+intl.accept_languages=sk, cs, en-US, en
+
+# LOCALIZATION NOTE (font.language.group):
+# This preference controls the initial setting of the language drop-down menu
+# in the Content > Fonts & Colors > Advanced preference panel.
+#
+# Set it to the value of one of the menuitems in the "selectLangs" menulist in
+# http://mxr.mozilla.org/mozilla/source/browser/components/preferences/fonts.xul
+font.language.group=x-central-euro
+
+# LOCALIZATION NOTE (intl.charset.detector, intl.charset.default, intl.charsetmenu.browser.static, intl.charsetmenu.mailedit):
+# For the list of canonical charset values, refer to:
+# http://mxr.mozilla.org/mozilla-central/source/intl/locale/src/charsetalias.properties
+#
+# If you are modifying the charset preferences for your locale, be sure to use
+# the values from that list, not the keys. Note that these values are
+# case-sensitive and must be reproduced exactly as listed.
+#
+# Note also that the list of charsets in 'intl.charsetmenu.browser.static'
+# must always include "UTF-8".
+intl.charset.detector=
+intl.charset.default=windows-1250
+intl.charsetmenu.browser.static=ISO-8859-2, UTF-8
+intl.charsetmenu.mailedit=ISO-8859-2, windows-1250, ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII
 
 # LOCALIZATION NOTE (pluralRule): Pick the appropriate plural rule for your
 # language. This will determine how many plural forms of a word you will need
 # to provide and in what order.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 pluralRule=8
 
-# Localization Note: font.language.group controls the initial setting of the
-# language drop-down in the fonts pref panel. Set it to the value of one of the
-# menuitems in the "selectLangs" menulist in
-# browser/components/preferences/fonts.xul
-font.language.group=x-central-euro
-# Localization Note: Add the code for your language at the front of this entry,
-# leaving "en-us, en" for fallback. It's recommended to use the same form, e.g.
-# "ja-jp, ja, en-us, en"
-intl.accept_languages=sk, cs, en-us, en
-intl.charsetmenu.browser.static=ISO-8859-2, UTF-8
-intl.charset.default=windows-1250
-intl.charset.detector=
-intl.charsetmenu.mailedit=ISO-8859-2, windows-1250, ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII
-# valid intl.menuitems.appendedacceskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
+# LOCALIZATION NOTE (intl.menuitems.alwaysappendaccesskeys, intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys):
+# Valid values are: true, false, <empty string>
+# Missing preference or empty value equals false.
 intl.menuitems.alwaysappendaccesskeys=
-# valid intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys=true
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/settingsChange.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/settingsChange.dtd
@@ -1,7 +1,6 @@
-<!-- -*- Mode: Java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
-  - This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY settingsChangePreferences.label "Nastavenia je možné zmeniť v Možnostiach &brandShortName;u.">
 <!ENTITY settingsChangeOptions.label   "Nastavenia je možné zmeniť v Možnostiach &brandShortName;u.">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.dtd
@@ -1,14 +1,13 @@
-<!-- -*- Mode: Java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
-  - This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY intro.label         "Vybrali ste akciu otvoriť súbor alebo odkaz">
+<!ENTITY intro2.label        "Vybrali ste akciu otvoriť súbor alebo odkaz:">
 <!ENTITY from.label         "umiestnený na serveri:">
 <!ENTITY actionQuestion.label    "Čo má &brandShortName; vykonať s týmto súborom?">
 
 <!ENTITY openWith.label       "Otvoriť pomocou">
 <!ENTITY openWith.accesskey     "O">
 <!ENTITY other.label         "Iné…">
 
 <!ENTITY saveFile.label       "Uložiť súbor">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -19,20 +19,32 @@
 <!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.title "Inštalácia zásuvných modulov">
 <!ENTITY pluginWizard.installPluginsPage.description.label "&brandShortName; inštaluje zásuvné moduly…">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.description.label "&brandShortName; dokončil inštaláciu chýbajúcich zásuvných modulov:">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label "Získať ďalšie informácie o zásuvných moduloch alebo ich nainštalovať ručne.">
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.restart.label "Na dokončenie inštalácie zásuvného modulu je potrebné &brandShortName; reštartovať.">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.pre): Mobile only. Flash (the only plugin available on mobile)
+   is not supported on some devices. Include a trailing space as needed. -->
+<!ENTITY unsupportedPlatform.pre               "Ospravedlňujeme sa, ale &brandShortName; nedokáže prehrať Flash na tomto zariadení. ">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.learnMore): Mobile only. This text is used to link to a SUMO page explaining why Flash is not
+   supported on this device. Use the unicode ellipsis char, \u2026, or use "..." if \u2026 doesn't suit traditions in your locale. -->
+<!ENTITY unsupportedPlatform.learnMore            "Ďalšie informácie…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (unsupportedPlatform.post): Mobile only. Include text here if needed for your locale. -->
+<!ENTITY unsupportedPlatform.post              "">
+
 <!ENTITY missingPlugin                    "Na zobrazenie tohto obsahu je potrebný zásuvný modul.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (tapToPlayPlugin): Mobile (used for touch interfaces) only has one type of plugin possible. -->
 <!ENTITY tapToPlayPlugin                   "Ťuknutím sem aktivujete zásuvný modul">
 <!ENTITY clickToPlayPlugin                  "Kliknutím sem aktivujete zásuvný modul">
+<!ENTITY clickToPlayPluginVulnerableUpdateAvailable     "Kliknutím sem aktivujete zraniteľný zásuvný modul">
+<!ENTITY clickToPlayPluginVulnerableNoUpdate         "Kliknutím sem aktivujete zraniteľný zásuvný modul (aktualizácia nie je dostupná)">
+<!ENTITY checkForUpdates                   "Skontrolovať aktualizácie…">
 <!ENTITY disabledPlugin                   "Tento zásuvný modul je zakázaný.">
 <!ENTITY blockedPlugin.label                 "Tento zásuvný modul bol pre vašu ochranu zakázaný.">
 
 <!ENTITY installPlugin                    "Nainštalovať zásuvný modul…">
 <!ENTITY managePlugins                    "Správa zásuvných modulov…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.pre): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordManager.dtd
@@ -21,8 +21,10 @@
 <!ENTITY   filter.accesskey        "H">
 
 <!ENTITY   windowClose.key         "w">
 <!ENTITY   focusSearch1.key        "f">
 <!ENTITY   focusSearch2.key        "k">
 
 <!ENTITY   copyPasswordCmd.label      "Kopírovať heslo">
 <!ENTITY   copyPasswordCmd.accesskey    "K">
+
+<!ENTITY   copyUsernameCmd.label      "Kopírovať používateľské meno">