update
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 26 Jan 2010 21:54:45 +0100
changeset 83 59a9df95604a1cec4cb83e13ce831b56a6587061
parent 82 18afab5ab81ecc3f9b8c78eaf927be3b1c5f5a3b
child 84 2fb45749e894331285028dc38e5677583d5666a5
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
extensions/irc/chrome/install-plugin.dtd
toolkit/chrome/global/aboutAbout.dtd
toolkit/chrome/global/license.dtd
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/extensions/irc/chrome/install-plugin.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!ENTITY windowtitle          "Inštalácia zásuvného modulu…">
+
+<!ENTITY name.label           "Názov:">
+<!ENTITY name.accesskey         "N">
+
+<!ENTITY name.autopick.label      "Automaticky zvoliť názov">
+<!ENTITY name.autopick.accesskey    "A">
+
+<!ENTITY source.label          "Zdroj:">
+<!ENTITY source.accesskey        "Z">
+
+<!ENTITY browse.label          "Prehľadávať…">
+<!ENTITY browse.accesskey        "P">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutAbout.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!ENTITY aboutAbout.title "Stránka about:about">
+<!ENTITY aboutAbout.note  "Toto je zoznam dostupných stránok “about:”.<br/>
+              Niektoré z nich môžu byť mätúce, niektoré sú určené len na diagnostické účely.<br/>
+              A niektoré sú vynechané, pretože vyžadujú zadanie dodatočných parametrov.">
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/license.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!ENTITY license.part0   "">
-<!ENTITY license.part1   "Všetci">
-<!ENTITY license.contrib  "spolupracovníci">
-<!ENTITY license.part2   "podľa podmienok stanovených v dokumente">
-<!ENTITY license.part3   ". Všetky práva vyhradené.">