update
authorsektormaster@atlas.sk
Fri, 03 Apr 2009 23:43:17 +0200
changeset 61 58a86ca499b4e5d429bf34f4d3eae628f26730ee
parent 60 fa3d4541b43d32d0c09dbc4ea9f80900b5ea3ffa
child 62 58c84ab011c23bd19e7c0b952db63a9d496f27d5
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/history/history.dtd
browser/chrome/browser/places/places.dtd
dom/chrome/dom/dom.properties
mobile/chrome/checkbox.dtd
mobile/updater/updater.ini
toolkit/chrome/global/history/history.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -93,21 +93,25 @@
 <!ENTITY locationItem.title       "Panel s adresou">
 <!ENTITY searchItem.title        "Vyhľadávanie">
 <!ENTITY throbberItem.title       "Indikátor aktivity">
 <!ENTITY bookmarksItem.title      "Záložky">
 
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY homeButton.label "Domov">
 
-<!ENTITY bookmarksButton.label       "Záložky">
-<!ENTITY bookmarksButton.tooltip      "Zobraziť záložky">
-<!ENTITY bookmarksSidebarCmd.accesskey   "z">
-<!ENTITY bookmarksSidebarCmd.commandkey  "b">
-<!ENTITY bookmarksSidebarWinCmd.commandkey "i">
+<!ENTITY bookmarksButton.label     "Záložky">
+<!ENTITY bookmarksButton.tooltip    "Zobraziť záložky">
+<!ENTITY bookmarksButton.accesskey "Z">
+<!ENTITY bookmarksCmd.commandkey "b">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (bookmarksSidebarGtkCmd.commandkey): This command
+ - key should not contain the letters A-F, since these are reserved
+ - shortcut keys on Linux. -->
+<!ENTITY bookmarksGtkCmd.commandkey "o">
+<!ENTITY bookmarksWinCmd.commandkey "i">
 
 <!ENTITY historyButton.label      "História">
 <!ENTITY historyButton.tooltip     "Zobrazí naposledy prezerané stránky">
 <!ENTITY historySidebarCmd.accesskey  "H">
 <!ENTITY historySidebarCmd.commandKey "h">
 
 <!ENTITY toolsMenu.label        "Nástroje">
 <!ENTITY toolsMenu.accesskey      "N">
--- a/browser/chrome/browser/history/history.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/history/history.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!ENTITY find.label "Hľadať:">
-<!ENTITY find.accesskey "H">
+<!ENTITY find.accesskey "a">
 <!ENTITY expand.label "Rozbaliť">
 <!ENTITY expand.accesskey "R">
 <!ENTITY collapse.label "Zbaliť">
 <!ENTITY collapse.accesskey "Z">
 <!ENTITY byDate.label "podľa dátumu">
 <!ENTITY byDate.accesskey "d">
 <!ENTITY bySite.label "podľa servera">
 <!ENTITY bySite.accesskey "s">
@@ -18,11 +18,11 @@
 <!ENTITY byDayAndSite.accesskey "m">
 <!ENTITY openLinkInWindow.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openLinkInWindow.accesskey "t">
 <!ENTITY openInNewTab.label "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY openInNewTab.accesskey "k">
 <!ENTITY openInNewWindow.label "Otvoriť v novom okne">
 <!ENTITY openInNewWindow.accesskey "n">
 <!ENTITY bookmarkLink.label "Vytvoriť záložku pre tento odkaz">
-<!ENTITY bookmarkLink.accesskey "V">
+<!ENTITY bookmarkLink.accesskey "z">
 <!ENTITY copyLink.label "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLink.accesskey "u">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -67,17 +67,17 @@
 <!ENTITY cmd.edit_undo.label        "Späť">
 <!ENTITY cmd.edit_undo.accesskey      "S">
 <!ENTITY cmd.edit_undo.key         "z">
 <!ENTITY cmd.edit_redo.label        "Znova">
 <!ENTITY cmd.edit_redo.accesskey      "n">
 <!ENTITY cmd.edit_redo.key         "y">
 
 <!ENTITY cmd.delete.label          "Odstrániť túto stránku">
-<!ENTITY cmd.delete.accesskey        "d">
+<!ENTITY cmd.delete.accesskey        "s">
 <!ENTITY cmd.deleteDomainData.label     "Zabudnúť na túto stránku">
 <!ENTITY cmd.deleteDomainData.accesskey   "b">
 
 <!ENTITY cmd.open.label           "Otvoriť">
 <!ENTITY cmd.open.accesskey         "t">
 <!ENTITY cmd.open_window.label       "Otvoriť v novom okne">
 <!ENTITY cmd.open_window.accesskey     "m">
 <!ENTITY cmd.open_tab.label         "Otvoriť na novej karte">
@@ -130,17 +130,17 @@
 <!ENTITY col.lastvisit.label        "Dátum poslednej návštevy">
 <!ENTITY col.visitcount.label        "Počet návštev">
 <!ENTITY col.keyword.label         "Kľúčové slovo">
 <!ENTITY col.description.label       "Popis">
 <!ENTITY col.dateadded.label        "Pridané">
 <!ENTITY col.lastmodified.label       "Posledná úprava">
 
 <!ENTITY search.label            "Prehľadávať:">
-<!ENTITY search.accesskey          "h">
+<!ENTITY search.accesskey          "e">
 <!ENTITY search.scopeFolder.label      "Označený priečinok">
 <!ENTITY search.scopeFolder.accesskey    "a">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.label    "Záložky">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.accesskey  "Z">
 <!ENTITY search.scopeDownloads.label    "Prevzaté súbory">
 <!ENTITY search.scopeDownloads.accesskey  "P">
 <!ENTITY search.scopeHistory.label     "Históriu">
 <!ENTITY search.scopeHistory.accesskey   "H">
@@ -192,21 +192,19 @@
 <!ENTITY view.details.accesskey       "P">
 
 <!ENTITY view.addons.label         "Získať zobrazenie Doplnky">
 
 <!ENTITY maintenance.label         "Import a zálohovanie">
 <!ENTITY maintenance.accesskey       "I">
 
 <!ENTITY backCmd.label           "Naspäť">
-<!ENTITY backCmd.accesskey         "N">
 <!ENTITY backButton.tooltip         "Prejsť naspäť">
 
 <!ENTITY forwardCmd.label          "Dopredu">
-<!ENTITY forwardCmd.accesskey        "D">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip       "Prejsť dopredu">
 
 <!ENTITY detailsPane.more.label       "Viac">
 <!ENTITY detailsPane.more.accesskey     "V">
 <!ENTITY detailsPane.less.label       "Menej">
 <!ENTITY detailsPane.less.accesskey     "M">
 <!ENTITY detailsPane.noPreviewAvailable.label "Ukážka">
 <!ENTITY detailsPane.selectAnItemText.description "Vyberte položku, ktorej vlastnosti chcete zobraziť alebo upraviť">
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -50,14 +50,13 @@ OnBeforeUnloadPreMessage=Naozaj chcete opustiť túto stránku?
 OnBeforeUnloadPostMessage=Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo OK. Ak chcete ostať na aktuálnej stránke, stlačte tlačidlo Zrušiť.
 DocumentAllUsed=Bola použitá neštandardná vlastnosť document.all. Používajte radšej document.getElementById() štandardizovaný konzorciom W3C.
 GlobalScopeElementReference=Bola použitá referencia na ID/NAME v globálnom kontexte. Používajte radšej document.getElementById() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfCaptureEventsWarning=Používanie captureEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 addEventListener(). Viac informácií získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 UseOfReleaseEventsWarning=Používanie releaseEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 removeEventListener(). Viac informácií získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 UseOfRouteEventWarning=Používanie routeEvent() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 dispatchEvent(). Viac informácií získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent
 UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, používanie preventBubble() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, používanie preventCapture() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
-UseOfGetBoxObjectForWarning=Používanie getBoxObjectFor() je zavrhnuté. Ak je to možné, používajte radšej element.getBoundingClientRect().
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: pokus o nastavenie strokeStyle alebo fillStyle na hodnotu, ktorá je buď reťazec, CanvasGradient alebo CanvasPattern, bol ignorovaný.
 EmptyGetElementByIdParam=Prázdny reťazec odovzdaný pre getElementById().
 LowMemoryTitle=Upozornenie: Nedostatok pamäte
 LowMemoryMessage=Skript tejto stránky bol zastavený kvôli nedostatku voľnej pamäte.
 WrongEventPropertyAccessWarning=Vlastnosť '%S' by nemala byť pre udalosť %S používaná. Jej hodnota nemá význam.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/checkbox.dtd
@@ -0,0 +1,2 @@
+<!ENTITY checkbox.on.label   "Zap.">
+<!ENTITY checkbox.off.label   "Vyp.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/updater/updater.ini
@@ -0,0 +1,4 @@
+; This file is in the UTF-8 encoding
+[Strings]
+TitleText=Aktualizácia %MOZ_APP_DISPLAYNAME%u
+InfoText=%MOZ_APP_DISPLAYNAME% inštaluje aktualizácie, po chvíli sa spustí…
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/history/history.properties
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-deleteHost=Odstrániť všetko z %S
-deleteDomain=Odstrániť celú doménu %S
-deleteHostNoSelection=Odstrániť server
-deleteDomainNoSelection=Odstrániť doménu
-
-finduri-AgeInDays-is-0=Dnes
-finduri-AgeInDays-is-1=Včera
-finduri-AgeInDays-is=Pred %S dňami
-finduri-AgeInDays-isgreater=Staršie než %S dní
-
-finduri-Hostname-is-=(neznámy server)
-
-load-js-data-url-error=Z bezpečnostných dôvodov nemôžu byť adresy JavaScriptu alebo údajov načítané z okna histórie alebo bočného panela.