update
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 15 Nov 2008 20:28:52 +0100
changeset 35 55bb811d7d8d207fb69b9a9a8b782bbed0351670
parent 34 3660b3f917bbee9008a081de4b4225d72e71bbba
child 38 e76e0a2d155dbcfab4797a9e3ff55f10ada0fb36
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/branding/brand.dtd
browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/aboutRights.properties
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/browser/preferences/applications.dtd
browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/calendar/timezones.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
calendar/chrome/sunbird/aboutDialog.dtd
calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
dom/chrome/accessibility/unix/accessible.properties
dom/chrome/accessibility/win/accessible.properties
dom/chrome/charsetTitles.properties
dom/chrome/layout/xmlparser.properties
editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/composer/editorNavigatorOverlay.dtd
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EdDialogOverlay.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EdLinkChecker.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertTOC.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorListProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublish.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublishProgress.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorReplace.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
mail/chrome/messenger/addressbook/pref-directory-add.dtd
mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
mail/chrome/messenger/appleMailImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/eudoraImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/oeImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/offline.properties
mail/chrome/messenger/outlookImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mail/chrome/messenger/search-operators.properties
mail/chrome/messenger/searchTermOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/shutdownWindow.properties
mail/chrome/messenger/smime.properties
mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/subscribe.dtd
mail/chrome/messenger/textImportMsgs.properties
mail/chrome/mozldap/ldap.properties
netwerk/necko.properties
other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/viewSource.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/addBookmark.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.properties
suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/migration/migration.properties
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
suite/chrome/common/pref/mac/platformPrefOverlay.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-offline.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-policies.dtd
suite/chrome/common/pref/unix/platformPrefOverlay.dtd
suite/chrome/common/pref/win/platformPrefOverlay.dtd
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMailListDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
suite/chrome/mailnews/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
suite/chrome/mailnews/appleMailImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.dtd
suite/chrome/mailnews/eudoraImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/fieldMapImport.dtd
suite/chrome/mailnews/filter.properties
suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/mailTasksOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/mapi/mapi.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/oeImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/offline.properties
suite/chrome/mailnews/outlookImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/pref/AccountManager.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-identities-list.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-server-advanced.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-addressing.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory-add.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
suite/chrome/mailnews/pref/smtpEditOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
suite/chrome/mailnews/search.properties
suite/chrome/mailnews/searchTermOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/shutdownWindow.properties
suite/chrome/mailnews/smime.properties
suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.dtd
suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties
suite/chrome/mailnews/start.dtd
suite/chrome/mailnews/subscribe.dtd
suite/chrome/mailnews/textImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
suite/chrome/mozldap/ldap.properties
toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global/config.dtd
toolkit/chrome/global/console.dtd
toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
toolkit/chrome/global/customizeCharset.dtd
toolkit/chrome/global/downloadProgress.properties
toolkit/chrome/global/intl.properties
toolkit/chrome/global/notification.dtd
toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
toolkit/chrome/global/regionNames.properties
toolkit/chrome/global/viewSource.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
toolkit/chrome/places/places.properties
--- a/browser/chrome/branding/brand.dtd
+++ b/browser/chrome/branding/brand.dtd
@@ -1,3 +1,3 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Minefield">
-<!ENTITY brandFullName     "Minefield">      
+<!ENTITY brandFullName     "Minefield">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
--- a/browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
@@ -14,21 +14,21 @@ be replaced at runtime with the name of 
 was trying to connect. -->
 <!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
 prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
 <!ENTITY certerror.introPara2 "Keď sa pripájate pomocou zabezpečeného pripojenia,
 stránka zvyčajne poskytne identifikačné údaje na overenie, že sa pripájate k správnej stránke.
 Identita tejto stránky však nemohla byť overená.">
 
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov, 
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
 táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
 <!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
 
 <!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
-<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril 
+<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
 identifikácii tejto stránky.
 <b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
 <!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
 prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
 <!ENTITY certerror.addException.label "Pridať výnimku…">
 
 <!ENTITY certerror.technical.heading "Technické podrobnosti">
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -2,11 +2,11 @@
 <!ENTITY copyright         "Tvorcovia">
 <!ENTITY copyright.accesskey    "T">
 <!ENTITY copyrightGNOME.accesskey  "T">
 <!ENTITY aboutLink         "&lt; O programe &brandFullName;">
 <!ENTITY aboutLink.accesskey    "O">
 <!ENTITY aboutVersion        "verzia">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.label    "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.accesskey  "Z">
-<!ENTITY copyrightInfo       "&#169;1998 – 2008 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Firefox 
-                   a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation. 
+<!ENTITY copyrightInfo       "&#169;1998 – 2008 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Firefox
+                   a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation.
                   Všetky práva vyhradené.">
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.properties
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRights.properties
@@ -1,3 +1,3 @@
 buttonLabel = Spoznajte svoje práva…
-buttonAccessKey = S
+buttonAccessKey = a
 notifyText = %S je voľne šírený otvorený softvér od neziskovej organizácie Mozilla Foundation.
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -14,17 +14,17 @@
 <!ENTITY aboutCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY helpContents.label "Obsah Pomocníka">
 <!ENTITY helpContents.accesskey "O">
 <!ENTITY helpContentsMac.label "Pomocník programu &brandShortName;">
 <!ENTITY helpForIEUsers.label "Pre používateľov Internet Explorera">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "I">
 <!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
 <!-- LOCALIZATION NOTE openHelpMac.commandkey and openHelpMac.modifiers
-            are all the necessary keys to hit OS X's open-help 
+            are all the necessary keys to hit OS X's open-help
            keyboard (visible) shortcut (that's Cmd+? for most locales) -->
 <!ENTITY openHelpMac.commandkey "/">
 <!ENTITY openHelpMac.modifiers "accel,shift">
 <!ENTITY openHelpMac.frontendCommandkey "?">
 <!ENTITY openHelpMac.frontendModifiers "accel">
 
 <!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey "P">
 <!ENTITY helpReleaseNotes.label "Poznámky k vydaniu">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -183,36 +183,36 @@
 <!ENTITY historyHomeCmd.label "Domov">
 <!ENTITY showAllHistoryCmd2.label "Zobraziť celú históriu">
 <!ENTITY showAllHistoryCmd.commandkey "h">
 
 <!ENTITY openCmd.commandkey     "l">
 <!ENTITY urlbar.emptyText       "Hľadať v záložkách a histórii">
 <!ENTITY urlbar.accesskey      "d">
 
-<!-- 
+<!--
  Comment duplicated from browser-sets.inc:
 
  Search Command Key Logic works like this:
- 
+
  Unix: Ctrl+J (0.8, 0.9 support)
     Ctrl+K (cross platform binding)
  Mac: Ctrl+K (cross platform binding)
  Win: Ctrl+K (cross platform binding)
-    Ctrl+E (IE compat) 
+    Ctrl+E (IE compat)
 
  We support Ctrl+K on all platforms now and advertise it in the menu since it is
  our standard - it is a "safe" choice since it is near no harmful keys like "W" as
  "E" is. People mourning the loss of Ctrl+K for emacs compat can switch their GTK
  system setting to use emacs emulation, and we should respect it. Focus-Search-Box
  is a fundamental keybinding and we are maintaining a XP binding so that it is easy
  for people to switch to Linux.
 
  Do *not* tamper with these values without talking to ben@mozilla.org
- 
+
 -->
 <!ENTITY searchFocus.commandkey    "k">
 <!ENTITY searchFocus.commandkey2    "e">
 <!ENTITY searchFocusUnix.commandkey  "j">
 
 <!ENTITY openLinkCmd.label "Otvoriť odkaz v novom okne">
 <!ENTITY openLinkCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label "Otvoriť odkaz na novej karte">
@@ -223,17 +223,17 @@
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "k">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label "Zobraziť len tento rámec">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY reloadCmd.commandkey "r">
 <!ENTITY reloadFrameCmd.label "Obnoviť rámec">
 <!ENTITY reloadFrameCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY viewPartialSourceForSelectionCmd.label "Zobraziť zdrojový kód výberu">
 <!ENTITY viewPartialSourceForMathMLCmd.label "Zobraziť zdrojový kód MathML">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (viewPartialSourceCmd.accesskey): This accesskey is used for both 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (viewPartialSourceCmd.accesskey): This accesskey is used for both
     viewPartialSourceForSelectionCmd.label and viewPartialSourceForMathMLCmd.label -->
 <!ENTITY viewPartialSourceCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY viewPageSourceCmd.label   "Zobraziť zdrojový kód stránky">
 <!ENTITY viewPageSourceCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY viewFrameSourceCmd.label   "Zobraziť zdrojový kód rámca">
 <!ENTITY viewFrameSourceCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY viewPageInfoCmd.label    "Zobraziť informácie o stránke">
 <!ENTITY viewPageInfoCmd.accesskey  "i">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -7,17 +7,17 @@ droponbookmarksbutton=Upustením odkazu ho uložíte do záložiek
 dropondownloadsbutton=Upustením odkazu alebo súboru ho prevezmete
 droponnewwindowbutton=Presuňte súbor alebo odkaz, ak ho chcete otvoriť v novom okne
 droponhomebutton=Zadajte odkaz alebo súbor, ktorý bude vašou domovskou stránkou
 droponhometitle=Nastavenie domovskej stránky
 droponhomemsg=Chcete, aby sa tento dokument stal vašou novou domovskou stránkou?
 
 # context menu strings
 
-contextMenuSearchText=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S 
+contextMenuSearchText=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
 contextMenuSearchText.accesskey=V
 
 blockImages=Blokovať obrázky z %S
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Názov priečinka]
 
@@ -46,22 +46,22 @@ popupShowPopupPrefix=Zobraziť %S
 imageBlockedWarning=%S bude vždy blokovať načítavanie obrázkov z %S.
 imageAllowedWarning=%S má povolené načítavanie obrázkov z %S.
 undo=Späť
 undo.accessKey=S
 
 # missing plugin installer
 missingpluginsMessage.title=Na zobrazenie všetkých médií na tejto stránke sú požadované prídavné zásuvné moduly.
 missingpluginsMessage.button.label=Nainštalovať chýbajúce zásuvné moduly…
-missingpluginsMessage.button.accesskey=I
+missingpluginsMessage.button.accesskey=a
 blockedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly, ktoré táto stránka vyžaduje, boli kvôli ochrane zablokované.
 blockedpluginsMessage.infoButton.label=Podrobnosti…
 blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=d
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
-blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=A
+blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=k
 
 # Sanitize
 sanitizeWithPromptLabel2=Vymazať nedávnu históriu…
 sanitizeButton2=Odstrániť súkromné údaje
 
 # Check for Updates
 updatesItem_default=Kontrola aktualizácií…
 updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
@@ -74,53 +74,53 @@ updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 
 # RSS Pretty Print
 feedNoFeeds=Stránka neobsahuje žiadne kanály
 feedShowFeedNew=Prihlásiť sa k odberu kanála %S…
 feedHasFeedsNew=Prihlásiť sa k odberu kanála tejto stránky…
 
 # History menu
 menuOpenAllInTabs.label=Otvoriť všetko na kartách
-menuOpenAllInTabs.accesskey=o
+menuOpenAllInTabs.accesskey=O
 
 # Unified Back-/Forward Popup
 tabHistory.current=Zostať na tejto stránke
 tabHistory.goBack=Prejsť späť na túto stránku
 tabHistory.goForward=Prejsť dopredu na túto stránku
 
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Povoliť
-refreshBlocked.goButton.accesskey=P
+refreshBlocked.goButton.accesskey=v
 refreshBlocked.refreshLabel=%S neumožnil tejto stránke automatické obnovenie obsahu.
 refreshBlocked.redirectLabel=%S neumožnil tejto stránke automatické presmerovanie na inú stránku.
 
 # Star button
 starButtonOn.tooltip=Upraviť túto záložku
 starButtonOff.tooltip=Pridať medzi záložky
 
 # Offline web applications
 offlineApps.available=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
 offlineApps.allow=Povoliť
-offlineApps.allowAccessKey=P
+offlineApps.allowAccessKey=v
 offlineApps.never=Pre tento server nikdy
-offlineApps.neverAccessKey=n
+offlineApps.neverAccessKey=r
 offlineApps.notNow=Teraz nie
 offlineApps.notNowAccessKey=T
 
 offlineApps.usage=Táto webová stránka (%S) využíva viac ako %S MB údajov vo vašom počítači.
 offlineApps.manageUsage=Zobraziť nastavenie
 offlineApps.manageUsageAccessKey=Z
 
-identity.identified.verifier=Overil ju %S                  
+identity.identified.verifier=Overil ju %S
 identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku.
-identity.identified.state_and_country=%S, %S                  
-identity.identified.title_with_country=%S (%S)                 
+identity.identified.state_and_country=%S, %S
+identity.identified.title_with_country=%S (%S)
 
 identity.encrypted=Pripojenie k tejto stránke je z dôvodu ochrany pred sledovaním zabezpečené.
-identity.unencrypted=Pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené.     
+identity.unencrypted=Pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené.
 
 identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite.
 
 identity.ownerUnknown2=(neznámy)
 
 # Downloads Monitor Panel
 # LOCALIZATION NOTE (activeDownloads, pausedDownloads): Semi-colon list of plural
 # forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
@@ -131,27 +131,24 @@ pausedDownloads=Pozastavené preberanie 1 súboru;Pozastavené preberanie #1 súborov;Pozastavené preberanie #1 súborov
 
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedTitle=Stránka pridaná medzi záložky
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=%S si bude túto stránku pamätať.
 editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Záložka odstránená
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Upraviť túto záložku
 
 # Geolocation UI
-# LOCALIZATION NOTE (exactLocation, neighborhoodLocation): These do not have to be
+# LOCALIZATION NOTE (exactLocation): These do not have to be
 # exact value, instead approximations would be fine.
-# examples: Neighborhood (within 2 km)
-#      Exact Location (within 3 m)
+# examples: Exact Location (within 3 m)
 #
 geolocation.exactLocation=Presná poloha (presnosť 3 m)
 geolocation.exactLocationKey=e
-geolocation.neighborhoodLocation=Približná poloha (presnosť na 2 km)
-geolocation.neighborhoodLocationKey=r
 geolocation.nothingLocation=Nič
-geolocation.nothingLocationKey=N
+geolocation.nothingLocationKey=i
 geolocation.requestMessage=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate. Môžete uviesť:
 
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notAForgery, notAnAttack)
 # The two button strings will never be shown at the same time, so
 # it's okay for them to have the same access key
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Rýchlo odtiaľto preč!
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=R
--- a/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
+++ b/browser/chrome/browser/feeds/subscribe.properties
@@ -16,27 +16,27 @@ mediaLabel=Súbory médií
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
 enclosureSizeText=%1$S %2$S
 
 bytes=bajtov
 kilobyte=kB
 megabyte=MB
 gigabyte=GB
 
-# LOCALIZATION NOTE: The next three strings explains to the user what they're 
+# LOCALIZATION NOTE: The next three strings explains to the user what they're
 # doing.
 #  e.g. alwaysUseForVideoPodcasts : "Always use Miro to subscribe to video podcasts."
 #  %S = application to use (Miro, iTunes, ...)
 alwaysUseForFeeds=Pri odoberaní kanálov vždy použiť čítačku %S.
 alwaysUseForAudioPodcasts=Pri odoberaní podcastu vždy použiť %S.
 alwaysUseForVideoPodcasts=Pri odoberaní video podcastu vždy použiť %S.
 
-subscribeFeedUsing=Odoberať tento kanál pomocou 
-subscribeAudioPodcastUsing=Odoberať tento podcast pomocou 
-subscribeVideoPodcastUsing=Odoberať tento video podcast pomocou 
+subscribeFeedUsing=Odoberať tento kanál pomocou
+subscribeAudioPodcastUsing=Odoberať tento podcast pomocou
+subscribeVideoPodcastUsing=Odoberať tento video podcast pomocou
 
 feedSubscriptionFeed1=Toto je webový kanál s pravidelne meniacim sa obsahom.
 feedSubscriptionAudioPodcast1=Toto je podcast s pravidelne meniacim sa obsahom.
 feedSubscriptionVideoPodcast1=Toto je video podcast s pravidelne meniacim sa obsahom.
 
 feedSubscriptionFeed2=Môžete sa prihlásiť k odberu tohto kanála a dostávať tak aktuálne informácie vždy, keď sa zmenia.
 feedSubscriptionAudioPodcast2=Môžete sa prihlásiť k odberu tohto podcastu a dostávať tak aktuálne informácie vždy, keď sa zmenia.
 feedSubscriptionVideoPodcast2=Môžete sa prihlásiť k odberu tohto video podcastu a dostávať tak aktuálne informácie vždy, keď sa zmenia.
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -27,17 +27,17 @@ bookmarksRestoreFilterName=JSON
 bookmarksRestoreFilterExtension=*.json
 
 bookmarksRestoreFormatError=Nepodporovaný typ súboru.
 bookmarksRestoreParseError=Nie je možné spracovať súbor zálohy.
 
 bookmarksLivemarkLoading=Načíta sa aktívna záložka…
 bookmarksLivemarkFailed=Načítanie kanála aktívnej záložky zlyhalo.
 
-headerTextPrefix1=Zobrazuje sa priečinok 
+headerTextPrefix1=Zobrazuje sa priečinok
 headerTextPrefix2=Výsledok vyhľadávania reťazca
 headerTextPrefix3=Pokročilé vyhľadávanie
 
 lessCriteria.label=-
 moreCriteria.label=+
 
 menuOpenLivemarkOrigin.label=Otvoriť "%S"
 
@@ -95,27 +95,27 @@ saveSearch.title=Uložiť vyhľadávanie
 saveSearch.inputLabel=Názov:
 saveSearch.inputDefaultText=Nové hľadanie
 
 detailsPane.noItems=Žiadne položky
 detailsPane.oneItem=Jedna položka
 detailsPane.multipleItems=Niekoľko položiek (celkom: %S)
 
 smartBookmarksFolderTitle=Rýchle záložky
-# SK_NOTE mostVisitedTitle: Toolbar button with Najnavštevovanejšie doesn't fit in Linux/Mac 
+# SK_NOTE mostVisitedTitle: Toolbar button with Najnavštevovanejšie doesn't fit in Linux/Mac
 mostVisitedTitle=Najobľúbenejšie
 recentlyBookmarkedTitle=Naposledy pridané
 recentTagsTitle=Naposledy použité značky
 
 OrganizerQueryHistory=História
 OrganizerQueryDownloads=Prevzaté súbory
 OrganizerQueryAllBookmarks=Všetky záložky
 
 # LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel) :
 # This is what we use to form the label (for screen readers)
 # for url bar autocomplete results of type "tag"
-# See createResultLabel() in urlbarBindings.xml 
+# See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 tagResultLabel=Značka
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarkResultLabel) :
 # This is what we use to form the label (for screen readers)
 # for url bar autocomplete results of type "bookmark"
-# See createResultLabel() in urlbarBindings.xml 
+# See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 bookmarkResultLabel=Záložka
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!-- Note: each tab panel must contain unique accesskeys -->
-   
+
 <!ENTITY generalTab.label        "Všeobecné">
 
 <!ENTITY accessibility.label       "Zjednodušenie ovládania">
 
 <!ENTITY useCursorNavigation.label    "Vždy používať kurzorové klávesy na navigáciu na stránkach">
 <!ENTITY useCursorNavigation.accesskey  "V">
 <!ENTITY searchStartTyping.label     "Povoliť vyhľadávanie textu počas písania">
 <!ENTITY searchStartTyping.accesskey   "h">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/applications.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/applications.dtd
@@ -2,9 +2,9 @@
 <!ENTITY typeColumn.accesskey  "T">
 
 <!ENTITY actionColumn2.label   "Akcia">
 <!ENTITY actionColumn2.accesskey "A">
 
 <!ENTITY focusSearch1.key    "f">
 <!ENTITY focusSearch2.key    "k">
 
-<!ENTITY filter.emptytext    "Hľadať"> 
+<!ENTITY filter.emptytext    "Hľadať">
--- a/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safebrowsing/phishing-afterload-warning-message.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!ENTITY safeb.palm.warning.title "Podozrivá webová stránka">
 
 <!ENTITY safeb.palm.message.p1 "Táto stránka bola pravdepodobne vytvorená na oklamanie používateľov za účelom získavania osobných alebo finančných údajov. Zadanie osobných údajov na tieto stránky môže viesť k zneužitiu vašej identity alebo iným podvodom. &#160; ">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p1.linkText "Čítať viac &#187;">
 <!ENTITY safeb.palm.p1.linkStatusText "Čítať viac &#133;">
-                   
+
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Takéto typy falšovania webových stránok sú zneužívané pri rôznych podvodoch, kedy sa snažia rôzni podvodníci napodobniť originálne webové stránky, ktorým veríte. Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej tomu, ">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "ako vás &brandShortName; chráni">
 <!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " pred podvodnými útokmi.">
 
 <!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
 <!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Prejsť na domovskú stránku">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
 <!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Zavrieť upozornenie" >
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -77,18 +77,16 @@
 <!ENTITY event.menu.file.close.label           "Zavrieť">
 <!ENTITY event.menu.file.close.accesskey         "Z">
 <!ENTITY event.menu.file.save.label           "Uložiť">
 <!ENTITY event.menu.file.save.accesskey         "U">
 <!ENTITY event.menu.file.page.setup.label        "Nastavenie tlače">
 <!ENTITY event.menu.file.page.setup.accesskey      "N">
 <!ENTITY event.menu.file.print.label           "Tlačiť">
 <!ENTITY event.menu.file.print.accesskey         "T">
-<!ENTITY event.menu.file.exit.label           "Koniec">
-<!ENTITY event.menu.file.exit.accesskey         "K">
 
 <!ENTITY event.menu.edit.label              "Upraviť">
 <!ENTITY event.menu.edit.accesskey            "U">
 <!ENTITY event.menu.edit.undo.label           "Späť">
 <!ENTITY event.menu.edit.undo.accesskey         "S">
 <!ENTITY event.menu.edit.redo.label           "Znovu">
 <!ENTITY event.menu.edit.redo.accesskey         "Z">
 <!ENTITY event.menu.edit.cut.label            "Vystrihnúť">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
@@ -16,16 +16,17 @@
 # The Initial Developer of the Original Code is Sun Microsystems.
 # Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2006
 # the Initial Developer. All Rights Reserved.
 #
 # Contributor(s):
 #  Michael Büttner <michael.buettner@sun.com>
 #  Philipp Kewisch <mozilla@kewis.ch>
 #  Hubert Gajewski <hubert@hubertgajewski.com>, Aviary.pl
+#  Martin Schoeder <mschroeder@mozilla.x-home.org>
 #
 # Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
 # either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
 # the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
 # in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
 # of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
 # under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -52,22 +53,25 @@ repeatDetailsDay1=Nedeľu
 repeatDetailsDay2=Pondelok
 repeatDetailsDay3=Utorok
 repeatDetailsDay4=Streda
 repeatDetailsDay5=Štvrtok
 repeatDetailsDay6=Piatok
 repeatDetailsDay7=Sobotu
 repeatDetailsAnd=a
 
-repeatDetailsRuleMonthly1=%1$S %2$S
+repeatDetailsRuleMonthly=%1$S %2$S každý mesiac
 repeatDetailsRuleMonthly2=%1$S %2$S každý druhý mesiac
-repeatDetailsRuleMonthly3=%1$S %2$S každý %3$S mesiac
+repeatDetailsRuleMonthly3=%1$S %2$S každý %3$S. mesiac
 repeatDetailsRuleMonthly4=%1$S deň, každý mesiac
 repeatDetailsRuleMonthly5=%1$S deň, každý druhý mesiac
-repeatDetailsRuleMonthly6=%1$S deň, každý %2$S mesiac
+repeatDetailsRuleMonthly6=%1$S deň, každý %2$S. mesiac
+repeatDetailsRuleMonthly7=posledný deň v mesiaci
+repeatDetailsRuleMonthly8=posledný deň v každom druhom mesiaci
+repeatDetailsRuleMonthly9=posledný deň v každom %1$S. mesiaci
 
 repeatDetailsOrdinal1=prvý
 repeatDetailsOrdinal2=druhý
 repeatDetailsOrdinal3=tretí
 repeatDetailsOrdinal4=štvrtý
 repeatDetailsOrdinal5=piaty
 repeatDetailsOrdinal-1=posledný
 
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-occurrence-prompt.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 header.isrepeating.event.label=je opakujúca sa udalosť
-header.isrepeating.task.label=je opakujúca sa úloha 
+header.isrepeating.task.label=je opakujúca sa úloha
 
 windowtitle.event.delete=Odstránenie opakujúcej sa udalosti
 windowtitle.task.delete=Odstránenie opakujúcej sa úlohy
 windowtitle.event.edit=Úprava opakujúcej sa udalosti
 windowtitle.task.edit=Úprava opakujúcej sa úlohy
 
 buttons.occurrence.delete.label=Odstrániť len tento výskyt
 buttons.occurrence.edit.label=Upraviť len tento výskyt
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -225,17 +225,17 @@
 <!ENTITY progress.level.25      "25&percnt; dokončených">
 <!ENTITY progress.level.25.accesskey         "2">
 <!ENTITY progress.level.50      "50&percnt; dokončených">
 <!ENTITY progress.level.50.accesskey         "5">
 <!ENTITY progress.level.75      "75&percnt; dokončených">
 <!ENTITY progress.level.75.accesskey         "7">
 <!ENTITY progress.level.100      "100&percnt; dokončených">
 <!ENTITY progress.level.100.accesskey         "1">
-                                 
+
 <!ENTITY priority.level.none        "Nešpecifikovaná">
 <!ENTITY priority.level.none.accesskey   "e">
 <!ENTITY priority.level.low         "Nízka">
 <!ENTITY priority.level.low.accesskey    "N">
 <!ENTITY priority.level.normal       "Normálna">
 <!ENTITY priority.level.normal.accesskey  "o">
 <!ENTITY priority.level.high        "Vysoká">
 <!ENTITY priority.level.high.accesskey   "V">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -78,17 +78,17 @@ statusCompleted =Ukončené
 highPriority=Vysoká
 mediumPriority=Stredná
 lowPriority=Nízka
 
 importPrompt=Do ktorého kalendára chcete importovať označené položky?
 exportPrompt=Z ktorého kalendára chcete exportovať?
 publishPrompt=Ktorý kalendár chcete publikovať?
 
-# LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed): 
+# LOCALIZATION NOTE (importItemsFailed):
 #  %1$S will be replaced with number of failed items
 #  %2$S will be replaced with last error code / error string
 importItemsFailed=Počet položiek, ktoré sa nepodarilo importovať: %1$S. Posledná chyba: %2$S
 
 #spaces needed at the end of the following lines
 eventDescription=Popis:
 
 unableToRead=Nedá sa čítať zo súboru:
@@ -179,17 +179,17 @@ dav_davNotCaldav=Zdroj na %1$S je súbor DAV, ale nie je to kalendár typu CalDAV.
 itemPutError=Počas ukladania položky na server sa vyskytla chyba.
 itemDeleteError=Počas odstraňovania položky zo servera sa vyskytla chyba.
 caldavRequestError=Pri odosielaní pozvánky sa vyskytla chyba.
 caldavResponseError=Pri odosielaní odpovede sa vyskytla chyba.
 
 # LOCALIZATION NOTE (likelyTimezone):
 #  Translators, please put the most likely timezone(s) where the people using
 #  your locale will be. Use the Olson ZoneInfo timezone name *in English*,
-#  ie "Europe/Paris", (continent or ocean)/(largest city in timezone). 
+#  ie "Europe/Paris", (continent or ocean)/(largest city in timezone).
 #  Order does not matter, except if two historically different zones now match,
 #  such as America/New_York and America/Toronto, will only find first listed.
 #  (Particularly needed to guess the most relevant timezones if there are
 #  similar timezones at the same June/December GMT offsets with alphabetically
 #  earlier ZoneInfo timezone names. Sample explanations for English below.)
 # for english-US:
 #  America/Los_Angeles likelier than America/Dawson
 #  America/New_York  likelier than America/Detroit (NY for US-EasternTime)
@@ -206,27 +206,27 @@ caldavResponseError=Pri odosielaní odpovede sa vyskytla chyba.
 #  Africa/Johannesburg likelier than Africa/Blantyre (for SouthAfricanStdTime)
 #  Africa/Nairobi likelier than Africa/Addis_Ababa (for EastAfricanTime)
 #  Australia/Brisbane likelier than Antarctica/DumontDUrville
 #  Australia/Sydney likelier than Australia/Currie or Australia/Hobart
 #  Pacific/Auckland likelier than Antarctica/McMurdo
 likelyTimezone=Europe/Bratislava
 
 # Guessed Timezone errors and warnings.
-# Testing note: 
+# Testing note:
 # * remove preference for calendar.timezone.default in userprofile/prefs.js
 # * repeat
 #  - set OS timezone to a city (windows: click right on clock in taskbar)
 #  - restart: sunbird -jsconsole
 #  - observe guess in error console and verify whether guessed timezone city
 #   makes sense for OS city.
 #
-# 'Warning: Operating system timezone "E. South America Standard Time" 
+# 'Warning: Operating system timezone "E. South America Standard Time"
 # no longer matches ZoneInfo timezone "America/Sao_Paulo".'
-# Testing notes: 
+# Testing notes:
 # - Brasil DST change dates are set every year by decree, so likely out of sync.
 # - Only appears on OSes from which timezone can be obtained
 #  (windows; or TZ env var, /etc/localtime target path, or line in
 #  /etc/timezone or /etc/sysconfig/clock contains ZoneInfo timezone id).
 # - Windows: turning off "Automatically adjust clock for daylight saving time"
 #  can also trigger this warning.
 WarningOSTZNoMatch=Upozornenie: časové pásmo operačného systému ("%1$S")\nnezodpovedá internému časovému pásmu ZoneInfo ("%2$S").
 
@@ -248,26 +248,26 @@ warningUsingFloatingTZNoMatch=Upozornenie: používa sa "plávajúce" časové pásmo.\nČasovému pásmu operačného systému nezodpovedá žiadne časové pásmo ZoneInfo.
 
 # "Warning: Using guessed timezone
 #  America/New York (UTC-0500/-0400).
 #  [rfc2445 summer daylight saving shift rules for timezone]
 # This ZoneInfo timezone almost matches/seems to match..."
 # This ZoneInfo timezone was chosen based on ... "
 WarningUsingGuessedTZ=Upozornenie: používa sa odhadnuté časové pásmo\n %1$S (UTC%2$S).\n%3$S\n%4$S
 
-# Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k. 
+# Testing note: "Almost match" timezones include Cairo on W2k.
 TZAlmostMatchesOSDifferAtMostAWeek=Toto časové pásmo ZoneInfo najlepšie zodpovedá časovému pásmu operačného systému.\nPre toto pravidlo sa budú nasledujúce prechody medzi letným a štandardným časom\nlíšiť od prechodov časového pásma operačného systému najviac o týždeň.\nV údajoch sa môžu vyskytnúť nezrovnalosti ako rozdielny dátum začatia,\nlíšiace sa pravidlá alebo výpočty pravidiel pre negregoriánske kalendáre.
 
 TZSeemsToMatchOS=Toto časové pásmo ZoneInfo zodpovedá tento rok časovému pásmu operačného systému.
 
 TZFromOS=Toto časové pásmo ZoneInfo bolo vybrané na základe identifikátora časového pásma\noperačného systému ("%1$S").
 
 # Localization note (TZFromLocale): Substitute name of your locale language.
 TZFromLocale=Toto časové pásmo ZoneInfo bolo vybrané na základe časového pásma operačného systému\ns časovými pásmami, ktoré používajú používatelia internetu so slovenským nastavením systému.
- 
+
 TZFromKnownTimezones=Toto časové pásmo ZoneInfo bolo vybrané na základe časového pásma operačného systému\nso známymi časovými pásmami v abecednom poradí podľa ID pásma.
 
 # Print Layout
 formatListName = Stránka
 weekPrinterName = Týždňový plánovač
 monthPrinterName = Mesačný rozpis
 
 # Providers
@@ -353,20 +353,20 @@ errorDescription=Popis: %1$S
 errorWriting=Počas zápisu do kalendára '%1$S' sa vyskytla chyba!
 tooltipCalendarDisabled=Kalendár %1$S je práve nedostupný
 tooltipCalendarReadOnly=Kalendár %1$S je len na čítanie
 
 taskEditInstructions=Kliknutím sem pridáte novú úlohu
 taskEditInstructionsReadonly=Vyberte zapisovateľný kalendár
 taskEditInstructionsCapability=Vyberte kalendár, ktorý podporuje úlohy
 
-eventDetailsStartDate=Začiatok: 
-eventDetailsEndDate=Koniec: 
-taskDetailsStartDate=Dátum začatia: 
-taskDetailsEndDate=Termín splnenia: 
+eventDetailsStartDate=Začiatok:
+eventDetailsEndDate=Koniec:
+taskDetailsStartDate=Dátum začatia:
+taskDetailsEndDate=Termín splnenia:
 datetimeWithTimezone=%1$S, %2$S
 
 longCalendarWeek=%1$S. týždeň
 severalLongCalendarWeeks=Týždne %1$S-%2$S
 
 oneDayBack=Jeden deň naspäť
 oneDayForward=Jeden deň dopredu
 oneMonthBack=Jeden mesiac naspäť
--- a/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/timezones.properties
@@ -105,24 +105,24 @@ pref.timezone.Africa.Tunis=Afrika/Tunis
 pref.timezone.Africa.Windhoek=Afrika/Windhoek
 pref.timezone.America.Adak=Amerika/Adak
 pref.timezone.America.Anchorage=Amerika/Anchorage
 pref.timezone.America.Anguilla=Amerika/Anguilla
 pref.timezone.America.Antigua=Amerika/Antigua
 pref.timezone.America.Araguaina=Amerika/Araguaina
 pref.timezone.America.Argentina.Buenos_Aires=Amerika/Argentína/Buenos Aires
 pref.timezone.America.Argentina.Catamarca=Amerika/Argentína/Catamarca
-pref.timezone.America.Argentina.Cordoba=Amerika/Argentína/Cordoba 
-pref.timezone.America.Argentina.Jujuy=Amerika/Argentína/Jujuy   
+pref.timezone.America.Argentina.Cordoba=Amerika/Argentína/Cordoba
+pref.timezone.America.Argentina.Jujuy=Amerika/Argentína/Jujuy
 pref.timezone.America.Argentina.La_Rioja=Amerika/Argentína/La Rioja
-pref.timezone.America.Argentina.Mendoza=Amerika/Argentína/Mendoza 
+pref.timezone.America.Argentina.Mendoza=Amerika/Argentína/Mendoza
 pref.timezone.America.Argentina.Rio_Gallegos=Amerika/Argentína/Rio Gallegos
 pref.timezone.America.Argentina.San_Juan=Amerika/Argentína/San Juan
-pref.timezone.America.Argentina.Tucuman=Amerika/Argentína/Tucuman 
-pref.timezone.America.Argentina.Ushuaia=Amerika/Argentína/Ushuaia 
+pref.timezone.America.Argentina.Tucuman=Amerika/Argentína/Tucuman
+pref.timezone.America.Argentina.Ushuaia=Amerika/Argentína/Ushuaia
 pref.timezone.America.Aruba=Amerika/Aruba
 pref.timezone.America.Asuncion=Amerika/Asuncion
 pref.timezone.America.Atikokan=Amerika/Atikokan
 pref.timezone.America.Bahia=Amerika/Bahia
 pref.timezone.America.Barbados=Amerika/Barbados
 pref.timezone.America.Belem=Amerika/Belem
 pref.timezone.America.Belize=Amerika/Belize
 pref.timezone.America.Blanc-Sablon=Amerika/Blanc-Sablon
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -38,17 +38,17 @@
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- WARNING! This file contains UTF-8 encoded characters!
  - If this ==> … <== doesn't look like an ellipsis (three dots in a row),
  - your editor isn't using UTF-8 encoding and may munge up the document!
  -->
-  
+
 <!-- Tools menu -->
 <!ENTITY lightning.taskLabel "Lightning">
 
 <!-- New menu popup in File menu -->
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.event.label  "Udalosť…">
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.task.label   "Úloha…">
 <!ENTITY lightning.menupopup.new.calendar.label "Kalendár…">
 
--- a/calendar/chrome/sunbird/aboutDialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/sunbird/aboutDialog.dtd
@@ -48,15 +48,15 @@
 <!ENTITY brandMotto    "Ide o čas">
 <!ENTITY credit.thanks  "Špeciálne poďakovanie">
 
 <!-- localization credits look like this: -->
 <!--
 <!ENTITY credit.translation
  "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
 -->
-<!ENTITY credit.translation "<h3>Preklad do slovenčiny</h3><ul><li>Branislav Rozbora</li><li>Vlado Valaštiak (wladow)</li></ul><h3>Korektúry</h3><ul><li>SlovakSoft</li></ul>"> 
+<!ENTITY credit.translation "<h3>Preklad do slovenčiny</h3><ul><li>Branislav Rozbora</li><li>Vlado Valaštiak (wladow)</li></ul><h3>Korektúry</h3><ul><li>SlovakSoft</li></ul>">
 
 
 <!ENTITY credit.powered   "Poháňané jadrom">
 <!ENTITY license.and    "a">
 <!ENTITY cmdClose.macKey "W">
 
--- a/calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
+++ b/calendar/chrome/sunbird/menuOverlay.dtd
@@ -129,17 +129,17 @@
 
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label         "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey       "K">
 
 <!ENTITY helpMenu.label             "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenu.accesskey           "P">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
      for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
-<!ENTITY helpMenuWin.label           "Pomocník"> 
+<!ENTITY helpMenuWin.label           "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey         "P">
 
 <!ENTITY fileMenu.label             "Súbor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey           "S">
 
 <!ENTITY editMenu.label             "Upraviť">
 <!ENTITY editMenu.accesskey           "U">
 
--- a/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/mac/accessible.properties
@@ -5,9 +5,9 @@ uncheck=Zrušiť označenie
 select=Vybrať
 open=Otvoriť
 close=Zavrieť
 switch=Prepnúť
 click=Kliknúť
 collapse=Zbaliť
 expand=Rozbaliť
 activate=Aktivovať
-cycle=Cyklovať 
+cycle=Cyklovať
--- a/dom/chrome/accessibility/unix/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/unix/accessible.properties
@@ -5,9 +5,9 @@ uncheck=Zrušiť označenie
 select=Vybrať
 open=Otvoriť
 close=Zavrieť
 switch=Prepnúť
 click=Kliknúť
 collapse=Zbaliť
 expand=Rozbaliť
 activate=Aktivovať
-cycle=Cyklovať 
+cycle=Cyklovať
--- a/dom/chrome/accessibility/win/accessible.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/win/accessible.properties
@@ -5,9 +5,9 @@ uncheck=Zrušiť označenie
 select=Vybrať
 open=Otvoriť
 close=Zavrieť
 switch=Prepnúť
 click=Kliknúť
 collapse=Zbaliť
 expand=Rozbaliť
 activate=Aktivovať
-cycle=Cyklovať 
+cycle=Cyklovať
--- a/dom/chrome/charsetTitles.properties
+++ b/dom/chrome/charsetTitles.properties
@@ -34,17 +34,17 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 ## Rule of this file:
 ## 1. key should always be in lower case ascii so we can do case insensitive
 ##  comparison in the code faster.
 
 ## Format of this file:
-## charset_name.title = a_title - specifies the human readable title for 
+## charset_name.title = a_title - specifies the human readable title for
 ## this charset
 
 us-ascii.title=Anglické (US-ASCII)
 iso-8859-1.title=Západné (ISO-8859-1)
 iso-8859-2.title=Stredoeurópske (ISO-8859-2)
 iso-8859-3.title=Juhoeurópske (ISO-8859-3)
 iso-8859-4.title=Pobaltské (ISO-8859-4)
 iso-8859-9.title=Turecké (ISO-8859-9)
--- a/dom/chrome/layout/xmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xmlparser.properties
@@ -48,17 +48,17 @@ 10 = chybný parameter v referencii entity
 11 = nedefinovaná entita
 12 = rekurzívny odkaz na entitu
 13 = asynchrónna entita
 14 = odkaz na nesprávne číslo znaku
 15 = odkaz na binárnu entitu
 16 = atribút odkazuje na externú entitu
 17 = deklarácia XML alebo textu nie je na začiatku entity
 18 = neznáme kódovanie
-19 = nesprávne kódovanie špecifikované v deklarácii XML 
+19 = nesprávne kódovanie špecifikované v deklarácii XML
 20 = neuzatvorená sekcia CDATA
 21 = chyba pri spracovaní odkazu na externú entitu
 22 = dokument nie je samostatný
 23 = neočakávaný stav analýzy
 24 = deklarácia entity v parametre entity
 27 = prefix nie je naviazaný na menný priestor
 28 = nesmie zrušiť deklaráciu prefixu
 29 = nekompletné značenie v parametri entity
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!-- Window title -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editorWindow.titlemodifier): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifier "Composer">
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
 <!-- Menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 
 <!-- View menu items -->
@@ -50,17 +50,8 @@
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.label "Panel Formátovanie">
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY editmodeToolbarCmd.label "Panel Režimy úprav">
 <!ENTITY editmodeToolbarCmd.accesskey "R">
 
 <!-- Format menu items -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Formát">
 <!ENTITY formatMenu.accesskey "F">
-
-<!ENTITY helpMenu.label "Pomocník">
-<!ENTITY aboutCmd.label ".O programe">
-
-<!-- Display Mode Toolbar -->
-<!ENTITY editMode.label "Režim úprav:">
-
-<!ENTITY statusText.label "Načítanie stránky: Hotovo">
-
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -1,25 +1,20 @@
 #
 # moved from content/
 #
 # LOCALIZATION NOTE FILE: embedded "\n" represent HTML breaks (<br>)
 # Don't translate embedded "\n".
 # Don't translate strings like this: %variable%
 # as they will be replaced using JavaScript
 #
-Yes=Áno
 No=Nie
 Save=Uložiť
-DontSave=Neuložiť
 More=Viac
-Fewer=Menej
 Less=Menej
-MoreAttributes=Viac atribútov
-FewerAttributes=Menej atribútov
 MoreProperties=Viac vlastností
 FewerProperties=Menej vlastností
 PropertiesAccessKey=v
 None=Žiadny
 none=žiadne
 OpenHTMLFile=Otvoriť súbor HTML
 SelectImageFile=Výber súboru s obrázkom
 SaveDocument=Uložiť stránku
@@ -31,26 +26,21 @@ Publish=Publikovať
 PublishPage=Publikovať stránku
 DontPublish=Nepublikovať
 SavePassword=Na uloženie tohto hesla použite Správcu hesiel
 CorrectSpelling=(správne slovo)
 NoSuggestedWords=(žiadne návrhy)
 NoMisspelledWord=Nenašli sa žiadne chyby.
 CheckSpellingDone=Kontrola pravopisu dokončená.
 CheckSpelling=Kontrola pravopisu
-LoadingDone=Dokument načítaný
 InputError=Chyba vstupu
 Alert=Upozornenie
 CantEditFramesetMsg=Tento editor nedokáže upraviť stránky s rámcami. Skúste upraviť jednotlivé rámce. Pokiaľ máte stránku s rámcom vloženým pomocou príkazu <iframe>, skopírujte ju do nového súboru a odstráňte z neho príkaz <iframe>.
 CantEditMimeTypeMsg=Tento typ dokumentu nie je možné upraviť.
 CantEditDocumentMsg=Z neznámeho dôvodu tento dokument nie je možné upraviť.
-HTMLFiles=Súbory HTML
-IMGFiles=Obrázky
-TextFiles=Textové súbory
-AllFiles=Všetky súbory
 BeforeClosing=pred zatvorením
 BeforePreview=pred zobrazením ukážky
 BeforeValidate=pred overením dokumentu
 # LOCALIZATION NOTE (SaveFilePrompt, PublishPrompt): Don't translate %title% and %reason% (this is the reason for asking user to close, such as "before closing")
 SaveFilePrompt=Uložiť zmeny do "%title%" %reason%?
 PublishPrompt=Uložiť zmeny do "%title%" %reason%?
 SaveFileFailed=Pri ukladaní súboru sa vyskytla chyba!
 
@@ -67,17 +57,17 @@ AccessDenied=Nemáte právo publikovať na toto miesto.
 UnknownPublishError=Počas publikovania došlo k neznámej chybe.
 PublishFailed=Publikovanie zlyhalo!
 PublishCompleted=Publikovanie dokončené.
 AllFilesPublished=Všetky súbory sú publikované
 # LOCALIZATION NOTE Don't translate %x% or %total%
 FailedFileMsg=Niektoré súbory sa nepodarilo publikovať (celkom %x% z %total%).
 # End-Publishing error strings
 Prompt=Výzva
-# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host% 
+# LOCALIZATION NOTE (PromptFTPUsernamePassword): Don't translate %host%
 PromptFTPUsernamePassword=Zadajte používateľské meno a heslo pre server FTP %host%
 RevertCaption=Vrátiť sa k poslednému uloženiu
 Revert=Vrátiť
 SendPageReason=pred odoslaním tejto stránky
 Send=Odoslať
 ## LOCALIZATION NOTE (PublishProgressCaption, PublishToSite, AbandonChanges): Don't translate %title%
 PublishProgressCaption=Publikuje sa: %title%
 PublishToSite=Publikuje sa na server: %title%
@@ -85,17 +75,16 @@ AbandonChanges=Zrušiť neuložené zmeny v súbore "%title%" a znova načítať stránku?
 DocumentTitle=Titulok dokumentu
 NeedDocTitle=Zadajte titulok pre aktuálnu stránku.
 DocTitleHelp=Titulok identifikuje stránku v titulku okna a v záložkách.
 CancelPublishTitle=Zrušiť publikovanie?
 ## LOCALIZATION NOTE: "Continue" in this sentence must match the text for
 ## the CancelPublishContinue key below
 CancelPublishMessage=Zrušenie prebiehajúceho publikovania môže spôsobiť, že na server budú prenesené neúplné súbory. Naozaj chcete publikovanie zrušiť?
 CancelPublishContinue=Pokračovať
-AttributesFor=Aktuálne atribúty pre:
 MissingImageError=Vyberte obrázok vo formáte JPG, PNG alebo GIF.
 EmptyHREFError=Zadajte adresu nového odkazu.
 LinkText=Text odkazu:
 LinkImage=Obrázok odkazu:
 MixedSelection=[Zmiešaný výber]
 Mixed=(zmiešaný)
 EnterLinkText=Zadajte text odkazu:
 EnterLinkTextAccessKey=t
@@ -158,41 +147,36 @@ TextArea=Textová plocha (textarea)
 Select=Výberové pole (select)
 Button=Tlačidlo
 Label=Popis
 FieldSet=Skupina polí (fieldset)
 Tag=Značka
 MissingSiteNameError=Zadajte názov pre tento publikačný server.
 MissingPublishUrlError=Zadajte adresu (URL) pre publikovanie tejto stránky.
 MissingPublishFilename=Zadajte názov súboru pre túto stránku.
-MissingPublishSiteError=Nie sú zadané informácie o publikačnom serveri. Teraz sa otvorí okno Možnosti, v ktorom môžete zadať údaje potrebné na publikovanie stránky.
 #LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
 DuplicateSiteNameError=Názov "%name%" už existuje. Zadajte iný názov servera.
 AdvancedProperties=Pokročilé vlastnosti…
 AdvancedEditForCellMsg=Pokročilé vlastnosti nie sú k dispozícii, keď je označených viac buniek
 # LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
 ObjectProperties=%obj% - Vlastnosti…
 # LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
 ObjectPropertiesAccessKey=l
-# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
+# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey"
 # letter as defined in editorOverlay.dtd
 JoinSelectedCells=Spojiť označené bunky
-# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
+# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey"
 # letter as defined in editorOverlay.dtd
 JoinCellToRight=Spojiť bunky doprava
 JoinCellAccesskey=b
-# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): DONT_TRANSLATE
+# LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): Ctrl key on a keyboard
 TableSelectKey=Ctrl+
-# LOCALIZATION NOTE (XulKeyDefault): DONT_TRANSLATE
-XulKeyDefault=Ctrl+
-# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): DONT_TRANSLATE
+# LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): Command key on a Mac keyboard
 XulKeyMac=Cmd+
-# LOCALIZATION NOTE (XulKeyUnix): DONT_TRANSLATE
-XulKeyUnix=Alt+
-# LOCALIZATION NOTE (Del): DONT_TRANSLATE
+# LOCALIZATION NOTE (Del): Del key on a keyboard
 Del=Del
 Delete=Odstrániť
 DeleteCells=Odstrániť bunky
 DeleteTableTitle=Odstrániť riadky alebo stĺpce
 DeleteTableMsg=Zmenšením počtu riadkov alebo stĺpcov zmažete aj obsah príslušných buniek. Pokračovať?
 Clear=Vymazať
 #Mouse actions
 Click=Kliknutie
@@ -208,20 +192,13 @@ StopTextStyles=Prerušiť štýl textu
 # LOCALIZATION NOTE "RemoveLinksAccesskey" is used for both
 # menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
 RemoveLinksAccesskey=r
 RemoveLinks=Odstrániť odkazy
 StopLinks=Prerušiť odkaz
 #
 NoFormAction=Odporúča sa zadať akciu pre tento formulár. Odoslanie údajov formulára bez zadanej akcie nemusí správne fungovať vo všetkých prehliadačoch.
 NoAltText=Ak je obrázok dôležitý pre obsah dokumentu, mali by ste k nemu uviesť alternatívny text, ktorý sa zobrazí v čisto textových prehliadačoch, ako aj v grafických prehliadačoch počas načítavania obrázka, alebo ak je nahrávanie obrázkov vypnuté.
-SaveImageAs=Uložiť obrázok (%NAME%)…
-NoSeparatorCharacter=Zadajte jeden znak použitý na oddelenie stĺpcov
-#
-# LOCALIZATION NOTE please do not translate %brand%, it will be used programmatically
-# download spelling dictionaries confirmation dialog
-DictDownldConfirmTit=Prevziať slovníky
-DictDownldConfirmMsg=%brand% zavrie aktuálne okno a presmeruje vás na server, odkiaľ si môžete prevziať korektor pravopisu.
 #
 NoHeadTag=Zdrojový kód HTML sa nedá konvertovať naspäť do normálneho zobrazenia, pretože chýba príkaz <head>. Pridajte ho.
 NoBodyTag=Zdrojový kód HTML sa nedá konvertovať naspäť do normálneho zobrazenia, pretože chýba príkaz <body>. Pridajte ho.
 NoLinksToCheck=Stránka neobsahuje žiadne prvky s odkazmi.
 
deleted file mode 100644
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorNavigatorOverlay.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,5 +0,0 @@
-<!ENTITY editPageCmd.label "Upraviť stránku v Composeri">
-<!ENTITY editPageCmd.accesskey "U">
-
-<!ENTITY editLinkCmd.label "Upraviť odkaz v Composeri">
-<!ENTITY editLinkCmd.accesskey "U">
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -74,20 +74,17 @@
 <!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.label "Uložiť a zmeniť kódovanie">
 <!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY previewCmd.label "Zobraziť stránku">
 <!ENTITY previewCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY sendPageCmd.label "Odoslať stránku">
 <!ENTITY sendPageCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "N">
-<!ENTITY printPreviewCmd.label "Ukážka pred tlačou">
-<!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
-<!ENTITY printButtonCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY editMenu.label "Upraviť">
@@ -95,38 +92,18 @@
 <!ENTITY pasteNoFormatting.label "Prilepiť bez formátovania">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.accesskey "f">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.key "V">
 <!ENTITY pasteAs.label "Prilepiť ako">
 <!ENTITY pasteAs.accesskey "a">
 <!ENTITY publishSettings.label "Nastavenie servera na publikovanie…">
 <!ENTITY publishSettings.accesskey "b">
 
-<!-- For a "Paste" submenu when more than 1 
-   clipboard formats are available -->
-<!ENTITY pasteHTMLCmd.label "HTML">
-<!ENTITY pasteHTMLCmd.accesskey "H">
-<!ENTITY pasteTextCmd.label "Text">
-<!ENTITY pasteTextCmd.accesskey "T">
-<!ENTITY pasteImageCmd.label "Obrázok">
-<!ENTITY pasteImageCmd.accesskey "O">
-<!ENTITY pasteRowsCmd.label "Riadky">
-<!ENTITY pasteRowsCmd.accesskey "R">
-<!ENTITY pasteColumnsCmd.label "Stĺpce">
-<!ENTITY pasteColumnsCmd.accesskey "S">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: Text for menu item is in editor.properties
-   Set to: "Table" or "Nested Table" depending on context 
-   This accesskey must be in both strings -->
-<!ENTITY pasteTableCmd.accesskey "a">
-<!ENTITY pasteLinkCmd.label "Odkaz">
-<!ENTITY pasteLinkCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Prilepiť ako citáciu">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "c">
-<!ENTITY editStripQuotesCmd.label "Odstrániť úvodzovky">
-<!ENTITY editRewrapCmd.label "Znovu zalomiť">
 <!ENTITY findCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
 <!ENTITY findCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY findCmd.key "F">
 <!ENTITY findCmd.key2 "VK_F19">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalšie">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "G">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
@@ -136,70 +113,38 @@
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "K">
 <!ENTITY checkSpellingCmd.label "Kontrola pravopisu">
 <!ENTITY checkSpellingCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY checkSpellingCmd.key "K">
 <!ENTITY validateCmd.label "Overiť správnosť kódu HTML">
 <!ENTITY validateCmd.accesskey "v">
-<!ENTITY checkLinksCmd.label "Kontrolovať odkazy">
-
-<!-- View menu items -->
-<!ENTITY viewPageSource.label "Zdrojový kód stránky">
-<!ENTITY viewPageSource.accesskey "Z">
-<!ENTITY viewParagraphMarks.label "Značky odstavcov">
-<!ENTITY viewParagraphMarks.accesskey "o">
 
 <!-- Insert menu items -->
 <!ENTITY insertMenu.label "Vložiť">
 <!ENTITY insertMenu.accesskey "i">
 <!ENTITY insertLinkCmd.label "Odkaz…">
 <!ENTITY insertLinkCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY insertLinkCmd.key "L">
 <!ENTITY insertAnchorCmd.label "Pomenovaná kotva…">
 <!ENTITY insertAnchorCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY insertImageCmd.label "Obrázok…">
 <!ENTITY insertImageCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY insertImageMapCmd.label "Obrázková mapa…">
 <!ENTITY insertHLineCmd.label "Horizontálna čiara">
 <!ENTITY insertHLineCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY insertTableCmd.label "Tabuľka…">
 <!ENTITY insertTableCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY insertFormMenu.label "Formulár">
-<!ENTITY insertFormMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY insertHTMLCmd.label "HTML…">
 <!ENTITY insertHTMLCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY insertCharsCmd.label "Znaky a symboly…">
 <!ENTITY insertCharsCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY insertBreakCmd.label "Koniec riadku">
-<!ENTITY insertBreakCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY insertBreakAllCmd.label "Zalomiť pod obrázkom">
 <!ENTITY insertBreakAllCmd.accesskey "a">
 
-<!-- Insert form menu items -->
-<!ENTITY insertFormCmd.label "Definovať formulár…">
-<!ENTITY insertFormCmd.accesskey "D">
-<!ENTITY insertInputTagCmd.label "Vstupné pole…">
-<!ENTITY insertInputTagCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY insertInputImageCmd.label "Obrázkové vstupné pole…">
-<!ENTITY insertInputImageCmd.accesskey "O">
-<!ENTITY insertTextAreaCmd.label "Textová plocha (textarea)…">
-<!ENTITY insertTextAreaCmd.accesskey "T">
-<!ENTITY insertSelectCmd.label "Výberové pole (select)">
-<!ENTITY insertSelectCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY insertButtonCmd.label "Definovať tlačidlo…">
-<!ENTITY insertButtonCmd.accesskey "l">
-<!ENTITY insertLabelCmd.label "Definovať popis">
-<!ENTITY insertLabelCmd.accesskey "n">
-<!ENTITY insertFieldSetCmd.label "Definovať skupinu polí (fieldset) ">
-<!ENTITY insertFieldSetCmd.accesskey "f">
-<!ENTITY insertIsIndexCmd.label "Indexové vyhľadávanie">
-<!ENTITY insertIsIndexCmd.accesskey "x">
-
 <!-- Used just in context popup. -->
 <!ENTITY spellCheckNoSuggestions.label "(Žiadne návrhy)">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.label "Ignorovať">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.accesskey "I">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.label "Pridať slovo">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.accesskey "P">
 <!ENTITY createLinkCmd.label "Vytvoriť odkaz…">
 <!ENTITY createLinkCmd.accesskey "d">
@@ -233,18 +178,16 @@
 <!ENTITY fontFixedWidth.accesskey "e">
 <!ENTITY fontFixedWidth.key "T">
 <!ENTITY fontHelvetica.label "Arial, Helvetica">
 <!ENTITY fontHelvetica.accesskey "A">
 <!ENTITY fontTimes.label "Times">
 <!ENTITY fontTimes.accesskey "T">
 <!ENTITY fontCourier.label "Courier">
 <!ENTITY fontCourier.accesskey "C">
-<!ENTITY localfontfaceMenu.label "Lokálne písma">
-<!ENTITY localfontfaceMenu.accesskey "L">
 
 <!-- Font Size SubMenu -->
 <!ENTITY FontSizeSelect.tooltip "Vyberte veľkosť písma">
 <!ENTITY decreaseFontSize.label "Zmenšiť">
 <!ENTITY decreaseFontSize.accesskey "m">
 <!ENTITY decreaseFontSize.key "-">
 <!ENTITY increaseFontSize.label "Zväčšiť">
 <!ENTITY increaseFontSize.accesskey "v">
@@ -356,28 +299,16 @@
 <!ENTITY ParagraphSelect.tooltip "Vyberte formát odstavca">
 <!-- Shared in Paragraph, and Toolbar menulist -->
 <!ENTITY bodyTextCmd.label "Text tela">
 <!ENTITY bodyTextCmd.accesskey "T">
 <!-- isn't used in menu now, but may be added in future -->
 <!ENTITY advancedPropertiesCmd.label "Pokročilé vlastnosti…">
 <!ENTITY advancedPropertiesCmd.accesskey "v">
 
-<!ENTITY NormalAbbr.label "Text">
-<!ENTITY ParagraphAbbr.label "P">
-<!ENTITY Heading1Abbr.label "H1">
-<!ENTITY Heading2Abbr.label "H2">
-<!ENTITY Heading3Abbr.label "H3">
-<!ENTITY Heading4Abbr.label "H4">
-<!ENTITY Heading5Abbr.label "H5">
-<!ENTITY Heading6Abbr.label "H6">
-<!ENTITY BlockquoteAbbr.label "BQ">
-<!ENTITY AddressAbbr.label "Adr.">
-<!ENTITY PreformatAbbr.label "Pre.">
-
 <!-- Align menu items -->
 <!ENTITY alignMenu.label "Zarovnanie">
 <!ENTITY alignMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY alignLeft.label "Doľava">
 <!ENTITY alignLeft.accesskey "d">
 <!ENTITY alignLeft.tooltip "Zarovnať doľava">
 <!ENTITY alignCenter.label "Na stred">
 <!ENTITY alignCenter.accesskey "s">
@@ -452,19 +383,17 @@
 <!ENTITY tableCellBefore.label "Bunka pred">
 <!ENTITY tableCellBefore.accesskey "B">
 <!ENTITY tableCellAfter.label "Bunka za">
 <!ENTITY tableCellAfter.accesskey "u">
 <!-- Delete SubMenu -->
 <!ENTITY tableDeleteMenu.label "Odstrániť">
 <!ENTITY tableDeleteMenu.accesskey "r">
 
-<!ENTITY tableFix.label "Opraviť rozvrhnutie tabuľky">
-<!ENTITY tableFix.accesskey "O">
-<!-- text for "Join Cells" is in editor.properties 
+<!-- text for "Join Cells" is in editor.properties
   ("JoinSelectedCells" and "JoinCellToRight")
   the access key must exist in both of those strings
   But value must be set here for accesskey to draw properly
 -->
 <!ENTITY tableJoinCells.label "b">
 <!ENTITY tableJoinCells.accesskey "b">
 <!ENTITY tableSplitCell.label "Rozdeliť bunky">
 <!ENTITY tableSplitCell.accesskey "u">
@@ -495,17 +424,16 @@
 <!ENTITY hruleToolbarCmd.label "Čiara">
 <!ENTITY hruleToolbarCmd.tooltip "Upraviť označenú horizontálnu čiaru alebo vložiť novú">
 <!ENTITY tableToolbarCmd.label "Tabuľka">
 <!ENTITY tableToolbarCmd.tooltip "Upraviť vybranú tabuľku alebo vložiť novú">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.label "Odkaz">
 <!ENTITY linkToolbarCmd.tooltip "Upraviť vybraný odkaz alebo vložiť nový">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.label "Kotva">
 <!ENTITY anchorToolbarCmd.tooltip "Upraviť vybranú kotvu alebo vložiť novú">
-<!ENTITY textColorCaption.label "Farba textu">
 <!ENTITY TextColorButton.tooltip "Vyberte farbu pre text">
 <!ENTITY BackgroundColorButton.tooltip "Vyberte farbu pozadia">
 <!ENTITY throbber.tooltip "Prejsť na domovskú stránku &vendorShortName;">
 <!ENTITY HighlightColorButton.tooltip "Vyberte farbu pre označený text">
 
 <!-- Editor toolbar -->
 <!ENTITY decreaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Zmenšiť písmo">
 <!ENTITY increaseFontSizeToolbarCmd.tooltip "Zväčšiť písmo">
@@ -518,27 +446,16 @@
 <!ENTITY indentToolbarCmd.tooltip "Odsadiť text doprava">
 <!ENTITY AlignPopupButton.tooltip "Nastaviť zarovnanie textu">
 <!ENTITY InsertPopupButton.tooltip "Vložiť odkaz, kotvu, obrázok, horizontálnu čiaru alebo tabuľku">
 <!ENTITY alignLeftButton.tooltip "Zarovnať text podľa ľavého okraja">
 <!ENTITY alignCenterButton.tooltip "Zarovnať text na stred">
 <!ENTITY alignRightButton.tooltip "Zarovnať text podľa pravého okraja">
 <!ENTITY alignjustifyButton.tooltip "Zarovnať text podľa pravého a ľavého okraja">
 
-<!-- Formatting toolbar not used, but may be in future -->
-<!ENTITY formatToolbar.boldChar "B">
-<!ENTITY formatToolbar.italicChar "I">
-<!ENTITY formatToolbar.underlineChar "U">
-
-<!-- Used with color pickers in Format toolbar and Format Menu -->
-<!ENTITY colorPicker.default.label "Implicitná farba">
-<!ENTITY colorPicker.default.accesskey "r">
-<!ENTITY colorLabel.label "Farba:">
-<!ENTITY ok.label "OK">
-
 <!-- Display Mode toolbar and View menu items -->
 <!ENTITY NormalModeTab.label "Normálne">
 <!ENTITY NormalMode.label "Normálny režim úprav">
 <!ENTITY NormalMode.accesskey "N">
 <!ENTITY NormalMode.tooltip "Zobraziť okraje tabuľky a pomenované kotvy">
 <!ENTITY AllTagsMode.label "Značky HTML">
 <!ENTITY AllTagsMode.accesskey "a">
 <!ENTITY AllTagsMode.tooltip "Zobraziť ikony pre všetky značky HTML">
@@ -548,17 +465,17 @@
 <!ENTITY SourceMode.label "Zdroj">
 <!ENTITY HTMLSourceMode.accesskey "H">
 <!ENTITY HTMLSourceMode.tooltip "Upraviť zdrojový kód HTML">
 <!ENTITY PreviewMode.label "Ukážka">
 <!ENTITY PreviewMode.accesskey "U">
 <!ENTITY PreviewMode.tooltip "Zobraziť ako WYSIWYG (ako v prehliadači)">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE: Do NOT translate text for 'SourceTabDirection'
-   Use latin "ltr" if you want the <html> image to left of the 
+   Use latin "ltr" if you want the <html> image to left of the
   'SourceMode.label' text defined above,
   or use latin "rtl" if you want this image to the right of text
   This is the value of the HTML 'dir' attribute
 -->
 <!ENTITY SourceTabDirection "ltr">
 
 <!-- Structure Toolbar Context Menu items -->
 <!ENTITY structSelect.label "Vybrať">
--- a/editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/pref-composer.dtd
@@ -1,39 +1,26 @@
 <!-- extracted from content/pref-composer.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE 'Composer' prefs dialog. Similar to Communcator 4.x Document Properties/Colors and Background -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE (title.label): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY pref.composer.title      "Composer">
 
-<!ENTITY saving            "Ukladanie">
-<!ENTITY AutoSaveCheck         "Automaticky ukladať každých ">
-<!ENTITY minText            "minút">
-
-<!ENTITY exterLegend.label       "Externé editory">
-<!ENTITY htmlSource          "Zdrojový kód HTML:">
-<!ENTITY imageeditor          "Obrázky:">
-<!ENTITY chooseButton.label      "Vybrať">
-
 <!ENTITY recentFiles.title       "Ponuka naposledy otvorených stránok">
 <!ENTITY documentsInMenu.label     "Maximálny počet zobrazených stránok:">
 <!ENTITY documentsInMenu.accesskey   "M">
-
 <!ENTITY savingFiles.title       "Pri ukladaní alebo publikovaní súborov">
 <!ENTITY preserveExisting.label    "Ponechať pôvodné formátovanie">
 <!ENTITY preserveExisting.accesskey  "o">
 <!ENTITY preserveExisting.tooltip   "Ponechá pôvodné zakončenie riadkov a štruktúru stránky">
 <!ENTITY saveAssociatedFiles.label   "Pri ukladaní stránok ukladať aj obrázky a iné súvisiace súbory">
 <!ENTITY saveAssociatedFiles.accesskey "s">
 <!ENTITY showPublishDialog.label    "Pri publikovaní stránok vždy zobrazovať dialógové okno publikovania">
 <!ENTITY showPublishDialog.accesskey  "a">
-
 <!ENTITY composerEditing.label     "Úprava">
-<!ENTITY spellCheckInline.label    "Kontrolovať pravopis počas písania">
-<!ENTITY spellCheckInline.accesskey  "K">
 <!ENTITY maintainStructure.label    "Udržiavať rozloženie tabuľky pri vkladaní alebo mazaní buniek">
 <!ENTITY maintainStructure.tooltip   "Zachováva pravidelný tvar tabuľky automatickým pridávaním buniek po pridaní alebo vymazaní buniek">
 <!ENTITY maintainStructure.accesskey  "d">
 <!ENTITY useCSS.label         "Používať štýly CSS namiesto prvkov a atribútov HTML">
 <!ENTITY useCSS.accesskey       "u">
 <!ENTITY crInPCreatesNewP.label    "Návrat na začiatok riadku pomocou klávesy Enter vytvorí nový odstavec">
 <!ENTITY crInPCreatesNewP.accesskey  "N">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EdDialogOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EdDialogOverlay.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!ENTITY AdvancedEditButton.label "Pokročilé…">
 <!ENTITY AdvancedEditButton.accessKey "k">
 <!ENTITY AdvancedEditButton.tooltip "Pridať alebo modifikovať atribúty HTML a štýlu, pridať JavaScript udalosti pre tento objekt.">
 <!ENTITY chooseFileButton.label "Vybrať súbor…">
 <!ENTITY chooseFileButton.accessKey "s">
 <!ENTITY chooseFileLinkButton.label "Vybrať súbor…">
 <!ENTITY chooseFileLinkButton.accessKey "V">
 <!ENTITY makeUrlRelative.label "Adresa URL je relatívna k umiestneniu stránky">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EdLinkChecker.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EdLinkChecker.dtd
@@ -15,17 +15,17 @@
  - March 31, 1998.
  -
  - The Initial Developer of the Original Code is
  - Netscape Communications Corporation.
  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998-1999
  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
  -
  - Contributor(s):
-  -  Charles Manxke (cmanske@netscape.com)
+  -  Charles Manske (cmanske@netscape.com)
  -
  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
  - either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
  - or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
@@ -33,14 +33,11 @@
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
  
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY windowTitle.label "Kontrola umiestnení obrázkov a odkazov">
-<!ENTITY urlsNotFound.label "Nasledujúce umiestnenia obrázkov alebo odkazov sa nenašli:">
-<!ENTITY notFoundKey.label "(&quot;X&quot; = súbor sa nenašiel, &quot;?&quot; = vypršal čas pri pokuse o spojenie.)">
-<!ENTITY changeUrlButton.label "Zmeniť adresu označených položiek">
 <!ENTITY succeeded.label "Úspech">
 <!ENTITY failed.label "Zlyhalo">
 <!ENTITY closeButton.label "Zavrieť">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageMap.dtd
@@ -77,17 +77,16 @@
 <!ENTITY apercentCmd.accesskey "1">
 <!ENTITY bpercentCmd.label "200">
 <!ENTITY bpercentCmd.accesskey "2">
 <!ENTITY cpercentCmd.label "400">
 <!ENTITY cpercentCmd.accesskey "4">
 
 <!ENTITY zoominCmd.label "Zväčšiť">
 <!ENTITY zoomoutCmd.label "Zmenšiť">
-<!ENTITY delSpotCmd.label "Zmazať bod">
 
 <!-- Keys -->
 <!ENTITY clear.key "d">
 <!ENTITY selectall.key "a">
 <!ENTITY close.key "l">
 <!ENTITY cut.key "x">
 <!ENTITY copy.key "c">
 <!ENTITY paste.key "v">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorImageProperties.dtd
@@ -36,33 +36,31 @@
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
  
 <!-- These strings are for use specifically in the editor's image and form image dialogs. -->
 
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY windowTitle.label "Vlastnosti obrázka">
 
 <!ENTITY pixelsPopup.value "bodov">
-<!ENTITY percentPopup.value "percent">
 
 <!-- These are in the Location tab panel -->
 <!ENTITY locationEditField.label "Umiestnenie obrázka">
 <!ENTITY locationEditField.accessKey "U">
 <!ENTITY locationEditField.tooltip "Zadajte názov súboru alebo umiestnenie obrázka">
 <!ENTITY title.label "Pomocný názov:">
 <!ENTITY title.accessKey "P">
 <!ENTITY title.tooltip "HTML atribút 'title', ktorý sa zobrazí pri zastavení myši nad obrázkom">
 <!ENTITY altText.label "Alternatívny text:">
 <!ENTITY altText.accessKey "A">
 <!ENTITY altTextEditField.tooltip "Alternatívny text">
 <!ENTITY noAltText.label "Nepoužiť alternatívny text">
 <!ENTITY noAltText.accessKey "N">
 
 <!ENTITY previewBox.label "Ukážka obrázka">
-<!ENTITY MoreFewerButton.tooltip "Zobraziť viac alebo menej vlastností">
 
 <!-- These controls are in the Dimensions tab panel -->
 <!-- actualSize.label should be same as actualSizeRadio.label + ":" -->
 <!ENTITY actualSize.label "Skutočná veľkosť:">
 <!ENTITY actualSizeRadio.label "Skutočná veľkosť">
 <!ENTITY actualSizeRadio.accessKey "S">
 <!ENTITY actualSizeRadio.tooltip "Vrátiť na skutočnú veľkosť obrázka">
 <!ENTITY customSizeRadio.label "Vlastná veľkosť">
@@ -88,32 +86,25 @@
 <!ENTITY bottomPopup.value "dole">
 <!ENTITY topPopup.value "hore">
 <!ENTITY centerPopup.value "v prostriedku">
 <!ENTITY wrapRightPopup.value "zalomiť doprava">
 <!ENTITY wrapLeftPopup.value "zalomiť doľava">
 
 <!-- These controls are in the Spacing Box -->
 <!ENTITY spacingBox.label "Rozostup">
-<!ENTITY spacingBox.tooltip "Rozostup">
 <!ENTITY leftRightEditField.label "Vľavo a vpravo">
 <!ENTITY leftRightEditField.accessKey "V">
 <!ENTITY topBottomEditField.label "Hore a dole">
 <!ENTITY topBottomEditField.accessKey "H">
 <!ENTITY borderEditField.label "Plný okraj">
 <!ENTITY borderEditField.accessKey "P">
 
 <!-- These controls are in the Link Box -->
 <!ENTITY showImageLinkBorder.label "Zobraziť rám okolo obrázka z odkazom">
 <!ENTITY showImageLinkBorder.accessKey "b">
 
-<!-- These controls may be added some day; currently not used -->
-<!ENTITY makePageBackgroundCheckbox.label "Na pozadie">
-<!ENTITY makePageBackgroundCheckbox.tooltip "Na pozadie">
-<!ENTITY editImageButton.label "Upraviť obrázok">
-<!ENTITY editImageButton.tooltip "Upraviť obrázok">
-
 <!-- These tabs are currently used in the image input dialog -->
 <!ENTITY imageInputTab.label "Formulár">
 <!ENTITY imageLocationTab.label "Umiestnenie">
 <!ENTITY imageDimensionsTab.label "Rozmery">
 <!ENTITY imageAppearanceTab.label "Zobrazenie">
 <!ENTITY imageLinkTab.label "Odkaz">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertTOC.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInsertTOC.dtd
@@ -29,20 +29,19 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!ENTITY Window.title     "Obsah">
 <!ENTITY buildToc.label    "Vytvoriť obsah z:">
-<!ENTITY style.label     "Štýl:">
 <!ENTITY tag.label      "Značka:">
 <!ENTITY class.label     "Trieda:">
 <!ENTITY header1.label    "Úroveň 1">
 <!ENTITY header2.label    "Úroveň 2">
 <!ENTITY header3.label    "Úroveň 3">
 <!ENTITY header4.label    "Úroveň 4">
 <!ENTITY header5.label    "Úroveň 5">
 <!ENTITY header6.label    "Úroveň 6">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorListProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorListProperties.dtd
@@ -29,25 +29,24 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY windowTitle.label "Vlastnosti zoznamu">
 
 <!ENTITY ListType.label "Typ zoznamu:">
 <!ENTITY bulletStyle.label "Štýl odrážky:">
 <!ENTITY startingNumber.label "Začiatočná hodnota:">
 <!ENTITY startingNumber.accessKey "a">
 <!ENTITY none.value "Žiadny (normálny odstavec)">
 <!ENTITY bulletList.value "Odrážky (nečíslovaný)">
 <!ENTITY numberList.value "Číslovaný">
 <!ENTITY definitionList.value "Definície">
-<!ENTITY changeListMsg.label "Pri zmene typu zoznamu:">
 <!ENTITY changeEntireListRadio.label "Zmeniť celý zoznam">
 <!ENTITY changeEntireListRadio.accessKey "c">
 <!ENTITY changeSelectedRadio.label "Zmeniť len označené položky">
 <!ENTITY changeSelectedRadio.accessKey "l">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublish.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublish.dtd
@@ -30,24 +30,21 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
  
-  
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY windowTitle.label     "Publikovanie stránky">
 <!ENTITY windowTitleSettings.label "Nastavenia pre publikovanie">
-
 <!ENTITY publishTab.label      "Publikovať">
 <!ENTITY settingsTab.label     "Nastavenie">
-
 <!ENTITY publishButton.label    "Publikovať">
 
 <!-- Publish Tab Panel -->
 <!ENTITY siteList.label        "Názov servera:">
 <!ENTITY siteList.accesskey      "e">
 <!ENTITY siteList.tooltip       "Vyberte server, na ktorý chcete publikovať">
 <!ENTITY newSiteButton.label     "Nový server">
 <!ENTITY newSiteButton.accesskey   "N">
@@ -67,20 +64,18 @@
 <!ENTITY pageTitle.label       "Titulok stránky:">
 <!ENTITY pageTitle.accesskey     "T">
 <!ENTITY pageTitle.tooltip      "Zadajte titulok, ktorý bude stránku identifikovať v okne a v záložkách">
 <!ENTITY pageTitleExample.label    "napríklad: &quot;Moja webová stránka&quot;">
 <!ENTITY filename.label        "Názov súboru:">
 <!ENTITY filename.accesskey      "u">
 <!ENTITY filename.tooltip       "Zadajte názov tohto súboru, vrátane '.html' pre web stránku">
 <!ENTITY filenameExample.label    "napríklad: &quot;mojastranka.html&quot;">
-<!ENTITY relatedDocs.label      "Ďalšie súbory, ktoré sa budú publikovať:">
 <!ENTITY setDefaultButton.label    "Nastaviť ako predvolený">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey  "d">
-<!ENTITY setDefSiteAndDir.label    "Nastaviť ako predvolený server a priečinok">
 <!ENTITY removeButton.label      "Odstrániť server">
 <!ENTITY removeButton.accesskey    "O">
 
 <!-- Settings Tab Panel -->
 <!ENTITY publishSites.label      "Publikačné servery">
 <!ENTITY serverInfo.label       "Informácie o serveri">
 <!ENTITY loginInfo.label       "Prihlasovacie informácie">
 <!ENTITY siteName.label        "Názov servera:">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublishProgress.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorPublishProgress.dtd
@@ -38,15 +38,13 @@
  
 <!-- Window title -->
 <!ENTITY siteUrl.label     "Adresa URL servera:">
 <!ENTITY docSubdir.label    "Priečinok pre stránku:">
 <!ENTITY otherSubdir.label   "Priečinok pre obrázky:">
 
 <!ENTITY status.label      "Publikuje sa…">
 <!ENTITY fileList.label     "Stav publikovania">
-<!ENTITY statusHeader.label   "Stav">
-<!ENTITY filenameHeader.label  "Názov súboru">
 <!ENTITY succeeded.label    "Prebehlo úspešne">
 <!ENTITY failed.label      "Zlyhalo">
 
 <!ENTITY keepOpen        "Po dokončení publikovania nechať toto okno otvorené">
 <!ENTITY closeButton.label   "Zavrieť">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorReplace.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorReplace.dtd
@@ -53,9 +53,8 @@
 <!ENTITY findNextButton.accesskey "H">
 <!ENTITY replaceButton.label "Nahradiť">
 <!ENTITY replaceButton.accesskey "N">
 <!ENTITY replaceAndFindButton.label "Nahradiť a nájsť">
 <!ENTITY replaceAndFindButton.accesskey "a">
 <!ENTITY replaceAllButton.label "Nahradiť všetky">
 <!ENTITY replaceAllButton.accesskey "v">
 <!ENTITY closeButton.label "Zavrieť">
-<!ENTITY notFoundWarning.label "Zadaný text nebol nájdený.">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
@@ -64,30 +64,25 @@
 <!ENTITY tableCaption.accessKey "T">
 <!ENTITY tableCaptionAbove.label "Nad tabuľkou">
 <!ENTITY tableCaptionBelow.label "Pod tabuľkou">
 <!ENTITY tableCaptionLeft.label "Vľavo od tabuľky">
 <!ENTITY tableCaptionRight.label "Vpravo od tabuľky">
 <!ENTITY tableCaptionNone.label "Žiadny">
 <!ENTITY tableInheritColor.label "(Viditeľná farba stránky)">
 
-<!ENTITY cellPercent.label "percent tabuľky">
 <!ENTITY cellSelection.label "Výber">
 <!ENTITY cellSelectCell.label "Bunka">
 <!ENTITY cellSelectRow.label "Riadok">
 <!ENTITY cellSelectColumn.label "Stĺpec">
 <!ENTITY cellSelectNext.label "Ďalší">
 <!ENTITY cellSelectNext.accessKey "a">
 <!ENTITY cellSelectPrevious.label "Predchádzajúci">
 <!ENTITY cellSelectPrevious.accessKey "e">
-<!ENTITY cellApplyBeforeMove.label "Aplikovať zmeny pred presunom">
-<!ENTITY cellKeepCurrentData.label "Nechať aktuálne nastavenie">
 <!ENTITY applyBeforeChange.label "Aktuálne zmeny sa prejavia pri zmene výberu.">
-<!ENTITY cellRowSpan.label "Rozsah riadku:">
-<!ENTITY cellColSpan.label "Rozsah stĺpca:">
 <!ENTITY cellContentAlignment.label "Zarovnanie obsahu">
 <!ENTITY cellHorizontal.label "Horizontálne:">
 <!ENTITY cellHorizontal.accessKey "H">
 <!ENTITY cellVertical.label "Vertikálne:">
 <!ENTITY cellVertical.accessKey "V">
 <!ENTITY cellStyle.label "Štýl bunky:">
 <!ENTITY cellStyle.accessKey "b">
 <!ENTITY cellNormal.label "Normálny">
@@ -95,17 +90,16 @@
 <!ENTITY cellTextWrap.label "Zalamovanie textu:">
 <!ENTITY cellTextWrap.accessKey "m">
 <!ENTITY cellWrap.label "Zalamovať">
 <!ENTITY cellNoWrap.label "Nezalamovať">
 <!ENTITY cellAlignTop.label "Hore">
 <!ENTITY cellAlignMiddle.label "Do stredu">
 <!ENTITY cellAlignBottom.label "Dole">
 <!ENTITY cellAlignJustify.label "Obojstranne">
-<!ENTITY cellAlignAtChar.label "Na znaku:">
 <!ENTITY cellInheritColor.label "(Viditeľná farba tabuľky)">
 <!ENTITY cellUseCheckboxHelp.label "Označte tie vlastnosti, ktoré sa majú aplikovať na všetky vybrané bunky.">
 
 <!-- Used in both Table and Cell panels -->
 <!ENTITY size.label "Veľkosť">
 <!ENTITY pixels.label "bodov">
 <!ENTITY backgroundColor.label "Farba pozadia:">
 <!ENTITY backgroundColor.accessKey "F">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -10,11 +10,11 @@
 <!ENTITY useQuickMode.label "Zobraziť stručný obsah príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
 <!ENTITY useQuickMode.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY manageSubscriptions.label "Správa odoberania…">
 <!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "S">
 
 <!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
 <!ENTITY rss.accountName "Kanály RSS">
-<!ENTITY rss.wizardShortName "RSS"> 
+<!ENTITY rss.wizardShortName "RSS">
 <!ENTITY rss.wizardLongName "Účet pre kanály RSS">
 <!ENTITY rss.wizardLongName.accesskey "R">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
@@ -15,17 +15,17 @@ subscribe-OPMLExportFileName=Thunderbird
 subscribe-errorInvalidOPMLFile=Súbor %S nie je pravdepodobne platným súborom typu OPML alebo pri importe došlo k chybe.
 
 subscribe-OPMLExportOPMLFilesFilterText=Súbory OPML
 
 #LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
 subsribe-confirmFeedDeletionTitle=Odstrániť kanál RSS
 subsribe-confirmFeedDeletion=Naozaj chcete zrušiť odber kanála RSS: \n %S?
 
-# when downloading new feed items from the subscribe dialog. 
+# when downloading new feed items from the subscribe dialog.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate %d in the following line.
 # The first %S will receive the number of messages received so far;
 # the second %S will receive the total number of messages
 subscribe-fetchingFeedItems=Preberajú sa príspevky (%S z %S)
 
 newsblog-noNewArticlesForFeed=Pre tento kanál RSS nie sú dostupné žiadne nové príspevky.
 newsblog-networkError=Kanál %S sa nepodarilo nájsť. Overte jeho názov a pokus zopakujte.
 newsblog-invalidFeed=%S nie je platným kanálom RSS.
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -31,9 +31,9 @@
 <!ENTITY addTag.label "Priradiť správe popis">
 <!ENTITY setJunkScore.label "Nastaviť druh správy na">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Odstrániť správu">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Odstrániť zo servera POP">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Prevziať telo správy zo servera POP">
 <!ENTITY ignoreThread.label "Ignorovať vlákno">
 <!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignorovať podvlákno">
 <!ENTITY watchThread.label "Sledovať vlákno">
-<!ENTITY stopExecution.label "Zastaviť vykonávanie filtra">              
+<!ENTITY stopExecution.label "Zastaviť vykonávanie filtra">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!ENTITY aboutDialog.title  "O programe &brandFullName;">
 <!ENTITY credits.label    "Tvorcovia">
 <!ENTITY credits.accesskey  "T">
 <!ENTITY aboutLink.label   "&lt; O programe &brandFullName;">
 <!ENTITY aboutLink.accesskey "O">
 <!ENTITY aboutVersion     "verzia">
-<!ENTITY copyrightText    "&#169;1998-2008 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Mozilla Thunderbird a 
-               logá Thunderbird sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation. Všetky práva 
+<!ENTITY copyrightText    "&#169;1998-2008 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Mozilla Thunderbird a
+               logá Thunderbird sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation. Všetky práva
                vyhradené.">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -29,22 +29,22 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
- 
+
 <!ENTITY Contact.tab           "Kontakt">
 <!ENTITY Contact.accesskey        "K">
 <!ENTITY Name.box            "Meno">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: 
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
 NameField1, NameField2, PhoneticField1, PhoneticField2
 those fields are either LN or FN depends on the target country.
 "FirstName" and "LastName" can be swapped for id to change the order
 but they should not be translated (same applied to phonetic id).
 Make sure the translation of label corresponds to the order of id.
 -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (NameField1.id) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY NameField1.id         "FirstName">
@@ -76,19 +76,19 @@
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Neznámy">
 <!ENTITY ScreenName.label        "Meno na IM:">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey      "I">
 
 <!ENTITY allowRemoteContent.label    "Povoliť vzdialené obrázky">
 <!ENTITY allowRemoteContent.accesskey  "n">
 <!ENTITY allowRemoteContent.tooltip   "Do správ vo formáte HTML je možné
-vložiť obrázky zo vzdialených serverov. Pri otvorení takejto správy sa 
+vložiť obrázky zo vzdialených serverov. Pri otvorení takejto správy sa
 vytvorí pripojenie k danému serveru. Týmto je možné sledovať,
-či bola správa prečítaná. Označením tejto voľby umožníte v správach od tohto kontaktu 
+či bola správa prečítaná. Označením tejto voľby umožníte v správach od tohto kontaktu
 načítavanie externých obrázkov v správach vo formáte HTML.">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Zamestnanie:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Domov:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey      "D">
 <!ENTITY FaxNumber.label        "Fax:">
 <!ENTITY FaxNumber.accesskey      "F">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -30,22 +30,16 @@
 <!ENTITY printPreviewAddressBook.label         "Ukážka pred tlačou adresára">
 <!ENTITY printPreviewAddressBook.accesskey       "e">
 <!ENTITY printCardViewCmd.label             "Tlačiť kartu…">
 <!ENTITY printCardViewCmd.accesskey           "T">
 <!ENTITY printCardViewCmd.key              "P">
 <!ENTITY printAddressBook.label             "Tlačiť adresár…">
 <!ENTITY printAddressBook.accesskey           "d">
 
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.label          "Koniec">
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey        "K">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label            "Koniec">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey          "K">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.key             "Q">
-
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY editMenu.label                 "Upraviť">
 <!ENTITY editMenu.accesskey               "U">
 <!ENTITY undoCmd.label                 "Späť">
 <!ENTITY undoCmd.key                  "Z">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey               "S">
 <!ENTITY redoCmd.label                 "Znovu">
 <!ENTITY redoCmd.key                  "Y">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -92,25 +92,25 @@ propertyCustom2=Ostatné 2
 propertyCustom3=Ostatné 3
 propertyCustom4=Ostatné 4
 
 ## LOCALIZATION NOTE (dateformat)
 ## Only used if the year isn't present and should be in the format used by Date.toLocaleFormat
 ## see http://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/Date/toLocaleFormat
 ## %B is the month's localized name and %e is the day of the month [1-31]
 ## Separators (a space, dash, etc.) can be used
-dateformat=%e. %B 
+dateformat=%e. %B
 
-## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateAndZip): 
+## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateAndZip):
 ## %1$S is city, %2$S is state, %3$S is zip
 cityAndStateAndZip=%3$S %1$S, %2$S
-## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip): 
+## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip):
 ## %1$S is city, %2$S is state
 cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
-## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip): 
+## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip):
 ## %1$S is city or state, %2$S is zip
 cityOrStateAndZip=%1$S %2$S
 
 stateZipSeparator=
 
 prefixTo=Komu
 prefixCc=Kópia
 prefixBcc=Skrytá kópia
@@ -118,17 +118,17 @@ addressBook=Adresár
 
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Osobný adresár
 ldap_2.servers.history.description=Zozbierané adresy
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Adresár systému Mac OS X
 
 # status bar stuff
-## LOCALIZATION NOTE (totalCardStatus): 
+## LOCALIZATION NOTE (totalCardStatus):
 ## %1$S is address book name, %2$S is card count
 totalCardStatus=Celkom kariet v adresári %1$S: %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (matchesFound): do not localize %S
 noMatchFound=Neboli nájdené žiadne výsledky
 matchFound=Nájdené výsledky (celkom: 1)
 matchesFound=Nájdené výsledky (celkom: %S)
 
 cardsCopied=Skopírované karty: %S
@@ -172,11 +172,11 @@ headingAddresses=Adresy
 # For address books
 newAddressBookTitle=Nový adresár
 renameAddressBookTitle=Vlastnosti adresára
 
 # For corrupt .mab files
 corruptMabFileTitle=Poškodený súbor adresára
 corruptMabFileAlert=Nepodarilo sa načítať jeden z vašich adresárových súborov (súbor %1$S). Pre tento adresár bude vytvorený nový súbor (%2$S) a pôvodný súbor bude zálohovaný v rovnakom priečinku ako %3$S.
 
-# For locked .mab files                             
+# For locked .mab files
 lockedMabFileTitle=Nepodarilo sa načítať súbor Adresára
 lockedMabFileAlert=Nepodarilo sa načítať adresárový súbor %S. Tento súbor má pravdepodobne atribút Iba na čítanie, alebo je prístup zablokovaný iným programom. Skúste to opäť neskôr.
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
@@ -33,17 +33,17 @@
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 # These are error strings for problems that happen while in the
 # various states declared in nsILDAPAutoCompFormatter.idl. Note that
-# the number that indexes each error state is the same as the number 
+# the number that indexes each error state is the same as the number
 # corresponding to that state in nsILDAPAutoCompFormatter.idl.
 
 ## @name ERR_STATE_UNBOUND
 ## @loc none
 0=Problém s inicializáciou LDAP
 
 ## @name ERR_STATE_INITIALIZING
 ## @loc none
@@ -60,17 +60,17 @@ 3=Problém pri komunikácií so serverom LDAP
 ## @name ERR_STATE_SEARCHING
 ## @loc none
 4=Problém pri vyhľadávaní na serveri LDAP
 
 
 # The format of the alert dialog itself
 #
 ## @name ALERT_FORMAT
-## @loc None of %1$S, %2$S and %3$S should be localized. 
+## @loc None of %1$S, %2$S and %3$S should be localized.
 ##   %1$S is the error code itself, %2$S is an LDAP SDK error message from
 ##   chrome://mozldap/locale/ldap.properties, and %3$S is a hint relating
 ##   to that specific error, found in this file.
 errorAlertFormat=Kód chyby %1$S: %2$S\n\n %3$S
 
 ## The following errors are for error codes other than LDAP-specific ones.
 ## Someday mozilla will actually have a system for mapping nsresults to
 ## error strings that's actually widely used, unlike nsIErrorService. But
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/pref-directory-add.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/pref-directory-add.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
- 
+
 <!ENTITY newDirectoryTitle.label      "Vlastnosti adresárového servera">
 <!ENTITY directoryName.label        "Názov:">
 <!ENTITY directoryName.accesskey      "N">
 <!ENTITY directoryHostname.label      "Server:">
 <!ENTITY directoryHostname.accesskey    "S">
 <!ENTITY directoryBaseDN.label       "Základné DN:">
 <!ENTITY directoryBaseDN.accesskey     "Z">
 <!ENTITY findButton.label         "Hľadať">
@@ -60,13 +60,13 @@
 <!ENTITY scopeOneLevel.label        "Jedna úroveň">
 <!ENTITY scopeOneLevel.accesskey      "J">
 <!ENTITY scopeSubtree.label        "Podstrom">
 <!ENTITY scopeSubtree.accesskey      "s">
 <!ENTITY return.label           "Nevracať viac ako">
 <!ENTITY return.accesskey         "N">
 <!ENTITY results.label           "výsledkov">
 <!ENTITY offlineText.label         "Môžete si vytvoriť lokálnu kópiu tohto adresára, takže bude k dispozícii aj pri práci v režime offline.">
-<!-- Localization note: this is here because the width of the dialog 
+<!-- Localization note: this is here because the width of the dialog
   is determined by the width of the base DN box; and that is likely
   to vary somewhat with the language.
 -->
 <!ENTITY newDirectoryWidth         "36em">
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
@@ -53,17 +53,17 @@
 <!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "a">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY expungeOnExit.label "Pri ukončení vyčistiť (&quot;Expunge&quot;) priečinok Doručená pošta">
 <!ENTITY expungeOnExit.accesskey "x">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Vyprázdniť kôš pri ukončení">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "u">
 <!ENTITY loginAtStartup.label "Pri štarte skontrolovať novú poštu">
 <!ENTITY loginAtStartup.accesskey "v">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency
   maxMessengerStart.label will be followed by maxMessagesEnd.label with the number
 	 of messages between them
 -->
 <!ENTITY maxMessagesStart.label "Opýtať sa pri preberaní viac ako">
 <!ENTITY maxMessagesStart.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesEnd.label) : see note for maxMessagesStart.label -->
 <!ENTITY maxMessagesEnd.label "správ">
 <!ENTITY alwaysAuthenticate.label "Vždy vyžadovať autentifikáciu pri pripájaní na tento server">
--- a/mail/chrome/messenger/appleMailImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/appleMailImportMsgs.properties
@@ -55,10 +55,10 @@ 2002=Lokálne správy boli z %S úspešne importované.
 ## @name APPLEMAILIMPORT_MAILBOX_BADPARAM
 ## @loc None
 2003=Objavila sa interná chyba. Importovanie zlyhalo. Skúste to znova.
 
 # Error message
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ## @name APPLEMAILIMPORT_MAILBOX_CONVERTERROR
 ## @loc None
-2004=Počas importovania správ z %S sa vyskytla chyba. Správy neboli importované. 
+2004=Počas importovania správ z %S sa vyskytla chyba. Správy neboli importované.
 
--- a/mail/chrome/messenger/eudoraImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/eudoraImportMsgs.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
-# The following are used by the outlook express import code to display status/error 
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name EUDORAIMPORT_NAME
 ## @loc None
 2000=Eudora
 
@@ -48,17 +48,17 @@ 2000=Eudora
 ## @name EUDORAIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
 2001=Eudora pošta a adresáre
 
 # Success message
 ## @name EUDORAIMPORT_MAILBOX_SUCCESS
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2002): In the following sentence,
-# the %S represents a string to be inserted at runtime (the name of the Mailbox), 
+# the %S represents a string to be inserted at runtime (the name of the Mailbox),
 # and the %d is a number (the number of messages imported). Do not translate %d or %S, but
 # instead insert them in your text at the appropriate places.
 2002=Schránka %S, importovaných %d správ
 
 # Error message
 ## @name EUDORAIMPORT_MAILBOX_BADPARAM
 ## @loc None
 2003=Zadaný neplatný parameter pre import poštovej schránky.
@@ -131,19 +131,19 @@ 2012=Osobný mobil: %S
 
 2013=Mobil do práce: %S
 
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_ADDRESS_LABEL_HOMEFAX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2014): In the following sentence, do not translate the "%S". Instead,
 # place it in your sentence where you wish to display the fax phone number.
- 
+
 2014=Fax domov: %S
- 
+
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_ADDRESS_LABEL_WORKFAX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2015): In the following sentence, do not translate the "%S". Instead,
 # place it in your sentence where you wish to display the fax phone number.
 
 2015=Fax do práce: %S
 
--- a/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/fieldMapImport.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
- 
+
 <!ENTITY fieldMapImport.title "Import adresára">
 <!ENTITY fieldMapImport.size "width: 40em; height: 30em;">
 <!ENTITY fieldMapImport.recordNumber "Importované dáta pre záznam:">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.label "Nasledujúci">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.accesskey "N">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.label "Prechádzajúci">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.accesskey "P">
 <!ENTITY fieldMapImport.text "Použite tlačidlá Vyššie a Nižšie tak, aby importované polia odpovedali poliam adresára vľavo. Zrušte označenie polí, ktoré sa nemajú importovať.">
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -32,27 +32,27 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!ENTITY folderProps.windowtitle.label     "Vlastnosti">
 
 <!ENTITY generalInfo.label           "Všeobecné informácie">
 <!ENTITY folderCharsetTab.label         "Štandardné kódovanie:">
 <!ENTITY folderCharsetTab.accesskey       "k">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.label      "Použiť pre všetky správy v priečinku (ignorovať kódovanie definované v správe)">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.accesskey    "P">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.label     "Preindexovať">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.accesskey   "x">
-<!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip.label   "Vytvorí nový indexový súbor">  
+<!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip.label   "Vytvorí nový indexový súbor">
 
 <!ENTITY retention.label            "Pravidlá manipulácie so správami">
 <!ENTITY retentionUseDefault.label       "Použiť predvolené nastavenia servera">
 <!ENTITY retentionUseDefault.accesskey     "P">
 <!ENTITY daysOld.label             "dní">
 <!ENTITY message.label             "správ">
 <!ENTITY retentionCleanup.label         "Automatickým odstraňovaním starých správ je možné získať miesto na disku.">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label        "Odstrániť správy staršie ako">
@@ -75,18 +75,18 @@
 
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label   "Označiť túto diskusiu na použitie v režime offline">
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.accesskey "O">
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.label     "Prevziať">
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.accesskey   "P">
 
 <!ENTITY folderProps.name.label         "Názov:">
 <!ENTITY folderProps.name.accesskey       "N">
-<!ENTITY folderProps.location.label       "Umiestnenie:">          
-<!ENTITY folderProps.location.accesskey     "U">              
+<!ENTITY folderProps.location.label       "Umiestnenie:">
+<!ENTITY folderProps.location.accesskey     "U">
 
 <!ENTITY folderSharingTab.label         "Zdieľanie">
 <!ENTITY privileges.button.label        "Prístupové práva…">
 <!ENTITY privileges.button.accesskey      "P">
 <!ENTITY permissionsDesc.label         "Máte nasledujúce prístupové práva:">
 <!ENTITY folderType.label            "Typ priečinka:">
 
 <!ENTITY folderQuotaTab.label          "Kvóta">
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -236,17 +236,17 @@ 5044=Otváranie priečinka %S…
 
 ## @name IMAP_FOLDER_RECEIVING_MESSAGE_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5045): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 # Place the word %lu where the number of headers should appear.
 5045=%S - Prijímanie správ %lu z %lu
 
-## @name IMAP_DISCOVERING_MAILBOX 
+## @name IMAP_DISCOVERING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5046): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 5046=Nájdený priečinok: %S
 
 ## @name IMAP_ENTER_PASSWORD_PROMPT
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5047): Do not translate the word %S below.
@@ -278,17 +278,17 @@ 5052=Nepodarilo sa spojiť so serverom %S.
 ## @name IMAP_IMAP_CONNECTION_REFUSED_ERROR
 ## @loc None
 5053=Nepodarilo sa pripojiť k serveru %S; spojenie odmietnuté.
 
 ## @name IMAP_NET_TIMEOUT_ERROR
 ## @loc None
 5054=Vypršal čas pre pripojenie k serveru %S.
 
-# Status - no messages to download 
+# Status - no messages to download
 ## @name IMAP_NO_NEW_MESSAGES
 ## @loc None
 5056=Server neobsahuje žiadne nové správy.
 
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Pošta pre %S
 
@@ -383,19 +383,19 @@ 5082=Spravovať priečinok
 ## @name IMAP_UNKNOWN_USER
 ## @loc None
 5083=Neznámy
 
 ## @name IMAP_SERVER_DOESNT_SUPPORT_ACL
 ## @loc None
 5084=Tento server nepodporuje zdieľané priečinky.
 
-## @name IMAP_ACL_EXPUNGE_RIGHT                         
-## @loc None                                  
-5085=Vymazať                                  
+## @name IMAP_ACL_EXPUNGE_RIGHT
+## @loc None
+5085=Vymazať
 
 ## @name IMAP_SERVER_DISCONNECTED
 ## @loc None
 5090=Server %S sa odpojil. Server sa možno vypína alebo je problém so sieťou.
 
 ## @name IMAP_REDIRECT_LOGIN_FAILED
 ## @loc None
 5091=Prihlásenie zlyhalo.
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -32,20 +32,20 @@
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!--
-LOCALIZATION NOTE : 'Communicator 4.x' is the used for previous versions of 
-Netscape Communicator, Please translate using the brandname in respective 
+LOCALIZATION NOTE : 'Communicator 4.x' is the used for previous versions of
+Netscape Communicator, Please translate using the brandname in respective
 languages for Netscape Communicator 4 releases.
-LOCALIZATION NOTE : Do not translate any of the occurrences of the word 
+LOCALIZATION NOTE : Do not translate any of the occurrences of the word
 "&brandShortName;" below.
 -->
 
 <!ENTITY importDialog.windowTitle "Import">
 <!ENTITY importDialog.allTitle  "Importovať všetko">
 <!ENTITY importDialog.mailTitle  "Pošta">
 <!ENTITY importDialog.addressbookTitle "Adresáre">
 <!ENTITY importDialog.settingsTitle "Nastavenie">
--- a/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-# The following are used by the import code to display status/error 
+# The following are used by the import code to display status/error
 # and informational messages
 
 # Success message when no address books are found to import
 ## @name IMPORT_NO_ADDRBOOKS
 ## @loc None
 2000=Neboli nájdené adresáre vhodné na importovanie.
 
 # Error: Address book import not intialized		
@@ -287,16 +287,20 @@ ImportSettingsNotFound=Nepodarilo sa nájsť nastavenia. Overte, že je daná aplikácia na tomto počítači nainštalovaná.
 ImportSettingsFailed=Nastala chyba pri importovaní nastavení. Niektoré, prípadne všetky nastavenia nemuseli byť naimportované.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportSettingsSuccess=Nastavenie z %S bolo úspešne naimportované.
 
 #Error string for mail import
 ImportMailBadModule=Nepodarilo sa spustiť modul pre import pošty.
 ImportMailNotFound=Nepodarilo sa nájsť poštu pre import. Overte, že je aplikácia správne nainštalovaná na tomto počítači.
 ImportEmptyAddressBook=Adresár %S je prázdny a nie je možné ho importovať.
+# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
+ImportMailFailed=Pri importovaní pošty z %S sa vyskytla chyba.
+# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
+ImportMailSuccess=Pošta z %S bola úspešne naimportovaná.
 
 # Error string for address import
 ImportAddressBadModule=Nepodarilo sa spustiť modul pre import adresárov.
 ImportAddressNotFound=Nepodarilo sa nájsť žiadne adresáre pre import. Overte, prosím, že je aplikácia správne nainštalovaná na tomto počítači.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportAddressFailed=Nastala chyba pri importovaní adries z %S
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportAddressSuccess=Adresy boli úspešne naimportované z %S.
@@ -319,24 +323,24 @@ AddrProgressMeterText=Konvertujú sa adresáre z %S
 #Import file dialog strings
 ImportSelectSettings=Vyberte súbor s nastavením
 ImportSelectMailDir=Vyberte priečinok s poštou
 ImportSelectAddrDir=Vyberte priečinok s adresármi
 ImportSelectAddrFile=Vyberte priečinok s adresármi
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-# LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book 
+# LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book
 # files from the Netscape Communicator 4 releases.
 # Comm4.xTo6.xImport user selection string
 Comm4xImportName=Communicator 4.x
 Comm4xFiles=Súbory adresárov Communicatora 4.x (*.na2)
 
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=Importovaná pošta
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=Import - %S
- 
+
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # strings profile dialog that comes up when importing mail from 4.x
 profileTitle=Communicator 4.x - profily
 profileText=Vyberte si profil obsahujúci lokálnu poštu, ktorú chcete importovať:
--- a/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/localMsgs.properties
@@ -89,17 +89,17 @@ 4005=Nastala chyba počas posielania hesla na server.
 ## @loc None
 4006=Nastala chyba počas ukladania správy. Uistite sa, že máte právo zapisovať do súborového systému a na zápis správy je dostatok miesta.
 
 # Status - connecting to host
 ## @name POP3_CONNECT_HOST_CONTACTED_SENDING_LOGIN_INFORMATION
 ## @loc None
 4007=Pripojenie k serveru úspešné, prebieha prihlasovanie…
 
-# Status - no messages to download 
+# Status - no messages to download
 ## @name POP3_NO_MESSAGES
 ## @loc None
 4008=Na serveri nie je žiadna nová pošta.
 
 # Status - messages received after the download
 ## @name POP3_DOWNLOAD_COUNT
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4009): Do not translate %ld in the following line.
@@ -109,33 +109,33 @@ 4008=Na serveri nie je žiadna nová pošta.
 4009=Prijatých %ld z %ld správ
 
 # Status - retr failure from the server
 ## @name POP3_RETR_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4012): Do not translate the word "POP3" below.
 4012=Vykonanie príkazu RETR bolo neúspešné. Chyba pri prijímaní správy.
 
-# Status - password undefined 
+# Status - password undefined
 ## @name POP3_PASSWORD_UNDEFINED
 ## @loc None
 4013=Chyba pri získavaní hesla pre poštu.
 
-# Status - username undefined 
+# Status - username undefined
 ## @name POP3_USERNAME_UNDEFINED
 ## @loc None
 4014=Pre tento server ste nenastavili používateľské meno. Nastavte ho v nastavení účtu a skúste to znovu.
 
 # Status - list failure
 ## @name POP3_LIST_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4015): Do not translate the word "POP3" below.
 4015=Vykonanie príkazu LIST bolo neúspešné. Chyba pri získavaní ID a veľkosti správy.
 
-# Status - delete error 
+# Status - delete error
 ## @name POP3_DELE_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "POP3" below.
 4016=Vykonanie príkazu DELE bolo neúspešné. Chyba pri označení správy ako odstránená.
 
 ## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "%1$s@%2$s" below.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -47,17 +47,17 @@ folderProperties=Vlastnosti priečinka
 newTag=Nový popis…
 getNextNMessages=Prevziať ďalších %S správ
 advanceNextPrompt=Prejsť na nasledujúcu neprečítanú správu v priečinku %S?
 titleNewsPreHost=na
 replyToSender=Odpoveď odosielateľovi
 reply=Odpovedať
 EMLFiles=Súbory s poštou (*.eml)
 OpenEMLFiles=Otvoriť správu
-# LOCALIZATION NOTES(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml" 
+# LOCALIZATION NOTES(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
 # in the line below. Also, the complete file name should 8.3
 defaultSaveMessageAsFileName=sprava.eml
 SaveMailAs=Uložiť správu ako
 SaveAttachment=Uložiť prílohu
 SaveAllAttachments=Uložiť všetky prílohy
 LoadingMessageToPrint=Načítava sa tlačený dokument…
 MessageLoaded=Správa načítaná…
 PrintingMessage=Tlačí sa správa…
@@ -284,17 +284,17 @@ mail.addr_book.show_phonetic_fields=fals
 #  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
 #
 mailnews.search_date_format=5
 # separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
 mailnews.search_date_separator=.
 # leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
 mailnews.search_date_leading_zeros=true
 
-# offline msg 
+# offline msg
 nocachedbodybody=Telo tejto správy nebolo prevzaté zo servera na prečítanie \
 v režime offline. Ak si chcete túto správu prečítať, musíte sa pripojiť k sieti. \
 Z ponuky Súbor vyberte položku Režim offline a zrušte označenie položky Pracovať \
 v režime offine. \
 Nezabudnite, že je možné vybrať, ktoré správy alebo priečinky chcete čítať v režime offline. \
 To urobíte kliknutím na položku Režim offline v ponuky Súbor a zvolením položky \
 Prijať/Synchronizovať. Môžete upraviť aj nastavenie miesta na disku, aby ste zabránili \
 preberaniu veľkých správ.
@@ -336,21 +336,21 @@ attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 101=Neznáma chyba
 102=Nepodarilo sa pripojiť k serveru %S.
 103=K serveru %S sa nedá pripojiť, požiadavka bola odmietnutá.
 104=Čas na pripojenie k serveru %S vypršal.
 
 recipientSearchCriteria=Predmet alebo Adresát obsahuje:
 fromSearchCriteria=Predmet alebo Od obsahuje:
 
-# LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
+# LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the number of new messages
 biffNotification_message=má %1$S novú správu
 biffNotification_messages=má nové správy (celkom: %1$S)
 
-# LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages 
+# LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the name of the account %2$S is the number of new messages
 newBiffNotification_message=Na účte %1$S je %2$S nová správa
 newBiffNotification_messages=Na účte %1$S sú nové správy (celkom: %2$S)
 
 # For the Quota tab in the mail folder properties dialog
 quotaUsedFree=Využitých %S z %S
 quotaPercentUsed=Zaplnené: %S%%
 percent=%S%%
 quotaTooltip=Kvóta pre IMAP: využitých %S kB z celkovo %S kB. Kliknutím získate viac informácií.
@@ -410,34 +410,34 @@ updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
 updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
 updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácie…
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 
 # Folder Pane Header Title Strings
-folderPaneHeader=Všetky priečinky
+folderPaneHeader_all=Všetky priečinky
 folderPaneHeader_unread=Neprečítané priečinky
-folderPaneHeader_favorites=Obľúbené priečinky
+folderPaneHeader_favorite=Obľúbené priečinky
 folderPaneHeader_recent=Najnovšie priečinky
 
 # Copy / Move to Folder Again
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
 # should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 moveToFolderAgain=Znova presunúť do priečinka "%1$S"
 moveToFolderAgainAccessKey=u
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
 # copyToFolderAgainAccessKey
 # should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 copyToFolderAgain=Znova kopírovať do priečinka "%1$S"
 copyToFolderAgainAccessKey=u
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote images for
-alwaysLoadRemoteContentForSender1=Vždy načítať vzdialené obrázky z %1$S 
+alwaysLoadRemoteContentForSender1=Vždy načítať vzdialené obrázky z %1$S
 
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
 growlNotification=Nová e-mailová správa
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -32,17 +32,17 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
 # The following are used by the compose back end
 #
-## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE 
+## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE
 12500=Súbor %P0% sa nedá otvoriť.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_TMP_FILE
 12501=Dočasný súbor %P0% sa nedá otvoriť. Overte nastavenie priečinka pre dočasné súbory.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_TEMPLATE
 12502=Správa sa nedá uložiť ako šablóna.
 
@@ -227,32 +227,32 @@ 12580=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možná autentifikácia na serveri SMTP %S. Server nepodporuje žiadny kompatibilný mechanizmus zabezpečenej autentifikácie, ale vy ste zvolili použiť autentifikáciu. Skúste vypnúť bezpečnú autentifikáciu alebo kontaktuje poskytovateľa služby.
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_AUTH_NONE
 12581=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možná autentifikácia na serveri SMTP %S. Server nepodporuje autentifikáciu (SMTP-AUTH), ale vy ste zvolili jej použitie. Zrušte označenie možnosti 'Používať meno a heslo' pre daný server alebo kontaktuje poskytovateľa služby.
 
 ## @name NS_ERROR_STARTTLS_FAILED_EHLO_STARTTLS
 12582=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nepodarilo sa nadviazať zabezpečené spojenie so serverom SMTP %S použitím STARTTLS, pretože túto funkciu nepodporuje. Vypnite STARTTLS pre tento server alebo kontaktujte poskytovateľa služby.
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER
 12583=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možné prihlásiť sa k serveru SMTP %S. Server môže byť nesprávne nakonfigurovaný. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova.
- 
+
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PASSWORD_UNDEFINED
 12584=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možné získať heslo pre %S. Správa nebola odoslaná.
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT_TITLE
 12585=Vyžadované heslo k serveru SMTP
- 
+
 ## @name NS_ERROR_SMTP_TEMP_SIZE_EXCEEDED
 12586=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presiahla dočasný limit servera. Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy alebo chvíľu počkajte a skúste to znova. Server odpovedal: %s.
- 
+
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_1
 12587=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presahuje globálny limit servera (%d bajtov). Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_2
 12588=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presiahla globálny limit servera. Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy a skúste to znova. Server odpovedal: %s.
- 
+
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_SERVER
 12589=Počas odosielania správy sa vyskytla chyba: server SMTP %S je neznámy. Server môže byť nesprávne nakonfigurovaný. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_REFUSED
 12590=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S zlyhalo. Server môže byť nedostupný alebo odmieta pripojenia typu SMTP. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova, alebo kontaktujte administrátora servera.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_INTERRUPTED
 12591=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S bolo počas prenosu prerušené. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho sieťového administrátora.
@@ -316,14 +316,14 @@ sendMessageCheckLabel=Naozaj chcete odoslať túto správu?
 sendMessageCheckSendButtonLabel=Odoslať
 
 ## reply header in composeMsg
 ## <author> wrote:
 mailnews.reply_header_authorwrote=%s wrote / napísal(a)
 mailnews.reply_header_ondate=Dňa %s
 
 ## reply header in composeMsg
-## user specified 
+## user specified
 mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Pôvodná správa --- Original Message --------
 
 ## Strings used by the rename attachment dialog
 renameAttachmentTitle=Premenovanie prílohy
 renameAttachmentMessage=Nový názov prílohy:
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -41,21 +41,16 @@
 <!ENTITY sendLaterCmd.label "Odoslať neskôr">
 <!ENTITY sendLaterCmd.keycode "VK_RETURN">
 <!ENTITY sendLaterCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.label "Koniec">
-<!ENTITY quitApplicationCmdWin.accesskey "K">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label "Koniec">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey "K">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.key "Q">
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY editMenu.label "Upraviť">
 <!ENTITY editMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY undoCmd.label "Späť">
 <!ENTITY undoCmd.key "Z">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY redoCmd.label "Znovu">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE sendprogress.dtd Main UI for Send Message Progress Dialog -->
-<!ENTITY sendWindow.title "Odosielanie správ"> 
+<!ENTITY sendWindow.title "Odosielanie správ">
 <!ENTITY status.label "Stav:">
 <!ENTITY progress.label "Priebeh:">
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
- 
+
 <!ENTITY toField2.label "komu ">
 <!ENTITY fromField2.label "od ">
 <!ENTITY senderField2.label "odosielateľ ">
 <!ENTITY organizationField2.label "organizácia ">
 <!ENTITY replyToField2.label "odpoveď na ">
 
 <!ENTITY subjectField2.label "predmet ">
 <!--# LOCALIZATION NOTE (ccField2.label): DONT_TRANSLATE -->
--- a/mail/chrome/messenger/oeImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/oeImportMsgs.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
-# The following are used by the outlook express import code to display status/error 
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name OEIMPORT_NAME
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2000): DONT_TRANSLATE
 2000=Outlook Express
--- a/mail/chrome/messenger/offline.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/offline.properties
@@ -3,17 +3,17 @@ downloadMessagesWindowTitle1=Prevzatie správ
 downloadMessagesLabel1=Chcete prijať správy pre použitie v režime offline predtým, ako prejdete do režimu offline?
 downloadMessagesCheckboxLabel1=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu offline
 
 # Send Messages Prompt
 sendMessagesWindowTitle1=Neodoslané správy
 sendMessagesLabel2=Chcete teraz odoslať doteraz neodoslané správy?
 sendMessagesCheckboxLabel1=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu online
 
-# GetMessages While Offline Prompt 
+# GetMessages While Offline Prompt
 getMessagesOfflineWindowTitle1=Prevzatie správ
 getMessagesOfflineLabel1=Momentálne ste v režime offline. Chcete prejsť do režimu online a prijať nové správy?
 
 # Send Messages Offline Prompt
 sendMessagesOfflineWindowTitle1=Neodoslané správy
 sendMessagesOfflineLabel1=Momentálne ste v režime offline. Chcete prejsť do režimu online a odoslať vašu neodoslanú poštu?
 
 offlineTooltip=Momentálne ste v režime offline
--- a/mail/chrome/messenger/outlookImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/outlookImportMsgs.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
-# The following are used by the outlook express import code to display status/error 
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name OUTLOOKIMPORT_NAME
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2000): DONT_TRANSLATE
 2000=Outlook
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -1,16 +1,18 @@
 <!ENTITY itemGeneral.label       "Všeobecné">
 <!ENTITY itemDisplay.label       "Čítanie a zobrazenie">
 <!ENTITY itemUpdate.label        "Aktualizácie">
 <!ENTITY itemNetworking.label      "Sieť a miesto na disku">
 <!ENTITY itemCertificates.label     "Certifikáty">
 
 <!-- General Settings -->
 
+<!ENTITY enableGloda.label       "Povoliť indexovanie správ">
+<!ENTITY enableGloda.accesskey     "d">
 <!ENTITY showCondensedAddresses.label  "Zobrazovať mená len pre adresy uložené v osobných adresároch">
 <!ENTITY showCondensedAddresses.accesskey "b">
 
 <!ENTITY autoMarkAsRead.label      "Automaticky označovať správy ako prečítané">
 <!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey    "A">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.label    "Okamžite po zobrazení">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.accesskey  "m">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markAsReadDelay.label): This will concatenate to
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd
@@ -1,31 +1,31 @@
 <!ENTITY itemJunk.label            "Nevyžiadaná pošta">
 <!ENTITY itemPhishing.label          "Podvodné správy">
 <!ENTITY itemPasswords.label          "Heslá">
 <!ENTITY itemAntiVirus.label          "Antivírus">
 
-<!-- Junk Mail Controls --> 
+<!-- Junk Mail Controls -->
 <!ENTITY junkMail.intro            "Ak chcete zmeniť špecifické nastavenia nevyžiadanej pošty svojho účtu, prejdite do jeho nastavenia.">
 <!ENTITY manualMark.label           "Keď manuálne označím správy ako nevyžiadané:">
 <!ENTITY manualMark.accesskey         "K">
-<!ENTITY manualMarkModeMove.label       "Presunúť ich do priečinka &quot;SPAM&quot; v danom účte"> 
+<!ENTITY manualMarkModeMove.label       "Presunúť ich do priečinka &quot;SPAM&quot; v danom účte">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.accesskey     "u">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.label      "Odstrániť ich">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.accesskey    "d">
 <!ENTITY markAsReadOnSpam.label        "Označiť správy identifikované ako nevyžiadané za prečítané">
 <!ENTITY markAsReadOnSpam.accesskey      "O">
 <!ENTITY enableJunkLogging.label        "Povoliť protokol z rozpoznávania nevyžiadanej pošty">
 <!ENTITY enableJunkLogging.accesskey      "P">
 <!ENTITY openJunkLog.label           "Zobraziť protokol">
 <!ENTITY openJunkLog.accesskey         "Z">
 <!ENTITY resetTrainingData.label        "Vymazať zozbierané údaje">
 <!ENTITY resetTrainingData.accesskey      "V">
 
-<!-- Phishing Detector --> 
+<!-- Phishing Detector -->
 <!ENTITY phishingDetector1.intro        "&brandShortName; môže analyzovať prichádzajúcu poštu na prípadné podvodné správy tým, že odhalí techniku použitú na vaše oklamanie.">
 <!ENTITY enablePhishingDetector1.label     "Upozorniť v prípade, ak je čítaná správa podozrivá">
 <!ENTITY enablePhishingDetector1.accesskey   "U">
 <!ENTITY useDownloadedList.label        "Použiť prevzatý zoznam podozrivých podvodných e-mailov">
 <!ENTITY useDownloadedList.accesskey      "P">
 
 <!-- Passwords -->
 <!ENTITY savedPasswords.intro         "&brandShortName; si môže zapamätať vaše prihlasovacie údaje pre jednotlivé účty, takže ich už nebudete musieť znovu zadávať.">
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -1,17 +1,17 @@
 # The following are used by the Account Wizard
 #
 enterValidEmail=Zadajte platnú e-mailovú adresu.
 accountExists=Poštový účet alebo účet pre diskusné skupiny s týmto názvom už existuje. Kliknite na tlačidlo Naspäť a zadajte iný názov servera alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 modifiedAccountExists=Účet s týmto menom používateľa a servera už existuje. Zadajte iné meno používateľa a/alebo názov servera.
 userNameChanged=Vaše používateľské meno bolo aktualizované. Možno bude potrebné aktualizovať aj vašu e-mailovú adresu, prípadne používateľské meno spojené s týmto účtom.
 serverNameChanged=Názov servera sa zmenil. Overte prosím, že priečinky použité vo filtroch existujú aj na novom serveri.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
-# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
+# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Naozaj chcete ukončiť Sprievodcu účtom?\n\nAk skončíte, všetky zadané informácie sa stratia a účet nebude vytvorený.
 accountWizard=Sprievodca účtom
 WizardExit=Koniec
 WizardContinue=Zrušiť
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
 enterValidHostname=Zadajte platný názov servera.
 failedRemoveAccount=Nepodarilo sa odstrániť tento účet.
@@ -41,15 +41,15 @@ prefPanel-copies=Kópie a priečinky
 prefPanel-syncing-and-diskspace=Synchronizácia a miesto na disku
 prefPanel-diskspace=Miesto na disku
 prefPanel-addressing=Písanie a adresovanie
 prefPanel-junk=Nevyžiadaná pošta
 ## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
 prefPanel-smtp=Server pre odosielanie pošty (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
-#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
+#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S
 identity-list-title=Identity pre %1$S
 
 identity-edit-req=Musíte zadať platnú e-mailovú adresu.
 identity-edit-req-title=Chyba pri vytváraní identity
 
 choosefile=Vyberte súbor
--- a/mail/chrome/messenger/search-operators.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search-operators.properties
@@ -1,17 +1,17 @@
 0=obsahuje
 1=neobsahuje
 2=je
 3=nie je
 4=je prázdny
 
 5=je pred
 6=je po
-  
+
 7=je väčší ako
 8=je menší ako
 
 9=začína na
 10=končí na
 
 11=podobá sa na
 12=LpadDwim
--- a/mail/chrome/messenger/searchTermOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/searchTermOverlay.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!ENTITY matchAll.label "Správy spĺňajúce všetky nasledujúce podmienky">
 <!ENTITY matchAll.accesskey "e">
 <!ENTITY matchAny.label "Správy spĺňajúce aspoň jednu podmienku">
 <!ENTITY matchAny.accesskey "c">
 <!ENTITY matchAllMsgs.label   "Všetky správy">
 <!ENTITY matchAllMsgs.accesskey "V">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE 
+<!-- LOCALIZATION NOTE
  The values below are used to control the widths of the search widgets.
  Change the values only when the localized strings in the popup menus
  are truncated in the widgets.
 -->
 <!ENTITY searchTermListAttributesFlexValue "5">
 <!ENTITY searchTermListOperatorsFlexValue "5">
 <!ENTITY searchTermListValueFlexValue "5">
 <!ENTITY searchTermListButtonsFlexValue "2">
--- a/mail/chrome/messenger/shutdownWindow.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/shutdownWindow.properties
@@ -33,11 +33,11 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 
 # These strings are loaded and represented by the XUL dialog.
 shutdownDialogTitle=Okno priebehu vypnutia
-taskProgress=Vykonávajú sa úlohy: %1$S z %2$S 
+taskProgress=Vykonávajú sa úlohy: %1$S z %2$S
 
 # These strings are loaded by the individual shutdown tasks.
--- a/mail/chrome/messenger/smime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/smime.properties
@@ -34,12 +34,12 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
 # The following are used by the smime content type handler
 #
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE
-## LOCALIZATION NOTE: the text can contain HTML tags. 
+## LOCALIZATION NOTE: the text can contain HTML tags.
 1000=Toto je <B>ZAŠIFROVANÁ</B> alebo <B>PODPÍSANÁ</B> správa.<br> Tento poštový program nepodporuje zašifrované alebo popísané e-mailové správy.
 
 
--- a/mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/smtpEditOverlay.dtd
@@ -5,18 +5,18 @@
 <!ENTITY serverDescription.label "Popis:">
 <!ENTITY serverDescription.accesskey "P">
 <!ENTITY serverPort.label "Port:">
 <!ENTITY serverPort.accesskey "o">
 <!ENTITY alwaysUseUsername.label "Používať meno a heslo">
 <!ENTITY alwaysUseUsername.accesskey "u">
 <!ENTITY userName.label "Používateľské meno:">
 <!ENTITY userName.accesskey "m">
-<!ENTITY useSecAuth.label "Použiť zabezpečenú autentifikáciu">             
-<!ENTITY useSecAuth.accesskey "z">                       
+<!ENTITY useSecAuth.label "Použiť zabezpečenú autentifikáciu">
+<!ENTITY useSecAuth.accesskey "z">
 <!ENTITY isSecure.label "Použiť bezpečné spojenie:">
 <!ENTITY neverSecure.label "Nikdy">
 <!ENTITY neverSecure.accesskey "k">
 <!ENTITY sometimesSTARTTLS.label "STARTTLS, ak je k dispozícii">
 <!ENTITY sometimesSTARTTLS.accesskey "a">
 <!ENTITY alwaysSTARTTLS.label "STARTTLS">
 <!ENTITY alwaysSTARTTLS.accesskey "L">
 <!ENTITY alwaysSMTPOverSSL.label "SMTP-over-SSL">
--- a/mail/chrome/messenger/subscribe.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/subscribe.dtd
@@ -35,21 +35,21 @@
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY subscribeDialog.title    "Prihlásiť sa k odberu">
 <!ENTITY subscribeButton.label    "Odoberať">
 <!ENTITY subscribeButton.accesskey  "O">
 <!ENTITY unsubscribeButton.label   "Odhlásiť sa">
 <!ENTITY unsubscribeButton.accesskey "d">
-<!ENTITY newGroupsTab.label      "Nové skupiny">               
-<!ENTITY newGroupsTab.accesskey    "N">                   
+<!ENTITY newGroupsTab.label      "Nové skupiny">
+<!ENTITY newGroupsTab.accesskey    "N">
 <!ENTITY refreshButton.label     "Obnoviť">
 <!ENTITY refreshButton.accesskey   "b">
 <!ENTITY stopButton.label       "Zastaviť">
 <!ENTITY stopButton.accesskey     "a">
 <!ENTITY server.label         "Účet:">
 <!ENTITY server.accesskey       "e">
 <!ENTITY subscribedHeader.label    "Odoberať">
-<!-- commenting out until bug 38906 is fixed 
+<!-- commenting out until bug 38906 is fixed
 <!ENTITY messagesHeader.label     "Messages"> -->
 <!ENTITY namefield.label       "Zobraziť položky, ktoré obsahujú:">
 <!ENTITY namefield.accesskey     "Z">
--- a/mail/chrome/messenger/textImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/textImportMsgs.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
-# The following are used by the outlook express import code to display status/error 
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name TEXTIMPORT_NAME
 ## @loc None
 2000=Textový súbor (LDIF, .tab, .csv, .txt)
 
--- a/mail/chrome/mozldap/ldap.properties
+++ b/mail/chrome/mozldap/ldap.properties
@@ -45,17 +45,17 @@
 authPromptTitle=Je požadované heslo pre LDAP server
 
 ## @name AUTH_PROMPT_TEXT
 ## @loc %1$S should not be localized. It is the hostname of the LDAP server.
 authPromptText=Zadajte vaše heslo pre %1$S.
 
 # These are string versions of all the errors defined in
 # nsILDAPErrors.idl, as well as the nsresult codes based on those
-# errors. See that file for the genesis of these codes, as well as 
+# errors. See that file for the genesis of these codes, as well as
 # for info about how to get documentation about their precise
 # meanings.
 
 ## @name OPERATIONS_ERROR
 ## @loc none
 1=Chyba operácií
 
 ## @name PROTOCOL_ERROR
--- a/netwerk/necko.properties
+++ b/netwerk/necko.properties
@@ -30,44 +30,44 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #ResolvingHost=Looking up
-#ConnectedTo=Connected to 
-#ConnectingTo=Connecting to 
-#SendingRequestTo=Sending request to 
-#TransferringDataFrom=Transferring data from 
+#ConnectedTo=Connected to
+#ConnectingTo=Connecting to
+#SendingRequestTo=Sending request to
+#TransferringDataFrom=Transferring data from
 
 3=Zisťuje sa adresa %1$S…
 4=Pripojené k %1$S…
 5=Odosiela sa požiadavka na %1$S…
 6=Prenášajú sa údaje z %1$S…
 7=Pripája sa k %1$S…
 8=Načítava sa %1$S…
 9=Zapisuje sa %1$S…
-10=Čaká sa na %1$S… 
+10=Čaká sa na %1$S…
 
 27=Začína sa FTP prenos…
 28=FTP prenos je dokončený
 
 UnsupportedFTPServer=FTP server %1$S momentálne nie je podporovaný.
 RepostFormData=Táto stránka je presmerovaná na inú adresu. Chcete odoslať zadané údaje formulárov na túto novú adresu?
 
 # Directory listing strings
 DirTitle=Obsah %1$S
 DirGoUp=Prejsť o priečinok vyššie
 ShowHidden=Zobraziť skryté objekty
 DirColName=Názov
 DirColSize=Veľkosť
 DirColMTime=Dátum úpravy
-DirFileLabel=Súbor: 
+DirFileLabel=Súbor:
 
 #Gopher Search Prompt
 GopherPromptTitle=Hľadanie
 GopherPromptText=Zadajte hľadaný výraz:
 
 PhishingAuth=Chystáte sa navštíviť "%1$S." Tento server sa môže pokúšať oklamať vás, aby ste si mysleli, že ste na inom serveri. Je potrebné dať si obzvlášť pozor.
 PhishingAuthAccept=Rozumiem a zachovám opatrnosť
 SuperfluousAuth=Chystáte sa prihlásiť na server "%1$S" pod menom "%2$S,", ale tento server nevyžaduje autentifikáciu. Môže ísť o pokus oklamať vás.\n\nNaozaj chcete navštíviť server "%1$S"?
--- a/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
@@ -1,3 +1,3 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
-<!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">      
+<!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -39,17 +39,17 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 SignedBy=Podpísal %S
 CertPassPrompt=Zadajte hlavné heslo pre %S.
 # the following strings have special requirements:
 # they must fit in a 32 or 64 byte buffer after being translated
 # to UTF8. Note to translator. It's not easy for you to figure
-# whether the escaped unicode string you produce will fit in 
+# whether the escaped unicode string you produce will fit in
 # the space allocated.
 #
 # 64 bytes long after conversion to UTF8
 RootCertModuleName=Vstavaný modul Roots
 #
 # 32 bytes long after conversion to UTF8
 ManufacturerID=Mozilla.org
 #
@@ -254,17 +254,17 @@ CertDumpECsecp521r1=Eliptická krivka SECG secp521r1 (aka NIST P-521)
 CertDumpECc2pnb163v1=eliptická krivka ANSI X9.62 c2pnb163v1
 CertDumpECc2pnb163v2=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2pnb163v2
 CertDumpECc2pnb163v3=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2pnb163v3
 CertDumpECc2pnb176v1=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2pnb176v1
 CertDumpECc2tnb191v1=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2tnb191v1
 CertDumpECc2tnb191v2=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2tnb191v2
 CertDumpECc2tnb191v3=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2tnb191v3
 CertDumpECc2onb191v4=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2onb191v4
-CertDumpECc2onb191v5=Eliptická krivka ANSI X9.62 
+CertDumpECc2onb191v5=Eliptická krivka ANSI X9.62
 CertDumpECc2pnb208w1=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2pnb208w1
 CertDumpECc2tnb239v1=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2tnb239v1
 CertDumpECc2tnb239v2=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2tnb239v2
 CertDumpECc2tnb239v3=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2tnb239v3
 CertDumpECc2onb239v4=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2onb239v4
 CertDumpECc2onb239v5=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2onb239v5
 CertDumpECc2pnb272w1=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2pnb272w1
 CertDumpECc2pnb304w1=Eliptická krivka ANSI X9.62 c2pnb304w1
--- a/suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
@@ -16,11 +16,11 @@
 <!ENTITY contextSendImage.accesskey   "b">
 <!ENTITY contextSendVideo.label     "Odoslať video…">
 <!ENTITY contextSendVideo.accesskey   "l">
 <!ENTITY contextSendAudio.label     "Odoslať zvuk…">
 <!ENTITY contextSendAudio.accesskey   "l">
 <!ENTITY contextSendFrame.label     "Odoslať rámec…">
 <!ENTITY contextSendFrame.accesskey   "d">
 
-<!ENTITY sendLinkCmd.label        "Odoslať odkaz…"> 
+<!ENTITY sendLinkCmd.label        "Odoslať odkaz…">
 <!ENTITY sendLinkCmd.accesskey      "d">
 
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!-- extracted from content/navigator.xul -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the browser main menu items --> 
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the browser main menu items -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate commandkeys -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifiermenuseparator): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
 <!ENTITY tabCmd.label "Karta prehliadača">
 <!ENTITY tabCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY tabCmd.commandkey "t">
 <!ENTITY openCmd.label "Otvoriť webovú adresu…">
@@ -73,18 +73,18 @@
 <!ENTITY closeOtherTabs.label "Zavrieť ostatné karty">
 <!ENTITY closeOtherTabs.accesskey "a">
 <!ENTITY closeWindow.label "Zavrieť okno">
 <!ENTITY closeWindow.accesskey "v">
 
 <!ENTITY minimizeButton.tooltip    "Minimalizovať">
 <!ENTITY restoreButton.tooltip    "Obnoviť">
 
-<!ENTITY applyTheme.label	"Použiť tému"> 
-<!ENTITY applyTheme.accesskey	"t"> 
+<!ENTITY applyTheme.label	"Použiť tému">
+<!ENTITY applyTheme.accesskey	"t">
 <!ENTITY getNewThemesCmd.label "Získať nové témy">
 <!ENTITY getNewThemesCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY findOnCmd.label "Hľadať na tejto stránke…">
 <!ENTITY findOnCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
@@ -121,17 +121,17 @@
 <!ENTITY feedsMenu.label "Odoberať kanál tejto stránky">
 <!ENTITY feedsMenu.accesskey "O">
 <!ENTITY emptyItem.label "(prázdne)">
 
 <!ENTITY menuBar.tooltip         "Panel Ponuka">
 <!ENTITY personalToolbar.tooltip     "Osobný panel">
 <!ENTITY navigationToolbar.tooltip    "Navigačný panel">
 
-<!-- Toolbar items --> 
+<!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY backButton.label       "Naspäť">
 <!ENTITY backButton.tooltip      "Späť o jednu stránku">
 <!ENTITY forwardButton.label     "Dopredu">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip    "Dopredu o jednu stránku">
 <!ENTITY reloadButton.label      "Obnoviť">
 <!ENTITY reloadButton.tooltip     "Načítať najnovšiu verziu stránky">
 <!ENTITY stopButton.label       "Zastaviť">
 <!ENTITY stopButton.tooltip      "Zastaviť načítavanie tejto stránky">
@@ -145,24 +145,24 @@
 <!ENTITY throbber.tooltip       "Prejsť na domovskú stránku &vendorShortName;">
 
 <!ENTITY locationBar.tooltip     "Zadajte výraz vyhľadávania, kľúčové slovo alebo webovú adresu">
 <!ENTITY locationBar.accesskey    "d">
 <!ENTITY locationBar.title      "Umiestnenie">
 
 <!ENTITY proxyIcon.tooltip      "Presunutím ikony vytvorte odkaz na túto stránku">
 
-<!-- Toolbar items --> 
+<!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY bookmarksButton.label    "Záložky">
 <!ENTITY bookmarksButton.tooltip   "Zoznam záložiek">
 <!ENTITY homeButton.label      "Domov">
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label      "Hotovo">
 
-<!ENTITY historyCmd.label      "História"> 
+<!ENTITY historyCmd.label      "História">
 <!ENTITY historyCmd.accesskey    "i">
 <!ENTITY history.commandKey     "h">
 
 <!ENTITY popupIcon.tooltiptext   "Zrušiť blokovanie vyskakovacíck okien tejto stránky">
 
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu stránky">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "x">
--- a/suite/chrome/browser/viewSource.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/viewSource.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
 <!-- extracted from content/viewSource.xul -->
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title) : DONT_TRANSLATE --> 
-<!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;"> 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE --> 
-<!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;"> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.title) : DONT_TRANSLATE -->
+<!ENTITY mainWindow.title "&brandShortName;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifier) : DONT_TRANSLATE -->
+<!ENTITY mainWindow.titlemodifier "&brandShortName;">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titlemodifierseparator) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY mainWindow.titlemodifierseparator " - ">
 <!ENTITY mainWindow.preface "Zdrojový kód pre: ">
 
 <!ENTITY viewPartialSourceWindow.title "Zdrojový kód DOM">
 
-<!ENTITY menu_wrapLongLines.title "Zalamovať dlhé riadky"> 
+<!ENTITY menu_wrapLongLines.title "Zalamovať dlhé riadky">
 <!ENTITY menu_wrapLongLines.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY menu_highlightSyntax.label "Zvýrazniť syntax">
 <!ENTITY menu_highlightSyntax.accesskey "s">
 
 <!ENTITY findNextCmd.label "Hľadať znova">
 <!ENTITY findNextCmd.accesskey "H">
 
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/addBookmark.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/addBookmark.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
- 
+
 <!ENTITY newBookmark.title     "Pridanie záložky">
 <!ENTITY selectFolder.title     "Vybrať priečinok">
 <!ENTITY name.label         "Názov:">
 <!ENTITY name.accesskey       "N">
 <!ENTITY url.label         "Adresa:">
 <!ENTITY url.accesskey       "A">
 <!ENTITY shortcutURL.label     "Kľúčové slovo:">
 <!ENTITY shortcutURL.accesskey   "K">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.properties
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/bookmarks.properties
@@ -58,18 +58,18 @@ cmd_bm_properties.label = Vlastnosti
 cmd_bm_properties.accesskey = a
 cmd_bm_sortfolderbyname.label = Usporiadať priečinok podľa názvu
 cmd_bm_sortfolderbyname.accesskey = r
 cmd_bm_sortfolder.label = Usporiadať priečinok…
 cmd_bm_sortfolder.accesskey = s
 
 cmd_bm_openinnewwindow.label = Otvoriť v novom okne
 cmd_bm_openinnewwindow.accesskey = m
-cmd_bm_openinnewtab.label = Otvoriť na novej karte 
-cmd_bm_openinnewtab.accesskey = k 
+cmd_bm_openinnewtab.label = Otvoriť na novej karte
+cmd_bm_openinnewtab.accesskey = k
 cmd_bm_newfolder.label = Nový priečinok…
 cmd_bm_newfolder.accesskey = N
 
 ile_newfolder = Nový priečinok
 
 window_title = %S - Záložky
 search_results_title = Výsledky vyhľadávania
 
@@ -87,16 +87,16 @@ WebPageAskStopOption = Vypnúť kontrolu aktualizácií pre túto stránku
 pleaseEnterADuration = Zadajte dĺžku.
 pleaseSelectANotification = Zadajte aspoň jeden spôsob notifikácie.
 
 SortMenuItem = Usporiadané podľa %S
 
 ShortFindTitle = Hľadať: '%S'
 FindTitle = Hľadať: %S %S '%S' v %S
 
-ImportedIEFavorites = Importované Obľúbené položky IE                   
+ImportedIEFavorites = Importované Obľúbené položky IE
 ImportedIEStaticFavorites = Importované Obľúbené položky IE
-ImportedNetPositiveBookmarks = Importované záložky NetPositive          
-DefaultPersonalToolbarFolder = Priečinok Osobného panela             
+ImportedNetPositiveBookmarks = Importované záložky NetPositive
+DefaultPersonalToolbarFolder = Priečinok Osobného panela
 
 SelectOpen = Otvoriť súbor Záložky
 SelectImport = Importovať súbor Záložky
 EnterExport = Exportovať súbor Záložky
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
@@ -16,12 +16,12 @@ SaveAttachmentTitle=Uložiť prílohu
 DefaultSaveFileName=index
 WebPageCompleteFilter=Webová stránka, kompletná
 WebPageHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba HTML
 WebPageXHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XHTML
 WebPageSVGOnlyFilter=Webová stránka, iba SVG
 WebPageXMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XML
 
 # LOCALIZATION NOTE (filesFolder):
-#  This is the name of the folder that is created parallel to a HTML file 
+#  This is the name of the folder that is created parallel to a HTML file
 #  when it is saved "With Images". The %S section is replaced with the
 #  leaf name of the file being saved (minus extension).
 filesFolder=%S_subory
--- a/suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/mac/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -11,31 +11,31 @@
 <!ENTITY servicesMenu.label       "Služby">
 <!ENTITY hideThisAppCmd.label      "Skryť &brandShortName;">
 <!ENTITY hideThisAppCmd.key       "H">
 <!ENTITY hideThisAppCmd.modifiers    "accel">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmd.label     "Skryť ostatné">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmd.key      "H">
 <!ENTITY hideOtherAppsCmd.modifiers   "accel,alt">
 <!ENTITY showAllAppsCmd.label      "Zobraziť všetko">
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Ukončiť &brandShortName;"> 
+<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Ukončiť &brandShortName;">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.key     "Q">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.modifiers  "accel">
 <!-- End of Application menu -->
 
-<!ENTITY closeCmd.label         "Zavrieť"> 
-<!ENTITY closeCmd.key          "W"> 
+<!ENTITY closeCmd.label         "Zavrieť">
+<!ENTITY closeCmd.key          "W">
 
 <!ENTITY printSetupCmd.label      "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey    "N">
 
-<!ENTITY redoCmd.label         "Znovu"> 
-<!ENTITY redoCmd.key          "Z"> 
+<!ENTITY redoCmd.label         "Znovu">
+<!ENTITY redoCmd.key          "Z">
 
-<!ENTITY historyCmd.key         "H"> 
+<!ENTITY historyCmd.key         "H">
 
 <!ENTITY findTypeTextCmd.key      "">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.key      "">
 
 <!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel">
 
 <!ENTITY minimizeWindowCmd.label    "Minimalizovať">
 <!ENTITY minimizeWindowCmd.key     "M">
--- a/suite/chrome/common/migration/migration.properties
+++ b/suite/chrome/common/migration/migration.properties
@@ -1,10 +1,10 @@
 # the following section is used in the first-time migration wizard
-# new and scary, however if these strings are not present, we will simply 
+# new and scary, however if these strings are not present, we will simply
 # skip this wizard page
 homePageStartDefault=Predvolená domovská stránka SeaMonkey
 homePageStartCurrent=Aktuálna domovská stránka SeaMonkey
 homePageImport=Importovať vašu domovskú stránku z %S
 
 homePageMigrationPageTitle=Výber domovskej stránky
 homePageMigrationDescription=Vyberte domovskú stránku, ktorú chcete použiť:
 # end safe-to-not-have section
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -18,19 +18,17 @@ xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) v inštalácii softvéru, aby ochránil váš počítač.
 xpinstallPromptInstallButton=Nainštalovať…
 xpinstallPromptInstallButton.accesskey=i
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru je vypnutá administrátorom vášho systému.
 xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
 xpinstallDisabledButton.accesskey=P
 
 # Geolocation UI
-# LOCALIZATION NOTE (exactLocation, neighborhoodLocation): These do not have to be
-# exact value, instead approximations would be fine.
-# examples: Neighborhood (within 2 km)
+# LOCALIZATION NOTE (exactLocation): This does not have to be an exact value,
+# instead an approximation would be fine.
+# example: Exact Location (within 3 m)
 #
 geolocation.requestMessage=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate. Môžete uviesť:
 geolocation.exactLocation.label=Presná poloha (presnosť 3 m)
 geolocation.exactLocation.accesskey=e
-geolocation.neighborhoodLocation.label=Približná poloha (presnosť na 2 km)
-geolocation.neighborhoodLocation.accesskey=r
 geolocation.nothingLocation.label=Nič
 geolocation.nothingLocation.accesskey=N
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
@@ -1,15 +1,15 @@
 <!ENTITY   tab.cookiesonsystem.label   "Uložené súbory cookies">
 <!ENTITY   tab.bannedservers.label    "Webové stránky a súbory cookies">
 <!ENTITY   div.bannedservers.label    "Spravovať stránky, ktoré môžu a nemôžu ukladať cookies vo vašom počítači.">
 <!ENTITY   div.cookiesonsystem.label   "Zobraziť a odstrániť súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači.">
 <!ENTITY   treehead.cookiename.label   "Názov cookie">
-<!ENTITY   treehead.cookiedomain.label  "Stránka"> 
-<!ENTITY   treehead.cookieexpires.label  "Platnosť do"> 
+<!ENTITY   treehead.cookiedomain.label  "Stránka">
+<!ENTITY   treehead.cookieexpires.label  "Platnosť do">
 <!ENTITY   treehead.infoselected.label  "Informácie o označenom cookie">
 <!ENTITY   button.removecookie.label   "Odstrániť cookie">
 <!ENTITY   button.removecookie.accesskey "d">
 <!ENTITY   button.removeallcookies.label "Odstrániť všetky cookies">
 <!ENTITY   button.removeallcookies.accesskey "e">
 
 <!ENTITY   props.name.label        "Názov:">
 <!ENTITY   props.value.label       "Obsah:">
--- a/suite/chrome/common/pref/mac/platformPrefOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/mac/platformPrefOverlay.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the
   preference dialog's <window> node, which specifies the width and height
-   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths 
-   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the 
+   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths
+   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the
   width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct
   size of this window for en-US. -->
 <!ENTITY prefWindow.size       "width: 58em; height: 41em;">
 
 <!-- pref-tabs.xul -->
 <!ENTITY urlbar.label         "Stlačení skratky &#8984;+Return v paneli s adresou">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "t">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
@@ -7,9 +7,8 @@
 <!ENTITY days.label            "dní">
 <!ENTITY clearHistory.label        "Vymazať históriu">
 <!ENTITY clearHistory.accesskey      "V">
 
 <!ENTITY locationBarHistory.caption    "História panela s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBar.label      "Vymazať zoznam stránok uložený v paneli s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.label   "Vymazať panel s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.accesskey "m">
- 
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-offline.dtd
@@ -5,9 +5,9 @@
 <!ENTITY boxHeader "Režim Offline">
 <!ENTITY rHeader "Režim Offline">
 <!--LOCALIZATION NOTE (textStart): Don't translate "&brandShortName;".
   Place "&brandShortName;" in the phrase where the name of the application should
 	 appear
 -->
 <!ENTITY textStart  "Pri spustení aplikácie &brandShortName;:">
 <!ENTITY radioAskMode "Opýtať sa, či použiť režim online alebo offline">
-<!ENTITY radioUsePrev "Použiť stav online/offline ako naposledy"> 
+<!ENTITY radioUsePrev "Použiť stav online/offline ako naposledy">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-policies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-policies.dtd
@@ -11,9 +11,8 @@
 <!ENTITY restricted.label  "Zakázané stránky">
 
 <!ENTITY addSite.label    "Pridať stránku…">
 <!ENTITY addSite.accesskey  "a">
 <!ENTITY settings.label   "Nastavenia pre ">
 <!ENTITY settings.accesskey "s">
 
 <!ENTITY description.label  "Popis zásad:">
- 
--- a/suite/chrome/common/pref/unix/platformPrefOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/unix/platformPrefOverlay.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the
   preference dialog's <window> node, which specifies the width and height
-   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths 
-   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the 
+   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths
+   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the
   width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct
   size of this window for en-US. -->
 <!ENTITY prefWindow.size       "width: 56em; height: 41em;">
 
 <!-- pref-tabs.xul -->
 <!ENTITY urlbar.label         "Stlačení skratky Ctrl+Enter v paneli s adresou">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "C">
--- a/suite/chrome/common/pref/win/platformPrefOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/win/platformPrefOverlay.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the
   preference dialog's <window> node, which specifies the width and height
-   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths 
-   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the 
+   in em units of the dialog. Localizers ONLY can increase these widths
+   if they are having difficulty getting panel content to fit. 1em = the
   width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct
   size of this window for en-US. -->
 <!ENTITY prefWindow.size       "width: 57em; height: 41em;">
 
 <!-- pref-tabs.xul -->
 <!ENTITY urlbar.label         "Stlačení skratky Ctrl+Enter v paneli s adresou">
 <!ENTITY urlbar.accesskey       "C">
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -18,17 +18,17 @@
 
 <!ENTITY webDevelopment.label "Vývoj webu">
 <!ENTITY webDevelopment.accesskey "w">
 
 <!ENTITY windowMenu.label "Okno">
 <!ENTITY windowMenu.accesskey "k">
 
 <!ENTITY tasksMenu.label "Nástroje">
-<!ENTITY tasksMenu.accesskey "N"> 
+<!ENTITY tasksMenu.accesskey "N">
 
 <!ENTITY downloadManagerCmd.label "Správca preberania súborov">
 <!ENTITY downloadManagerCmd.accesskey "S">
 
 <!ENTITY addonsManagerCmd.label "Doplnky">
 <!ENTITY addonsManagerCmd.accesskey "D">
 
 <!ENTITY switchProfileCmd.label "Prepnúť profil…">
--- a/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
 <!-- unix -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate all the Cmd.key and accesskey --> 
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate all the Cmd.key and accesskey -->
 
-<!ENTITY closeCmd.label         "Zavrieť"> 
-<!ENTITY closeCmd.key          "W"> 
+<!ENTITY closeCmd.label         "Zavrieť">
+<!ENTITY closeCmd.key          "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey       "Z">
 
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Koniec"> 
-<!ENTITY quitApplicationCmd.key     "q"> 
+<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Koniec">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.key     "q">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "K">
 
-<!ENTITY redoCmd.label         "Znovu"> 
-<!ENTITY redoCmd.key          "Y"> 
+<!ENTITY redoCmd.label         "Znovu">
+<!ENTITY redoCmd.key          "Y">
 <!ENTITY redoCmd.accesskey       "Z">
 
 <!ENTITY findTypeTextCmd.key      "/">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.key      "'">
 
 <!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel,shift">
 
 <!-- Help viewer -->
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -37,37 +37,37 @@
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY preferencesCmd.label "Možnosti…">
-<!ENTITY preferencesCmd.key					"E"> 
+<!ENTITY preferencesCmd.key					"E">
 <!ENTITY preferencesCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.label "Hľadať počas písania textu na stránke">
 <!ENTITY findTypeTextCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.label "Hľadať odkazy počas písania textu">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.accesskey "t">
 
 <!ENTITY viewMenu.label "Zobraziť">
 <!ENTITY viewMenu.accesskey "Z">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.label "Panely s nástrojmi">
 <!ENTITY viewToolbarsMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.label "Stavový riadok">
 <!ENTITY showTaskbarCmd.accesskey "S">
 
-<!ENTITY helpMenu.label					"Pomocník"> 
-<!ENTITY helpMenu.accesskey				"P"> 
+<!ENTITY helpMenu.label					"Pomocník">
+<!ENTITY helpMenu.accesskey			"P">
 
 <!ENTITY releaseCmd.label				"Poznámky k vydaniu">
-<!ENTITY releaseCmd.accesskey          "P">
-<!ENTITY updateCmd.label            "Kontrola aktualizácií…">
-<!ENTITY updateCmd.accesskey          "a">
+<!ENTITY releaseCmd.accesskey  "P">
+<!ENTITY updateCmd.label    "Kontrola aktualizácií…">
+<!ENTITY updateCmd.accesskey  "a">
 <!ENTITY aboutCmd.label					"O programe &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutCmd.accesskey				"m">
 <!ENTITY aboutCommPluginsCmd.label			"O zásuvných moduloch">
 <!ENTITY aboutCommPluginsCmd.accesskey			"z">
 
 <!ENTITY direct.label               "Online (proxy: žiadne)">
 <!ENTITY direct.accesskey             "n">
 <!ENTITY manual.label               "Online (proxy: ručné)">
@@ -81,14 +81,29 @@
 
 <!ENTITY proxy.label               "Nastavenie proxy…">
 <!ENTITY proxy.accesskey             "N">
 
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey  "r">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.commandkey  "X">
 
+<!ENTITY customizeToolbar.toolbarmode.label    "Nastavenia pre tento panel nástrojov">
+<!ENTITY customizeToolbar.toolbarmode.accesskey  "N">
+<!ENTITY customizeToolbar.iconsAndText.label   "Ikony a text">
+<!ENTITY customizeToolbar.iconsAndText.accesskey "k">
+<!ENTITY customizeToolbar.icons.label       "Ikony">
+<!ENTITY customizeToolbar.icons.accesskey     "I">
+<!ENTITY customizeToolbar.text.label       "Text">
+<!ENTITY customizeToolbar.text.accesskey     "T">
+<!ENTITY customizeToolbar.useSmallIcons.label   "Použiť malé ikony">
+<!ENTITY customizeToolbar.useSmallIcons.accesskey "m">
+<!ENTITY customizeToolbar.labelAlignEnd.label   "Zobraziť text vedľa ikony">
+<!ENTITY customizeToolbar.labelAlignEnd.accesskey "Z">
+<!ENTITY customizeToolbar.useDefault.label    "Použiť predvolené nastavenia">
+<!ENTITY customizeToolbar.useDefault.accesskey  "o">
+
 <!-- Popup Blocked notification menu -->
 <!ENTITY allowPopups.accesskey    "P">
 <!ENTITY showPopupManager.label    "Spravovať vyskakovacie okná">
 <!ENTITY showPopupManager.accesskey  "S">
 <!ENTITY dontShowMessage.label    "Pri zablokovaní vyskakovacieho okna túto správu už nezobrazovať.">
 <!ENTITY dontShowMessage.accesskey  "z">
--- a/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -1,22 +1,22 @@
 <!-- win -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Do not translate "accel" or "shift",
-             You may want to translate the Cmd.key and accesskey --> 
+             You may want to translate the Cmd.key and accesskey -->
 
-<!ENTITY closeCmd.label         "Zavrieť"> 
-<!ENTITY closeCmd.key          "W"> 
+<!ENTITY closeCmd.label         "Zavrieť">
+<!ENTITY closeCmd.key          "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey       "Z">
 
-<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Koniec"> 
-<!ENTITY quitApplicationCmd.key     "Q"> 
+<!ENTITY quitApplicationCmd.label    "Koniec">
+<!ENTITY quitApplicationCmd.key     "Q">
 <!ENTITY quitApplicationCmd.accesskey  "K">
 
-<!ENTITY redoCmd.label         "Znovu"> 
-<!ENTITY redoCmd.key          "Y"> 
+<!ENTITY redoCmd.label         "Znovu">
+<!ENTITY redoCmd.key          "Y">
 <!ENTITY redoCmd.accesskey       "Z">
 
 <!ENTITY findTypeTextCmd.key      "/">
 <!ENTITY findTypeLinksCmd.key      "'">
 
 <!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel">
 
 <!-- Help viewer -->
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
@@ -69,19 +69,16 @@
 <!ENTITY contextDesc.label "Filter použiť pri:">
 <!ENTITY contextDesc.accesskey "F">
 <!ENTITY contextIncoming.label "kontrole pošty">
 <!ENTITY contextManual.label "manuálnom spustení">
 <!ENTITY contextBoth.label "kontrole pošty alebo manuálnom spustení">
 <!ENTITY filterActionDesc.label "Vykonať tieto akcie:">
 <!ENTITY filterActionDesc.accesskey "V">
 
-<!ENTITY newFolderButton.label "Nový priečinok…">
-<!ENTITY newFolderButton.accesskey "N">
-
 <!-- New Style Filter Rule Actions -->
 <!ENTITY moveMessage.label "Presunúť do priečinka">
 <!ENTITY copyMessage.label "Kopírovať do priečinka">
 <!ENTITY forwardTo.label "Odoslať ďalej komu">
 <!ENTITY replyWithTemplate.label "Odpovedať pomocou šablóny">
 <!ENTITY markMessageRead.label "Označiť ako prečítané">
 <!ENTITY markMessageStarred.label "Pridať vlajku">
 <!ENTITY labelMessage.label "Označiť správu ako">
@@ -89,9 +86,9 @@
 <!ENTITY addTag.label "Priradiť správe popis">
 <!ENTITY setJunkScore.label "Nastaviť druh správy na">
 <!ENTITY deleteMessage.label "Odstrániť správu">
 <!ENTITY deleteFromPOP.label "Odstrániť zo servera POP">
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Prevziať telo správy zo servera POP">
 <!ENTITY ignoreThread.label "Ignorovať vlákno">
 <!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignorovať podvlákno">
 <!ENTITY watchThread.label "Sledovať vlákno">
-<!ENTITY stopExecution.label "Zastaviť vykonávanie filtra">       
+<!ENTITY stopExecution.label "Zastaviť vykonávanie filtra">
--- a/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
@@ -4,25 +4,21 @@
 <!ENTITY searchSubfolders.label   "Hľadať v podpriečinkoch">
 <!ENTITY searchSubfolders.accesskey "d">
 <!ENTITY searchLocalSystem.label   "Hľadať v lokálnom systéme">
 <!ENTITY searchLocalSystem.accesskey "m">
 <!ENTITY resetButton.label      "Obnoviť">
 <!ENTITY resetButton.accesskey    "b">
 <!ENTITY helpButton.label      "Pomocník">
 <!ENTITY helpButton.accesskey    "P">
-<!ENTITY optionsButton.label     "Možnosti">
-<!ENTITY closeButton.label      "Zavrieť">
 <!ENTITY openButton.label      "Otvoriť">
 <!ENTITY openButton.accesskey    "t">
 <!ENTITY deleteButton.label     "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey   "r">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label   "Hľadanie v správach">
-<!ENTITY conditionDesc.label     "Hľadať správy, ktoré:">
-<!ENTITY conditions.label      "Kritéria">
 <!ENTITY results.label        "Výsledky">
 <!ENTITY fileHereMenu.label     "Uložiť sem">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey   "U">
 <!ENTITY fileButton.label      "Uložiť">
 <!ENTITY fileButton.accesskey    "U">
 <!ENTITY goToFolderButton.label   "Otvoriť priečinok správy">
 <!ENTITY goToFolderButton.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label    "Uložiť ako priečinok hľadania">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abCardOverlay.dtd
@@ -29,22 +29,22 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
- 
+
 <!ENTITY Contact.tab           "Kontakt">
 <!ENTITY Contact.accesskey        "K">
 <!ENTITY Name.box            "Meno">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: 
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
 NameField1, NameField2, PhoneticField1, PhoneticField2
 those fields are either LN or FN depends on the target country.
 "FirstName" and "LastName" can be swapped for id to change the order
 but they should not be translated (same applied to phonetic id).
 Make sure the translation of label corresponds to the order of id.
 -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (NameField1.id) : DONT_TRANSLATE -->
@@ -77,19 +77,19 @@
 <!ENTITY HTML.label           "HTML">
 <!ENTITY Unknown.label         "Neznámy">
 <!ENTITY ScreenName.label        "Meno na IM:">
 <!ENTITY ScreenName.accesskey      "I">
 
 <!ENTITY allowRemoteContent.label    "Povoliť vzdialené obrázky">
 <!ENTITY allowRemoteContent.accesskey  "n">
 <!ENTITY allowRemoteContent.tooltip   "Do správ vo formáte HTML je možné
-vložiť obrázky zo vzdialených serverov. Pri otvorení takejto správy sa 
+vložiť obrázky zo vzdialených serverov. Pri otvorení takejto správy sa
 vytvorí pripojenie k danému serveru. Týmto je možné sledovať,
-či bola správa prečítaná. Označením tejto voľby umožníte v správach od tohto kontaktu 
+či bola správa prečítaná. Označením tejto voľby umožníte v správach od tohto kontaktu
 načítavanie externých obrázkov v správach vo formáte HTML.">
 
 <!ENTITY WorkPhone.label        "Zamestnanie:">
 <!ENTITY WorkPhone.accesskey      "t">
 <!ENTITY HomePhone.label        "Domov:">
 <!ENTITY HomePhone.accesskey      "D">
 <!ENTITY FaxNumber.label        "Fax:">
 <!ENTITY FaxNumber.accesskey      "F">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMailListDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMailListDialog.dtd
@@ -41,16 +41,13 @@
 <!-- Labels -->
 <!ENTITY addToAddressBook.label   "Pridať do:">
 
 <!ENTITY ListName.label       "Názov zoznamu:">
 <!ENTITY ListNickName.label     "Prezývka zoznamu:">
 <!ENTITY ListDescription.label   "Popis:">
 <!-- See bug 58485, when we implement drag and drop, add 'or drag addresses' back in -->
 <!ENTITY AddressTitle.label     "Napíšte e-mailové adresy, ktoré chcete pridať do rozosielacieho zoznamu:">
-<!ENTITY RemoveButton.label     "Odstrániť">
-<!ENTITY UpButton.label       "Posunúť nahor">
-<!ENTITY DownButton.label      "Posunúť nadol">
 <!-- Access Keys -->
 <!ENTITY addToAddressBook.accesskey "P">
 <!ENTITY ListName.accesskey     "N">
 <!ENTITY ListNickName.accesskey   "r">
 <!ENTITY ListDescription.accesskey "o">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abMainWindow.dtd
@@ -44,18 +44,16 @@
 <!ENTITY newCard.label                 "Karta Adresára…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newCard.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newCard.accesskey               "K">
 <!ENTITY newListCmd.label                "Rozosielací zoznam">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newListCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newListCmd.accesskey              "R">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.label            "Adresár">
 <!ENTITY newAddressBookCmd.accesskey          "A">
-<!ENTITY renameAddressBookCmd.label           "Premenovať adresár…"> 
-<!ENTITY renameAddressBookCmd.accesskey         "r"> 
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.label           "Priečinok LDAP…">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newLDAPDirectoryCmd.accesskey) : DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY newLDAPDirectoryCmd.accesskey         "L">
 <!ENTITY newIM.label                  "IM">
 <!ENTITY printCardViewCmd.label             "Tlačiť kartu…">
 <!ENTITY printCardViewCmd.accesskey           "T">
 <!ENTITY printPreviewCardViewCmd.label         "Ukážka pred tlačou karty">
 <!ENTITY printPreviewCardViewCmd.accesskey       "U">
@@ -101,47 +99,39 @@
 <!-- Tasks Menu -->
 <!ENTITY importCmd.label                "Import…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey              "I">
 <!ENTITY exportCmd.label                "Export…">
 <!ENTITY exportCmd.accesskey              "E">
 <!ENTITY allowOnlineCheck.label             "Kontrolovať prítomnosť online (AOL)">
 <!ENTITY allowOnlineCheck.accesskey           "K">
 
-<!ENTITY stopSearchingCmd.label             ".Zastaviť vyhľadávanie"> 
-
-<!-- Toolbar and Popup items --> 
+<!-- Toolbar and Popup items -->
 <!ENTITY newcardButton.label              "Nová karta">
 <!ENTITY newcardButton.accesskey            "k">
 <!ENTITY newlistButton.label              "Nový zoznam">
 <!ENTITY newlistButton.accesskey            "z">
 <!ENTITY editButton.label                "Vlastnosti">
 <!ENTITY editButton.accesskey              "l">
 <!ENTITY newmsgButton.label               "Nová správa">
 <!ENTITY newmsgButton.accesskey             "N">
 <!ENTITY deleteButton.label               "Odstrániť">
-<!ENTITY deleteButton.accesskey             "d"> 
-<!ENTITY newimButton.label               "Rýchla správa"> 
-<!ENTITY newimButton.accesskey             "R"> 
-<!ENTITY stopButton.label                ".Zastaviť"> 
-<!ENTITY searchButton.label               ".Hľadať"> 
-<!ENTITY showNames.label                "Zobraziť mená obsahujúce:"> 
+<!ENTITY deleteButton.accesskey             "d">
+<!ENTITY newimButton.label               "Rýchla správa">
+<!ENTITY newimButton.accesskey             "R">
 
 <!-- Tooltips -->
 <!ENTITY addressbookToolbar.tooltip           "Panel Adresár">
 <!ENTITY newcardButton.tooltip             "Vytvoriť novú kartu">
 <!ENTITY newlistButton.tooltip             "Vytvoriť nový zoznam">
 <!ENTITY editButton.tooltip               "Upraviť označenú kartu">
 <!ENTITY newmsgButton.tooltip              "Odoslať správu">
 <!ENTITY newIM.tooltip                 "Odoslať rýchlu správu alebo začať chatovať (Instant message - IM)">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip              "Odstrániť označenú kartu alebo adresár">
-<!ENTITY stopButton.tooltip               "Zastaviť aktuálny prenos"> 
-<!ENTITY searchButton.tooltip              "Hľadať v aktuálnom adresári"> 
 <!ENTITY throbber.tooltip                "Prejsť na domovskú stránku &vendorShortName;">
-<!ENTITY clearButton.tooltip              "Vymazať vyhľadávanie a zobraziť všetky položky">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip             "Pokročilé hľadanie adresy">
 
 <!-- Status Bar -->
 <!ENTITY statusText.label "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (hideSwapFnLnUI) : DONT_TRANSLATE -->
 <!-- Swap FN/LN UI Set to "false" to show swap fn/ln UI -->
 <!ENTITY hideSwapFnLnUI                "true">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abResultsPaneOverlay.dtd
@@ -28,17 +28,17 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!ENTITY GeneratedName.label          "Meno">
 <!ENTITY GeneratedName.accesskey        "M">
 <!ENTITY PrimaryEmail.label          "E-mailová adresa">
 <!ENTITY PrimaryEmail.accesskey        "E">
 <!ENTITY Company.label             "Organizácia">
 <!ENTITY Company.accesskey           "O">
 <!ENTITY _PhoneticName.label          "Výslovnosť mena">
 <!ENTITY _PhoneticName.accesskey        "n">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/addressBook.properties
@@ -62,17 +62,16 @@ incorrectEmailAddressFormatMessage=Primárna e-mailová adresa musí byť v tvare pouzivatel@host.
 incorrectEmailAddressFormatTitle=Nesprávny formát e-mailovej adresy
 
 viewCardTitle=Karta pre %S
 viewListTitle=Rozosielací zoznam: %S
 mailListNameExistsTitle=Rozosielací zoznam už existuje
 mailListNameExistsMessage=Rozosielací zoznam s týmto názvom už existuje. Zadajte iný názov.
 
 # used in the addressbook
-cannotDeleteTitle=Odstránenie zlyhalo
 confirmDeleteMailingListTitle=Odstránenie rozosielacieho zoznamu
 confirmDeleteAddressbookTitle=Odstránenie adresára
 confirmDeleteAddressbook=Naozaj chcete odstrániť označený adresár?
 confirmDeleteCollectionAddressbook=Ak odstránite tento adresár, %S už viac nebude zbierať e-mailové adresy. Naozaj chcete odstrániť označený adresár?
 confirmDeleteMailingList=Naozaj chcete odstrániť označený rozosielací zoznam?
 confirmDeleteListsAndCards=Naozaj chcete odstrániť označené karty a rozosielacie zoznamy?
 confirmDeleteMailingLists=Naozaj chcete odstrániť označené rozosielacie zoznamy?
 
@@ -95,27 +94,26 @@ propertyCustom4=Ostatné 4
 
 ## LOCALIZATION NOTE (dateformat)
 ## Only used if the year isn't present and should be in the format used by Date.toLocaleFormat
 ## see http://developer.mozilla.org/en/Core_JavaScript_1.5_Reference/Global_Objects/Date/toLocaleFormat
 ## %B is the month's localized name and %e is the day of the month [1-31]
 ## Separators (a space, dash, etc.) can be used
 dateformat=%e. %B
 
-## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateAndZip): 
+## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateAndZip):
 ## %1$S is city, %2$S is state, %3$S is zip
 cityAndStateAndZip=%3$S %1$S, %2$S
-## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip): 
+## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip):
 ## %1$S is city, %2$S is state
 cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
-## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip): 
+## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip):
 ## %1$S is city or state, %2$S is zip
 cityOrStateAndZip=%1$S %2$S
 
-cityStateSeparator=,
 stateZipSeparator=
 
 prefixTo=Komu
 prefixCc=Kópia
 prefixBcc=Skrytá kópia
 emptyEmailAddCard=Nemôžete pridať kartu, ktorá nemá nastavenú primárnu e-mailovú adresu.
 emptyEmailAddCardTitle=Kartu nie je možné pridať
 addressBook=Adresár
@@ -124,17 +122,17 @@ addressBook=Adresár
 ldap_2.servers.pab.description=Osobný adresár
 ldap_2.servers.history.description=Zozbierané adresy
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.oe.description is only used on Windows)
 ldap_2.servers.oe.description=Kontakty OE
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Adresár systému Mac OS X
 
 # status bar stuff
-## LOCALIZATION NOTE (totalCardStatus): 
+## LOCALIZATION NOTE (totalCardStatus):
 ## %1$S is address book name, %2$S is card count
 totalCardStatus=Celkom kariet v adresári %1$S: %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (matchesFound): do not localize %S
 noMatchFound=Neboli nájdené žiadne výsledky
 matchFound=Nájdené výsledky (celkom: 1)
 matchesFound=Nájdené výsledky (celkom: %S)
 
 cardsCopied=Skopírované karty: %S
@@ -178,11 +176,11 @@ headingAddresses=Adresy
 # For address books
 newAddressBookTitle=Nový adresár
 renameAddressBookTitle=Vlastnosti adresára
 
 # For corrupt .mab files
 corruptMabFileTitle=Poškodený súbor adresára
 corruptMabFileAlert=Nepodarilo sa načítať jeden z vašich adresárových súborov (súbor %1$S). Pre tento adresár bude vytvorený nový súbor (%2$S) a pôvodný súbor bude zálohovaný v rovnakom priečinku ako %3$S.
 
-# For locked .mab files                             
+# For locked .mab files
 lockedMabFileTitle=Nepodarilo sa načítať súbor Adresára
 lockedMabFileAlert=Nepodarilo sa načítať adresárový súbor %S. Tento súbor má pravdepodobne atribút Iba na čítanie, alebo je prístup zablokovaný iným programom. Skúste to opäť neskôr.
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/ldapAutoCompErrs.properties
@@ -33,17 +33,17 @@
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 # These are error strings for problems that happen while in the
 # various states declared in nsILDAPAutoCompFormatter.idl. Note that
-# the number that indexes each error state is the same as the number 
+# the number that indexes each error state is the same as the number
 # corresponding to that state in nsILDAPAutoCompFormatter.idl.
 
 ## @name ERR_STATE_UNBOUND
 ## @loc none
 0=Problém s inicializáciou LDAP
 
 ## @name ERR_STATE_INITIALIZING
 ## @loc none
@@ -60,17 +60,17 @@ 3=Problém pri komunikácií so serverom LDAP
 ## @name ERR_STATE_SEARCHING
 ## @loc none
 4=Problém pri vyhľadávaní na serveri LDAP
 
 
 # The format of the alert dialog itself
 #
 ## @name ALERT_FORMAT
-## @loc None of %1$S, %2$S and %3$S should be localized. 
+## @loc None of %1$S, %2$S and %3$S should be localized.
 ##   %1$S is the error code itself, %2$S is an LDAP SDK error message from
 ##   chrome://mozldap/locale/ldap.properties, and %3$S is a hint relating
 ##   to that specific error, found in this file.
 errorAlertFormat=Kód chyby %1$S: %2$S\n\n %3$S
 
 ## The following errors are for error codes other than LDAP-specific ones.
 ## Someday mozilla will actually have a system for mapping nsresults to
 ## error strings that's actually widely used, unlike nsIErrorService. But
--- a/suite/chrome/mailnews/appleMailImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/appleMailImportMsgs.properties
@@ -55,10 +55,10 @@ 2002=Lokálne správy boli z %S úspešne importované.
 ## @name APPLEMAILIMPORT_MAILBOX_BADPARAM
 ## @loc None
 2003=Objavila sa interná chyba. Importovanie zlyhalo. Skúste to znova.
 
 # Error message
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ## @name APPLEMAILIMPORT_MAILBOX_CONVERTERROR
 ## @loc None
-2004=Počas importovania správ z %S sa vyskytla chyba. Správy neboli importované. 
+2004=Počas importovania správ z %S sa vyskytla chyba. Správy neboli importované.
 
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -32,17 +32,17 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
 # The following are used by the compose back end
 #
-## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE 
+## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE
 12500=Súbor %P0% sa nedá otvoriť.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_TMP_FILE
 12501=Dočasný súbor %P0% sa nedá otvoriť. Overte nastavenie priečinka pre dočasné súbory.
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_TEMPLATE
 12502=Správa sa nedá uložiť ako šablóna.
 
@@ -149,18 +149,16 @@ 12538=Kopíruje sa správa do priečinka %S…
 12539=Kopírovanie dokončené.
 
 ## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
 12540=Kopírovanie zlyhalo.
 
 ## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
 12541=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %d bajtov. Naozaj to chcete?
 
-noIdentities=Nemáte definované žiadne identity. Použite sprievodcu účtov a vytvorte aspoň jednu.
-
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT1
 12543=Zadajte heslo pre %S:
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT2
 12544=Zadajte heslo pre %S na %S:
 
 ## @name NS_SMTP_CONNECTING_TO_SERVER
 12545=Pripájanie k serveru…
@@ -229,32 +227,32 @@ 12580=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možná autentifikácia na serveri SMTP %S. Server nepodporuje žiadny kompatibilný mechanizmus zabezpečenej autentifikácie, ale vy ste zvolili použiť autentifikáciu. Skúste vypnúť bezpečnú autentifikáciu alebo kontaktuje poskytovateľa služby.
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER_AUTH_NONE
 12581=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možná autentifikácia na serveri SMTP %S. Server nepodporuje autentifikáciu (SMTP-AUTH), ale vy ste zvolili jej použitie. Zrušte označenie možnosti 'Používať meno a heslo' pre daný server alebo kontaktuje poskytovateľa služby.
 
 ## @name NS_ERROR_STARTTLS_FAILED_EHLO_STARTTLS
 12582=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nepodarilo sa nadviazať zabezpečené spojenie so serverom SMTP %S použitím STARTTLS, pretože túto funkciu nepodporuje. Vypnite STARTTLS pre tento server alebo kontaktujte poskytovateľa služby.
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_LOGIN_TO_SMTP_SERVER
 12583=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možné prihlásiť sa k serveru SMTP %S. Server môže byť nesprávne nakonfigurovaný. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova.
- 
+
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PASSWORD_UNDEFINED
 12584=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možné získať heslo pre %S. Správa nebola odoslaná.
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT_TITLE
 12585=Vyžadované heslo k serveru SMTP
- 
+
 ## @name NS_ERROR_SMTP_TEMP_SIZE_EXCEEDED
 12586=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presiahla dočasný limit servera. Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy alebo chvíľu počkajte a skúste to znova. Server odpovedal: %s.
- 
+
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_1
 12587=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presahuje globálny limit servera (%d bajtov). Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_2
 12588=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presiahla globálny limit servera. Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy a skúste to znova. Server odpovedal: %s.
- 
+
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_SERVER
 12589=Počas odosielania správy sa vyskytla chyba: server SMTP %S je neznámy. Server môže byť nesprávne nakonfigurovaný. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_REFUSED
 12590=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S zlyhalo. Server môže byť nedostupný alebo odmieta pripojenia typu SMTP. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova, alebo kontaktujte administrátora servera.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_INTERRUPTED
 12591=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S bolo počas prenosu prerušené. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho sieťového administrátora.
@@ -263,19 +261,16 @@ 12591=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S bolo počas prenosu prerušené. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho sieťového administrátora.
 12592=Správa nemohla byť odoslaná, pretože časový limit pripojenia k serveru SMTP %S vypršal. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho sieťového administrátora.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_REASON
 12593=Správa nemohla byť z neznámeho dôvodu odoslaná použitím servera SMTP %S. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova, alebo kontaktujte vášho sieťového administrátora.
 
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Uložiť správu
 saveDlogMessage=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi?
-saveDlogSaveBtn=Uložiť
-saveDlogDontSaveBtn=Neuložiť
-saveDlogCancelBtn=Zrušiť
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez predmetu)
 chooseFileToAttach=Priložiť súbor
 
 ##
 windowTitlePrefix=Nová správa:
 
@@ -288,20 +283,16 @@ recipientDlogMessage=Tento účet podporuje iba príjemcov e-mailov. Pri pokračovaní budú diskusné skupiny ignorované.
 
 #String used by the alert that tells the user an e-mail address is invalid
 addressInvalid=%1$S nie je platná e-mailová adresa, pretože nemá správny formát (používateľ@server). Pred odoslaním ju musíte opraviť.
 
 ## String used by the dialog that ask the user to attach a web page
 attachButtonLabel=Pripojiť
 chooseFileDialogTitle=Vybrať súbor
 
-## String used by Thunderbird's prompt
-attachPageDlogTitle=Zadajte adresu, ktorá sa má priložiť
-attachPageDlogMessage=Webová stránka (URL):
-
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
 messageAttachmentSafeName=Priložená správa
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
 partAttachmentSafeName=Časť priloženej správy
 
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Vytvorenie správy
 ## LOCALIZATION NOTE (initErrorDlogMessage): %1$s will be replaced by the error string. do not translate \n
@@ -326,14 +317,14 @@ sendMessageCheckLabel=Naozaj chcete odoslať túto správu?
 sendMessageCheckSendButtonLabel=Odoslať
 
 ## reply header in composeMsg
 ## <author> wrote:
 mailnews.reply_header_authorwrote=%s wrote / napísal(a)
 mailnews.reply_header_ondate=Dňa %s
 
 ## reply header in composeMsg
-## user specified 
+## user specified
 mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Pôvodná správa --- Original Message --------
 
 ## Strings used by the rename attachment dialog
 renameAttachmentTitle=Premenovanie prílohy
 renameAttachmentMessage=Nový názov prílohy:
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
@@ -22,17 +22,16 @@
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY saveAsDraftCmd.label "Návrh">
 <!ENTITY saveAsDraftCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Šablónu">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY attachMenu.label "Pripojiť">
 <!ENTITY attachMenu.accesskey "i">
 <!ENTITY attachFileCmd.label "Súbor…">
-<!ENTITY attachFileCmd.key "">
 <!ENTITY attachFileCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY attachPageCmd.label "Webovú stránku…">
 <!ENTITY attachPageCmd.accesskey "W">
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCardCmd.label Don't translate the term 'vCard' -->
 <!ENTITY attachVCardCmd.label "Vizitku (vCard)">
 <!ENTITY attachVCardCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY sendNowCmd.label "Odoslať">
 <!ENTITY sendCmd.keycode "VK_RETURN">
@@ -40,17 +39,16 @@
 <!ENTITY sendLaterCmd.label "Odoslať neskôr">
 <!ENTITY sendLaterCmd.keycode "VK_RETURN">
 <!ENTITY sendLaterCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
-<!ENTITY closeCmd.label "Zavrieť">
 
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Zalomiť znovu">
 <!ENTITY editRewrapCmd.key "R">
 <!ENTITY editRewrapCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY findCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
 <!ENTITY findCmd.key "F">
 <!ENTITY findCmd.accesskey "H">
@@ -65,54 +63,24 @@
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Nastavenia účtov pre Poštu a diskusné skupiny…">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "N">
 
 <!-- View menu items -->
 <!ENTITY showComposeToolbarCmd.label "Panel nástrojov Pošty">
 <!ENTITY showComposeToolbarCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY showFormatToolbarCmd.label "Panel Formátovanie">
 <!ENTITY showFormatToolbarCmd.accesskey "F">
-<!ENTITY showParagraphMarksCmd.label ".Zobraziť znaky zalomenia">
-<!ENTITY pageSourceCmd.label ".Zdrojový kód stránky">
-<!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "Z">
-<!ENTITY pageInfoCmd.label ".Informácie o stránke">
-<!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
-<!ENTITY dcharMenu.label "Kódovanie">
-<!ENTITY dcharIso1Cmd.label "Západné (ISO-8859-1)">
-<!ENTITY dcharIso2Cmd.label "Stredoeurópske (ISO-8859-2)">
-<!ENTITY dcharIso3Cmd.label "Juhoeurópske (ISO-8859-3)">
-<!ENTITY dcharIso4Cmd.label "Pobaltské (ISO-8859-4)">
-<!ENTITY dcharIso9Cmd.label "Turecké (ISO-8859-9)">
-<!ENTITY dcharIso10Cmd.label "Severské (ISO-8859-10)">
-<!ENTITY dcharIso14Cmd.label "Keltské (ISO-8859-14)">
-<!ENTITY dcharIso15Cmd.label "Západné (ISO-8859-15)">
-<!ENTITY dcharJapanCmd.label "Japonské (ISO-2022-JP)">
-<!ENTITY dcharTradChiBigCmd.label "Tradičné čínske (Big5)">
-<!ENTITY dcharSimpChiGbCmd.label "Zjednodušené čínske (GB2312)">
-<!ENTITY dcharKoreanCmd.label "Kórejské (EUC-KR)">
-<!ENTITY dcharUtf8Cmd.label "Unicode (UTF-8)">
-<!ENTITY dcharRusCmd.label "Azbuka (KOI8-R)">
-<!ENTITY dcharUkrCmd.label "Azbuka/Ukrajinská (KOI8-U)">
-<!ENTITY dcharIsoGreekCmd.label "Grécke (ISO-8859-7)">
-<!ENTITY dcharVietViCmd.label "Vietnamské (VISCII)">
-<!ENTITY dcharThaiCmd.label "Thajské (TIS-620)">
-<!ENTITY dcharArmCmd.label "Arménske (ARMSCII-8)">
-<!ENTITY dcharDEFAULT.label "Nastaviť predvolené kódovanie pre odosielanie poštových správ">
 
 <!-- Format Menu -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Formát">
 <!ENTITY formatMenu.accesskey "F">
 
 <!-- Options Menu -->
 <!ENTITY optionsMenu.label "Možnosti">
 <!ENTITY optionsMenu.accesskey "M">
-<!ENTITY doNotCompleteAddrCmd.label ".Nedopĺňať adresu">
-<!ENTITY showMatchingAddrCmd.label ".Zobraziť zhodnú adresu">
-
-<!ENTITY addSignatureCmd.label ".Pridať súbor podpisu">
 
 <!ENTITY quoteCmd.label "Citovať správu">
 <!ENTITY quoteCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY selectAddressCmd.label "Vybrať adresy…">
 <!ENTITY selectAddressCmd.key "">
 <!ENTITY selectAddressCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY checkSpellingCmd.label "Kontrola pravopisu…">
@@ -142,66 +110,39 @@
 <!ENTITY autoFormatCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY plainTextFormatCmd.label "Len text">
 <!ENTITY plainTextFormatCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY htmlFormatCmd.label "Len HTML">
 <!ENTITY htmlFormatCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY bothFormatCmd.label "Text a HTML">
 <!ENTITY bothFormatCmd.accesskey "a">
 
-<!ENTITY UuencodeAttachmentCmd.label "Pre prílohy použiť Uuencode namiesto MIME">
-
-
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.label "Uložiť kópiu do">
 <!ENTITY fileCarbonCopyCmd.accesskey "U">
 <!ENTITY fileHereMenu.label "Uložiť sem">
 
-<!--LOCALIZATION NOTE Debug Menu Don't translate anything in the Debug menu section -->
-<!-- Debug Menu, imported from editorAppShell.dtd -->
-<!ENTITY debugMenu.label "Debug">
-<!ENTITY outputTextCmd.label "Output Text">
-<!ENTITY outputHTMLCmd.label "Output HTML">
-<!ENTITY insertTextCmd.label "Insert Text">
-<!ENTITY testSelectionCmd.label "Test Selection">
-<!ENTITY testTableLayoutCmd.label "Test Table Layout">
-<!ENTITY testDocumentCmd.label "Test Document">
-<!ENTITY showEmbeddedCmd.label "Show Embedded Objects">
-<!ENTITY dumpContentCmd.label "Dump Content Tree">
-<!ENTITY runUnitTestsCmd.label "Run Unit Tests">
-<!ENTITY startLogCmd.label "Start Log">
-<!ENTITY stopLogCmd.label "Stop Log">
-<!ENTITY runLogCmd.label "Run Log">
-
 <!--LOCALIZATION NOTE Toolbar items Don't change any "chrome://" URLs -->
 <!-- Toolbar items -->
 <!ENTITY sendButton.label "Odoslať">
-<!ENTITY quoteButton.label "Citovať">
 <!ENTITY addressButton.label "Adresa">
 <!ENTITY attachButton.label "Priložiť">
 <!ENTITY spellingButton.label "Pravopis">
 <!ENTITY saveButton.label "Uložiť">
 <!ENTITY stopButton.label "Zastaviť">
 
 <!--tooltips-->
 <!-- We already inherit &menuBar.tooltip and &mailToolbar.tooltip from messenger.dtd -->
 <!ENTITY addressBar.tooltip "Panel s adresou">
 <!ENTITY formatToolbar.tooltip "Panel Formátovanie">
 <!ENTITY sendButton.tooltip "Odoslať správu">
 <!ENTITY sendlaterButton.tooltip "Odoslať túto správu neskôr">
-<!ENTITY quoteButton.tooltip "Citovať predchádzajúcu správu">
 <!ENTITY addressButton.tooltip "Vybrať adresáta z Adresára">
 <!ENTITY attachButton.tooltip "Priložiť súbor">
 <!ENTITY saveButton.tooltip "Uložiť túto správu">
-<!ENTITY stopButton.tooltip "Zastaviť aktuálny prenos"> 
-
-<!-- Toolbar items, imported from editorAppShell.xul -->
-<!--LOCALIZATION NOTE formatToolbar. Don't change any of these Style Characters -->
-<!ENTITY formatToolbar.boldChar "B">
-<!ENTITY formatToolbar.italicChar "I">
-<!ENTITY formatToolbar.underlineChar "U">
+<!ENTITY stopButton.tooltip "Zastaviť aktuálny prenos">
 
 <!-- context menu items -->
 <!ENTITY spellCheckNoSuggestions.label "Neboli nájdené žiadne návrhy">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.label "Ignorovať slovo">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.accesskey "I">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.label "Pridať do slovníka">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.accesskey "n">
 <!ENTITY undo.label "Späť">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE sendprogress.dtd Main UI for Send Message Progress Dialog -->
-<!ENTITY sendWindow.title "Odosielanie správ"> 
+<!ENTITY sendWindow.title "Odosielanie správ">
 <!ENTITY status.label "Stav:">
 <!ENTITY progress.label "Priebeh:">
--- a/suite/chrome/mailnews/eudoraImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/eudoraImportMsgs.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
-# The following are used by the outlook express import code to display status/error 
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name EUDORAIMPORT_NAME
 ## @loc None
 2000=Eudora
 
@@ -48,17 +48,17 @@ 2000=Eudora
 ## @name EUDORAIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
 2001=Eudora pošta a adresáre
 
 # Success message
 ## @name EUDORAIMPORT_MAILBOX_SUCCESS
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2002): In the following sentence,
-# the %S represents a string to be inserted at runtime (the name of the Mailbox), 
+# the %S represents a string to be inserted at runtime (the name of the Mailbox),
 # and the %d is a number (the number of messages imported). Do not translate %d or %S, but
 # instead insert them in your text at the appropriate places.
 
 2002=Schránka %S, importovaných %d správ
 
 # Error message
 ## @name EUDORAIMPORT_MAILBOX_BADPARAM
 ## @loc None
@@ -141,19 +141,19 @@ 2012=Osobný mobil: %S
 
 2013=Mobil do práce: %S
 
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_ADDRESS_LABEL_HOMEFAX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2014): In the following sentence, do not translate the "%S". Instead,
 # place it in your sentence where you wish to display the fax phone number.
- 
+
 2014=Fax domov: %S
- 
+
 # Description
 ## @name EUDORAIMPORT_ADDRESS_LABEL_WORKFAX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (2015): In the following sentence, do not translate the "%S". Instead,
 # place it in your sentence where you wish to display the fax phone number.
 
 2015=Fax do práce: %S
 
--- a/suite/chrome/mailnews/fieldMapImport.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/fieldMapImport.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
- 
+
 <!ENTITY fieldMapImport.title "Import adresára">
 <!ENTITY fieldMapImport.size "width: 40em; height: 30em;">
 <!ENTITY fieldMapImport.recordNumber "Importované dáta pre záznam:">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.label "Nasledujúci">
 <!ENTITY fieldMapImport.next.accesskey "N">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.label "Prechádzajúci">
 <!ENTITY fieldMapImport.previous.accesskey "P">
 <!ENTITY fieldMapImport.text "Použite tlačidlá Vyššie a Nižšie tak, aby importované polia odpovedali poliam adresára vľavo. Zrušte označenie polí, ktoré sa nemajú importovať.">
--- a/suite/chrome/mailnews/filter.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/filter.properties
@@ -1,13 +1,12 @@
 mustSelectFolder=Musíte vybrať cieľový priečinok.
 enterValidEmailAddress=Zadajte platnú e-mailovú adresu, na ktorú chcete poštu preposlať.
 pickTemplateToReplyWith=Vyberte šablónu, pomocou ktorej chcete odpovedať.
 mustEnterName=Musíte zvoliť názov filtra.
-mustSelectAction=Musíte vybrať aspoň jednu akciu filtra.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Filtre s rovnakým názvom
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=Filter s týmto názvom už existuje. Zadajte iný názov.
 deleteFilterConfirmation=Naozaj chcete odstrániť vybrané filtre?
 untitledFilterName=Filter bez názvu
 filterListBackUpMsg=Vaše filtre nepracujú, pretože súbor msgFilterRules.dat, ktorý obsahuje vaše filtre, sa nedá prečítať. Vytvorí sa nový súbor msgFilterRules.dat a starý bude zálohovaný ako rulesbackup.dat.
 customHeaderOverflow=Prekročili ste hranicu 50 vlastných hlavičiek. Odstráňte jednu alebo viac vlastných hlavičiek a skúste to znova.
 filterCustomHeaderOverflow=Vaše filtre prekročili hranicu 50 vlastných hlavičiek. Upravte súbor msgFilterRules.dat, ktorý obsahuje vaše filtre tak, aby obsahoval menej vlastných hlavičiek.
 invalidCustomHeader=Jeden z vašich filtrov používa vlastnú hlavičku, ktorá obsahuje neplatný znak, ako napríklad ":", netlačiteľný znak, nie-ascii alebo osembitový ascii znak. Upravte súbor msgFilterRules.dat, ktorý obsahuje vaše filtre tak, aby ste odstránili neplatné znaky z hlavičiek.
--- a/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
@@ -32,38 +32,33 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!ENTITY folderProps.windowtitle.label "Vlastnosti">
 
 <!ENTITY generalInfo.label "Všeobecné informácie">
 <!ENTITY folderCharsetTab.label "Štandardné kódovanie:">
 <!ENTITY folderCharsetTab.accesskey "k">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.label "Použiť pre všetky správy v priečinku (ignorovať kódovanie definované v správe)">
 <!ENTITY folderCharsetOverride.accesskey "P">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.label     "Preindexovať">
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFile.accesskey   "x">
-<!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip.label    "Vytvorí nový indexový súbor">  
+<!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip.label    "Vytvorí nový indexový súbor">
 
 <!ENTITY retention.label "Pravidlá manipulácie so správami">
 <!ENTITY retentionUseDefault.label "Použiť predvolené nastavenia servera">
 <!ENTITY retentionUseDefault.accesskey "P">
-<!ENTITY days.label "dní">
 <!ENTITY daysOld.label "dní">
 <!ENTITY message.label "správ">
-<!ENTITY retentionNotDownloadRead.label "Prečítané správe">
-<!ENTITY retentionNotDownloadRead.accesskey "r">
-<!ENTITY retentionDownloadMsg.label "Správy väčšie ako">
-<!ENTITY retentionDownloadMsg.accesskey "v">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Automatickým odstraňovaním starých správ je možné získať miesto na disku.">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Odstrániť správy staršie ako">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "O">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "Neodstraňovať žiadne správy">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "N">
 <!ENTITY retentionKeepNew.label "Odstrániť všetko okrem posledných">
 <!ENTITY retentionKeepNew.accesskey "d">
 <!ENTITY retentionKeepUnread.label "Vždy odstrániť prečítané správy">
@@ -75,29 +70,25 @@
 
 <!ENTITY offlineFolder.check.label "Používať tento priečinok offline">
 <!ENTITY offlineFolder.check.accesskey "u">
 <!ENTITY offlineFolder.button.label "Prevziať">
 <!ENTITY offlineFolder.button.accesskey "P">
 
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.label "Označiť túto diskusiu na použitie v režime offline">
 <!ENTITY selectofflineNewsgroup.check.accesskey "O">
-<!ENTITY UseDefaultofflineNewsgroup.check.label "Použiť štandardné nastavenie účtu">
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.label "Prevziať">
 <!ENTITY offlineNewsgroup.button.accesskey "P">
 
-<!ENTITY folderProps.information.label "Informácia:">
 <!ENTITY folderProps.name.label "Názov:">
 <!ENTITY folderProps.name.accesskey "N">
-<!ENTITY folderProps.location.label       "Umiestnenie:">          
-<!ENTITY folderProps.location.accesskey     "U">              
+<!ENTITY folderProps.location.label       "Umiestnenie:">
+<!ENTITY folderProps.location.accesskey     "U">
 
-                                        
 <!ENTITY folderSharingTab.label "Zdieľanie">
-<!ENTITY privilegesDesc.label "Zdieľať tento a iné priečinky s používateľmi na sieti, zobraziť a nastaviť prístupové práva">
 <!ENTITY privileges.button.label "Prístupové práva…">
 <!ENTITY privileges.button.accesskey "P">
 <!ENTITY permissionsDesc.label "Máte nasledujúce prístupové práva:">
 <!ENTITY folderType.label "Typ priečinka:">
 
 <!ENTITY folderQuotaTab.label "Kvóta">
 <!ENTITY folderQuotaRoot.label "Hlavná kvóta:">
 <!ENTITY folderQuotaUsage.label "Využitie:">
--- a/suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderpane.dtd
@@ -33,11 +33,8 @@
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 <!ENTITY nameColumn.label "Názov">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Neprečítané">
 <!ENTITY totalColumn.label "Celkovo">
 <!ENTITY folderSizeColumn.label "Veľkosť">
-<!ENTITY accounts.label "Účty">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (accounts.img) : DONT_TRANSLATE -->
-<!ENTITY accounts.img "chrome://messenger/skin/local-mailhost.gif">
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -236,17 +236,17 @@ 5044=Otváranie priečinka %S…
 
 ## @name IMAP_FOLDER_RECEIVING_MESSAGE_OF
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5045): Do not translate the word "%S" or "%lu" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 # Place the word %lu where the number of headers should appear.
 5045=%S - Prijímanie správ %lu z %lu
 
-## @name IMAP_DISCOVERING_MAILBOX 
+## @name IMAP_DISCOVERING_MAILBOX
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5046): Do not translate the word "%S" below.
 # Place the word %S in your translation where the name of the folder should appear.
 5046=Nájdený priečinok: %S
 
 ## @name IMAP_ENTER_PASSWORD_PROMPT
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (Error 5047): Do not translate the word %S below.
@@ -278,17 +278,17 @@ 5052=Nepodarilo sa spojiť so serverom %S.
 ## @name IMAP_IMAP_CONNECTION_REFUSED_ERROR
 ## @loc None
 5053=Nepodarilo sa pripojiť k serveru %S; spojenie odmietnuté.
 
 ## @name IMAP_NET_TIMEOUT_ERROR
 ## @loc None
 5054=Vypršal čas pre pripojenie k serveru %S.
 
-# Status - no messages to download 
+# Status - no messages to download
 ## @name IMAP_NO_NEW_MESSAGES
 ## @loc None
 5056=Server neobsahuje žiadne nové správy.
 
 ## @name IMAP_DEFAULT_ACCOUNT_NAME
 ## @loc None
 5057=Pošta pre %S
 
@@ -383,19 +383,19 @@ 5082=Spravovať priečinok
 ## @name IMAP_UNKNOWN_USER
 ## @loc None
 5083=Neznámy
 
 ## @name IMAP_SERVER_DOESNT_SUPPORT_ACL
 ## @loc None
 5084=Tento server nepodporuje zdieľané priečinky.
 
-## @name IMAP_ACL_EXPUNGE_RIGHT                         
-## @loc None                                  
-5085=Vymazať                                  
+## @name IMAP_ACL_EXPUNGE_RIGHT
+## @loc None
+5085=Vymazať
 
 ## @name IMAP_SERVER_DISCONNECTED
 ## @loc None
 5090=Server %S sa odpojil. Server sa možno vypína alebo je problém so sieťou.
 
 ## @name IMAP_REDIRECT_LOGIN_FAILED
 ## @loc None
 5091=Prihlásenie zlyhalo.
--- a/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
@@ -31,17 +31,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
-# The following are used by the import code to display status/error 
+# The following are used by the import code to display status/error
 # and informational messages
 #
 
 # Success message when no address books are found to import
 ## @name IMPORT_NO_ADDRBOOKS
 ## @loc None
 2000=Neboli nájdené adresáre vhodné na importovanie.
 
@@ -298,17 +298,17 @@ ImportMailFailed=Nastala chyba pri importovaní pošty z %S
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportMailSuccess=Pošta z %S bola úspešne naimportovaná.
 
 # Error string for address import
 ImportAddressBadModule=Nepodarilo sa spustiť modul pre import adresárov.
 ImportAddressNotFound=Nepodarilo sa nájsť žiadne adresáre pre import. Overte, prosím, že je aplikácia správne nainštalovaná na tomto počítači.
 ImportEmptyAddressBook=Adresár %S je prázdny a nie je možné ho importovať.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
-ImportAddressFailed=Nastala chyba pri importovaní adries z %S
+ImportAddressFailed=Pri importovaní pošty z %S sa vyskytla chyba.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportAddressSuccess=Adresy boli úspešne naimportované z %S.
 
 # Error string for filters import
 ImportFiltersBadModule=Nie je možné načítať modul na import filtrov.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersFailed=Pri importovaní filtrov z %S sa vyskytla chyba.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
@@ -325,24 +325,24 @@ AddrProgressMeterText=Konvertujú sa adresáre z %S
 #Import file dialog strings
 ImportSelectSettings=Vyberte súbor s nastavením
 ImportSelectMailDir=Vyberte priečinok s poštou
 ImportSelectAddrDir=Vyberte priečinok s adresármi
 ImportSelectAddrFile=Vyberte priečinok s adresármi
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-# LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book 
+# LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book
 # files from the Netscape Communicator 4 releases.
 # Comm4.xTo6.xImport user selection string
 Comm4xImportName=Communicator 4.x
 Comm4xFiles=Súbory adresárov Communicatora 4.x (*.na2)
 
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=Importovaná pošta
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=Import - %S
- 
+
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # strings profile dialog that comes up when importing mail from 4.x
 profileTitle=Communicator 4.x - profily
 profileText=Vyberte si profil obsahujúci lokálnu poštu, ktorú chcete importovať:
--- a/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
@@ -94,17 +94,17 @@ 4006=Nastala chyba počas ukladania správy. Uistite sa, že máte právo zapisovať do súborového systému a na zápis správy je dostatok miesta.
 ## @loc None
 4029=Tento priečinok sa spracúva. Čakajte prosím, kým sa spracovanie dokončí.
 
 # Status - connecting to host
 ## @name POP3_CONNECT_HOST_CONTACTED_SENDING_LOGIN_INFORMATION
 ## @loc None
 4007=Pripojenie k serveru úspešné, prebieha prihlasovanie…
 
-# Status - no messages to download 
+# Status - no messages to download
 ## @name POP3_NO_MESSAGES
 ## @loc None
 4008=Na serveri nie je žiadna nová pošta.
 
 # Status - messages received after the download
 ## @name POP3_DOWNLOAD_COUNT
 ## @loc None
 #LOCALIZATION NOTE (4009): Do not translate %ld in the following line.
@@ -114,33 +114,33 @@ 4008=Na serveri nie je žiadna nová pošta.
 4009=Prijatých %ld z %ld správ
 
 # Status - retr failure from the server
 ## @name POP3_RETR_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4012): Do not translate the word "POP3" below.
 4012=Vykonanie príkazu RETR bolo neúspešné. Chyba pri prijímaní správy.
 
-# Status - password undefined 
+# Status - password undefined
 ## @name POP3_PASSWORD_UNDEFINED
 ## @loc None
 4013=Chyba pri získavaní hesla pre poštu.
 
-# Status - username undefined 
+# Status - username undefined
 ## @name POP3_USERNAME_UNDEFINED
 ## @loc None
 4014=Pre tento server ste nenastavili používateľské meno. Nastavte ho v nastavení účtu a skúste to znovu.
 
 # Status - list failure
 ## @name POP3_LIST_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4015): Do not translate the word "POP3" below.
 4015=Vykonanie príkazu LIST bolo neúspešné. Chyba pri získavaní ID a veľkosti správy.
 
-# Status - delete error 
+# Status - delete error
 ## @name POP3_DELE_FAILURE
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "POP3" below.
 4016=Vykonanie príkazu DELE bolo neúspešné. Chyba pri označení správy ako odstránená.
 
 ## @name POP3_ENTER_PASSWORD_PROMPT
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE(4016): Do not translate the word "%1$s@%2$s" below.
--- a/suite/chrome/mailnews/mailTasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/mailTasksOverlay.dtd
@@ -1,14 +1,14 @@
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (messengerCmd.label): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY messengerCmd.label					"Pošta a diskusné skupiny">
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey				"o">
 <!ENTITY messengerCmd.commandkey			"2">
-<!ENTITY addressBookCmd.label				"Adresár"> 
+<!ENTITY addressBookCmd.label				"Adresár">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey			"A">
 <!ENTITY addressBookCmd.commandkey			"5">
 
 <!ENTITY taskMessenger.tooltip "Pošta a diskusné skupiny">
 <!ENTITY taskAddressBook.tooltip "Adresár kontaktov">
 
 <!-- searchAddressesCmd is also used by addressbook -->
 <!ENTITY searchAddressesCmd.label            "Hľadať adresy…">
--- a/suite/chrome/mailnews/mapi/mapi.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/mapi/mapi.properties
@@ -1,24 +1,9 @@
-# Mail Integration Dialog
-dialogTitle=%S
-dialogText=Chcete používať %S ako predvolený program pre poštu?
-checkboxText=Nabudúce toto okno už nezobrazovať
-
 # MAPI Messages
 loginText=Zadajte vaše heslo pre %S:
 loginTextwithName=Zadajte vaše meno a heslo
 loginTitle=%S
 PasswordTitle=%S
 
-# MAPI Error Messages
-errorMessage=%S nemožno nastaviť ako predvolený program pre poštu, pretože nie je možné aktualizovať registre. Skontrolujte, či máte právo zápisu do registrov, alebo sa obráťte na systémového administrátora a potom pokus zopakujte.
-errorMessageTitle=%S
-
 # MAPI Security Messages
 mapiBlindSendWarning=Nejaký program sa pokúša odoslať e-mail pomocou vášho používateľského profilu. Naozaj chcete túto e-mailovú správu odoslať?
 mapiBlindSendDontShowAgain=Upozorniť v prípade, ak sa iný program pokúsi odoslať e-mailovú správu z môjho profilu
-
-#Default Mail Display String
-# localization note, %S is the vendor name
-defaultMailDisplayTitle=%S
-
-
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -47,17 +47,16 @@
 <!ENTITY newMessage.label "Nová správa">
 <!ENTITY newMessage.accesskey "N">
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Priečinok…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Priečinok hľadania…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY newAccountCmd.label "Účet…">
 <!ENTITY newAccountCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY openMessageMenu.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Otvoriť uložené správy…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Prílohy">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Uložiť ako">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Súbor">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "S">
@@ -72,17 +71,16 @@
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Všetky účty">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Prijať všetky nové správy">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "t">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Prijať ďalších 500 správ">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Odoslať neodoslané správy">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "d">
-<!ENTITY loadFirstDraft.label			"Načítať prvú rozpísanú správu">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY renameFolder.label "Premenovať priečinok…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY compactFolders.label "Vykonať údržbu priečinkov">
 <!ENTITY compactFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Vyprázdniť kôš">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "z">
@@ -96,17 +94,16 @@
 <!ENTITY downloadSelectedCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY downloadFlaggedCmd.label "Prijať správy označené vlajkou">
 <!ENTITY downloadFlaggedCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.key "p">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Ukážka pred tlačou">
 <!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "e">
-<!ENTITY printPreviewCmd.key "v">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "a">
 
 <!-- Edit Menu -->
 <!ENTITY deleteMsgCmd.label "Odstrániť správu">
 <!ENTITY deleteMsgCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.label "Obnoviť správu">
 <!ENTITY undeleteMsgCmd.accesskey "O">
@@ -124,40 +121,34 @@
 <!ENTITY unsubscribeNewsgroupCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY selectMenu.label "Vybrať">
 <!ENTITY selectMenu.accesskey "b">
 <!ENTITY selectThreadCmd.label "Vlákno">
 <!ENTITY selectThreadCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY selectThreadCmd.key "a">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.label "Správy označené vlajkou">
 <!ENTITY selectFlaggedCmd.accesskey "S">
-<!ENTITY selectInvertCmd.label ".Invertovať výber">
-<!ENTITY selectInvertCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY folderPropsCmd.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY folderPropsFolderCmd.label "Vlastnosti priečinka…">
 <!ENTITY folderPropsNewsgroupCmd.label "Vlastnosti diskusnej skupiny…">
 <!ENTITY folderPropsCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Nastavenie účtov…">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY undoDeleteMsgCmd.label "Obnoviť odstránenú správu">
 <!ENTITY redoDeleteMsgCmd.label "Znovu odstrániť správu">
 <!ENTITY undoMoveMsgCmd.label "Späť presunúť správu">
 <!ENTITY redoMoveMsgCmd.label "Znovu presunúť správu">
 <!ENTITY undoCopyMsgCmd.label "Späť kopírovať správy">
 <!ENTITY redoCopyMsgCmd.label "Znovu kopírovať správu">
 <!ENTITY undoDefaultCmd.label "Späť">
 <!ENTITY redoDefaultCmd.label "Znovu">
-<!ENTITY editDraftCmd.label "Upraviť rozpísanú správu">
-<!ENTITY editDraftCmd.accesskey "U">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.label "Panel nástrojov pošty">
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.accesskey "n">
-<!ENTITY customizeToolbar.label "Prispôsobiť…">
-<!ENTITY customizeToolbar.accesskey "P">
 
 <!-- showSearchToolbarCmd is also used by addressbook -->
 <!ENTITY showSearchToolbarCmd.label		"Panel Vyhľadávanie">
 <!ENTITY showSearchToolbarCmd.accesskey	"e">
 
 <!ENTITY showLocationToolbarCmd.label "Panel s adresou">
 <!ENTITY showLocationToolbarCmd.accesskey "a">
 
@@ -217,18 +208,16 @@
 <!ENTITY groupBySort.label "Triedením zoskupiť">
 <!ENTITY groupBySort.accesskey "T">
 <!ENTITY msgsMenu.label "Správy">
 <!ENTITY msgsMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY threads.label "Vlákna">
 <!ENTITY threads.accesskey "V">
 <!ENTITY allMsgsCmd.label "Všetky">
 <!ENTITY allMsgsCmd.accesskey "V">
-<!ENTITY expandOrCollapseMenu.label "Rozbaliť/Zbaliť">
-<!ENTITY expandOrCollapseMenu.accesskey "b">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.label "Rozbaliť všetky vlákna">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY expandAllThreadsCmd.key "*">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.label "Zbaliť všetky vlákna">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY collapseAllThreadsCmd.key "\">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.label "Neprečítané">
 <!ENTITY unreadMsgsCmd.accesskey "N">
@@ -239,18 +228,16 @@
 <!ENTITY ignoredThreadsCmd.label "Ignorované vlákna">
 <!ENTITY ignoredThreadsCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY headersMenu.label "Hlavičky">
 <!ENTITY headersMenu.accesskey "H">
 <!ENTITY headersAllCmd.label "Všetky">
 <!ENTITY headersAllCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY headersNormalCmd.label "Normálne">
 <!ENTITY headersNormalCmd.accesskey "N">
-<!ENTITY headersBriefCmd.label ".Stručné">
-<!ENTITY headersBriefCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY bodyMenu.label "Telo správy ako">
 <!ENTITY bodyMenu.accesskey "T">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.label "Pôvodné HTML">
 <!ENTITY bodyAllowHTML.accesskey "P">
 <!ENTITY bodySanitized.label "Jednoduché HTML">
 <!ENTITY bodySanitized.accesskey "J">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.label "Iba text">
 <!ENTITY bodyAsPlaintext.accesskey "I">
@@ -258,63 +245,43 @@
 <!ENTITY viewAttachmentsInlineCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY reloadCmd.label "Obnoviť">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY stopCmd.label "Zastaviť">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód správy">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY pageSourceCmd.key "u">
-<!ENTITY translateMenu.label ".Preložiť">
-
-<!-- Search Menu -->
-<!-- searchMenu is also used by addressbook -->
-<!ENTITY searchMenu.label "Hľadať">
-<!ENTITY searchMenu.accesskey "H">
 
 <!ENTITY findCmd.label "Hľadať v tejto správe…">
 <!ENTITY findCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY findCmd.key "f">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať znova">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "g">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať predchádzajúce">
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "p">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "g">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchCurrentCmd.label) : Do not translate "&lt;" and "&gt;" in below line. -->
-<!ENTITY searchCurrentCmd.label ".Hľadať v &lt;aktuálnom&gt;">
-<!ENTITY searchCurrentCmd.accesskey "">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchParentCmd.label) : Do not translate "&lt;" and "&gt;" in below line. -->
-<!ENTITY searchParentCmd.label ".Hľadať v &lt;nadradenom&gt;">
-<!ENTITY searchParentCmd.accesskey "">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchParentParentCmd.label) : Do not translate "&lt;" and "&gt;" in below line. -->
-<!ENTITY searchParentParentCmd.label ".Hľadať v &lt;nadradenom nadradeného&gt;">
-<!ENTITY searchParentParentCmd.accesskey "">
 
 <!-- Go Menu -->
 
 <!ENTITY goMenu.label "Prejsť na">
 <!ENTITY goMenu.accesskey "r">
-<!ENTITY firstUnreadMsgCmd.label ".Prvú neprečítanú správu">
-<!ENTITY firstUnreadMsgCmd.accesskey "u">
-<!ENTITY firstFlaggedMsgCmd.label ".Prvú správu označenú vlajkou">
-<!ENTITY firstFlaggedMsgCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY nextMenu.label "Nasledujúca">
 <!ENTITY nextMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY nextMsgCmd.label "Správa">
 <!ENTITY nextMsgCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY nextMsgCmd.key "f">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.label "Neprečítaná správa">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.key "n">
 <!ENTITY nextFlaggedMsgCmd.label "Správa označenú vlajkou">
 <!ENTITY nextFlaggedMsgCmd.accesskey "o">
-<!ENTITY nextUnflaggedMsgCmd.label "Neoznačená správu">
 <!ENTITY nextUnreadThread.label "Neprečítané vlákno">
 <!ENTITY nextUnreadThread.accesskey "t">
 <!ENTITY nextUnreadThread.key "t">
 <!ENTITY prevMenu.label "Predchádzajúca">
 <!ENTITY prevMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY prevMsgCmd.label "Správa">
 <!ENTITY prevMsgCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY prevMsgCmd.key "b">
@@ -322,20 +289,16 @@
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
 <!ENTITY goBackCmd.label "Naspäť">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Dopredu">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.label "Správu označenú vlajkou">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.accesskey "v">
-<!ENTITY backCmd.label "Naspäť">
-<!ENTITY backCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY forwardCmd.label ".Dopredu">
-<!ENTITY forwardCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY startPageCmd.label "Úvodná stránka">
 <!ENTITY startPageCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY msgMenu.label "Správa">
 <!ENTITY msgMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY newMsgCmd.label "Nová správa">
 <!ENTITY newMsgCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.label "Správa">
 <!ENTITY newNewMsgCmd.accesskey "S">
@@ -383,20 +346,16 @@
 <!ENTITY killSubthreadMenu.key "k">
 <!ENTITY watchThreadMenu.label "Sledovať vlákno">
 <!ENTITY watchThreadMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY watchThreadMenu.key "w">
 <!ENTITY fileHereMenu.label "Presunúť sem">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY copyHereMenu.label "Kopírovať sem">
 <!ENTITY copyHereMenu.accesskey "K">
-<!ENTITY addSenderToAddressBookCmd.label ".Pridať odosielateľa do Adresára">
-<!ENTITY addSenderToAddressBookCmd.accesskey "s">
-<!ENTITY addAllToAddressBookCmd.label ".Pridať všetkých do Adresára">
-<!ENTITY addAllToAddressBookCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY tagMenu.label "Popis">
 <!ENTITY tagMenu.accesskey "O">
 <!ENTITY tagCustomize.label "Prispôsobiť…">
 <!ENTITY tagCustomize.accesskey "P">
 <!ENTITY tagCmd0.key "0">
 <!ENTITY tagCmd1.key "1">
 <!ENTITY tagCmd2.key "2">
 <!ENTITY tagCmd3.key "3">
@@ -406,18 +365,16 @@
 <!ENTITY tagCmd7.key "7">
 <!ENTITY tagCmd8.key "8">
 <!ENTITY tagCmd9.key "9">
 <!ENTITY markMenu.label "Označiť">
 <!ENTITY markMenu.accesskey "z">
 <!ENTITY markAsReadCmd.label "Ako prečítanú">
 <!ENTITY markAsReadCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY markAsReadCmd.key "m">
-<!ENTITY markAsUnreadCmd.label "Ako neprečítanú">
-<!ENTITY markAsUnreadCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.label "Vlákno ako prečítané">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.key "r">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.label "Ako prečítanú podľa dátumu…">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.key "c">
 <!ENTITY markAllReadCmd.label "Všetky ako prečítané">
 <!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "a">
@@ -506,18 +463,16 @@
 <!ENTITY printButton.tooltip "Vytlačiť vybranú správu">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Zastaviť aktuálny prenos">
 <!ENTITY throbber.tooltip "Prejsť na domovskú stránku &vendorShortName;">
 <!ENTITY junkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako nevyžiadané (SPAM)">
 <!ENTITY notJunkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako Nie Spam">
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label "Hotovo">
-<!ENTITY unreadCountText.label "Neprečítané: ">
-<!ENTITY totalCountText.label " Spolu: ">
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Otvoriť správu v novom okne">
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "m">
 <!ENTITY contextEditAsNew.label "Upraviť ako novú…">
 <!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "n">
 <!ENTITY contextReplySender.label "Odpovedať odosielateľovi">
 <!ENTITY contextReplySender.accesskey "d">
@@ -576,21 +531,21 @@
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Nastavenie…">
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "N">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!-- also used by addressbook -->
 <!ENTITY SearchSubjectOrFrom.label "Predmet alebo Od obsahuje:">
-<!ENTITY SearchSubjectOrFrom.accesskey "P">
+<!ENTITY SearchSubjectOrFrom.accesskey "e">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "Meno alebo Email obsahuje:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "M">
 <!ENTITY advancedButton.label "Rozšírené…">
-<!ENTITY advancedButton.accesskey "R">
+<!ENTITY advancedButton.accesskey "o">
 
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
 
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage.label "&brandShortName; si myslí, že táto správa je nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkBarButton.label "Nie je nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -32,42 +32,37 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-#
 # The following are used by the messenger application
-#
-renameAccount=Premenovať účet…
-renameNewsAccount=Premenovať účet diskusných skupín…
 renameFolder=Premenovať priečinok…
 compactFolder=Vykonať údržbu tohto priečinka
 removeAccount=Odstrániť účet…
-removeNewsAccount=Odstrániť účet diskusných skupín…
 removeFolder=Odstrániť priečinok
 newFolderMenuItem=Priečinok…
 newSubfolderMenuItem=Podpriečinok…
 newFolder=Nový priečinok…
 newSubfolder=Nový podpriečinok…
 folderProperties=Vlastnosti priečinka
 getMessages=Prijať správy
 getMessagesFor=Prijať správy na účte
 getNextNMessages=Prevziať ďalších %S správ
 advanceNextPrompt=Prejsť na nasledujúcu neprečítanú správu v priečinku %S?
 titleNewsPreHost=na
 titleMailPreHost=pre
 replyToSender=Odpoveď odosielateľovi
 reply=Odpovedať
 EMLFiles=Súbory s poštou
 OpenEMLFiles=Otvoriť správu
-# LOCALIZATION NOTES(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml" 
+# LOCALIZATION NOTES(defaultSaveMessageAsFileName): Do not translate ".eml"
 # in the line below. Also, the complete file name should 8.3
 defaultSaveMessageAsFileName=sprava.eml
 SaveMailAs=Uložiť správu ako
 SaveAttachment=Uložiť prílohu
 SaveAllAttachments=Uložiť všetky prílohy
 LoadingMessageToPrint=Načítava sa tlačený dokument…
 MessageLoaded=Správa načítaná…
 PrintingMessage=Tlačí sa správa…
@@ -77,17 +72,16 @@ PrintPreviewCard=Vytvára sa ukážka pred tlačou karty…
 PrintingAddrBook=Tlačí sa adresár…
 PrintPreviewAddrBook=Vytvára sa ukážka pred tlačou adresára…
 PrintingComplete=Hotovo.
 PreviewTitle=%S - %S
 LoadingMailMsgForPrint=(Načítava sa obsah pre Tlač)
 LoadingMailMsgForPrintPreview=(Načítava sa obsah pre Ukážku pred tlačou)
 saveAttachmentFailed=Nepodarilo sa uložiť prílohu. Skontrolujte názov súboru a skúste to znova.
 saveMessageFailed=Nepodarilo sa uložiť správu. Skontrolujte názov súboru a skúste to znova.
-notDownloaded=(Neprevzaté)
 fileExists=%S už existuje. Chcete ho nahradiť?
 
 downloadingNewsgroups=Preberanie skupín pre použitie v režime offline
 downloadingMail=Preberá sa pošta pre použitie v režime offline
 sendingUnsent=Odosielanie neodoslaných správ
 
 folderExists=Priečinok s týmto názvom už existuje. Zadajte iný názov.
 folderCreationFailed=Priečinok sa nepodarilo vytvoriť, pretože zadaný názov obsahuje neznámy znak. Zadajte iný názov a skúste to znova.
@@ -116,17 +110,16 @@ folderRenameFailed=Nepodarilo sa premenovať priečinok. Možno sa práve spracováva alebo nový názov nie je platným názvom priečinka.
 verboseFolderFormat=%1$S na %2$S
 # LOCALIZATION NOTES(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
 filterFolderTruncateFailed=Po presunutí správy do priečinka '%1$S' nastala chyba spracovania priečinka Doručená pošta. Pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikáciu %2$S a odstrániť súbor INBOX.msf.
 
 mailboxTooLarge=Priečinok %S je plný a nie je možné, aby obsahoval viac správ. Na vytvorenie priestoru pre ďalšie správy odstráňte niektoré staré alebo nevyžiadané správy a vykonajte údržbu priečinka.
 errorGettingDB=Nemožno otvoriť súbor súhrnu pre %S. Možno ide o chybu na disku alebo cesta k súboru je príliš dlhá.
 
 defaultServerTag=(predvolené)
-useDefaultServer=Použiť predvolený server
 
 # Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
 messageUnread=Neprečítané
 messageHasFlag=S vlajkou
 messageHasAttachment=Má prílohu
 messageJunk=Nevyžiadané
 messageExpanded=Rozbalené
 messageCollapsed=Zbalené
@@ -292,17 +285,17 @@ mail.addr_book.show_phonetic_fields=fals
 #  otherwise mm/dd/yyyy (option 3) is used
 #
 mailnews.search_date_format=0
 # separator for search date (e.g. "/", "-"), or empty when search_date_format is zero
 mailnews.search_date_separator=
 # leading zeros for day and month values, not used if mailnews.search_date_format is not zero
 mailnews.search_date_leading_zeros=true
 
-# offline msg 
+# offline msg
 nocachedbodybody=Telo tejto správy nebolo prevzaté zo servera na prečítanie \
 v režime offline. Ak si chcete túto správu prečítať, musíte sa pripojiť k sieti. \
 Z ponuky Súbor vyberte položku Režim offline a zrušte označenie položky Pracovať \
 v režime offine. \
 Nezabudnite, že je možné vybrať, ktoré správy alebo priečinky chcete čítať v režime offline. \
 To urobíte kliknutím na položku Režim offline v ponuky Súbor a zvolením položky \
 Prijať/Synchronizovať. Môžete upraviť aj nastavenie miesta na disku, aby ste zabránili \
 preberaniu veľkých správ.
@@ -315,42 +308,38 @@ mailAcctType=Pošta
 newsAcctType=Diskusie
 
 # LOCALIZATION NOTES(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
 nocachedbodytitle=<TITLE>Na zobrazenie tejto správy prejsť do režimu online</TITLE>\n
 
 # mailWindowOverlay.js
 confirmUnsubscribeTitle=Potvrdenie odhlásenia
 confirmUnsubscribeText=Naozaj chcete odhlásiť odoberanie správ z %S?
-cannotHaveTwoFilterRulesDialogs=Dialógové okno Úprava filtra
-cannotHaveTwoFilterRulesText=Filter sa nedá vytvoriť, pretože dialógové okno 'Úprava filtra' je už otvorené. Zatvorte toto okno a skúste to znova.
 
 # msgHdrViewOverlay.js
 deleteAttachments=Nasledovné prílohy budú z tejto správy natrvalo odstránené:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
 detachAttachments=Nasledovné prílohy boli úspešne uložené a teraz budú natrvalo odstránené z tejto správy:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
 deleteAttachmentFailure=Vybrané prílohy sa nepodarilo odstrániť.
-# LOCALIZATION NOTES(attachmentDeletePrefix): Do not translate until foreign language attachment names are fixed
-attachmentDeletePrefix=Odstránené: %S
 
 # This is the format for prepending accesskeys to the
 # each of the attachments in the file|attachments menu:
 #  ie: 1 file.txt
 #    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 # Connection Error Messages
 101=Neznáma chyba
 102=Nepodarilo sa pripojiť k serveru %S.
 103=K serveru %S sa nedá pripojiť, požiadavka bola odmietnutá.
 104=Čas na pripojenie k serveru %S vypršal.
 
 recipientSearchCriteria=Predmet alebo Adresát obsahuje:
 fromSearchCriteria=Predmet alebo Od obsahuje:
 
-# LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the number of new messages 
+# LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the number of new messages
 biffNotification_message=má %1$S novú správu
 biffNotification_messages=má nové správy (celkom: %1$S)
 
 # For the Quota tab in the mail folder properties dialog
 quotaUsedFree=Využitých %S z %S kB
 quotaPercentUsed=Zaplnené: %S%%
 
 # for message views
--- a/suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
@@ -31,19 +31,10 @@
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Labels -->
-<!ENTITY subscribechoosethis.label "vybrať tento server diskusných skupín">
-<!ENTITY subscribeclickhere.label "kliknutím sem vyberte server diskusných skupín">
 <!ENTITY newfolderchoosethis.label "vybrať ako rodiča">
-<!ENTITY newfolderclickhere.label "Kliknutím sem vybrať">
-<!ENTITY renamefolderchoosethis.label "zvoliť tento priečinok">
-<!ENTITY renamefolderclickhere.label "kliknutím sem vyberte tento priečinok">
 <!ENTITY filemessageschoosethis.label "zvoliť tento priečinok">
-<!ENTITY filemessagesclickhere.label "kliknutím sem vyberte tento priečinok">
-<!ENTITY chooseaccountclickhere.label "Kliknutím sem zvoľte účet">
-<!ENTITY choosefolderclickhere.label "Kliknutím sem zvoľte priečinok">
-<!ENTITY chooseserverToDeferTo.label "kliknutím sem vyberte účet pre ukladanie správ">
--- a/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
 under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
- 
+
 <!ENTITY toField.label "Komu: ">
 <!ENTITY fromField.label "Od: ">
 <!ENTITY senderField.label "Odosielateľ: ">
 <!ENTITY organizationField.label "Organizácia: ">
 <!ENTITY replyToField.label "Odpoveď na: ">
 
 <!ENTITY subjectField.label "Predmet: ">
 <!--# LOCALIZATION NOTE (ccField.label): DONT_TRANSLATE -->
--- a/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgHdrViewPopup.dtd
@@ -39,15 +39,13 @@
 <!ENTITY AddToAddressBook.label      "Pridať do adresára kontaktov…">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey    "P">
 <!ENTITY SendMailTo.label         "Napísať správu pre…">
 <!ENTITY SendMailTo.accesskey       "s">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label      "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey    "K">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.label      "Vytvoriť filter z…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey    "f">
-<!ENTITY BlockAddress.label        "Blokovať adresu">
-<!ENTITY BlockAddress.accesskey      "B">
 <!ENTITY copyLinkCmd.label         "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey       "a">
 <!ENTITY CopyMessageId.label        "Kopírovať ID správy">
 <!ENTITY OpenMessageForMsgId.label     "Otvoriť správu s ID">
 <!ENTITY OpenBrowserWithMsgId.label    "Otvoriť prehliadač s ID správy">
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.dtd
@@ -10,11 +10,11 @@
 <!ENTITY useQuickMode.label "Zobraziť stručný obsah príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
 <!ENTITY useQuickMode.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY manageSubscriptions.label "Správa odoberania…">
 <!ENTITY manageSubscriptions.accesskey "S">
 
 <!-- entities from defaults/isp/rss.rdf -->
 <!ENTITY rss.accountName "Kanály RSS">
-<!ENTITY rss.wizardShortName "RSS"> 
+<!ENTITY rss.wizardShortName "RSS">
 <!ENTITY rss.wizardLongName "Účet pre kanály RSS">
 <!ENTITY rss.wizardLongName.accesskey "R">
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
@@ -15,17 +15,17 @@ subscribe-OPMLExportFileName=Thunderbird
 subscribe-errorInvalidOPMLFile=Súbor %S nie je pravdepodobne platným súborom typu OPML alebo pri importe došlo k chybe.
 
 subscribe-OPMLExportOPMLFilesFilterText=Súbory OPML
 
 #LOCALIZATION NOTE: %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
 subsribe-confirmFeedDeletionTitle=Odstrániť kanál RSS
 subsribe-confirmFeedDeletion=Naozaj chcete zrušiť odber kanála RSS: \n %S?
 
-# when downloading new feed items from the subscribe dialog. 
+# when downloading new feed items from the subscribe dialog.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate %d in the following line.
 # The first %S will receive the number of messages received so far;
 # the second %S will receive the total number of messages
 subscribe-fetchingFeedItems=Preberajú sa príspevky (%S z %S)
 
 newsblog-noNewArticlesForFeed=Pre tento kanál RSS nie sú dostupné žiadne nové príspevky.
 newsblog-networkError=Kanál %S sa nepodarilo nájsť. Overte jeho názov a pokus zopakujte.
 newsblog-invalidFeed=%S nie je platným kanálom RSS.
--- a/suite/chrome/mailnews/oeImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/oeImportMsgs.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
-# The following are used by the outlook express import code to display status/error 
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name OEIMPORT_NAME
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2000): DONT_TRANSLATE
 2000=Outlook Express
--- a/suite/chrome/mailnews/offline.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/offline.properties
@@ -32,54 +32,52 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 
-# 
+#
 # Download Messages Prompt
-# 
-downloadMessagesWindowTitle=Pracovať v režime offline 
+#
+downloadMessagesWindowTitle=Pracovať v režime offline
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 downloadMessagesLabel=Chcete prevziať správy pre použitie \nv režime offline predtým, ako prejdete do režimu offlinee?\n\n
 
 downloadMessagesCheckboxLabel=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu offline
 downloadMessagesDownloadButtonLabel=Prevziať
 downloadMessagesNoDownloadButtonLabel=Nepreberať
 downloadMessagesCancelButtonLabel=Zrušiť
 
-# 
+#
 # Send Messages Prompt
-# 
+#
 sendMessagesWindowTitle=Pracovať v režime offline
 
 sendMessagesLabel2=Chcete teraz odoslať doteraz neodoslané správy?
 sendMessagesCheckboxLabel=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu online
 sendMessagesSendButtonLabel=Odoslať
 sendMessagesNoSendButtonLabel=Neodoslať
 sendMessagesCancelButtonLabel=Zrušiť
 
-# 
-# GetMessages While Offline Prompt 
-# 
+#
+# GetMessages While Offline Prompt
+#
 getMessagesOfflineWindowTitle=Prijatie správ
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 getMessagesOfflineLabel=Momentálne ste v režime offline. Chcete prejsť do \nonline a prevziať nové správy?
 getMessagesOfflineGoButtonLabel=Prejsť do režimu online
-getMessagesOfflineCancelButtonLabel=Zrušiť
 
-# 
+#
 # Send Messages Offline Prompt
-# 
+#
 sendMessagesOfflineWindowTitle=Odoslané správy
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
 sendMessagesOfflineLabel=Momentálne ste v režime offline. Chcete prejsť do režimu \nonline a odoslať vašu neodoslanú poštu?\n\n
 sendMessagesOfflineGoButtonLabel=Prejsť do režimu online
-sendMessagesOfflineCancelButtonLabel=Zrušiť
--- a/suite/chrome/mailnews/outlookImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/outlookImportMsgs.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
-# The following are used by the outlook express import code to display status/error 
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name OUTLOOKIMPORT_NAME
 ## @loc None
 ## LOCALIZATION NOTE (2000): DONT_TRANSLATE
 2000=Outlook
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountManager.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountManager.dtd
@@ -1,22 +1,19 @@
 <!-- extracted from AccountManager.xul -->
 
 <!ENTITY accountManagerTitle.label "Nastavenie účtov">
 
 <!ENTITY addAccountButton.label "Pridať účet…">
 <!ENTITY addAccountButton.accesskey "P">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Nastaviť ako predvolený">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "N">
-<!ENTITY duplicateButton.label "Duplikovať">
 <!ENTITY removeButton.label "Odstrániť účet">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "O">
 
-<!ENTITY duplicate.label "Duplikovať">
-
 <!-- AccountManager.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
   Localizers ONLY can increase these widths if they are having difficulty getting
   panel content to fit. 1em = the width of the letter 'm' in the selected font.
   XUL/FE DEVELOPERS: DO NOT MODIFY THIS VALUE. It represents the correct size of
   this window for en-US. -->
 <!ENTITY accountManager.size "width: 71em; height: 50em;">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
@@ -25,52 +25,39 @@
 	2, Use localized full name instead of "John Smith"
 -->
 <!ENTITY fullnameExample.label "(napr. &quot;Janko Mrkvička&quot;).">
 <!ENTITY fullnameLabel.label "Vaše meno:">
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "V">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "E">
-<!ENTITY emailDesc.label "Zadajte vašu e-mailovú adresu. Túto adresu budú ostatní používať pre odosielanie správ vám">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (emailExample.label) : do not translate "user@example.net" in below line -->
-<!ENTITY emailExample.label "(napr. pouzivatel@priklad.sk).">
 
 <!-- Entities for Server page -->
 
 <!ENTITY serverTitle.label "Informácie o serveri">
-<!ENTITY incomingServerTitle.label "Server pre príjem pošty">
 <!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Zvoľte typ servera pre príjem pošty.">
-<!ENTITY incomingServerTypeLabel.label "Typ servera:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
 <!ENTITY incomingServerNameDesc.label "Zadajte názov vášho servera pre prichádzajúcu poštu (napr. &quot;mail.firma.sk&quot;).">
 <!ENTITY incomingServerLabel.label "Server pre príjem pošty:">
 <!ENTITY incomingServerLabel.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
 <!ENTITY newsServerNameDesc.label "Zadajte názov vášho diskusného (NNTP) servera (napríklad &quot;news.example.net&quot;).">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServerTitle.label) : Do not translate "SMTP" in below line -->
-<!ENTITY smtpServerTitle.label "Server pre odosielanie pošty (SMTP)">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServerDesc.label) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
 <!ENTITY smtpServerDesc.label "Zadajte názov vášho servera pre odosielanie pošty (SMTP) (napríklad &quot;smtp.priklad.sk&quot;).">
 <!ENTITY smtpServerLabel.label "Server pre odosielanie pošty:">
 <!ENTITY smtpServerLabel.accesskey "o">
 <!ENTITY newsServerLabel.label "Server diskusných skupín:">
 <!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
-<!ENTITY nntpType.label "Diskusný server">
-<!-- for when the user has an SMTP server pre-configured -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (currentSmtpBefore.label) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
-   this variable. Also, translate currentSmtpBefore.label and currentSmtpAfter.label as a single sentence,
-	 inserting text after the "&quot;" entity in currentSmtpAfter.label, if required grammatically
--->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "Pre odosielanie pošty bude použitý váš aktuálne nastavený server SMTP, &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp1.suffix "&quot;. Nastavenie servera pre odosielanie pošty môžete upraviť cez položku Nastavenie účtov v ponuke Upraviť.">
 
 <!-- Entities for Login page -->
@@ -97,17 +84,16 @@
 <!ENTITY haveSmtp3.prefix "Váš server pre odosielanie pošty, &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp3.suffix "&quot;, je zhodný s vašim serverom pre príjem pošty. Používateľské meno pre príjem pošty sa použije aj pri odosielaní pošty. Nastavenie servera pre odosielanie pošty môžete upraviť cez položku Nastavenie účtov v ponuke Upraviť.">
 
 <!-- Entities for Account name page -->
 
 <!ENTITY accnameTitle.label "Názov účtu">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accnameDesc.label) : do not translate any "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY accnameDesc.label "Zadajte názov tohto účtu (napr. &quot;Osobná pošta&quot;, &quot;Práca&quot;, &quot;Diskusia&quot;…).">
-<!ENTITY accnameExample.label "Napríklad Domáci účet, Pracovný účet alebo Diskusný účet">
 <!ENTITY accnameLabel.label "Názov účtu:">
 <!ENTITY accnameLabel.accesskey "z">
 
 <!-- Entities for Done (Congratulations) page -->
 
 <!ENTITY completionTitle.label "Gratulujeme!">
 <!ENTITY completionText.label "Skontrolujte správnosť nasledujúcich informácií.">
 <!ENTITY serverTypePrefix.label "Typ servera pre príjem pošty:">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-copies.dtd
@@ -1,23 +1,19 @@
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Kópie a priečinky">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "Pri odosielaní správ automaticky:">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Uložiť kópiu do:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "U">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Umiestniť odpovede v priečinku, v ktorom sa nachádza pôvodná správa">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "m">
-<!ENTITY chooseFolderButton.label "Vybrať priečinok:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
 <!ENTITY bccAddress.label 'Odoslať Skrytú kópiu (BCC) na tieto adresy:'>
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "S">
-<!ENTITY specialFolderTitle.label "Špeciálne priečinky">
-<!ENTITY draftMailFolder.label "Návrhy správ ukladať do:">
-<!ENTITY templateMailFolder.label "Šablóny správ ukladať do:">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Pri ukladaní správ zobraziť dialógové okno s potvrdením">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "b">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "priečinok &quot;Odoslaná pošta&quot; v účte:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "k">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "inde:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "i">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-identities-list.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-identities-list.dtd
@@ -1,8 +1,7 @@
-<!ENTITY identitiesListTitle.label "Identity priradené k tomuto účtu">
 <!ENTITY identitiesListDesc.label "Správca viacnásobnej identity">
 <!ENTITY identitiesListAdd.label "Pridať…">
 <!ENTITY identitiesListAdd.accesskey "P">
 <!ENTITY identitiesListEdit.label "Upraviť…">
 <!ENTITY identitiesListEdit.accesskey "U">
 <!ENTITY identitiesListDelete.label "Odstrániť">
 <!ENTITY identitiesListDelete.accesskey "O">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-main.dtd
@@ -1,27 +1,25 @@
 <!-- extracted from am-main.xul -->
 
 <!ENTITY accountTitle.label "Nastavenie účtu">
 <!ENTITY accountName.label "Názov účtu:">
 <!ENTITY accountName.accesskey "z">
-<!ENTITY accountNameDesc.label "Názov účtu identifikuje každý účet">
 <!ENTITY identityTitle.label "Predvolená identita">
 <!ENTITY identityDesc.label "Každý účet má vlastnú identitu, čo sú vlastne informácie o vás, ktoré uvidia príjemcovia vašich správ.">
 <!ENTITY name.label "Vaše meno:">
 <!ENTITY name.accesskey "V">
 <!ENTITY email.label "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY email.accesskey "E">
 <!ENTITY replyTo.label "Kam odpovedať:">
 <!ENTITY replyTo.accesskey "K">
 <!ENTITY organization.label "Organizácia:">
 <!ENTITY organization.accesskey "a">
 <!ENTITY signature.label "Pripájať podpis:">
 <!ENTITY signature.accesskey "r">
-<!ENTITY edit.label "Upraviť…">
 <!ENTITY choose.label "Vybrať…">
 <!ENTITY choose.accesskey "b">
 <!ENTITY editVCard.label "Upraviť vizitku…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "U">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Pripájať k správam moju vizitku (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "m">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -1,16 +1,15 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať:">
 <!ENTITY doNotDownload.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať pre použitie v režime offline:">
 <!ENTITY allFoldersOffline.label "Ponechať správy tohto účtu v tomto počítači">
 <!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "c">
 <!ENTITY offlineNotDownload.label "Správy väčšie ako ">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "S">
 <!ENTITY kb.label "kB">
-<!ENTITY days.label "dní">
 <!ENTITY daysOld.label "dní">
 <!ENTITY message.label "správ">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Prečítané správy">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "e">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Správy staršie ako">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.accesskey "v">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Ak chcete získať miesto na disku, je možné staré správy automaticky odstraňovať.">
 <!ENTITY retentionKeepMsg.label "Odstrániť správy staršie ako">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-advanced.dtd
@@ -1,11 +1,9 @@
 <!ENTITY serverAdvanced.label        "Pokročilé nastavenia účtu">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (imapAdvanced.label): Do not translate "IMAP" -->
-<!ENTITY imapAdvanced.label         "Pokročilé nastavenie servera IMAP">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (serverDirectory.label): Do not translate "IMAP" -->
 <!ENTITY serverDirectory.label        "Priečinok na serveri IMAP:">
 <!ENTITY serverDirectory.accesskey      "e">
 <!ENTITY usingSubscription.label       "Zobrazovať len prihlásené priečinky">
 <!ENTITY usingSubscription.accesskey     "b">
 <!ENTITY dualUseFolders.label        "Server podporuje priečinky obsahujúce správy a podpriečinky">
 <!ENTITY dualUseFolders.accesskey      "S">
 <!ENTITY useIdle.label            "Použiť príkaz IDLE, ak ho server podporuje">
@@ -18,17 +16,16 @@
 <!ENTITY personalNamespace.accesskey     "n">
 <!ENTITY publicNamespace.label        "Verejný (zdieľaný):">
 <!ENTITY publicNamespace.accesskey      "V">
 <!ENTITY otherUsersNamespace.label      "Ostatní používatelia:">
 <!ENTITY otherUsersNamespace.accesskey    "a">
 <!ENTITY overrideNamespaces.label      "Povoliť serveru použiť vlastné priestory">
 <!ENTITY overrideNamespaces.accesskey    "u">
 <!ENTITY pop3Desc.label           "Pri preberaní novej pošty z tohto servera POP použiť na ukladanie nasledujúci priečinok:">
-<!ENTITY folderStorage.label         "Kam ukladať poštu">
 <!ENTITY globalInbox.label          "Globálne doručená pošta">
 <!ENTITY globalInbox.accesskey        "G">
 <!ENTITY accountDirectory.label       "Doručená pošta pre tento účet">
 <!ENTITY accountDirectory.accesskey     "D">
 <!ENTITY deferToServer.label         "Doručená pošta pre iný účet">
 <!ENTITY deferToServer.accesskey       "r">
 <!ENTITY deferGetNewMail.label        "Zahrnúť tento server pri preberaní novej pošty">
 <!ENTITY deferGetNewMail.accesskey      "Z">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-server-top.dtd
@@ -1,19 +1,12 @@
 <!-- extracted from am-server-top.xul -->
 
 <!ENTITY securitySettings.label "Bezpečnostné nastavenia">
 <!ENTITY serverSettings.label "Nastavenie servera">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popServer.label) : do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popServer.label "Poštový server typu POP">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (imapServer.label) : do not translate "IMAP" in below line -->
-<!ENTITY imapServer.label "Poštový server typu IMAP">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (newsServer.label) : do not translate "NNTP" in below line -->
-<!ENTITY newsServer.label "Server pre diskusné skupiny">
-<!ENTITY webmail.label "Webový e-mailový server">
 <!ENTITY serverType.label "Typ servera:">
 <!ENTITY serverName.label "Názov servera:">
 <!ENTITY serverName.accesskey "z">
 <!ENTITY userName.label "Používateľské meno:">
 <!ENTITY userName.accesskey "m">
 <!ENTITY port.label "Port:">
 <!ENTITY port.accesskey "r">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Štandardný:">
@@ -45,35 +38,32 @@
 <!ENTITY headersOnly.accesskey "a">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "najviac">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "j">
 <!ENTITY daysEnd.label "dní">
 <!ENTITY deleteOnServer2.label "až kým nebudú odstránené">
 <!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "b">
 <!ENTITY downloadOnBiff.label "Automaticky prevziať novú poštu">
 <!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "y">
-<!ENTITY hostname.label "Názov počítača:">
 <!ENTITY username.label "Názov účtu">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (popServerTitle.label) : do not translate "POP" in below line -->
-<!ENTITY popServerTitle.label "Informácie o serveri POP">
 <!ENTITY deleteMessagePrefix.label "Pri odstránení správy:">
 <!ENTITY modelMoveToTrash.label "Presunúť ju do priečinka:">
 <!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "j">
 <!ENTITY modelMarkDeleted.label "Iba ju označiť ako odstránenú">
 <!ENTITY modelMarkDeleted.accesskey "b">
 <!ENTITY modelDeleteImmediately.label "Okamžite ju odstrániť">
 <!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "a">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY expungeOnExit.label "Pri ukončení vyčistiť (&quot;Expunge&quot;) priečinok Doručená pošta">
 <!ENTITY expungeOnExit.accesskey "x">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Vyprázdniť kôš pri ukončení">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.accesskey "u">
 <!ENTITY loginAtStartup.label "Pri štarte skontrolovať novú poštu">
 <!ENTITY loginAtStartup.accesskey "v">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesStart.label) : translate below 2 lines with grammar dependency
   maxMessengerStart.label will be followed by maxMessagesEnd.label with the number
 	 of messages between them
 -->
 <!ENTITY maxMessagesStart.label "Opýtať sa pri preberaní viac ako">
 <!ENTITY maxMessagesStart.accesskey "s">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (maxMessagesEnd.label) : see note for maxMessagesStart.label -->
 <!ENTITY maxMessagesEnd.label "správ">
 <!ENTITY alwaysAuthenticate.label "Vždy vyžadovať autentifikáciu pri pripájaní na tento server">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
@@ -12,13 +12,12 @@
 
 <!-- These are added to Preferences dialog -->
 <!ENTITY viewingMessages.label      "Zobrazenie správy">
 <!ENTITY notifications.label       "Notifikácie">
 <!ENTITY address.label          "Adresovanie">
 <!ENTITY composingMessages.label     "Písanie správ">
 <!ENTITY format.label           "Formát odosielaných správ">
 <!ENTITY return.label           "Potvrdenie o prečítaní">
-<!ENTITY disk.label            "Miesto na disku">
 <!ENTITY junk.label            "Nevyžiadaná pošta">
 <!ENTITY tags.label            "Popisy">
 <!ENTITY characterEncoding.label     "Kódovanie">
 <!ENTITY offline.label          "Režim offline a miesto na disku">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-addressing.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-addressing.dtd
@@ -48,10 +48,8 @@
 <!ENTITY addressingEnable.label        "Lokálne adresáre">
 <!ENTITY addressingEnable.accesskey      "L">
 <!ENTITY autocompleteText.label        "Pri určovaní adries správ hľadať zodpovedajúce položky v:">
 <!ENTITY directories.label           "Adresárový server:">
 <!ENTITY directories.accesskey         "d">
 <!ENTITY directoriesNone.label         "žiadny">
 <!ENTITY editDirectories.label         "Upraviť adresáre…">
 <!ENTITY editDirectories.accesskey       "U">
-<!ENTITY matchText.label            "Ak niečo v lokálnom adresári zodpovedá:">
-<!ENTITY skipDirectory.label          "Nehľadať v adresári">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory-add.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory-add.dtd
@@ -43,33 +43,30 @@
 <!ENTITY directoryBaseDN.label       "Základné DN:">
 <!ENTITY directoryBaseDN.accesskey     "Z">
 <!ENTITY findButton.label         "Hľadať">
 <!ENTITY findButton.accesskey       "H">
 <!ENTITY directorySecure.label       "Používať zabezpečené pripojenie (SSL)">
 <!ENTITY directorySecure.accesskey     "P">
 <!ENTITY directoryLogin.label       "DN pripájania:">
 <!ENTITY directoryLogin.accesskey     "D">
-<!ENTITY advancedOptionsButton.label    "Pokročilé možnosti">
-<!ENTITY advancedOptionsButton.accesskey  "m">
 <!ENTITY General.tab            "Všeobecné">
 <!ENTITY Offline.tab            "Režim offline">
 <!ENTITY Advanced.tab           "Pokročilé">
-<!ENTITY advancedOptionsTitle.label    "Pokročilé možnosti">
 <!ENTITY portNumber.label         "Číslo portu:">
 <!ENTITY portNumber.accesskey       "r">
 <!ENTITY searchFilter.label        "Prehľadávací filter:">
 <!ENTITY searchFilter.accesskey      "P">
 <!ENTITY scope.label            "Rozsah:">
 <!ENTITY scope.accesskey          "R">
 <!ENTITY scopeOneLevel.label        "Jedna úroveň">
 <!ENTITY scopeOneLevel.accesskey      "J">
 <!ENTITY scopeSubtree.label        "Podstrom">
 <!ENTITY scopeSubtree.accesskey      "s">
 <!ENTITY return.label           "Nevracať viac ako">
 <!ENTITY return.accesskey         "N">
 <!ENTITY results.label           "výsledkov">
 <!ENTITY offlineText.label         "Môžete si vytvoriť lokálnu kópiu tohto adresára, takže bude k dispozícii aj pri práci v režime offline.">
-<!-- Localization note: this is here because the width of the dialog 
+<!-- Localization note: this is here because the width of the dialog
   is determined by the width of the base DN box; and that is likely
   to vary somewhat with the language.
 -->
 <!ENTITY newDirectoryWidth         "36em">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-directory.dtd
@@ -32,22 +32,19 @@
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (window.title) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY pref.ldap.window.title  "Adresárové servery LDAP">
-<!ENTITY directory.label      "Pridať adresár">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directories.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directories.label     "Adresárový server LDAP:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (directoriesText.label) : do not translate "LDAP" in below line -->
 <!ENTITY directoriesText.label   "Vyberte adresárový server LDAP:">
 <!ENTITY directoriesText.accesskey "V">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (autocomplete.title) : do not translate "LDAP" in below line -->
-<!ENTITY autocomplete.title    "Adresárový server LDAP">
 <!ENTITY addDirectory.label    "Pridať">
 <!ENTITY addDirectory.accesskey  "P">
 <!ENTITY editDirectory.label    "Upraviť">
 <!ENTITY editDirectory.accesskey  "U">
 <!ENTITY deleteDirectory.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteDirectory.accesskey "O">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-formatting.dtd
@@ -31,28 +31,26 @@
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY pref.formatting.title    "Formát odosielaných správ">
-<!ENTITY sendMail.label        "Formát odosielaných správ">
 <!ENTITY sendMaildesc.label      "Ak odosielate správu vo formáte HTML a jeden alebo viacerí adresáti nie sú schopní prijímať správy v tomto formáte:">
 <!ENTITY askMe.label         "Opýtať sa (program požiada o výber formátu)">
 <!ENTITY askMe.accesskey       "O">
 <!ENTITY convertPlain.label      "Konvertovať na textovú správu (strata formátovania)">
 <!ENTITY convertPlain.accesskey    "K">
 <!ENTITY sendHTML.label        "Odoslať vo formáte HTML (niektoré poštové programy nie sú schopné toto zobraziť)">
 <!ENTITY sendHTML.accesskey      "m">
 <!ENTITY sendBoth.label        "Odoslať ako HTML aj ako textovú správu (väčšia správa)">
 <!ENTITY sendBoth.accesskey      "L">
 <!ENTITY override.label        "Pri písaní jednotlivých správ môžete tieto nastavenia zmeniť pomocou ponuky Nástroje.">
-<!ENTITY receiveHTML.label      "Ak viete, že daný adresát môže prijímať správy vo formáte HTML, zrušte označenie voľby 'Odoslať správu ako čistý text (nie HTML)' v jeho karte adresára.">
 
 <!-- Html and Plain Text Domains -->
 <!ENTITY domain.title         "Textové domény a domény HTML">
 <!ENTITY domaindesc.label       "Ak posielate správu na adresu s jedným z doménových názvov zobrazených nižšie, program ju automaticky odošle v správnom formáte.">
 <!ENTITY HTMLdomaintitle.label    "Doména HTML">
 <!ENTITY HTMLdomaintitle.accesskey  "H">
 <!ENTITY PlainTexttitle.label     "Textová doména">
 <!ENTITY PlainTexttitle.accesskey   "T">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-mailnews.dtd
@@ -34,20 +34,16 @@
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY pref.mailnews.title       "Pošta a diskusné skupiny">
 <!ENTITY generalSettings.caption     "Všeobecné nastavenia">
 <!ENTITY confirmMove.label        "Zobraziť potvrdenie pri presune správ do Koša">
 <!ENTITY confirmMove.accesskey      "b">
-<!ENTITY useMessenger.label        "Použiť Poštu z aplikácií založených na MAPI">
-<!ENTITY useMessenger.accesskey      "i">
-<!ENTITY autounzip.label         "Pri ukladaní príloh automaticky rozbaliť súbory typu zip">
-<!ENTITY autounzip.accesskey       "m">
 <!ENTITY preserveThreading.label     "Pri usporiadaní správ zachovať vlákna">
 <!ENTITY preserveThreading.accesskey   "c">
 
 <!ENTITY defaultMailSettings.description "Nastaviť &brandShortName; ako predvolenú aplikáciu pre:">
 <!ENTITY setDefaultMail.label       "Pošta">
 <!ENTITY setDefaultMail.accesskey     "o">
 <!ENTITY setDefaultNews.label       "Diskusné skupiny">
 <!ENTITY setDefaultNews.accesskey     "k">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
@@ -48,18 +48,16 @@
 <!ENTITY bigger.label           "väčšie">
 <!ENTITY smaller.label          "menšie">
 <!ENTITY color.label           "Farba:">
 <!ENTITY color.accesskey         "F">
 <!ENTITY displayPlainText.caption     "Textové správy">
 <!ENTITY fontPlainText.label       "Písmo:">
 <!ENTITY fontPlainText.accesskey     "m">
 <!ENTITY displayQuoted.label       "Nastavenie pre citácie v textových správach:">
-<!ENTITY readingMessagesHeader.label   "Pre prichádzajúce správy">
-<!ENTITY messageWrapping.label      "Zalamovanie správ">
 <!ENTITY wrapInMsg.label         "Zalomiť text na šírku okna">
 <!ENTITY wrapInMsg.accesskey       "Z">
 <!-- LOCALIZATION NOTE : (convertEmoticons.label) 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)  -->
 <!ENTITY convertEmoticons.label      "Zobraziť emotikony ako grafiku">
 <!ENTITY convertEmoticons.accesskey    "e">
 <!ENTITY generalMessageDisplay.caption  "Všeobecné">
 <!ENTITY autoMarkAsRead.label       "Automaticky označovať správy ako prečítané">
 <!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey     "c">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -1,28 +1,24 @@
 #
 # The following are used by the Account Wizard
 #
-enterAccountName=Zadajte názov tohto účtu.
-enterUserName=Zadajte používateľské meno.
-enterName=Zadajte vaše meno.
 enterValidEmail=Zadajte platnú e-mailovú adresu.
 accountExists=Poštový účet alebo účet pre diskusné skupiny s týmto názvom už existuje. Kliknite na tlačidlo Naspäť a zadajte iný názov servera alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 modifiedAccountExists=Účet s týmto menom používateľa a servera už existuje. Zadajte iné meno používateľa a/alebo názov servera.
 userNameChanged=Vaše používateľské meno bolo aktualizované. Možno bude potrebné aktualizovať aj vašu e-mailovú adresu, prípadne používateľské meno spojené s týmto účtom.
 serverNameChanged=Názov servera sa zmenil. Overte prosím, že priečinky použité vo filtroch existujú aj na novom serveri.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
-# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
+# LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Naozaj chcete ukončiť Sprievodcu účtom?\n\nAk skončíte, všetky zadané informácie sa stratia a účet nebude vytvorený.
 accountWizard=Sprievodca účtom
 WizardExit=Koniec
 WizardContinue=Zrušiť
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
-enterValidEmailPrefix=Zadajte platnú e-mailovú adresu.
 enterValidHostname=Zadajte platný názov servera.
 failedRemoveAccount=Nepodarilo sa odstrániť tento účet.
 failedDuplicateAccount=Nepodarilo sa vytvoriť duplikát tohto účtu
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
 confirmRemoveAccountTitle=Odstránenie účtu
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
@@ -46,15 +42,15 @@ prefPanel-copies=Kópie a priečinky
 prefPanel-syncing-and-diskspace=Synchronizácia a miesto na disku
 prefPanel-diskspace=Miesto na disku
 prefPanel-addressing=Písanie a adresovanie
 prefPanel-junk=Nevyžiadaná pošta
 ## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
 prefPanel-smtp=Server pre odosielanie pošty (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
-#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
+#LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S
 identity-list-title=Identity pre %1$S
 
 identity-edit-req=Musíte zadať platnú e-mailovú adresu.
 identity-edit-req-title=Chyba pri vytváraní identity
 
 choosefile=Vyberte súbor
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/smtpEditOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/smtpEditOverlay.dtd
@@ -5,18 +5,18 @@
 <!ENTITY serverDescription.label "Popis:">
 <!ENTITY serverDescription.accesskey "P">
 <!ENTITY serverPort.label "Port:">
 <!ENTITY serverPort.accesskey "o">
 <!ENTITY alwaysUseUsername.label "Používať meno a heslo">
 <!ENTITY alwaysUseUsername.accesskey "u">
 <!ENTITY userName.label "Používateľské meno:">
 <!ENTITY userName.accesskey "m">
-<!ENTITY useSecAuth.label "Použiť zabezpečenú autentifikáciu">             
-<!ENTITY useSecAuth.accesskey "z">                       
+<!ENTITY useSecAuth.label "Použiť zabezpečenú autentifikáciu">
+<!ENTITY useSecAuth.accesskey "z">
 <!ENTITY isSecure.label "Použiť bezpečné spojenie:">
 <!ENTITY neverSecure.label "Nikdy">
 <!ENTITY neverSecure.accesskey "k">
 <!ENTITY sometimesSTARTTLS.label "STARTTLS, ak je k dispozícii">
 <!ENTITY sometimesSTARTTLS.accesskey "a">
 <!ENTITY alwaysSTARTTLS.label "STARTTLS">
 <!ENTITY alwaysSTARTTLS.accesskey "L">
 <!ENTITY alwaysSMTPOverSSL.label "SMTP-over-SSL">
--- a/suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search-operators.properties
@@ -1,17 +1,17 @@
 0=obsahuje
 1=neobsahuje
 2=je
 3=nie je
 4=je prázdny
 
 5=je pred
 6=je po
-  
+
 7=je väčší ako
 8=je menší ako
 
 9=začína na
 10=končí na
 
 11=podobá sa na
 12=LpadDwim
--- a/suite/chrome/mailnews/search.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search.properties
@@ -1,25 +1,21 @@
 # search and filter strings
-
-searchCustomize="Prispôsobiť hlavičky…"
-
+#
 # these are the fields that get inserted in the search line
 # for "and" searches, this looks like:
 #
 # searchAnd0 <attribute> searchAnd1 <operator> searchAnd2 <value> searchAnd4
 #
 # for example, in english this looks like:
 # and the [Sender ] [doesn't contain] [John]
 #
 # TODO: need to special-case the first line (filterindex==0)
-#
 
 # filter stuff
-
 searchingMessage=Hľadá sa…
 searchSuccessMessage=Nájdené výsledky (celkom: 1)
 searchSuccessMessages=Nájdené výsledky (celkom: %S)
 searchFailureMessage=Neboli nájdené žiadne výsledky
 labelForStopButton=Zastaviť
 labelForSearchButton=Hľadať
 labelForStopButton.accesskey=s
 labelForSearchButton.accesskey=H
--- a/suite/chrome/mailnews/searchTermOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/searchTermOverlay.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 <!ENTITY matchAll.label "Správy spĺňajúce všetky nasledujúce podmienky">
 <!ENTITY matchAll.accesskey "e">
 <!ENTITY matchAny.label "Správy spĺňajúce aspoň jednu podmienku">
 <!ENTITY matchAny.accesskey "c">
 <!ENTITY matchAllMsgs.label   "Všetky správy">
 <!ENTITY matchAllMsgs.accesskey "V">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE 
+<!-- LOCALIZATION NOTE
  The values below are used to control the widths of the search widgets.
  Change the values only when the localized strings in the popup menus
  are truncated in the widgets.
 -->
 <!ENTITY searchTermListAttributesFlexValue "5">
 <!ENTITY searchTermListOperatorsFlexValue "5">
 <!ENTITY searchTermListValueFlexValue "5">
 <!ENTITY searchTermListButtonsFlexValue "2">
--- a/suite/chrome/mailnews/shutdownWindow.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/shutdownWindow.properties
@@ -33,11 +33,11 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 
 # These strings are loaded and represented by the XUL dialog.
 shutdownDialogTitle=Okno priebehu vypnutia
-taskProgress=Vykonávajú sa úlohy: %1$S z %2$S 
+taskProgress=Vykonávajú sa úlohy: %1$S z %2$S
 
 # These strings are loaded by the individual shutdown tasks.
--- a/suite/chrome/mailnews/smime.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime.properties
@@ -34,12 +34,12 @@
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
 # The following are used by the smime content type handler
 #
 
 ## @name NS_MSG_UNABLE_TO_OPEN_FILE
-## LOCALIZATION NOTE: the text can contain HTML tags. 
+## LOCALIZATION NOTE: the text can contain HTML tags.
 1000=Toto je <B>ZAŠIFROVANÁ</B> alebo <B>PODPÍSANÁ</B> správa.<br> Tento poštový program nepodporuje zašifrované alebo popísané e-mailové správy.
 
 
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.dtd
@@ -3,22 +3,20 @@
 <!ENTITY securityHeading.label     "Ak chcete posielať a prijímať podpísané alebo šifrované správy, mali by ste zadať certifikát pre šifrovanie a certifikát pre digitálne podpisovanie.">
 <!ENTITY encryptionGroupTitle.label  "Šifrovanie">
 <!ENTITY encryptionChoiceLabel.label  "Prednastavené šifrovanie pri posielaní správ:">
 <!ENTITY neverEncrypt.label      "Nikdy (nepoužívať šifrovanie)">
 <!ENTITY neverEncrypt.accesskey "N">
 <!ENTITY alwaysEncryptMessage.label  "Vždy (neumožní odoslanie, ak všetci adresáti nemajú certifikát)">
 <!ENTITY alwaysEncryptMessage.accesskey "d">
 <!ENTITY encryptionCert.message    "Na šifrovanie a dešifrovanie správ posielaných vám používať tento osobný certifikát:">
-<!ENTITY encryptionCert.notselected  "Žiaden certifikát nie je zadaný">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.button "Vybrať…">
 <!ENTITY digitalSign.certificate.accesskey "b">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.button "Vymazať">
 <!ENTITY digitalSign.certificate_clear.accesskey "V">
 <!ENTITY encryption.certificate.button "Vybrať…">
 <!ENTITY encryption.certificate.accesskey "a">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.button "Vymazať">
 <!ENTITY encryption.certificate_clear.accesskey "z">
 <!ENTITY signingGroupTitle.label    "Digitálne podpisovanie">
 <!ENTITY signMessage.label       "Digitálne podpisovať správy (predvolene)">
 <!ENTITY signMessage.accesskey "D">
 <!ENTITY signingCert.message      "Na digitálne podpisovanie správ používať tento osobný certifikát:">
-<!ENTITY signingCert.notselected    "Nie je nastavený žiadny certifikát">
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/am-smime.properties
@@ -1,14 +1,13 @@
 ## S/MIME error strings.
 ## Note to localization: %S is a placeholder
 NoSenderSigningCert=Požiadali ste o digitálne podpísanie správy, ale certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 NoSenderEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie správy, ale šifrovací certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 MissingRecipientEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie tejto správy, avšak nenašiel sa šifrovací certifikát pre %S.
-SignNoSenderEncryptionCert=Požiadali ste o podpísanie správy, avšak nenašiel sa certifikát, ktorý sa má pripojiť ku podpísanej správe alebo jeho platnosť vypršala.
 ErrorCanNotEncrypt=Nepodarilo sa zašifrovať správu. Overte, že máte platný poštový certifikát pre každého adresáta. Skontrolujte, že certifikáty zadané v Nastavení účtov pre Poštu a diskusie sú platné a dôveryhodné.
 ErrorCanNotSign=Nepodarilo sa podpísať správu. Overte, že certifikáty zadané pre tento účet v Nastavení účtov sú platné a dôveryhodné.
 
 ## Strings used for in the prefs.
 prefPanel-smime=Bezpečnosť
 NoSigningCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorým by sa dali podpísať vaše správy.
 NoEncryptionCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorý by mohli použiť iní ľudia na to, aby vám odoslali zašifrované správy.
 
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,16 +1,13 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
 <!ENTITY securityMenu.label "Bezpečnosť">
 <!ENTITY securityMenu.accesskey "B">
 
-<!ENTITY menu_securityEncryptIfPossible.label "Zašifrovať, ak je to možné ">
-<!ENTITY menu_securityEncryptIfPossible.accesskey "f">
-
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.label "Zašifrovať túto správu">
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY menu_securityNoEncryption.label "Nešifrovať túto správu">
 <!ENTITY menu_securityNoEncryption.accesskey "N">
 
 <!ENTITY menu_securitySign.label "Digitálne podpísať túto správu">
 <!ENTITY menu_securitySign.accesskey "D">
--- a/suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/smime/msgSecurityInfo.properties
@@ -32,38 +32,9 @@ EINone=Táto správa nebola pred odoslaním zašifrovaná. Informácie posielané cez internet bez šifrovania môžu byť počas prenosu sledované inými osobami.
 
 EIValidLabel=Správa je zašifrovaná
 EIValid=Táto správa bola pred odoslaním zašifrovaná. Takto zašifrovanú správu je možné počas prenosu len veľmi ťažko prečítať.
 
 EIInvalidLabel=Správu nie je možné dešifrovať
 EIInvalidHeader=Správa bola pred odoslaním zašifrovaná, ale teraz ju nemožno dešifrovať.
 
 EIContentAltered=Zdá sa, že obsah správy bol počas prenosu pozmenený.
-EINoDecryptCert=Nemožno nájsť certifikát použitý na zašifrovanie správy.
-EIPasswordError=Zadali ste nesprávne hlavné heslo.
-EIInvalidCipher=Správa bola podpísaná pomocou stupňa šifrovania, ktorý táto verzia vášho softvéru nepodporuje.
 EIClueless=So zašifrovanou správou nastali neznáme problémy.
-
-## Signing Power Information string
-SPCanLabel=Správu je možné digitálne podpísať
-SPCanHeader=Zvolili ste použitie elektronického podpisu pred odoslaním správy.
-SPCan=Keď príjemca dostane vašu e-mailovú správu, môže si overiť, či táto správa pochádza od vás a či nebola po odoslaní nejako zmenená.
-
-SPCannotLabel=Správa nemôže byť podpísaná
-SPCannotHeader=Túto správu nie je možné elektronicky podpísať.
-
-SPNoCert=Nezadali ste platný certifikát pre pripájanie elektronického podpisu.
-SPNoSigCert=Zvolený certifkát nie je možné použiť na podpisovanie správ.
-SPNoValidCert=Certifikát vybraný na podpisovanie správ zatiaľ nie je platný. Skontrolujte nastavenie systémového času vo vašom počítači.
-SPExpiredCert=Platnosť certifikátu používaného na podpisovanie správ vypršala.
-SPRevokedCert=Vybraný certifikát používaný na podpisovanie správ bol zrušený.
-
-## Encryption Power Information string
-EPCanLabel=Správa môže byť zašifrovaná
-EPCanHeader=Zvolili ste použitie šifrovania pred odoslaním správy.
-EPCan=Ak ste zvolili ukladanie kópií odoslaných správ, budú tieto správy pred uložením zašifrované.
-
-EPCannotLabel=Správa nemôže byť zašifrovaná
-EPCannotHeader=Túto správu nie je možné zašifrovať.
-
-EPRecipientUnknown=Nezadali ste žiadnych adresátov.
-EPNoCerts=Pre nasledovných adresátov nemáte platné certifikáty:
-EPClueless=S touto správou nastali neznáme problémy.
--- a/suite/chrome/mailnews/start.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/start.dtd
@@ -56,10 +56,10 @@
 <!--# LOCALIZATION NOTE (dict_info.label): the URL for <a id="dictURL"> is fetched from brand.properties -->
 <!ENTITY dict_info.label
 'Slovníky nájdete v sekcii
 <a id="dictURL" href="">Slovníky</a> na serveri
 <a href="https://addons.mozilla.org/seamonkey/">Mozilla Add-ons</a>.'>
 <!ENTITY info.title "Viac informácií">
 <!--# LOCALIZATION NOTE (info_bugs.label): the URL for <a id="releaseNotesURL"> is fetched from brand.properties -->
 <!ENTITY info_bugs.label
-'<a href="http://www.mozilla.org/mailnews/">Radi uvítame vaše hlásenia chýb a žiadosti o nové funkcie</a>, ale predtým si prečítajte <a id="releaseNotesURL" href="">poznámky k vydaniu</a> a zadajte požiadavku do systému 
+'<a href="http://www.mozilla.org/mailnews/">Radi uvítame vaše hlásenia chýb a žiadosti o nové funkcie</a>, ale predtým si prečítajte <a id="releaseNotesURL" href="">poznámky k vydaniu</a> a zadajte požiadavku do systému
 <a href="https://bugzilla.mozilla.org/query.cgi">Bugzilla</a>.'>
--- a/suite/chrome/mailnews/subscribe.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/subscribe.dtd
@@ -35,21 +35,21 @@
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY subscribeDialog.title    "Prihlásiť sa k odberu">
 <!ENTITY subscribeButton.label    "Odoberať">
 <!ENTITY subscribeButton.accesskey  "O">
 <!ENTITY unsubscribeButton.label   "Odhlásiť sa">
 <!ENTITY unsubscribeButton.accesskey "d">
-<!ENTITY newGroupsTab.label      "Nové skupiny">               
-<!ENTITY newGroupsTab.accesskey    "N">                   
+<!ENTITY newGroupsTab.label      "Nové skupiny">
+<!ENTITY newGroupsTab.accesskey    "N">
 <!ENTITY refreshButton.label     "Obnoviť">
 <!ENTITY refreshButton.accesskey   "b">
 <!ENTITY stopButton.label       "Zastaviť">
 <!ENTITY stopButton.accesskey     "a">
 <!ENTITY server.label         "Účet:">
 <!ENTITY server.accesskey       "e">
 <!ENTITY subscribedHeader.label    "Odoberať">
-<!-- commenting out until bug 38906 is fixed 
+<!-- commenting out until bug 38906 is fixed
 <!ENTITY messagesHeader.label     "Messages"> -->
 <!ENTITY namefield.label       "Zobraziť položky, ktoré obsahujú:">
 <!ENTITY namefield.accesskey     "Z">
--- a/suite/chrome/mailnews/textImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/textImportMsgs.properties
@@ -30,17 +30,17 @@
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
-# The following are used by the outlook express import code to display status/error 
+# The following are used by the outlook express import code to display status/error
 # and informational messages
 #
 
 # Short name of import module
 ## @name TEXTIMPORT_NAME
 ## @loc None
 2000=Textový súbor (LDIF, .tab, .csv, .txt)
 
--- a/suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/threadpane.dtd
@@ -42,17 +42,16 @@
 <!ENTITY subjectColumn.label "Predmet">
 <!ENTITY dateColumn.label "Dátum">
 <!ENTITY priorityColumn.label "Priorita">
 <!ENTITY tagsColumn.label "Popis">
 <!ENTITY accountColumn.label "Účet">
 <!ENTITY statusColumn.label "Stav">
 <!ENTITY sizeColumn.label "Veľkosť">
 <!ENTITY junkStatusColumn.label "Spam">
-<!ENTITY linesColumn.label "Riadky">
 <!ENTITY unreadColumn.label "Neprečítané">
 <!ENTITY totalColumn.label "Celkovo">
 <!ENTITY readColumn.label "Prečítané">
 <!ENTITY receivedColumn.label "Prijaté">
 <!ENTITY flagColumn.label "Vlajka">
 <!ENTITY locationColumn.label "Umiestnenie">
 <!ENTITY idColumn.label "Poradie prijatia">
 <!ENTITY attachmentColumn.label "Prílohy">
--- a/suite/chrome/mozldap/ldap.properties
+++ b/suite/chrome/mozldap/ldap.properties
@@ -45,17 +45,17 @@
 authPromptTitle=Je požadované heslo pre LDAP server
 
 ## @name AUTH_PROMPT_TEXT
 ## @loc %1$S should not be localized. It is the hostname of the LDAP server.
 authPromptText=Zadajte vaše heslo pre %1$S.
 
 # These are string versions of all the errors defined in
 # nsILDAPErrors.idl, as well as the nsresult codes based on those
-# errors. See that file for the genesis of these codes, as well as 
+# errors. See that file for the genesis of these codes, as well as
 # for info about how to get documentation about their precise
 # meanings.
 
 ## @name OPERATIONS_ERROR
 ## @loc none
 1=Chyba operácií
 
 ## @name PROTOCOL_ERROR
--- a/toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
@@ -9,10 +9,10 @@ VK_SHIFT=Shift
 VK_META=Meta
 
 #the alt key
 VK_ALT=Alt
 
 #the control key
 VK_CONTROL=Ctrl
 
-#the separator character used between modifiers 
+#the separator character used between modifiers
 MODIFIER_SEPARATOR=+
--- a/toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
@@ -9,10 +9,10 @@ VK_SHIFT=Shift
 VK_META=Meta
 
 #the alt key
 VK_ALT=Alt
 
 #the control key
 VK_CONTROL=Ctrl
 
-#the separator character used between modifiers 
+#the separator character used between modifiers
 MODIFIER_SEPARATOR=+
--- a/toolkit/chrome/global/config.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/config.dtd
@@ -28,17 +28,17 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!ENTITY window.title "about:config">
 
 <!-- about:config warning page -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE: aboutWarningTitle.label should be attention grabbing and playful -->
 <!ENTITY aboutWarningTitle.label "Pozor, nebezpečenstvo poškodenia!">
 <!ENTITY aboutWarningText.label "Zmena týchto pokročilých nastavení môže nepriaznivo ovplyvniť stabilitu, bezpečnosť a výkon tejto aplikácie. Pokračovať by ste mali len v prípade, že viete, čo robíte.">
 <!ENTITY aboutWarningButton.label "Budem opatrný, sľubujem!">
 <!ENTITY aboutWarningCheckbox.label "Toto upozornenie zobraziť aj nabudúce">
--- a/toolkit/chrome/global/console.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/console.dtd
@@ -29,17 +29,17 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!ENTITY errorConsole.title "Chybová konzola">
 
 <!ENTITY errFile.label "Zdrojový súbor:">
 <!ENTITY errLine.label "Riadok:">
 <!ENTITY errColumn.label "Stĺpec:">
 
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
--- a/toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/contentAreaCommands.properties
@@ -7,12 +7,12 @@ SaveLinkTitle=Uložiť ako
 DefaultSaveFileName=index
 WebPageCompleteFilter=Webová stránka, kompletná
 WebPageHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba HTML
 WebPageXHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XHTML
 WebPageSVGOnlyFilter=Webová stránka, iba SVG
 WebPageXMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XML
 
 # LOCALIZATION NOTE (filesFolder):
-#  This is the name of the folder that is created parallel to a HTML file 
+#  This is the name of the folder that is created parallel to a HTML file
 #  when it is saved "With Images". The %S section is replaced with the
 #  leaf name of the file being saved (minus extension).
 filesFolder=%S_subory
--- a/toolkit/chrome/global/customizeCharset.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/customizeCharset.dtd
@@ -31,17 +31,17 @@
  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
-  
+
 <!ENTITY title.label    "Prispôsobiť kódovanie">
 <!ENTITY current.label   "Aktívne kódovania znakov:">
 <!ENTITY remove.label    "Odstrániť">
 <!ENTITY remove.accessKey  "O">
 <!ENTITY additional.label  "Dostupné kódovania:">
 <!ENTITY add.label     "Pridať">
 <!ENTITY add.accessKey   "P">
 <!ENTITY moveUp.label    "Posun vyššie">
--- a/toolkit/chrome/global/downloadProgress.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/downloadProgress.properties
@@ -1,18 +1,18 @@
-# LOCALIZATION NOTE (BadPluginTitle): 
+# LOCALIZATION NOTE (BadPluginTitle):
 #
 #  This dialog is displayed when plugin throws unhandled exception
 #
 BadPluginTitle=Nepovolená operácia v zásuvnom module
-# LOCALIZATION NOTE (BadPluginMessage): 
+# LOCALIZATION NOTE (BadPluginMessage):
 #
 #  This is the message for the BadPlugin dialog.
 #  %S will be replaced by brandShortName.
 #
 BadPluginMessage=Zásuvný modul vykonal nepovolenú operáciu. Odporúčame %S reštartovať.
-# LOCALIZATION NOTE (BadPluginCheckboxMessage): 
+# LOCALIZATION NOTE (BadPluginCheckboxMessage):
 #
 #  This message tells the user that if they check this checkbox, they
 #  will never see this dialog again.
 #
 BadPluginCheckboxMessage=Túto správu už počas tejto relácie nezobrazovať
 
--- a/toolkit/chrome/global/intl.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/intl.properties
@@ -1,13 +1,13 @@
 # all.js
 #
-# Localization Note: Cases of charset names must be preserved. If you're 
-# adding charsets to your localized version, please refer to 
-# intl/uconv/src/charsetalias.properties file for the list of canonical 
+# Localization Note: Cases of charset names must be preserved. If you're
+# adding charsets to your localized version, please refer to
+# intl/uconv/src/charsetalias.properties file for the list of canonical
 # charset names and use canonical names exactly as listed there.
 # Also note that "UTF-8" should always be included in intl.charsetmenu.browser.static
 general.useragent.locale=sk
 
 # LOCALIZATION NOTE (pluralRule): Pick the appropriate plural rule for your
 # language. This will determine how many plural forms of a word you will need
 # to provide and in what order.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
--- a/toolkit/chrome/global/notification.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/notification.dtd
@@ -1,1 +1,1 @@
-<!ENTITY closeNotification.tooltip "Zavrieť túto správu"> 
+<!ENTITY closeNotification.tooltip "Zavrieť túto správu">
--- a/toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/nsProgressDialog.dtd
@@ -86,17 +86,17 @@
   file download.
 
   #1 will be replaced by the number of bytes downloaded thus far
   #2 will be replaced by the total number of bytes to be downloaded
   #3 will be replaced by the download rate (in KB per second) -->
 <!ENTITY progressMsg "#1kB z #2kB (rýchlosť #3kB/sek.)">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (unknownTime):
-  
+
   This string is used when the time remaining is unknown. -->
 <!ENTITY unknownTime "Neznámy">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (longTimeFormat):
 
   This string is used to format elapsed/remaining times when the
   time exceeds 1 hour in length.
 
--- a/toolkit/chrome/global/regionNames.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/regionNames.properties
@@ -203,17 +203,17 @@ sl	=	Sierra Leone
 sm	=	San Maríno
 sn	=	Senegal
 so	=	Somálsko
 sr	=	Surinam
 st	=	Svätý Tomáš a Princov ostrov
 sv	=	Salvador
 sy	=	Sýria
 sz	=	Svazijsko
-tc	=	Ostrovy Turks a Caicos 
+tc	=	Ostrovy Turks a Caicos
 td	=	Čad
 tf	=	Francúzske južné územia
 tg	=	Togo
 th	=	Thajsko
 tj	=	Tadžikistan
 tk	=	Tokelau
 tl	=	Timor-Leste
 tm	=	Turkménsko
@@ -226,17 +226,17 @@ tw	=	Taiwan
 tz	=	Tanzánia
 ua	=	Ukrajina
 ug	=	Uganda
 um	=	USA (malé ostrovy)
 us	=	USA
 uy	=	Uruguaj
 uz	=	Uzbekistan
 va	=	Vatikán
-vc	=	Svätý Vincent a Grenadíny 
+vc	=	Svätý Vincent a Grenadíny
 ve	=	Venezuela
 vg	=	Britské Panenské ostrovy
 vi	=	Panenské ostrovy Spojených štátov
 vn	=	Vietnam
 vu	=	Vanuatu
 wf	=	Zámorské teritórium Wallisu a Futuny
 ws	=	Západná Samoa
 ye	=	Jemen
--- a/toolkit/chrome/global/viewSource.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/viewSource.properties
@@ -1,9 +1,9 @@
 goToLineTitle=Prejsť na riadok
 goToLineText=Zadajte číslo riadka
 invalidInputTitle=Nesprávna hodnota
 invalidInputText=Zadané číslo riadka je nesprávne.
 outOfRangeTitle=Riadok nebol nájdený.
 outOfRangeText=Zadaný riadok nebol nájdený.
 statusBarLineCol=Riadok %1$S, stĺpec %2$S
-viewSelectionSourceTitle = DOM zdrojový kód výberu 
+viewSelectionSourceTitle = DOM zdrojový kód výberu
 viewMathMLSourceTitle  = DOM zdrojový kód MathML
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (window.width2, window.height): These values should be
 close to the golden ratio (1.618:1) while making sure it's wide enough for long
 file names and tall enough to hint that there are more downloads in the list -->
 <!ENTITY window.width2          "485">
-<!ENTITY window.height          "300"> 
+<!ENTITY window.height          "300">
 
 <!ENTITY starting.label          "Začína sa…">
 <!ENTITY scanning.label          "Vyhľadávanie vírusov…">
 
 <!ENTITY downloads.title         "Správca preberania súborov">
 
 <!ENTITY cmd.pause.label         "Pozastaviť">
 <!ENTITY cmd.pause.accesskey       "P">
@@ -35,14 +35,14 @@ file names and tall enough to hint that 
 <!ENTITY cmd.close.commandKey       "w">
 <!ENTITY cmd.close2.commandKey      "j">
 <!ENTITY cmd.close2Unix.commandKey    "y">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Vymazať zoznam">
 <!ENTITY cmd.clearList.tooltip      "Odstráni dokončené, zrušené alebo neúspešne prevzaté súbory zo zoznamu">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "a">
 <!ENTITY cmd.find.commandKey       "f">
 <!ENTITY cmd.search.commandKey      "k">
- 
+
 <!ENTITY closeWhenDone.label       "Zavrieť, keď sa preberanie dokončí">
 <!ENTITY closeWhenDone.tooltip      "Zatvorí okno Správcu preberania súborov, keď sa skončí preberanie všetkých súborov">
 
 <!ENTITY showFolder.label         "Zobraziť tento priečinok">
 <!ENTITY searchBox.label         "Hľadať…">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/downloads.properties
@@ -85,17 +85,17 @@ doneScheme=zdroj #1
 # This is used as an eTLD replacement for local files, so make it lower case
 doneFileScheme=lokálny súbor
 
 stateFailed=Neúspešné
 stateCanceled=Zrušené
 # LOCALIZATION NOTE (stateBlocked): 'Parental Controls' should be capitalized
 stateBlocked=Blokované Rodičovskou ochranou
 stateDirty=Blokované: prevzatý súbor môže obsahovať vírus alebo spyware
-# LOCALIZATION NOTE (stateBlockedPolicy): 'Security Zone Policy' should be capitalized 
+# LOCALIZATION NOTE (stateBlockedPolicy): 'Security Zone Policy' should be capitalized
 stateBlockedPolicy=Tento súbor bol zablokovaný na základe nastavenia Bezpečnostných zón
 
 # LOCALIZATION NOTE (yesterday): Displayed time for files finished yesterday
 yesterday=včera
 # LOCALIZATION NOTE (monthDate): #1 month name; #2 date number; e.g., January 22
 monthDate=#2. #1
 
 fileDoesNotExistOpenTitle=Nepodarilo sa otvoriť %S
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/update.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
 <!ENTITY updateWizard.title       "Aktualizácia aplikácie &brandShortName;">
 
 <!ENTITY offline.title          "&brandShortName; je v režime offline">
-<!ENTITY offline.description       "&brandShortName; je potrebné prepnúť do režimu online 
+<!ENTITY offline.description       "&brandShortName; je potrebné prepnúť do režimu online
                      za účelom kontroly aktualizácií dostupných pre doplnky,
                      aby boli kompatibilné s touto verziou.">
 <!ENTITY offline.toggleOffline.label   "Prejsť do režimu online.">
 <!ENTITY offline.toggleOffline.accesskey "P">
 
 <!ENTITY mismatch.win.title       "Nekompatibilné doplnky">
 <!ENTITY mismatch.top.label       "Nasledujúce doplnky nie sú kompatibilné s touto verziou aplikácie &brandShortName; a budú zakázané:">
 <!ENTITY mismatch.bottom.label      "&brandShortName; môže skontrolovať, či sú dostupné kompatibilné verzie
-                      týchto doplnkov.">                    
+                      týchto doplnkov.">
 
 <!ENTITY checking.wizard.title      "Vyhľadávanie kompatibilných doplnkov">
 <!ENTITY checking.top.label       "Vyhľadávajú sa aktualizácie nekompatibilných doplnkov…">
 <!ENTITY checking.status         "Táto operácia môže trvať aj niekoľko minút…">
 
 <!ENTITY found.wizard.title       "Nájdené kompatibilné doplnky">
 <!ENTITY found.top.label         "Vyberte doplnky, ktoré chcete nainštalovať:">
 <!ENTITY found.disabledXPinstall.label  "Tieto aktualizácie nemôžu byť nainštalované, pretože inštalácia softvéru je momentálne zakázaná. Toto nastavenie môžete nižšie zmeniť.">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/handling/handling.properties
@@ -1,8 +1,8 @@
 protocol.title=Spustenie aplikácie
 protocol.description=Tento odkaz musí byť otvorený aplikáciou.
 protocol.choices.label=Otvoriť čím:
 protocol.checkbox.label=Pamätať si túto voľbu pre odkazy typu %S
 protocol.checkbox.accesskey=P
-protocol.checkbox.extra=Toto môže byť upravené v nastaveniach aplikácie %S 
+protocol.checkbox.extra=Toto môže byť upravené v nastaveniach aplikácie %S
 
 choose.application.title=Iná aplikácia…
--- a/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/profile/profileSelection.properties
@@ -1,9 +1,9 @@
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate <html:br/> 
+# LOCALIZATION NOTE: Do not translate <html:br/>
 
 restartTitle=Reštartovanie programu %S
 restartMessageNoUnlocker=Aplikácia %S je už spustená, ale neodpovedá. Ak chcete otvoriť nové okno, je potrebné najprv ukončiť pôvodný proces %S alebo reštartovať systém.
 restartMessageUnlocker=Aplikácia %S je už spustená, ale neodpovedá. Ak chcete otvoriť nové okno, je potrebné najprv ukončiť pôvodný proces %S.
 restartMessageNoUnlockerMac=Aplikácia %S je už spustená. Aplikácia %S môže byť spustená len jedenkrát.
 restartMessageUnlockerMac=Aplikácia %S je už spustená. Spustená aplikácia %S bude ukončená a spustí sa táto kópia aplikácie.
 
 profileTooltip=Profil: '%S' – Cesta: '%S'
--- a/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/update/updates.dtd
@@ -12,17 +12,17 @@
 <!ENTITY noupdatesautodisabled.intro   "Nie sú dostupné žiadne aktualizácie. Skúste to neskôr alebo povoľte
                      automatickú kontrolu aktualizácií &brandShortName;u.">
 
 <!ENTITY incompatibleCheck.title     "Kontrola kompatibility doplnkov">
 <!ENTITY incompatibleCheck.label     "Vyhľadávajú sa nové verzie vašich doplnkov…">
 
 <!ENTITY clickHere.label         "Zobraziť viac informácií o tejto aktualizácii">
 
-<!ENTITY evangelism.desc         "Dôrazne odporúčame čo najskôr použiť túto aktualizáciu 
+<!ENTITY evangelism.desc         "Dôrazne odporúčame čo najskôr použiť túto aktualizáciu
                      aplikácie &brandShortName;.">
 
 <!ENTITY license.instructions      "Ak súhlasíte s podmienkami tejto licenčnej zmluvy, kliknite na tlačidlo Súhlasím
                      a pokračujte v inštalácii aktualizácie.">
 
 <!ENTITY license.titleText        "Softvérová licenčná zmluva">
 <!ENTITY license.introText        "Licenčné podmienky na používanie tohto softvéru.">
 <!ENTITY license.instructionText     "Prečítajte si nasledujúcu licenčnú zmluvu. Na zobrazenie zvyšku textu použite posúvač.">
@@ -31,46 +31,46 @@
 <!ENTITY license.decline         "NESÚHLASÍM s licenčnou zmluvou">
 <!ENTITY license.decline.accesskey    "N">
 
 <!ENTITY incompatibleList.title     "Nájdené nekompatibilné doplnky">
 
 <!ENTITY downloading.title        "Prevzatie aktualizácie">
 <!ENTITY downloading.intro        "Preberá sa aktualizácia…">
 <!ENTITY connecting.label         "Pripája sa k aktualizačnému serveru…">
-<!ENTITY verificationFailedText.label   "&brandShortName; nedokázal overiť integritu 
+<!ENTITY verificationFailedText.label   "&brandShortName; nedokázal overiť integritu
                      prevzatej rozdielovej aktualizácie. Mali by ste prevziať
                      kompletný aktualizačný balík.">
 
 <!ENTITY viewDetails.tooltip       "Zobraziť podrobnosti k tejto aktualizácii">
 
 <!ENTITY details.link           "Podrobnosti">
 
 <!ENTITY error.label           "Pri kontrole, preberaní alebo inštalácii aktualizácie došlo k chybe. &brandShortName;
                      sa nepodarilo aktualizovať, pretože: ">
 
-<!ENTITY errorManual.label        "&brandShortName; odporúčame aktualizovať ručne prevzatím najnovšej verzie 
+<!ENTITY errorManual.label        "&brandShortName; odporúčame aktualizovať ručne prevzatím najnovšej verzie
                      z tejto stránky: ">
-                      
+
 <!ENTITY errorpatching.title       "Aktualizácia neúspešná">
-<!ENTITY errorpatching.intro       "Použitie rozdielovej aktualizácie bolo neúspešné. 
+<!ENTITY errorpatching.intro       "Použitie rozdielovej aktualizácie bolo neúspešné.
                      &brandShortName; sa pokúsi prevziať kompletnú aktualizáciu.">
-                      
+
 <!ENTITY finishedPage.title       "Aktualizácia pripravená na inštaláciu">
-<!ENTITY finishedPage.text        "Táto aktualizácia bude nainštalovaná pri najbližšom spustení aplikácie 
-                      &brandShortName;. Aplikáciu &brandShortName; môžete reštartovať teraz, alebo 
+<!ENTITY finishedPage.text        "Táto aktualizácia bude nainštalovaná pri najbližšom spustení aplikácie
+                      &brandShortName;. Aplikáciu &brandShortName; môžete reštartovať teraz, alebo
                      pokračujte v práci a reštartujte neskôr.">
-                      
-<!ENTITY finishedBackgroundPage.text   "&brandShortName; práve dokončil preberanie bezpečnostnej a stabilizačnej 
+
+<!ENTITY finishedBackgroundPage.text   "&brandShortName; práve dokončil preberanie bezpečnostnej a stabilizačnej
                      aktualizácie, ktorá je teraz pripravená na inštaláciu.">
 <!ENTITY finishedBackground.name     "Aktualizácia:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (finishedBackground.more): This string describes the button labels defined by restartNowButton and restartLaterButton in updates.properties. -->
-<!ENTITY finishedBackground.more     "Táto aktualizácia bude nainštalovaná pri najbližšom spustení aplikácie 
-                      &brandShortName;. Aplikáciu &brandShortName; môžete reštartovať teraz, alebo 
+<!ENTITY finishedBackground.more     "Táto aktualizácia bude nainštalovaná pri najbližšom spustení aplikácie
+                      &brandShortName;. Aplikáciu &brandShortName; môžete reštartovať teraz, alebo
                      pokračujte v práci a reštartujte neskôr.">
-                      
+
 <!ENTITY installed.title         "Aktualizácia nainštalovaná">
 <!ENTITY installed.intro         "Aktualizácia bola úspešne nainštalovaná.">
 <!ENTITY whatsnew.label          "Prečítajte si, čo je nové…">
 
 <!ENTITY update.details.label       "Podrobnosti">
 <!ENTITY update.installedOn.label     "Nainštalovaná:">
 <!ENTITY update.status.label       "Stav:">
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -43,28 +43,28 @@ savePasswordTitle=Potvrdenie
 #  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
 saveLoginText = Prajete si, aby si %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na stránke %3$S?
 # 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
 saveLoginTextNoUsername = Prajete si, aby si %1$S zapamätal toto heslo na stránke %2$S?
 notNowButtonText = &Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonAccessKey = T
 neverForSiteButtonText = Pre tento server &nikdy
-notifyBarNeverForSiteButtonText = Pre tento server nikdy              
-notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey = e                    
-rememberButtonText = &Zapamätať                         
-notifyBarRememberButtonText = Zapamätať                     
-notifyBarRememberButtonAccessKey = Z                      
+notifyBarNeverForSiteButtonText = Pre tento server nikdy
+notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey = e
+rememberButtonText = &Zapamätať
+notifyBarRememberButtonText = Zapamätať
+notifyBarRememberButtonAccessKey = m
 passwordChangeTitle=Potvrdiť zmenu hesla
 passwordChangeText=Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
 passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlasovacie meno?
 notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
-notifyBarChangeButtonAccessKey = Z
+notifyBarChangeButtonAccessKey = m
 notifyBarDontChangeButtonText = Nemeniť
-notifyBarDontChangeButtonAccessKey = N
+notifyBarDontChangeButtonAccessKey = e
 userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
 hidePasswords=Skryť heslá
 hidePasswordsAccessKey=S
 showPasswords=Zobraziť heslá
 showPasswordsAccessKey=b
 noMasterPasswordPrompt=Naozaj chcete zobraziť svoje heslá?
 removeAllPasswordsPrompt=Naozaj chcete odstrániť všetky heslá?
 removeAllPasswordsTitle=Odstrániť všetky heslá
--- a/toolkit/chrome/places/places.properties
+++ b/toolkit/chrome/places/places.properties
@@ -6,13 +6,13 @@ TagsFolderTitle=Značky
 finduri-AgeInDays-is-0=Dnes
 finduri-AgeInDays-is-1=Včera
 finduri-AgeInDays-is=Pred %S dňami
 finduri-AgeInDays-isgreater=Staršie ako %S dní
 
 localhost=(lokálne súbory)
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarksArchiveFilename):
-# %S will be replaced by the current date in ISO 8601 format, YYYY-MM-DD.
-# The resulting string will be suggested as a filename, so make sure that you're
-# only using characters legal for file names. Consider falling back to the
-# en-US value if you have to use non-ascii characters.
+# Do not change this string! It's used only to
+# detect older localized bookmark archives from
+# before bug 445704 was fixed. It will be removed
+# in a subsequent release.
 bookmarksArchiveFilename=záložky-%S.json