[Bug 860064] [sk] double » in android_strings.dtd, abouthome_about_apps3
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 10 Apr 2013 22:39:44 +0200
changeset 959 54f087d7096a84d25a3751b574d628ce4e55d27c
parent 958 87ab6052276cf7029e51d3c60622c9518f79ddb7
child 960 2145e00e0ae7cfbf2d8a7ee310880651a9de0b18
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
bugs860064
[Bug 860064] [sk] double » in android_strings.dtd, abouthome_about_apps3
mobile/android/base/android_strings.dtd
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -109,17 +109,17 @@ size. -->
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
 <!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
 <!ENTITY pref_private_data_history "História prehliadania a prevzatých súborov">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
 <!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Cookies a aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Údaje stránok v režime offline">
-<!ENTITY pref_private_data_siteSettings2 "Nastavenia stránok">
+<!ENTITY pref_private_data_siteSettings "Nastavenia stránok">
 <!ENTITY pref_private_data_downloadFiles "Prevzaté súbory">
 
 <!ENTITY pref_update_autodownload "Automatické aktualizácie">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Len cez sieť Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_disabled "Vypnuté">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_enabled "Zapnuté">
 
 <!ENTITY quit "Ukončiť">
@@ -207,17 +207,17 @@ size. -->
 <!ENTITY abouthome_topsites_remove "Odstrániť">
 
 <!-- Localization note (abouthome_about_sync2, abouthome_about_apps): The
   chevron (ex: "»"; unicode= U+00BB) is used as an arrow to show that
   clicking this text in the promotions box will perform some action. Note
   that a non-breaking space (unicode= U+00A0) should be used between this
   character and the remainder of the string to prevent word wrap. -->
 <!ENTITY abouthome_about_sync3 "Nastavte si službu Firefox Sync a pristupujte k záložkám, histórii a kartám vo vašich ostatných zariadeniach&#x00A0;»">
-<!ENTITY abouthome_about_apps3 "Získajte aplikácie z archívu Firefox Marketplace a objavte to najlepšie, čo môže web poskytnúť&#x00A0;»»">
+<!ENTITY abouthome_about_apps3 "Získajte aplikácie z archívu Firefox Marketplace a objavte to najlepšie, čo môže web poskytnúť&#x00A0;»">
 <!-- Localization note (abouthome_sync_bold_name, abouthome_apps_bold_name):
   These strings are accentuated as bold text in the "abouthome_about_..."
   strings above. These strings should be a subset of the strings above and
   generally be the name of the product the string describes. -->
 <!ENTITY abouthome_sync_bold_name "Služba Firefox Sync">
 <!ENTITY abouthome_apps_bold_name2 "Firefox Marketplace">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Výber súboru">