update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 03 Nov 2008 11:07:58 +0100
changeset 29 5359ff2aa1c9e85034a14768c001b8c07a28af35
parent 28 ac0bf4d909d01956ec1b706d281d4b0a58990f16
child 30 adb08475969090f8c6431826bf6294c8fd172604
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
browser/chrome/browser/aboutRights.properties
browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.dtd
browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
mail/chrome/communicator/contentAreaCommands.properties
mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
mail/chrome/messenger/am-smime.properties
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
mail/chrome/messenger/preferences/offline.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mail/chrome/messenger/search.properties
mail/chrome/messenger/shellservice.properties
suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/blocklist.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/aboutCertError.dtd
@@ -0,0 +1,34 @@
+<!ENTITY % brandDTD
+  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+ %brandDTD;
+
+<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
+a replacement for the standard security certificate errors produced
+by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
+
+<!ENTITY certerror.pagetitle "Nedôveryhodné pripojenie">
+<!ENTITY certerror.longpagetitle "Toto pripojenie nie je dôveryhodné">
+
+<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
+be replaced at runtime with the name of the server to which the user
+was trying to connect. -->
+<!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
+prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
+<!ENTITY certerror.introPara2 "Keď sa pripájate pomocou zabezpečeného pripojenia,
+stránka zvyčajne poskytne identifikačné údaje na overenie, že sa pripájate k správnej stránke.
+ Identita tejto stránky však nemohla byť overená.">
+
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
+<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov, 
+táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
+<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
+
+<!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
+<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril 
+identifikácii tejto stránky.
+<b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
+<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
+prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
+<!ENTITY certerror.addException.label "Pridať výnimku…">
+
+<!ENTITY certerror.technical.heading "Technické podrobnosti">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
@@ -0,0 +1,65 @@
+<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
+<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
+<!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
+<!ENTITY rights.intro-header  "Informácie o vašich právach">
+<!ENTITY rights.intro "&brandFullName; je voľne šíriteľný otvorený softvér vytvorený spoločenstvom tisícov prispievateľov z celého sveta. Tu je niekoľko faktov, o ktorých by ste mali vedieť:">
+
+<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
+   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
+   split into chunks for text before the link, the link test, and the text
+   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
+   chunk, it can be left blank.
+
+   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
+   deliberate for formatting around the embedded links. -->
+<!ENTITY rights.intro-point1a "&brandShortName; je dostupný za podmienok licencie ">
+<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
+<!ENTITY rights.intro-point1c ". To znamená, že &brandShortName; môžete používať, kopírovať a ďalej rozširovať. Takisto môžete upravovať zdrojový kód &brandShortName;u podľa vašich predstáv. Licencia Mozilla Public License umožňuje šírenie aj upravených verzií.">
+
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám nedáva právo na používanie ochranných známok a logotypov Mozilla a Firefox. Viac informácií o ochranných známkach získate ">
+<!ENTITY rights.intro-point2b "na tejto stránke">
+<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
+
+<!-- point 3 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3a "Zásady ochrany súkromia pre produkty &vendorShortName; nájdete ">
+<!ENTITY rights.intro-point3b "na tejto stránke">
+<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
+
+<!-- point 3 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3-unbranded "Tu by mali byť uvedené všetky platné zásady ochrany súkromia.">
+
+<!-- point 4 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a "&brandShortName; tiež ponúka voliteľné služby webových stránok, ako napríklad služba SafeBrowsing. Nemôžeme však zaručiť, že pracujú na 100&#37; a sú dostupné bez chýb. Ďalšie podrobnosti vrátane informácií o možnostiach vypnutia týchto služieb nájdete v ich ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "podmienkach použitia">
+<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
+
+<!-- point 4 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a-unbranded "Ak sú súčasťou tohto produktu webové služby, podmienky použitia týchto služieb by mali byť uvedené v sekcii ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b-unbranded "Služby webových stránok">
+<!ENTITY rights.intro-point4c-unbranded ".">
+
+<!ENTITY rights.webservices-header "&brandFullName; - Služby webových stránok">
+
+<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
+   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
+   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
+   updated. -->
+<!-- intro paragraph for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; ponúka služby webových stránok (ďalej len &quot;Služby&quot;), ako napríklad SafeBrowsing, ktoré je možné používať s touto binárnou verziou &brandShortName;u tak, ako je popísané nižšie. Ak nechcete tieto Služby používať alebo podmienky ich používania nie sú pre vás prijateľné, môžete službu SafeBrowsing vypnúť v nastaveniach programu na paneli ">
+<!ENTITY rights.webservices-b "Bezpečnosť">
+<!ENTITY rights.webservices-c " tak, že zrušíte označenie volieb &quot;&blockAttackSites.label;&quot; a &quot;&blockWebForgeries.label;&quot;">
+
+<!-- intro paragraph for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-unbranded "Tu by mal byť uvedený prehľad webových služieb zahrnutých v produkte, ako aj návod na ich vypnutie (ak je vypnutie možné).">
+
+<!-- point 1 text for unbranded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Tu by mali byť uvedené podmienky používania každej webovej služby pre tento produkt.">
+
+<!-- points 1-7 text for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; a jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a partneri pracujú na tom, aby poskytli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o podvodných a škodlivých stránkach. Napriek tomu nemôžu garantovať, že poskytované informácie sú komplexné a bez chýb: niektoré rizikové stránky nemusia byť identifikované a niektoré bezpečné stránky môžu byť omylom označené ako podozrivé.">
+<!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; môže zrušiť využívanie alebo zmeniť Služby podľa svojho uváženia.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "Tieto Služby môžete využívať s priloženou verziou produktu &brandShortName;, na jej využívanie máte všetky potrebné práva. &vendorShortName; a jej poskytovatelia licencií si vyhradzujú všetky ostatné práva k Službám. Tieto podmienky používania neobmedzujú akékoľvek práva poskytnuté licenciou na softvér s otvoreným kódom použiteľné na &brandShortName; a príslušnú verziu zdrojového kódu produktu &brandShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby sú poskytované &quot;ako sú&quot;. &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori týmto odmietajú všetky výslovné alebo predpokladané záruky zahrňujúce okrem iného záruku, že Služby sú predajné a spôsobilé na konkrétny účel. Nesiete všetko riziko vyplývajúce z výberu Služieb pre svoje účely týkajúce sa kvality a výkonu Služieb. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie predpokladaných záruk, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "S výnimkou rozsahu určeného zákonom spoločnosť &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, zvláštne, vedľajšie, náhodné, následné, trestné alebo exemplárne škody vzniknuté použitím produktu &brandShortName; a Služieb. Spoločná zodpovednosť vyplývajúca z týchto podmienok nepresiahne 500 USB (päťsto dolárov). Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie zodpovednosti za stanovené škody, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; môže z času na čas podľa potreby upraviť tieto podmienky používania. Tieto podmienky používania nesmú byť upravené alebo zrušené bez písomnej dohody so spoločnosťou &vendorShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term7 "Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, USA, s výnimkou jeho zákonných ustanovení, ktorá si protirečia. Ak bude niektorá časť týchto podmienok považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, platnosť zostávajúcich častí zostane úplne nedotknutá. V prípade rozdielov medzi lokalizovanou verziou a anglickým originálom je rozhodujúcim jazykom týchto podmienok anglický jazyk.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRights.properties
@@ -0,0 +1,3 @@
+buttonLabel = Spoznajte svoje práva…
+buttonAccessKey = S
+notifyText = %S je voľne šírený otvorený softvér od neziskovej organizácie Mozilla Foundation.
--- a/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSessionRestore.dtd
@@ -1,16 +1,18 @@
-<!ENTITY restorepage.title     "Obnovenie predchádzajúcej relácie">
-<!ENTITY restorepage.titletext   "Posledná relácia prehliadača &brandShortName; bola neočakávane ukončená">
-<!ENTITY restorepage.shortDesc   "Teraz môžete obnoviť okná a karty otvorené pri ukončení predchádzajúcej relácie, alebo spustiť novú reláciu, ak tieto nie sú potrebné. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.">
+<!ENTITY restorepage.tabtitle    "Obnovenie relácie">
+<!ENTITY restorepage.pagetitle   "Chcete obnoviť vašu reláciu?">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: If "closed unexpectedly" sounds too awkward in the translation,
+            you may translate "crash" instead (even though it's IT-speak) -->
+<!ENTITY restorepage.issueDesc   "Posledná relácia prehliadača &brandShortName; bola neočakávane ukončená. Ospravedlňujeme sa za túto nepríjemnosť. Teraz môžete obnoviť okná a karty otvorené pri ukončení predchádzajúcej relácie, alebo spustiť novú reláciu, ak tieto nie sú potrebné.">
 <!ENTITY restorepage.remedies    "Ak sa &brandShortName; ukončuje opakovane:">
 <!ENTITY restorepage.dueToChrome  "V Správcovi doplnkov skúste zákazať naposledy pridané rozšírenia.">
 <!ENTITY restorepage.dueToContent  "Skúste obnoviť reláciu bez načítania stránok, ktoré by mohli spôsobovať zlyhanie:">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreButton "Obnoviť predchádzajúcu reláciu">
 <!ENTITY restorepage.restore.access "O">
 <!ENTITY restorepage.cancelButton  "Spustiť novú reláciu">
 <!ENTITY restorepage.cancel.access "r">
 
 <!ENTITY restorepage.restoreHeader "Obnoviť">
 <!ENTITY restorepage.listHeader   "Okná a karty">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: %S will be replaced with a number. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE: &#37;S will be replaced with a number. -->
 <!ENTITY restorepage.windowLabel  "Okno č. &#37;S">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -232,16 +232,18 @@
 <!ENTITY viewPageInfoCmd.label    "Zobraziť informácie o stránke">
 <!ENTITY viewPageInfoCmd.accesskey  "i">
 <!ENTITY viewFrameInfoCmd.label    "Zobraziť informácie o rámci">
 <!ENTITY viewFrameInfoCmd.accesskey  "i">
 <!ENTITY reloadImageCmd.label     "Znova načítať obrázok">
 <!ENTITY reloadImageCmd.accesskey   "t">
 <!ENTITY viewImageCmd.label      "Zobraziť obrázok">
 <!ENTITY viewImageCmd.accesskey    "b">
+<!ENTITY viewVideoCmd.label      "Zobraziť video">
+<!ENTITY viewVideoCmd.accesskey    "b">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.label     "Zobraziť obrázok pozadia">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey   "b">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.label "Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy…">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.label    "Vytvoriť záložku pre túto stránku">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey  "z">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.label  "Vytvoriť záložku pre tento odkaz">
 <!ENTITY bookmarkThisLinkCmd.accesskey "i">
@@ -293,21 +295,21 @@
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY thisFrameMenu.label     "Tento rámec">
 <!ENTITY thisFrameMenu.accesskey   "T">
 
 <!-- Media (video/audio) controls -->
 <!ENTITY mediaPlay.label       "Prehrať">
 <!ENTITY mediaPlay.accesskey     "P">
 <!ENTITY mediaPause.label      "Pozastaviť">
-<!ENTITY mediaPause.accesskey    "a">
+<!ENTITY mediaPause.accesskey    "P">
 <!ENTITY mediaMute.label       "Stlmiť">
 <!ENTITY mediaMute.accesskey     "m">
 <!ENTITY mediaUnmute.label      "Zrušiť stlmenie">
-<!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "Z">
+<!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "m">
 <!ENTITY mediaShowControls.label   "Zobraziť ovládanie">
 <!ENTITY mediaShowControls.accesskey "n">
 <!ENTITY mediaHideControls.label   "Skryť ovládanie">
 <!ENTITY mediaHideControls.accesskey "n">
 
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE :
 fullZoomEnlargeCmd.commandkey3, fullZoomReduceCmd.commandkey2 and
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -150,14 +150,14 @@ geolocation.nothingLocationKey=N
 geolocation.requestMessage=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate. Môžete uviesť:
 
 # Phishing/Malware Notification Bar.
 # LOCALIZATION NOTE (notAForgery, notAnAttack)
 # The two button strings will never be shown at the same time, so
 # it's okay for them to have the same access key
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.label=Rýchlo odtiaľto preč!
 safebrowsing.getMeOutOfHereButton.accessKey=R
-safebrowsing.reportedWebForgery=Nahlásená podozrivá stránka!
-safebrowsing.notAForgeryButton.label=Toto nie je podozrivá stránka…
+safebrowsing.reportedWebForgery=Nahlásená podvodná stránka!
+safebrowsing.notAForgeryButton.label=Toto nie je podvodná stránka…
 safebrowsing.notAForgeryButton.accessKey=T
 safebrowsing.reportedAttackSite=Nahlásená škodlivá stránka!
 safebrowsing.notAnAttackButton.label=Toto nie je škodlivá stránka…
 safebrowsing.notAnAttackButton.accessKey=T
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-<!ENTITY bookmarks.name.label         "Názov:">
-<!ENTITY bookmarks.name.accesskey       "N">
-<!ENTITY bookmarks.location.label       "Adresa:">
-<!ENTITY bookmarks.location.accesskey     "A">
-<!ENTITY bookmarks.keyword.label       "Kľúčové slovo:">
-<!ENTITY bookmarks.keyword.accesskey     "K">
-<!ENTITY bookmarks.description.label     "Popis:">
-<!ENTITY bookmarks.description.accesskey   "P">
-<!ENTITY bookmarks.liveTitlesSeparator.label "Aktuálne titulky">
-<!ENTITY bookmarks.createIn.label       "Vytvorené v:">
-<!ENTITY bookmarks.createIn.accesskey     "V">
-<!ENTITY bookmarks.feed_location.label    "Adresa kanála:">
-<!ENTITY bookmarks.feed_location.accesskey  "d">
-<!ENTITY bookmarks.site_location.label    "Adresa stránky:">
-<!ENTITY bookmarks.site_location.accesskey  "s">
-<!ENTITY bookmarks.loadInSidebar.label    "Načítať túto záložku v bočnom paneli">
-<!ENTITY bookmarks.loadInSidebar.accesskey  "z">
-<!ENTITY bookmarks.expanderDown.tooltip    "Zobraziť všetky priečinky záložiek">
-<!ENTITY bookmarks.expanderUp.tooltip     "Skryť">
-<!ENTITY bookmarks.newFolderButton.label   "Nový priečinok">
-<!ENTITY bookmarks.newFolderButton.accesskey "o">
--- a/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/bookmarkProperties.properties
@@ -1,13 +1,15 @@
 dialogAcceptLabelAddItem=Pridať
+dialogAcceptLabelSaveItem=Uložiť
+dialogAcceptLabelAddLivemark=Odoberať
 dialogAcceptLabelAddMulti=Pridať záložky
-dialogAcceptLabelEdit=Uložiť zmeny
-dialogTitleAddBookmark=Pridať záložku
-dialogTitleAddLivemark=Pridať aktívnu záložku
-dialogTitleAddFolder=Pridať priečinok
-dialogTitleAddMulti=Pridať všetky karty medzi záložky
+dialogAcceptLabelEdit=Uložiť
+dialogTitleAddBookmark=Nová záložka
+dialogTitleAddLivemark=Odoberať ako aktívnu záložku
+dialogTitleAddFolder=Nový priečinok
+dialogTitleAddMulti=Nové záložky
 dialogTitleEdit=Vlastnosti "%S"
 
-bookmarkAllTabsDefault=[Názov priečinka]
+bookmarkAllTabsDefault=[názov priečinka]
 newFolderDefault=Nový priečinok
 newBookmarkDefault=Nová záložka
 newLivemarkDefault=Nová aktívna záložka
--- a/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -16,8 +16,10 @@
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.label        "Popis:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.description.accesskey      "P">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Kľúčové slovo:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.accesskey        "K">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsExpanderDown.tooltip    "Zobraziť všetky značky">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.label       "Túto záložku načítať v bočnom paneli">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.accesskey     "b">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.choose.label          "Vybrať…">
+<!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.label      "Nový priečinok">
+<!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.accesskey    "o">
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -69,16 +69,20 @@
 <!-- Mode Toolbar -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.mail.label     "Pošta">
 <!ENTITY lightning.toolbar.mail.accesskey   "o">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.label   "Kalendár">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.accesskey "K">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.label     "Úlohy">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.accesskey   "h">
 
+<!-- Toolbar write button -->
+<!ENTITY lightning.toolbar.newevent.label   "Udalosť">
+<!ENTITY lightning.toolbar.newtask.label   "Úloha">
+
 <!-- Messenger Toolbar -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.day.label         "Deň">
 <!ENTITY lightning.toolbar.day.accesskey       "D">
 <!ENTITY lightning.toolbar.week.label        "Týždeň">
 <!ENTITY lightning.toolbar.week.accesskey      "T">
 <!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.label      "Viac týždňov">
 <!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.accesskey    "V">
 <!ENTITY lightning.toolbar.month.label        "Mesiac">
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/communicator/contentAreaCommands.properties
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
-# context menu strings
-
-searchText=Hľadať na internete "%S"
-
-SavePageTitle=Uložiť stránku
-SaveImageTitle=Uložiť obrázok
-SaveLinkTitle=Uložiť ako
-DefaultSaveFileName=index
-WebPageCompleteFilter=Webová stránka, kompletná
-WebPageHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba HTML
-WebPageXHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XHTML
-WebPageSVGOnlyFilter=Webová stránka, iba SVG 
-WebPageXMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XML
-
-# LOCALIZATION NOTE (filesFolder):
-#  This is the name of the folder that is created parallel to a HTML file 
-#  when it is saved "With Images". The %S section is replaced with the
-#  leaf name of the file being saved (minus extension).
-filesFolder=%S_subory
-
-saveLinkErrorMsg=Odkaz sa nepodarilo uložiť. Stránka bola pravdepodobne odstránená alebo zmenila názov.
-saveLinkErrorTitle=Uložiť odkaz
--- a/mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
@@ -17,13 +17,13 @@
 <!ENTITY viewLogButton.label "Protokol filtrovania správ">
 <!ENTITY viewLogButton.accesskey "t">
 <!ENTITY runFilters.label "Spustiť teraz">
 <!ENTITY runFilters.accesskey "S">
 <!ENTITY stopFilters.label "Zastaviť">
 <!ENTITY stopFilters.accesskey "s">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.label "Spustiť vybrané filtre na priečinok:">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.accesskey "r">
-<!ENTITY choosethis.label "zvoliť tento priečinok">
-<!ENTITY choosethisnewsserver.label "vybrať tento server diskusných skupín">
+<!ENTITY choosethis.label "Zvoliť tento priečinok">
+<!ENTITY choosethisnewsserver.label "Zvoliť tento server diskusných skupín">
 <!ENTITY helpButton.label "Pomocník">
 <!ENTITY helpButton.accesskey "P">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
--- a/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/addressbook/addressBook.properties
@@ -62,17 +62,16 @@ incorrectEmailAddressFormatMessage=Primárna e-mailová adresa musí byť v tvare pouzivatel@host.
 incorrectEmailAddressFormatTitle=Nesprávny formát e-mailovej adresy
 
 viewCardTitle=Karta pre %S
 viewListTitle=Rozosielací zoznam: %S
 mailListNameExistsTitle=Rozosielací zoznam už existuje
 mailListNameExistsMessage=Rozosielací zoznam s týmto názvom už existuje. Zadajte iný názov.
 
 # used in the addressbook
-cannotDeleteTitle=Odstránenie zlyhalo
 confirmDeleteMailingListTitle=Odstránenie rozosielacieho zoznamu
 confirmDeleteAddressbookTitle=Odstránenie adresára
 confirmDeleteAddressbook=Naozaj chcete odstrániť označený adresár?
 confirmDeleteCollectionAddressbook=Ak odstránite tento adresár, %S už viac nebude zbierať e-mailové adresy. Naozaj chcete odstrániť označený adresár?
 confirmDeleteMailingList=Naozaj chcete odstrániť označený rozosielací zoznam?
 confirmDeleteListsAndCards=Naozaj chcete odstrániť označené karty a rozosielacie zoznamy?
 confirmDeleteMailingLists=Naozaj chcete odstrániť označené rozosielacie zoznamy?
 
@@ -105,23 +104,21 @@ dateformat=%e. %B
 cityAndStateAndZip=%3$S %1$S, %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityAndStateNoZip): 
 ## %1$S is city, %2$S is state
 cityAndStateNoZip=%1$S, %2$S
 ## LOCALIZATION NOTE (cityOrStateAndZip): 
 ## %1$S is city or state, %2$S is zip
 cityOrStateAndZip=%1$S %2$S
 
-cityStateSeparator=,
 stateZipSeparator=
 
 prefixTo=Komu
 prefixCc=Kópia
 prefixBcc=Skrytá kópia
-emptyEmailCard=Prosím, odstráňte nasledujúce karty neobsahujúce e-mailovú adresu:
 addressBook=Adresár
 
 # mailnews.js
 ldap_2.servers.pab.description=Osobný adresár
 ldap_2.servers.history.description=Zozbierané adresy
 ## LOCALIZATION NOTE (ldap_2.servers.osx.description is only used on Mac OS X)
 ldap_2.servers.osx.description=Adresár systému Mac OS X
 
--- a/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/am-smime.properties
@@ -1,19 +1,17 @@
 ## S/MIME error strings.
 ## Note to localization: %S is a placeholder
 NoSenderSigningCert=Požiadali ste o digitálne podpísanie správy, ale certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 NoSenderEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie správy, ale šifrovací certifikát zadaný v nastavení účtu sa nenašiel alebo jeho platnosť vypršala.
 MissingRecipientEncryptionCert=Požiadali ste o zašifrovanie tejto správy, avšak nenašiel sa šifrovací certifikát pre %S.
-SignNoSenderEncryptionCert=Požiadali ste o podpísanie správy, avšak nenašiel sa certifikát, ktorý sa má pripojiť ku podpísanej správe alebo jeho platnosť vypršala.
 ErrorCanNotEncrypt=Nepodarilo sa zašifrovať správu. Overte, že máte platný poštový certifikát pre každého adresáta. Skontrolujte, že certifikáty zadané v Nastavení účtov pre Poštu a diskusie sú platné a dôveryhodné.
 ErrorCanNotSign=Nepodarilo sa podpísať správu. Overte, že certifikáty zadané pre tento účet v Nastavení účtov sú platné a dôveryhodné.
 
 ## Strings used for in the prefs.
-prefPanel-smime=Bezpečnosť
 NoSigningCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorým by sa dali podpísať vaše správy.
 NoEncryptionCert=Správca certifikátov nevie nájsť platný certifikát, ktorý by mohli použiť iní ľudia na to, aby vám odoslali zašifrované správy.
 
 encryption_needCertWantSame=Mali by ste tiež určiť certifikát, ktorý budú používať iní ľudia, keď vám budú posielať šifrované správy. Chcete na to použiť ten istý certifikát?
 encryption_wantSame=Chcete použiť ten istý certifikát na šifrovanie a dešifrovanie správ pre vás?
 encryption_needCertWantToSelect=Mali by ste tiež určiť certifikát, ktorý budú používať iní ľudia, keď vám budú posielať šifrované správy. Chcete nastaviť šifrovací certifikát teraz?
 signing_needCertWantSame=Mali by ste tiež určiť certifikát, ktorý sa bude používať na digitálne podpisovanie vašich správ. Chcete na to použiť ten istý certifikát?
 signing_wantSame=Chcete použiť ten istý certifikát na digitálne podpísanie vašich správ?
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -1,13 +1,12 @@
 mustSelectFolder=Musíte vybrať cieľový priečinok.
 enterValidEmailAddress=Zadajte platnú e-mailovú adresu, na ktorú chcete poštu preposlať.
 pickTemplateToReplyWith=Vyberte šablónu, pomocou ktorej chcete odpovedať.
 mustEnterName=Musíte zvoliť názov filtra.
-mustSelectAction=Musíte vybrať aspoň jednu akciu filtra.
 cannotHaveDuplicateFilterTitle=Filtre s rovnakým názvom
 cannotHaveDuplicateFilterMessage=Filter s týmto názvom už existuje. Zadajte iný názov.
 deleteFilterConfirmation=Naozaj chcete odstrániť vybrané filtre?
 untitledFilterName=Filter bez názvu
 filterListBackUpMsg=Vaše filtre nepracujú, pretože súbor msgFilterRules.dat, ktorý obsahuje vaše filtre, sa nedá prečítať. Vytvorí sa nový súbor msgFilterRules.dat a starý bude zálohovaný ako rulesbackup.dat.
 customHeaderOverflow=Prekročili ste hranicu 50 vlastných hlavičiek. Odstráňte jednu alebo viac vlastných hlavičiek a skúste to znova.
 filterCustomHeaderOverflow=Vaše filtre prekročili hranicu 50 vlastných hlavičiek. Upravte súbor msgFilterRules.dat, ktorý obsahuje vaše filtre tak, aby obsahoval menej vlastných hlavičiek.
 invalidCustomHeader=Jeden z vašich filtrov používa vlastnú hlavičku, ktorá obsahuje neplatný znak, ako napríklad ":", netlačiteľný znak, nie-ascii alebo osembitový ascii znak. Upravte súbor msgFilterRules.dat, ktorý obsahuje vaše filtre tak, aby ste odstránili neplatné znaky z hlavičiek.
--- a/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
@@ -30,20 +30,18 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-#
 # The following are used by the import code to display status/error 
 # and informational messages
-#
 
 # Success message when no address books are found to import
 ## @name IMPORT_NO_ADDRBOOKS
 ## @loc None
 2000=Neboli nájdené adresáre vhodné na importovanie.
 
 # Error: Address book import not intialized		
 ## @name IMPORT_ERROR_AB_NOTINITIALIZED
@@ -275,42 +273,30 @@ 2133=Ostatné 3
 ## @loc None
 2134=Ostatné 4
 
 # Description: Address book field name
 ## @name IMPORT_FIELD_DESC_END
 ## @loc None
 2135=Poznámky
 
-# Description: Strings for the import dialog
-ImportMailDialogTitle=Import pošty
-ImportAddressBooksDialogTitle=Import adresárov
-ImportSettingsDialogTitle=Import nastavení
-ImportMailListLabel=Vyberte aplikáciu, z ktorej sa má naimportovať pošta:
-ImportAddressBooksListLabel=Vyberte formát adresára:
-ImportSettingsListLabel=Vyberte aplikáciu, z ktorej sa má importovať:
-
 #Error strings
 ImportAlreadyInProgress=Prebieha iný import. Skúste to znovu po skončení aktuálneho importu.
 
 #Error strings for settings import
 ImportSettingsBadModule=Nepodarilo sa spustiť modul pre import nastavení.
 ImportSettingsNotFound=Nepodarilo sa nájsť nastavenia. Overte, že je daná aplikácia na tomto počítači nainštalovaná.
 ImportSettingsFailed=Nastala chyba pri importovaní nastavení. Niektoré, prípadne všetky nastavenia nemuseli byť naimportované.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportSettingsSuccess=Nastavenie z %S bolo úspešne naimportované.
 
 #Error string for mail import
 ImportMailBadModule=Nepodarilo sa spustiť modul pre import pošty.
 ImportMailNotFound=Nepodarilo sa nájsť poštu pre import. Overte, že je aplikácia správne nainštalovaná na tomto počítači.
 ImportEmptyAddressBook=Adresár %S je prázdny a nie je možné ho importovať.
-# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
-ImportMailFailed=Nastala chyba pri importovaní pošty z %S
-# LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
-ImportMailSuccess=Pošta z %S bola úspešne naimportovaná.
 
 # Error string for address import
 ImportAddressBadModule=Nepodarilo sa spustiť modul pre import adresárov.
 ImportAddressNotFound=Nepodarilo sa nájsť žiadne adresáre pre import. Overte, prosím, že je aplikácia správne nainštalovaná na tomto počítači.
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportAddressFailed=Nastala chyba pri importovaní adries z %S
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 ImportAddressSuccess=Adresy boli úspešne naimportované z %S.
@@ -319,20 +305,17 @@ ImportAddressSuccess=Adresy boli úspešne naimportované z %S.
 ImportFiltersBadModule=Nie je možné načítať modul na import filtrov.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersFailed=Pri importovaní filtrov z %S sa vyskytla chyba.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersSuccess=Filtre boli z %S úspešné naimportované.
 # LOCALIZATION NOTE : The %S will get replaced by the name of the import module.
 ImportFiltersPartial=Filtre boli z %S importované len čiastočne. Upozornenia:
 
-
 #Progress strings
-MailProgressTitle=Importovanie pošty
-AddrProgressTitle=Importovanie adresárov
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 MailProgressMeterText=Konvertujú sa priečinky z %S
 # LOCALIZATION NOTE : Do not translate the word "%S" below.
 AddrProgressMeterText=Konvertujú sa adresáre z %S
 
 #Import file dialog strings
 ImportSelectSettings=Vyberte súbor s nastavením
 ImportSelectMailDir=Vyberte priečinok s poštou
@@ -341,18 +324,16 @@ ImportSelectAddrFile=Vyberte priečinok s adresármi
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book 
 # files from the Netscape Communicator 4 releases.
 # Comm4.xTo6.xImport user selection string
 Comm4xImportName=Communicator 4.x
 Comm4xFiles=Súbory adresárov Communicatora 4.x (*.na2)
-HomeButtonDesc=Domov
-WorkButtonDesc=Zamestnanie
 
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=Importovaná pošta
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=Import - %S
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -31,23 +31,19 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-#
 # The following are used by the messenger application
 #
-renameAccount=Premenovať účet…
-renameNewsAccount=Premenovať účet diskusných skupín…
 removeAccount=Odstrániť účet…
-removeNewsAccount=Odstrániť účet diskusných skupín…
 newFolderMenuItem=Priečinok…
 newSubfolderMenuItem=Podpriečinok…
 newFolder=Nový priečinok…
 newSubfolder=Nový podpriečinok…
 folderProperties=Vlastnosti priečinka
 newTag=Nový popis…
 getNextNMessages=Prevziať ďalších %S správ
 advanceNextPrompt=Prejsť na nasledujúcu neprečítanú správu v priečinku %S?
@@ -71,17 +67,16 @@ PrintPreviewCard=Vytvára sa ukážka pred tlačou karty…
 PrintingAddrBook=Tlačí sa adresár…
 PrintPreviewAddrBook=Vytvára sa ukážka pred tlačou adresára…
 PrintingComplete=Hotovo.
 PreviewTitle=%S - %S
 LoadingMailMsgForPrint=(Načítava sa obsah pre Tlač)
 LoadingMailMsgForPrintPreview=(Načítava sa obsah pre Ukážku pred tlačou)
 saveAttachmentFailed=Nepodarilo sa uložiť prílohu. Skontrolujte názov súboru a skúste to znova.
 saveMessageFailed=Nepodarilo sa uložiť správu. Skontrolujte názov súboru a skúste to znova.
-notDownloaded=(Neprevzaté)
 fileExists=%S už existuje. Chcete ho nahradiť?
 
 downloadingNewsgroups=Preberanie skupín pre použitie v režime offline
 downloadingMail=Preberá sa pošta pre použitie v režime offline
 sendingUnsent=Odosielanie neodoslaných správ
 
 folderExists=Priečinok s týmto názvom už existuje. Zadajte iný názov.
 folderCreationFailed=Priečinok sa nepodarilo vytvoriť, pretože zadaný názov obsahuje neznámy znak. Zadajte iný názov a skúste to znova.
@@ -106,23 +101,19 @@ copyMsgWriteFailed=Správy sa nepodarilo presunúť alebo skopírovať do priečinka '%S', pretože zapisovanie do priečinka zlyhalo. Ak chcete zvýšiť voľné miesto na disku, najprv zvoľte z ponuky Súbor položku Vyprázdniť kôš a následne Vykonať údržbu priečinkov. Potom to skúste znova.
 cantMoveMsgWOBodyOffline=Počas práce v režime offline nemôžete presúvať a kopírovať správy, ktoré neboli prevzaté na použitie v režime offline. V okne poštového klienta otvorte ponuku Súbor, kliknite na položku Režim offline a zrušte označenie položky Pracovať v režime offline. Potom to skúste znova.
 operationFailedFolderBusy=Operácia zlyhala, pretože s priečinkom práve pracuje iná operácia. Počkajte, kým táto operácia skončí a skúste znova.
 folderRenameFailed=Nepodarilo sa premenovať priečinok. Možno sa práve spracováva alebo nový názov nie je platným názvom priečinka.
 # LOCALIZATION NOTES(verboseFolderFormat): %1$S is folder name, %2$S is server name
 verboseFolderFormat=%1$S na %2$S
 # LOCALIZATION NOTES(filterFolderTruncateFailed): %1$S is replaced by the folder name, %2$S is replaced by the brandShortName
 filterFolderTruncateFailed=Po presunutí správy do priečinka '%1$S' nastala chyba spracovania priečinka Doručená pošta. Pravdepodobne bude potrebné ukončiť aplikáciu %2$S a odstrániť súbor INBOX.msf.
 
-
 mailboxTooLarge=Priečinok %S je plný a nie je možné, aby obsahoval viac správ. Na vytvorenie priestoru pre ďalšie správy odstráňte niektoré staré alebo nevyžiadané správy a vykonajte údržbu priečinka.
-
 errorGettingDB=Nemožno otvoriť súbor súhrnu pre %S. Možno ide o chybu na disku alebo cesta k súboru je príliš dlhá.
-
 defaultServerTag=(predvolené)
-useDefaultServer=Použiť predvolený server
 
 # Used in message database list view to provide a text value for graphic based cells.
 messageUnread=Neprečítané
 messageHasFlag=S hviezdičkou
 messageHasAttachment=Má prílohu
 messageJunk=Nevyžiadané
 messageExpanded=Rozbalené
 messageCollapsed=Zbalené
@@ -316,33 +307,29 @@ mailAcctType=Pošta
 newsAcctType=Diskusie
 
 # LOCALIZATION NOTES(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
 nocachedbodytitle=<TITLE>Na zobrazenie tejto správy prejsť do režimu online</TITLE>\n
 
 # mailWindowOverlay.js
 confirmUnsubscribeTitle=Potvrdenie odhlásenia
 confirmUnsubscribeText=Naozaj chcete odhlásiť odoberanie správ z %S?
-cannotHaveTwoFilterRulesDialogs=Dialógové okno Úprava filtra
-cannotHaveTwoFilterRulesText=Filter sa nedá vytvoriť, pretože dialógové okno 'Úprava filtra' je už otvorené. Zatvorte toto okno a skúste to znova.
 
 # msgHdrViewOverlay.js
 openLabel=Otvoriť
 openLabelAccesskey=O
 saveLabel=Uložiť
 saveLabelAccesskey=U
 detachLabel=Vyčleniť…
 detachLabelAccesskey=V
 deleteLabel=Odstrániť
 deleteLabelAccesskey=d
 deleteAttachments=Nasledovné prílohy budú z tejto správy natrvalo odstránené:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
 detachAttachments=Nasledovné prílohy boli úspešne uložené a teraz budú natrvalo odstránené z tejto správy:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
 deleteAttachmentFailure=Vybrané prílohy sa nepodarilo odstrániť.
-# LOCALIZATION NOTES(attachmentDeletePrefix): Do not translate until foreign language attachment names are fixed
-attachmentDeletePrefix=Odstránené: %S
 
 # This is the format for prepending accesskeys to the
 # each of the attachments in the file|attachments menu:
 #  ie: 1 file.txt
 #    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 # Connection Error Messages
@@ -443,18 +430,16 @@ moveToFolderAgainAccessKey=u
 # should have the same value as moveToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 copyToFolderAgain=Znova kopírovať do priečinka "%1$S"
 copyToFolderAgainAccessKey=u
 
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the e-mail address of the person we will allow remote images for
 alwaysLoadRemoteContentForSender1=Vždy načítať vzdialené obrázky z %1$S 
 
 # Strings for growl notifications on Mac OS X
-subjectNotificationTitle=Predmet: "%1$S"
-senderNotificationText=Odosielateľ: "%1$S"
 growlNotification=Nová e-mailová správa
 
 # mailCommands.js
 emptyJunkTitle=Potvrdenie
 emptyJunkMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Spam?
 emptyJunkDontAsk=Viac sa už nepýtať.
 emptyTrashTitle=Potvrdenie
 emptyTrashMessage=Naozaj chcete natrvalo odstrániť všetky správy a podpriečinky nachádzajúce sa v priečinku Odpadkový kôš?
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -149,18 +149,16 @@ 12538=Kopíruje sa správa do priečinka %S…
 12539=Kopírovanie dokončené.
 
 ## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
 12540=Kopírovanie zlyhalo.
 
 ## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
 12541=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %d bajtov. Naozaj to chcete?
 
-noIdentities=Nemáte definované žiadne identity. Použite sprievodcu účtov a vytvorte aspoň jednu.
-
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT1
 12543=Zadajte heslo pre %S:
 
 ## @name NS_SMTP_PASSWORD_PROMPT2
 12544=Zadajte heslo pre %S na %S:
 
 ## @name NS_SMTP_CONNECTING_TO_SERVER
 12545=Pripájanie k serveru…
@@ -263,19 +261,16 @@ 12591=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S bolo počas prenosu prerušené. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho sieťového administrátora.
 12592=Správa nemohla byť odoslaná, pretože časový limit pripojenia k serveru SMTP %S vypršal. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho sieťového administrátora.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_REASON
 12593=Správa nemohla byť z neznámeho dôvodu odoslaná použitím servera SMTP %S. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova, alebo kontaktujte vášho sieťového administrátora.
 
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Uložiť správu
 saveDlogMessage=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi?
-saveDlogSaveBtn=Uložiť
-saveDlogDontSaveBtn=Neuložiť
-saveDlogCancelBtn=Zrušiť
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez predmetu)
 chooseFileToAttach=Priložiť súbor
 
 ##
 windowTitlePrefix=Nová správa:
 
--- a/mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgFolderPickerOverlay.dtd
@@ -31,10 +31,10 @@
 decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Labels -->
-<!ENTITY newfolderchoosethis.label "vybrať ako rodiča">
-<!ENTITY filemessageschoosethis.label "vybrať tento priečinok">
+<!ENTITY newfolderchoosethis.label "zvoliť ako rodiča">
+<!ENTITY filemessageschoosethis.label "zvoliť tento priečinok">
--- a/mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/msgmdn.properties
@@ -29,18 +29,16 @@
 #under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
 #use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 #decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 #and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 #the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 #the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 #***** END LICENSE BLOCK *****
-# LOCALIZATION NOTE: Do not translate anything in this file (except for "MsgMdnWishToSend")
-#          see bugzilla bug 139615.
 ## Msg Mdn Report strings
 MsgMdnDisplayed=Poznamka: Vasa sprava bola zobrazena na pocitaci adresata. Nie je vsak zarucene, ze sprava bola precitana cela a ze adresat porozumel jej obsahu.
 MsgMdnDispatched=Sprava bola bud vytlacena, odfaxovana alebo odoslana dalej bez citania. Nie je iste, ci si adresat spravu precita neskor.
 MsgMdnProcessed=Sprava bola automaticky spracovana postovym klientom adresata bez citania. Nie je iste, ci si adresat spravu precita neskor.
 MsgMdnDeleted=Sprava bola odstranena. Nie je iste, ci vobec bola citana. Je vsak mozne, ze adresat ju neskor obnovi a precita.
 MsgMdnDenied=Adresat tejto spravy si nezelal odoslat vam potvrdenie o precitani.
 MsgMdnFailed=Nastala chyba! Nepodarilo sa vytvorit alebo odoslat vam platne potvrdenie o precitani.
 MsgMdnWishToSend=Odosielateľ žiada potvrdenie o prečítaní tejto správy.\nChcete toto potvrdenie odoslať?
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/offline.dtd
@@ -14,11 +14,11 @@
 <!ENTITY radioNotSend.label "Nie, neodoslať">
 <!ENTITY radioNotSend.accesskey "n">
 <!ENTITY radioAskUnsent.label "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY radioAskUnsent.accesskey "a">
 <!ENTITY textGoingOffline "Pri prechode do režimu offline prevziať správy na použitie v tomto režime?">
 <!ENTITY radioAutoDownload.label "Áno, prevziať">
 <!ENTITY radioAutoDownload.accesskey "z">
 <!ENTITY radioNotDownload.label "Nie, nepreberať">
-<!ENTITY radioNotDownload.accesskey "e">
+<!ENTITY radioNotDownload.accesskey "b">
 <!ENTITY radioAskDownload.label "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY radioAskDownload.accesskey "t">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.properties
@@ -1,50 +1,48 @@
 #### Add HTML and Plain Text Domain Names for sendOption
-
 html_domainsAddDomainTitle=Pridať názov domény HTML
 html_domainsAddDomain=Názov domény HTML:
 plaintext_domainsAddDomainTitle=Pridať názov textovej domény
 plaintext_domainsAddDomain=Názov textovej domény:
 
 domainNameErrorTitle=Chyba názvu domény
 #### LOCALIZATION NOTE: do not translate %S
 domainDuplicationError=Doména %S už v zozname domén pre HTML alebo klasický text existuje.
 
 #### Junk
 confirmResetJunkTrainingTitle=Potvrdiť
 confirmResetJunkTrainingText=Naozaj chcete vymazať obsah adaptívneho filtra?
 
 #### Master Password
-
 setMasterPassword=Nastaviť hlavné heslo…
 changeMasterPassword=Zmeniť hlavné heslo…
 
 #### Downloads
-
 desktopFolderName=Pracovná plocha
 myDownloadsFolderName=Preberanie
 chooseDownloadFolderTitle=Vyberte priečinok pre preberané súbory:
 
 #### Download Actions
-
 extensionNone=(žiadne)
 removeButtonSingle=Odstrániť akciu
 removeButtonMultiple=Odstrániť akcie
 removeTitleSingle=Odstrániť akciu
 removeTitleMultiple=Odstrániť akcie
 removeMessageSingle=Keď sa bude preberať súbor označeného typu, vybraná akcia sa už nebude vykonávať. Naozaj chcete odstrániť túto akciu?
 removeMessageMultiple=Keď sa budú preberať súbory označených typov, vybrané akcie sa už nebudú vykonávať. Naozaj chcete odstrániť tieto akcie?
 fileEnding=Súbor %S
 saveToDisk=Uložiť na disk
 openWith=Otvoriť pomocou %S
 actionsFiltered=Tieto akcie vyhovujú vášmu hľadaniu:
 actionsAll=Automaticky vykonať priradené akcie s každým súborom nasledovných typov:
 
-
 #### Change Action
-
 extensionStringFormat=%S, %S
 fpTitleChooseApp=Výber pomocnej aplikácie
 fpTitleChooseDL=Vyberte priečinok pre preberanie súborov
 
 #### Sound Notifications
 soundFilePickerTitle=Vyberte zvuk
+
+#### Shell Service
+alreadyDefaultClientTitle=Predvolený klient
+alreadyDefault=%S je už nastavený ako predvolený e-mailový klient.
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -1,28 +1,23 @@
-#
 # The following are used by the Account Wizard
 #
-enterAccountName=Zadajte názov tohto účtu.
-enterUserName=Zadajte používateľské meno.
-enterName=Zadajte vaše meno.
 enterValidEmail=Zadajte platnú e-mailovú adresu.
 accountExists=Poštový účet alebo účet pre diskusné skupiny s týmto názvom už existuje. Kliknite na tlačidlo Naspäť a zadajte iný názov servera alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 modifiedAccountExists=Účet s týmto menom používateľa a servera už existuje. Zadajte iné meno používateľa a/alebo názov servera.
 userNameChanged=Vaše používateľské meno bolo aktualizované. Možno bude potrebné aktualizovať aj vašu e-mailovú adresu, prípadne používateľské meno spojené s týmto účtom.
 serverNameChanged=Názov servera sa zmenil. Overte prosím, že priečinky použité vo filtroch existujú aj na novom serveri.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard) 
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Naozaj chcete ukončiť Sprievodcu účtom?\n\nAk skončíte, všetky zadané informácie sa stratia a účet nebude vytvorený.
 accountWizard=Sprievodca účtom
 WizardExit=Koniec
 WizardContinue=Zrušiť
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
-enterValidEmailPrefix=Zadajte platnú e-mailovú adresu.
 enterValidHostname=Zadajte platný názov servera.
 failedRemoveAccount=Nepodarilo sa odstrániť tento účet.
 failedDuplicateAccount=Nepodarilo sa vytvoriť duplikát tohto účtu
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
 confirmRemoveAccountTitle=Odstránenie účtu
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
@@ -41,17 +36,16 @@ defaultEmailText=Zadajte vašu e-mailovú adresu. Túto adresu budú ostatní používať pre odosielanie správ vám (napr. "%1$S@%2$S").
 customizedEmailText=Zadajte %2$S vášho %1$S. (Napríklad, ak vaša e-mailová adresa %1$S je "%3$S", váš %2$S je "%4$S".)
 
 # account manager stuff
 prefPanel-server=Nastavenie servera
 prefPanel-copies=Kópie a priečinky
 prefPanel-syncing-and-diskspace=Synchronizácia a miesto na disku
 prefPanel-diskspace=Miesto na disku
 prefPanel-addressing=Písanie a adresovanie
-prefPanel-advanced=Pokročilé
 prefPanel-junk=Nevyžiadaná pošta
 ## LOCALIZATION NOTE (prefPanel-smtp): Don't translate "SMTP"
 prefPanel-smtp=Server pre odosielanie pošty (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S 
 identity-list-title=Identity pre %1$S
 
--- a/mail/chrome/messenger/search.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search.properties
@@ -1,22 +1,17 @@
-# search and filter strings
-
-searchCustomize="Prispôsobiť hlavičky…"
-
 # these are the fields that get inserted in the search line
 # for "and" searches, this looks like:
 #
 # searchAnd0 <attribute> searchAnd1 <operator> searchAnd2 <value> searchAnd4
 #
 # for example, in english this looks like:
 # and the [Sender ] [doesn't contain] [John]
 #
 # TODO: need to special-case the first line (filterindex==0)
-#
 
 # filter stuff
 
 searchingMessage=Hľadá sa…
 searchSuccessMessage=Nájdené výsledky (celkom: 1)
 searchSuccessMessages=Nájdené výsledky (celkom: %S)
 searchFailureMessage=Neboli nájdené žiadne výsledky
 labelForStopButton=Zastaviť
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/shellservice.properties
+++ /dev/null
@@ -1,4 +0,0 @@
-optionsLabel=&Možnosti %Su
-safeModeLabel=&Núdzový režim %Su
-alreadyDefaultClientTitle=Predvolený klient
-alreadyDefault=%S už je nastavený ako predvolený poštový klient.
--- a/suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/mailNavigatorOverlay.dtd
@@ -9,14 +9,18 @@
 <!ENTITY sendPage.accesskey       "u">
 
 <!ENTITY contextSendThisPage.label    "Odoslať túto stránku…">
 <!ENTITY contextSendThisPage.accesskey  "d">
 <!ENTITY contextSendThisLink.label    "Odoslať tento odkaz…">
 <!ENTITY contextSendThisLink.accesskey  "e">
 <!ENTITY contextSendImage.label     "Odoslať obrázok…">
 <!ENTITY contextSendImage.accesskey   "b">
+<!ENTITY contextSendVideo.label     "Odoslať video…">
+<!ENTITY contextSendVideo.accesskey   "l">
+<!ENTITY contextSendAudio.label     "Odoslať zvuk…">
+<!ENTITY contextSendAudio.accesskey   "l">
 <!ENTITY contextSendFrame.label     "Odoslať rámec…">
 <!ENTITY contextSendFrame.accesskey   "d">
 
 <!ENTITY sendLinkCmd.label        "Odoslať odkaz…"> 
 <!ENTITY sendLinkCmd.accesskey      "d">
 
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -65,40 +65,60 @@
 <!ENTITY saveFrameCmd.label      "Uložiť rámec">
 <!ENTITY saveFrameCmd.accesskey    "m">
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.label     "Uložiť cieľ odkazu ako…">
 <!ENTITY saveLinkCmd.label      "Uložiť cieľ odkazu">
 <!ENTITY saveLinkCmd.accesskey    "d">
 <!ENTITY saveImageAsCmd.label     "Uložiť obrázok ako…">
 <!ENTITY saveImageCmd.label      "Uložiť obrázok">
 <!ENTITY saveImageCmd.accesskey    "l">
+<!ENTITY saveVideoCmd.label      "Uložiť video ako…">
+<!ENTITY saveVideoCmd.accesskey    "l">
+<!ENTITY saveAudioCmd.label      "Uložiť zvuk ako…">
+<!ENTITY saveAudioCmd.accesskey    "l">
 <!ENTITY copyCmd.label        "Kopírovať">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey      "K">
 <!ENTITY selectAllCmd.label      "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey    "a">
 <!ENTITY copyLinkCmd.label      "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey    "u">
 <!ENTITY copyImageCmd.label      "Kopírovať obrázok">
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey    "a">
+<!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Kopírovať adresu videa">
+<!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "a">
+<!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Kopírovať adresu zvuku">
+<!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "a">
 <!ENTITY metadataCmd.label      "Vlastnosti">
 <!ENTITY metadataCmd.accesskey    "V">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label      "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY pasteCmd.label        "Prilepiť">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey      "P">
 <!ENTITY cutCmd.label         "Vystrihnúť">
 <!ENTITY cutCmd.accesskey       "V">
 <!ENTITY deleteCmd.label       "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey     "d">
 <!ENTITY undoCmd.label        "Späť">
 <!ENTITY undoCmd.accesskey      "S">
 <!ENTITY redoCmd.label        "Dopredu">
 <!ENTITY redoCmd.accesskey      "D">
 <!ENTITY thisFrameMenu.label     "Tento rámec">
 <!ENTITY thisFrameMenu.accesskey   "T">
+<!ENTITY mediaPlay.label       "Prehrať">
+<!ENTITY mediaPlay.accesskey     "P">
+<!ENTITY mediaPause.label       "Pozastaviť">
+<!ENTITY mediaPause.accesskey     "P">
+<!ENTITY mediaMute.label       "Stlmiť">
+<!ENTITY mediaMute.accesskey     "m">
+<!ENTITY mediaUnmute.label      "Zrušiť stlmenie">
+<!ENTITY mediaUnmute.accesskey    "m">
+<!ENTITY mediaShowControls.label   "Zobraziť ovládanie">
+<!ENTITY mediaShowControls.accesskey "n">
+<!ENTITY mediaHideControls.label   "Skryť ovládanie">
+<!ENTITY mediaHideControls.accesskey "n">
 <!ENTITY search.accesskey       "W">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu stránky">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "m">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey  "s">
 <!ENTITY spellAddToDictionary.label   "Pridať do slovníka">
 <!ENTITY spellAddToDictionary.accesskey "n">
 <!ENTITY spellIgnoreWord.label     "Ignorovať slovo">
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.properties
@@ -5,16 +5,18 @@ searchText.accesskey=w
 
 blockImage=Blokovať obrázky z %S
 blockImage.accesskey=k
 unblockImage=Zrušiť blokovanie obrázkov z %S
 unblockImage.accesskey=k
 
 SavePageTitle=Uložiť webovú stránku
 SaveImageTitle=Uložiť obrázok
+SaveVideoTitle=Uložiť video
+SaveAudioTitle=Uložiť zvuk
 SaveLinkTitle=Uložiť ako
 SaveAttachmentTitle=Uložiť prílohu
 DefaultSaveFileName=index
 WebPageCompleteFilter=Webová stránka, kompletná
 WebPageHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba HTML
 WebPageXHTMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XHTML
 WebPageSVGOnlyFilter=Webová stránka, iba SVG
 WebPageXMLOnlyFilter=Webová stránka, iba XML
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
@@ -307,16 +307,22 @@
 </thead>
 <tbody class="tbody-default">
  <tr>
   <td>Vložiť bez formátovania</td>
   <td>Ctrl+Shift+V</td>
   <td>Cmd+Shift+V</td>
   <td>Ctrl+Shift+V</td>
  </tr>
+  <tr>
+  <td>Znovu zalomiť</td>
+  <td>Ctrl+R</td>
+  <td>Cmd+R</td>
+  <td>Ctrl+R</td>
+ </tr>
  <tr>
   <td>Odoslať správu teraz</td>
   <td>Ctrl+Enter</td>
   <td>Cmd+Return</td>
   <td>Ctrl+Enter</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Odoslať správu neskôr</td>
--- a/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
@@ -1257,27 +1257,27 @@
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Images. (If no
   subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
   the list.)</li>
 </ol>
 
 <h3 id="image_acceptance_policy">Image Acceptance Policy</h3>
 
-<p>Image Acceptance preferences allow you to control whether and where
- Navigator displays images:</p>
+<p>Image Acceptance preferences allow you to control whether or under what
+ conditions the &brandShortName; browser should display images:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Do not load any images</strong>: Select this option if you do not
-  want Navigator to display images.</li>
+  want the &brandShortName; browser to display images.</li>
  <li><strong>Accept images that come from the originating server
   only</strong>: Select this option if you do not want to load images from
   third-party sites.</li>
- <li><strong>Accept all images</strong>: Select this option if you want
-  Navigator to display all images. (This option is selected by default.)</li>
+ <li><strong>Accept all images</strong>: Select this option if you want to
+  display all images. (This option is selected by default.)</li>
 </ul>
 
 <h3>Animated images should loop</h3>
 
 <p>These settings control how many times animated images repeat their
  animation:</p>
 
 <ul>
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -23,14 +23,14 @@ xpinstallDisabledButton=Povoliť
 xpinstallDisabledButton.accesskey=P
 
 # Geolocation UI
 # LOCALIZATION NOTE (exactLocation, neighborhoodLocation): These do not have to be
 # exact value, instead approximations would be fine.
 # examples: Neighborhood (within 2 km)
 #
 geolocation.requestMessage=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate. Môžete uviesť:
-geolocation.exactLocation=Presná poloha (presnosť 3 m)
-geolocation.exactLocationKey=e
-geolocation.neighborhoodLocation=Približná poloha (presnosť na 2 km)
-geolocation.neighborhoodLocationKey=r
-geolocation.nothingLocation=Nič
-geolocation.nothingLocationKey=N
+geolocation.exactLocation.label=Presná poloha (presnosť 3 m)
+geolocation.exactLocation.accesskey=e
+geolocation.neighborhoodLocation.label=Približná poloha (presnosť na 2 km)
+geolocation.neighborhoodLocation.accesskey=r
+geolocation.nothingLocation.label=Nič
+geolocation.nothingLocation.accesskey=N
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
@@ -17,12 +17,12 @@
 <!ENTITY viewLogButton.label "Protokol filtrovania správ">
 <!ENTITY viewLogButton.accesskey "t">
 <!ENTITY runFilters.label "Spustiť teraz">
 <!ENTITY runFilters.accesskey "S">
 <!ENTITY stopFilters.label "Zastaviť">
 <!ENTITY stopFilters.accesskey "s">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.label "Spustiť vybrané filtre na priečinok:">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.accesskey "r">
-<!ENTITY choosethis.label "zvoliť tento priečinok">
-<!ENTITY choosethisnewsserver.label "vybrať tento server diskusných skupín">
+<!ENTITY choosethis.label "Zvoliť tento priečinok">
+<!ENTITY choosethisnewsserver.label "Zvoliť tento server diskusných skupín">
 <!ENTITY helpButton.label "Pomocník">
 <!ENTITY helpButton.accesskey "P">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/messengercompose.dtd
@@ -44,16 +44,17 @@
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavrieť">
 
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Zalomiť znovu">
+<!ENTITY editRewrapCmd.key "R">
 <!ENTITY editRewrapCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY findCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
 <!ENTITY findCmd.key "F">
 <!ENTITY findCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalej">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "G">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
--- a/suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/msgFolderPickerOverlay.dtd
@@ -35,15 +35,15 @@
 
 ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Labels -->
 <!ENTITY subscribechoosethis.label "vybrať tento server diskusných skupín">
 <!ENTITY subscribeclickhere.label "kliknutím sem vyberte server diskusných skupín">
 <!ENTITY newfolderchoosethis.label "vybrať ako rodiča">
 <!ENTITY newfolderclickhere.label "Kliknutím sem vybrať">
-<!ENTITY renamefolderchoosethis.label "vybrať tento priečinok">
+<!ENTITY renamefolderchoosethis.label "zvoliť tento priečinok">
 <!ENTITY renamefolderclickhere.label "kliknutím sem vyberte tento priečinok">
-<!ENTITY filemessageschoosethis.label "vybrať tento priečinok">
+<!ENTITY filemessageschoosethis.label "zvoliť tento priečinok">
 <!ENTITY filemessagesclickhere.label "kliknutím sem vyberte tento priečinok">
 <!ENTITY chooseaccountclickhere.label "Kliknutím sem zvoľte účet">
 <!ENTITY choosefolderclickhere.label "Kliknutím sem zvoľte priečinok">
 <!ENTITY chooseserverToDeferTo.label "kliknutím sem vyberte účet pre ukladanie správ">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
@@ -16,15 +16,15 @@
 <!ENTITY radioNotSend           "Nie, neodoslať">
 <!ENTITY radioNotSend.accesskey      "N">
 <!ENTITY radioAskUnsent          "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY radioAskUnsent.accesskey     "a">
 <!ENTITY textGoingOffline         "Pri prechode do režimu offline prevziať správy na použitie v tomto režime?">
 <!ENTITY radioAutoDownload        "Áno, prevziať">
 <!ENTITY radioAutoDownload.accesskey   "z">
 <!ENTITY radioNotDownload         "Nie, nepreberať">
-<!ENTITY radioNotDownload.accesskey    "e">
+<!ENTITY radioNotDownload.accesskey    "b">
 <!ENTITY radioAskDownload         "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY radioAskDownload.accesskey    "t">
 <!ENTITY Diskspace            "Miesto na disku">
 <!ENTITY offlineCompact.label       "Vykonať údržbu priečinkov, ak sa tým ušetrí viac ako">
 <!ENTITY offlineCompact.accesskey     "V">
 <!ENTITY kb.label             "kB">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/blocklist.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY blocklist.title       "Doplnky spôsobujúce problémy">
+<!ENTITY blocklist.style       "width: 45em; height: 30em">
+<!ENTITY blocklist.summary      "&brandShortName; zistil, že nasledujúce doplnky spôsobujú bezpečnostné problémy alebo problémy so stabilitou:">
+<!ENTITY blocklist.softblocked    "Pre vašu ochranu sa odporúča zakázať uvedené doplnky a program reštartovať.">
+<!ENTITY blocklist.hardblocked    "Tieto doplnky spôsobujú bezpečnostné problémy alebo problémy so stabilitou, preto boli zablokované. Na ich úplné zakázanie je však potrebné program reštartovať.">
+<!ENTITY blocklist.softandhard    "Niektoré z uvedených doplnkov spôsobujú bezpečnostné problémy alebo problémy so stabilitou a preto boli zablokované. Ostatné nie sú až tak rizikové, ale pre vašu ochranu sa odporúča ich zakázať a program reštartovať.">
+<!ENTITY blocklist.moreinfo     "Ďalšie informácie">
+
+<!ENTITY blocklist.accept.label   "Reštartovať &brandShortName;">
+<!ENTITY blocklist.accept.accesskey "R">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -107,16 +107,17 @@
 <!ENTITY includeUpdate.label       "Pridať túto aktualizáciu">
 <!ENTITY includeUpdate.accesskey     "d">
 <!ENTITY includeUpdate.tooltip      "Pridať tento doplnok do inštalácie aktualizácií">
 
 <!-- Status Messsages -->
 <!ENTITY insecureUpdate.label       "Neposkytuje zabezpečené aktualizácie.">
 <!ENTITY needsDependencies.label     "Vyžaduje ďalšie doplnky.">
 <!ENTITY blocklisted.label        "Zakázané z dôvodu vašej ochrany.">
+<!ENTITY softBlocklisted.label      "Spôsobuje problémy s bezpečnosťou alebo stabilitou.">
 <!ENTITY toBeDisabled.label        "Tento doplnok bude zakázaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeEnabled.label        "Tento doplnok bude povolený po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeInstalled.label       "Tento doplnok bude nainštalovaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeUninstalled.label      "Tento doplnok bude odinštalovaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeUpdated.label        "Tento doplnok bude aktualizovaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 
 <!ENTITY getExtensions.label       "Získať rozšírenia">
 <!ENTITY getThemes.label         "Získať témy">
@@ -163,8 +164,11 @@
 <!ENTITY installFailure.label       "Inštalácia zlyhala.">
 
 <!ENTITY progressStatus.label       "Kontrola aktualizácií">
 
 <!ENTITY eula.title            "Licenčná zmluva">
 <!ENTITY eula.width            "560px">
 <!ENTITY eula.height           "400px">
 <!ENTITY eula.accept           "Prijať a nainštalovať…">
+
+<!ENTITY blocklist.blocked.label     "Blokované">
+<!ENTITY blocklist.checkbox.label     "Zakázané">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -54,21 +54,22 @@ incompatibleThemeName=Táto téma
 incompatibleExtension=Zakázaný - nie je kompatibilný s aplikáciou %S %S
 incompatibleAddonMsg=Nie je kompatibilný s aplikáciou %S %S
 insecureUpdateMessage=Doplnok "%S" nebude nainštalovaný, pretože neposkytuje zabezpečené aktualizácie.
 
 invalidGUIDMessage=Doplnok "%S" sa nepodarilo nainštalovať kvôli chybe v inštalačnom manifeste ("%S" nie je platným GUID). Prosím, informujte autora o tomto probléme.
 invalidVersionMessage=Doplnok "%S" sa nepodarilo nainštalovať kvôli chybe v inštalačnom manifeste ("%S" nie je číslo platnej verzie). Prosím, informujte autora o tomto probléme.
 incompatiblePlatformMessage=Doplnok "%S" sa nepodarilo nainštalovať kvôli nekompatibilite s týmto typom zostavenia aplikácie %S (%S). Prosím, informujte autora o tomto probléme.
 
-blocklistedInstallTitle=Toto rozšírenie nie je bezpečné
-blocklistedInstallMsg=Rozšírenie %S je hodnotené ako nebezpečné a preto nemôže byť nainštalované.
-blocklistNotifyTitle2=Doplnky môžu spôsobovať problémy
-blocklistNotifyMsg2=%S zistil, že nasledujúce doplnky môžu byť nestabilné alebo nebezpečné.
-blocklistRestartMsg2=Mali by ste čo najskôr %S reštartovať, aby mohli byť tieto doplnky zakázané.
+blocklistedInstallTitle2=Tento doplnok je nebezpečný
+blocklistedInstallMsg2=Doplnok %S spôsobuje bezpečnostné problémy alebo problémy so stabilitou a preto nemôže byť nainštalovaný.
+softBlockedInstallTitle=Tento doplnok môže spôsobovať problémy
+softBlockedInstallMsg=Doplnok %S môže spôsobiť bezpečnostné problémy alebo problémy so stabilitou. Odporúčame vám, aby ste ho neinštalovali.
+softBlockedInstallAcceptLabel=Napriek tomu nainštalovať
+softBlockedInstallAcceptKey=N
 
 missingFileTitle=Chýbajúci súbor
 missingFileMessage=%S nemohol načítať túto položku, pretože chýba súbor %S.
 
 malformedMessage=%S nemohol nainštalovať túto položku, pretože informácie "%S" (poskytnuté touto položkou) sú neplatné. Prosím, informujte autora o tomto probléme.
 malformedTitle=Poškodený súbor
 
 malformedRegistrationTitle=Registrácia bola neúspešná
--- a/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
+++ b/toolkit/chrome/passwordmgr/passwordmgr.properties
@@ -34,17 +34,21 @@
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 rememberValue=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tejto hodnoty.
 rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
 savePasswordTitle=Potvrdenie
-savePasswordText=%S si môže zapamätať prihlasovacie údaje a vyplniť ich automaticky pri najbližšej návšteve tohto servera. Chcete, aby si zapamätal tieto údaje?
+# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
+#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
+saveLoginText = Prajete si, aby si %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na stránke %3$S?
+# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
+saveLoginTextNoUsername = Prajete si, aby si %1$S zapamätal toto heslo na stránke %2$S?
 notNowButtonText = &Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
 notifyBarNotNowButtonAccessKey = T
 neverForSiteButtonText = Pre tento server &nikdy
 notifyBarNeverForSiteButtonText = Pre tento server nikdy              
 notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey = e                    
 rememberButtonText = &Zapamätať                         
 notifyBarRememberButtonText = Zapamätať