update
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 05 Nov 2009 15:17:49 +0100
changeset 76 4d60ecb30df7e87c6b724b7332fed047fbc5fdf3
parent 75 f4ddf9d23a3699bc5654e7d82b263c30e831fd71
child 77 b34c48bf4d68412141c6cf854a11c6af1f7bb5ac
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
browser/chrome/browser/preferences/securityWarnings.dtd
dom/chrome/printdialog.properties
dom/chrome/webservices/security.properties
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/am-main.dtd
mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/credits.dtd
mail/chrome/messenger/customizeToolbarOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/editContactOverlay.properties
mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
mail/chrome/messenger/gloda.properties
mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
mail/chrome/messenger/glodaFacetView.dtd
mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/multimessageview.dtd
mail/chrome/messenger/news.properties
mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
mail/isp/isps.txt
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/firstrun.dtd
security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
suite/chrome/branding/aboutRights.properties
suite/chrome/browser/navigator.dtd
suite/chrome/browser/navigator.properties
suite/chrome/browser/region.properties
suite/chrome/common/bookmarks/bm-props.dtd
suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
suite/chrome/common/downloads/progressDialog.dtd
suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
suite/chrome/common/help/composer_help.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
suite/chrome/common/help/profiles_help.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.properties
suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
suite/chrome/mailnews/gloda.properties
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.properties
suite/chrome/mailnews/news.properties
suite/chrome/mailnews/offline.properties
suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
toolkit/chrome/global/gnomeprintdialog.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSupport.dtd
@@ -15,16 +15,23 @@
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Základné nastavenia aplikácie">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Verzia">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Priečinok profilu">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Nainštalované zásuvné moduly">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Konfigurácia zostavenia">
 
+<!ENTITY aboutSupport.show.label "Otvoriť priečinok">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
+variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
+"Finder" terminology on Mac. -->
+<!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Zobraziť vo Finderi">
+
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsTitle "Upravené nastavenia">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Hodnota">
 
 <!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "História inštalácií">
 <!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "História aktualizácií">
 
 <!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Kopírovať všetko do schránky">
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -17,17 +17,17 @@
 <!ENTITY helpForIEUsers.label   "Pre používateľov Internet Explorera">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "E">
 <!ENTITY openHelp.commandkey   "VK_F1">
 <!ENTITY helpMac.commandkey    "?">
 
 <!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey   "P">
 <!ENTITY helpReleaseNotes.label     "Poznámky k vydaniu">
 
-<!ENTITY helpTroubleshooting.label   "Informácie pre riešenie problémov…">
+<!ENTITY helpTroubleshooting.label   "Informácie pre riešenie problémov">
 <!ENTITY helpTroubleshooting.accesskey "n">
 
 <!ENTITY updateCmd.label        "Kontrola aktualizácií…">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Služby">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -260,16 +260,18 @@
 <!ENTITY viewPageInfoCmd.label    "Zobraziť informácie o stránke">
 <!ENTITY viewPageInfoCmd.accesskey  "i">
 <!ENTITY viewFrameInfoCmd.label    "Zobraziť informácie o rámci">
 <!ENTITY viewFrameInfoCmd.accesskey  "i">
 <!ENTITY reloadImageCmd.label     "Znova načítať obrázok">
 <!ENTITY reloadImageCmd.accesskey   "t">
 <!ENTITY viewImageCmd.label      "Zobraziť obrázok">
 <!ENTITY viewImageCmd.accesskey    "b">
+<!ENTITY viewImageInfoCmd.label    "Zobraziť informácie o obrázku">
+<!ENTITY viewImageInfoCmd.accesskey  "f">
 <!ENTITY viewVideoCmd.label      "Zobraziť video">
 <!ENTITY viewVideoCmd.accesskey    "b">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.label     "Zobraziť obrázok pozadia">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey   "b">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.label "Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy…">
 <!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.label    "Vytvoriť záložku pre túto stránku">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd2.accesskey  "z">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -20,22 +20,16 @@
 <!ENTITY view.sort.label          "Usporiadať">
 <!ENTITY view.sort.accesskey        "s">
 <!ENTITY view.unsorted.label        "Neusporiadané">
 <!ENTITY view.unsorted.accesskey      "e">
 <!ENTITY view.sortAscending.label      "Smer usporiadania A > Z">
 <!ENTITY view.sortAscending.accesskey    "A">
 <!ENTITY view.sortDescending.label     "Smer usporiadania Z > A">
 <!ENTITY view.sortDescending.accesskey   "Z">
-<!ENTITY help.usingBookmarks.label     "Používanie záložiek">
-<!ENTITY help.usingBookmarks.accesskey   "P">
-<!ENTITY help.usingHistory.label      "Používanie histórie">
-<!ENTITY help.usingHistory.accesskey    "i">
-<!ENTITY help.advancedTips.label      "Rozšírené tipy a triky">
-<!ENTITY help.advancedTips.accesskey    "t">
 
 <!ENTITY cmd.findInBookmarks.label     "Hľadať v záložkách…">
 <!ENTITY cmd.findInBookmarks.accesskey   "H">
 <!ENTITY cmd.findCurrent.label       "Hľadať v aktuálnej kolekcii…">
 <!ENTITY cmd.findCurrent.accesskey     "a">
 
 <!ENTITY cmd.exportHTML.label        "Exportovať HTML…">
 <!ENTITY cmd.exportHTML.accesskey      "E">
@@ -85,18 +79,16 @@
 <!ENTITY cmd.open_tab.label         "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY cmd.open_tab.accesskey       "v">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.label     "Otvoriť všetko na kartách">
 <!ENTITY cmd.open_all_in_tabs.accesskey   "c">
 
 <!ENTITY cmd.properties.label        "Vlastnosti">
 <!ENTITY cmd.properties.accesskey      "l">
 
-<!ENTITY cmd.show_info.key         "i">
-
 <!ENTITY cmd.rename.label          "Premenovať">
 <!ENTITY cmd.rename.accesskey        "r">
 
 <!ENTITY cmd.sortby_name.label       "Usporiadať podľa názvu">
 <!ENTITY cmd.sortby_name.accesskey     "U">
 <!ENTITY cmd.context_sortby_name.accesskey "U">
 
 <!ENTITY cmd.new_bookmark.label       "Nová záložka…">
@@ -109,25 +101,16 @@
 <!ENTITY cmd.new_separator.label      "Nový oddeľovač">
 <!ENTITY cmd.new_separator.accesskey    "d">
 
 <!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.label    "Obnoviť aktívnu záložku">
 <!ENTITY cmd.reloadLivebookmark.accesskey  "a">
 <!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.label    "Obnoviť aktuálny titulok">
 <!ENTITY cmd.reloadMicrosummary.accesskey  "t">
 
-<!ENTITY cmd.groupby_site.label       "Zoskupiť podľa servera">
-<!ENTITY cmd.groupby_site.accesskey     "e">
-<!ENTITY cmd.groupby_page.label       "Zoskupiť podľa stránky">
-<!ENTITY cmd.groupby_page.accesskey     "t">
-<!ENTITY cmd.groupby_feed.label       "Zoskupiť podľa odberu">
-<!ENTITY cmd.groupby_feed.accesskey     "o">
-<!ENTITY cmd.groupby_post.label       "Zoskupiť podľa odoslania">
-<!ENTITY cmd.groupby_post.accesskey     "d">
-
 <!ENTITY cmd.moveBookmarks.label      "Presunúť…">
 <!ENTITY cmd.moveBookmarks.accesskey    "u">
 
 <!ENTITY col.name.label           "Názov">
 <!ENTITY col.tags.label           "Značky">
 <!ENTITY col.url.label           "Adresa">
 <!ENTITY col.lastvisit.label        "Dátum poslednej návštevy">
 <!ENTITY col.visitcount.label        "Počet návštev">
@@ -141,65 +124,24 @@
 <!ENTITY search.scopeFolder.label      "Označený priečinok">
 <!ENTITY search.scopeFolder.accesskey    "a">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.label    "Záložky">
 <!ENTITY search.scopeBookmarks.accesskey  "Z">
 <!ENTITY search.scopeDownloads.label    "Prevzaté súbory">
 <!ENTITY search.scopeDownloads.accesskey  "P">
 <!ENTITY search.scopeHistory.label     "Históriu">
 <!ENTITY search.scopeHistory.accesskey   "H">
-<!ENTITY search.scopeBarExpanderDown.tooltip "Zobraziť možnosti vyhľadávania">
-<!ENTITY search.scopeBarExpanderUp.tooltip "Skryť možnosti vyhľadávania">
 <!ENTITY saveSearch.label          "Uložiť">
 <!ENTITY saveSearch.accesskey        "U">
-<!ENTITY moreCriteria.label         "+">
-<!ENTITY advancedSearch.onlybookmarked.label "Vyhľadávať iba záložky">
-<!ENTITY advancedSearch.match.label     "Zodpovedá ">
-<!ENTITY advancedSearch.all.label      "všetkým">
-<!ENTITY advancedSearch.any.label      "niektorému">
-<!ENTITY advancedSearch.rules.label     " z nasledujúcich pravidiel:">
-<!ENTITY advancedSearch.subj_keyword.label "Obsahujúce text">
-<!ENTITY advancedSearch.subj_visited.label "Navštívené">
-<!ENTITY advancedSearch.subj_location.label "Adresa">
-<!ENTITY advancedSearch.location_startswith.label "začína na">
-<!ENTITY advancedSearch.location_is.label  "je">
-<!ENTITY advancedSearch.location_onsite.label "je na stránke">
-<!ENTITY advancedSearch.time_is.label    "presne">
-<!ENTITY advancedSearch.time_before.label  "pred">
-<!ENTITY advancedSearch.time_after.label  "po">
-<!ENTITY advancedSearch.time_inlast.label  "za posledných">
-<!ENTITY advancedSearch.last_days.label   "dní">
-<!ENTITY advancedSearch.last_weeks.label  "týždňov">
-<!ENTITY advancedSearch.last_months.label  "mesiacov">
-<!ENTITY advancedSearch.plus.label     "+">
-<!ENTITY advancedSearch.minus.label     "-">
-<!ENTITY advancedSearch.groupby.label    "Zoskupiť podľa: ">
-<!ENTITY advancedSearch.groupby_host.label "servera">
-<!ENTITY advancedSearch.groupby_domain.label "domény">
-<!ENTITY advancedSearch.groupby_folder.label "priečinka">
-<!ENTITY advancedSearch.sortby.label    "Usporiadať podľa: ">
-<!ENTITY advancedSearch.sortby_title.label "názvu">
-<!ENTITY advancedSearch.sortby_date.label  "dátumu">
-<!ENTITY advancedSearch.sortby_visit.label "počtu návštev">
-<!ENTITY advancedSearch.sortby_url.label  "adresy URL">
-<!ENTITY advancedSearch.sortby_asc.label  "vzostupne">
-<!ENTITY advancedSearch.sortby_desc.label  "zostupne">
-<!ENTITY advancedSearch.max.label      "Maximálny počet výsledkov: ">
 
 <!ENTITY cmd.find.key            "f">
 
 <!ENTITY feed.subscribe.label        "Kanál">
 <!ENTITY feed.subscribe.tooltip       "Odber">
 
-<!ENTITY view.detailsMacOSX.label      "Zoznam">
-<!ENTITY view.details.label         "Podrobnosti">
-<!ENTITY view.details.accesskey       "P">
-
-<!ENTITY view.addons.label         "Získať zobrazenie Doplnky">
-
 <!ENTITY maintenance.label         "Import a zálohovanie">
 <!ENTITY maintenance.accesskey       "I">
 
 <!ENTITY backCmd.label           "Naspäť">
 <!ENTITY backButton.tooltip         "Prejsť naspäť">
 
 <!ENTITY forwardCmd.label          "Dopredu">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip       "Prejsť dopredu">
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -31,31 +31,18 @@ bookmarksRestoreParseError=Nie je možné spracovať súbor zálohy.
 
 bookmarksLivemarkLoading=Načíta sa aktívna záložka…
 bookmarksLivemarkFailed=Načítanie kanála aktívnej záložky zlyhalo.
 
 headerTextPrefix1=Zobrazuje sa priečinok
 headerTextPrefix2=Výsledok vyhľadávania reťazca
 headerTextPrefix3=Pokročilé vyhľadávanie
 
-lessCriteria.label=-
-moreCriteria.label=+
-
 menuOpenLivemarkOrigin.label=Otvoriť "%S"
 
-defaultGroupOnLabel=Zoskupiť podľa servera
-defaultGroupOnAccesskey=s
-defaultGroupOffLabel=Nezoskupovať
-defaultGroupOffAccesskey=N
-
-livemarkGroupOnLabel=Zoskupiť podľa kanála
-livemarkGroupOnAccesskey=k
-livemarkGroupOffLabel=Nezoskupovať
-livemarkGroupOffAccesskey=N
-
 livemarkReload=Obnovenie
 livemarkReloadAll=Obnoviť všetky aktívne záložky
 livemarkReloadOne=Obnoviť %S
 
 sortByName=Usporiadať '%S' podľa názvu
 sortByNameGeneric=Usporiadať podľa názvu
 view.sortBy.name.label=Usporiadať podľa názvu
 view.sortBy.name.accesskey=n
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!ENTITY startup.label       "Spustenie">
 
-<!ENTITY startupPage.label     "Po spustení programu &brandShortName; zobraziť:">
+<!ENTITY startupPage.label     "Po spustení prehliadača &brandShortName; zobraziť:">
 <!ENTITY startupPage.accesskey   "u">
 <!ENTITY startupHomePage.label   "domovskú stránku">
 <!ENTITY startupBlankPage.label  "prázdnu stránku">
 <!ENTITY startupLastSession.label "naposledy otvorené okná a karty">
 <!ENTITY location.label      "Domovská stránka:">
 <!ENTITY location.accesskey    "D">
 <!ENTITY useCurrentPage.label   "Použiť aktuálnu stránku">
 <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "s">
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/preferences/securityWarnings.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
-<!ENTITY securityWarnings.title          "Bezpečnostné upozornenia">
-
-<!ENTITY security.warn_when            "Zobraziť upozornenie pri:">
-<!ENTITY security.warn_entering_secure.label   "Vstupe na zabezpečenú stránku">
-<!ENTITY security.warn_entering_secure.accesskey "V">
-<!ENTITY security.warn_entering_weak.label    "Vstupe na zabezpečenú stránku používajúcu slabé šifrovanie">
-<!ENTITY security.warn_entering_weak.accesskey  "n">
-<!ENTITY security.warn_leaving_secure.label    "Prechode zo zabezpečenej stránky na nezabezpečenú">
-<!ENTITY security.warn_leaving_secure.accesskey  "P">
-<!ENTITY security.warn_submit_insecure.label   "Odosielaní nešifrovaných informácií">
-<!ENTITY security.warn_submit_insecure.accesskey "O">
-<!ENTITY security.warn_viewing_mixed.label    "Vstupe na zabezpečenú stránku obsahujúcu nezabezpečené prvky">
-<!ENTITY security.warn_viewing_mixed.accesskey  "z">
-
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/printdialog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-PrintFrames=Tlač rámcov
-Aslaid=Ako sú &umiestnené na obrazovke
-selectedframe=Vybraný rá&mec
-Eachframe=Každý rám&ec samostatne
-options=Možnosti
deleted file mode 100644
--- a/dom/chrome/webservices/security.properties
+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is the SOAP security code..
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2002
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s): Harish Dhurvasula <harishd@netscape.com>
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-UnsupportedNamespace=Menný priestor "%S" nie je podporovaný. Použite "http://www.mozilla.org/2002/soap/security".
-UnknownRootElement=Prvok "%S" je neznámy. Použite prvok "webScriptAccess".
-UnknownElement=Prvok "%S" je neznámy.
-UnknownAttribute=Atribút "%S" je neznámy.
-TooManyElements=Prvok "%S" sa môže vyskytovať najviac raz.
-ElementHasSibling=Prvok "%S" nemôže mať súrodenca "%S".
-ElementNotEmpty=Prvok "%S" by mal byť prázdny.
-SOAPFault=Volanie SOAP { %S } %S skončilo s chybou: { %S } %S : %S.
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -193,12 +193,11 @@ StopTextStyles=Prerušiť štýl textu
 # menu items: "RemoveLinks" and "StopLinks"
 RemoveLinksAccesskey=r
 RemoveLinks=Odstrániť odkazy
 StopLinks=Prerušiť odkaz
 #
 NoFormAction=Odporúča sa zadať akciu pre tento formulár. Odoslanie údajov formulára bez zadanej akcie nemusí správne fungovať vo všetkých prehliadačoch.
 NoAltText=Ak je obrázok dôležitý pre obsah dokumentu, mali by ste k nemu uviesť alternatívny text, ktorý sa zobrazí v čisto textových prehliadačoch, ako aj v grafických prehliadačoch počas načítavania obrázka, alebo ak je nahrávanie obrázkov vypnuté.
 #
-NoHeadTag=Zdrojový kód HTML sa nedá konvertovať naspäť do normálneho zobrazenia, pretože chýba príkaz <head>. Pridajte ho.
-NoBodyTag=Zdrojový kód HTML sa nedá konvertovať naspäť do normálneho zobrazenia, pretože chýba príkaz <body>. Pridajte ho.
+Malformed=Zdrojový kód sa nedá konvertovať naspäť do normálneho zobrazenia, pretože nie je platným kódom XHTML.
 NoLinksToCheck=Stránka neobsahuje žiadne prvky s odkazmi.
 
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -94,16 +94,17 @@
 <!ENTITY pasteNoFormatting.key "V">
 <!ENTITY pasteAs.label "Prilepiť ako">
 <!ENTITY pasteAs.accesskey "a">
 <!ENTITY publishSettings.label "Nastavenie servera na publikovanie…">
 <!ENTITY publishSettings.accesskey "b">
 
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Prilepiť ako citáciu">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.key "o">
 <!ENTITY findCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
 <!ENTITY findCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY findCmd.key "F">
 <!ENTITY findCmd.key2 "VK_F19">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalšie">
 <!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY findAgainCmd.key "G">
 <!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -725,17 +725,16 @@ cmd.wii.help  = Zobrazí rovnaké informácie ako [whois], ale požiada server o zaslanie skutočného času nečinnosti daného používateľa.
 
 cmd.whowas.label = Kto bol
 cmd.whowas.params = <nickname> [<limit>]
 cmd.whowas.help  = Zobrazí naposledy získané informácie o používateľovi <nickname> vrátene 'real name'.
 
 ## dispatch-related error messages ##
 msg.err.internal.dispatch = Interná chyba pri vybavovaní príkazu ``%1$S''.
 msg.err.internal.hook  = Interná chyba pri spracovaní záznamu ``%1$S''.
-msg.err.no.command   = Žiadny príkaz pomenovaný ``%1$S''.
 msg.err.invalid.param  = Neplatná hodnota parametra %1$S (%2$S).
 msg.err.disabled    = Ospravedlňujeme sa, ale ``%1$S'' je teraz zakázaný.
 msg.err.notimplemented = Ospravedlňujeme sa, ale ``%1$S'' nebol implementovaný.
 msg.err.required.param = Chýba požadovaný parameter %1$S.
 msg.err.ambigcommand  = Nejasný príkaz, ``%1$S'', %2$S príkaz pripomína [%3$S].
 msg.err.required.nr.param = Chýbajúce %1$S parametre. Tento alias vyžaduje najmenej %2$S parametrov.
 msg.err.max.dispatch.depth = Dosiahnutá maximálna hĺbka pri vybavovaní príkazu ``%1$S''.
 
@@ -746,23 +745,23 @@ msg.err.invalid.file  = Neplatný súbor <%1$S> premenovaný na <%2$S>.
 msg.err.failure     = Operácia zlyhala: %1$S.
 msg.err.scriptload   = Chyba pri načítaní indexu z <%1$S>.
 msg.err.pluginapi.noid   = Zásuvný modul <%1$S> nemá nastavené ID.
 msg.err.pluginapi.faultyid = Zásuvný modul <%1$S> má neplatné ID. ID zásuvných modulov môžu obsahovať len alfanumerické znaky, podčiarkníky (_) a pomlčky (-).
 msg.err.pluginapi.noenable = Zásuvný modul <%1$S> neobsahuje metódu enable().
 msg.err.pluginapi.nodisable = Zásuvný modul <%1$S> neobsahuje metódu disable().
 msg.err.invalid.scheme = Neplatná schéma v adrese URL <%1$S>.
 msg.err.item.not.found = Položka spúšťacieho skriptu <%1$S> neexistuje alebo nie je dostupná.
-msg.err.unknown.pref  = Neznáme meno predvoľby ``%1$S''.
-msg.err.unknown.network = Neznáma sieť ``%S''.
-msg.err.unknown.channel = Neznámy kanál ``%S''.
-msg.err.unknown.user  = Neznámy používateľ ``%S''.
-msg.err.unknown.command = Neznámy príkaz ``%S''.
+msg.err.unknown.pref  = ChatZilla nepozná predvoľbu ``%1$S''.
+msg.err.unknown.network = ChatZilla nepozná sieť ``%S''.
+msg.err.unknown.channel = ChatZilla nepozná kanál ``%S''.
+msg.err.unknown.user  = ChatZilla nepozná používateľa ``%S''.
+msg.err.unknown.command = ChatZilla nepozná príkaz ``%S''.
 msg.err.unknown.stalk  = Nie je možné sledovať %S.
-msg.err.unknown.motif  = Neznámy motív ``%S''.
+msg.err.unknown.motif  = ChatZilla nepozná motív ``%S''.
 msg.err.invalid.charset = Neznámy režim kódovania ``%S''.
 msg.err.improper.view  = ``%S'' nemôže byť použitý z tejto karty.
 msg.err.not.connected  = Nepripojený.
 msg.err.last.view    = Nie je možné vymazať posledné okno.
 msg.err.last.view.hide = Nie je možné schovať posledné okno.
 msg.err.bad.ircurl   = Neplatná adresa URL pre IRC ``%S''.
 msg.err.need.network = Príkaz ``%1$S'' musí byť spustený v kontexte so sieťou.
 msg.err.need.server  = Príkaz ``%1$S'' musí byť spustený v kontexte k pripojenému serveru.
@@ -797,33 +796,32 @@ msg.bug318419.error  = ChatZilla zistila vážnu abnormalitu vo svojich interných dátach. Nebude možné odoslať akýkoľvek typ komunikácie, aj keď sa môže zdať, že to ide. Najpravdepodobnejšou príčinou je Mozilla Bug 318419 <https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=318419>. MUSÍTE reštartovať hostiteľskú aplikáciu (&brandShortName;), aby bola chyba opravená.
 # Ask for oper pass if not explicitly given in the command:
 msg.need.oper.password = Ak chcete získať privilégiá operátora IRC, musíte zadať heslo.
 
 # Better IRC error messages
 msg.irc.381 = Teraz ste operátor IRC.
 msg.irc.401 = Prezývka ``%S'' neexistuje.
 msg.irc.402 = Server ``%S'' neexistuje.
 msg.irc.403 = Kanál ``%S'' neexistuje.
+msg.irc.421 = Server nepozná príkaz ``%S''.
 msg.irc.464 = Nesprávne heslo, skúste to znova so správnym heslom.
 msg.irc.464.login = Zadajte svoje heslo pomocou príkazu "/pass", aby mohlo pokračovať pripájanie.
 msg.irc.471 = Tento kanál dosiahol limit pripojených používateľov; nemôžete do neho vstúpiť.
 msg.irc.473 = Vstup do tohto kanála je len na pozvanie. Musíte mať pozvanie od člena kanála, aby ste mohli do kanála vstúpiť.
 msg.irc.474 = Váš prístup do tohto kanála je zablokovaný.
 msg.irc.475 = Tento kanál vyžaduje heslo. Musíte zadať heslo, aby ste mohli vstúpiť. Viac informácií získate po zadaní príkazu "/help join".
 msg.irc.476 = Zadali ste masku kanála, ktorú server považuje za neplatnú.
 msg.irc.477 = Tento kanál vyžaduje, aby ste sa registrovali a identifikovali podľa systému správy používateľských mien (napr. NickServ). Pozrite si dokumentáciu správy používateľských mien tohto servera, ktorá by sa mala nachádzať v MOTD (zobrazíte príkazom /motd).
 msg.irc.491 = Len niekoľko smrteľníkov sa môže pokúsiť o vstup do tejto šedej zóny (váš hostiteľ nie je uvedený v žiadnej z 'O-lines')
 
 # This is an extended version that is only used if the server support /knock.
 msg.irc.471.knock = %S Mali by ste použiť príkaz "/knock %S", ak chcete požiadať operátorov kanála o pozvanie. [[Zaklopať][Požiada operátorov kanála o pozvanie][%S]]
 msg.irc.473.knock = %S Použite príkaz "/knock %S", aby ste požiadali operátorov kanála o pozvanie. [[Zaklopať][Požiada operátorov kanála o pozvanie][%S]]
 msg.irc.475.knock = %S Mali by ste použiť príkaz "/knock %S", ak chcete požiadať operátorov kanála o pozvanie. [[Zaklopať][Požiada operátorov kanála o pozvanie][%S]]
 
-msg.warn.unk.command  = Neznámy príkaz ``%S'', len hádam.
-
 msg.val.on = zapnuté
 msg.val.off = vypnuté
 
 msg.plugin.enabled = Zásuvný modul ``%S'' je teraz povolený.
 msg.plugin.disabled = Zásuvný modul ``%S'' je teraz zakázaný.
 
 msg.leave.inputbox = Nie je dostupné nič, čo by bolo možné doplniť. Použite kláves F6, ak chcete prechádzať zoznam používateľov, pole s textom a výstupné okno chatu.
 
@@ -967,17 +965,16 @@ msg.match.unchecked  = (%S používateľov nebolo skontrolovaných)
 msg.matching.nicks  = Nasledujúci používatelia spĺňajú zadanú podmienku: %S. %S
 msg.no.matching.nicks = Žiadni používatelia nespĺňajú zadanú podmienku. %S
 msg.commands.header  = Zadaním príkazu /help <command-name> získate viac informácií o konkrétnom príkaze.
 msg.matching.commands  = Aktuálne implementované príkazy zodpovedajúce výrazu ``%S'' sú [%S].\nZadaním príkazu /help <command-name> získate viac informácií o konkrétnom príkaze.
 msg.all.commands   = Aktuálne sú implementované nasledujúce príkazy [%S].
 msg.help.intro    = Pomocník je dostupný z viacerých miest:\n – |/commands| zobrazí všetky možné príkazy v ChatZille. Zadaním príkazu |/help <command-name>| získate Pomocníka k jednotlivým príkazom.\n – Stránka s Pomocníkom pre IRC <http://www.irchelp.org/> poskytujte pomoc pre nových používateľov IRC (v angličtine). \n – Domovská stránka ChatZilly <http://chatzilla.hacksrus.com/> poskytuje ďalšie informácie o IRC a ChatZille, vrátane sekcie Často kladené otázky <http://chatzilla.hacksrus.com/faq>, kde nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa používania ChatZilly.
 msg.about.version   = "%S [[Podrobnosti][Otvorí okno Čo je s ďalšími informáciami][%S]]
 msg.about.homepage  = Viac informácií nájdete na domovskej stránke ChatZilly na adrese <http://chatzilla.hacksrus.com/>.
-msg.client.opened   = Konzola JavaScriptu pre ``*client*'' bola otvorená.
 msg.newnick.you    = Teraz ste známy ako %S
 msg.newnick.notyou  = "%S je teraz známy ako %S
 msg.view.hidden    = "%S (skrytý)
 
 msg.localeurl.homepage = http://www.mozilla.sk/rozsirenia/chatzilla/
 msg.localeurl.faq    = http://chatzilla.hacksrus.com/faq/
 
 msg.no.notify.list  = Váš zoznam upozornení je prázdny.
--- a/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-smime/msgCompSMIMEOverlay.dtd
@@ -1,19 +1,13 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE msgCompSMIMEOverlay.dtd UI for s/mime hooks in message composition -->
 
-<!ENTITY securityMenu.label "Bezpečnosť">
-<!ENTITY securityMenu.accesskey "B">
-
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.label "Zašifrovať túto správu">
 <!ENTITY menu_securityEncryptRequire.accesskey "Z">
 
-<!ENTITY menu_securityNoEncryption.label "Nešifrovať túto správu">
-<!ENTITY menu_securityNoEncryption.accesskey "N">
-
 <!ENTITY menu_securitySign.label "Digitálne podpísať túto správu">
 <!ENTITY menu_securitySign.accesskey "D">
 
 <!ENTITY menu_securityStatus.label "Zobraziť informácie o zabezpečení">
 <!ENTITY menu_securityStatus.accesskey "o">
 
 <!ENTITY securityButton.label "Bezpečnosť">
 <!ENTITY securityButton.tooltip "Zobraziť alebo zmeniť nastavenie bezpečnosti">
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -1,14 +1,18 @@
 <!-- extracted from AccountManager.xul -->
 
 <!ENTITY accountManagerTitle.label "Nastavenie účtov">
 
-<!ENTITY addAccountButton.label "Pridať účet…">
-<!ENTITY addAccountButton.accesskey "P">
+<!ENTITY accountActionsButton.label "Akcie s účtami">
+<!ENTITY accountActionsButton.accesskey "c">
+<!ENTITY addMailAccountButton.label "Pridať poštový účet…">
+<!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "P">
+<!ENTITY addOtherAccountButton.label "Pridať iný účet…">
+<!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "d">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Nastaviť ako predvolený">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "N">
 <!ENTITY removeButton.label "Odstrániť účet">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "O">
 
 <!-- AccountManager.xul -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : this is part of an inline-style attribute on the account
   setting dialog, which specifies the width and height in em units of the dialog.
--- a/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/SearchDialog.dtd
@@ -13,18 +13,18 @@
 <!ENTITY deleteButton.accesskey   "r">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label   "Hľadanie v správach">
 <!ENTITY results.label        "Výsledky">
 <!ENTITY fileHereMenu.label     "Uložiť sem">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey   "U">
 <!ENTITY fileButton.label      "Uložiť">
 <!ENTITY fileButton.accesskey    "U">
 <!ENTITY closeCmd.key        "W">
-<!ENTITY goToFolderButton.label   "Otvoriť priečinok správy">
-<!ENTITY goToFolderButton.accesskey "O">
+<!ENTITY openInFolder.label     "Otvoriť v priečinku">
+<!ENTITY openInFolder.accesskey   "O">
 <!ENTITY saveAsVFButton.label    "Uložiť ako priečinok hľadania">
 <!ENTITY saveAsVFButton.accesskey  "k">
 
 <!-- for ABSearchDialog.xul -->
 <!ENTITY abSearchHeading.label    "Hľadať v adresári:">
 <!ENTITY abSearchHeading.accesskey  "s">
 <!ENTITY propertiesButton.label   "Vlastnosti">
 <!ENTITY propertiesButton.accesskey "V">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -1,17 +1,19 @@
 <!ENTITY aboutDialog.title   "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY credits.label     "Tvorcovia">
-<!ENTITY credits.accesskey   "T">
 <!ENTITY aboutButton.label   "&lt; Naspäť">
 <!ENTITY aboutButton.accesskey "N">
 <!ENTITY aboutVersion      "verzia">
 <!ENTITY copyrightText     "&#169;1998-2009 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Mozilla Thunderbird a
                 logá Thunderbird sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation. Všetky práva
                 vyhradené.">
-<!ENTITY aboutMenu.label    "Čo je">
-<!ENTITY aboutMenu.accesskey  "o">
+<!ENTITY aboutMenu.label    "O programe">
+<!ENTITY aboutMenu.accesskey  "O">
+<!ENTITY aboutCredits.label   "Tvorcovia">
+<!ENTITY aboutCredits.accesskey "T">
 <!ENTITY aboutRights.label   "Spoznajte vaše práva">
-<!ENTITY aboutRights.accesskey "z">
+<!ENTITY aboutRights.accesskey "S">
 <!ENTITY aboutContributors.label "Prispievatelia">
 <!ENTITY aboutContributors.accesskey "P">
+<!ENTITY aboutLicense.label   "Licencia">
+<!ENTITY aboutLicense.accesskey "L">
 
 <!ENTITY cmdCloseMac.commandKey "w">
--- a/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/accountCreation.dtd
@@ -66,11 +66,11 @@
 <!ENTITY changeSettings.label      "Zmeniť nastavenia">
 <!ENTITY changeSettings.accesskey    "e">
 
 <!ENTITY contactYourProvider.description "&brandShortName; vám môže umožniť získať vaše e-mailové správy použitím poskytnutej konfigurácie. Avšak mali by ste kontaktovať vášho poskytovateľa e-mailovej schránky alebo správcu systému a požiadať ho o údaje k neplatným pripojeniam. Viac informácii nájdete na stránke Thunderbird - Často kladené otázky.">
 
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.title  "Upozornenie! Toto je nezabezpečený server.">
 <!ENTITY insecureServer.tooltip.details "Viac informácií získate po kliknutí na krúžok.">
 
-<!ENTITY insecureCleartext.description  "E-mailové správy sú odosielané ako čistý text, takže obsah správ môže byť prečítaný inými ľuďmi pripojenými k internetu. &brandShortName; vám umožní získať vaše e-mailové správy, ale mali by ste vášho poskytovateľa požiadať o zriadenie zabezpečeného pripojenia k poštovému serveru.">
+<!ENTITY insecureUnencrypted.description "Vaša e-mailová adresa a prihlasovacie údaje sú odosielané nezašifrované, takže heslo (a vaša správa) môžu byť jednoducho prečítané inými ľuďmi. &brandShortName; vám umožní získať vaše e-mailové správy, ale mali by ste vášho poskytovateľa požiadať o zriadenie zabezpečeného pripojenia k poštovému serveru.">
 <!ENTITY insecureSelfSigned.description "Server používa certifikát, ktorému nemôžeme dôverovať, takže nemôžeme zaručiť, že niekto nesleduje údaje posielané medzi &brandShortName;om a serverom. &brandShortName; vám umožní získať vaše e-mailové správy, ale mali by ste vášho poskytovateľa požiadať o zriadenie zabezpečeného pripojenia s platným certifikátom poštového servera.">
 <!ENTITY secureServer.description    "Gratulujeme! Toto je zabezpečený server.">
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -41,17 +41,17 @@ autosyncEventDisplayText=Aktualizovaný účet %S
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncEventStatusText): %S will be replaced by total number of downloaded messages
 autosyncEventStatusText=Celkový počet prevzatých správ: %S
 autosyncEventStatusTextNoMsgs=Neboli prevzaté žiadne správy
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncContextDisplayText): %S will be replaced by the account name
 autosyncContextDisplayText=Synchronizuje sa: %S
 
 # Message actions that show up in activity manager
 # LOCALIZATION NOTE (deletedMessages2): #1 number of messages, #2 folder name
-deletedMessages2=Odstránená #1 správa z prečinka #2;Odstránené #1 správy z priečinka #2;Odstránených #1 správ z priečinka #2
+deletedMessages2=Odstránená #1 správa z priečinka #2;Odstránené #1 správy z priečinka #2;Odstránených #1 správ z priečinka #2
 # LOCALIZATION NOTE (movedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 movedMessages=Presunutá #1 správa z priečinka #2 do priečinka #3;Presunuté #1 správy z priečinka #2 do priečinka #3;Presunutých #1 správ z priečinka #2 do priečinka #3
 # LOCALIZATION NOTE (copiedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 copiedMessages=Skopírovaná #1 správa z priečinka #2 do priečinka #3;Skopírované #1 správy z priečinka #2 do priečinka #3;Skopírovaných #1 správ z priečinka #2 do priečinka #3
 # LOCALIZATION NOTE (fromServerToServer): #1 source server, #2 destination server
 fromServerToServer=Zo účtu #1 na účet #2
 # LOCALIZATION NOTE (deletedFolder): #1 folder name
 deletedFolder=Odstránený priečinok #1
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -10,25 +10,25 @@
 <!ENTITY bccAddress.label 'Odoslať Skrytú kópiu (BCC) na tieto adresy:'>
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "S">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Pri ukladaní správ zobraziť dialógové okno s potvrdením">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "b">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "priečinok &quot;Odoslaná pošta&quot; v účte:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "d">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "iný priečinok:">
-<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "i">
+<!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "n">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY draftsFolderOn.label "priečinok &quot;Návrhy&quot; v účte:">
 <!ENTITY draftsFolderOn.accesskey "v">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.label "iný priečinok:">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.accesskey "k">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (archivesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY archivesFolderOn.label "priečinok &quot;Archívy&quot; v účte:">
-<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "c">
+<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "o">
 <!ENTITY archiveInOtherFolder.label "iný priečinok:">
 <!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "r">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (templatesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY templatesFolderOn.label "priečinok &quot;Šablóny&quot; v účte:">
 <!ENTITY templatesFolderOn.accesskey "a">
 <!ENTITY templateInOtherFolder.label "iný priečinok:">
 <!ENTITY templateInOtherFolder.accesskey "e">
 <!ENTITY specialFoldersTitle.label "Návrhy, šablóny a archívy">
--- a/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-main.dtd
@@ -7,23 +7,23 @@
 <!ENTITY identityDesc.label "Každý účet má vlastnú identitu, čo sú vlastne informácie o vás, ktoré uvidia príjemcovia vašich správ.">
 <!ENTITY name.label "Vaše meno:">
 <!ENTITY name.accesskey "V">
 <!ENTITY email.label "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY email.accesskey "E">
 <!ENTITY replyTo.label "Kam odpovedať:">
 <!ENTITY replyTo.accesskey "K">
 <!ENTITY organization.label "Organizácia:">
-<!ENTITY organization.accesskey "c">
+<!ENTITY organization.accesskey "a">
 <!ENTITY signatureText.label "Podpis:">
-<!ENTITY signatureText.accesskey "d">
+<!ENTITY signatureText.accesskey "P">
 <!ENTITY signatureHtml.label "Použiť HTML (napr. &lt;b&gt;tučný text&lt;/b&gt;)">
 <!ENTITY signatureHtml.accesskey "H">
 <!ENTITY signatureFile.label "Pripájať podpis zo súboru (text, HTML alebo obrázok):">
-<!ENTITY signatureFile.accesskey "a">
+<!ENTITY signatureFile.accesskey "d">
 <!ENTITY edit.label "Upraviť…">
 <!ENTITY choose.label "Vybrať…">
 <!ENTITY choose.accesskey "b">
 <!ENTITY editVCard.label "Upraviť vizitku…">
 <!ENTITY editVCard.accesskey "U">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (attachVCard.label) : do not translate "vCard" in below line -->
 <!ENTITY attachVCard.label "Pripájať k správam moju vizitku (vCard)">
 <!ENTITY attachVCard.accesskey "m">
--- a/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-offline.dtd
@@ -1,14 +1,17 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať:">
-<!ENTITY doNotDownload.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať pre použitie v režime offline:">
+<!ENTITY doNotDownloadNntp.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať pre použitie v režime offline:">
+<!ENTITY doNotDownloadImap.label "Kvôli úspore miesta je možné preberanie správ zo servera a ukladanie ich lokálnych kópii pre použitie v režime offline obmedziť podľa veku alebo veľkosti správ.">
 <!ENTITY allFoldersOffline.label "Ponechať správy tohto účtu v tomto počítači">
-<!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "c">
+<!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "P">
 <!ENTITY offlineNotDownload.label "Správy väčšie ako ">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "S">
+<!ENTITY autosyncNotDownload.label "Nepreberať správy väčšie ako">
+<!ENTITY autosyncNotDownload.accesskey "s">
 <!ENTITY kb.label "kB">
 <!ENTITY daysOld.label "dní">
 <!ENTITY message.label "správ">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Prečítané správy">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "e">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Správy staršie ako">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.accesskey "v">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Ak chcete získať miesto na disku, je možné staré správy automaticky odstraňovať.">
@@ -28,22 +31,24 @@
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.accesskey "r">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Vyberte diskusné skupiny, ktoré chcete používať v režime offline…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "b">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Rozšírené…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "z">
 <!ENTITY syncGroupTitle.label "Synchronizácia správ">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Miesto na disku">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: (useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, useAutosyncAfter.label):
- The entities useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, and
- useAutosyncAfter.label appear on a single line in preferences as follows:
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (ageAutosyncBefore.label, ageAutosyncMiddle.label, ageAutosyncAfter.label):
+ The entities ageAutosyncBefore.label, ageAutosyncMiddle.label, and ageAutosyncAfter.label appear
+ on a single line within the scope of useAutosync.ByAge as follows:
 
- &useAutosyncBefore.label [textbox for autosync value] &useAutosyncMiddle.label; [dropdown for autosync interval] &useAutosyncAfter.label;
+ &ageAutosyncBefore.label [textbox for autosync value] &ageAutosyncMiddle.label; [dropdown for autosync interval] &ageAutosyncAfter.label;
 -->
-<!ENTITY useAutosyncBefore.label     "Na disku uchovávať správy staré maximálne:">
-<!ENTITY useAutosyncMiddle.label     "">
-<!ENTITY allInterval.label        "všetky správy">
-<!ENTITY dayInterval.label        "dní">
-<!ENTITY weekInterval.label       "týždňov">
-<!ENTITY monthInterval.label       "mesiacov">
-<!ENTITY yearInterval.label       "rokov">
-<!ENTITY useAutosyncAfter.label     "">
+<!ENTITY allAutosync.label        "Synchronizovať všetky správy nezávisle na ich veku">
+<!ENTITY allAutosync.accesskey      "n">
+<!ENTITY ageAutosyncBefore.label     "Synchronizovať správy za posledných">
+<!ENTITY ageAutosync.accesskey      "S">
+<!ENTITY ageAutosyncMiddle.label     "">
+<!ENTITY dayAgeInterval.label      "dní">
+<!ENTITY weekAgeInterval.label      "týždňov">
+<!ENTITY monthAgeInterval.label     "mesiacov">
+<!ENTITY yearAgeInterval.label      "rokov">
+<!ENTITY ageAutosyncAfter.label     "">
--- a/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-server-top.dtd
@@ -3,17 +3,17 @@
 <!ENTITY securitySettings.label "Bezpečnostné nastavenia">
 <!ENTITY serverSettings.label "Nastavenie servera">
 <!ENTITY serverType.label "Typ servera:">
 <!ENTITY serverName.label "Názov servera:">
 <!ENTITY serverName.accesskey "z">
 <!ENTITY userName.label "Používateľské meno:">
 <!ENTITY userName.accesskey "m">
 <!ENTITY port.label "Port:">
-<!ENTITY port.accesskey "r">
+<!ENTITY port.accesskey "P">
 <!ENTITY serverPortDefault.label "Štandardný:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (biffStart.label) : translate below 2 line with grammer dependency
     For example, in Japanese cases:
         biffStart.label "every"
         biffEnd.label  "minutes for new messages Check"
 -->
 <!ENTITY biffStart.label "Kontrolovať novú poštu každých">
 <!ENTITY biffStart.accesskey "K">
@@ -22,30 +22,30 @@
 <!ENTITY connectionSecurity.accesskey "e">
 <!ENTITY connectionSecurityType-0.label "žiadne">
 <!ENTITY connectionSecurityType-1.label "STARTTLS, ak je dostupné">
 <!ENTITY connectionSecurityType-2.label "STARTTLS">
 <!ENTITY connectionSecurityType-3.label "SSL/TLS">
 <!ENTITY useSecAuth.label "Použiť bezpečnú autentifikáciu">
 <!ENTITY useSecAuth.accesskey "f">
 <!ENTITY leaveOnServer.label "Nechávať správy na serveri">
-<!ENTITY leaveOnServer.accesskey "c">
+<!ENTITY leaveOnServer.accesskey "r">
 <!ENTITY headersOnly.label "Prevziať len hlavičky správ">
 <!ENTITY headersOnly.accesskey "a">
 <!ENTITY deleteByAgeFromServer.label "najviac">
-<!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "j">
+<!ENTITY deleteByAgeFromServer.accesskey "n">
 <!ENTITY daysEnd.label "dní">
 <!ENTITY deleteOnServer2.label "až kým nebudú odstránené">
 <!ENTITY deleteOnServer2.accesskey "b">
 <!ENTITY downloadOnBiff.label "Automaticky prevziať novú poštu">
-<!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "y">
+<!ENTITY downloadOnBiff.accesskey "o">
 <!ENTITY username.label "Názov účtu">
 <!ENTITY deleteMessagePrefix.label "Pri odstránení správy:">
 <!ENTITY modelMoveToTrash.label "Presunúť ju do priečinka:">
-<!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "j">
+<!ENTITY modelMoveToTrash.accesskey "n">
 <!ENTITY modelMarkDeleted.label "Iba ju označiť ako odstránenú">
 <!ENTITY modelMarkDeleted.accesskey "b">
 <!ENTITY modelDeleteImmediately.label "Okamžite ju odstrániť">
 <!ENTITY modelDeleteImmediately.accesskey "a">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (expungeOnExit.label) : do not translate two of "&quot;" in below line -->
 <!ENTITY expungeOnExit.label "Pri ukončení vyčistiť (&quot;Expunge&quot;) priečinok Doručená pošta">
 <!ENTITY expungeOnExit.accesskey "x">
 <!ENTITY emptyTrashOnExit.label "Vyprázdniť kôš pri ukončení">
--- a/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
@@ -4,18 +4,20 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey "P">
 <!ENTITY releaseCmd.label "Poznámky k vydaniu">
 <!ENTITY releaseCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY whatsNewCmd.label "Čo je nové?">
 <!ENTITY whatsNewCmd.accesskey "n">
+<!ENTITY featureConfiguratorCmd.label "Asistent pri prechode na novú verziu">
+<!ENTITY featureConfiguratorCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY openHelp.label "Obsah pomocníka">
 <!ENTITY openHelp.accesskey "O">
 <!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
 <!ENTITY openHelpMac.label "Pomocník programu &brandShortName;">
 <!ENTITY openHelpMac2.commandkey  "?">
 <!ENTITY openHelpMac2.modifiers  "accel">
 
 <!ENTITY updateCmd.label "Kontrola aktualizácií…">
-<!ENTITY aboutCmd.label "O programe &brandFullName;">
-<!ENTITY aboutCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY aboutMenuCmd.label "O programe &brandShortName;">
+<!ENTITY aboutMenuCmd.accesskey "m">
--- a/mail/chrome/messenger/credits.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/credits.dtd
@@ -1,17 +1,13 @@
 <!ENTITY credit.title   "O programe &brandFullName;">
 <!ENTITY brandMotto    "Thunderbirds Are Go!">
-<!ENTITY credit.leads   "Hlavní inžinieri">
 <!ENTITY credit.thanks  "Špeciálne poďakovanie">
 
 <!-- localization credits look like this: -->
 <!--
 <!ENTITY credit.translation
  "<h3>Translators</h3><ul><li>Name Here</li></ul>">
 -->
 <!ENTITY credit.translation "<h3>Vedúci prekladu do slovenčiny</h3><ul><li>Branislav Rozbora</li></ul><h3>Preklady</h3><ul><li>Vlado Valaštiak (wladow)</li></ul><h3>Korektúry</h3><ul><li>Peter Mikšík (SlovakSoft)</li></ul><h3>Slovník pre kontrolu pravopisu</h3><ul><li>Zdenko Podobný</li></ul>">
 
-<!ENTITY credit.theme    "Návrh témy">
-<!ENTITY credit.qa     "Zaistenie kvality">
-<!ENTITY credit.build    "Vydanie">
 <!ENTITY credit.memory   "V spomienke na">
 <!ENTITY credit.poweredByGecko "Poháňané jadrom Gecko&trade;">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/customizeToolbarOverlay.dtd
@@ -0,0 +1,38 @@
+<!-- ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+  - Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+  -
+  - The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+  - 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+  - the License. You may obtain a copy of the License at
+  - http://www.mozilla.org/MPL/
+  -
+  - Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+  - WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+  - for the specific language governing rights and limitations under the
+  - License.
+  -
+  - The Original Code is Thunderbird Toolbar Customization Overlay.
+  -
+  - The Initial Developer of the Original Code is
+  - Mozilla Messaging, Inc.
+  - Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2009
+  - the Initial Developer. All Rights Reserved.
+  -
+  - Contributor(s):
+  -  Blake Winton <bwinton@latte.ca>
+  -
+  - Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+  - either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+  - the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+  - in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+  - of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+  - under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
+  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+  -
+  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
+
+<!ENTITY iconsBesideText.label "Text vedľa ikon">
--- a/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.dtd
@@ -1,8 +1,11 @@
+<!ENTITY editContactPanelDeleteContact.label "Odstrániť">
+<!ENTITY editContactPanelDeleteContact.accesskey "O">
+
 <!ENTITY editContactName.label "Meno:">
 <!ENTITY editContactName.accesskey "M">
 
 <!ENTITY editContactEmail.label "E-mail:">
 <!ENTITY editContactEmail.accesskey "E">
 
 <!ENTITY editContactPanelCancel.label "Zrušiť">
 <!ENTITY editContactPanelCancel.accesskey "Z">
--- a/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/editContactOverlay.properties
@@ -1,7 +1,10 @@
 editTitle=Upraviť kontakt
 viewTitle=Zobraziť kontakt
 
 editDetailsLabel=Upraviť detaily
 editDetailsAccessKey=d
 viewDetailsLabel=Zobraziť detaily
 viewDetailsAccessKey=d
+
+deleteContactTitle=Odstránenie kontaktu
+deleteContactMessage=Naozaj chcete odstrániť tento kontakt?
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
@@ -0,0 +1,114 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.title): Title for the
+Migration Assistant page. It should match featureConfiguratorCmd.label in
+baseMenuOverlay.dtd -->
+<!ENTITY featureConfigurator.title "Asistent prechodom na novú verziu">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.heading): Heading for the page -->
+<!ENTITY featureConfigurator.heading "Funkcie Thunderbirdu 3, o ktorých by ste mali vedieť">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para1): The tone of this paragraph
+is important: we tried for a tone that promotes the new features (which we
+believe are good and worth users learning about), but also emphasizing that we
+think it's important to preserve user choice. -->
+<!ENTITY featureConfigurator.para1 "Thunderbird 3 obsahuje množstvo nových funkcií, na ktoré sme hrdí, a o ktorých si myslíme, že sa budú väčšine ľudí páčiť. Keďže sú však potreby a chute ľudí rôzne, môžete si Thunderbird jednoducho nastaviť podľa seba.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para2): This paragraph explains
+that this page is active (the buttons change the UI), and that they can get
+back to it if they change their mind later.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.para2 "Túto stránku môžete využiť na konfiguráciu nových nastavení. Neskôr sa sem môžete kedykoľvek vrátiť kliknutím na položku Asistent prechodom na novú verziu v hlavnej ponuke Pomocník.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.imap.heading): Heading for the
+IMAP synchronization feature. The words should probably echo the word used
+in the per-account dialog.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.imap.heading "Synchronizácia správ služby IMAP">
+
+<!ENTITY featureConfigurator.imap.status.all "Všetky vaše priečinky IMAP sú nastavené na &quot;synchronizovanie&quot;.">
+
+<!ENTITY featureConfigurator.imap.status.none "Žiadne vaše priečinky IMAP nie sú nastavené na &quot;synchronizovanie&quot;.">
+
+<!ENTITY featureConfigurator.imap.status.some "Niektoré vaše priečinky IMAP sú nastavené na &quot;synchronizovanie&quot;.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.benefits.label): The heading here
+is intended to explain why we've implemented this and picked it as a default.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.benefits.label "Výhody">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.alternative.label): The heading here
+is intended to explain why it might not be the right default for some users.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.alternative.label "Alternatíva">
+
+<!ENTITY featureConfigurator.syncBenefits.para "Umožňuje čítať poštu aj bez pripojenia k sieti internet. Takisto umožňuje vyhľadávanie správ na základe obsiahnutých slov, nielen predmetov správ a mien odosielateľov.">
+<!ENTITY featureConfigurator.syncAlternative.para "Thunderbird prevezme celú poštu na váš disk. Vypnite túto funkciu, ak nemáte dostatok voľného miesta alebo musíte platiť za množstvo prenesených údajov.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.syncAll.button): The choice of
+lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make sense
+because of a specific language context.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.syncAll.button "synchronizovať všetky">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.syncNone.button): The choice of
+lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make sense
+because of a specific language context.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.syncNone.button "nesynchronizovať nič">
+
+<!ENTITY featureConfigurator.advancedUsers.label "Pokročilí používatelia:">
+<!ENTITY featureConfigurator.advancedUsers.para "Jednotlivé účty a priečinky je možné nastaviť samostatne:">
+
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.heading "Nový panel nástrojov">
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.new.status "Používa sa nový panel nástrojov.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.toolbar.original.status): The
+word 'original' is chosen deliberately to be neutral, vs. 'old' which in
+English at least had a negative connotation.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.original.status "Používa sa pôvodný panel nástrojov.">
+
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbarBenefits.para "Prehľadnejšie používateľské rozhranie v porovnaní s predchádzajúcim, ktoré poskytuje viac miesta pre vyhľadávací panel a takisto pre doplnky.">
+<!ENTITY featureConfigurator.toolbarAlternative.para "Ak sa vám viac páči predchádzajúci vzhľad, nechcete si ho opätovne prispôsobovať alebo sa vám nepáči rozmiestnenie s panelom správy.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useOriginalToolbar.button): The
+choice of lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make
+sense because of a specific language context.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.useOriginalToolbar.button "použiť pôvodný panel nástrojov">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useNewToolbar.button): The
+choice of lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make
+sense because of a specific language context.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.useNewToolbar.button "použiť nový panel nástrojov">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.smartFolders.heading): The
+words here should echo the name of the mode shown in the folder pane.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.smartFolders.heading "Režim Zoskupené priečinky">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.smartFolders.smart.status): This
+shows that the current mode in the folder pane is the Smart Folders mode.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.smartFolders.smart.status "Používa sa režim &quot;Zoskupené priečinky&quot;.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.smartFolders.all.status): This
+shows that the current mode in the folder pane is not the Smart Folders mode.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.smartFolders.all.status "Nepoužíva sa režim &quot;Zoskupené priečinky&quot;.">
+
+<!ENTITY featureConfigurator.smartFolderBenefits.para "Ak používate viacero účtov, toto zobrazenie zoskupí priečinky ako napr. Doručená pošta do jedného, takže naraz vidíte všetky správy.">
+<!ENTITY featureConfigurator.smartFolderAlternative.para "Ak preferuje oddelené priečinky, použite režim &quot;Všetky priečinky&quot;.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useSmartFolders.button): The
+choice of lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make
+sense because of a specific language context.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.useSmartFolders.button "použiť režim &quot;Zoskupené priečinky&quot;">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.useAllFolders.button): The
+choice of lower case is intentional, but may be overriden if that doesn't make
+sense because of a specific language context.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.useAllFolders.button "použiť režim &quot;Všetky priečinky&quot;">
+
+<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.heading "Vylepšené zobrazenie hlavičiek správ">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.headerParaBeforeLink): The part
+of the paragraph before the beginning of the link to the AMO search page.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.headerParaBeforeLink "Thunderbird 3 má vylepšené zobrazenie hlavičky správy, ktoré navyše obsahuje tlačidlá pre prácu so správami. Alternatívne zobrazenia hlavičky sú dostupné vo forme ">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.headerParaLinkName): The name of
+the link to the AMO search page.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.headerParaLinkName "doplnkov">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.headerParaAfterLink): The part of
+the paragraph after the link to the AMO search page.-->
+<!ENTITY featureConfigurator.headerParaAfterLink ".">
+
--- a/mail/chrome/messenger/gloda.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/gloda.properties
@@ -30,99 +30,155 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-# LOCALIZATION NOTE (*.facetLabel): These are the labels used to label the facet
-# displays in the global search facet display mechanism.
+# LOCALIZATION NOTE (*.facetNameLabel): These are the labels used to label the facet
+# displays in the global search facet display mechanism. They should be
+# compact descriptions of the facet type (e.g. "Folder", and don't need to
+# refer to the objects being faceted (e.g. "Message" or "Mail").
 
 # LOCALIZATION NOTE (*.includeLabel): The label to use for the included group
-# in the facet display. If not provided, we will fall back to
+# in the facet display. If not provided, we will fall back to
 # "glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel".
 
 # LOCALIZATION NOTE (*.excludeLabel): The label to use for the excluded group
-# in the facet display. If not provided, we will fall back to
+# in the facet display. If not provided, we will fall back to
 # "glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel".
 
 # LOCALIZATION NOTE (*.remainderLabel): The label to use for the remaining items
 # that are neither part of the included group or the excluded group in the
-# facet display. If not provided, we will fall back to
+# facet display. If not provided, we will fall back to
 # "glodaFacetView.facets.remainder.fallbackLabel".
 
+# LOCALIZATION NOTE (*.mustMatchLabel): The label to use for the popup menu
+# to indicate that the results should be restricted to messages which match
+# a particular value. If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.mustMatch.fallbackLabel". #1, if present, is
+# replaced by the value of the facet (name, folder, mailing list, etc.)
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.cantMatchLabel): The label to use for the popup menu
+# to indicate that the results should be restricted to messages which match
+# a particular value. If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.cantMatch.fallbackLabel". #1, if present, is
+# replaced by the value of the facet (name, folder, mailing list, etc.)
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.mayMatchLabel): The label to use for the popup menu
+# to indicate that the results should no longer be restricted relative to
+# this particular facet value. If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.mayMatch.fallbackLabel". #1, if present, is
+# replaced by the value of the facet (name, folder, mailing list, etc.)
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.mustMatchSomeLabel): The label to use for the popup menu
+# to indicate that the results should be restricted to messages which have
+# _some_ value (e.g. at least one tag is set). If not provided, we will fall
+# back to "glodaFacetView.facets.mustMatchSome.fallbackLabel". #1, if present,
+# is replaced by the value of the facet (name, folder, mailing list, etc.)
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.mustMatchNoneLabel): The label to use for the popup menu
+# to indicate that the results should be restricted to messages which have _no_
+# value (e.g. no tags are set). If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.mustMatchNoneLabel.fallbackLabel". #1, if present, is
+# replaced by the value of the facet (name, folder, mailing list, etc.)
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.mayMatchAnyLabel): The label to use for the popup menu
+# to indicate that the results should not be restricted to messages which have
+# any or no value (e.g. no requirements on any tags are set). If not provided,
+# we will fall back to "glodaFacetView.facets.mayMatchAnyLabel.fallbackLabel".
+# #1, if present, is replaced by the value of the facet (name, folder, mailing
+# list, etc.)
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.account.*): Stores the account in which
+# a message's folder is located.
+gloda.message.attr.account.facetNameLabel=Účty
+gloda.message.attr.account.mustMatchLabel=musíte sa nachádzať v účte #1
+gloda.message.attr.account.cantMatchLabel=nesmie sa nachádzať v účte #1
+
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.folder.*): Stores the message folder in
 # which the message is stored.
-gloda.message.attr.folder.facetLabel=Poštové priečinky
+gloda.message.attr.folder.facetNameLabel=Priečinky
+gloda.message.attr.folder.mustMatchLabel=musíte sa nachádzať v priečinku #1
+gloda.message.attr.folder.cantMatchLabel=nesmie sa nachádzať v priečinku #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.fromMe.*): Stores everyone involved
 # with the message. This means from/to/cc/bcc.
-gloda.message.attr.fromMe.facetLabel=Odo mňa
+gloda.message.attr.fromMe.facetNameLabel=Odo mňa
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.toMe.*): Stores everyone involved
 # with the message. This means from/to/cc/bcc.
-gloda.message.attr.toMe.facetLabel=Mne
-
+gloda.message.attr.toMe.facetNameLabel=Mne
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.involves.*): Stores everyone involved
 # with the message. This means from/to/cc/bcc.
-gloda.message.attr.involves.facetLabel=Ľudia
+gloda.message.attr.involves.facetNameLabel=Ľudia
 gloda.message.attr.involves.includeLabel=vrátane:
 gloda.message.attr.involves.excludeLabel=okrem:
 gloda.message.attr.involves.remainderLabel=ďalší účastníci:
+gloda.message.attr.involves.mustMatchLabel=musí zahŕňať #1
+gloda.message.attr.involves.cantMatchLabel=nesmie zahŕňať #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.date.*): Stores the date of the message.
 # Thunderbird normally stores the date the message claims it was composed
 # according to the "Date" header. This is not the same as when the message
 # was sent or when it was eventually received by the user. In the future we
 # may change this to be one of the other dates, but not anytime soon.
-gloda.message.attr.date.facetLabel=Dátum
+gloda.message.attr.date.facetNameLabel=Dátum
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.attachmentTypes.*): Stores the list of
 # MIME types (ex: image/png, text/plain) of real attachments (not just part of
 # the message content but explicitly named attachments) on the message.
 # Although we hope to be able to provide localized human-readable explanations
 # of the MIME type (ex: "PowerPoint document"), I don't know if that is going
 # to happen.
-gloda.message.attr.attachmentTypes.facetLabel=Prílohy
+gloda.message.attr.attachmentTypes.facetNameLabel=Prílohy
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.mailing-list.*): Stores the mailing
 # lists detected in the message. This will normally be the e-mail address of
 # the mailing list and only be detected in messages received from the mailing
 # list. Extensions may contribute additional detected mailing-list-like
 # things.
-gloda.message.attr.mailing-list.facetLabel=Rozosielacie zoznamy
+gloda.message.attr.mailing-list.facetNameLabel=Rozosielacie zoznamy
+gloda.message.attr.mailing-list.mustMatchLabel=musí byť v zozname #1
+gloda.message.attr.mailing-list.cantMatchLabel=nesmie byť v zozname #1
+gloda.message.attr.mailing-list.mustMatchSomeLabel=musí byť v rozosielacom zozname
+gloda.message.attr.mailing-list.mustMatchNoneLabel=nesmie byť v rozosielacom zozname
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.tag.*): Stores the tags applied to the
 # message. Notably, gmail's labels are not currently exposed via IMAP and we
 # do not do anything clever with gmail, so this is indepdendent of gmail
 # labels. This may change in the future, but it's a safe bet it's not
 # happening on Thunderbird's side prior to 3.0.
-gloda.message.attr.tag.facetLabel=Popisy
+gloda.message.attr.tag.facetNameLabel=Popisy
+gloda.message.attr.tag.mustMatchLabel=musí mať popis #1
+gloda.message.attr.tag.cantMatchLabel=nesmie mať popis #1
+gloda.message.attr.tag.mustMatchSomeLabel=musí mať popis
+gloda.message.attr.tag.mustMatchNoneLabel=nesmie mať popis
 
-# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.tag.*): Stores whether the message is
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.star.*): Stores whether the message is
 # starred or not, as indicated by a pretty star icon. In the past, the icon
 # used to be a flag. The IMAP terminology continues to be "flagged".
-gloda.message.attr.star.facetLabel=Označené hviezdičkou
+gloda.message.attr.star.facetNameLabel=Označené hviezdičkou
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.read.*): Stores whether the user has
 # read the message or not.
-gloda.message.attr.read.facetLabel=Prečítaná
+gloda.message.attr.read.facetNameLabel=Prečítané
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.repliedTo.*): Stores whether we believe
 # the user has ever replied to the message. We normally show a little icon in
 # the thread pane when this is the case.
-gloda.message.attr.repliedTo.facetLabel=Odpovedané
+gloda.message.attr.repliedTo.facetNameLabel=Odpovedané
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.forwarded.*): Stores whether we believe
 # the user has ever forwarded the message. We normally show a little icon in
 # the thread pane when this is the case.
-gloda.message.attr.forwarded.facetLabel=Odoslaná ďalej
+gloda.message.attr.forwarded.facetNameLabel=Odoslané ďalej
 
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.*.label): Map categories of MIME
 # types defined in mimeTypeCategories.js to labels.
 # LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.archives.label): Archive is
 # referring to things like zip files, tar files, tar.gz files, etc.
 gloda.mimetype.category.archives.label=Archívy
 gloda.mimetype.category.documents.label=Dokumenty
 gloda.mimetype.category.images.label=Obrázky
--- a/mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
@@ -40,18 +40,13 @@
 # by a particular tag (replacing #1).
 glodaComplete.messagesTagged.label=Správy označené ako: #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesMentioning.label): The label used
 # in the autocomplete widget to refer to a search for all messages mentioning
 # a particular word (replacing #1).
 glodaComplete.messagesMentioning.label=Správy obsahujúce: #1
 
-# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesWithAny.label): The label used
+# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesWithMany.label): The label used
 # in the autocomplete widget to refer to a search for all messages mentioning
-# any one of a set of words
-glodaComplete.messagesWithAny.label=Správy obsahujúce KTORÝKOĽVEK z výrazov:
-
-# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesWithAll.label): The label used
-# in the autocomplete widget to refer to a search for all messages mentioning
-# all of a set of words
-glodaComplete.messagesWithAll.label=Správy obsahujúce VŠETKY výrazy:
-
+# a set of words, or a phrase containing multiple words (e.g. "red pepper")
+# We use the same words in en-US, but maybe that's not always true.
+glodaComplete.messagesMentioningMany.label=Správy obsahujúce: #1
--- a/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.dtd
@@ -1,8 +1,16 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.filters.label): Label at the top of the
   faceting sidebar. Serves as a header both for the checkboxes under it as
   well for labeled facets with multiple options. -->
-<!ENTITY glodaFacetView.filters.label "Filtrovať podľa:">
+<!ENTITY glodaFacetView.filters.label "Filtre:">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.loading.label): Label that appears when
+   the search results take a long time to appear. -->
+<!ENTITY glodaFacetView.loading.label "Prebieha hľadanie&#8230;">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.showMore.label): Label at the bottom
+<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.empty.label): Label that appears when
+   there are no results that match the search query. -->
+<!ENTITY glodaFacetView.empty.label "Neboli nájdené žiadne správy">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.pageMore.label): Label at the bottom
   of the results list to show more hits. -->
-<!ENTITY glodaFacetView.showMore.label "Zobraziť ďalšie výsledky">
+<!ENTITY glodaFacetView.pageMore.label "Viac &#187;">
--- a/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaFacetView.properties
@@ -37,24 +37,26 @@
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.tab.query.label): The title to display for
 # tabs that are based on a gloda (global database) query or collection rather
 # than a user search. In the case of a user search, we just display the
 # search string they entered. At some point we might try and explain what
 # the query/collection is an automatic fashion, but not today.
 glodaFacetView.tab.query.label=Vyhľadávanie
 
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.search.label):
+# The heading for the search page.
+glodaFacetView.search.label=Vyhľadávanie:
+
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.fulltext.label):
 # The label to display to describe when our base query was a fulltext search
 # across messages. The value is displayed following the label.
 glodaFacetView.constraints.query.fulltext.label=Vyhľadávanie: #1
 glodaFacetView.constraints.query.fulltext.andJoinWord=a
 glodaFacetView.constraints.query.fulltext.orJoinWord=alebo
-glodaFacetView.constraints.query.fulltext.changeToAndLabel=radšej správy obsahujúce všetky výrazy
-glodaFacetView.constraints.query.fulltext.changeToOrLabel=radšej správy obsahujúce aspoň jeden výraz
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.initial):
 # The label to display to describe when our base query is not a full-text
 # search. Additional labels are appended describing each constraint.
 glodaFacetView.constraints.query.initial=Vyhľadávanie správ
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.involves.label):
 # The label to display to describe when our base query was on messages
@@ -63,22 +65,25 @@ glodaFacetView.constraints.query.initial=Vyhľadávanie správ
 glodaFacetView.constraints.query.involves.label=obsahujúce #1
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.constraints.query.contact.label):
 # The label to display to describe when our base query was on messages
 # tagged with a specific tag. The tag is displayed following the label.
 glodaFacetView.constraints.query.tagged.label=označené:
 
 
-# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.mode.top.moreLabel): The label to
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.mode.top.listAllLabel): The label to
 # use when we are only displaying the top entries for a facet. When the
 # label is clicked on, it results in us displaying all of the values for that
 # facet. The value "#1" (if present) is replaced with the total number of
 # values that will be displayed (rather than the number currently hidden).
-glodaFacetView.facets.mode.top.moreLabel=Zobraziť všetky (#1)
+# This string supports pluralization. See
+# https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals for details on
+# how this stuff works.
+glodaFacetView.facets.mode.top.listAllLabel=Zobraziť všetky (#1);Zobraziť všetky (#1);Zobraziť všetky (#1)
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel): The label to
 # use for groups in a facet that have been explicitly included by the user if
 # there is no explicit attribute "includeLabel" defined. (The explicit label
 # would be named "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.includeLabel".)
 glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel=vrátane:
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel): The label to
 # use for groups in a facet that have been explicitly excluded by the user if
@@ -87,16 +92,37 @@ glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel=vrátane:
 glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel=okrem:
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.remainder.fallbackLabel): The label
 # to use for groups in a facet that are neither part of the included group or
 # the excluded group if there is no explicit attribute "remainderLabel"
 # defined. (The explicit label would be named
 # "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.remainderLabel".)
 glodaFacetView.facets.remainder.fallbackLabel=ďalšie:
 
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.mustMatchLabel.fallbackLabel): The label
+# to use to restrict a facet by a particular value if there is no explicit
+# attribute "mustMatchLabel" defined. (The explicit label would be named
+# "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.mustMatchLabel".)
+glodaFacetView.facets.mustMatchLabel.fallbackLabel=musí sa zhodovať s #1
+glodaFacetView.facets.mustMatchNoneLabel.fallbackLabel=nesmie mať hodnotu
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.cantMatchLabel.fallbackLabel): The label
+# to use to restrict a facet by the absence of a particular value if there is
+# no explicit attribute "cantMatchLabel" defined. (The explicit label would be
+# named "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.cantMatchLabel".)
+glodaFacetView.facets.cantMatchLabel.fallbackLabel=nesmie sa zhodovať s #1
+glodaFacetView.facets.mustMatchSomeLabel.fallbackLabel=musí mať hodnotu
+
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.mayMatchLabel.fallbackLabel): The label
+# to use to undo the restriction of a facet by a particular value if there is
+# no explicit attribute "mayMatchLabel" defined. (The explicit label would be
+# named "gloda.message.attr.ATTRIBUTE.mayMatchLabel".)
+glodaFacetView.facets.mayMatchLabel.fallbackLabel=odstrániť obmedzenie
+glodaFacetView.facets.mayMatchAnyLabel.fallbackLabel=odstrániť obmedzenie
+
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.noneLabel): The text to display when
 # a facet needs to indicate that an attribute omitted a value or was otherwise
 # empty.
 glodaFacetView.facets.noneLabel=Žiadne
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.facets.filter.attachmentTypes.allLabel):
 # The label to use when all types of attachments are being displayed.
 glodaFacetView.facets.filter.attachmentTypes.allLabel=Ľubovoľný typ
@@ -106,52 +132,77 @@ glodaFacetView.facets.filter.attachmentTypes.allLabel=Ľubovoľný typ
 # An example usage is "from: Bob".
 glodaFacetView.result.message.fromLabel=od:
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.result.message.toLabel): Used in the
 # faceted search message display to indicate the recipients of a message.
 # An example usage is "to: Bob, Chuck, Don".
 glodaFacetView.result.message.toLabel=komu:
 
-# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.countLabel): Displays the
-# number of messages displayed in the result area out of the number of
+# LOCALIZATION NOTE (glodaFacetView.result.message.noSubject): Used in the
+# faceted search message display to act as a click target for messages with
+# no subject.
+glodaFacetView.result.message.noSubject=(bez predmetu)
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.header.countLabel):
+# This label is displayed above the list of result messages; it tells the user
+# how many messages we are displaying in the list out of the total number of
 # messages in the active set (the set of messages remaining after the
-# application of the facet constraints.) It takes the following arguments,
-# you do not have to use all of them.
-# #1: The number of messages displayed in the result area.
-# #2: The pluralized form of "messages" (or whatever you provide in
-#   glodaFacetView.results.message.countLabelMessagePlurals) as it
-#   applies to #1 (the number of messages in the result area.)
-# #3: The number of messages in the active set.
-# #4: The pluralized form of "messages" as it applies to #3.
-glodaFacetView.results.message.countLabel=Top #1 #2 z #3
-# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.countLabelMessagePlurals):
-# The plural forms of "messages" or whatever you choose. See
-# https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals for details on
-# how this stuff works.
-glodaFacetView.results.message.countLabelMessagePlurals=správa;správy;správ
-# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.showAllInList.label): The
+# application of the facet constraints.)
+# The goal of the various sub-parts here is to make a label along the lines of
+# "M of N". Because there are two numbers, this is split into two parts,
+# 'NMessages' for what in English is just the first number and 'ofN' for the
+# "of N" part. We then use 'grouping' to decide how to combine the two. This
+# was suggested by Rimas Kudelis.
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.header.countLabel.NMessages):
+# The first part of the countLabel string (although you can change the order
+# in 'grouping'). This is pluralized using the mechanism described at
+# https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals. We replace
+# "#1" with the number of messages being shown in the result list.
+glodaFacetView.results.header.countLabel.NMessages=#1;#1;#1
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.header.countLabel.ofN):
+# The second part of the countLabel string (although you can change the order
+# in 'grouping'). This is pluralized using the mechanism described at
+# https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals. We replace
+# "#1" with the total number of messagse in the active set.
+glodaFacetView.results.header.countLabel.ofN=z #1;z #1;z #1
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.header.countLabel.grouping):
+# Combines the pluralized
+# "glodaFacetView.results.header.countLabel.NMessages" string (as #1) with
+# the pluralized "glodaFacetView.results.header.countLabel.ofN" (as #2)
+# to make a single label.
+glodaFacetView.results.header.countLabel.grouping=#1 #2
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.openAsList.label): The
 # label for the button/link that causes us to display all of the messages in
 # the active set in a new thread pane display tab, closing the current faceting
 # tab.
-glodaFacetView.results.message.showAllInList.label=Zobraziť všetky ako zoznam
-# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.showAllInList.tooltip): The
-# tooltip to display when hovering over the showAllInList label.
-glodaFacetView.results.message.showAllInList.tooltip=Zobrazí zoznam všetkých správ na novej karte, zavrie túto kartu.
+glodaFacetView.results.message.openAsList.label=Otvoriť ako zoznam
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.openAsList.tooltip): The
+# tooltip to display when hovering over the openAsList label.
+glodaFacetView.results.message.openAsList.tooltip=Zobrazí zoznam všetkých správ na novej karte, zavrie túto kartu.
 
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.sort.label): The
 # label next to the choice of sort order
 glodaFacetView.results.message.sort.label=usporiadať podľa:
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.sort.relevance):
 # a clickable label causing the sort to be done by most relevant messages first.
 glodaFacetView.results.message.sort.relevance=relevantnosť
 # LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.sort.date):
 # a clickable label causing the sort to be done by most recent messages first.
 glodaFacetView.results.message.sort.date=dátum
 
-# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.andNOthers):
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.recipientSeparator): This is
+# the string in between the names of recipients (see
+# glodaFacetView.results.message.andOthers for more information). The \u0020
+# character is a Unicode space character, which is needed as otherwise the
+# trailing whitespace is trimmed before it gets to the code.
+glodaFacetView.results.message.recipientSeparator=,\u0020
+
+# LOCALIZATION NOTE(glodaFacetView.results.message.andOthers):
 # When a message has too many recipients, we only show the first few and then
 # display this label to express how many are not displayed. So if a message
 # has 5 recipients, we might only show the first 3, and then use this label
 # to indicate that there are 2 that are not displayed. This string can be
 # pluralized; see https://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-# for details on how to do that.
-glodaFacetView.results.message.andNOthers=a jeden ďalší;a ďalší #1;a ďalších #1
+# for details on how to do that. Note that in English, we use the "serial
+# comma", but other languages may not need a leading separator there.
+glodaFacetView.results.message.andOthers= a jeden ďalší; a ďalší #1; a ďalších #1
--- a/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/imapMsgs.properties
@@ -405,9 +405,9 @@ 5107=Odstránenie priečinka
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
 5108=O&dstrániť priečinok
 
 ## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5109): %S is the server address
-5109=Nemožno sa prihlásiť k %S, pretože server nepovoľuje prihlásenie bez použtia STARTTLS alebo SSL/TLS. V nastaveniach účtu zapnite bezpečnú autentifikáciu.
+5109=Nemožno sa prihlásiť k %S, pretože server nepovoľuje prihlásenie bez použitia STARTTLS alebo SSL/TLS. V nastaveniach účtu zapnite bezpečnú autentifikáciu.
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -2,16 +2,18 @@
 <!ENTITY titledefault.label "&brandFullName;">
 <!ENTITY titleSeparator.label " - ">
 
 <!-- File Menu -->
 <!ENTITY newFolderCmd.label "Priečinok…">
 <!ENTITY newFolderCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY closeTabCmd.label "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY closeTabCmd.accesskey "Z">
+<!ENTITY closeOtherTabsCmd.label "Zavrieť ostatné karty">
+<!ENTITY closeOtherTabsCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Priečinok hľadania…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY newOtherAccountsCmd.label "Ďalšie účty…">
 <!ENTITY newOtherAccountsCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY newEmailAccountCmd.label "Poštový účet…">
 <!ENTITY newEmailAccountCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Otvoriť uložené správy…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
@@ -125,18 +127,18 @@
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "o">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Zvislý pohľad">
 <!ENTITY messagePaneVertical.accesskey "Z">
 <!ENTITY showMessageCmd.label "Panel správy">
 <!ENTITY showMessageCmd.accesskey "P">
 
 <!ENTITY folderView.label "Priečinky">
 <!ENTITY folderView.accesskey "e">
-<!ENTITY smartFolders.label "Inteligentné">
-<!ENTITY smartFolders.accesskey "I">
+<!ENTITY smartFolders.label "Zoskupené">
+<!ENTITY smartFolders.accesskey "Z">
 <!ENTITY allFolders.label "Všetky">
 <!ENTITY allFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY unreadFolders.label "Neprečítané">
 <!ENTITY unreadFolders.accesskey "e">
 <!ENTITY favoriteFolders.label "Obľúbené">
 <!ENTITY favoriteFolders.accesskey "O">
 <!ENTITY recentFolders.label "Najnovšie">
 <!ENTITY recentFolders.accesskey "N">
@@ -464,16 +466,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!-- Mail Toolbar -->
 <!ENTITY getMsgButton.label "Prijať">
 <!ENTITY newMsgButton.label "Nová">
 <!ENTITY replyButton.label "Odpoveď">
 <!ENTITY replyAllButton.label "Odpoveď Vš.">
 <!ENTITY replyListButton.label "Odpovedať zoznamu">
 <!ENTITY forwardButton.label "Odoslať ďalej">
 <!ENTITY fileButton.label "Uložiť">
+<!ENTITY archiveButton.label "Archivovať">
 <!ENTITY nextButton.label "Ďalšia">
 <!ENTITY previousButton.label "Predchádzajúca">
 <!ENTITY backButton1.label "Prejsť naspäť">
 <!ENTITY goForwardButton1.label "Prejsť dopredu">
 <!ENTITY deleteButton.label "Odstrániť">
 <!ENTITY undeleteButton.label "Zrušiť odstránenie">
 <!ENTITY markButton.label "Označiť">
 <!ENTITY printButton.label "Tlačiť">
@@ -496,16 +499,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "t">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Napísať novú správu">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Odpovedať na správu">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Odpovedať odosielateľovi a všetkým adresátom">
 <!ENTITY replyListButton.tooltip "Odpovedať členom rozosielacieho zoznamu">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Odoslať označenú správu ďalej">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Uložiť označenú správu do súboru">
+<!ENTITY archiveButton.tooltip "Presunúť označené správy do archívu">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Presunúť sa na nasledujúcu neprečítanú správu">
 <!ENTITY previousButton.tooltip "Presunúť sa na predchádzajúcu neprečítanú správu">
 <!ENTITY goForwardButton.tooltip "Prejsť o jednu správu dopredu">
 <!ENTITY goBackButton.tooltip "Prejsť o jednu správu naspäť">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip "Odstrániť označenú správu alebo priečinok">
 <!ENTITY undeleteButton.tooltip "Zrušiť odstránenie označenej správy">
 <!ENTITY markButton.tooltip "Označiť správy">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Vytlačiť vybranú správu">
@@ -623,16 +627,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 
 <!-- Thread Pane Context Menu -->
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.label "Otvoriť správu v novom okne">
 <!ENTITY contextOpenNewWindow.accesskey "m">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.label "Otvoriť správu na novej karte">
 <!ENTITY contextOpenNewTab.accesskey "k">
 <!ENTITY contextEditAsNew.label "Upraviť ako novú…">
 <!ENTITY contextEditAsNew.accesskey "n">
+<!ENTITY contextArchive.label "Archivovať">
+<!ENTITY contextArchive.accesskey "c">
 <!ENTITY contextReplySender.label "Odpovedať odosielateľovi">
 <!ENTITY contextReplySender.accesskey "i">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.label "Odpovedať do diskusnej skupiny">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.accesskey "s">
 <!ENTITY contextReplyAll.label "Odpovedať všetkým">
 <!ENTITY contextReplyAll.accesskey "v">
 <!ENTITY contextReplyList.label "Odpovedať zoznamu">
 <!ENTITY contextReplyList.accesskey "d">
@@ -673,21 +679,21 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY loadRemoteContentButton3.label "Zobraziť vzdialený obsah">
 
 <!-- Phishing Bar -->
 <!ENTITY phishingBarMessage2.label "Toto môže byť podvodná správa.">
 <!ENTITY removePhishingBarButton1.label "Ignorovať upozornenie">
 <!ENTITY reportPhishingError1.label "Zdá sa, že toto nie je podvodná správa.">
 
 <!-- Message Header Button Box (to show hidden email addresses) -->
-<!ENTITY more.label "ďalšie">
+<!ENTITY more.label "ďalší">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
-<!ENTITY searchEverywhere.label "Hľadať všade">
+<!ENTITY searchAllMessages.label "Prehľadávať celé správy">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
 <!ENTITY AddToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey "A">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.accesskey "A">
 <!ENTITY EditContact.label "Upraviť kontakt…">
 <!ENTITY EditContact.accesskey "U">
@@ -696,36 +702,50 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY SubscribeToNewsgroup.label "Prihlásiť sa k odberu skupiny">
 <!ENTITY SubscribeToNewsgroup.accesskey "P">
 <!ENTITY SendMessageTo.label "Odoslať správu">
 <!ENTITY SendMessageTo.accesskey "s">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.label "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY CopyEmailAddress.accesskey "K">
 <!ENTITY CopyNewsgroupName.label "Kopírovať názov diskusnej skupiny">
 <!ENTITY CopyNewsgroupName.accesskey "K">
+<!ENTITY CopyNewsgroupURL.label "Kopírovať adresu diskusnej skupiny">
+<!ENTITY CopyNewsgroupURL.accesskey "a">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.label "Vytvoriť filter z…">
 <!ENTITY CreateFilterFrom.accesskey "f">
 <!ENTITY reportPhishingURL.label "Nahlásiť podozrivý e-mail">
 <!ENTITY reportPhishingURL.accesskey "N">
 
 <!-- Content Pane Context Menu -->
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.label "Uložiť cieľ odkazu ako…">
 <!ENTITY saveLinkAsCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY saveImageAsCmd.label "Uložiť obrázok ako…">
 <!ENTITY saveImageAsCmd.accesskey "b">
+<!ENTITY cutCmd.label "Vystrihnúť">
+<!ENTITY cutCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
+<!ENTITY pasteCmd.label "Prilepiť">
+<!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY copyLinkCmd.label "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "K">
-<!ENTITY copyImageCmd.label "Kopírovať adresu obrázka">
-<!ENTITY copyImageCmd.accesskey "o">
+<!ENTITY copyImageAllCmd.label "Kopírovať obrázok">
+<!ENTITY copyImageAllCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY stopCmd.label "Zastaviť">
+<!ENTITY stopCmd.accesskey "Z">
+<!ENTITY reloadCmd.label "Obnoviť">
+<!ENTITY reloadCmd.accesskey "O">
+<!ENTITY openInBrowser.label "Otvoriť v prehliadači">
+<!ENTITY openInBrowser.accesskey "h">
+<!ENTITY openLinkInBrowser.label "Otvoriť odkaz v prehliadači">
+<!ENTITY openLinkInBrowser.accesskey "h">
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label "Hotovo">
 
 <!-- Mac OS X Window Menu -->
 <!ENTITY minimizeWindow.label "Minimalizovať okno">
 <!ENTITY minimizeWindow.key "M">
 <!ENTITY bringAllToFront.label "Všetko preniesť do popredia">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -312,31 +312,30 @@ newsAcctType=Diskusie
 
 # LOCALIZATION NOTES(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
 nocachedbodytitle=<TITLE>Na zobrazenie tejto správy prejsť do režimu online</TITLE>\n
 
 # mailWindowOverlay.js
 confirmUnsubscribeTitle=Potvrdenie odhlásenia
 confirmUnsubscribeText=Naozaj chcete odhlásiť odoberanie správ z %S?
 confirmUnsubscribeManyText=Naozaj sa chcete odhlásiť z odberu týchto diskusných skupín?
-feedNoSummaryTitle=Chýbajúci stručný súhrn správy
-feedNoSummaryAlert=Tento informačný kanál používa starý formát, ktorý neobsahuje stručný súhrn správy kanála. Preto nemôže byť zobrazený.
 
 # msgHdrViewOverlay.js
 openLabel=Otvoriť
 openLabelAccesskey=O
 saveLabel=Uložiť
 saveLabelAccesskey=U
 detachLabel=Vyčleniť…
 detachLabelAccesskey=V
 deleteLabel=Odstrániť
 deleteLabelAccesskey=d
 deleteAttachments=Nasledovné prílohy budú z tejto správy natrvalo odstránené:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
 detachAttachments=Nasledovné prílohy boli úspešne uložené a teraz budú natrvalo odstránené z tejto správy:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
 deleteAttachmentFailure=Vybrané prílohy sa nepodarilo odstrániť.
+emptyAttachment=Táto príloha sa javí ako prázdna.\nProsím, overte túto skutočnosť s osobou, ktoré odoslala túto správu.\nNiektoré firemné brány firewall alebo antivírusové programy znehodnocujú e-mailové prílohy.
 
 # This is the format for prepending accesskeys to the
 # each of the attachments in the file|attachments menu:
 #  ie: 1 file.txt
 #    2 another file.txt
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 # Connection Error Messages
@@ -429,25 +428,25 @@ updatesItem_default.accesskey=K
 updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
 updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
 updatesItem_downloading.accesskey=b
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
 updatesItem_resume.accesskey=b
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
-updatesItem_pending.accesskey=N
+updatesItem_pending.accesskey=a
 
 # Folder Pane Header Title Strings
 folderPaneHeader_all=Všetky priečinky
 folderPaneHeader_unread=Neprečítané priečinky
 folderPaneHeader_favorite=Obľúbené priečinky
 folderPaneHeader_recent=Najnovšie priečinky
-folderPaneHeader_smart=Inteligentné priečinky
-smartAccountName=Inteligentné priečinky
+folderPaneHeader_smart=Zoskupené priečinky
+smartAccountName=Zoskupené priečinky
 
 # Copy / Move to Folder Again
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will move to. moveToFolderAgainAccessKey
 # should have the same value as copyToFolderAgainAccessKey as they are the same menu item in the UI
 moveToFolderAgain=Znova presunúť do priečinka "%1$S"
 moveToFolderAgainAccessKey=u
 #LOCALIZATION NOTE %1$S is the name of the folder we will copy to
 # copyToFolderAgainAccessKey
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -61,16 +61,17 @@
 <!ENTITY cutCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
 <!ENTITY copyCmd.key "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Prilepiť">
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY pasteNoFormattingCmd.key "V">
+<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.key "o">
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Zalomiť znovu">
 <!ENTITY editRewrapCmd.key "R">
 <!ENTITY editRewrapCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
 <!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
@@ -246,16 +247,18 @@
 <!ENTITY paste.accesskey "P">
 <!ENTITY pasteQuote.label "Prilepiť ako citát">
 <!ENTITY pasteQuote.accesskey "c">
 
 <!ENTITY openAttachment.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openAttachment.accesskey "O">
 <!ENTITY delete.label "Odstrániť">
 <!ENTITY delete.accesskey "d">
+<!ENTITY removeAttachment.label "Odstrániť prílohu">
+<!ENTITY removeAttachment.accesskey "d">
 <!ENTITY renameAttachment.label "Premenovať…">
 <!ENTITY renameAttachment.accesskey "P">
 <!ENTITY selectAll.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAll.accesskey "a">
 <!ENTITY attachFile.label "Priložiť súbor…">
 <!ENTITY attachFile.accesskey "s">
 <!ENTITY attachPage.label "Priložiť webovú stránku…">
 <!ENTITY attachPage.accesskey "w">
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -52,29 +52,51 @@
 <!ENTITY userAgentField2.label "program ">
 <!ENTITY referencesField2.label "referencie ">
 <!ENTITY messageIdField2.label "ID správy ">
 <!ENTITY inReplyToField2.label "v odpovedi na ">
 <!ENTITY originalWebsite2.label "webový server ">
 
 <!ENTITY editMessageDescription.label "Toto je návrh správy">
 <!ENTITY editMessageButton.label "Upraviť…">
-<!ENTITY archiveButton.label "archivovať">
+<!ENTITY hdrArchiveButton.label "archivovať">
+<!ENTITY hdrArchiveButton.tooltip "archivovať túto správu">
 <!ENTITY hdrReplyButton.label "odpovedať">
+<!ENTITY hdrReplyButton.tooltip "odpovedať na túto správu">
 <!ENTITY hdrReplyAllButton.label "odpovedať všetkým">
+<!ENTITY hdrReplyAllButton.tooltip "odpovedať odosielateľovi a všetkým príjemcom">
 <!ENTITY hdrReplyListButton.label "odpovedať zoznamu">
+<!ENTITY hdrReplyListButton.tooltip "odpovedať do rozosielacieho zoznamu">
 <!ENTITY hdrForwardButton.label "odoslať ďalej">
+<!ENTITY hdrForwardButton.tooltip "odoslať túto správu ďalej">
 <!ENTITY hdrJunkButton.label "nevyžiadaná">
-<!ENTITY trashButton.tooltiptext "odstrániť">
+<!ENTITY hdrJunkButton.tooltip "označiť túto správu ako nevyžiadanú">
+<!ENTITY hdrTrashButton.label "odstrániť">
+<!ENTITY hdrTrashButton.tooltip "odstrániť túto správu">
+
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowFull.label "Zobraziť ikony a text">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowFull.accesskey "Z">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.label "Zobraziť len ikony">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowIcons.accesskey "k">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowText.label "Zobraziť len text">
+<!ENTITY hdrViewToolbarShowText.accesskey "x">
+<!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.label "Vždy zobraziť tlačidlo Odpovedať">
+<!ENTITY hdrViewToolbarAlwaysReplySender.accesskey "O">
 
 <!ENTITY otherActionsButton.label "ďalšie akcie">
+<!ENTITY otherActionsShowConversation.label "zobraziť ako konverzáciu">
+<!ENTITY otherActionsShowConversation.accesskey "b">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.label "otvoriť v novom okne">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewWindow.accesskey "o">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.label "otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY otherActionsOpenInNewTab.accesskey "k">
+<!ENTITY markAsReadMenuItem.label "označiť ako prečítaná">
+<!ENTITY markAsReadMenuItem.accesskey "n">
+<!ENTITY markAsUnreadMenuItem.label "označiť ako neprečítaná">
+<!ENTITY markAsUnreadMenuItem.accesskey "n">
 <!ENTITY saveAsMenuItem.label "uložiť ako…">
 <!ENTITY saveAsMenuItem.accesskey "u">
 <!ENTITY viewSourceMenuItem.label "zobraziť zdrojový kód">
 <!ENTITY viewSourceMenuItem.accesskey "z">
 <!ENTITY otherActionsPrint.label "tlačiť…">
 <!ENTITY otherActionsPrint.accesskey "t">
 
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Otvoriť">
--- a/mail/chrome/messenger/multimessageview.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/multimessageview.dtd
@@ -1,3 +1,4 @@
 <!ENTITY window.title       "Súhrn správy">
 <!ENTITY selectedmessages.label  "Označené správy">
 <!ENTITY archive.label      "archivovať">
+<!ENTITY delete.label       "odstrániť">
--- a/mail/chrome/messenger/news.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/news.properties
@@ -49,21 +49,27 @@ messageCancelled=Správa zrušená.
 enterUsername=Zadajte používateľské meno pre prístup k serveru diskusných skupín:
 enterUsernameTitle=Vyžaduje sa používateľské meno pre diskusné skupiny
 saveUsername=Ak ho chcete uložiť, použite Správcu hesiel.
 enterPassword=Zadajte heslo pre prístup k serveru diskusných skupín:
 enterPasswordTitle=Vyžaduje sa heslo pre diskusné skupiny
 okButtonText=Prevziať
 
 noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
-downloadingHeaders=Preberá sa %S z %S hlavičiek
-downloadingFilterHeaders=Získavajú sa hlavičky pre filtre: %S (%S/%S)
+# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
+# header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
+# %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
+newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
+# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
+# header being filtered on, %2$S is the number of the current header being
+# downloaded, %3$S is the number of headers to be downloaded, and %4$S is the
+# newsgroup whose headers are being downloaded.
+newNewsgroupFilteringHeaders=Získavajú sa hlavičky pre filtre: %1$S (%2$S/%3$S) na %4$S
 downloadingArticles=Preberajú sa príspevky %S a %S
 bytesReceived=Prijímajú sa diskusné skupiny: %S prijatých (%S kB, %S kB/sek.)
-checkingForNewNews=Kontrolujú sa nové správy diskusnej skupiny %S z %S na %S.
 downloadingArticlesForOffline=Preberajú sa príspevky %S-%S v %S
 
 onlyCancelOneMessage=Naraz môžete zrušiť iba jeden príspevok.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
 autoUnsubscribeText=Diskusná skupina %1$S nebola na serveri %2$S nájdená. Skupina už možno neexistuje. Chcete sa z nej odhlásiť?
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
--- a/mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/quickSearch.properties
@@ -1,8 +1,8 @@
-searchEverywhere.label=Hľadať všade
 searchSubject.label=Predmet
 searchFrom.label=Od
 searchFromOrSubject.label=Predmet alebo Od
-searchRecipient.label=Komu, kópia
-searchRecipientOrSubject.label=Predmet, Komu, kópia
-searchBody.label=Celá správa
+searchRecipient.label=Komu, Kópia
+searchRecipientOrSubject.label=Predmet, Komu, Kópia
+searchMsgBody.label=Telo správy
 saveAsVirtualFolder.label=Uložiť vyhľadávanie ako virtuálny priečinok
+searchSubjectFromOrRecipient.label=Predmet, Od alebo Príjemca
--- a/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
@@ -6,17 +6,17 @@ Body=Telo
 Date=Dátum
 Priority=Priorita
 Status=Stav
 To=Komu
 Cc=Kópia
 ToOrCc=Komu alebo Kópia
 AgeInDays=Doba (v dňoch)
 SizeKB=Veľkosť (kB)
-Tags=Kľúčové slová
+Tags=Popis
 # for AB and LDAP
 AnyName=Ľubovoľné meno
 DisplayName=Zobrazované meno
 Nickname=Prezývka
 ScreenName=Účet pre IM
 Email=E-mail
 AdditionalEmail=Ďalší e-mail
 AnyNumber=Ľubovoľné číslo
--- a/mail/isp/isps.txt
+++ b/mail/isp/isps.txt
@@ -1,1 +0,0 @@
-gmail
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -26,23 +26,19 @@
 <!ENTITY editBookmarkDone.label  "Hotovo">
 <!ENTITY editBookmarkTags.label  "Pridajte značky">
 
 <!ENTITY helperApp.prompt     "Čo si prajete vykonať s">
 <!ENTITY helperApp.open      "Otvoriť">
 <!ENTITY helperApp.save      "Uložiť">
 <!ENTITY helperApp.nothing     "Nič">
 
-<!ENTITY findOnCmd.label      "Hľadať na tejto stránke…">
-<!ENTITY findOnCmd.accesskey    "H">
-<!ENTITY findOnCmd.commandkey   "f">
-<!ENTITY findAgainCmd.label    "Hľadať znova">
-<!ENTITY findAgainCmd.accesskey  "d">
-<!ENTITY findAgainCmd.commandkey  "g">
-<!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
+<!ENTITY formHelper.previous    "Predchádzajúca">
+<!ENTITY formHelper.next      "Ďalšia">
+<!ENTITY formHelper.done      "Hotovo">
 
 <!ENTITY addonsHeader.label    "Doplnky">
 <!ENTITY addonsLocal.label     "Vaše doplnky">
 <!ENTITY addonsUpdate.label    "Aktualizovať">
 <!ENTITY addonsRepo.label     "Získať doplnky">
 <!ENTITY addonsRecommended.label  "Odporúčané">
 <!ENTITY addonsSearch.label    "Hľadať">
 <!ENTITY addonsSearch2.emptytext  "Prehľadávať katalóg">
@@ -92,10 +88,8 @@
 <!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
 <!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
 <!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
 <!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
 <!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
 <!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdroj:">
 <!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
 <!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
-
-<!ENTITY selectListDone.label   "Hotovo">
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -1,16 +1,18 @@
 # Add-on Manager
 addonsLocalNone.label=Žiadne nainštalované doplnky
 addonsSearchStart.label=Hľadajú sa doplnky…
 addonsSearchStart.button=Zrušiť
-addonsSearchNone.label=Neboli nájdené žiadne doplnky
+addonsSearchNone.search=Neboli nájdené žiadne doplnky
+addonsSearchNone.recommended=Žiadne odporúčané doplnky
+addonsSearchNone.button=Skúsiť znova
 addonsSearchFail.label=%S nemohol získať doplnky
 addonsSearchFail.button=OK
-addonsSearchSuccess.button=Vymazať hľadanie
+addonsSearchSuccess2.button=Vymazať hľadanie
 
 addonsConfirmInstall.title=Inštalácia doplnku
 addonsConfirmInstall.install=Nainštalovať
 
 addonType.2=Rozšírenie
 addonType.4=Téma
 addonType.8=Lokalizácia
 addonType.1024=Vyhľadávací modul
@@ -59,40 +61,42 @@ popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
 popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
 popupButtonAllowOnce=Zobraziť
 popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobraziť
 popupButtonNeverWarn2=Nikdy nezobrazovať
 
 # XPInstall
 xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) v inštalácii softvéru, aby ochránil váš počítač.
 xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
-xpinstallPromptAllowButton.accesskey=v
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru je vypnutá vašim systémovým administrátorom.
 xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
-xpinstallDisabledButton.accesskey=v
 
 # Site Identity
 identity.identified.verifier=Overil ju %S
 identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
 identity.identified.title_with_country=%S (%S)
 identity.encrypted2=Zabezpečené
 identity.unencrypted2=Nezabezpečené
 identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite.
 identity.ownerUnknown2=(neznámy)
 
 # Geolocation UI
 geolocation.share=Prezradiť
-geolocation.share.accessKey=e
 geolocation.dontShare=Neprezradiť
-geolocation.dontShare.accessKey=a
 geolocation.siteWantsToKnow=%S chce vedieť, kde sa nachádzate.
 
 # New Tab Popup
 # LOCALIZATION NOTE (newtabpopup): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of tabs
 newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
 
 # Error Console
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Upozornenie:
+
+# Offline web applications
+offlineApps.available=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
+offlineApps.allow=Povoliť
+offlineApps.never=Zakázať
+offlineApps.notNow=Teraz nie
--- a/mobile/chrome/firstrun.dtd
+++ b/mobile/chrome/firstrun.dtd
@@ -1,10 +1,8 @@
 <!ENTITY welcome.title           "Víta vás &brandShortName;">
 <!ENTITY overview.description        "Synchronizujte váš počítač PC a mobilné zariadenie pomocou Weave. Prispôsobte si ho pomocou doplnkov. Surfujte s inteligentným panelom s adresou a oveľa, oveľa viac.">
-<!ENTITY nextSteps.title          "Ďalšie kroky">
 <!ENTITY sync.title             "Ideme na to">
 <!ENTITY sync.description          "Nainštalujte si Weave a využite &brandShortName; naplno. Zdieľajte svoje nastavenia, záložky, históriu prehliadania a ďalšie medzi vašim počítačom a mobilným zariadením.">
-<!ENTITY sync.link             "Získať doplnok Weave">
+<!ENTITY sync.linkLabel           "Získať doplnok Weave">
 <!ENTITY getPersonal.title         "Buďte jedineční">
 <!ENTITY getPersonal.description      "Upravte si &brandShortName; podľa svojich predstáv. Prispôsobte si prvý prehliadač pre mobilné zariadenia v histórii, ktorý podporuje doplnky.">
-<!ENTITY getPersonal.link          "Získať doplnky pre vaše mobilné zariadenie.">
-<!ENTITY skip.link             "Preskočiť toto všetko a prejsť na web.">
+<!ENTITY getPersonal.linkLabel       "Získať doplnky pre vaše mobilné zariadenie.">
--- a/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/certManager.dtd
@@ -89,20 +89,18 @@
 <!ENTITY certmgr.deletecert.beforename "Požiadali ste o odstránenie tohto certifikátu:">
 <!ENTITY certmgr.deletecert.aftername "Naozaj chcete odstrániť tento certifikát?">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.title "Odstránenie vášho certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.beforename "Požiadali ste o odstránenie tohto certifikátu:">
 <!ENTITY certmgr.deleteusercert.aftername "Ak odstránite tento certifikát, nebudete môcť prečítať správy, ktoré ním boli zašifrované.">
 
 <!ENTITY certmgr.certname "Názov certifikátu">
 <!ENTITY certmgr.certserver          "Server">
-<!ENTITY certmgr.typesofoverrides       "Výnimky">
 <!ENTITY certmgr.override_lifetime      "Životnosť">
 <!ENTITY certmgr.tokenname "Bezpečnostné zariadenie">
-<!ENTITY certmgr.purpose "Účely">
 <!ENTITY certmgr.issued "Dátum vydania">
 <!ENTITY certmgr.expires "Platnosť vyprší">
 <!ENTITY certmgr.email "E-mailová adresa">
 <!ENTITY certmgr.serial "Sériové číslo">
 
 <!ENTITY certmgr.close.label "Zavrieť">
 <!ENTITY certmgr.close.accesskey       "Z">
 <!ENTITY certmgr.view2.label "Zobraziť…">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/branding/aboutRights.dtd
@@ -0,0 +1,53 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE This file is very similar to the one in Firefox from browser/locales/en-US/chrome/browser/aboutRights.dtd so you can use that file as a starting point -->
+<!-- rights.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
+<!ENTITY rights.locale-direction "ltr">
+<!ENTITY rights.pagetitle    "about:rights">
+<!ENTITY rights.intro-header  "Informácie o vašich právach">
+<!ENTITY rights.intro "&brandFullName; je voľne šíriteľný otvorený softvér vytvorený spoločenstvom tisícov prispievateľov z celého sveta. Tu je niekoľko faktov, o ktorých by ste mali vedieť:">
+
+<!-- Note on pointa / pointb / pointc form:
+   These points each have an embedded link in the HTML, so each point is
+   split into chunks for text before the link, the link test, and the text
+   after the link. If a localized grammar doesn't need the before or after
+   chunk, it can be left blank.
+
+   Also note the leading/trailing whitespace in strings here, which is
+   deliberate for formatting around the embedded links. -->
+<!ENTITY rights.intro-point1a "&brandShortName; je dostupný za podmienok licencie ">
+<!ENTITY rights.intro-point1b "Mozilla Public License">
+<!ENTITY rights.intro-point1c ". To znamená, že &brandShortName; môžete používať, kopírovať a ďalej rozširovať. Takisto môžete upravovať zdrojový kód &brandShortName; podľa vašich predstáv. Licencia Mozilla Public License umožňuje šírenie aj upravených verzií.">
+
+<!ENTITY rights.intro-point2a "Mozilla vám nedáva právo na používanie ochranných známok a logotypov Mozilla a SeaMonkey. Viac informácií o ochranných známkach získate ">
+<!ENTITY rights.intro-point2b "na tejto stránke">
+<!ENTITY rights.intro-point2c ".">
+
+<!-- point 3 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point3a "Zásady ochrany súkromia pre produkty &vendorShortName; nájdete ">
+<!ENTITY rights.intro-point3b "na tejto stránke">
+<!ENTITY rights.intro-point3c ".">
+
+<!-- point 4 text for official branded builds -->
+<!ENTITY rights.intro-point4a "&brandShortName; ponúka voliteľné služby webových stránok, ako napríklad služba aktualizácie doplnkov. Nemôžeme však zaručiť, že pracujú na 100&#37; a sú dostupné bez chýb. Ďalšie podrobnosti vrátane informácií o možnostiach vypnutia týchto služieb nájdete v ich ">
+<!ENTITY rights.intro-point4b "podmienkach použitia">
+<!ENTITY rights.intro-point4c ".">
+
+<!ENTITY rights.webservices-header "&brandFullName; - Služby webových stránok">
+
+<!-- Note that this paragraph references a couple of entities from
+   preferences/security.dtd, so that we can refer to text the user sees in
+   the UI, without this page being forgotten every time those strings are
+   updated. -->
+<!-- intro paragraph for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-a "&brandFullName; ponúka voliteľné služby webových stránok (ďalej len &quot;Služby&quot;), ako napríklad službu aktualizácie nainštalovaných doplnkov, ktoré je možné používať s touto binárnou verziou &brandShortName; tak, ako je popísané nižšie. If you do not want to use the Services or the terms below are unacceptable, Ak nechcete tieto Služby používať alebo podmienky ich používania nie sú pre vás prijateľné, môžete službu aktualizácie nainštalovaných doplnkov vypnúť v nastaveniach programu na paneli ">
+<!ENTITY rights.webservices-b "Rozšírené">
+<!ENTITY rights.webservices-c ", v sekcii ">
+<!ENTITY rights.webservices-d "Inštalácia softvéru">
+<!ENTITY rights.webservices-e ", kde zrušíte označenie voľby &quot;Automaticky kontrolovať aktualizácie pre&quot;.">
+
+<!-- points 1-6 text for branded builds -->
+<!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; môže zrušiť využívanie alebo zmeniť Služby podľa svojho uváženia.">
+<!ENTITY rights.webservices-term2 "Tieto Služby môžete využívať s priloženou verziou produktu &brandShortName;, na jej využívanie máte všetky potrebné práva. &vendorShortName; a jej poskytovatelia licencií si vyhradzujú všetky ostatné práva k Službám. Tieto podmienky používania neobmedzujú akékoľvek práva poskytnuté licenciou na softvér s otvoreným kódom použiteľné na &brandShortName; a príslušnú verziu zdrojového kódu produktu &brandShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term3 "Služby sú poskytované &quot;ako sú&quot;. &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori týmto odmietajú všetky výslovné alebo predpokladané záruky zahrňujúce okrem iného záruku, že Služby sú predajné a spôsobilé na konkrétny účel. Nesiete všetko riziko vyplývajúce z výberu Služieb pre svoje účely týkajúce sa kvality a výkonu Služieb. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie predpokladaných záruk, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
+<!ENTITY rights.webservices-term4 "S výnimkou rozsahu určeného zákonom spoločnosť &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, zvláštne, vedľajšie, náhodné, následné, trestné alebo exemplárne škody vzniknuté použitím produktu &brandShortName; a Služieb. Spoločná zodpovednosť vyplývajúca z týchto podmienok nepresiahne 500 USD (päťsto dolárov). Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie zodpovednosti za stanovené škody, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "&vendorShortName; môže z času na čas podľa potreby upraviť tieto podmienky používania. Tieto podmienky používania nesmú byť upravené alebo zrušené bez písomnej dohody so spoločnosťou &vendorShortName;.">
+<!ENTITY rights.webservices-term6 "Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, USA, s výnimkou jeho zákonných ustanovení, ktorá si protirečia. Ak bude niektorá časť týchto podmienok považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, platnosť zostávajúcich častí zostane úplne nedotknutá. V prípade rozdielov medzi lokalizovanou verziou a anglickým originálom je rozhodujúcim jazykom týchto podmienok anglický jazyk.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/branding/aboutRights.properties
@@ -0,0 +1,3 @@
+buttonLabel = Spoznajte svoje práva
+buttonAccessKey = a
+notifyRightsText = %S je voľne šírený otvorený softvér od neziskovej organizácie Mozilla Foundation.
--- a/suite/chrome/browser/navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.dtd
@@ -161,12 +161,12 @@
 
 <!-- Statusbar -->
 <!ENTITY statusText.label      "Hotovo">
 
 <!ENTITY historyCmd.label      "História">
 <!ENTITY historyCmd.accesskey    "H">
 <!ENTITY history.commandKey     "H">
 
-<!ENTITY popupIcon.tooltiptext   "Zrušiť blokovanie vyskakovacíck okien tejto stránky">
+<!ENTITY popupIcon.tooltiptext   "Zrušiť blokovanie vyskakovacích okien tejto stránky">
 
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu stránky">
 <!ENTITY bidiSwitchPageDirectionItem.accesskey  "x">
--- a/suite/chrome/browser/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.properties
@@ -17,16 +17,18 @@ nothingAvailable=(Nič nie je k dispozícii)
 #nsContextMenu.js (setWallpaper confirmation dialog)
 wallpaperConfirmTitle = Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy
 wallpaperConfirmButton = Nastaviť pozadie pracovnej plochy
 wallpaperConfirmMsg  = Chcete nastaviť tento obrázok ako pozadie pracovnej plochy?
 
 # XXX - this sucks and should only be temporary.
 switchskins=Zmena témy sa prejaví až po reštarte %S.
 switchskinstitle=Použiť tému
+switchskinsnow=Reštartovať teraz
+switchskinslater=Reštartovať neskôr
 
 # menu_close labels
 tabs.closeTab.label=Zavrieť kartu
 tabs.closeTab.accesskey=Z
 tabs.close.label=Zavrieť
 tabs.close.accesskey=Z
 
 tabs.recentlyClosed.format=%1$S %2$S
--- a/suite/chrome/browser/region.properties
+++ b/suite/chrome/browser/region.properties
@@ -8,17 +8,17 @@ browser.startup.homepage=http://www.seam
 browser.throbber.url=http://www.seamonkey-project.org/
 browser.search.defaulturl=http://www.google.com/search?q=
 
 browser.translation.service=http://translate.google.com/translate?prev=/language_tools&u=
 browser.translation.serviceDomain=translate.google.com
 
 #config.js
 #
-startup.homepage_override_url=http://www.seamonkey-project.org/start/
+startup.homepage_override_url=http://www.seamonkey-project.org/releases/seamonkey%VERSION%/
 
 # This is the default set of web based feed handlers shown in the reader
 # selection UI
 browser.contentHandlers.types.0.title=Bloglines
 browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.bloglines.com/login?r=/sub/%s
 browser.contentHandlers.types.1.title=Netvibes
 browser.contentHandlers.types.1.uri=http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s
 browser.contentHandlers.types.2.title=Google
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/bm-props.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/bm-props.dtd
@@ -57,17 +57,17 @@
 <!ENTITY to.label           "do: ">
 <!ENTITY to.accesskey         "d">
 <!ENTITY every.label         "každých">
 <!ENTITY every.accesskey       "c">
 <!ENTITY minutes.label        "minút">
 <!ENTITY notifications.legend.label  "Notifikácia">
 
 <!ENTITY checknever.label       "Nikdy">
-<!ENTITY checkeveryday.label     "Každy deň">
+<!ENTITY checkeveryday.label     "Každý deň">
 <!ENTITY checkweekdays.label     "Pracovné dni">
 <!ENTITY checkweekends.label     "Každý víkend">
 <!ENTITY checkmondays.label      "Každý pondelok">
 <!ENTITY checktuesdays.label     "Každý utorok">
 <!ENTITY checkwednesdays.label    "Každú stredu">
 <!ENTITY checkthursdays.label     "Každý štvrtok">
 <!ENTITY checkfridays.label      "Každý piatok">
 <!ENTITY checksaturdays.label     "Každú sobotu">
--- a/suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/common/defaultClientDialog.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!ENTITY defaultClient.title "Predvolený klient">
 <!ENTITY defaultClient.intro "Použiť &brandShortName; ako predvolený klient pre:">
 
 <!ENTITY browser.label "Prehliadač">
 <!ENTITY email.label "Pošta">
 <!ENTITY newsgroups.label "Diskusné skupiny">
 <!ENTITY feeds.label "Informačné kanály (RSS)">
 
-<!ENTITY checkOnStartup.label "Vždy vykonvať túto kontrolu pri spustení &brandShortName;">
+<!ENTITY checkOnStartup.label "Vždy vykonať túto kontrolu pri spustení &brandShortName;">
 <!ENTITY checkOnStartup.accesskey "V">
--- a/suite/chrome/common/downloads/progressDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/common/downloads/progressDialog.dtd
@@ -31,17 +31,17 @@
  - use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
-<!ENTITY progress.title         "Prebieha preberenia súboru…">
+<!ENTITY progress.title         "Prebieha preberanie súboru…">
 <!ENTITY closeWindow.key         "w">
 <!ENTITY cmd.pause.tooltip        "Pozastaviť">
 <!ENTITY cmd.resume.tooltip       "Pokračovať">
 <!ENTITY cmd.retry.tooltip        "Znova">
 <!ENTITY cmd.cancel.tooltip       "Zrušiť">
 <!ENTITY cmd.open.label         "Otvoriť">
 <!ENTITY cmd.open.accesskey       "O">
 <!ENTITY cmd.show.label         "Otvoriť priečinok so súborom">
--- a/suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
@@ -331,210 +331,163 @@
 <ul>
  <li><strong>View</strong>: Click this button to view the CA certificate you
   are about to download. If you decide you don&apos;t want to download this
   certificate, click Cancel.</li>
 </ul>
 
 <h2 id="web_site_certificates">Website Certificates</h2>
 
-<p>One of the windows listed here may appear when you attempt to go to a
- website that supports the use of <a href="glossary.xhtml#ssl">SSL</a> for
+<p>When you attempt to go to a website that supports the use of
+ <a href="glossary.xhtml#ssl">SSL</a> for
  <a href="glossary.xhtml#authentication">authentication</a> and
- <a href="glossary.xhtml#encryption">encryption</a>.</p>
+ <a href="glossary.xhtml#encryption">encryption</a>, you may be faced with an
+ error page. There are two types, one called
+ <a href="#secure_connection_failed_page">Secure Connection Failed</a> and one
+ called <a href="#untrusted_connection_page">Untrusted Connection</a>.</p>
 
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#web_site_certified_by_an_unknown_authority">Website Certified
-   by an Unknown Authority</a></li>
-  <li><a href="#server_certificate_expired">Server Certificate Expired</a></li>
-  <li><a href="#server_certificate_not_yet_valid">Server Certificate Not Yet
+  <li><a href="#secure_connection_failed_page">Secure Connection Failed
+   Page</a></li>
+  <li><a href="#untrusted_connection_page">Untrusted Connection Page</a></li>
+  <li><a href="#secure_connection_failed_dialog">Secure Connection Failed
+   Dialog</a></li>
+  <li><a href="#certificate_expired">Server Certificate Expired</a></li>
+  <li><a href="#certificate_not_yet_valid">Server Certificate Not Yet
    Valid</a></li>
   <li><a href="#domain_name_mismatch">Domain Name Mismatch</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h3 id="web_site_certified_by_an_unknown_authority">Website Certified by an Unknown
- Authority</h3>
+<h3 id="secure_connection_failed_page">Secure Connection Failed Page</h3>
 
-<p>Many websites use certificates to identify themselves when you visit the
- site. If Certificate Manager doesn&apos;t recognize the
- <a href="glossary.xhtml#certificate_authority"> certificate authority (CA)</a>
- that issued a website&apos;s certificate, it displays an alert that allows
- you to examine the new website certificate and decide what to do.</p>
+<p>In the case where you have disabled the SSL protocol (e.g. through
+ <a href="ssl_help.xhtml#ssl_settings">SSL Settings</a>) or the site that you
+ are accessing is using an older, insecure version of the SSL protocol then you
+ will be presented with a page titled &quot;Secure Connection Failed&quot;.
+ That page contains some basic background information (including the
+ <strong>Error code</strong> that uniquely identifies the type of problem
+ &brandShortName; detected with the site) and a <strong>Try Again</strong>
+ button that triggers a page reload.</p>
 
-<p>Use the buttons to perform the following actions:</p>
+<h3 id="untrusted_connection_page">Untrusted Connection Page</h3>
+
+<p>If SSL itself is enabled then the error page that you will be presented with
+ will be titled &quot;This Connection is Untrusted&quot;. There are many
+ different reasons why a connection can appear untrusted. Here are some of the
+ most common ones:</p>
+
 <ul>
- <li><strong>View Certificate</strong>: Examine the website&apos;s
-  certificate.</li>
- <li><strong>Cancel</strong>: Cancel the operation. Certificate Manager
-  will not recognize the certificate as legitimate identification and will not
-  connect to the website.</li>
- <li><strong>OK</strong>: Accept the certificate and connect to the website.
-  Choose for how long the certificate should be accepted:
-  <ul>
-   <li><strong>Accept this certificate permanently</strong>: Certificate
-    Manager will recognize the certificate as legitimate identification
-    until the certificate expires.</li>
-   <li><strong>Accept this certificate temporarily for this session</strong>:
-    Certificate Manager will recognize the certificate as legitimate
-    identification only during your current &brandShortName; session. You
-    will see the alert again if you restart &brandShortName; and attempt to
-    visit the website.</li>
-  </ul>
- </li>
+ <li>the certificate of the website is <a href="#certificate_expired">no longer
+  valid (expired)</a></li>
+ <li>the certificate of the website is
+  <a href="#certificate_not_yet_valid">not yet valid</a></li>
+ <li>the certificate of the website is only valid for another site
+  (<a href="#domain_name_mismatch">domain name mismatch</a>)</li>
+ <li>the certificate of the website is self-signed (thus the identity of the
+  website cannot be verified).</li>
+ <li>the issuer certificate is not trusted (&brandShortName; cannot
+  verify the identity of the website because it doesn&apos;t
+  recognize the <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certificate
+  authority (CA)</a> that issued the website&apos;s certificate)</li>
 </ul>
 
-<p><strong>Important note for server administrators</strong>: This alert may be
- triggered by a server that is not configured correctly. To find out if this
- is the case, the server administrator or webmaster for the site you are
- attempting to visit should check the status of any required intermediate CAs
- and if necessary, install the missing certificate in the server.</p>
+<p>The page displayed in the above cases is meant to help you understand why
+ &brandShortName; was unable to establish a secure connection to the website.
+ It starts by telling you that the site&apos;s identity could not be verified,
+ then offers you to leave the page by clicking the <strong>This sounds bad,
+ take me to my home page instead</strong> button. If you are unsure what to do
+ it is recommended that you follow this advice.</p>
 
-<p>If you decide to contact the website&apos;s webmaster about this issue, you
- can include the following information:</p>
+<p>If you want to know a little bit more about the actual problem at hand you
+ may expand the corresponding section by clicking the chevron in front of
+ <strong>Technical Details</strong>. That section also contains the
+ <strong>Error code</strong> that uniquely identifies the type of problem
+ &brandShortName; detected with the site.</p>
+
+<h4 id="add_security_exception">Adding a Security Exception</h4>
 
-<ul>
- <li>The server administrator can obtain more information about intermediate
-  CAs from here:
-  <a href="http://knowledge.verisign.com/search/solution.jsp?id=vs2119">What
-  is the purpose of the Intermediate CA certificate?</a></li>
- <li>If the server is using a VeriSign certificate, the server administrator
-  can download the appropriate certificate from here:
-  <a href="http://www.verisign.com/support/ssl-certificates-support/install-ssl-certificate.html">SSL
-  Certificates Support</a></li>
-</ul>
+<p>The <strong>I Understand the Risks</strong> section of the Untrusted
+ Connection page allows you to tell &brandShortName; to explicitly override the
+ security checks for this site by adding an exception. If you expand the
+ section by clicking the chevron in front of it you will see an <strong>Add
+ Exception</strong> button that will take you to a dialog allowing you to get
+ and view the website&apos;s certificate and optionally add a Security
+ Exception for it (either permanently or just for the current session). Those
+ exceptions can be administered through the Certificate Manager&apos;s
+ <a href="certs_help.xhtml#servers">Servers</a> tab.</p>
 
-<p><strong>For advanced users</strong>: To ensure that Certificate Manager
- trusts all certificates issued by a given CA, you can edit the trust
- settings for the corresponding CA certificate. To do so, follow these
- steps:</p>
+<h3 id="secure_connection_failed_dialog">Secure Connection Failed Dialog</h3>
 
-<ol>
- <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Certificates. (If no
-  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
-  the list.)</li>
- <li>Click Manage Certificates.</li>
- <li>Click the Authorities tab.</li>
- <li>Select the CA certificate whose trust settings you want to edit.</li>
- <li>Click the Edit button and select the appropriate trust settings.</li>
-</ol>
+<p>In cases where &brandShortName; cannot determine the actual cause of the
+ problem a dialog titled &quot;Secure Connection Failed&quot; is shown in
+ addition to the <a href="#untrusted_connection_page">Untrusted Connection
+ page</a>. That dialog includes a <strong>View Certificate</strong> button
+ that allows you to examine the website&apos;s certificate more closely.</p>
 
-<h3 id="server_certificate_expired">Server Certificate Expired</h3>
+<h3 id="certificate_expired">Certificate Expired</h3>
 
 <p>Like a credit card, a driver&apos;s license, and many other forms of
  identification, a <a href="glossary.xhtml#certificate">certificate</a> is
  valid for a specified period of time. When a certificate expires, the owner
  of the certificate needs to get a new one.</p>
 
-<p>Certificate Manager warns you when you attempt to visit a website whose
- server certificate has expired. The first thing you should do is make sure
- the time and date displayed by your computer is correct. If your
- computer&apos;s clock is set to a date that is after the expiration date,
- Certificate Manager treats the website&apos;s certificate as expired.</p>
+<p>&brandShortName; <a href="#untrusted_connection_page">warns</a> you when you
+ attempt to visit a website whose server certificate has expired. The first
+ thing you should do is make sure the time and date displayed by your computer
+ is correct. If your computer&apos;s clock is set to a date that is after the
+ expiration date, &brandShortName; treats the website&apos;s certificate as
+ expired.</p>
 
 <p>If your computer&apos;s clock is set correctly, you need to make a decision
  about whether to trust the site. This decision depends on what you intend to
  do at the site and what else you know about it. Most commercial sites will
- make sure that they replace their certificates before they expire.</p>
-
-<p>You can take these actions from the Expired Server Certificate dialog
- box:</p>
+ make sure that they replace their certificates before they expire. If you
+ choose to continue you need to <a href="#add_security_exception">add a
+ security exception</a>.</p>
 
-<ul>
- <li><strong>View Certificate</strong>: To examine information about the
-  certificate, including its validity period, click View Certificate.</li>
- <li><strong>Continue</strong>: If you have reason to believe the
-  certificate&apos;s expiration is an inadvertent error, you may choose to
-  click Continue to accept the certificate anyway for this session, and let
-  the webmaster for the site know about the problem.
-
-  <p>Be cautious about any actions you take while you are visiting the
-   site.</p>
- </li>
- <li><strong>Cancel</strong>: If you suspect that there may be a significant
-  problem and you don&apos;t want to risk visiting the site at all, click
-  Cancel (in which case Certificate Manager will not connect you to the
-  site).</li>
-</ul>
-
-<h3 id="server_certificate_not_yet_valid">Server Certificate Not Yet Valid</h3>
+<h3 id="certificate_not_yet_valid">Certificate Not Yet Valid</h3>
 
 <p>Like a credit card, a driver&apos;s license, and many other forms of
  identification, a <a href="glossary.xhtml#certificate">certificate</a> is
  valid for a specified period of time.</p>
 
-<p>Certificate Manager warns you when you attempt to visit a website whose
- server certificate&apos;s validity period has not yet started. The first
- thing you should do is make sure the time and date displayed by your own
- computer is correct. If your computer&apos;s clock is set to the wrong date,
- Certificate Manager may treat the server certificate as not yet valid even
- if this is not the case.</p>
+<p>&brandShortName; <a href="#untrusted_connection_page">warns</a> you when you
+ attempt to visit a website whose server certificate&apos;s validity period has
+ not yet started. The first thing you should do is make sure the time and date
+ displayed by your own computer is correct. If your computer&apos;s clock is
+ set to the wrong date, &brandShortName; may treat the server certificate as
+ not yet valid even if this is not the case.</p>
 
 <p>If your computer&apos;s clock is set correctly, you need to make a decision
  about whether to trust the site. This decision depends on what you intend to
  do at the site and what else you know about it. Most commercial sites will
  make sure that the validity period for their certificates has begun before
- beginning to use them.</p>
-
-<p>You can take these actions from the Server Certificate Not Yet Valid dialog
- box:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>View Certificate</strong>: To examine information about the
-  certificate, including its validity period, click View Certificate.</li>
- <li><strong>OK</strong>: If you have reason to believe the problem is an
-  inadvertent error, you may choose to click OK to accept the certificate
-  anyway for this session, and let the webmaster for the site know about the
-  problem.
-
-  <p>Be cautious about any actions you take while you are visiting the
-   site.</p>
- </li>
- <li><strong>Cancel</strong>: If you suspect that there may be a significant
-  problem and you don&apos;t want to risk visiting the site at all, click
-  Cancel (in which case Certificate Manager will not connect you to the
-  site).</li>
-</ul>
+ beginning to use them. If you choose to continue you need to
+ <a href="#add_security_exception">add a security exception</a>.</p>
 
 <h3 id="domain_name_mismatch">Domain Name Mismatch</h3>
 
 <p>A server <a href="glossary.xhtml#certificate">certificate</a> specifies the
  name of the server in the form of the site&apos;s domain name. For example,
  the domain name for the Mozilla website is <tt>www.mozilla.org</tt>. If the
  domain name in a server&apos;s certificate doesn&apos;t match the actual
  domain name of the website, it may be a sign that someone is attempting to
  intercept your communication with the website.</p>
 
-<p>The decision whether to trust the site anyway depends on what you intend to
- do at the site and what else you know about it. Most commercial sites will
- make sure that the host name for a website certificate matches
- the website&apos;s actual host name.</p>
-
-<p>You can take these actions from the Domain Name Mismatch dialog box:</p>
+<p>&brandShortName; <a href="#untrusted_connection_page">warns</a> you when you
+ attempt to visit a website whose server certificate&apos;s domain does not
+ match the domain of the website you are trying to visit. The decision whether
+ to trust the site anyway depends on what you intend to do at the site and what
+ else you know about it. Most commercial sites will make sure that the host
+ name for a website certificate matches the website&apos;s actual host name.
+ If you choose to continue you need to <a href="#add_security_exception">add
+ a security exception</a>.</p>
 
-<ul>
- <li><strong>View Certificate</strong>: To examine information about the
-  certificate, click View Certificate.</li>
- <li><strong>OK</strong>: If you have reason to believe the problem is an
-  inadvertent error, you may choose to click OK to accept the certificate
-  anyway for this session, and let the webmaster for the site know about
-  the problem.
-
-  <p>Be cautious about any actions you take while you are visiting the site,
-   and treat any information you find there as potentially suspect.</p>
- </li>
- <li><strong>Cancel</strong>: If you suspect that there may be a significant
-  problem and you don&apos;t want to risk visiting the site at all, click
-  Cancel (in which case Certificate Manager will not connect you to the
-  site).</li>
-</ul>
-
-<p>If you decide to accept the certificate anyway for this session, you should
- be cautious about what you do on the website, and you should treat any
- information you find there as potentially suspect.</p>
+<p>If you decide to accept the certificate anyway (either for this session or
+ permanently), you should be cautious about what you do on the website, and you
+ should treat any information you find there as potentially suspect.</p>
 
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/composer_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/composer_help.xhtml
@@ -31,17 +31,17 @@
 
 <ul>
  <li>Click the Composer icon in the lower-left corner of any
   &brandShortName; window.</li>
 </ul>
 
 <div><img src="images/composer_icon.png" width="128" height="23"
  alt="" /></div>
-<div style="margin-left: 80px;"><strong>Composer icon</strong></div>
+<div style="-moz-margin-start: 80px;"><strong>Composer icon</strong></div>
 
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
   <li><a href="#starting_a_new_page">Starting a New Page</a></li>
   <li><a href="#formatting_your_web_pages">Formatting Your Web Pages</a></li>
   <li><a href="#adding_tables_to_your_web_page">Adding Tables to Your Web
    Page</a></li>
   <li><a href="#adding_images_to_your_web_page">Adding Pictures (Images) to
@@ -2072,19 +2072,16 @@
  <ul>
   <li>Verify that you entered the correct user name and password in the
    Publishing Site Settings dialog box, or in the Publish tab of the
    Publish dialog box.</li>
   <li>Contact your ISP to find out where you can publish your pages at their
    site.</li>
   <li>Find a web hosting service that you can use to publish your pages. In
    the browser, search for <q>web hosting</q>.</li>
-  <li>Use Netscape My Webpage <a href="http://mywebpage.netscape.com/">
-   <tt>http://mywebpage.netscape.com/</tt></a> to host your web pages, up
-   to 20 megabytes for free.</li>
  </ul>
 </div>
 
 <div class="errorMessage">
  <p id="offline_error"><strong>Error Message</strong>:</p>
 
  <div class="contentsBox" style="background-color: #ebebeb;">
   <tt>You are currently offline. Click the icon near the lower-right corner
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
@@ -77,23 +77,20 @@
  <li>Under the Advanced category, click Scripts &amp; Plugins. (If no
   subcategories are visible, double-click Advanced to expand the list.)</li>
 </ol>
 
 <p>The Scripts &amp; Plugins preferences panel allows you to control how
  JavaScript and plugins are used:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Enable JavaScript for</strong>: Select these checkboxes to turn
-  JavaScript on:
+ <li><strong>Enable JavaScript for</strong>:
   <ul>
-   <li><strong>Browser</strong>: Toggles JavaScript for web pages opened
-    in the browser.</li>
-   <li><strong>Mail &amp; Newsgroups</strong>: Toggles JavaScript for web
-    pages opened in Mail &amp; Newsgroups.</li>
+   <li><strong>Browser</strong>: Select this to turn on JavaScript for web
+    pages opened in the browser.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Allow scripts to</strong>: Select these checkboxes to control
   how JavaScript can be used:
   <ul>
    <li><strong>Move or resize existing windows</strong>: Allows open windows
     to be resized or moved.</li>
    <li><strong>Raise or lower windows</strong>: Allows windows to be placed
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
@@ -71,16 +71,21 @@
     <ul>
      <li><strong>Blank page</strong>: Causes the browser to display a blank
       page.</li>
      <li><strong>Home page</strong>: Causes the browser to load your home
       page (specified below).</li>
      <li><strong>Last page visited</strong>: Causes the browser to load the
       page you were viewing right before you last exited
       &brandShortName;.</li>
+     <li><strong>Restore Previous Session</strong>: Causes the browser to
+      restore the windows and tabs you were viewing right before you last
+      exited &brandShortName;, including form data and browsing
+      history. This option is only available in connection with
+      <strong>Display on Browser Startup</strong>.</li>
     </ul>
    </li>
   </ol>
  </li>
  <li class="win"><strong>Default Browser</strong>: Allows you to set
   &brandShortName; as the default browser or shows you that it is.
   <ul>
    <li><strong>Set Default Browser</strong>: Unless it is greyed out, click
@@ -466,16 +471,19 @@
  <li><strong>Tab Display</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Hide the tab bar when only one tab is open</strong>: Select
     this to display the Tabbed Browsing bar only when more then one
     browser tab is open.</li>
    <li><strong>Switch to new tabs opened from links</strong>: Select this to
     make &brandShortName; switch to the new tab when using <q>Open in a
     New Tab</q> to open a link.</li>
+   <li><strong>Warn me when closing a window with multiple tabs</strong>:
+    Select this to make &brandShortName; warn you when you try to close a
+    browser window which has multiple tabs open in it.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>When opening a bookmark group</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Add tabs</strong>: Select this if you want a bookmark group
     to be opened in new tabs.</li>
    <li><strong>Replace existing tabs</strong>: Select this if you want a
     bookmark group to replace your existing tabs.</li>
@@ -569,58 +577,70 @@
 </ol>
 
 <p>The Downloads preferences panel allows you to set up how &brandShortName;
  handles files you download from web pages:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>When starting a download</strong>:
   <ul>
+   <li><strong>Flash the download manager if it is already open</strong>:
+    Select this to change focus to the Download Manager if it is currently
+    open. It displays the status for current and previous downloads in a
+    single window. This option only takes effect if the Download Manager
+    is already open and overrides the other settings.</li>
    <li><strong>Open the download manager</strong>: Select this to display
-    the Download Manager, which displays the status for current and
-    previous downloads. The status of all downloads is kept in a single
-    window.</li>
+    the Download Manager when starting a new download. It will be opened
+    if the window isn&apos;t currently shown.</li>
    <li><strong>Open a progress dialog</strong>: Select this to display a
     progress dialog box, which display the status for your current
     download. The status of each download is kept in a separate
     window.</li>
    <li><strong>Don&apos;t open anything</strong>: Select this if you want to
     download files invisibly. No status is given for all your
     downloads.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <ul>
  <li><strong>When saving a file</strong>:
   <ul>
-   <li><strong>Prompt for download location and default to</strong>: Select
-    this if you always want to be able to choose a folder for the file to
-    be saved. Choose one of the following folders to be the default
-    location for the file:
-    <ul>
-     <li><strong>Last download folder</strong>: The default location will
-      be the folder you last downloaded a file to.</li>
-     <li><strong>Specified download folder</strong>: The default location
-      will be your Current Download Folder.</li>
-    </ul>
-   </li>
-   <li><strong>Automatically download files to specified download
-    folder</strong>: Select this if you want files to be saved to your
-    Current Download Folder without &brandShortName; prompting you for
-    the download location.</li>
+   <li><strong>Save files to</strong>: Select this if you want files to be
+    saved to the specified folder without &brandShortName; prompting you
+    for the download location.</li>
+   <li><strong>Always ask me where to save files</strong>: Select this if
+    you always want to be able to choose a folder for the file to be saved.
+    The default will be the folder you last downloaded a file to.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
-  
+
 <ul>
- <li><strong>Current Download Folder</strong>: Use the button to navigate
-  to a folder that you want to use as your specified download folder.</li>
+ <li><strong>Download retention</strong>:
+  <ul>
+   <li><strong>Remove downloads</strong>: This determines when a completed
+    entry is removed from the Download Manager listing (the downloaded
+    file will <em>not</em> be affected):
+    <ul>
+     <li><strong>When they have completed</strong>: Select this to
+      remove an entry immediately once the download is successfully
+      completed.</li>
+     <li><strong>When quitting &brandShortName;</strong>: Select this
+      to retain all entries until closing the program, the list will
+      be empty upon restarting &brandShortName;.</li>
+     <li><strong>Never</strong>: Select this to not remove <em>any</em>
+      entry automatically, even after &brandShortName; is restarted.
+      You can remove them manually in the Download Manager.</li>
+    </ul>
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
 </ul>
-  
+    
 <ul>
  <li><strong>When a download completes</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Play a sound</strong>: Select this if you want
     &brandShortName; to play a custom sound (typically in WAV format) when
     a download is completed. Use the Browse button to select the sound file
     in the file locator. To listen to the sound you&apos;ve chosen, click
     Preview.</li>
--- a/suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/customize_help.xhtml
@@ -19,30 +19,31 @@
  bezpečnosti vašich informácií na internete. Napriek tomu sa tento dokument
  nezaoberá všetkými témami online súkromia a bezpečnosti, ani nereprezentuje
  odporúčanie Mozilly o tom, čo znamená adekvátna ochrana súkromia a bezpečnosti
  na internete.</div>
 
 <h1 id="customizing_mozilla">Prispôsobenie programu &brandShortName;</h1>
 
 <p>&brandShortName; umožňuje upravovať nastavenia mnohých svojich funkcií, ako
- napríklad Bočného panelu, záložiek alebo prehliadania na kartách, tak, aby lepšie
+ napríklad Bočného panelu, záložiek, prehliadania na kartách alebo doplnkov, tak, aby lepšie
  vyhovovali vašim požiadavkám.</p>
 
 <p>Táto sekcia opisuje nastaviteľné vlastnosti prehliadača ako súčasti programu
  &brandShortName;.</p>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#sidebar">Bočný panel</a></li>
   <li><a href="#tabbed_browsing">Prehliadanie na kartách</a></li>
   <li><a href="#changing_fonts_colors_and_themes">Zmena písma, farieb a
    tém vzhľadu</a></li>
   <li><a href="#toolbars">Panely s nástrojmi</a></li>
   <li><a href="#bookmarks">Záložky</a></li>
+  <li><a href="#add-ons">Doplnky</a></li>
   <li><a href="#specifying_how_mozilla_starts_up">Spustenie programu
    &brandShortName;</a></li>
   <li><a href="cs_nav_prefs_appearance.xhtml">Nastavenia vzhľadu</a></li>
   <li><a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml">Nastavenia prehliadača</a></li>
   <li><a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml">Rozšírené nastavenia</a></li>
  </ul>
 </div>
 
@@ -1015,43 +1016,324 @@
  zoznamu záložiek. Ak máte vytvorený priečinok pre nové záložky, importované
  záložky sú pridané do tohto priečinka. </p>
 
 <p><strong>Poznámka</strong>: Import súboru so záložkami importuje len záložky
  a priečinky z daného súboru. Nevytvorí tak dva súbory so záložkami.</p>
 
 <p>[<a href="#bookmarks">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
+<h2 id="add-ons">Doplnky</h2>
+
+<p>Jedným z najvzrušujúcejších spôsobov prispôsobenia programu &brandShortName; je
+ používanie doplnkov. V tejto kapitole sa naučíte, čo doplnky sú, ako ich inštalovať
+ a ako používať Správcu doplnkov.</p>
+
+<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
+ <ul>
+  <li><a href="#about_add-ons">Čo sú doplnky</a></li>
+  <li><a href="#installing_add-ons">Inštalácia doplnkov</a></li>
+  <li><a href="#using_the_add-on_manager">Používame Správcu doplnkov</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h3 id="about_add-ons">Čo sú doplnky</h3>
+
+<p>Doplnok Softvér pre program &brandShortName;, ktorý mení jeho vzhľad,
+ správanie alebo pridáva nové funkcie. Doplnok môže takisto meniť jazyk
+ používateľského rozhrania programu. Je možné ich rozdeliť na štyri typy:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Rozšírenia</strong>: tento typ doplnku buď mení spôsob, ako sa
+  &brandShortName; správa alebo do programu nové funkcie. Napríklad existujú
+  rozšírenia, ktoré poskytujú predpovede počasia, pridávajú plnohodnotného
+  klienta alebo blokujú reklamy na webových stránkach. Niektoré rozšírenia
+  sú navrhnuté pre konkrétne webové stránky.</li>
+ <li><strong>Témy</strong>: témy vzhľadu menia vzhľad programu &brandShortName;,
+  nepridávajú ani nemenia žiadne funkcie. Sú známe aj ako tzv. skiny.
+  &brandShortName; je dodávaný s dvoma témami, predvolenou a modernou, ďalšie
+  si môžete pridať podľa svojho výberu.</li>
+ <li><strong>Jazykové balíky</strong>: aj keď si môžete &brandShortName; prevziať
+  v mnohých jazykových mutáciách, môžete si do neho pridať ďalšie jazyky pomocou
+  jazykových balíkov. Týmto spôsobom môžu &brandShortName; používať rôzni
+  používatelia v rôznych jazykoch bez nutnosti inštalovať program pre každého
+  zvlášť. Toto je užitočné, ak inštalujete &brandShortName; na počítači, ktorý
+  používajú viacerí používatelia, napríklad v počítačovom laboratóriu.
+  <p><strong>Poznámka</strong>: jazykové balíky menia len jazyk používateľského
+   rozhrania. Webové stránky, správy, diskusné skupiny a príspevky informačných
+   kanálov a blogov zostávajú v originálnom jazyku, v ktorom boli napísané.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Zásuvné moduly</strong>: zásuvné moduly prepájajú &brandShortName;
+  s inými programami. Umožňujú zobrazovať špecifický obsah (ako videá vo formáte
+  Flash alebo dokumenty typu PDF) priamo v okne prehliadača &brandShortName;.
+  Na ich zobrazenie teda nie je potrebné otvárať ďalší program.</li>
+</ul>
+
+<p>Doplnky sú vždy dodávané ako balíky. Každý doplnok je súbor s koncovkou XPI,
+ netýka sa to niektorých zásuvných modulov, ktoré môžu byť dostupné vo forme
+ binárnych súborov špecifických pre daný operačný systém.</p>
+
+<p>[<a href="#add-ons">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+
+<h3 id="installing_add-ons">Inštalácia doplnkov</h3>
+
+<p>Existuje niekoľko spôsobov, ako jednoducho nainštalovať doplnky:</p>
+
+<ul>
+ <li>Kliknutím na odkaz doplnku na webovej stránke. Tým sa otvorí
+  dialógové okno &brandShortName;, kde je potrebné potvrdiť alebo zrušiť inštaláciu
+  pričom prvých niekoľko sekúnd je tlačidlo Inštalovať zakázané. Dôvodom je snaha zabrániť
+  náhodnému odsúhlaseniu inštalácie doplnku.
+  <p><strong>Poznámka</strong>: ako ďalší bezpečnostný prvok &brandShortName; umožňuje
+   inštaláciu doplnkov len zo stránok, ktoré sú v zozname povolených stránok v nastaveniach
+   programu, panel <a
+   href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#software_installation">Inštalácia softvéru</a>.</p>
+ </li>
+ <li>Otvorením predtým uloženého rozšírenia podobným spôsobom, ako otvárate klasický súbor
+  uložený na disk: zvolením položky Otvoriť súbor v ponuke Súbor alebo stlačením skratky
+  <span class="mac"><kbd>Cmd</kbd></span><span class="noMac"><kbd>Ctrl</kbd></span>+<kbd>O</kbd>.</li>
+ <li>Použitím panela Získať doplnky v okne Správcu doplnkov alebo kliknutím na tlačidlo
+  Inštalovať v ktoromkoľvek paneli Správcu doplnkov.</li>
+</ul>
+
+<p><strong>Poznámka</strong>: zásuvné moduly sú zvyčajne inštalované ako oddelený
+ program v čase, keď &brandShortName; nie je spustený. Tým sa zabezpečí, že externý
+ program a daný zásuvný modul pre &brandShortName; sú nainštalované korektne.</p>
+
+<p>[<a href="#add-ons">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+
+<h3 id="using_the_add-on_manager">Používame Správcu doplnkov</h3>
+
+<p>Správca doplnkov umožňuje inštaláciu a odinštalovanie doplnkov, ich povolenie
+ alebo zakázanie a v niektorých prípadoch aj možnosť zvoliť špecifické nastavenia
+ doplnkov.</p>
+
+<p id="accessing_the_add-on_manager">Ak chcete otvoriť okno Správcu doplnkov,
+ vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:</p>
+
+<ul>
+ <li>Otvorte ponuku Nástroje a zvoľte položku Doplnky.</li>
+ <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span><span
+  class="noMac">Upraviť</span> a zvoľte položku Možnosti, rozbaľte kategóriu
+  Rozšírené a kliknite na položku Inštaláciu softvéru.</li>
+</ul>
+
+<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
+ <ul>
+  <li><a href="#the_get_add-ons_panel">Panel Získať doplnky</a></li>
+  <li><a href="#the_extensions_panel">Panel Rozšírenia</a></li>
+  <li><a href="#the_themes_panel">Panel Témy</a></li>
+  <li><a href="#the_languages_panel">Panel Jazykové balíky</a></li>
+  <li><a href="#the_plugins_panel">Panel Zásuvné moduly</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h4 id="the_get_add-ons_panel">Panel Získať doplnky</h4>
+
+<p>Panel Získať doplnky v okne Správcu doplnkov používa webovú službu poskytovanú
+ stránkou Mozilla Add-ons na zobrazenie zoznamu odporúčaných doplnkov s možnosťou
+ prehľadávania stránky Mozilla Add-ons priamo z okna Správcu doplnkov. Po otvorení
+ <a href="#accessing_the_add-on_manager">okna Správcu doplnkov</a> kliknite na panel
+ Získať doplnky, kde môžete vykonať nasledujúce akcie:</p>
+
+<ul>
+ <li>Ak chcete vyhľadať doplnok podľa jeho názvu, popisu alebo značiek, použite
+  vyhľadávacie pole. Zadajte slovo alebo frázu a stlačte kláves <span
+  class="mac"><kbd>Return</kbd></span><span
+  class="noMac"><kbd>Enter</kbd></span>. Zobrazí sa zoznam nájdených doplnkov.
+  Ak chcete zrušiť vyhľadávanie, kliknite na tlačilo v pravej časti vyhľadávacieho poľa.
+  <p><strong>Poznámka</strong>: doplnky, ktoré sú už nainštalované alebo nie sú
+   kompatibilné s aktuálne používanou verziou &brandShortName; sa v zozname
+   nájdených doplnkov nezobrazia.</p>
+ </li>
+ <li>Ak chcete otvoriť webovú stránku Mozilla Add-ons v novom okne prehliadača
+  (alebo v závislosti na vašich nastaveniach na novej karte), kliknite na odkaz
+  Prehľadávať všetky doplnky.</li>
+ <li>Ak chcete získať viac informácií o jednom z odporúčaných doplnkov v predvolenom
+  zozname, kliknite na danú položku, ktorá sa následne rozbalí a zobrazí sa
+  väčší obrázok, plný popis doplnku a indikáciu typu doplnku (rozšírenie, téma atď).
+  Zobrazí sa tiež tlačidlo umožňujúce nainštalovanie doplnku priamo do &brandShortName;.</li>
+ <li>Ak chcete zobraziť celý zoznam odporúčaných doplnkov pre &brandShortName;
+  v novom okne prehliadača (alebo v závislosti na vašich nastaveniach na novej
+  karte), prejdite na koniec zoznamu odporúčaných a kliknite na odkaz Zobraziť
+  všetky odporúčané doplnky.</li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#using_the_add-on_manager">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+
+<h4 id="the_extensions_panel">Panel Rozšírenia</h4>
+
+<p>Panel Rozšírenia nachádzajúci sa v okne Správcu doplnkov zobrazuje zoznam
+ nainštalovaných rozšírení. Po otvorení <a href="#accessing_the_add-on_manager">
+ okna Správcu doplnkov</a> kliknite na panel Rozšírenia, kde môžete vykonať nasledujúce
+ akcie:</p>
+
+<ul>
+ <li>Ak chcete získať viac informácii o ktoromkoľvek z nainštalovaných rozšírení,
+  kliknite na jeho položku v zozname, čím dôjde k zobrazeniu ďalších informácií.
+
+  <p><strong>Poznámka</strong>: zakázané rozšírenia sú zobrazené sivou farbou.
+   Nekompatibilné rozšírenia sú takisto zobrazené sivou farbou, pretože tieto sú
+   vlastne tiež zakázané. Takisto sa pri ich ikone zobrazuje znak zakázaného rozšírenia
+   (nekompatibilné rozšírenia sú tie, ktoré obsahujú informáciu o nekompatibilite
+   s verziou programu &brandShortName;, ktorú práve používate).</p>
+ </li>
+ <li>Ak chcete zobraziť okno nastavení rozšírenia (ak rozšírenie poskytuje možnosť
+  zmeniť jeho nastavenia), kliknite na jeho položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Možnosti.
+  <p><strong>Poznámka</strong>: ak rozšírenie neposkytuje možnosť
+  zmeniť jeho nastavenia, tlačidlo Možnosti nebude povolené. K nastaveniam zakázaných
+  alebo nekompatibilných rozšírení nie je možné pristupovať.</p>
+ </li>
+ <li>Ak chcete rozšírenie zakázať, kliknite na jeho položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Zakázať. Zobrazí sa informačný panel pripomínajúci, že
+  zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;. Informačný panel obsahuje
+  tlačidlo na reštartovanie programu &brandShortName;.</li>
+ <li>Ak chcete rozšírenie povoliť, kliknite na jeho položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Povoliť. Zobrazí sa informačný panel pripomínajúci, že
+  zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;. Informačný panel obsahuje
+  tlačidlo na reštartovanie programu &brandShortName;.</li>
+ <li>Ak chcete rozšírenie odinštalovať, kliknite na jeho položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Zobrazí sa informačný panel pripomínajúci, že
+  zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;. Informačný panel obsahuje
+  tlačidlo na reštartovanie programu &brandShortName;.</li>
+ <li>Ak chcete vyhľadať aktualizácie pre ktorékoľvek z nainštalovaných rozšírení
+  (vrátane tých označených ako nekompatibilné), kliknite na tlačidlo Hľadať aktualizácie
+  v dolnej časti okna Správcu doplnkov.
+  <p>Pri nájdení aktualizácii budú tieto zobrazené v novom paneli, kde si môžete zvoliť,
+  ktoré rozšírenia si prajete aktualizovať. Následne kliknite na tlačidlo Nainštalovať
+  aktualizácie. Nové verzie budú použité až po reštartovaní &brandShortName;.</p>
+ </li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#using_the_add-on_manager">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+
+<h4 id="the_themes_panel">Panel Témy</h4>
+
+<p>Panel Témy nachádzajúci sa v okne Správcu doplnkov zobrazuje zoznam
+ nainštalovaných tém vzhľadu. Po otvorení <a href="#accessing_the_add-on_manager">
+ okna Správcu doplnkov</a> kliknite na panel Témy, kde môžete vykonať nasledujúce
+ akcie:</p>
+
+<ul>
+ <li>Ak chcete získať viac informácii a ukážku ktorejkoľvek z nainštalovaných tém vzhľadu,
+  kliknite na jej položku v zozname, čím dôjde k zobrazeniu popisu témy a jej ukážky
+  v pravej časti okna Správcu doplnkov (možno bude nutné rozšíriť okno, ak sa nezobrazí
+  kompletná ukážka).</li>
+ <li>Ak chcete tému vzhľadu použiť, kliknite na jej položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Použiť tému. Informačný panel obsahuje
+  tlačidlo na reštartovanie programu &brandShortName;.
+  <p><strong>Poznámka</strong>: Na rozdiel od rozšírení môžete v jednom čase používať len
+   jednu tému vzhľadu.</p>
+ </li>
+ <li>Ak chcete tému vzhľadu odinštalovať, kliknite na jej položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Zobrazí sa informačný panel pripomínajúci, že
+  zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;. Informačný panel obsahuje
+  tlačidlo na reštartovanie programu &brandShortName;.</li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#using_the_add-on_manager">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+
+<h4 id="the_languages_panel">Panel Jazykové balíky</h4>
+
+<p>Panel Zásuvné moduly nachádzajúci sa v okne Správcu doplnkov zobrazuje zoznam
+ nainštalovaných jazykových balíkov. Tento panel je zobrazený len v prípade, 
+ že máte nainštalovaný nejaký jazykový balík.</p>
+
+<p>Po otvorení <a href="#accessing_the_add-on_manager">okna
+ Správcu doplnkov</a> kliknite na panel Jazykové balíky, kde môžete vykonať nasledujúce
+ akcie:</p>
+
+<ul>
+ <li>Ak chcete jazykový balík zakázať, kliknite na jeho položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Zakázať. Zobrazí sa informačný panel pripomínajúci, že
+  zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;. Informačný panel obsahuje
+  tlačidlo na reštartovanie programu &brandShortName;.</li>
+ <li>Ak chcete jazykový balík povoliť, kliknite na jeho položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Povoliť. Zobrazí sa informačný panel pripomínajúci, že
+  zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;. Informačný panel obsahuje
+  tlačidlo na reštartovanie programu &brandShortName;.</li>
+ <li>Ak chcete jazykový balík odinštalovať, kliknite na jeho položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Odinštalovať. Zobrazí sa informačný panel pripomínajúci, že
+  zmeny sa prejavia až po reštartovaní &brandShortName;. Informačný panel obsahuje
+  tlačidlo na reštartovanie programu &brandShortName;.</li>
+</ul>
+
+<p><strong>Poznámka</strong>: Povolenie jazykového balíka v paneli Jazykové balíky
+ nezmení jazyk používateľského rozhrania programu &brandShortName;, len pridá daný jazyk
+ ako voľbu do okna <a href="cs_nav_prefs_appearance.xhtml#appearance">Možnosti - Vzhľad</a>.</p>
+
+<p>[<a href="#using_the_add-on_manager">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+
+<h4 id="the_plugins_panel">Panel Zásuvné moduly</h4>
+
+<p>Panel Zásuvné moduly nachádzajúci sa v okne Správcu doplnkov zobrazuje zoznam
+ nainštalovaných doplnkov typu zásuvný modul. Po otvorení <a href="#accessing_the_add-on_manager">okna
+ Správcu doplnkov</a> kliknite na panel Zásuvné moduly, kde môžete vykonať nasledujúce
+ akcie:</p>
+
+<ul>
+ <li>Ak chcete zásuvný modul zakázať, kliknite na jeho položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Zakázať.</li>
+ <li>Ak chcete zásuvný modul povoliť, kliknite na jeho položku v zozname
+  a následne kliknite na tlačidlo Povoliť.</li>
+</ul>
+
+<p><strong>Poznámka</strong>: Na rozdiel od ostatných typov doplnkov, povolenie a
+ zakázanie zásuvných modulov nevyžaduje reštartovanie programu &brandShortName;.</p>
+
+<p>[<a href="#using_the_add-on_manager">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+
 <h2 id="specifying_how_mozilla_starts_up">Spustenie programu &brandShortName;</h2>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#specifying_a_starting_page">Určenie štartovacej stránky</a></li>
+  <li><a href="#session_restore">Obnovenie relácie</a></li>
   <li><a href="#changing_your_home_page">Zmena nastavenia domovskej stránky</a></li>
   <li><a href="#specifying_which_components_open_at_launch">Voľba komponentov,
    ktoré sa majú spustiť pri štarte</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h3 id="specifying_a_starting_page">Určenie štartovacej stránky</h3>
 
 <p>Môžete určiť, ktorú stránku má prehliadač načítať pri svojom štarte:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Upraviť</span> a zvoľte položku Možnosti.</li>
  <li>V sekcii "Zobraziť pri spustení prehliadača" zvoľte, či chcete pri spustení
   prehliadača načítať prázdnu stránku, domovskú stránku alebo naposledy
-  navštívenú stránku.
+  navštívenú stránku. Prípadne môžete
+  &brandShortName; určiť, aby obnovil predchádzajúcu reláciu, tj. okná
+  a karty, ktoré boli otvorené pri poslednom ukončení &brandShortName;.
  <p><strong>Poznámka</strong>: Ak ste zvolili voľbu Domovskú stránku, zadajte v sekcii
   Domovská stránka jej adresu (URL).</p></li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#specifying_how_mozilla_starts_up">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
+<h3 id="session_restore">Obnovenie relácie</h3>
+
+<p>&brandShortName; pravidelne ukladá relácie prehliadania (otvorené okná
+ a karty, vrátane údajov zadaných do fomulárov) na pevný disk. Ak spustíte &brandShortName; s
+ povolenou obnovou relácií, budú po spustení obnovené všetky okná a karty z predchádzajúcej
+ relácie. Toto je užitočné najmä v prípade, ak bola vaša predchádzajúca relácia ukončená
+ neočakávane (napr. zamrznutie počítača alebo neočakávané zlyhanie 
+ &brandShortName;). &brandShortName; automaticky obnoví
+ predchádzajúcu reláciu, ak je označená voľba "Obnoviť predchádzajúcu reláciu" v sekcii "Zobraziť pri spustení
+ prehliadača". Ak ste si zvolili nebyť upozornený pri zatváraní okna prehliadača, ktoré
+ obsahuje viacero otvorených kariet (viď nastavenia panela <a href="#tabbed_browsing">Prehliadanie
+ na kartách</a>), &brandShortName; otvorí stránku, kde si môžete zvoliť,
+ ktoré okná/karty z poslednej relácie chcete opätovne otvoriť.
+ Toto nastane aj v prípade, že &brandShortName; zlyhá viac krát za sebou.</p>
+
+<p>[<a href="#specifying_how_mozilla_starts_up">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+
 <h3 id="changing_your_home_page">Zmena nastavenia domovskej stránky</h3>
 
 <p>Domovská stránka je stránka, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Domov
  na Osobnom paneli. V závislosti na nastaveniach sa táto stránka môže
  automaticky zobrazovať aj pri spustení &brandShortName;.</p>
 
 <p>Ak chcete zadať vašu domovskú stránku:</p>
 
--- a/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
@@ -90,16 +90,19 @@
  <dd>Viď <a href="#certificate">Certifikát</a>.</dd>
 
 <dt id="digital_signature">Digitálny podpis</dt>
  <dd>Kód vytvorený z podpisových dát a súkromného kľúča podpisovateľa. Je jedinečný pre každý nový kus dát. I obyčajná čiarka vložená do správy zmení jej digitálny podpis. Úspešné overenie vášho digitálneho podpisu patričným softvérom nielenže potvrdí, že transakcia alebo správa súhlasia, ale tiež, že ich dáta sa nezmenili odvtedy, čo boli digitálne podpísané. Digitálny podpis nemá nič s rukou urobeným podpisom, i keď môžu byť niekedy použité na podobné právne účely. Pozrite taktiež <a href="#nonrepudiation">Nepopierateľnosť</a>, <a href="#tamper_detection">Detekcia falšovania</a>.</dd>
 
 <dt id="home_page">Domovská stránka</dt>
  <dd>Stránka, ktorú &brandShortName; zobrazí pri spustení alebo po kliknutí na tlačidlo Domov. Môže tiež odkazovať na hlavnú stránku webového servera, z ktorého prehliadate ostatné stránky, ktoré obsahuje.</dd>
 
+<dt id="add-on">Doplnok</dt>
+ <dd>Softvér pre program &brandShortName;, ktorý mení jeho vzhľad, správanie alebo pridáva nové funkcie. Doplnok môže takisto meniť jazyk používateľského rozhrania programu. Viď <a href="#extension">rozšírenie</a>, <a href="#language_pack">jazykový balík</a>, <a href="#plugin">zásuvný modul</a> a <a href="#theme">téma</a>.</dd>
+
 <dt id="trust">Dôvera</dt>
  <dd>Dôvera v osobu alebo inú entitu. V kontexte <a href="#pki">PKI (infraštruktúra verejného kľúča)</a> dôvera znamená vzťah medzi používateľom certifikátu a <a href="#certificate_authority">certifikačnou autoritou (CA)</a>, ktorá vydáva certifikát. Ak používate Správcu certifikátov na špecifikáciu dôvery k CA, Správca certifikátov dôveruje platným certifikátom vydaným CA, pokiaľ nedefinujete iné nastavenia pre jednotlivé certifikáty. Ak chcete spresniť, ktorým certifikátom vydaným CA dôverujete alebo nie, kliknite na položku Autority v Správcovi certifikátov. </dd>
 
 <dt id="dual_key_pairs">Dvojité páry kľúčov</dt>
  <dd>Dva páry verejno-súkromných kľúčov, t.j. 4 kľúče dokopy, korešpondujúce s dvomi rozdielnymi certifikátmi. Súkromný kľúč z jedného páru sa používa pri podpisových operáciách a verejný a súkromný kľúč z druhého páru sa používajú na zašifrovanie a dešifrovanie. Každý pár korešponduje s iným <a href="#certificate">certifikátom</a>. Pozrite tiež <a href="#public-key_cryptography">Šifrovanie verejným kľúčom</a>.</dd>
 
 <dt id="fips_pubs_140-1">FIPS PUBS 140-1</dt>
  <dd>Federal Information Processing Standards Publications (FIPS PUBS) 140-1 je norma vlády USA na implementáciu šifrovacích modulov — hardvéru alebo softvéru, ktoré zašifrujú a dešifrujú údaje alebo vykonajú iné šifrovacie operácie (napríklad vytváranie alebo overovanie digitálnych podpisov). Veľmi veľa produktov dodávaných vláde USA musí spĺňať jednu či viac FIPS noriem.</dd>
@@ -150,16 +153,19 @@
  <dd>Spoločnosť/inštitúcia, ktorá zabezpečuje <a href="#internet">internetové</a> pripojenie.</dd>
 
 <dt id="java">Java</dt>
  <dd>Programovací jazyk vyvíjaný firmou Sun Microsystems. Samostatný program Java môže byť spustený na množstve počítačov s odlišným operačným systémom. Nie je teda potrebné vytvárať pre každý z nich špeciálnu verziu. Po inštalácii Javy môže &brandShortName; automaticky preberať a spúšťať Java programy (tiež nazývané aplety).</dd>
 
 <dt id="javascript">JavaScript</dt>
  <dd>Skriptovací jazyk, ktorý je používaný pri vytváraní <a href="#web_page">webových stránok</a>. Programátori používajú JavaScript na vytváranie webových stránok, ktoré sú tak viac interaktívne. JavaScript môže byť použitý napríklad na zobrazenie tlačidiel a formulárov <a href="#java">Javy</a>, ale jedná sa o technicky samostatný jazyk. Java nie je na správnu funkčnosť JavaScriptu nutná.</dd>
 
+<dt id="language_pack">Jazykový balík</dt>
+ <dd>Typ <a href="#add-on">doplnku</a>, ktorý pridáva nový jazyk do používateľského rozhrania programu &brandShortName;.</dd>
+
 <dt id="feed">Kanál</dt>
  <dd>Pravidelne aktualizovaný zdroj odkazov na webové stránky, zvyčajne príspevky blogu alebo správy. Technicky je to dokument typu XML dostupný cez verejne známu adresu URL obsahujúci niekoľko položiek, pričom každá z nich obsahuje rôzne meta-údaje (prípadne krátky súhrn správy) a adresu k plnej verzii článku alebo správy. Dokument XML je generovaný v určených intervaloch alebo pri pridaní nového článku na danej webovej stránke. Webové aplikácie sa môžu prihlásiť k odberu kanála a prezentovať nové články po ich sprístupnení v dokumente XML. Existuje niekoľko formátov XML pre kanály, najčastejšie používané sú <a href="#rss">RSS</a> a Atom.</dd>
 
 <dt id="client">Klient</dt>
  <dd>Softvér (napríklad webový prehliadač) zasielajúci požiadavky na získanie informácií zo <a href="#server">servera</a>, ktorý je spustený na inom počítači. Počítač, na ktorom je klientsky softvér spustený, je často popisovaný ako klient.</dd>
 
 <dt id="key">Kľúč</dt>
  <dd>Veľké číslo používané <a href="#cryptographic_algorithm">šifrovacím algoritmom </a> na zašifrovanie alebo dešifrovanie dát. Napríklad osobný verejný kľúč povoľuje ostatným používateľom zašifrovať správy osoby, ktorá ho vlastní. Zašifrovaná správa musí byť dešifrovaná príslušným súkromným kľúčom. Pozrite aj <a href="#public-key_cryptography">šifrovanie verejným kľúčom</a>.</dd>
@@ -249,16 +255,19 @@
  <dd>Rámce sú <a href="#web_page">webové stránky</a> obsiahnuté v rámci jednej stránky.</dd>
 
 <dt id="certificate_chain">Reťazový certifikát</dt>
  <dd>Hierarchické série certifikátov podpísané za sebou idúcimi certifikačnými autoritami. CA certifikátu idetifikuje <a href="#certificate_authority">certifikačnú autoritu (CA)</a> a používa sa na podpísanie certifikátov vydaných danou autoritou. CA certifikátu môže naopak byť podpísaná certifikátom CA z nadriadenej CA a tak ďalej až po <a href="#root_ca">Koreňovú CA</a>.</dd>
 
 <dt id="rss">RSS (Really Simple Syndication)</dt>
  <dd>Údajový formát <a href="#xml">XML</a> pre webové <a href="#feed">kanály</a>.</dd>
 
+<dt id="extension">Rozšírenie</dt>
+ <dd>Typ <a href="#add-on">doplnku</a>, ktorý mení správanie &brandShortName; alebo pridáva do programu nové funkcie.</dd>
+
 <dt id="server">Server</dt>
  <dd>Softvér (ako napr. softvér, ktorý poskytuje webové stránky), ktorý prijíma požiadavky a posiela informácie <a href="#client">klientovi</a>, ktorý je obyčajne spustený na inom počítači. Počítač, na ktorom softvér serveru funguje, býva označovaný ako server.</dd>
 
 <dt id="slot">Slot</dt>
  <dd>Časť hardvéru alebo jeho ekvivalent v softvéri, ktorý je kontrolovaný <a href="#pkcs_11_module">Modulom PKCS #11</a> a navrhnutý na ovládanie <a href="#security_device">bezpečnostného zariadenia</a>.</dd>
 
 <dt id="smart_card">Smart karta</dt>
  <dd>Malé zariadenie väčšinou veľkosti kreditnej karty obsahujúce mikroprocesor, ktoré je schopné uchovávať šifrovacie informácie (ako kľúče a certifikáty) a zabezpečiť šifrovacie operácie. Smart karty používajú normu <a href="#pkcs_11">PKCS #11</a> a sú typom <a href="#security_device">bezpečnostného zariadenia</a>.</dd>
@@ -324,16 +333,19 @@
 <dd>Súbor známych techník a noriem, ktoré dovoľujú entite (napríklad osobe, organizácii alebo hardvéru, ktorým môže byť router) overiť identitu elektronickou formou alebo podpísať elektronické dáta. Sú potrebné dva kľúče: <a href="#public_key">verejný kľúč</a> a <a href="#private_key">súkromný kľúč</a>. Verejný kľúč je vydaný ako súčasť <a href="#certificate">certifikátu</a>, ktorý spája tento kľúč s určitou identitou. Korešpondujúci súkromný kľúč je držaný v tajnosti. Dáta, ktorá boli zašifrované verejným kľúčom, môžu byť dešifrované jedine súkromný kľúčom.</dd>
 
 <dt id="tcp">TCP</dt>
  <dd>Viď <a href="#tcp_ip">TCP/IP</a>.</dd>
 
 <dt id="tcp_ip">TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)</dt>
  <dd>Unixový protokol používaný na spojenie počítačov s rôznymi operačnými systémami. TCP/IP je nevyhnutný protokol siete internet a stal sa všeobecne uznávanou normou.</dd>
 
+<dt id="theme">Téma</dt>
+ <dd>Typ <a href="#add-on">doplnku</a>, ktorý mení vzhľad programu &brandShortName;.</dd>
+
 <dt id="tls">TLS</dt>
  <dd>Viď <a href="#ssl">SSL (Secure Sockets Layer).</a>.</dd>
 
 <dt id="token">Token</dt>
  <dd>Viď <a href="#security_device">Bezpečnostné zariadenie</a>.</dd>
 
 <dt id="url">URL (Uniform Resource Locator)</dt>
  <dd>Štandardizovaná adresa, ktorá povie prehliadaču &brandShortName;, ako sa dostať k súboru alebo k inému zdroju na webe. Napríklad: <tt>http://www.mozilla.org</tt>. Môžete napísať adresu URL do <a href="#location_bar">Adresného riadka</a> prehliadača, aby ste sa dostali na požadovanú <a href="#web_page">webovú stránku</a>. Adresa URL sa taktiež používa ako odkaz na webovej stránke, na ktorý môžete kliknúť, ak sa chcete dostať na inú stránku. Poznáme ho pod názvom internetová adresa alebo webová adresa.</dd>
@@ -345,19 +357,16 @@
  <dd>Upraviteľný panel nástrojov, ktorý sa automaticky objaví pod adresným riadkom. Obsahuje štandardné tlačidlá ako Domov, Záložky a podobne, ktoré môžete pridať alebo odstrániť. Taktiež môžete pridať tlačidlá pre svoje obľúbené záložky alebo priečinky, ktoré budú obsahovať tieto záložky. </dd>
 
 <dt id="search_engine">Vyhľadávač</dt>
  <dd>Program, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a získavať konkrétne informácie z <a href="#world_wide_web">World Wide Web (WWW)</a>. Vyhľadávač môže prehľadávať text webových dokumentov alebo zoznam kľúčových slov, môže tiež využívať knižničné služby, ktoré prehľadávajú dokumenty a ručne ich indexujú. Obvykle používateľ uvádza slovo alebo frázu do okna vyhľadávania a vyhľadávač zobrazí odkazy na zodpovedajúce webové stránky.</dd>
 
 <dt id="cache">Vyrovnávacia pamäť (cache)</dt>
  <dd>Skupina kópií webových stránok uložená na vašom pevnom disku alebo v operačnej pamäti (RAM). &brandShortName; zhromažďuje tieto webové stránky počas vášho prehliadania webu. Ak kliknete na odkaz alebo zadáte <a href="#url">adresu URL</a> na zobrazenie príslušnej webovej stránky a táto je už vo vyrovnávacej pamäti uložená, vykoná sa porovnanie s originálom. Ak sa na stránke nevyskytujú zmeny, &brandShortName; použije uloženú webovú stránku. Urýchli sa tým zobrazenie webovej stránky a ušetrí sa prenosová kapacita linky.</dd>
 
-<dt id="roaming_profile">Vzdialený profil</dt>
- <dd>Používateľský profil alebo jeho časť uložená na vzdialenom <a href="#server">serveri</a> používaná na zdieľanie rovnakých nastavení a dát v rámci viacerých počítačov.</dd>
-
 <dt id="web_page">Webová stránka</dt>
  <dd>Jeden dokument na World Wide Web, ktorý je reprezentovaný unikátnou webovou adresou <a href="#url">URL</a>. Môže obsahovať text, odkazy a grafiku.</dd>
 
 <dt id="web_site">Webový server</dt>
  <dd>Skupina príbuzných webových stránok prepojená webovými odkazmi a spravovaná spoločnosťou, organizáciou či konkrétnym jednotlivcom. Webové stránky môžu obsahovať text, grafiku, audio či video súbory a odkazy na iné webové stránky.</dd>
 
 <dt id="world_wide_web">World Wide Web (WWW)</dt>
  <dd>Tiež známy ako web. Časť <a href="#internet">Internetu</a>, ktorá sa skladá z webových stránok uložených na webových <a href="#server">serveroch</a> zobrazovaných pomocou <a href="#client">klientov</a> nazývaných webové prehliadače (ako napríklad &brandShortName;).</dd>
--- a/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
@@ -28,16 +28,17 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Cookie tretej strany" nc:link="glossary.xhtml#third-party_cookie"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="CRL" nc:link="glossary.xhtml#crl"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Cudzia cookie" nc:link="glossary.xhtml#foreign_cookie"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Dešifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#decryption"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Detekcia falšovanian" nc:link="glossary.xhtml#tamper_detection"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Digitálne ID" nc:link="glossary.xhtml#digital_id"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Digitálny podpis" nc:link="glossary.xhtml#digital_signature"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Domovská stránka" nc:link="glossary.xhtml#home_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Doplnok" nc:link="glossary.xhtml#add-on"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Dôvera" nc:link="glossary.xhtml#trust"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Dvojité páry kľúčov" nc:link="glossary.xhtml#dual_key_pairs"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="FIPS PUBS 140-1" nc:link="glossary.xhtml#fips_pubs_140-1"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="FTP" nc:link="glossary.xhtml#ftp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Gopher" nc:link="glossary.xhtml#gopher"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Heslo zálohovaného certifikátu password" nc:link="glossary.xhtml#certificate_backup_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Hlavné heslo" nc:link="glossary.xhtml#master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Hlavný kľúč" nc:link="glossary.xhtml#master_key"/> </rdf:li>
@@ -47,16 +48,17 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Chybný výklad" nc:link="glossary.xhtml#misrepresentation"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="IMAP" nc:link="glossary.xhtml#imap"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Implicitný súhlas" nc:link="glossary.xhtml#implicit_consent"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Internet" nc:link="glossary.xhtml#internet"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="IRC" nc:link="glossary.xhtml#irc"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="ISP" nc:link="glossary.xhtml#isp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Java" nc:link="glossary.xhtml#java"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="JavaScript" nc:link="glossary.xhtml#javascript"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Jazykový balík" nc:link="glossary.xhtml#language_pack"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Kanál" nc:link="glossary.xhtml#feed"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Klient" nc:link="glossary.xhtml#client"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Kľúč" nc:link="glossary.xhtml#key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Koreňová CA" nc:link="glossary.xhtml#root_ca"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="LDAP" nc:link="glossary.xhtml#ldap"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Modul PKCS #11 " nc:link="glossary.xhtml#pkcs_11_module"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Navigačný panel" nc:link="glossary.xhtml#navigation_toolbar"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Názov subjektu" nc:link="glossary.xhtml#subject_name"/> </rdf:li>
@@ -79,17 +81,17 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Podvodná stránka" nc:link="glossary.xhtml#phishing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Pomocná aplikácia" nc:link="glossary.xhtml#helper_application"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Pomôcka" nc:link="glossary.xhtml#tooltip"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="POP" nc:link="glossary.xhtml#pop"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Príznačný názov (PN)" nc:link="glossary.xhtml#distinguished_name"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Proxy" nc:link="glossary.xhtml#proxy"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Rámec" nc:link="glossary.xhtml#frame"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Reťazový certifikát" nc:link="glossary.xhtml#certificate_chain"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Roamingový profil" nc:link="glossary.xhtml#roaming_profile"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Rozšírenie" nc:link="glossary.xhtml#extension"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="RSS" nc:link="glossary.xhtml#rss"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Server" nc:link="glossary.xhtml#server"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Slot" nc:link="glossary.xhtml#slot"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Smart karta" nc:link="glossary.xhtml#smart_card"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SMTP" nc:link="glossary.xhtml#smtp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="SOCKS" nc:link="glossary.xhtml#socks"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Softvérové bezpečnostné zariadenie" nc:link="glossary.xhtml#software_security_device"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Spoofing" nc:link="glossary.xhtml#spoofing"/> </rdf:li>
@@ -107,16 +109,17 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifra" nc:link="glossary.xhtml#cipher"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovací algoritmus" nc:link="glossary.xhtml#cryptographic_algorithm"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovací certifikát" nc:link="glossary.xhtml#encryption_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovací kľúč" nc:link="glossary.xhtml#encryption_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#cryptography"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Šifrovanie verejným kľúčom" nc:link="glossary.xhtml#public-key_cryptography"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="TCP" nc:link="glossary.xhtml#tcp"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="TCP/IP" nc:link="glossary.xhtml#tcp_ip"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Téma" nc:link="glossary.xhtml#theme"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="TLS" nc:link="glossary.xhtml#tls"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Token" nc:link="glossary.xhtml#token"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="URL" nc:link="glossary.xhtml#url"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Verejný kľúč" nc:link="glossary.xhtml#public_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vlastný panel nástrojov" nc:link="glossary.xhtml#personal_toolbar"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vyhľadávač" nc:link="glossary.xhtml#search_engine"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vyrovnávacia pamäť (cache)" nc:link="glossary.xhtml#cache"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Webová stránka" nc:link="glossary.xhtml#web_page"/> </rdf:li>
--- a/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
@@ -9,16 +9,21 @@
     nc:name="Nastavenie účtov"
     nc:link="mail_help.xhtml#changing_the_settings_for_an_account"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="adding"
     nc:name="pridanie"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="add-ons"
+     nc:name="doplnky"
+     nc:link="customize_help.xhtml#add-ons"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="address_books"
     nc:name="adresáre"
     nc:link="mail_help.xhtml#about_address_books"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="attaching_files_to_messages"
     nc:name="pripojenie súborov k správe"
     nc:link="mail_help.xhtml#attaching_a_file_or_web_page"/>
@@ -91,16 +96,66 @@
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="address_books:searching"
     nc:name="vyhľadávanie v adresári"
     nc:link="mail_help.xhtml#searching_address_books_and_directories"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
+<rdf:Description about="#add-ons">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq><rdf:li>
+    <rdf:Description ID="add-ons:about"
+     nc:name="čo je"
+     nc:link="customize_help.xhtml#about_add-ons"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="add-ons:installing"
+     nc:name="inštalácia"
+     nc:link="customize_help.xhtml#installing_add-ons"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="add-ons:manager"
+     nc:name="Správca doplnkov"
+     nc:link="customize_help.xhtml#using_the_add-on_manager"/>
+   </rdf:li></rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+</rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#add-ons:manager">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq><rdf:li>
+    <rdf:Description ID="add-ons:get_add-ons"
+     nc:name="Panel Získať doplnky"
+     nc:link="customize_help.xhtml#the_get_add-ons_panel"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="add-ons:extensions_panel"
+     nc:name="Panel Rozšírenia"
+     nc:link="customize_help.xhtml#the_extensions_panel"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="add-ons:themes_panel"
+     nc:name="Panel Témy"
+     nc:link="customize_help.xhtml#the_themes_panel"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="add-ons:languages_panel"
+     nc:name="Panel Jazykové balíky"
+     nc:link="customize_help.xhtml#the_languages_panel"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="add-ons:plugins_panel"
+     nc:name="Panel Zásuvné moduly"
+     nc:link="customize_help.xhtml#the_plugins_panel"/>
+   </rdf:li></rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+</rdf:Description>
+
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#b">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="backing_up_certificates"
     nc:name="záloha certifikátov"
     nc:link="certs_help.xhtml#your_certificates"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
@@ -179,16 +234,21 @@
     nc:link="cs_priv_prefs_popup.xhtml#controlling_popups"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="browser:Download_Manager"
     nc:name="Správca preberania súborov"
     nc:link="nav_help.xhtml#plugins_and_downloads"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="plugins_panel"
+     nc:name="panel zásuvné moduly"
+     nc:link="customize_help.xhtml#the_plugins_panel"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="browser:full_screen_mode"
     nc:name="Režim Na celú obrazovku"
     nc:link="nav_help.xhtml#full_screen_mode"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="browser:helper_applications"
     nc:name="pomocné aplikácie"
     nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#helper_applications"/>
@@ -585,16 +645,21 @@
    <rdf:Description ID="encryption"
     nc:name="šifrovanie"
     nc:link="mail_sec_help.xhtml#signing_and_encrypting_messages"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="JSConsole"
     nc:name="chybová konzola"
     nc:link="developer_tools.xhtml#js_console"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="extensions_panel"
+     nc:name="panel rozšírenia"
+     nc:link="customize_help.xhtml#the_extensions_panel"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#email_addresses">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="email_addresses:address_books_and"
@@ -761,21 +826,16 @@
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="IMAP"
     nc:name="IMAP"
     nc:link="mail_help.xhtml#about_internet_message_access_protocol"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="import"
     nc:name="import"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="intermediate_server_CA_certificates"
-     nc:name="správa certifikátov autoritou"
-     nc:link="cert_dialog_help.xhtml#web_site_certified_by_an_unknown_authority"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 
 <rdf:Description about="#images">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
@@ -938,16 +998,21 @@
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#l">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="languages"
     nc:name="jazyky"
     nc:link="nav_help.xhtml#using_languages_and_international_content"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="languages_panel"
+     nc:name="panel jazyky"
+     nc:link="customize_help.xhtml#the_languages_panel"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="LDAP"
     nc:name="LDAP"
     nc:link="mail_help.xhtml#adding_and_removing_ldap_directories"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="lock_icon"
     nc:name="ikona zámku"
     nc:link="using_certs_help.xhtml#checking_security_for_a_web_page"/>
@@ -1148,16 +1213,21 @@
     nc:link="mail_help.xhtml#choosing_how_you_view_the_mail_window"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Mail_and_Newsgroups:message_searching"
     nc:name="vyhľadávanie správ"
     nc:link="mail_help.xhtml#searching_through_messages"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="Mail_and_Newsgroups:network_preferences"
+     nc:name="nastavenie siete pre poštu a diskusné skupiny"
+     nc:link="mail_help.xhtml#network_and_storage_preferences"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Mail_and_Newsgroups:offline_synchronization_settings"
     nc:name="nastavenie synchronizácie pre režim offline"
     nc:link="mail_help.xhtml#synchronization_and_storage"/>
    </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Mail_and_Newsgroups:POP_settings"
     nc:name="nastavenia POP"
     nc:link="mail_help.xhtml#pop_server_settings"/>
@@ -1309,17 +1379,17 @@
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#Offline">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="Offline:general_preferences"
     nc:name="nastavenia režimu offline"
-     nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space_preferences"/>
+     nc:link="mail_help.xhtml#network_and_storage_preferences"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Offline:Mail_and_Newsgroups"
     nc:name="Diskusné skupiny a pošta offline"
     nc:link="mail_help.xhtml#working_offline"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
@@ -1650,21 +1720,16 @@
    <rdf:Description ID="profiles:managing"
     nc:name="správa profilov"
     nc:link="profiles_help.xhtml#managing_profiles"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="profiles:renaming"
     nc:name="premenovanie profilu"
     nc:link="profiles_help.xhtml#deleting_or_renaming_a_profile"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="profiles:roaming"
-     nc:name="vzdialené profily"
-     nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_profiles"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#proxies">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="proxies:advanced"
@@ -1739,21 +1804,16 @@
     nc:name="bezpečnosť"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="security_devices"
     nc:name="bezpečnostné zariadenia"
     nc:link="using_certs_help.xhtml#about_security_devices_and_modules"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="server_certificate_problems"
-     nc:name="problémy s certifikátom servera"
-     nc:link="cert_dialog_help.xhtml#web_site_certified_by_an_unknown_authority"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="settings"
     nc:name="nastavenia"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="security_modules"
     nc:name="bezpečnostné moduly"
     nc:link="using_certs_help.xhtml#about_security_devices_and_modules"/>
   </rdf:li>
@@ -1998,16 +2058,21 @@
     nc:link="mail_help.xhtml#tagging_messages"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="themes"
     nc:name="témy"
     nc:link="customize_help.xhtml#changing_the_theme"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="themes_panel"
+     nc:name="panel témy"
+     nc:link="customize_help.xhtml#the_themes_panel"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="toolbar"
     nc:name="panel nástrojov"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#Tabbed_Browsing">
  <nc:subheadings>
--- a/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
@@ -582,28 +582,26 @@
  <li>Click OK to have your change take affect.</li>
 </ol>
 
 <p><strong>Note</strong>: See <q>Allow remote images in HTML mail</q> in
  <a href="#creating_a_new_address_book_card">Creating a New Address Book
  Card</a> for details of how to change which senders can show remote
  content.</p>
 
-<p>By default, JavaScript and plugins are not enabled for mail messages you
- receive. To change these settings:</p>
+<p>By default, plugins are not enabled for mail messages you receive. To change
+ this setting:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Under the Advanced category, click Scripts &amp; Plugins. (If no
   subcategories are visible, double-click Advanced to expand the
   list.)
   <ul>
-   <li>Under <q>Enable JavaScript for</q>, check <q>Mail &amp;
-    Newsgroups</q> to enable JavaScript.</li>
    <li>Under <q>Enable Plugins for</q>, check <q>Mail &amp; Newsgroups</q>
     to enable plugins.</li>
   </ul>
  </li>
  <li>Click OK to have your changes take affect.</li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#reading_messages">Return to beginning of section</a>]</p>
@@ -2464,48 +2462,74 @@
  the Mail window:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the Tools menu and choose Message Filters. You see the Message
   Filters dialog box.</li>
  <li>If you have multiple mail accounts, choose the one to which you want to
   apply the filter.</li>
  <li>Click New. You use the Filter Rules dialog box to specify the types of
-  messages to act on, and the action you want the filter to perform.</li>
+  messages to act on, and the actions you want the filter to perform.</li>
  <li>Type a name for the filter.</li>
+ <li>Select when you want the filter to be applied. This setting enables you
+  to define some filters to be applied in an automatic way (when checking
+  mail), on demand (manually run), or both. <q>After classification</q> means
+  that junk and phishing controls will be run before applying the
+  filter.</li>
  <li>Select the matching option you want Mail to use: <q><em>all</em> of the
-  following</q> conditions (criteria) you choose, or <q><em>any</em> of the
-  following</q> conditions.</li>
+  following</q> conditions (criteria) you choose, <q><em>any</em> of the
+  following</q> conditions you choose, or <q><em>all messages</em></q>.</li>
  <li>Use the drop-down lists to choose the search criteria (for example,
   <q>Subject</q>, <q>Sender</q>, <q>contains</q>, <q>doesn&apos;t
   contain</q>) and then type the text or phrase you want to match.
 
   <p><strong>Tip</strong>: To search for messages that contain a header not
    listed in the first drop-down menu (for example, if you want to search
    for messages that include the header Resent-From), choose Customize and
    type the header you want to search for. &brandShortName; Mail &amp;
    Newsgroups adds your custom header to the drop-down list, so you can then
    choose it to search for matching entries. Make sure you enter the custom
    header correctly, since Mail will only find entries that exactly match
    what you type.</p>
  </li>
  <li>Click <q>+</q> to add criteria and <q>-</q> to remove them.</li>
  <li>Use the list to choose the action you want the filter to perform on the
-  messages (for example, Move to Folder).
+  messages (for example, Move Message To). Use <q>+</q> and <q>-</q> to add
+  or remove additional actions.
 
   <p><strong>Tip</strong>: To automatically tag incoming messages, choose
-   <q>Tag the message</q> from the drop-down list.</p>
+   <q>Tag Message</q> from the drop-down list.</p>
+
+  <p><strong>Tip</strong>: Message filters are applied one after another. It
+   could be that you don&apos;t want all filters to be run if one or more
+   messages match some conditions. For instance, you may want to tag all
+   messages from your boss&apos;s email address as <q>Important</q>, and
+   you may want all messages containing the word <q>Memorandum</q> in their
+   subject to be moved to a folder named <q>Pending Reads</q>, but you
+   don&apos;t want any message from your boss to be moved to another folder,
+   even if it contains <q>Memorandum</q> in the subject. So the first
+   message filter you define should match your boss&apos;s email address,
+   and would contain two actions: <q>Tag Message</q> as <q>Important</q> and
+   <q>Stop Filter Execution</q>.</p>
  </li>
- <li>Choose a destination folder in which to store the messages, or create a
+ <li>If you have chosen <q>Move</q> or <q>Copy</q> message to a folder, then
+  select a destination folder in which to store the messages, or create a
   new folder.</li>
  <li>Click OK to confirm your settings.</li>
+ <li>To run filters on existing messages in a folder, select the folder
+  in the bottom dropdown list and click the <q>Run Now</q> button.</li>
  <li>Click OK in the Message Filters dialog box. The filter begins filtering
   incoming messages as soon as you click OK.</li>
 </ol>
 
+<p><strong>Note</strong>: You can also run message filters manually at any
+ time. In the Mail window, choose Tools, and then select Run Filters on Folder
+ to apply filters to the current folder, or Run Filters on Message to apply
+ filters to the selected message (if any).</p>
+
 <p>To manage your filters, begin from the Mail window:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the Tools menu and choose Message Filters. You see the Message
   Filters dialog box.</li>
  <li>If you have multiple mail accounts, choose the one to which you want to
   apply the filter.</li>
  <li>Choose from the following:
@@ -2551,22 +2575,28 @@
  child&apos;s teacher into a folder called <q>School</q>, you can quickly set
  up a filter to do this.</p>
 
 <p>To create a filter for messages from a specific sender, begin from the Mail
  window:</p>
 
 <ol>
  <li>Select a message from a specific sender.</li>
- <li>Open the Message menu, and choose Create Filter From Message. You see the
-  Filter Rules dialog box. Using the sender&apos;s email address,
-  &brandShortName; prefills the filter name, the filter matching criteria,
-  and the filter action (Move to folder).</li>
+ <li>Open the Message menu and choose Create Filter From Message. Or, in the
+  message header pane, right click the sender name and choose Create Filter
+  From.</li>
+ <li>You see the Filter Rules dialog box. Using the sender&apos;s email
+  address, &brandShortName; prefills the filter matching criteria and the
+  filter action (Move Message to). You can change or add new rules to the
+  matching criteria.</li>
  <li>Choose a destination folder in which to store the incoming messages from
-  the specified sender, or create a new folder.</li>
+  the specified sender, or create a new folder. You can also choose other
+  actions for this filter, or change the default one.</li>
+ <li>Note that, if you leave the filter name empty, &brandShortName; will
+  provide a name for it based on the first criterion.</li>
  <li>Click OK to confirm your settings. You see the
   <a href="#creating_message_filters">Message Filters</a> dialog box, where
   you can create, delete, or edit message filters.</li>
  <li>Click OK. The filter begins filtering incoming messages from the
   specified sender as soon as you click OK.</li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#organizing_your_messages">Return to beginning of section</a>]</p>
@@ -2737,30 +2767,32 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
  Controls do not work, select some messages and explicitly mark them as Not
  Junk.</p>
 
 <p>[<a href="#controlling_junk_mail">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="junk_controls_options">Junk Mail Controls Options</h2>
 
 <p>To fine-tune how Junk Mail Controls work, use the 
- <a href="#global_junk_settings">global Junk Mail preference panel</a> for
- account-independent settings and the account manager's 
+ <a href="#junk_and_suspect_preferences">Junk &amp; Suspect Mail preference
+ panel</a> for account-independent settings and the account manager's
  <a href="#junk_settings">Junk Settings</a> for settings of a specific mail
  account.</p>
 
 <p>[<a href="#controlling_junk_mail">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="junk_controls_and_filters">Junk Mail Controls and Filters</h2>
 
-<p>Junk Mail Controls run after mail filters and apply only to the Inbox folder
- and its sub-folders. Use this to your advantage, for example, you can filter
- mail you are sure not to be Junk to a special folder outside of Inbox so that
- the messages will not be classified as Junk (especially useful if you
- subscribe to newsletters or if you are on a moderated mailing list).</p>
+<p>Junk Mail Controls run after mail filters (unless you set the filter to run
+ after classification, where <q>classification</q> includes junk and phishing
+ scanning) and apply only to the Inbox folder and its sub-folders. Use this to
+ your advantage, for example, you can filter mail you are sure not to be Junk
+ to a special folder outside of Inbox so that the messages will not be
+ classified as Junk (especially useful if you subscribe to newsletters or if
+ you are on a moderated mailing list).</p>
 
 <p>[<a href="#controlling_junk_mail">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="phishing_detection">Phishing Detection</h2>
 
 <p>Phishing is a particularly common fraudulent business scheme in which
  a party creates counterfeit websites designed to trick recipients into
  divulging personal data such as credit card numbers, account usernames,
@@ -3155,31 +3187,31 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
 <h2 id="posting_blog_messages">Posting blog messages</h2>
 
 <p>To post a blog message, you need an account in the corresponding blog. Also,
  there is no standardized way to post blog messages, so you won&apos;t
  normally be able to post messages from &brandShortName; Mail component.
  Instead, you will need to open a browser window, log in to your blog account
  and use the web interface.</p>
 
-<p>Some blog systems, however, allow posting blog messages by sending an e-mail
+<p>Some blog systems, however, allow posting blog messages by sending an email
  message to a specific address. You will need to find out if your blog service
- implements this feature, and the correct e-mail address to use.</p>
+ implements this feature, and the correct email address to use.</p>
 
 <p>[<a href="#getting_started_with_blogs_and_news_feeds">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h2 id="adding_comments_to_a_blog_post">Adding comments to a blog post</h2>
 
 <p>Since there is no standardized way to add comments to a blog post, you will
  usually need to open a browser window and use the web interface.</p>
 
-<p>Some blog systems, however, allow adding comments by sending an e-mail
+<p>Some blog systems, however, allow adding comments by sending an email
  message to a specific address. You will need to find out if the blog service
- implements this feature, and the correct e-mail address to use.</p>
+ implements this feature, and the correct email address to use.</p>
 
 <p>[<a href="#getting_started_with_blogs_and_news_feeds">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h2 id="exporting_and_importing_feeds">Exporting and importing feeds</h2>
 
 <p>If you have set up a
  <a href="#setting_up_additional_mail_and_news_accounts">Blogs &amp; News
@@ -3514,17 +3546,17 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
  replicating any changes you made while working offline.</p>
 
 <p><strong>Tip</strong>: &brandShortName; Mail &amp; Newsgroups saves any
  messages that you send while working offline in the Unsent Messages folder
  under Local Folders. To have &brandShortName; Mail &amp; Newsgroups
  automatically send your unsent messages when you reconnect, use the
  Preferences command on the <span class="mac">&brandShortName;</span>
  <span class="noMac">Edit</span> menu to change the
- <a href="#offline_and_disk_space_preferences">offline preferences</a> for all
+ <a href="#network_and_storage_preferences">offline preferences</a> for all
  your accounts.</p>
 
 <p>[<a href="#working_offline">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="downloading_an_individual_folder_for_offline_use">Downloading an
  Individual Folder for Offline Use</h2>
 
 <p>Note that POP accounts don&apos;t allow you to manage folders on the POP
@@ -3570,17 +3602,17 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
 
 <p><strong>Tip</strong>: &brandShortName; Mail &amp; Newsgroups saves any
  messages that you sent while working offline in the Unsent Messages folder
  under Local Folders. When you reconnect, choose Send Unsent Messages from the
  File menu to send all your saved messages at once. To have &brandShortName;
  Mail &amp; Newsgroups automatically send your unsent messages when you
  reconnect, use the Preferences command on the
  <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Edit</span>
- menu to change your <a href="#offline_and_disk_space_preferences">offline
+ menu to change your <a href="#network_and_storage_preferences">offline
  preferences</a>.</p>
 
 <p>[<a href="#working_offline">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="downloading_selected_or_flagged_messages_for_offline_use">Downloading
  Selected or Flagged Messages for Offline Use</h2>
 
 <p>Note that messages are downloaded by default for POP accounts. However, if
@@ -3641,17 +3673,17 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
 
 <p><strong>Tip</strong>: &brandShortName; Mail &amp; Newsgroups saves any
  messages that you sent while working offline in the Unsent Messages folder
  under Local Folders. When you reconnect, choose Send Unsent Messages from the
  File menu to send all your saved messages at once. To have &brandShortName;
  Mail &amp; Newsgroups automatically send your unsent messages when you
  reconnect, use the Preferences command on the
  <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Edit</span>
- menu to change your <a href="#offline_and_disk_space_preferences">offline
+ menu to change your <a href="#network_and_storage_preferences">offline
  preferences</a>.</p>
 
 <p>[<a href="#working_offline">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="downloading_directory_entries_for_offline_use">Downloading
  Directory Entries for Offline Use</h2>
 
 <p>You can download (replicate) the entries in a directory server to your
@@ -3838,20 +3870,22 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
 </ol>
 
 <p><strong>Note</strong>: Message headers that have been downloaded for reading
  offline display a darker gray envelope or newsgroup icon.</p>
 
 <p><strong>Tip</strong>: To set &brandShortName; Mail &amp; Newsgroups&apos;
  download behavior when going offline, open the
  <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Edit</span>
- menu, choose Preferences, and then click the Synchronization &amp; Storage
- category. You can choose to have &brandShortName; Mail &amp; Newsgroups
- prompt you to download messages when going offline, to automatically
- download messages, or to not download any messages.</p>
+ menu, choose Preferences, and then under the Mail &amp; Newsgroups category,
+ select Network &amp; Storage (if no subcategories are visible, double-click
+ Mail &amp; Newsgroups to expand the list). You can choose to have
+ &brandShortName; Mail &amp; Newsgroups prompt you to download messages when
+ going offline, to automatically download messages, or to not download any
+ messages.</p>
 
 <p>To reconnect and synchronize your messages:</p>
 
 <ol>
  <li>Click the online/offline indicator <img src="images/offline.png"
   alt=""/> in the lower-right corner of any &brandShortName; window.</li>
  <li>Open the File menu, choose Offline, and then choose Download/Sync
   Now.</li>
@@ -4473,19 +4507,30 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
   folders that you want to make available for offline use. See
   <a href="#selecting_items_for_offline_viewing">Selecting Items for Offline
   Viewing</a> for more information.
 
   <p><strong>Note</strong>: While the default setting can be overridden for
    an individual folder, those per-folder settings are <em>removed</em>
    whenever the <q>Keep messages for this account</q> box is toggled.</p>
  </li>
- <li><strong>Messages larger than [__] KB</strong>: Select this option to
-  conserve disk space by preventing large messages from being downloaded.
-  Enter the maximum size for downloaded messages.</li>
+ <li><strong>Synchronize all messages locally regardless of age</strong>:
+  When synchronization is enabled for an account or a folder, <em>all</em>
+  messages are downloaded and local copies of them kept on disk, unless
+  a size limit is specified.</li>
+ <li><strong>Synchronize the most recent [__] [days]</strong>: Only copies of
+  messages younger than the specified number of days (weeks, months, years)
+  are kept locally for synchronization, after that they are removed from the
+  offline storage. This does <em>not</em> affect the originals on the server,
+  only the local copies are removed if the given age is reached.</li>
+ <li><strong>Don't download messages larger than [__] KB</strong>: Select this
+  option to conserve disk space by preventing large messages from being
+  downloaded. Enter the maximum size for downloaded messages. Changing
+  this option does <em>not</em> affect messages that have already been
+  downloaded.</li>
  <li>The <a href="#retention_policy">retention settings</a> can be used to
   free up space by deleting old messages. Note that these settings apply
   to <em>both</em> local copies and their originals on the server.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroups_account_settings">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
@@ -4645,18 +4690,18 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
 <ol>
  <li>Open the Edit menu, and choose Mail &amp; Newsgroups Account Settings.
   You see the Mail &amp; Newsgroups Account Settings dialog box.</li>
  <li>Click the Junk Settings category for your mail account.</li>
 </ol>
 
 <p>You use the Junk Settings panel to define your account-specific settings
  for the adaptive mail filter. Global junk settings are changed under
- <a href="#global_junk_settings">Mail &amp; Newsgroups Preferences -
- Junk Mail</a>.</p>
+ <a href="#junk_and_suspect_preferences">Mail &amp; Newsgroups Preferences -
+ Junk &amp; Suspect Mail</a>.</p>
  
 <ul> 
  <li><strong>Enable adaptive junk mail controls for this account</strong>:
   Toggle this option to activate or deactivate junk mail classification.</li>
  <li><strong>Do not mark mail as junk if the sender is in [the address
   book chosen from all your address books available in the drop down
   box]</strong>:
   Choose this option to prevent messages from people you know inadvertently
@@ -4946,21 +4991,21 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
   <li><a href="#mail_and_newsgroups">Mail &amp; Newsgroups</a></li>
   <li><a href="#message_display">Message Display</a></li>
   <li><a href="#notifications">Notifications</a></li>
   <li><a href="#composition">Composition</a></li>
   <li><a href="#send_format">Send Format</a></li>
   <li><a href="#addressing_preferences">Addressing</a></li>
-  <li><a href="#global_junk_settings">Junk Mail</a></li>
+  <li><a href="#junk_and_suspect_preferences">Junk &amp; Suspect Mail</a></li>
   <li><a href="#tags">Tags</a></li>
   <li><a href="#return_receipts_preferences">Return Receipts</a></li>
   <li><a href="#character_encoding">Character Encoding</a></li>
-  <li><a href="#offline_and_disk_space_preferences">Offline &amp; Disk Space
+  <li><a href="#network_and_storage_preferences">Network &amp; Storage
    Preferences</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="mail_and_newsgroups">Mail &amp; Newsgroups Preferences - Mail &amp;
  Newsgroups</h2>
 
 <p>This section describes the main Mail &amp; Newsgroups preferences. If you
@@ -5340,51 +5385,68 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
    different addressing options for a specific account, open the Edit menu
    and choose Mail &amp; Newsgroups Account Settings.</p>
  </li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroup_preferences">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
-<h2 id="global_junk_settings">Mail &amp; Newsgroups Preferences - 
- Junk Mail</h2>
-
-<p>This section describes how to use the Junk Mail preferences panel. If
- you are not currently viewing the Junk Mail panel, follow these steps:</p>
+<h2 id="junk_and_suspect_preferences">Mail &amp; Newsgroups Preferences -
+ Junk &amp; Suspect Mail</h2>
+
+<p>This section describes how to use the Junk &amp; Suspect Mail preferences
+ panel. If you are not currently viewing the Junk &amp; Suspect Mail panel,
+ follow these steps:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>Under the Mail &amp; Newsgroups category, select Junk Mail. (If no
-  subcategories are visible, double-click Mail &amp; Newsgroups to expand the
-  list.)</li>
+ <li>Under the Mail &amp; Newsgroups category, select Junk &amp; Suspect Mail.
+  (If no subcategories are visible, double-click Mail &amp; Newsgroups to
+  expand the list.)</li>
 </ol>
 
 <ul>
- <li><strong>When I manually mark messages as junk</strong>: Choose this to
+ <li><strong>When I mark messages as junk</strong>: Choose this to
   set what you want &brandShortName; to do when you manually mark messages
   as Junk.
   <ul>
    <li><strong>Move them to the account's <q>Junk</q> folder</strong>:
     Choose this to move manually-marked Junk messages to the Junk folder.
    </li>
    <li><strong>Delete them</strong>: Choose this to move manually-marked 
     Junk messages to the trash folder.</li>
   </ul>
  </li>
- <li><strong>Mark messages determined to be junk as read</strong>: Select this
-  option to mark junk messages as read, so they will not show up as new.</li>
+ <li><strong>Mark messages as read</strong>:
+  <ul>
+   <li><strong>When &brandShortName; determines that they are junk</strong>:
+    Select this option to mark junk messages as read, so they will not show
+    up as new.</li>
+   <li><strong>When I manually mark them as junk</strong>: Select this
+    option to mark messages as read when you manually mark them as junk.
+   </li>
+  </ul>
+ </li>
  <li><strong>Enable junk filter logging</strong>: Select this option to allow
   logging the history of Junk mail detections. Click the <strong>Show log
   </strong> button to open a dialog showing this log.</li>
  <li><strong>Reset training data</strong>: Click this button to clear the
   training data of the adaptive junk filter. Since this will effectively
   destroy your personal junk profile, you will be asked for confirmation.
  </li>
+ <li><strong>Tell me if the message I'm reading is a suspected email
+  scam</strong>: Choose this to make &brandShortName; analyze messages for
+  suspected email scams by looking for common techniques used to deceive
+  people.</li>
+ <li><strong>Allow anti-virus clients to scan incoming messages more
+  easily</strong>: Choose this to let &brandShortName; make it easier for
+  anti-virus software to analyze incoming mail messages for viruses before
+  they are stored locally.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroup_preferences">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 
 <h2 id="tags">Mail &amp; Newsgroups Preferences - Tags</h2>
 
@@ -5507,36 +5569,38 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
   Choose <strong>Always use this default character encoding in
   replies</strong> to use the default character encoding for outgoing
   messages even when replying.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroup_preferences">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
-<h2 id="offline_and_disk_space_preferences">Mail &amp; Newsgroups Preferences -
- Offline &amp; Disk Space</h2>
-
-<p>This section describes how to use the Offline &amp; Disk Space preferences
+<h2 id="network_and_storage_preferences">Mail &amp; Newsgroups Preferences -
+ Network &amp; Storage</h2>
+
+<p>This section describes how to use the Network &amp; Storage preferences
  panel. If you are not currently viewing the panel, follow these steps:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>Under the Mail &amp; Newsgroups category, select Offline &amp; Disk
-  Space. (If no subcategories are visible, double-click Mail &amp;
-  Newsgroups to expand the list.).</li>
+ <li>Under the Mail &amp; Newsgroups category, select Network &amp; Storage.
+  (If no subcategories are visible, double-click Mail &amp; Newsgroups to
+  expand the list.)</li>
 </ol>
 
-<p>The Offline &amp; Disk Space preferences allow you to set preferences for
- working offline, going online, and disk space.</p>
+<p>The Network &amp; Storage preferences allow you to set preferences for
+ working offline, going online, mail connections and disk space.</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Offline</strong>: Select how you want Mail &amp; Newsgroups to
   handle messages when going online or offline.</li>
+ <li><strong>Mail Connections</strong>: Choose how long you want Mail &amp;
+  Newsgroups to keep trying to contact the server before timing out.</li>
  <li><strong>Disk Space</strong>: Select this to conserve disk space by 
   automatically compacting message folders when it will save the amount 
   of disk space you enter.</li>
 </ul>
 
 <p>See <a href="#working_offline">Working Offline</a> for information on
  working offline.</p>
 
--- a/suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/nav_help.xhtml
@@ -475,16 +475,49 @@ Obchody atď.), ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete na takú stránku dostať, urobte jeden z nasledujúcich krokov:</p>
  <li> V sekcii Výsledky vyhľadávania vyberte <q>Otvoriť kartu Vyhľadávanie v Bočnom paneli pri použití vyhľadávania</q>
   ak chcete, aby sa otvorila karta Vyhľadávanie v Bočnom paneli a zobrazovala výsledky.</li>
  <li>V sekcii Nastavenia karty Vyhľadávanie v Bočnom paneli vyberte voľbu Základné, ak chcete použiť jeden vyhľadávací
   modul alebo Pokročilé, ak chcete vyhľadávať pomocou viacerých modulov.</li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#searching_the_web">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
+<h2 id="searching_within_a_page">Vyhľadávanie na stránke</h2>
+
+<p>Ak chcete vyhľadať text na stránke práve zobrazenej v prehliadači:</p>
+
+<ol>
+ <li>Otvorte ponuku Upraviť a zvoľte položku <q>Hľadať na tejto stránke</q>. Ak práve zobrazená
+  stránka obsahuje rámce, pred začatím vyhľadávania kliknite do požadovaného rámca.
+  Zobrazí sa okno <q>Hľadanie na tejto stránke</q>.</li>
+ <li>Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať.</li>
+ <li>Vyberte si z nasledujúcich možností: 
+  <ul>
+   <li><strong>Rozlišovať malé a veľké písmená</strong>: zvoľte, či chcete vyhľadať slovo alebo
+    frázu presne tak, ako ste ju zadali (teda vrátane rozlišovania malých a veľkých písmen).</li>
+   <li><strong>V celom dokumente</strong>: zvoľte, ak chcete prehliadaču umožniť
+    hľadať od aktuálnej pozície kurzora nadol a potom od začiatku stránky po aktuálnu pozíciu kurzora.
+    Poznámka: aktuálna pozícia kurzora je miesto, kam ste naposledy klikli myšou. Predvolené vyhľadávanie je
+    smerom nadol od tohto bodu.</li>
+   <li><strong>Smer hľadania</strong>: zvoľte Nahor, ak chcete vyhľadávať
+    smerom nahor od aktuálnej pozície kurzora. Predvolený smer je
+    Nadol.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Vyhľadávanie spustíte kliknutím na tlačidlo Hľadať.</li>
+</ol>
+
+<p>Ak chcete nájsť ďalší výskyt zadaného slova alebo frázy:</p>
+
+<ul>
+ <li>Otvorte ponuku Upraviť a zvoľte položku Hľadať ďalej.</li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#searching_the_web">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+
 <h2 id="using_find_as_you_type">Použitie funkcie Hľadať počas písania</h2>
 
 <p>Okrem vyhľadávania textu cez dialógové okno Vyhľadávanie môžete hľadať aj priamo a to napísaním textu do webovej stránky.</p>
 
 <ol>
  <li>Pokiaľ chcete nájsť odkaz, zadajte niekoľko znakov do aktívneho okna prehliadača a prejdete na najbližší odkaz obsahujúci
   zadaný text.
 
@@ -917,16 +950,21 @@ Súbor a kliknúť na položku Nastavenie tlače.</p>
 
 <p>Kompletný zoznam zásuvných modulov aplikácie &brandShortName; nájdete na stránke
  <a href="http://plugindoc.mozdev.org">PluginDoc</a> [EN] na serveri MozDev.org.</p>
 
 <p>Zobrazenie zásuvných modulov, ktoré máte nainštalované:</p>
 
 <ul>
  <li>Otvorte ponuku Pomocník a vyberte tému O zásuvných moduloch.</li>
+ <li>Otvorte ponuku Nástroje, zvoľte položku Doplnky a následne panel Zásuvné moduly.
+  <p><strong>Tip</strong>: ak sa chcete dozvedieť o Správcovi doplnkov a jeho funkciách viac,
+   pozrite si kapitolu
+   <a href="customize_help.xhtml#using_the_add-on_manager">Používame Správcu doplnkov</a>.</p>
+ </li>
  <li>Kliknite do panela s adresou, napíšte <kbd>about:plugins</kbd> a stlačte <kbd class="mac">Return</kbd>
  <kbd class="noMac">Enter</kbd>.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#plugins_and_downloads">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="helper_applications">Pomocné aplikácie</h2>
 
@@ -948,17 +986,17 @@ Súbor a kliknúť na položku Nastavenie tlače.</p>
  <li>Názov súboru</li>
  <li>Zostávajúci čas</li>
  <li>Rýchlosť</li>
  <li>Prevzatá časť súboru (v percentách)</li>
  <li>Uplynutý čas</li>
  <li>Umiestnenie na webe (zdroj)</li>
 </ul>
 
-<p>Otvorenie aplikácie Správca preberenia súborov:</p>
+<p>Otvorenie aplikácie Správca preberania súborov:</p>
 
 <ul>
  <li>Otvorte ponuku Nástroje a kliknite na položku Správca preberania súborov.</li>
 </ul>
 
 <p>V okne Správcu preberania súborov nájdete nasledujúce možnosti:</p>
 
 <ul>
--- a/suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
@@ -156,22 +156,22 @@
  servera, ale zároveň odmietať cookies tretích strán.</p>
 
 <p>[<a href="#privacy_on_the_internet">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="how_can_i_control_web_pages_in_email_messages">Ako ovládať webové
    stránky v e-mailových správach?</h2>
 
 <p>Pre správy doručené ako súčasť e-mailových správ môžete úplne zakázať cookies,
- obrázky, JavaScript a zásuvné moduly.</p>
+ obrázky a zásuvné moduly (JavaScript je zakázaný trvalo).</p>
 
 <p>Povolenie týchto volieb je užitočné pri prehliadaní webu, avšak nemusí byť potrebné
  pri jednoduchých stránkach, ktoré prijmete prostredníctvom e-mailových správ.</p>
 
-<p>Ďalšie informácie o povolení resp. zakázaní cookies, obrázkov, JavaScriptu a
+<p>Ďalšie informácie o povolení resp. zakázaní cookies, obrázkov a
  zásuvných modulov v e-mailových správach nájdete v častiach:</p>
 
 <ul>
  <li><a href="using_priv_help.xhtml#cookies">Súkromie a bezpečnosť - Cookies</a></li>
  <li><a href="mail_help.xhtml#message_display">Pošta a diskusné skupiny - zobrazenie
   správy</a></li>
  <li><a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#scripts_and_plugins">Rozšírené nastavenia
   - Skripty a zásuvné moduly</a></li>
--- a/suite/chrome/common/help/profiles_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/profiles_help.xhtml
@@ -19,19 +19,16 @@
 <p>Ak používate Internet doma a aj v práci, možno chcete používať oddelené záložky, nastavenia, adresáre, e-mailové účty, bočné panely atď. Alebo chcete, aby členovia vašej domácnosti pristupovali k Internetu cez ten istý prehliadač, ale s vlastnými nastaveniami.</p>
 
 <p>Správca profilov vám umožní vytvoriť rôzne profily. Každý s vlastnými záložkami, nastaveniami, e-mailovými účtami atď. Pri prvej inštalácii sa automaticky vytvorí predvolený profil, ktorý &brandShortName; používa. Po vytvorení ďalšieho používateľského profilu budete vždy pri spustení aplikácie &brandShortName; môcť vybrať, ktorý profil chcete použiť.</p>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
 <ul>
  <li><a href="#creating_a_new_profile">Vytvorenie nového profilu</a></li>
  <li><a href="#deleting_or_renaming_a_profile">Odstránenie alebo premenovanie profilu</a></li>
- <li><a href="#roaming_profiles">Vzdialený profil</a></li>
- <li><a href="#roaming_prefs">Nastavenia vzdialených profilov</a></li>
- <li><a href="#roaming_item_selection">Nastavenia vzdialených profilov - Voľba súčastí</a></li>
 </ul>
 </div>
 
 <h2 id="creating_a_new_profile">Vytvorenie nového profilu</h2>
 
 <p>Ak chcete vytvoriť nový profil:</p>
 
 <ol>
@@ -70,79 +67,13 @@
    <li><strong>Odstrániť súbory</strong>: Vymaže priečinok s profilom, kde sú uložené údaje (záložky, nastavenia, e-mailové účty apod.) <em>Pred kliknutím na toto tlačidlo sa uistite, že žiadne z týchto údajov už nebudete v budúcnosti potrebovať.</em></li>
    <li><strong>Neodstraňovať súbory</strong>: Odstráni profil zo zoznamu profilov, ale zachová priečinok s profilom. Pri použití tejto možnosti nebudú z profilu vymazané žiadne údaje.</li>
   </ul>
   Ak chcete premenovať profil, označte jeho názov a kliknite na tlačidlo Premenovať profil.</li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#managing_profiles">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
-<h2 id="roaming_profiles">Vzdialený profil</h2>
-
-<p>Vzdialené profily vám umožnia ukladať váš profil a pridružené nastavenia na centrálny server či na zdieľané miesto. Výhodou je, že vaše nastavenia môžete jednoducho prenášať z jedného počítača na iný. Napríklad si prajete používať rovnaké nastavenia balíka &brandShortName; v práci aj doma. Chcete mať rovnaké záložky, kontakty a ďalšie nastavenia synchrónne, alebo chcete mať synchrónne nastavenia v práci na niekoľkých počítačoch.</p>
-
-<p>Vzdialené profily môžu byť ukladané na server HTTP alebo FTP. Budete potrebovať prístupové meno a heslo k tomuto serveru do priečinka, kam máte právo zapisovať. To vám zaistí, že budete môcť profil jednoducho ukladať a znova načítať. Ďalšou z možností je využiť možnosť kopírovať profil do lokálneho priečinka pomocou voľby Kopírovať súbory.</p>
-
-<p>Vždy predtým, ako začnete balík &brandShortName; používať, bude váš profil prevzatý a pri ukončení odoslaný späť na úložné miesto.</p>
-
-<p>[<a href="#managing_profiles">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="roaming_prefs">Nastavenia vzdialených profilov</h2>
-
-<p>Táto sekcia popisuje, ako používať nastavenia funkcie Vzdialený profil. Ak chcete tieto nastavenia zobraziť, postupne nasledovne:</p>
-
-<ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku Možnosti.</li>
- <li>Kliknite na kategóriu Vzdialený profil</li>
- <li>Vzdialený profil pre aktuálne používaný profil aktivujete pomocou voľby <strong>Povoliť vzdialené uloženie profilu</strong>.</li>
- <li>Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:
-  <ul>
-   <li><strong>HTTP / FTP</strong>: Zvoľte, ak si prajete ukladať profil na server FTP alebo HTTP.
-    <ul>
-     <li><strong>Adresa URL</strong>: Zadajte adresu URL priečinka, kam chcete vzdialený profil ukladať. Adresa musí byť typu FTP, HTTP či HTTPS. Ukladanie cez protokol FTP je pravdepodobne najjednoduchší spôsob na domácich sieťach. V iných prípadoch, ako je prenos cez internet, je rázne odporúčané používať HTTPS, pretože inak by prenášané heslá a záložky mohli boli jednoducho čitateľné pre iné osoby.
-
-      <p><strong>Príklady</strong>:<br/>
-      <kbd>&lt;https://user@http-server/dir/&gt;</kbd><br/>
-      <kbd>&lt;ftp://user@ftp-server//home/user/dir/&gt;</kbd><br/>
-      <kbd>&lt;ftp://user@ftp-server/dir/&gt;</kbd></p>
-
-     </li>
-     <li><strong>Meno používateľa</strong>: zadajte používateľské meno, ktoré bude použité na prístup k serveru FTP alebo HTTP.</li>
-     <li><strong>Uložiť heslo</strong>: označením tejto možnosti umožníte uložiť heslo, ktoré zadáte.</li>
-     <li><strong>Heslo</strong>: zadajte heslo, ktoré máte pridelené k zadanému používateľskému menu.</li>
-    </ul>
-   </li>
-   <li><strong>Kopírovať súbory</strong>:
-   Zvoľte túto možnosť, ak si prajete kopírovať profil do lokálneho priečinka.
-    <ul>
-     <li>Kliknite na tlačidlo <strong>Prehľadávať</strong> a zvoľte priečinok, kam si bude profil kopírovaný a odkiaľ bude tiež preberaný.</li>
-    </ul>
-   </li>
-  </ul>
- </li>
-</ol>
-
-<p>[<a href="#managing_profiles">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="roaming_item_selection">Nastavenia vzdialených profilov - Voľba súčastí</h2>
-
-<p>V predvolenom nastavení sú súčasťou vzdialeného profilu len záložky, cookies a kontakty. Ak sú všetky možnosti zašedlé, uistite sa, že máte funkciu Vzdialený profil zapnutú. Ak chcete povoliť či zakázať jednotlivé možnosti vzdialeného profilu, postupujte nasledujúcim spôsobom:</p>
-
-<ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span> <span class="noMac">Upraviť</span> a kliknite na položku Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Vzdialený profil kliknite na podkategóriu Voľba súčastí. (Ak nevidíte žiadnu podkategóriu, dvojitým kliknutím na kategóriu Vzdialený profil zobrazíte ich zoznam.)</li>
- <li>Zvoľte položky, ktoré chcete zahrnúť do vzdialeného profilu.</li>
-</ol>
-
-<p>Ak nemôžete zahrnúť lokálne priečinky s poštou z dôvodu, že sú príliš veľké, začnite používať na tieto účely IMAP.</p>
-
-<p><strong>Poznámka</strong>: Ak používate pomalé pripojenie, majte na pamäti, že niektoré súbory môžu byť veľké a môže sa tak predĺžiť čas spustenia programu. &brandShortName; bude pred spustením musieť prevziať všetky potrebné súbory na lokálny pevný disk a uložiť ich naspäť pri ukončení programu.</p>
-
-<p>Ďalšie informácie o nastavení funkcie Vzdialený profil nájdete v dokumente <a href="http://www.klomp.org/mod_roaming/">mod_roaming - Roaming Access module for Apache</a> [EN] alebo
-<a href="http://web.archive.org/web/20020207131101/http://help.netscape.com/products/client/communicator/manual_roaming2.html">Manually Implementing Roaming Access</a>. [EN]</p>
-
-<p>[<a href="#managing_profiles">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
-
 <p>&copyright.string;</p>
 
 </body>
 </html>
 
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
@@ -302,16 +302,22 @@
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody class="tbody-default">
  <tr>
+  <td>Prilepiť ako citáciu</td>
+  <td>Ctrl+Shift+O</td>
+  <td>Cmd+Shift+O</td>
+  <td>Ctrl+Shift+O</td>
+ </tr>
+ <tr>
   <td>Vložiť bez formátovania</td>
   <td>Ctrl+Shift+V</td>
   <td>Cmd+Shift+V</td>
   <td>Ctrl+Shift+V</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Znovu zalomiť</td>
   <td>Ctrl+R</td>
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -156,18 +156,18 @@
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-address" nc:name="Using Address Books" nc:link="mail_help.xhtml#using_address_books" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-folders" nc:name="Organizing Your Messages" nc:link="mail_help.xhtml#organizing_your_messages" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk" nc:name="Controlling Junk Mail" nc:link="mail_help.xhtml#controlling_junk_mail" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-importing-other" nc:name="Importing Mail from Other Programs" nc:link="mail_help.xhtml#importing_mail_from_other_programs" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-news" nc:name="Getting Started With Newsgroups" nc:link="mail_help.xhtml#getting_started_with_newsgroups" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-blogs" nc:name="Getting Started With Blogs &amp; News Feeds" nc:link="mail_help.xhtml#getting_started_with_blogs_and_news_feeds" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-offline" nc:name="Working Offline" nc:link="mail_help.xhtml#working_offline" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt" nc:name="Signing &amp; Encrypting Messages" nc:link="mail_sec_help.xhtml#signing_and_encrypting_messages" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-account-settings" nc:name="Mail and Newsgroups Account Settings" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroups_account_settings" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-mailprefs" nc:name="Mail and Newsgroup Preferences" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroup_preferences" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-account-settings" nc:name="Mail &amp; Newsgroups Account Settings" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroups_account_settings" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-mailprefs" nc:name="Mail &amp; Newsgroup Preferences" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroup_preferences" /> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 
 <rdf:Description about="#mail-doc">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
@@ -498,27 +498,27 @@
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_security_settings_encrypt" nc:name="Encryption" nc:link="mail_help.xhtml#encryption"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#mail-doc-mailprefs">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_general" nc:name="Mail and Newsgroups" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroups"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_general" nc:name="Mail &amp; Newsgroups" nc:link="mail_help.xhtml#mail_and_newsgroups"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_display" nc:name="Message Display" nc:link="mail_help.xhtml#message_display"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_notifications" nc:name="Notifications" nc:link="mail_help.xhtml#notifications"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_messages" nc:name="Composition" nc:link="mail_help.xhtml#composition"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_formatting" nc:name="Send Format" nc:link="mail_help.xhtml#send_format"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_addressing" nc:name="Addressing" nc:link="mail_help.xhtml#addressing_preferences"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-junk" nc:name="Junk Mail" nc:link="mail_help.xhtml#global_junk_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-junk" nc:name="Junk &amp; Suspect Mail" nc:link="mail_help.xhtml#junk_and_suspect_preferences"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-tags" nc:name="Tags" nc:link="mail_help.xhtml#tags"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-prefs-receipts" nc:name="Return Receipts" nc:link="mail_help.xhtml#return_receipts_preferences"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_character_encoding" nc:name="Character Encoding" nc:link="mail_help.xhtml#character_encoding"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_offline" nc:name="Offline and Disk Space" nc:link="mail_help.xhtml#offline_and_disk_space_preferences"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail_prefs_offline" nc:name="Sieť a úložisko" nc:link="mail_help.xhtml#network_and_storage_preferences"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <!-- COMPOSER HELP SECTION -->
 
 <rdf:Description about="#comp">
   <nc:subheadings>
@@ -684,16 +684,17 @@
 <rdf:Description about="#cust">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-doc" nc:name="Bočný panel" nc:link="customize_help.xhtml#sidebar"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-tabbed" nc:name="Prehliadanie na kartách" nc:link="customize_help.xhtml#tabbed_browsing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-font" nc:name="Zmena písma, farieb a tém vzhľadu" nc:link="customize_help.xhtml#changing_fonts_colors_and_themes"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-toolbar" nc:name="Panely s nástrojmi" nc:link="customize_help.xhtml#toolbars"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk" nc:name="Záložky" nc:link="customize_help.xhtml#bookmarks"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-addons" nc:name="Doplnky" nc:link="customize_help.xhtml#add-ons"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-page" nc:name="Spustenie programu &brandShortName;" nc:link="customize_help.xhtml#specifying_how_mozilla_starts_up"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="appearance_pref" nc:name="Nastavenia vzhľadu" nc:link="cs_nav_prefs_appearance.xhtml"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="navigator_pref_navigator" nc:name="Nastavenia prehliadača" nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="advanced_pref_advanced" nc:name="Rozšírené nastavenia" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
@@ -755,16 +756,26 @@
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-organize" nc:name="Usporiadanie záložiek" nc:link="customize_help.xhtml#organizing_your_bookmarks"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-change" nc:name="Úprava jednotlivých záložiek" nc:link="customize_help.xhtml#changing_individual_bookmarks"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-search" nc:name="Hľadanie v záložkách" nc:link="customize_help.xhtml#searching_your_bookmarks"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-bkmk-multiple" nc:name="Export a import zoznamu záložiek" nc:link="customize_help.xhtml#exporting_or_importing_a_bookmark_list"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
+<rdf:Description about="#cust-addons">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-addons-about" nc:name="Čo sú doplnky" nc:link="customize_help.xhtml#about_add-ons"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-addons-installing" nc:name="Inštalácia doplnkov" nc:link="customize_help.xhtml#installing_add-ons"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-addons-manager" nc:name="Používame Správcu doplnkov" nc:link="customize_help.xhtml#using_the_add-on_manager"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
 <rdf:Description about="#cust-page">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-startpage" nc:name="Určenie štartovacej stránky" nc:link="customize_help.xhtml#specifying_a_starting_page"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-home" nc:name="Zmena nastavenia domovskej stránky" nc:link="customize_help.xhtml#changing_your_home_page"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="cust-start" nc:name="Voľba komponentov, ktoré sa majú spustiť pri štarte" nc:link="customize_help.xhtml#specifying_which_components_open_at_launch"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
@@ -1097,34 +1108,33 @@
     <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-details-details" nc:name="Details Tab" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#details_tab"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#cert-dialog-help-website">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="new_web_cert" nc:name="Website Certified by an Unknown Authority" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#web_site_certified_by_an_unknown_authority"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="exp_web_cert" nc:name="Server Certificate Expired" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#server_certificate_expired"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="not_yet_web_cert" nc:name="Server Certificate Not Yet Valid" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#server_certificate_not_yet_valid"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_con_failed_page" nc:name="Secure Connection Failed Page" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#secure_connection_failed_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="untrusted_con_page" nc:name="Untrusted Connection Page" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#untrusted_connection_page"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_con_failed_dialog" nc:name="Secure Connection Failed Dialog" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#secure_connection_failed_dialog"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="exp_web_cert" nc:name="Certificate Expired" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#certificate_expired"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="not_yet_web_cert" nc:name="Certificate Not Yet Valid" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#certificate_not_yet_valid"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="bad_name_web_cert" nc:name="Domain Name Mismatch" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#domain_name_mismatch"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 
 <!-- PROFILE HELP CONTENT STARTS-->
 <rdf:Description about="#profile-help">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-create" nc:name="Vytvorenie nového profilu" nc:link="profiles_help.xhtml#creating_a_new_profile"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-delete" nc:name="Odstránenie alebo premenovanie profilu" nc:link="profiles_help.xhtml#deleting_or_renaming_a_profile"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming" nc:name="Vzdialený profil" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_profiles"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming-prefs" nc:name="Nastavenia vzdialených profilov" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_prefs"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="profile-help-roaming-item-selection" nc:name="Voľba súčastí" nc:link="profiles_help.xhtml#roaming_item_selection"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <!-- TOOLS AND DEVELOPMENT CONTENT STARTS -->
 
 <rdf:Description about="#tools">
   <nc:subheadings>
--- a/suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.properties
+++ b/suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.properties
@@ -1,12 +1,12 @@
 installpermissionstext=Môžete určiť, ktoré webové stránky majú povolené inštalovať rozšírenia a aktualizácie. Zadajte presnú adresu stránky, pre ktorú chcete povoliť inštalovanie softvéru a kliknite na tlačidlo Povoliť.
 installpermissionstitle=Povolené stránky - Inštalácia softvéru
 installpermissionshelp=advanced_pref_installation
-popuppermissionstext=Môžete určiť, ktoré webové stránky majú povolené otvárať vyskakovacie okná. Zadajte presnú adresu stránky, pre ktorú chcete povoliť otváranie týchto okien an kliknite na tlačidlo Povoliť.
+popuppermissionstext=Môžete určiť, ktoré webové stránky majú povolené otvárať vyskakovacie okná. Zadajte presnú adresu stránky, pre ktorú chcete povoliť otváranie týchto okien a kliknite na tlačidlo Povoliť.
 popuppermissionstitle=Povolené stránky - Vyskakovacie okná
 popuppermissionshelp=pop_up_blocking
 imagepermissionstext=Môžete určiť, ktoré webové stránky majú povolené načítavať obrázky. Zadajte presnú adresu stránky, pre ktorú chcete nastaviť blokovanie stránok a kliknite na tlačidlo Blokovať alebo Povoliť.
 imagepermissionstitle=Výnimky - Obrázky
 imagepermissionshelp=images-help-managing
 
 can=Povoliť
 canSession=Povoliť pre reláciu
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-download.dtd
@@ -13,16 +13,23 @@
 <!ENTITY downloadLocation.label     "Pri ukladaní súboru">
 <!ENTITY saveTo.label          "Uložiť súbory do">
 <!ENTITY saveTo.accesskey        "s">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.label   "Vybrať priečinok…">
 <!ENTITY chooseDownloadFolder.accesskey "V">
 <!ENTITY alwaysAsk.label        "Vždy sa opýtať, kam uložiť súbory">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey      "k">
 
+<!ENTITY downloadRetention.label    "Uchovávanie prevzatých súborov">
+<!ENTITY removeDownloads.label     "Záznamy o preberaných súboroch odstraňovať:">
+<!ENTITY removeDownloads.accesskey   "r">
+<!ENTITY whenCompleted.label      "po ich prevzatí">
+<!ENTITY whenQuittingApp.label     "pri ukončení &brandShortName;">
+<!ENTITY neverRemove.label       "nikdy">
+
 <!ENTITY finishedBehavior.label     "Pri ukončení preberania">
 <!ENTITY playSound.label        "Prehrať zvuk">
 <!ENTITY playSound.accesskey      "h">
 <!ENTITY showAlert.label        "Zobraziť upozornenie">
 <!ENTITY showAlert.accesskey      "b">
 <!ENTITY browse.label          "Prehľadávať…">
 <!ENTITY browse.accesskey        "e">
 <!ENTITY preview.label         "Ukážka">
--- a/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -22,8 +22,12 @@
 <!ENTITY openHelpCmd.label       "Obsah Pomocníka">
 <!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "O">
 <!ENTITY openHelpCmd.key        "VK_F1">
 
 <!-- Key labels, for mousewheel prefs -->
 <!ENTITY ctrlKey.label         "Ctrl">
 <!ENTITY altKey.label          "Alt">
 <!ENTITY shiftKey.label         "Shift">
+
+<!-- Copy Image Location (regression fix for bug 469481) -->
+<!ENTITY copyImageURLCmd.label     "Kopírovať adresu obrázka">
+<!ENTITY copyImageURLCmd.accesskey   "b">
--- a/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/win/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -20,14 +20,19 @@
 <!ENTITY accel.emacs_conflict      "accel">
 
 <!-- Help viewer -->
 <!ENTITY openHelpCmd.label       "Obsah pomocníka">
 <!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "O">
 <!ENTITY openHelpCmd.key        "VK_F1">
 <!ENTITY helpForIEUsers.label      "Pre používateľov Internet Explorera">
 <!ENTITY helpForIEUsers.accesskey    "E">
+<!-- LOCALIZATION NOTE some localizations need to change the
+            "Help" menu label on Windows -->
+<!ENTITY helpMenu.label         "Pomocník"> 
+<!ENTITY helpMenu.accesskey       "P">
+
 
 <!-- Key labels, for mousewheel prefs -->
 <!ENTITY ctrlKey.label         "Ctrl">
 <!ENTITY altKey.label          "Alt">
 <!ENTITY shiftKey.label         "Shift">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterListDialog.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
-<!ENTITY window.title "Filtre správ">
+<!ENTITY filterListDialog.title "Filtre správ">
 <!ENTITY nameColumn.label "Názov filtra">
 <!ENTITY activeColumn.label "Povolený">
 <!ENTITY newButton.label "Nový…">
 <!ENTITY newButton.accesskey "N">
 <!ENTITY editButton.label "Upraviť…">
 <!ENTITY editButton.accesskey "U">
 <!ENTITY deleteButton.label "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "O">
@@ -19,10 +19,8 @@
 <!ENTITY runFilters.label "Spustiť teraz">
 <!ENTITY runFilters.accesskey "S">
 <!ENTITY stopFilters.label "Zastaviť">
 <!ENTITY stopFilters.accesskey "s">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.label "Spustiť vybrané filtre na priečinok:">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.accesskey "r">
 <!ENTITY choosethis.label "Zvoliť tento priečinok">
 <!ENTITY choosethisnewsserver.label "Zvoliť tento server diskusných skupín">
-<!ENTITY helpButton.label "Pomocník">
-<!ENTITY helpButton.accesskey "P">
--- a/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/SearchDialog.dtd
@@ -2,18 +2,16 @@
 <!ENTITY searchHeading.label     "Hľadať správy v priečinku:">
 <!ENTITY searchHeading.accesskey   "s">
 <!ENTITY searchSubfolders.label   "Hľadať v podpriečinkoch">
 <!ENTITY searchSubfolders.accesskey "d">
 <!ENTITY searchLocalSystem.label   "Hľadať v lokálnom systéme">
 <!ENTITY searchLocalSystem.accesskey "m">
 <!ENTITY resetButton.label      "Obnoviť">
 <!ENTITY resetButton.accesskey    "b">
-<!ENTITY helpButton.label      "Pomocník">
-<!ENTITY helpButton.accesskey    "P">
 <!ENTITY openButton.label      "Otvoriť">
 <!ENTITY openButton.accesskey    "t">
 <!ENTITY deleteButton.label     "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey   "r">
 <!ENTITY searchDialogTitle.label   "Hľadanie v správach">
 <!ENTITY results.label        "Výsledky">
 <!ENTITY fileHereMenu.label     "Uložiť sem">
 <!ENTITY fileHereMenu.accesskey   "U">
--- a/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
@@ -50,17 +50,17 @@
 <!ENTITY folderRebuildSummaryFileTip.label    "Vytvorí nový indexový súbor">
 
 <!ENTITY retention.label "Pravidlá manipulácie so správami">
 <!ENTITY retentionUseAccount.label "Použiť nastavenia účtu">
 <!ENTITY retentionUseAccount.accesskey "P">
 <!ENTITY daysOld.label "dní">
 <!ENTITY message.label "správ">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Ponechať správy:">
-<!ENTITY retentionCleanupImap.label "Ponechať správy, a to ako lokálne kópie, tak aj ich orignály na serveri:">
+<!ENTITY retentionCleanupImap.label "Ponechať správy, a to ako lokálne kópie, tak aj ich originály na serveri:">
 <!ENTITY retentionCleanupPop.label "Ponechať správy, vrátane ich originálov na serveri:">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.label "Odstrániť správy staršie ako">
 <!ENTITY retentionDeleteMsg.accesskey "O">
 <!ENTITY retentionKeepAll.label "Všetky správy">
 <!ENTITY retentionKeepAll.accesskey "V">
 <!ENTITY retentionKeepRecent.label "Najnovšie">
 <!ENTITY retentionKeepRecent.accesskey "N">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: Unhide with .keepUnreadOnly { display: -moz-box; } -->
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/mailnews/gloda.properties
@@ -0,0 +1,137 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is Thunderbird Global Database
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Mozilla Messaging, Inc.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2009
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#  Andrew Sutherland <asutherland@asutherland.org>
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either of the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"),
+# or the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.facetLabel): These are the labels used to label the facet
+# displays in the global search facet display mechanism.
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.includeLabel): The label to use for the included group
+# in the facet display. If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.included.fallbackLabel".
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.excludeLabel): The label to use for the excluded group
+# in the facet display. If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.excluded.fallbackLabel".
+
+# LOCALIZATION NOTE (*.remainderLabel): The label to use for the remaining items
+# that are neither part of the included group or the excluded group in the
+# facet display. If not provided, we will fall back to
+# "glodaFacetView.facets.remainder.fallbackLabel".
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.folder.*): Stores the message folder in
+# which the message is stored.
+gloda.message.attr.folder.facetLabel=Poštové priečinky
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.fromMe.*): Stores everyone involved
+# with the message. This means from/to/cc/bcc.
+gloda.message.attr.fromMe.facetLabel=Odo mňa
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.toMe.*): Stores everyone involved
+# with the message. This means from/to/cc/bcc.
+gloda.message.attr.toMe.facetLabel=Mne
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.involves.*): Stores everyone involved
+# with the message. This means from/to/cc/bcc.
+gloda.message.attr.involves.facetLabel=Ľudia
+gloda.message.attr.involves.includeLabel=vrátane:
+gloda.message.attr.involves.excludeLabel=okrem:
+gloda.message.attr.involves.remainderLabel=ďalší účastníci:
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.date.*): Stores the date of the message.
+# SeaMonkey normally stores the date the message claims it was composed
+# according to the "Date" header. This is not the same as when the message
+# was sent or when it was eventually received by the user. In the future we
+# may change this to be one of the other dates, but not anytime soon.
+gloda.message.attr.date.facetLabel=Dátum
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.attachmentTypes.*): Stores the list of
+# MIME types (ex: image/png, text/plain) of real attachments (not just part of
+# the message content but explicitly named attachments) on the message.
+# Although we hope to be able to provide localized human-readable explanations
+# of the MIME type (ex: "PowerPoint document"), I don't know if that is going
+# to happen.
+gloda.message.attr.attachmentTypes.facetLabel=Prílohy
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.mailing-list.*): Stores the mailing
+# lists detected in the message. This will normally be the e-mail address of
+# the mailing list and only be detected in messages received from the mailing
+# list. Extensions may contribute additional detected mailing-list-like
+# things.
+gloda.message.attr.mailing-list.facetLabel=Rozosielacie zoznamy
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.tag.*): Stores the tags applied to the
+# message. Notably, gmail's labels are not currently exposed via IMAP and we
+# do not do anything clever with gmail, so this is indepdendent of gmail
+# labels. This may change in the future, but it's a safe bet it's not
+# happening on SeaMonkey's side prior to 2.0.
+gloda.message.attr.tag.facetLabel=Popisy
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.star.*): Stores whether the message is
+# flagged or not, as indicated by a pretty flag icon.
+# Thunderbird uses a star.
+gloda.message.attr.star.facetLabel=Označené vlajkou
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.read.*): Stores whether the user has
+# read the message or not.
+gloda.message.attr.read.facetLabel=Prečítaná
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.repliedTo.*): Stores whether we believe
+# the user has ever replied to the message. We normally show a little icon in
+# the thread pane when this is the case.
+gloda.message.attr.repliedTo.facetLabel=Odpovedané
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.message.attr.forwarded.*): Stores whether we believe
+# the user has ever forwarded the message. We normally show a little icon in
+# the thread pane when this is the case.
+gloda.message.attr.forwarded.facetLabel=Odoslaná ďalej
+
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.*.label): Map categories of MIME
+# types defined in mimeTypeCategories.js to labels.
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.archives.label): Archive is
+# referring to things like zip files, tar files, tar.gz files, etc.
+gloda.mimetype.category.archives.label=Archívy
+gloda.mimetype.category.documents.label=Dokumenty
+gloda.mimetype.category.images.label=Obrázky
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.media.label): Media is meant to
+# encompass both audio and video. This is because video and audio streams are
+# frequently stored in the same type of container and we cannot rely on the
+# sending e-mail client to have been clever enough to figure out what was
+# really in the file. So we group them together.
+gloda.mimetype.category.media.label=Médiá (zvuk, video)
+gloda.mimetype.category.pdf.label=Súbory PDF
+# LOCALIZATION NOTE (gloda.mimetype.category.other.label): Other is the category
+# for MIME types that we don't really know what it is.
+gloda.mimetype.category.other.label=Iné
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -405,9 +405,9 @@ 5107=Odstránenie priečinka
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
 5108=O&dstrániť priečinok
 
 ## @name IMAP_LOGIN_DISABLED
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5109): %S is the server address
-5109=Nemožno sa prihlásiť k %S, pretože server nepovoľuje prihlásenie bez použtia STARTTLS alebo SSL/TLS. V nastaveniach účtu zapnite bezpečnú autentifikáciu.
+5109=Nemožno sa prihlásiť k %S, pretože server nepovoľuje prihlásenie bez použitia STARTTLS alebo SSL/TLS. V nastaveniach účtu zapnite bezpečnú autentifikáciu.
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -527,27 +527,27 @@
 <!ENTITY contextArchive.label "Archivovať">
 <!ENTITY contextArchive.accesskey "c">
 <!ENTITY contextReplySender.label "Odpovedať odosielateľovi">
 <!ENTITY contextReplySender.accesskey "d">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.label "Odpovedať do diskusnej skupiny">
 <!ENTITY contextReplyNewsgroup.accesskey "s">
 <!ENTITY contextReplyAll.label "Odpovedať všetkým">
 <!ENTITY contextReplyAll.accesskey "v">
-<!ENTITY contextReplySenderAndNewsgroup.label "Odpovedať odosielateľovi a do diskusej skupiny">
+<!ENTITY contextReplySenderAndNewsgroup.label "Odpovedať odosielateľovi a do diskusnej skupiny">
 <!ENTITY contextReplySenderAndNewsgroup.accesskey "p">
 <!ENTITY contextForward.label "Odoslať ďalej">
 <!ENTITY contextForward.accesskey "l">
 <!ENTITY contextForwardAsAttachment.label "Odoslať ďalej ako prílohu">
 <!ENTITY contextForwardAsAttachment.accesskey "o">
 <!ENTITY contextMoveMsgMenu.label "Presunúť do">
 <!ENTITY contextMoveMsgMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.label "Skopírovať do">
 <!ENTITY contextCopyMsgMenu.accesskey "r">
-<!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.label "Naposledy pooužité">
+<!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.label "Naposledy použité">
 <!ENTITY contextMoveCopyMsgRecentMenu.accesskey "N">
 <!ENTITY contextSaveAs.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY contextSaveAs.accesskey "a">
 <!ENTITY contextPrint.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY contextPrint.accesskey "T">
 <!ENTITY contextPrintPreview.label "Ukážka pred tlačou">
 <!ENTITY contextPrintPreview.accesskey "U">
 
@@ -584,17 +584,17 @@
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "H">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextSettings.label "Nastavenie…">
 <!ENTITY folderContextSettings.accesskey "s">
 
 <!-- focusSearchInput.key also used by addressbook -->
 <!ENTITY focusSearchInput.key "k">
-<!ENTITY searchSubjectAndFrom.emptytext "Hľadať predmet alebo Od">
+<!ENTITY searchSubjectOrAddress.emptytext "Hľadať predmet alebo Od">
 <!ENTITY advancedButton.label "Rozšírené…">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "o">
 
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
 
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage.label "&brandShortName; si myslí, že táto správa je nevyžiadaná">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.properties
@@ -310,18 +310,16 @@ mailAcctType=Pošta
 newsAcctType=Diskusie
 
 # LOCALIZATION NOTES(nocachedbodytitle): Do not translate "<TITLE>" or "</TITLE>" in the line below
 nocachedbodytitle=<TITLE>Na zobrazenie tejto správy prejsť do režimu online</TITLE>\n
 
 # mailWindowOverlay.js
 confirmUnsubscribeTitle=Potvrdenie odhlásenia
 confirmUnsubscribeText=Naozaj chcete odhlásiť odoberanie správ z %S?
-feedNoSummaryTitle=Chýbajúci stručný súhrn správy
-feedNoSummaryAlert=Tento informačný kanál používa starý formát, ktorý neobsahuje stručný súhrn správy kanála. Preto nemôže byť zobrazený.
 
 # msgHdrViewOverlay.js
 deleteAttachments=Nasledovné prílohy budú z tejto správy natrvalo odstránené:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
 detachAttachments=Nasledovné prílohy boli úspešne uložené a teraz budú natrvalo odstránené z tejto správy:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
 deleteAttachmentFailure=Vybrané prílohy sa nepodarilo odstrániť.
 
 # This is the format for prepending accesskeys to the
 # each of the attachments in the file|attachments menu:
@@ -330,19 +328,16 @@ deleteAttachmentFailure=Vybrané prílohy sa nepodarilo odstrániť.
 attachmentDisplayNameFormat=%S %S
 
 # Connection Error Messages
 101=Neznáma chyba
 102=Nepodarilo sa pripojiť k serveru %S.
 103=K serveru %S sa nedá pripojiť, požiadavka bola odmietnutá.
 104=Čas na pripojenie k serveru %S vypršal.
 
-searchRecipientEmptyText=Hľadať predmet alebo adresáta
-searchFromEmptyText=Hľadať predmet alebo Od
-
 # LOCALIZATION NOTES(biffNotification): %1$S is the number of new messages
 biffNotification_message=má %1$S novú správu
 biffNotification_messages=má nové správy (celkom: %1$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE(macBiffNotification is Mac only):
 # %1$S is the number of new messages
 # %2$S is a list of names and/or email addresses separated by biffNotification_separator
 # %3$S is the number of new messages not displayed in the biff alert
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -49,21 +49,27 @@ messageCancelled=Správa zrušená.
 enterUsername=Zadajte používateľské meno pre prístup k serveru diskusných skupín:
 enterUsernameTitle=Vyžaduje sa používateľské meno pre diskusné skupiny
 saveUsername=Ak ho chcete uložiť, použite Správcu hesiel.
 enterPassword=Zadajte heslo pre prístup k serveru diskusných skupín:
 enterPasswordTitle=Vyžaduje sa heslo pre diskusné skupiny
 okButtonText=Prevziať
 
 noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
-downloadingHeaders=Preberá sa %S z %S hlavičiek
-downloadingFilterHeaders=Získavajú sa hlavičky pre filtre: %S (%S/%S)
+# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
+# header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
+# %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
+newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
+# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
+# header being filtered on, %2$S is the number of the current header being
+# downloaded, %3$S is the number of headers to be downloaded, and %4$S is the
+# newsgroup whose headers are being downloaded.
+newNewsgroupFilteringHeaders=Získavajú sa hlavičky pre filtre: %1$S (%2$S/%3$S) na %4$S
 downloadingArticles=Preberajú sa príspevky %S a %S
 bytesReceived=Prijímajú sa diskusné skupiny: %S prijatých (%S kB, %S kB/sek.)
-checkingForNewNews=Kontrolujú sa nové správy diskusnej skupiny %S z %S na %S.
 downloadingArticlesForOffline=Preberajú sa príspevky %S-%S v %S
 
 onlyCancelOneMessage=Naraz môžete zrušiť iba jeden príspevok.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
 autoUnsubscribeText=Diskusná skupina %1$S nebola na serveri %2$S nájdená. Skupina už možno neexistuje. Chcete sa z nej odhlásiť?
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
--- a/suite/chrome/mailnews/offline.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/offline.properties
@@ -39,17 +39,17 @@
 
 #
 # Download Messages Prompt
 #
 downloadMessagesWindowTitle=Pracovať v režime offline
 
 #  LOCALIZATION NOTE :
 #  do not localize "\n". use "\n" to make the text fit nicely in the dialog.
-downloadMessagesLabel=Chcete prevziať správy pre použitie \nv režime offline predtým, ako prejdete do režimu offlinee?\n\n
+downloadMessagesLabel=Chcete prevziať správy pre použitie \nv režime offline predtým, ako prejdete do režimu offline?\n\n
 
 downloadMessagesCheckboxLabel=Opýtať sa vždy pri prechode do režimu offline
 downloadMessagesDownloadButtonLabel=Prevziať
 downloadMessagesNoDownloadButtonLabel=Nepreberať
 downloadMessagesCancelButtonLabel=Zrušiť
 
 #
 # Send Messages Prompt
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-offline.dtd
@@ -1,14 +1,17 @@
 <!ENTITY doNotDownloadPop3Movemail.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať:">
-<!ENTITY doNotDownload.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať pre použitie v režime offline:">
+<!ENTITY doNotDownloadNntp.label "Kvôli úspore miesta na disku nepreberať pre použitie v režime offline:">
+<!ENTITY doNotDownloadImap.label "Kvôli úspore miesta je možné preberanie správ zo servera a ukladanie ich lokálnych kópii pre použitie v režime offline obmedziť podľa veku alebo veľkosti správ.">
 <!ENTITY allFoldersOffline.label "Ponechať správy tohto účtu v tomto počítači">
 <!ENTITY allFoldersOffline.accesskey "h">
 <!ENTITY offlineNotDownload.label "Správy väčšie ako ">
 <!ENTITY offlineNotDownload.accesskey "S">
+<!ENTITY autosyncNotDownload.label "Nepreberať správy väčšie ako">
+<!ENTITY autosyncNotDownload.accesskey "s">
 <!ENTITY kb.label "kB">
 <!ENTITY daysOld.label "dní">
 <!ENTITY message.label "správ">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.label "Prečítané správy">
 <!ENTITY nntpNotDownloadRead.accesskey "e">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.label "Správy staršie ako">
 <!ENTITY nntpDownloadMsg.accesskey "v">
 <!ENTITY retentionCleanup.label "Ak chcete získať miesto na disku, je možné staré správy automaticky odstraňovať.">
@@ -28,22 +31,24 @@
 <!ENTITY nntpRemoveMsgBody.accesskey "r">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.label "Vyberte diskusné skupiny, ktoré chcete používať v režime offline…">
 <!ENTITY offlineSelectNntp.accesskey "b">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.label "Rozšírené…">
 <!ENTITY offlineImapAdvancedOffline.accesskey "z">
 <!ENTITY syncGroupTitle.label "Synchronizácia správ">
 <!ENTITY diskspaceGroupTitle.label "Miesto na disku">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE: (useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, useAutosyncAfter.label):
- The entities useAutosyncBefore.label, useAutosyncMiddle.label, and
- useAutosyncAfter.label appear on a single line in preferences as follows:
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (ageAutosyncBefore.label, ageAutosyncMiddle.label, ageAutosyncAfter.label):
+ The entities ageAutosyncBefore.label, ageAutosyncMiddle.label, and ageAutosyncAfter.label appear
+ on a single line within the scope of useAutosync.ByAge as follows:
 
- &useAutosyncBefore.label [textbox for autosync value] &useAutosyncMiddle.label; [dropdown for autosync interval] &useAutosyncAfter.label;
+ &ageAutosyncBefore.label [textbox for autosync value] &ageAutosyncMiddle.label; [dropdown for autosync interval] &ageAutosyncAfter.label;
 -->
-<!ENTITY useAutosyncBefore.label     "Na disku uchovávať správy staré maximálne:">
-<!ENTITY useAutosyncMiddle.label     "">
-<!ENTITY allInterval.label        "všetky správy">
-<!ENTITY dayInterval.label        "dní">
-<!ENTITY weekInterval.label       "týždňov">
-<!ENTITY monthInterval.label       "mesiacov">
-<!ENTITY yearInterval.label       "rokov">
-<!ENTITY useAutosyncAfter.label     "">
+<!ENTITY allAutosync.label        "Synchronizovať všetky správy nezávisle na ich veku">
+<!ENTITY allAutosync.accesskey      "n">
+<!ENTITY ageAutosyncBefore.label     "Synchronizovať správy za posledných">
+<!ENTITY ageAutosync.accesskey      "S">
+<!ENTITY ageAutosyncMiddle.label     "">
+<!ENTITY dayAgeInterval.label      "dní">
+<!ENTITY weekAgeInterval.label      "týždňov">
+<!ENTITY monthAgeInterval.label     "mesiacov">
+<!ENTITY yearAgeInterval.label      "rokov">
+<!ENTITY ageAutosyncAfter.label     "">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/mailPrefsOverlay.dtd
@@ -10,12 +10,12 @@
 
 <!-- These are added to Preferences dialog -->
 <!ENTITY viewingMessages.label      "Zobrazenie správy">
 <!ENTITY notifications.label       "Notifikácie">
 <!ENTITY address.label          "Adresovanie">
 <!ENTITY composingMessages.label     "Písanie správ">
 <!ENTITY format.label           "Formát odosielaných správ">
 <!ENTITY return.label           "Potvrdenie o prečítaní">
-<!ENTITY junk.label            "Nevyžiadaná pošta">
+<!ENTITY junk.label            "Nevyžiadaná a podozrivá pošta">
 <!ENTITY tags.label            "Popisy">
 <!ENTITY characterEncoding.label     "Kódovanie">
-<!ENTITY offline.label          "Režim offline a miesto na disku">
+<!ENTITY networkStorage.label       "Sieť a úložisko">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-junk.dtd
@@ -30,31 +30,44 @@
  - decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY pref.junk.title "Nevyžiadaná pošta">
+<!ENTITY pref.junk.title "Nevyžiadaná a podozrivá pošta">
 <!ENTITY junkSettings.caption "Globálne nastavenia pre nevyžiadanú poštu">
 <!ENTITY junkMail.intro "Ak chcete zmeniť špecifické nastavenia nevyžiadanej pošty svojho účtu, prejdite do jeho nastavenia.">
 
 <!-- Junk Mail Controls -->
 <!ENTITY manualMark.label        "Keď manuálne označím správy ako nevyžiadané:">
 <!ENTITY manualMark.accesskey      "K">
 <!ENTITY manualMarkModeMove.label    "Presunúť ich do priečinka &quot;SPAM&quot; v danom účte">
-<!ENTITY manualMarkModeMove.accesskey  "u">
+<!ENTITY manualMarkModeMove.accesskey  "s">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.label   "Odstrániť ich">
 <!ENTITY manualMarkModeDelete.accesskey "d">
 
 <!ENTITY markAsRead.intro        "Označiť správy ako prečítané:">
 <!ENTITY autoMarkAsRead.label      "Keď ich &brandShortName; označí ako nevyžiadané">
 <!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey    "e">
 <!ENTITY manualMarkAsRead.label     "Keď ich manuálne označím ako nevyžiadané">
 <!ENTITY manualMarkAsRead.accesskey   "c">
 
 <!ENTITY enableJunkLogging.label    "Povoliť protokol z rozpoznávania nevyžiadanej pošty">
 <!ENTITY enableJunkLogging.accesskey  "o">
 <!ENTITY openJunkLog.label       "Zobraziť protokol">
 <!ENTITY openJunkLog.accesskey     "Z">
 <!ENTITY resetTrainingData.label    "Vymazať zozbierané údaje">
 <!ENTITY resetTrainingData.accesskey  "V">
+
+<!ENTITY pref.suspectMail.caption    "Podozrivá pošta">
+
+<!-- Phishing Detector -->
+<!ENTITY pref.phishing.caption      "Podvodné správy">
+<!ENTITY enablePhishingDetector.label   "Upozorniť v prípade, ak je čítaná správa podozrivá">
+<!ENTITY enablePhishingDetector.accesskey "U">
+
+<!-- Anti Virus -->
+<!ENTITY pref.antivirus.caption      "Antivírus">
+<!ENTITY antiVirus.label         "Povoliť antivírusovým klientom prehliadať jednotlivé doručené správy">
+<!ENTITY antiVirus.accesskey       "n">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-offline.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!-- extracted from content/pref-offline.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The 'Offline' preferences dialog -->
-<!ENTITY pref.offline.title        "Režim offline a miesto na disku">
+<!ENTITY pref.network.title        "Sieť a úložisko">
 <!ENTITY pref.offline.caption       "Režim offline">
 <!ENTITY textStartUp           "Pri štarte:">
 <!ENTITY textStartUp.accesskey      "r">
 <!ENTITY menuitemRememberPrevState    "Pamätať si predchádzajúci stav online/offline">
 <!ENTITY menuitemAskMe          "Opýtať sa na stav online/offline">
 <!ENTITY menuitemAlwaysOnline       "Vždy štartovať do režimu online">
 <!ENTITY menuitemAlwaysOffline      "Vždy štartovať do režimu offline">
 <!ENTITY menuitemAutomatic        "Zistiť automaticky (ak dostupné)">
@@ -19,12 +19,16 @@
 <!ENTITY radioAskUnsent.accesskey     "a">
 <!ENTITY textGoingOffline         "Pri prechode do režimu offline prevziať správy na použitie v tomto režime?">
 <!ENTITY radioAutoDownload        "Áno, prevziať">
 <!ENTITY radioAutoDownload.accesskey   "z">
 <!ENTITY radioNotDownload         "Nie, nepreberať">
 <!ENTITY radioNotDownload.accesskey    "b">
 <!ENTITY radioAskDownload         "Vždy sa opýtať">
 <!ENTITY radioAskDownload.accesskey    "t">
+<!ENTITY mailConnections.caption     "Pripojenie k poštovému serveru">
+<!ENTITY mailnewsTimeout.label      "Časový limit pripojenia:">
+<!ENTITY mailnewsTimeout.accesskey    "m">
+<!ENTITY mailnewsTimeoutSeconds.label   "sekúnd">
 <!ENTITY Diskspace            "Miesto na disku">
 <!ENTITY offlineCompact.label       "Vykonať údržbu priečinkov, ak sa tým ušetrí viac ako">
 <!ENTITY offlineCompact.accesskey     "V">
 <!ENTITY kb.label             "kB">
--- a/suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
@@ -6,17 +6,17 @@ Body=Telo
 Date=Dátum
 Priority=Priorita
 Status=Stav
 To=Komu
 Cc=Kópia
 ToOrCc=Komu alebo Kópia
 AgeInDays=Doba (v dňoch)
 SizeKB=Veľkosť (kB)
-Tags=Kľúčové slová
+Tags=Popis
 # for AB and LDAP
 AnyName=Ľubovoľné meno
 DisplayName=Zobrazované meno
 Nickname=Prezývka
 ScreenName=Účet pre IM
 Email=E-mail
 AdditionalEmail=Ďalší e-mail
 AnyNumber=Ľubovoľné číslo
deleted file mode 100644
--- a/toolkit/chrome/global/gnomeprintdialog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,28 +0,0 @@
-printTitle=Tlač
-optionsTabLabel=Možnosti
-printFramesTitle=Tlač rámcov
-
-# TRANSLATOR NOTE: For radio button labels and check button labels, an underscore _
-# before a character will turn that character into an accesskey.
-# e.g. "_As laid out" will make A the accesskey.
-
-asLaidOut=_Tak, ako sú rozložené na obrazovke
-selectedFrame=_Iba vybraný rámec
-separateFrames=_Každý rámec zvlášť
-shrinkToFit=Ignorovať mierku a _zúžiť na šírku strany
-selectionOnly=Tlačiť _výber
-printBGOptions=Tlač pozadia
-printBGColors=Tlačiť _farby pozadia
-printBGImages=Tlačiť _obrázky pozadia
-headerFooter=Hlavička a päta
-left=Vľavo
-center=V strede
-right=Vpravo
-headerFooterBlank=--prázdne--
-headerFooterTitle=Názov
-headerFooterURL=Adresa URL
-headerFooterDate=Dátum a čas
-headerFooterPage=Strana #
-headerFooterPageTotal=Strana # z #
-headerFooterCustom=Vlastné…
-customHeaderFooterPrompt=Zadajte vlastný text hlavičky/päty
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -107,17 +107,17 @@
 <!ENTITY cmd.includeUpdate.accesskey   "r">
 <!ENTITY includeUpdate.label       "Pridať túto aktualizáciu">
 <!ENTITY includeUpdate.accesskey     "d">
 <!ENTITY includeUpdate.tooltip      "Pridať tento doplnok do inštalácie aktualizácií">
 
 <!-- Status Messsages -->
 <!ENTITY insecureUpdate.label       "Neposkytuje zabezpečené aktualizácie.">
 <!ENTITY needsDependencies.label     "Vyžaduje ďalšie doplnky.">
-<!ENTITY blocklisted.label        "Zakázané z dôvodu vašej ochrany.">
+<!ENTITY blocklisted.label        "Zakázaný pre vašu bezpečnosť.">
 <!ENTITY softBlocklisted.label      "Spôsobuje problémy s bezpečnosťou alebo stabilitou.">
 <!ENTITY outdated.label          "Je dostupná novšia a bezpečnejšia verzia.">
 <!ENTITY toBeDisabled.label        "Tento doplnok bude zakázaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeEnabled.label        "Tento doplnok bude povolený po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeInstalled.label       "Tento doplnok bude nainštalovaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeUninstalled.label      "Tento doplnok bude odinštalovaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY toBeUpdated.label        "Tento doplnok bude aktualizovaný po reštarte aplikácie &brandShortName;">