Backout Bug 957431 - Remove Attr.ownerElement
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Thu, 27 Mar 2014 21:15:49 +0100
changeset 1193 4b259bf1a3ff0b73b4afde60f6a170a492762bd9
parent 1186 d1bd3177ba4b1d15b5ed28e2de770016dda931bf
child 1205 a2535f46915b8fa8ede86a3c432e10c1ab122080
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
bugs957431
Backout Bug 957431 - Remove Attr.ownerElement
dom/chrome/dom/dom.properties
webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -45,16 +45,17 @@ FormValidationBadInputNumber=Zadajte číslo.
 GetAttributeNodeWarning=Používanie metódy getAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Používanie metódy setAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy getAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy setAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=Používanie metódy removeAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=Používanie metódy document.createAttribute() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=Používanie metódy document.createAttributeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttributeNS().
 SpecifiedWarning=Používanie atribútu pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy true.
+OwnerElementWarning=Používanie atribútu ownerElement pre atribút je zavrhnuté.
 NodeValueWarning=Používanie atribútu nodeValue pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej atribút value.
 TextContentWarning=Používanie atribútu textContent pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 EnablePrivilegeWarning=Používanie enablePrivilege je zavrhnuté. Použite radšej kód, ktorý má systémové práva (napr. rozšírenie).
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.decode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.encode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Používanie nsIDOMWindowInternal je zavrhnuté. Používajte radšej nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Používanie inputEncoding je zavrhnuté.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBeforePaint" and "mozRequestAnimationFrame"
--- a/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
+++ b/webapprt/webapprt/overrides/dom.properties
@@ -45,16 +45,17 @@ FormValidationBadInputNumber=Prosím, zadajte číslo.
 GetAttributeNodeWarning=Používanie metódy getAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttribute().
 SetAttributeNodeWarning=Používanie metódy setAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttribute().
 GetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy getAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej getAttributeNS().
 SetAttributeNodeNSWarning=Používanie metódy setAttributeNodeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej setAttributeNS().
 RemoveAttributeNodeWarning=Používanie metódy removeAttributeNode() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej removeAttribute().
 CreateAttributeWarning=Používanie metódy document.createAttribute() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttribute().
 CreateAttributeNSWarning=Používanie metódy document.createAttributeNS() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej element.setAttributeNS().
 SpecifiedWarning=Používanie atribútu pre atribút je zavrhnuté. Návratová hodnota je vždy true.
+OwnerElementWarning=Používanie atribútu ownerElement pre atribút je zavrhnuté.
 NodeValueWarning=Používanie atribútu nodeValue pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej atribút value.
 TextContentWarning=Používanie atribútu textContent pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 EnablePrivilegeWarning=Používanie enablePrivilege je zavrhnuté. Použite radšej kód, ktorý má systémové práva (napr. rozšírenie).
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.decode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.encode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Používanie nsIDOMWindowInternal je zavrhnuté. Používajte radšej nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Používanie inputEncoding je zavrhnuté.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBeforePaint" and "mozRequestAnimationFrame"