update FIREFOX_5_0b2_BUILD1 FIREFOX_5_0b2_RELEASE FIREFOX_5_0b3_BUILD1 FIREFOX_5_0b3_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 02 May 2011 23:29:28 +0200
changeset 195 47999ebeb687bd9579a9ca186ea64ca59689e06c
parent 194 c7bcda79df72ff6be341d5dfd76ca1c5097458d7
child 196 530be7bb848db1885f7c220bb4282ebd3867f26e
child 198 ea415e3cb6d5150b7744017ddadcbbdcfac75bb6
child 199 0a2915d7d0a4736360889b4191582d09594256c8
child 231 de9693b175b641bdd98440253f4f960dde4a2c14
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/netError.dtd
editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/am-archiveoptions.dtd
mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/mime.properties
mail/chrome/messenger/mimeheader.properties
mail/chrome/messenger/vcard.properties
mail/chrome/overrides/netError.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -60,17 +60,17 @@
   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
 <!ENTITY channel.description.start "Práve používate aktualizačný kanál ">
 <!ENTITY channel.description.end  ". ">
 
 <!ENTITY channel.change       "Zmeniť">
 
 <!ENTITY channel.release.description    "Vyskúšajte overené a otestované finálne vydania používané stovkami miliónov používateľov po celom svete. Majte kontrolu nad svojimi zážitkami zo sveta online vďaka super rýchlosti, veľkej prispôsobiteľnosti a najnovším technológiám.">
 <!ENTITY channel.beta.description     "Užite si najnovšie funkcie v stabilnom prostredí. Poskytnite nám spätnú väzbu a pomôžte nám doladiť finálnu verziu prehliadača.">
-<!ENTITY channel.aurora.description    "Užite si posledné inovácie v nestabilnom prostredí, ktoré netrhá srdce. Odošlite nám spätnú väzbu na funkcie a výkon aplikácie, aby sme vedeli, čo máme do sprístupnenia finálnej verzie zlepšiť.">
+<!ENTITY channel.aurora.description    "Užite si najnovšie inovácie v nestabilnom prostredí, ktoré nie je pre slabé povahy. Odošlite nám spätnú väzbu na funkcie a výkon aplikácie, aby sme vedeli, čo máme do sprístupnenia finálnej verzie zlepšiť.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (channel.selector.start,channel.selector.end): channel.selector.start and
   channel.selector.end create one sentence, with a channel selection menulist instered in between.
   This is all in one line, so try to make the localized text short.
   example: Switch to the [Stable] update channel. -->
 <!ENTITY channel.selector.start     "Prepnúť na aktualizačný kanál">
 <!ENTITY channel.selector.end      ".">
 
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -58,8 +58,9 @@ externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
 externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
 cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
+remoteXUL=Táto stránka používa nepodporovanú technológiu, ktorá nie je v predvolenom nastavení Firefoxu zapnutá.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -169,8 +169,11 @@ button is included here (instead of netE
 functionality specific to firefox. -->
 
 <!ENTITY securityOverride.warningContent "
 <p>Výnimku by ste nemali pridávať v prípade, že používate internetové pripojenie, ktorému úplne neveríte, alebo sa toto upozornenie predtým neobjavovalo.</p>
 
 <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
 <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
 ">
+
+<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -57,8 +57,9 @@ externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
 externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
 cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
+remoteXUL=Táto stránka používa nepodporovanú technológiu, ktorá nie je predvolene zapnutá.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -50,17 +50,16 @@ PECharsetRuleEOF=reťazec kódovania v pravidle @charset
 PECharsetRuleNotString=Očakávaný reťazec, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEGatherMediaEOF=koniec zoznamu médií v pravidle @import alebo @media
 PEGatherMediaNotComma=Očakávaný znak ',' v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEGatherMediaNotIdent=Očakávaný identifikátor v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEImportNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @import, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEImportBadURI=Neplatný identifikátor URI v pravidle @import: '%1$S'.
 PEImportUnexpected=Nájdený neočakávaný reťazec '%1$S' v @import.
 PEGroupRuleEOF=koniec pravidla @media / @-moz-document
-PEGroupRuleNestedAtRule=Pravidlo %1$S nie je povolené v pravidle @media alebo @-moz-document.
 PEMozDocRuleBadFunc=Očakávané url(), url-prefix() alebo domain() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAtNSPrefixEOF=prefix priestoru názvov v pravidle @namespace
 PEAtNSURIEOF=priestor názvov URI v pravidle @namespace
 PEAtNSUnexpected=Neočakávaný token v @namespace: '%1$S'.
 PEKeyframeNameEOF=názov pravidla @keyframes.
 PEKeyframeBadName=Očakávaný identifikátor pre pravidlo @keyframes.
 PEKeyframeBrace=Očakávaný otvárací znak { pravidla @keyframes.
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -79,13 +79,17 @@
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
 <p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
 ">
 
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">
 
+<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">
+
 <!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
-   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly. -->
+   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly.
+   Please, try to keep this at the end of the file. -->
 <!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
 %netErrorAppDTD;
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
@@ -39,30 +39,46 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editorWindow.titlemodifier): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifier "Composer">
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
 <!-- Menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 
 <!-- Toolbar-only items -->
 <!ENTITY compositionToolbar.tooltip "Panel nástrojov Composera">
+<!ENTITY previewToolbarCmd.label "Ukážka">
+<!ENTITY previewToolbarCmd.tooltip "Ukážka stránky ako v prehliadači">
+
+<!-- File menu items -->
+<!ENTITY exportToTextCmd.label "Exportovať ako text…">
+<!ENTITY exportToTextCmd.accesskey "x">
+<!ENTITY previewCmd.label "Zobraziť stránku">
+<!ENTITY previewCmd.accesskey "n">
+<!ENTITY sendPageCmd.label "Odoslať stránku…">
+<!ENTITY sendPageCmd.accesskey "s">
 
 <!-- View menu items -->
-<!ENTITY viewMenu.label "Zobraziť">
-<!ENTITY viewMenu.accesskey "Z">
 <!ENTITY compositionToolbarCmd.label "Panel Nová správa">
 <!ENTITY compositionToolbarCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.label "Panel Formátovanie">
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY editmodeToolbarCmd.label "Panel Režimy úprav">
 <!ENTITY editmodeToolbarCmd.accesskey "R">
 
 <!-- Format menu items -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Formát">
 <!ENTITY formatMenu.accesskey "F">
+<!ENTITY grid.label "Polohovacia mriežka">
+<!ENTITY grid.accesskey "h">
+<!ENTITY pageProperties.label "Titulok a vlastnosti stránky…">
+<!ENTITY pageProperties.accesskey "T">
+
+<!-- Tools menu items -->
+<!ENTITY validateCmd.label "Overiť správnosť kódu HTML">
+<!ENTITY validateCmd.accesskey "v">
 
 <!-- Display Mode toolbar and View menu items -->
 <!ENTITY NormalModeTab.label "Normálne">
 <!ENTITY NormalMode.label "Normálny režim úprav">
 <!ENTITY NormalMode.accesskey "N">
 <!ENTITY NormalMode.tooltip "Zobraziť okraje tabuľky a pomenované kotvy">
 <!ENTITY AllTagsModeTab.label "Značky HTML">
 <!ENTITY AllTagsMode.label "Značky HTML">
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -11,16 +11,17 @@ Save=Uložiť
 More=Viac
 Less=Menej
 MoreProperties=Viac vlastností
 FewerProperties=Menej vlastností
 PropertiesAccessKey=v
 None=Žiadny
 none=žiadne
 OpenHTMLFile=Otvoriť súbor HTML
+OpenTextFile=Otvoriť textový súbor
 SelectImageFile=Výber súboru s obrázkom
 SaveDocument=Uložiť stránku
 SaveDocumentAs=Uložiť ako…
 SaveTextAs=Uložiť text ako
 EditMode=Režim úprav
 Preview=Ukážka
 Publish=Publikovať
 PublishPage=Publikovať stránku
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -64,24 +64,18 @@
 <!ENTITY saveAsCmd.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY saveAsCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY publishCmd.label "Publikovať">
 <!ENTITY publishCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY publishCmd.key "S">
 <!ENTITY publishAsCmd.label "Publikovať ako…">
 <!ENTITY publishAsCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY exportToTextCmd.label "Export do textu…">
-<!ENTITY exportToTextCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.label "Uložiť a zmeniť kódovanie">
 <!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.accesskey "k">
-<!ENTITY previewCmd.label "Zobraziť stránku">
-<!ENTITY previewCmd.accesskey "n">
-<!ENTITY sendPageCmd.label "Odoslať stránku">
-<!ENTITY sendPageCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
 <!ENTITY printSetupCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
@@ -112,18 +106,16 @@
 <!ENTITY findPrevCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY findPrevCmd.key "G">
 <!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "K">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.label "Kontrola pravopisu">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.accesskey "p">
 <!ENTITY checkSpellingCmd2.key "P">
-<!ENTITY validateCmd.label "Overiť správnosť kódu HTML">
-<!ENTITY validateCmd.accesskey "v">
 
 <!-- Insert menu items -->
 <!ENTITY insertMenu.label "Vložiť">
 <!ENTITY insertMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY insertLinkCmd.label "Odkaz…">
 <!ENTITY insertLinkCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY insertLinkCmd.key "L">
 <!ENTITY insertAnchorCmd.label "Pomenovaná kotva…">
@@ -328,21 +320,16 @@
 
 <!ENTITY increaseIndent.label "Zväčšiť zarážku">
 <!ENTITY increaseIndent.accesskey "v">
 <!ENTITY increaseIndent.key "]">
 <!ENTITY decreaseIndent.label "Zmenšiť zarážku">
 <!ENTITY decreaseIndent.accesskey "m">
 <!ENTITY decreaseIndent.key "[">
 
-<!ENTITY grid.label "Polohovacia mriežka">
-<!ENTITY grid.accesskey "h">
-
-<!ENTITY pageProperties.label "Titulok a vlastnosti stránky…">
-<!ENTITY pageProperties.accesskey "T">
 <!ENTITY colorsAndBackground.label "Farby stránky a pozadia…">
 <!ENTITY colorsAndBackground.accesskey "b">
 
 <!-- Table Menu -->
 <!ENTITY tableMenu.label "Tabuľka">
 <!ENTITY tableMenu.accesskey "T">
 <!-- Select Submenu -->
 <!ENTITY tableSelectMenu.label "Označiť">
@@ -406,18 +393,16 @@
 <!-- Toolbar-only items -->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Panel Ponuka">
 <!ENTITY formatToolbar.tooltip "Panel Formátovanie">
 <!ENTITY newToolbarCmd.tooltip "Nová prázdna stránka">
 <!ENTITY openToolbarCmd.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openToolbarCmd.tooltip "Otvoriť lokálnu stránku">
 <!ENTITY saveToolbarCmd.tooltip "Uložiť stránku lokálne">
 <!ENTITY publishToolbarCmd.tooltip "Odoslať súbor na vzdialený server">
-<!ENTITY previewToolbarCmd.label "Ukážka">
-<!ENTITY previewToolbarCmd.tooltip "Ukážka stránky ako v prehliadači">
 <!ENTITY printToolbarCmd.label "Tlačiť">
 <!ENTITY printToolbarCmd.tooltip "Tlačiť stránku">
 <!ENTITY findToolbarCmd.label "Hľadať">
 <!ENTITY findToolbarCmd.tooltip "Hľadať text na stránke">
 <!ENTITY spellToolbarCmd.label "Pravopis">
 <!ENTITY spellToolbarCmd.tooltip "Kontrola pravopisu označenej časti alebo celej stránky">
 <!ENTITY imageToolbarCmd.label "Obrázok">
 <!ENTITY imageToolbarCmd.tooltip "Upraviť vlastnosti označeného obrázka alebo vložiť nový">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/am-archiveoptions.dtd
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!-- extracted from am-archiveoptions.xul -->
+
+<!ENTITY dialogTitle.label "Možnosti archivácie">
+<!ENTITY archiveGranularityPrefix.label "Pri archivovaní správy umiestňovať v:">
+<!ENTITY archiveFlat.label "Jednom priečinku">
+<!ENTITY archiveFlat.accesskey "J">
+<!ENTITY archiveYearly.label "Priečinkoch triedených podľa rokov">
+<!ENTITY archiveYearly.accesskey "P">
+<!ENTITY archiveMonthly.label "Priečinkoch triedených podľa mesiacov">
+<!ENTITY archiveMonthly.accesskey "m">
+<!ENTITY keepFolderStructure.label "Zachovať existujúcu štruktúru priečinkov archivovaných správ">
+<!ENTITY keepFolderStructure.accesskey "Z">
+<!ENTITY archiveExample.label "Príklad">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (archiveFolderName.label): this should match the default
+   name for the "Archives" folder -->
+<!ENTITY archiveFolderName.label "Archívy">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (inboxFolderName.label): this should match the default
+   name for the "Inbox" folder -->
+<!ENTITY inboxFolderName.label "Doručená pošta">
--- a/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-copies.dtd
@@ -1,42 +1,46 @@
 <!-- extracted from am-copies.xul -->
 
 <!ENTITY copyAndFolderTitle.label "Kópie a priečinky">
 <!ENTITY sendingPrefix.label "Pri odosielaní správ automaticky:">
 <!ENTITY fccMailFolder.label "Uložiť kópiu do:">
 <!ENTITY fccMailFolder.accesskey "U">
 <!ENTITY fccReplyFollowsParent.label "Umiestniť odpovede v priečinku, v ktorom sa nachádza pôvodná správa">
-<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "m">
+<!ENTITY fccReplyFollowsParent.accesskey "t">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (ccAddress.label): do not translate "Cc" in below line -->
 <!ENTITY ccAddress.label "Odoslať kópiu (CC) na tieto adresy:">
 <!ENTITY ccAddress.accesskey "C">
 <!ENTITY ccAddressList.placeholder "Adresy oddelené čiarkami">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bccAddress.label): do not translate "Bcc" in below line -->
-<!ENTITY bccAddress.label 'Odoslať Skrytú kópiu (BCC) na tieto adresy:'>
+<!ENTITY bccAddress.label "Odoslať Skrytú kópiu (BCC) na tieto adresy:">
 <!ENTITY bccAddress.accesskey "S">
 <!ENTITY bccAddressList.placeholder "Adresy oddelené čiarkami">
 <!ENTITY saveMessageDlg.label "Pri ukladaní správ zobraziť dialógové okno s potvrdením">
 <!ENTITY saveMessageDlg.accesskey "b">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sentFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY sentFolderOn.label "priečinok &quot;Odoslaná pošta&quot; v účte:">
 <!ENTITY sentFolderOn.accesskey "d">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.label "iný priečinok:">
 <!ENTITY sentInOtherFolder.accesskey "n">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (archivesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
+<!ENTITY archivesTitle.label "Archivovanie správ">
+<!ENTITY keepArchives.label "Archívne správy ukladať do:">
+<!ENTITY keepArchives.accesskey "h">
+<!ENTITY archiveHierarchyButton.label "Možnosti archivácie…">
+<!ENTITY archiveHierarchyButton.accesskey "M">
+<!ENTITY archivesFolderOn.label "priečinok &quot;Archívy&quot; v účte:">
+<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "o">
+<!ENTITY archiveInOtherFolder.label "iný priečinok:">
+<!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "r">
+<!ENTITY specialFolders.label "Návrhy a šablóny">
+<!ENTITY keepDrafts.label "Návrhy správ ukladať do:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (draftsFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY draftsFolderOn.label "priečinok &quot;Návrhy&quot; v účte:">
 <!ENTITY draftsFolderOn.accesskey "v">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.label "iný priečinok:">
 <!ENTITY draftInOtherFolder.accesskey "k">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (archivesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
-<!ENTITY archivesFolderOn.label "priečinok &quot;Archívy&quot; v účte:">
-<!ENTITY archivesFolderOn.accesskey "o">
-<!ENTITY archiveInOtherFolder.label "iný priečinok:">
-<!ENTITY archiveInOtherFolder.accesskey "r">
+<!ENTITY keepTemplates.label "Šablóny správ ukladať do:">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (templatesFolderOn.label): OK to translate this, bug #57440 -->
 <!ENTITY templatesFolderOn.label "priečinok &quot;Šablóny&quot; v účte:">
 <!ENTITY templatesFolderOn.accesskey "a">
 <!ENTITY templateInOtherFolder.label "iný priečinok:">
 <!ENTITY templateInOtherFolder.accesskey "e">
-<!ENTITY specialFoldersTitle.label "Návrhy, šablóny a archívy">
-<!ENTITY keepDrafts.label "Návrhy správ ukladať do:">
-<!ENTITY keepArchives.label "Archívne správy ukladať do:">
-<!ENTITY keepTempltes.label "Šablóny správ ukladať do:">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -34,17 +34,17 @@
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Uložiť ako">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Súbor">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.key "s">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.label "Šablóna">
 <!ENTITY saveAsTemplateCmd.accesskey "b">
-<!ENTITY getNewMsgCmd.key "t">
+<!ENTITY getNewMsgCmd.key "d">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.label "Prijať nové správy pre">
 <!ENTITY getNewMsgForCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.label "Všetky účty">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmdPopupMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.label "Aktuálny účet">
 <!ENTITY getNewMsgCurrentAccountCmdPopupMenu.accesskey "A">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.label "Prijať ďalších 500 správ">
 <!ENTITY getNextNMsgCmd.accesskey "i">
@@ -516,17 +516,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY tagButton.label "Popis">
 <!ENTITY compactButton.label "Vykonať údržbu">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips-->
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Pokročilé hľadanie v správach">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Prijať nové správy">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Prijať všetky nové správy">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.accesskey "P">
-<!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "t">
+<!ENTITY getAllNewMsgCmd.key "d">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Napísať novú správu">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Odpovedať na správu">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Odpovedať odosielateľovi a všetkým adresátom">
 <!ENTITY replyListButton.tooltip "Odpovedať členom rozosielacieho zoznamu">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Odoslať označenú správu ďalej">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Uložiť označenú správu do súboru">
 <!ENTITY archiveButton.tooltip "Presunúť označené správy do archívu">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Presunúť sa na nasledujúcu neprečítanú správu">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -346,16 +346,21 @@ detachAttachments=Nasledovné prílohy boli úspešne uložené a teraz budú natrvalo odstránené z tejto správy:\n%S\nTáto akcia sa nedá vrátiť späť. Naozaj chcete pokračovať?
 deleteAttachmentFailure=Vybrané prílohy sa nepodarilo odstrániť.
 emptyAttachment=Táto príloha sa javí ako prázdna.\nProsím, overte túto skutočnosť s osobou, ktoré odoslala túto správu.\nNiektoré firemné brány firewall alebo antivírusové programy znehodnocujú e-mailové prílohy.
 
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 number of attachments
 attachmentCount=#1 príloha;#1 prílohy;#1 príloh
 
+# LOCALIZATION NOTE (attachmentNameAndSize): This is the format for a single
+# item in the attachment list. %1$S is the attachment's filename, and %2$S is
+# the attachment's size
+attachmentNameAndSize=%1$S (%2$S)
+
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentCountAndName): This is the format for the
 # attachment header when a message has only one attachment. %1$S is the
 # attachment count, and %2$S is the attachment's filename.
 attachmentCountAndName=%1$S: %2$S
 
 # This is the format for prepending accesskeys to the
 # each of the attachments in the file|attachments menu:
 #  ie: 1 file.txt
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -297,16 +297,21 @@ messageAttachmentSafeName=Priložená správa
 ## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
 partAttachmentSafeName=Časť priloženej správy
 
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 number of attachments
 attachmentCount=#1 príloha;#1 prílohy;#1 príloh
 
+# LOCALIZATION NOTE (attachmentNameAndSize): This is the format for a single
+# item in the attachment list. %1$S is the attachment's filename, and %2$S is
+# the attachment's size
+attachmentNameAndSize=%1$S (%2$S)
+
 ## String used by the Initialization Error dialog
 initErrorDlogTitle=Vytvorenie správy
 initErrorDlgMessage=Nastala chyba pri otváraní okna pre napísanie správy. Skúste to znova.
 
 ## Strings used by Save as Draft/Template dialog
 SaveDialogTitle=Uloženie správy
 ## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is folder name, %2$S is host name
 SaveDialogMsg=Vaša správa bola uložená do priečinka %1$S servera %2$S.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -195,16 +195,19 @@
 <!ENTITY attachButton.tooltip "Priložiť súbor">
 <!ENTITY spellingButton.tooltip "Skontrolovať pravopis označeného textu alebo celej stránky">
 <!ENTITY saveButton.tooltip "Uložiť túto správu">
 <!ENTITY cutButton.tooltip "Vystrihnúť">
 <!ENTITY copyButton.tooltip "Kopírovať">
 <!ENTITY pasteButton.tooltip "Prilepiť">
 
 <!-- Headers -->
+<!--LOCALIZATION NOTE headersSpace.style is for aligning the From:, To: and
+  Subject: rows. It should be larger than the largest Header label -->
+<!ENTITY headersSpace.style "width: 11em;">
 <!ENTITY fromAddr.label "Od:">
 <!ENTITY fromAddr.accesskey "O">
 <!ENTITY toAddr.label "Komu:">
 <!ENTITY ccAddr.label "Kópia:">
 <!ENTITY bccAddr.label "Skrytá kópia:">
 <!ENTITY replyAddr.label "Odpovedať na:">
 <!ENTITY newsgroupsAddr.label "Diskusná skupina:">
 <!ENTITY followupAddr.label "Pokračovať na:">
--- a/mail/chrome/messenger/mime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/mime.properties
@@ -66,17 +66,16 @@ 1004=Znovu odoslané - od
 # Resent-To
 ## @name MIME_MHTML_RESENT_TO
 ## @loc
 1005=Znovu odoslané - komu
 
 # Resent-CC
 ## @name MIME_MHTML_RESENT_CC
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1006): Do not translate "CC" below.
 1006=Znovu odoslané - kópia
 
 # Date
 ## @name MIME_MHTML_DATE
 ## @loc
 1007=Dátum
 
 # Sender
@@ -102,17 +101,16 @@ 1011=Organizácia
 # To
 ## @name MIME_MHTML_TO
 ## @loc
 1012=Pre
 
 # CC
 ## @name MIME_MHTML_CC
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1013): Do not translate "CC" below.
 1013=Kópia
 
 # Newsgroups
 ## @name MIME_MHTML_NEWSGROUPS
 ## @loc
 1014=Diskusné skupiny
 
 # Followup-To
--- a/mail/chrome/messenger/mimeheader.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/mimeheader.properties
@@ -33,23 +33,20 @@
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #
 # The following are used by libmime for header display in XML & HTML
 #
 TO=Komu
-# LOCALIZATION NOTE (BCC); DONT_TRANSLATE
 BCC=Skrytá kópia
-# LOCALIZATION NOTE (CC); DONT_TRANSLATE
 CC=Kópia
 DATE=Dátum
 DISTRIBUTION=Distribúcia
-# LOCALIZATION NOTE (FCC); DONT_TRANSLATE
 FCC=Kópia v súbore
 FOLLOWUP-TO=Pokračovať na
 FROM=Od
 STATUS=Stav
 LINES=Riadky
 MESSAGE-ID=ID správy
 MIME-VERSION=Verzia MIME
 NEWSGROUPS=Skupiny
@@ -57,15 +54,14 @@ ORGANIZATION=Organizácia
 REFERENCES=Referencie
 REPLY-TO=Odpoveď na
 RESENT-COMMENTS=Znovu odoslané - komentár
 RESENT-DATE=Znovu odoslané - dátum
 RESENT-FROM=Znovu odoslané - od
 RESENT-MESSAGE-ID=ID znovu odoslanej správy
 RESENT-SENDER=Znovu odoslané - kým
 RESENT-TO=Znovu odoslané - komu
-# LOCALIZATION NOTE (RESENT-CC); Do not translate "CC"
 RESENT-CC=Znovu odoslané - kópia
 SENDER=Odosielateľ
 SUBJECT=Predmet
 APPROVED-BY=Schválený
 USER-AGENT=Program
 FILENAME=Názov súboru
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/vcard.properties
+++ /dev/null
@@ -1,355 +0,0 @@
-# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
-# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
-#
-# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
-# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-# the License. You may obtain a copy of the License at
-# http://www.mozilla.org/MPL/
-#
-# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
-# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
-# for the specific language governing rights and limitations under the
-# License.
-#
-# The Original Code is mozilla.org code.
-#
-# The Initial Developer of the Original Code is
-# Netscape Communications Corporation.
-# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 1998
-# the Initial Developer. All Rights Reserved.
-#
-# Contributor(s):
-#
-# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
-# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
-# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
-# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
-# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
-# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
-# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
-# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
-# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
-# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
-# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
-#
-# ***** END LICENSE BLOCK *****
-
-#
-# The following are used by the vcard content type handler to
-# to emit header display in HTML
-#
-
-# Out of memory
-## @name VCARD_OUT_OF_MEMORY
-## @loc None
--1000=Nedostatok pamäte.
-
-# VCARD_LDAP_REGION
-## @name VCARD_LDAP_REGION
-## @loc None
-1001=Štát
-
-# VCARD_LDAP_DOM_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_DOM_TYPE
-## @loc None
-1002=Domáci
-
-# VCARD_LDAP_INTL_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_INTL_TYPE
-## @loc None
-1003=Medzinárodný
-
-# VCARD_LDAP_POSTAL_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_POSTAL_TYPE
-## @loc None
-1004=PSČ
-
-# VCARD_LDAP_PARCEL_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_PARCEL_TYPE
-## @loc None
-1005=Pozemok
-
-# VCARD_LDAP_WORK_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_WORK_TYPE
-## @loc None
-1006=Zamestnanie
-
-# VCARD_LDAP_HOME_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_HOME_TYPE
-## @loc None
-1007=Domov
-
-# VCARD_LDAP_PREF_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_PREF_TYPE
-## @loc None
-1008=Preferovaný
-
-# VCARD_LDAP_VOICE_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_VOICE_TYPE
-## @loc None
-1009=Hlas
-
-# VCARD_LDAP_FAX_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_FAX_TYPE
-## @loc None
-1010=Fax
-
-# VCARD_LDAP_MSG_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_MSG_TYPE
-## @loc None
-1011=Správa
-
-# VCARD_LDAP_CELL_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_CELL_TYPE
-## @loc None
-1012=Mobil
-
-# VCARD_LDAP_PAGER_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_PAGER_TYPE
-## @loc None
-1013=Pager
-
-# VCARD_LDAP_BBS_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_BBS_TYPE
-## @loc None
-1014=BBS
-
-# VCARD_LDAP_MODEM_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_MODEM_TYPE
-## @loc None
-1015=Modem
-
-# VCARD_LDAP_CAR_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_CAR_TYPE
-## @loc None
-1016=Auto
-
-# VCARD_LDAP_ISDN_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_ISDN_TYPE
-## @loc None
-1017=ISDN
-
-# VCARD_LDAP_VIDEO_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_VIDEO_TYPE
-## @loc None
-1018=Video
-
-# VCARD_LDAP_AOL_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_AOL_TYPE
-## @loc None
-1019=AOL
-
-# VCARD_LDAP_APPLELINK_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_APPLELINK_TYPE
-## @loc None
-1020=Applelink
-
-# VCARD_LDAP_ATTMAIL_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_ATTMAIL_TYPE
-## @loc None
-1021=AT&T Mail
-
-# VCARD_LDAP_CSI_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_CSI_TYPE
-## @loc None
-1022=Compuserve
-
-# VCARD_LDAP_EWORLD_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_EWORLD_TYPE
-## @loc None
-1023=eWorld
-
-# VCARD_LDAP_INTERNET_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_INTERNET_TYPE
-## @loc None
-1024=Internet
-
-# VCARD_LDAP_IBMMAIL_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_IBMMAIL_TYPE
-## @loc None
-1025=IBM Mail
-
-# VCARD_LDAP_MCIMAIL_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_MCIMAIL_TYPE
-## @loc None
-1026=MCI Mail
-
-# VCARD_LDAP_POWERSHARE_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_POWERSHARE_TYPE
-## @loc None
-1027=Powershare
-
-# VCARD_LDAP_PRODIGY_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_PRODIGY_TYPE
-## @loc None
-1028=Prodigy
-
-# VCARD_LDAP_TLX_TYPE
-## @name VCARD_LDAP_TLX_TYPE
-## @loc None
-1029=Telex
-
-# VCARD_LDAP_MIDDLE_NAME
-## @name VCARD_LDAP_MIDDLE_NAME
-## @loc None
-1030=Ďalšie meno
-
-# VCARD_LDAP_NAME_PREFIX
-## @name VCARD_LDAP_NAME_PREFIX
-## @loc None
-1031=Predpona
-
-# VCARD_LDAP_NAME_SUFFIX
-## @name VCARD_LDAP_NAME_SUFFIX
-## @loc None
-1032=Prípona
-
-# VCARD_LDAP_TZ
-## @name VCARD_LDAP_TZ
-## @loc None
-1033=Časová zóna
-
-# VCARD_LDAP_GEO
-## @name VCARD_LDAP_GEO
-## @loc None
-1034=Geografická pozícia
-
-# VCARD_LDAP_SOUND
-## @name VCARD_LDAP_SOUND
-## @loc None
-1035=Zvuk
-
-# VCARD_LDAP_REVISION
-## @name VCARD_LDAP_REVISION
-## @loc None
-1036=Revízia
-
-# VCARD_LDAP_VERSION
-## @name VCARD_LDAP_VERSION
-## @loc None
-1037=Verzia
-
-# VCARD_LDAP_KEY
-## @name VCARD_LDAP_KEY
-## @loc None
-1038=Verejný kľúč
-
-# VCARD_LDAP_LOGO
-## @name VCARD_LDAP_LOGO
-## @loc None
-1039=Logo
-
-# VCARD_LDAP_BIRTHDAY
-## @name VCARD_LDAP_BIRTHDAY
-## @loc None
-1040=Deň narodenia
-
-# VCARD_LDAP_X400
-## @name VCARD_LDAP_X400
-## @loc None
-1041=X400
-
-# VCARD_LDAP_ADDRESS
-## @name VCARD_LDAP_ADDRESS
-## @loc None
-1042=Adresa
-
-# VCARD_LDAP_LABEL
-## @name VCARD_LDAP_LABEL
-## @loc None
-1043=Menovka
-
-# VCARD_LDAP_MAILER
-## @name VCARD_LDAP_MAILER
-## @loc None
-1044=Poštový program
-
-# VCARD_LDAP_ROLE
-## @name VCARD_LDAP_ROLE
-## @loc None
-1045=Rola
-
-# VCARD_LDAP_UPDATEURL
-## @name VCARD_LDAP_UPDATEURL
-## @loc None
-1046=Aktualizovať z
-
-# VCARD_LDAP_COOLTALKADDRESS
-## @name VCARD_LDAP_COOLTALKADDRESS
-## @loc None
-1047=Konferenčná adresa
-
-# VCARD_LDAP_USEHTML
-## @name VCARD_LDAP_USEHTML
-## @loc None
-1048=Pošta HTML
-
-# VCARD_MSG_ADD_TO_ADDR_BOOK
-## @name VCARD_MSG_ADD_TO_ADDR_BOOK
-## @loc None
-1049=Pridať do Osobného adresára
-
-# VCARD_ADDR_ADDINFO
-## @name VCARD_ADDR_ADDINFO
-## @loc None
-1050=Ďalšie informácie:
-
-# VCARD_ADDR_VIEW_COMPLETE_VCARD
-## @name VCARD_ADDR_VIEW_COMPLETE_VCARD
-## @loc None
-1051=Zobraziť úplnú vizitku
-
-# VCARD_ADDR_VIEW_CONDENSED_VCARD
-## @name VCARD_ADDR_VIEW_CONDENSED_VCARD
-## @loc None
-1052=Zobraziť skrátenú vizitku
-
-# VCARD_ADDR_CONFINFO
-## @name VCARD_ADDR_CONFINFO
-## @loc None
-1053=Konferenčná adresa
-
-# VCARD_ADDR_DEFAULT_DLS
-## @name VCARD_ADDR_DEFAULT_DLS
-## @loc None
-1054=Predvolený adresárový server
-
-# VCARD_ADDR_SPECIFIC_DLS
-## @name VCARD_ADDR_SPECIFIC_DLS
-## @loc None
-1055=Špecifický adresárový server
-
-# VCARD_ADDR_HOSTNAMEIP
-## @name VCARD_ADDR_HOSTNAMEIP
-## @loc None
-1056=Počítač alebo adresa IP
-
-# VCARD_LDAP_PHONE_NUMBER
-## @name VCARD_LDAP_PHONE_NUMBER
-## @loc None
-1057=Telefónne číslo
-
-# VCARD_LDAP_PHOTOGRAPH
-## @name VCARD_LDAP_PHOTOGRAPH
-## @loc None
-1058=Foto
-
-# VCARD_LDAP_EMAIL_ADDRESS
-## @name VCARD_LDAP_EMAIL_ADDRESS
-## @loc None
-1059=E-mail
-
-# VCARD_LDAP_SURNAME
-## @name VCARD_LDAP_SURNAME
-## @loc None
-1060=Priezvisko
-
-# VCARD_LDAP_GIVEN_NAME
-## @name VCARD_LDAP_GIVEN_NAME
-## @loc None
-1061=Krstné meno
-
-# VCARD_LDAP_SECRETARY
-## @name VCARD_LDAP_SECRETARY
-## @loc None
-1062=Asistent
--- a/mail/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mail/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -163,8 +163,11 @@ button is included here (instead of netE
 functionality specific to thunderbird. -->
 
 <!ENTITY securityOverride.warningContent "
 <p>Výnimku by ste nemali pridávať v prípade, že používate internetové pripojenie, ktorému úplne neveríte, alebo sa toto upozornenie predtým neobjavovalo.</p>
 
 <button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
 <button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
 ">
+
+<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
+<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">