update CALENDAR_1_7_BUILD1 CALENDAR_1_7_RELEASE CALENDAR_1_7b1_BUILD1 CALENDAR_1_7b1_RELEASE CALENDAR_1_7b2_BUILD1 CALENDAR_1_7b2_RELEASE CALENDAR_1_7b3_BUILD1 CALENDAR_1_7b3_RELEASE FENNEC_15_0b1_BUILD1 FENNEC_15_0b1_BUILD2 FENNEC_15_0b1_RELEASE FENNEC_15_0b2_BUILD1 FENNEC_15_0b2_RELEASE FENNEC_15_0b3_BUILD1 FENNEC_15_0b3_RELEASE FENNEC_15_0b4_BUILD1 FENNEC_15_0b4_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 07 Jun 2012 22:23:38 +0200
changeset 688 4766ea2cee27923c2b9f555405a03d4b99332c74
parent 687 310fdda92d444e9b493c1b40a5cfbff9468262dc
child 689 d75512ebad3cd170141c4b0f9ed7a4255dd8adab
child 691 b5ff5764b54fb39c11680eff54a4bbc4dc7ab3e0
child 694 bf3690708297823ac6b184d3f7dfef45b1dbf56e
child 695 6e73163a65f1b20db480d68f3f72f497771015fb
child 701 213046997481bead24311ed311a5988f5d05d3dd
child 705 f6917f96cb1562543921911497c2b94ce9b27dfa
child 707 b4c1f22a313ebff8ffc852dc17850df41806524e
child 710 ed5578e85756a530cb01d6fc8db3f28ad0b5f3be
child 716 be2d2ee0a5837764b09f6a0fdf734fa0a344987f
child 729 63caa8030ab64f8b5e9b64124fcfaa82f6fea072
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger/featureConfigurator.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,99 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-   - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-   - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.title): Title for the Migration Assistant page. It should match featureConfiguratorCmd.label in baseMenuOverlay.dtd -->
-<!ENTITY featureConfigurator.title "Asistent pri prechode na novú verziu">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.heading1): Heading for the page -->
-<!ENTITY featureConfigurator.heading1 "Nové funkcie programu &brandShortName;, o ktorých by ste mali vedieť">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para.1): The tone of this paragraph is important: we tried for a tone that promotes the new features (which we believe are good and worth users learning about), but also emphasizing that we think it's important to preserve user choice. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.para.1 "Táto nová verzia programu &brandShortName; obsahuje množstvo nových funkcií, na ktoré sme hrdí, a o ktorých si myslíme, že sa budú väčšine ľudí páčiť. Keďže sú však potreby a chute ľudí rôzne, môžete si &brandShortName; jednoducho nastaviť podľa seba.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.para.2): This paragraph explains that this page is active (the buttons change the UI), and that they can get back to it if they change their mind later.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.para.2 "Túto stránku môžete využiť na konfiguráciu nových nastavení. Neskôr sa sem môžete kedykoľvek vrátiť kliknutím na položku Asistent pri prechode na novú verziu v hlavnej ponuke Pomocník.">
-
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.heading "Nový panel s hlavičkou správy">
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.new "Ovládacie tlačidlá v hlavičke správy">
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.new.status.explanation "Čistý panel nástrojov so všetkými tlačidlami pre ovládanie správy na dosah.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.toolbar.original): The word 'original' is chosen deliberately to be neutral, vs. 'old' which in English at least had a negative connotation.-->
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.original "Ponechať tlačidlá na pôvodnom paneli nástrojov">
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbar.original.status.explanation "Ponechá vlastné tlačidlá pridané na panel spolu so všetkými tlačidlami pre ovládanie správy.">
-
-<!ENTITY featureConfigurator.toolbarBenefits.para "Tlačidlá slúžiace na vykonanie akcií so správami, ako napr. Odpovedať alebo Odoslať ďalej, boli presunuté z panela nástrojov na panel hlavičky správy. Týmto sú tlačidlá priamo prepojené so správou, vďaka čomu ostáva na paneli nástrojov viac miesta pre vyhľadávanie či doplnky.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.addOn.downloading): The text to display while downloading the addon. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.addOn.downloading "Preberá sa…">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.addOn.installing): The text to display while installing the addon. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.addOn.installing "Inštaluje sa…">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.addOn.installed): The text to display after the user installs the addon from the configurator. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.addOn.installed "Nainštalované">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.addOn.failure): The text to display when there is a problem installing the addon. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.addOn.failure "Pri inštalácii tohto rozšírenia sa vyskytol problém!">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.addOn.alreadyInstalled): The label to display when the addon is already installed. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.addOn.alreadyInstalled "Toto rozšírenie je už nainštalované.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.collapsedHeaders.heading): The heading for the Compact Header page. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.heading "Zobrazenie Úsporná hlavička">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.collapsedHeaders.para.weak): The paragraph to display if the user hadn't previously used the collapsed headers feature. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.para.weak "Zobrazenie Úsporná hlavička správy bolo presunuté do samostatného rozšírenia, kde získalo viac pozornosti a možností.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.collapsedHeaders.para.strong): The paragraph to display if the user had previously used the collapsed headers feature. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.para.strong "Všimli sme si, že ste používali úsporné zobrazenie hlavičky správy. Táto funkcia bola presunutá do samostatného rozšírenia. Ak ju chcete naďalej využívať, nainštalujte si toto rozšírenie.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.collapsedHeaders.install): The text for the button that will install the Compact Headers addon. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.collapsedHeaders.install "Nainštalovať doplnok Compact Header…">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.folderColumns.heading): The heading for the Folder Columns page. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.folderColumns.heading "Pokročilé stĺpce priečinkov">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.folderColumns.para.weak): The paragraph to display if the user hadn't previously used the folder columns feature. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.folderColumns.para.weak "Rozšírenie Extra Folder Columns nahradzuje funkciu, ktorá bola predtým pokročilým nastavením programu. Ak chcete mať možnosť vidieť presný počet správ a obsadené miesto na disku pre každý priečinok, nainštalujte si toto rozšírenie.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.folderColumns.para.strong): The paragraph to display if the user had previously used the folder columns feature. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.folderColumns.para.strong "Všimli sme si, že ste predtým používali funkciu Pokročilé stĺpce priečinkov. Táto funkcia bola presunutá do samostatného rozšírenia a preto vám odporúčame si ho nainštalovať.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.folderColumns.install): The text for the button that will install the Extra Folder Columns addon. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.folderColumns.install "Nainštalovať doplnok Extra Columns…">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.heading): The heading for the Disk space page. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.heading "Miesto na disku">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.para): The paragraph that explains why the user would want to turn on autosync. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.para "Táto verzia programu &brandShortName; prichádza s novou a vylepšenou funkciou vyhľadávania. Aby ste mohli toto vyhľadávanie využívať, vaše e-mailové správy musia byť synchronizované.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.on): The label for the radio button for synchronizing all the accounts. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.on "Synchronizovať">
-<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.on.explanation "Správy sa budú načítavať rýchlejšie a výsledky vyhľadávania budú presnejšie.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.off): The label for the radio button that will synchronize none of the accounts. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.off "Nesynchronizovať">
-<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.off.explanation "Výsledkom je pomalšie načítavanie správ a nekompletné výsledky vyhľadávania.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.autoSync.some): The label for the radio button that will let you customize the synchronize for each account. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.some "Synchronizovať podľa účtov">
-<!ENTITY featureConfigurator.autoSync.some.explanation "Prispôsobte si synchronizáciu podľa účtov a priečinkov.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.diskSpace.currentSize): The label for the current amount of disk space your accounts are consuming. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.diskSpace.currentSize "Celkové využité miesto pre vaše poštové priečinky:">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.diskSpace.freeSpace): The label for the current amount of free space available on your hard disk. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.diskSpace.freeSpace "Voľné miesto:">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.diskSpace.requireSpace): The label for the required amount of free space to synchronize all of your IMAP accounts. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.diskSpace.requireSpace "Požadované:">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (featureConfigurator.diskSpace.warning): The label shown when your estimated available hard disk space if you chose autosync would be less than 50MB or if we estimate turning on autosync would use more than 50% of your free space. -->
-<!ENTITY featureConfigurator.diskSpace.warning "Máte nedostatok voľného miesta!">
-
-
-<!ENTITY featureConfigurator.previousButton "Naspäť">
-<!ENTITY featureConfigurator.nextButton "Ďalej">
-<!ENTITY featureConfigurator.closeButton "Zavrieť">