update
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 27 Feb 2010 18:27:09 +0100
changeset 86 4422e9e8b0245f794d4c38b99a145723b90ca55f
parent 85 5b870600f044acd21e9114723c5508067182f0d2
child 87 f731b75339792fe3e0f35762ca1fbcb322147763
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
dom/chrome/layout/css.properties
mail/chrome/messenger/activity.properties
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/preferences.dtd
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
toolkit/chrome/global/filepicker.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -17,17 +17,17 @@ contextMenuSearchText=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
 contextMenuSearchText.accesskey=V
 
 blockImages=Blokovať obrázky z %S
 
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Názov priečinka]
 
-xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) v inštalácii softvéru, aby ochránil váš počítač.
+xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
 xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 # Accessibility Note:
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
 # See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
 xpinstallPromptAllowButton.accesskey=v
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru je vypnutá vašim systémovým administrátorom.
 xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
@@ -153,17 +153,16 @@ offlineApps.notNowAccessKey=T
 
 offlineApps.usage=Táto webová stránka (%S) využíva viac ako %S MB údajov vo vašom počítači.
 offlineApps.manageUsage=Zobraziť nastavenie
 offlineApps.manageUsageAccessKey=Z
 
 identity.identified.verifier=Overil ju %S
 identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku.
 identity.identified.state_and_country=%S, %S
-identity.identified.title_with_country=%S (%S)
 
 identity.encrypted=Pripojenie k tejto stránke je z dôvodu ochrany pred sledovaním zabezpečené.
 identity.unencrypted=Pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené.
 identity.mixed_content=Pripojenie k tejto stránke je len čiastočne zabezpečené a neochraňuje tak pred možným sledovaním.
 
 identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite.
 
 identity.ownerUnknown2=(neznámy)
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -61,16 +61,30 @@
 <!ENTITY newevent.status.confirmed.accesskey "P" >
 <!ENTITY newevent.status.needsaction.label  "Vyžaduje akciu" >
 <!ENTITY newevent.status.inprogress.label   "Prebieha" >
 <!ENTITY newevent.status.completed.label   "Dokončená" >
 
 <!-- The following entity is for New Task dialog only -->
 <!ENTITY newtodo.percentcomplete.label   "&#37; hotovo">
 
+<!-- Keyboard Shortcuts -->
+<!ENTITY event.dialog.new.event.key        "E">
+<!ENTITY event.dialog.new.message.key       "M">
+<!ENTITY event.dialog.close.key          "W">
+<!ENTITY event.dialog.save.key          "S">
+<!ENTITY event.dialog.delete.key         "D">
+<!ENTITY event.dialog.print.key          "P">
+<!ENTITY event.dialog.undo.key          "Z">
+<!ENTITY event.dialog.redo.key          "Y">
+<!ENTITY event.dialog.cut.key           "X">
+<!ENTITY event.dialog.copy.key          "C">
+<!ENTITY event.dialog.paste.key          "V">
+<!ENTITY event.dialog.select.all.key       "A">
+
 <!-- Menubar -->
 <!ENTITY event.menu.file.label              "Súbor">
 <!ENTITY event.menu.file.accesskey            "S">
 <!ENTITY event.menu.file.new.label            "Nová">
 <!ENTITY event.menu.file.new.accesskey          "o">
 <!ENTITY event.menu.file.new.event.label         "Udalosť">
 <!ENTITY event.menu.file.new.event.accesskey       "U">
 <!ENTITY event.menu.file.new.message.label        "Správa">
@@ -206,16 +220,17 @@
 <!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.label     "Odstrániť všetky" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.accesskey   "v" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.label     "Pripojiť webovú stránku…" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.accesskey   "w" >
 <!ENTITY event.url.label                 "Súvisiaci odkaz:" >
 <!ENTITY event.priority2.label              "Priorita:">
 
 <!ENTITY event.reminder.none.label            "Nepripomínať " >
+<!ENTITY event.reminder.0minutes.before.label       "0 minút pred" >
 <!ENTITY event.reminder.5minutes.before.label       "5 minút pred" >
 <!ENTITY event.reminder.10minutes.before.label      "10 minút pred" >
 <!ENTITY event.reminder.15minutes.before.label      "15 minút pred" >
 <!ENTITY event.reminder.30minutes.before.label      "30 minút pred" >
 <!ENTITY event.reminder.45minutes.before.label      "45 minút pred" >
 <!ENTITY event.reminder.1hour.before.label        "1 hodinu pred" >
 <!ENTITY event.reminder.2hours.before.label        "2 hodiny pred" >
 <!ENTITY event.reminder.5hours.before.label        "5 hodín pred" >
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
@@ -340,8 +340,42 @@ monthlyOrder=%1$S %2$S
 # If you don't need %2$S in your locale - please put this on the third place.
 yearlyOrder=%1$S %3$S %2$S
 
 # Edit recurrence window -> Recurrence pattern -> Repeat yearly
 # %1$S - ordinal with article, %2$S - weekday, %3$S - of, %4$S - month
 # e.g. "the First Saturday of September"
 # If you don't need %3$S in your locale - please put this on the third place.
 yearlyOrder2=%1$S %2$S %4$S %3$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (pluralForWeekdays):
+# This string allows to set the use of weekdays nouns in plural form for
+# languages that need them in sentences like "every Monday" or "every Sunday
+# of March" etc.
+# Rule strings involved by this setting are:
+# - weeklyNthOn  (only the first part) e.g. "every Sunday"
+# - monthlyEveryOfEvery
+#   e.g. "every Monday of every month;every Monday every 2 months"
+# - yearlyOnEveryNthOfNth
+#   e.g. "every Friday of March;every 2 years on every Friday of March"
+# In your local write:
+# "true"  if sentences like those above need weekday in plural form;
+# "false"  if sentences like those above don't need weekday in plural form;
+pluralForWeekdays=false
+
+# LOCALIZATION NOTE (repeatDetailsDayxxxPlural):
+# Edit recurrence window -> Recurrence details link on Event/Task dialog window
+# Weekdays in plural form used inside sentences like "every Monday" or
+# "every Sunday of May" etc. for languages that need them.
+# These plurals will be used inside the following rule strings only if string
+# 'pluralForWeekdays' (see above) is set to "true":
+# - weeklyNthOn  (only the first part) e.g. "every Sunday"
+# - monthlyEveryOfEvery
+#   e.g. "every Monday of every month;every Monday every 2 months"
+# - yearlyOnEveryNthOfNth
+#   e.g. "every Friday of March;every 2 years on every Friday of March"
+repeatDetailsDay1Plural=nedeľu
+repeatDetailsDay2Plural=pondelok
+repeatDetailsDay3Plural=utorok
+repeatDetailsDay4Plural=stredu
+repeatDetailsDay5Plural=štvrtok
+repeatDetailsDay6Plural=piatok
+repeatDetailsDay7Plural=sobotu
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -152,30 +152,32 @@ tooNewSchemaButtonRestart=Reštartovať %1$S
 # LOCALIZATION NOTE (tooNewSchemaButtonQuit):
 #  %1$S will be replaced with the name of the host application 'Calendar'
 tooNewSchemaButtonQuit=Ukončiť %1$S
 
 # List of events or todos (unifinder)
 eventUntitled=Bez názvu
 
 # Tooltips of events or todos
-tooltipTitle  =Názov:
-tooltipLocation =Miesto konania:
+tooltipTitle=Názov:
+tooltipLocation=Miesto konania:
 # event date, usually an interval, such as
 # Date: 7:00--8:00 Thu 9 Oct 2011
 # Date: Thu 9 Oct 2000 -- Fri 10 Oct 2000
-tooltipDate   =Dátum:
+tooltipDate=Dátum:
+# event calendar name
+tooltipCalName=Názov kalendára:
 # event status: tentative, confirmed, cancelled
-tooltipStatus  =Stav:
+tooltipStatus=Stav:
 # task/todo fields
 # start date time, due date time, task priority number, completed date time
-tooltipStart  =Začiatok:
-tooltipDue   =Splniť do:
-tooltipPriority =Priorita:
-tooltipPercent =% hotovo:
+tooltipStart=Začiatok:
+tooltipDue=Splniť do:
+tooltipPriority=Priorita:
+tooltipPercent=% hotovo:
 tooltipCompleted=Dokončené:
 
 #File commands and dialogs
 New=Nový
 Open=Otvoriť
 filepickerTitleImport=Importovanie
 filepickerTitleExport=Exportovanie
 
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -46,21 +46,22 @@ PEValueParsingError=Chyba pri spracovaní hodnoty pre '%1$S'.
 PEExpectEndValue=Očakávané ukončenie hodnoty, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESkipAtRuleEOF=koniec neznámeho @-pravidla
 PEUnknownAtRule=Neznáme @-pravidlo alebo chyba pri analýze @-pravidla '%1$S'.
 PECharsetRuleEOF=reťazec kódovania v pravidle @charset
 PECharsetRuleNotString=Očakávaný reťazec, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEGatherMediaEOF=koniec zoznamu médií v pravidle @import alebo @media
 PEGatherMediaNotComma=Očakávaný znak ',' v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEGatherMediaNotIdent=Očakávaný identifikátor v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
-PEImportNotURI=Očakávaná URI v pravidle @import, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PEImportNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @import, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PEImportBadURI=Neplatný identifikátor URI v pravidle @import: '%1$S'.
 PEImportUnexpected=Nájdený neočakávaný reťazec '%1$S' v @import.
 PEGroupRuleEOF=koniec pravidla @media / @-moz-document
 PEMozDocRuleBadFunc=Očakávané url(), url-prefix() alebo domain() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
-PEMozDocRuleNotURI=Očakávané URI v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PEMozDocRuleNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAtNSPrefixEOF=prefix priestoru názvov v pravidle @namespace
 PEAtNSURIEOF=priestor názvov URI v pravidle @namespace
 PEAtNSUnexpected=Neočakávaný token v @namespace: '%1$S'.
 PESkipDeclBraceEOF=uzatváracieho znaku } deklaračného bloku
 PESkipRSBraceEOF=uzatváracieho znaku } neplatných pravidiel
 PEBadSelectorRSIgnored=Pravidlá ignorované kvôli nesprávnemu selektoru.
 PESelectorListExtraEOF=',' alebo '{'
 PESelectorListExtra=Očakávané ',' alebo '{', ale bolo nájdené '%1$S'.
--- a/mail/chrome/messenger/activity.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/activity.properties
@@ -39,16 +39,24 @@ autosyncProcessDisplayText=Aktualizuje sa priečinok %S
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncEventDisplayText): %S will be replaced by the account name
 autosyncEventDisplayText=Aktualizovaný účet %S
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncEventStatusText): %S will be replaced by total number of downloaded messages
 autosyncEventStatusText=Celkový počet prevzatých správ: %S
 autosyncEventStatusTextNoMsgs=Neboli prevzaté žiadne správy
 # LOCALIZATION NOTE (autosyncContextDisplayText): %S will be replaced by the account name
 autosyncContextDisplayText=Synchronizuje sa: %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (pop3ProcessDisplayText): %S will be replaced by the account name
+pop3EventStartDisplayText=Kontrolujú sa nové správy na účte %S
+# LOCALIZATION NOTE (pop3EventDisplayText): %S will be replaced by the account name
+pop3EventDisplayText=Účet %S bol aktualizovaný
+# LOCALIZATION NOTE (pop3EventStatusText): #1 will be replaced by total number of downloaded messages
+pop3EventStatusText=#1 správa prevzatá;#1 správy prevzaté;#1 správ prevzatých
+pop3EventStatusTextNoMsgs=Žiadne správy na prevzatie
+
 # Message actions that show up in activity manager
 # LOCALIZATION NOTE (deletedMessages2): #1 number of messages, #2 folder name
 deletedMessages2=Odstránená #1 správa z priečinka #2;Odstránené #1 správy z priečinka #2;Odstránených #1 správ z priečinka #2
 # LOCALIZATION NOTE (movedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 movedMessages=Presunutá #1 správa z priečinka #2 do priečinka #3;Presunuté #1 správy z priečinka #2 do priečinka #3;Presunutých #1 správ z priečinka #2 do priečinka #3
 # LOCALIZATION NOTE (copiedMessages): #1 number of messages, #2 and #3: folder names
 copiedMessages=Skopírovaná #1 správa z priečinka #2 do priečinka #3;Skopírované #1 správy z priečinka #2 do priečinka #3;Skopírovaných #1 správ z priečinka #2 do priečinka #3
 # LOCALIZATION NOTE (fromServerToServer): #1 source server, #2 destination server
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -502,16 +502,33 @@ headerccFieldYou=ja
 
 # LOCALIZATION NOTE (headerbccFieldYou): second person prepositional object
 # pronoun used in the "bcc" header of the message header pane.
 headerbccFieldYou=ja
 
 # Shown when content tabs are being loaded.
 loadingTab=Načítava sa…
 
+# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptWarning):
+# %1$S is replaced by brandShortName, %2$S is replaced by the host name of the
+# site.
+xpinstallPromptWarning=%1$S zabránil stránke (%2$S) požiadať o inštaláciu softvéru.
+xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
+# LOCALIZATION NOTE (xpinstallPromptAllowButton.accesskey):
+# Accessibility Note:
+# Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active
+# context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button).
+# See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
+xpinstallPromptAllowButton.accesskey=o
+
+xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru je vypnutá vašim systémovým administrátorom.
+xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
+xpinstallDisabledButton=Povoliť
+xpinstallDisabledButton.accesskey=o
+
 applyToCollapsedMsgsTitle=Potvrdenie odstránenia správ v zbalenom vlákne
 applyToCollapsedMsgs=Upozornenie: týmto odstránite všetky správy v zbalenom vlákne
 applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Vždy sa opýtať pred odstránením správ v zbalenom vlákne
 applyNowButton=Použiť
 
 mailServerLoginFailedTitle=Prihlásenie zlyhalo
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
--- a/mobile/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -62,17 +62,17 @@ notificationRestart.button=Reštartovať
 # Popup Blocker
 popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
 popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
 popupButtonAllowOnce=Zobraziť
 popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobraziť
 popupButtonNeverWarn2=Nikdy nezobrazovať
 
 # XPInstall
-xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) v inštalácii softvéru, aby ochránil váš počítač.
+xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
 xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru je vypnutá vašim systémovým administrátorom.
 xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
 
 # Site Identity
 identity.identified.verifier=Overil ju %S
 identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -7,8 +7,10 @@
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Povoliť zásuvné moduly">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
 <!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazanie súkromných údajov">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
 <!ENTITY language.title              "Jazyk">
 <!ENTITY language.auto               "Automaticky detekovať">
+<!ENTITY defaultBrowser.title           "Predvolený prehliadač">
+<!ENTITY defaultBrowser.description        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač">
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -99,21 +99,22 @@ SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Partner hlási, že došlo k internej chybe.
 SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Používateľ partnera zrušil spojenie.
 SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Partner nepovoľuje opakované realizovanie spojenia bezpečnostných parametrov protokolu SSL.
 SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=Vyrovnávacia pamäť servera SSL nie je nakonfigurovaná a nie je pre tento socket zakázaná.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=Partner protokolu SSL nepodporuje požadované rozšírenie TLS hello.
 SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=Partner protokolu SSL nemôže z dodanej adresy získať váš certifikát.
 SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=Partner protokolu SSL nemá certifikát pre požadovaný názov DNS.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=Partner protokolu SSL nemohol získať odozvu OCSP pre svoj certifikát.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=Partner protokolu SSL hlási nesprávnu hodnotu transformácie certifikátu.
-SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL prijalo neočakávanú synchronizačnú správu New Session Ticket.               
-SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL prijalo poškodenú synchronizačnú správu New Session Ticket.                
-SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL prijalo komprimovaný záznam, ktorý nie je možné dekomprimovať.                    
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=Protokol SSL prijal neočakávanú synchronizačnú správu New Session Ticket.               
+SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=Protokol SSL prijal poškodenú synchronizačnú správu New Session Ticket.                
+SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=Protokol SSL prijal komprimovaný záznam, ktorý nie je možné dekomprimovať.                    
 SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Vyjednávanie nie je na tomto sockete SSL povolené.                          
 SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Partner sa pokúsil o zastaranú (potenciálne zraniteľnú) synchronizáciu.
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_UNCOMPRESSED_RECORD=Protokol SSL prijal neočakávaný dekomprimovaný záznam.
 SEC_ERROR_IO=Počas bezpečnostného overenia došlo k chybe vstupu a výstupu.
 SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=chyba bezpečnostnej knižnice.
 SEC_ERROR_BAD_DATA=bezpečnostná knižnica: prijaté nesprávne údaje.
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=bezpečnostná knižnica: chyba dĺžky výstupu.
 SEC_ERROR_INPUT_LEN=bezpečnostná knižnica zaznamenala chybu dĺžky vstupu.
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=bezpečnostná knižnica: neplatné parametre.
 SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=bezpečnostná knižnica: neplatný algoritmus.
 SEC_ERROR_INVALID_AVA=bezpečnostná knižnica: neplatné AVA.
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -9,17 +9,17 @@ blockedpluginsMessage.searchButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=A
 
 popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
 popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
 popupWarningButton=Možnosti
 popupWarningButton.accesskey=M
 
 xpinstallHostNotAvailable=neznámy server
-xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) v inštalácii softvéru, aby ochránil váš počítač.
+xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
 xpinstallPromptInstallButton=Nainštalovať…
 xpinstallPromptInstallButton.accesskey=i
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru je vypnutá administrátorom vášho systému.
 xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
 xpinstallDisabledButton.accesskey=P
 
 # Geolocation UI
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-history.dtd
@@ -1,21 +1,14 @@
 <!ENTITY pref.history.title        "História">
 
 <!ENTITY pref.history.caption       "História prehliadania">
 <!ENTITY historyPages.label        "História je zoznam v minulosti navštívených stránok.">
-<!ENTITY expireDaysMin1.label       "Vždy uchovávať navštívené stránky minimálne">
-<!ENTITY expireDaysMin1.accesskey     "o">
-<!ENTITY expireDaysMin2.label       "dní">
-<!ENTITY expireDays1.label         "Uchovávať navštívené stránky po dobu až do">
-<!ENTITY expireDays1.accesskey       "U">
-<!ENTITY expireDays2.label         "dní">
-<!ENTITY expireSites1.label        "Pamätať si do">
-<!ENTITY expireSites1.accesskey      "a">
-<!ENTITY expireSites2.label        "navštívených stránok">
+<!ENTITY enableHistory.label        "Pamätať si navštívené stránky">
+<!ENTITY enableHistory.accesskey      "a">
 <!ENTITY clearHistory.label        "Vymazať históriu">
 <!ENTITY clearHistory.accesskey      "V">
 
 <!ENTITY locationBarHistory.caption    "História panela s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBar.label      "Vymazať zoznam stránok uložený v paneli s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.label   "Vymazať panel s adresou">
 <!ENTITY clearLocationBarButton.accesskey "m">
 <!ENTITY formfillHistory.caption      "História vyhľadávania a formulárov">
--- a/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/tasksOverlay.dtd
@@ -2,19 +2,16 @@
 <!ENTITY navigatorCmd.label "Prehliadač">
 <!ENTITY navigatorCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY navigatorCmd.commandkey "1">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editorCmd.label): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY editorCmd.label "Composer">
 <!ENTITY editorCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY editorCmd.commandkey "4">
 
-<!ENTITY javaConsoleCmd.label	"Konzola Javy">
-<!ENTITY javaConsoleCmd.accesskey "J">
-
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey "J">
 
 <!ENTITY taskNavigator.tooltip "Prehliadač">
 <!ENTITY taskComposer.tooltip "Composer">
 
 <!ENTITY webDevelopment.label "Vývoj webu">
--- a/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/unix/platformCommunicatorOverlay.dtd
@@ -22,12 +22,8 @@
 <!ENTITY openHelpCmd.label       "Obsah Pomocníka">
 <!ENTITY openHelpCmd.accesskey     "O">
 <!ENTITY openHelpCmd.key        "VK_F1">
 
 <!-- Key labels, for mousewheel prefs -->
 <!ENTITY ctrlKey.label         "Ctrl">
 <!ENTITY altKey.label          "Alt">
 <!ENTITY shiftKey.label         "Shift">
-
-<!-- Copy Image Location (regression fix for bug 469481) -->
-<!ENTITY copyImageURLCmd.label     "Kopírovať adresu obrázka">
-<!ENTITY copyImageURLCmd.accesskey   "b">
--- a/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
@@ -1,21 +1,16 @@
 # LOCALIZATION NOTE FILE
 # --do not localize the extensions, only the titles
 allTitle=Všetky súbory
-allFilter=*
 htmlTitle=Súbory HTML
-htmlFilter=*.html; *.htm
 textTitle=Textové súbory
-textFilter=*.txt; *.text
 imageTitle=Obrázky
 xmlTitle=Súbory XML
-xmlFilter=*.xml
 xulTitle=Súbory XUL
-xulFilter=*.xul
 appsTitle=Aplikácie
 
 dirTextInputLabel=Názov priečinka:
 dirTextInputAccesskey=N
 
 confirmTitle=Potvrdenie
 confirmFileReplacing=%S už existuje. Chcete ho nahradiť?
 openButtonLabel=Otvoriť