update
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 07 Oct 2008 13:39:37 +0200
changeset 21 40fbca748fee9eaf0ae7c19f43093153862a8c7f
parent 19 e263ac96d82a798787290a843aff383b4df50249
child 22 f1e144749108d19c52c047f29ea6ca61a62ccf24
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
editor/ui/chrome/composer/pref-editing.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorInputProperties.dtd
editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.dtd
suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -96,16 +96,21 @@ unableToWrite=Nedá sa zapisovať do súboru:
 defaultFileName=udalosti-kalendara
 HTMLTitle=Mozilla Kalendár
 timezoneError=Pri načítavaní %1$S bolo nájdené neznáme nedefinované časové pásmo.
 duplicateError=Niekoľko položiek (celkom %1$S) bolo ignorovaných, pretože existujú aj v cieľovom kalendári aj v %2$S.
 unableToCreateProvider=Pri príprave kalendára umiestneného na %1$S na použitie sa vyskytla chyba. Dostupný nebude.
 unknownTimezonesError=Pri príprave kalendára umiestneného na %1$S na použitie sa vyskytla chyba. Kalendár zrejme obsahuje neznáme časové zóny. Nainštalujte najnovšiu verziu súboru calendar-timezones.xpi.
 missingCalendarTimezonesError=Neboli nájdené definície časových zón! Nainštalujte súbor calendar-timezones.xpi.
 
+# Sample: Unknown timezone "USPacific" in "Dentist Appt". Using the 'floating' local timezone instead: 2008/02/28 14:00:00
+unknownTimezoneInItem=Neznáma časová zóna "%1$S" v "%2$S". Používa sa 'plávajúca' lokálna časová zóna: %3$S
+TimezoneErrorsAlertTitle=Chyby časových zón
+TimezoneErrorsSeeConsole=Viď Chybovú konzolu: Neznáme časové zóny sú spracované ako 'plávajúce' lokálne časové zóny.
+
 unsubscribeCalendarTitle=Neodoberať kalendár
 unsubscribeCalendarMessage=Naozaj chcete zrušiť odoberanie kalendára "%1$S"?
 
 WeekTitle=%1$S. týždeň
 # Used to format the Multiweek's labels, ie Weeks 2 - 7
 WeeksTitle=Týždne %1$S-%2$S
 None=Žiadny
 
@@ -429,13 +434,13 @@ datetimeIntervalOnSameDay=%1$S %2$S – %3$S
 # displayed form is '5 Jan 2006 13:00 - 7 Jan 2006 9:00'
 #  %1$S will be replaced with the date of the start date
 #  %2$S will be replaced with the time of the start date
 #  %3$S will be replaced with the date of the end date
 #  %4$S will be replaced with the time of the end date
 datetimeIntervalOnSeveralDays=%1$S %2$S – %3$S %4$S
 
 deleteTaskLabel=Odstrániť úlohu
-deletetaskAccesskey=d
+deleteTaskAccesskey=d
 deleteItemLabel=Odstrániť
 deleteItemAccesskey=d
 deleteEventLabel=Odstrániť udalosť
 deleteEventAccesskey=d
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.dtd
@@ -39,27 +39,27 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (editorWindow.titlemodifier): DONT_TRANSLATE -->
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifier "Composer">
 <!ENTITY editorWindow.titlemodifiermenuseparator " - ">
 
 <!-- Menu items: the . means that the menu item isn't implemented yet -->
 
 <!-- View menu items -->
 <!ENTITY viewMenu.label "Zobraziť">
-<!ENTITY viewmenu.accesskey "Z">
+<!ENTITY viewMenu.accesskey "Z">
 <!ENTITY compositionToolbarCmd.label "Panel Nová správa">
-<!ENTITY compositiontb.accesskey "n">
+<!ENTITY compositionToolbarCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY formattingToolbarCmd.label "Panel Formátovanie">
-<!ENTITY formattingtb.accesskey "F">
+<!ENTITY formattingToolbarCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY editmodeToolbarCmd.label "Panel Režimy úprav">
-<!ENTITY editmodetb.accesskey "o">
+<!ENTITY editmodeToolbarCmd.accesskey "R">
 
 <!-- Format menu items -->
 <!ENTITY formatMenu.label "Formát">
-<!ENTITY formatmenu.accesskey "F">
+<!ENTITY formatMenu.accesskey "F">
 
 <!ENTITY helpMenu.label "Pomocník">
 <!ENTITY aboutCmd.label ".O programe">
 
 <!-- Display Mode Toolbar -->
 <!ENTITY editMode.label "Režim úprav:">
 
 <!ENTITY statusText.label "Načítanie stránky: Hotovo">
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -167,20 +167,20 @@ MissingPublishSiteError=Nie sú zadané informácie o publikačnom serveri. Teraz sa otvorí okno Možnosti, v ktorom môžete zadať údaje potrebné na publikovanie stránky.
 #LOCALIZATION NOTE (DuplicateSiteNameError): Don't translate %name%
 DuplicateSiteNameError=Názov "%name%" už existuje. Zadajte iný názov servera.
 AdvancedProperties=Pokročilé vlastnosti…
 AdvancedEditForCellMsg=Pokročilé vlastnosti nie sú k dispozícii, keď je označených viac buniek
 # LOCALIZATION NOTE (ObjectProperties):Don't translate "%obj%" it will be replaced with one of above object nouns
 ObjectProperties=%obj% - Vlastnosti…
 # LOCALIZATION NOTE This character must be in the above string and not confict with other accesskeys in Format menu
 ObjectPropertiesAccessKey=l
-# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tablejoincells.accesskey" 
+# LOCALIZATION NOTE (JoinSelectedCells): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
 # letter as defined in editorOverlay.dtd
 JoinSelectedCells=Spojiť označené bunky
-# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tablejoincells.accesskey" 
+# LOCALIZATION NOTE (JoinCellToRight): This variable should contain the "tableJoinCells.accesskey" 
 # letter as defined in editorOverlay.dtd
 JoinCellToRight=Spojiť bunky doprava
 JoinCellAccesskey=b
 # LOCALIZATION NOTE (TableSelectKey): DONT_TRANSLATE
 TableSelectKey=Ctrl+
 # LOCALIZATION NOTE (XulKeyDefault): DONT_TRANSLATE
 XulKeyDefault=Ctrl+
 # LOCALIZATION NOTE (XulKeyMac): DONT_TRANSLATE
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -39,262 +39,260 @@
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!-- Attn: Localization - some of the menus in this dialog directly affect mail also. -->
 
 <!-- File menu items -->
 <!ENTITY fileMenu.label "Súbor">
-<!ENTITY filemenu.accesskey "S">
+<!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY newBlankPageCmd.label "Prázdna stránka">
-<!ENTITY newBlankPage.accesskey "P">
+<!ENTITY newBlankPageCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY newMenu.label "Nový">
 <!ENTITY openFileCmd.label "Otvoriť súbor…">
-<!ENTITY fileopen.accesskey "O">
-<!ENTITY fileopen.keybinding "o">
-<!ENTITY openremoteCmd.label "Otvoriť miesto na webe…">
-<!ENTITY fileopenremote.accesskey "m">
-<!ENTITY fileopenremote.keybinding "l">
+<!ENTITY openFileCmd.accesskey "O">
+<!ENTITY openFileCmd.key "O">
+<!ENTITY openRemoteCmd.label "Otvoriť miesto na webe…">
+<!ENTITY openRemoteCmd.accesskey "m">
+<!ENTITY openRemoteCmd.key "L">
 <!ENTITY fileRecentMenu.label "Naposledy použité stránky">
-<!ENTITY filerecentmenu.accesskey "r">
+<!ENTITY fileRecentMenu.accesskey "r">
 <!ENTITY fileRevert.label "Vrátiť sa k poslednému uloženiu">
-<!ENTITY filerevert.accesskey "i">
+<!ENTITY fileRevert.accesskey "i">
 <!ENTITY saveCmd.label "Uložiť">
-<!ENTITY filesave.accesskey "U">
-<!ENTITY filesave.keybinding "s">
+<!ENTITY saveCmd.accesskey "U">
+<!ENTITY saveCmd.key "S">
 <!ENTITY saveAsCmd.label "Uložiť ako…">
-<!ENTITY filesaveas.accesskey "a">
+<!ENTITY saveAsCmd.accesskey "a">
 
 <!ENTITY publishCmd.label "Publikovať">
-<!ENTITY publishcmd.accesskey "P">
+<!ENTITY publishCmd.accesskey "P">
+<!ENTITY publishCmd.key "S">
 <!ENTITY publishAsCmd.label "Publikovať ako…">
-<!ENTITY publishas.accesskey "b">
+<!ENTITY publishAsCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY exportToTextCmd.label "Export do textu…">
-<!ENTITY fileexporttotext.accesskey "x">
+<!ENTITY exportToTextCmd.accesskey "x">
 <!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.label "Uložiť a zmeniť kódovanie">
-<!ENTITY filesaveandchangeencoding.accesskey "k">
+<!ENTITY saveAsChangeEncodingCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY previewCmd.label "Zobraziť stránku">
-<!ENTITY filepreview.accesskey "n">
+<!ENTITY previewCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY sendPageCmd.label "Odoslať stránku">
-<!ENTITY sendPage.accesskey "s">
+<!ENTITY sendPageCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY printSetupCmd.label "Nastavenie tlače…">
-<!ENTITY fileprintsetup.accesskey "N">
+<!ENTITY printSetupCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY printPreviewCmd.label "Ukážka pred tlačou">
-<!ENTITY fileprintpreview.accesskey "e">
+<!ENTITY printPreviewCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY printCmd.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY printButtonCmd.label "Tlačiť…">
-<!ENTITY fileprint.accesskey "T">
-<!ENTITY fileprint.keybinding "p">
+<!ENTITY printCmd.accesskey "T">
+<!ENTITY printCmd.key "P">
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavrieť">
-<!ENTITY fileclose.accesskey "Z">
-<!ENTITY fileclose.keybinding "w">
-<!ENTITY exitCmd.label "Koniec">
-<!ENTITY fileexit.accesskey "K">
-<!ENTITY fileexit.keybinding "q">
+<!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
+<!ENTITY closeCmd.key "W">
 
 <!-- Edit menu items -->
 <!ENTITY editMenu.label "Upraviť">
-<!ENTITY editmenu.accesskey "u">
+<!ENTITY editMenu.accesskey "u">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.label "Prilepiť bez formátovania">
 <!ENTITY pasteNoFormatting.accesskey "f">
+<!ENTITY pasteNoFormatting.key "V">
 <!ENTITY pasteAs.label "Prilepiť ako">
 <!ENTITY pasteAs.accesskey "a">
 <!ENTITY publishSettings.label "Nastavenie servera na publikovanie…">
 <!ENTITY publishSettings.accesskey "b">
 
 <!-- For a "Paste" submenu when more than 1 
   clipboard formats are available -->
 <!ENTITY pasteHTMLCmd.label "HTML">
-<!ENTITY pasteHTML.accesskey "H">
+<!ENTITY pasteHTMLCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY pasteTextCmd.label "Text">
-<!ENTITY pasteText.accesskey "T">
+<!ENTITY pasteTextCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY pasteImageCmd.label "Obrázok">
-<!ENTITY pasteImage.accesskey "O">
+<!ENTITY pasteImageCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY pasteRowsCmd.label "Riadky">
-<!ENTITY pasteRows.accesskey "R">
+<!ENTITY pasteRowsCmd.accesskey "R">
 <!ENTITY pasteColumnsCmd.label "Stĺpce">
-<!ENTITY pasteColumns.accesskey "S">
+<!ENTITY pasteColumnsCmd.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE: Text for menu item is in editor.properties
   Set to: "Table" or "Nested Table" depending on context 
   This accesskey must be in both strings -->
-<!ENTITY pasteTable.accesskey "a">
+<!ENTITY pasteTableCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY pasteLinkCmd.label "Odkaz">
-<!ENTITY editpastelink.accesskey "O">
+<!ENTITY pasteLinkCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY pasteAsQuotationCmd.label "Prilepiť ako citáciu">
-<!ENTITY editpastequotation.accesskey "c">
-<!ENTITY editpastequotation.keybinding "v">
+<!ENTITY pasteAsQuotationCmd.accesskey "c">
 <!ENTITY editStripQuotesCmd.label "Odstrániť úvodzovky">
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Znovu zalomiť">
 <!ENTITY findCmd.label "Hľadať a nahradiť…">
-<!ENTITY editfind.accesskey "H">
-<!ENTITY editfind.keybinding "f">
-<!ENTITY editfind.keybinding2 "VK_F19">
+<!ENTITY findCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY findCmd.key "F">
+<!ENTITY findCmd.key2 "VK_F19">
 <!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať ďalšie">
-<!ENTITY editfindnext.accesskey "d">
-<!ENTITY editfindnext.keybinding "g">
-<!ENTITY editfindnext.keybinding2 "VK_F3">
+<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY findAgainCmd.key "G">
+<!ENTITY findAgainCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY findPrevCmd.label "Hľadať predchádzajúce">
-<!ENTITY editfindprev.accesskey "r">
-<!ENTITY editfindprev.keybinding "g">
-<!ENTITY editfindprev.keybinding2 "VK_F3">
+<!ENTITY findPrevCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY findPrevCmd.key "G">
+<!ENTITY findPrevCmd.key2 "VK_F3">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.label "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY enableInlineSpellChecker.accesskey "K">
 <!ENTITY checkSpellingCmd.label "Kontrola pravopisu">
-<!ENTITY editcheckspelling.accesskey "p">
-<!ENTITY editcheckspelling.keybinding "k">
+<!ENTITY checkSpellingCmd.accesskey "p">
+<!ENTITY checkSpellingCmd.key "K">
 <!ENTITY validateCmd.label "Overiť správnosť kódu HTML">
-<!ENTITY validate.accesskey "v">
+<!ENTITY validateCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY checkLinksCmd.label "Kontrolovať odkazy">
 
 <!-- View menu items -->
 <!ENTITY viewPageSource.label "Zdrojový kód stránky">
-<!ENTITY viewpagesource.accesskey "Z">
+<!ENTITY viewPageSource.accesskey "Z">
 <!ENTITY viewParagraphMarks.label "Značky odstavcov">
-<!ENTITY viewparagraphmarks.accesskey "o">
+<!ENTITY viewParagraphMarks.accesskey "o">
 
 <!-- Insert menu items -->
 <!ENTITY insertMenu.label "Vložiť">
-<!ENTITY insertmenu.accesskey "i">
+<!ENTITY insertMenu.accesskey "i">
 <!ENTITY insertLinkCmd.label "Odkaz…">
-<!ENTITY insertlink.accesskey "O">
-<!ENTITY insertlink.keybinding "l">
+<!ENTITY insertLinkCmd.accesskey "O">
+<!ENTITY insertLinkCmd.key "L">
 <!ENTITY insertAnchorCmd.label "Pomenovaná kotva…">
-<!ENTITY insertanchor.accesskey "k">
+<!ENTITY insertAnchorCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY insertImageCmd.label "Obrázok…">
-<!ENTITY insertimage.accesskey "b">
+<!ENTITY insertImageCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY insertImageMapCmd.label "Obrázková mapa…">
 <!ENTITY insertHLineCmd.label "Horizontálna čiara">
-<!ENTITY inserthline.accesskey "r">
+<!ENTITY insertHLineCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY insertTableCmd.label "Tabuľka…">
-<!ENTITY inserttable.accesskey "t">
+<!ENTITY insertTableCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY insertFormMenu.label "Formulár">
-<!ENTITY insertformmenu.accesskey "F">
+<!ENTITY insertFormMenu.accesskey "F">
 <!ENTITY insertHTMLCmd.label "HTML…">
 <!ENTITY insertHTMLCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY insertCharsCmd.label "Znaky a symboly…">
-<!ENTITY insertchars.accesskey "Z">
+<!ENTITY insertCharsCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY insertBreakCmd.label "Koniec riadku">
-<!ENTITY insertbreak.accesskey "r">
+<!ENTITY insertBreakCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY insertBreakAllCmd.label "Zalomiť pod obrázkom">
-<!ENTITY insertbreakall.accesskey "a">
+<!ENTITY insertBreakAllCmd.accesskey "a">
 
 <!-- Insert form menu items -->
 <!ENTITY insertFormCmd.label "Definovať formulár…">
-<!ENTITY insertform.accesskey "D">
+<!ENTITY insertFormCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY insertInputTagCmd.label "Vstupné pole…">
-<!ENTITY insertinputtag.accesskey "e">
+<!ENTITY insertInputTagCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY insertInputImageCmd.label "Obrázkové vstupné pole…">
-<!ENTITY insertinputimage.accesskey "O">
+<!ENTITY insertInputImageCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY insertTextAreaCmd.label "Textová plocha (textarea)…">
-<!ENTITY inserttextarea.accesskey "T">
+<!ENTITY insertTextAreaCmd.accesskey "T">
 <!ENTITY insertSelectCmd.label "Výberové pole (select)">
-<!ENTITY insertselect.accesskey "s">
+<!ENTITY insertSelectCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY insertButtonCmd.label "Definovať tlačidlo…">
-<!ENTITY insertbutton.accesskey "l">
+<!ENTITY insertButtonCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY insertLabelCmd.label "Definovať popis">
-<!ENTITY insertlabel.accesskey "n">
+<!ENTITY insertLabelCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY insertFieldSetCmd.label "Definovať skupinu polí (fieldset) ">
-<!ENTITY insertfieldset.accesskey "f">
+<!ENTITY insertFieldSetCmd.accesskey "f">
 <!ENTITY insertIsIndexCmd.label "Indexové vyhľadávanie">
-<!ENTITY insertisindex.accesskey "x">
+<!ENTITY insertIsIndexCmd.accesskey "x">
 
 <!-- Used just in context popup. -->
 <!ENTITY spellCheckNoSuggestions.label "(Žiadne návrhy)">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.label "Ignorovať">
 <!ENTITY spellCheckIgnoreWord.accesskey "I">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.label "Pridať slovo">
 <!ENTITY spellCheckAddToDictionary.accesskey "P">
 <!ENTITY createLinkCmd.label "Vytvoriť odkaz…">
-<!ENTITY createlink.accesskey "d">
+<!ENTITY createLinkCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY editLinkCmd.label "Upraviť odkaz v novom okne">
-<!ENTITY editlink.accesskey "i">
+<!ENTITY editLinkCmd.accesskey "i">
 <!-- (Toplevel Edit menu uses utilityOverlay) -->
 <!ENTITY undoCmd.label "Späť">
-<!ENTITY undo.accesskey "S">
+<!ENTITY undoCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY redoCmd.label "Znovu">
-<!ENTITY redo.accesskey "Z">
+<!ENTITY redoCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY cutCmd.label "Vystrihnúť">
-<!ENTITY cut.accesskey "t">
+<!ENTITY cutCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
-<!ENTITY copy.accesskey "K">
+<!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Prilepiť">
-<!ENTITY paste.accesskey "P">
+<!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Odstrániť">
-<!ENTITY delete.accesskey "O">
+<!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY clearCmd.label "Vymazať">
-<!ENTITY clear.accesskey "m">
+<!ENTITY clearCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
-<!ENTITY selectall.accesskey "a">
+<!ENTITY selectAllCmd.accesskey "a">
 
 <!-- Font Face SubMenu -->
 <!ENTITY FontFaceSelect.tooltip "Vyberte písmo zo zoznamu">
 <!ENTITY fontfaceMenu.label "Písmo">
-<!ENTITY formatfontmenu.accesskey "P">
+<!ENTITY fontfaceMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY fontVarWidth.label "Premenlivá šírka">
-<!ENTITY fontvarwidth.accesskey "m">
+<!ENTITY fontVarWidth.accesskey "m">
 <!ENTITY fontFixedWidth.label "Pevná šírka">
-<!ENTITY fontfixedwidth.accesskey "e">
-<!ENTITY formatfontfixed.keybinding "t">
-<!ENTITY fontHelveticaFont.label "Arial, Helvetica">
-<!ENTITY fonthelvetica.accesskey "A">
+<!ENTITY fontFixedWidth.accesskey "e">
+<!ENTITY fontFixedWidth.key "T">
+<!ENTITY fontHelvetica.label "Arial, Helvetica">
+<!ENTITY fontHelvetica.accesskey "A">
 <!ENTITY fontTimes.label "Times">
-<!ENTITY fonttimes.accesskey "T">
+<!ENTITY fontTimes.accesskey "T">
 <!ENTITY fontCourier.label "Courier">
-<!ENTITY fontcourier.accesskey "C">
+<!ENTITY fontCourier.accesskey "C">
 <!ENTITY localfontfaceMenu.label "Lokálne písma">
-<!ENTITY localfontmenu.accesskey "L">
+<!ENTITY localfontfaceMenu.accesskey "L">
 
 <!-- Font Size SubMenu -->
 <!ENTITY FontSizeSelect.tooltip "Vyberte veľkosť písma">
 <!ENTITY decreaseFontSize.label "Zmenšiť">
-<!ENTITY decreasefontsize.accesskey "m">
-<!ENTITY decreaseFontSize.keybinding "-">
+<!ENTITY decreaseFontSize.accesskey "m">
+<!ENTITY decreaseFontSize.key "-">
 <!ENTITY increaseFontSize.label "Zväčšiť">
-<!ENTITY increasefontsize.accesskey "v">
-<!ENTITY increaseFontSize.keybinding "+">
-<!ENTITY increaseFontSize.keybinding2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
+<!ENTITY increaseFontSize.accesskey "v">
+<!ENTITY increaseFontSize.key "+">
+<!ENTITY increaseFontSize.key2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
 
-<!ENTITY fontsizeMenu.label "Veľkosť">
-<!ENTITY formatsizemenu.accesskey "k">
+<!ENTITY fontSizeMenu.label "Veľkosť">
+<!ENTITY fontSizeMenu.accesskey "k">
 <!ENTITY size-xx-smallCmd.label "najmenšie">
-<!ENTITY size-xx-small.accesskey "n">
+<!ENTITY size-xx-smallCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY size-x-smallCmd.label "menšie">
-<!ENTITY size-x-small.accesskey "m">
+<!ENTITY size-x-smallCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY size-smallCmd.label "malé">
-<!ENTITY size-small.accesskey "l">
+<!ENTITY size-smallCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY size-mediumCmd.label "stredné">
-<!ENTITY size-medium.accesskey "d">
+<!ENTITY size-mediumCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY size-largeCmd.label "veľké">
-<!ENTITY size-large.accesskey "e">
+<!ENTITY size-largeCmd.accesskey "e">
 <!ENTITY size-x-largeCmd.label "väčšie">
-<!ENTITY size-x-large.accesskey "v">
+<!ENTITY size-x-largeCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY size-xx-largeCmd.label "najväčšie">
-<!ENTITY size-xx-large.accesskey "a">
+<!ENTITY size-xx-largeCmd.accesskey "a">
 
 <!-- Font Style SubMenu -->
 <!ENTITY fontStyleMenu.label "Štýl textu">
-<!ENTITY formatstylemenu.accesskey "x">
+<!ENTITY fontStyleMenu.accesskey "x">
 <!ENTITY styleBoldCmd.label "Tučné">
-<!ENTITY stylebold.accesskey "T">
-<!ENTITY stylebold.keybinding "b">
+<!ENTITY styleBoldCmd.accesskey "T">
+<!ENTITY styleBoldCmd.key "B">
 <!ENTITY styleItalicCmd.label "Kurzíva">
-<!ENTITY styleitalic.accesskey "r">
-<!ENTITY styleitalic.keybinding "i">
+<!ENTITY styleItalicCmd.accesskey "r">
+<!ENTITY styleItalicCmd.key "I">
 <!ENTITY styleUnderlineCmd.label "Podčiarknuté">
-<!ENTITY styleunderline.accesskey "P">
-<!ENTITY styleunderline.keybinding "u">
+<!ENTITY styleUnderlineCmd.accesskey "P">
+<!ENTITY styleUnderlineCmd.key "U">
 <!ENTITY styleStrikeThruCmd.label "Prečiarknuté">
-<!ENTITY stylestrikethru.accesskey "i">
+<!ENTITY styleStrikeThruCmd.accesskey "i">
 <!ENTITY styleSuperscriptCmd.label "Horný index">
-<!ENTITY stylesuperscript.accesskey "H">
+<!ENTITY styleSuperscriptCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY styleSubscriptCmd.label "Dolný index">
-<!ENTITY stylesubscript.accesskey "D">
+<!ENTITY styleSubscriptCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY styleNonbreakingCmd.label "Nerozdeliteľné">
-<!ENTITY stylenonbreaking.accesskey "N">
+<!ENTITY styleNonbreakingCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY styleEm.label "Zdôraznené">
 <!ENTITY styleEm.accesskey "Z">
 <!ENTITY styleStrong.label "Viac zdôraznené">
 <!ENTITY styleStrong.accesskey "V">
 <!ENTITY styleCite.label "Citácia">
 <!ENTITY styleCite.accesskey "C">
 <!ENTITY styleAbbr.label "Skratka">
 <!ENTITY styleAbbr.accesskey "S">
@@ -303,194 +301,183 @@
 <!ENTITY styleCode.label "Kód">
 <!ENTITY styleCode.accesskey "K">
 <!ENTITY styleSamp.label "Ukážka">
 <!ENTITY styleSamp.accesskey "U">
 <!ENTITY styleVar.label "Premenná">
 <!ENTITY styleVar.accesskey "m">
 
 <!ENTITY formatFontColor.label "Farba textu…">
-<!ENTITY formatfontcolor.accesskey "F">
+<!ENTITY formatFontColor.accesskey "F">
 <!ENTITY tableOrCellColor.label "Farba pozadia tabuľky alebo bunky">
 <!ENTITY tableOrCellColor.accesskey "b">
 
-<!ENTITY formatremovestyles.keybinding "y">
-<!ENTITY formatremovelinks.keybinding "k">
+<!ENTITY formatRemoveStyles.key "Y">
+<!ENTITY formatRemoveLinks.key "K">
 <!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.label "Odstrániť pomenované kotvy">
 <!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.accesskey "m">
-<!ENTITY formatremovenamedanchors.keybinding "a">
+<!ENTITY formatRemoveNamedAnchors.key "A">
 
-<!ENTITY formatindent.keybinding "]">
-<!ENTITY formatoutdent.keybinding "[">
 <!ENTITY paragraphMenu.label "Odstavec">
-<!ENTITY formatparagraphmenu.accesskey "O">
+<!ENTITY paragraphMenu.accesskey "O">
 <!ENTITY paragraphParagraphCmd.label "Odstavec">
-<!ENTITY paragraphparagraph.accesskey "O">
+<!ENTITY paragraphParagraphCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY heading1Cmd.label "Nadpis 1">
-<!ENTITY heading1.accesskey "1">
+<!ENTITY heading1Cmd.accesskey "1">
 <!ENTITY heading2Cmd.label "Nadpis 2">
-<!ENTITY heading2.accesskey "2">
+<!ENTITY heading2Cmd.accesskey "2">
 <!ENTITY heading3Cmd.label "Nadpis 3">
-<!ENTITY heading3.accesskey "3">
+<!ENTITY heading3Cmd.accesskey "3">
 <!ENTITY heading4Cmd.label "Nadpis 4">
-<!ENTITY heading4.accesskey "4">
+<!ENTITY heading4Cmd.accesskey "4">
 <!ENTITY heading5Cmd.label "Nadpis 5">
-<!ENTITY heading5.accesskey "5">
+<!ENTITY heading5Cmd.accesskey "5">
 <!ENTITY heading6Cmd.label "Nadpis 6">
-<!ENTITY heading6.accesskey "6">
+<!ENTITY heading6Cmd.accesskey "6">
 <!ENTITY paragraphAddressCmd.label "Adresa">
-<!ENTITY paragraphaddress.accesskey "A">
+<!ENTITY paragraphAddressCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY paragraphPreformatCmd.label "Predformátovaný">
-<!ENTITY paragraphpreformat.accesskey "f">
-<!ENTITY paragraphBlockquoteCmd.label "Citácia">
-<!ENTITY paragraphblockquote.accesskey "C">
+<!ENTITY paragraphPreformatCmd.accesskey "f">
 
 <!-- List menu items -->
 <!ENTITY formatlistMenu.label "Zoznam">
-<!ENTITY formatlistmenu.accesskey "Z">
+<!ENTITY formatlistMenu.accesskey "Z">
 <!ENTITY noneCmd.label "Žiadny">
-<!ENTITY none.accesskey "n">
+<!ENTITY noneCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY listBulletCmd.label "Odrážky">
-<!ENTITY listbullet.accesskey "O">
+<!ENTITY listBulletCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY listNumberedCmd.label "Číslovaný">
-<!ENTITY listnumbered.accesskey "s">
+<!ENTITY listNumberedCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY listTermCmd.label "Termín">
-<!ENTITY listterm.accesskey "t">
+<!ENTITY listTermCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY listDefinitionCmd.label "Definícia">
-<!ENTITY listdefinition.accesskey "d">
-<!ENTITY listProps.label "Vlastnosti zoznamu…">
-<!ENTITY listprops.accesskey "V">
+<!ENTITY listDefinitionCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY listPropsCmd.label "Vlastnosti zoznamu…">
+<!ENTITY listPropsCmd.accesskey "V">
 
 <!ENTITY ParagraphSelect.tooltip "Vyberte formát odstavca">
 <!-- Shared in Paragraph, and Toolbar menulist -->
 <!ENTITY bodyTextCmd.label "Text tela">
-<!ENTITY bodytext.accesskey "T">
+<!ENTITY bodyTextCmd.accesskey "T">
 <!-- isn't used in menu now, but may be added in future -->
 <!ENTITY advancedPropertiesCmd.label "Pokročilé vlastnosti…">
-<!ENTITY advancedproperties.accesskey "v">
+<!ENTITY advancedPropertiesCmd.accesskey "v">
 
 <!ENTITY NormalAbbr.label "Text">
 <!ENTITY ParagraphAbbr.label "P">
 <!ENTITY Heading1Abbr.label "H1">
 <!ENTITY Heading2Abbr.label "H2">
 <!ENTITY Heading3Abbr.label "H3">
 <!ENTITY Heading4Abbr.label "H4">
 <!ENTITY Heading5Abbr.label "H5">
 <!ENTITY Heading6Abbr.label "H6">
 <!ENTITY BlockquoteAbbr.label "BQ">
 <!ENTITY AddressAbbr.label "Adr.">
 <!ENTITY PreformatAbbr.label "Pre.">
 
-<!-- Style Sheet submenu NOT IMPLEMENTED -->
-<!ENTITY stylesheetMenu.label "Použiť súbor štýlov">
-<!ENTITY formatstylesheetmenu.accesskey "u">
-
 <!-- Align menu items -->
 <!ENTITY alignMenu.label "Zarovnanie">
-<!ENTITY formatalignmenu.accesskey "a">
+<!ENTITY alignMenu.accesskey "a">
 <!ENTITY alignLeft.label "Doľava">
-<!ENTITY alignleft.accesskey "d">
+<!ENTITY alignLeft.accesskey "d">
 <!ENTITY alignLeft.tooltip "Zarovnať doľava">
 <!ENTITY alignCenter.label "Na stred">
-<!ENTITY aligncenter.accesskey "s">
+<!ENTITY alignCenter.accesskey "s">
 <!ENTITY alignCenter.tooltip "Zarovnať na stred">
 <!ENTITY alignRight.label "Doprava">
-<!ENTITY alignright.accesskey "r">
+<!ENTITY alignRight.accesskey "r">
 <!ENTITY alignRight.tooltip "Zarovnať doprava">
 <!ENTITY alignJustify.label "Obojstranne">
-<!ENTITY alignjustify.accesskey "b">
+<!ENTITY alignJustify.accesskey "b">
 <!ENTITY alignJustify.tooltip "Zarovnať obojstranne">
 
 <!-- Layer toolbar items -->
 <!ENTITY layer.tooltip "Vrstva">
 <!ENTITY layerSendToBack.tooltip "Preniesť dozadu">
 <!ENTITY layerBringToFront.tooltip "Preniesť dopredu">
 
 <!ENTITY increaseIndent.label "Zväčšiť zarážku">
-<!ENTITY increaseindent.accesskey "i">
-<!ENTITY increaseindentkb "=">
+<!ENTITY increaseIndent.accesskey "i">
+<!ENTITY increaseIndent.key "]">
 <!ENTITY decreaseIndent.label "Zmenšiť zarážku">
-<!ENTITY decreaseindent.accesskey "d">
-<!ENTITY decreaseindentkb "-">
+<!ENTITY decreaseIndent.accesskey "m">
+<!ENTITY decreaseIndent.key "[">
 
 <!ENTITY grid.label "Polohovacia mriežka">
 <!ENTITY grid.accesskey "h">
 
 <!ENTITY pageProperties.label "Titulok a vlastnosti stránky…">
-<!ENTITY pageproperties.accesskey "T">
+<!ENTITY pageProperties.accesskey "T">
 <!ENTITY colorsAndBackground.label "Farby stránky a pozadia…">
-<!ENTITY colorsandbackground.accesskey "b">
+<!ENTITY colorsAndBackground.accesskey "b">
 
 <!-- Table Menu -->
 <!ENTITY tableMenu.label "Tabuľka">
-<!ENTITY tablemenu.accesskey "a">
+<!ENTITY tableMenu.accesskey "a">
 <!-- Select Submenu -->
 <!ENTITY tableSelectMenu.label "Označiť">
-<!ENTITY tableselectmenu.accesskey "i">
+<!ENTITY tableSelectMenu.accesskey "i">
 
 <!ENTITY tableSelectMenu2.label "Označiť v tabuľke">
+<!ENTITY tableSelectMenu2.accesskey "O">
 <!ENTITY tableInsertMenu2.label "Vložiť do tabuľky">
+<!ENTITY tableInsertMenu2.accesskey "V">
 <!ENTITY tableDeleteMenu2.label "Odstrániť z tabuľky">
+<!ENTITY tableDeleteMenu2.accesskey "d">
 
 <!-- Insert SubMenu -->
 <!ENTITY tableInsertMenu.label "Vložiť">
-<!ENTITY tableinsertmenu.accesskey "V">
+<!ENTITY tableInsertMenu.accesskey "V">
 <!ENTITY tableTable.label "Tabuľka">
-<!ENTITY tabletable.accesskey "t">
+<!ENTITY tableTable.accesskey "T">
 <!ENTITY tableRow.label "Riadok">
 <!ENTITY tableRows.label "Riadky">
-<!ENTITY tablerow.accesskey "r">
+<!ENTITY tableRow.accesskey "R">
 <!ENTITY tableRowAbove.label "Riadok nad">
-<!-- uses tablerow.accesskey -->
+<!ENTITY tableRowAbove.accesskey "R">
 <!ENTITY tableRowBelow.label "Riadok pod">
-<!ENTITY tablerowbelow.accesskey "d">
+<!ENTITY tableRowBelow.accesskey "d">
 <!ENTITY tableColumn.label "Stĺpec">
 <!ENTITY tableColumns.label "Stĺpce">
-<!ENTITY tablecolumn.accesskey "s">
+<!ENTITY tableColumn.accesskey "S">
 <!ENTITY tableColumnBefore.label "Stĺpec pred">
-<!-- uses tablecolumn.accesskey -->
+<!ENTITY tableColumnBefore.accesskey "S">
 <!ENTITY tableColumnAfter.label "Stĺpec za">
-<!ENTITY tablecolumnafter.accesskey "c">
+<!ENTITY tableColumnAfter.accesskey "c">
 <!ENTITY tableCell.label "Bunka">
 <!ENTITY tableCells.label "Bunky">
-<!ENTITY tablecell.accesskey "b">
+<!ENTITY tableCell.accesskey "B">
 <!ENTITY tableCellContents.label "Obsah bunky">
-<!ENTITY tablecellcontents.accesskey "n">
+<!ENTITY tableCellContents.accesskey "n">
 <!ENTITY tableAllCells.label "Všetky bunky">
+<!ENTITY tableAllCells.accesskey "V">
 <!ENTITY tableCellBefore.label "Bunka pred">
-<!ENTITY tableallcells.accesskey "v">
-<!-- uses tablecell.accesskey -->
+<!ENTITY tableCellBefore.accesskey "B">
 <!ENTITY tableCellAfter.label "Bunka za">
-<!ENTITY tablecellafter.accesskey "u">
+<!ENTITY tableCellAfter.accesskey "u">
 <!-- Delete SubMenu -->
 <!ENTITY tableDeleteMenu.label "Odstrániť">
-<!ENTITY tabledeletemenu.accesskey "r">
+<!ENTITY tableDeleteMenu.accesskey "r">
 
 <!ENTITY tableFix.label "Opraviť rozvrhnutie tabuľky">
-<!ENTITY tablefix.accesskey "o">
+<!ENTITY tableFix.accesskey "O">
 <!-- text for "Join Cells" is in editor.properties 
   ("JoinSelectedCells" and "JoinCellToRight")
   the access key must exist in both of those strings
   But value must be set here for accesskey to draw properly
 -->
 <!ENTITY tableJoinCells.label "b">
-<!ENTITY tablejoincells.accesskey "b">
+<!ENTITY tableJoinCells.accesskey "b">
 <!ENTITY tableSplitCell.label "Rozdeliť bunky">
-<!ENTITY tablesplitcell.accesskey "u">
+<!ENTITY tableSplitCell.accesskey "u">
 <!ENTITY convertToTable.label "Vytvoriť tabuľku z výberu">
-<!ENTITY converttotable.accesskey "a">
+<!ENTITY convertToTable.accesskey "a">
 <!ENTITY tableProperties.label "Vlastnosti tabuľky…">
 <!ENTITY tableProperties.accesskey "o">
 
-<!-- Tools menu -->
-<!ENTITY toolsmenu.accesskey "l">
-<!ENTITY toolbrowser.accesskey "b">
-<!ENTITY toolplaineditor.accesskey "p">
-<!ENTITY toolsetfocus.accesskey "f">
-
 <!-- Toolbar-only items -->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Panel Ponuka">
 <!ENTITY compositionToolbar.tooltip "Panel nástrojov Composera">
 <!ENTITY formatToolbar.tooltip "Panel Formátovanie">
 <!ENTITY newToolbarCmd.tooltip "Nová prázdna stránka">
 <!ENTITY openToolbarCmd.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openToolbarCmd.tooltip "Otvoriť lokálnu stránku">
 <!ENTITY saveToolbarCmd.tooltip "Uložiť stránku lokálne">
@@ -547,19 +534,19 @@
 <!ENTITY colorLabel.label "Farba:">
 <!ENTITY ok.label "OK">
 
 <!-- Display Mode toolbar and View menu items -->
 <!ENTITY NormalModeTab.label "Normálne">
 <!ENTITY NormalMode.label "Normálny režim úprav">
 <!ENTITY NormalMode.accesskey "N">
 <!ENTITY NormalMode.tooltip "Zobraziť okraje tabuľky a pomenované kotvy">
-<!ENTITY AllTagsMode.label "HTML tagy">
+<!ENTITY AllTagsMode.label "Značky HTML">
 <!ENTITY AllTagsMode.accesskey "a">
-<!ENTITY AllTagsMode.tooltip "Zobraziť ikony pre všetky tagy HTML">
+<!ENTITY AllTagsMode.tooltip "Zobraziť ikony pre všetky značky HTML">
 
 <!ENTITY HTMLSourceMode.label "Zdrojový kód HTML">
 <!-- Toolbar has an image with "HTML" text, so don't include it in the string -->
 <!ENTITY SourceMode.label "Zdroj">
 <!ENTITY HTMLSourceMode.accesskey "H">
 <!ENTITY HTMLSourceMode.tooltip "Upraviť zdrojový kód HTML">
 <!ENTITY PreviewMode.label "Ukážka">
 <!ENTITY PreviewMode.accesskey "U">
--- a/editor/ui/chrome/composer/pref-editing.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/pref-editing.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!ENTITY pref.editing.title    "Nastavenie pre novú stránku">
 
 <!ENTITY authorName.label     "Autor:">
 <!ENTITY authorName.accesskey   "A">
 <!ENTITY pageColorHeader      "Predvolený vzhľad stránky">
 
-<!ENTITY defaultColorsRadio.label "Použiť farby čitateľa (nenastavovať farby na stránke)">
+<!ENTITY defaultColors.label    "Použiť farby čitateľa (nenastavovať farby na stránke)">
 <!ENTITY defaultColors.accesskey  "f">
-<!ENTITY customColorsRadio.label  "Použiť vlastné farby:">
+<!ENTITY customColors.label    "Použiť vlastné farby:">
 <!ENTITY customColors.accesskey  "v">
 
 <!ENTITY normalText.label     "Normálny text">
 <!ENTITY normalText.accesskey   "N">
 <!ENTITY linkText.label      "Odkaz">
 <!ENTITY linkText.accesskey    "d">
 <!ENTITY activeLinkText.label   "Aktívny odkaz">
 <!ENTITY activeLinkText.accesskey "k">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInputProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorInputProperties.dtd
@@ -36,36 +36,38 @@
  
 <!ENTITY windowTitle.label "Vlastnosti vstupného poľa">
 <!ENTITY windowTitleImage.label "Vlastnosti obrázkového poľa">
 
 <!ENTITY InputType.label "Typ poľa">
 <!ENTITY InputType.accesskey "T">
 <!ENTITY text.value "Text">
 <!ENTITY password.value "Heslo">
-<!ENTITY checkbox.value "Zaškrtávacie pole">
+<!ENTITY checkbox.value "Označovacie pole">
 <!ENTITY radio.value "Prepínač">
 <!ENTITY submit.value "Odosielacie tlačidlo">
-<!ENTITY reset.value "Resetovacie tlačidlo">
+<!ENTITY reset.value "Tlačidlo vynulovania">
 <!ENTITY file.value "Súbor">
 <!ENTITY hidden.value "Skryté">
 <!ENTITY image.value "Obrázok">
 <!ENTITY button.value "Tlačidlo">
 
 <!ENTITY InputSettings.label "Nastavenie poľa">
 <!ENTITY InputName.label "Názov poľa">
+<!ENTITY InputName.accesskey "N">
 <!ENTITY GroupName.label "Názov skupiny:">
-<!ENTITY Name.accesskey "N">
+<!ENTITY GroupName.accesskey "N">
 <!ENTITY InputValue.label "Hodnota poľa:">
+<!ENTITY InputValue.accesskey "H">
 <!ENTITY InitialValue.label "Pôvodná hodnota:">
-<!ENTITY Value.accesskey "P">
+<!ENTITY InitialValue.accesskey "h">
 <!ENTITY InputChecked.label "Na začiatku označené">
-<!ENTITY InputChecked.accesskey "N">
+<!ENTITY InputChecked.accesskey "z">
 <!ENTITY InputSelected.label "Na začiatku označené">
-<!ENTITY InputSelected.accesskey "N">
+<!ENTITY InputSelected.accesskey "z">
 <!ENTITY InputReadOnly.label "Iba na čítanie">
 <!ENTITY InputReadOnly.accesskey "I">
 <!ENTITY InputDisabled.label "Zakázané">
 <!ENTITY InputDisabled.accesskey "a">
 <!ENTITY tabIndex.label "Poradie:">
 <!ENTITY tabIndex.accesskey "r">
 <!ENTITY TextSize.label "Veľkosť poľa:">
 <!ENTITY TextSize.accesskey "e">
--- a/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/dialogs/EditorTableProperties.dtd
@@ -75,19 +75,17 @@
 <!ENTITY cellSelectRow.label "Riadok">
 <!ENTITY cellSelectColumn.label "Stĺpec">
 <!ENTITY cellSelectNext.label "Ďalší">
 <!ENTITY cellSelectNext.accessKey "a">
 <!ENTITY cellSelectPrevious.label "Predchádzajúci">
 <!ENTITY cellSelectPrevious.accessKey "e">
 <!ENTITY cellApplyBeforeMove.label "Aplikovať zmeny pred presunom">
 <!ENTITY cellKeepCurrentData.label "Nechať aktuálne nastavenie">
-<!-- LOCALIZATION NOTE Next 2 form 1 sentence (we don't want to use HTML tag to wrap) -->
-<!ENTITY applyBeforeChange1.label "Aktuálne zmeny budú použité">
-<!ENTITY applyBeforeChange2.label "pred zmenou výberu.">
+<!ENTITY applyBeforeChange.label "Aktuálne zmeny sa prejavia pri zmene výberu.">
 <!ENTITY cellRowSpan.label "Rozsah riadku:">
 <!ENTITY cellColSpan.label "Rozsah stĺpca:">
 <!ENTITY cellContentAlignment.label "Zarovnanie obsahu">
 <!ENTITY cellHorizontal.label "Horizontálne:">
 <!ENTITY cellHorizontal.accessKey "H">
 <!ENTITY cellVertical.label "Vertikálne:">
 <!ENTITY cellVertical.accessKey "V">
 <!ENTITY cellStyle.label "Štýl bunky:">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -39,17 +39,17 @@
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY deleteFolder.label "Odstrániť priečinok">
 <!ENTITY deleteFolder.accesskey "d">
 <!ENTITY renameFolder.label "Premenovať priečinok…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY renameFolder.key "VK_F2">
 <!ENTITY compactFolders.label "Vykonať údržbu priečinkov">
-<!ENTITY compactFolder.accesskey "V">
+<!ENTITY compactFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Vyprázdniť kôš">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY importCmd.label "Import…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY offlineMenu.label "Režim offline">
 <!ENTITY offlineMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.label "Pracovať v režime offline">
 <!ENTITY offlineGoOfflineCmd.accesskey "o">
@@ -277,18 +277,18 @@
 <!ENTITY nextMsgCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY nextMsgCmd.key "f">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.label "Neprečítaná správa">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.key "n">
 <!ENTITY nextStarredMsgCmd.label "Správa s hviezdičkou">
 <!ENTITY nextStarredMsgCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY nextUnreadThread.label "Neprečítané vlákno">
-<!ENTITY nextUnreadThreadCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY nextUnreadThreadCmd.key "t">
+<!ENTITY nextUnreadThread.accesskey "t">
+<!ENTITY nextUnreadThread.key "t">
 <!ENTITY prevMenu.label "Predchádzajúca">
 <!ENTITY prevMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY prevMsgCmd.label "Správa">
 <!ENTITY prevMsgCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY prevMsgCmd.key "b">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.label "Neprečítaná správa">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -65,16 +65,17 @@
 <!ENTITY cutCmd.key "X">
 <!ENTITY cutCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY copyCmd.label "Kopírovať">
 <!ENTITY copyCmd.key "C">
 <!ENTITY copyCmd.accesskey "K">
 <!ENTITY pasteCmd.label "Prilepiť">
 <!ENTITY pasteCmd.key "V">
 <!ENTITY pasteCmd.accesskey "P">
+<!ENTITY pasteNoFormattingCmd.key "V">
 <!ENTITY editRewrapCmd.label "Zalomiť znovu">
 <!ENTITY editRewrapCmd.key "R">
 <!ENTITY editRewrapCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY deleteCmd.label "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteCmd.key "D">
 <!ENTITY deleteCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY selectAllCmd.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAllCmd.key "A">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -15,28 +15,23 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markAsReadDelay.label): This will concatenate to
   "After displaying for [___] seconds",
   using (markAsReadDelay.label) and a number (secondsLabel.label). -->
 <!ENTITY markAsReadDelay.label     "Po">
 <!ENTITY markAsReadDelay.accesskey   "o">
 <!ENTITY secondsLabel.label       "sekundách od zobrazenia">
 <!ENTITY showFolderColumns.label    "Zobraziť stĺpce v paneli priečinkov">
 <!ENTITY showFolderColumns.accesskey  "Z">
-<!ENTITY rememberLastMsg.label     "Pamätať si naposledy označenú správu">
-<!ENTITY rememberLastMsg.accesskey   "s">
 <!ENTITY openMsgIn.label        "Správy otvárať v:">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.label      "V novom okne správy">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.accesskey    "n">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.label      "V existujúcom okne so správou">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.accesskey    "x">
 <!ENTITY reuseExpRadio2.label      "Na novej karte správy">
 <!ENTITY reuseExpRadio2.accesskey    "k">
-<!ENTITY connectionTimeout.label    "Časový limit pripojenia:">
-<!ENTITY connectionTimeout.accesskey  "m">
-<!ENTITY connectionSeconds.label    "sekúnd">
 <!ENTITY configEditDesc.label      "Pokročilé nastavenia">
 <!ENTITY configEdit.label        "Editor nastavení…">
 <!ENTITY configEdit.accesskey      "E">
 <!ENTITY returnReceiptsInfo.label    "Zistiť ako &brandShortName; spracováva potvrdenia o prečítaní">
 <!ENTITY showReturnReceipts.label    "Potvrdenia o prečítaní…">
 <!ENTITY showReturnReceipts.accesskey  "P">
 
 <!-- Update -->
@@ -52,30 +47,42 @@
 <!ENTITY modeAutomatic.label      "Automaticky aktualizácie prevziať a nainštalovať">
 <!ENTITY modeAutomatic.accesskey    "A">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.label    "Upozorniť, ak by nainštalovanie zakázalo niektoré doplnky">
 <!ENTITY modeAutoAddonWarn.accesskey  "U">
 <!ENTITY showUpdates.label       "Zobraziť históriu aktualizácií">
 <!ENTITY showUpdates.accesskey     "h">
 
 <!-- Networking and Disk Space -->
-<!ENTITY showConnections.label     "Nastavenia…">
-<!ENTITY showConnections.accesskey   "N">
-<!ENTITY proxiesInfo.label       "Nastaviť spôsob, akým sa &brandShortName; pripája k sieti Internet">
+<!ENTITY showSettings.label       "Nastavenia…">
+<!ENTITY showSettings.accesskey     "N">
+<!ENTITY proxiesConfigure.label     "Nastaviť spôsob, akým sa &brandShortName; pripája k sieti Internet">
 <!ENTITY connectionsInfo.caption    "Pripojenie">
 <!ENTITY offlineInfo.caption      "Režim offline">
 <!ENTITY offlineInfo.label       "Konfigurácia nastavení režimu offline">
 <!ENTITY showOffline.label       "Nastavenia…">
 <!ENTITY showOffline.accesskey     "a">
 
 <!ENTITY Diskspace           "Miesto na disku">
 <!ENTITY offlineCompact.label      "Vykonať údržbu priečinkov, ak sa tým ušetrí viac ako">
 <!ENTITY offlineCompact.accesskey    "V">
 <!ENTITY kb.label            "kB">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE:
+ The entities useCacheBefore.label and useCacheAfter.label appear on a single
+ line in preferences as follows:
+
+ &useCacheBefore.label [ textbox for cache size in MB ]  &useCacheAfter.label;
+-->
+<!ENTITY useCacheBefore.label      "Vyhradiť">
+<!ENTITY useCacheBefore.accesskey    "h">
+<!ENTITY useCacheAfter.label       "MB diskového priestoru">
+<!ENTITY clearCacheNow.label       "Vymazať teraz">
+<!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "e">
+
 <!-- Certificates -->
 <!ENTITY certificatesInfo2.label    "Správa certifikátov, zrušené certifikáty, overenie certifikátov a bezpečnostných zariadení.">
 <!ENTITY viewCertificates.label     "Certifikáty">
 <!ENTITY viewCertificates.accesskey   "C">
 <!ENTITY viewCRLs.label         "Zrušené certifikáty">
 <!ENTITY viewCRLs.accesskey       "r">
 <!ENTITY validation.label        "Overenie">
 <!ENTITY validation.accesskey      "O">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -11,17 +11,17 @@
 <!ENTITY checkNow.accesskey        "t">
 
 <!ENTITY messengerStartPage.label     "Úvodná stránka &brandShortName;u">
 <!ENTITY enableStartPage.label      "Pri štarte &brandShortName;u zobraziť stránku v oblasti správy">
 <!ENTITY enableStartPage.accesskey    "z">
 <!ENTITY location.label          "Adresa:">
 <!ENTITY location1.accesskey       "A">
 <!ENTITY useDefault.label         "Obnoviť predvolenú">
-<!ENTITY useDefault.accesskey       "r">
+<!ENTITY useDefault.accesskey       "d">
 
 <!ENTITY bounceSystemDockIcon.label    "Animovať ikonu v doku">
 <!ENTITY bounceSystemDockIcon.accesskey  "m">
 
 <!ENTITY newMessagesArrive.label     "Keď príde nová správa:">
 <!ENTITY playSound.label         "Prehrať zvuk">
 <!ENTITY playSound1.accesskey       "h">
 <!ENTITY showAnimatedAlert.label     "Zobraziť upozornenie">
@@ -35,8 +35,14 @@
 <!ENTITY systemsound.label        "Predvolený systémový zvuk pre novú správu">
 <!ENTITY systemsoundMac.label       "Systémové zvukové upozornenie">
 <!ENTITY systemsoundMac.accesskey     "S">
 <!ENTITY systemsound.accesskey      "S">
 <!ENTITY customsound.label        "Použiť nasledovný zvukový súbor">
 <!ENTITY customsound.accesskey      "n">
 <!ENTITY browse.label           "Prehľadávať…">
 <!ENTITY browse.accesskey         "P">
+
+<!ENTITY addonsMgr.label         "Doplnky">
+<!ENTITY manageAddonsDescWin.label    "Zmeniť nastavenia nainštalovaných doplnkov">
+<!ENTITY manageAddonsDescUnix2.label   "Zmeniť predvoľby nainštalovaných doplnkov">
+<!ENTITY manageAddons.label        "Spravovať doplnky…">
+<!ENTITY manageAddons.accesskey      "r">
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
@@ -302,17 +302,17 @@
   <th>Príkaz</th>
   <th>Windows</th>
   <th>Mac OS</th>
   <th>Linux alebo Unix</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody class="tbody-default">
  <tr>
-  <td>Vložiť ako citáciu</td>
+  <td>Vložiť bez formátovania</td>
   <td>Ctrl+Shift+V</td>
   <td>Cmd+Shift+V</td>
   <td>Ctrl+Shift+V</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Odoslať správu teraz</td>
   <td>Ctrl+Enter</td>
   <td>Cmd+Return</td>
--- a/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/cookieViewer.dtd
@@ -2,32 +2,41 @@
 <!ENTITY   tab.bannedservers.label    "Webové stránky a súbory cookies">
 <!ENTITY   div.bannedservers.label    "Spravovať stránky, ktoré môžu a nemôžu ukladať cookies vo vašom počítači.">
 <!ENTITY   div.cookiesonsystem.label   "Zobraziť a odstrániť súbory cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači.">
 <!ENTITY   treehead.cookiename.label   "Názov cookie">
 <!ENTITY   treehead.cookiedomain.label  "Stránka"> 
 <!ENTITY   treehead.cookieexpires.label  "Platnosť do"> 
 <!ENTITY   treehead.infoselected.label  "Informácie o označenom cookie">
 <!ENTITY   button.removecookie.label   "Odstrániť cookie">
+<!ENTITY   button.removecookie.accesskey "d">
 <!ENTITY   button.removeallcookies.label "Odstrániť všetky cookies">
+<!ENTITY   button.removeallcookies.accesskey "e">
 
 <!ENTITY   props.name.label        "Názov:">
 <!ENTITY   props.value.label       "Obsah:">
 <!ENTITY   props.domain.label       "Server:">
 <!ENTITY   props.path.label        "Cesta:">
 <!ENTITY   props.secure.label       "Odoslané pre:">
 <!ENTITY   props.expires.label      "Platnosť do:">
 
 <!ENTITY   treehead.sitename.label    "Stránka">
 <!ENTITY   treehead.status.label     "Stav">
 <!ENTITY   windowtitle.label       "Správca cookies">
 <!ENTITY   buttonaccept.label       "Zavrieť">
+<!ENTITY   buttonaccept.accesskey     "Z">
 
 <!ENTITY   blockSite.label        "Blokovať">
+<!ENTITY   blockSite.accesskey      "B">
 <!ENTITY   allowSite.label        "Povoliť">
+<!ENTITY   allowSite.accesskey      "o">
 <!ENTITY   allowSiteSession.label     "Relácia">
+<!ENTITY   allowSiteSession.accesskey   "R">
 <!ENTITY   removepermission.label     "Odstrániť stránku">
+<!ENTITY   removepermission.accesskey   "d">
 <!ENTITY   removeallpermissions.label   "Odstrániť všetky stránky">
+<!ENTITY   removeallpermissions.accesskey "e">
 
 <!ENTITY   canSet.label          "môže nastavovať cookies">
 <!ENTITY   cannotSet.label        "nemôže nastavovať cookies">
 
-<!ENTITY   checkbox.label         "Nepovoliť stránkam, ktorých cookies boli odstránené, nastavovať cookies v budúcnosti">
+<!ENTITY   futureCookies.label      "Zakázať stránkam, ktorých cookies boli odstránené, nastavovať cookies v budúcnosti">
+<!ENTITY   futureCookies.accesskey    "a">
--- a/suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.dtd
+++ b/suite/chrome/common/permissions/permissionsManager.dtd
@@ -1,14 +1,15 @@
 <!ENTITY windowtitle.label       "Výnimky">
 <!ENTITY treehead.sitename.label    "Server">
 <!ENTITY treehead.status.label     "Stav">
 <!ENTITY remove.label          "Odstrániť server">
 <!ENTITY remove.accesskey        "d">
 <!ENTITY removeall.label        "Odstrániť všetky servery">
 <!ENTITY removeall.accesskey      "e">
 <!ENTITY address.label         "Adresa webovej stránky:">
+<!ENTITY address.accesskey       "d">
 <!ENTITY block.label          "Blokovať">
 <!ENTITY block.accesskey        "B">
 <!ENTITY session.label         "Povoliť pre reláciu">
 <!ENTITY session.accesskey       "r">
 <!ENTITY allow.label          "Povoliť">
 <!ENTITY allow.accesskey        "o">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/pref/preferences.dtd
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!-- extracted from content/preftree.xul -->
+
+<!--LOCALIZATION NOTE : FILE Lists preferences categories that appear on the left of the preferences dialog -->
+<!ENTITY prefWindow.title "Možnosti">
+<!ENTITY categoryHeader "Kategória">
+<!ENTITY appear.label "Vzhľad">
+<!ENTITY content.label "Obsah">
+<!ENTITY fonts.label "Písma">
+<!ENTITY colors.label "Farby">
+<!ENTITY navigator.label "Prehliadač">
+<!ENTITY history.label "História">
+<!ENTITY bidi.label "Nastavenia Bidi">
+<!ENTITY languages.label "Jazyky">
+<!ENTITY applications.label "Pomocné aplikácie">
+<!ENTITY locationBar.label "Panel Adresa">
+<!ENTITY tabWindows.label "Prehliadanie na kartách">
+<!ENTITY compose.label "Composer">
+<!ENTITY editing.label "Nové stránky">
+<!ENTITY publish.label "Publikovanie">
+<!ENTITY offline.label "Režim Offline">
+<!ENTITY security.label "Súkromie a bezpečnosť">
+<!ENTITY cookies.label "Cookies">
+<!ENTITY images.label "Obrázky">
+<!ENTITY popups.label "Vyskakovacie okná">
+<!ENTITY passwords.label "Heslá">
+<!ENTITY masterpass.label "Hlavné heslá">
+<!ENTITY ssl.label "SSL">
+<!ENTITY certs.label "Certifikáty">
+<!ENTITY validation.label "Overovanie">
+<!ENTITY advance.label "Rozšírené">
+<!ENTITY down.label "Preberanie súborov">
+<!ENTITY cache.label "Vyrovnávacia pamäť">
+<!ENTITY proxies.label "Servery proxy">
+<!ENTITY httpnetworking.label "Spojenia HTTP">
+<!ENTITY smart.label "Inštalácia softvéru">
+<!ENTITY download.label "Preberanie súborov">
+<!ENTITY keynav.label "Navigácia klávesnicou">
+<!ENTITY search.label "Vyhľadávanie na webe">
+<!ENTITY policies.label "Zásady zabezpečenia">
+<!ENTITY mousewheel.label "Koliesko myši">
+<!ENTITY scriptsAndWindows.label "Skripty a zásuvné moduly">
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/preftree.xul -->
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE Lists preferences categories that appear on the left of the preferences dialog -->
-<!ENTITY prefWindow.title "Možnosti">
-<!ENTITY categoryHeader "Kategória">
-<!ENTITY appear.label "Vzhľad">
-<!ENTITY content.label "Obsah">
-<!ENTITY fonts.label "Písma">
-<!ENTITY colors.label "Farby">
-<!ENTITY navigator.label "Prehliadač">
-<!ENTITY history.label "História">
-<!ENTITY bidi.label "Nastavenia Bidi">
-<!ENTITY languages.label "Jazyky">
-<!ENTITY applications.label "Pomocné aplikácie">
-<!ENTITY locationBar.label "Panel Adresa">
-<!ENTITY tabWindows.label "Prehliadanie na kartách">
-<!ENTITY compose.label "Composer">
-<!ENTITY editing.label "Nové stránky">
-<!ENTITY publish.label "Publikovanie">
-<!ENTITY offline.label "Režim Offline">
-<!ENTITY security.label "Súkromie a bezpečnosť">
-<!ENTITY cookies.label "Cookies">
-<!ENTITY images.label "Obrázky">
-<!ENTITY popups.label "Vyskakovacie okná">
-<!ENTITY passwords.label "Heslá">
-<!ENTITY masterpass.label "Hlavné heslá">
-<!ENTITY ssl.label "SSL">
-<!ENTITY certs.label "Certifikáty">
-<!ENTITY validation.label "Overovanie">
-<!ENTITY advance.label "Rozšírené">
-<!ENTITY down.label "Preberanie súborov">
-<!ENTITY cache.label "Vyrovnávacia pamäť">
-<!ENTITY proxies.label "Servery proxy">
-<!ENTITY httpnetworking.label "Spojenia HTTP">
-<!ENTITY smart.label "Inštalácia softvéru">
-<!ENTITY download.label "Preberanie súborov">
-<!ENTITY keynav.label "Navigácia klávesnicou">
-<!ENTITY search.label "Vyhľadávanie na webe">
-<!ENTITY policies.label "Zásady zabezpečenia">
-<!ENTITY mousewheel.label "Koliesko myši">
-<!ENTITY scriptsAndWindows.label "Skripty a zásuvné moduly">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -78,17 +78,17 @@
 <!ENTITY sendUnsentCmd.label "Odoslať neodoslané správy">
 <!ENTITY sendUnsentCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY loadFirstDraft.label			"Načítať prvú rozpísanú správu">
 <!ENTITY subscribeCmd.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY subscribeCmd.accesskey "b">
 <!ENTITY renameFolder.label "Premenovať priečinok…">
 <!ENTITY renameFolder.accesskey "r">
 <!ENTITY compactFolders.label "Vykonať údržbu priečinkov">
-<!ENTITY compactFolder.accesskey "V">
+<!ENTITY compactFolders.accesskey "V">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.label "Vyprázdniť kôš">
 <!ENTITY emptyTrashCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY offlineMenu.label "Režim offline">
 <!ENTITY offlineMenu.accesskey "l">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.label "Prijať/Synchronizovať…">
 <!ENTITY synchronizeOfflineCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.label "Nastavenie režimu offline…">
 <!ENTITY settingsOfflineCmd.accesskey "e">
@@ -306,32 +306,32 @@
 <!ENTITY nextMsgCmd.key "f">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.label "Neprečítaná správa">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY nextUnreadMsgCmd.key "n">
 <!ENTITY nextFlaggedMsgCmd.label "Správa označenú vlajkou">
 <!ENTITY nextFlaggedMsgCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY nextUnflaggedMsgCmd.label "Neoznačená správu">
 <!ENTITY nextUnreadThread.label "Neprečítané vlákno">
-<!ENTITY nextUnreadThreadCmd.accesskey "t">
-<!ENTITY nextUnreadThreadCmd.key "t">
+<!ENTITY nextUnreadThread.accesskey "t">
+<!ENTITY nextUnreadThread.key "t">
 <!ENTITY prevMenu.label "Predchádzajúca">
 <!ENTITY prevMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY prevMsgCmd.label "Správa">
 <!ENTITY prevMsgCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY prevMsgCmd.key "b">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.label "Neprečítaná správa">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
 <!ENTITY goBackCmd.label "Naspäť">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Dopredu">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.label "Správu označenú vlajkou">
-<!ENTITY previousFlaggedMsgCmd.accesskey "v">
+<!ENTITY prevFlaggedMsgCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY backCmd.label "Naspäť">
 <!ENTITY backCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY forwardCmd.label ".Dopredu">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY startPageCmd.label "Úvodná stránka">
 <!ENTITY startPageCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY msgMenu.label "Správa">
 <!ENTITY msgMenu.accesskey "a">