update
authorsektormaster@atlas.sk
Sun, 26 Sep 2010 11:46:57 +0200
changeset 129 4071d2105fd545e77c5ea3b64f6e19633cee787d
parent 128 221b6044fb0eb747f26b3f280e493cb8a5f31f02
child 130 2e773869010c2f096b030f7be4facbdd30a01ed2
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced-scripts.dtd
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
mail/chrome/messenger/messenger.properties
services/sync/sync.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -16,8 +16,41 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.license): This is a link title that links to about:license. -->
 <!ENTITY bottomLinks.license    "Informácie o licenciách">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.rights): This is a link title that links to about:rights. -->
 <!ENTITY bottomLinks.rights     "Práva koncového používateľa">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (bottomLinks.privacy): This is a link title that links to http://www.mozilla.com/legal/privacy/. -->
 <!ENTITY bottomLinks.privacy    "Zásady ochrany súkromia">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingForUpdates): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.checkingForUpdates "Vyhľadávajú sa aktualizácie…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.checkingAddonCompat): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.checkingAddonCompat "Kontroluje sa kompatibilita doplnkov…">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.noUpdatesFound): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.noUpdatesFound   "Máte poslednú verziu prehliadača &brandShortName;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.adminDisabled): try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.adminDisabled    "Aktualizácie boli vypnuté správcom systému">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.failed.start,update.failed.linkText,update.failed.end):
+   update.failed.start, update.failed.linkText, and update.failed.end all go into
+   one line with linkText being wrapped in an anchor that links to a site to download
+   the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in
+   one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.failed.start    "Aktualizácia zlyhala. ">
+<!ENTITY update.failed.linkText   "Prevziať najnovšiu verziu">
+<!ENTITY update.failed.end     "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.manual.start,update.manual.end): update.manual.start and update.manual.end
+   all go into one line and have an anchor in between with text that is the same as the link to a site
+   to download the latest version of Firefox (e.g. http://www.firefox.com). As this is all in one line,
+   try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). -->
+<!ENTITY update.manual.start    "Aktualizácie sú dostupné na ">
+<!ENTITY update.manual.end     "">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (update.downloading.start,update.downloading.end): update.downloading.start and 
+   update.downloading.end all go into one line, with the amount downloaded inserted in between. As this
+   is all in one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). The — is
+   the "em dash" (long dash).
+   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
+<!ENTITY update.downloading.start  "Preberá sa aktualizácia — ">
+<!ENTITY update.downloading.end   "">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -65,18 +65,16 @@ can reach it easily. -->
 
 <!ENTITY menubarCmd.label "Hlavná ponuka">
 <!ENTITY menubarCmd.accesskey "H">
 <!ENTITY navbarCmd.label "Navigačný panel">
 <!ENTITY navbarCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Panel záložiek">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Položky panela záložiek">
-<!ENTITY taskbarCmd.label "Stavový riadok">
-<!ENTITY taskbarCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY addonBarCmd.label "Panel doplnkov">
 <!ENTITY addonBarCmd.accesskey "d">
 
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
 <!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informácie o stránke">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -83,17 +83,16 @@ popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna. Nastavenia upravíte kliknutím sem…
 popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien. Nastavenia upravíte kliknutím sem…
 popupWarningButton=Možnosti
 popupWarningButton.accesskey=M
 popupWarningButtonUnix=Možnosti
 popupWarningButtonUnix.accesskey=M
 popupAllow=Povoliť vyskakovacie okná z %S
 popupBlock=Blokovať vyskakovacie okná z %S
 popupWarningDontShowFromMessage=Nezobrazovať túto správu v prípade blokovania vyskakovacích okien
-popupWarningDontShowFromStatusbar=Nezobrazovať informáciu v prípade blokovania vyskakovacích okien
 popupShowPopupPrefix=Zobraziť %S
 
 # missing plugin installer
 missingpluginsMessage.title=Na zobrazenie všetkých médií na tejto stránke sú požadované prídavné zásuvné moduly.
 missingpluginsMessage.button.label=Nainštalovať chýbajúce zásuvné moduly…
 missingpluginsMessage.button.accesskey=a
 outdatedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly používané touto stránkou sú zastarané.
 outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
@@ -136,42 +135,33 @@ updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
 updatesItem_downloading.accesskey=b
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
 updatesItem_resume.accesskey=b
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pending.accesskey=a
 
-# Check for Updates in the About Dialog - button labels and accesskeys
-# LOCALIZATION NOTE - all of the following update buttons and labels will only
-# be displayed one at a time. So, if a button is displayed no other buttons or
-# labels will be displayed and if a label is displayed no other buttons or
-# labels will be displayed. They will be placed directly under the Firefox
-# version in the about dialog.
-update.checkButton.label=Vyhľadať aktualizácie…
-update.checkButton.accesskey=V
+# LOCALIZATION NOTE - all of the following update buttons labels will only be
+# displayed one at a time. So, if a button is displayed nothing else will
+# be displayed alongside of the button. The button when displayed is located
+# directly under the Firefox version in the about dialog (see bug 596813 for
+# screenshots).
+update.checkInsideButton.label=Vyhľadať aktualizácie
+update.checkInsideButton.accesskey=V
 update.resumeButton.label=Pokračovať v preberaní %S…
 update.resumeButton.accesskey=P
 update.openUpdateUI.applyButton.label=Nainštalovať aktualizáciu…
 update.openUpdateUI.applyButton.accesskey=N
 update.restart.applyButton.label=Nainštalovať aktualizáciu
 update.restart.applyButton.accesskey=N
 update.openUpdateUI.upgradeButton.label=Aktualizovať teraz…
 update.openUpdateUI.upgradeButton.accesskey=A
 update.restart.upgradeButton.label=Aktualizovať teraz
 update.restart.upgradeButton.accesskey=A
-# Check for Updates in the About Dialog - status labels
-update.checkingForUpdate.label=Vyhľadávajú sa aktualizácie…
-update.checkingAddonCompat.label=Kontroluje sa kompatibilita doplnkov…
-update.noUpdateFound.label=Toto je nanovšia dostupná verzia
-# LOCALIZATION NOTE (update.downloading) — is the "em dash" (long dash)
-# %S is the amount download
-# examples: Downloading update — 111 KB of 13 MB
-update.downloading=Preberá sa aktualizácia — %S
 
 # RSS Pretty Print
 feedShowFeedNew=Prihlásiť sa k odberu kanála %S…
 
 menuOpenAllInTabs.label=Otvoriť všetko na kartách
 
 # History menu
 menuRestoreAllTabs.label=Obnoviť všetky karty
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -73,16 +73,16 @@ generalMetaTags=Meta (počet značiek: %S)
 generalSiteIdentity=Túto webovú stránku vlastní %S\nStránku overil %S
 
 feedRss=RSS
 feedAtom=Atom
 feedXML=XML
 
 securityNoOwner=Táto stránka neposkytuje informácie o majiteľovi.
 securityOneVisit=Áno, raz
-securityNVisits=Áno, celkom %S-krát
+securityNVisits=Áno, celkom %S krát
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
 # database
 #  e.g. indexedDBUsage : "50.23 MB"
 #  %1$S = size (in bytes or megabytes, ...)
 #  %2$S = unit of measure (bytes, KB, MB, ...)
 indexedDBUsage=Táto webová stránka využíva %1$S %2$S priestoru
--- a/browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/pageReportFirstTime.dtd
@@ -1,8 +1,7 @@
-<!ENTITY startDescription.label "Server sa pokúsil otvoriť vyskakovacie okno bez vášho povolenia. &brandShortName; vyskakovacie okno automaticky zablokoval. Vždy, keď &brandShortName; zablokuje tieto vyskakovacie okná, v stavovom riadku uvidíte ikonu.">
 <!ENTITY startDescriptionText.label    "Server sa pokúsil otvoriť vyskakovacie okno bez vášho povolenia. Prehliadač &brandShortName; vyskakovacie okno automaticky zablokoval.">
 
 <!ENTITY endDescription.label "Kliknutím na túto ikonu zobrazíte zoznam serverov, ktorým &brandShortName; zablokoval možnosť otvárať vyskakovacie okná. Ak sú vyskakovacie okná potrebné pre správnu funkciu stránok, môžete vybraným serverom ich otváranie povoliť.">
 
 <!ENTITY caption.label "Informácie o blokovaní vyskakovacích okien">
 
 <!ENTITY done.label "Hotovo">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced-scripts.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced-scripts.dtd
@@ -41,14 +41,8 @@
 <!ENTITY allowScripts.label       "Povoliť skriptom:">
 
 <!ENTITY moveResizeWindows.label    "Presúvať alebo meniť veľkosť okien">
 <!ENTITY moveResizeWindows.accesskey  "e">
 <!ENTITY raiseLowerWindows.label    "Premiestnenie okien do popredia alebo do pozadia">
 <!ENTITY raiseLowerWindows.accesskey  "o">
 <!ENTITY disableContextMenus.label   "Zakázať alebo nahradiť kontextovú ponuku">
 <!ENTITY disableContextMenus.accesskey "n">
-<!ENTITY hideStatusBar.label      "Skryť stavový riadok">
-<!ENTITY hideStatusBar.accesskey    "S">
-<!ENTITY changeStatusBar.label     "Zmeniť text v stavovom riadku">
-<!ENTITY changeStatusBar.accesskey   "Z">
-
-
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -46,17 +46,17 @@
 
  &limitCacheSizeBefore.label [textbox for cache size in MB] &limitCacheSizeAfter.label;
 -->
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.label   "Obmedziť veľkosť vyrovnávacej pamäte na">
 <!ENTITY limitCacheSizeBefore.accesskey "b">
 <!ENTITY limitCacheSizeAfter.label    "MB diskového priestoru">
 <!ENTITY clearCacheNow.label       "Vymazať teraz">
 <!ENTITY clearCacheNow.accesskey     "e">
-<!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Použiť automatickú správu vyrovnávacej pamäte">
+<!ENTITY overrideSmartCacheSize.label  "Vlastné nastavenie vyrovnávacej pamäte">
 <!ENTITY overrideSmartCacheSize.accesskey "a">
 
 <!ENTITY updateTab.label         "Aktualizácie">
 
 <!ENTITY autoCheck.label         "Automaticky kontrolovať aktualizácie pre:">
 <!ENTITY enableAppUpdate.label      "&brandShortName;">
 <!ENTITY enableAppUpdate.accesskey    "F">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate2.label    "Doplnky">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -146,16 +146,20 @@
 <!ENTITY calendar.task.filter.notstarted.label   "Nezačaté úlohy">
 <!ENTITY calendar.task.filter.notstarted.accesskey "e">
 <!ENTITY calendar.task.filter.overdue.label     "Oneskorené úlohy">
 <!ENTITY calendar.task.filter.overdue.accesskey   "O">
 <!ENTITY calendar.task.filter.completed.label    "Vykonané úlohy">
 <!ENTITY calendar.task.filter.completed.accesskey  "k">
 <!ENTITY calendar.task.filter.open.label      "Nedokončené úlohy">
 <!ENTITY calendar.task.filter.open.accesskey    "h">
+<!ENTITY calendar.task.filter.current.label     "Aktuálne úlohy">
+<!ENTITY calendar.task.filter.current.accesskey   "t">
+<!ENTITY calendar.task.filter.repeating.label    "Opakujúce sa úlohy">
+<!ENTITY calendar.task.filter.repeating.accesskey  "u">
 
 <!ENTITY calendar.task-details.title.label      "názov">
 <!ENTITY calendar.task-details.organizer.label    "od">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.label    "priorita">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.low.label  "Nízka">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.normal.label "Normálna">
 <!ENTITY calendar.task-details.priority.high.label  "Vysoká">
 <!ENTITY calendar.task-details.status.label     "stav">
--- a/calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/dateFormat.properties
@@ -119,8 +119,9 @@ day.28.number=28
 day.29.number=29
 day.30.number=30
 day.31.number=31
 
 noon=Poludnie
 midnight=Polnoc
 
 AllDay=Celodenná
+Repeating=(opakujúca sa)
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -497,17 +497,17 @@ fileEmptyMsg = Súbor %S je prázdny.
 
 # LOCALIZATION NOTE (headerMoreAddrs): semicolon separated list of plural
 # forms of the word "more" as used after the number of addresses
 # currently hidden while displaying a header such as "to", "cc", or "bcc"
 # in the message header box. English has two identical forms here, so it will
 # construct strings that look like (for example) "1 more" or "20 more".
 # <http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals> has details
 # on this mechanism.
-headerMoreAddrs=#1 ďalšia;#1 ďalšie;#1 ďalších
+headerMoreAddrs=#1 ďalší;#1 ďalší;#1 ďalších
 
 # LOCALIZATION NOTE (headertoFieldYou): second person prepositional object
 # pronoun used in the "to" header of the message header pane. This is also
 # used for the fallback case if a header-specific localization is not
 # available.
 headertoFieldYou=ja
 
 # LOCALIZATION NOTE (headerfromFieldYou): second person prepositional object
--- a/services/sync/sync.properties
+++ b/services/sync/sync.properties
@@ -23,16 +23,18 @@ error.login.prefs.label = Nastavenia…
 error.login.prefs.accesskey = N
 # should decide if we're going to show this
 error.logout.title = Chyba pri odhlasovaní
 error.logout.description = Počas odpájania Sync sa vyskytla chyba. Pravdepodobne je to v poriadku a nemusíte sa s tým viac zaoberať.
 error.sync.title = Chyba počas synchronizácie
 error.sync.description = Počas synchronizácie Sync sa vyskytla chyba: %1$S. Firefox Sync automaticky zopakuje túto akciu.
 error.sync.no_node_found = Server Sync je práve teraz trochu zaneprázdnený, ale nemusíte sa tým zaoberať. Údaje budú synchronizovať akonáhle to bude možné!
 error.sync.no_node_found.title = Odloženie synchronizácie
+error.sync.serverStatusButton.label = Stav servera
+error.sync.serverStatusButton.accesskey = e
 error.sync.needUpdate.description = Ak chcete naďalej synchronizovať vaše údaje, musíte aktualizovať Firefox Sync.
 error.sync.needUpdate.label = Aktualizovať Firefox Sync
 error.sync.needUpdate.accesskey = A
 error.sync.tryAgainButton.label = Synchronizovať
 error.sync.tryAgainButton.accesskey = S
 warning.sync.quota.label = Blíži sa vyčerpanie kvóty servera
 warning.sync.quota.description = Blížite sa k prekročeniu kvóty pre objem synchronizovaných údajov. Skontrolujte, ktoré údaje synchronizujete.
 error.sync.quota.label = Kvóta servera prekročená