update FIREFOX_21_0b3_BUILD1 FIREFOX_21_0b3_RELEASE FIREFOX_21_0b4_BUILD1 FIREFOX_21_0b4_RELEASE FIREFOX_21_0b5_BUILD1 FIREFOX_21_0b5_RELEASE FIREFOX_21_0b6_BUILD1 FIREFOX_21_0b6_RELEASE FIREFOX_21_0b7_BUILD1 FIREFOX_21_0b7_RELEASE SEAMONKEY_2_18b2_BUILD1 SEAMONKEY_2_18b2_RELEASE SEAMONKEY_2_18b3_BUILD1 SEAMONKEY_2_18b3_RELEASE SEAMONKEY_2_18b4_BUILD1 SEAMONKEY_2_18b4_RELEASE THUNDERBIRD_21_0b1_BUILD1 THUNDERBIRD_21_0b1_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 03 Apr 2013 20:31:17 +0200
changeset 930 3e2c37e3d03132a9b65d821c8dbd313bc3838d46
parent 925 9c3f436c20bb4877104d74a87a3812eb2f5d2b49
child 933 6c3aac0f72b6dc6f58075239403c39f9baa02b3d
child 936 e7b29eb25e6d978a52e4d98fc865c57e38db9243
child 941 e7aa6d9df896d363e2545eea96a778ec639d72fd
child 942 457de15d3aa14ded5c63b8e08e17a130b84fada9
child 945 50da8806cf7d2c370bee84b37ea8b60c54bf3557
child 947 8ba5638301edce70a5fde593e477a326547011ed
child 948 d40f6ee47d849292d4ceff94af5df8ead4cbdf1a
child 951 efeccf40424d31ef34485bbf189949af7d0a24b5
child 952 d227ea251304f67119f3e8ae0f8e949fc025f97e
child 955 ec9daf739bdfdae5df154f12226f90ba3c431868
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
browser/metro/chrome/aboutCertError.dtd
browser/metro/chrome/browser.dtd
browser/metro/chrome/browser.properties
browser/metro/chrome/checkbox.dtd
browser/metro/chrome/config.dtd
browser/metro/chrome/notification.dtd
browser/metro/chrome/phishing.dtd
browser/metro/chrome/preferences.dtd
browser/metro/chrome/prompt.dtd
browser/metro/chrome/sync.dtd
browser/metro/chrome/sync.properties
browser/metro/overrides/passwordmgr.properties
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHealthReport.dtd
@@ -1,31 +1,6 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!-- metrics.locale-direction instead of the usual local.dir entity, so RTL can skip translating page. -->
-<!ENTITY abouthealth.locale-direction "ltr">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthealth.pagetitle): Firefox Health Report is a proper noun in en-US, please keep this in mind. -->
 <!ENTITY abouthealth.pagetitle "Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;">
-<!ENTITY abouthealth.header "Správa o kondícii prehliadača &brandFullName;">
-
-<!ENTITY abouthealth.intro.title "Čo je správa o kondícii prehliadača &brandShortName;?">
-
-<!ENTITY abouthealth.intro-enabled "&brandFullName; zbiera niektoré údaje o Vašom počítači a jeho používaní s cieľom poskytnúť Vám lepší zážitok z prehliadania webu.">
-<!ENTITY abouthealth.intro-disabled "Aktuálne spoločnosti &vendorShortName; neodosielate žiadne údaje. Ak chcete pomôcť urobiť &brandShortName; lepším, kliknite na tlačidlo &quot;&abouthealth.optin;&quot;.">
-
-<!ENTITY abouthealth.optin "Pomôcť urobiť &brandShortName; lepším">
-<!ENTITY abouthealth.optout "Vypnúť odosielanie údajov">
-
-<!ENTITY abouthealth.optout.confirmationPrompt.title "Zastaviť odosielanie údajov?">
-<!ENTITY abouthealth.optout.confirmationPrompt.message "Naozaj chcete zastaviť odosielanie údajov a vymazať všetky doteraz odoslané údaje uložené na serveroch &vendorShortName;?">
-
-<!ENTITY abouthealth.show-raw-data "Zobraziť podrobnosti">
-<!ENTITY abouthealth.hide-raw-data "Skryť podrobnosti">
-
-<!ENTITY abouthealth.show-report "Zobraziť správu pre &brandShortName;">
-
-<!ENTITY abouthealth.details.description-start "Toto sú údaje, ktoré &brandFullName; odosiela pre správne fungovanie funkcie Správa o kondícii prehliadača &brandShortName;. Na ">
-<!ENTITY abouthealth.details-link "tejto stránke">
-<!ENTITY abouthealth.details.description-end " nájdete podrobnejšie informácie o tom, aké údaje sa odosielajú a prečo.">
-<!ENTITY abouthealth.no-data-available "Zatiaľ neboli odoslané žiadne údaje. Skúste to neskôr.">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/aboutCertError.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY % brandDTD
-  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
- %brandDTD;
-
-<!-- These strings are used by Firefox's custom about:certerror page,
-a replacement for the standard security certificate errors produced
-by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
-
-<!ENTITY certerror.pagetitle "Nedôveryhodné pripojenie">
-<!ENTITY certerror.longpagetitle "Toto pripojenie nie je dôveryhodné">
-
-<!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
-be replaced at runtime with the name of the server to which the user
-was trying to connect. -->
-<!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
-prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
-
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
-<!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
-táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
-<!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-
-<!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
-<!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
-identifikácii tejto stránky.
-<b>Aj keď tejto stránke dôverujete, táto chyba môže znamenať, že niekto manipuluje s týmto pripojením.</b>">
-<!ENTITY certerror.expert.contentPara2 "Nepridávajte výnimku, pokiaľ nepoznáte dôvody,
-prečo stránka používa nedôveryhodnú identifikáciu.">
-<!ENTITY certerror.addTemporaryException.label "Navštíviť stránku">
-<!ENTITY certerror.addPermanentException.label "Pridať trvalú výnimku">
-
-<!ENTITY certerror.technical.heading "Technické podrobnosti">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/browser.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,102 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY urlbar.emptytext   "Zadajte adresu alebo výraz vyhľadávania">
-<!ENTITY urlbar.accesskey   "d">
-
-<!ENTITY back.label      "Naspäť">
-<!ENTITY forward.label     "Dopredu">
-<!ENTITY reload.label     "Obnoviť">
-<!ENTITY stop.label      "Zastaviť">
-<!ENTITY go.label       "Prejsť">
-<!ENTITY star.label      "Označiť hviezdou">
-
-<!ENTITY toggleTabsOnly.label "Vždy zobrazovať karty">
-<!ENTITY showTabs.label    "Zobraziť karty">
-<!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
-<!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
-<!ENTITY undoclosetab.label  "Otvoriť zatvorenú kartu">
-
-<!ENTITY cut.label       "Vystrihnúť">
-<!ENTITY copy.label      "Kopírovať">
-<!ENTITY copyAll.label     "Kopírovať všetko">
-<!ENTITY copylink.label    "Kopírovať adresu odkazu">
-<!ENTITY paste.label      "Prilepiť">
-<!ENTITY pasteAndGo.label   "Prilepiť a prejsť">
-<!ENTITY delete.label     "Odstrániť">
-<!ENTITY selectAll.label    "Vybrať všetko">
-
-<!ENTITY appbarFindInPage.label  "Hľadať na stránke">
-<!ENTITY appbarViewOnDesktop.label "Zobraziť na Ploche">
-
-<!ENTITY startTopSitesHeader.label    "Naj stránky">
-<!ENTITY startBookmarksHeader.label    "Záložky">
-<!ENTITY startHistoryHeader.label     "Nedávna história">
-<!ENTITY startRemoteTabsHeader.label   "Karty z iných zariadení">
-
-<!ENTITY autocompleteResultsHeader.label "Vaše výsledky">
-<!ENTITY autocompleteSearchesHeader.label "Vyhľadávania na internete"> 
-
-<!ENTITY selectHelper.done     "Hotovo">
-
-<!ENTITY downloadsHeader.label   "Prevzaté">
-<!ENTITY downloadShowPage.label  "Prejsť na stránku">
-<!ENTITY downloadShow2.label    "Hľadať">
-<!ENTITY downloadOpen2.label    "Otvoriť">
-<!ENTITY downloadCancel.label   "Zrušiť">
-<!ENTITY downloadPause.label    "Pozastaviť">
-<!ENTITY downloadResume.label   "Pokračovať">
-<!ENTITY downloadRetry.label    "Znova">
-<!ENTITY downloadRemove.label   "Odstrániť">
-<!ENTITY downloadDelete.label   "Vymazať">
-<!ENTITY downloadFailed.label   "Zlyhalo">
-
-<!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
-<!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
-
-<!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite.">
-<!ENTITY identity.connectedTo2 "Pripojené k">
-<!-- Localization note (identity.runBy2)
- The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
- substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
- with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
- just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
-<!ENTITY identity.runBy2 "Spravuje ju">
-
-<!ENTITY consoleHeader.label    "Chybová konzola">
-<!ENTITY consoleAll.label     "Všetko">
-<!ENTITY consoleErrors.label    "Chyby">
-<!ENTITY consoleWarnings.label   "Upozornenia">
-<!ENTITY consoleMessages.label   "Správy">
-<!ENTITY consoleCodeEval.label   "Kód:">
-<!ENTITY consoleClear.label    "Vymazať">
-<!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
-<!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdrojový súbor:">
-<!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
-<!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
-
-<!ENTITY contextOpenInNewTab.label  "Otvoriť odkaz na novej karte">
-<!ENTITY contextViewInNewTab.label  "Zobraziť na novej karte">
-<!ENTITY contextSaveImage.label    "Uložiť obrázok">
-<!ENTITY contextSaveImageTo.label   "Uložiť obrázok ako">
-<!ENTITY contextCopyLink.label    "Kopírovať odkaz">
-<!ENTITY contextCopyEmail.label    "Kopírovať e-mailovú adresu">
-<!ENTITY contextCopyPhone.label    "Kopírovať telefónne číslo">
-<!ENTITY contextCopyImage.label    "Kopírovať obrázok">
-<!ENTITY contextShareLink.label    "Zdieľať odkaz">
-<!ENTITY contextShareImage.label   "Zdieľať obrázok">
-<!ENTITY contextBookmarkLink.label  "Pridať medzi záložky">
-<!ENTITY contextSaveVideo.label    "Uložiť video">
-<!ENTITY contextSaveVideoTo.label   "Uložiť video ako">
-<!ENTITY contextShareVideo.label   "Zdieľať video">
-<!ENTITY contextPlayMedia.label    "Prehrať">
-<!ENTITY contextPauseMedia.label   "Pozastaviť">
-<!ENTITY contextVideoTab.label    "Otvoriť na novej karte">
-<!ENTITY contextEditBookmark.label  "Upraviť">
-<!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Odstrániť">
-<!ENTITY contextShortcutBookmark.label "Pridať na úvodnú stránku">
-
-<!ENTITY pageactions.password.forget "Zabudnúť heslo">
-<!ENTITY pageactions.reset      "Vymazať nastavenia stránky">
-<!ENTITY pageactions.charEncoding  "Kódovanie znakov">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/browser.properties
+++ /dev/null
@@ -1,139 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# Default search engine
-browser.search.defaultenginename=Bing
-
-# Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)s
-browser.search.order.1=Bing
-browser.search.order.2=Google
-browser.search.order.3=Yahoo
-
-# Settings Charms
-aboutCharm1=Čo je
-optionsCharm=Možnosti
-helpOnlineCharm=Pomocník (online)
-
-# General
-browserForSaveLocation=Uložiť umiestnenie
-
-# Download Manager
-downloadsUnknownSize=Neznáma veľkosť
-
-# Alerts
-alertLinkBookmarked=Záložka pridaná
-alertDownloads=Prevzaté súbory
-alertDownloadsStart=Preberá sa: %S
-alertDownloadsDone=%S ukončil preberanie
-alertCantOpenDownload=Nie je možné otvoriť súbor. Ťuknutím ho uložíte.
-alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
-alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
-
-# Popup Blocker
-popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
-popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
-popupButtonAllowOnce=Zobraziť
-popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobraziť
-popupButtonNeverWarn2=Nikdy nezobrazovať
-
-# Site Identity
-identity.identified.verifier=Overil ju %S
-identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
-identity.identified.state_and_country=%S, %S
-identity.identified.title_with_country=%S (%S)
-identity.encrypted2=Zabezpečené
-identity.unencrypted2=Nezabezpečené
-identity.unknown.tooltip=Táto stránka neposkytuje informácie o identite.
-identity.ownerUnknown2=(neznámy)
-
-# Geolocation UI
-geolocation.allow=Prezradiť
-geolocation.dontAllow=Neprezradiť
-geolocation.wantsTo=%S chce vedieť, kde sa nachádzate.
-
-# Desktop notification UI
-desktopNotification.allow=Povoliť
-desktopNotification.dontAllow=Nepovoliť
-desktopNotification.wantsTo=%S chce používať notifikácie.
-
-# Error Console
-typeError=Chyba:
-typeWarning=Upozornenie:
-
-# Offline web applications
-offlineApps.available2=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
-offlineApps.allow=Povoliť
-offlineApps.never=Zakázať
-offlineApps.notNow=Teraz nie
-
-# New-style ContentPermissionPrompt values
-offlineApps.dontAllow=Nepovoliť
-offlineApps.wantsTo=Webová stránka %S ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
-
-# IndexedDB Quota increases
-indexedDBQuota.allow=Povoliť
-indexedDBQuota.dontAllow=Nepovoliť
-indexedDBQuota.wantsTo=Webová stránka %S sa pokúša uložiť množstvo údajov na použitie v režime offline.
-
-# Open Web Apps management API
-openWebappsManage.allow=Povoliť
-openWebappsManage.dontAllow=Nepovoliť
-openWebappsManage.wantsTo=%S chce spravovať aplikácie vo vašom zariadení.
-
-# Bookmark List
-bookmarkList.desktop=Záložky vo vašom počítači
-
-# Closing Tabs
-tabs.closeWarningTitle=Potvrdenie zatvorenia
-
-# LOCALIZATION NOTE (tabs.closeWarning): Semi-colon list of plural forms.
-# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of tabs (must be greater than 1)
-tabs.closeWarning=NOT USED;Chystáte sa zavrieť #1 karty. Pokračovať?;Chystáte sa zavrieť #1 kariet. Pokračovať?
-
-tabs.closeButton=Zavrieť karty
-tabs.closeWarningPromptMe=Upozorniť vždy, ak sa pokúšam zavrieť viac kariet naraz
-tabs.emptyTabTitle=Nová karta
-
-# Homepage
-# LOCALIZATION NOTE: homepage.custom2 is the text displayed on the selector button if
-# the user selects a webpage to be the startpage. We can't display the entire URL
-# or webpage title on the menulist
-homepage.custom2=Vlastná stránka
-
-# "Clear Permissions" items
-pageactions.geolocation=Umiestnenie
-pageactions.popup=Vyskakovacie okná
-pageactions.offline-app=Úložisko offline
-pageactions.password=Heslo
-pageactions.desktop-notification=Webové notifikácie
-pageactions.openWebappsManage=Správa webových aplikácií
-
-# Open Search
-opensearch.search=Hľadať: %S
-
-# Open in Another App
-# LOCALIZATION NOTE: openinapp.specific is the text displayed if there is a single external app
-# %S is the name of the app, like "YouTube" or "Picassa"
-openinapp.specific=Otvoriť v aplikácii %S
-openinapp.general=Otvoriť v inej aplikácii
-
-# Clear Private Data
-clearPrivateData.title=Odstránenie súkromných údajov
-clearPrivateData.message=Vymazať históriu prehliadania a nastavenia vrátanie hesiel a súborov cookies?
-
-# LOCALIZATION NOTE (browser.menu.showCharacterEncoding): Set to the string
-# "true" (spelled and capitalized exactly that way) to show the "Character
-# Encoding" menu in the site menu. Any other value will hide it. Without this
-# setting, the "Character Encoding" menu must be enabled via Preferences.
-# This is not a string to translate. If users frequently use the "Character Encoding"
-# menu, set this to "true". Otherwise, you can leave it as "false".
-browser.menu.showCharacterEncoding=false
-
-# LOCALIZATION NOTE (intl.charsetmenu.browser.static): Set to a series of comma separated
-# values for charsets that the user can select from in the Character Encoding menu.
-intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-2,utf-8,x-gbk,big5,iso-2022-jp,shift_jis,euc-jp
-
-#Text Selection
-selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/checkbox.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY checkbox.on.label  "Zapnuté">
-<!ENTITY checkbox.off.label   "Vypnuté">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/config.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY empty.label      "Hľadať">
-<!ENTITY newpref.label     "Pridať novú predvoľbu">
-<!ENTITY addpref.name      "Názov">
-<!ENTITY addpref.value     "Hodnota">
-
-<!ENTITY cancel.label      "Zrušiť">
-<!ENTITY reset.label      "Obnoviť predvolenú hodnotu">
-<!ENTITY done.label       "Hotovo">
-
-<!ENTITY integer.label     "Číslo">
-<!ENTITY string.label      "Reťazec">
-<!ENTITY boolean.label     "Logická">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/notification.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,12 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-
-<!-- 
-   LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the
-   unicode ellipsis char, \u2026,
-   or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your
-   locale.
--->
-<!ENTITY geolocation.learnMore     "Ďalšie informácie…">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/phishing.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY safeb.palm.warning.title "Podozrivá webová stránka">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1 "Táto stránka bola pravdepodobne vytvorená na oklamanie používateľov za účelom získavania osobných alebo finančných údajov. Zadanie osobných údajov na tieto stránky môže viesť k zneužitiu vašej identity alebo iným podvodom. &#160; ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p1.linkText "Čítať viac &#187;">
-<!ENTITY safeb.palm.p1.linkStatusText "Čítať viac &#133;">
-
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.start "Takéto typy falšovania webových stránok sú zneužívané pri rôznych podvodoch, kedy sa snažia rôzni podvodníci napodobniť originálne webové stránky, ktorým veríte. Ďalšie informácie nájdete na stránke venovanej tomu, ">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.linkText "ako vás &brandShortName; chráni">
-<!ENTITY safeb.palm.message.p2.end " pred podvodnými útokmi.">
-
-<!ENTITY safeb.palm.accept.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
-<!ENTITY safeb.palm.accept.statustext "Prejsť na domovskú stránku">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.label "Ignorovať toto upozornenie">
-<!ENTITY safeb.palm.decline.statustext "Zavrieť upozornenie" >
-<!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
-<!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
-<!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
-<!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
-
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Nahlásená podozrivá stránka!">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, tieto môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Tieto typy stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať zdroje, ktorým veríte a vylákať od vás osobné informácie alebo informácie o vašich peňažných účtoch.</p>">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/preferences.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY optionsHeader.label            "Možnosti">
-<!ENTITY aboutHeader.label             "O prehliadači">
-<!ENTITY aboutHeaderProduct.label         "&brandShortName;">
-<!ENTITY aboutHeaderCompany.label         "Autor: &vendorShortName;">
-<!ENTITY aboutHeaderPolicy.label          "Prečítajte si Zásady ochray súkromia &brandShortName; na webe">
-<!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
-<!ENTITY doNotTrack.title             "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
-<!ENTITY masterPassword.title           "Použiť hlavné heslo">
-<!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazať súkromné údaje">
-<!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
-<!ENTITY rememberPasswords.title          "Zapamätať si heslá">
-<!ENTITY startup.title               "Spustenie">
-<!ENTITY homepage.title              "Pri spustení prehliadača &brandShortName; zobraziť">
-<!ENTITY homepage.startPage            "úvodnú stránku">
-<!ENTITY homepage.sessionRestore          "karty z poslednej relácie">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/prompt.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY ok.label   "OK">
-<!ENTITY cancel.label "Zrušiť">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/sync.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!ENTITY sync.title         "Synchronizácia">
-<!ENTITY sync.notconnected     "Nepripojené">
-<!ENTITY sync.connect        "Pripojiť">
-<!ENTITY sync.connected       "Pripojené">
-<!ENTITY sync.details        "Podrobnosti">
-<!ENTITY sync.deviceName      "Toto zariadenie">
-<!ENTITY sync.disconnect      "Odpojiť">
-<!ENTITY sync.syncNow        "Synchronizovať">
-
-<!ENTITY sync.setup.title      "Víta vás služba Sync">
-<!ENTITY sync.setup.pair      "Na aktiváciu zvoľte položku &#x0022;Spárovať zariadenie&#x0022; na svojom ďalšom zariadení.">
-<!ENTITY sync.fallback       "Nie som pri svojom počítači…">
-<!ENTITY sync.setup.manual     "Zadajte údaje o svojom účte služby Sync">
-<!ENTITY sync.account        "Názov účtu">
-<!ENTITY sync.password       "Heslo">
-<!ENTITY sync.recoveryKey      "Obnovovací kľúč">
-<!ENTITY sync.customServer     "Použiť vlastný server">
-<!ENTITY sync.serverURL       "Adresa servera">
-<!ENTITY sync.setup.connect     "Pripojiť">
-<!ENTITY sync.setup.cancel     "Zrušiť">
-<!ENTITY sync.setup.tutorial    "Ako na to">
-<!ENTITY sync.setup.waiting2    "Čaká sa na zariadenie…">
-
-<!ENTITY sync.pair.title      "Spárovanie zariadenia">
-<!ENTITY sync.pair.description   "Ak chcete aktivovať vaše nové zariadenie, zvoľte v tomto zariadení položku &#x0022;Nastaviť synchronizáciu&#x0022;.">
-<!ENTITY sync.setup.close      "Zavrieť">
-<!ENTITY sync.setup.waitingdownload "Vaše údaje sú teraz preberané na pozadí. Toto okno môžete kedykoľvek zavrieť.">
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/chrome/sync.properties
+++ /dev/null
@@ -1,31 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-# Mobile Sync
-
-# %S is the date and time at which the last sync successfully completed
-lastSync2.label=Posledná synchronizácia: %S
-lastSyncInProgress2.label=Posledná synchronizácia: práve prebieha…
-
-# %S is the username logged in
-account.label=Účet: %S
-notconnected.label=Nepripojený
-connecting.label=Pripája sa…
-
-notificationDisconnect.label=Váš účet služby Firefox Sync bol odstránený
-notificationDisconnect.button=Späť
-
-# LOCALIZATION NOTE (sync.clientUpdate, sync.remoteUpdate):
-# #1 is the "application name"
-# #2 is the "version"
-sync.update.client=#1 #2 nie je kompatibilný s najnovšou verziou služby Firefox Sync. Aktualizujte na najnovšiu verziu.
-sync.update.remote=#1 #2 nie je kompatibilný so staršími verziami služby Firefox Sync. Aktualizujte Firefox vo vašich ďalších počítačoch.
-sync.update.title=Firefox Sync
-sync.update.button=Ďalšie informácie
-sync.update.close=Zavrieť
-sync.setup.error.title=Synchronizáciu nebolo možné nastaviť
-sync.setup.error.network=Nie je dostupné pripojenie k internetu
-sync.setup.error.nodata=%S sa nemohol pripojiť k službe Sync. Chcete to skúsiť znova?
-sync.setup.tryagain=Skúsiť znova
-sync.setup.manual=Manuálne nastavenie
deleted file mode 100644
--- a/browser/metro/overrides/passwordmgr.properties
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
-
-rememberValue=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tejto hodnoty.
-rememberPassword=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
-savePasswordTitle=Potvrdenie
-# 1st string is product name, 2nd is the username for the login, 3rd is the
-#  login's hostname. Note that long usernames may be truncated.
-saveLoginText = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre používateľa "%2$S" na serveri %3$S?
-# 1st string is product name, 2nd is the login's hostname
-saveLoginTextNoUsername = Chcete, aby si prehliadač %1$S zapamätal heslo pre %2$S?
-promptNotNowButtonText = Teraz nie
-notifyBarNotNowButtonText = Teraz nie
-notifyBarNotNowButtonAccessKey = 
-promptNeverForSiteButtonText = Pre tento server nikdy
-notifyBarNeverForSiteButtonText = Nikdy
-notifyBarNeverForSiteButtonAccessKey =
-promptRememberButtonText = Zapamätať
-notifyBarRememberButtonText = Zapamätať
-notifyBarRememberButtonAccessKey =
-passwordChangeTitle=Potvrdenie zmeny hesla
-passwordChangeText = Chcete zmeniť uložené heslo pre %S?
-passwordChangeTextNoUser = Chcete zmeniť uložené heslo pre toto prihlásenie?
-notifyBarChangeButtonText = Zmeniť
-notifyBarChangeButtonAccessKey =
-notifyBarDontChangeButtonText = Nemeniť
-notifyBarDontChangeButtonAccessKey = 
-userSelectText=Potvrďte, pre ktorého používateľa meníte heslo
-hidePasswords=Skryť heslá
-hidePasswordsAccessKey=S
-showPasswords=Zobraziť heslá
-showPasswordsAccessKey=b
-noMasterPasswordPrompt=Naozaj chcete zobraziť svoje heslá?
-removeAllPasswordsPrompt=Naozaj chcete odstrániť všetky heslá?
-removeAllPasswordsTitle=Odstrániť všetky heslá
-loginsSpielAll=Nasledujúce heslá boli uložené do vášho počítača:
-loginsSpielFiltered=Nasledujúce heslá vyhovujú vášmu vyhľadávaniu:
-username=Používateľské meno
-password=Heslo
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -29,17 +29,17 @@
 #
 # Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
 #    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
 #    expected locale version will stay the same. This is to make using
 #    localisations between versions easier.
 #
 ### End of notes ###
 
-locale.version = 0.9.88
+locale.version = 0.9.90
 locale.error = Používate ChatZillu %1$S, ktorá vyžaduje verziu prekladu %2$S. Verzia aktuálne vybraného prekladu (%3$S) je %4$S, preto sa môžu vyskytnúť problémy s činnosťou ChatZilly.\n\nOdporúča sa, aby ste aktualizovali alebo odstránili uvedený preklad.
 locale.authors = Vlado Valaštiak (wladow);Ján Kendi (Jacen)
 
 # Misc
 
 unknown=<neznámy>
 none=<žiadny>
 na=<nedostupný>
@@ -472,17 +472,17 @@ cmd.label-user.help  =
 
 cmd.label-user-multi.format = «$userCount users»
 cmd.label-user-multi.label = <unknown>
 cmd.label-user-multi.params = <unspecified>
 cmd.label-user-multi.help  =
 
 cmd.leave.format = Opustiť $channelName
 cmd.leave.label = &Opustiť
-cmd.leave.params = [<channel-name> [<reason>]]
+cmd.leave.params = [<channel-name>] [<reason>]
 cmd.leave.help  = Opustí aktuálny kanál. Kartu skryjete pomocou príkazu /delete (stratíte údaje v nej) alebo /hide /údaje ostanú zachované). Veľa serverov nepodporuje parameter <reason>. Na rozhodnutie, či skryť kartu, budú použité vaše nastavenia. Ak použijete tento príkaz v skripte, môžete toto určiť parametrom <delete-when-done>.
 
 cmd.links.help  = Zobrazí "odkazy" k aktuálnemu serveru. Ide o zoznam iných serverov v sieti, ktoré sú s týmto serverom vzájomne prepojené.
 
 cmd.list.params = [<channel-name>]
 cmd.list.help  = Zobrazí názov kanála, počet používateľov a tému siete/servera, kam ste pripojený. Ak neuvediete názov kanála, zobrazia sa všetky kanály. Na serveroch s veľkým počtom kanálov môžete byť po tejto výzve odpojený od servera.
 
 cmd.list-plugins.params = [<plugin>]
@@ -1088,17 +1088,17 @@ msg.dcc.err.notdcc    = Musíte zadať |nickname| alebo spustiť príkaz z okna DCC.
 # /dcc-list words and phrases.
 msg.dcclist.dir.in    = prichádzajúca
 msg.dcclist.dir.out   = odchádzajúca (ponuka)
 msg.dcclist.to      = komu
 msg.dcclist.from     = od
 ## Params: index, state, direction (incoming/outgoing), DCC type, direction (to/from), user (ip:port), commands.
 msg.dcclist.line     = %S: %S %S DCC %S %S %S (%S:%S) %S
 ## Params: waiting, running, done.
-msg.dcclist.summary   = DCC relácie: čakajúcich: %S, pripojených: %S, ukončených: %S.
+msg.dcclist.summary   = DCC relácie: čakajúcich: %S, pripojených: %S, zlyhalo: %S.
 
 msg.dccaccept.disabled = Aktuálne nie je zapnuté automatické potvrdenie DCC v tejto sieti.
 msg.dccaccept.list   = Aktuálne je zapnuté automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od [%S].
 msg.dccaccept.add    = Automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od %S.
 msg.dccaccept.del    = Automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od %S už nie je zapnuté.
 msg.dccaccept.adderr  = Už je automatické potvrdenie DCC na tejto sieti od %S zapnuté.
 msg.dccaccept.delerr  = %S nebol nájdený sa vašom DCC zoznam automatického potvrdenia pre túto sieť.
 
--- a/mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
@@ -7,17 +7,16 @@
   your language and/or locale. More detailed notes below. -->
 
 <!ENTITY pageTitle         "Spätná väzba pre &brandShortName;">
 
 <!ENTITY intro.header       "Máte minútku?">
 <!ENTITY intro.message       "Ako sa Vám páči nový &brandShortName; pre Android?">
 <!ENTITY intro.happyLink      "Je super">
 <!ENTITY intro.sadLink       "Vyskytli sa nejaké problémy">
-<!ENTITY intro.ideaLink      "Mám nápad">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.pre): Include a trailing space as needed. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.link): Avoid leading/trailing spaces, this text is a link. -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (support.post): Include a starting space as needed. -->
 <!ENTITY support.pre        "Ak potrebujete pomoc alebo máte s používaním &brandShortName;u problém, navštívte stránky ">
 <!ENTITY support.link       "podpory &brandShortName;u">
 <!ENTITY support.post       ".">
 
@@ -47,24 +46,10 @@
   and that it doesn't just go to some automated system that looks for keywords, or something like that. -->
 <!ENTITY sad.thanksMessageTop   "Neustále sa snažíme &brandShortName; vylepšovať. Uisťujeme Vás, že sa na Váš komentár pozrú naši vývojári a urobia všetko pre vyriešenie problému.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (sad.thanksMessageBottom): We're suggesting that there will be consequences for the people working
   on Firefox if they don't resolve the user's problem, like "or if they don't fix it, we'll fire them." If this doesn't
   work in your language, you can change it to something like "no matter what" or just remove it entirely. -->
 <!ENTITY sad.thanksMessageBottom  "Alebo inak.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (idea.message): In English, "please share your thoughts" could mean that we're asking the user to
-   tell us any thoughts or ideas they have about anything, so we're jokingly telling them not to use the space below
-   to tell us anything they're thinking about. -->
-<!ENTITY idea.message       "Milujeme vaše nápady! A preto sa s nimi podeľte (ale len o tie ohľadne &brandShortName;u).">
-<!ENTITY idea.placeholder     "Sem zadajte svoje nápady">
-<!ENTITY idea.thanksHeader     "Ďakujeme.">
-
-<!ENTITY idea.thanksMessageTop   "Ceníme si Váš čas strávený písaním komentáru. Neustále sa snažíme &brandShortName; vylepšovať a príspevky ako ten Váš nám v tom pomáhajú.">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (idea.thanksMessageBottom): "high five" — This is a celebratory or congratulatory gesture.
-   It could also be a handshake, a pat on the back, a thumbs up or something similar. The idea is that it's
-   something physical, which is why they can't see it.-->
-<!ENTITY idea.thanksMessageBottom "Nevidíte to, ale práve teraz Vám ukazujeme palec hore...">
-
 <!ENTITY feedback.privacy     "Kvôli ochrane Vášho súkromia nepíšte do komentáru žiadne osobné údaje.">
 <!ENTITY feedback.send       "Odoslať komentár">