update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 24 Jan 2011 20:26:15 +0100
changeset 166 3b04ee0603940d6e0f227d549d8bbecd2a6b0976
parent 165 7e5a7afcaef3a68b52c29431a14b15f382050978
child 169 86e5735a63c4f3177db281f4f12bfdb46065f3fd
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
embedding/android/android_strings.dtd
mail/chrome/messenger/aboutSupportMail.dtd
mail/chrome/messenger/aboutSupportMail.properties
mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/comm4xMailImportMsgs.properties
mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/feedback.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
suite/chrome/browser/navigator.properties
suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/places/places.properties
suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -286,17 +286,17 @@ privateBrowsingNeverAsk=&Túto správu viac nezobrazovať
 # Ctrl-Tab
 # LOCALIZATION NOTE (ctrlTab.showAll.label): #1 represents the number
 # of tabs in the current browser window. It will always be 2 at least.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 ctrlTab.showAll.label=;Zobraziť všetky #1 karty;Zobraziť všetkých #1 kariet
 
 # LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
 # Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
-addKeywordTitleAutoFill=Hľadať %S
+addKeywordTitleAutoFill=Vyhľadávanie na %S
 
 # TabView
 tabView2.title=Skupiny kariet prehliadača %S
 
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name=Predvolená
 extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description=Predvolená téma
 
 # safeModeRestart
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -106,15 +106,11 @@ offlinepermissionstitle=Údaje pre režim offline
 
 ####Preferences::Advanced::Network
 #LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the http cache.
 #  e.g., "Your cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualCacheSize=Vyrovnávacia pamäť aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku
 
-#### Syncing
-connect.label=Pripojiť
-disconnect.label=Odpojiť
-
 stopUsingAccount.title=Chcete prestať používať tento účet?
 differentAccount.label=Týmto vymažete všetky nastavenia a informácie o účte služby Sync.
 differentAccountConfirm.label=Vymazať všetky informácie
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -1,43 +1,40 @@
 <!-- The page shown when not logged in... -->
 <!ENTITY setupButton.label     "Nastaviť službu &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY setupButton.accesskey   "N">
 <!ENTITY weaveDesc.label      "&syncBrand.fullName.label; vám umožňuje pristupovať k histórii, záložkám, heslám a otvoreným kartám zo všetkých vašich zariadení.">
 
 <!-- The page shown when logged in... -->
-<!ENTITY accountGroupboxCaption.label "Účet služby &syncBrand.fullName.label;">
-<!ENTITY currentAccount.label     "Aktuálny účet:">
 
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Aktualizovať">
 <!ENTITY resetPass.label       "Vynulovať">
 
 <!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Správa účtu">
 <!ENTITY manageAccount.accesskey   "S">
 <!ENTITY viewQuota.label       "Zobraziť kvótu">
 <!ENTITY changePassword.label     "Zmeniť heslo">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "Môj Synchronizačný kľúč">
 <!ENTITY resetSync.label       "Nová synchronizácia">
-<!ENTITY stopUsingAccount.label    "Prestať používať tento účet">
 <!ENTITY addDevice.label       "Pridať zariadenie">
 
-<!-- Sync Settings -->
-<!ENTITY syncPrefsCaption.label    "Synchronizácia prehliadača">
-<!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
-<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "a">
-
 <!ENTITY syncMy.label        "Synchronizovať">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Záložky">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "Z">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Karty">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "K">
 <!ENTITY engine.history.label    "Históriu">
 <!ENTITY engine.history.accesskey  "H">
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Heslá">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "e">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Nastavenia">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "N">
 
+<!-- Device Settings -->
+<!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
+<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "a">
+<!ENTITY deactivateDevice.label    "Deaktivovať toto zariadenie">
+
 <!-- Footer stuff -->
 <!ENTITY prefs.tosLink.label    "Podmienky používania služby">
 <!ENTITY prefs.ppLink.label     "Zásady ochrany súkromia">
--- a/browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
+++ b/browser/chrome/browser/syncGenericChange.properties
@@ -25,11 +25,11 @@ new.synckey.label = Váš Synchronizačný kľúč
 new.password.title      = Aktualizácia hesla
 new.password.introText    = Vaše heslo bolo odmietnuté serverom, aktualizujte ho.
 new.password.label      = Zadajte vaše nové heslo
 new.password.confirm     = Potvrďte vaše nové heslo
 new.password.acceptButton   = Aktualizovať heslo
 new.password.status.incorrect = Heslo nie je správne, skúste to znova.
 
 new.synckey.title      = Aktualizácia Synchronizačného kľúča
-new.synckey.introText    = Váš Synchronizačný kľúč bol zmenený, prosím, zadajte nový kľúč.
+new.synckey2.introText    = Váš Synchronizačný kľúč bol zmenený na inom vašom zariadení, prosím, zadajte nový kľúč.
 new.synckey.acceptButton   = Aktualizovať Synchronizačný kľúč
 new.synckey.status.incorrect = Synchronizačný kľúč nie je správny, skúste to znova.
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -67,17 +67,17 @@
 <!ENTITY addDevice.dialog.connected.label  "Zariadenie pripojené">
 
 <!-- Existing Account Page 2: Manual Login -->
 <!ENTITY setup.signInPage.title.label "Prihlásenie">
 <!ENTITY existingSyncKey.description "Kópiu svojho Synchronizačného kľúča môžete získať v nastaveniach služby &syncBrand.shortName.label; vo vašom inom zariadení zvolením položky &#x0022;Môj Synchronizačný kľúč&#x0022; v sekcii &#x0022;Správa účtu&#x0022;.">
 <!ENTITY verifying.label       "Overuje sa…">
 <!ENTITY resetPassword.label     "Vynulovať heslo">
 
-<!ENTITY lostSyncKey.label      "Stratený Synchronizačný kľúč">
+<!ENTITY resetSyncKey.label      "Stratil som moje ďalšie zariadenie.">
 
 <!-- Sync Options -->
 <!ENTITY setup.optionsPage.title   "Možnosti synchronizácie">
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "N">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Synchronizovať">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Záložky">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -40,17 +40,18 @@
  - and other provisions required by the LGPL or the GPL. If you do not delete
  - the provisions above, a recipient may use your version of this file under
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY event.title.label         "Upraviť položku" >
 
-<!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.tooltip "">
+<!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.tooltip  "Zachovať dĺžku trvania pri zmene dátumu ukončenia">
+<!ENTITY event.dialog.keepDurationButton.accesskey "a">
 
 <!ENTITY newevent.from.label        "Od" >
 <!ENTITY newevent.to.label         "Do" >
 <!ENTITY newevent.attendees.notify.label  "Upozorniť účastníkov">
 
 <!ENTITY newevent.status.label          "Stav" >
 <!ENTITY newevent.status.accesskey        "S" >
 <!ENTITY newevent.eventStatus.none.label     "Nešpecifikovaný" >
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -60,17 +60,16 @@ editTaskDialog=Upraviť úlohu
 # Do you want to save changes?
 askSaveTitleEvent=Uložiť udalosť
 askSaveTitleTask=Uložiť úlohu
 askSaveMessageEvent=Udalosť ešte nebola uložená. Chcete uložiť túto udalosť teraz?
 askSaveMessageTask=Úloha ešte nebola uložená. Chcete uložiť túto úlohu teraz?
 
 # Event Dialog Warnings
 warningEndBeforeStart=Čas ukončenia je nastavený skôr, než čas začiatku.
-warningStartAfterEnd=Čas začiatku je nastavený neskôr ako dátum ukončenia.
 warningUntilBeforeStart=Nastavený dátum 'Opakovať do' je skorší ako dátum začiatku.
 
 # The name of the calendar provided with the application by default
 homeCalendarName=Domov
 
 # The name given to a calendar if an opened calendar has an empty filename
 untitledCalendarName=Kalendár bez názvu
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!ENTITY splash_screen_label "načítava sa">
+<!ENTITY splash_screen_installing "inštalujú sa knižnice\u2026">
+<!ENTITY incompatable_cpu_error "Toto zariadenie nespĺňa minimálne požiadavky pre spustenie prehliadača &brandShortName;.">
+<!ENTITY no_space_to_start_error "Na spustenie prehliadača &brandShortName; nie je dostatok miesta.">
+<!ENTITY error_loading_file "Pri načítavaní súborov potrebných na spustenie prehliadača &brandShortName; sa vyskytla chyba.">
+
+<!ENTITY crash_reporter_title "Oznamovateľ zlyhania prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY crash_message "&brandShortName; zlyhal. Otvorené karty by mali byť po reštarte dostupné na Úvodnej stránke prehliadača &brandShortName;.">
+<!ENTITY crash_help_message "Pomôžte nám vyriešiť tento problém!">
+<!ENTITY crash_send_report_message "Odoslať Mozille správu o zlyhaní">
+<!ENTITY crash_include_url "Zahrnúť adresu webovej stránky">
+<!ENTITY crash_close_label "Zavrieť">
+<!ENTITY crash_restart_label "Reštartovať &brandShortName;">
+<!ENTITY sending_crash_report "Odosiela sa správa o zlyhaní\u2026">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutSupportMail.dtd
@@ -0,0 +1,14 @@
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsAppBuildID "Application Build ID">
+
+<!ENTITY aboutSupport.accountsTitle "Poštové a diskusné účty">
+<!ENTITY aboutSupport.showPrivateData.mainText "Zahrnúť názvy účtov">
+<!ENTITY aboutSupport.showPrivateData.explanationText "(môže obsahovať údaje o identite)">
+<!ENTITY aboutSupport.accountsID "ID">
+<!ENTITY aboutSupport.accountsName "Názov">
+<!ENTITY aboutSupport.accountsIncomingServer "Server pre prijímanie pošty">
+<!ENTITY aboutSupport.accountsOutgoingServers "Server pre odosielanie pošty">
+<!ENTITY aboutSupport.accountsConnSecurity "Zabezpečenie spojenia">
+<!ENTITY aboutSupport.accountsAuthMethod "Metóda overenia">
+<!ENTITY aboutSupport.accountsDefault "Predvolený?">
+
+<!ENTITY aboutSupport.sendViaEmail.label "Odoslať ako e-mailovú správu">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutSupportMail.properties
@@ -0,0 +1,11 @@
+# LOCALIZATION NOTE (warningLabel): Label for warning text that shows up when private data is included
+warningLabel=UPOZORNENIE:
+# LOCALIZATION NOTE (warningText): Warning text that shows up when private data is included
+warningText=Údaje obsahujú citlivé informácie, ktoré by nemali byť odoslané alebo publikované bez povolenia.
+
+# LOCALIZATION NOTE (fsType.local): Indicator that the displayed directory is on a local drive
+fsType.local = (lokálny disk)
+# LOCALIZATION NOTE (fsType.network): Indicator that the displayed directory is on the network
+fsType.network = (sieťový disk)
+# LOCALIZATION NOTE (fsType.unknown): Indicator that we couldn't figure out whether the directory is local or on a network
+fsType.unknown = (neznáme umiestnenie)
--- a/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
@@ -1,15 +1,17 @@
 <!-- Help Menu -->
 <!ENTITY helpMenu.label "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenu.accesskey "P">
 <!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
 <!ENTITY helpMenuWin.label "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey "P">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informácie pre riešenie problémov">
+<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "c">
 <!ENTITY releaseCmd.label "Poznámky k vydaniu">
 <!ENTITY releaseCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY whatsNewCmd.label "Čo je nové?">
 <!ENTITY whatsNewCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY featureConfiguratorCmd.label "Asistent pri prechode na novú verziu">
 <!ENTITY featureConfiguratorCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY openHelp.label "Obsah pomocníka">
 <!ENTITY openHelp.accesskey "O">
--- a/mail/chrome/messenger/comm4xMailImportMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/comm4xMailImportMsgs.properties
@@ -30,22 +30,18 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-# Short name of import module
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-## @name COMM4XMAILIMPORT_NAME
-## @loc None
-2000=Communicator 4.x
+# LOCALIZATION NOTE (comm4xImportName) : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator. Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
+comm4xImportName=Communicator 4.x
 
 # Description of import module
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 ## @name COMM4XMAILIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
 2001=Importovať lokálne správy z Communicator 4.x
 
--- a/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/importDialog.dtd
@@ -72,16 +72,8 @@ LOCALIZATION NOTE : Do not translate any
 <!ENTITY forward.label      "Ďalej &gt;">
 <!ENTITY finish.label       "Dokončiť">
 <!ENTITY cancel.label       "Zrušiť">
 
 <!ENTITY select.label       "Alebo vyberte typ materiálu, ktorý sa má importovať:">
 
 <!ENTITY title.label       "Titul">
 <!ENTITY processing.label     "Importuje sa…">
-
-<!ENTITY FieldDiscInputText1.label "Netscape Communicator 4.x má jednu poštovú adresu, zatiaľ čo &brandShortName; má dve (Domov a Zamestnanie).">
-<!ENTITY FieldDiscInputText2.label "Zvoľte kategóriu, do ktorej sa majú uložiť importované e-mailové adresy">
-<!ENTITY FieldDiscWarning.label "Táto kategória bude použitá pre všetky položky vo vybranom adresári.">
-<!ENTITY importHome.label    "Domov">
-<!ENTITY importHome.accesskey  "D">
-<!ENTITY importWork.label    "Zamestnanie">
-<!ENTITY importWork.accesskey  "Z">
--- a/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/importMsgs.properties
@@ -326,29 +326,18 @@ MailProgressMeterText=Konvertujú sa priečinky z %S
 AddrProgressMeterText=Konvertujú sa adresáre z %S
 
 #Import file dialog strings
 ImportSelectSettings=Vyberte súbor s nastavením
 ImportSelectMailDir=Vyberte priečinok s poštou
 ImportSelectAddrDir=Vyberte priečinok s adresármi
 ImportSelectAddrFile=Vyberte priečinok s adresármi
 
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-# LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book
-# files from the Netscape Communicator 4 releases.
-# Comm4.xTo6.xImport user selection string
-Comm4xImportName=Communicator 4.x
-Comm4xFiles=Súbory adresárov Communicatora 4.x (*.na2)
-
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=Importovaná pošta
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=Import - %S
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # strings profile dialog that comes up when importing mail from 4.x
 profileTitle=Communicator 4.x - profily
 profileText=Vyberte si profil obsahujúci lokálnu poštu, ktorú chcete importovať:
-
-# vCard import name
-VCardImportName=Súbor vizitky vCard (.vcf)
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -391,16 +391,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY tagCmd7.key "7">
 <!ENTITY tagCmd8.key "8">
 <!ENTITY tagCmd9.key "9">
 <!ENTITY markMenu.label "Označiť">
 <!ENTITY markMenu.accesskey "z">
 <!ENTITY markAsReadCmd.label "Správu ako prečítanú">
 <!ENTITY markAsReadCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY markAsReadCmd.key "m">
+<!ENTITY markAsUnreadCmd.label "Správu ako neprečítanú">
+<!ENTITY markAsUnreadCmd.accesskey "e">
+<!ENTITY markAsUnreadCmd.key "m">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.label "Vlákno ako prečítané">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "k">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.key "r">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.label "Správy ako prečítané podľa dátumu…">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.key "c">
 <!ENTITY markAllReadCmd.label "Všetky správy ako prečítané">
 <!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "V">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -545,16 +545,44 @@ xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 # See http://www.mozilla.org/access/keyboard/accesskey for details
 xpinstallPromptAllowButton.accesskey=o
 
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcom systému.
 xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
 xpinstallDisabledButton.accesskey=o
 
+# LOCALIZATION NOTE (addonsInstalled, addonsInstalledNeedsRestart):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 first add-on's name, #2 number of add-ons, #3 application name
+addonsInstalled=Doplnok #1 bol úspešne nainštalovaný.;Úspešne boli nainštalované #2 doplnky.;Úspešne bolo nainštalovaných #2 doplnkov.
+addonsInstalledNeedsRestart=Doplnok #1 bude nainštalovaný po reštartovaní programu #3.;Po reštartovaní programu #3 budú nainštalované #2 doplnky.;Po reštartovaní programu #3 bude ainštalovaných #2 doplnkov.
+addonInstallRestartButton=Reštartovať
+addonInstallRestartButton.accesskey=R
+addonInstallManage=Otvoriť Správcu doplnkov
+addonInstallManage.accesskey=d
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4):
+# #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
+# #4 is the application version
+addonError-1=Doplnok nemohol byť prevzatý kvôli problémom s pripojením k #2.
+addonError-2=Doplnok zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo program #3 očakával.
+addonError-3=Doplnok prevzatý zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
+addonError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
+# #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
+addonLocalError-1=Doplnok nemohol byť nainštalovaný kvôli chybe v súborovom systéme.
+addonLocalError-2=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo program #3 očakával.
+addonLocalError-3=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
+addonLocalError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
+addonErrorIncompatible=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s programom #3 #4.
+addonErrorBlocklisted=Doplnok #1 nebol byť nainštalovaný, pretože je veľké riziko, že spôsobí problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou programu.
+
 applyToCollapsedMsgsTitle=Potvrdenie odstránenia správ v zbalenom vlákne
 applyToCollapsedMsgs=Upozornenie: týmto odstránite všetky správy v zbalenom vlákne
 applyToCollapsedAlwaysAskCheckbox=Vždy sa opýtať pred odstránením správ v zbalenom vlákne
 applyNowButton=Použiť
 
 mailServerLoginFailedTitle=Prihlásenie zlyhalo
 # LOCALIZATION NOTE (mailServerLoginFailedTitle): Insert "%S" in your
 # translation where you wish to display the hostname of the server to which
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -194,19 +194,16 @@ 12564=Autor tejto správy žiada, aby sa odpovede posielali iba jemu. Ak chcete odoslať odpoveď aj diskusnej skupine, zvoľte na novom riadku v paneli adries typ adresáta "Diskusná skupina" a zadajte adresu diskusnej skupiny.
 
 ## @name NS_MSG_UNDISCLOSED_RECIPIENTS
 ## LOCALIZATION NOTE: this string must be using only US_ASCII characters
 12566=undisclosed-recipients (utajeni adresati)
 
 ## @name NS_MSG_ERROR_ATTACHING_FILE
 12570=Pri pokuse o pripojenie súboru %S sa vyskytla chyba. Skontrolujte, či máte k súboru prístup.
 
-## @name NS_MSG_ERROR_DOING_FCC
-12571=Pri kopírovaní správy do priečinka Odoslaná pošta nastala chyba. Opakovať?
-
 ## @name NS_ERROR_SMTP_GREETING
 12572=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Poštový server zaslal chybnú hlavičku s pozdravom: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_RCPT_COMMAND
 12575=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba. Odpoveď poštového servera: %1$s. Skontrolujte príjemcu správy %2$s a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_STARTTLS_FAILED_EHLO_STARTTLS
 12582=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nepodarilo sa nadviazať zabezpečené spojenie so serverom SMTP %S použitím STARTTLS, pretože túto funkciu nepodporuje. Vypnite STARTTLS pre tento server alebo kontaktujte poskytovateľa služby.
@@ -362,8 +359,12 @@ smtpEnterPasswordPrompt=Zadajte heslo pr
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Zadajte heslo pre %2$S na %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Vyžadované heslo k serveru SMTP
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 removeAttachmentMsgs=Odstrániť prílohu;Odstrániť prílohy;Odstrániť prílohy
+
+## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
+## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
+errorSavingMsg=Pri ukladaní správy do priečinka %S sa vykystla chyba. Skúsiť znova?
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/advanced.dtd
@@ -40,18 +40,18 @@
 <!ENTITY secondsLabel.label       "sekundách od zobrazenia">
 <!ENTITY openMsgIn.label        "Správy otvárať:">
 <!ENTITY openMsgInNewTab.label     "Na novej karte">
 <!ENTITY openMsgInNewTab.accesskey   "k">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.label      "V novom okne správy">
 <!ENTITY reuseExpRadio0.accesskey    "n">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.label      "V existujúcom okne so správou">
 <!ENTITY reuseExpRadio1.accesskey    "x">
-<!ENTITY closeMsgWindowOnMoveOrDelete.label  "Pri odstraňovaní alebo presunutí správy zatvoriť jej okno">
-<!ENTITY closeMsgWindowOnDelete.accesskey "d">
+<!ENTITY closeMsgOnMoveOrDelete.label "Pri odstraňovaní alebo presunutí správy zatvoriť jej okno/kartu">
+<!ENTITY closeMsgOnMoveOrDelete.accesskey "d">
 
 <!-- Update -->
 <!ENTITY autoCheck.label        "Pravidelne kontrolovať aktualizácie pre:">
 <!ENTITY enableAppUpdate.label     "&brandShortName;">
 <!ENTITY enableAppUpdate.accesskey   "h">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate.label    "Nainštalované doplnky">
 <!ENTITY enableAddonsUpdate.accesskey  "N">
 <!ENTITY whenUpdatesFound.label     "Ak sú dostupné aktualizácie pre &brandShortName;:">
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -21,16 +21,17 @@
 <!ENTITY addToDictionary.label "Pridať do slovníka">
 <!ENTITY inputMethod.label      "Metóda výberu vstupu">
 
 <!ENTITY allPagesHeader.label   "Všetky stránky">
 <!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
 <!ENTITY historyHeader.label    "História">
 <!ENTITY desktopHeader.label    "Počítač">
 
+<!ENTITY editBookmarkDialog.title "Úprava založky">
 <!ENTITY editBookmarkDone.label  "Hotovo">
 <!ENTITY editBookmarkTags.label  "Pridajte značky">
 
 <!ENTITY selectHelper.done     "Hotovo">
 
 <!ENTITY addonsHeader.label    "Doplnky">
 <!ENTITY addonsLocal.label     "Vaše doplnky">
 <!ENTITY addonsUpdate.label    "Aktualizovať">
--- a/mobile/chrome/feedback.dtd
+++ b/mobile/chrome/feedback.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
-<!ENTITY feedbackHeader.label      "Nástroje beta testera">
+<!ENTITY feedbackHeader2.label     "Nástroje pre spätnú väzbu">
 
 <!ENTITY feedback.communicate.title   "Povezte nám to!">
 <!ENTITY feedback.feedback.title    "Váš názor">
 <!ENTITY feedback.feedback.good     "Dobré">
 <!ENTITY feedback.feedback.bad     "Zlé">
 
 <!ENTITY feedback.information.title   "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY feedback.about.title      "O tejto verzii beta">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,12 +1,13 @@
 <!ENTITY prefsHeader.label             "Nastavenia">
 <!ENTITY about.title                "Čo je &brandShortName;">
 <!ENTITY about.button               "Prejsť na stránku">
 <!ENTITY content.title               "Obsah">
+<!ENTITY reflowZoom.title             "Pri použití lupy preformátovať text">
 <!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
 <!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
 <!ENTITY enablePlugins.title            "Povoliť zásuvné moduly">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
 <!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazanie súkromných údajov">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
--- a/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
@@ -1,5 +1,4 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
 <!ENTITY trademarkInfo.part1  "Firefox a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation.">
-<!ENTITY trademarkInfo.part2  "Niektoré ochranné známy sú používané pod licenciou od The Charlton Company.">
\ No newline at end of file
--- a/suite/chrome/browser/navigator.properties
+++ b/suite/chrome/browser/navigator.properties
@@ -78,9 +78,13 @@ editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=%S si bude túto stránku pamätať.
 editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Záložka odstránená
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Upraviť túto záložku
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label)
 # Semi-colon list of plural forms. Replacement for #1 is
 # the number of bookmarks to be removed.
 # If this causes problems with localization you can also do "Remove Bookmarks (#1)"
 # instead of "Remove #1 Bookmarks".
-editBookmark.removeBookmarks.label=Odstrániť záložku;Odstrániť #1 záložky;Odstrániť #1 záložiek
\ No newline at end of file
+editBookmark.removeBookmarks.label=Odstrániť záložku;Odstrániť #1 záložky;Odstrániť #1 záložiek
+
+# LOCALIZATION NOTE (addKeywordTitleAutoFill): %S will be replaced by the page's title
+# Used as the bookmark name when saving a keyword for a search field.
+addKeywordTitleAutoFill=Vyhľadávanie na %S
--- a/suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/tabbrowser.dtd
@@ -8,10 +8,11 @@
 <!ENTITY reloadAllTabs.label   "Obnoviť všetky karty">
 <!ENTITY reloadAllTabs.accesskey "b">
 <!ENTITY reloadTab.label     "Obnoviť kartu">
 <!ENTITY reloadTab.accesskey   "O">
 <!ENTITY bookmarkGroup.label  "Pridať túto skupinu kariet medzi záložky">
 <!ENTITY bookmarkGroup.accesskey "P">
 <!ENTITY closeTabButton.tooltip  "Zavrieť aktuálnu kartu">
 <!ENTITY newTabButton.tooltip  "Otvoriť novú kartu">
+<!ENTITY listAllTabs.tooltip  "Zoznam všetkých kariet">
 <!ENTITY undoCloseTab.label  "Obnoviť zatvorenú kartu">
 <!ENTITY undoCloseTab.accesskey "r">
--- a/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/bookmarks/editBookmarkOverlay.dtd
@@ -18,8 +18,9 @@
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.label          "Kľúčové slovo:">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.keyword.accesskey        "K">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.tagsExpanderDown.tooltip    "Zobraziť všetky značky">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.label       "Túto záložku načítať v bočnom paneli">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.loadInSidebar.accesskey     "b">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.choose.label          "Vybrať…">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.label      "Nový priečinok">
 <!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.accesskey    "o">
+<!ENTITY editBookmarkOverlay.newFolderButton.tooltip     "Vytvoriť nový priečinok">
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -8,16 +8,18 @@
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label    "Otvoriť odkaz na novej karte">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey  "k">
 <!ENTITY openLinkInWindowCmd.label  "Otvoriť">
 <!ENTITY openLinkInWindowCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openFrameCmd.label      "Otvoriť rámec v novom okne">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey    "n">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label   "Otvoriť rámec na novej karte">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "k">
+<!ENTITY keywordfield.label      "Pridať kľúčové slovo pre toto vyhľadávanie…">
+<!ENTITY keywordfield.accesskey    "d">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label   "Zobraziť len tento rámec">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "l">
 <!ENTITY goBackCmd.label       "Naspäť">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey     "N">
 <!ENTITY goForwardCmd.label      "Dopredu">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey    "D">
 <!ENTITY goUpCmd.label        "Hore">
 <!ENTITY goUpCmd.accesskey      "o">
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -56,20 +56,35 @@ geolocation.neverShareLocation=Nikdy neprezradiť
 geolocation.neverShareLocation.accesskey=N
 geolocation.siteWantsToKnow=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate.
 geolocation.fileWantsToKnow=Súbor %S chce vedieť, kde sa nachádzate.
 # LOCALIZATION NOTE (geolocation.learnMore): Use the unicode ellipsis char, \u2026,
 # or use "..." unless \u2026 doesn't suit traditions in your locale.
 geolocation.learnMore=Ďalšie informácie…
 geolocation.remember=Zapamätať pre túto stránku
 
+# IndexedDB
+offlineApps.permissions=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
+offlineApps.quota=Táto webová stránka (%1$S) využíva viac ako %2$S MB údajov vo vašom počítači.
+offlineApps.allow=Povoliť
+offlineApps.allow.accesskey=v
+offlineApps.later=Teraz nie
+offlineApps.later.accesskey=T
+offlineApps.deny=Pre tento server nikdy
+offlineApps.deny.accesskey=r
+
 # Block autorefresh
 refreshBlocked.goButton=Povoliť
 refreshBlocked.goButton.accesskey=o
 refreshBlocked.refreshLabel=%S zabránil tejto stránke automaticky obnoviť obsah.
 refreshBlocked.redirectLabel=%S zabránil tejto stránke automaticky sa presmerovať na inú stránku.
 
+# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
+# %S will be replaced with the application name.
+lockPrompt.text=Systém záložiek a histórie nebude funkčný, pretože jeden zo súborov programu %S je používaný inou aplikáciou. Tento problém môžu spôsobovať niektoré bezpečnostné aplikácie.
+lockPromptInfoButton.label=Ďalšie informácie
+lockPromptInfoButton.accesskey=a
+
 # LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
-updatePrompt.title=Neaktuálna verzia
 updatePrompt.text=Vaša verzia programu %S je stará, pravdepodobne obsahuje bezpečnostné problémy a automatické zisťovanie nových verzií je vypnuté. Prosím, aktualizujte na novešiu verziu.
 updatePromptCheckButton.label=Vyhľadať aktualizácie
-updatePromptCheckButton.accessKey=V
+updatePromptCheckButton.accesskey=V
--- a/suite/chrome/common/places/places.properties
+++ b/suite/chrome/common/places/places.properties
@@ -61,15 +61,8 @@ detailsPane.multipleItems=Počet položiek: %S
 # SK_NOTE mostVisitedTitle: Toolbar button with Najnavštevovanejšie doesn't fit in Linux/Mac
 mostVisitedTitle=Najobľúbenejšie
 recentlyBookmarkedTitle=Naposledy pridané
 recentTagsTitle=Naposledy použité značky
 
 OrganizerQueryHistory=História
 OrganizerQueryAllBookmarks=Všetky záložky
 OrganizerQueryTags=Značky
-
-# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
-# %S will be replaced with the application name.
-lockPrompt.title=Chyba pri spustení prehliadača
-lockPrompt.text=Systém záložiek a histórie nebude funkčný, pretože jeden zo súborov prehliadača %S je používaný inou aplikáciou. Tento problém môžu spôsobovať niektoré bezpečnostné aplikácie.
-lockPromptInfoButton.label=Ďalšie informácie
-lockPromptInfoButton.accessKey=a
--- a/suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/comm4xMailImportMsgs.properties
@@ -30,22 +30,18 @@
 # use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
 # decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
 # and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
 # the provisions above, a recipient may use your version of this file under
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
-# Short name of import module
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-## @name COMM4XMAILIMPORT_NAME
-## @loc None
-2000=Communicator 4.x
+# LOCALIZATION NOTE (comm4xImportName) : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator. Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
+comm4xImportName=Communicator 4.x
 
 # Description of import module
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" below is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 ## @name COMM4XMAILIMPORT_DESCRIPTION
 ## @loc None
 2001=Importovať lokálne správy z Communicator 4.x
 
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -194,19 +194,16 @@ 12564=Autor tejto správy žiada, aby sa odpovede posielali iba jemu. Ak chcete odoslať odpoveď aj diskusnej skupine, zvoľte na novom riadku v paneli adries typ adresáta "Diskusná skupina" a zadajte adresu diskusnej skupiny.
 
 ## @name NS_MSG_UNDISCLOSED_RECIPIENTS
 ## LOCALIZATION NOTE: this string must be using only US_ASCII characters
 12566=undisclosed-recipients (utajeni adresati)
 
 ## @name NS_MSG_ERROR_ATTACHING_FILE
 12570=Pri pokuse o pripojenie súboru %S sa vyskytla chyba. Skontrolujte, či máte k súboru prístup.
 
-## @name NS_MSG_ERROR_DOING_FCC
-12571=Pri kopírovaní správy do priečinka Odoslaná pošta nastala chyba. Opakovať?
-
 ## @name NS_ERROR_SMTP_GREETING
 12572=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Poštový server zaslal chybnú hlavičku s pozdravom: %s.
 
 ## @name NS_ERROR_SENDING_RCPT_COMMAND
 12575=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba. Odpoveď poštového servera: %1$s. Skontrolujte príjemcu správy %2$s a skúste to znova.
 
 ## @name NS_ERROR_STARTTLS_FAILED_EHLO_STARTTLS
 12582=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nepodarilo sa nadviazať zabezpečené spojenie so serverom SMTP %S použitím STARTTLS, pretože túto funkciu nepodporuje. Vypnite STARTTLS pre tento server alebo kontaktujte poskytovateľa služby.
@@ -335,8 +332,12 @@ renameAttachmentMessage=Nový názov prílohy:
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
 ## word %S. Place the word %S where the host name should appear.
 smtpEnterPasswordPrompt=Zadajte heslo pre %S:
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Zadajte heslo pre %2$S na %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Vyžadované heslo k serveru SMTP
+
+## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
+## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
+errorSavingMsg=Pri ukladaní správy do priečinka %S sa vykystla chyba. Skúsiť znova?
--- a/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/importDialog.dtd
@@ -64,16 +64,8 @@
 <!ENTITY forward.label      "Ďalej &gt;">
 <!ENTITY finish.label       "Dokončiť">
 <!ENTITY cancel.label       "Zrušiť">
 
 <!ENTITY select.label       "Alebo vyberte typ materiálu, ktorý sa má importovať:">
 
 <!ENTITY title.label       "Titul">
 <!ENTITY processing.label     "Importuje sa…">
-
-<!ENTITY FieldDiscInputText1.label "Netscape Communicator 4.x má jednu poštovú adresu, zatiaľ čo &brandShortName; má dve (Domov a Zamestnanie).">
-<!ENTITY FieldDiscInputText2.label "Zvoľte kategóriu, do ktorej sa majú uložiť importované e-mailové adresy">
-<!ENTITY FieldDiscWarning.label "Táto kategória bude použitá pre všetky položky vo vybranom adresári.">
-<!ENTITY importHome.label    "Domov">
-<!ENTITY importHome.accesskey  "D">
-<!ENTITY importWork.label    "Zamestnanie">
-<!ENTITY importWork.accesskey  "Z">
--- a/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/importMsgs.properties
@@ -328,29 +328,18 @@ MailProgressMeterText=Konvertujú sa priečinky z %S
 AddrProgressMeterText=Konvertujú sa adresáre z %S
 
 #Import file dialog strings
 ImportSelectSettings=Vyberte súbor s nastavením
 ImportSelectMailDir=Vyberte priečinok s poštou
 ImportSelectAddrDir=Vyberte priečinok s adresármi
 ImportSelectAddrFile=Vyberte priečinok s adresármi
 
-# LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
-# Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
-# LOCALIZATION NOTE : Please do not translate "*.na2", this represents the extension of the address book
-# files from the Netscape Communicator 4 releases.
-# Comm4.xTo6.xImport user selection string
-Comm4xImportName=Communicator 4.x
-Comm4xFiles=Súbory adresárov Communicatora 4.x (*.na2)
-
 # Folder Names for imported Mail
 DefaultFolderName=Importovaná pošta
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate the word "%S" below.
 ImportModuleFolderName=Import - %S
 
 # LOCALIZATION NOTE : "Communicator 4.x" is the used for previous versions of Netscape Communicator
 # Please translate using the brandname in respective languages for Netscape Communicator 4 releases.
 # strings profile dialog that comes up when importing mail from 4.x
 profileTitle=Communicator 4.x - profily
 profileText=Vyberte si profil obsahujúci lokálnu poštu, ktorú chcete importovať:
-
-# vCard import name
-VCardImportName=Súbor vizitky vCard (.vcf)
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -31,21 +31,21 @@ notification.enable=Doplnok %1$S bude povolený po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.disable) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.disable=Doplnok %1$S bude zakázaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.install) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.install=Doplnok %1$S bude nainštalovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.uninstall) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.uninstall=Doplnok %1$S bude odinštalovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
 #LOCALIZATION NOTE (notification.upgrade) %1$S is the add-on name, %2$S is brand name
 notification.upgrade=Doplnok %1$S bude aktualizovaný po reštartovaní aplikácie %2$S.
-#LOCALIZATION NOTE (notification.downloadError) %1$S is the add-on name. Not yet implemented - see https://bug593535.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=475403
+#LOCALIZATION NOTE (notification.downloadError) %1$S is the add-on name.
 notification.downloadError=Pri preberaní doplnku %1$S sa vyskytla chyba.
 notification.downloadError.retry=Skúsiť znova
 notification.downloadError.retry.tooltip=Skúsiť znova prevziať tento doplnok
-#LOCALIZATION NOTE (notification.installError) %1$S is the add-on name. Not yet implemented - see https://bug593535.bugzilla.mozilla.org/attachment.cgi?id=475403
+#LOCALIZATION NOTE (notification.installError) %1$S is the add-on name.
 notification.installError=Pri inštalácii doplnku %1$S sa vyskytla chyba.
 notification.installError.retry=Skúsiť znova
 notification.installError.retry.tooltip=Skúsiť znova prevziať a nainštalovať tento doplnok
 
 #LOCALIZATION NOTE (contributionAmount2) %S is the currency amount recommended for contributions
 contributionAmount2=Navrhovaný príspevok: %S
 
 installDownloading=Preberá sa