update
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 04 Sep 2013 21:54:18 +0200
changeset 1050 32e578b44f843de7387b82471d0ebdafdb89bb68
parent 1049 194a7ceb1f0ad1781beb12ea9c207fdde7e00c94
child 1056 3213d177313de513957cab912900f17319aa3504
child 1067 33d6de2181e96ea6fca47e189f50eb8038fb6cfc
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
suite/chrome/common/help/certs_prefs_help.xhtml
suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
suite/chrome/common/help/help-indexAZ.rdf
suite/chrome/common/help/images/mail_newmail_alert.png
suite/chrome/common/help/images/mail_newmail_balloon.png
suite/chrome/common/help/mailnews_security.xhtml
suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
suite/chrome/common/help/privsec_help.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/help/suitehelp.rdf
suite/chrome/common/help/using_certs_help.xhtml
suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
suite/chrome/common/help/validation_help.xhtml
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
--- a/suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cert_dialog_help.xhtml
@@ -91,17 +91,17 @@
     identify you for the purposes of digitally signing email messages.</li>
    <li><strong>Email Recipient Certificate</strong>: Certificate used to
     identify someone else, for example so you can send that person
     encrypted email.</li>
    <li><strong>Status Responder Certificate</strong>: Certificate used to
     identify an online status responder that uses the Online Certificate
     Status Protocol (OCSP) to check the validity of certificates. For more
     information about OCSP, see
-    <a href="validation_help.xhtml">Validation Settings</a>.</li>
+    <a href="certs_prefs_help.xhtml">Certificates Settings</a>.</li>
    <li><strong>SSL Certificate Authority</strong>: Certificate used to
     identify a certificate authority&mdash;that is, a service that issues
     certificates for use as identification over computer networks.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Issued To</strong>: Summarizes the following information about
   the certificate:
   <ul>
--- a/suite/chrome/common/help/certs_prefs_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/certs_prefs_help.xhtml
@@ -57,21 +57,70 @@ webová stránka certifikát požaduje, vyberte túmo možnosť.</li>
 </ul>
 
 <h3 id="manage_certificates">Správa certifikátov</h3>
 
 <p>Certifikáty sú digitálnymi ekvivalentami osobných preukazov. Pomáhajú ostatným ľuďom identifikovať vás
 a vám identifikovať ostatných ľudí, webové stránky a organizácie.</p>
 
 <p>Ak si chcete prezrieť certifikáty alebo zmeniť nastavenia uložených certifikátov,
-kliknite na tlačidlo Správa certifikátov.</p>
+kliknite na tlačidlo Správa certifikátov. Ďalšie informácie o tomto dialógovom okne nájdete v časti
+<a href="using_certs_help.xhtml#managing_certificates">Správa
+certifikátov</a>.</p>
 
 <h3 id="manage_security_devices">Správa bezpečnostných zariadení</h3>
 
 <p>Bezpečnostné zariadenie je softvérové alebo hardvérové zariadenie, ktoré slúži
 na ukladanie vašich certifikátov a šifrovacích kľúčov. Príkladom takého zariadenia je smart card.
 Váš prehliadač má vlastné vstavané softvérové zariadenie, zároveň si môžete pridať ďalšie
 bezpečnostné zariadenia ako napríklad smart cards.</p>
 
-<p>Ak si chcete prezrieť bezpečnostné zariadania alebo zmeniť ich nastavenia, kliknite na tlačidlo Správa bezpečnostných zariadení.</p>
+<p>Ak si chcete prezrieť bezpečnostné zariadania alebo zmeniť ich nastavenia, kliknite na tlačidlo Správa bezpečnostných zariadení.
+Ďalšie informácie o tomto dialógovom okne nájdete v časti <a href="using_certs_help.xhtml#managing_smart_cards_and_other_security_devices">Správa kariet
+   Smart card a ďalších bezpečnostných zariadení</a>.</p>
+
+
+<h3 id="ocsp">OCSP</h3>
+
+<p>Online overenie stavu certifikátov (OCSP) umožňuje Správcovi
+ certifikátov skontrolovať online platnosť certifikátu pri každom jeho
+ prehliadaní alebo použití. Tento proces zahŕňa porovnanie certifikátu
+ so zoznamom zrušených certifikátov CRL udržovaným určeným webovým serverom.
+ Aby toto overenie fungovalo, musí byť počítač v režime online.</p>
+
+<p>Ak chcete upresniť využívanie OCSP, zvoľte jednu z nasledujúcich možností
+ nastavenia v sekcii Online overenie stavu certifikátov v podkategórii Overovanie:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Použiť Online overenie stavu certifikátov (OCSP) na potvrdenie
+  platnosti certifikátov</strong>: označte túto voľbu, ak chcete, aby
+  Správca certifikátov vykonal kontrolu online pri každom overení
+  certifikátu. Ak je toto nastavenie vypnuté, Správca certifikátov kontroluje len
+  lehotu platnosti certifikátu, či je správne podpísaný certifikačnou autoritou,
+  ktorej vlastný certifikát CA sa nachádza v zozname na karte Certifikáty CA
+  (v hlavnom okne Správcu certifikátov) a či je označený ako dôveryhodný
+  pre vydávanie daného typu certifikátov.</li>
+ <li><strong>Overiť certifikát, ak to určuje server OCSP</strong>:
+  označte túto voľbu, ak chcete overovať platnosť certifikátov pomocou služby
+  definovanej v certifikáte. Správca certifikátov sa potom
+  uisťuje, či je certifikát v zozname certifikátov určenej služby označený ako
+  platný a kontrolujte takisto lehotu jeho platnosti a nastavenie dôveryhodnosti.</li>
+ <li><strong>Overiť všetky certifikáty pomocou nasledujúceho servera OCSP</strong>:
+  označte túto voľbu, ak chcete určiť server OCSP, pomocou ktorého budete overovať
+  všetky certifikáty. Ak zvolíte toto nastavenie, mali by ste zvoliť certifikát
+  zo zoznamu "Odpoveď podpísal", ktorý slúži na identifikáciu toho, kto certifikát
+  podpísal. Po zapnutí tohto nastavenia Správca certifikátov rozpozná len tie
+  certifikáty, ktoré je možné overiť pomocou odpovede zo servera OCSP podpísanej
+  zvoleným certifikátom (alebo certifikátom, ktorý naň nadväzuje).
+
+  <p>Keď vyberáte certifikát pre "Odpoveď podpísal" z rozbaľovacieho zoznamu,
+   Správca certifikátov vyplní pole Adresa URL služby automaticky. Ak sa tak
+   nestane, musíte ho vyplniť sami. Podrobnosti vám poskytne správca systému.</p>
+ </li>
+ <li><strong>Ak pripojenie k serveru OCSP zlyhá, označiť certifikát ako
+  neplatný</strong>: označte túto voľbu, ak chcete v prípade nemožnosti
+  pripojiť sa k serveru OCSP označiť overenie ako neúspešné.</li>
+</ul>
+
+<p>Podrobnejšie informácie nájdete v časti <a href="using_certs_help.xhtml#controlling_validation">Overovanie platnosti</a>.</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/glossary.xhtml
@@ -77,17 +77,17 @@
 
 <dt id="third-party_cookie">Cookies tretej strany</dt>
  <dd>Viď <a href="#foreign_cookie">Cudzie cookies</a>.</dd>
 
 <dt id="crl">CRL (Zoznam zrušených certifikátov/certificate revocation list)</dt>
  <dd>Zoznam zrušených certifikátov, ktorý je generovaný a podpísaný <a href="#certificate_authority">Certifikačnou autoritou(CA)</a>. Môžete prevziať najnovšiu verziu CRL do svojho prehliadača alebo servera a skontrolovať, či sú používané certifikáty stále platné, predtým ako budú zautorizované. </dd>
 
 <dt id="foreign_cookie">Cudzie cookies</dt>
- <dd><a href="#cookie">Cookie</a> z jednej stránky, ktorá sa uloží do počítača, keď navštívite inú stránku. Niekedy <a href="#web_site">webový server</a> zobrazí obsah, ktorý je uložený na inom webovom serveri. Tento obsah môže byť hocičo od obrázku cez text po reklamu. Druhý webový server, ktorý obsahuje tieto prvky, má možnosť ukladať cookies vo vašom prehliadači, i keď ho nenavštívite priamo. Je to tiež známe ako <q>cookies tretej strany</q>.</dd>
+ <dd><a href="#cookie">Cookie</a> z jednej stránky, ktorá sa uloží do počítača, keď navštívite inú stránku. Niekedy <a href="#website">webový server</a> zobrazí obsah, ktorý je uložený na inom webovom serveri. Tento obsah môže byť hocičo od obrázku cez text po reklamu. Druhý webový server, ktorý obsahuje tieto prvky, má možnosť ukladať cookies vo vašom prehliadači, i keď ho nenavštívite priamo. Je to tiež známe ako <q>cookies tretej strany</q>.</dd>
 
 <dt id="decryption">Dešifrovanie</dt>
  <dd>Proces dešifrovania údajov, ktoré sú zašifrované. Ďalšie informácie nájdete pri termíne <a href="#encryption">Šifrovanie</a>.</dd>
 
 <dt id="tamper_detection">Detekcia falšovania</dt>
  <dd>Mechanizmus, ktorý zaisťuje, že dáta, ktoré boli prijaté v elektronickej forme, nie sú falošné. To znamená, že prijaté dáta úplne zodpovedajú originálnej verzii.</dd>
 
 <dt id="digital_id">Digitálne ID</dt>
@@ -363,17 +363,17 @@
  <dd>Program, ktorý umožňuje používateľom vyhľadávať a získavať konkrétne informácie z <a href="#world_wide_web">World Wide Web (WWW)</a>. Vyhľadávač môže prehľadávať text webových dokumentov alebo zoznam kľúčových slov, môže tiež využívať knižničné služby, ktoré prehľadávajú dokumenty a ručne ich indexujú. Obvykle používateľ uvádza slovo alebo frázu do okna vyhľadávania a vyhľadávač zobrazí odkazy na zodpovedajúce webové stránky.</dd>
 
 <dt id="cache">Vyrovnávacia pamäť (cache)</dt>
  <dd>Skupina kópií webových stránok uložená na vašom pevnom disku alebo v operačnej pamäti (RAM). &brandShortName; zhromažďuje tieto webové stránky počas vášho prehliadania webu. Ak kliknete na odkaz alebo zadáte <a href="#url">adresu URL</a> na zobrazenie príslušnej webovej stránky a táto je už vo vyrovnávacej pamäti uložená, vykoná sa porovnanie s originálom. Ak sa na stránke nevyskytujú zmeny, &brandShortName; použije uloženú webovú stránku. Urýchli sa tým zobrazenie webovej stránky a ušetrí sa prenosová kapacita linky.</dd>
 
 <dt id="web_page">Webová stránka</dt>
  <dd>Jeden dokument na World Wide Web, ktorý je reprezentovaný unikátnou webovou adresou <a href="#url">URL</a>. Môže obsahovať text, odkazy a grafiku.</dd>
 
-<dt id="web_site">Webový server</dt>
+<dt id="website">Webový server</dt>
  <dd>Skupina príbuzných webových stránok prepojená webovými odkazmi a spravovaná spoločnosťou, organizáciou či konkrétnym jednotlivcom. Webové stránky môžu obsahovať text, grafiku, audio či video súbory a odkazy na iné webové stránky.</dd>
 
 <dt id="world_wide_web">World Wide Web (WWW)</dt>
  <dd>Tiež známy ako web. Časť <a href="#internet">Internetu</a>, ktorá sa skladá z webových stránok uložených na webových <a href="#server">serveroch</a> zobrazovaných pomocou <a href="#client">klientov</a> nazývaných webové prehliadače (ako napríklad &brandShortName;).</dd>
 
 <dt id="wpad">WPAD (Web Proxy AutoDiscovery)</dt>
  <dd>Webový protokol, ktorý umožňuje prehliadaču automaticky vyhľadať a pripojiť sa k <a href="#proxy">proxy</a> serverom dostupným na sieti.</dd>
 
--- a/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-glossary.rdf
@@ -122,17 +122,17 @@
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="TLS" nc:link="glossary.xhtml#tls"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Token" nc:link="glossary.xhtml#token"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="URL" nc:link="glossary.xhtml#url"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Verejný kľúč" nc:link="glossary.xhtml#public_key"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vlastný panel nástrojov" nc:link="glossary.xhtml#personal_toolbar"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vyhľadávač" nc:link="glossary.xhtml#search_engine"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Vyrovnávacia pamäť (cache)" nc:link="glossary.xhtml#cache"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Webová stránka" nc:link="glossary.xhtml#web_page"/> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Webový server" nc:link="glossary.xhtml#web_site"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Webový server" nc:link="glossary.xhtml#website"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="World Wide Web (WWW)" nc:link="glossary.xhtml#world_wide_web"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="WPAD" nc:link="glossary.xhtml#wpad"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XML" nc:link="glossary.xhtml#xml"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XSLT" nc:link="glossary.xhtml#xslt"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="XUL" nc:link="glossary.xhtml#xul"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Zabezpečené pripojenie" nc:link="glossary.xhtml#secure_connection"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Zašifrovanie" nc:link="glossary.xhtml#encryption"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description nc:name="Záložka" nc:link="glossary.xhtml#bookmark"/> </rdf:li>
--- a/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-index1.rdf
@@ -403,17 +403,17 @@
     nc:link="using_certs_help.xhtml#using_certificates"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Certificates:validation"
     nc:name="overenie certifikátu"
     nc:link="using_certs_help.xhtml#controlling_validation"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="Certificates:web_site"
+    <rdf:Description ID="Certificates:website"
     nc:name="identita webovej stránky"
     nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_websites"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Certificates:your_own"
     nc:name="Vaša vlastná identita"
     nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates_that_identify_you"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
@@ -585,46 +585,16 @@
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="cookies:viewing"
     nc:name="zobrazenie cookies"
     nc:link="using_priv_help.xhtml#viewing_cookies"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
-<rdf:Description about="#CRLs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq><rdf:li>
-    <rdf:Description ID="CRLs:about"
-     nc:name="čo sú zrušené certifikáty (CRL)"
-     nc:link="using_certs_help.xhtml#how_validation_works"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="CRLs:auto_upates_for"
-     nc:name="automatická aktualizácia zrušených certifikátov (CRL)"
-     nc:link="validation_help.xhtml#automatic_crl_update_preferences"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="CRLs:managing"
-     nc:name="správa zrušených certifikátov (CRL)"
-     nc:link="validation_help.xhtml#manage_crls"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="CRLs:Next_Update_date"
-     nc:name="dátum ďalšej aktualizácie"
-     nc:link="using_certs_help.xhtml#about_the_next_update_date"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="CRLs:preferences"
-     nc:name="nastavenia zrušených certifikátov (CRL)"
-     nc:link="validation_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_validation"/>
-   </rdf:li></rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
-</rdf:Description>
-
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#d">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="default_account"
     nc:name="predvolený účet"
     nc:link="mailnews_getting_started.xhtml#set_as_default"/>
   </rdf:li>
   <rdf:Seq><rdf:li>
@@ -914,21 +884,16 @@
     nc:link="customize_help.xhtml#exporting_or_importing_a_bookmark_list"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="import:certificates"
     nc:name="import certifikátov"
     nc:link="certs_help.xhtml#your_certificates"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="import:crls"
-     nc:name="import zrušených ceritifikátov (CRL)"
-     nc:link="using_certs_help.xhtml#importing_crls"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="import:feeds"
     nc:name="import kanálov"
     nc:link="mailnews_blogs_and_feeds.xhtml#exporting_and_importing_feeds"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="import:mail"
     nc:name="import pošty alebo nastavení z iných aplikácií"
     nc:link="mailnews_getting_started.xhtml#importing_mail_from_other_programs"/>
@@ -1377,21 +1342,16 @@
     nc:name="newsgroup server settings"
     nc:link="mailnews_account_settings.xhtml#server_settings"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#o">
  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq><rdf:li>
-    <rdf:Description ID="OSCP"
-     nc:name="OSCP"
-     nc:link="using_certs_help.xhtml#how_validation_works"/>
-   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Offline"
     nc:name="Režim Offline"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="OPML"
     nc:name="OPML"
     nc:link="glossary.xhtml#opml"/>
@@ -1402,16 +1362,21 @@
 <rdf:Description about="#Offline">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="Offline:general_preferences"
     nc:name="nastavenia režimu offline"
     nc:link="mailnews_preferences.xhtml#network_and_storage_preferences"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
+    <rdf:Description ID="Offline:offline_apps"
+     nc:name="Webové aplikácie v režime offline"
+     nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#offline_apps"/>
+   </rdf:li>
+   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="Offline:Mail_and_Newsgroups"
     nc:name="Diskusné skupiny a pošta offline"
     nc:link="mailnews_offline.xhtml#working_offline"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#p">
@@ -1681,21 +1646,17 @@
     nc:name="nastavenia SSL"
     nc:link="ssl_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_ssl"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="preferences:Tabbed_Browsing"
     nc:name="nastavenia prehliadania na kartách"
     nc:link="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#tabbed_browsing"/>
   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="preferences:validation"
-     nc:name="nastavenia overovania"
-     nc:link="validation_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_validation"/>
-   </rdf:li></rdf:Seq>
+  </rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#privacy">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="privacy:about"
     nc:name="čo je súkromie"
@@ -1972,21 +1933,17 @@
     nc:name="nastavenia pre podpísané a šifrované správy"
     nc:link="mailnews_account_settings.xhtml#security"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="settings:SSL"
     nc:name="nastavenia SSL"
     nc:link="ssl_help.xhtml#ssl_settings"/>
   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="settings:validation"
-     nc:name="nastavenia overovania"
-     nc:link="validation_help.xhtml#validation_settings"/>
-   </rdf:li></rdf:Seq>
+  </rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#Sidebar">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="Sidebar:adding_tabs"
     nc:name="pridanie kariet Bočného panela"
@@ -2174,57 +2131,32 @@
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="uploading_pages"
     nc:name="odoslanie stránok na server"
     nc:link="composer_help.xhtml#publishing_your_pages_on_the_web"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
-<rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#v">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq><rdf:li>
-    <rdf:Description ID="validation"
-     nc:name="overenie"
-     nc:link="using_certs_help.xhtml#how_validation_works"/>
-   </rdf:li></rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
-</rdf:Description>
-
 <rdf:Description about="#validation">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="validation:about"
     nc:name="čo je overenie"
     nc:link="using_certs_help.xhtml#how_validation_works"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="validation:auto_updating_CRLs"
-     nc:name="automatická aktualizácia zrušených certifikátov (CRL)"
-     nc:link="validation_help.xhtml#automatic_crl_update_preferences"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="validation:CRLs"
-     nc:name="zrušené certifikáty (CRL)"
-     nc:link="validation_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_validation"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
-    <rdf:Description ID="validation:managing_CRLs"
-     nc:name="správa zrušených certifikátov (CRL)"
-     nc:link="validation_help.xhtml#manage_crls"/>
-   </rdf:li>
-   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="validation:OCSP"
     nc:name="OCSP"
-     nc:link="validation_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_validation"/>
+     nc:link="certs_prefs_help.xhtml#ocsp"/>
   </rdf:li>
   <rdf:li>
    <rdf:Description ID="validation:settings"
     nc:name="nastavenia overovania"
-     nc:link="validation_help.xhtml#validation_settings"/>
+     nc:link="certs_prefs_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_certificates"/>
   </rdf:li></rdf:Seq>
  </nc:subheadings>
 </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="help-indexAZ.rdf#w">
  <nc:subheadings>
   <rdf:Seq><rdf:li>
    <rdf:Description ID="web_pages"
--- a/suite/chrome/common/help/help-indexAZ.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/help-indexAZ.rdf
@@ -1,10 +1,9 @@
 <?xml version="1.0"?>
-
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
 
  <rdf:Description about="urn:root">
index 763503f8f320a6abc9e8da4f639f150fd295135d..7c49c4b6129e5c6b87ad118bc2df682694882a2d
GIT binary patch
literal 9048
zc$^(t1ymbd6AdoK-2$apDehh<PO;+d@DbdhxD#B8ySo%961>IT-GjSZ(Leoj?s<{j
z?A&>8cIM967x7I=1{0kO9RL7e%E?Nq0swHru+QI6;bG%Ddc$4-;5|T2@{9WStkY}{
zeS!s|0pc$i;brgNPkZAQ$>P5w!#7$Vk>~EGB`d^zSJ1ysj;<ZQzB27?;C0UYZknJf
zf-rDR3Q>_+sO=={egIFBC}j=F)?x4Z=_0*jwPknpdd=m0^aLZ;H8ltgzeHJzV`&$H
zy^gAo#_m*}cH(@h;f^qA{j<I&1Z`%ZDv=Ue1;o%*Nc#+zeS=E1a{~l9=vV$bCR3K5
zWjblveS?M?Oa!}*0!c#}yKi(i)RCXUzL((t|B;5iE-i}w|EvV`fu_1?4iJaQ<M%$L
z6HM6g#7}pjr1YOL9s=|2Y^ZtWaa~Xe{nn-S$9J*?l3ngx&+^8zMlT_%I8<ty28J{9
z;*Xp3PlLCV@g$ang}~T9qaC-O7jGcdp-IUqPCGczO18oq*I-w-U>+Wc+1U$g>+c#G
zDc$Po-ATzk>KYOajS{X6!HUtBZNO>M!mk`&0@z0=4#+=Q%&~!K(p+mO{J3-T;?_3Q
zQZh-4%#j(4ghl0~_SR$;7KAot_-*ELtJB3!QN#l*I(U|5_{|`dsz$e}WR2)hsiJh9
zqzJi?1eK!5uLsejovnh@46znXybGNuUQ1nz(hX~%ryidKk%XrtlP4O#?O5%@+Cusw
z&+SA0*i>1e<-k>LTW%o?k@(CXe<}G5!4c$I6dV@yc^1&4^TeMuM9eHekSU&>O=hjB
z)YjFmQ&ZDF$fx!%E%vhN64=-Q%`6DbtVqpFaP45Qr-Y4-jwVGdo-k%1FlK>pe&boc
zt!AG6R+2cE4q^|8Rv%cs(I}$FTLfS6WLz}Q;&!v_vJ`<cG=F(fe~N7NR1`M47gYVJ
zq(@qAB2tz9dI(?0&d4arRJo{8`9rHlLBCVjZ|Dc4FA8PbIy!kyPk(HzkeD@^lPijo
zCx)9N;vaZpwQJvZ4}M&oWcPXXX^&MZD=OMZV(cW&a@NhX8Q5?cM_}K3t%dvD(dHy@
z_w0!W{v=(6I?&_<!T{Tz0QaxrIrIi&zDQSEj8a}|aqh>)32bFml9bX@!Z=MI;v+ga
zIf#fnry9}wUP={Ip8{&4i2AUUg27>$T)&zj_1Xrt@5Pnb^d)E{<ru}J=)P$&sLKdx
zE3>J~ao~WjpC=ZkijFFVP+QEfxWHe4P7VCtM`<X|xr6xyxWAlcgmVNxmtYQ5MU~ob
zNiTgTQyd@LoV@3dC;t_B2@1-m)6{fWPUCkl%xiQT9Zr@TNx=-!B+rD?+`z1!dPgjs
zo*|u{CP_x#g<1Xh2+hc#z9x7kUg@>f&-Hx#uA}`;O;$`z`&(k0&1v&SkpeEHpk^;M
zN1qeA8Y?hr=C{MHtM4`U01R@mX|cjcm5T91O=a1c`=PJNy$6cbyh@`ddn1XF!AG{!
zdsoihyy~u#6#4an*oc<JXuR7^8wBLVr~K{qCkU0MFfhHghSgAmN7jJlV4(4EflLr?
zk`I7Q;+TttO$q>Xh_Lx<C(?g9D&e0Pm=N+XZ2`KZ31IJU_U8=x4u=;z*)M`Rd2;sZ
z7DkMQAS&8h7i?H-J6VBoQxw%Bg}czg?X2oQV0vWOn&6eUI`0yzw6;Q<n$Sj4`j-EN
zCwF&+8?^f)7uS3RkLh3qp#vy9SCr~!HL#?LBCnbdZ`1qMV!{X;7xE4J%nipMU)2Et
z%Bx?70ysGH;?P?6m}fT9AlyhB3>wngiY<%a6e*d|PCTN;2mJHAuI3SZZZ<b3LCh9w
z)XpCkT3KunU2Jg^KS?&!eVeOc^ROvLkATqL>6g~zo>uRiS0e5BT^1ie`wW-KNex9#
zS`A(v5VHm!o7cv`Z`i;R@Ysj_(aUs^6&a%mQKrHNU&E2Uygu#>dftNAl1uTGdGXeD
z$<=3@_Il^=##=po*kV^DDo98izppWQd^GX$GHGo!`SdB!x!$i-DH-8rU@eeE2SiSo
z(U!Nzk+c>Z3C5X1<kXt%#sU~CrCy}L3@ME}>?yD*Vs>Q=qn}V>D7-O{5jWVe6wU7~
zCl09Xjb7F@L>o37oT5R$XzD=fl~A!^HV-N)$x90HD`2Rh6ts+;Smv>sC}%q=tK}u^
zSV7>4%X^?CSP$Ovj&~yOjFj$*L;zgemJ#E%GqapBFdZ{7><igtfG>k4ZDJO)<I-N)
zxLHAZnKqZyEnNRS=xR&q>B(efVt1_ys)G8k!!&`}-|SBRfu%a$^BR73E(n#e8StAG
z<wz*+5f^6YS(JJot7tvMXa>5^O#lEqA~~f>O8p$o*kxilrGbHFo8{9{qr2kCE&Ydn
zmXZm>X9?J3R?uixR3IN5Z&z2F=~UG_T4du;lIg;{)CTry$TLZ*as7jifVS?k_h|;V
z*a1iL`!ZbXmHZt_^9`hKmO%(o4($U6X~!D{U~{$H8E%#C4`a=bAC$i=y(cnuMO;c2
zM$>bGg3b<yLeKve5zs4~8~KQj=nmVj#(!iWHnt)ap>4p@?;@pZ2*V81R2;*>j4^h*
zHRfqF_Vg4DZSjLrk0}Hs?#8>IR8W5Dx07vwd&S(;4$S!^)fM^WQW3-l4>;J3a#Q6J
z4hhkxqw6RtYX5KaA}Q&H0RLKD1<kr5Hz|{q9ai&t85*j`8k39Z)Jh*S)1_dOn~f%e
zq1TAj=f>Vp@2H`HsS1M%S_aR^$SiHvWk$+9D(jqBpM-21+GRD)96UJk+qGDKitFQq
z+zsZ?O&)Up*k?dM)HqL&n!c1|jqF#iud?5jGWR%O>lz=wKMs^z+#;IUXYtGXS6q#%
zUmuNBuJ@4iv?WQ&Wk^UdyZj1EiAzfPAl8_qWV&;6I#tLOWr&}cP=-gI#^Y~R?Nbo|
zeu_AY7)bu&qddR)BxDgF>iL;72l;N{4w!gr;oJ>0$@iqU%7L$BI)A0$u{^#=_Dbll
z8o;11YM{L+VaS?S-;gvSS5MPqvLaL4f&DMS-d&@IhWIEd6hy~t=rq3K>q>yDb$Pgh
z=H`NDXOSH>G_llG(Z9i<juD@7mm@NgseKtRj96;TeM=;15WFdU(S~kF%dZ!^T+G$|
z^TR`>tRziGd9dFbBh4=F4O|h!MmIDI36V7_vK8~I>|oEI&vnK58JWiK7Q^hQ{_q}7
z)_0%GvpCh)2bPp1^oSp`>%XB@|FO3IQc)2&Jd6PO^a*)1lbGEhrz<F^Ysb|?htvU3
zb`WCF0=hFmg}_WZ(gn#AQm}+k;gO&?TcJ3EgwPshHFehzinb{6oKOTQZ_3IMw;YKj
zC2PXNF~pddefk{zj791&glIw!T?i*8VY*-*SDtY1(aHu)O4?!2SU--2t=CvD&h&2K
z&!nJ(VL(vO+iJ_J%l@OB{1X~lON~J`I^b2&u@3zrW>YC7YR<6+PbsDQ6@KyS!F{#V
zbGYlmSFb~=n^qLrA*#U$bO4#%m`6GPswZ`R^JHXXtK3(w$L|)#OnM5rmEVJ#szY6?
z>*y!r*lkiKp8q1GIxZ@s{&Lh%@f5;;WoSVD`0-(6<Y{E+?+^^bk6-0Hp^mKOXm$z#
zJ#-*_CjF|gYeL5gjM$Xlf$)ndn3<|i9oF%Af~|ZJN<M>-8O1Isi%mT^z<5?wFO;HG
zq2<GeEqeMrR@Sr6u)qutUwO>!CO@wAE@Jo1*&<!;Z;h<hGc`Adzq!$_!fNxw@9oym
z5%?y@=m-MAQh?^Xmgc<2IE4`@X|C1GsuRRzu#%5J@Hs80Umwh6;n<FdMbv%nS<8ho
zZ<+TNV?i-gn*Ff|IQnIJ8D|>7OJ1nsfU=PMy>Jl{*oA<geYD%{(G^=xPT9%HL;jtp
zsv8HdME{LWB;UWtl$-10jS3<l4A!oK<)n{HzxF!((9!*_t~#BandyDa&3$0GI3eLO
zCBfw7HZl3utnL%d_P^9dw<}^XY=PuS1^DQNA>{JAg9wZGPp6OLV4$5&Z786ts8A0T
zW8rJ74WX|;E8c=QQ+u%bY9TJw2ZDf$`2Q%zRbcmuc(;V=v`asRG9%;9!x<5cB#}h?
z`Wl{jAIB%tZf@un=JK&(Z$-Ti3kwxpF@TQFUqIkoz(sg}{8m--PDSl{VHP990p~wk
z3KLrjD_aT+m|V1_81Mr0t+v3ya-qB|q%J5wDd|3%biJU!o<D1*eA@zGoD25CfqtVt
z84o@EKT}*|HRR`{u(PrJC!E6vWUoOD<V)O+{A@$dTurxJrB{Y&^mlEMQEd@XZIO|N
zM1&o}zO9*AS*fYsc<zNrB@?Q`Vz8ucZB;ft{{ADQ=fPnpt6s|E+R+c7P{#dvm)pT)
z_V&P=u-oIGA^heziq0lW<+T)+-IeBKyA8uSE49PNTO^zL9iJB-lglkyU^csefDs4B
z0;3wMLbjJhYY4-xlLHm{Na44ix{Dc@nOr6=$hN})W26^0f>n|KEf>?EIO7bM?wHbb
z>|j4ODm^N4cH}2c4TVhR(NmmZVC@TAME-(6D)UXc`8JZy7oB>BKRw+<lvOtF!kU-Q
zqL;{aYQ7rr{y$3oyBJEuMhG?xgFfLWzGo!G!>9fXw}t=y6P|bv3Eb<?tSm~3&(rN@
zGU*+@F#L@LYG7e$tTbyqKfAnU@aQx(G3x4m2WAfjKMlies<NDnhHYFM)4=iK8^b7%
zlY}>H^xm~;Os#!7w2X|W`73M9RJ{lHvW)M=)Y6rW<+tv}zlvnGJsU%w84L72IlJ_b
zq@|_p?&_>rZ=tEGDM8emH+_8WC2znix{@b0#lSEP3bJA>$02_=HHAYODlJ(6#RYvw
zjKoIqL6i)U0FfXf&xi;=j%WFP-`ZKjXE>u2^}Bz#Y-3Q`xW4j%Qi*wVTn$gvHD5!S
z0N<{}vzd&yMIrX|za2=8WdhvF4@xkkje#Qd5xCCDxGUll9Wmw&Qx#`4hs`7au_{lO
zM}?ocqIf_Av`ZXv6sODhB>0V=Esw`+fxW{8_sFN<M~i3ghoRg33grcmu-Hhexc8KR
zb6@1ig`<}$XK#N#M;%C=n~YH8Hw$H4*ya?wFj<(4#3c?HGIc%<1^k~s{|0KDn~7L|
zKv4-CAf!2eqqpZwe{m4Kmb8`*|Af;-k4QU|osX6}mM)wv;Y^}nf5Srm*fgGUT20UD
zvKj*bvI@LFm6Z(%p$%6S+s2>lr5zj!HR3aPvk3Ng>q8Wd2pd6pj=nQ8jM!p)3s3)R
z_V9}~_qyzogOw^G`Fn7Ry1|Lh=hac>r%98YUO9f}B+mo(>qVzMPll3T?`BrOq!dA6
zAqDv+AQH+xaG^;)2=tMRA_zGw4=xbl3R|qBL&bxyVVfE~;OMbXCeqjp`B^%E1+kXq
zcawtSV3^Ug3YfXohR)ZB)%hc_Q#Fi!0bc``y*r0)&g8qZTQ0-k6~ftZEH_6nk27(g
zdjS^K!I{WGoms8z((SG2U(Mv*IDFkR6sv+T{9yNP9+k-}k4^J%OHek&<uxW3g*!DE
zt7qMJwBsqQ&7BMA&fy`5ad3gV*K$27pZc`6Mw)LjdO$)z6&n_kANZxrA8<q!@c6gT
z{tWb=Ao|OuPF#&r5KyO<4&el~mIvS6{7;Skg9veF_=#wW@_ltNm}fF>kA~GkcHORM
z?{h~>_WDD}Wk}fP&I$b|k$Nv4-=4774L`HxrTmp982;pl7+WpXzcOqLPqz;RxP!Jf
zU&G-%8{&F|jX@v44mTVlR9xg#xApfnqXiI$eppX7KJ@b5S%8AV+JtWeB=OrrsD;>J
za$b|r$hCh$4Wnu0aq9w?-<bf5@;^%9USY@hTjIOt*w<Fvzka8geNk`I3+FF>YerAl
zouAJ`5RnQK5^!Q=g2lfXiE_UO_+9~CG6Vg9arQ%DiinFDXe+;dQ={DN_CP;8aFlPv
z2Aqt4VNITSu{ngs+$0^#&MOw(D2Lpj%0c?X0!ah?BYGN{KB+1wK6So6&V^wP#sUx4
zJ8Jz!(=r!c>;G65<N=*P;M42WKwnoGatBsyOXaL+FNRv9_LTmXtSNM==Mfw9{W#%d
z_P{NHX=D`1kE6F-yr=q2J9GY>o-JNum2(>%kM6hse{-JONJ*JUCdgGv&D(T5<zF>R
zAs}qisySIPy}!DE@};uQbhM}UekA~~E)-Pa8_Uz%P6TBOTzFGbd<s&tsO8H1tM*|_
zJMv^iB9@3+$wF3|spAl><AGJx6|Ct<Tz+CMF8cU#WNB&&tgkm05U8)`oco<;xl~WQ
z;R~+PyO-8$Gu@9xOQXd08rtlyG{YSEo&RxMX^4*eB!c2-7dh<mCQ3wfzv)sPNtxz*
zu+Z;CHGY4JI>gSEp^opuxEg9devnk>ZGND4*HVb)^!0+Na{@-j$Rq+OYh)>Hh`d;y
z+P7M>if;q6<v?+9pjwIRrX#aRKQu=n^*}vM{ssEfsWp){CUUUgbTGkaoQvswwP{S9
z#SAxqzL+`i9P_(Y{!7-#Vd`*#Q6k7*vS^ca`XR)xBTD6tVJuS;C7}P2@7I5B<LMHb
zD%6$b2^#8y!^7ql7Lj4dQbt{Bn!MYC)Ng2kDQmt0{PSt!V{j2us{K0j`|tw9eI8wl
zBm4R^_Yu#St1&77a<0&8nQ=OW9GIfY(N0MqE3I_-B3@w8AAM#uBPb;$^beAPp`k)B
zNJ{-5l7b~lz)j6>jwG$8_Ni}PLz4b%VsGTwZO$e}pD9?72RI?$FuV5iMd>(|2tGWy
zSTRJ#M-jTFa?;i(r1+Cli{x$OPxoY!EaY&&8LurH%E{Fie9$q-uFC&1KU)N{QgL<t
z=;bAHbabDb^nuj?H6#Alz{%N2M{~@f=ShU{pB}~ZERh`fyYF@ge86YdeBiS9nS7eq
zrF(W$UCjput|j*+3zaE!w1|H$^z{k-Loc#6A<-EQ5v6f*Xl20f0PRV?mUa}tk2f*9
z?y2f@M+hoRiiV;?)DfPp(#d}u2>rrk`>-XJ_mU<1u1X^EO%hLceP>lX96JGGbMuU%
z02oy8=TWOrGt8-~QJSBnwXsrZXw>Od#lZCD;kLK3@stUH+En&GWx}ntk%L{w1q71%
zsY4~q7T-~EFz{6aPs^s3CltFNhxB~N(5%7TMJM(V_J3hUk~^YHFCn~vtC5ykH#Tl|
zG;8kURFS5=U<@K8@?&Vgsuv7d#6r7d5Ia6U0`E>8Oq9dqW7aU#856S59Y(O{U==Qp
z=FFYz-h?QS6vv-3?QH*{F)n^pPxekRgBbU+V;LLpThemkC_aI@vMip5XJf14r!oh7
zURs*4mX-sj(Lq)Ug__LHT?<!Y=@4btgm&7YG`_>6p-mMd)A;4(RXXpOfn<@IWXNy^
zS{#Wk7&od%#QrT23vkRe=|Avii4!)7l#QFJfv<ceZy-45*0eqKNLz&hAe$Ka`FjpU
zhkA!evX#RknQ$#k)vGcpKx-S0f!)=KjyYj66f&Nx%)xoY!C5exp7^xg8YPfEMD@(j
zn6`3h$35yw(R;0YUBQHIS|~oJ&W4J{qnN$Sr3<p4X?hv%BL+C8hh%{BEJuDPBG&LY
zHl+PEV1D^3Fjh{mlp@`x8i6=B#aT0RL`luKV3p2i)#s6rrYWsWo`~%D#yYkf`GG}I
zMWguO;G3)4#+EfmmWQ)|Re#aO{6<@ecXDW|0}?RllU&IlWzv0P6=4ZFj<6tQbaL-9
zz`+T}CGg?3K=<U<2jjK*y08IuK8w4(OyU=BYM_*UojOf_k%_{2y5Wnp;GVF~kSDD^
zVEy5rnc|T+zbvQhQ0O`TJ_j@U6DRxQ6h$`^(@3dvJ%NTsWX+ja0I=8X4}3)g+FW;m
zmR7Sx=bxpri@b{ZXPAt}wl`8pqt_P}Z3$|uy1jN!jEB&^zYr74^On>HXK~m!uPnY(
z*n80`Gr{pHL)EvLToV|bbGmsEkOf4zR|F8PM5}MeI6F)pQBm*uPvh0hbn6||G)9LA
zDR3g>xZMin`kUl!urSD|sCf%fQASplGtR9(rx)*XSsgyuxhowG)lu~X5#g5%;Y>^#
zI(*PfCGM3DeSI>rbb=_r1%8GLg#Jn4(fbd#?X=nOdr$i%{0lwqS~`k1`lQhhQj~gJ
z<qs^?$<kh8Or6&ymmJlX9IB2_if48^wu~>%EQM8xo?v7QGA_=O-6MzGvE*}gb#sGY
zi!pF{SlBGmyR!a%bv3n$bW%5{ctzu_3qtS;Iyx&{=UJ#H=_1=Ehi}c+zE!lA&B!lK
zyfp)Z-d-Ok$O=5XGI&dHr`z_4O;i*iWa$pxfH1BmT)ZpBa=Dl~kXHAFX1S5U;Wcma
zEZ$1PzkR4nBFZj*z_659<jCPLm=B=L_@ZLMw&1f;S+Y#WrmUh?46^yP*Q2f(z{6XT
zk%qBpZLic=f7ICM%Sau#QUBLf-&Na93XYer|E47}cb~GETRoL<KLq^v^9f3Tl^W2K
zfQ0ywSs%QLH1~S`)9dl=$o~Nu#!0CyfEDXh*{YDQxyy4^;`m4^@@!HmdAb>g#B$^b
z&7ac<ka)Yf=j{>ytJIL$aJH~QJUO|ztU|S+K{^Nfmt$k?K~uwtPSZ(oj^VGcM^cA4
z`4$~U%pzx7`)FA6p6ftT#*l(Lz4cSyd3xHJ2&asIz=xi8mdDK+oVN+6+wh%12)N^%
zdZR6Xj~%@ox=CS>Rb_gS#I5fNuVVpww*K(EWfZ&-IKJdy>(ZCg&^*duQqE>lHZhnb
zbr#rXsi^|km`vGOE!kPjb(jymV`8evGu~X98Q3b2s2sjxIL{ww@9Yiiy8o<Ti+292
z%Z&E{;coXAZtnS2%e=OlP6ja{rK|CViOQ51bv`dHZpEfpv~T@DCpN(T8R<G$B_iq|
zLG{0FwHxUTp>TLWo`UM_vD!e+@!^kBRN;j9gZPB}kBlm_bFk)xK%~RN5!mX(!&j=S
z>#nEg!KORg;cB(<gHE})XshdGuPnD&&(D1sF-+&qqvm4AMS?5Nb2FUuGbHNzl8#47
z$R{KNhejdq!QaNv%s|S}y`p)bcy0qoKoH#zJ==0L;41#uN$C$KX25rVn78-+#+ncP
zx1<q=(alY>sQJ!+UFcZP-V5XVOey!WO6NF4XYpA|Ib7hXGFeTHVi2gkBg@SAf@s0y
z+Jvdn-saezJoBtr-rLU3TV4Gt=6-I+fe$YoM{85X_iiJWvF3>w(Q6bBCyeC?&ThoW
zxBHoTzw*={B)*5;Eo_=6xC9F91{XyYX~=-``)^3fuD-~RAz|=&Fn(;@#j+D;zoE-c
z5O)(O78=@Bm5#ZN&Q-goxyGD_Jtd_e6=kp6flnHtv7K!z%zP?~cS)uE>~yQ+)k8ik
z<y`&98iM4TrcKm!o!B-k<ko=?OrT!c$amslboKrec9x?UG(>%`8&g*<OX65-J3Rqe
z*rYR>g}YRiRN&;H{HzGP+{twkXX#I$gb!AixW@NUv+o~YksYb?InNHH@E(!#+JH-4
zr4I8|N*r}H>0E8*=7U#P=155Yw1HwwRsJQBmSzCZ?z64Q7hvS^R^Qr4>OG6W*Qr@r
zYmmNEttiRnzDj)JytWnx>3;5_jD@637l$BMPngT-XuGD!f9XB$5C;<PR}LY5QskYI
z7c;WNC%k?NnepljVSSw~s%7#w{nzsHPc6R3$T8A1D$uT>GDU)nHxfWz)AMbY)~)Q=
zL7G4!Gn=xe>IYce)X+e21U_@D#jj+RN$mH$F&nk%TtmO;r!pTJ)@}7g5{g(`?+Oa;
zyPvM^pL(Xp6N!3ysKIW&lZ_<`PHaW!=0}<o_Ns!Z*I4aC&=P+ev(WUaha)^pccZj1
z@-MnCQg2fX;QopcNWw33l3LcQ#!RYV_-WMTbw@U?nb-PSCPBF@hX8<_JTHsoeiG=A
zmkz7S6VueBd}w@pU$eY?&TNF@kV2A$jlDIDUdyZxTT`u?XYapPlu~^Z2)+ZsPyYAL
zT}e3<dTKfke&ZxAhb60)lv6Pf*HBoiTU&Bv9dk(@4_uzQid!_ce;k?Nze=?%=-pr1
zJ|1h_sc{#~#sXM*e48<zWhPMsNu>kU)@I+HnbZNPd}>GO?ay2m7Dtl+A=l5s-@RvK
z_rY!8F>osDsZQP2-wKVNW20xXvXW_R!tN&*epGA=H#>_*k?^b=AI5Sa_brzX+*D`d
zF+UwW2~xk9)#n4NeXu5-XT%Njfxj}d^!i%lwuvX2IbNNfyo}D(=IJtt(5s@Q=?uQ5
zermvm0}PH0Ek7SWj%D(G{Fs#^$Rj6r7!lTQL`F8j&0S_T4hCmaQF2n9>2$W=SN=4t
z(O)XfSK+aUJa46P&*67x|Ggl>C6ZrK@2DEF>pZ$xh{Kn|p=-XmDRKgKbjKPuNes@#
z9Ano-8DIu?*gTUu_GX*hIzJ4q(~L7xEKjtI^jtYMp>1rPI&s~<wfA*5)+5Z97F-KY
zo`@pXwEU25e7ZYZZd-YMm<k?<qkQ&le$iqA($dz9X6aPbtk+bp6_zfP{@j3#A`fP*
zCXo7ZUd(K4HoZIBzQ}zepG%*=SN0M;^eR&UNYYQR=yE?BjhK9&n>D(#Tw!{$JC)X7
zjs~`_?_>G*@MW)Zj!!QWF0Tm~V<S=i696!5|NiB}T#lfV>v>LgtYz$zXIr0SSg&N*
zcW=YbZd<j%FPdC42s5SLV_E5?`A$YMrE8P5D~phcMaaVJO?re}T=}6I*RRsOJ!KXa
z@2V;<TiYBK!__ueO1;{h(5gDnYl^nEn5(JOV`C&ODfe{kX*y?t000R1|Mmhr+JUjp
z+}chkh=H0(%CH)w_&}$l@Fu#2qb2I>^p53tzOP%j`&5tbBf(W7!zthLvS|TL9OZhK
z|2gXb*MM)k{<hggXv^UoArcI*lBNRvVxO8FM<q~ecZ`)O<-N0$Wp2^4KVCgM+n!(f
zH1PZvTT!u%h_xs!Gm(Y4OjA?c#-^f?r*FF67uxMjPv4A*k)fe6v$MMvje-3P8GoI8
z6=78>m4NR+v$~wyMN+)gs2*!1sY`ps?n7vB>z$5H;`h)>oneTh6oh!3+dmb8?*(#2
zPtUiBsDdXZlqzdJf~qPZ>yqv3lD6-YQ&V?vrnh<|USNe*(DQk6eeF)v$Dzx0$lkYu
zCL`l)c-Z9Vs9aYUk%c8FMKdf`DJ&N2i=L2#1dXP_nvCAaRJYH$$J^SWao6c!eg}*g
z!n5#?ZJMZesBXQgwqK(U-*ki(;xdnzV83uAP=7Y8In&bjY1hA`_G65gsyZ0%ZmbUN
zRkd-klb3J<)-_b|gX4*)BCu~Ro!y)SePO8`0Tx2;i=8Gfv2He}3)PKA&F%x(8xC*K
zr_<y4GwtU2*HX7Tz2=j}Hp~5~o~Q9#5vX4u9rq$1tSYgy1#9bsAZaV4efK+a(s5Gq
zbJw-k{Ayw-?J0*<-U=!2Jo3U%$fhG|9n-3WspaHi&%aAn<#JO~xPSh@85*9Y>a*o^
zZMydVeYV=aF3ld#b{6y)hJ7I}ok`WFfXTLJ-_;M@@Gy^EI1@)AH|B$&k!bi1%4X(Y
z7S)ZGw6&(xjohm1{u_l12p;L0DXRHuz?^Jt&ud_35*1=$qTvt`;AIi`uWUNej7xRf
znKLo!3Ju1h=x7UB)l*)Ar;;cd#@_zop620;lhN2_)?XN5Bu9ku_8jegRoJy+wTG9x
zboJI@rhFQ`*uBiEOuM<&w_EQ?@c%u7`~O}M)9$>!kVAZYWEOgb+%)MhUi!AI#yB+m
zk~p<<u_)Xqw3&gQ&67DdsFuFJ|7}KLqmX8Xotg5A5;?mt3;+~h0AMdUDJ97oapR!>
E0nBr?Z2$lO
new file mode 100644
index e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391..9a2e180bcce7256edbf97df95f893f229e70ce59
GIT binary patch
literal 3019
zc$@*t3pDhJP)<h;3K|Lk000e1NJLTq008a)002q|0ssI2GXejN000Y;Nkl<Zc%1E>
zU2M}<AI8spxq;nr(@x?B34z81Xov|FZ9-c`s@_l%0XN&lKthNzww8*vibPA*s12D?
zZE4oDs*`5qV-;C=qtaN2s7_mH+uO`7A|E5LMgyuOA|nw^Bl*2JU_$&6Cr#?K@Bh&w
zl$_Yde;@zy$gztLV%`@5fofZffDjjAhIs-8*QP~)M)@4eUMLtW#k@2l;269W&87Jb
z%Cc7m2AAqWlp&JAThs-?3><^Eun|JJTrQW(0m|TNxkrMeFD7J!(94%EG0lK7xGL`H
z>7oBSCt?<5DT@giql{^;7|Q5NgsyS?C45ihw=6%0HVtK(rZLTxL-{gl7-~@3lx?22
zHcy+<ru=Z|Lv(rjqs$8m=LS{HRak9rCd!!R3hX5M3ZV{!uA@)KKJ^4W@pL?%j(dWh
z&&EGP*AePK=&S7vG#3<JvTLfsO)$$S`+cqw$~K#=awuOxs0X1Q^!dc+vrlI6m66#e
zvtJNj;C6JSv`ug$tsvgSUl$xXZlm;;g4euR%PqB}_L6poTR_nTqzqBnW5ruT0m?!&
zR~BWOrulbCDsx{U^c_Oii=liSq3=q_=AwsLXaQ~y+)u?@#5Ym2kwupKX{p^7-JLQj
z6yMNBMuxk3PfriZV;8*@FUt8J@h&EgGNzel;7UOG(i@12pp1Q~Vkon(3x*H9ubM@f
zTYMS2Q$~eCTdy9<h(ohbD(6>KQYsG)4wj5^;V^uJN<|rcBsP>AM7ij=*AB|!W4jTI
z#2ZD%ym}}jgo>szFY8rAxv{ZPp-`MYeOjebsZ^@NUmvc!R#!h*-$XR2>?)OA)$i+n
zwE766{Al%2zpo#+HxW(sgY|XS>JEQ>7_WQ!^l61c(b(8nHp=2}MGoFZ4w#fpNI&+K
zDqw>sOB^fdHLxfbWGyQ>QyC$2^5n^pkr9u_v$(jpw6wIew4`>aclYmZBAV_zytDLt
zY3cb=G#P!h_6no?YVFmN<P+R}=i!|uqG@;kZnaB|*Iis(^msfYBO@nIo|JfKi=xc7
zu;MmKZ{h7tys-SY;)7Xgw-T2W9|7roN@<aZvIxzUI#(_k<(8Hff*|~Ue=HVDrBb<E
z&iI?LVW{EgPe-+smU>Dh(h2TgLnqP+>M5nAv`2qB+A!2${LPrl<x;6sEEe<o{RBa@
zw6sVmKnRF3R@@x(BDHDTm3{XazDpAYV^XOr7$u{8{P^+S-d?NK>i7Gj(dgRR8b*0%
z-_E_?@4e!=viy9Ri}LdG<tv^md%xeivu`Ixd2MYi8jbq>eyi2m+uM8m`0;ItvRtm6
zVc})8CQxo}ZXO*Sot&Js*=!U=#bPnXAC7bOa|ebG)ZM5%Vmxxoe{25l`FJ{xA&#fx
z^MB9Z^4~gQJW_X~?!fSYbM|wNKO8uZZ8qEF<mBk+XmfLOjSM}wvKC@gev~g>yci4y
zr>CcNIvvjDd3t{Kui0+0yMCyC*Ueq~hxcFp&*jB`7BR|;|17q7+V&6c-*t0W{ZM^3
z***K$>^wb>^H`_TO;1k;gTadzF9OQj(wlbUx@43)J3BL(Odt?2o6Q!B#o=(^Y@P~C
zowc9cr{A~Z#*RZj9@6=BGm)8@$c)afJ7hSt<HnAC`h92ZXQu*Fu~>|vD2KygHk-|6
zb084NWHOzdoq+PTbgiSDOeP;cempZXGdw(uvw7~%IWkCgliho6?b&s6*TEkSHkuk6
zO^pYCIQYTM5BA*J(@l1hL2~ZTIh@DC!^1N(GmjrXP9~E=C<ENvz_pGtK6#*NnjnaY
zi3yy|D=RB*+I_};=Hro%3w*|Y#!b6dR#tExPfSb@1VPg@?x%Vv!<RvJZw-_ai9|RY
z_IkYrgTZRGQWP~u&rLs^{`JwX1)hF5Jx9+`6lJwq4F-eP>kWs)iA18RDA&%f`2S~1
z{O=(W7ZdVEQGRowZF!j>i1G1pr_<^4`9h&kjH6H}<n#HQPUraeI6)B0%kN#V6G54K
zMOI2n{ztrxMLQ9B!Ck)83dP^@Rw%NMV5U+iClZNZFzEGqM@L5u1_MD5lN=EQVK5j*
zM@PM0Z!j2S^H_Q+3w<hHc2T~$ofNc)pv?P1ymRq_rSt$a3k_WbP|jwv>2!KwVL_+U
zsnzPfzP^5r`uh6RYPC+MTUb~~r_<SNwrrFO5=%U*q@&F3miJ%YdWv?%P27U6xSJO5
z6U;rP6-(v2ckgO6nt_1<lgVV|$Ye4N3=C*An!9)JZX}h3@=53zmyycc_EJ$68am#B
zrR*c%ThtpxIh)O9GMPvuLXxD_YSruYV`F3Y?%nfqbno81v9U3|UT?KpNs^32BAHBv
z&E}1xEOflfK$*)ZZ$DB{7O${8lmTmAZxrQ3A`uFONRl*}Ot){}_W67?O-G|q?$5qx
zG)mL7&*!^+`?kqsB1tk73dQ5`N}XT`A<O%bc(>w<@vbP|mH1ok9*MWe4oz*ke3aMM
z*I&PWjq})Iv1qkgm&>)fy2^-Zb#>L{a%r_%i^W2cWH=mt{rdI#`a0b06B%&XYuFMl
zALV#F&gQYrW_$49K`0bTr_<snr_<?BDD>dL1Dnm3pUr?Wcbp-EOC7P2QEqQ<Po+}f
zaF`@Xv)QcCXxwghGMN;IIA6(R((QI@G#aznjI%kFO0~DQ!;u4*?Q&2)fBrm8(>Raq
zcKiMN_k+P;!8HwWWipvyFnIs|eTTz=vzeyp^XJb4%HXnH4$4ZU(&cg)jmEC7E~nG^
z;>C+}S$gr}#V^17($&>vG#Xtlmr|(&l)+`YWR$U$N~J=fICkt<YisM(t5>g;rK?x3
zwzjq&J9bQ=P$-p3*~bFBrClb<s0xyOEWlgZWugoQ*O~!k@HR1^4BjR#L>XuXZ$)Et
z-=WOFWM|;5Y0PmU%0M%CYdJrX-=PdNgSVDhj@d|lhcW}xwS%{USxQ-s-%a39@Rt%5
zzpqi!9TO0!s0QDP<(MC3hGBBK9G*Q2FJyZwygn)g<$`U4Kot?oB+IcN$^|s%11%lp
ze2#4(P({T)80g&z1@9wa0>4v%->JD-FZPtf!dfEAnB#B1x%BNfmj(xV2M2odI{||?
zXl?}aq;h^Xv+>MI3d-C(=6;7jpvsCrl?&oI-$hXt%450r6tvA%1ZCbwJ(t1p+^kpb
zJq2xZAt}$F%a;hsnBx;CPMkP#;?${Ar%s)^aN)v*3l};%IyyQ!<la-zHkaVJvfv7$
zkKy6X<GERH;CHGT)q_B+DuZ%Sjsay*wN(L>-(0U4=;h_O8byOZT$O-w!%#z;r>y{G
z%<+`Nf+2?U3XoiqiZY(Unt4B!F~|5G3Y=Gf<dr0p+1c2cJd`oV_@*F688`;XC^3{3
z3I(2)y?(GB&&JNYMHzFfQmI;7TR-{a6ZUo@a14@5f+)ANwD|r0R4Qfs&3N>uqtw$k
zXtIB6*D%zO%jKRveL6BSf=`!$V~~szM7g=Sd2(`+qA157jswF7ju?;3|2@yVMY--q
z-8uWYSS<GQ&p+$+dVIzV9D`((Aj+Mcoq<5WVzE#ZH5HiJr{8zz$3rub8HCV|8#~V0
z&&FagJQd%wXU{Ooz%fWhiJ{Ce3{BG$6B86gxoLO)#F8s3D-MT)Ac$NphfxNOLGr2y
z$_&FSFE5XekNbSS{Mq=NPA5SS48!E3yh$a4Kzu5WayFY?SXfZ2)%jDH>2x~$u=`vt
z_wT>|B2@BSLlCI4DuQx0n~g*wR;zVvY%G7?C%s-zl4K^60hB>CA~BTL*ViMFh{a-Y
zxm*RGuCA_XwOW!S)9G|3lL3@LvP%%b_V)I0IBYhX-EKGU0?A}jqtTEgnM$PqWsvL=
zL{O<z8jVJ$(<we1LswUq%jE);L9$B>K`GDIz}mEOK_DRkg`jPs{{bX_>kJp6IdA{~
N002ovPDHLkV1g$_-dz9y
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_security.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_security.xhtml
@@ -422,18 +422,18 @@
 
 <p>The Message Security window displays the following information:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Digital Signature</strong>: The top section describes whether the
   message is digitally signed and if so, whether the signature is valid.</li>
  
  <p>If validation failed while OCSP was enabled, check the OCSP settings in
-  <a href="validation_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_validation">Privacy
-  &amp; Security Preferences - Validation</a>. If you are not familiar with
+  <a href="certs_prefs_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_certificates">Privacy
+  &amp; Security Preferences - Certificates</a>. If you are not familiar with
   OCSP, confirm the settings with your system administrator. If your settings
   are correct, there may be a problem with the OCSP service or the
   certificate used to create the signature is no longer valid.</p>
  
  <p>If the signature is invalid because of a problem with a certificate&apos;s
   trust settings, you can use the <a href="certs_help.xhtml">Certificate
   Manager</a> to view or edit those settings.</p>
 
--- a/suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/privacy_help.xhtml
@@ -47,42 +47,43 @@
 <h1 id="privacy_on_the_internet">Súkromie na internete</h1>
 
 <p>Táto sekcia sumarizuje niekoľko základných informácií o súkromí na internete.
  Takisto popisuje niekoľko vecí, ktoré vám pomôžu uchrániť svoje súkromie.
  Jej cieľom však nie je poskytnúť kompletné informácie o ochrane súkromia.</p>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
-  <li><a href="#what_information_does_my_browser_give_to_a_web_site">Aké
+  <li><a href="#what_information_does_my_browser_give_to_a_website">Aké
    informácie poskytuje prehliadač webovým stránkam?</a></li>
   <li><a href="#what_are_cookies_and_how_do_they_work">Čo sú cookies a
    ako fungujú?</a></li>
+  <li><a href="#why_and_how_are_websites_tracking_me">Prečo a ako ma stránky sledujú?</a></li>
   <li><a href="#how_can_i_control_web_pages_in_email_messages">Ako ovládať webové
    stránky v e-mailových správach?</a></li>
   <li><a href="#how_can_i_make_sure_unauthorized_people_dont_use_information_about_me">Ako
  zabrániť neoprávneným ľuďom získavať o mne informácie?</a></li>
   </ul>
 </div>
 
-<h2 id="what_information_does_my_browser_give_to_a_web_site">Aké
+<h2 id="what_information_does_my_browser_give_to_a_website">Aké
    informácie poskytuje prehliadač webovým stránkam?</h2>
 
 <p>Keď prehliadač zobrazí nejakú webovú stránku &mdash; napríklad po kliknutí na odkaz
  alebo zadaní adresy URL, alebo pri zobrazení webovej stránky ako súčasti e-mailovej správy
  &mdash; poskytne serveru aj určité informácie. Tieto informácie môžu okrem iného obsahovať
  údaje o vašom operačnom prostredí, internetovú adresu a adresu stránky, z ktorej ste práve
  prišli.</p>
 
 <h3>Operačné prostredie</h3>
 
 <p>Prehliadač stránku informuje o operačnom prostredí, v ktorom pracujete - tj. typ
  a verziu prehliadača a operačného systému. Toto pomáha serveru zobraziť verziu
  stránky, ktorá sa pre vás najlepšie hodí. Napríklad, server môže zistiť, že používate
- slovenskú verziu SeaMonkey 2.0 a operačný systém Windows Vista.</p>
+ slovenskú verziu &brandShortName;&nbsp;2.19 a operačný systém Windows&nbsp;7.</p>
 
 <h3 id="internet_address">Internetová adresa (IP)</h3>
 
 <p>Prehliadač musí webovému serveru oznámiť vašu internetovú adresu (tiež známa ako
  adresa IP), aby vám tento mohol poslať webovú stránku, ktorú prehliadač zobrazí.
  Server vám nemôže poskytnúť požadovanú stránku, pokiaľ túto adresu nepozná.</p>
 
 <p>Vaša adresa IP môže byť dynamická (dočasná) alebo statická (pevná).</p>
@@ -151,21 +152,114 @@
 <p>Cookies, ktoré sú uložené inou stránkou ako tou, ktorú ste priamo navštívili,
  sa nazývajú <strong>cookies tretích strán</strong> alebo <strong>cudzie
  cookies</strong>. Webové stránky niekedy používajú cookies tretích strán spolu
  s <strong>priehľadnými obrázkami GIF</strong>, čo sú špeciálne obrázky, ktoré
  pomáhajú stránkam počítať návštevníkov, sledovať e-mailové odpovede, zistiť viac
  o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku alebo prispôsobiť stránku pre daného
  návštevníka (priehľadné obrázky GIF sú tiež známe ako web beacons).</p>
 
-<p>Ak chcete, môžete prehliadač nastaviť tak, že bude akceptovať cookies z originálneho
- servera, ale zároveň odmietať cookies tretích strán.</p>
+<p>Ak chcete, môžete prehliadač <a href="using_priv_help.xhtml#cookies">nastaviť</a> tak, že bude akceptovať cookies z originálneho
+ servera, ale zároveň odmietať cookies tretích strán, prípadne len z tých stránok, ktoré ste už predtým navštívili.</p>
 
 <p>[<a href="#privacy_on_the_internet">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
+<h2 id="why_and_how_are_websites_tracking_me">Why and How Are Websites
+ Tracking Me?</h2>
+
+<p>Websites are frequently interested in how they are used and by whom.
+ Thus, they may perform analytics on your browsing behavior, either by
+ themselves, or by utilizing a third-party service.</p>
+
+<p>Motivations for such user tracking may be a more personalized browsing
+ experience, e.g., by offering you services or products corresponding to your
+ previous browsing pattern, thus making it more likely that you are interested
+ in those. Third-party services are mostly interested in placing advertisements
+ that match your interests, thus making it more likely that you would click on
+ those ads, which in turn generates revenue.</p>
+
+<p>Of course, this list isn&apos;t all inclusive, other reasons may exist to
+ track the user&apos;s browsing behavior. To summarize, the trade-off is:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Pros</strong>: Tracking of the user&apos;s browsing activity
+  allows the website to provide a more specific browsing experience, by
+  analyzing and matching your interests. You may even get offers you
+  wouldn&apos;t receive without prior knowledge of your usage pattern.</li>
+ <li><strong>Cons</strong>: In most cases, especially with third-party
+  tracking services, the information is gathered without the user&apos;s
+  consent, and its usage is not transparent. Comprehensive user profiling
+  across websites and over long periods of time may be considered intrusive
+  and a questionable practice violating the user&apos;s privacy.</li>
+</ul>
+
+<h3>What Are the Mechanisms of User Tracking?</h3>
+
+<p>There isn&apos;t any single tracking mechanism, rather several methods
+ exist. For example, a website may employ one or more of these methods:</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="#what_are_cookies_and_how_do_they_work">Cookies</a>: This is
+  the most direct form of user tracking. When visiting a website for the
+  first time, a random but unique identifier is created by that site and
+  stored as a cookie in &brandShortName;. When returning to the website,
+  this cookie associates you with any previous visit to that site. This is
+  especially effective for third-party tracking given that such a service
+  can collect data from multiple websites they have contracts with based on
+  just a single tracking cookie.</li>
+ <li><a href="#internet_address">Internet Address</a>: The IP address
+  identifies your location on your provider&apos;s network. It may also
+  serve as a reference to your geographical location. Even without cookies,
+  multiple accesses to one or more websites from the same location can be
+  associated with each other in this way.</li>
+ <li><a href="#what_information_does_my_browser_give_to_a_website">Browser
+  Fingerprinting</a>: This method attempts to identify specific users based
+  on the characteristics of the browser that they are using. Such
+  characteristics include browser type and version, platform used, language
+  preferences, and possibly installed plugins or add-ons.</li>
+</ul>
+
+<h3>What Can I Do to Prevent User Tracking?</h3>
+
+<p>In general, there is no complete protection against unwanted tracking of
+ one&apos;s browsing activities. However, there are a couple of ways to make
+ it harder to get tracked:</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="privsec_help.xhtml#privacy_and_security">Do Not Track</a>:
+  This is a method that allows users to explicitly opt out of (or consent
+  to) their browsing behavior being tracked. &brandShortName; supports
+  sending <q>Do Not Track</q> requests to websites, but they are not
+  obligated to honor such requests.</li>
+ <!-- NOTE: link "Data Manager" below once bug 599097 has been fixed -->
+ <li><a href="using_priv_help.xhtml#cookies">Cookies</a>: The power of
+  tracking cookies is their persistence across sessions. Thus, when you
+  restart &brandShortName;, the identifying cookie will still be sent to
+  the website performing the analytics. One measure against third-party
+  tracking is to prohibit third-party cookies altogether; another option is
+  the restriction of cookies to the current session only. Some websites may
+  no longer function correctly, but you can add exceptions to such sites in
+  the Data Manager or with the Cookie Manager options in the Tools menu.</li>
+ <li><a href="nav_help.xhtml#plugins">Plugins</a>: Obscure plugins make
+  browser fingerprinting easier. Thus, if you need such plugins for some
+  websites but not in general, disable them in the Add-ons Manager until
+  you need them, to avoid that they are disclosed to tracking sites.</li>
+ <li><a href="customize_help.xhtml#add-ons">Add-ons</a>: There is a variety
+  of extensions available for privacy &amp; security support. Some of them
+  will block unwanted content from advertisers or tracking services, others
+  provide more control on private data collected by plugins (e.g., Flash
+  cookies), or when and how to run scripts or embedded content.</li>
+</ul>
+
+<p><strong>Note</strong>: The issues related to user tracking are complex.
+ This description is not intended to be complete but to provide you with some
+ basic information on this topic.</p>
+
+<p>[<a href="#privacy_on_the_internet">Return to beginning of section</a>]</p>
+
 <h2 id="how_can_i_control_web_pages_in_email_messages">Ako ovládať webové
    stránky v e-mailových správach?</h2>
 
 <p>Pre správy doručené ako súčasť e-mailových správ môžete úplne zakázať cookies,
  obrázky a zásuvné moduly (JavaScript je zakázaný trvalo).</p>
 
 <p>Povolenie týchto volieb je užitočné pri prehliadaní webu, avšak nemusí byť potrebné
  pri jednoduchých stránkach, ktoré prijmete prostredníctvom e-mailových správ.</p>
--- a/suite/chrome/common/help/privsec_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/privsec_help.xhtml
@@ -30,21 +30,151 @@
   dvojitím kliknutím na položku Súkromie a bezpečnosť rozbalíte zoznam. Následne
   kliknite na názov položky, ktorú chcete zobraziť alebo upraviť.</li>
 </ol>
 
 <p>Ak chcete pomôcť s jednotlivými nastaveniami, kliknite nižšie na odkaz.</p>
 
 <div class="contentsBox">Súvisiace kapitoly:
  <ul>
+  <li><a href="#privacy_and_security">Privacy &amp; Security</a></li>
+  <li><a href="using_priv_help.xhtml#private_data_prefs">Private Data</a></li>
   <li><a href="using_priv_help.xhtml#cookies">Cookies</a></li>
   <li><a href="using_priv_help.xhtml#images">Obrázky</a></li>
-  <li><a href="using_priv_help.xhtml#forms">Formuláre</a></li>
+  <li><a href="cs_priv_prefs_popup.xhtml#privacy_and_security_preferences_popup_windows">Popup Windows</a></li>
   <li><a href="passwords_help.xhtml">Heslá</a></li>
   <li><a href="passwords_help.xhtml#master_passwords">Hlavné heslá</a></li>
-  <li><a href="ssl_help.xhtml">SSL</a></li>
-  <li><a href="certs_prefs_help.xhtml">Certifikáty</a></li>
-  <li><a href="validation_help.xhtml">Overenie</a></li>
+  <li><a href="ssl_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_ssl">SSL</a></li>
+  <li><a href="certs_prefs_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_certificates">Certifikáty</a></li>
  </ul>
 </div>
 
+<h2 id="privacy_and_security">Privacy &amp; Security Preferences -
+ Privacy &amp; Security</h2>
+
+<p>This section describes how to use the main Privacy &amp; Security
+ preferences panel. If you&apos;re not already viewing it, follow these
+ steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Click the Privacy &amp; Security category.</li>
+</ol>
+
+<h3>User Tracking</h3>
+
+<p>These settings allow you to communicate your tracking preferences to
+ websites. <a href="glossary.xhtml#user_tracking">User tracking</a> refers
+ to websites (including advertisers, analytics providers, and social sites)
+ collecting and analyzing comprehensive data on your web browsing patterns,
+ thus affecting your privacy. For more information on this topic, see
+ <a href="privacy_help.xhtml#why_and_how_are_websites_tracking_me">Why and How
+ Are Websites Tracking Me?</a> The <a href="glossary.xhtml#do_not_track">Do
+ Not Track</a> technology allows you to tell a website whether or not you
+ agree to tracking. The following options are available in this section:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Tell websites about my tracking preference</strong>: Check this
+  to instruct &brandShortName; to inform every website you explicitly visit
+  (along with any providers of third-party content embedded in its pages)
+  whether or not you want your browsing behavior being tracked:
+  <ul>
+   <li><strong>I do not want to be tracked</strong>: Select this option
+    to send a Do Not Track request to each website visited.</li>
+   <li><strong>I consent to being tracked</strong>: Select this option
+    to explicitly tell each website visited that you agree with your
+    browsing behavior being tracked.</li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<p><strong>Notes</strong>:</p>
+
+<ul>
+ <li>Honoring a Do Not Track request is voluntary, thus individual websites
+  are <em>not required</em> to obey it. Websites and services that follow
+  the policy should stop gathering and using information about your web
+  browsing pattern for all activity for which Do Not Track is selected.</li>
+ <li>Requesting Do Not Track from a website should not affect your ability
+  to use the website properly (e.g., when using a
+  <a href="glossary.xhtml#web_application">web application</a> or when
+  putting items into a cart while shopping).</li>
+ <li>Note that Do Not Track does not <em>prevent</em> advertisements from
+  being presented to you while browsing. Since the website is not allowed to
+  gather and utilize information about you, the content of the advertisements
+  will be less specific if you have the Do Not Track option selected.</li>
+</ul>
+
+<h3 id="safe_browsing">Safe Browsing</h3>
+
+<p>Some websites contain potentially dangerous content and may have been
+ reported as malicious. The preferences located in the lower section of the
+ <a href="#privacy_and_security">Privacy &amp; Security panel</a> allow you
+ to select which types of reported websites will be blocked. If enabled,
+ &brandShortName; compares each website&apos;s address you are about to visit
+ against regularly updated lists. A warning is issued prior to actually
+ loading a reported website, thus giving you the opportunity to cancel the
+ loading process. The following options are available in this section:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Block reported attack sites</strong>: Check this if you want
+  &brandShortName; to warn you if the website you are about to visit has
+  been reported as a site that is trying to infect your computer with
+  malicious software. Such <a href="glossary.xhtml#malware">malware</a> may
+  interfere with your computer&apos;s functions or steal your personal
+  information. It is also frequently used to send spam email or to spread
+  more malware.</li>
+ <li><strong>Block reported web forgeries</strong>: Check this if you want
+  &brandShortName; to warn you if the website you are about to visit has
+  been reported as a site that pretends to be a legitimate website of some
+  well-known organization or service. Websites like this are frequently set
+  up to mislead you in providing username and password or other sensitive
+  personal information (commonly known as
+  <a href="glossary.xhtml#phishing">phishing</a>).</li>
+</ul>
+
+<p>When you are trying to visit a website that has been reported as malicious
+ (and the feature is enabled), you will see one of the following warnings:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Reported Attack Page!</strong> This website has been reported
+  as a website trying to infect your computer with malware.</li>
+ <li><strong>Reported Web Forgery!</strong> This website has been reported
+  as a website trying to steal your personal information.</li>
+</ul>
+
+<p>No harm has been done at this point. Select one of the following options:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Get me out of here!</strong> Do <em>not</em> load this website.
+  Instead, go to &brandShortName;&apos;s default start page.</li>
+ <li><strong>Why was this page blocked?</strong> Opens a web page showing you
+  the information reported on this specific website (this is an external
+  page located with the provider of this service). If no such report data is
+  available, a page with general information is shown.</li>
+ <li><strong>Ignore this warning</strong>: Proceed with loading the page. Only
+  use this when you are <em>certain</em> that the selected page is authentic
+  and safe to visit. At the top of the page, a notification bar will appear,
+  giving you an option to report errors to the provider of this service:
+  <ul>
+   <li><strong>This isn&apos;t an attack site</strong> or <strong>This
+    isn&apos;t a web forgery</strong>: Click this button to open a new tab
+    allowing you to report false warnings (this is an external page).</li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<p><strong>Important</strong>: The Safe Browsing feature is switched on by
+ default. It is <em>not</em> recommended to disable either function as this
+ may result in you visiting unsafe sites.</p>
+
+<p><strong>Note</strong>: If no warning is shown for a specific website, it
+ does not <em>guarantee</em> that this site is trustworthy; it just means
+ that it has not been reported. Attack and phishing websites may <em>look</em>
+ safe but are secretly trying to attack you or to steal personal information.
+ The website&apos;s owner or provider may not be aware that the site has been
+ compromised.</p>
+
+<p>[<a href="#privsec_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
+
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -1,14 +1,14 @@
 <?xml version="1.0"?>
-
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+
 <!DOCTYPE rdf:RDF SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
 
 <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
 
  <rdf:Description about="urn:root">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
@@ -57,16 +57,17 @@
 
  <rdf:Description about="#nav-doc">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-view" nc:name="Zobrazenie domovskej stránky" nc:link="nav_help.xhtml#viewing_your_home_page"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-move" nc:name="Prechod na ďalšiu stránku" nc:link="nav_help.xhtml#moving_to_another_page"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-link" nc:name="Kliknutie na odkaz" nc:link="nav_help.xhtml#clicking_a_link"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-steps" nc:name="Zopakovanie krokov" nc:link="nav_help.xhtml#retracing_your_steps"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-reopen" nc:name="Opätovné otvorenie zavretých okien a kariet" nc:link="nav_help.xhtml#reopening_closed_tabs_windows"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-reload" nc:name="Zastavenie a opätovné načítanie stránky" nc:link="nav_help.xhtml#stopping_and_reloading"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-bmark" nc:name="Návšteva stránok v záložkách" nc:link="nav_help.xhtml#visiting_bookmarked_pages"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-tabbed" nc:name="Prehliadanie na kartách" nc:link="nav_help.xhtml#using_tabbed_browsing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="nav-doc-sidebar" nc:name="Používanie Bočného panela" nc:link="nav_help.xhtml#using_sidebar"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
@@ -138,32 +139,32 @@
  </rdf:Description>
 
 
 <!-- MAIL HELP SECTION -->
 
 <rdf:Description about="#mail">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc" nc:name="Getting Started with Mail" nc:link="mailnews_getting_started.xhtml#getting_started_with_mozilla_mail_and_newsgroups" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc" nc:name="Getting Started with Mail &amp; Newsgroups" nc:link="mailnews_getting_started.xhtml#getting_started_with_mozilla_mail_and_newsgroups" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-importing-other" nc:name="Importing Mail from Other Programs" nc:link="mailnews_getting_started.xhtml#importing_mail_from_other_programs" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-read"  nc:name="Reading Messages" nc:link="mailnews_using_mail.xhtml#reading_messages" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-send"  nc:name="Sending Messages" nc:link="mailnews_using_mail.xhtml#sending_messages" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-html"  nc:name="Creating HTML Mail Messages" nc:link="mailnews_using_mail.xhtml#creating_html_mail_messages" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-attach" nc:name="Using Attachments" nc:link="mailnews_using_mail.xhtml#using_attachments" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-delete" nc:name="Deleting Messages" nc:link="mailnews_using_mail.xhtml#deleting_messages" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-address" nc:name="Using Address Books" nc:link="mailnews_addressbooks.xhtml#using_address_books" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-folders" nc:name="Organizing Your Messages" nc:link="mailnews_organizing.xhtml#organizing_your_messages" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-junk" nc:name="Controlling Junk Mail" nc:link="mailnews_organizing.xhtml#controlling_junk_mail" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-news" nc:name="Getting Started With Newsgroups" nc:link="mailnews_newsgroups.xhtml#getting_started_with_newsgroups" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-blogs" nc:name="Getting Started With Blogs &amp; News Feeds" nc:link="mailnews_blogs_and_feeds.xhtml#getting_started_with_blogs_and_news_feeds" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-offline" nc:name="Working Offline" nc:link="mailnews_offline.xhtml#working_offline" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="sign-encrypt" nc:name="Signing &amp; Encrypting Messages" nc:link="mailnews_security.xhtml#signing_and_encrypting_messages" /> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-account-settings" nc:name="Mail &amp; Newsgroups Account Settings" nc:link="mailnews_account_settings.xhtml#mail_and_newsgroups_account_settings" /> </rdf:li>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-mailprefs" nc:name="Mail &amp; Newsgroup Preferences" nc:link="mailnews_preferences.xhtml#mail_and_newsgroup_preferences" /> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-doc-mailprefs" nc:name="Mail &amp; Newsgroups Preferences" nc:link="mailnews_preferences.xhtml#mail_and_newsgroup_preferences" /> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 
 <rdf:Description about="#mail-doc">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
@@ -403,17 +404,17 @@
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-blogs-moving-feeds" nc:name="Moving a feed to another folder" nc:link="mailnews_blogs_and_feeds.xhtml#moving_a_feed_to_another_folder"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#mail-doc-offline">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-setup" nc:name="Setting Up Mail to Work Offline" nc:link="mailnews_offline.xhtml#setting_up_mozilla_mail_and_newsgroups_to_work_offline"/> </rdf:li>
+    <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-setup" nc:name="Setting Up Mail &amp; Newsgroups to Work Offline" nc:link="mailnews_offline.xhtml#setting_up_mozilla_mail_and_newsgroups_to_work_offline"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-inbox" nc:name="Downloading All Messages for Offline Use" nc:link="mailnews_offline.xhtml#downloading_all_messages_for_offline_use"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-folder" nc:name="Downloading an Individual Folder" nc:link="mailnews_offline.xhtml#downloading_an_individual_folder_for_offline_use"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-flagged" nc:name="Downloading Selected or Flagged Messages" nc:link="mailnews_offline.xhtml#downloading_selected_or_flagged_messages_for_offline_use"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-directory" nc:name="Downloading Directory Entries" nc:link="mailnews_offline.xhtml#downloading_directory_entries_for_offline_use"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-accounts" nc:name="Setting Up Your Accounts for Working Offline" nc:link="mailnews_offline.xhtml#setting_up_your_accounts_for_working_offline"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-items" nc:name="Selecting Items for Offline Viewing" nc:link="mailnews_offline.xhtml#selecting_items_for_offline_viewing"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-sync" nc:name="Downloading and Synchronizing Your Messages" nc:link="mailnews_offline.xhtml#downloading_and_synchronizing_your_messages"/> </rdf:li>
     <rdf:li> <rdf:Description ID="mail-offline-go" nc:name="Working Offline and Reconnecting Later" nc:link="mailnews_offline.xhtml#working_offline_and_reconnecting_later"/> </rdf:li>
@@ -805,16 +806,17 @@
 
 <rdf:Description about="#advanced_pref_advanced">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_scripts" nc:name="Scripts &amp; Plugins" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#scripts_and_plugins"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_keyboard_nav" nc:name="Keyboard Navigation" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#keyboard_navigation"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_find_as_you_type" nc:name="Find As You Type" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#fayt"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_cache" nc:name="Cache" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#cache"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_offlineapps" nc:name="Aplikácie v režime offline" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#offline_apps"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_proxies" nc:name="Proxies" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#proxies"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_http_networking" nc:name="HTTP Networking" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#http_networking"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_installation" nc:name="Software Installation" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#software_installation"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_mouse_wheel" nc:name="Mouse Wheel" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#mouse_wheel"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="advanced_pref_dom_inspector" nc:name="DOM Inspector" nc:link="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#dom_inspector"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
@@ -824,54 +826,56 @@
 
 <!-- USING PRIVACY FEATURES CONTENT -->
 <rdf:Description about="#using-priv-help">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc" nc:name="Súkromie na internete" nc:link="privacy_help.xhtml#privacy_on_the_internet"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies" nc:name="Using the Cookie Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_cookie_manager"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password" nc:name="Using the Password Manager" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_the_password_manager"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-private-data" nc:name="Clearing Private Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#clearing_private_data"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="private-browsing" nc:name="Browsing in a Private Window" nc:link="using_priv_help.xhtml#browsing_in_a_private_window"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt" nc:name="Encrypting Stored Sensitive Information" nc:link="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="images-help-managing" nc:name="Správca obrázkov" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_images"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="pop_up_blocking" nc:name="Ovládanie vyskakovacích okien" nc:link="cs_priv_prefs_popup.xhtml"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen" nc:name="Súkromie a bezpečnosť" nc:link="privsec_help.xhtml"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#privacy-doc">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-visit" nc:name="Aké informácie poskytuje prehliadač webovým stránkam?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#what_information_does_my_browser_give_to_a_web_site"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-visit" nc:name="Aké informácie poskytuje prehliadač webovým stránkam?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#what_information_does_my_browser_give_to_a_website"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-cookies" nc:name="Čo sú cookies a ako fungujú?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#what_are_cookies_and_how_do_they_work"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-tracking" nc:name="Why and How Are Websites Tracking Me?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#why_and_how_are_websites_tracking_me"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-email" nc:name="Ako ovládať webové stránky v e-mailových správach?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#how_can_i_control_web_pages_in_email_messages"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="privacy-doc-unauth" nc:name="Ako zabrániť neoprávneným ľuďom získavať o mne informácie?" 		nc:link="privacy_help.xhtml#how_can_i_make_sure_unauthorized_people_dont_use_information_about_me"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-priv-help-cookies">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-manage" nc:name="Enabling &amp; Disabling Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#enabling_and_disabling_cookies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-site" nc:name="Managing Cookies Site-By-Site" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_cookies_site-by-site"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-site" nc:name="Managing Cookies Website-By-Website" nc:link="using_priv_help.xhtml#managing_cookies_site-by-site"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-view" nc:name="Viewing Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#viewing_cookies"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-remove" nc:name="Removing Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#removing_cookies"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-cookies-settings" nc:name="Cookie Manager Settings" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_manager_settings"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-priv-help-cookies-settings">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="cookies_prefs" nc:name="Cookie Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookies"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="cookies_stored" nc:name="Stored Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#stored_cookies"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cookie_sites" nc:name="Cookie Sites" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_sites"/> </rdf:li>
-
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cookie_sites" nc:name="Cookie Websites" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookie_sites"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-priv-help-password">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-password-manage" nc:name="Remembering User Names and Passwords" nc:link="using_priv_help.xhtml#using_password_manager_to_remember_user_names_and_passwords"/> </rdf:li>
@@ -892,16 +896,36 @@
     <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-change" nc:name="Zmena hlavného hesla" nc:link="passwords_help.xhtml#change_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-timeout" nc:name="Doba platnosti hlavného hesla" nc:link="passwords_help.xhtml#master_password_timeout"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="master-prefs-reset" nc:name="Vynulovanie hlavného hesla" nc:link="passwords_help.xhtml#reset_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="choosing-good-password" nc:name="Ako zvoliť dobré heslo" nc:link="passwords_help.xhtml#choosing_a_good_password"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
+<rdf:Description about="#using-priv-help-private-data">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="types_of_private_data" nc:name="Types of Private Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#types_of_private_data"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="privatedata_prefs" nc:name="Private Data Preferences" nc:link="using_priv_help.xhtml#private_data_prefs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="clear_private_data_now" nc:name="Clear Private Data Now" nc:link="using_priv_help.xhtml#clear_private_data_now"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
+<rdf:Description about="#private-browsing">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="opening_a_private_window" nc:name="Opening a Private Window" nc:link="using_priv_help.xhtml#opening_a_private_window"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="behavior_of_a_private_window" nc:name="Behavior of a Private Window" nc:link="using_priv_help.xhtml#behavior_of_a_private_window"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="leaving_the_private_browsing_mode" nc:name="Leaving the Private Browsing Mode" nc:link="using_priv_help.xhtml#leaving_the_private_browsing_mode"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
+
 <rdf:Description about="#using-priv-help-encrypt">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-master" nc:name="Setting a Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#setting_a_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-change" nc:name="Changing Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#changing_your_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-logout" nc:name="Logging Out of Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#logging_out_of_your_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-forget" nc:name="What to Do If You Forget Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#what_to_do_if_you_forget_your_master_password"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
@@ -920,16 +944,30 @@
 <rdf:Description about="#images-help-managing">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="images_prefs" nc:name="Nastavenia pre obrázky" nc:link="using_priv_help.xhtml#images"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
+<rdf:Description about="#sec_gen">
+  <nc:subheadings>
+   <rdf:Seq>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen_private_data" nc:name="Private Data" nc:link="using_priv_help.xhtml#private_data_prefs"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen_cookies" nc:name="Cookies" nc:link="using_priv_help.xhtml#cookies"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen_images" nc:name="Images" nc:link="using_priv_help.xhtml#images"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen_popup_windows" nc:name="Popup Windows" nc:link="cs_priv_prefs_popup.xhtml#privacy_and_security_preferences_popup_windows"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen_passwords" nc:name="Passwords" nc:link="passwords_help.xhtml#passwords"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen_master_passwords" nc:name="Master Passwords" nc:link="passwords_help.xhtml#master_passwords"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen_ssl" nc:name="SSL" nc:link="ssl_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_ssl"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="sec_gen_certificates" nc:name="Certificates" nc:link="certs_prefs_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_certificates"/> </rdf:li>
+   </rdf:Seq>
+  </nc:subheadings>
+ </rdf:Description>
 
 <!-- USING CERTIFICATES CONTENT -->
 <rdf:Description about="#using-help-certs">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-get" nc:name="Získanie vlastného certifikátu" nc:link="using_certs_help.xhtml#getting_your_own_certificate"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-info" nc:name="Kontrola zabezpečenia webovej stránky" nc:link="using_certs_help.xhtml#checking_security_for_a_web_page"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-manage" nc:name="Správa certifikátov" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_certificates"/> </rdf:li>
@@ -981,40 +1019,17 @@
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-help-certs-validation">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-how" nc:name="Ako funguje overovanie platnosti" nc:link="using_certs_help.xhtml#how_validation_works"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls" nc:name="Správa CRL" nc:link="using_certs_help.xhtml#managing_crls"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-ocsp" nc:name="Nastavenie OCSP" nc:link="using_certs_help.xhtml#configuring_ocsp"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation_prefs" nc:name="Nastavenie overovania platnosti" nc:link="validation_help.xhtml"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#using-help-certs-validation-crls">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls-next" nc:name="O dátume Nasledujúcej aktualizácie" nc:link="using_certs_help.xhtml#about_the_next_update_date"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls-import" nc:name="Importovanie CRL" nc:link="using_certs_help.xhtml#importing_crls"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-help-certs-validation-crls-view" nc:name="Zobrazenie a správa CRL" nc:link="using_certs_help.xhtml#viewing_and_managing_crls"/> </rdf:li>
-   </rdf:Seq>
-  </nc:subheadings>
- </rdf:Description>
-
-<rdf:Description about="#validation_prefs">
-  <nc:subheadings>
-   <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-prefs" nc:name="Nastavenia overenia" nc:link="validation_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_validation"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-crl-manage" nc:name="Správa CRL" nc:link="validation_help.xhtml#manage_crls"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-crl-import" nc:name="Stav importu CRL" nc:link="validation_help.xhtml#crl_import_status"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="validation-crl-auto-update-prefs" nc:name="Nastavenia automatickej aktualizácie CRL" nc:link="validation_help.xhtml#automatic_crl_update_preferences"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-help-certs-context-help">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="certs_prefs" nc:name="Nastavenie certifikátov" nc:link="certs_prefs_help.xhtml#privacy_and_security_preferences_certificates"/> </rdf:li>
@@ -1055,18 +1070,18 @@
     <rdf:li><rdf:Description ID="delete_email_certs" nc:name="Delete Email Certificates" nc:link="certs_help.xhtml#delete_email_certificates"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#web_certs">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="edit_web_certs" nc:name="Edit Website Certificate Settings" nc:link="certs_help.xhtml#edit_web_site_certificate_trust_settings"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_web_certs" nc:name="Delete Website Certificate" nc:link="certs_help.xhtml#delete_web_site_certificates"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="edit_web_certs" nc:name="Edit Website Certificate Settings" nc:link="certs_help.xhtml#edit_website_certificate_trust_settings"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="delete_web_certs" nc:name="Delete Website Certificate" nc:link="certs_help.xhtml#delete_website_certificates"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#ca_certs">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="edit_ca_certs" nc:name="Edit CA Certificate Settings" nc:link="certs_help.xhtml#edit_ca_certificate_trust_settings"/> </rdf:li>
@@ -1080,17 +1095,17 @@
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="cert_details" nc:name="Certificate Viewer" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#certificate_viewer"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="which_token" nc:name="Choose Security Device" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#choose_security_device"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="priv_key_copy" nc:name="Encryption Key Copy" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#encryption_key_copy"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="backup_your_cert" nc:name="Certificate Backup" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#certificate_backup"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="which_cert" nc:name="User Identification Request" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#user_identification_request"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="new_ca" nc:name="New Certificate Authority" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#new_certificate_authority"/> </rdf:li>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-website" nc:name="Website Certificates" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#web_site_certificates"/> </rdf:li>
+    <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-website" nc:name="Website Certificates" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#website_certificates"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#cert_details">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
     <rdf:li><rdf:Description ID="cert-dialog-help-details-general" nc:name="General Tab" nc:link="cert_dialog_help.xhtml#general_tab"/> </rdf:li>
--- a/suite/chrome/common/help/suitehelp.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suitehelp.rdf
@@ -1,14 +1,14 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+
 <!DOCTYPE window [
   <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
   %brandDTD;
 ]>
 
 <RDF xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:nc="http://home.netscape.com/NC-rdf#">
--- a/suite/chrome/common/help/using_certs_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/using_certs_help.xhtml
@@ -246,17 +246,17 @@
 <p>Ak chcete vykonať úkon s jedným alebo viacerými certifikátmi, kliknite na záznam
  certifikátu (ak chcete označiť viac ako jeden certifikát, držte kláves
  <kbd class="mac">Cmd</kbd><kbd class="noMac">Ctrl</kbd>), a potom kliknite na jedno z tlačidiel
  v spodnej časti okna Správcu certifikátov. Každé z týchto tlačidiel zobrazí ďalšie dialógové
  okno, ktoré umožňuje potvrdiť akciu. Kliknutím na tlačidlo Pomocník získate viac
  informácií o používaní príslušnej karty.</p>
 
 <p>Ďalšie informácie o zobrazení a správe týchto certifikátov nájdete aj v kapitole
- <a href="certs_help.xhtml#web_site_certificates">Certifikáty webových
+ <a href="certs_help.xhtml#website_certificates">Certifikáty webových
   serverov</a>.
 </p>
 
 <p>[<a href="#managing_certificates">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
 <h2 id="managing_certificates_that_identify_certificate_authorities">Správa
  certifikátov certifikačných autorít</h2>
 
@@ -513,19 +513,17 @@
  so <a href="glossary.xhtml#public-key_cryptography">šifrovaním verejným kľúčom</a>.
  Ak nie ste oboznámený s používaním certifikátov, akékoľvek zmeny v nastavení
  overovania certifikátov konzultujte so správcom systému.
 </p>
 
 <div class="contentsBox">V tejto kapitole:
  <ul>
   <li><a href="#how_validation_works">Ako funguje overovanie platnosti</a></li>
-  <li><a href="#managing_crls">Správa CRL</a></li>
   <li><a href="#configuring_ocsp">Nastavenie OCSP</a></li>
-  <li><a href="validation_help.xhtml">Nastavenie overovania platnosti</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="how_validation_works">Ako funguje overovanie platnosti</h2>
 
 <p>Kedykoľvek použijete alebo prehliadate certifikát uložený v Správcovi certifikátov,
  vykoná sa niekoľko krokov na overenie certifikátu. Ako minimum je vykonané
  overenie, či bol digitálny podpis certifikačnej autority v tomto certifikáte
@@ -541,173 +539,47 @@
  označí certifikát za neoverený a nepotvrdí identitu, ktorá je certifikovaná.</p>
 
 <p>Certifikát, ktorý prejde týmito testami, stále môže byť v niektorých prípadoch
  kompromitovaný. Napríklad, platnosť certifikátu môže byť zrušená, pretože
  neautorizovaná osoba získala prístup k súkromnému kľúču certifikátu.
  Kompromitovaný certifikát môže neautorizovanej osobe (alebo webovému serveru)
  umožniť predstierať, že je vlastníkom certifikátu.</p>
 
-<p>Jedným spôsobom, ako sa brániť tejto hrozbe, je použiť kontrolu Zoznamu zrušených
- certifikátov (CRL) ako súčasť overovacieho procesu (viď <a href="#managing_crls">Správa
- CRL</a>). Typicky, kliknutím na odkaz prevezmete CRL do vášho prehliadača. Ak je
- CRL prítomný, Správca certifikátov ako súčasť overovacieho procesu porovnáva každý
- certifikát vydaný rovnakou CA s príslušným zoznamom CRL.
-</p>
+<p>One way to combat this threat would be for Certificate Manager to check a
+ previously downloaded certificate revocation list (CRL) as part of the
+ verification process. However, those lists may be large and need to be
+ updated frequently in order to remain current and thus useful.</p>
 
-<p>Spoľahlivosť CRL závisí na tom, ako často je zoznam aktualizovaný serverom
- a ako často je kontrolovaný klientom. Pomocou
- <a href="validation_help.xhtml#automatic_crl_update_preferences">automatických
- aktualizácií CRL</a> môžete nastaviť prehliadač tak, že CRL bude aktualizovaný
- automaticky v pravidelných intervaloch.</p>
-
-<p>Iným spôsobom, ako sa brániť hrozbe kompromitovaných certifikátov, je použitie
+<p>Preferovaným spôsobom, ako sa brániť hrozbe kompromitovaných certifikátov, je použitie
  špeciálneho servera, ktorý podporuje protokol OCSP (Online Certificate Status
  Protocol). Takýto server môže odpovedať klientom na ich požiadavky na kontrolu
  jednotlivých certifikátov (viď časť <a href="#configuring_ocsp">Nastavenie
  OCSP</a>).</p>
 
 <p>Server, nazývaný odpovedač OCSP, prijíma aktualizované CRL periodicky od CA,
  ktorá vydáva certifikáty na overovanie. Môžete nastaviť Správcu certifikátov tak,
  aby posielal žiadosť o stave certifikátu serveru OCSP a daný server OCSP potvrdí,
  či je certifikát platný.</p>
 
 <p>[<a href="#controlling_validation">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
 
-<h2 id="managing_crls">Správa CRL</h2>
-
-<p>Zoznam zrušených certifikátov (CRL) je zoznam odvolaných certifikátov.
- <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">Certifikačná autorita (CA)</a>
- môže zrušiť platnosť certifikátu, ak bol napríklad nejakým spôsobom kompromitovaný
- — podobne ako finančné spoločnosti môžu zrušiť platnosť vašej kreditnej karty,
- ak im oznámite, že bola ukradnutá.</p>
-
-<p>Táto kapitola popisuje, ako importovať a spravovať zoznamy CRL.</p>
-
-<p>Ďalšie informácie nájdete aj v sekcii
- <a href="#how_validation_works">Ako funguje overovanie platnosti</a>.</p>
-
-<p>Podrobný popis nastavení CRL nájdete v kapitole
- <a href="validation_help.xhtml">Nastavenie overovania platnosti</a>.</p>
+<h2 id="configuring_ocsp">Configuring OCSP</h2>
 
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#about_the_next_update_date">O dátume <q>Nasledujúcej
-   aktualizácie</q></a></li>
-  <li><a href="#importing_crls">Importovanie CRL</a></li>
-  <li><a href="#viewing_and_managing_crls">Zobrazenie a správa CRL</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h3 id="about_the_next_update_date">O dátume <q>Nasledujúcej aktualizácie</q></h3>
-
-<p>Prehliadač používajúci CRL je schopný kontrolovať platnosť certifikátov vydaných
- odpovedajúcou CA. Ak je certifikát v zozname zrušených certifikátov, prehliadač
- ho neakceptuje ako doklad identity.</p>
-
-<p>CA typicky zverejňuje aktualizovaný zoznam CRL v pravidelných intervaloch. Každý CRL
- obsahuje dátum, uvedený v poli Nasledujúca aktualizácia, kedy CA zverejní ďalšiu
- aktualizáciu tohto CRL. Vo všeobecnosti, ak je dátum v poli Nasledujúca aktualizácia
- skorší ako je súčasný dátum, môžete získať aktuálnejšiu verziu tohto CRL. Viac
- informácií o CRL a nastavení automatickej aktualizácie CRL nájdete v časti
- <a href="#viewing_and_managing_crls">Zobrazenie a správa CRL</a>.</p>
-
-<p>Certifikačné autority sú povinné vydať nové CRL do dátumu Nasledujúcej aktualizácie.
- Neprítomnosť najnovšieho CRL však neznamená neplatnosť certifikátu. Z tohto dôvodu, ak
- nie je najnovší CRL dostupný, certifikát môže byť potvrdený, dokonca i keď najnovší
- CRL ho zobrazuje ako certifikát po dobe platnosti. Automatická aktualizácia CRL
- môže pomôcť predísť tejto situácii.</p>
-
-<h3 id="importing_crls">Importovanie CRL</h3>
-
-<p>Najnovšie CRL môžete importovať od CA do vášho prehliadača. Pri importe CRL
- postupujte nasledovne:</p>
+<p>The settings that control OCSP are part of Certificates preferences. To view
+ Certificates preferences, follow these steps:</p>
 
 <ol>
- <li>Prejdite na adresu URL špecifikovanú certifikačnou autoritou alebo
- správcom systému a kliknite na odkaz CRL, ktorý chcete importovať.
-
-  <p>Zobrazí sa dialógové okno Stav importu CRL.</p>
- </li>
- <li>Potvrďte informáciu o úspešnom importe CRL a uistite sa, že je to CRL,
-  ktorý ste chceli. Vo väčšine prípadov by ste tiež mali kliknúť na tlačidlo
-  Áno, čím zapnete automatické aktualizácie práve naimportovaného CRL.</li>
- <li>Ďalšie kroky závisia na tom, čí ste klikli na tlačidlo Áno alebo Nie
-  v dialógovom okne Stav importu CRL:
-  <ul>
-   <li><strong>Áno</strong>: Zobrazí sa dialógové okno s nastaveniami
-    Automatickej aktualizácie CRL. V tomto prípade pokračujte bodom 4.</li>
-   <li><strong>Nie</strong>: Dialógové okno Stav importu CRL sa zatvorí.
-    Ak neskôr zmeníte názor a rozhodnete sa povoliť automatické aktualizácie,
-    pozrite si časť
-    <a href="#viewing_and_managing_crls">Zobrazenie a správa CRL</a>.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li>Zvoľte voľbu označenú <q>Povoliť automatickú aktualizáciu pre tento CRL</q>.</li>
- <li>Rozhodnite sa, ako chcete naplánovať automatické aktualizácie:
-  <ul>
-   <li><strong>Aktualizovať [__] dní pred dátumom nasledujúcej aktualizácie</strong>:
-    Zvoľte túto možnosť, ak chcete založiť početnosť aktualizácií na frekvencii,
-    ktorá je definovaná v CRL.</li>
-   <li><strong>Aktualizovať každých [__] dní</strong>: Zvoľte túto voľbu, ak chcete
-    špecifikovať aktualizačný interval nezávisle na dátume Nasledujúcej aktualizácie
-    CRL.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li>Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia.</li>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Certificates. (If no
+  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
+  the list.)</li>
 </ol>
 
-<h3 id="viewing_and_managing_crls">Zobrazenie a správa CRL</h3>
-
-<p>CRL dostupné prehliadaču môžete zobraziť a spravovať pomocou predvolieb Overovanie:</p>
-
-<ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Upraviť</span> a zvoľte položku Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Súkromie a bezpečnosť kliknite na položku Overenie. (Ak nevidíte
-  žiadnu podkategóriu, dvojitým kliknutím na položku Súkromie a bezpečnosť
-  rozbalíte jej ponuku.)</li>
- <li>Kliknite na tlačidlo Spravovať CRL v sekcii Zoznam uložených certifikátov (CLR).
-  Zobrazí sa dialógové okno Správca zoznamu zrušených certifikátov (CRL).</li>
-</ol>
-
-<p>CRL môžete vymazať alebo aktualizovať, ak ho označíte a kliknete na príslušné tlačidlo.</p>
-
-<p>Ak chcete nastaviť automatické aktualizácie CRL, označte CRL a kliknite na tlačidlo Nastavenie.
- Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie automatickej aktualizácie CRL:</p>
+<p>For information about the OCSP options available, see
+ <a href="certs_prefs_help.xhtml#ocsp">Privacy &amp; Security Preferences -
+ Certificates, OCSP</a>.</p>
 
-<ol>
- <li>Zvoľte voľbu označenú <q>Povoliť automatickú aktualizáciu pre tento CRL</q>.</li>
- <li>Rozhodnite sa, ako chcete naplánovať automatické aktualizácie:
-  <ul>
-   <li><strong>Aktualizovať [__] dní pred dátumom nasledujúcej aktualizácie</strong>:
-    Zvoľte túto možnosť, ak chcete založiť početnosť aktualizácií na frekvencii,
-    ktorá je definovaná v CRL.</li>
-   <li><strong>Aktualizovať každých [__] dní</strong>: Zvoľte túto voľbu, ak chcete
-    špecifikovať aktualizačný interval nezávisle na dátume Nasledujúcej aktualizácie
-    CRL.</li>
-  </ul>
- </li>
- <li>Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte nastavenia.</li>
-</ol>
-
-<p>[<a href="#controlling_validation">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
-
-<h2 id="configuring_ocsp">Nastavenie OCSP</h2>
-
-<p>Nastavenia, pomocou ktorých je možné ovládať OCSP sú súčasťou predvolieb Overovanie.
- Dialógové okno s týmito nastaveniami otvoríte takto:</p>
-
-<ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Upraviť</span> a zvoľte položku Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Súkromie a bezpečnosť kliknite na položku Overenie. (Ak nevidíte
-  žiadnu podkategóriu, dvojitým kliknutím na položku Súkromie a bezpečnosť
-  rozbalíte jej ponuku.)</li>
-</ol>
-
-<p>Ďalšie informácie o možnostiach nastavení OCSP nájdete v sekcii
- <a href="validation_help.xhtml#ocsp">OCSP</a>.</p>
-
-<p>[<a href="#controlling_validation">Návrat na začiatok kapitoly</a>]</p>
+<p>[<a href="#controlling_validation">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
@@ -1,14 +1,14 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
  <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
  %brandDTD;
 ]>
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
@@ -47,19 +47,17 @@
   <li><a href="#removing_cookies">Removing Cookies</a></li>
   <li><a href="#cookie_manager_settings">Cookie Manager Settings</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="enabling_and_disabling_cookies">Enabling &amp; Disabling Cookies</h2>
 
 <p>You can specify how cookies should be handled by setting your Cookies
- preferences. The default setting is <q>Allow all cookies</q>.</p>
-
-<p>To change your Cookies preferences:</p>
+ preferences. To change your Cookies preferences:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Cookies. (If no
   subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
   the list.)</li>
  <li>Set your Cookies preferences.</li>
@@ -189,18 +187,18 @@
    Cookies</a></li>
   <li><a href="#stored_cookies">Stored Cookies</a></li>
   <li><a href="#cookie_sites">Cookie Websites</a></li>
  </ul>
 </div>
 
 <h2 id="cookies">Privacy &amp; Security Preferences - Cookies</h2>
 
-<p>Your browser is set by default to accept all cookies. This section describes
- how to use the Cookies preferences panel to change that setting. If
+<p>This section describes how to use the Cookies preferences panel to change
+ which cookies &brandShortName; will accept from and return to websites. If
  you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Cookies. (If no
   subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
   the list.)</li>
@@ -211,24 +209,29 @@
  to know about. For a brief overview, see
  <a href="privacy_help.xhtml#what_are_cookies_and_how_do_they_work">What Are
  Cookies and How Do They Work?</a></p>
 
 <p>You can select one of these options:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Block cookies</strong>: Select this option to refuse all
-  cookies.</li>
+  cookies from websites not explicitly allowed to set cookies.</li>
  <li><strong>Allow cookies for the originating website only</strong>: Select
   this option if you don&apos;t want to accept or return
-  <a href="privacy_help.xhtml#what_are_third-party_cookies">foreign
-  cookies</a>.</li>
- <li><strong>Allow all cookies</strong>: This is the default option. Select
-  this option to permit all websites not explicitly blocked to set cookies on
-  your computer.</li>
+  <a href="privacy_help.xhtml#what_are_third-party_cookies">third-party
+  (foreign) cookies</a> for any websites other than the one you are actively
+  visiting.</li>
+ <li><strong>Allow third-party cookies for previously visited websites
+  only</strong>: Select this option if you want to accept or return
+  <a href="privacy_help.xhtml#what_are_third-party_cookies">third-party
+  cookies</a> only for websites that stored cookies when you explicitly
+  visited them previously.</li>
+ <li><strong>Allow all cookies</strong>: Select this option to permit all
+  websites not explicitly blocked to set cookies on your computer.</li>
 </ul>
 
 <p><strong>Note</strong>: Blocking cookies does not remove old cookies. By
  blocking cookies you only block websites from setting new cookies, and old
  cookies will still be sent to websites. To completely block a website from
  receiving old cookies, you need to <a href="#removing_cookies">remove its
  cookies</a>.
 </p>
@@ -583,16 +586,389 @@
   time you log into the website, you can use the stored user name and
   password (if available) or indicate that you want Password Manager to save
   the information for that website.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#using_the_password_manager">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
+<h1 id="clearing_private_data">Clearing Private Data</h1>
+
+<p>While browsing the web, various items of potentially private information 
+ may be gathered and stored by &brandShortName;. This section describes the
+ types of such private data and options to remove them either manually by
+ request or automatically when shutting down &brandShortName;.</p>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
+ <ul>
+  <li><a href="#types_of_private_data">Types of Private Data</a></li>
+  <li><a href="#private_data_prefs">Private Data Preferences</a></li>
+  <li><a href="#clear_private_data_now">Clear Private Data Now</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h2 id="types_of_private_data">Types of Private Data</h2>
+
+<p>Several types of information are gathered and kept by &brandShortName; while
+ you are browsing websites. Some of these data are necessary for those sites to
+ function properly or more efficiently, others are for your convenience.</p>
+
+<p>Privacy implications vary from type to type. For example, browsing history
+ and cache contents provide a snapshot of your recent browsing activity which
+ is local to your computer; cookies or offline web content may be used by a
+ website to track a user directly across visits (e.g., for statistical
+ purposes or for targeted advertisements).</p>
+
+<p>In <a href="#browsing_in_a_private_window">private browsing mode</a>, no
+ private data will be retained beyond the duration of the private session.</p>
+
+<p>The following private information may be stored locally by
+ &brandShortName;:</p>
+
+<table class="defaultTable">
+ <thead>
+  <tr>
+   <th>Type</th>
+   <th>Explanation</th>
+  </tr>
+ </thead>
+ <tbody class="tbody-default">
+  <tr>
+   <td>Browsing History</td>
+   <td>If enabled in the
+    <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#history">History preferences</a>,
+    a history of any website pages you have <em>visited</em> is kept and
+    may be suggested to complete website addresses in the location bar.</td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td>Location Bar History</td>
+   <td>This is a history of web addresses which were <em>entered</em>
+    manually or copy-pasted into the location bar of the browser. This
+    list is available in the location bar menu.</td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td>Download History</td>
+   <td>Depending on the options selected in the
+    <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#downloads">Downloads
+    preferences</a>, a history of <em>files downloaded</em> from
+    websites is maintained in the Download Manager.</td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td>Saved Form and Search History</td>
+   <td>If enabled in the
+    <a href="cs_nav_prefs_navigator.xhtml#history">History preferences</a>,
+    text entered into <em>elements of forms</em> (e.g., user names, but not
+    passwords) will be stored for the specified number of days; matches are
+    suggested in a list when you revisit that page. If you put the search
+    box onto your toolbar, the history of <em>search terms</em> will be
+    stored as well.</td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td>Cache</td>
+   <td>The cache is a <em>short-term store</em> for web pages and other
+    data (like e-mail attachments for IMAP accounts or remote images in
+    messages) to avoid having these items being requested again from the
+    server if they were just recently accessed. The cache on your disk
+    may contain data up to the limit specified in the
+    <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#cache">Cache preferences</a>.</td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td>Cookies</td>
+   <td>Cookies are <em>small pieces of information</em> that websites use to
+    keep track of users and sessions, or to store website preferences. Use
+    the <a href="using_priv_help.xhtml#cookies">Cookies preferences</a> to
+    specify to what extent cookies are permitted and for how long they are
+    kept.</td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td>Offline Website Data</td>
+   <td>Websites may be permitted to store their pages&apos; contents and
+    related data locally so that they are available for use <em>without
+    a network connection</em>. See the
+    <a href="cs_nav_prefs_advanced.xhtml#offline_apps">Offline Apps
+    preferences</a> for options to control this behavior and to inspect
+    the contents of stored offline website data.</td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td>Saved Passwords</td>
+   <td>If enabled in the
+    <a href="passwords_help.xhtml#passwords">Passwords preferences</a>,
+    &brandShortName; keeps <em>entered passwords</em> for later use, thus
+    you don&apos;t have to retype them every time you visit a website.</td>
+  </tr>
+  <tr>
+   <td>Authenticated Sessions</td>
+   <td>Websites may require <em>authentication</em> (username and password,
+    asked for with a pop-up dialog) and can keep track of such by
+    authenticated sessions. A site will ask you for your credentials
+    again when you proceed to the next page after this information is
+    cleared.</td>
+  </tr>
+ </tbody>
+</table>
+
+<p>[<a href="#clearing_private_data">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="private_data_prefs">Privacy &amp; Security Preferences
+ - Private Data</h2>
+
+<p>This section describes how to use the Private Data preferences panel to
+ determine when and which type of private data should be deleted. If
+ you&apos;re not already viewing it, follow these steps:</p>
+
+<ol>
+ <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
+  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
+ <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Private Data. (If no
+  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
+  the list.)</li>
+</ol>
+
+<p>The <strong>Clear Private Data</strong> section provides the following
+ options:</p>
+
+<ul>
+ <li><strong>Always clear my private data when I close
+  &brandShortName;</strong>: Check this option to always initiate clearing
+  of the selected private data when the application is shut down.</li>
+ <li><strong>Ask me before clearing private data</strong>: Check this option
+  for &brandShortName; to prompt you with a dialog box before clearing the
+  selected private data. The dialog box also allows you to change the
+  selection, rather than clearing them without any interaction.</li>
+ <li><strong>When I ask &brandShortName; to clear my private data, it should
+  erase</strong>: For each <a href="#types_of_private_data">type of private
+  data</a>, a separate option is provided whether or not to clear any
+  stored items of this specific type. Check the respective box for each
+  item to be deleted by default when clearing is requested by you or
+  initiated on shutdown.</li>
+ <li><strong>Clear Now</strong>: Click this button to initiate clearing of
+  private data immediately, depending on the preferences selected in
+  this panel:
+  <ul>
+   <li>When the <q>Ask me before clearing private data</q> option is checked,
+    &brandShortName; opens a dialog box where you can confirm and change
+    any items to be cleared.</li>
+   <li>When <q>Ask me before clearing private data</q> is <em>not</em>
+    checked, all types selected to be cleared by default will be deleted
+    immediately without the dialog box being shown.</li>
+  </ul>
+ </li>
+</ul>
+
+<!-- link up "Data Manager" below once bug 599097 has been taken care of -->
+
+<p><strong>Note</strong>: Also consider more selective alternatives to delete
+ private data. For example, the individual preference panels for each type may
+ provide additional options, and the Data Manager allows to clear private data
+ by type and the specific domain of a website. Rather than clearing all cookies
+ when shutting down &brandShortName;, you could specify to allow cookies for
+ sessions only, thus giving you the opportunity to establish exceptions for
+ selected websites for which you want to retain cookies.</p>
+
+<p>[<a href="#clearing_private_data">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h2 id="clear_private_data_now">Clear Private Data Now</h2>
+
+<p>Private data can be cleared at any time, either from the
+ <a href="#private_data_prefs">Private Data preferences</a> by clicking
+ the Clear Now button, or by selecting Clear Private Data from the Tools
+ menu of a browser window. This initiates one of the following actions:</p>
+
+<ul>
+ <li>When the <q>Ask me before clearing private data</q> option is checked
+  in the <a href="#private_data_prefs">Private Data preference panel</a>,
+  &brandShortName; opens a dialog window where you can confirm and change
+  the <a href="#types_of_private_data">types of private data</a> to be
+  cleared as follows:
+  <ul>
+   <li>The defaults for the individual types are determined by the
+    <a href="#private_data_prefs">Private Data preferences</a>.
+    Note that individual boxes may be disabled if no items of that
+    type are available for deletion.</li>
+   <li>Check or uncheck boxes as desired if you want to clear a different
+    set of private data.</li>
+   <li>Click <q>Clear Private Data Now</q> to clear the selected items,
+    or Cancel to quit the dialog.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>When <q>Ask me before clearing private data</q> is <em>not</em> checked,
+  all types selected in the <a href="#private_data_prefs">Private Data
+  preferences</a> to be cleared by default will be deleted immediately
+  without the dialog box being shown.</li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#clearing_private_data">Return to beginning of section</a>]</p>
+
+<h1 id="browsing_in_a_private_window">Browsing in a Private Window</h1>
+
+<p>There may be occasions where you don&apos;t want &brandShortName; to keep
+ track of your browsing activities. For example, when someone else quickly
+ wants to use your computer and you don&apos;t want your current browsing
+ context disturbed; or, for confidential tasks such as online banking.</p>
+
+<p>Opening a private window starts a
+ <a href="glossary.xhtml#private_browsing">private browsing</a> session
+ in which no <a href="#types_of_private_data">private data</a> on the sites
+ and pages you visit are made available beyond the scope and duration of that
+ session. Each subsequently opened private window becomes part of the same
+ private session. It ends when the last private window is closed.</p>
+
+<p>Private windows are not entirely isolated from non-private windows; private
+ browsing just implies that &brandShortName; will not keep any local record
+ of your activities in such a window. Some private data may be shared between
+ private but not non-private windows and vice versa, others accessed in a
+ read-only mode from a private window.</p>
+
+<p>Note that <a href="customize_help.xhtml#add-ons">Add-ons</a> like plugins
+ and extensions may not be subjected to these policies and may change their
+ settings or modify their locally kept data even in a private window.</p>
+
+<div class="contentsBox">In this section:
+ <ul>
+  <li><a href="#opening_a_private_window">Opening a Private Window</a></li>
+  <li><a href="#behavior_of_a_private_window">Behavior of a Private
+   Window</a></li>
+  <li><a href="#leaving_the_private_browsing_mode">Leaving the Private
+   Browsing Mode</a></li>
+ </ul>
+</div>
+
+<h2 id="opening_a_private_window">Opening a Private Window</h2>
+
+<p>A browser window can be either in regular (non-private) or in private
+ browsing mode. It is not possible to switch a non-private browser window
+ into private mode, but you can open a new private window in two ways:</p>
+
+<ul>
+ <li>From a browser window, open the File menu, choose New, then Private
+  Window. The new window opens with a page explaining that you are now in
+  private browsing mode.</li>
+ <li>Right-click on a link in a web page you are viewing, then select <q>Open
+  Link in Private Window</q> from the menu. The new private window will open,
+  showing the page referred to by the selected link.</li>
+</ul>
+
+<p>Any number of private and non-private windows can be open at the same time,
+ but be aware in this case for which windows history information is kept.</p>
+
+<p>[<a href="#browsing_in_a_private_window">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="behavior_of_a_private_window">Behavior of a Private Window</h2>
+
+<p>A private window behaves differently than a non-private window in the way
+ it handles private data (see <a href="#types_of_private_data">Types of
+ Private Data</a> for detailed information of the individual categories).
+ Specifically, after closing a private session when closing the last private
+ window, no information related to that session will be retained in
+ &brandShortName;. Private data gathered in one private session won&apos;t
+ be available to any future private session either.</p>
+
+<h3>Recognizing a Private Window</h3>
+
+<p>To determine whether or not a window is in private browsing mode, have a
+ look at its title bar. Private windows show
+ <q>-&nbsp;<span class="noMac">&brandShortName; </span>Private Browsing</q>
+ <span class="noMac">rather than just <q>-&nbsp;&brandShortName;</q></span>
+ at the end of the window&apos;s title.</p>
+
+<h3>Navigation and Bookmarks</h3>
+
+<ul>
+ <li>Navigating within a private window is identical to a non-private
+  window. You can use the Back and Forward buttons as well as the Go
+  menu as usual.</li>
+ <li>Links will not be marked as visited when browsing in a private
+  window.</li>
+ <li>Bookmarks can be added in a private window in the same way as for a
+  non-private window. They will not be cleared once the private session
+  has ended.</li>
+</ul>
+
+<h3>Browsing and other Histories</h3>
+
+<ul>
+ <li>Previously established Browsing History and Location Bar History will
+  be available to a private window, but new sites visited and locations
+  entered into the location bar will not be recorded and saved.</li>
+ <li>Files can be downloaded as usual, but no entries will be added to the
+  Download Manager. The downloaded files themselves will not be removed.</li>
+ <li>Saved Form and Search History will be available to a private window,
+  thus providing suggestions for form fields or searches. However, any
+  new items or search terms entered will not be recorded and saved.</li>
+</ul>
+
+<h3>Cookies</h3>
+
+<ul>
+ <li>A private window can collect cookies from the sites it visits, but a
+  private window does not share cookies with a non-private window and vice
+  versa. For example, if you log into a website in a regular window, then
+  open a private window to continue, you likely will be asked to enter your
+  credentials again.</li>
+ <li>Cookies in a private session are accepted according to the settings,
+  but only retained for the duration of that session regardless of the
+  lifetime allowed in a non-private window.</li>
+ <li>Existing exceptions to the cookie policy will be honored in private
+  windows, and any new exceptions you create will be retained after the
+  private session has ended.</li>
+</ul>
+
+<h3>Cached and Offline Content</h3>
+
+<ul>
+ <li>While a private window can use the memory cache for performance, it is
+  not permitted to access the disk cache regardless of the settings for a
+  non-private window. Thus, no cached content will be available after
+  restarting &brandShortName;.</li>
+ <li>A private window cannot use any stored offline content deposited by
+  websites. Thus, you will not be able to use web applications while being
+  offline, even if they have already stored offline content locally.</li>
+</ul>
+
+<h3>Passwords and Authenticated Sessions</h3>
+
+<ul>
+ <li>No new passwords will be stored in the Password Manager when entered
+  in a private window.</li>
+ <li>Authenticated sessions do not carry over from a non-private to a private
+  window. Thus, you cannot continue a session started in a non-private window
+  in a private window or vice versa.</li>
+</ul>
+
+<h3>Preferences and Permissions</h3>
+
+<ul>
+ <li>Any changes to settings and permissions made from a private window are
+  handled in the same way as from a non-private window and retained after
+  the private session has ended.</li>
+ <li>Per-site preferences such as zoom levels or download locations are
+  observed in a private window. However, any changes you make will not be
+  retained, e.g., zoom levels revert to the initial value when navigating
+  or switching tabs.</li>
+</ul>
+
+<p>[<a href="#browsing_in_a_private_window">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
+<h2 id="leaving_the_private_browsing_mode">Leaving the Private Browsing
+ Mode</h2>
+
+<p>There is no special function or command to leave the private mode,
+ and it is not possible to continue working in non-private mode with
+ a private window.</p>
+
+<p>To end a private browsing session, just close all private windows.
+ There will be no record on &brandShortName;&apos;s side on any browsing
+ activities performed in any of the associated private windows.</p>
+
+<p>[<a href="#browsing_in_a_private_window">Return to beginning of
+ section</a>]</p>
+
 <h1 id="encrypting_stored_sensitive_information">Encrypting Stored Sensitive
  Information</h1>
 
 <p>If you use Password Manager to save passwords, then this sensitive
  information is stored on your computer in a file that&apos;s difficult, but
  not impossible, for an intruder to read.</p>
 
 <p>For example, if your computer is in an area where unauthorized people have
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/help/validation_help.xhtml
+++ /dev/null
@@ -1,253 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-
-<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
-  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
-  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
-
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
- "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd"[
- <!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd" >
- %brandDTD;
-]>
-
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
-<head>
-<title>Nastavenie overovania platnosti</title>
-<link rel="stylesheet" href="helpFileLayout.css"
- type="text/css"/>
-</head>
-<body>
-
-<h1 id="validation_settings">Nastavenie overovania platnosti</h1>
-
-<p>Táto sekcia popisuje nastavenie predvolieb overovania platnosti a
- správu zoznamu zrušených certifikátov (CRL).</p>
-
-<p>Podrobný popis rôznych úloh týkajúcich sa overovania platnosti a
- zoznamov zrušených certifikátov (CRL) nájdete v sekcii
- <a href="using_certs_help.xhtml#controlling_validation">Ako funguje
- overovanie platnosti</a>.</p>
-
-<div class="contentsBox">V tejto kapitole:
- <ul>
-  <li><a href="#privacy_and_security_preferences_validation">Súkromie a
-   bezpečnosť - Overovanie</a></li>
-  <li><a href="#manage_crls">Správa CRL</a></li>
-  <li><a href="#crl_import_status">Stav importu CRL</a></li>
-  <li><a href="#automatic_crl_update_preferences">Nastavenia automatickej
-   aktualizácie CRL</a></li>
- </ul>
-</div>
-
-<h2 id="privacy_and_security_preferences_validation">Súkromie a
-   bezpečnosť - Overovanie</h2>
-
-<p>Táto sekcia popisuje nastavenia v podkategórii Overovanie. Ak ju nemáte zobrazenú,
- postupujte nasledovne:</p>
-
-<ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Upraviť</span> a zvoľte položku Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Súkromie a bezpečnosť kliknite na položku Overovanie (ak nie
-  sú viditeľné žiadne podkategórie, dvojitým kliknutím na kategóriu Súkromie
-  a bezpečnosť ich zobrazíte).</li>
-</ol>
-
-<p>Ďalšie informácie o overovaní certifikátov nájdete v sekcii
- <a href="using_certs_help.xhtml#controlling_validation">Ako funguje
- overovanie platnosti</a>.</p>
-
-<h3 id="crl">CRL</h3>
-
-<p>Zoznam zrušených certifikátov (CRL) je zoznam odvolaných certifikátov, ktorý
- je vytváraný a podpísaný
- <a href="glossary.xhtml#certificate_authority">certifikačnou autoritou
- (CA)</a>. CRL je možné prevziať do vášho prehliadača, ktorý ho potom môže použiť
- na kontrolu platnosti certifikátov pred ich použitím.</p>
-
-<p>Kliknutím na tlačidlo Správa CRL zobrazíte zoznam CRL dostupných pre Správcu
- certifikátov.</p>
-
-<p>Ďalšie informácie o spravovaní CRL nájdete v sekcii
- <a href="using_certs_help.xhtml#managing_crls">Spravujeme CRL</a>.</p>
-
-<h3 id="ocsp">OCSP</h3>
-
-<p>Online overenie stavu certifikátov (OCSP) umožňuje Správcovi
- certifikátov skontrolovať online platnosť certifikátu pri každom jeho
- prehliadaní alebo použití. Tento proces zahŕňa porovnanie certifikátu
- so zoznamom zrušených certifikátov CRL udržovaným určeným webovým serverom.
- Aby toto overenie fungovalo, musí byť počítač v režime online.</p>
-
-<p>Ak chcete upresniť využívanie OCSP, zvoľte jednu z nasledujúcich možností
- nastavenia v sekcii Online overenie stavu certifikátov v podkategórii Overovanie:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Použiť Online overenie stavu certifikátov (OCSP) na potvrdenie
-  platnosti certifikátov</strong>: označte túto voľbu, ak chcete, aby
-  Správca certifikátov vykonal kontrolu online pri každom overení
-  certifikátu. Ak je toto nastavenie vypnuté, Správca certifikátov kontroluje len
-  lehotu platnosti certifikátu, či je správne podpísaný certifikačnou autoritou,
-  ktorej vlastný certifikát CA sa nachádza v zozname na karte Certifikáty CA
-  (v hlavnom okne Správcu certifikátov) a či je označený ako dôveryhodný
-  pre vydávanie daného typu certifikátov.</li>
- <li><strong>Overiť certifikát, ak to určuje server OCSP</strong>:
-  označte túto voľbu, ak chcete overovať platnosť certifikátov pomocou služby
-  definovanej v certifikáte. Správca certifikátov sa potom
-  uisťuje, či je certifikát v zozname certifikátov určenej služby označený ako
-  platný a kontrolujte takisto lehotu jeho platnosti a nastavenie dôveryhodnosti.</li>
- <li><strong>Overiť všetky certifikáty pomocou nasledujúceho servera OCSP</strong>:
-  označte túto voľbu, ak chcete určiť server OCSP, pomocou ktorého budete overovať
-  všetky certifikáty. Ak zvolíte toto nastavenie, mali by ste zvoliť certifikát
-  zo zoznamu "Odpoveď podpísal", ktorý slúži na identifikáciu toho, kto certifikát
-  podpísal. Po zapnutí tohto nastavenia Správca certifikátov rozpozná len tie
-  certifikáty, ktoré je možné overiť pomocou odpovede zo servera OCSP podpísanej
-  zvoleným certifikátom (alebo certifikátom, ktorý naň nadväzuje).
-
-  <p>Keď vyberáte certifikát pre "Odpoveď podpísal" z rozbaľovacieho zoznamu,
-   Správca certifikátov vyplní pole Adresa URL služby automaticky. Ak sa tak
-   nestane, musíte ho vyplniť sami. Podrobnosti vám poskytne správca systému.</p>
- </li>
- <li><strong>Ak pripojenie k serveru OCSP zlyhá, označiť certifikát ako
-  neplatný</strong>: označte túto voľbu, ak chcete v prípade nemožnosti
-  pripojiť sa k serveru OCSP označiť overenie ako neúspešné.</li>
-</ul>
-
-<h2 id="manage_crls">Správa CRL</h2>
-
-<p>Táto sekcia popisuje používanie Správcu zoznamu zrušených certifikátov (CRL).
- Spustíte ho nasledovne:</p>
-
-<ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Upraviť</span> a zvoľte položku Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Súkromie a bezpečnosť kliknite na položku Overovanie (ak nie
-  sú viditeľné žiadne podkategórie, dvojitým kliknutím na kategóriu Súkromie
-  a bezpečnosť ich zobrazíte).</li>
- <li>Kliknite na tlačidlo Správa CRL.</li>
-</ol>
-
-<p>Otvorí sa dialógové okno Správca zoznamu zrušených certifikátov (CRL) obsahujúce
- zoznam položiek <a href="glossary.xhtml#crl">CRL</a>, ktoré ste prevzali
- pri používaní prehliadača. Typicky, CRL môžete prevziať kliknutím na adresu
- URL odkazujúcu na CRL. Ďalšie informácie o CRL nájdete v sekcii
- <a href="using_certs_help.xhtml#managing_crls">Spravujeme CRL</a>.</p>
-
-<p>Zvoľte položku CRL. Teraz môžete vykonať nasledujúce operácie:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Odstrániť</strong>: natrvalo odstráni označené CRL z pevného disku.
-  Pred odstránením sa vždy ubezpečte, že toto CRL už naozaj nebudete potrebovať
-  na overovanie certifikátov. Ak si nie ste istí, opýtajte sa správcu systému.</li>
- <li><strong>Nastavenie</strong>: otvorí dialógové okno
-  <a href="#automatic_crl_update_preferences">Nastavenia automatickej
-   aktualizácie CRL</a>, ktoré umožňuje aktivovať automatické aktualizácie CRL
-  pre zvolené CRL a určiť interval aktualizácií.</li>
- <li><strong>Aktualizovať</strong>: okamžitá aktualizácia zvoleného CRL
- (ak je možná).</li>
-</ul>
-
-<p>O každom CLR poskytuje Správca zoznamu zrušených certifikátov (CLR) nasledujúce
- informácie:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Organizácia (O)</strong>: názov organizácie, ktorá CRL vydala.</li>
- <li><strong>Organizačná jednotka (OU)</strong>: názov organizačnej jednotky,
-  ktorá CRL vydala (podobne ako koreňová CA pre špeciálny typ certifikátu).</li>
- <li><strong>Posledná aktualizácia</strong>: dátum, kedy bola vykonaná posledná
-  aktualizácia vašej kópie CRL.</li>
- <li><strong>Nasledujúca aktualizácia</strong>: dátum, kedy bude vydaná
-  aktualizovaná verzia CRL.</li>
- <li><strong>Automatická aktualizácia</strong>: príznak, či je povolená
-  automatická aktualizácia CRL. Automatické aktualizácie môžete povoliť po
-  označení CRL a kliknutí na tlačidlo Nastavenie.</li>
- <li><strong>Stav automatickej aktualizácie</strong>:
-  <ul>
-   <li>Ak automatická aktualizácia nebola nikdy povolená alebo už je povolená,
-    ale plánovaná aktualizácia ešte neprebehla, bude toto pole prázdne.</li>
-   <li>Po vykonaní aspoň jednej automatickej aktualizácie zobrazuje toto pole
-     stav poslednej aktualizácie — tj. zobrazuje <q>Zlyhanie</q>, ak
-     posledná aktualizácia nebola úspešná, alebo <q>OK</q>, ak bola aktualizácia
-     úspešná.</li>
-  </ul>
- </li>
-</ul>
-
-<h2 id="crl_import_status">Stav importu CRL</h2>
-
-<p>Táto kapitola popisuje použitie dialógového okna Stav importu CRL, ktoré sa
- objaví pri prvom pokuse importovať CRL alebo po úspešnej manuálnej aktualizácii.</p>
-
-<p>Toto dialógové okno vás informuje</p>
-
-<ul>
- <li>či bol pokus importovať alebo aktualizovať CRL úspešný</li>
- <li>aká organizácia vydala CRL</li>
- <li>kedy bude uvedená nasledujúca aktualizácia tohto CRL</li>
- <li>či je pre tento CRL povolená automatická aktualizácia</li>
-</ul>
-
-<p>Ak nie je automatická aktualizácia povolená, môžete ju povoliť aj tu:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Áno</strong>: kliknutím na tlačidlo Áno povolíte automatickú
-  aktualizáciu. Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí dialógové okno
-  Nastavenie automatickej aktualizácie CRL. Nasledujúca sekcia popisuje
-  nastavenie predvolieb tohto okna.</li>
- <li><strong>Nie</strong>: kliknutím na tlačidlo Nie ponecháte automatickú aktualizáciu vypnutú.</li>
-</ul>
-
-<h2 id="automatic_crl_update_preferences">Nastavenia automatickej
-   aktualizácie CRL</h2>
-
-<p>Táto sekcia popisuje použitie dialógového okna Nastavenie automatickej
- aktualizácie CRL. Toto okno zobrazíte takto:</p>
-
-<ol>
- <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Upraviť</span> a zvoľte položku Možnosti.</li>
- <li>V kategórii Súkromie a bezpečnosť kliknite na položku Overovanie (ak nie
-  sú viditeľné žiadne podkategórie, dvojitým kliknutím na kategóriu Súkromie
-  a bezpečnosť ich zobrazíte).</li>
- <li>Kliknite na tlačidlo Správa CRL, potom označte CRL, pre ktoré chcete zobraziť
-  alebo zmeniť nastavenia automatickej aktualizácie.</li>
- <li>Kliknite na tlačidlo Nastavenie.</li>
-</ol>
-
-<p>Zobrazené dialógové okno obsahuje nasledujúce nastavenia a informácie:</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Povoliť automatickú aktualizáciu pre tento CRL</strong>: označením
-  tejto voľby povolíte automatickú aktualizáciu CRL podľa harmonogramu,
-  ktorý tu nastavíte (všimnite si, že túto voľbu nemôžete zvoliť, ak CRL nemá
-  nastavený dátum nasledujúcej aktualizácie).
-
-  <p>Ak povolíte automatickú aktualizáciu, musíte zvoliť jednu z nasledujúcich
-   možností:</p>
-   <ul>
-    <li><strong>Aktualizovať X dní pred dátumom nasledujúcej aktualizácie</strong>:
-     túto možnosť vyberte, ak chcete, aby základný interval aktualizácie bol daný
-     frekvenciou, ktorou vydavateľ CRL uverejňuje nové verzie CRL.</li>
-    <li><strong>Aktualizovať každých X dní</strong>: túto možnosť vyberte,
-     ak chcete určiť interval aktualizácie nezávisle na dátume nasledujúcej
-     aktualizácie CRL.</li>
-   </ul>
- </li>
- <li><strong>CRL bude importované z</strong>: označuje adresu URL, z ktorej prehliadač
-  importoval pôvodný CRL. Túto hodnotu nie je možné zmeniť. Ak chcete zmeniť adresu URL,
-  odstráňte CRL a importujte ho z nového umiestnenia.</li>
- <li><strong>Predchádzajúce opakované zlyhania aktualizácie</strong>: označuje, koľkokrát
-  sa prehliadač neúspešne pokúšal aktualizovať CRL, vrátane posledného zlyhania:
-  <ul>
-   <li>Ak bol posledný pokus úspešný, zobrazuje sa reťazec <q>Žiadne</q>, a to aj
-    v prípade, že predchádzajúce pokusy boli neúspešné.</li>
-   <li>Ak posledný pokus zlyhal, zobrazuje sa číslo zodpovedajúce počtu zlyhaní
-    a chybová správa posledného zlyhania.</li>
-  </ul>
- </li>
-</ul>
-
-<p>Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte zmeny.</p>
-
-</body>
-</html>
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -219,18 +219,18 @@ imapDeleteFolderButtonLabel=O&dstrániť priečinok
 imapAuthChangeEncryptToPlainSSL=Server IMAP %S zdá sa nepodporuje šifrované heslá. Ak ste si práve nastavili tento účet, skúste zmeniť nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera' na 'Normálne heslo'. Ak toto predtým fungovalo a teraz náhle prestalo, kontaktujte správcu e-mailového servera alebo poskytovateľa e-mailovej služby.
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapAuthChangePlainToEncrypt): %S is the server hostname
 imapAuthChangePlainToEncrypt=Server IMAP %S nepovoľuje nezašifrované heslá. Skúste zmeniť nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera' na 'Zašifrované heslo'.
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapAuthChangeEncryptToPlainNoSSL): %S is the server hostname
 imapAuthChangeEncryptToPlainNoSSL=Server IMAP %S zdá sa nepodporuje šifrované heslá. Ak ste si práve nastavili tento účet, skúste zmeniť nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera' na 'Heslo odosielané nezabezpečene'. Ak toto predtým fungovalo a teraz náhle prestalo, je možné, že sa niekto pokúša získať vaše heslo.
 
-# LOCALIZATION NOTE (imapAuthMechFailed): %S is the server hostname
-imapAuthMechFailed=Všetky možnosti pripojenia sa k serveru %S zlyhali. Skontrolujte zadané heslo alebo zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera'.
+# LOCALIZATION NOTE (imapAuthMechNotSupported): %S is the server hostname
+imapAuthMechNotSupported=Server IMAP %S nepodporuje zvolenú metódu overenia. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera'.
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapAuthGssapiFailed): %S is the server hostname
 imapAuthGssapiFailed=Všetky možnosti pripojenia sa k serveru %S zlyhali. Skontrolujte zadané heslo alebo zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera'.
 
 # LOCALIZATION NOTE (imapServerCommandFailed):
 # Place the word %1$S in your translation where the name of the account name should appear.
 # Place the word %2$S in your translation where the server response should appear.
 imapServerCommandFailed=Aktuálne vykonávaný príkaz zlyhal. Poštový server pre účet %1$S odpovedal: %2$S