update
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 06 Sep 2012 21:44:26 +0200
changeset 773 316cb30e3bb7df720404f276024775ff87178cec
parent 736 6098d30f7944fb23cd8aa295a7a9353c10e9cad3
child 774 806622228e9661a776d7a08dfe52363de9481e01
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog-attendees.properties
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
calendar/chrome/lightning/lightning.properties
chat/conversations.properties
chat/irc.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
mail/chrome/messenger/am-mdn.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/auth.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/settings.dtd
mail/chrome/messenger/filter.properties
mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.properties
mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
mail/chrome/messenger/searchTermOverlay.dtd
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
mobile/android/chrome/aboutReader.properties
mobile/android/chrome/browser.properties
security/manager/chrome/pippki/deviceManager.dtd
suite/chrome/browser/linkToolbar.dtd
suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
suite/chrome/common/setDesktopBackground.dtd
suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.properties
suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-mdn.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
suite/chrome/mailnews/search.properties
suite/chrome/mailnews/searchTermOverlay.dtd
toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -236,39 +236,30 @@ These should match what Safari and other
 
 <!ENTITY inspectCloseButton.tooltiptext "Zavrieť okno prieskumníka">
 
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Zavrieť panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label "Panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "V">
 <!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
 <!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
+<!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Ďalšie nástroje">
 
 <!ENTITY webConsoleButton.label "Webová konzola">
 <!ENTITY inspectorButton.label "Prieskumník">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.label    "Kopírovať obsah v značkách HTML">
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "b">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.label    "Kopírovať vrátane kódu HTML">
 <!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.accesskey  "v">
 
 <!ENTITY inspectorHTMLDelete.label     "Odstrániť uzol">
 <!ENTITY inspectorHTMLDelete.accesskey   "d">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (inspectOptionButton.*): The menu in the Inspector
- - toolbar. -->
-<!ENTITY inspectOptionButton.tooltiptext  "Nastavenia prieskumníka">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE: These are for the menu in the Inspector Toolbar -->
-<!ENTITY inspectorToggleVeil.label     "Zatemniť stránku">
-<!ENTITY inspectorToggleVeil.accesskey   "a">
-<!ENTITY inspectorToggleInfobar.label    "Zobraziť informácie o uzle">
-<!ENTITY inspectorToggleInfobar.accesskey  "Z">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inspect3DViewButton.label): This button shows an
  - alternate view for the Inspector, creating a 3D visualization of the
  - webpage. -->
 <!ENTITY inspect3DViewButton.label   "3D zobrazenie">
 <!ENTITY inspect3DViewButton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY inspectStyleButton.label   "Štýl">
 <!ENTITY inspectStyleButton.accesskey "t">
@@ -650,12 +641,26 @@ doesn't display any label, but exposes a
 <!ENTITY markupButton.arialabel     "Značky">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markupButton.accesskey): The key bound to the Markup panel's
 toolbar button -->
 <!ENTITY markupButton.accesskey     "Z">
 
 <!ENTITY socialToolbar.title    "Tlačidlo Sociálne siete">
 <!ENTITY social.notLoggedIn.label  "Neprihlásený">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (social.ok.label, social.ok.accesskey): this string is
+   used for the "OK" button for two different social panels. One appears when
+   the feature is activated (social.activated.* below), and the other when
+   the user clicks the "Share" button a second time (social.sharePopup.*
+   below). -->
+<!ENTITY social.ok.label    "OK">
+<!ENTITY social.ok.accesskey  "O">
+
 <!ENTITY social.sharePopup.undo.label   "Zrušiť zdieľanie">
 <!ENTITY social.sharePopup.undo.accesskey "Z">
-<!ENTITY social.sharePopup.ok.label    "OK">
-<!ENTITY social.sharePopup.ok.accesskey  "O">
+<!ENTITY social.sharePopup.shared.label  "Zdieľate túto stránku.">
+<!ENTITY social.sharePopup.portrait.arialabel "Obrzáok používateľského profilu">
+
+<!ENTITY social.toggleSidebar.label "Zobraziť bočný panel">
+<!ENTITY social.toggleSidebar.accesskey "b">
+
+<!ENTITY social.activated.undobutton.label "Vrátiť späť">
+<!ENTITY social.activated.undobutton.accesskey "V">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -53,25 +53,25 @@ addonInstallManage.accesskey=d
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4):
 # #1 is the add-on name, #2 is the host name, #3 is the application name
 # #4 is the application version
 addonError-1=Doplnok nemohol byť prevzatý kvôli problémom s pripojením k #2.
 addonError-2=Doplnok zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač #3 očakával.
 addonError-3=Doplnok prevzatý zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
 addonError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
-addonErrorIncompatible=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom #3 #4.
-addonErrorBlocklisted=Doplnok #1 nebol byť nainštalovaný, pretože je veľké riziko, že spôsobí problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou prehliadača.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
 # #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
 addonLocalError-1=Doplnok nemohol byť nainštalovaný kvôli chybe v súborovom systéme.
 addonLocalError-2=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač #3 očakával.
 addonLocalError-3=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
 addonLocalError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
+addonErrorIncompatible=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom #3 #4.
+addonErrorBlocklisted=Doplnok #1 nebol byť nainštalovaný, pretože je veľké riziko, že spôsobí problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou prehliadača.
 
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Táto stránka (%S) sa pokúša nainštalovať tému.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Povoliť
 lwthemeInstallRequest.allowButton.accesskey=v
 
 lwthemePostInstallNotification.message=Bola nainštalovaná nová téma.
@@ -137,16 +137,17 @@ sanitizeButtonOK=Odstrániť
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
 sanitizeEverythingWarning2=Vymazaná bude celá história.
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
 # "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
 # provided that the user has modified the default set of history items to clear.
 sanitizeSelectedWarning=Vymazané budú všetky označené položky.
 
+# Check for Updates in the About Dialog - button labels and accesskeys
 # LOCALIZATION NOTE - all of the following update buttons labels will only be
 # displayed one at a time. So, if a button is displayed nothing else will
 # be displayed alongside of the button. The button when displayed is located
 # directly under the Firefox version in the about dialog (see bug 596813 for
 # screenshots).
 update.checkInsideButton.label=Vyhľadať aktualizácie
 update.checkInsideButton.accesskey=V
 update.resumeButton.label=Pokračovať v preberaní %S…
@@ -352,22 +353,55 @@ telemetryNoButtonLabel = Nie
 telemetryNoButtonAccessKey = N
 
 # Webapps notification popup
 webapps.install = Nainštalovať
 webapps.install.accesskey = N
 #LOCALIZATION NOTE (webapps.requestInstall) %1$S is the web app name, %2$S is the site from which the web app is installed
 webapps.requestInstall = Chcete nainštalovať "%1$S" z tejto stránky (%2$S)?
 webapps.install.success = Aplikácia bola nainštalovaná
+webapps.uninstall.label = Odinštalovať aplikáciu
+# LOCALIZATION NOTE (webapps.uninstall.notification): %S will be replaced with the name of the uninstalled web app
+webapps.uninstall.notification = Aplikácia %S bola odinštalovaná.
 
 # Telemetry opt-out prompt for Aurora and Nightly
 # LOCALIZATION NOTE (telemetryOptOutPrompt): %1$S and %3$S will be replaced by
 # brandFullName, and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
 telemetryOptOutPrompt = %1$S odosiela informácie o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, využívaní funkcií a nastavení prehliadača spoločnosti %2$S s cieľom urobiť prehliadač %3$S lepším.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.entered=%S je teraz v režime Na celú obrazovku.
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.rememberDecision=Zapamätať si toto rozhodnutie pre %S
 
-social.shareButton.tooltip=Zdieľať
-social.shareButton.sharedtooltip=Túto stránku zdieľate
-social.pageShared.label=Stránka pridaná medzi zdieľané
+# LOCALIZATION NOTE (social.toggle.label): %1$S is the name of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
+social.toggle.label=%1$S pre %2$S
+social.toggle.accesskey=r
+
+# LOCALIZATION NOTE (social.activated.description): %1$S is the name of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
+social.activated.description=Služba %1$S pre %2$S bola povolená.
+
+# LOCALIZATION NOTE (social.error.message): %1$S is brandShortName (e.g. Firefox), %2$S is the name of the social provider
+social.error.message=%1$S sa momentálne nedokáže prihlásiť k %2$S.
+social.error.tryAgain.label=Skúsiť znova
+social.error.tryAgain.accesskey=S
+social.error.ok.label=OK
+social.error.ok.accesskey=O
+social.error.closeSidebar.label=Zavrieť tento bočný panel
+social.error.closeSidebar.accesskey=Z
+
+# Identity notifications popups
+identity.termsOfService = Podmienky používania
+identity.privacyPolicy = Zásady ochrany súkromia
+identity.chooseIdentity.description = Prihlásiť sa na %S
+identity.chooseIdentity.label = Použiť existujúci e-mail
+identity.newIdentity.label = Použiť iný e-mail
+identity.newIdentity.accessKey = o
+identity.newIdentity.email.placeholder = E-mail
+# LOCALIZATION NOTE (identity.newIdentity.description, identity.chooseIdentity.description): %S is the website origin (ie. https://www.mozilla.org) shown in popup notifications.
+identity.newIdentity.description = Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou sa prihlásite na %S
+identity.next.label = Ďalej
+identity.next.accessKey = a
+# LOCALIZATION NOTE: shown in the popup notification when a user successfully logs into a website
+# LOCALIZATION NOTE (identity.loggedIn.description): %S is the website origin (ie. https://www.mozilla.org)
+identity.loggedIn.description = Prihlásený ako: %S
+identity.loggedIn.signOut.label = Odhlásiť sa
+identity.loggedIn.signOut.accessKey = O
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -62,9 +62,9 @@
 <!ENTITY debuggerUI.propertiesTitle "Kontext premenných">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.emptyFilterText): This is the text that
  - appears in the filter text box when it is empty. -->
 <!ENTITY debuggerUI.emptyFilterText "Filtrovať skripty">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (emptyScriptText): The text to display in the menulist when
  - there are no scripts. -->
-<!ENTITY debuggerUI.emptyScriptText "Žiadne skripty.">
+<!ENTITY debuggerUI.emptyScriptText "Žiadne skripty">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -54,16 +54,24 @@ resumeTooltip=Kliknutím pokračujte v ladení
 # LOCALIZATION NOTE (emptyStackText): The text that is displayed in the stack
 # frames list when there are no frames to display.
 emptyStackText=Žiadne dostupné zásobníky.
 
 # LOCALIZATION NOTE (emptyBreakpointsText): The text that is displayed in the
 # breakpoints list when there are no breakpoints to display.
 emptyBreakpointsText=Nie sú dostupné žiadne body prerušenia.
 
+# LOCALIZATION NOTE (noScriptsText): The text to display in the menulist when
+# there are no scripts.
+noScriptsText=Žiadne skripty
+
+# LOCALIZATION NOTE (noMatchingScriptsText): The text to display in the
+# menulist when there are no matching scripts after filtering.
+noMatchingScriptsText=Žiadne nájdené skripty
+
 # LOCALIZATION NOTE (breakpointMenuItem): The text for all the elements that
 # are displayed in the breakpoints menu item popup.
 breakpointMenuItem.enableSelf=Povoliť bod prerušenia
 breakpointMenuItem.disableSelf=Zakázať bod prerušenia
 breakpointMenuItem.deleteSelf=Odstrániť bod prerušenia
 breakpointMenuItem.enableOthers=Povoliť iné
 breakpointMenuItem.disableOthers=Zakázať iné
 breakpointMenuItem.deleteOthers=Odstrániť iné
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -101,29 +101,27 @@ restartFirefoxRestarting=Firefox sa reštartuje...
 # LOCALIZATION NOTE (inspectDesc) A very short description of the 'inspect'
 # command. See inspectManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
 inspectDesc=Preskúma uzol
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectManual) A fuller description of the 'inspect'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
-inspectManual=Preskúma rozmery a vlastnosti prvku použitím \
-selektora CSS na otvorenie funkcie DOM highlighter
+inspectManual=Preskúma rozmery a vlastnosti prvku použitím selektora CSS na otvorenie funkcie DOM highlighter
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectNodeDesc) A very short string to describe the
 # 'node' parameter to the 'inspect' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
 inspectNodeDesc=Selektor CSS
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectNodeManual) A fuller description of the 'node'
 # parameter to the 'inspect' command, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
-inspectNodeManual=Selektor CSS pre metódu Document.querySelector, ktorá \
-identifikuje daný prvok
+inspectNodeManual=Selektor CSS pre metódu document.querySelector, ktorá identifikuje daný prvok
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltDesc) A very short description of the 'tilt'
 # command. See tiltManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
 tiltDesc=Vizualizuje webovú stránku v 3D
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltManual) A fuller description of the 'tilt'
@@ -347,21 +345,21 @@ dbgStepDesc=Správa krokovania
 # set of commands that control stepping.
 dbgStepManual=Príkazy na krokovanie riadkov kódu
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgStepOverDesc) A very short string used to describe the
 # function of the dbg step over command.
 dbgStepOverDesc=Vykoná aktuálny príkaz a zastaví na ďalšom príkaze. Ak je aktuálnym príkazom volanie funkcie, ladenie vykoná celú funkciu a zastaví na ďalšom príkaze po volaní funkcie
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgStepInDesc) A very short string used to describe the
-# function of the dbg step over command.
+# function of the dbg step in command.
 dbgStepInDesc=Vykoná aktuálny príkaz a zastaví na ďalšom príkaze. Ak je aktuálnym príkazom volanie funkcie, ladenie vkročí do funkcie, inak zastaví na ďalšom príkaze
 
 # LOCALIZATION NOTE (dbgStepOutDesc) A very short string used to describe the
-# function of the dbg step over command.
+# function of the dbg step out command.
 dbgStepOutDesc=Vyjde z aktuálnej funkcie a o úroveň vyššie, ak je funkcia vnorená. Ak sa potom nachádza v hlavnom tele, skript sa vykoná do konca alebo po ďalší bod prerušenia. Príkazy medzi nimi sú vykonané, ale nie sú krokované
 
 # LOCALIZATION NOTE (consolecloseDesc) A very short description of the
 # 'console close' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 consolecloseDesc=Zavrie konzolu
 
 # LOCALIZATION NOTE (consoleopenDesc) A very short description of the
@@ -481,32 +479,32 @@ addonNameDesc=Názov doplnku
 addonNoneOfType=Nie sú nainštalované žiadne doplnky zadaného typu.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonEnableDesc) A very short description of the
 # 'addon enable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 addonEnableDesc=Povolí zadaný doplnok
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyEnabled) Used in the output of the
-# 'addon enable' command when an attempt is made to enable an addon is already
-# enabled.
+# 'addon enable' command when an attempt is made to enable an add-on that is
+# already enabled.
 addonAlreadyEnabled=Doplnok %S je už povolený.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonEnabled) Used in the output of the 'addon enable'
 # command when an addon is enabled.
 addonEnabled=Doplnok %S povolený.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDisableDesc) A very short description of the
 # 'addon disable <type>' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 addonDisableDesc=Zakáže zadaný doplnok
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonAlreadyDisabled) Used in the output of the
-# 'addon disable' command when an attempt is made to disable an addon is already
-# disabled.
+# 'addon disable' command when an attempt is made to disable an add-on that is
+# already disabled.
 addonAlreadyDisabled=Doplnok %S je už zakázaný.
 
 # LOCALIZATION NOTE (addonDisabled) Used in the output of the 'addon disable'
 # command when an addon is disabled.
 addonDisabled=Doplnok %S zakázaný.
 
 # LOCALIZATION NOTE (exportDesc) A very short description of the 'export'
 # command. This string is designed to be shown in a menu alongside the command
@@ -728,17 +726,17 @@ cookieSetDomainDesc=Doména nastavovaného cookie
 # LOCALIZATION NOTE (cookieSetSecureDesc) A very short string to describe the
 # 'secure' parameter to the 'cookie set' command, which is displayed in a dialog
 # when the user is using this command.
 cookieSetSecureDesc=Prenášané len cez https
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbDesc) A very short description of the
 # 'jsb' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
-jsbDesc=Javascript beautifier
+jsbDesc=JavaScript beautifier
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbUrlDesc) A very short description of the
 # 'jsb <url>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 jsbUrlDesc=Adresa súboru JS na preformátovanie
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbIndentSizeDesc) A very short description of the
 # 'jsb <indentSize>' parameter. This string is designed to be shown in a menu
@@ -851,8 +849,74 @@ calllogStopDesc=Zastaví zaznamenávanie volaní funkcií
 
 # LOCALIZATION NOTE (calllogStopNoLogging) A string displayed as the result of
 # the 'calllog stop' command when there is nothing to stop.
 calllogStopNoLogging=Práve nie je spustené žiadne zaznamenávanie volaní funkcií
 
 # LOCALIZATION NOTE (calllogStopReply) A string displayed as the result of
 # the 'calllog stop' command when there are logging actions to stop.
 calllogStopReply=Zaznamenávanie volaní funkcií zastavené. Aktívny kontext: %1$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStartChromeDesc) A very short description of the
+# 'calllog chromestart' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogChromeStartDesc=Spustí zaznamenávanie volaní funkcií pre kód chrome do konzoly
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeSourceTypeDesc) A very short description of the
+# 'calllog chromestart <sourceType>' parameter. This string is designed to be
+# shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogChromeSourceTypeDesc=Globálny objekt, adresa JSM alebo JS, z ktorej sa získa globálny objekt
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeSourceTypeDesc) A very short description of the
+# 'calllog chromestart' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogChromeSourceTypeManual=Globálny objekt, adresa JSM alebo JS, ktorý sa vykoná v okne chrome, z ktorého sa získa globálny objekt
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStartReply) A string displayed as the result
+# of the 'calllog chromestart' command.
+calllogChromeStartReply=Zaznamenávanie volaní spustené.
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStopDesc) A very short description of the
+# 'calllog chromestop' command. This string is designed to be shown in a menu
+# alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
+calllogChromeStopDesc=Zastaví zaznamenávanie volaní funkcií
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogChromeStopNoLogging) A string displayed as the
+# result of the 'calllog chromestop' command when there is nothing to stop.
+calllogChromeStopNoLogging=Aktuálne nie je aktívne žiadne zaznamenávanie funkcií pre kód chrome
+
+# LOCALIZATION NOTE (calllogStopReply) A string displayed as the result of
+# the 'calllog chromestop' command when there are logging actions to stop.
+calllogChromeStopReply=Zaznamenávanie volaní zastavené. Aktívne kontexty: %1$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeAnonFunction) A string displayed as the result
+# of the 'calllog chromestart' command when an anonymouse function is to be
+# logged.
+callLogChromeAnonFunction=<anonymná>
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeMethodCall) A string displayed as the result
+# of the 'calllog chromestart' command to proceed a method name when it is to be
+# logged.
+callLogChromeMethodCall=Volanie metódy
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeInvalidJSM) A string displayed as the result
+# of the 'calllog chromestart' command with an invalid JSM or JSM path.
+callLogChromeInvalidJSM=Neplatné JSM!
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeVarNotFoundContent) A string displayed as the
+# result of the 'calllog chromestart' command with a source type of
+# content-variable and an invalid variable name.
+callLogChromeVarNotFoundContent=Premenná nebola v okne content nájdená.
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeVarNotFoundChrome) A string displayed as the
+# result of the 'calllog chromestart' command with a source type of
+# chrome-variable and an invalid variable name.
+callLogChromeVarNotFoundChrome=Premenná nebola v okne chrome nájdená.
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalException) A string displayed as the
+# result of the 'calllog chromestart' command with a source type of javascript
+# and invalid JavaScript code.
+callLogChromeEvalException=Vykonávaný javascript vyhodil nasledovnú výnimku
+
+# LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalNeedsObject) A string displayed as the
+# result of passing a non-JavaScript object creating source via the
+# 'calllog chromestart javascript' command.
+callLogChromeEvalNeedsObject=Zdroj JavaScriptu sa musí vykonávať v objekte, ktorého volania metód sú zaznamenávané, napr. "({a1: function() {this.a2()},a2: function() {}});"
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -52,17 +52,17 @@ confirmClose=Chcete uložiť zmeny, ktoré ste vykonali v tomto okno editora?
 
 # LOCALIZATION NOTE (confirmClose.title): This is title of the prompt dialog when
 # you try to close a scratchpad with unsaved changes.
 confirmClose.title=Neuložené zmeny
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpadIntro): This is a multi-line comment explaining
 # how to use the Scratchpad. Note that this should be a valid JavaScript
 # comment inside /* and */.
-scratchpadIntro=/*\n * Toto je ScratchPad, jednoduchý editor JavaScriptu.\n *\n * Zadajte kód JavaScriptu, označte ho a potom kliknite pravým tlačidlom myši alebo zvoľte z ponuky Vykonať položku:\n * 1. Spustiť - ak chcete vykonať zadaný kód,\n * 2. Preskúmať - ak chcete otvoriť výsledok v prieskumníkovi objektov,\n * 3. Zobraziť - ak chcete vložiť výsledok do komentára za označený kód.\n */\n\n
+scratchpadIntro1=/*\n * Toto je ScratchPad, jednoduchý editor JavaScriptu.\n *\n * Zadajte kód JavaScriptu, označte ho a potom kliknite pravým tlačidlom myši alebo zvoľte z ponuky Vykonať položku:\n * 1. Spustiť - ak chcete vykonať zadaný kód (%1$S),\n * 2. Preskúmať - ak chcete otvoriť výsledok v prieskumníkovi objektov (%2$S),\n * 3. Zobraziť - ak chcete vložiť výsledok do komentára za označený kód. (%3$S)\n */\n\n
 
 # LOCALIZATION NOTE (notification.browserContext): This is the message displayed
 # over the top of the editor when the user has switched to browser context.
 browserContext.notification=Tento editor beží v kontexte prehliadača.
 
 # LOCALIZATION NOTE (help.openDocumentationPage): This returns a localized link with
 # documentation for Scratchpad on MDN.
 help.openDocumentationPage=https://developer.mozilla.org/en/Tools/Scratchpad
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
@@ -25,21 +25,21 @@ rule.status.UNMATCHED=Nezhoda
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.sourceElement, rule.sourceInline): For each
 # style property the panel shows the rules which hold that specific property.
 # For every rule, the rule source is also displayed: a rule can come from a
 # file, from the same page (inline), or from the element itself (element).
 rule.sourceInline=vložené
 rule.sourceElement=prvok
 
-# LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedSource): Shown for CSS rules
-# that were inherited from a parent node. Will be passed a node
-# identifier and a source location.
+# LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedFrom): Shown for CSS rules
+# that were inherited from a parent node. Will be passed a node
+# identifier of the parent node.
 # e.g "Inherited from body#bodyID (styles.css:20)"
-rule.inheritedSource=Odvodené z %S (%S)
+rule.inheritedFrom=Odvodené z %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (style.highlighter.button): These strings are used inside
 # sidebar of the Highlighter for the style inspector button.
 # "Computed" refers to the Computed Style of the element.
 style.highlighter.button.label2=Vypočítané
 style.highlighter.accesskey2=V
 style.highlighter.button.tooltip2=Preskúmať vypočítané štýly prvku
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
@@ -3,24 +3,88 @@
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE The correct localization of this file might be to
  - keep it in English, or another language commonly spoken among web developers.
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
+<!ENTITY window.title "Webová konzola">
+
 <!ENTITY networkPanel.requestURL         "Adresa požiadavky">
 <!ENTITY networkPanel.requestMethod        "Metóda požiadavky">
 <!ENTITY networkPanel.statusCode         "Stavový kód">
 
 <!ENTITY networkPanel.requestHeaders       "Hlavičky požiadavky">
 <!ENTITY networkPanel.requestCookie        "Odoslané cookie">
 <!ENTITY networkPanel.requestBody         "Telo požiadavky">
 <!ENTITY networkPanel.requestFormData       "Odoslané údaje formulára">
 
 <!ENTITY networkPanel.responseHeaders       "Hlavičky odpovede">
 <!ENTITY networkPanel.responseBody        "Telo odpovede">
 <!ENTITY networkPanel.responseBodyCached     "Údaje vo vyrovnávacej pamäti">
 <!ENTITY networkPanel.responseBodyUnknownType   "Neznámy typ obsahu">
 <!ENTITY networkPanel.responseNoBody       "Žiadne telo odpovede">
 <!ENTITY networkPanel.responseImage        "Prijatý obrázok">
 <!ENTITY networkPanel.responseImageCached     "Obrázok vo vyrovnávacej pamäti">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (saveBodies.label): You can see this string in the Web
+  - Console context menu. -->
+<!ENTITY saveBodies.label   "Zaznamenávať telá žiadostí a odpovedí">
+<!ENTITY saveBodies.accesskey "Z">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageNet.label): This string is used for the menu
+ - button that allows users to toggle the network logging output.
+ - This string and the following strings toggle various kinds of output
+ - filters. -->
+<!ENTITY btnPageNet.label  "Sieť">
+<!ENTITY btnPageNet.tooltip "Zaznamenávať prístup k sieti">
+<!ENTITY btnPageCSS.label  "CSS">
+<!ENTITY btnPageCSS.tooltip "Zaznamenávať chyby spracovania CSS">
+<!ENTITY btnPageJS.label  "JS">
+<!ENTITY btnPageJS.tooltip "Zaznamenávať výnimky JavaScriptu">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (btnPageLogging): This is used as the text of the
+ - the toolbar. It shows or hides messages that the web developer inserted on
+ - the page for debugging purposes, using calls such console.log() and
+ - console.error(). -->
+<!ENTITY btnPageLogging.label  "Záznam">
+<!ENTITY btnPageLogging.tooltip "Zaznamenávať správy odoslané objektu window.console">
+<!ENTITY btnConsoleErrors    "Chyby">
+<!ENTITY btnConsoleInfo     "Informácie">
+<!ENTITY btnConsoleWarnings   "Upozornenia">
+<!ENTITY btnConsoleLog     "Záznam">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (btnPosition.label): The label shown for the menu which
+ - allows the user to toggle between the Web Console positioning types. -->
+<!ENTITY btnPosition.label   "Pozícia">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (btnPosition.tooltip): The tooltip shown when the user
+ - hovers the Position button in the Web Console toolbar. -->
+<!ENTITY btnPosition.tooltip  "Umiestnenie webovej konzoly nad alebo pod dokumentom">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (positionMenu.above): When this option is selected the
+ - Web Console interface is displayed above the web page. -->
+<!ENTITY positionMenu.above  "Nad">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (positionMenu.below): When this option is selected the
+ - Web Console interface is displayed below the web page. -->
+<!ENTITY positionMenu.below  "Pod">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (positionMenu.window): When this option is selected the
+ - Web Console interface is displayed in a floating panel. -->
+<!ENTITY positionMenu.window  "Okno">
+
+<!ENTITY filterBox.placeholder "Filter">
+<!ENTITY btnClear.label    "Vymazať">
+<!ENTITY btnClear.tooltip   "Vymazať výstup webovej konzoly">
+<!ENTITY btnClose.tooltip   "Zavrieť webovú konzolu">
+
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
+<!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
+
+<!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey  "-">
+<!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
+
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey  "0">
+<!ENTITY fullZoomResetCmd.commandkey2  "">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -18,52 +18,21 @@ typeStrict=Striktné upozornenie:
 msgCategory=Kategória:
 errLine=Riadok: %S
 btnHide=Skryť
 btnPrefs=Nastavenia
 categoryPage=Stránka:
 categoryConsole=Konzola:
 btnMutation=Mutácie DOM
 tipMutation=Zaznamenávať udalosti mutácií DOM
-btnPageNet=Sieť
-tipPageNet=Zaznamenávať prístup k sieti
-btnPageCSS=CSS
-tipPageCSS=Zaznamenávať chyby spracovania CSS
-btnPageJS=JS
-tipPageJS=Zaznamenávať výnimky JavaScriptu
-# LOCALIZATION NOTE (btnPageLogging):
-#
-# This is used as the text of the "Logging" button on the toolbar. It
-# shows or hides messages that the web developer inserted on the page for
-# debugging purposes, using calls such console.log() and console.error().
-btnPageLogging=Záznam
-# LOCALIZATION NOTE (tipPageLogging):
-#
-# This is used as the text of the tool tip for the "Logging" button on
-# the toolbar.
-tipPageLogging=Zaznamenávať správy odoslané objektu "console"
-btnConsoleErrors=Chyby
-tipConsoleErrors=Zaznamenávať volania console.error()
-btnConsoleInfo=Info
-tipConsoleInfo=Zaznamenávať volania console.info()
-btnConsoleWarnings=Upozornenia
-tipConsoleWarnings=Zaznamenávať volania console.warn()
-btnConsoleLog=Záznam
-tipConsoleLog=Zaznamenávať volania console.log()
 btnGlobal=Globálne správy
 tipGlobal=Prepnúť zaznamenávanie globálnych správ
 localConsole=Lokálna konzola
 clearConsoleCmd.label=Vymazať konzolu
 clearConsoleCmd.accesskey=V
-# LOCALIZATION NOTE (btnClear):
-#
-# This is used as the text of the "Clear" button for the toolbar. It clears the
-# contents of the console.
-btnClear=Vymazať
-stringFilter=Filter
 close.button=Zavrieť
 close.accesskey=Z
 update.button=Aktualizovať
 update.accesskey=A
 # LOCALIZATION NOTE FOR `jsPropertyTitle` AND `jsPropertyInspectTitle`:
 #
 # The "PropertyPanel" is used to display a JS object to the user.
 # If it is clear which object is being inspected (e.g., window, document object)
@@ -80,22 +49,16 @@ jsPropertyTitle=Prieskumník objektov
 # The %S is replaced by the evaluated code the user clicked on in the console.
 #
 # Example: The user executed `window.document` in the WebConsole. The `document`
 # object is written to the output. If the user clicks on the `document` output
 # in the console, a PropertyPanel will show up. The title of the PropertyPanel
 # is set to `Inspect: window.document` because the clicked `document` object was
 # evaluated based on the `window.document` string.
 jsPropertyInspectTitle=Prieskumník: %S
-saveBodies.label=Zaznamenávať telá žiadostí a odpovedí
-saveBodies.accesskey=Z
-copyCmd.label=Kopírovať
-copyCmd.accesskey=K
-selectAllCmd.label=Vybrať všetko
-selectAllCmd.accesskey=a
 # LOCALIZATION NOTE (timestampFormat): %1$02S = hours (24-hour clock),
 # %2$02S = minutes, %3$02S = seconds, %4$03S = milliseconds.
 timestampFormat=%02S:%02S:%02S.%03S
 
 helperFuncUnsupportedTypeError=Pre tento typ objektu nie je možné zavolať funkciu pprint.
 NetworkPanel.label=Preskúmanie sieťovej požiadavky
 # LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.deltaDurationMS):
 #
@@ -119,50 +82,30 @@ NetworkPanel.imageSizeDeltaDurationMS=%Sx%Spx, Δ%Sms
 # flash data received from the server can't be displayed.
 #
 # The %S is replaced by the content type, that can't be displayed, examples are
 # o application/x-shockwave-flash
 # o music/crescendo
 NetworkPanel.responseBodyUnableToDisplay.content=Nebolo možné zobraziť odpovede typu "%S"
 ConsoleAPIDisabled=Záznamové API webovej konzoly (console.log, console.info, console.warn, console.error) bolo vypnuté skriptom tejto stránky.
 
-# LOCALIZATION NOTE (webConsolePosition): The label shown for the menu which
-# allows the user to toggle between the Web Console positioning types.
-webConsolePosition=Pozícia
-
-# LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionTooltip): The tooltip shown when the user
-# hovers the Position button in the Web Console toolbar.
-webConsolePositionTooltip=Umiestnenie webovej konzoly nad alebo pod dokumentom
-
-# LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionAbove): When this option is selected the
-# Web Console interface is displayed above the web page.
-webConsolePositionAbove=Nad
-
-# LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionBelow): When this option is selected the
-# Web Console interface is displayed below the web page.
-webConsolePositionBelow=Pod
-
-# LOCALIZATION NOTE (webConsolePositionWindow): When this option is selected the
-# Web Console interface is displayed in a floating panel.
-webConsolePositionWindow=Okno
-
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleWindowTitleAndURL): The Web Console floating
 # panel title, followed by the web page URL.
 # For RTL languages you need to set the LRM in the string to give the URL
 # the correct direction.
 webConsoleWindowTitleAndURL=Webová konzola - %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (webConsoleMixedContentWarning): Message displayed after a
 # URL in the Web Console that has been flagged for Mixed Content (i.e. http
 # content in an https page)
 webConsoleMixedContentWarning=Zmiešaný obsah
 
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpad.linkText):
 # The text used in the right hand side of the web console command line when
-# Javascript is being entered, to indicate how to jump into scratchpad mode
+# JavaScript is being entered, to indicate how to jump into scratchpad mode
 scratchpad.linkText=Shift+RETURN - Otvoriť v editore Scratchpad
 
 # LOCALIZATION NOTE (gcliterm.instanceLabel): The console displays
 # objects using their type (from the constructor function) in this descriptive
 # string
 gcliterm.instanceLabel=Inštancia %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (Autocomplete.label):
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
@@ -7,16 +7,23 @@
   -->
 <!ENTITY indicator.tooltiptext      "Prevzaté súbory">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (downloads.title):
   Used by screen readers to describe the Downloads Panel.
   -->
 <!ENTITY downloads.title         "Prevzaté súbory">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloads.width):
+   Width of the Downloads Panel list items, expressed using a CSS unit. The
+   longest labels that should fit in the item width are usually those of
+   in-progress downloads and those of blocked downloads.
+   -->
+<!ENTITY downloads.width         "69ch">
+
 <!ENTITY cmd.pause.label         "Pozastaviť">
 <!ENTITY cmd.pause.accesskey       "P">
 <!ENTITY cmd.resume.label         "Pokračovať">
 <!ENTITY cmd.resume.accesskey       "P">
 <!ENTITY cmd.cancel.label         "Zrušiť">
 <!ENTITY cmd.cancel.accesskey       "Z">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.show.label, cmd.show.accesskey, cmd.showMac.label,
   cmd.showMac.accesskey):
@@ -31,11 +38,8 @@
 <!ENTITY cmd.goToDownloadPage.label    "Prejsť na stránku so súborom">
 <!ENTITY cmd.goToDownloadPage.accesskey  "r">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.label    "Kopírovať adresu súboru">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.accesskey  "K">
 <!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Odstrániť zo zoznamu">
 <!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "d">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Vymazať zoznam">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "V">
-
-<!ENTITY downloadshistory.label      "Zobraziť všetky prevzaté súbory">
-<!ENTITY downloadshistory.accesskey    "Z">
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -62,11 +62,25 @@ shortTimeLeftDays=%1$Sd
 # that we use a wider space after the separator when it is followed by a number,
 # just to avoid visually confusing it with with a minus sign with some fonts.
 # If you use a different separator, this might not be necessary. However, there
 # is usually no need to change the separator or the order of the substitutions,
 # even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
 statusSeparator=%1$S \u2014 %2$S
 statusSeparatorBeforeNumber=%1$S \u2014 %2$S
 
+# LOCALIZATION NOTE (showMoreDownloads):
+# This string is shown in the Downloads Panel when there are more active
+# downloads than can fit in the available space. The phrase should be read as
+# "Show N more of my recent downloads". Use a semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
+showMoreDownloads=Zobraziť ďalší prevzatý súbor;Zobraziť ďalšie %1$S prevzaté súbory;Zobraziť ďalších %1$S prevzatých súborov
+# LOCALIZATION NOTE (showAllDownloads):
+# This string is shown in place of showMoreDownloads when all the downloads fit
+# in the available space, or when there are no downloads in the panel at all.
+showAllDownloads=Zobraziť všetky prevzaté súbory
+# LOCALIZATION NOTE (showDownloadsAccessKey):
+# This access key applies to both showMoreDownloads and showAllDownloads.
+showDownloadsAccessKey=Z
+
 fileExecutableSecurityWarning="%S" je spustiteľný súbor. Spustiteľné súbory môžu obsahovať vírusy alebo iný nebezpečný kód, ktorý môže poškodiť počítač. Pri otváraní tohto súboru zachovávajte opatrnosť. Naozaj chcete spustiť "%S"?
 fileExecutableSecurityWarningTitle=Otvoriť spustiteľný súbor?
 fileExecutableSecurityWarningDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog-attendees.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog-attendees.properties
@@ -2,8 +2,14 @@
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 event.attendee.role.required = Vyžadovaná účasť
 event.attendee.role.optional = Voliteľná účasť
 event.attendee.role.nonparticipant = Nezúčastňuje sa
 event.attendee.role.chair = Vedúci
 event.attendee.role.unknown = Neznámy účastník (%1$S)
+
+event.attendee.usertype.individual = Jednotlivec
+event.attendee.usertype.group = Skupina
+event.attendee.usertype.resource = Prostriedok
+event.attendee.usertype.room = Miestnosť
+event.attendee.usertype.unknown = Neznámy typ (%1$S)
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -92,18 +92,16 @@
 <!ENTITY event.menu.view.toolbars.event.accesskey    "u">
 <!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.label    "Prispôsobiť…">
 <!ENTITY event.menu.view.toolbars.customize.accesskey  "P">
 <!ENTITY event.menu.view.showlink.label         "Zobraziť súvisiaci odkaz">
 <!ENTITY event.menu.view.showlink.accesskey       "o">
 
 <!ENTITY event.menu.options.label            "Možnosti">
 <!ENTITY event.menu.options.accesskey          "M">
-<!ENTITY event.menu.options.attachments.label      "Pripojiť webovú stránku…">
-<!ENTITY event.menu.options.attachments.accesskey    "w">
 <!ENTITY event.menu.options.attendees.label       "Pozvať účastníkov…">
 <!ENTITY event.menu.options.attendees.accesskey     "P">
 <!ENTITY event.menu.options.spellcheck.label       "Kontrola pravopisu…">
 <!ENTITY event.menu.options.spellcheck.accesskey     "K">
 <!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.label   "Automatická kontrola pravopisu">
 <!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.accesskey "A">
 <!ENTITY event.menu.options.link.label          "Pridať odkaz…">
 <!ENTITY event.menu.options.link.accesskey        "o">
@@ -142,17 +140,16 @@
 <!ENTITY event.email.tentative.attendees.accesskey    "N">
 
 <!-- Toolbar -->
 <!ENTITY event.toolbar.save.label            "Uložiť a zavrieť">
 <!ENTITY event.toolbar.delete.label           "Odstrániť">
 <!ENTITY event.toolbar.attendees.label          "Pozvať účastníkov">
 <!ENTITY event.toolbar.spellcheck.label         "Kontrola pravopisu">
 <!ENTITY event.toolbar.privacy.label           "Súkromie">
-<!ENTITY event.toolbar.attachments.label         "Pripojiť">
 
 <!-- Main page -->
 <!ENTITY event.title.textbox.label            "Názov:" >
 <!ENTITY event.title.textbox.accesskey          "N">
 <!ENTITY event.location.label               "Miesto konania:" >
 <!ENTITY event.location.accesskey             "M">
 <!ENTITY event.categories.label              "Kategória:">
 <!ENTITY event.categories.accesskey            "g">
@@ -176,25 +173,20 @@
 <!ENTITY event.repeat.accesskey              "O">
 <!ENTITY event.reminder.label               "Pripomenúť:" >
 <!ENTITY event.reminder.accesskey             "r">
 <!ENTITY event.description.label             "Popis:" >
 <!ENTITY event.description.accesskey           "P">
 <!ENTITY event.attachments.label             "Prílohy:" >
 <!ENTITY event.attachments.accesskey           "h" >
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE - These 4 strings are not in production yet,
- but I want to land Filelink support for Lightning soon. The attach
- button will become a dropdown button that allows to attach links
- as usual, but also files via the Filelink providers. -->
 <!ENTITY event.attachments.menubutton.label        "Pripojiť">
 <!ENTITY event.attachments.menubutton.accesskey      "i">
 <!ENTITY event.attachments.url.label           "Webová stránka…">
 <!ENTITY event.attachments.url.accesskey         "W">
-
 <!ENTITY event.attachments.popup.remove.label       "Odstrániť" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.remove.accesskey     "d" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.open.label        "Otvoriť" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.open.accesskey      "O" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.label     "Odstrániť všetky" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.removeAll.accesskey   "v" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.label     "Pripojiť webovú stránku…" >
 <!ENTITY event.attachments.popup.attachPage.accesskey   "w" >
@@ -333,16 +325,20 @@
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy_tentative  "Neistý" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy_unavailable "Mimo kancelárie" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.busy       "Zaneprázdnený" >
 <!ENTITY event.freebusy.legend.unknown     "Žiadne informácie" >
 <!ENTITY event.attendee.role.required      "Vyžadovaná účasť">
 <!ENTITY event.attendee.role.optional      "Voliteľná účasť">
 <!ENTITY event.attendee.role.chair       "Organizátor">
 <!ENTITY event.attendee.role.nonparticipant   "Nezúčastňuje sa">
+<!ENTITY event.attendee.usertype.individual   "Jednotlivec">
+<!ENTITY event.attendee.usertype.group     "Skupina">
+<!ENTITY event.attendee.usertype.resource    "Prostriedok">
+<!ENTITY event.attendee.usertype.room      "Miestnosť">
 
 <!-- Timezone dialog -->
 <!ENTITY timezone.title.label      "Spresnite časové pásmo">
 <!ENTITY event.timezone.custom.label   "Ďalšie časové pásma…">
 
 <!-- Read-Only dialog -->
 <!ENTITY read.only.general.label     "Všeobecné">
 <!ENTITY read.only.title.label      "Názov:">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.properties
@@ -281,20 +281,25 @@ repeatDetailsInfinite=Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S\n v čase od %3$S do %4$S.
 # %1%$ - A rule string (see above). This is the first line of the link
 # %2%$ - event start date (e.g. mm/gg/yyyy)
 # e.g. with monthlyDayOfNth and all day event:
 # "Occurs day 3 of every 5 month
 # effective 1/1/2009"
 repeatDetailsInfiniteAllDay=Nastane %1$S\naktívna dňa %2$S.
 
 # LOCALIZATION NOTE (ruleTooComplex):
-# This string is shown in the reminder details area if our code can't handle the
+# This string is shown in the repeat details area if our code can't handle the
 # complexity of the recurrence rule yet.
 ruleTooComplex=Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti.
 
+# LOCALIZATION NOTE (ruleTooComplexSummary):
+# This string is shown in the event summary dialog if our code can't handle the
+# complexity of the recurrence rule yet.
+ruleTooComplexSummary=Podrobnosti opakovania neznáme
+
 # differences between the dialog for an Event or a Task
 newEvent=Nová udalosť
 newTask=Nová úloha
 itemMenuLabelEvent=Udalosť
 itemMenuAccesskeyEvent2=o
 itemMenuLabelTask=Úloha
 itemMenuAccesskeyTask2=o
 
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -303,17 +303,17 @@
 <!ENTITY calendarproperties.webdav.label          "iCalendar (ICS)">
 <!ENTITY calendarproperties.caldav.label          "CalDAV">
 <!ENTITY calendarproperties.wcap.label           "Sun Java System Calendar Server (WCAP)">
 <!ENTITY calendarproperties.format.label          "Formát:">
 <!ENTITY calendarproperties.location.label         "Umiestnenie:">
 <!ENTITY calendarproperties.name.label           "Názov:">
 <!ENTITY calendarproperties.readonly.label         "Len na čítanie">
 <!ENTITY calendarproperties.firealarms.label        "Zobraziť upozornenia">
-<!ENTITY calendarproperties.cache2.label          "Vyrovnávacia pamäť">
+<!ENTITY calendarproperties.cache3.label          "Podpora pre režim offline">
 <!ENTITY calendarproperties.enabled.label         "Zapnúť tento kalendár">
 <!ENTITY calendarproperties.forceDisabled.label      "Poskytovateľ tohto kalendára nebol nájdený. Toto sa často stáva, ak zakážete alebo odinštalujte určité rozšírenia.">
 <!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.label       "Odhlásiť sa">
 <!ENTITY calendarproperties.unsubscribe.accesskey     "O">
 
 <!-- Calendar Publish Dialog -->
 <!ENTITY calendar.publish.dialog.title         "Publikovať kalendár">
 <!ENTITY calendar.publish.url.label          "Adresa URL:">
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
@@ -1,26 +1,24 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.name "Panel nástrojov Kalendár">
-<!ENTITY lightning.toolbar.calendar.accesskey "K">
+<!ENTITY lightning.toolbar.calendar.name.accesskey "K">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.name "Panel nástrojov Úlohy">
-<!ENTITY lightning.toolbar.task.accesskey "h">
+<!ENTITY lightning.toolbar.task.name.accesskey "h">
 
 <!ENTITY lightning.toolbar.sync.label "Synchronizovať">
 <!ENTITY lightning.toolbar.delete.label "Odstrániť">
 <!ENTITY lightning.toolbar.edit.label "Upraviť">
 <!ENTITY lightning.toolbar.gototoday.label "Prejsť na panel Dnes">
 <!ENTITY lightning.toolbar.print.label "Tlačiť">
 
 <!-- Mode Toolbar -->
-<!ENTITY lightning.toolbar.mail.label     "Pošta">
-<!ENTITY lightning.toolbar.mail.accesskey   "o">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.label   "Kalendár">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.tooltip  "Prepnúť na kartu Kalendár">
 <!ENTITY lightning.toolbar.calendar.accesskey "K">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.label     "Úlohy">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.tooltip    "Prepnúť na kartu Úlohy">
 <!ENTITY lightning.toolbar.task.accesskey   "h">
 
 <!-- Toolbar write button -->
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.properties
@@ -59,9 +59,12 @@ itipReplySubjectAccept=Odpoveď na pozvánku (prijatá): %1$S
 itipReplySubjectDecline=Odpoveď na pozvánku (odmietnutá): %1$S
 itipReplySubjectTentative=Odpoveď na pozvánku (predbežná): %1$S
 itipRequestSubject=Pozvánka: %1$S
 itipRequestUpdatedSubject=Aktulizovaná pozvánka: %1$S
 itipRequestBody=%1$S vás pozval na %2$S
 itipCancelSubject=Zrušená udalosť: %1$S
 itipCancelBody=%1$S zrušil túto udalosť: « %2$S »
 
+confirmProcessInvitation=Nedávno ste túto položku odstránili, naozaj chcete spracovať pozvánku?
+confirmProcessInvitationTitle=Spracovať pozvánku?
+
 invitationsLink.label=Pozvánky: %1$S
--- a/chat/conversations.properties
+++ b/chat/conversations.properties
@@ -17,26 +17,46 @@ statusChanged=%1$S mení stav na %2$S.
 # %3$S is the status text (eg. "I'm currently away from the computer").
 statusChangedWithStatusText=%1$S mení stav na %2$S: %3$S.
 # LOCALIZATION NOTE (statusChangedFromUnknown[WithStatusText]):
 # special case of the previous 2 strings for when the status was
 # previously unknown. These 2 strings should not mislead the user
 # into thinking the person's status has just changed.
 statusChangedFromUnknown=Stav kontaktu %1$S: %2$S.
 statusChangedFromUnknownWithStatusText=Stav kontaktu %1$S: %2$S (%3$S).
-
+# LOCALIZATION NOTE (statusKnown[WithStatusText]):
+# special case of the previous 2 strings for when an account has just
+# been reconnected, so the status is now known. These 2 strings should not
+# mislead the user into thinking the person's status has just changed.
+statusKnown=Váš účet je znova pripojený (Stav kontaktu %1$S: %2$S).
+statusKnownWithStatusText=Váš účet je znova pripojený (Stav kontaktu %1$S: %2$S (%3$S)).
 # LOCALIZATION NOTE (statusUnknown):
 # %S is the display name of the contact.
 statusUnknown=Váš účet je odpojený (stav kontaktu %S preto nie je známy).
+
 accountDisconnected=Váš účet je odpojený.
+accountReconnected=Váš účet je znova pripojený.
 
 # LOCALIZATION NOTE (autoReply):
 # %S is replaced by the text of a message that was sent as an automatic reply.
 autoReply=Automatická odpoveď - %S
 
+# LOCALIZATION NOTE (topicSet):
+# %1$S is the conversation name, %2$S is the topic.
+topicSet=Téma kanála %1$S je: %2$S.
+# LOCALIZATION NOTE (topicNotSet):
+# %S is the conversation name.
+topicNotSet=Kanál %S nemá nastavenú žiadnu tému.
+# LOCALIZATION NOTE (topicChanged):
+# %1$S is the user who changed the topic, %2$S is the new topic.
+topicChanged=%1$S mení tému na: %2$S.
+# LOCALIZATION NOTE (topicCleared):
+# %1$S is the user who cleared the topic.
+topicCleared=%1$S ruší tému.
+
 # LOCALIZATION NOTE (messenger.conversations.selections.ellipsis):
 # ellipsis is used when copying a part of a message to show that the message was cut
 messenger.conversations.selections.ellipsis=[…]
 
 # LOCALIZATION NOTE (messenger.conversations.selections.{system,content,action}MessagesTemplate):
 # These 3 templates are used to format selected messages before copying them.
 # Do not translate the texts between % characters, but feel free to adjust
 # whitespace and separators to make them fit your locale.
--- a/chat/irc.properties
+++ b/chat/irc.properties
@@ -44,39 +44,38 @@ ctcp.time=Čas používateľa %1$S je %2$S.
 #  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
 #  the command.
 command.action=%S &lt;akcia&gt;: vykoná zadanú akciu.
 command.ctcp=%S &lt;prezývka&gt; &lt;správa&gt;: odošle zadanú správu CTCP používateľovi s danou prezývkou.
 command.chanserv=%S &lt;príkaz&gt;: odošle zadaný príkaz na ChanServ.
 command.deop=%S &lt;prezývka1&gt;[,&lt;prezývka2&gt;]*: zadaným používateľom odstráni rolu 'operátor kanála'. Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
 command.devoice=%S &lt;prezývka1&gt;[,&lt;prezývka2&gt;]*: zadanému používateľovi odoberie možnosť hovoriť v prípade, ak je kanál moderovaný (+m). Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
 command.invite=%S &lt;prezývka&gt; [&lt;miestnosť&gt;]: pozve zadaného používateľa vstúpiť do miestnosti v danom alebo aktuálnom kanáli.
-command.join=%S &lt;miestnosť1&gt;[,&lt;miestnosť2&gt;]* [&lt;kľúč1&gt;[,&lt;kľúč2&gt;]*]: vstúpi do zadaných miestností, voliteľne s kľúčom, ak je potrebný.
+command.join=%S &lt;miestnosť1&gt;[ &lt;kľúč1&gt;][,&lt;miestnosť2&gt;[ &lt;kľúč2&gt;]]*: vstúpi do zadaných miestností, voliteľne s kľúčom, ak je potrebný.
 command.kick=%S &lt;prezývka&gt; [&lt;správa&gt;]: vyhodí zadaného používateľa z kanála. Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
 command.list=%S: zobrazí zoznam miestností na danom serveri. Upozornenie: niektoré servery vás môžu po tomto odpojiť.
 command.memoserv=%S &lt;príkaz&gt;: odošle zadaný príkaz na MemoServ.
 command.mode=%S [&lt;kanál&gt;] [(+|-)&lt;nový režim&gt;] [&lt;prezývka&gt;]: nastaví alebo zruší režim kanála alebo používateľa.
 command.msg=%S &lt;prezývka&gt; &lt;správa&gt;: odošle zadanú správu ako súkromnú pre daného používateľa (namiesto odoslania celému kanálu).
 command.nick=%S &lt;nová prezývka&gt;: zmení moju prezývku.
 command.nickserv=%S &lt;príkaz&gt;: odošle zadaný príkaz na NickServ.
 command.notice=%S &lt;cieľ&gt; &lt;správa&gt;: odošle správu používateľovi alebo kanálu.
 command.op=%S &lt;prezývka1&gt;[,&lt;prezývka2&gt;]*: udelí zadaným používateľom rolu 'operátor kanála'. Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
 command.operserv=%S &lt;príkaz&gt;: odošle zadaný príkaz na OperServ.
 command.part=%S [správa]: opustí aktuálny kanál so zanechaním správy (ak je zadaná).
 command.ping=%S [&lt;prezývka&gt;]: zistí rýchlosť odpovede zadaného používateľa (alebo servera, ak používateľ nie je zadaný).
 command.quit=%S &lt;správa&gt;: odpojí ma zo servera, pričom odošle zadanú správu (ak je zadaná).
 command.quote=%S &lt;príkaz&gt;: odošle príkaz tak ako je na server.
 command.time=%S: zobrazí aktuálny lokálny čas servera IRC.
-command.topic=%S [&lt;nová téma&gt;]: zobrazí alebo zmení tému kanála.
+command.topic=%S [&lt;nová téma&gt;]: nastaví tému kanála.
 command.umode=%S (+|-)&lt;nový režim&gt;: nastaví alebo zruší režim používateľa.
 command.version=%S &lt;prezývka&gt;: vyžiada informácie o verzii klienta daného používateľa.
 command.voice=%S &lt;prezývka1&gt;[,&lt;prezývka2&gt;]*: udelí zadaným používateľom možnosť hovoriť, ak je kanál moderovaný. Na vykonanie tejto zmeny musíte byť operátorom kanála.
 command.wallops=%S &lt;správa&gt;: ak neviete, čo je toto, pravdepodobne nemáte práva to používať (odošle príkaz všetkým používateľom pripojeným pomocou príznaku +w a všetkým operátorom na serveri.
 command.whois=%S &lt;prezývka&gt;: zobrazí informácie o zadanom používateľovi.
-command.whowas=%S &lt;prezývka&gt;: zobrazí informácie o zadanom odhlásenom používateľovi.
 
 # LOCALIZATION NOTE (message.*):
 #  These are shown as system messages in the conversation.
 #  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
 message.join=%1$S [%2$S] vstupuje do miestnosti.
 #  %1$S is the nick of who kicked you.
 #  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
 message.kicked.you=%1$S%2$S vás vyhodil z miestnosti.
@@ -97,24 +96,19 @@ message.parted.you=Opustili ste miestnosť (odhlásenie%1$S).
 #  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
 message.parted=%1$S opúšťa miestnosť (odhlásenie%2$S).
 #  %S is the part message supplied by the user.
 message.parted.reason=: %S
 #  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
 message.quit=%1$S opúšťa miestnosť (ukončenie%2$S).
 #  The paramter is the quit message given by the user.
 message.quit2=: %S
-#  %1$S is the user who changed the topic, %2$S is the new topic.
-message.topicChanged=%1$S mení tému na: %2$S.
-#  %1$S is the user who cleared the topic.
-message.topicCleared=%1$S ruší tému.
-#  %1$S is the conversation name, %2$S is the topic.
-message.topic=Téma kanála %1$S je: %2$S.
-#  %S is the conversation name.
-message.topicNotSet=Kanál %S nemá nastavenú žiadnu tému.
+#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
+#  name.
+message.inviteReceived=%1$S vás pozýva na konverzáciu %2$S.
 #  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
 #  they were invited to.
 message.invited=%1$S bol úspešne pozvaný do %2$S.
 #  %S is the nickname of the user who was summoned.
 message.summoned=%S bol zavolaný.
 #  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
 message.whois=WHOIS informácie používateľa %S:
 #  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
@@ -126,16 +120,17 @@ message.unknownNick=%S je neznáma prezývka.
 
 # LOCALIZATION NOTE (error.*):
 #  These are shown as error messages in the conversation.
 #  %S is the channel name.
 error.noChannel=Kanál %S neexistuje.
 error.tooManyChannels=Nie je možné pripojiť sa ku kanálu %S. Dosiahli ste limit počtu pripojených kanálov.
 #  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
 error.nickCollision=Prezývka sa už používa, mení sa na %1$S [%2$S].
+error.erroneousNickname=%S nie je povolená prezývka.
 error.banned=Na tento server máte zakázaný prístup.
 error.bannedSoon=Na tento server budete mať čoskoro zakázaný prístup.
 error.mode.wrongUser=Nemôžete meniť režimy ostatných používateľov.
 #  %S is the nickname or channel name that isn't available.
 error.noSuchNick=%S nie je prítomný.
 error.wasNoSuchNick=Prezývka %S neexistuje
 error.noSuchChannel=Kanál %S neexistuje.
 #  %S is the channel name.
@@ -143,20 +138,28 @@ error.cannotSendToChannel=Nemôžete odosielať správy do kanála %S.
 error.nonUniqueTarget=%S nie je unikátna prezývka alebo meno v tvare používateľ@server, alebo ste sa pokúsili k príliš veľa kanálom naraz.
 error.notChannelOp=V kanále %S nie ste operátorom.
 
 # LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
 #  These are the descriptions given in a tooltip with information received
 #  from a whois response.
 #  The human readable ("realname") description of the user.
 tooltip.realname=Meno
+tooltip.server=Pripojený k
 #  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
 #  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
 #  protect users).
 tooltip.connectedFrom=Pripojený z
+tooltip.registered=Registrovaný
+tooltip.secure=Používa zabezpečené pripojenie
 # The away message of the user
 tooltip.away=Preč
 tooltip.ircOp=Operátor kanála IRC
+tooltip.idleTime=Doba nečinnosti
 tooltip.channels=Aktuálne na
-tooltip.server=Pripojený k
-#  %1$S is the server name, %2$S is the server location.
+#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
+#  location or the date the user was last seen).
 tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)
-tooltip.idleTime=Doba nečinnosti
+
+# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
+# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
+yes=Áno
+no=Nie
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -128,9 +128,8 @@ MozBlobBuilderWarning=Používanie konštruktora MozBlobBuilder je zavrhnuté. Používajte radšej konštruktor Blob.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "DOMException", "code" and "name"
 DOMExceptionCodeWarning=Používanie atribútu code pre DOMException je zavrhnuté. Používajte radšej atribút name.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "__exposedProps__"
 NoExposedPropsWarning=Odovzdávanie chrome JS objektov do obsahu bez použitia __exposedProps__ je nebezpečné a zavrhnuté. Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en/XPConnect_wrappers.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
 MutationEventWarning=Použitie udalostí typu 'Mutation Events' je zavrhnuté. Používajte radšej MutationObserver.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Blob", "mozSlice", or "slice"
 MozSliceWarning=Použitie mozSlice na objekte typu Blob je zavrhnuté. Používajte radšej slice.
-OnuploadprogressWarning=Používanie atribútu onuploadprogress v požiadavke XMLHttpRequest je zavrhnuté.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -17,17 +17,17 @@ PEUnknownAtRule=Neznáme @-pravidlo alebo chyba pri analýze @-pravidla '%1$S'.
 PECharsetRuleEOF=reťazec kódovania v pravidle @charset
 PECharsetRuleNotString=Očakávaný reťazec, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEGatherMediaEOF=koniec zoznamu médií v pravidle @import alebo @media
 PEGatherMediaNotComma=Očakávaný znak ',' v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEGatherMediaNotIdent=Očakávaný identifikátor v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEImportNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @import, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEImportBadURI=Neplatný identifikátor URI v pravidle @import: '%1$S'.
 PEImportUnexpected=Nájdený neočakávaný reťazec '%1$S' v @import.
-PEGroupRuleEOF=koniec pravidla @media / @-moz-document
+PEGroupRuleEOF2=koniec pravidla @media, @supports alebo @-moz-document
 PEGroupRuleNestedAtRule=Pravidlo %1$S nie je povolené v pravidle @media alebo @-moz-document.
 PEMozDocRuleBadFunc=Očakávané url(), url-prefix() alebo domain() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleNotString=Očakávaný reťazec pre funkciu regexp() v pravidle @-moz-document, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMozDocRuleEOF=ďalšia adresa URI v pravidle @-moz-document
 PEAtNSPrefixEOF=prefix priestoru názvov v pravidle @namespace
 PEAtNSURIEOF=priestor názvov URI v pravidle @namespace
 PEAtNSUnexpected=Neočakávaný token v @namespace: '%1$S'.
@@ -109,8 +109,17 @@ PEMQExpectedExpressionStart=Očakávaný znak '(' ako začiatok požiadavky médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQExpressionEOF=obsah výrazu požiadavky médií
 PEMQExpectedFeatureName=Očakávaný názov funkcií médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=Očakávaný znak ':' alebo ')' po názve funkcie médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Funkcie médií s predponou min- alebo max- musia mať nastavenú hodnotu.
 PEMQExpectedFeatureValue=Nájdená neplatná hodnota pre funkciu médií.
 PEBadFontBlockStart=Očakávaný znak '{' ako začiatok pravidla @font-face, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEBadFontBlockEnd=Očakávaný znak '}' ako koniec pravidla @font-face, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAnonBoxNotAlone=Neočakávaný anonymný box.
+PEBadDirValue=V selektore smeru sa očakávala hodnota 'ltr' alebo 'rtl', ale bolo nájdené '%1$S'.
+PESupportsConditionStartEOF='not' alebo '('
+PESupportsConditionInParensStartEOF='not', '(' alebo identifikátor
+PESupportsConditionNotEOF='not'
+PESupportsConditionExpectedOpenParen=Počas spracovania podmienky v pravidle supports bol očakávaný znak '(', ale bolo nájdené '%1$S'.
+PESupportsConditionExpectedCloseParen=Počas spracovania podmienky v pravidle supports bol očakávaný znak ')', ale bolo nájdené '%1$S'.
+PESupportsConditionExpectedStart=Počas spracovania podmienky v pravidle supports sa očakávalo 'not' alebo '(', ale bolo nájdené '%1$S'.
+PESupportsConditionExpectedNot=Počas spracovania podmienky v pravidle supports sa očakávalo 'not', ale bolo nájdené '%1$S'.
+PESupportsGroupRuleStart=Na začiatku pravidla @supports bol očakávaný znak '{', ale bolo nájdené '%1$S'.
--- a/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterEditor.dtd
@@ -43,8 +43,16 @@
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Prevziať telo správy zo servera POP">
 <!ENTITY ignoreThread.label "Ignorovať vlákno">
 <!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignorovať podvlákno">
 <!ENTITY watchThread.label "Sledovať vlákno">
 <!ENTITY stopExecution.label "Zastaviť vykonávanie filtra">
 
 <!ENTITY addAction.tooltip "Pridať novú akciu">
 <!ENTITY removeAction.tooltip "Odstrániť túto akciu">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE
+ The values below are used to control the widths of the filter action widgets.
+ Change the values only when the localized strings in the popup menus
+ are truncated in the widgets.
+ -->
+<!ENTITY filterActionTypeFlexValue "1">
+<!ENTITY filterActionTargetFlexValue "4">
--- a/mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/FilterListDialog.dtd
@@ -6,28 +6,35 @@
 <!ENTITY nameColumn.label "Názov filtra">
 <!ENTITY activeColumn.label "Povolený">
 <!ENTITY newButton.label "Nový…">
 <!ENTITY newButton.accesskey "N">
 <!ENTITY editButton.label "Upraviť…">
 <!ENTITY editButton.accesskey "U">
 <!ENTITY deleteButton.label "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteButton.accesskey "O">
+<!ENTITY reorderTopButton "Presunúť hore">
+<!ENTITY reorderTopButton.accessKey "e">
+<!ENTITY reorderTopButton.toolTip "Presunie filter na prvú pozíciu, takže bude vykonaný skôr ako ostatné definované filtre">
 <!ENTITY reorderUpButton.label "Posunúť nahor">
 <!ENTITY reorderUpButton.accesskey "h">
 <!ENTITY reorderDownButton.label "Posunúť nadol">
 <!ENTITY reorderDownButton.accesskey "d">
+<!ENTITY reorderBottomButton "Presunúť dole">
+<!ENTITY reorderBottomButton.accessKey "r">
+<!ENTITY reorderBottomButton.toolTip "Presunie filter na poslednú pozíciu, takže bude vykonaný až po ostatných definovaných filtroch">
 <!ENTITY filterHeader.label "Povolené filtre budú spustené v zobrazenom poradí.">
 <!ENTITY filtersForPrefix.label "Filtre pre:">
 <!ENTITY filtersForPrefix.accesskey "F">
 <!ENTITY viewLogButton.label "Protokol filtrovania správ">
 <!ENTITY viewLogButton.accesskey "t">
 <!ENTITY runFilters.label "Spustiť teraz">
 <!ENTITY runFilters.accesskey "S">
 <!ENTITY stopFilters.label "Zastaviť">
 <!ENTITY stopFilters.accesskey "s">
 <!ENTITY folderPickerPrefix.label "Spustiť vybrané filtre na priečinok:">
-<!ENTITY folderPickerPrefix.accesskey "r">
+<!ENTITY folderPickerPrefix.accesskey "v">
 <!ENTITY choosethis.label "Zvoliť tento priečinok">
 <!ENTITY choosethisnewsserver.label "Zvoliť tento server diskusných skupín">
 <!ENTITY helpButton.label "Pomocník">
 <!ENTITY helpButton.accesskey "P">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
+<!ENTITY searchBox.emptyText "Hľadať filtre podľa názvu…">
--- a/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/aboutDialog.dtd
@@ -55,15 +55,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (update.downloading.start,update.downloading.end): update.downloading.start and 
   update.downloading.end all go into one line, with the amount downloaded inserted in between. As this
   is all in one line, try to make the localized text short (see bug 596813 for screenshots). The — is
   the "em dash" (long dash).
   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
 <!ENTITY update.downloading.start  "Preberá sa aktualizácia — ">
 <!ENTITY update.downloading.end   "">
 
+<!ENTITY update.applying      "Aktualizácia sa inštaluje…">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (channel.description.start,channel.description.end): channel.description.start and
   channel.description.end create one sentence, with the current channel label inserted in between.
   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
 <!ENTITY channel.description.start "Používate aktualizačný kanál ">
 <!ENTITY channel.description.end  ". ">
 
 <!ENTITY cmdCloseMac.commandKey "w">
--- a/mail/chrome/messenger/am-mdn.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-mdn.dtd
@@ -1,15 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY pane.title         "Potvrdenia o prečítaní">
 <!ENTITY useGlobalPrefs.label    "Použiť pre tento účet globálne nastavenie pre potvrdenia o prečítaní">
 <!ENTITY useGlobalPrefs.accesskey  "u">
+<!ENTITY globalReceipts.label    "Globálne nastavenia…">
+<!ENTITY globalReceipts.accesskey  "G">
 <!ENTITY useCustomPrefs.label    "Upraviť nastavenie pre potvrdenia o prečítaní pre tento účet">
 <!ENTITY useCustomPrefs.accesskey  "a">
 <!ENTITY requestReceipt.label    "Pri odosielaní správy vždy žiadať potvrdenie o prečítaní">
 <!ENTITY requestReceipt.accesskey  "t">
 <!ENTITY receiptArrive.label     "Ak príde potvrdenie o prečítaní:">
 <!ENTITY leaveIt.label        "Nechať ho v priečinku &quot;Doručená pošta&quot;">
 <!ENTITY leaveIt.accesskey      "e">
 <!-- LOCALIZATION NOTE moveToSent.label Translate: 'Sent' according to Netscape glossary -->
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/auth.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/auth.dtd
@@ -1,5 +1,6 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!-- Note to localizers, Box is a brand from box.com -->
 <!ENTITY auth.title  "Overenie pre službu Box">
--- a/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/settings.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Box/settings.dtd
@@ -1,5 +1,6 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
+<!-- Note to localizers, Box is a brand from box.com -->
 <!ENTITY boxSettings.needAnAccount "Získať účet služby Box…">
--- a/mail/chrome/messenger/filter.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/filter.properties
@@ -19,17 +19,21 @@ continueFilterExecution=Použitie filtra %S zlyhalo. Chcete pokračovať vo filtrovaní?
 promptTitle=Spustené filtre
 promptMsg=Práve prebieha filtrovanie správ.\nChcete pokračovať vo filtrovaní?
 stopButtonLabel=Zastaviť
 continueButtonLabel=Pokračovať
 cannotEnableFilter=Tento filter bol pravdepodobne vytvorený v novšej verzii programu. Nemožno ho povoliť, pretože táto verzia programu ho nevie použiť.
 dontWarnAboutDeleteCheckbox=Viac sa nepýtať
 searchTermsInvalidTitle=Neplatné výrazy vyhľadávania
 searchTermsInvalidMessage=Tento filter nie je možné uložiť, pretože niektoré výrazy vyhľadávania nie sú v aktuálnom kontexte platné.
-
+filterCountVisibleOfTotal=%1$S z %2$S
+## LOCALIZATION NOTE(filterCountItems): Semi-colon list of plural forms.
+## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+## #1 is the count of items in the list.# filterCountItems is a pluralForm - see 
+filterCountItems=#1 položka; #1 položky; #1 položiek
 # for junk mail logging / mail filter logging
 # LOCALIZATION NOTE(junkLogDetectStr)
 # %1$S=author, %2$S=subject, %3$S=date
 junkLogDetectStr=Rozpoznaná nevyžiadaná správa od %1$S - %2$S zo dňa %3$S
 # LOCALIZATION NOTE(logMoveStr)
 # %1$S=message id, %2$S=folder URI
 logMoveStr=presunutá správa id = %1$S do %2$S
 # LOCALIZATION NOTE(logCopyStr)
--- a/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/folderProps.dtd
@@ -59,8 +59,15 @@
 <!ENTITY privileges.button.accesskey      "P">
 <!ENTITY permissionsDesc.label         "Máte nasledujúce prístupové práva:">
 <!ENTITY folderType.label            "Typ priečinka:">
 
 <!ENTITY folderQuotaTab.label          "Kvóta">
 <!ENTITY folderQuotaRoot.label         "Hlavná kvóta:">
 <!ENTITY folderQuotaUsage.label         "Využitie:">
 <!ENTITY folderQuotaStatus.label        "Stav:">
+
+<!ENTITY numberOfMessages.label         "Počet správ:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: When the number of messages can't be determined, this string is displayed as the number -->
+<!ENTITY numberUnknown.label           "neznámy">
+<!ENTITY sizeOnDisk.label            "Veľkosť na disku:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: When the size can't be determined, this string is displayed as the size -->
+<!ENTITY sizeUnknown.label            "neznáma">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -502,16 +502,18 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY runJunkControls.accesskey "u">
 <!ENTITY deleteJunk.label "Odstrániť z priečinka správy označené ako nevyžiadané (Spam)">
 <!ENTITY deleteJunk.accesskey "O">
 <!ENTITY importCmd.label "Import…">
 <!ENTITY importCmd.accesskey "r">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey "C">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey "j">
+<!ENTITY clearRecentHistory.label "Vymazať históriu…">
+<!ENTITY clearRecentHistory.accesskey "h">
 <!ENTITY accountManagerCmd.label "Nastavenie účtov…">
 <!ENTITY accountManagerCmd.accesskey "N">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (accountManagerCmdUnix.accesskey): belongs to accountManagerCmd.label,
     which is placed under the Edit menu on Unix systems -->
 <!ENTITY accountManagerCmdUnix.accesskey "A">
 
 <!-- Mail Toolbar -->
 <!ENTITY getMsgButton.label "Prijať">
@@ -543,16 +545,17 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY addressBookButton.label "Adresár">
 <!ENTITY chatButton.label "Konverzácie">
 <!ENTITY glodaSearch.title "Globálne vyhľadávanie">
 <!ENTITY searchItem.title "Rýchle vyhľadávanie">
 <!ENTITY mailViewsToolbarItem.title "Zobrazenie e-mailov">
 <!ENTITY folderLocationToolbarItem.title "Umiestnenie priečinka">
 <!ENTITY tagButton.label "Popis">
 <!ENTITY compactButton.label "Vykonať údržbu">
+<!ENTITY appmenuButton.label "Hlavná ponuka">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips-->
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Pokročilé hľadanie v správach">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Prijať nové správy">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.label "Prijať všetky nové správy">
 <!ENTITY getAllNewMsgCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Napísať novú správu">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Odpovedať na správu">
@@ -573,16 +576,24 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY printButton.tooltip "Vytlačiť vybranú správu">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Zastaviť aktuálny prenos">
 <!ENTITY junkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako nevyžiadané (SPAM)">
 <!ENTITY notJunkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako Nie Spam">
 <!ENTITY addressBookButton.tooltip "Otvoriť adresár">
 <!ENTITY chatButton.tooltip "Zobraziť kartu Konverzácie">
 <!ENTITY tagButton.tooltip "Priradiť k správe popis">
 <!ENTITY compactButton.tooltip "Odstrániť vymazané správy z označeného priečinka">
+<!ENTITY appmenuButton.tooltip "Zobrazí hlavnú ponuku aplikácie">
+
+<!-- AppMenu Popup -->
+<!ENTITY appmenuNewMsgCmd.label "Nová správa">
+<!ENTITY appmenuNewContactCmd.label "Kontakt adresára…">
+<!ENTITY appmenuEditMenu.label "Úpravy">
+<!ENTITY appmenuQFBMenu.label "Panel Rýchly filter">
+<!ENTITY appmenuToolbarLayout.label "Rozloženie panela nástrojov…">
 
 <!-- Tags Menu Popup -->
 <!ENTITY addNewTag.label "Nový popis…">
 <!ENTITY addNewTag.accesskey "N">
 <!ENTITY manageTags.label "Spravovať popisy…">
 <!ENTITY manageTags.accesskey "S">
 
 <!-- Folder Pane -->
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.properties
@@ -662,16 +662,18 @@ safeModeRestartButton=Reštartovať
 update.checkInsideButton.label=Vyhľadať aktualizácie
 update.checkInsideButton.accesskey=V
 update.resumeButton.label=Pokračovať v preberaní %S…
 update.resumeButton.accesskey=P
 update.openUpdateUI.applyButton.label=Nainštalovať aktualizáciu…
 update.openUpdateUI.applyButton.accesskey=N
 update.restart.updateButton.label=Reštartovať a nainštalovať aktualizáciu
 update.restart.updateButton.accesskey=R
+update.restart.restartButton.label=Aktualizovať a reštartovať
+update.restart.restartButton.accesskey=A
 update.openUpdateUI.upgradeButton.label=Aktualizovať teraz…
 update.openUpdateUI.upgradeButton.accesskey=A
 update.restart.upgradeButton.label=Aktualizovať teraz
 update.restart.upgradeButton.accesskey=A
 
 websearch.setDefault=Nastaviť tento vyhľadávací modul ako predvolený
 websearch.isDefault=Tento vyhľadávací modul je aktuálne nastavený ako predvolený.
 
@@ -690,9 +692,24 @@ blockedpluginsMessage.searchButton.acces
 crashedpluginsMessage.title=Zásuvný modul %S zlyhal.
 crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Obnoviť stránku
 crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=b
 crashedpluginsMessage.submitButton.label=Odoslať správu o zlyhaní
 crashedpluginsMessage.submitButton.accesskey=d
 crashedpluginsMessage.learnMore=Ďalšie informácie…
 carbonFailurePluginsMessage.message=Táto stránka žiada použiť zásuvný modul, ktorý je možné spustiť len v 32-bitovom režime.
 carbonFailurePluginsMessage.restartButton.label=Reštartovať v 32-bitovom režime
-carbonFailurePluginsMessage.restartButton.accesskey=R
\ No newline at end of file
+carbonFailurePluginsMessage.restartButton.accesskey=R
+
+# Sanitize
+# LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
+# clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
+# changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
+sanitizeDialog2.everything.title=Vymazanie celej histórie
+sanitizeButtonOK=Odstrániť
+# LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
+# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
+# provided that the user has not modified the default set of history items to clear.
+sanitizeEverythingWarning2=Vymazaná bude celá história.
+# LOCALIZATION NOTE (sanitizeSelectedWarning): Warning that appears when
+# "Time range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog,
+# provided that the user has modified the default set of history items to clear.
+sanitizeSelectedWarning=Vymazané budú všetky označené položky.
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE sendprogress.dtd Main UI for Send Message Progress Dialog -->
-<!ENTITY sendWindow.title "Odosielanie správ">
+<!ENTITY sendDialog.title "Spracovanie správy">
 <!ENTITY status.label "Stav:">
 <!ENTITY progress.label "Priebeh:">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/sendProgress.properties
@@ -1,15 +1,22 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-titlePrefixSave=Ukladanie správ -
-titlePrefixSend=Odosielanie správ -
+# LOCALIZATION NOTE (titleSendMsgSubject):
+# %S will be replaced by the message subject.
+titleSendMsgSubject=Odosiela sa správa '%S'
+titleSendMsg=Odosiela sa správa
+# LOCALIZATION NOTE (titleSaveMsgSubject):
+# %S will be replaced by the message subject.
+titleSaveMsgSubject=Ukladá sa správa '%S'
+titleSaveMsg=Ukladá sa správa
 
 # LOCALIZATION NOTE (percentMsg):
 # This string is used to format the text to the right of the progress meter.
 # %S will be replaced by the percentage of the file that has been saved.
 # %% will be replaced a single % sign.
 percentMsg=%S%%
 
 messageSent=Vaša správa bola odoslaná.
 messageSaved=Vaša správa bola uložená.
+
--- a/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/msgHdrViewOverlay.dtd
@@ -63,16 +63,20 @@
 <!ENTITY markAsUnreadMenuItem1.accesskey "n">
 <!ENTITY saveAsMenuItem1.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY saveAsMenuItem1.accesskey "U">
 <!ENTITY viewSourceMenuItem1.label "Zobraziť zdrojový kód">
 <!ENTITY viewSourceMenuItem1.accesskey "Z">
 <!ENTITY otherActionsPrint1.label "Tlačiť…">
 <!ENTITY otherActionsPrint1.accesskey "T">
 
+<!-- Attachment bar context menu items -->
+<!ENTITY startExpandedCmd.label  "Zobrazovať rozbalený panel s prílohami">
+<!ENTITY startExpandedCmd.accesskey  "Z">
+
 <!-- Attachment context menu items -->
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Otvoriť">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.label "Uložiť ako…">
 <!ENTITY saveAsAttachmentCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY detachAttachmentCmd.label "Vyčleniť…">
 <!ENTITY detachAttachmentCmd.accesskey  "e">
 <!ENTITY deleteAttachmentCmd.label "Odstrániť">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/general.dtd
@@ -26,14 +26,8 @@
 <!ENTITY systemsound.label        "Predvolený systémový zvuk pre novú správu">
 <!ENTITY systemsoundMac.label       "Systémové zvukové upozornenie">
 <!ENTITY systemsoundMac.accesskey     "S">
 <!ENTITY systemsound.accesskey      "S">
 <!ENTITY customsound.label        "Použiť nasledovný zvukový súbor">
 <!ENTITY customsound.accesskey      "n">
 <!ENTITY browse.label           "Prehľadávať…">
 <!ENTITY browse.accesskey         "P">
-
-<!ENTITY addonsMgr.label         "Doplnky">
-<!ENTITY manageAddonsDescWin.label    "Zmeniť nastavenia nainštalovaných doplnkov">
-<!ENTITY manageAddonsDescUnix2.label   "Zmeniť predvoľby nainštalovaných doplnkov">
-<!ENTITY manageAddons.label        "Spravovať doplnky…">
-<!ENTITY manageAddons.accesskey      "r">
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -56,11 +56,18 @@ prefPanel-smtp=Server pre odosielanie pošty (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S
 identity-list-title=Identity pre %1$S
 
 identity-edit-req=Musíte zadať platnú e-mailovú adresu.
 identity-edit-req-title=Chyba pri vytváraní identity
 
+## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm): %S is the identity name
+# and should be put on a new line. The new line is produced with the "\n" string.
+identity-delete-confirm=Naozaj chcete odstrániť túto identitu\n%S?
+## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm-title): %S is the account name
+identity-delete-confirm-title=Odstránenie identity pre %S
+identity-delete-confirm-button=Odstrániť
+
 choosefile=Vyberte súbor
 
 forAccount=Pre účet "%S"
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/sanitize.dtd
@@ -0,0 +1,50 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY sanitizePrefs2.title     "Nastavenia pre vymazanie histórie">
+<!ENTITY sanitizeDialog2.title     "Vymazanie nedávnej histórie">
+
+<!ENTITY sanitizeItems.label     "Vymazať nasledujúce položky:">
+<!ENTITY clearDataSettings2.label   "Pri ukončení aplikácie &brandShortName; automaticky odstrániť:">
+
+<!-- XXX rearrange entities to match physical layout when l10n isn't an issue -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (clearTimeDuration.*): "Time range to clear" dropdown.
+   See UI mockup at bug 480169 -->
+<!ENTITY clearTimeDuration.label     "Obdobie, za ktoré vymazať údaje: ">
+<!ENTITY clearTimeDuration.accesskey   "b">
+<!ENTITY clearTimeDuration.lastHour    "posledná hodina">
+<!ENTITY clearTimeDuration.last2Hours   "posledné dve hodiny">
+<!ENTITY clearTimeDuration.last4Hours   "posledné štyri hodiny">
+<!ENTITY clearTimeDuration.today     "dnes">
+<!ENTITY clearTimeDuration.everything   "všetko">
+<!-- Localization note (clearTimeDuration.suffix) - trailing entity for languages
+that require it. -->
+<!ENTITY clearTimeDuration.suffix     "">
+<!ENTITY clearTimeDuration.dateColumn   "Dátum návštevy">
+<!ENTITY clearTimeDuration.nameColumn   "Názov">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (detailsProgressiveDisclosure.*): Labels and accesskeys
+   of the "Details" progressive disclosure button. See UI mockup at bug
+   480169 -->
+<!ENTITY detailsProgressiveDisclosure.label   "Podrobnosti">
+<!ENTITY detailsProgressiveDisclosure.accesskey "P">
+
+<!ENTITY historySection.label     "História">
+<!ENTITY dataSection.label      "Údaje">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (item*): itemHistoryAndDownloads.* and
+   itemBrowsingHistory.* will never be used at the same time, so they can
+   have the same accesskey. -->
+<!ENTITY itemCookies.label         "Cookies">
+<!ENTITY itemCookies.accesskey       "C">
+<!ENTITY itemCache.label          "Vyrovnávacia pamäť">
+<!ENTITY itemCache.accesskey        "V">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingUndoWarning): Second warning paragraph
+   that appears when "Time range to clear" is set to "Everything". See UI
+   mockup at bug 480169 -->
+<!ENTITY sanitizeEverythingUndoWarning   "Túto akciu nie je možné vrátiť späť.">
+
+<!ENTITY dialog.width         "32em">
+<!ENTITY column.width         "16em">
--- a/mail/chrome/messenger/searchTermOverlay.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/searchTermOverlay.dtd
@@ -9,12 +9,11 @@
 <!ENTITY matchAllMsgs.label   "Všetky správy">
 <!ENTITY matchAllMsgs.accesskey "V">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE
  The values below are used to control the widths of the search widgets.
  Change the values only when the localized strings in the popup menus
  are truncated in the widgets.
 -->
-<!ENTITY searchTermListAttributesFlexValue "5">
-<!ENTITY searchTermListOperatorsFlexValue "5">
-<!ENTITY searchTermListValueFlexValue "5">
-<!ENTITY searchTermListButtonsFlexValue "2">
+<!ENTITY searchTermListAttributesFlexValue "1">
+<!ENTITY searchTermListOperatorsFlexValue "1">
+<!ENTITY searchTermListValueFlexValue "3">
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -39,16 +39,18 @@
 <!ENTITY bookmark_removed "Záložka odstránená">
 <!ENTITY bookmark_updated "Záložka aktualizovaná">
 
 <!ENTITY history_today_section "Dnes">
 <!ENTITY history_yesterday_section "Včera">
 <!ENTITY history_week_section "7 dní dozadu">
 <!ENTITY history_older_section "Staršie ako 7 dní">
 
+<!ENTITY go "Prejsť">
+<!ENTITY search "Hľadať">
 <!ENTITY reload "Obnoviť">
 <!ENTITY forward "Dopredu">
 <!ENTITY menu "Ponuka">
 <!ENTITY back "Naspäť">
 <!ENTITY stop "Zastaviť">
 <!ENTITY site_security "Zabezpečenie stránky">
 
 <!ENTITY close_tab "Zavrieť kartu">
@@ -80,25 +82,37 @@
 <!ENTITY pref_plugins_disabled "Zakázané">
 <!ENTITY pref_text_size "Veľkosť textu">
 <!ENTITY pref_font_size_tiny "Maličké">
 <!ENTITY pref_font_size_small "Malé">
 <!ENTITY pref_font_size_medium "Stredné">
 <!ENTITY pref_font_size_large "Veľké">
 <!ENTITY pref_font_size_xlarge "Veľmi veľké">
 <!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
+<!ENTITY pref_font_size_set "Nastaviť">
+
+<!-- Localization note (pref_font_size_adjust_char): A button with a small version of this character
+(or combination of characters) is used to decrease the preview font size; a larger version of the
+same character/combination is used to increase the preview font size. It should be a concise
+representation of the language it is used in that will help show the text in the preview will change
+size. -->
+<!ENTITY pref_font_size_adjust_char "-/+">
+
+<!-- Localization note (pref_font_size_preview_text): This paragraph is used as an example to
+   demonstrate the font size setting. It is meant to be whimsical and fun. -->
+<!ENTITY pref_font_size_preview_text "Rýchla oranžová líška presahuje vaše očakávania vyššou rýchlosťou, väčšou flexibilitou a zlepšenou bezpečnosťou. Pretože me neziskoví, sme slobodní pri inováciách bez tlaku na kompromisy. To znamená lepší zážitok pre vás a svetlejšiu budúcnosťo pre web.">
+
 <!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">
 <!ENTITY pref_search_suggestions "Zobrazovať návrhy vyhľadávania">
 <!ENTITY pref_import_android "Import z Androidu">
 <!ENTITY pref_private_data_history "História prehliadania a prevzatých súborov">
 <!ENTITY pref_private_data_formdata "História vyhľadávania a formulárov">
-<!ENTITY pref_private_data_cookies "Súbory Cookies">
+<!ENTITY pref_private_data_cookies2 "Cookies a aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY pref_private_data_passwords "Uložené heslá">
 <!ENTITY pref_private_data_cache "Vyrovnávacia pamäť">
-<!ENTITY pref_private_data_sessions "Aktívne prihlásenia">
 <!ENTITY pref_private_data_offlineApps "Údaje stránok v režime offline">
 <!ENTITY pref_private_data_siteSettings "Nastavenia stránok">
 
 <!ENTITY quit "Ukončiť">
 
 <!ENTITY addons "Doplnky">
 <!ENTITY downloads "Prevzaté súbory">
 <!ENTITY apps "Aplikácie">
@@ -132,17 +146,17 @@
 	 after a page is removed from browser history. -->
 <!ENTITY history_removed "Stránka odstránená">
 
 <!ENTITY bookmark_edit_title "Úprava záložky">
 <!ENTITY bookmark_edit_name "Názov">
 <!ENTITY bookmark_edit_location "Umiestnenie">
 <!ENTITY bookmark_edit_keyword "Kľúčové slovo">
 
-<!ENTITY site_settings_title    "Vymazať nastavenia stránok">
+<!ENTITY site_settings_title2    "Nastavenia stránok…">
 <!ENTITY site_settings_cancel    "Zrušiť">
 <!ENTITY site_settings_clear    "Vymazať">
 <!ENTITY site_settings_no_settings "Nie sú uložené žiadne údaje.">
 
 <!ENTITY reading_list "Zoznam na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_added "Stránka pridaná do zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_removed "Stránka bola odstránená zo zoznamu na prečítanie">
 <!ENTITY reading_list_failed "Pridanie stránky do zoznamu na prečítanie sa nepodarilo">
@@ -158,19 +172,29 @@
 <!ENTITY button_clear_data "Vymazať údaje">
 
 <!ENTITY abouthome_addons_title "Doplnky pre váš &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_addons_browse "Prehľadávať všetky doplnky pre &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_title "Vaše karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_title "Najlepšie stránky">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_browse "Prehľadávať všetky najlepšie stránky">
-<!ENTITY abouthome_no_top_sites "Zatiaľ nemáte žiadne najlepšie stránky. Ťuknutím na titulok začnite s prehliadaním stránok.">
-<!ENTITY abouthome_about_sync "Nastavte si službu Firefox Sync a pristupujte k záložkám, histórii a kartám vo vašich ostatných zariadeniach.">
+<!-- Localization note (abouthome_about_sync2, abouthome_about_apps): The
+   chevron (ex: "»"; unicode= U+00BB) is used as an arrow to show that
+   clicking this text in the promotions box will perform some action. Note
+   that a non-breaking space (unicode= U+00A0) should be used between this
+   character and the remainder of the string to prevent word wrap. -->
+<!ENTITY abouthome_about_sync3 "Nastavte si službu Firefox Sync a pristupujte k záložkám, histórii a kartám vo vašich ostatných zariadeniach&#x00A0;»">
+<!ENTITY abouthome_about_apps2 "Získajte aplikácie z archívu Mozilla Marketplace a objavte to najlepšie, čo môže web poskytnúť&#x00A0;»»">
+<!-- Localization note (abouthome_sync_bold_name, abouthome_apps_bold_name):
+   These strings are accentuated as bold text in the "abouthome_about_..."
+   strings above. These strings should be a subset of the strings above and
+   generally be the name of the product the string describes. -->
 <!ENTITY abouthome_sync_bold_name "Služba Firefox Sync">
+<!ENTITY abouthome_apps_bold_name "Mozilla Marketplace">
 
 <!ENTITY filepicker_title "Výber súboru">
 <!ENTITY filepicker_audio_title "Vyberte alebo nahrajte zvuk">
 <!ENTITY filepicker_image_title "Vyberte alebo spravte snímku">
 <!ENTITY filepicker_video_title "Vyberte alebo natočte video">
 
 <!-- Site identity popup -->
 <!ENTITY identity_connected_to "Pripojené k stránke">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -87,8 +87,9 @@
 
 <!-- Send tab to device. -->
 <!ENTITY sync.title.send.tab.label 'Odoslať kartu na zariadenia'>
 <!ENTITY sync.button.send.label 'Odoslať'>
 <!ENTITY sync.button.set.up.sync.label 'Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY sync.title.redirect.to.set.up.sync.label 'Nastavenie služby &syncBrand.shortName.label; na odosielanie kariet'>
 <!ENTITY sync.text.redirect.to.set.up.sync.label 'Nastavenie služby &syncBrand.fullName.label; na tomto zariadení na odosielanie kariet na ďalšie zariadenia.'>
 <!ENTITY sync.text.tab.sent.label 'Karta bola odoslaná!'>
+<!ENTITY sync.text.tab.not.sent.label 'Pri odosielaní karty sa vyskytla chyba.'>
--- a/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutAddons.dtd
@@ -1,12 +1,12 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY aboutAddons.title           "Správca doplnkov">
+<!ENTITY aboutAddons.title2           "Doplnky">
 <!ENTITY aboutAddons.header2          "Vaše doplnky">
 <!ENTITY aboutAddons.options          "Možnosti">
 
 <!ENTITY addonAction.enable           "Povoliť">
 <!ENTITY addonAction.disable          "Zakázať">
 <!ENTITY addonAction.uninstall         "Odinštalovať">
 <!ENTITY addonAction.undo            "Späť">
--- a/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutApps.dtd
@@ -1,12 +1,13 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
-<!ENTITY aboutApps.title "Vaše aplikácie">
+<!ENTITY aboutApps.title2             "Aplikácie">
+<!ENTITY aboutApps.header             "Vaše aplikácie">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.pre): include a trailing space as needed -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutApps.noApps.post): include a starting space as needed -->
-<!ENTITY aboutApps.noApps.pre "Nie sú nainštalované žiadne webové aplikácie. Nainštalovať si ich môžete z ">
-<!ENTITY aboutApps.noApps.middle "archívu aplikácií">
+<!ENTITY aboutApps.noApps.pre "Nie sú nainštalované žiadne webové aplikácie. Nainštalovať si ich môžete z archívu">
+<!ENTITY aboutApps.noApps.middle2 "Mozilla Marketplace">
 <!ENTITY aboutApps.noApps.post ".">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutFeedback.dtd
@@ -0,0 +1,70 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: The text in some of these strings is supposed to be
+   fun and playful. Please feel free to adjust the tone as works best in
+   your language and/or locale. More detailed notes below. -->
+
+<!ENTITY pageTitle         "Spätná väzba pre &brandShortName;">
+
+<!ENTITY intro.header       "Máte minútku?">
+<!ENTITY intro.message       "Ako sa Vám páči nový &brandShortName; pre Android?">
+<!ENTITY intro.happyLink      "Je super">
+<!ENTITY intro.sadLink       "Vyskytli sa nejaké problémy">
+<!ENTITY intro.ideaLink      "Mám nápad">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (support.pre): Include a trailing space as needed. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (support.link): Avoid leading/trailing spaces, this text is a link. -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (support.post): Include a starting space as needed. -->
+<!ENTITY support.pre        "Ak potrebujete pomoc alebo máte s používaním &brandShortName;u problém, navštívte stránky ">
+<!ENTITY support.link       "podpory &brandShortName;u">
+<!ENTITY support.post       ".">
+
+<!ENTITY happy.header       "To radi počujeme.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (happy.message): "share the love" — This feels purposely exaggerated in English,
+   but essentially it means that we want you to let others know how much you love Firefox. -->
+<!ENTITY happy.message       "Chcete to vyjadriť aj tým, že nás ohodnotíte 5 hviezdami na Google Play?">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (happy.finePrint): "feels great" — Another exaggeration where we're trying to
+   get people to rate us by playfully telling them there's a benefit in it for them as well. -->
+<!ENTITY happy.finePrint      "Zaberie to len minútku a ten pocit je úžasný.">
+
+<!ENTITY happy.ratingLink     "Áno, prejsť na Google Play">
+<!ENTITY happy.maybeLater     "Možno neskôr">
+<!ENTITY happy.noThanks      "Nie, ďakujem">
+
+<!ENTITY sad.message        "Je nám ľúto, že ste mali s &brandShortName;om problémy. Prosím, povedzte nám čo sa stalo a my sa pokúsime to napraviť.">
+<!ENTITY sad.placeholder      "Sem zadajte váš komentár">
+<!ENTITY sad.lastSite       "Naposledy navštívená stránka (voliteľné)">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (sad.urlPlaceholder): Placeholder text that appears in "Last visited site" input box when there is no text. -->
+<!ENTITY sad.urlPlaceholder    "http://">
+<!ENTITY sad.thanksHeader     "Ďakujeme.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (sad.thanksMessageTop): "real people" — We're stating that an actual human will look at the feedback
+   and that it doesn't just go to some automated system that looks for keywords, or something like that. -->
+<!ENTITY sad.thanksMessageTop   "Neustále sa snažíme &brandShortName; vylepšovať. Uisťujeme Vás, že sa na Váš komentár pozrú naši vývojári a urobia všetko pre vyriešenie problému.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (sad.thanksMessageBottom): We're suggesting that there will be consequences for the people working
+   on Firefox if they don't resolve the user's problem, like "or if they don't fix it, we'll fire them." If this doesn't
+   work in your language, you can change it to something like "no matter what" or just remove it entirely. -->
+<!ENTITY sad.thanksMessageBottom  "Alebo inak.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (idea.message): In English, "please share your thoughts" could mean that we're asking the user to
+   tell us any thoughts or ideas they have about anything, so we're jokingly telling them not to use the space below
+   to tell us anything they're thinking about. -->
+<!ENTITY idea.message       "Milujeme vaše nápady! A preto sa s nimi podeľte (ale len o tie ohľadne &brandShortName;u).">
+<!ENTITY idea.placeholder     "Sem zadajte svoje nápady">
+<!ENTITY idea.thanksHeader     "Ďakujeme.">
+
+<!ENTITY idea.thanksMessageTop   "Ceníme si Váš čas strávený písaním komentáru. Neustále sa snažíme &brandShortName; vylepšovať a príspevky ako ten Váš nám v tom pomáhajú.">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (idea.thanksMessageBottom): "high five" — This is a celebratory or congratulatory gesture.
+   It could also be a handshake, a pat on the back, a thumbs up or something similar. The idea is that it's
+   something physical, which is why they can't see it.-->
+<!ENTITY idea.thanksMessageBottom "Nevidíte to, ale práve teraz Vám ukazujeme palec hore...">
+
+<!ENTITY feedback.privacy     "Kvôli ochrane Vášho súkromia nepíšte do komentáru žiadne osobné údaje.">
+<!ENTITY feedback.send       "Odoslať komentár">
--- a/mobile/android/chrome/aboutReader.properties
+++ b/mobile/android/chrome/aboutReader.properties
@@ -6,8 +6,10 @@ aboutReader.loading=Načítava sa…
 aboutReader.loadError=Článok sa zo stránky nepodarilo načítať
 
 aboutReader.textTitle=Text
 aboutReader.marginTitle=Okraje
 
 aboutReader.colorSchemeLight=Svetlá
 aboutReader.colorSchemeDark=Tmavá
 aboutReader.colorSchemeSepia=Sépia
+
+aboutReader.toolbarTip=Ťuknutím na obrazovku zobrazíte možnosti čítačky
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -204,26 +204,32 @@ intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859
 appMenu.more=Ďalšie
 
 # Text Selection
 selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
 
 # Context menu
 contextmenu.openInNewTab=Otvoriť odkaz na novej karte
 contextmenu.share=Zdieľať
+contextmenu.copyLink=Kopírovať odkaz
 contextmenu.shareLink=Zdieľať odkaz
 contextmenu.bookmarkLink=Pridať odkaz medzi záložky
+contextmenu.copyEmailAddress=Kopírovať e-mailovú adresu
+contextmenu.shareEmailAddress=Zdieľať e-mailovú adresu
+contextmenu.copyPhoneNumber=Kopírovať telefónne číslo
+contextmenu.sharePhoneNumber=Zdieľať telefónne číslo
 contextmenu.changeInputMethod=Zvoľte metódu vstupu
 contextmenu.fullScreen=Na celú obrazovku
 contextmenu.shareImage=Zdieľať obrázok
 contextmenu.saveImage=Uložiť obrázok
 contextmenu.addSearchEngine=Pridať vyhľadávací modul
 
 contextmenu.copy=Kopírovať
 contextmenu.copyAll=Kopírovať všetko
+contextmenu.selectWord=Vybrať slovo
 contextmenu.selectAll=Vybrať všetko
 contextmenu.paste=Prilepiť
 
 # Select UI
 selectHelper.closeMultipleSelectDialog=Hotovo
 
 # Web Console API
 stacktrace.anonymousFunction=<anonymné>
@@ -233,16 +239,22 @@ timer.start=%S: časovač spustený
 # LOCALIZATION NOTE (timer.end):
 # This string is used to display the result of the console.timeEnd() call.
 # %1$S=name of timer, %2$S=number of milliseconds
 timer.end=%1$S: %2$Sms
 
 # Webapps
 webapps.installTitle=Nainštalovať aplikáciu
 webapps.alertSuccess=Úspešne nainštalovaná
+# Shown when there is a generic problem installing an app
+webapps.installError=Chyba pri inštalácii aplikácie
+# Shown when there is something wrong with an apps manifest
+webapps.manifestInstallError=Neplatný manifest aplikácie
+# Shown when a network error prevented installing an app
+webapps.networkInstallError=Nebolo možné prevziať manifest aplikácie
 
 # Click to play plugins
 clickToPlayPlugins.message1=Stránka %S obsahuje zásuvný modul. Chcete ho prehrať?
 clickToPlayPlugins.yes=Áno
 clickToPlayPlugins.no=Nie
 # LOCALIZATION NOTE (clickToPlayPlugins.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 clickToPlayPlugins.dontAskAgain=Pre túto stránku sa už viac nepýtať
@@ -263,10 +275,13 @@ masterPassword.incorrect=Nesprávne heslo
 # dialog that prompts the user to allow the incoming connection.
 remoteIncomingPromptTitle=Prichádzajúce spojenie
 # LOCALIZATION NOTE (remoteIncomingPromptMessage): The message displayed on the
 # dialog that prompts the user to allow the incoming connection.
 remoteIncomingPromptMessage=Objavila sa požiadavka na povolenie vzdialeného ladenia. Vzdialený klient môže kompletne prevziať kontrolu nad vašim prehliadačom. Povoliť pripojenie?
 remoteIncomingPromptDisable=Zakázať
 
 # Helper apps
+helperapps.open=Otvoriť
+helperapps.ignore=Ignorovať
+helperapps.dontAskAgain=Pre túto stránku sa už nepýtať
 helperapps.openWithApp2=Otvoriť pomocou aplikácie %S
 helperapps.openWithList2=Otvoriť pomocou aplikácie
--- a/security/manager/chrome/pippki/deviceManager.dtd
+++ b/security/manager/chrome/pippki/deviceManager.dtd
@@ -1,13 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY devmgr.title       "Správca bezpečnostných zariadení">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (devmgr.style): This is CSS style for Device Manager
+   window size. Don't translate "width" nor "height". Adjust the numbers
+   to make window contents fit. -->
+<!ENTITY devmgr.style              "width: 56em; height: 34em;">
 
 <!ENTITY devmgr.devlist.label   "Bezpečnostné moduly a zariadenia">
 <!ENTITY devmgr.details.title   "Podrobnosti">
 <!ENTITY devmgr.details.title2   "Hodnota">
 <!ENTITY devmgr.status.label    "Stav">
 <!ENTITY devmgr.version.label   "Verzia">
 
 <!ENTITY devmgr.button.changeslotname.label     "Zmeniť názov zásuvky">
--- a/suite/chrome/browser/linkToolbar.dtd
+++ b/suite/chrome/browser/linkToolbar.dtd
@@ -1,15 +1,16 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!-- Link Toolbar Title -->
 <!ENTITY linkToolbar.label "Panel s navigáciou stránok">
 <!ENTITY linkToolbar.accesskey "a">
+<!ENTITY linkToolbar.tooltip "Panel s navigáciou stránok">
 
 <!-- Link Toolbar visibility options -->
 <!ENTITY linkToolbarAlways.label "Vždy zobraziť">
 <!ENTITY linkToolbarAlways.accesskey "V">
 <!ENTITY linkToolbarAsNeeded.label "Zobraziť podľa potreby">
 <!ENTITY linkToolbarAsNeeded.accesskey "o">
 <!ENTITY linkToolbarNever.label "Vždy skryť">
 <!ENTITY linkToolbarNever.accesskey "s">
--- a/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
+++ b/suite/chrome/common/contentAreaCommands.dtd
@@ -50,18 +50,18 @@
 <!ENTITY reloadImageCmd.label     "Obnoviť obrázok">
 <!ENTITY reloadImageCmd.accesskey   "n">
 <!ENTITY viewImageCmd.label      "Zobraziť obrázok">
 <!ENTITY viewImageCmd.accesskey    "b">
 <!ENTITY viewVideoCmd.label      "Zobraziť video">
 <!ENTITY viewVideoCmd.accesskey    "b">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.label     "Zobraziť obrázok pozadia">
 <!ENTITY viewBGImageCmd.accesskey   "b">
-<!ENTITY setWallpaperCmd.label    "Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy">
-<!ENTITY setWallpaperCmd.accesskey  "N">
+<!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.label   "Nastaviť ako pozadie pracovnej plochy…">
+<!ENTITY setDesktopBackgroundCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd.label    "Vytvoriť záložku pre túto stránku…">
 <!ENTITY bookmarkPageCmd.accesskey  "z">
 <!ENTITY bookmarkLinkCmd.label    "Vytvoriť záložku pre tento odkaz…">
 <!ENTITY bookmarkLinkCmd.accesskey  "i">
 <!ENTITY bookmarkFrameCmd.label    "Vytvoriť záložku pre tento rámec…">
 <!ENTITY bookmarkFrameCmd.accesskey  "V">
 <!ENTITY savePageAsCmd.label     "Uložiť stránku ako…">
 <!ENTITY savePageCmd.label      "Uložiť stránku">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
@@ -5,28 +5,26 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Mouse-wheel management prefs, for those lucky OSes that support mouse wheels -->
 
 <!ENTITY pref.mouseWheel.title      "Koliesko myši">
 <!ENTITY mouseWheelPanel.label      "Určuje správanie kolieska myši pri jeho použití v kombinácii s rôznymi klávesami.">
 <!ENTITY usingJustTheWheel.label     "Bez klávesu">
 <!ENTITY usingWheelAndAlt.label     "&altKey.label;">
 <!ENTITY usingWheelAndCtrl.label     "&ctrlKey.label;">
 <!ENTITY usingWheelAndShft.label     "&shiftKey.label;">
-<!ENTITY mousewheelGroup.label      "Vertikálny posun">
-<!ENTITY mousewheelHorizGroup.label   "Horizontálny posun">
-<!ENTITY scroll.label          "Posunúť dokument o ">
-<!ENTITY scroll.accesskey        "d">
-<!ENTITY scrollHoriz.accesskey      "o">
-<!ENTITY scrollLines.label        "riadkov">
-<!ENTITY scrollChars.label        "znakov">
-<!ENTITY useSystemDefault.label     "Použiť systémové nastavenie">
-<!ENTITY useSystemDefault.accesskey   "u">
-<!ENTITY useSystemDefaultHoriz.accesskey "s">
-<!ENTITY scrollPgUpPgDn.label      "Posunúť stránku nahor alebo nadol">
-<!ENTITY scrollPgUpPgDn.accesskey    "h">
-<!ENTITY scrollPgLtPgRt.label      "Posunúť stránku doľava alebo doprava">
-<!ENTITY scrollPgLtPgRt.accesskey    "v">
+<!ENTITY mouseWheelAction.label     "Akcia pre koliesko myši">
+<!ENTITY doNothing.label         "Nerobiť nič">
+<!ENTITY doNothing.accesskey       "N">
+<!ENTITY scrollDocument.label      "Posunúť dokument">
+<!ENTITY scrollDocument.accesskey    "s">
 <!ENTITY history.label          "Presunúť sa dopredu alebo dozadu v histórii prehliadania">
 <!ENTITY history.accesskey        "r">
-<!ENTITY historyHoriz.accesskey     "e">
 <!ENTITY zoom.label           "Priblížiť alebo vzdialiť stránku">
 <!ENTITY zoom.accesskey         "b">
-<!ENTITY zoomHoriz.accesskey       "z">
+<!ENTITY mouseWheelSpeed.label      "Rýchlosť kolieska myši">
+<!ENTITY verticalSpeed.label       "Vertikálny posun:">
+<!ENTITY verticalSpeed.accesskey     "V">
+<!ENTITY verticalReverse.label      "Opačný smer">
+<!ENTITY verticalReverse.accesskey    "e">
+<!ENTITY horizontalSpeed.label      "Horizontálny posun:">
+<!ENTITY horizontalSpeed.accesskey    "H">
+<!ENTITY horizontalReverse.label     "Opačný smer">
+<!ENTITY horizontalReverse.accesskey   "O">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/suite/chrome/common/setDesktopBackground.dtd
@@ -0,0 +1,19 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY setDesktopBackground.title "Nastavenie pozadia pracovnej plochy">
+
+<!ENTITY position.label       "Pozícia:">
+<!ENTITY position.accesskey     "o">
+<!ENTITY position.tile.label    "Dlaždice">
+<!ENTITY position.stretch.label   "Roztiahnuť">
+<!ENTITY position.center.label   "V strede">
+<!ENTITY position.fill.label    "Vyplniť">
+<!ENTITY position.fit.label     "Prispôsobiť">
+<!ENTITY picker.label        "Farba:">
+<!ENTITY picker.accesskey      "F">
+<!ENTITY preview.caption      "Ukážka">
+<!ENTITY apply.label        "Použiť">
+<!ENTITY apply.accesskey      "P">
+<!ENTITY close.label        "Zavrieť">
--- a/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/FilterEditor.dtd
@@ -43,8 +43,15 @@
 <!ENTITY fetchFromPOP.label "Prevziať telo správy zo servera POP">
 <!ENTITY ignoreThread.label "Ignorovať vlákno">
 <!ENTITY ignoreSubthread.label "Ignorovať podvlákno">
 <!ENTITY watchThread.label "Sledovať vlákno">
 <!ENTITY stopExecution.label "Zastaviť vykonávanie filtra">
 
 <!ENTITY addAction.tooltip "Pridať novú akciu">
 <!ENTITY removeAction.tooltip "Odstrániť túto akciu">
+<!-- LOCALIZATION NOTE
+ The values below are used to control the widths of the filter action widgets.
+ Change the values only when the localized strings in the popup menus
+ are truncated in the widgets.
+ -->
+<!ENTITY filterActionTypeFlexValue "1">
+<!ENTITY filterActionTargetFlexValue "4">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.dtd
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE sendprogress.dtd Main UI for Send Message Progress Dialog -->
-<!ENTITY sendWindow.title "Odosielanie správ">
+<!ENTITY sendDialog.title "Spracovanie správy">
 <!ENTITY status.label "Stav:">
 <!ENTITY progress.label "Priebeh:">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/sendProgress.properties
@@ -1,14 +1,20 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
-titlePrefixSave=Ukladanie správ -
-titlePrefixSend=Odosielanie správ -
+# LOCALIZATION NOTE (titleSendMsgSubject):
+# %S will be replaced by the message subject.
+titleSendMsgSubject=Odosiela sa správa '%S'
+titleSendMsg=Odosiela sa správa
+# LOCALIZATION NOTE (titleSaveMsgSubject):
+# %S will be replaced by the message subject.
+titleSaveMsgSubject=Ukladá sa správa '%S'
+titleSaveMsg=Ukladá sa správa
 
 # LOCALIZATION NOTE (percentMsg):
 # This string is used to format the text to the right of the progress meter.
 # %S will be replaced by the percentage of the file that has been saved.
 # %% will be replaced a single % sign.
 percentMsg=%S%%
 
 messageSent=Vaša správa bola odoslaná.
--- a/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/folderProps.dtd
@@ -60,8 +60,14 @@
 <!ENTITY permissionsDesc.label "Máte nasledujúce prístupové práva:">
 <!ENTITY folderType.label "Typ priečinka:">
 
 <!ENTITY folderQuotaTab.label "Kvóta">
 <!ENTITY folderQuotaRoot.label "Hlavná kvóta:">
 <!ENTITY folderQuotaUsage.label "Využitie:">
 <!ENTITY folderQuotaStatus.label "Stav:">
 
+<!ENTITY numberOfMessages.label         "Počet správ:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: When the number of messages can't be determined, this string is displayed as the number -->
+<!ENTITY numberUnknown.label           "neznámy">
+<!ENTITY sizeOnDisk.label            "Veľkosť na disku:">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: When the size can't be determined, this string is displayed as the size -->
+<!ENTITY sizeUnknown.label            "neznáma">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-mdn.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-mdn.dtd
@@ -1,15 +1,17 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY pane.title         "Potvrdenia o prečítaní">
 <!ENTITY useGlobalPrefs.label    "Použiť pre tento účet globálne nastavenie pre potvrdenia o prečítaní">
 <!ENTITY useGlobalPrefs.accesskey  "b">
+<!ENTITY globalReceipts.label    "Globálne nastavenia…">
+<!ENTITY globalReceipts.accesskey  "G">
 <!ENTITY useCustomPrefs.label    "Upraviť nastavenie pre potvrdenia o prečítaní pre tento účet">
 <!ENTITY useCustomPrefs.accesskey  "U">
 <!ENTITY requestReceipt.label    "Pri odosielaní správy vždy žiadať potvrdenie o prečítaní">
 <!ENTITY requestReceipt.accesskey  "t">
 <!ENTITY receiptArrive.label     "Ak príde potvrdenie o prečítaní:">
 <!ENTITY leaveIt.label        "Nechať ho v priečinku &quot;Doručená pošta&quot;">
 <!ENTITY leaveIt.accesskey      "e">
 <!-- LOCALIZATION NOTE moveToSent.label Translate: 'Sent' according to Netscape glossary -->
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -57,11 +57,18 @@ prefPanel-smtp=Server pre odosielanie pošty (SMTP)
 
 # account manager multiple identity support
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S
 identity-list-title=Identity pre %1$S
 
 identity-edit-req=Musíte zadať platnú e-mailovú adresu.
 identity-edit-req-title=Chyba pri vytváraní identity
 
+## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm): %S is the identity name
+# and should be put on a new line. The new line is produced with the "\n" string.
+identity-delete-confirm=Naozaj chcete odstrániť túto identitu\n%S?
+## LOCALIZATION NOTE (identity-delete-confirm-title): %S is the account name
+identity-delete-confirm-title=Odstránenie identity pre %S
+identity-delete-confirm-button=Odstrániť
+
 choosefile=Vyberte súbor
 
 forAccount=Pre účet "%S"
--- a/suite/chrome/mailnews/search.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search.properties
@@ -11,18 +11,18 @@
 #
 # for example, in english this looks like:
 # and the [Sender ] [doesn't contain] [John]
 #
 # TODO: need to special-case the first line (filterindex==0)
 
 # filter stuff
 searchingMessage=Hľadá sa…
-searchSuccessMessage=Nájdené výsledky (celkom: 1)
-searchSuccessMessages=Nájdené výsledky (celkom: %S)
-searchFailureMessage=Neboli nájdené žiadne výsledky
+# LOCALIZATION NOTE (matchesFound): #1 number of matches found
+matchesFound=Nájdený #1 výsledok;Nájdené #1 výsledky;Nájdených #1 výsledkov
+noMatchesFound=Neboli nájdené žiadne výsledky
 labelForStopButton=Zastaviť
 labelForSearchButton=Hľadať
 labelForStopButton.accesskey=s
 labelForSearchButton.accesskey=H
 
 moreButtonTooltipText=Pridať nové pravidlo
 lessButtonTooltipText=Odstrániť toto pravidlo
--- a/suite/chrome/mailnews/searchTermOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/searchTermOverlay.dtd
@@ -9,12 +9,11 @@
 <!ENTITY matchAllMsgs.label   "Všetky správy">
 <!ENTITY matchAllMsgs.accesskey "V">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE
  The values below are used to control the widths of the search widgets.
  Change the values only when the localized strings in the popup menus
  are truncated in the widgets.
 -->
-<!ENTITY searchTermListAttributesFlexValue "5">
-<!ENTITY searchTermListOperatorsFlexValue "5">
-<!ENTITY searchTermListValueFlexValue "5">
-<!ENTITY searchTermListButtonsFlexValue "2">
+<!ENTITY searchTermListAttributesFlexValue "1">
+<!ENTITY searchTermListOperatorsFlexValue "1">
+<!ENTITY searchTermListValueFlexValue "3">
--- a/toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/mac/platformKeys.properties
@@ -7,16 +7,19 @@
 #these are used in XP menus to show keyboard shortcuts
 
 #the shift key - open up arrow symbol (ctrl-e)
 VK_SHIFT=\u21e7
 
 #the command key - clover leaf symbol (ctrl-q)
 VK_META=\u2318
 
+#the win key - never generated by native key event
+VK_WIN=win
+
 #the option/alt key - splitting tracks symbol (ctrl-g)
 VK_ALT=\u2325
 
 #the control key. hat symbol (ctrl-f)
 VK_CONTROL=\u2303
 
 #the separator character used between modifiers (none on Mac OS)
 MODIFIER_SEPARATOR=
--- a/toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/unix/platformKeys.properties
@@ -7,16 +7,19 @@
 #these are used in XP menus to show keyboard shortcuts
 
 #the shift key
 VK_SHIFT=Shift
 
 #the command key
 VK_META=Meta
 
+#the win key (Super key and Hyper keys are mapped to DOM Win key)
+VK_WIN=Win
+
 #the alt key
 VK_ALT=Alt
 
 #the control key
 VK_CONTROL=Ctrl
 
 #the separator character used between modifiers
 MODIFIER_SEPARATOR=+
--- a/toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
+++ b/toolkit/chrome/global-platform/win/platformKeys.properties
@@ -7,16 +7,19 @@
 #these are used in XP menus to show keyboard shortcuts
 
 #the shift key
 VK_SHIFT=Shift
 
 #the command key
 VK_META=Meta
 
+#the win key
+VK_WIN=Win
+
 #the alt key
 VK_ALT=Alt
 
 #the control key
 VK_CONTROL=Ctrl
 
 #the separator character used between modifiers
 MODIFIER_SEPARATOR=+