update
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 10 Sep 2011 21:37:07 +0200
changeset 326 30d5f96bc3d625da5f7441f36830fb2e14de1bba
parent 275 f00105af6e592df3228a5a8a054832da14b9439f
child 327 f0d62a4b4456b4c491e0b5a1c9b75d571c955511
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
README.txt
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
browser/chrome/browser/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/tabview.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
embedding/android/android_strings.dtd
mobile/chrome/aboutCertError.dtd
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/feedback.dtd
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/phishing.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/chrome/webapps.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.properties
deleted file mode 100644
--- a/README.txt
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-This directory contains Slovak (sk) locale that is maintain
-by Mozilla.sk team <mozilla@mozilla.sk>
-
-Browser/mail/toolkit/calendar/minimo owner: Branislav Rozbora <rozbora@mozilla.sk> / <sektormaster@atlas.sk>
-
-version: 3.0
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -53,10 +53,10 @@
   the "em dash" (long dash).
   example: Downloading update — 111 KB of 13 MB -->
 <!ENTITY update.downloading.start  "Preberá sa aktualizácia — ">
 <!ENTITY update.downloading.end   "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (channel.description.start,channel.description.end): channel.description.start and
   channel.description.end create one sentence, with the current channel label inserted in between.
   example: You are currently on the _Stable_ update channel. -->
-<!ENTITY channel.description.start "Práve používate aktualizačný kanál ">
+<!ENTITY channel.description.start "Používate aktualizačný kanál ">
 <!ENTITY channel.description.end  ". ">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -106,16 +106,18 @@ can reach it easily. -->
 <!ENTITY bookmarksToolbarChevron.tooltip "Zobraziť ďalšie záložky">
 
 <!ENTITY backCmd.label         "Naspäť">
 <!ENTITY backCmd.accesskey       "N">
 <!ENTITY backButton.tooltip       "Späť o jednu stránku">
 <!ENTITY forwardCmd.label        "Dopredu">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey      "D">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip     "Dopredu o jednu stránku">
+<!ENTITY backForwardButtonMenu.tooltip "Kliknutím pravým tlačidlom alebo dlhším stlačením zobrazíte históriu">
+<!ENTITY backForwardButtonMenuMac.tooltip "Dlhším stlačením zobrazíte históriu">
 <!ENTITY reloadCmd.label        "Obnoviť">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey      "O">
 <!ENTITY reloadButton.tooltip      "Načítať najnovšiu verziu stránky">
 <!ENTITY stopCmd.label         "Zastaviť">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey       "Z">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey     ".">
 <!ENTITY stopButton.tooltip       "Zastaviť načítavanie tejto stránky">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip        "Prejsť na adresu zadanú v paneli s adresou">
@@ -303,27 +305,28 @@ can reach it easily. -->
 
  Search Command Key Logic works like this:
 
  Unix: Ctrl+J (0.8, 0.9 support)
     Ctrl+K (cross platform binding)
  Mac: Cmd+K (cross platform binding)
     Cmd+Opt+F (platform convention)
  Win: Ctrl+K (cross platform binding)
-
+    Ctrl+E (IE compat)
  We support Ctrl+K on all platforms now and advertise it in the menu since it is
  our standard - it is a "safe" choice since it is near no harmful keys like "W" as
  "E" is. People mourning the loss of Ctrl+K for emacs compat can switch their GTK
  system setting to use emacs emulation, and we should respect it. Focus-Search-Box
  is a fundamental keybinding and we are maintaining a XP binding so that it is easy
  for people to switch to Linux.
 
 -->
-<!ENTITY searchFocus.commandkey    "k">
-<!ENTITY searchFocusUnix.commandkey  "j">
+<!ENTITY searchFocus.commandkey    "k">
+<!ENTITY searchFocus.commandkey2   "e">
+<!ENTITY searchFocusUnix.commandkey  "j">
 
 <!ENTITY tabView.commandkey      "e">
 
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label "Otvoriť odkaz na novej karte">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey "O">
 <!ENTITY openLinkCmd.label "Otvoriť odkaz v novom okne">
 <!ENTITY openLinkCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Otvoriť odkaz">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/main.dtd
@@ -9,16 +9,18 @@
 <!ENTITY homepage.accesskey    "D">
 <!ENTITY useCurrentPage.label   "Použiť aktuálnu stránku">
 <!ENTITY useCurrentPage.accesskey "s">
 <!ENTITY useMultiple.label     "Použiť aktuálne stránky">
 <!ENTITY useBookmark.label     "Použiť záložku">
 <!ENTITY useBookmark.accesskey   "z">
 <!ENTITY restoreDefault.label   "Obnoviť predvolené">
 <!ENTITY restoreDefault.accesskey "O">
+<!ENTITY restoreOnDemand.label   "Nenačítavať obsah karty, kým nie je aktívna">
+<!ENTITY restoreOnDemand.accesskey "a">
 
 <!ENTITY downloads.label        "Preberanie súborov">
 
 <!ENTITY showWhenDownloading.label   "Pri preberaní súboru zobraziť okno Správcu preberania súborov">
 <!ENTITY showWhenDownloading.accesskey "n">
 <!ENTITY closeWhenDone.label      "Zavrieť po ukončení preberania všetkých súborov">
 <!ENTITY closeWhenDone.accesskey    "e">
 <!ENTITY saveTo.label         "Všetky súbory ukladať do">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -106,11 +106,11 @@ offlinepermissionstitle=Údaje pre režim offline
 
 ####Preferences::Advanced::Network
 #LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the http cache.
 #  e.g., "Your cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualCacheSize=Vyrovnávacia pamäť aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku
 
-stopUsingAccount.title=Chcete prestať používať tento účet?
-differentAccount.label=Týmto vymažete všetky nastavenia a informácie o účte služby Sync.
-differentAccountConfirm.label=Vymazať všetky informácie
+syncUnlink.title=Chcete zrušiť prepojenie s týmto zariadením?
+syncUnlink.label=Toto zariadenie už nebude prepojené s vašim učtom služby Sync. Všetky vaše osobné údaje v tomto zariadení a takisto na účte služby Sync zostanú nedotknuté.
+syncUnlinkConfirm.label=Zrušiť prepojenie
--- a/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/sync.dtd
@@ -8,19 +8,20 @@
 <!-- Login error feedback -->
 <!ENTITY updatePass.label       "Aktualizovať">
 <!ENTITY resetPass.label       "Vynulovať">
 
 <!-- Manage Account -->
 <!ENTITY manageAccount.label     "Správa účtu">
 <!ENTITY manageAccount.accesskey   "S">
 <!ENTITY viewQuota.label       "Zobraziť kvótu">
-<!ENTITY changePassword.label     "Zmeniť heslo">
+<!ENTITY changePassword2.label    "Zmeniť heslo…">
 <!ENTITY mySyncKey.label       "Môj Synchronizačný kľúč">
-<!ENTITY resetSync.label       "Nová synchronizácia">
+<!ENTITY resetSync2.label       "Nová synchronizácia…">
+
 <!ENTITY addDevice.label       "Pridať zariadenie">
 
 <!ENTITY syncMy.label        "Synchronizovať">
 <!ENTITY engine.bookmarks.label   "Záložky">
 <!ENTITY engine.bookmarks.accesskey "Z">
 <!ENTITY engine.tabs.label     "Karty">
 <!ENTITY engine.tabs.accesskey   "K">
 <!ENTITY engine.history.label    "Históriu">
@@ -28,13 +29,13 @@
 <!ENTITY engine.passwords.label   "Heslá">
 <!ENTITY engine.passwords.accesskey "e">
 <!ENTITY engine.prefs.label     "Nastavenia">
 <!ENTITY engine.prefs.accesskey   "N">
 
 <!-- Device Settings -->
 <!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
 <!ENTITY syncComputerName.accesskey  "a">
-<!ENTITY deactivateDevice.label    "Deaktivovať toto zariadenie">
+<!ENTITY unlinkDevice.label      "Zrušiť prepojenie s týmto zariadením">
 
 <!-- Footer stuff -->
 <!ENTITY prefs.tosLink.label    "Podmienky používania služby">
 <!ENTITY prefs.ppLink.label     "Zásady ochrany súkromia">
--- a/browser/chrome/browser/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/scratchpad.dtd
@@ -109,14 +109,8 @@
 
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label    "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey  "C">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey  "j">
 
 <!ENTITY webConsoleCmd.label     "Webová konzola">
 <!ENTITY webConsoleCmd.accesskey   "W">
 <!ENTITY webConsoleCmd.commandkey   "k">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (textbox.placeholder1): This is some placeholder text
- - that appears when the Scratchpad's text area is empty and unfocused.
- - It should be a one-line JavaScript comment, i.e., preceded by '//'
- -->
-<!ENTITY textbox.placeholder1     "// Vložte nejaký kód JavaScriptu, označte ho, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte položku Spustiť, Preskúmať alebo Vypísať.">
--- a/browser/chrome/browser/tabview.properties
+++ b/browser/chrome/browser/tabview.properties
@@ -1,4 +1,4 @@
-tabview.groupItem.newTabButton=Nová karta
 tabview.groupItem.defaultName=Pomenovať túto skupinu kariet…
 tabview.groupItem.undoCloseGroup=Obnoviť zatvorenú skupinu
 tabview.search.otherWindowTabs=Karty z ostatných okien
+tabview.notification.sessionStore=Karty a skupiny budú automaticky obnovené pri nasledujúcom štarte prehliadača %S.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -103,8 +103,11 @@ RemoveChildWarning=Používanie metódy removeChild() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 AppendChildWarning=Používanie metódy appendChild() pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 CloneNodeWarning=Používanie metódy cloneNode() pre atribút je zavrhnuté.
 OwnerDocumentWarning=Používanie atribútu pre atribút ownerDocument je zavrhnuté.
 NormalizeWarning=Používanie metódy normalize() pre atribút je zavrhnuté.
 IsSupportedWarning=Používanie metódy isSupported() pre atribút je zavrhnuté.
 IsEqualNodeWarning=Používanie metódy isEqualNode() pre atribút je zavrhnuté.
 TextContentWarning=Používanie atribútu pre atribút textContent je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 EnablePrivilegeWarning=Používanie enablePrivilege je zavrhnuté. Použite radšej kód, ktorý má systémové práva (napr. rozšírenie).
+nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.decode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.parse.
+nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.encode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.stringify.
+nsIDOMWindowInternalWarning=Používanie nsIDOMWindowInternal je zavrhnuté. Používajte radšej nsIDOMWindow.
--- a/embedding/android/android_strings.dtd
+++ b/embedding/android/android_strings.dtd
@@ -9,8 +9,13 @@
 <!ENTITY crash_help_message "Pomôžte nám vyriešiť tento problém!">
 <!ENTITY crash_send_report_message "Odoslať Mozille správu o zlyhaní">
 <!ENTITY crash_include_url "Zahrnúť adresu webovej stránky">
 <!ENTITY crash_close_label "Zavrieť">
 <!ENTITY crash_restart_label "Reštartovať &brandShortName;">
 <!ENTITY sending_crash_report "Odosiela sa správa o zlyhaní\u2026">
 <!ENTITY exit_label "Koniec">
 <!ENTITY continue_label "Pokračovať">
+
+<!ENTITY launcher_shortcuts_title "Webové aplikácie prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY launcher_shortcuts_empty "Neboli nájdené žiadne webové aplikácie">
+
+<!ENTITY choose_file "Zvoľte súbor">
--- a/mobile/chrome/aboutCertError.dtd
+++ b/mobile/chrome/aboutCertError.dtd
@@ -9,19 +9,16 @@ by NSS/PSM via netError.xhtml. -->
 <!ENTITY certerror.pagetitle "Nedôveryhodné pripojenie">
 <!ENTITY certerror.longpagetitle "Toto pripojenie nie je dôveryhodné">
 
 <!-- Localization note (certerror.introPara1) - The string "#1" will
 be replaced at runtime with the name of the server to which the user
 was trying to connect. -->
 <!ENTITY certerror.introPara1 "Požiadali ste, aby sa &brandShortName; pripojil k stránke <b>#1</b>
 prostredníctvom zabezpečeného pripojenia. Nemôžeme vás však uistiť, že toto pripojenie je naozaj zabezpečené.">
-<!ENTITY certerror.introPara2 "Keď sa pripájate pomocou zabezpečeného pripojenia,
-stránka zvyčajne poskytne identifikačné údaje na overenie, že sa pripájate k správnej stránke.
- Identita tejto stránky však nemohla byť overená.">
 
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.heading "Čo by som mal urobiť?">
 <!ENTITY certerror.whatShouldIDo.content "Ak sa k tejto stránke zvyčajne pripájate bez problémov,
 táto chyba môže naznačovať, že niekto sa snaží napodobniť túto stránku a nemali by ste preto pokračovať.">
 <!ENTITY certerror.getMeOutOfHere.label "Rýchlo odtiaľto preč!">
 
 <!ENTITY certerror.expert.heading "Rozumiem možným rizikám">
 <!ENTITY certerror.expert.content "Ak viete, čo sa deje, môžete nastaviť &brandShortName; tak, aby veril
--- a/mobile/chrome/browser.dtd
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -2,24 +2,26 @@
 
 <!ENTITY back.label      "Naspäť">
 <!ENTITY forward.label     "Dopredu">
 <!ENTITY reload.label     "Obnoviť">
 <!ENTITY stop.label      "Zastaviť">
 <!ENTITY go.label       "Prejsť">
 <!ENTITY star.label      "Hviezda">
 
+<!ENTITY showTabs.label    "Zobraziť karty">
 <!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
 <!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
 
 <!ENTITY cut.label       "Vystrihnúť">
 <!ENTITY copy.label      "Kopírovať">
 <!ENTITY copyAll.label     "Kopírovať všetko">
 <!ENTITY copylink.label    "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY paste.label      "Prilepiť">
+<!ENTITY pasteAndGo.label   "Prilepiť a prejsť">
 <!ENTITY delete.label     "Odstrániť">
 <!ENTITY selectAll.label    "Vybrať všetko">
 <!ENTITY noSuggestions.label  "(Žiadne návrhy)">
 <!ENTITY addToDictionary.label "Pridať do slovníka">
 <!ENTITY inputMethod.label      "Metóda výberu vstupu">
 
 <!ENTITY allPagesHeader.label   "Všetky stránky">
 <!ENTITY bookmarksHeader.label   "Záložky">
@@ -62,16 +64,17 @@
 <!ENTITY downloadFailed.label   "Neúspešné">
 
 <!ENTITY noResults.label      "Žiadne výsledky">
 <!ENTITY allBookmarks.label    "Zobraziť všetky záložky">
 
 <!ENTITY bookmarkPopup.label    "Stránka pridaná medzi záložky">
 <!ENTITY bookmarkRemove.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY bookmarkEdit.label    "Upraviť">
+<!ENTITY bookmarkShortcut.label  "Pridať na Úvodnú stránku">
 
 <!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Táto webová stránka neposkytuje informácie o svojej identite.">
 <!ENTITY identity.connectedTo2   "Pripojené k">
 <!-- Localization note (identity.runBy2)
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
@@ -87,29 +90,32 @@
 <!ENTITY consoleEvaluate.label   "…">
 <!ENTITY consoleErrFile.label   "Zdroj:">
 <!ENTITY consoleErrLine.label   "Riadok:">
 <!ENTITY consoleErrColumn.label  "Stĺpec:">
 
 <!ENTITY contextOpenInNewTab.label  "Otvoriť odkaz na novej karte">
 <!ENTITY contextSaveLink.label    "Uložiť odkaz">
 <!ENTITY contextSaveImage.label    "Uložiť obrázok">
+<!ENTITY contextCopyLink.label    "Kopírovať odkaz">
 <!ENTITY contextShareLink.label    "Zdieľať odkaz">
 <!ENTITY contextShareImage.label   "Zdieľať obrázok">
 <!ENTITY contextBookmarkLink.label  "Pridať medzi záložky">
 <!ENTITY contextSaveVideo.label    "Uložiť video">
 <!ENTITY contextShareVideo.label   "Zdieľať video">
 <!ENTITY contextPlayMedia.label    "Prehrať">
 <!ENTITY contextPauseMedia.label   "Pozastaviť">
 <!ENTITY contextFullScreen.label   "Na celú obrazovku">
 <!ENTITY contextEditBookmark.label  "Upraviť">
 <!ENTITY contextRemoveBookmark.label "Odstrániť">
+<!ENTITY contextShortcutBookmark.label "Pridať na Úvodnú stránku">
 
 <!ENTITY pageactions.saveas.pdf   "Uložiť ako PDF">
 <!ENTITY pageactions.share.page   "Zdieľať stránku">
 <!ENTITY pageactions.password.forget "Zabudnúť heslo">
 <!ENTITY pageactions.quit      "Koniec">
 <!ENTITY pageactions.reset      "Vymazať nastavenia stránky">
 <!ENTITY pageactions.findInPage   "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY pageactions.search.addNew  "Pridať vyhľadávací modul">
 <!ENTITY pageactions.charEncoding  "Kódovanie">
+<!ENTITY pageactions.webapps.install "Nainštalovať ako aplikáciu">
 
 <!ENTITY appMenu.siteOptions     "Nastavenia stránky">
--- a/mobile/chrome/feedback.dtd
+++ b/mobile/chrome/feedback.dtd
@@ -1,14 +1,11 @@
 <!ENTITY feedbackHeader2.label     "Nástroje pre spätnú väzbu">
 
 <!ENTITY feedback.communicate.title   "Povezte nám to!">
 <!ENTITY feedback.feedback.title    "Váš názor">
 <!ENTITY feedback.feedback.good     "Dobré">
 <!ENTITY feedback.feedback.bad     "Zlé">
 
-<!ENTITY feedback.information.title   "Ďalšie informácie">
-<!ENTITY feedback.about.title      "O tejto verzii beta">
-<!ENTITY feedback.about.button     "Prejsť na stránku">
-
 <!ENTITY feedback.tools.title      "Nástroje">
+<!ENTITY feedback.allowTelemetry.title "Odosielať údaje o výkonnosti">
 <!ENTITY feedback.forceCompat.title   "Vynútiť kompatibilitu doplnkov">
 <!ENTITY feedback.errorConsole.title  "Zapnúť Chybovú konzolu">
--- a/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -2,29 +2,28 @@
 %brandDTD;
 
 <!ENTITY loadError.label "Problém pri načítaní stránky">
 <!ENTITY retry.label "Skúsiť znova">
 
 <!-- Specific error messages -->
 
 <!ENTITY connectionFailure.title "Nedá sa pripojiť">
-<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
 <!ENTITY deniedPortAccess.title "Táto adresa je zakázaná">
 <!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
 
 <!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
-<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
   <strong>ww</strong>.priklad.com namiesto
   <strong>www</strong>.priklad.com</li>
- <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
- <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
+ <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
 <!ENTITY fileNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
  <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
@@ -42,17 +41,17 @@
 <ul>
  <li>Webové adresy sú zvyčajne zadávané v tvare
   <strong>http://www.priklad.com/</strong></li>
  <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
-<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
 <!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
 <!ENTITY netOffline.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Skúste to znova. &brandShortName; sa pokúsi nadviazať spojenie a načítať stránku.</li>
 </ul>
 ">
 
@@ -66,20 +65,20 @@
 <!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
 <!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
 <ul>
  <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
-<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
+<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
 <!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
-<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
+<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc2;">
 
 <!ENTITY protocolNotFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
 <!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
 <ul>
  <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
 </ul>
 ">
 
@@ -87,21 +86,20 @@
 <!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
 <ul>
  <li>Skontrolujte nastavenia proxy servera.</li>
  <li>Obráťte sa na správcu siete a skontrolujte, či server proxy funguje.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY proxyResolveFailure.title "Server proxy nemožno nájsť">
-<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Skontrolujte, či je nastavenie servera proxy správne.</li>
- <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti.</li>
- <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
+ <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
 </ul>
 ">
 
 <!ENTITY redirectLoop.title "Stránku sa nepodarilo správne presmerovať">
 <!ENTITY redirectLoop.longDesc "
 <ul>
  <li>Tento problém môže nastať pri nepovolení, resp. odmietnutí cookies.</li>
 </ul>
@@ -126,36 +124,23 @@
 <!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
 <!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
 <ul>
  <li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
  <li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY sharedLongDesc "
+<!ENTITY sharedLongDesc2 "
 <ul>
  <li>Server môže byť dočasne nedostupný alebo zaneprázdnený. Svoj pokus opakujte neskôr.</li>
- <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
- <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
+ <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti alebo bezdrôtové pripojenie.</li>
 </ul>
 ">
 
-<!ENTITY malwareBlocked.title "Podozrivá škodlivá stránka!">
-<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
-<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p>
-<p>Vlastníci stránok, ktorí si myslia, že ich stránky boli označené ako škodlivé neprávom, môžu <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >požiadať o prehodnotenie</a>.</p>
-">
-
-<!ENTITY phishingBlocked.title "Podozrivá stránka!">
-<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
-<p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
-<p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
-">
-
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
 <!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">
 
 <!ENTITY corruptedContentError.title "Poškodený obsah stránky">
 <!ENTITY corruptedContentError.longDesc "<p>Táto stránka nemohla byť zobrazená kvôli chybe pri prenose údajov.</p><ul><li>Kontaktuje prevádzkovateľa webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul>">
 
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
--- a/mobile/chrome/phishing.dtd
+++ b/mobile/chrome/phishing.dtd
@@ -15,13 +15,11 @@
 <!ENTITY safeb.palm.notforgery.label2 "Toto nie je podozrivá webová stránka…">
 <!ENTITY safeb.palm.reportPage.label "Prečo bola táto stránka zablokovaná?">
 
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.title "Nahlásená škodlivá stránka!">
 <!-- Localization note (safeb.blocked.malware.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="malware_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.shortDesc "Webová stránka <span id='malware_sitename'/> bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
 <!ENTITY safeb.blocked.malwarePage.longDesc "<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p><p>Niektoré škodlivé stránky rozširujú nebezpečný softvér úmyselne, ale mnoho z nich bolo napadnutých a rozširuje tento softvér bez vedomosti ich majiteľa.</p>">
 
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title "Nahlásená podozrivá stránka!">
-<!-- Localization note (safeb.blocked.phishing.shortDesc) - Please don't translate the contents of the <span id="phishing_sitename"/> tag. It will be replaced at runtime with a domain name (e.g. www.badsite.com) -->
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc "Webová stránka <span id='phishing_sitename'/> bola označená ako podozrivá a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.">
-<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc "<p>Tieto typy podvodných stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať zdroje, ktorým veríte a vylákať od vás osobné informácie alebo informácie o vašich peňažných účtoch.</p><p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.</p>">
-
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.title2 "Podozrivá webová stránka!">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.shortDesc2 "Ak na tejto stránke zadáte nejaké údaje, tieto môžu byť použité na ukradnutie identity alebo inak zneužité.">
+<!ENTITY safeb.blocked.phishingPage.longDesc2 "<p>Tieto typy stránok sú využívané pri podvodných útokoch, ktoré sa snažia napodobňovať webové stránky a e-mailové správy, ktorým bežne veríte.</p>">
--- a/mobile/chrome/preferences.dtd
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -1,23 +1,23 @@
 <!ENTITY prefsHeader.label             "Nastavenia">
 <!ENTITY about.title                "Čo je &brandShortName;">
 <!ENTITY about.button               "Prejsť na stránku">
 <!ENTITY content.title               "Obsah">
 <!ENTITY reflowZoom.title             "Pri použití lupy preformátovať text">
 <!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
 <!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
-<!ENTITY enablePlugins.title            "Povoliť zásuvné moduly">
 <!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
 <!ENTITY doNotTrack.title             "Upozorniť stránky, že nechcem byť sledovaný">
+<!ENTITY masterPassword.title           "Použiť hlavné heslo">
 <!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazanie súkromných údajov">
 <!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
 <!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
 <!ENTITY language.title              "Jazyk">
 <!ENTITY language.auto               "Automaticky detekovať">
 <!ENTITY defaultBrowser.title           "Predvolený prehliadač">
 <!ENTITY defaultBrowser.description        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač">
 <!ENTITY homepage.title              "Úvodná stránka">
 <!ENTITY homepage.none               "Prázdna stránka">
 <!ENTITY homepage.default             "Úvodná stránka prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY homepage.currentpage           "Použiť aktuálnu stránku">
-<!ENTITY showCharset.title             "Zobraziť ponuku Kódovanie">
+<!ENTITY showCharsetEncoding.title         "Zobraziť ponuku Kódovanie">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/webapps.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!ENTITY webapps.title.placeholder "Zadajte názov">
+<!ENTITY webapps.permissions "Povoliť prístup k:">
+<!ENTITY webapps.perm.geolocation "Prezradenie polohy">
+<!ENTITY webapps.perm.offline "Úložisko pre režim offline">
+<!ENTITY webapps.perm.notifications "Desktopové notifikácie">
+<!ENTITY webapps.perm.requestedHint "(vyžadované)">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -15,16 +15,17 @@
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Základné nastavenia aplikácie">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Verzia">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Priečinok profilu">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Povolené zásuvné moduly">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Konfigurácia zostavenia">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "Reťazec User Agent">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsCrashIDs "Správy o zlyhaní">
 
 <!ENTITY aboutSupport.show.label "Otvoriť priečinok">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
 variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Zobraziť vo Finderi">
 
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -27,9 +27,17 @@ clearTypeParameters = Technológia ClearType
 clearTypeParametersNotFound = Parametre pre ClearType neboli nájdené
 adapterDescription = Popis adaptéra
 adapterVendorID = Identifikácia dodávateľa
 adapterDeviceID = Identifikácia zariadenia
 adapterDrivers = Ovládače zariadenia
 adapterRAM = Veľkosť pamäte RAM
 driverVersion = Verzia ovládača
 driverDate = Dátum vytvorenia ovládača
+adapterDescription2 = Popis adaptéra (GPU #2)
+adapterVendorID2 = Identifikácia dodávateľa (GPU #2)
+adapterDeviceID2 = Identifikácia zariadenia (GPU #2)
+adapterDrivers2 = Ovládače zariadenia (GPU #2)
+adapterRAM2 = Veľkosť pamäte RAM (GPU #2)
+driverVersion2 = Verzia ovládača (GPU #2)
+driverDate2 = Dátum vytvorenia ovládača (GPU #2)
+isGPU2Active = GPU #2 je aktívny
 webglRenderer = Vykresľovanie WebGL
--- a/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/downloads/unknownContentType.properties
@@ -44,16 +44,18 @@ chooseAppFilePickerTitle=Vybrať pomocnú aplikáciu
 badApp=Vybraná aplikácia ("%S") sa nedá nájsť. Skontrolujte názov súboru alebo vyberte inú aplikáciu.
 badApp.title=Aplikácia sa nenašla
 badPermissions=Súbor nemohol byť uložený, pretože nemáte dostatočné oprávnenia. Vyberte iný priečinok.
 badPermissions.title=Nedostatočné oprávnenia na uloženie
 selectDownloadDir=Vybrať priečinok pre prevzaté súbory
 unknownAccept.label=Uložiť súbor
 unknownCancel.label=Zrušiť
 fileType=Súbor %S
+# LOCALIZATION NOTE (fileSizeWithType): first %S is type, second %S is size, and third %S is unit 
+fileSizeWithType=%1S (%2S %3S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (wpsDefaultOS2): OS/2 only, WPS refers to the Workplace Shell and should probably not be translated
 wpsDefaultOS2=Predvolený WPS
 # LOCALIZATION NOTE (classViewerOS2): OS/2 only
 classViewerOS2=Zobrazovač pre triedu %S
 # LOCALIZATION NOTE (mmImageViewerOS2): OS/2 only, default operation of image files with OS/2 multimedia support installed
 mmImageViewerOS2=Zobrazovač obrázkov
 # LOCALIZATION NOTE (mmAudioPlayerOS2): OS/2 only, default operation of audio files with OS/2 multimedia support installed
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY title      "Inštalácia doplnku">
+<!ENTITY intro      "Niektorý z ďalších programov nainštalovaných vo vašom počítači sa pokúša upraviť
+             &brandShortName; pomocou nasledujúceho doplnku:">
+<!ENTITY warning     "Inštalujte len doplnky od autorov, ktorým veríte.">
+<!ENTITY allow      "Povoliť túto inštaláciu">
+<!ENTITY later      "Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť v okne Správcu doplnkov.">
+<!ENTITY continue    "Pokračovať">
+<!ENTITY restartMessage "Na dokončenie inštalácie tohto doplnku je potrebné &brandShortName; reštartovať.">
+<!ENTITY restartButton  "Reštartovať &brandShortName;">
+<!ENTITY cancelButton  "Zrušiť">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/newaddon.properties
@@ -0,0 +1,6 @@
+#LOCALIZATION NOTE (name) %1$S is the add-on name, %2$S is the add-on version
+name=%1$S %2$S
+#LOCALIZATION NOTE (author) %S is the author of the add-on
+author=Autor: %S
+#LOCALIZATION NOTE (location) %S is the path the add-on is installed in
+location=Umiestnenie: %S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.dtd
@@ -0,0 +1,45 @@
+<!ENTITY upgrade.style        "width: 93ch; height: 448px;">
+
+<!ENTITY checking.heading      "Kontrola vašich doplnkov">
+<!ENTITY checking.progress.label   "Kontroluje sa kompatibilita vašich doplnkov s touto verziou programu &brandShortName;.">
+
+<!ENTITY select.heading       "Zvoľte si svoje doplnky">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.description): The term used for "third parties"
+   here should match the string source.other in selectAddons.properties. -->
+<!ENTITY select.description     "Zakázaním doplnkov, ktoré nevyužívate, môžete &brandShortName; zrýchliť. Doplnky nainštalované tretími stranami budú automaticky zakázané, ak túto voľbu nižšie nezmeníte.">
+<!ENTITY select.keep         "Ponechať">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.keep.style): Should be a width wide enough for
+   the string in select.keep above. -->
+<!ENTITY select.keep.style      "width: 10ch;">
+<!ENTITY select.action        "Akcia">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.action.style): Should be a width wide enough for
+   the action strings in selectAddons.properties or brandShortName. -->
+<!ENTITY select.action.style     "width: 35ch;">
+<!ENTITY select.source        "Nainštaloval">
+<!ENTITY select.name         "Názov">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (select.name.style): Should be a width small enough so
+   the source column still has enough room for the source strings in
+   selectAddons.properties. -->
+<!ENTITY select.name.style      "width: 33ch;">
+
+<!ENTITY confirm.heading       "Zvoľte si svoje doplnky">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (confirm.description): The term used for "third parties"
+   here should match the string source.other in selectAddons.properties. -->
+<!ENTITY confirm.description     "Zakázaním doplnkov, ktoré nevyužívate, môžete &brandShortName; zrýchliť. Doplnky nainštalované tretími stranami budú automaticky zakázané, ak túto voľbu nižšie nezmeníte.">
+
+<!ENTITY action.disable.heading   "Nasledujúce doplnky budú zakázané:">
+<!ENTITY action.incompatible.heading "Nasledujúce doplnky sú zakázané, ale budú povolené hneď ako budú dostupné kompatibilné verzie:">
+<!ENTITY action.update.heading    "Nasledujúce doplnky budú aktualizované:">
+<!ENTITY action.enable.heading    "Nasledujúce doplnky budú povolené:">
+
+<!ENTITY update.heading       "Aktualizujú sa vaše doplnky">
+<!ENTITY update.progress.label    "Preberajú a inštalujú sa aktualizácie pre vami zvolené doplnky.">
+
+<!ENTITY errors.heading       "&brandShortName; nemohol aktualizovať niektoré z vašich doplnkov.">
+<!ENTITY errors.description     "Inštalácia aktualizácii pre niektoré z vašich doplnkov zlyhala. &brandShortName; sa ich automaticky pokúsi aktualizovať neskôr.">
+
+<!ENTITY footer.label        "Zmeniť nastavenia doplnkov môžete kedykoľvek v okne Správcu doplnkov.">
+<!ENTITY cancel.label        "Zrušiť">
+<!ENTITY back.label         "Naspäť">
+<!ENTITY next.label         "Ďalej">
+<!ENTITY done.label         "Hotovo">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/selectAddons.properties
@@ -0,0 +1,13 @@
+#LOCALIZATION NOTE (source.profile) add-ons installed by the user, this may be
+# translated as "You" or "User" depending on the locale
+source.profile=Ja
+#LOCALIZATION NOTE (source.other) add-ons installed by other applications
+# installed on the computer
+source.other=Tretia strana
+
+action.enabled=Bude povolený
+action.disabled=Bude zakázaný
+action.autoupdate=Bude aktualizovaný na kompatibilnú verziu
+action.incompatible=Bude povolený, keď bude kompatibilný
+action.neededupdate=Potrebné aktualizovať, aby bol kompatibilný
+action.unneededupdate=Voliteľná aktualizácia