update
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 13 Feb 2010 19:13:27 +0100
changeset 84 2fb45749e894331285028dc38e5677583d5666a5
parent 83 59a9df95604a1cec4cb83e13ce831b56a6587061
child 85 5b870600f044acd21e9114723c5508067182f0d2
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
browser/chrome/overrides/appstrings.properties
browser/chrome/overrides/netError.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
dom/chrome/appstrings.properties
dom/chrome/netError.dtd
dom/chrome/plugins.properties
mail/installer/custom.properties
mobile/installer/setup.ini
security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/cs_priv_prefs_popup.xhtml
suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
suite/chrome/common/help/passwords_help.xhtml
suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
toolkit/chrome/global/tree.dtd
toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -303,18 +303,16 @@
 <!ENTITY sendImageCmd.label      "Odoslať obrázok…">
 <!ENTITY sendImageCmd.accesskey    "r">
 <!ENTITY sendVideoCmd.label      "Odoslať video…">
 <!ENTITY sendVideoCmd.accesskey    "v">
 <!ENTITY sendAudioCmd.label      "Odoslať zvuk…">
 <!ENTITY sendAudioCmd.accesskey    "v">
 <!ENTITY copyLinkCmd.label      "Kopírovať adresu odkazu">
 <!ENTITY copyLinkCmd.accesskey    "a">
-<!ENTITY copyLinkText2Cmd.label    "Kopírovať text odkazu">
-<!ENTITY copyLinkText2Cmd.accesskey  "x">
 <!ENTITY copyImageCmd.label      "Kopírovať adresu obrázka">
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.label  "Kopírovať obrázok">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Kopírovať adresu videa">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "e">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Kopírovať adresu zvuku">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "e">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -69,16 +69,19 @@ missingpluginsMessage.button.accesskey=a
 outdatedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly používané touto stránkou sú zastarané.
 outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=A
 blockedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly, ktoré táto stránka vyžaduje, boli kvôli ochrane zablokované.
 blockedpluginsMessage.infoButton.label=Podrobnosti…
 blockedpluginsMessage.infoButton.accesskey=d
 blockedpluginsMessage.searchButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 blockedpluginsMessage.searchButton.accesskey=k
+crashedpluginsMessage.title=Zásuvný modul %S zlyhal.
+crashedpluginsMessage.reloadButton.label=Obnoviť stránku
+crashedpluginsMessage.reloadButton.accesskey=b
 
 # Sanitize
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeDialog2.everything.title): When "Time range to
 # clear" is set to "Everything", the Clear Recent History dialog's title is
 # changed to this. See UI mockup and comment 11 at bug 480169 -->
 sanitizeDialog2.everything.title=Vymazanie celej histórie
 sanitizeButtonOK=Odstrániť
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning2): Warning that appears when
--- a/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd
@@ -19,17 +19,19 @@
 <!ENTITY useSmoothScrolling.accesskey  "o">
 <!ENTITY checkSpelling.label       "Kontrolovať pravopis počas písania">
 <!ENTITY checkSpelling.accesskey     "K">
 
 <!ENTITY systemDefaults.label      "Nastavenie systému">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.label    "Pri štarte kontrolovať, či je &brandShortName; predvoleným prehliadačom">
 <!ENTITY alwaysCheckDefault.accesskey  "r">
 <!ENTITY checkNow.label         "Skontrolovať">
-<!ENTITY checkNow.accesskey       "t">
+<!ENTITY checkNow.accesskey       "S">
+<!ENTITY submitCrashes.label       "Odosielať správy o zlyhaní">
+<!ENTITY submitCrashes.accesskey     "d">
 
 <!ENTITY networkTab.label        "Sieť">
 
 <!ENTITY connection.label        "Pripojenie">
 
 <!ENTITY connectionDesc.label      "Nastaviť spôsob, akým sa &brandShortName; pripája k sieti Internet">
 <!ENTITY connectionSettings.label    "Nastavenia…">
 <!ENTITY connectionSettings.accesskey  "N">
--- a/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
+++ b/browser/chrome/overrides/appstrings.properties
@@ -57,8 +57,9 @@ unsafeContentType=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože sa nachádza v archívnom súbore, ktorého otvorenie nemusí byť bezpečné. Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.
 externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
 externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
+cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
--- a/browser/chrome/overrides/netError.dtd
+++ b/browser/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -146,16 +146,19 @@
 ">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Podozrivá stránka!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
 <p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
 ">
 
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožujú.</p>">
+
 <!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
 <!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
 <!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
 contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
 which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
 netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -148,25 +148,16 @@
 <!ENTITY event.menu.options.privacy.private.accesskey  "S">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.label       "Zobraziť čas ako">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.accesskey     "Z">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.label     "Zaneprázdnený">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.busy.accesskey   "Z">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.free.label     "Voľný">
 <!ENTITY event.menu.options.show.time.free.accesskey   "V">
 
-<!ENTITY event.help.label                 "Pomocník">
-<!ENTITY event.help.accesskey               "P">
-<!ENTITY event.help.release.notes.label          "Poznámky k vydaniu">
-<!ENTITY event.help.release.notes.accesskey        "P">
-<!ENTITY event.help.help.label              "Pomocník &brandShortName;u">
-<!ENTITY event.help.help.accesskey            "P">
-<!ENTITY event.help.about.label              "O programe &brandShortName;">
-<!ENTITY event.help.about.accesskey            "O">
-
 <!ENTITY event.invite.attendees.label           "Pozvať účastníkov…">
 <!ENTITY event.invite.attendees.accesskey         "P">
 <!ENTITY event.email.attendees.label           "Napísať e-mail pre všetkých účastníkov…">
 <!ENTITY event.email.attendees.accesskey         "a">
 <!ENTITY event.email.tentative.attendees.label      "Napísať e-mail pre nerozhodnutých účastníkov…">
 <!ENTITY event.email.tentative.attendees.accesskey    "N">
 
 <!-- Toolbar -->
--- a/dom/chrome/appstrings.properties
+++ b/dom/chrome/appstrings.properties
@@ -56,8 +56,9 @@ unsafeContentType=Stránka nemôže byť zobrazená, pretože sa nachádza v archívnom súbore, ktorého otvorenie nemusí byť bezpečné. Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.
 externalProtocolTitle=Požiadavka externého protokolu
 externalProtocolPrompt=Na spracovanie odkazov typu %1$S: je potrebná externá aplikácia.\n\n\nPožadovaný odkaz:\n\n%2$S\n\nAplikácia: %3$S\n\n\nAk ste túto požiadavku neočakávali, môže to byť pokus o zneužitie aplikácie. V prípade pochybností týkajúcich sa škodlivosti tejto požiadavky ju zrušte.\n
 #LOCALIZATION NOTE (externalProtocolUnknown): The following string is shown if the application name can't be determined
 externalProtocolUnknown=<Neznáma aplikácia>
 externalProtocolChkMsg=Zapamätať si nastavenie pre všetky odkazy rovnakého typu.
 externalProtocolLaunchBtn=Spustiť aplikáciu
 malwareBlocked=Stránka %S bola označená ako podvodná a na základe nastavení zabezpečenia bola zablokovaná.
 phishingBlocked=Webová stránka %S je nahlásená ako podozrivá stránka pokúšajúca sa podvodným spôsobom vylákať od používateľov osobné alebo finančné údaje.
+cspFrameAncestorBlocked=Táto stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré nepovoľujú tento spôsob jej vloženia do objektu.
--- a/dom/chrome/netError.dtd
+++ b/dom/chrome/netError.dtd
@@ -75,13 +75,16 @@
 ">
 
 <!ENTITY phishingBlocked.title "Podozrivá stránka!">
 <!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
 <p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
 <p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
 ">
 
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
+<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožujú.</p>">
+
 <!-- Include app-specific error messages - do not change this in localization!
   Some applications might override netErrorApp.dtd with their specific version,
   this inclusion needs to be intact for that approach to work correctly. -->
 <!ENTITY % netErrorAppDTD SYSTEM "chrome://global/locale/netErrorApp.dtd">
 %netErrorAppDTD;
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -7,11 +7,8 @@ installedplugins_label=Nainštalované zásuvné moduly
 nopluginsareenabled_label=Neboli nájdené žiadne povolené zásuvné moduly
 findmore_label=Viac informácií o zásuvných moduloch prehliadača na stránke
 installhelp_label=Pomocník pre inštaláciu zásuvných modulov je k dispozícii na stránke
 file_label=Súbor:
 version_label=Verzia:
 mimetype_label=Typ MIME
 description_label=Popis
 suffixes_label=Prípony
-enabled_label=Povolené
-yes_label=Áno
-no_label=Nie
--- a/mail/installer/custom.properties
+++ b/mail/installer/custom.properties
@@ -45,17 +45,17 @@
 # custom string and always use the same one as used by the en-US files.
 # $BrandFullNameDA allows the string to contain an ampersand (e.g. DA stands
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
-REG_APP_DESC=$BrandShortName poskytuje bezpečné a jednoduché prehliadanie webových stránok. Príjemné používateľské prostredie, funkcie zvyšujúce bezpečnosť zahŕňajúce ochranu pred odcudzením online identity a integrované vyhľadávanie vám umožnia využívanie webu na maximum.
+REG_APP_DESC=$BrandShortName je plnohodnotný e-mailový klient. $BrandShortName podporuje poštové protokoly IMAP a POP, ako aj e-mailové správy vo formáte HTML. Zabudovaná ochrana proti nevyžiadanej pošte, podpora RSS, výkonné kontextové vyhľadávanie, kontrola pravopisu, globálny priečinok Doručená pošta a pokročilé filtrovanie správ robia z $BrandShortNameu moderný e-mailový program.
 CONTEXT_OPTIONS=$BrandShortName – &Možnosti
 CONTEXT_SAFE_MODE=$BrandShortName – &Núdzový režim
 SAFE_MODE=Núdzový režim
 OPTIONS_PAGE_TITLE=Typ inštalácie
 OPTIONS_PAGE_SUBTITLE=Výber typu inštalácie
 OPTIONS_MAKE_DEFAULT=&Nastaviť $BrandShortName ako predvolený e-mailový klient
 SHORTCUTS_PAGE_TITLE=Nastavenie odkazov
 SHORTCUTS_PAGE_SUBTITLE=Vytvorenie ikon programu
--- a/mobile/installer/setup.ini
+++ b/mobile/installer/setup.ini
@@ -1,17 +1,17 @@
 ; This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
-AppShortName=Fennec
-AppLongName=Mozilla Fennec
-WindowCaption=Inštalácia Mozilla Fennec
-InstallTo=Nainštalovať Fennec do
+AppShortName=%MOZ_APP_DISPLAYNAME%
+AppLongName=Mozilla %MOZ_APP_DISPLAYNAME%
+WindowCaption=Inštalácia Mozilla %MOZ_APP_DISPLAYNAME%
+InstallTo=Nainštalovať %MOZ_APP_DISPLAYNAME% do
 Install=Nainštalovať
 Cancel=Zrušiť
-InstalledSuccessfully=Mozilla Fennec bol úspešne nainštalovaný.
+InstalledSuccessfully=Mozilla %MOZ_APP_DISPLAYNAME% bol úspešne nainštalovaný.
 ExtractionError=Chyba pri rozbaľovaní archívu:
 ThereWereErrors=Počas inštalácie sa vyskytli chyby:
 CreatingUserProfile=Vytvára sa používateľský profil. Prosím, čakajte...
-UninstallCaption=Odinštalácia Mozilla Fennec
+UninstallCaption=Odinštalácia Mozilla %MOZ_APP_DISPLAYNAME%
 FilesWillBeRemoved=Všetky súbory budú odstránené z
 AreYouSure=Naozaj?
-InstallationNotFound=Inštalácia Mozilla Fennec nebola nájdená.
-UninstalledSuccessfully=Mozilla Fennec bol úspešne odinštalovaný.
+InstallationNotFound=Inštalácia Mozilla %MOZ_APP_DISPLAYNAME% nebola nájdená.
+UninstalledSuccessfully=Mozilla %MOZ_APP_DISPLAYNAME% bol úspešne odinštalovaný.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/nsserrors.properties
@@ -99,16 +99,21 @@ SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT=Partner hlási, že došlo k internej chybe.
 SSL_ERROR_USER_CANCELED_ALERT=Používateľ partnera zrušil spojenie.
 SSL_ERROR_NO_RENEGOTIATION_ALERT=Partner nepovoľuje opakované realizovanie spojenia bezpečnostných parametrov protokolu SSL.
 SSL_ERROR_SERVER_CACHE_NOT_CONFIGURED=Vyrovnávacia pamäť servera SSL nie je nakonfigurovaná a nie je pre tento socket zakázaná.
 SSL_ERROR_UNSUPPORTED_EXTENSION_ALERT=Partner protokolu SSL nepodporuje požadované rozšírenie TLS hello.
 SSL_ERROR_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE_ALERT=Partner protokolu SSL nemôže z dodanej adresy získať váš certifikát.
 SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT=Partner protokolu SSL nemá certifikát pre požadovaný názov DNS.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_STATUS_RESPONSE_ALERT=Partner protokolu SSL nemohol získať odozvu OCSP pre svoj certifikát.
 SSL_ERROR_BAD_CERT_HASH_VALUE_ALERT=Partner protokolu SSL hlási nesprávnu hodnotu transformácie certifikátu.
+SSL_ERROR_RX_UNEXPECTED_NEW_SESSION_TICKET=SSL prijalo neočakávanú synchronizačnú správu New Session Ticket.               
+SSL_ERROR_RX_MALFORMED_NEW_SESSION_TICKET=SSL prijalo poškodenú synchronizačnú správu New Session Ticket.                
+SSL_ERROR_DECOMPRESSION_FAILURE=SSL prijalo komprimovaný záznam, ktorý nie je možné dekomprimovať.                    
+SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED=Vyjednávanie nie je na tomto sockete SSL povolené.                          
+SSL_ERROR_UNSAFE_NEGOTIATION=Partner sa pokúsil o zastaranú (potenciálne zraniteľnú) synchronizáciu.
 SEC_ERROR_IO=Počas bezpečnostného overenia došlo k chybe vstupu a výstupu.
 SEC_ERROR_LIBRARY_FAILURE=chyba bezpečnostnej knižnice.
 SEC_ERROR_BAD_DATA=bezpečnostná knižnica: prijaté nesprávne údaje.
 SEC_ERROR_OUTPUT_LEN=bezpečnostná knižnica: chyba dĺžky výstupu.
 SEC_ERROR_INPUT_LEN=bezpečnostná knižnica zaznamenala chybu dĺžky vstupu.
 SEC_ERROR_INVALID_ARGS=bezpečnostná knižnica: neplatné parametre.
 SEC_ERROR_INVALID_ALGORITHM=bezpečnostná knižnica: neplatný algoritmus.
 SEC_ERROR_INVALID_AVA=bezpečnostná knižnica: neplatné AVA.
@@ -257,8 +262,22 @@ SEC_ERROR_CRL_UNKNOWN_CRITICAL_EXTENSION=Zoznam V2 odvolania certifikátov vydavateľa má neznáme rizikové rozšírenie.
 SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE=Určený neznámy typ objektu.
 SEC_ERROR_INCOMPATIBLE_PKCS11=Ovládač PKCS #11 porušuje nekompatibilným spôsobom parameter.
 SEC_ERROR_NO_EVENT=Momentálne nie je k dispozícii žiadna nová zásuvka udalosti.
 SEC_ERROR_CRL_ALREADY_EXISTS=CRL už existuje.
 SEC_ERROR_NOT_INITIALIZED=NSS nie je inicializované.
 SEC_ERROR_TOKEN_NOT_LOGGED_IN=Operácia sa nepodarila, pretože token PKCS#11 nie je prihlásený.
 SEC_ERROR_OCSP_RESPONDER_CERT_INVALID=Certifikát nakonfigurovaného modulu odpovede OCSP je neplatný.
 SEC_ERROR_OCSP_BAD_SIGNATURE=Odpoveď OCSP má neplatný podpis.
+SEC_ERROR_OUT_OF_SEARCH_LIMITS=Vyhľadanie overenia certifikátu je mimo limitov vyhľadávania
+SEC_ERROR_INVALID_POLICY_MAPPING=Politika priradenia obsahuje hodnotu anypolicy
+SEC_ERROR_POLICY_VALIDATION_FAILED=Reťaz certifikátu neprešla zásadami overenia
+SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE=Neznámy typ umiestnenia v rozšírení certifikátu AIA
+SEC_ERROR_BAD_HTTP_RESPONSE=Server vrátil nesprávnu odpoveď HTTP
+SEC_ERROR_BAD_LDAP_RESPONSE=Server vrátil nesprávnu odpoveď LDAP
+SEC_ERROR_FAILED_TO_ENCODE_DATA=Nepodarilo sa zakódovať údaje pomocou kódera ASN1
+SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_LOCATION=Nesprávne umiestnenie prístupu k informáciám v rozšírení certifikátu.
+SEC_ERROR_LIBPKIX_INTERNAL=Počas overenia certifikátu sa vyskytla vnútorná chyba knižnice Libpkix.
+SEC_ERROR_PKCS11_GENERAL_ERROR=Modul PKCS #11 vrátil chybu CKR_GENERAL_ERROR, čo indikuje, že sa objavila neobnoviteľná chyba.
+SEC_ERROR_PKCS11_FUNCTION_FAILED=Modul PKCS #11 vrátil chybu CKR_FUNCTION_FAILED, čo indikuje, že požadovaná funkcia nemohla byť vykonaná. Opätovné spustenie operácie môže viesť k úspechu.
+SEC_ERROR_PKCS11_DEVICE_ERROR=Modul PKCS #11 vrátil chybu CKR_DEVICE_ERROR, čo indikuje, že sa objavil problém s tokenom alebo slotom.
+SEC_ERROR_BAD_INFO_ACCESS_METHOD=Neznáma metóda prístupu k informáciám v rozšírení certifikátu.
+SEC_ERROR_CRL_IMPORT_FAILED=Chyba pri pokuse o importovanie CRL.
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
@@ -103,17 +103,17 @@
     the message <q>Home Page Group is Set</q> appears in the location
     field.
     
     <p><strong>Caution</strong>: If you edit the field after clicking Use
      Current Group, your Home Page Group will be lost.</p>
    
    </li>
    <li><strong>Restore Default</strong>: Click this to revert to the
-    the default home page.</li>
+    default home page.</li>
    <li><strong>Choose File</strong>: Click this to locate a file on disk
     that you want to load as your home page.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Select the buttons you want to see in the toolbars</strong>:
   Select any of the available checkboxes to see them on your
   toolbars.
 
--- a/suite/chrome/common/help/cs_priv_prefs_popup.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_priv_prefs_popup.xhtml
@@ -86,19 +86,20 @@ vyskakovacích okien.</p>
  </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <h3>Pri zablokovaní vyskakovacieho okna</h3>
 
 <ul>
  <li><strong>Prehrať zvuk</strong>: Ak chcete prehrať zvuk vždy, keď prehliadač
-  zablokuje vyskakovacie okno, zvoľte túto možnosť a zadajte umiestnenie zvukového súboru.
+  zablokuje vyskakovacie okno, zvoľte túto možnosť a určte systémový zvuk alebo 
+  umiestnenie zvukového súboru.
   <ul>
-   <li><strong>Prehľadávať</strong>: Použite na vyhľadanie súboru namiesto vypísania jeho názvu.</li>
+   <li><strong>Prehľadávať</strong>: Použite na vyhľadanie súboru.</li>
    <li><strong>Ukážka</strong>: Kliknutím si vypočujete zvolený zvuk.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Zobraziť ikonu v stavovom riadku prehliadača</strong>: Vyberte na
  zobrazenie ikony <img src="chrome://navigator/skin/icons/popup-blocked.png"
  alt="Ikona na ovládanie vyskakovacích okien"/> v stavovom riadku prehliadača. Ikona upozorní,
  že práve bolo zablokované vyskakovacie okno.
 
--- a/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
@@ -574,17 +574,17 @@
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Under the Mail &amp; Newsgroups category, click Message Display. (If
   no subcategories are visible, double-click Mail &amp; Newsgroups to
   expand the list.)</li>
  <li>Uncheck <q>Block images and other content from remote sources</q>.</li>
- <li>Click OK to have your change take affect.</li>
+ <li>Click OK to have your change take effect.</li>
 </ol>
 
 <p><strong>Note</strong>: See <q>Allow remote images in HTML mail</q> in
  <a href="#creating_a_new_address_book_card">Creating a New Address Book
  Card</a> for details of how to change which senders can show remote
  content.</p>
 
 <p>By default, plugins are not enabled for mail messages you receive. To change
@@ -596,17 +596,17 @@
  <li>Under the Advanced category, click Scripts &amp; Plugins. (If no
   subcategories are visible, double-click Advanced to expand the
   list.)
   <ul>
    <li>Under <q>Enable Plugins for</q>, check <q>Mail &amp; Newsgroups</q>
     to enable plugins.</li>
   </ul>
  </li>
- <li>Click OK to have your changes take affect.</li>
+ <li>Click OK to have your changes take effect.</li>
 </ol>
 
 <p>[<a href="#reading_messages">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h1 id="sending_messages">Sending Messages</h1>
 
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
@@ -2280,17 +2280,17 @@
   Preferences dialog box.</li>
  <li>Under the Mail &amp; Newsgroups category, click Tags. (If no
   subcategories are visible, double-click Mail &amp; Newsgroups to expand the
   list.)</li>
  <li>Edit the tag text, or replace it with your own tag text. The tag
   can be up to 32 characters long.</li>
  <li>To change the tag color, click the color block next to that tag and
   select a new color.</li>
- <li>Click the the Move Up and Move Down buttons to reorder the tags. Tags at
+ <li>Click the Move Up and Move Down buttons to reorder the tags. Tags at
   the top will have higher priority when coloring messages.</li>
  <li>Click OK.</li>
 </ol>
 
 <p>Your changes are immediately applied to all tagged messages in all your
  mail accounts.</p>
 
 <p><strong>Tip</strong>: To undo all customizations and restore just the
--- a/suite/chrome/common/help/passwords_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/passwords_help.xhtml
@@ -63,50 +63,43 @@ Správcu hesiel</a>.</p>
   spravovať informácie o vašich uložených heslách a vymedziť stránky, pre ktoré
   sa nemajú tieto údaje uchovávať.</li>
 </ul>
 
 <p>Viac informácií o použití Správcu hesiel, vrátane možností jeho vypnutia pre jednotlivé
  stránky a správy uložených hesiel, pozrite sekciu
  <a href="using_priv_help.xhtml#using_the_password_manager">Používame Správcu hesiel</a>.</p>
 
-<!--<h3 id="encrypting_versus_obscuring">Šifrovanie verzus Skrývanie</h3>
+<h3 id="encrypting_versus_obscuring">Šifrovanie verzus Skrývanie</h3>
 
-<p>Ak používate Správcu hesiel alebo Správcu formulárov na uloženie hesiel
+<p>Ak používate Správcu hesiel na uloženie hesiel
 a osobných údajov, tieto citlivé informácie sú uložené na vašom počítači
 v súbore, ktorý je pre útočníka ťažko čitateľný, ale nie je to pre neho nemožné.
-Tento spôsob uloženia informácií sa niekedy nazýva <q>skrývanie</q>. Je to predvolené nastavenie pre informácie ukladané Správcom hesiel
-a Správcom formulárov.</p>
+Tento spôsob uloženia informácií sa niekedy nazýva <q>skrývanie</q>. Je to predvolené nastavenie pre informácie ukladané Správcom hesiel.</p>
 
 <p>Pre zvýšenú ochranu môžete súbor zašifrovať.
 Šifrovanie sťaží ešte viac čítanie uložených citlivých údajov
-neautorizovanej osobe, ale opäť to nebude úplne nemožné.</p>
-
-<ul>
- <li><strong>Použitie šifrovania pri ukladaní citlivých dát:</strong>Zaškrtnite
-toto pole pre zapnutie šifrovania, zrušte zaškrtnutie pre jeho vypnutie.</li>
-</ul>
-
-<p>Ak ste ešte predtým nezadali
- <a href="glossary.xhtml#master_password">Hlavné heslo</a>, budete požiadaní o jeho vytvorenie. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.</p>
+neautorizovanej osobe, ale opäť to nebude úplne nemožné. Ak chcete
+šifrovanie zapnúť, musíte nastaviť <a href="glossary.xhtml#master_password">hlavné 
+heslo</a>.</p>
 
 <p>Použitie šifrovania alebo skrývania na uloženie citlivých údajov je
 voľba medzi zvýšenou bezpečnosťou a pohodlím:</p>
 
 <ul>
  <li>Ak použijete šifrovanie, budete musieť pravidelne zadávať Hlavné heslo,
 	čo môže byť nepohodlné. (Pre informácie o nastavení frekvencie jeho
 	požadovania si pozrite časť o vypršaní Hlavného hesla v sekcii
   <a href="#master_passwords">Predvoľby pre súkromie a bezpečnosť - Hlavné heslá</a>.)</li>
  <li>Ak ste vybrali len skrývanie, nebudete musieť vôbec zadávať hlavné heslo (ak nepoužívate
 	na identifikáciu certifikáty), ale pre človeka, ktorý získa prístup k vášmu počítaču, bude jednoduchšie ukradnúť vaše heslá.</li>
 </ul>
 
 <p>Viac informácií nájdete na
- <a href="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information">Šifrovanie citlivých uložených údajov</a>.</p> -->
+ <a href="using_priv_help.xhtml#encrypting_stored_sensitive_information">Šifrovanie citlivých uložených údajov</a>.</p>
 
 <h2 id="password_manager">Správca hesiel</h2>
 
 <p>Táto sekcia opisuje použitie dialógového okna Správca hesiel na správu
  vašich uložených hesiel. Ak ho ešte nemáte otvorené, použite tento postup:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
@@ -181,17 +174,17 @@ voľba medzi zvýšenou bezpečnosťou a pohodlím:</p>
 
 <p>Hlavné heslo ochraňuje bezpečnostné zariadenie, ktoré je softvérovým alebo hardvérovým
  zariadením na ukladanie citlivých údajov spojených s vašou identitou, ako sú kľúče a certifikáty.</p>
 
 <p>Prehliadač má napríklad vstavané softvérové bezpečnostné zariadenie, ale môžete používať aj ďalšie
  externé bezpečnostné zariadenia ako sú napr. smart karty, ak ich váš počítač vie použiť.</p>
 
 <p>Hlavné heslo pre vstavané softvérové bezpečnostné zariadenie chráni uložené citlivé údaje
- ako sú emailové heslá, heslá na servery a iné údaje uložené Správcom hesiel a Správcom formulárov.</p>
+ ako sú emailové heslá, heslá na servery a iné údaje uložené Správcom hesiel.</p>
 
 <p>Každé bezpečnostné zariadenie, či už softvérové alebo hardvérové, má svoje vlastné Hlavné heslo.</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Zmeniť heslo:</strong> Použite toto tlačidlo pre nastavenie alebo zmenu niektorého
   z vašich hlavných hesiel. Viac informácií o použití dialógového okna pre zmenu Hlavného hesla
   nájdete v sekcii <a href="#change_master_password">Zmena Hlavného hesla</a>.</li>
  <li>Môžete nastaviť, ako často bude prehliadač požadovať hlavné heslo:
@@ -232,17 +225,17 @@ voľba medzi zvýšenou bezpečnosťou a pohodlím:</p>
 
 <p>Hlavné heslo ochraňuje bezpečnostné zariadenie, ktoré je softvérovým alebo hardvérovým
  zariadením na ukladanie citlivých údajov spojených s vašou identitou, ako sú kľúče a certifikáty.</p>
 
 <p>Prehliadač má napríklad vstavané softvérové bezpečnostné zariadenie, ale môžete používať aj ďalšie
  externé bezpečnostné zariadenia ako sú napr. smart karty, ak ich váš počítač vie použiť.</p>
 
 <p>Hlavné heslo pre vstavané softvérové bezpečnostné zariadenie chráni uložené citlivé údaje
- ako sú emailové heslá, heslá na servery a iné údaje uložené Správcom hesiel a Správcom formulárov.</p>
+ ako sú emailové heslá, heslá na servery a iné údaje uložené Správcom hesiel.</p>
 
 <p>Dialógové okno na zmenu Hlavného hesla sa používa na poskytnutie nasledovných
 informácií:</p>
 
 <ul>
  <li><strong>Bezpečnostné zariadenie:</strong> Každé bezpečnostné zariadenie má samostatné
   hlavné heslo. Ak napríklad používate jednu alebo viac smart kariet na uloženie vašich
   certifikátov, pre každú z nich by ste mali nastaviť iné hlavné heslo. Ak je dostupné
@@ -295,20 +288,16 @@ informácií:</p>
 </ul>
 
 <h2 id="reset_master_password">Vynulovanie hlavného hesla</h2>
 
 <p><strong>Upozornenie</strong>: Ak vynulujete vaše hlavné heslo, navždy stratíte všetky
  zašifrované heslá uložené Správcom hesiel. Taktiež stratíte všetky osobné certifikáty priradené k
  <a href="glossary.xhtml#software_security_device">Softvérovému bezpečnostnému zariadeniu</a>.</p>
 
-<p>Všimnite si, že zašifrované heslá budú stratené len ak ste pre ne zapli šifrovanie. Informácie
- o zapnutí a vypnutí šifrovania nájdete v časti
- <a href="using_priv_help.xhtml#turning_encryption_on_and_off">Zapnutie a vypnutie šifrovania</a>.</p>
-
 <p>Ak chcete hlavné heslo len zmeniť, nie vynulovať, použite tlačidlo Zmeniť heslo na paneli
  nastavení Hlavne heslo.</p>
 
 <p>Táto sekcia opisuje dialógové okno pre zmenu Hlavného hesla.
  Ak ho ešte nemáte otvorené, použite tento postup:</p>
 
 <ol>
  <li>Otvorte ponuku <span class="mac">&brandShortName;</span>
@@ -317,20 +306,16 @@ informácií:</p>
  dvojitým kliknutím na položku Súkromie a bezpečnosť rozbalíte ich zoznam.)</li>
  <li>Kliknite na tlačidlo Vymazať heslo.</li>
 </ol>
 
 <p><strong>Upozornenie</strong>: Ak vynulujete vaše hlavné heslo, navždy stratíte všetky
  zašifrované heslá uložené Správcom hesiel. Taktiež stratíte všetky osobné certifikáty priradené k
  <a href="glossary.xhtml#software_security_device">Softvérovému bezpečnostnému zariadeniu</a>.</p>
 
-<p>Zašifrované heslá budú stratené len ak ste pre ne zapli šifrovanie. Informácie
- o zapnutí a vypnutí šifrovania nájdete v časti
- <a href="using_priv_help.xhtml#turning_encryption_on_and_off">Zapnutie a vypnutie šifrovania</a>.</p>
-
 <p>Ak si pamätáte svoje hlavné heslo a rozhodnete sa ho zmeniť, môžete to urobiť bez hrozby
  vymazania osobných údajov. Ak vidíte Upozornenie o vymazaní Hlavného hesla a rozhodnete sa
  heslo zmeniť namiesto jeho vymazania, kliknite na tlačidlo Zrušiť. Vrátite sa do panelu
  predvolieb pre Hlavné heslá, kde použite tlačidlo Zmeniť heslo. Ďalšie detaily nájdete
  v sekcii <a href="#change_master_password">Zmena Hlavného hesla</a>.</p>
 
 <p>Vynulovanie hlavného hesla je posledná možnosť, ktorú by ste mali použiť až vtedy,
  keď ste si úplne istí, že ste ho zabudli. Vážnosť situácie závisí od toho, koľko osobných
--- a/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
+++ b/suite/chrome/common/help/suite-toc.rdf
@@ -906,17 +906,16 @@
     <rdf:li><rdf:Description ID="choosing-good-password" nc:name="Ako zvoliť dobré heslo" nc:link="passwords_help.xhtml#choosing_a_good_password"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
 <rdf:Description about="#using-priv-help-encrypt">
   <nc:subheadings>
    <rdf:Seq>
-    <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-on" nc:name="Turning Encryption On and Off" nc:link="using_priv_help.xhtml#turning_encryption_on_and_off"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-master" nc:name="Setting a Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#setting_a_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-change" nc:name="Changing Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#changing_your_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-logout" nc:name="Logging Out of Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#logging_out_of_your_master_password"/> </rdf:li>
     <rdf:li><rdf:Description ID="using-priv-help-encrypt-forget" nc:name="What to Do If You Forget Your Master Password" nc:link="using_priv_help.xhtml#what_to_do_if_you_forget_your_master_password"/> </rdf:li>
    </rdf:Seq>
   </nc:subheadings>
  </rdf:Description>
 
--- a/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/using_priv_help.xhtml
@@ -603,64 +603,30 @@
  tradeoff between improved security and convenience.</p>
 
 <p>If you use encryption, you will need to enter a master password
  periodically, which can be inconvenient. If you don&apos;t, it may be easier
  for a stranger who has access to your computer to steal your passwords.</p>
 
 <div class="contentsBox">In this section:
  <ul>
-  <li><a href="#turning_encryption_on_and_off">Turning Encryption On and
-   Off</a></li>
   <li><a href="#setting_a_master_password">Setting a Master Password</a></li>
   <li><a href="#changing_your_master_password">Changing Your Master
    Password</a></li>
   <li><a href="#logging_out_of_your_master_password">Logging Out of Your
    Master Password</a></li>
   <li><a href="#what_to_do_if_you_forget_your_master_password">What to Do If
    You Forget Your Master Password</a></li>
  </ul>
 </div>
 
-<h2 id="turning_encryption_on_and_off">Turning Encryption On and Off</h2>
-
-<p>To turn on encryption for your stored sensitive information:</p>
-
-<ol>
- <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
-  <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
- <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Passwords. (If no
-  subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
-  the list.)</li>
- <li>In the Encrypting versus Obscuring section, select <q>Use encryption
-  when storing sensitive data</q>.</li> 
- <li>Click OK. If you haven&apos;t previously set a master password, a new
-  dialog box appears and leads you through the process of setting it.</li>
-</ol>
-
-<p>To turn encryption off, deselect <q>Use encryption when storing sensitive
- data</q>.</p>
-
-<p>You must supply your master password when you turn encryption on or off.</p>
-
-<p>[<a href="#encrypting_stored_sensitive_information">Return to beginning of
- section</a>]</p>
-
 <h2 id="setting_a_master_password">Setting a Master Password</h2>
 
-<p>If you choose to encrypt your stored sensitive information, you&apos;ll need
- a master password. With encryption selected, you&apos;ll be asked for your
- master password at least once during a &brandShortName; session in which you
- access any of your stored sensitive information.</p>
-
-<p>If you choose encryption, but don&apos;t already have a master password,
- you&apos;ll be prompted to create one the first time you try to save or
- retrieve your sensitive information.</p>
-
-<p>If your master password has not previously been set, you can set at this
+<p>To enable encryption of passwords you need to set a master password. If
+ your master password has not previously been set, you can set it at this
  time:</p>
 
 <ol>
  <li>Open the <span class="mac">&brandShortName;</span>
   <span class="noMac">Edit</span> menu and choose Preferences.</li>
  <li>Under the Privacy &amp; Security category, click Master Passwords. (If no
   subcategories are visible, double-click Privacy &amp; Security to expand
   the list.)</li>
@@ -728,22 +694,19 @@
 </ol>
 
 <p>[<a href="#encrypting_stored_sensitive_information">Return to beginning of
  section</a>]</p>
 
 <h2 id="what_to_do_if_you_forget_your_master_password">What to Do If You Forget
  Your Master Password</h2>
 
-<p>If you forget your master password and you have chosen to encrypt sensitive
- data (see <a href="#encrypting_stored_sensitive_information">Encrypting
- Stored Sensitive Information</a>), you won&apos;t be able to access any of
- the stored password it protects (assuming you have turned on encryption).
- Your master password is your most important password. Make sure you remember
- it or record it in a safe place.</p>
+<p>If you forget your master password, you won&apos;t be able to access any of
+ the stored password it protects. Your master password is your most important
+ password. Make sure you remember it or record it in a safe place.</p>
 
 <p>As a last resort, it&apos;s possible to reset your master password if you
  are sure you can&apos;t remember it. However, resetting your master password
  permanently erases all the web and email passwords, saved on your behalf by
  Password Manager. You will also lose all your personal certificates
  associated with the
  <a href="glossary.xhtml#software_security_device">Software Security
  Device</a>.</p>
--- a/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/imapMsgs.properties
@@ -373,23 +373,23 @@ 5102=Nepodarilo sa prihlásiť k serveru %S, pretože ste zapli bezpečnú autentifikáciu a tento server ju nepodporuje.\n\nVypnite bezpečnú autentifikáciu pre tento účet a skúste to znovu.
 # Place the word %3$S in your translation where the name of the destination folder should appear.
 # Place the word %1$S where the currently copying message should appear.
 # Place the word %2$S where the total number of messages should appear.
 5103=Kopírovanie správy %1$S z %2$S do priečinka %3$S
 
 ## @name IMAP_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5105): Do not translate the word %S below.
-# "%S" is the the name of the folder.
+# "%S" is the name of the folder.
 5105=Naozaj chcete odstrániť priečinok '%S'?
 
 ## @name IMAP_DELETE_NO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (5106): Do not translate the word %S below.
-# "%S" is the the name of the folder.
+# "%S" is the name of the folder.
 5106=Odstránením tohto priečinka budú odstránené všetky správy a podpriečinky, ktoré priečinok obsahuje. Túto operáciu nie je možné vrátiť späť. Naozaj chcete odstrániť priečinok '%S'?
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
 ## @loc None
 5107=Odstránenie priečinka
 
 ## @name IMAP_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
--- a/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/localMsgs.properties
@@ -219,17 +219,17 @@ 4042=E-mailový server nepodporuje bezpečnú autentifikáciu alebo ste zadali neplatné heslo. Skontrolujte zadané heslo, alebo vypnite bezpečnú autentifikáciu v sekcii Nastavenie servera pre váš účet v okne Nastavenie účtov.\n
 
 ## @name NS_ERROR_COULD_NOT_CONNECT_VIA_TLS
 ## @loc None
 4043=Nie je možné nadviazať spojenie TLS k serveru POP3. Server môže byť nedostupný alebo nesprávne nakonfigurovaný. Overte správnosť nastavení v sekcii Nastavenie servera pre váš účet v okne Nastavenie účtov a skúste znova.
 
 ## @name POP3_MOVE_FOLDER_TO_TRASH
 ## @loc None
 # LOCALIZATION NOTE (4044): Do not translate the word %S below.
-# "%S" is the the name of the folder.
+# "%S" is the name of the folder.
 4044=Naozaj chcete odstrániť priečinok '%S'?
 
 ## @name POP3_DELETE_FOLDER_DIALOG_TITLE
 ## @loc None
 4045=Odstránenie priečinka
 
 ## @name POP3_DELETE_FOLDER_BUTTON_LABEL
 ## @loc None
--- a/toolkit/chrome/global/tree.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/tree.dtd
@@ -1,1 +1,1 @@
-<!ENTITY restoreNaturalOrder.label "Obnoviť pôvodné poradie">
+<!ENTITY restoreColumnOrder.label "Obnoviť poradie stĺpcov">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd
@@ -18,8 +18,26 @@
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.description.label "&brandShortName; dokončil inštaláciu chýbajúcich zásuvných modulov:">
 
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label "Získať viac informácií o zásuvných moduloch alebo ich nainštalovať ručne.">
 <!ENTITY pluginWizard.finalPage.restart.label "Na dokončenie inštalácie zásuvného modulu je potrebné &brandShortName; reštartovať.">
 
 <!ENTITY missingPlugin.label                 "Kliknutím sem prevezmete zásuvný modul.">
 <!ENTITY disabledPlugin.label                "Zásuvný modul pre tento obsah je zakázaný. Kliknutím sem môžete spravovať svoje zásuvné moduly.">
 <!ENTITY blockedPlugin.label                 "Tento zásuvný modul bol pre vašu ochranu zakázaný.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.pre): include a trailing space as needed -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (reloadPlugin.post): include a starting space as needed -->
+<!ENTITY reloadPlugin.pre                  "Skúste to znova ">
+<!ENTITY reloadPlugin.middle                 "opätovným načítaním stránky">
+<!ENTITY reloadPlugin.post                  ".">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (submittedCrashReport.pre): include a trailing space as needed -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (submittedCrashReport.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (submittedCrashReport.post): include a starting space as needed -->
+<!ENTITY submittedCrashReport.pre              "">
+<!ENTITY submittedCrashReport.middle             "Správa o zlyhaní">
+<!ENTITY submittedCrashReport.post              " bola odoslaná.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (notSubmittedCrashReport.pre): include a trailing space as needed -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (notSubmittedCrashReport.middle): avoid leading/trailing spaces, this text is a link -->
+<!-- LOCALIZATION NOTE (notSubmittedCrashReport.post): include a starting space as needed -->
+<!ENTITY notSubmittedCrashReport.pre             "Odosielanie ">
+<!ENTITY notSubmittedCrashReport.middle           "správ o zlyhaní">
+<!ENTITY notSubmittedCrashReport.post            " nie je povolené.">