update FENNEC_10_0b1_BUILD1 FENNEC_10_0b1_RELEASE FENNEC_10_0b2_BUILD1 FENNEC_10_0b2_RELEASE FENNEC_10_0b3_BUILD1 FENNEC_10_0b3_BUILD2 FENNEC_10_0b3_RELEASE FENNEC_10_0b4_BUILD1 FENNEC_10_0b4_RELEASE FENNEC_10_0b5_BUILD1 FENNEC_10_0b5_RELEASE FENNEC_10_0b6_BUILD1 FENNEC_10_0b6_RELEASE FIREFOX_10_0b1_BUILD1 FIREFOX_10_0b1_RELEASE FIREFOX_10_0b2_BUILD1 FIREFOX_10_0b2_RELEASE FIREFOX_10_0b3_BUILD1 FIREFOX_10_0b3_BUILD2 FIREFOX_10_0b3_RELEASE FIREFOX_10_0b4_BUILD1 FIREFOX_10_0b4_RELEASE FIREFOX_10_0b5_BUILD1 FIREFOX_10_0b5_RELEASE FIREFOX_10_0b6_BUILD1 FIREFOX_10_0b6_RELEASE SEAMONKEY_2_7b1_BUILD1 SEAMONKEY_2_7b1_RELEASE SEAMONKEY_2_7b2_BUILD1 SEAMONKEY_2_7b2_RELEASE SEAMONKEY_2_7b3_BUILD1 SEAMONKEY_2_7b3_RELEASE SEAMONKEY_2_7b4_BUILD1 SEAMONKEY_2_7b4_RELEASE SEAMONKEY_2_7b5_BUILD1 SEAMONKEY_2_7b5_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 24 Nov 2011 22:16:16 +0100
changeset 444 2fabcfe3a7f71beffcd979050051f3de497cef39
parent 443 6b33e2e082e620f74c91b3215112cf2efeb70835
child 445 2e237eb4cd1f85b9a0b815d36c4bcfcdefd47036
child 446 89a040a21bbace9c3b3ca66d18a2a72221e8ccc3
child 448 d1ff192c5a659dfe6a3c8672d8f086407d6002e1
child 452 7dc94b40b20d04d8b4c5028f26200b1dc23b5b6f
child 454 2878cc45cb9e538effd18c07311bfd609958c1c4
child 456 ea298820f7195ce97299da513848839f2b7e8f7d
child 458 51ade64e9c350431208c5b461a1c28a8e2ae7f1e
child 460 fe3b008b968115314d7cc2d5f4c01050c789e516
child 462 2c0c210a2f43361479a7d75d82cc024cd9154ca9
child 464 d1e21643e5d612484c25b4df7811f3fef093262f
child 466 54026466061eff1ca4cb85b99e9de8bcf8e92759
child 468 a9d12deff771032a733634e09bf3b69221c128b7
child 474 a9f32691c94b5e2713abf70dc544bda492419699
child 476 e13817da1dc02efc2fbe9e5814917231c6b5ffd2
child 484 83a7358b95a0fd8e2915bb575d7ed7aafd0c16e0
child 486 ba8b99368cc6fc00cf2b45c6d27143ee5d427bf3
child 488 dc5440bc04031c17b8d647a63df37833c5d9caae
child 492 9c0e3c7d1bcd088df63f7796d3f96daf36a98061
child 494 9d9a1abcedb05e4eb314d5d320648c7449badd8a
child 498 a96c973701b7638c25c07aa40172cf3fde679a65
child 501 d5f3f54fbe2e1dcdee651546d246f9fc6b8c323f
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
dom/chrome/layout/htmlparser.properties
--- a/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
+++ b/dom/chrome/layout/MediaDocument.properties
@@ -38,19 +38,19 @@
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithDimensionsAndFile): first %S is filename, second %S is type, third %S is width and fourth %S is height
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithoutDimensions): first %S is filename, second %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithDimensions): first %S is type, second %S is width and third %S is height
 #LOCALIZATION NOTE (ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile): first %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (MediaTitleWithFile): first %S is filename, second %S is type
 #LOCALIZATION NOTE (MediaTitleWithNoInfo): first %S is type
-ImageTitleWithDimensionsAndFile=%S (Obrázok %S, %Sx%S bodov)
+ImageTitleWithDimensionsAndFile=%S (Obrázok %S, %S\u00D7%S bodov)
 ImageTitleWithoutDimensions=%S (Obrázok %S)
-ImageTitleWithDimensions=(Obrázok %S, %Sx%S bodov)
+ImageTitleWithDimensions=(Obrázok %S, %S\u00D7%S bodov)
 ImageTitleWithNeitherDimensionsNorFile=(Obrázok %S)
 MediaTitleWithFile=%S (Objekt %S)
 MediaTitleWithNoInfo=(Objekt %S)
 
 InvalidImage=Obrázok “%S” sa nedá zobraziť, pretože obsahuje chyby.
 ScaledImage=Zmenšený (%S%%)
 
 TitleWithStatus=%S - %S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/dom/chrome/layout/htmlparser.properties
@@ -0,0 +1,150 @@
+# ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
+# Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
+#
+# The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
+# 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
+# the License. You may obtain a copy of the License at
+# http://www.mozilla.org/MPL/
+#
+# Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
+# WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
+# for the specific language governing rights and limitations under the
+# License.
+#
+# The Original Code is HTML parser error reporting code.
+#
+# The Initial Developer of the Original Code is
+# Mozilla Foundation.
+# Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2011
+# the Initial Developer. All Rights Reserved.
+#
+# Contributor(s):
+#   Henri Sivonen <hsivonen@iki.fi>
+#
+# Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
+# either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
+# the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
+# in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
+# of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
+# under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
+# use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
+# decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
+# and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
+# the provisions above, a recipient may use your version of this file under
+# the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
+#
+# ***** END LICENSE BLOCK *****
+
+# The bulk of the messages in this file are derived from 
+# http://hg.mozilla.org/projects/htmlparser/file/1f633cef7de7/src/nu/validator/htmlparser/impl/ErrorReportingTokenizer.java
+# which is available under the MIT license.
+
+# Tokenizer errors
+errGarbageAfterLtSlash=Neočakávané znaky po „</”.
+errLtSlashGt=Nájdené „</>”. Možné príčiny: neescapované „<” (správne escapované ako “&lt;”) alebo nesprávne napísaná koncová značka.
+errCharRefLacksSemicolon=Referencia znaku nie je ukončená bodkočiarkou.
+errNoDigitsInNCR=V referencii číselného znaku sa nenachádzajú žiadne číslice.
+errGtInSystemId=V identifikátore system bol nájdený znak „>”.
+errGtInPublicId=V identifikátore public bol nájdený znak „>”.
+errNamelessDoctype=Typ dokumentu doctype bez názvu.
+errConsecutiveHyphens=Dve za sebou idúce pomlčky neukončili komentár. Sekvencia „--” nie je v komentári povolená, použite napr. „- -”.
+errPrematureEndOfComment=Predčasný koniec komentára. Správne ukončenie komentára je „-->”.
+errBogusComment=Neplatný komentár.
+errUnquotedAttributeLt=V hodnote úvodzovkami neohraničeného atribútu bol nájdený znak „<“. Pravdepodobne chýba znak „>“ uzatvárací túto značku.
+errUnquotedAttributeGrave=V hodnote úvodzovkami neohraničeného atribútu bol nájdený znak „`“. Pravdepodobne je použitý chybný znak pre úvodzovku.
+errUnquotedAttributeQuote=V hodnote úvodzovkami neohraničeného atribútu bola nájdená úvodzovka. Pravdepodobne sú spojené atribúty alebo chybný dotaz v adrese URL.
+errUnquotedAttributeEquals=V hodnote úvodzovkami neohraničeného atribútu bol nájdený znak „=“. Pravdepodobne sú spojené atribúty alebo chybný dotaz v adrese URL.
+errSlashNotFollowedByGt=Nájdená lomka, ktorá nie je bezprostredne nasledovaná znakom „>“.
+errNoSpaceBetweenAttributes=Medzi atribútmi sa nenachádza žiadna medzera.
+errUnquotedAttributeStartLt=Na začiatku úvodzovkami neohraničeného atribútu bol nájdený znak „<“. Pravdepodobne chýba znak „>“ uzatvárací túto značku.
+errUnquotedAttributeStartGrave=Na začiatku úvodzovkami neohraničeného atribútu bol nájdený znak „`“. Pravdepodobne chýba znak „>“ uzatvárací túto značku.
+errUnquotedAttributeStartEquals=Na začiatku úvodzovkami neohraničeného atribútu bol nájdený znak „=“. Pravdepodobne ide o zatúlaný znak rovná sa.
+errAttributeValueMissing=Chýbajúca hodnota atribútu.
+errBadCharBeforeAttributeNameLt=Očakávaný názov atribútu, ale bol nájdený znak „<“. Pravdepodobne o niečo vyššie chýba znak „>“.
+errEqualsSignBeforeAttributeName=Očakávaný názov atribútu, ale bol nájdený znak „=“. Pravdepodobne chýba názov atribútu.
+errBadCharAfterLt=Neplatný znak po znaku „<“. Pravdepodobne sa jedná o neescapovaný znak „<“ (správne escapovaný ako „&lt;“).
+errLtGt=Nájdené „<>“. Ide pravdepodobne o neescapovaný znka „<“ (správne escapovaný ako „&lt;“) alebo chybne zapísanú koncovú značku.
+errProcessingInstruction=Nájdené „<?“. Pravdepodobne je použitá procesná inštrukcia XML (Procesné inštrukcie XML nie sú v HTML podporované).
+errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference=Reťazec nasledujúci za „&“ bol interpretovaný ako referencia znaku (Znak „&“ by mal byť správne escapovaný ako „&amp;“).
+errNotSemicolonTerminated=Menná referencia znaku nebola ukončená dvojbodkou (alebo by znak „&“ mal byť escapovaný ako „&amp;“).
+errNoNamedCharacterMatch=Znak „&“ nie je počiatkom referencie znaku (Znak „&“ by mal byť správne escapovaný ako „&amp;“).
+errQuoteBeforeAttributeName=Očakávaný názov atribútu, ale bola nájdená úvodzovka. Pravdepodobne chýba znak „=“.
+errLtInAttributeName=Nájdený znak „<“ v názve atribútu. Pravdepodobne chýba znak „>“.
+errQuoteInAttributeName=Nájdená úvodzovka v názve atribútu. Pravdepodobne o niečo vyššie chýba príslušná úvodzovka.
+errExpectedPublicId=Dosiahnutý koniec doctype bez uvedenia identifikátora public.
+errBogusDoctype=Neplatný doctype.
+maybeErrAttributesOnEndTag=Koncová značka obsahuje atribúty.
+maybeErrSlashInEndTag=Zblúdilý znak „/“ na konci koncovej značky.
+errNcrNonCharacter=Referencia znaku nereprezentuje skutočný znak.
+errNcrSurrogate=Referencia znaku reprezentuje surrogate.
+errNcrControlChar=Referencia znaku reprezentuje kontrolný znak.
+errNcrCr=Číselná referencia znaku reprezentuje zalomenie (znak CR).
+errNcrInC1Range=Číselná referencia znaku reprezentuje kontrolný znak z rozsahu C1. 
+errEofInPublicId=Dosiahnutý koniec súboru vo vnútri identifikátora public.
+errEofInComment=Dosiahnutý koniec súboru vo vnútri komentára.
+errEofInDoctype=Dosiahnutý koniec súboru vo vnútri doctype.
+errEofInAttributeValue=Dosiahnutý koniec súboru vo vnútri hodnoty atribútu. Značka ignorovaná.
+errEofInAttributeName=Dosiahnutý koniec súboru v názve atribútu. Značka ignorovaná.
+errEofWithoutGt=Dosiahnutý koniec súboru bez uzavretia značky pomocou „>“. Značka ignorovaná.
+errEofInTagName=Dosiahnutý koniec súboru pri hľadaní názvu značky. Značka ignorovaná.
+errEofInEndTag=Dosiahnutý koniec súboru vo vnútri koncovej značky. Značka ignorovaná.
+errEofAfterLt=Dosiahnutý koniec súboru po otvorení značky pomocou „<“.
+errNcrOutOfRange=Referencia znaku mimo povolený rozsah Unicode.
+errNcrUnassigned=Referencia znaku reprezentuje trvale nedefinovaný znak.
+errDuplicateAttribute=Duplicitný atribút.
+errEofInSystemId=Dosiahnutý koniec súboru vo vnútri identifikátora system.
+errExpectedSystemId=Bol očakávaný identifikátor system, ale doctype už bol ukončený.
+errMissingSpaceBeforeDoctypeName=Pred názvom doctype chýba medzera.
+errHyphenHyphenBang=V komentári bolo nájdené „--!”.
+errNcrZero=Referencia znaku reprezentuje nulový znak.
+errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote=Medzi kľúčovým slovom doctype „SYSTEM“ a úvodzovkou chýba medzera.
+errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds=Medzi verejným a systémovým identifikátorom doctype chýba medzera.
+errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote=Medzi kľúčovým slovom doctype „PUBLIC“ a úvodzovkou chýba medzera.
+
+# Tree builder errors
+errStrayStartTag2=Zblúdilá počiatočná značka „%1$S“.
+errStrayEndTag=Zblúdilá koncová značka „%1$S“.
+errUnclosedElements=Nájdená koncová značka „%1$S“, ale ďalšie prvky sú stále otvorené.
+errUnclosedElementsImplied=Prvok „%1$S“ bol implicitne uzavretý, ale ďalšie prvky sú stále otvorené.
+errUnclosedElementsCell=Bunka tabuľky bola implicitne uzavretá, ale ďalšie prvky sú stále otvorené.
+errStrayDoctype=Zblúdilá definícia doctype.
+errAlmostStandardsDoctype=Režim takmer platných štandardov. Očakáva sa „<!DOCTYPE html>“.
+errQuirkyDoctype=Režim spätnej kompatibility. Očakáva sa „<!DOCTYPE html>“.
+errNonSpaceInTrailer=Nájdený neprázdny znak za koncovou značkou „html“.
+errNonSpaceAfterFrameset=Nájdený neprázdny znak za prvkom „frameset“.
+errNonSpaceInFrameset=Nájdený neprázdny znak v prvku „frameset“.
+errNonSpaceAfterBody=Nájdený neprázdny znak za koncovou značkou „body“.
+errNonSpaceInColgroupInFragment=Nájdený neprázdny znak v prvku „colgroup“.
+errNonSpaceInNoscriptInHead=Nájdený neprázdny znak v prvku „noscript“ v prvku „head“.
+errFooBetweenHeadAndBody=Nájdený prvok „%1$S“ medzi prvkami „head“ a „body“.
+errStartTagWithoutDoctype=Bola nájdená počiatočná značka bez uvedenia doctype. Očakáva sa „<!DOCTYPE html>“.
+errNoSelectInTableScope=Prvok „select“ nie je povolený v prvku tabuľky.
+errStartSelectWhereEndSelectExpected=Bola nájdená počiatočná značka „select“, ale očakáva sa koncová značka.
+errStartTagWithSelectOpen=Bola nájdená počiatočná značka „%1$S“, ale prvok „select“ je stále otvorený.
+errBadStartTagInHead2=Neplatná počiatočná značka „%1$S“ v prvku „head“.
+errImage=Nájdená počiatočná značka „image”.
+errIsindex=Nájdený „isindex”.
+errFooSeenWhenFooOpen=Bola nájdená počiatočná značka „%1$S“, ale predchádzajúci prvok rovnakého typu je stále otvorený.
+errHeadingWhenHeadingOpen=Hlavička nemôže byť potomkom inej hlavičky.
+errFramesetStart=Nájdená počiatočná značka „frameset”.
+errNoCellToClose=Nebola nájdená žiadna bunka tabuľky, ktorú je možné zavrieť.
+errStartTagInTable=Počiatočná značka „%1$S“ sa nachádza v prvku „table“.
+errFormWhenFormOpen=Bola nájdená počiatočná značka „form“, ale predchádzajúci prvok „form“ je stále otvorený. Vnorené formuláre nie sú povolené. Značka je ignorovaná.
+errTableSeenWhileTableOpen=Bola nájdená počiatočná značka „table“, ale predchádzajúci prvok „table“ je stále otvorený.
+errStartTagInTableBody=V tele tabuľky bola nájdená počiatočná značka „%1$S“.
+errEndTagSeenWithoutDoctype=Bola nájdená koncová značka bez uvedenia doctype. Očakávalo sa „<!DOCTYPE html>“.
+errEndTagAfterBody=Nájdená koncová značka, ale prvok „body“ už bol uzavretý.
+errEndTagSeenWithSelectOpen=Koncová značka „%1$S” s otvoreným prvkom „select”.
+errGarbageInColgroup=Neočakávané znaky v prvku „colgroup“.
+errEndTagBr=Koncová značka „br”.
+errNoElementToCloseButEndTagSeen=Prvok „%1$S“ nie je otvorený, ale bola nájdená koncová značka „%1$S“.
+errHtmlStartTagInForeignContext=Počiatočná značka HTML „%1$S“ je v kontexte cudzieho priestoru názvov.
+errTableClosedWhileCaptionOpen=Prvok „table“ bol ukončený, ale prvok „caption“ je stále otvorený.
+errNoTableRowToClose=Nebol nájdený riadok tabuľky, ktorý by sa dal uzavrieť.
+errNonSpaceInTable=Chybne umiestnený neprázdny znak vo vnútri tabuľky.
+errUnclosedChildrenInRuby=Neukončený potomok prvku “ruby”.
+errStartTagSeenWithoutRuby=Bola nájdená počiatočná značka „%1$S“ bez toho, aby bol otvorený prvok „ruby“.
+errSelfClosing=Bola použitá ukončovacia syntax („/>“) pre neprázdny prvok HTML. Lomka bola ignorovaná a značka je považovaná za počiatočnú.
+errNoCheckUnclosedElementsOnStack=Neukončené prvky v zásobníku.
+errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement=Koncová značka „%1$S“ nezodpovedá názvu aktuálne otvoreného prvku „%2$S“.
+errEndTagViolatesNestingRules=Koncová značka „%1$S“ porušuje pravidlá vnorenia.