Bug 1069300 - strings for panic/privacy/forget-button
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Sat, 27 Sep 2014 18:21:05 +0200
changeset 1336 2f919aa6321ec0d45e832ec3906fc32ea3a56d32
parent 1335 af78bb3adb911400c6ffe623a39a9b930c0419cd
child 1337 777356bbeb007f01446840040c4a892c50b72f32
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
bugs1069300
Bug 1069300 - strings for panic/privacy/forget-button
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -763,8 +763,33 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY tabCrashed.checkSendReport "Oznámiť spoločnosti &vendorShortName; toto zlyhanie, aby ho bolo možné opraviť.">
 <!ENTITY tabCrashed.tryAgain "Skúsiť znova">
 
 <!ENTITY uiTour.infoPanel.close "Zavrieť">
 
 <!ENTITY appMenuSidebars.label     "Bočné panely">
 
 <!ENTITY switchToMetroCmd2.label    "Spustiť v prehliadači &brandShortName; pre Windows 8 Touch">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (panicButton.view.mainTimeframeDesc, panicButton.view.5min, panicButton.view.2hr, panicButton.view.day):
+   The .mainTimeframeDesc string combined with any of the 3 others is meant to form a complete sentence, e.g. "Forget the last: Five minutes".
+   Please ensure that this remains the case in the translation. -->
+<!ENTITY panicButton.view.mainTimeframeDesc    "Zabudnúť na:">
+<!ENTITY panicButton.view.5min          "posledných 5 minút">
+<!ENTITY panicButton.view.2hr           "posledné 2 hodiny">
+<!ENTITY panicButton.view.day           "posledných 24 hodín">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: (panicButton.view.mainLabel, panicButton.view.deleteCookies, panicButton.view.deleteHistory, panicButton.view.deleteTabsAndWindows, panicButton.view.openNewWindow):
+   The .mainActionDesc string combined with any of the 4 others is meant to form a complete sentence, e.g. "Proceeding will: Delete Recent Cookies".
+   Note also that the deleteCookies, deleteHistory and deleteTabsAndWindows strings include <html:strong> tags for emphasis on the words "Cookies", "History", "Tabs" and "Windows".
+   The translation should do the same. -->
+<!ENTITY panicButton.view.mainActionDesc     "Pokračovaním:">
+<!ENTITY panicButton.view.deleteCookies      "odstránite nedávno vytvorené <html:strong>cookies</html:strong>">
+<!ENTITY panicButton.view.deleteHistory      "vymažete <html:strong>históriu</html:strong> nedávneho prehliadania">
+<!ENTITY panicButton.view.deleteTabsAndWindows  "zavriete všetky <html:strong>karty</html:strong> a <html:strong>okná</html:strong>">
+<!ENTITY panicButton.view.openNewWindow      "otvoríte nové prázdne okno">
+
+<!ENTITY panicButton.view.undoWarning       "Akciu nie je možné vrátiť späť.">
+<!ENTITY panicButton.view.forgetButton      "Zabudnúť">
+
+<!ENTITY panicButton.thankyou.msg1        "Vaša nedávna história je teraz vymazaná.">
+<!ENTITY panicButton.thankyou.msg2        "Prajeme bezpečné prehliadanie!">
+<!ENTITY panicButton.thankyou.buttonlabel     "Ďakujem!">
--- a/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
+++ b/browser/chrome/browser/customizableui/customizableWidgets.properties
@@ -89,10 +89,13 @@ email-link-button.tooltiptext3 = Umožní odoslať odkaz na túto stránku
 
 # LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.linux2): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
 # %2$S is the keyboard shortcut
 quit-button.tooltiptext.linux2 = Ukončiť %1$S (%2$S)
 # LOCALIZATION NOTE(quit-button.tooltiptext.mac): %1$S is the brand name (e.g. Firefox),
 # %2$S is the keyboard shortcut
 quit-button.tooltiptext.mac = Ukončiť %1$S (%2$S)
 
+panic-button.label = Zabudnúť
+panic-button.tooltiptext = Umožní zabudnúť na históriu prehliadania za definovaný čas
+
 loop-call-button.label = Pozvať priateľa na hovor
 loop-call-button.tooltiptext = Umožní pozvať priateľa na internetový hovor