update files for SM and add new files
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 04 Sep 2008 09:46:21 +0200
changeset 9 2eb71935b4fd1b57ab99560adbb262de96b544dd
parent 8 15a38087c58962204048b59b08ac409f74e7797c
child 10 85045b421b871f0b4e4ad61683aaa4953022cf68
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update files for SM and add new files security/manager/chrome/pippki/validation.dtd suite/chrome/common/pref/pref-certs.dtd suite/chrome/common/pref/pref-masterpass.dtd suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd suite/chrome/common/pref/pref-validation.dtd suite/chrome/common/pref/PrefsOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
suite/chrome/branding/brand.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
suite/chrome/mailnews/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -517,16 +517,18 @@
 <!ENTITY folderContextSubscribe.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "P">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.label "Hľadať v správach…">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "H">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "l">
 <!ENTITY folderContextFavoriteFolder.label "Priečinok Obľúbené">
 <!ENTITY folderContextFavoriteFolder.accesskey "b">
+<!ENTITY folderContextSettings.label "Nastavenie…">
+<!ENTITY folderContextSettings.accesskey "N">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "Meno alebo Email obsahuje:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "M">
 <!ENTITY clearButton.label "Vymazať">
 <!ENTITY clearButton.accesskey "V">
 
 <!-- Quick Search Menu Bar -->
--- a/suite/chrome/branding/brand.dtd
+++ b/suite/chrome/branding/brand.dtd
@@ -1,6 +1,5 @@
-#expand <!ENTITY lang.version     "__MOZILLA_LOCALE_VERSION__">
 <!ENTITY brandFullName     "SeaMonkey">
 <!ENTITY brandShortName    "SeaMonkey">
 <!ENTITY vendorShortName    "SeaMonkey">
 <!ENTITY sidebarName      "Bočný panel">
 <!ENTITY copyright.string   "Copyright &copy; 2003-2008 Prispievatelia projektu Mozilla.">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-applications.dtd
@@ -4,11 +4,8 @@
 <!ENTITY typeColumn.label    "Typ obsahu">
 <!ENTITY typeColumn.accesskey  "T">
 
 <!ENTITY actionColumn2.label   "Akcia">
 <!ENTITY actionColumn2.accesskey "A">
 
 <!ENTITY filter.label      "Hľadať:">
 <!ENTITY filter.accesskey    "H">
-
-<!ENTITY clear.label       "Vymazať">
-<!ENTITY clear.accesskey     "V">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies-advanced.dtd
@@ -1,30 +1,31 @@
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Advanced Proxy Preferences dialog -->
 <!ENTITY pref.proxies.advanced.title "Rozšírené nastavenia pre servery proxy">
 <!ENTITY protocols.caption      "Servery proxy pre jednotlivé protokoly">
 <!ENTITY protocols.description    "Štandardne je používaný jeden server proxy pre všetky protokoly.">
+<!ENTITY http.label         "Server proxy HTTP:">
+<!ENTITY http.accesskey       "H">
+<!ENTITY ssl.label          "Server proxy SSL:">
+<!ENTITY ssl.accesskey        "S">
 <!ENTITY ftp.label          "Server proxy pre FTP:">
 <!ENTITY ftp.accesskey        "F">
 <!ENTITY gopher.label        "Server proxy pre Gopher:">
 <!ENTITY gopher.accesskey      "G">
-<!ENTITY http.label         "Server proxy HTTP:">
-<!ENTITY http.accesskey       "H">
 <!ENTITY reuseProxy.label      "Použiť tento server proxy pre všetky protokoly">
 <!ENTITY reuseProxy.accesskey    "x">
-<!ENTITY ssl.label          "Server proxy SSL:">
-<!ENTITY ssl.accesskey        "S">
+<!ENTITY port.label         "Port:">
+<!ENTITY HTTPPort.accesskey     "o">
+<!ENTITY SSLPort.accesskey      "r">
+<!ENTITY FTPPort.accesskey      "t">
+<!ENTITY gopherPort.accesskey    "">
+
 <!ENTITY socks.caption        "Všeobecný server proxy">
 <!ENTITY socks.description      "SOCKS je všeobecný server proxy používaný vo firemnom alebo podobných prostrediach.">
 <!ENTITY socks.label         "Server SOCKS:">
 <!ENTITY socks.accesskey       "C">
 <!ENTITY socks4.label        "SOCKS v4">
 <!ENTITY socks4.accesskey      "K">
 <!ENTITY socks5.label        "SOCKS v5">
 <!ENTITY socks5.accesskey      "v">
 <!ENTITY socksRemoteDNS.label    "Použiť na získavanie mien počítačov (odporúčané pre SOCKS v5)">
 <!ENTITY socksRemoteDNS.accesskey  "u">
-<!ENTITY port.label         "Port:">
-<!ENTITY HTTPport.accesskey     "o">
-<!ENTITY SSLport.accesskey      "r">
-<!ENTITY FTPport.accesskey      "t">
-<!-- No accesskey for gopher (':' doesn't go well) -->
 <!ENTITY SOCKSport.accesskey     "">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-proxies.dtd
@@ -1,25 +1,27 @@
 <!-- extracted from content/pref-proxies.xul -->
 
 <!--LOCALIZATION NOTE : FILE The Proxies preferences dialog -->
 <!ENTITY pref.proxies.title      "Servery proxy">
 <!ENTITY pref.proxies.desc       "Server proxy je sieťová služba, ktorá umožňuje filtrovať a urýchliť pripojenie k sieti Internet.">
 <!ENTITY proxyTitle.label       "Nastavenie serverov proxy pre prístup k sieti Internet">
 <!ENTITY directTypeRadio.label     "Priame pripojenie k sieti Internet">
 <!ENTITY directTypeRadio.accesskey   "i">
+<!ENTITY systemTypeRadio.label     "Použiť systémové nastavenia serverov proxy">
+<!ENTITY systemTypeRadio.accesskey   "m">
 <!ENTITY manualTypeRadio.label     "Ručné nastavenie serverov proxy:">
 <!ENTITY manualTypeRadio.accesskey   "u">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.label      "Automatická detekcia nastavení tejto siete">
 <!ENTITY wpadTypeRadio.accesskey    "d">
 <!ENTITY autoTypeRadio.label      "Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy:">
 <!ENTITY autoTypeRadio.accesskey    "a">
 <!ENTITY reload.label         "Obnoviť">
 <!ENTITY reload.accesskey       "b">
 <!ENTITY http.label          "Server proxy:">
 <!ENTITY http.accesskey        "S">
 <!ENTITY port.label          "Port:">
-<!ENTITY HTTPport.accesskey      "o">
+<!ENTITY HTTPPort.accesskey      "o">
 <!ENTITY advanced.label        "Rozšírené…">
 <!ENTITY advanced.accesskey      "R">
 <!ENTITY noproxy.label         "Nepoužívať proxy pre:">
 <!ENTITY noproxy.accesskey       "N">
 <!ENTITY noproxyExplain.label     "Príklad: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24">
--- a/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/preftree.dtd
@@ -15,16 +15,21 @@
 <!ENTITY compose.label "Composer">
 <!ENTITY editing.label "Nové stránky">
 <!ENTITY publish.label "Publikovanie">
 <!ENTITY offline.label "Režim Offline">
 <!ENTITY security.label "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY cookies.label "Cookies">
 <!ENTITY images.label "Obrázky">
 <!ENTITY popups.label "Vyskakovacie okná">
+<!ENTITY masterpass.label "Hlavné heslá">
+<!ENTITY security.label "Súkromie a bezpečnosť">
+<!ENTITY ssl.label "SSL">
+<!ENTITY certs.label "Certifikáty">
+<!ENTITY validation.label "Overenie">
 <!ENTITY advance.label "Rozšírené">
 <!ENTITY down.label "Preberanie súborov">
 <!ENTITY cache.label "Vyrovnávacia pamäť">
 <!ENTITY proxies.label "Servery proxy">
 <!ENTITY httpnetworking.label "Spojenia HTTP">
 <!ENTITY smart.label "Inštalácia softvéru">
 <!ENTITY download.label "Preberanie súborov">
 <!ENTITY keynav.label "Navigácia klávesnicou">
--- a/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
+++ b/suite/chrome/common/utilityOverlay.dtd
@@ -64,27 +64,29 @@
 <!ENTITY releaseCmd.accesskey          "P">
 <!ENTITY updateCmd.label            "Kontrola aktualizácií…">
 <!ENTITY updateCmd.accesskey          "a">
 <!ENTITY aboutCmd.label					"O programe &brandShortName;">
 <!ENTITY aboutCmd.accesskey				"m">
 <!ENTITY aboutCommPluginsCmd.label			"O zásuvných moduloch">
 <!ENTITY aboutCommPluginsCmd.accesskey			"z">
 
-<!ENTITY direct.label "Online (proxy: žiadne)">
-<!ENTITY direct.accesskey "n">
-<!ENTITY manual.label "Online (proxy: ručné)">
-<!ENTITY manual.accesskey "r">
-<!ENTITY pac.label "Online (proxy: automatické)">
-<!ENTITY pac.accesskey "a">
-<!ENTITY wpad.label                   "Režim online (Proxy: automatické)">
-<!ENTITY wpad.accesskey                 "a">
+<!ENTITY direct.label               "Online (proxy: žiadne)">
+<!ENTITY direct.accesskey             "n">
+<!ENTITY manual.label               "Online (proxy: ručné)">
+<!ENTITY manual.accesskey             "r">
+<!ENTITY pac.label                "Online (proxy: automatické)">
+<!ENTITY pac.accesskey              "a">
+<!ENTITY wpad.label                "Režim online (Proxy: automatické)">
+<!ENTITY wpad.accesskey              "u">
+<!ENTITY system.label               "Režim online (Proxy: systémové)">
+<!ENTITY system.accesskey             "s">
 
-<!ENTITY proxy.label "Nastavenie proxy…">
-<!ENTITY proxy.accesskey "N">
+<!ENTITY proxy.label               "Nastavenie proxy…">
+<!ENTITY proxy.accesskey             "N">
 
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.label    "Prepnúť smer textu">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.accesskey  "r">
 <!ENTITY bidiSwitchTextDirectionItem.commandkey  "X">
 
 <!-- Popup Blocked notification menu -->
 <!ENTITY allowPopups.accesskey    "P">
 <!ENTITY showPopupManager.label    "Spravovať vyskakovacie okná">
--- a/suite/chrome/mailnews/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/addressbook/abSelectAddressesDialog.dtd
@@ -50,15 +50,13 @@
 <!ENTITY editButton.label          "Upraviť…">
 <!ENTITY editButton.accesskey        "U">
 <!ENTITY removeButton.label         "Odstrániť">
 <!ENTITY removeButton.accesskey       "d">
 <!ENTITY lookIn.label            "Hľadať v:">
 <!ENTITY lookIn.accesskey          "H">
 <!ENTITY for.label              "pre:">
 <!ENTITY for.accesskey            "p">
-<!ENTITY clearButton.label          "Vymazať">
-<!ENTITY clearButton.accesskey        "V">
 <!ENTITY addressMessageTo.label       "Komu adresovať správy:">
 
 <!-- Tooltips items -->
 <!ENTITY addressPickerNewButton.tooltip   "Vytvoriť novú kartu">
 <!ENTITY addressPickerEditButton.tooltip   "Upraviť vybranú kartu">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -481,22 +481,21 @@
 <!ENTITY goForwardButton.label "Prejsť dopredu">
 <!ENTITY deleteButton.label "Odstrániť">
 <!ENTITY markButton.label "Označiť">
 <!ENTITY printButton.label "Tlačiť">
 <!ENTITY stopButton.label "Zastaviť">
 <!ENTITY junkButton.label "Spam">
 <!ENTITY notJunkButton.label "Nie Spam">
 
-<!--Tooltips-->
+<!-- Tooltips -->
 <!ENTITY menuBar.tooltip "Panel Ponuka">
 <!ENTITY mailToolbar.tooltip "Panel Pošta">
 <!ENTITY locationToolbar.tooltip "Panel s adresou">
 <!ENTITY advancedButton.tooltip "Pokročilé hľadanie v správach">
-<!ENTITY clearButton.tooltip "Vymazať vyhľadávaciu podmienku a zobraziť všetky správy">
 <!ENTITY getMsgButton.tooltip "Prijať nové správy">
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Napísať novú správu">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Odpovedať iba odosielateľovi">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Odpovedať odosielateľovi a všetkým adresátom">
 <!ENTITY replyAllButtonNews.tooltip "Odpovedať odosielateľovi a do diskusnej skupiny">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Odoslať označenú správu ďalej">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Uložiť označenú správu do súboru">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Presunúť sa na nasledujúcu neprečítanú správu">
@@ -564,36 +563,35 @@
 <!ENTITY folderContextSendUnsentMessages.accesskey "e">
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.label "Odhlásiť sa z diskusnej skupiny…">
 <!ENTITY folderContextUnsubscribe.accesskey "u">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.label "Označiť diskusnú skupinu ako prečítanú">
 <!ENTITY folderContextMarkNewsgroupRead.accesskey "z">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.label "Označiť priečinok ako prečítaný">
 <!ENTITY folderContextMarkMailFolderRead.accesskey "z">
 <!ENTITY folderContextNew.label "Nový podpriečinok…">
-<!ENTITY folderContextNew.accesskey "N">
+<!ENTITY folderContextNew.accesskey "v">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.label "Prihlásiť k odberu…">
 <!ENTITY folderContextSubscribe.accesskey "P">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.label "Hľadať v správach…">
 <!ENTITY folderContextSearchMessages.accesskey "H">
 <!ENTITY folderContextProperties.label "Vlastnosti…">
 <!ENTITY folderContextProperties.accesskey "l">
+<!ENTITY folderContextSettings.label "Nastavenie…">
+<!ENTITY folderContextSettings.accesskey "N">
 
 <!-- Search Bar -->
 <!-- also used by addressbook -->
 <!ENTITY SearchSubjectOrFrom.label "Predmet alebo Od obsahuje:">
 <!ENTITY SearchSubjectOrFrom.accesskey "P">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.label "Meno alebo Email obsahuje:">
 <!ENTITY SearchNameOrEmail.accesskey "M">
 <!ENTITY advancedButton.label "Rozšírené…">
 <!ENTITY advancedButton.accesskey "R">
 
-<!ENTITY clearButton.label "Vymazať">
-<!ENTITY clearButton.accesskey "V">
-
 <!ENTITY all.label "Všetky">
 <!ENTITY all.accesskey "V">
 
 <!-- Junk Bar -->
 <!ENTITY junkBarMessage.label "&brandShortName; si myslí, že táto správa je nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkBarButton.label "Nie je nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkInfoButton.label "?">