update
authorsektormaster@atlas.sk
Sun, 12 Apr 2009 18:24:37 +0200
changeset 63 2a905e67a488f377871ad1ea18f24186530d4113
parent 62 58c84ab011c23bd19e7c0b952db63a9d496f27d5
child 64 37b4b1456cd1d8ac9a8062d02864593746c3e9d8
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
dom/chrome/layout/xmlparser.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
--- a/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/baseMenuOverlay.dtd
@@ -11,29 +11,28 @@
 <!ENTITY helpMenuWin.label "Pomocník">
 <!ENTITY helpMenuWin.accesskey "P">
 <!ENTITY aboutCmd.label "O programe &brandFullName;">
 <!ENTITY aboutCmd.accesskey "m">
 <!ENTITY helpContents.label "Obsah Pomocníka">
 <!ENTITY helpContents.accesskey "O">
 <!ENTITY helpContentsMac.label "Pomocník programu &brandShortName;">
 <!ENTITY helpForIEUsers.label "Pre používateľov Internet Explorera">
-<!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "I">
+<!ENTITY helpForIEUsers.accesskey "E">
 <!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
 <!-- LOCALIZATION NOTE openHelpMac.commandkey and openHelpMac.modifiers
            are all the necessary keys to hit OS X's open-help
            keyboard (visible) shortcut (that's Cmd+? for most locales) -->
 <!ENTITY openHelpMac.commandkey "/">
 <!ENTITY openHelpMac.modifiers "accel,shift">
 <!ENTITY openHelpMac.frontendCommandkey "?">
 <!ENTITY openHelpMac.frontendModifiers "accel">
 
 <!ENTITY helpReleaseNotes.accesskey "P">
 <!ENTITY helpReleaseNotes.label "Poznámky k vydaniu">
-<!ENTITY updateCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY updateCmd.label "Kontrola aktualizácií…">
 
 <!ENTITY preferencesCmdMac.label    "Možnosti…">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.commandkey  ",">
 <!ENTITY preferencesCmdMac.modifiers  "accel">
 
 <!ENTITY servicesMenuMac.label     "Služby">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -36,17 +36,17 @@
 <!ENTITY navbarCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY personalbarCmd.label "Panel záložiek">
 <!ENTITY personalbarCmd.accesskey "z">
 <!ENTITY bookmarksToolbarItem.label "Položky panela záložiek">
 <!ENTITY taskbarCmd.label "Stavový riadok">
 <!ENTITY taskbarCmd.accesskey "r">
 
 <!ENTITY pageSourceCmd.label "Zdrojový kód stránky">
-<!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "k">
+<!ENTITY pageSourceCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY pageSourceCmd.commandkey "u">
 <!ENTITY pageInfoCmd.label "Informácie o stránke">
 <!ENTITY pageInfoCmd.accesskey "I">
 <!ENTITY pageInfoCmd.commandkey "i">
 <!ENTITY fullScreenCmd.label "Na celú obrazovku">
 <!ENTITY fullScreenCmd.accesskey "c">
 
 <!ENTITY fullScreenMinimize.tooltip "Minimalizovať okno">
@@ -77,17 +77,17 @@
 <!ENTITY forwardCmd.label        "Dopredu">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey      "D">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip     "Dopredu o jednu stránku">
 <!ENTITY backForwardMenu.tooltip    "Naposledy navštívené stránky">
 <!ENTITY reloadCmd.label        "Obnoviť">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey      "O">
 <!ENTITY reloadButton.tooltip      "Načíta najnovšiu verziu stránky">
 <!ENTITY stopCmd.label         "Zastaviť">
-<!ENTITY stopCmd.accesskey       "s">
+<!ENTITY stopCmd.accesskey       "Z">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey     ".">
 <!ENTITY stopButton.tooltip       "Zastaví načítavanie tejto stránky">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip        "Prejsť na adresu zadanú v paneli s adresou">
 <!ENTITY feedButton.tooltip       "Prihlásiť sa k odberu kanála tejto stránky…">
 <!ENTITY printButton.label       "Tlačiť">
 <!ENTITY printButton.tooltip      "Tlačiť túto stránku">
 
 <!ENTITY locationItem.title       "Panel s adresou">
@@ -377,19 +377,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac.label  "Ukončiť &brandShortName;">
 <!ENTITY quitApplicationCmdMac.key   "Q">
 
 <!ENTITY closeCmd.label        "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmd.key         "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey      "Z">
 
 <!ENTITY pageStyleMenu.label      "Štýl stránky">
-<!ENTITY pageStyleMenu.accesskey    "t">
+<!ENTITY pageStyleMenu.accesskey    "s">
 <!ENTITY pageStyleNoStyle.label    "Žiadny štýl">
-<!ENTITY pageStyleNoStyle.accesskey  "n">
+<!ENTITY pageStyleNoStyle.accesskey  "a">
 <!ENTITY pageStylePersistentOnly.label "Základný štýl stránky">
 <!ENTITY pageStylePersistentOnly.accesskey "Z">
 
 <!ENTITY pageReportIcon.tooltip "Zmeniť nastavenie blokovania vyskakovacích okien pre tento server">
 
 <!ENTITY allowPopups.accesskey "o">
 <!-- On Windows we use the term "Options" to describe settings, but
   on Linux and Mac OS X we use "Preferences" - carry that distinction
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -67,31 +67,37 @@ sanitizeWithPromptLabel2=Vymazať nedávnu históriu…
 sanitizeDialog2.everything.title=Vymazanie celej histórie
 sanitizeButtonOK=Odstrániť
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingWarning): Warning that appears when "Time
 # range to clear" is set to "Everything" in Clear Recent History dialog. UI
 # mockup at bug 480169. This value is a semi-colon list of plural forms. #1 is
 # replaced with the number of history visits. %S is replaced with the date of
 # the oldest visit.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-sanitizeEverythingWarning=Celá história bude vymazaná. Od dňa %S sa v nej náchadza záznam o jednej navštívenej stránke.;Celá história bude vymazaná. Od dňa %S sa v nej nachádzajú #1 záznamy o navštívených stránkach.;Celá história bude vymazaná. Od dňa %S sa v nej nachádza #1 záznamov o navštívených stránkach.
+sanitizeEverythingWarning=Celá história bude vymazaná. Od dňa %S sa v nej nachádza jeden záznam o navštívených stránkach.;Celá história bude vymazaná. Od dňa %S sa v nej nachádzajú #1 záznamy o navštívených stránkach.;Celá história bude vymazaná. Od dňa %S sa v nej nachádza #1 záznamov o navštívených stránkach.
 # LOCALIZATION NOTE (sanitizeEverythingNoVisitsWarning): Used in same context
 # as sanitizeEverythingWarning except this is shown instead when there are no
 # visits in the user's history.
 sanitizeEverythingNoVisitsWarning=Celá história bude vymazaná.
 
 # Check for Updates
+# LOCALIZATION NOTE (updatesItem_*): these are alternative labels for Check for Update item in Help menu.
+# Which one is used depends on Update process state.
 updatesItem_default=Kontrola aktualizácií…
 updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
+updatesItem_default.accesskey=K
 updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
 updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
+updatesItem_downloading.accesskey=b
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
+updatesItem_resume.accesskey=b
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
+updatesItem_pending.accesskey=N
 
 # RSS Pretty Print
 feedShowFeedNew=Prihlásiť sa k odberu kanála %S…
 
 # History menu
 menuOpenAllInTabs.label=Otvoriť všetko na kartách
 menuOpenAllInTabs.accesskey=O
 # LOCALIZATION NOTE (menuRestoreAllWindows, menuUndoCloseWindowLabel, menuUndoCloseWindowSingleTabLabel):
--- a/dom/chrome/layout/xmlparser.properties
+++ b/dom/chrome/layout/xmlparser.properties
@@ -68,13 +68,13 @@ 32 = nepovolené znaky vo verejnom ID
 38 = rezervovaný prefix (xml) nesmie byť oddeklarovaný alebo naviazaný na názov iného menného priestoru
 39 = rezervovaný prefix (xmlns) nesmie byť deklarovaný alebo oddeklarovaný
 40 = prefix nesmie byť naviazaný na jeden z rezervovaných názvov menných priestorov
 
 # %1$S is replaced by the Expat error string, may be followed by Expected (see below)
 # %2$S is replaced by URL
 # %3$u is replaced by line number
 # %4$u is replaced by column number
-XMLParsingError = Chybná analýza XML: %1$S\nUmiestnenie: %2$S\nČíslo riadka %3$u, Stĺpec %4$u:
+XMLParsingError = Chybná analýza XML: %1$S\nUmiestnenie: %2$S\nRiadok %3$u, stĺpec %4$u:
 
 # %S is replaced by a tag name.
 # This gets appended to the error string if the error is mismatched tag.
 Expected = . Očakávalo sa: </%S>.
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -311,27 +311,16 @@ SuccessfulP12Backup=Bezpečnostné certifikáty a súkromné kľúče boli úspešne zálohované.
 SuccessfulP12Restore=Bezpečnostné certifikáty a súkromné kľúče boli úspešne obnovené.
 PKCS12PasswordInvalid=Nepodarilo sa dekódovať súbor PKCS #12. Heslo, ktoré ste zadali, je asi nesprávne.
 PKCS12DecodeErr=Nepodarilo sa dekódovať súbor. Buď nie je vo formáte PKCS #12, alebo je súbor poškodený, alebo ste zadali nesprávne heslo.
 PKCS12UnknownErrRestore=Nepodarilo sa obnoviť PKCS #12 súbor z neznámeho dôvodu.
 PKCS12UnknownErrBackup=Nepodarilo sa vytvoriť záložný súbor PKCS #12 z neznámych dôvodov.
 PKCS12UnknownErr=Operácia PKCS #12 zlyhala z neznámych príčin.
 PKCS12InfoNoSmartcardBackup=Nie je možné zálohovať certifikáty s hardvérového bezpečnostného zariadenia, ako napríklad Smart Card.
 PKCS12DupData=Tento certifikát a privátny kľúč už na tomto bezpečnostnom zariadení existuje.
-AddModulePrompt=Naozaj chcete nainštalovať tento bezpečnostný modul ?
-AddModuleName=Názov modulu: %S
-AddModulePath=Cesta: %S
-AddModuleSuccess=Nový bezpečnostný modul bol nainštalovaný
-AddModuleFailure=Nepodarilo sa pridať modul
-AddModuleDup=Bezpečnostný modul už existuje
-DelModuleBadName=Nesprávny názov modulu.
-DelModuleWarning=Naozaj chcete odstrániť tento bezpečnostný modul ?
-DelModuleError=Nepodarilo sa odstrániť modul
-DelModuleIntSuccess=Interný bezpečnostný modul je úspešne odstránený
-DelModuleExtSuccess=Externý bezpečnostný modul bol úspešne odstránený
 ForcedBackup1=Mali by ste vytvoriť heslom chránenú záložnú kópiu svojho nového bezpečnostného certifikátu a s ním spojeného súkromného kľúča.
 ForcedBackup2=Pokiaľ niekedy stratíte prístup ku svojmu súkromnému kľúču tak, že zabudnete svoje osobné bezpečnostné heslo, alebo dôjde k poškodeniu súboru, môžete súkromný kľúč aj certifikát obnoviť z tejto záložnej kópie.
 ForcedBackup3=Kópiu vytvoríte stlačením tlačidla OK. Ak je to možné, mali by ste kópiu uložiť na disketu, ktorú odložíte na bezpečné miesto.
 UnknownCertIssuer=(Neznámy vydavateľ)
 UnknownCertOrg=(Neznáma organizácia)
 AVATemplate=%S = %S
 
 PSMERR_SSL_Disabled=Nie je možné bezpečne sa pripojiť, pretože protokol SSL je zakázaný.
--- a/toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
 <!-- extracted from charsetOverlay.xul -->
 <!ENTITY charsetMenu.label "Kódovanie">
-<!ENTITY charsetMenu.accesskey "n">
+<!ENTITY charsetMenu.accesskey "K">
 <!ENTITY charsetMenuAutodet.label "Automatické rozpoznávanie">
 <!ENTITY charsetMenuAutodet.accesskey "A">
 <!ENTITY charsetMenuMore.label "Ostatné">
 <!ENTITY charsetMenuMore.accesskey "O">
 <!ENTITY charsetMenuMore1.label "Západná Európa">
 <!ENTITY charsetMenuMore1.accesskey "Z">
 <!ENTITY charsetMenuMore2.label "Východná Európa">
 <!ENTITY charsetMenuMore2.accesskey "V">
 <!ENTITY charsetMenuMore3.label "Východná Ázia">
-<!ENTITY charsetMenuMore3.accesskey "a">
+<!ENTITY charsetMenuMore3.accesskey "c">
 <!ENTITY charsetMenuMore4.label "JV a JZ Ázia">
 <!ENTITY charsetMenuMore4.accesskey "J">
 <!ENTITY charsetMenuMore5.label "Stredný východ">
 <!ENTITY charsetMenuMore5.accesskey "d">
 <!ENTITY charsetMenuUnicode.label "Unicode">
 <!ENTITY charsetMenuUnicode.accesskey "U">
 <!ENTITY charsetCustomize.label "Prispôsobiť…">
 <!ENTITY charsetCustomize.accesskey "P">