update
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 29 Dec 2008 20:15:53 +0100
changeset 47 2a6dd5ee76b35b18991726f27fcf3d1f94df8ab0
parent 46 fd97e78ac05538b4efc0592cc239efecc179898e
child 48 b9ae5729ab720e183fefee26c6cb6c06c930d4fe
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
toolkit/chrome/global/about.dtd
toolkit/chrome/global/findbar.dtd
toolkit/chrome/global/globalKeys.dtd
toolkit/chrome/global/intl.properties
toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml
toolkit/crashreporter/crashes.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -2,11 +2,11 @@
 <!ENTITY copyright         "Tvorcovia">
 <!ENTITY copyright.accesskey    "T">
 <!ENTITY copyrightGNOME.accesskey  "T">
 <!ENTITY aboutLink         "&lt; O programe &brandFullName;">
 <!ENTITY aboutLink.accesskey    "O">
 <!ENTITY aboutVersion        "verzia">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.label    "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.accesskey  "Z">
-<!ENTITY copyrightInfo       "&#169;1998 – 2008 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Firefox
+<!ENTITY copyrightInfo       "&#169;1998–2009 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. Firefox
                   a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation.
                   Všetky práva vyhradené.">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -83,16 +83,17 @@
 <!ENTITY reloadCmd.label        "Obnoviť">
 <!ENTITY reloadCmd.accesskey      "O">
 <!ENTITY reloadButton.tooltip      "Načíta najnovšiu verziu stránky">
 <!ENTITY stopCmd.label         "Zastaviť">
 <!ENTITY stopCmd.accesskey       "s">
 <!ENTITY stopCmd.macCommandKey     ".">
 <!ENTITY stopButton.tooltip       "Zastaví načítavanie tejto stránky">
 <!ENTITY goEndCap.tooltip        "Prejsť na adresu zadanú v paneli s adresou">
+<!ENTITY feedButton.tooltip       "Prihlásiť sa k odberu kanála tejto stránky…">
 <!ENTITY printButton.label       "Tlačiť">
 <!ENTITY printButton.tooltip      "Tlačiť túto stránku">
 
 <!ENTITY locationItem.title       "Panel s adresou">
 <!ENTITY searchItem.title        "Vyhľadávanie">
 <!ENTITY throbberItem.title       "Indikátor aktivity">
 <!ENTITY bookmarksItem.title      "Záložky">
 
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -68,19 +68,17 @@ updatesItem_defaultFallback=Kontrola aktualizácií…
 updatesItem_downloading=Preberá sa %S…
 updatesItem_downloadingFallback=Preberá sa aktualizácia…
 updatesItem_resume=Pokračovať v preberaní %S…
 updatesItem_resumeFallback=Pokračovať v preberaní aktualizácie…
 updatesItem_pending=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 updatesItem_pendingFallback=Nainštalovať prevzatú aktualizáciu…
 
 # RSS Pretty Print
-feedNoFeeds=Stránka neobsahuje žiadne kanály
 feedShowFeedNew=Prihlásiť sa k odberu kanála %S…
-feedHasFeedsNew=Prihlásiť sa k odberu kanála tejto stránky…
 
 # History menu
 menuOpenAllInTabs.label=Otvoriť všetko na kartách
 menuOpenAllInTabs.accesskey=O
 
 # Unified Back-/Forward Popup
 tabHistory.current=Zostať na tejto stránke
 tabHistory.goBack=Prejsť späť na túto stránku
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -59,27 +59,27 @@ sortByName=Usporiadať '%S' podľa názvu
 sortByNameGeneric=Usporiadať podľa názvu
 view.sortBy.name.label=Usporiadať podľa názvu
 view.sortBy.name.accesskey=n
 view.sortBy.url.label=Usporiadať podľa servera
 view.sortBy.url.accesskey=s
 view.sortBy.date.label=Usporiadať podľa času poslednej návštevy
 view.sortBy.date.accesskey=d
 view.sortBy.visitCount.label=Usporiadať podľa počtu návštev
-view.sortBy.visitCount.accesskey=n
+view.sortBy.visitCount.accesskey=t
 view.sortBy.keyword.label=Usporiadať podľa kľúčového slova
 view.sortBy.keyword.accesskey=k
 view.sortBy.description.label=Usporiadať podľa popisu
 view.sortBy.description.accesskey=o
 view.sortBy.dateAdded.label=Usporiadať podľa času pridania
 view.sortBy.dateAdded.accesskey=r
 view.sortBy.lastModified.label=Usporiadať podľa času poslednej úpravy
 view.sortBy.lastModified.accesskey=v
 view.sortBy.tags.label=Usporiadať podľa značiek
-view.sortBy.tags.accesskey=z
+view.sortBy.tags.accesskey=U
 
 searchBookmarks=Hľadať záložky
 searchHistory=Hľadať v histórii
 searchCurrentDefault=Hľadať v priečinku '%S'
 findInPrefix=Hľadať v priečinku '%S'…
 
 tabs.openWarningTitle=Potvrdenie otvorenia
 tabs.openWarningMultipleBranded=Chystáte sa otvoriť niekoľko kariet naraz (celkom %S). Toto môže spomaliť %S počas ich načítavania. Naozaj chcete pokračovať?
@@ -114,8 +114,15 @@ OrganizerQueryAllBookmarks=Všetky záložky
 # for url bar autocomplete results of type "tag"
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 tagResultLabel=Značka
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarkResultLabel) :
 # This is what we use to form the label (for screen readers)
 # for url bar autocomplete results of type "bookmark"
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 bookmarkResultLabel=Záložka
+
+# LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
+# %S will be replaced with the application name.
+lockPrompt.title=Chyba pri spustení prehliadača
+lockPrompt.text=Systém záložiek a histórie nebude funkčný, pretože jeden zo súborov prehliadača %S je používaný inou aplikáciou. Tento problém môžu spôsobovať niektoré bezpečnostné aplikácie.
+lockPromptInfoButton.label=Ďalšie informácie
+lockPromptInfoButton.accessKey=a
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -1,9 +1,17 @@
-<!ENTITY history.label "História">
+<!ENTITY history.label         "História">
+
+<!ENTITY locbar.pre.label       "Pri používaní panela s adresou ponúkať záznamy:">
+<!ENTITY locbar.pre.accessKey     "v">
+<!ENTITY locbar.post.label       "">
+<!ENTITY locbar.both.label       "Z histórie a záložiek">
+<!ENTITY locbar.history.label     "Z histórie">
+<!ENTITY locbar.bookmarks.label    "Zo záložiek">
+<!ENTITY locbar.nothing.label     "Nič">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE:
  The entities rememberDaysBefore.label and rememberDaysAfter2.label appear on a single
  line in preferences as follows:
 
  &rememberDaysBefore.label [ textbox for number of days ] &rememberDaysAfter2.label;
 -->
 <!ENTITY rememberDaysBefore.label   "Históriu uchovávať minimálne">
--- a/toolkit/chrome/global/about.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/about.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!ENTITY about.version        "verzia">
 
-<!ENTITY about.copy.beforeLink    "Copyright &copy; 1998–2008">
+<!ENTITY about.copy.beforeLink    "Copyright &copy; 1998–2009">
 <!ENTITY about.copy.linkTitle     "spolupracovníci">
 <!ENTITY about.copy.afterLink     "projektu Mozilla.">
 
 <!ENTITY about.license.beforeLink   "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY about.license.linkTitle   "sa dočítate v licencii">
 <!ENTITY about.license.afterLink   "tohto produktu.">
 
 <!ENTITY about.relnotes.beforeLink  "Čítať">
--- a/toolkit/chrome/global/findbar.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/findbar.dtd
@@ -1,17 +1,17 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the entities needed to -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE use the Find Bar. -->
 
 <!-- entities split out from browser.dtd -->
 <!ENTITY next.label "Ďalšie">
 <!ENTITY next.accesskey "a">
 <!ENTITY next.tooltip "Vyhľadá ďalší výskyt reťazca">
 <!ENTITY previous.label "Predchádzajúce">
-<!ENTITY previous.accesskey "P">
+<!ENTITY previous.accesskey "e">
 <!ENTITY previous.tooltip "Vyhľadá predchádzajúci výskyt reťazca">
 <!ENTITY findCloseButton.tooltip "Zavrieť panel vyhľadávania">
 <!ENTITY highlight.label "Zvýrazniť">
-<!ENTITY highlight.accesskey "Z">
+<!ENTITY highlight.accesskey "v">
 <!ENTITY highlight.tooltiptext "Zvýrazní všetky výskyty hľadaného reťazca (Ctrl+Enter)">
 <!ENTITY caseSensitiveCheckbox.label "Rozlišovať veľké/malé písmená">
 <!ENTITY caseSensitiveCheckbox.accesskey "R">
 
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/globalKeys.dtd
@@ -0,0 +1,2 @@
+<!ENTITY openHelp.commandkey   "VK_F1">
+<!ENTITY openHelpMac.commandkey "?">
--- a/toolkit/chrome/global/intl.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/intl.properties
@@ -17,26 +17,22 @@ pluralRule=8
 # language drop-down in the fonts pref panel. Set it to the value of one of the
 # menuitems in the "selectLangs" menulist in
 # browser/components/preferences/fonts.xul
 font.language.group=x-central-euro
 # Localization Note: Add the code for your language at the front of this entry,
 # leaving "en-us, en" for fallback. It's recommended to use the same form, e.g.
 # "ja-jp, ja, en-us, en"
 intl.accept_languages=sk, cs, en-us, en
-intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859-2
-intl.charsetmenu.browser.more1=iso-8859-1, iso-8859-15, ibm850, x-mac-roman, windows-1252, iso-8859-14, iso-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, iso-8859-10, iso-8859-3
-intl.charsetmenu.browser.more2=iso-8859-4, iso-8859-13, windows-1257, ibm852, iso-8859-2, x-mac-ce, windows-1250, x-mac-croatian, ibm855, iso-8859-5, iso-ir-111, koi8-r, x-mac-cyrillic, windows-1251, ibm866, koi8-u, x-mac-ukrainian, iso-8859-16, x-mac-romanian
-intl.charsetmenu.browser.more3=gb2312, x-gbk, gb18030, hz-gb-2312, iso-2022-cn, big5, big5-hkscs, x-euc-tw, euc-jp, iso-2022-jp, shift_jis, euc-kr, x-windows-949, x-johab, iso-2022-kr
-intl.charsetmenu.browser.more4=armscii-8, geostd8, tis-620, iso-8859-11, windows-874, ibm857, iso-8859-9, x-mac-turkish, windows-1254, x-viet-tcvn5712, viscii, x-viet-vps, windows-1258, x-mac-devanagari, x-mac-gujarati, x-mac-gurmukhi
-intl.charsetmenu.browser.more5=iso-8859-6, windows-1256, ibm864, x-mac-arabic, x-mac-farsi, iso-8859-8-i, windows-1255, iso-8859-8, ibm862, x-mac-hebrew
-# Localization Note: Never change the following entry.
-intl.charsetmenu.browser.unicode=UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE, UTF-32, UTF-32LE, UTF-32BE
-intl.charset.default=win-1250
+intl.charsetmenu.browser.static=ISO-8859-2, UTF-8
+intl.charsetmenu.browser.more1=ISO-8859-1, ISO-8859-15, IBM850, x-mac-roman, windows-1252, ISO-8859-14, ISO-8859-7, x-mac-greek, windows-1253, x-mac-icelandic, ISO-8859-10, ISO-8859-3
+intl.charsetmenu.browser.more2=ISO-8859-4, ISO-8859-13, windows-1257, IBM852, ISO-8859-2, x-mac-ce, windows-1250, x-mac-croatian, IBM855, ISO-8859-5, ISO-IR-111, KOI8-R, x-mac-cyrillic, windows-1251, IBM866, KOI8-U, x-mac-ukrainian, ISO-8859-16, x-mac-romanian
+intl.charsetmenu.browser.more3=GB2312, x-gbk, gb18030, HZ-GB-2312, ISO-2022-CN, Big5, Big5-HKSCS, x-euc-tw, EUC-JP, ISO-2022-JP, Shift_JIS, EUC-KR, x-windows-949, x-johab, ISO-2022-KR
+intl.charsetmenu.browser.more4=armscii-8, GEOSTD8, TIS-620, ISO-8859-11, windows-874, IBM857, ISO-8859-9, x-mac-turkish, windows-1254, x-viet-tcvn5712, VISCII, x-viet-vps, windows-1258, x-mac-devanagari, x-mac-gujarati, x-mac-gurmukhi
+intl.charsetmenu.browser.more5=ISO-8859-6, windows-1256, IBM864, x-mac-arabic, x-mac-farsi, ISO-8859-8-I, windows-1255, ISO-8859-8, IBM862, x-mac-hebrew
+intl.charset.default=windows-1250
 intl.charset.detector=
-
-intl.charsetmenu.mailedit=ISO-8859-2, ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII
-
+intl.charsetmenu.mailedit=ISO-8859-2, windows-1250, ISO-8859-1, ISO-8859-15, ISO-8859-6, armscii-8, geostd8, ISO-8859-13, ISO-8859-14, GB2312, GB18030, Big5, KOI8-R, windows-1251, KOI8-U, ISO-8859-7, ISO-8859-8-I, ISO-2022-JP, EUC-KR, ISO-8859-10, ISO-8859-3, TIS-620, ISO-8859-9, UTF-8, VISCII
 # valid intl.menuitems.appendedacceskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.alwaysappendaccesskeys=
 # valid intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys are: true or false, <empty string> (missing or empty preference equals false)
 intl.menuitems.insertseparatorbeforeaccesskeys=true
 
--- a/toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml
@@ -49,12 +49,12 @@ Contributors:
 
 <ul>
  <li>Uistite sa, že hľadáte niečo, čo sa vzťahuje k &brandShortName;u, toto nie je prehľadávač internetu.</li>
  <li>Snažte sa rozšíriť svoje hľadanie – nezadávajte príliš špecifické frázy; hľadané slová môžu byť v texte zadané inak.</li>
  <li>Netreba hľadať príliš obšírne. Hľadanie bežného slova, ako napríklad &quot;strana&quot;, vám pravdepodobne vráti viac
    výsledkov, než ste čakali.</li>
 </ul>
 
-<p>Copyright &copy; 2003-2008 Spolupracovníci projektu Mozilla.</p>
+<p>Copyright &copy; 2003-2009 Spolupracovníci projektu Mozilla.</p>
 
 </body>
 </html>
--- a/toolkit/crashreporter/crashes.dtd
+++ b/toolkit/crashreporter/crashes.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
 <!ENTITY crashes.title       "Odoslané správy o zlyhaní">
 <!ENTITY id.heading         "ID správy">
 <!ENTITY date.heading        "Dátum odoslania">
 <!ENTITY noReports.label      "Neboli odoslané žiadne správy o zlyhaní.">
 <!ENTITY noConfig.label       "Táto aplikácia nebola nastavená na zobrazovanie správ o zlyhaní. Musí byť nastavená predvoľba <code>breakpad.reportURL</code>.">
-<!ENTITY clearReports.label     "Odstrániť správy">
+<!ENTITY clearAllReports.label   "Odstrániť všetky správy">