update
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 18 Feb 2009 12:45:47 +0100
changeset 55 2a4c537b379640950d10edaa6bc89e8f7702a209
parent 54 12eb63e41ba2ccff930a4cf388d205d1995610b5
child 56 d00b060ab0b037c37aed388dc2f01a25c289afc7
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
--- a/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutRights.dtd
@@ -55,11 +55,11 @@
 <!-- point 1 text for unbranded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1-unbranded "Tu by mali byť uvedené podmienky používania každej webovej služby pre tento produkt.">
 
 <!-- points 1-7 text for branded builds -->
 <!ENTITY rights.webservices-term1 "&vendorShortName; a jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a partneri pracujú na tom, aby poskytli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie o podvodných a škodlivých stránkach. Napriek tomu nemôžu garantovať, že poskytované informácie sú komplexné a bez chýb: niektoré rizikové stránky nemusia byť identifikované a niektoré bezpečné stránky môžu byť omylom označené ako podozrivé.">
 <!ENTITY rights.webservices-term2 "&vendorShortName; môže zrušiť využívanie alebo zmeniť Služby podľa svojho uváženia.">
 <!ENTITY rights.webservices-term3 "Tieto Služby môžete využívať s priloženou verziou produktu &brandShortName;, na jej využívanie máte všetky potrebné práva. &vendorShortName; a jej poskytovatelia licencií si vyhradzujú všetky ostatné práva k Službám. Tieto podmienky používania neobmedzujú akékoľvek práva poskytnuté licenciou na softvér s otvoreným kódom použiteľné na &brandShortName; a príslušnú verziu zdrojového kódu produktu &brandShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term4 "Služby sú poskytované &quot;ako sú&quot;. &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori týmto odmietajú všetky výslovné alebo predpokladané záruky zahrňujúce okrem iného záruku, že Služby sú predajné a spôsobilé na konkrétny účel. Nesiete všetko riziko vyplývajúce z výberu Služieb pre svoje účely týkajúce sa kvality a výkonu Služieb. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie predpokladaných záruk, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
-<!ENTITY rights.webservices-term5 "S výnimkou rozsahu určeného zákonom spoločnosť &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, zvláštne, vedľajšie, náhodné, následné, trestné alebo exemplárne škody vzniknuté použitím produktu &brandShortName; a Služieb. Spoločná zodpovednosť vyplývajúca z týchto podmienok nepresiahne 500 USB (päťsto dolárov). Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie zodpovednosti za stanovené škody, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
+<!ENTITY rights.webservices-term5 "S výnimkou rozsahu určeného zákonom spoločnosť &vendorShortName;, jej prispievatelia, poskytovatelia licencií a distribútori nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, zvláštne, vedľajšie, náhodné, následné, trestné alebo exemplárne škody vzniknuté použitím produktu &brandShortName; a Služieb. Spoločná zodpovednosť vyplývajúca z týchto podmienok nepresiahne 500 USD (päťsto dolárov). Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo odmietnutie zodpovednosti za stanovené škody, takže sa vás toto odmietnutie zodpovednosti nemusí týkať.">
 <!ENTITY rights.webservices-term6 "&vendorShortName; môže z času na čas podľa potreby upraviť tieto podmienky používania. Tieto podmienky používania nesmú byť upravené alebo zrušené bez písomnej dohody so spoločnosťou &vendorShortName;.">
 <!ENTITY rights.webservices-term7 "Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, USA, s výnimkou jeho zákonných ustanovení, ktorá si protirečia. Ak bude niektorá časť týchto podmienok považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, platnosť zostávajúcich častí zostane úplne nedotknutá. V prípade rozdielov medzi lokalizovanou verziou a anglickým originálom je rozhodujúcim jazykom týchto podmienok anglický jazyk.">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.properties
@@ -9,17 +9,17 @@ updateErrorMessage=Pri hľadaní aktualizácií pre %S došlo k chybe.
 updateDisabledMessage=Aktualizácie rozšírenia %S sú zakázané.
 updateReadOnlyMessage=Aktualizácia nie je podporovaná (umiestnenie inštalácie je iba na čítanie).
 updateNotManagedMessage=Aktualizácia nie je podporovaná (%S nevie spracovať umiestnenie inštalácie).
 incompatibleUpdateMessage=%S kontroluje dostupnosť kompatibilných aktualizácií pre %S.
 installSuccess=Inštalácia úspešne dokončená.
 installWaiting=Čakajte…
 droppedInWarning=V priečinku rozšírení boli nájdené nasledovné položky. Chcete ich nainštalovať?
 updateNotificationTitle=Boli nájdené aktualizácie doplnkov
-updateNotificationText=%S našiel aktualizáciu pre 1 z vašich doplnkov
+updateNotificationText=%S našiel aktualizáciu pre jeden z vašich doplnkov
 multipleUpdateNotificationText=%S našiel aktualizácie pre niektoré vaše doplnky (celkom %S)
 
 uninstallButton=Odinštalovať
 disableButton=Zakázať
 cancelButton=Zrušiť
 restartMessage=Zmeny sa prejavia po reštarte programu %S.
 restartButton=Reštartovať %S
 restartAccessKey=R