Remove redundant dot in junkMailInfo.dtd SEAMONKEY_2_24b1_BUILD1
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Sun, 05 Jan 2014 16:59:40 +0100
changeset 1131 2a1e62f54ea40ff47b3d8fbd260fc001d833c55b
parent 1130 165f425e668c7dd2bec5e396bfd4c57791fd619f
child 1138 cc85fb94bb52e9050813bdeb1ef582124bc86464
child 1152 fe9cd25eda709eff4717a6642c0738c60227840d
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
Remove redundant dot in junkMailInfo.dtd
mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
suite/chrome/mailnews/junkMailInfo.dtd
--- a/mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/junkMailInfo.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
    - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
    - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.title "O nevyžiadanej pošte">
 <!ENTITY window.width "450">
-<!ENTITY info1a.label "Program &brandShortName; automaticky detekuje prichádzajúce správy, ktoré vyzerajú ako nevyžiadaná pošta resp. nevyžiadaná reklama (tiež známe ako &quot;spam&quot;). Takéto správy potom &brandShortName; v zozname správ označí ikonou nevyžiadanej pošty.">
+<!ENTITY info1a.label "Program &brandShortName; automaticky detekuje prichádzajúce správy, ktoré vyzerajú ako nevyžiadaná pošta resp. nevyžiadaná reklama (tiež známe ako &quot;spam&quot;). Takéto správy potom &brandShortName; v zozname správ označí ikonou nevyžiadanej pošty">
 <!ENTITY info1b.label ".">
 <!ENTITY info2.label "Je vhodné vytrénovať program &brandShortName; tak, aby dokázal správne identifikovať nevyžiadanú poštu. Dosiahnete to používaním tlačidla Spam na paneli nástrojov pre tie správy, ktoré program neidentifikoval správne.">
 <!ENTITY info3.label "Keď sa &brandShortName; naučí správne rozpoznávať nevyžiadanú poštu, môžete nastaviť, aby sa takáto pošta automaticky presúvala do priečinka Spam.">
 <!ENTITY info4.label "Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník.">
--- a/suite/chrome/mailnews/junkMailInfo.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/junkMailInfo.dtd
@@ -1,11 +1,11 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
    - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
    - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY window.title "O nevyžiadanej pošte">
 <!ENTITY window.width "450">
-<!ENTITY info1a.label "E-mailový program automaticky detekuje prichádzajúce správy, ktoré vyzerajú ako nevyžiadaná pošta resp. nevyžiadaná reklama (tiež známe ako &quot;spam&quot;). Takéto správy potom program v zozname správ označí ikonou nevyžiadanej pošty.">
+<!ENTITY info1a.label "E-mailový program automaticky detekuje prichádzajúce správy, ktoré vyzerajú ako nevyžiadaná pošta resp. nevyžiadaná reklama (tiež známe ako &quot;spam&quot;). Takéto správy potom program v zozname správ označí ikonou nevyžiadanej pošty">
 <!ENTITY info1b.label ".">
 <!ENTITY info2.label "Je vhodné vytrénovať e-mailový program tak, aby dokázal správne identifikovať nevyžiadanú poštu. Dosiahnete to používaním tlačidla Spam na paneli nástrojov pre tie správy, ktoré program neidentifikoval správne.">
 <!ENTITY info3.label "Keď sa program naučí správne rozpoznávať nevyžiadanú poštu, môžete nastaviť, aby sa takáto pošta automaticky presúvala do priečinka Spam.">
 <!ENTITY info4.label "Ďalšie informácie získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník.">