update
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 03 Aug 2010 10:12:18 +0200
changeset 99 26262c9c955ee0d2791e8a1b2285087130e4bfd4
parent 98 ed13307e234645a9a1204db04b1956d74f6a5260
child 100 b85496c923c755c9903988dd8abcab5ef3760619
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutSyncTabs.dtd
browser/chrome/browser/syncCommon.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutSyncTabs.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutSyncTabs.dtd
@@ -1,9 +1,15 @@
 <!ENTITY tabs.otherComputers.label        "Karty z ďalších počítačov">
 
 <!ENTITY tabs.searchText.label          "Hľadať karty…">
 
 <!ENTITY tabs.context.openTab.label       "Otvoriť túto kartu">
+<!ENTITY tabs.context.openTab.accesskey     "O">
 <!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.label   "Otvoriť označené karty">
+<!ENTITY tabs.context.openMultipleTabs.accesskey "O">
 <!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.label  "Pridať kartu medzi záložky…">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkSingleTab.accesskey   "z">
 <!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.label "Pridať označené karty medzi záložky…">
+<!ENTITY tabs.context.bookmarkMultipleTabs.accesskey "P">
 <!ENTITY tabs.context.refreshList.label     "Obnoviť zoznam">
+<!ENTITY tabs.context.refreshList.accesskey      "b">
+
deleted file mode 100644
--- a/browser/chrome/browser/syncCommon.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-<!--
-# syncCommon.dtd contains items that are common to multiple XUL files used by
-# sync. Namely, the pref pane and the setup dialog -->
-
-<!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
-<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "a">
-
-<!ENTITY syncModeSwitchDesc.label   "&brandShortName; bude: ">
-<!ENTITY syncModeSwitchDesc.accesskey "b">
-
-<!ENTITY syncEverything.label     "synchronizovať všetko">
-<!ENTITY customSync.label       "používať moje vlastné nastavenia">
-
-<!ENTITY syncEverythingDescription.label "Synchronizovať sa budú vaše záložky, história, heslá, nastavenia a otvorené karty.">
-
-<!ENTITY syncItem.bookmarks.label   "Synchronizovať záložky">
-<!ENTITY syncItem.bookmarks.accesskey "z">
-<!ENTITY syncItem.tabs.label     "Synchronizovať karty">
-<!ENTITY syncItem.tabs.accesskey   "k">
-<!ENTITY syncItem.history.label    "Synchronizovať históriu">
-<!ENTITY syncItem.history.accesskey  "h">
-<!ENTITY syncItem.passwords.label   "Synchronizovať heslá">
-<!ENTITY syncItem.passwords.accesskey "e">
-<!ENTITY syncItem.prefs.label     "Synchronizovať nastavenia">
-<!ENTITY syncItem.prefs.accesskey   "c">
-
-<!ENTITY changePassphrase.label    "Zmeniť tajnú frázu">
\ No newline at end of file
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -0,0 +1,98 @@
+<!ENTITY accountSetupTitle.label  "Nastavenie služby &syncBrand.fullName.label;">
+
+<!-- First page of the wizard -->
+
+<!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Používali ste službu &syncBrand.fullName.label; už v minulosti?">
+<!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Nikdy predtým som službu &syncBrand.shortName.label; nepoužil">
+<!ENTITY setup.choicePage.existing.label "Používam službu &syncBrand.shortName.label; na inom počítači">
+
+<!-- New Account AND Existing Account -->
+<!ENTITY connectTo.label      "Pripojiť sa k">
+<!ENTITY serverType.main.label   "Server služby &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY serverType.custom.label  "Použiť vlastný server">
+<!ENTITY signIn.username.label   "Používateľské meno">
+<!ENTITY signIn.username.accesskey "o">
+<!ENTITY signIn.password.label   "Heslo">
+<!ENTITY signIn.password.accesskey "H">
+<!ENTITY signIn.serverURL.label   "Adresa URL servera">
+<!ENTITY signIn.serverURL.accesskey "d">
+
+<!-- New Account Page 1: Basic Account Info -->
+<!ENTITY setup.newAccountPage.title.label "Vytvorenie nového účtu &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY setup.confirmPassword.label "Potvrdenie hesla">
+<!ENTITY setup.confirmPassword.accesskey "P">
+<!ENTITY setup.emailAddress.label   "E-mailová adresa">
+<!ENTITY setup.emailAddress.accesskey "E">
+<!-- LOCALIZATION NOTE: tosAgree1, tosLink, tosAgree2, ppLink, tosAgree3 are
+   joined with implicit white space, so spaces in the strings aren't necessary -->
+<!ENTITY setup.tosAgree1.label   "Súhlasím s">
+<!ENTITY setup.tosAgree1.accesskey "S">
+<!ENTITY setup.tosLink.label    "podmienkami používania služby">
+<!ENTITY setup.tosAgree2.label   "a">
+<!ENTITY setup.ppLink.label     "zásadami ochrany súkromia">
+<!ENTITY setup.tosAgree3.label   "">
+<!ENTITY setup.tosAgree2.accesskey "">
+
+<!-- New Account Page 2: Passphrase Entry -->
+<!ENTITY setup.newPPPage.title.label    "Zadajte vašu tajnú frázu">
+<!ENTITY passphraseDesc.label     "Zadajte tajnú frázu, ktorá bude použitá na zašifrovanie všetkých údajov, aby ste k nim mohli pristupovať len vy. Fráza sa neukladá na serveri, takže ju nestraťte!">
+<!ENTITY passphraseDesc2.label    "Fráza musí mať minimálne 12 znakov a nesmie sa zhodovať s vašim heslom.">
+<!ENTITY passphraseEntry.label    "Tajná fráza">
+<!ENTITY passphraseEntry.accesskey  "T">
+<!ENTITY passphraseConfirm.label   "Potvrdenie">
+<!ENTITY passphraseConfirm.accesskey "P">
+
+<!-- New Account Page 3: Sync Type Options -->
+<!ENTITY setup.newAccountPrefs2.title.label "Nastavenia sychronizácie prehliadača">
+<!ENTITY syncComputerName.label    "Názov počítača:">
+<!ENTITY syncComputerName.accesskey  "a">
+<!ENTITY syncModeSwitchDesc.label   "&brandShortName; bude: ">
+<!ENTITY syncModeSwitchDesc.accesskey "b">
+<!ENTITY syncEverything.label     "synchronizovať všetko">
+<!ENTITY customSync.label       "používať moje vlastné nastavenia">
+<!ENTITY syncEverythingDescription.label "Vaše záložky, história, heslá, nastavenia a karty budú synchronizované.">
+<!ENTITY syncItem.bookmarks.label   "Synchronizovať záložky">
+<!ENTITY syncItem.bookmarks.accesskey "z">
+<!ENTITY syncItem.tabs.label     "Synchronizovať karty">
+<!ENTITY syncItem.tabs.accesskey   "k">
+<!ENTITY syncItem.history.label    "Synchronizovať históriu">
+<!ENTITY syncItem.history.accesskey  "h">
+<!ENTITY syncItem.passwords.label   "Synchronizovať heslá">
+<!ENTITY syncItem.passwords.accesskey "e">
+<!ENTITY syncItem.prefs.label     "Synchronizovať nastavenia">
+<!ENTITY syncItem.prefs.accesskey   "c">
+
+<!-- New Account Page 4: Captcha -->
+<!ENTITY setup.captchaPage.title.label   "Potvrďte, že nie ste robot ;)">
+
+<!-- Existing Account Page 1: Login -->
+<!ENTITY setup.existingAccount.title.label "Zadajte informácie o účte">
+<!ENTITY resetPassword.label     "Vynulovať heslo">
+<!ENTITY connecting.label       "Pripája sa…">
+
+<!-- Existing Account Page 2: Passphrase -->
+<!ENTITY passphraseGroupbox.label   "Zadajte tajnú frázu">
+<!ENTITY passphraseDesc3.label    "Zadajte vašu tajnú frázu, ktorá musí byť rovnaká ako tá, ktorú ste použili pri šifrovaní vašich údajov.">
+<!ENTITY passphraseHelp.label     "Vaša tajná fráza má minimálne 12 znakov a nie je to vaše heslo. Uloženú frázu môžete nájsť na niektorom z vašich ďalších počítačov, kde v nastaveniach prehliadača zvolíte panel Bezpečnosť a položku Uložené heslá. Ak frázu nenájdete, môžete požiadať o novú, pričom ale stratíte všetky údaje uložené na serveri.">
+<!ENTITY changePassphrase.label    "Zmeniť tajnú frázu">
+<!ENTITY verifying.label       "Overuje sa…">
+
+<!-- New & Existing Account: Merge Options -->
+<!ENTITY setup.mergeChoicePage.title.label "Ako chcete začať?">
+<!ENTITY choice.merge.main.label   "Spojiť údaje tohto počítača s údajmi účtu &syncBrand.shortName.label;">
+<!ENTITY choice.merge.recommend.label "Mozilla odporúča túto možnosť pre všetkých používateľov.">
+<!ENTITY choice.client.main.label   "Nahradiť všetky údaje na tomto počítači tými z účtu &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY choice.server.main.label   "Nahradiť údaje na všetkých ostatných zariadeniach lokálnymi údajmi">
+
+<!-- New & Existing Account: Confirm Merge Options -->
+<!ENTITY confirm.caption.label    "Potvrdenie výberu">
+<!ENTITY confirm.merge.label     "Zvolili ste si spojiť vaše údaje na tomto počítači s údajmi z ostatných vašich zariadení, ktoré používajú &syncBrand.fullName.label;.">
+<!ENTITY confirm.client.label     "Všetky údaje &brandShortName; na tomto počítači budú odstránené, vrátane:">
+<!ENTITY confirm.client.moreinfo.label "&brandShortName; potom skopíruje údaje &syncBrand.fullName.label; na tento počítač.">
+<!ENTITY confirm.client.warning.label "UPOZORNENIE: týmto nahradíte všetky údaje prehliadača &brandShortName; na tomto počítači!">
+<!ENTITY confirm.server.label     "Nasledujúce zariadenia budú prepísané vašimi lokálnymi údajmi:">
+<!ENTITY confirm.server.warning.label "UPOZORNENIE: Vaše lokálne údaje prepíšu všetky údaje prehliadača &brandShortName; na týchto zariadeniach!">
+
+<!-- New & Existing Account: Setup Complete -->
+<!ENTITY setup.successPage.title.label  "Nastavenie dokončené!">
+<!ENTITY setup.successPage.desc.label  "Gratulujeme! &brandShortName; je teraz nastavený na automatickú synchronizáciu vašich údajov. Nezabudnite si nainštalovať &syncBrand.fullName.label; na všetkých vašich zariadeniach. Teraz môžete pokračovať v práci s prehliadačom &brandShortName;.">
--- a/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/headsUpDisplay.properties
@@ -29,9 +29,8 @@ tipWarn=Prepnúť zaznamenávanie upozornení
 btnLog=Záznam
 tipLog=Prepnúť vytváranie záznamu
 btnGlobal=Globálne správy
 tipGlobal=Prepnúť zaznamenávanie globálnych správ
 localConsole=Lokálna konzola
 btnClear=Vymazať konzolu
 tipClear=Vymazať výstup konzoly
 stringFilter=Filter
-stringFilterClear=Vymazať filter
--- a/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/extensions/extensions.dtd
@@ -16,17 +16,16 @@
 <!ENTITY view.searchengines.label       "Vyhľadávacie moduly">
 <!ENTITY view.features.label         "Rozšírenia">
 <!ENTITY view.appearance.label        "Témy vzhľadu">
 <!ENTITY view.plugins.label          "Zásuvné moduly">
 <!ENTITY view.recentUpdates.label       "Nedávno aktualizované">
 <!ENTITY view.availableUpdates.label     "Dostupné aktualizácie">
 
 <!-- addon updates -->
-<!ENTITY updates.updateNow.label       "Aktualizovať doplnky">
 <!ENTITY updates.updateAddonsNow.label    "Aktualizovať doplnky">
 <!ENTITY updates.updateAddonsNow.accesskey  "A">
 <!ENTITY updates.viewUpdates.label      "Zobraziť nedávne aktualizácie">
 <!ENTITY updates.viewUpdates.accesskey    "e">
 <!ENTITY updates.backgroudUpdateCheck.label  "Automaticky vyhľadávať aktualizácie">
 <!ENTITY updates.backgroudUpdateCheck.accesskey "u">
 <!ENTITY updates.updating.label        "Aktualizujú sa doplnky">
 <!ENTITY updates.installed.label       "Vaše doplnky boli aktualizované.">