Bug 622714 - provide visual notifications of events
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Fri, 24 Oct 2014 22:59:31 +0200
changeset 1375 25a3e45cf535b763d93a61222cc4ef10b75de49a
parent 1374 cd6a4e5caab01ad545b0da074f3b8cd57115b95c
child 1376 dc77c20bc45209159c832ac0a8f59c43a3056d0f
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
bugs622714
Bug 622714 - provide visual notifications of events
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -1012,16 +1012,20 @@ msg.logging.on   = Záznam do protokolu je zapnutý. Výstup je zapisovaný do súboru ``%S''.
 msg.logfile.closed = Súbor so záznamom zatvorený.
 msg.logfile.error  = Nie je možné otvoriť súbor ``%S''. Záznam do protokolu bol vypnutý.
 msg.logfile.opened = Prebieha záznam do súboru <%S>.
 msg.logfile.closing = Zatvára sa súbor so záznamom <%S>.
 msg.logfile.write.error = Nie je možné zapisovať do súboru ``%S''. Záznam do protokolu bol vypnutý.
 
 msg.logging.icon.off = Záznam do protokolu je vypnutý. Kliknutím na ikonu ho zapnete pre toto zobrazenie.
 msg.logging.icon.on = Záznam do protokolu je zapnutý. Kliknutím na ikonu ho vypnete pre toto zobrazenie.
+
+msg.alert.icon.off = Upozornenia na správy sú vypnuté. Kliknutím na ikonu zapnete zobrazovanie upozornení na nové správy.
+msg.alert.icon.on = Upozornenia na správy sú zapnuté. Kliknutím na ikonu vypnete zobrazovanie upozornení na nové správy.
+
 msg.already.connected = Už ste pripojený k ``%S''.
 msg.enter.nick     = Zadajte prezývku
 msg.network.connecting = Pokus o pripojenie k ``%S''. Zadaním príkazu /cancel pripájanie zrušíte.
 
 msg.jumpto.button     = [[%1$S][Skočiť na túto správu v %1$S][%2$S]]
 msg.jumpto.err.nochan   = ``%S'' už nie je otovrený.
 msg.jumpto.err.noanchor  = Kotva nebola nájdená.
 
@@ -1441,16 +1445,30 @@ msg.prefs.fmt.display.user  = Sieť %S, používateľ %S"
 
 # Name for "global" object.
 msg.prefs.global       = Globálne nastavenia
 
 # Localized names for all the prefs and tooltip "help" messages.
 # NOTE: "Bugzilla", "ChatZilla" and "mIRC" are product names.
 pref.activityFlashDelay.label  = Interval blikania indikátora aktivity
 pref.activityFlashDelay.help  = Ak sa na karte, na ktorej už bola detekovaná aktivita, prejaví ďalšia aktivita, začne karta blikať, aby to dala najavo. Táto predvoľba určuje dĺžku blikania, zadaním hodnoty 0 blikanie zakážete.
+pref.alert.globalEnabled.label = Globally enabled
+pref.alert.globalEnabled.help  = When enabled, all alerts configured may be shown. When disabled, no alerts will be shown. Provides nothing more than a global toggle.
+pref.alert.enabled.label    = Enabled
+pref.alert.enabled.help     = When enabled, popups are shown for this view.
+pref.alert.nonFocusedOnly.label = Only when window not active
+pref.alert.nonFocusedOnly.help = When enabled, all message notifications are supressed when the window is active. Otherwise, message notifications for non-active views will be shown. Unchecking is suggested for channel moderators or for low traffic channels.
+pref.alert.channel.event.label = Alert for Channel Event
+pref.alert.channel.event.help  = Shows message notifications for joins, parts, kicks, usermodes, and any other system messages. Suggested for channel moderators or for low traffic channels.
+pref.alert.channel.chat.label  = Alert for Channel Chat
+pref.alert.channel.chat.help  = Show message notifications for normal chat messages. It may be annoying for high traffic channels. Suggested for moderators or for low traffic channels.
+pref.alert.channel.stalk.label = Alert for Channel Stalk
+pref.alert.channel.stalk.help  = Shows message notifications for messages containing stalk words.
+pref.alert.user.chat.label   = Alert for User Chat
+pref.alert.user.chat.help    = Shows message notifications for private messages.
 pref.aliases.label       = Aliasy príkazov
 pref.aliases.help        = Umožňuje vytvoriť rôzne skratky pre príkazy alebo sekvencie príkazov. Každá položka musí mať formát "<name> \= <command-list>", kde command-list je zoznam príkazov (bez počiatočného znaku "/") a ich parametre oddelené ";". Názov aliasu sa pri štarte ChatZilly automaticky stane príkazom.
 pref.autoAwayCap.label     = Limit pre automatické kontrolovanie prítomnosti
 pref.autoAwayCap.help      = ChatZilla automaticky kontroluje, ktorí používatelia sú tu a ktorí sú neprítomní v každom kanáli, ku ktorému ste pripojený. To môže spôsobovať nepríjemné zdržanie pri veľkých kanáloch. V akomkoľvek väčšom kanáli než tu zadaný limit nebude táto kontrola vykonávaná.
 pref.autoAwayPeriod.label    = Interval pre automatické kontrolovanie prítomnosti
 pref.autoAwayPeriod.help    = ChatZilla automaticky kontroluje, ktorí používatelia sú tu a ktorí sú neprítomní v každom kanáli, ku ktorému ste pripojený. Tu môžete určiť interval medzi jednotlivými kontrolami.
 pref.autoRejoin.label      = Automaticky pripojiť späť po vykopnutí
 pref.autoRejoin.help      = Ak je táto voľba zapnutá, ChatZilla sa pokúsi znovu pripojiť (len raz) do kanálov, odkiaľ ste boli vykopnutý. Na niektoré kanály sa nemôžete ihneď pripojiť a ak tak spravíte, bude vám zamedzený prístup na dlhší čas, takže buďte opatrný.
@@ -1609,27 +1627,27 @@ pref.showModeSymbols.help    = V zozname používateľov sa môžu zobrazovať buď symboly režimu ("@" pre operátora, "%" pre pol-operátora, "+" pre hovorcu) alebo sa môže použiť farby (zelená pre operátora, tmavomodrá pre pol-operátora, svetlomodrá pre hovorcu a čierna/bez farby pre normálnych používateľov). Zapnutím tejto možnosti sa budú namiesto farieb zobrazovať symboly.
 pref.sortUsersByMode.label   = Usporiadať používateľov podľa režimu
 pref.sortUsersByMode.help    = Spôsobí, že používatelia budú v zozname usporiadaný podľa ich režimu, operátori prví, potom pol-operátori (ak sú podporovaní na serveri), následne hovorcovia a nakoniec ostatní.
 pref.sound.enabled.label    = Povoliť zvuk
 pref.sound.enabled.help     = Označením tejto možnosti povolíte prehrávanie zvuku. Ak ju neoznačíte, všetky zvyky budú vypnuté.
 pref.sound.overlapDelay.label  = Doba prekrytia
 pref.sound.overlapDelay.help  = Doba, počas ktorej rovnaká udalosť nespustí znova rovnaký zvuk. Napr. predvolená hodnota, ktorá je 2000ms (2 sekundy) znamená, že ak počas 2 sekúnd nastanú dve rovnaké udalosti, zvukový signál spustí iba prvá z nich.
 ##pref.sound.surpressActive.label = Potlačiť zvuky pre aktuálnu kartu
 ##pref.sound.surpressActive.help = Zvuky udalostí aktívnej karty nebudú ChatZilou prehrávané. Zvuky z ostatných kariet budú prehrávané normálne.
-pref.sound.channel.start.label = Kanál: Spustenie relácie
+pref.sound.channel.start.label = Sound for Channel Start
 pref.sound.channel.start.help  =
-pref.sound.channel.event.label = Kanál: Nechatovacia udalosť
+pref.sound.channel.event.label = Sound for Channel Event
 pref.sound.channel.event.help  =
-pref.sound.channel.chat.label  = Kanál: Normálny chat
+pref.sound.channel.chat.label  = Sound for Channel Chat
 pref.sound.channel.chat.help  =
-pref.sound.channel.stalk.label = Kanál: Nájdené sledované slovo
+pref.sound.channel.stalk.label = Sound for Channel Stalk
 pref.sound.channel.stalk.help  =
-pref.sound.user.start.label   = Používateľ: Spustenie relácie
+pref.sound.user.start.label   = Sound for User Start
 pref.sound.user.start.help   =
-pref.sound.user.stalk.label   = Používateľ: Normálny chat
+pref.sound.user.stalk.label   = Sound for User Chat
 pref.sound.user.stalk.help   =
 pref.stalkWholeWords.label   = Sledovať len celé slová
 pref.stalkWholeWords.help    = Toto nastavenie mení spôsob sledovania zadaných slov. Prepína medzi vyhľadávaním celých slov a podreťazcov. Napr. v texte "ChatZilla je super" bude sledované "zilla" nájdené len v prípade, že ak je toto nastavenie vypnuté.
 pref.stalkWords.label      = Sledované slová
 pref.stalkWords.help      = Zoznam slov. V prípade, že Chatzilla nájde v niektoré z nich v riadku chatu, označí daný riadok ako "dôležitý". Ak je zapnuté "Agresívne oznamovanie", pokúsi sa upriamiť na tento riadok vašu pozornosť.
 pref.urls.store.max.label    = Maximum uložených adries URL
 pref.urls.store.max.help    = Nastaví maximálny počet adries URL zozbieraných a uchovaných ChatZillou. Pomocou príkazu "/urls" zobrazíte 10 naposledy uložených adries URL. Ak chcete zobraziť viac adries, zadajte za príkazom číslo, napríklad "/urls 20".
 pref.userlistLeft.label     = Zoznam používateľov zobraziť vľavo
@@ -1642,16 +1660,18 @@ pref.warnOnClose.label     = Zobraziť upozornenie, ak som pri ukončení ChatZilly stále pripojený.
 pref.warnOnClose.help      = Zobrazí upozornenie, ak vypínate ChatZillu a súčasne ste pripojený k nejakej sieti - opýta sa, či naozaj chcete skončiť. Funkcia sa dá vypnúť zrušením označenia políčka.
 
 # Preference group labels #
 
 pref.group.general.label        = Všeobecné
 pref.group.general.connect.label    = Pripojenie
 pref.group.general.ident.label     = Identifikácia
 pref.group.general.log.label      = Prihlasovanie
+pref.group.general.palert.label    = Upozornenia na správy
+pref.group.global.palertconfig.label  = Nastavenie upozornení na správy
 pref.group.appearance.label      = Vzhľad
 pref.group.appearance.misc.label    = Rôzne
 pref.group.appearance.motif.label   = Motívy
 pref.group.appearance.timestamps.label = Časové známky
 pref.group.appearance.timestamps.help = Na nastavenie formátu sa používa funkcia strftime. Napríklad: "%A, %l:%M:%S" sa bude zobrazovať ako "Štvrtok, 1:37:42".
 pref.group.appearance.userlist.label  = Zoznam používateľov
 pref.group.dcc.label          = DCC
 pref.group.dcc.ports.label       = Porty