update
authorsektormaster@atlas.sk
Sun, 13 Jan 2013 23:03:24 +0100
changeset 884 1e31e48c1cbc53a90780698540aeb2fa4b3de3c1
parent 853 0daee9d1e0ae534965e4c2b13c5430ccaacdff25
child 885 c244fc4ecbc8987d4ee76cb275039628532da384
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.properties
browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/layoutview.dtd
browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
browser/chrome/browser/quitDialog.properties
browser/pdfviewer/viewer.properties
calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
dom/chrome/layout/css.properties
dom/chrome/mathml/mathml.properties
dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutPrivateBrowsing.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
suite/chrome/common/notification.properties
suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -1,28 +1,34 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.title         "Súkromné prehliadanie">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.title.normal     "Chcete prejsť do režimu Súkromné prehliadanie?">
 
-<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc         "&brandShortName; si nebude pre túto reláciu pamätať históriu.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc         "&brandShortName; si nebude pre túto reláciu pamätať históriu prehliadania.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc.normal     "&brandShortName; momentálne nepracuje v režime Súkromné prehliadanie.">
 
+<!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc    "&brandShortName; si nebude pre toto okno pamätať históriu prehliadania.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.issueDesc.normal "Momentálne sa nenachádzate v okne režimu Súkromné prehliadanie.">
+
 <!ENTITY privatebrowsingpage.description        "Počas práce v režime Súkromné prehliadanie nebude prehliadač &brandShortName; zaznamenávať históriu navštívených stránok a vyhľadávania, záznamy o prevzatých súboroch, údaje zadané do formulárov, cookies a dočasné internetové súbory. Prevzaté súbory a vytvorené záložky však ostanú zachované.">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.clearRecentHistoryBefore): include a trailing space as needed -->
-<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter): include a starting space as needed -->
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryBefore "Ak chcete, môžete začať ">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryInner  "vymazaním aktuálnej histórie">
-<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter  ".">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.perwindow.description   "Počas práce v okne režimu Súkromné prehliadanie nebude prehliadač &brandShortName; zaznamenávať históriu navštívených stránok a vyhľadávania, záznamy o prevzatých súboroch, údaje zadané do formulárov, cookies a dočasné internetové súbory. Prevzaté súbory a vytvorené záložky však ostanú zachované.">
 
 <!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.label "Spustiť režim Súkromné prehliadanie">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.accesskey "k">
 
+<!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.label "Otvoriť okno v režime Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.openPrivateWindow.accesskey "v">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStop2): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart2): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
 <!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop2        "Režim Súkromné prehliadanie zrušíte pomocou voľby &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.stop.label;, prípadne ukončením prehliadača &brandShortName;.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart2        "Režim Súkromné prehliadanie spustíte aj pomocou voľby &basePBMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.start.label;.">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.howToStart3): please leave &basePBMenu.label; intact in the translation -->
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart3        "Režim Súkromné prehliadanie spustíte aj pomocou voľby &basePBMenu.label; &gt; &newPrivateWindow.label;.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop3        "Režim Súkromné prehliadanie zrušíte zavretím tohto okna.">
+
 <!ENTITY privatebrowsingpage.moreInfo         "Aj keď sa v tomto počítači nebudú ukladať žiadne údaje o prehliadaných stránkach, váš poskytovateľ internetového pripojenia či zamestnávateľ môžu napriek tomu sledovať, ktoré stránky navštevujete.">
 <!ENTITY privatebrowsingpage.learnMore         "Ďalšie informácie">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -193,24 +193,23 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY downloadsUnix.commandkey "y">
 <!ENTITY addons.label         "Doplnky">
 <!ENTITY addons.accesskey       "D">
 <!ENTITY addons.commandkey      "A">
 
 <!ENTITY webDeveloperMenu.label    "Webový vývojár">
 <!ENTITY webDeveloperMenu.accesskey  "W">
 
+<!ENTITY devtoolsConnect.label    "Pripojiť…">
+<!ENTITY devtoolsConnect.accesskey  "P">
+
 <!ENTITY errorConsoleCmd.label    "Chybová konzola">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.accesskey  "C">
 <!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey  "j">
 
-<!ENTITY webConsoleCmd.label     "Webová konzola">
-<!ENTITY webConsoleCmd.accesskey   "W">
-<!ENTITY webConsoleCmd.commandkey   "k">
-
 <!ENTITY remoteWebConsoleCmd.label  "Vzdialená webová konzola">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (scratchpad.label): This menu item label appears
  - in the Tools menu. See bug 653093.
  - The Scratchpad is intended to provide a simple text editor for creating
  - and evaluating bits of JavaScript code for the purposes of function
  - prototyping, experimentation and convenient scripting.
  -
@@ -218,61 +217,33 @@ These should match what Safari and other
  - "Scratchpad" in your locale. You should feel free to find a close
  - approximation to it or choose a word (or words) that means
  - "simple discardable text editor". -->
 <!ENTITY scratchpad.label       "Editor JavaScriptu">
 <!ENTITY scratchpad.accesskey     "E">
 <!ENTITY scratchpad.keycode      "VK_F4">
 <!ENTITY scratchpad.keytext      "F4">
 
-<!ENTITY inspectMenu.label      "Prieskumník stránok">
-<!ENTITY inspectMenu.accesskey    "P">
-<!ENTITY inspectMenu.commandkey    "I">
-
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Preskúmať prvok">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "m">
 
 <!ENTITY responsiveDesignTool.label  "Režim Responsive Design">
 <!ENTITY responsiveDesignTool.accesskey "R">
 <!ENTITY responsiveDesignTool.commandkey "M">
 
-<!ENTITY inspectCloseButton.tooltiptext "Zavrieť okno prieskumníka">
-<!ENTITY inspectSidebarCloseButton.tooltiptext "Zavrieť bočný panel">
-
 <!ENTITY devToolbarCloseButton.tooltiptext "Zavrieť panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.label "Panel nástrojov Vývojár">
 <!ENTITY devToolbarMenu.accesskey     "V">
 <!ENTITY devToolbar.keycode        "VK_F2">
 <!ENTITY devToolbar.keytext        "F2">
-<!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Ďalšie nástroje">
-
-<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.label    "Kopírovať obsah v značkách HTML">
-<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "b">
-
-<!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.label    "Kopírovať vrátane kódu HTML">
-<!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.accesskey  "v">
-
-<!ENTITY inspectorHTMLDelete.label     "Odstrániť uzol">
-<!ENTITY inspectorHTMLDelete.accesskey   "d">
+<!ENTITY devToolboxMenuItem.label     "Prepnúť vývojárske nástroje">
+<!ENTITY devToolboxMenuItem.accesskey   "P">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (inspect3DViewButton.label): This button shows an
- - alternate view for the Inspector, creating a 3D visualization of the
- - webpage. -->
-<!ENTITY inspect3DViewButton.label   "3D zobrazenie">
-<!ENTITY inspect3DViewButton.accesskey "D">
-
-<!ENTITY inspectStyleButton.label   "Štýl">
-<!ENTITY inspectStyleButton.accesskey "t">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (styleeditor.label): This menu item label appears
- - in the Tools menu. -->
-<!ENTITY styleeditor.label      "Editor štýlov">
-<!ENTITY styleeditor.accesskey    "o">
-<!ENTITY styleeditor.keycode     "VK_F7">
-<!ENTITY styleeditor.keytext     "F7">
+<!ENTITY devToolbarToolsButton.tooltip   "Prepnúť vývojárske nástroje">
+<!ENTITY devToolbarOtherToolsButton.label "Ďalšie nástroje">
 
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.label    "Získať ďalšie nástroje">
 <!ENTITY getMoreDevtoolsCmd.accesskey  "Z">
 
 <!ENTITY fileMenu.label "Súbor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label "Nové okno">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key "N">
@@ -382,16 +353,18 @@ These should match what Safari and other
 <!ENTITY searchFocusUnix.commandkey  "j">
 
 <!ENTITY tabView.commandkey      "e">
 
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.label "Otvoriť odkaz na novej karte">
 <!ENTITY openLinkCmdInTab.accesskey "O">
 <!ENTITY openLinkCmd.label "Otvoriť odkaz v novom okne">
 <!ENTITY openLinkCmd.accesskey "t">
+<!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.label "Otvoriť odkaz v okne režimu Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY openLinkInPrivateWindowCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.label   "Otvoriť odkaz">
 <!ENTITY openLinkCmdInCurrent.accesskey "d">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.label "Otvoriť rámec na novej karte">
 <!ENTITY openFrameCmdInTab.accesskey "k">
 <!ENTITY openFrameCmd.label "Otvoriť rámec v novom okne">
 <!ENTITY openFrameCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.label "Zobraziť len tento rámec">
 <!ENTITY showOnlyThisFrameCmd.accesskey "l">
@@ -608,18 +581,16 @@ Example Enterprises, Inc.
 The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
 substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
 with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
 just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
 <!ENTITY identity.runBy "Spravuje ju">
 
 <!ENTITY identity.moreInfoLinkText "Ďalšie informácie…">
 
-<!ENTITY downloadMonitor2.tooltip "Kliknutím otvoríte Správcu preberania súborov">
-
 <!ENTITY allTabs.filter.emptyText "Hľadať v kartách">
 <!-- Name for the tabs toolbar as spoken by screen readers.
   The word "toolbar" is appended automatically and should not be contained below! -->
 <!ENTITY tabsToolbar.label "Karty prehliadača">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (syncTabsMenu.label): This appears in the history menu -->
 <!ENTITY syncTabsMenu2.label "Karty z ďalších zariadení">
 
@@ -629,33 +600,34 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "N">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Synchronizovať teraz">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "N">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Synchronizácia">
 
 <!ENTITY addonBarCloseButton.tooltip "Zavrieť panel doplnkov">
 <!ENTITY toggleAddonBarCmd.key    "/">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (markupButton.arialabel): The markup button is the button
-located in front of the breadcrumbs display in the inspector toolbar. The button
-doesn't display any label, but exposes a label to screen-readers with "aria-label".
--->
-<!ENTITY markupButton.arialabel     "Značky">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (markupButton.accesskey): The key bound to the Markup panel's
-toolbar button -->
-<!ENTITY markupButton.accesskey     "Z">
-
 <!ENTITY socialToolbar.title    "Tlačidlo Sociálne siete">
 <!ENTITY social.notLoggedIn.label  "Neprihlásený">
 
 <!ENTITY social.ok.label    "OK">
 <!ENTITY social.ok.accesskey  "O">
 
 <!ENTITY social.toggleSidebar.label "Zobraziť bočný panel">
 <!ENTITY social.toggleSidebar.accesskey "b">
 
 <!ENTITY social.toggleNotifications.label "Zobrazovať upozornenia">
 <!ENTITY social.toggleNotifications.accesskey "r">
 
 <!ENTITY social.activated.undobutton.label "Vrátiť späť">
 <!ENTITY social.activated.undobutton.accesskey "V">
 
 <!ENTITY social.chatBar.commandkey "c">
+<!ENTITY social.chatBar.label "Preniesť konverzácie do popredia">
+<!ENTITY social.chatBar.accesskey "k">
+
+<!ENTITY getUserMedia.selectCamera.label "Zdieľať kameru:">
+<!ENTITY getUserMedia.selectCamera.accesskey "k">
+<!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.label "Zdieľať mikrofón:">
+<!ENTITY getUserMedia.selectMicrophone.accesskey "m">
+
+<!ENTITY webrtcIndicatorButton.label "Prístup ku kamere a mikrofónu">
+<!ENTITY webrtcIndicatorButton.tooltip "Zobrazí stránky, s ktorými práve zdieľate svoju kameru a mikrofón">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -227,24 +227,16 @@ identity.identified.state_and_country=%S
 identity.encrypted=Pripojenie k tejto stránke je z dôvodu ochrany pred sledovaním zabezpečené.
 identity.unencrypted=Pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené.
 identity.mixed_content=Pripojenie k tejto stránke je len čiastočne zabezpečené a neochraňuje tak pred možným sledovaním.
 
 identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite
 
 identity.ownerUnknown2=(neznámy)
 
-# Downloads Monitor Panel
-# LOCALIZATION NOTE (activeDownloads1, pausedDownloads1): Semi-colon list of plural
-# forms. See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
-# #1 number of downloads; #2 time left
-# examples: 1 active download (2 minutes remaining); 11 paused downloads
-activeDownloads1=Preberá sa 1 súbor (#2);Preberajú sa #1 súbory (#2);Preberá sa #1 súborov (#2)
-pausedDownloads1=Pozastavené preberanie 1 súboru;Pozastavené preberanie #1 súborov;Pozastavené preberanie #1 súborov
-
 # Edit Bookmark UI
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedTitle=Stránka pridaná medzi záložky
 editBookmarkPanel.pageBookmarkedDescription=%S si bude túto stránku pamätať.
 editBookmarkPanel.bookmarkedRemovedTitle=Záložka odstránená
 editBookmarkPanel.editBookmarkTitle=Upraviť túto záložku
 
 # LOCALIZATION NOTE (editBookmark.removeBookmarks.label)
 # Semi-colon list of plural forms. Replacement for #1 is
@@ -389,17 +381,17 @@ keywordPrompt.noButton.accessKey = N
 webapps.install = Nainštalovať
 webapps.install.accesskey = N
 #LOCALIZATION NOTE (webapps.requestInstall) %1$S is the web app name, %2$S is the site from which the web app is installed
 webapps.requestInstall = Chcete nainštalovať "%1$S" z tejto stránky (%2$S)?
 webapps.install.success = Aplikácia bola nainštalovaná
 
 # Telemetry opt-out prompt for Aurora and Nightly
 # LOCALIZATION NOTE (telemetryOptOutPrompt): %1$S and %3$S will be replaced by
-# brandFullName, and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
+# brandShortName, and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
 telemetryOptOutPrompt = %1$S odosiela informácie o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, využívaní funkcií a nastavení prehliadača spoločnosti %2$S s cieľom urobiť prehliadač %3$S lepším.
 
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.entered): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.entered=%S je teraz v režime Na celú obrazovku.
 # LOCALIZATION NOTE (fullscreen.rememberDecision): displayed when we enter HTML5 fullscreen mode, %S is the domain name of the focused website (e.g. mozilla.com).
 fullscreen.rememberDecision=Zapamätať si toto rozhodnutie pre %S
 
 # LOCALIZATION NOTE (social.activated.description): %1$S is the name of the social provider, %2$S is brandShortName (e.g. Firefox)
@@ -443,23 +435,23 @@ identity.newIdentity.description = Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou sa prihlásite na %S
 identity.next.label = Ďalej
 identity.next.accessKey = a
 # LOCALIZATION NOTE: shown in the popup notification when a user successfully logs into a website
 # LOCALIZATION NOTE (identity.loggedIn.description): %S is the user's identity (e.g. user@example.com)
 identity.loggedIn.description = Prihlásený ako: %S
 identity.loggedIn.signOut.label = Odhlásiť sa
 identity.loggedIn.signOut.accessKey = O
 
-# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
-# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareSpecificMicrophone.label): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
+# LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareSelectedDevices.label):
+# Semi-colon list of plural forms. See:
+# http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# The number of devices can be either one or two.
 getUserMedia.shareCamera.message = Chcete zdieľať svoju kameru so stránkou %S?
-getUserMedia.shareCamera.label = Zdieľať kameru
-getUserMedia.shareCamera.accesskey = Z
-getUserMedia.shareSpecificCamera.label = Zdieľať kameru: %S
 getUserMedia.shareMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón so stránkou %S?
-getUserMedia.shareMicrophone.label = Zdieľať mikrofón
-getUserMedia.shareMicrophone.accesskey = Z
-getUserMedia.shareSpecificMicrophone.label = Zdieľať mikrofón: %S
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Chcete zdieľať svoj mikrofón a kameru so stránkou %S?
-getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.label = Zdieľať kameru a mikrofón
-getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.accesskey = Z
+getUserMedia.shareSelectedDevices.label = Zdieľať zvolené zariadenie;Zdieľať zvolené zariadenia;Zdieľať zvolené zariadenia
+getUserMedia.shareSelectedDevices.accesskey = Z
 getUserMedia.denyRequest.label = Nezdieľať
 getUserMedia.denyRequest.accesskey = N
+getUserMedia.sharingCamera.message = Práve zdieľate svoju kameru s %S.
+getUserMedia.sharingMicrophone.message = Práve zdieľate svoj mikrofón s %S.
+getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message = Práve zdieľate svoju kameru a mikrofón s %S.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.dtd
@@ -0,0 +1,22 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Remote Connection strings.
+ - The Remote Connection window can reached from the "connect…" menuitem
+ - in the Web Developer menu.
+ - -->
+
+<!ENTITY title   "Pripojenie">
+<!ENTITY header   "Pripojenie k vzdialenému zariadeniu">
+<!ENTITY host    "Server:">
+<!ENTITY port    "Port:">
+<!ENTITY connect  "Pripojiť">
+<!ENTITY connecting "Pripája sa…">
+<!ENTITY availableTabs "Dostupné vzdialené karty:">
+<!ENTITY availableProcesses "Dostupné vzdialené procesy:">
+<!ENTITY connectionError "Chyba:">
+<!ENTITY errorTimeout "Chyba: čas pripojenia vypršal.">
+<!ENTITY errorRefused "Chyba: spojenie odmietnuté.">
+<!ENTITY errorUnexpected "Neočakávaná chyba.">
+<!ENTITY help "Pomocou Vývojárskych nástrojov Firefoxu je možné ladiť vzdialené zariadenia (napríklad Firefox pre Android a Firefox OS). Uistite sa, že ste na vzdialenom zariadení zapli voľbu 'Vzdialené ladenie'. Ďalšie informácie v <a target='_' href='https://developer.mozilla.org/docs/Tools/Debugger#Remote_Debugging'>dokumentácii</a>.">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/connection-screen.properties
@@ -0,0 +1,9 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE : FILE This file contains the Remote Connection strings.
+# The Remote Connection window can reached from the "connect…" menuitem
+# in the Web Developer menu.
+
+mainProcess=Hlavný proces
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.dtd
@@ -30,49 +30,104 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerMenu.commandkey): This is the command key that
  - launches the debugger UI. Do not translate this one! -->
 <!ENTITY debuggerMenu.commandkey    "S">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.closeButton.tooltip): This is the tooltip for
  - the button that closes the debugger UI. -->
 <!ENTITY debuggerUI.closeButton.tooltip "Zavrieť">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.panesButton.tooltip): This is the tooltip for
+ - the button that toggles the panes visible or hidden in the debugger UI. -->
+<!ENTITY debuggerUI.panesButton.tooltip "Prepnúť panely">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.optsButton.tooltip): This is the tooltip for
  - the button that opens up an options context menu for the debugger UI. -->
 <!ENTITY debuggerUI.optsButton.tooltip "Možnosti ladenia">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.pauseExceptions): This is the label for the
  - checkbox that toggles pausing on exceptions. -->
 <!ENTITY debuggerUI.pauseExceptions   "Pozastaviť na výnimkách">
-<!ENTITY debuggerUI.pauseExceptions.key "E">
+<!ENTITY debuggerUI.pauseExceptions.key "P">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showPanesOnInit): This is the label for the
  - checkbox that toggles visibility of panes when opening the debugger. -->
 <!ENTITY debuggerUI.showPanesOnInit   "Zobraziť panely pri spustení">
 <!ENTITY debuggerUI.showPanesOnInit.key "Z">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showVarsSearch): This is the label for the
- - checkbox that toggles visibility of a designated variables searchbox. -->
-<!ENTITY debuggerUI.showVarsSearch   "Zobraziť pole pre vyhľadávanie premenných">
-<!ENTITY debuggerUI.showVarsSearch.key "V">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showVarsFilter): This is the label for the
+ - checkbox that toggles visibility of a designated variables filter box. -->
+<!ENTITY debuggerUI.showVarsFilter   "Zobraziť pole pre filtrovanie premenných">
+<!ENTITY debuggerUI.showVarsFilter.key "v">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showNonEnums): This is the label for the
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.showOnlyEnum): This is the label for the
  - checkbox that toggles visibility of hidden (non-enumerable) variables and
- - properties in stack views. -->
-<!ENTITY debuggerUI.showNonEnums    "Zobraziť skryté vlastnosti">
-<!ENTITY debuggerUI.showNonEnums.key  "P">
+ - properties in stack views. The "enumerable" flag is a state of a property
+ - defined in JavaScript. When in doubt, leave untranslated. -->
+<!ENTITY debuggerUI.showOnlyEnum    "Zobraziť len vypočítateľné premmenné">
+<!ENTITY debuggerUI.showOnlyEnum.key  "t">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchPanelTitle): This is the text that
  - appears in the filter panel popup as a description. -->
 <!ENTITY debuggerUI.searchPanelTitle  "Operátory">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchFile): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the scripts search operation. -->
+<!ENTITY debuggerUI.searchFile     "Filtrovať skripty">
+<!ENTITY debuggerUI.searchFile.key   "s">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchGlobal): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the global search operation. -->
+<!ENTITY debuggerUI.searchGlobal    "Prehľadávať všetky súbory">
+<!ENTITY debuggerUI.searchGlobal.key  "r">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchToken): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the token search operation. -->
+<!ENTITY debuggerUI.searchToken     "Hľadať">
+<!ENTITY debuggerUI.searchToken.key   "H">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchLine): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the line search operation. -->
+<!ENTITY debuggerUI.searchLine     "Prejsť na riadok…">
+<!ENTITY debuggerUI.searchLine.key   "e">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.searchVariable): This is the text that appears
+ - in the source editor's context menu for the variables search operation. -->
+<!ENTITY debuggerUI.searchVariable   "Filtrovať premenné">
+<!ENTITY debuggerUI.searchVariable.key "F">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.condBreakPanelTitle): This is the text that
  - appears in the conditional breakpoint panel popup as a description. -->
-<!ENTITY debuggerUI.condBreakPanelTitle "Tento bod prerušenia zastaví výkonávanie kódu len ak je nasledujúci výraz pravdivý">
+<!ENTITY debuggerUI.condBreakPanelTitle "Tento bod prerušenia zastaví vykonávanie kódu len ak je nasledujúci výraz pravdivý">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuBreak): This is the text that
  - appears in the source editor context menu for adding a breakpoint. -->
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak     "Pridať bod prerušenia">
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuBreak.key   "b">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuCondBreak): This is the text that
  - appears in the source editor context menu for adding a conditional
  - breakpoint. -->
 <!ENTITY debuggerUI.seMenuCondBreak   "Pridať podmienený bod prerušenia">
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuCondBreak.key "b">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.seMenuAddWatch): This is the text that
+ - appears in the source editor context menu for adding an expression. -->
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuAddWatch   "Vložiť výber do výrazu sledovania">
+<!ENTITY debuggerUI.seMenuAddWatch.key "V">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.addWatch): This is the text that
+ - appears in the watch expressions context menu for adding an expression. -->
+<!ENTITY debuggerUI.addWatch      "Pridať výraz sledovania">
+<!ENTITY debuggerUI.addWatch.key    "a">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.removeWatch): This is the text that
+ - appears in the watch expressions context menu for removing all expressions. -->
+<!ENTITY debuggerUI.removeAllWatch   "Odstrániť všetky výrazy sledovania">
+<!ENTITY debuggerUI.removeAllWatch.key "d">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (debuggerUI.stepping): These are the keycodes that
+ - control the stepping commands in the debugger (continue, step over,
+ - step in and step out). -->
+<!ENTITY debuggerUI.stepping.resume   "VK_F6">
+<!ENTITY debuggerUI.stepping.stepOver  "VK_F7">
+<!ENTITY debuggerUI.stepping.stepIn   "VK_F8">
+<!ENTITY debuggerUI.stepping.stepOut  "VK_F8">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/debugger.properties
@@ -14,16 +14,24 @@
 # title and buttons on the notification shown when a user attempts to open a
 # debugger in a new tab while a different tab is already being debugged.
 confirmTabSwitch.message=Ladenie je už spustené na inej karte. Pokračovaním sa predchádzajúca inštancia ukončí.
 confirmTabSwitch.buttonSwitch=Prepnúť na kartu s ladením
 confirmTabSwitch.buttonSwitch.accessKey=P
 confirmTabSwitch.buttonOpen=Napriek tomu spustiť
 confirmTabSwitch.buttonOpen.accessKey=a
 
+# LOCALIZATION NOTE (open.commandkey): The key used to open the debugger in
+# combination to e.g. ctrl + shift
+open.commandkey=S
+
+# LOCALIZATION NOTE (debuggerMenu.accesskey): The access key used to open the
+# debugger.
+debuggerMenu.accesskey=L
+
 # LOCALIZATION NOTE (chromeDebuggerWindowTitle): The title displayed for the
 # chrome (browser) debugger window.
 chromeDebuggerWindowTitle=Ladenie v prehliadači
 
 # LOCALIZATION NOTE (remoteDebuggerWindowTitle): The title displayed for the
 # remote debugger window.
 remoteDebuggerWindowTitle=Vzdialené ladenie
 
@@ -168,15 +176,37 @@ scopeLabel=%S kontext
 # the watch expressions scope.
 watchExpressionsScopeLabel=Výraz sledovania
 
 # LOCALIZATION NOTE (globalScopeLabel): The name of the global scope. This text
 # is added to scopeLabel and displayed in the variables pane as a header for
 # the global scope.
 globalScopeLabel=Globálny
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
+# displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+ToolboxDebugger.label=Ladenie
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxDebugger.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
+# displayed inside the developer tools window..
+ToolboxDebugger.tooltip=Ladenie JavaScriptu
+
+# LOCALIZATION NOTE (variablesEditableNameTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on an item with an editable name.
+variablesEditableNameTooltip=Upraviť dvojitým kliknutím
+
+# LOCALIZATION NOTE (variablesEditableValueTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on an item with an editable name.
+variablesEditableValueTooltip=Upraviť hodnotu kliknutím
+
+# LOCALIZATION NOTE (variablesCloseButtonTooltip): The text that is displayed
+# in the variables list on an item with which can be removed.
+variablesCloseButtonTooltip=Odstrániť kliknutím
+
 # LOCALIZATION NOTE (variablesSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the variables list as a separator between the name and value.
 variablesSeparatorLabel=:
 
 # LOCALIZATION NOTE (watchExpressionsSeparatorLabel): The text that is displayed
 # in the watch expressions list as a separator between the code and evaluation.
 watchExpressionsSeparatorLabel=\ →
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -184,16 +184,20 @@ tiltManual=Umožňuje preskúmať vzájomné vzťahy medzi rôznymi súčasťami webovej stránky a ich potomkami v 3D prostredí
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
 tiltOpenDesc=Otvorí 3D zobrazenie Prieskumníka
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltOpenManual) A fuller description of the 'tilt translate'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltOpenManual=Spustí 3D zobrazenie Prieskumníka a voliteľne zvýrazní uzol použitím selektora CSS
 
+# LOCALIZATION NOTE (tiltToggleTooltip) A string displayed as the
+# tooltip of button in devtools toolbox which toggles Tilt 3D View.
+tiltToggleTooltip=3D zobrazenie
+
 # LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateDesc) A very short description of the 'tilt translate'
 # command. See tiltTranslateManual for a fuller description of what it does. This
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
 tiltTranslateDesc=Posunie sieť webovej stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateManual) A fuller description of the 'tilt translate'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
@@ -294,16 +298,20 @@ tiltResetManual=Nastaví predvolené hodnoty posunu, otočenia a priblíženia siete webovej stránky
 # string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
 # is why it should be as short as possible.
 tiltCloseDesc=Zavrie vizualizáciu, ak je otvorená
 
 # LOCALIZATION NOTE (tiltCloseManual) A fuller description of the 'tilt close'
 # command, displayed when the user asks for help on what it does.
 tiltCloseManual=Zavrie vizualizáciu a prepne sa späť do okna Prieskumníka
 
+# LOCALIZATION NOTE (debuggerStopped) Used in the output of several commands
+# to explain that the debugger must be opened first.
+debuggerStopped=Pred nastavením bodu prerušenia musí byť otvorené okno ladenia
+
 # LOCALIZATION NOTE (breakDesc) A very short string used to describe the
 # function of the break command.
 breakDesc=Správa bodov prerušenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakManual) A longer description describing the
 # set of commands that control breakpoints.
 breakManual=Príkazy na zobrazenie, pridanie a odstránenie bodov prerušenia
 
@@ -335,20 +343,16 @@ breakaddFailed=Nebolo možné nastaviť bod prerušenia: %S
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddDesc) A very short string used to describe the
 # function of the 'break add' command.
 breakaddDesc=Pridá bod prerušenia
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddManual) A longer description describing the
 # set of commands that are responsible for adding breakpoints.
 breakaddManual=Podporované typy bodov prerušenia: riadok
 
-# LOCALIZATION NOTE (breakaddDebuggerStopped) Used in the output of the
-# 'break add' command to explain that the debugger must be opened first.
-breakaddDebuggerStopped=Pred nastavením bodu prerušenia musí byť otvorené okno ladenia
-
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddlineDesc) A very short string used to describe the
 # function of the 'break add line' command.
 breakaddlineDesc=Pridá bod prerušenia na riadok
 
 # LOCALIZATION NOTE (breakaddlineFileDesc) A very short string used to describe
 # the function of the file parameter in the 'break add line' command.
 breakaddlineFileDesc=Adresa súboru JS
 
@@ -471,16 +475,20 @@ resizeModeOnDesc=Prejde do režimu Responsive Design
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 resizeModeOffDesc=Ukončí režim Responsive Design
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeToggleDesc) A very short string to describe the
 # 'resize toggle' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 resizeModeToggleDesc=Prepne režim Responsive Design
 
+# LOCALIZATION NOTE (resizeModeToggleTooltip) A string displayed as the
+# tooltip of button in devtools toolbox which toggles Responsive Design Mode.
+resizeModeToggleTooltip=Režim Responsive Design
+
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeToDesc) A very short string to describe the
 # 'resize to' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 resizeModeToDesc=Upraví veľkosť stránky
 
 # LOCALIZATION NOTE (resizeModeDesc) A very short string to describe the
 # 'resize' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
@@ -972,8 +980,12 @@ callLogChromeVarNotFoundChrome=Premenná nebola v okne chrome nájdená.
 # result of the 'calllog chromestart' command with a source type of JavaScript
 # and invalid JavaScript code.
 callLogChromeEvalException=Vykonávaný kód JavaScriptu vyhodil nasledovnú výnimku
 
 # LOCALIZATION NOTE (callLogChromeEvalNeedsObject) A string displayed as the
 # result of passing a non-JavaScript object creating source via the
 # 'calllog chromestart javascript' command.
 callLogChromeEvalNeedsObject=Zdroj JavaScriptu sa musí vykonávať v objekte, ktorého volania metód sú zaznamenávané, napr. "({a1: function() {this.a2()},a2: function() {}});"
+
+# LOCALIZATION NOTE (scratchpadOpenTooltip) A string displayed as the
+# tooltip of button in devtools toolbox which opens Scratchpad.
+scratchpadOpenTooltip=Editor JavaScriptu - Scratchpad
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.dtd
@@ -0,0 +1,10 @@
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.label    "Kopírovať obsah v značkách HTML">
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "b">
+
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.label    "Kopírovať vrátane kódu HTML">
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.accesskey  "v">
+
+<!ENTITY inspectorHTMLDelete.label     "Odstrániť uzol">
+<!ENTITY inspectorHTMLDelete.accesskey   "d">
+
+<!ENTITY inspector.selectButton.tooltip   "Výber prvku pomocou myši">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -9,42 +9,33 @@
 # English, or another language commonly spoken among web developers.
 # You want to make that choice consistent across the developer tools.
 # A good criteria is the language in which you'd find the best
 # documentation on web development on the web.
 
 # LOCALIZATION NOTE (confirmNavigationAway): Used in the Inspector tool, when
 # the user tries to navigate away from a web page, to confirm the change of
 # page.
-confirmNavigationAway.message=Pri opustení tejto stránky bude Prieskumník automaticky zatvorený a zmeny nebudú uložené.
+confirmNavigationAway.message2=Ak opustíte túto stránku, vykonané zmeny budú stratené.
 confirmNavigationAway.buttonLeave=Opustiť stránku
 confirmNavigationAway.buttonLeaveAccesskey=O
 confirmNavigationAway.buttonStay=Zostať na stránke
 confirmNavigationAway.buttonStayAccesskey=Z
 
 breadcrumbs.siblings=Potomkovia
-# LOCALIZATION NOTE (htmlPanel): Used in the Inspector tool's openInspectorUI
-# method when registering the HTML panel.
-
-# LOCALIZATION NOTE (inspectButtonWithShortcutKey.tooltip):
-# This button appears in the Inspector Toolbar. inspectButton is stateful,
-# if it's pressed users can select an element with the mouse.
-# %S is the keyboard shortcut.
-inspectButtonWithShortcutKey.tooltip=Výber prvku pomocou myši (%S)
-
-# LOCALIZATION NOTE (inspectButton.tooltip):
-# Same as inspectButtonWithShortcutKey.tooltip but used when an add-on
-# overrides the shortcut key.
-inspectButton.tooltip=Výber prvku pomocou myši
-
-# LOCALIZATION NOTE (markupButton.*):
-# This button is the button located at the beginning of the breadcrumbs
-# in the inspector toolbar. Its tooltip is built dynamically.
-# markupButton.tooltip is used on Mac.
-# On Windows and Linux, we use markupButton.tooltipWithAccesskey, where we append
-# the keyboard shortcut.
-markupButton.tooltip=Panel značiek
-markupButton.tooltipWithAccesskey=Panel značiek (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (nodeMenu.tooltiptext)
 # This menu appears in the Infobar (on top of the highlighted node) once
 # the node is selected.
 nodeMenu.tooltiptext=Operácie nad uzlom
+
+# LOCALIZATION NOTE (inspector.*)
+# Used for the menuitem in the tool menu
+inspector.label=Prieskumník stránok
+inspector.commandkey=I
+inspector.accesskey=P
+
+# LOCALIZATION NOTE (markupView.more.*)
+# When there are too many nodes to load at once, we will offer to
+# show all the nodes.
+markupView.more.showing=Niektoré uzly boli skryté.
+markupView.more.showAll=Zobraziť všetky uzly (celkom %S)
+inspector.tooltip=Prieskumník DOM a štýlov
\ No newline at end of file
--- a/browser/chrome/browser/devtools/layoutview.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/layoutview.dtd
@@ -11,12 +11,13 @@
  - You want to make that choice consistent across the developer tools.
  - A good criteria is the language in which you'd find the best
  - documentation on web development on the web. -->
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (*.tooltip): These tooltips are not regular tooltips.
  - The text appears on the bottom right corner of the layout view when
  - the corresponding box is hovered. -->
 
+<!ENTITY title         "Box Model">
 <!ENTITY margins.tooltip    "okraje">
 <!ENTITY borders.tooltip    "orámovanie">
 <!ENTITY padding.tooltip    "odsadenie">
 <!ENTITY content.tooltip    "obsah">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/profiler.properties
@@ -0,0 +1,21 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE These strings are used inside the Debugger
+# which is available from the Web Developer sub-menu -> 'Debugger'.
+# The correct localization of this file might be to keep it in
+# English, or another language commonly spoken among web developers.
+# You want to make that choice consistent across the developer tools.
+# A good criteria is the language in which you'd find the best
+# documentation on web development on the web.
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the profiler is
+# displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+profiler.label=Nástroj na profilovanie
+
+# LOCALIZATION NOTE (profiler.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the profiler is
+# displayed inside the developer tools window.
+profiler.tooltip=Nástroj na profilovanie
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
@@ -112,14 +112,8 @@
 <!ENTITY executeMenu.label      "Vykonať">
 <!ENTITY executeMenu.accesskey    "V">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (errorConsoleCmd.commandkey): This command key launches
  - the browser Error Console, the key should be identical to the property of
  - the same name in browser.dtd.
  -->
 <!ENTITY errorConsoleCmd.commandkey  "j">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (webConsoleCmd.commandkey): This command key launches
- - the browser WebConsole, the key should be identical to the property of
- - the same name in browser.dtd.
- -->
-<!ENTITY webConsoleCmd.commandkey   "k">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleeditor.properties
@@ -40,16 +40,24 @@ error-save=Súbor štýlov nemohol byť uložený.
 
 # LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.title): This is the file picker title,
 # when you import a style sheet into the Style Editor.
 importStyleSheet.title=Importovať súbor štýlov
 
 # LOCALIZATION NOTE (importStyleSheet.title): This is the *.css filter title
 importStyleSheet.filter=Súbory CSS
 
+# LOCALIZATION NOTE (open.commandkey): This the key to use in
+# conjunction with shift to open the style editor
+open.commandkey=VK_F7
+
+# LOCALIZATION NOTE (open.accesskey): The access key used to open the style
+# editor.
+open.accesskey=o
+
 # LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.title): This is the file picker title,
 # when you save a style sheet from the Style Editor.
 saveStyleSheet.title=Uložiť súbor štýlov
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.title): This is the *.css filter title
 saveStyleSheet.filter=Súbory CSS
 
 # LOCALIZATION NOTE (saveStyleSheet.commandkey): This the key to use in
@@ -61,8 +69,17 @@ saveStyleSheet.commandkey=S
 # change in the editor.
 undo.commandkey=Z
 
 # LOCALIZATION NOTE (redo.commandkey): This the key to use in
 # conjunction with accel+shift (accel is Command on Mac or Ctrl on other
 # platforms) to Redo a change in the editor.
 redo.commandkey=Z
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the debugger is
+# displayed inside the developer tools window and in the Developer Tools Menu.
+ToolboxStyleEditor.label=Editor štýlov
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxStyleEditor.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the debugger is
+# displayed inside the developer tools window.
+ToolboxStyleEditor.tooltip=Editor štýlov CSS
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.dtd
@@ -36,8 +36,12 @@
  - style property the panel shows the rules which hold that specific property.
  - For every rule, the rule status is also displayed: a rule can be the best
  - match, a match, a parent match, or a rule did not match the element the
  - user has highlighted. -->
 <!ENTITY bestMatch       "Najlepšia zhoda">
 <!ENTITY matched        "Zhoda">
 <!ENTITY parentMatch      "Zhoda rodiča">
 <!ENTITY unmatched       "Nezhoda">
+
+<!-- FIXME: notes -->
+<!ENTITY computedViewTitle   "Vypočítané">
+<!ENTITY ruleViewTitle     "Pravidlá">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
@@ -31,23 +31,16 @@ rule.sourceInline=vložené
 rule.sourceElement=prvok
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedFrom): Shown for CSS rules
 # that were inherited from a parent node. Will be passed a node
 # identifier of the parent node.
 # e.g "Inherited from body#bodyID (styles.css:20)"
 rule.inheritedFrom=Odvodené z %S
 
-# LOCALIZATION NOTE (style.highlighter.button): These strings are used inside
-# sidebar of the Highlighter for the style inspector button.
-# "Computed" refers to the Computed Style of the element.
-style.highlighter.button.label2=Vypočítané
-style.highlighter.accesskey2=V
-style.highlighter.button.tooltip2=Preskúmať vypočítané štýly prvku
-
 # LOCALIZATION NOTE (helpLinkTitle): For each style property
 # the user can hover it and get a help link button which allows one to
 # quickly jump to the documentation from the Mozilla Developer Network site.
 # This is the link title shown in the hover tooltip.
 helpLinkTitle=Prečítajte si dokumentáciu k tejto vlastnosti
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.warning.title): When an invalid property value is
 # entered into the rule view a warning icon is displayed. This text is used for
@@ -121,17 +114,11 @@ rule.contextmenu.copyproperty.accesskey=
 # LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copypropertyvalue): The rule view's
 # context menu copy property entry allows a CSS property value to be copied.
 rule.contextmenu.copypropertyvalue=Kopírovať hodnotu vlastnosti
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey): The rule
 # view's context menu copy property value access key.
 rule.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey=h
 
-# LOCALIZATION NOTE (ruleView.*): Button label, accesskey and tooltip text
-# associated with the Highlighter's CSS Rule View in the Style Sidebar.
-ruleView.label=Pravidlá
-ruleView.accesskey=P
-ruleView.tooltiptext=Zobraziť a upraviť CSS
-
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.empty): Text displayed when the highlighter is
 # first opened and there's no node selected in the rule view.
 rule.empty=Nie je zvolený žiadny prvok.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.dtd
@@ -0,0 +1,9 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY window.title "Vývojárske nástroje">
+
+<!ENTITY closeCmd.key "W">
+
+<!ENTITY toolboxCloseButton.tooltip "Zavrieť Vývojárske nástroje">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/toolbox.properties
@@ -0,0 +1,3 @@
+toolboxDockButtons.bottom.tooltip=Ukotviť na spodnom okraji prehliadača
+toolboxDockButtons.side.tooltip=Ukotviť na bočnom okraji prehliadača
+toolboxDockButtons.window.tooltip=Zobraziť v samostatnom okne
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webConsole.dtd
@@ -55,40 +55,19 @@
  - console.error(). -->
 <!ENTITY btnPageLogging.label  "Záznam">
 <!ENTITY btnPageLogging.tooltip "Zaznamenávať správy odoslané objektu window.console">
 <!ENTITY btnConsoleErrors    "Chyby">
 <!ENTITY btnConsoleInfo     "Informácie">
 <!ENTITY btnConsoleWarnings   "Upozornenia">
 <!ENTITY btnConsoleLog     "Záznam">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (btnPosition.label): The label shown for the menu which
- - allows the user to toggle between the Web Console positioning types. -->
-<!ENTITY btnPosition.label   "Pozícia">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (btnPosition.tooltip): The tooltip shown when the user
- - hovers the Position button in the Web Console toolbar. -->
-<!ENTITY btnPosition.tooltip  "Umiestnenie webovej konzoly nad alebo pod dokumentom">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (positionMenu.above): When this option is selected the
- - Web Console interface is displayed above the web page. -->
-<!ENTITY positionMenu.above  "Nad">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (positionMenu.below): When this option is selected the
- - Web Console interface is displayed below the web page. -->
-<!ENTITY positionMenu.below  "Pod">
-
-<!-- LOCALIZATION NOTE (positionMenu.window): When this option is selected the
- - Web Console interface is displayed in a floating panel. -->
-<!ENTITY positionMenu.window  "Okno">
-
 <!ENTITY filterBox.placeholder "Filter">
 <!ENTITY btnClear.label    "Vymazať">
 <!ENTITY btnClear.tooltip   "Vymazať výstup webovej konzoly">
-<!ENTITY btnClose.tooltip   "Zavrieť webovú konzolu">
 
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey "+">
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey2 "="> <!-- + is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY fullZoomEnlargeCmd.commandkey3 "">
 
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey  "-">
 <!ENTITY fullZoomReduceCmd.commandkey2 "">
 
--- a/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/webconsole.properties
@@ -27,16 +27,18 @@ btnGlobal=Globálne správy
 tipGlobal=Prepnúť zaznamenávanie globálnych správ
 localConsole=Lokálna konzola
 clearConsoleCmd.label=Vymazať konzolu
 clearConsoleCmd.accesskey=V
 close.button=Zavrieť
 close.accesskey=Z
 update.button=Aktualizovať
 update.accesskey=A
+cmd.commandkey=k
+webConsoleCmd.accesskey=W
 # LOCALIZATION NOTE FOR `jsPropertyTitle` AND `jsPropertyInspectTitle`:
 #
 # The "PropertyPanel" is used to display a JS object to the user.
 # If it is clear which object is being inspected (e.g., window, document object)
 # the title of the panel is based on the `jsPropertyInspectTitle` string.
 # If it isn't clear which object is being inspected, the `jsPropertyTitle` string
 # gets used. This can be the case when the user logs an object to the WebConsole
 # output using the console.log(aObjectToInspect) method.
@@ -161,16 +163,27 @@ remoteWebConsoleSelectTabTitle=Zoznam kariet - Vzdialené pripojenie
 # LOCALIZATION NOTE (remoteWebConsoleSelectTabMessage): The message displayed on the
 # Web Console prompt asking the user to pick a tab to attach to.
 remoteWebConsoleSelectTabMessage=Zvoľte kartu, ku ktorej sa chcete pripojiť alebo zvoľte globálnu konzolu.
 
 # LOCALIZATION NOTE (listTabs.globalConsoleActor): The string displayed for the
 # global console in the tabs selection.
 listTabs.globalConsoleActor=*Globálna konzola*
 
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebconsole.label):
+# This string is displayed in the title of the tab when the web console is
+# displayed inside the developer tools window it is probably the same string
+# as webConsoleWindowTitleAndURL before the '-'
+ToolboxWebconsole.label=Webová konzola
+
+# LOCALIZATION NOTE (ToolboxWebconsole.tooltip):
+# This string is displayed in the tooltip of the tab when the web console is
+# displayed inside the developer tools window.
+ToolboxWebconsole.tooltip=Webová konzola
+
 # LOCALIZATION NOTE (longStringEllipsis): The string displayed after a long
 # string. This string is clickable such that the rest of the string is retrieved
 # from the server.
 longStringEllipsis=[…]
 
 # LOCALIZATION NOTE (executeEmptyInput): This is displayed when the user tries
 # to execute code, but the input is empty.
 executeEmptyInput=Žiadna hodnota
@@ -179,8 +192,12 @@ executeEmptyInput=Žiadna hodnota
 # displayed in the network panel when the response body is only partially
 # available.
 NetworkPanel.fetchRemainingResponseContentLink=Získať ostávajúce bajty (celkom %1$S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (NetworkPanel.fetchRemainingRequestContentLink): This is
 # displayed in the network panel when the request body is only partially
 # available.
 NetworkPanel.fetchRemainingRequestContentLink=Získať telo požiadavky (%1$S bajtov)
+
+# LOCALIZATION NOTE (connectionTimeout): Message displayed when the Remote Web
+# Console fails to connect to the server due to a timeout.
+connectionTimeout=Čas pripojenia vypršal. Chybová konzola môže obsahovať potencionálne chybové hlásenia. Akciu zopakujete opätovným otvorením Webovej konzoly.
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.dtd
@@ -20,30 +20,30 @@
   For example, in English, a long string would be:
 
   59 minutes, 59 seconds remaining - 1022 of 1023 KB
 
   That's 50 characters, so we set the width at 50ch.
   -->
 <!ENTITY downloadDetails.width      "54ch">
 
-<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsSummary.minWidth):
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsSummary.minWidth2):
   Minimum width for the main description of the downloads summary,
   which is displayed at the bottom of the Downloads Panel if the
   number of downloads exceeds the limit that the panel can display.
 
-   A good rule of thumb here is to look at the otherDownloads string
+   A good rule of thumb here is to look at the otherDownloads2 string
   in downloads.properties, and make a reasonable estimate of its
   maximum length. For English, this seems like a reasonable limit:
 
-   +999 other current downloads
+   + 999 other downloads
 
-   that's 28 characters, so we set the minimum width to 28ch.
+   that's 21 characters, so we set the minimum width to 21ch.
   -->
-<!ENTITY downloadsSummary.minWidth    "30ch">
+<!ENTITY downloadsSummary.minWidth2    "30ch">
 
 <!ENTITY cmd.pause.label         "Pozastaviť">
 <!ENTITY cmd.pause.accesskey       "P">
 <!ENTITY cmd.resume.label         "Pokračovať">
 <!ENTITY cmd.resume.accesskey       "P">
 <!ENTITY cmd.cancel.label         "Zrušiť">
 <!ENTITY cmd.cancel.accesskey       "Z">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (cmd.show.label, cmd.show.accesskey, cmd.showMac.label,
@@ -55,20 +55,36 @@
 <!ENTITY cmd.show.accesskey        "t">
 <!ENTITY cmd.showMac.label        "Zobraziť vo Finderi">
 <!ENTITY cmd.showMac.accesskey      "b">
 <!ENTITY cmd.retry.label         "Znova">
 <!ENTITY cmd.goToDownloadPage.label    "Prejsť na stránku so súborom">
 <!ENTITY cmd.goToDownloadPage.accesskey  "r">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.label    "Kopírovať adresu súboru">
 <!ENTITY cmd.copyDownloadLink.accesskey  "K">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.label     "Odstrániť zo zoznamu">
-<!ENTITY cmd.removeFromList.accesskey   "d">
+<!ENTITY cmd.removeFromHistory.label   "Odstrániť z histórie">
+<!ENTITY cmd.removeFromHistory.accesskey "d">
 <!ENTITY cmd.clearList.label       "Vymazať zoznam">
 <!ENTITY cmd.clearList.accesskey     "V">
+<!ENTITY cmd.clearDownloads.label     "Vymazať zoznam prevzatých súborov">
+<!ENTITY cmd.clearDownloads.accesskey   "m">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsHistory.label, downloadsHistory.accesskey):
   This string is shown at the bottom of the Downloads Panel when all the
   downloads fit in the available space, or when there are no downloads in
   the panel at all.
   -->
 <!ENTITY downloadsHistory.label      "Zobraziť všetky prevzaté súbory">
 <!ENTITY downloadsHistory.accesskey    "Z">
+
+<!ENTITY clearDownloadsButton.label    "Vymazať zoznam">
+<!ENTITY clearDownloadsButton.tooltip   "Vymaže zoznam dokončených, zrušených a zlyhaných preberaní súborov">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsListEmpty.label):
+   This string is shown when there are no items in the Downloads view.
+   -->
+<!ENTITY downloadsListEmpty.label     "Žiadne prevzaté súbory">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (downloadsListNoMatch.label):
+   This string is shown when some search terms are specified, but there are no
+   results in the Downloads view.
+   -->
+<!ENTITY downloadsListNoMatch.label    "Žiadne nájdené výsledky">
--- a/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
+++ b/browser/chrome/browser/downloads/downloads.properties
@@ -66,14 +66,14 @@ shortTimeLeftDays=%1$Sd
 # even for right-to-left languages, unless the defaults are not suitable.
 statusSeparator=%1$S \u2014 %2$S
 statusSeparatorBeforeNumber=%1$S \u2014 %2$S
 
 fileExecutableSecurityWarning="%S" je spustiteľný súbor. Spustiteľné súbory môžu obsahovať vírusy alebo iný nebezpečný kód, ktorý môže poškodiť počítač. Pri otváraní tohto súboru zachovávajte opatrnosť. Naozaj chcete spustiť "%S"?
 fileExecutableSecurityWarningTitle=Otvoriť spustiteľný súbor?
 fileExecutableSecurityWarningDontAsk=Nabudúce sa už nepýtať
 
-# LOCALIZATION NOTE (otherDownloads):
+# LOCALIZATION NOTE (otherDownloads2):
 # This is displayed in an item at the bottom of the Downloads Panel when
 # there are more downloads than can fit in the list in the panel. Use a
 # semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
-otherDownloads=a ďalší %1$S prevzatý súbor;a ďalšie %1$S prevzaté súbory;a ďalších %1$S prevzatých súborov;
+otherDownloads2=a ďalší %1$S prevzatý súbor;a ďalšie %1$S prevzaté súbory;a ďalších %1$S prevzatých súborov
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -121,8 +121,13 @@ actualDiskCacheSize=Vyrovnávacia pamäť pre webový obsah aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku
 #  e.g., "Your application cache is currently using 200 MB"
 #  %1$S = size
 #  %2$S = unit (MB, KB, etc.)
 actualAppCacheSize=Vyrovnávacia pamäť aplikácie aktuálne zaberá %1$S %2$S miesta na disku
 
 syncUnlink.title=Chcete zrušiť prepojenie s týmto zariadením?
 syncUnlink.label=Toto zariadenie už nebude prepojené s vašim účtom služby Sync. Všetky vaše osobné údaje v tomto zariadení a takisto na účte služby Sync zostanú nedotknuté.
 syncUnlinkConfirm.label=Zrušiť prepojenie
+
+# LOCALIZATION NOTE (featureEnableRequiresRestart, featureDisableRequiresRestart, restartTitle): %S = brandShortName
+featureEnableRequiresRestart=Aby bolo možné použiť túto funkciu, %S musí byť reštartovaný.
+featureDisableRequiresRestart=Aby bolo možné vypnúť túto funkciu, %S musí byť reštartovaný.
+shouldRestartTitle=Reštartovať %S
--- a/browser/chrome/browser/quitDialog.properties
+++ b/browser/chrome/browser/quitDialog.properties
@@ -1,15 +1,12 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 quitDialogTitle=Ukončenie prehliadača %S
-restartDialogTitle=Reštartovanie prehliadača %S
 
 quitTitle=U&končiť
-restartTitle=&Reštartovať
 cancelTitle=&Zrušiť
 saveTitle=&Uložiť a ukončiť
 neverAsk=Toto okno už viac nezobrazovať
 message=Chcete, aby %S uložil otvorené karty a okná a použil ich pri nasledujúcom spustení?
 messageNoWindows=Chcete, aby %S uložil otvorené karty a použil ich pri nasledujúcom spustení?
-messageRestart=%S sa po reštartovaní pokúsi obnoviť otvorené karty a okná.
--- a/browser/pdfviewer/viewer.properties
+++ b/browser/pdfviewer/viewer.properties
@@ -115,8 +115,9 @@ invalid_file_error=Neplatný alebo poškodený súbor PDF.
 # LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type): This is used as a tooltip.
 # "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in
 # the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types).
 # Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note"
 text_annotation_type=[Anotácia typu {{type}}]
 request_password=Dokument PDF je chránený heslom:
 
 printing_not_supported=Upozornenie: tlač nie je v tomto prehliadači plne podporovaná.
+web_fonts_disabled=Webové písma sú vypnuté: nie je možné použiť písma vložené do súboru PDF.
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning-toolbar.dtd
@@ -29,12 +29,12 @@
 <!ENTITY lightning.toolbar.day.label         "Deň">
 <!ENTITY lightning.toolbar.day.accesskey       "D">
 <!ENTITY lightning.toolbar.week.label        "Týždeň">
 <!ENTITY lightning.toolbar.week.accesskey      "T">
 <!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.label      "Viac týždňov">
 <!ENTITY lightning.toolbar.multiweek.accesskey    "V">
 <!ENTITY lightning.toolbar.month.label        "Mesiac">
 <!ENTITY lightning.toolbar.month.accesskey      "M">
-<!-- LOCALIZATION NOTE: the same as appmenuButton.label and appmenuButton.tooltip
+<!-- LOCALIZATION NOTE: the same as appmenuButton.label and appmenuButton1.tooltip
   from messenger.dtd -->
 <!ENTITY lightning.toolbar.appmenuButton.label    "Ponuka aplikácie">
-<!ENTITY lightning.toolbar.appmenuButton.tooltip   "Zobraziť hlavnú ponuku aplikácie">
+<!ENTITY lightning.toolbar.appmenuButton1.tooltip   "Zobraziť hlavnú ponuku aplikácie &brandShortName;">
--- a/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
+++ b/dom/chrome/accessibility/AccessFu.properties
@@ -109,8 +109,26 @@ stateExpanded  =  rozbalené
 stateCollapsed  =  zbalené
 stateUnavailable =  nedostupné
 stateRequired  =  vyžadované
 stateTraversed  =  navštívené
 
 # App modes
 editingMode  =   úpravy
 navigationMode =   navigácia
+
+# Quick navigation modes
+quicknav_Simple   = Predvolené
+quicknav_Anchor   = Kotvy
+quicknav_Button   = Tlačidlá
+quicknav_Combobox  = Rozbaľovacie zoznamy
+quicknav_Entry    = Položky
+quicknav_FormElement = Položky formulárov
+quicknav_Graphic   = Obrázky
+quicknav_Heading   = Hlavičky
+quicknav_ListItem  = Položky zoznamu
+quicknav_Link    = Odkazy
+quicknav_List    = Zoznamy
+quicknav_PageTab   = Karty stránky
+quicknav_RadioButton = Prepínače
+quicknav_Separator  = Oddeľovače
+quicknav_Table    = Tabuľky
+quicknav_Checkbox  = Označovacie políčka
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -109,10 +109,14 @@ DOMExceptionCodeWarning=Používanie atribútu code pre DOMException je zavrhnuté. Používajte radšej atribút name.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "__exposedProps__"
 NoExposedPropsWarning=Odovzdávanie chrome JS objektov do obsahu bez použitia __exposedProps__ je nebezpečné a zavrhnuté. Ďalšie informácie na stránke https://developer.mozilla.org/en/XPConnect_wrappers.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Mutation Event" and "MutationObserver"
 MutationEventWarning=Použitie udalostí typu 'Mutation Events' je zavrhnuté. Používajte radšej MutationObserver.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Blob", "mozSlice", or "slice"
 MozSliceWarning=Použitie mozSlice na objekte typu Blob je zavrhnuté. Používajte radšej slice.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "Components"
 ComponentsWarning=Objekt Components je zavrhnutý. Čoskoro bude odstránený.
+PluginHangUITitle=Upozornenie: zásuvný modul neodpovedá
+PluginHangUIMessage=Zásuvný modul %S je buď zaneprázdnený alebo prestal reagovať. Teraz ho môžete zastaviť alebo počkať, či nezačne opäť reagovať.
+PluginHangUIWaitButton=Počkať
+PluginHangUIStopButton=Zastaviť zásuvný modul
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "mozHidden", "mozVisibilityState", "hidden", or "visibilityState"
 PrefixedVisibilityApiWarning='mozHidden' a 'mozVisibilityState' sú zavrhnuté. Používajte radšej 'hidden' a 'visibilityState'.
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -7,17 +7,17 @@ MimeNotCssWarn=Šablóna so štýlmi %1$S bola načítaná ako CSS, aj keď jej typ MIME je "%2$S" namiesto "text/css".
 
 PEUnexpEOF2=Neočakávaný koniec súboru pri vyhľadávaní %1$S.
 PEParseRuleWSOnly=Reťazec zložený len z medzier odovzdaný na analýzu ako pravidlo.
 PEDeclDropped=Deklarácia vynechaná.
 PEDeclSkipped=Preskočené na ďalšiu deklaráciu.
 PEUnknownProperty=Neznáma vlastnosť '%1$S'.
 PEValueParsingError=Chyba pri spracovaní hodnoty pre '%1$S'.
 PEExpectEndValue=Očakávané ukončenie hodnoty, ale bolo nájdené '%1$S'.
-PESkipAtRuleEOF=koniec neznámeho @-pravidla
+PESkipAtRuleEOF2=koniec @-pravidla
 PEUnknownAtRule=Neznáme @-pravidlo alebo chyba pri analýze @-pravidla '%1$S'.
 PECharsetRuleEOF=reťazec kódovania v pravidle @charset
 PECharsetRuleNotString=Očakávaný reťazec, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEGatherMediaEOF=koniec zoznamu médií v pravidle @import alebo @media
 PEGatherMediaNotComma=Očakávaný znak ',' v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEGatherMediaNotIdent=Očakávaný identifikátor v zozname médií, ale bol nájdený '%1$S'.
 PEImportNotURI=Očakávaný identifikátor URI v pravidle @import, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEImportBadURI=Neplatný identifikátor URI v pravidle @import: '%1$S'.
@@ -110,16 +110,16 @@ PEMQExpressionEOF=obsah výrazu požiadavky médií
 PEMQExpectedFeatureName=Očakávaný názov funkcií médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=Očakávaný znak ':' alebo ')' po názve funkcie médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Funkcie médií s predponou min- alebo max- musia mať nastavenú hodnotu.
 PEMQExpectedFeatureValue=Nájdená neplatná hodnota pre funkciu médií.
 PEBadFontBlockStart=Očakávaný znak '{' ako začiatok pravidla @font-face, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEBadFontBlockEnd=Očakávaný znak '}' ako koniec pravidla @font-face, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEAnonBoxNotAlone=Neočakávaný anonymný box.
 PEBadDirValue=V selektore smeru sa očakávala hodnota 'ltr' alebo 'rtl', ale bolo nájdené '%1$S'.
-PESupportsConditionStartEOF='not' alebo '('
-PESupportsConditionInParensStartEOF='not', '(' alebo identifikátor
+PESupportsConditionStartEOF2='not', '(' alebo funkcia
+PESupportsConditionInParensEOF=')'
 PESupportsConditionNotEOF='not'
-PESupportsConditionExpectedOpenParen=Počas spracovania podmienky v pravidle supports bol očakávaný znak '(', ale bolo nájdené '%1$S'.
+PESupportsConditionExpectedOpenParenOrFunction=Počas spracovania podmienky v pravidle supports bol očakávaný znak '(' alebo funkcia, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESupportsConditionExpectedCloseParen=Počas spracovania podmienky v pravidle supports bol očakávaný znak ')', ale bolo nájdené '%1$S'.
-PESupportsConditionExpectedStart=Počas spracovania podmienky v pravidle supports sa očakávalo 'not' alebo '(', ale bolo nájdené '%1$S'.
+PESupportsConditionExpectedStart2=Počas spracovania podmienky v pravidle supports sa očakávalo 'not', '(' alebo funkcia, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESupportsConditionExpectedNot=Počas spracovania podmienky v pravidle supports sa očakávalo 'not', ale bolo nájdené '%1$S'.
 PESupportsGroupRuleStart=Na začiatku pravidla @supports bol očakávaný znak '{', ale bolo nájdené '%1$S'.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/dom/chrome/mathml/mathml.properties
@@ -0,0 +1,15 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+ChildCountIncorrect=Neplatný kód: nesprávny počet potomkov pre značku <%1$S/>.
+DuplicateMprescripts=Neplatný kód: viac ako jeden <mprescripts/> v <mmultiscripts/>.
+NoSubSup=Neplatný kód: očakáva sa aspoň jeden pár 'dolný index'/'horný index' v <mmultiscripts/>. Nebol nájdený žiadny.
+SubSupMismatch=Neplatný kód: nekompletný pár 'dolný index'/'horný index' v <mmultiscripts/>.
+
+# LOCALIZATION NOTE: When localizing the single quotes ('), follow the conventions in css.properties for your target locale.
+AttributeParsingError=Chyba pri spracovaní hodnoty '%1$S' pre atribút '%2$S' pre <%3$S/>. Atribút bol ignorovaný.
+AttributeParsingErrorNoTag=Chyba pri spracovaní hodnoty '%1$S' pre atribút '%2$S'. Atribút bol ignorovaný.
+LengthParsingError=Chyba pri spracovaní hodnoty '%1$S' ako dĺžky pre atribút MathML. Atribút bol ignorovaný.
+DeprecatedSupersededBy='%1$S' je zavrhnuté v MathML 3, nástupcom je '%2$S'.
+UnitlessValuesAreDeprecated=Hodnoty bez uvedenia jednotky sú v MathML 3 zavrhnuté.
--- a/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
+++ b/dom/chrome/nsWebBrowserPersist.properties
@@ -3,13 +3,14 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 readError=%S sa nedá uložiť, pretože zdrojový súbor sa nedá čítať.
 writeError=%S sa nedá uložiť, pretože došlo k neznámej chybe.\n\nSkúste dokument uložiť na iné miesto.
 launchError=%S sa nedá otvoriť, pretože došlo k neznámej chybe.
 diskFull=Na disku nie je dosť miesta na uloženie %S.\n\nUvoľnite na disku viac miesta a skúste to znova, alebo skúste dokument uložiť niekam inam.
 readOnly=%S sa nedá uložiť, pretože disk, priečinok, alebo súbor sú chránené proti zápisu.
 accessError=%S sa nedá uložiť, pretože nemáte právo meniť obsah cieľového priečinka.\n\nZmeňte vlastnosti priečinka a skúste to znova, alebo skúste uložiť dokument na iné miesto.
+accessErrorSD=Nie je dostupná SD karta.\n\nSD karta je potrebná, ak chcete prevziať %S.
 helperAppNotFound=%S sa nedá otvoriť, pretože asociovaná pomocná aplikácia neexistuje. Zmeňte nastavenie v predvoľbách.
 noMemory=Na vykonanie požadovanej akcie nie je dosť operačnej pamäte. \n\nUkončite niektoré aplikácie a skúste to znova.
 title=Preberá sa %S
 fileAlreadyExistsError=Stránka %S nemohla byť uložená, pretože už existuje súbor s rovnakým názvom ako priečinok '_subory'.\n\nSkúste uložiť do iného priečinku.
 fileNameTooLongError=Stránka %S nemohla byť uložená, pretože názov súboru je príliš dlhý.\n\nSkúste uložiť s kratším názvom súboru.
\ No newline at end of file
--- a/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editorOverlay.dtd
@@ -66,22 +66,22 @@
 <!ENTITY fontTimes.accesskey "T">
 <!ENTITY fontCourier.label "Courier">
 <!ENTITY fontCourier.accesskey "C">
 
 <!-- Font Size SubMenu -->
 <!ENTITY FontSizeSelect.tooltip "Vyberte veľkosť písma">
 <!ENTITY decreaseFontSize.label "Zmenšiť">
 <!ENTITY decreaseFontSize.accesskey "e">
-<!ENTITY decreaseFontSize.key "&lt;">
-<!ENTITY decreaseFontSize.key2 ","> <!-- < is above this key on many keyboards -->
+<!ENTITY decrementFontSize.key "&lt;">
+<!ENTITY decrementFontSize.key2 ","> <!-- < is above this key on many keyboards -->
 <!ENTITY increaseFontSize.label "Zväčšiť">
 <!ENTITY increaseFontSize.accesskey "Z">
-<!ENTITY increaseFontSize.key "&gt;">
-<!ENTITY increaseFontSize.key2 "."> <!-- > is above this key on many keyboards -->
+<!ENTITY incrementFontSize.key "&gt;">
+<!ENTITY incrementFontSize.key2 "."> <!-- > is above this key on many keyboards -->
 
 <!ENTITY fontSizeMenu.label "Veľkosť">
 <!ENTITY fontSizeMenu.accesskey "k">
 <!ENTITY size-xx-smallCmd.label "Najmenšie">
 <!ENTITY size-xx-smallCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY size-x-smallCmd.label "Menšie">
 <!ENTITY size-x-smallCmd.accesskey "M">
 <!ENTITY size-smallCmd.label "Malé">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -549,17 +549,17 @@
 <!ENTITY printButton.tooltip "Vytlačiť vybranú správu">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Zastaviť aktuálny prenos">
 <!ENTITY junkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako nevyžiadané (SPAM)">
 <!ENTITY notJunkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako Nie Spam">
 <!ENTITY addressBookButton.tooltip "Otvoriť adresár">
 <!ENTITY chatButton.tooltip "Zobraziť kartu Konverzácie">
 <!ENTITY tagButton.tooltip "Priradiť k správe popis">
 <!ENTITY compactButton.tooltip "Odstrániť vymazané správy z označeného priečinka">
-<!ENTITY appmenuButton.tooltip "Zobraziť hlavnú ponuku aplikácie">
+<!ENTITY appmenuButton1.tooltip "Zobraziť hlavnú ponuku aplikácie &brandShortName;">
 
 <!-- AppMenu Popup -->
 <!ENTITY appmenuNewMsgCmd.label "Nová správa">
 <!ENTITY appmenuNewContactCmd.label "Kontakt adresára…">
 <!ENTITY appmenuEditMenu.label "Úpravy">
 <!ENTITY appmenuQFBMenu.label "Panel Rýchly filter">
 <!ENTITY appmenuToolbarLayout.label "Rozloženie panela nástrojov…">
 
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -226,16 +226,20 @@ 12598=Tiket Kerberos/GSSAPI nebol serverom SMTP %S akceptovaný. Skontrolujte, či ste prihlásený k doméne Kerberos/GSSAPI realm.
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
 # LOCALIZATION NOTE (12599): $S is server hostname
 12599=Server SMTP %S nepodporuje zvolenú metódu overenia. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)'.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_NOT_SUPPORTED
 # LOCALIZATION NOTE (12600): $S is server hostname
 12600=Nebolo možné overenie na serveri SMTP %S. Server nepodporuje žiadnu metódu overenia (SMTP-AUTH), ale vy ste zvolili jej použitie. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)' na 'Žiadne' alebo kontaktujte poskytovateľa e-mailovej služby.
 
+## @name NS_ERROR_ILLEGAL_LOCALPART
+# LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
+errorIllegalLocalPart=V časti adresy príjemcu %s sa nachádzajú nepodporované znaky mimo sady ASCII. Upravte adresu a skúste to znova.
+
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Uložiť správu
 saveDlogMessage=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez predmetu)
 chooseFileToAttach=Priložiť súbor
 
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -9,17 +9,17 @@ accountExists=Poštový účet alebo účet pre diskusné skupiny s týmto názvom už existuje. Kliknite na tlačidlo Naspäť a zadajte iný názov servera alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 modifiedAccountExists=Účet s týmto menom používateľa a servera už existuje. Zadajte iné meno používateľa a/alebo názov servera.
 userNameChanged=Vaše používateľské meno bolo aktualizované. Možno bude potrebné aktualizovať aj vašu e-mailovú adresu, prípadne používateľské meno spojené s týmto účtom.
 serverNameChanged=Názov servera sa zmenil. Overte prosím, že priečinky použité vo filtroch existujú aj na novom serveri.
 # LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
 junkSettingsBroken=Nastavenia nevyžiadanej pošty pre účet "%1$S" môžu byť problémové. Chcete ich pred uložením nastavení účtu skontrolovať?
 # LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
 localDirectoryChanged=%1$S musí byť teraz reštartovaný, aby mohli byť použité zmeny vykonané v lokálnych priečinkoch.
 localDirectoryRestart=Reštartovať
-serverNameEmpty=Názov servera ani používateľské meno nemôžu byť prázdne.
+userNameEmpty=Pole s používateľským menom nemôže byť prázdne.
 localDirectoryInvalid=Priečinok zadaný v nastavení Lokálny priečinok nie je platným priečinkom. Zvoľte iný priečinok.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Naozaj chcete ukončiť Sprievodcu účtom?\n\nAk skončíte, všetky zadané informácie sa stratia a účet nebude vytvorený.
 accountWizard=Sprievodca účtom
 WizardExit=Koniec
 WizardContinue=Zrušiť
@@ -27,17 +27,18 @@ WizardContinue=Zrušiť
 enterValidServerName=Zadajte platný názov servera.
 failedRemoveAccount=Nepodarilo sa odstrániť tento účet.
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
 confirmRemoveAccountTitle=Odstránenie účtu
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
-confirmDeferAccount=Pokiaľ uložíte novú poštu tohto účtu do priečinka Doručená pošta iného účtu, nebude už prístup k predtým prevzatej pošte tohto účtu možný. Ak máte na tomto účte nejakú poštu, skopírujte ju najprv na druhý účet. Ak máte vytvorené filtre, ktoré filtrujú poštu tohto účtu, musíte ich zakázať alebo zmeniť cieľový priečinok. Ak niektoré účty využívajú v tomto účte špeciálne priečinky (Odoslaná pošta, Návrhy, Šablóny), musíte zmeniť ich nastavenie tak, aby boli v druhom účte. Naozaj chcete ukladať poštu tohto účtu do iného účtu?
+# LOCALIZATION NOTE: confirmDeferAccountWarning: do not localize "\n\n", it means a new empty line in the string.
+confirmDeferAccountWarning=Pokiaľ uložíte novú poštu tohto účtu do priečinka Doručená pošta iného účtu, nebude už prístup k predtým prevzatej pošte tohto účtu možný. Ak máte na tomto účte nejakú poštu, skopírujte ju najprv na druhý účet. Ak máte vytvorené filtre, ktoré filtrujú poštu tohto účtu, musíte ich zakázať alebo zmeniť cieľový priečinok. Ak niektoré účty využívajú v tomto účte špeciálne priečinky (Odoslaná pošta, Návrhy, Šablóny, Archívy, Spam), musíte zmeniť ich nastavenie tak, aby boli v druhom účte. Naozaj chcete ukladať poštu tohto účtu do iného účtu?
 confirmDeferAccountTitle=Podriadiť tento účet?
 
 directoryAlreadyUsedByOtherAccount=Priečinok zadaný v nastavení Lokálny priečinok je už využívaný účtom %S. Zvoľte iný priečinok.
 directoryParentUsedByOtherAccount=Nadradený priečinok priečinka zadaného v nastavení Lokálny priečinok je už využívaný účtom %S. Zvoľte iný priečinok.
 directoryChildUsedByOtherAccount=Podpriečinok priečinka zadaného v nastavení Lokálny priečinok je už využívaný účtom %S. Zvoľte iný priečinok.
 #Provide default example values for sample email address
 exampleEmailUserName=pouzivatel
 exampleEmailDomain=priklad.sk
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -48,21 +48,20 @@
 <!ENTITY reload "Obnoviť">
 <!ENTITY forward "Dopredu">
 <!ENTITY menu "Ponuka">
 <!ENTITY back "Naspäť">
 <!ENTITY stop "Zastaviť">
 <!ENTITY site_security "Zabezpečenie stránky">
 
 <!ENTITY close_tab "Zavrieť kartu">
-<!ENTITY new_tab "Nová karta">
 <!ENTITY one_tab "1 karta">
-<!-- Localization note (num_tabs) : Number of tabs is always more than one.
+<!-- Localization note (num_tabs2) : Number of tabs is always more than one.
   We can't use android plural forms, sadly. See bug #753859. -->
-<!ENTITY num_tabs "Počet kariet: &#037;d">
+<!ENTITY num_tabs2 "Počet kariet: &formatD;">
 <!ENTITY new_tab_opened "Nová karta otvorená">
 
 <!ENTITY settings "Nastavenia">
 <!ENTITY settings_title "Nastavenia">
 <!ENTITY pref_category_general "Všeobecné">
 <!ENTITY pref_category_privacy "Súkromie a bezpečnosť">
 <!ENTITY pref_category_content "Obsah">
 <!ENTITY pref_category_importexport "Import a export">
@@ -131,38 +130,45 @@ size. -->
 
 <!ENTITY share "Zdieľať">
 <!ENTITY share_title "Zdieľať cez">
 <!ENTITY share_image_failed "Nie je možné zdieľať tento obrázok">
 <!ENTITY save_as_pdf "Uložiť ako PDF">
 <!ENTITY find_in_page "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY desktop_mode "Požiadať plnú verziu stránky">
 <!ENTITY tools "Nástroje">
-<!ENTITY new_pb_tab "Nová karta v režime Súkromné prehliadanie">
+<!ENTITY new_tab "Nová karta">
+<!ENTITY new_private_tab "Nová súkromná karta">
+<!ENTITY close_all_tabs "Zavrieť všetky karty">
+<!ENTITY tabs_normal "Karty">
+<!ENTITY tabs_private "Súkromné">
+<!ENTITY tabs_synced "Synchronizované">
+<!ENTITY wallpaper_success "Tapeta aktualizovaná">
+<!ENTITY wallpaper_progress "Nastavuje sa tapeta">
+<!ENTITY wallpaper_fail "Tapetu nebolo možné nastaviť">
 
 <!-- Localization note (find_text, find_prev, find_next, find_close) : These strings are used
   as alternate text for accessibility. They are not visible in the UI. -->
 <!ENTITY find_text "Hľadať na stránke">
 <!ENTITY find_prev "Predchádzajúci">
 <!ENTITY find_next "Ďalší">
 <!ENTITY find_close "Zavrieť">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Otvoriť na novej karte">
+<!ENTITY contextmenu_open_private_tab "Otvoriť na súkromnej karte">
 <!ENTITY contextmenu_open_in_reader "Otvoriť v čítačke">
 <!ENTITY contextmenu_remove_history "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_remove_bookmark "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Pridať na úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY contextmenu_share "Zdieľať">
 <!ENTITY contextmenu_pasteandgo "Prilepiť a prejsť">
 <!ENTITY contextmenu_paste "Prilepiť">
 <!ENTITY contextmenu_copyurl "Kopírovať adresu">
 <!ENTITY contextmenu_edit_bookmark "Upraviť">
 
-<!-- Localization note (history_removed) : Shown in a toast notificaion
-	 after a page is removed from browser history. -->
 <!ENTITY history_removed "Stránka odstránená">
 
 <!ENTITY bookmark_edit_title "Úprava záložky">
 <!ENTITY bookmark_edit_name "Názov">
 <!ENTITY bookmark_edit_location "Umiestnenie">
 <!ENTITY bookmark_edit_keyword "Kľúčové slovo">
 
 <!ENTITY site_settings_title2    "Nastavenia stránok…">
@@ -189,16 +195,20 @@ size. -->
 <!ENTITY button_set "Nastaviť">
 <!ENTITY button_clear "Vymazať">
 
 <!ENTITY abouthome_addons_title "Doplnky pre váš &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_addons_browse "Prehľadávať všetky doplnky pre &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_title "Vaše karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_title "Najlepšie stránky">
+<!ENTITY abouthome_topsites_edit "Upraviť">
+<!ENTITY abouthome_topsites_pin "Pripnúť stránku">
+<!ENTITY abouthome_topsites_unpin "Zrušiť pripnutie">
+<!ENTITY abouthome_topsites_unpinall "Zrušiť pripnutie všetkých">
 <!-- Localization note (abouthome_about_sync2, abouthome_about_apps): The
   chevron (ex: "»"; unicode= U+00BB) is used as an arrow to show that
   clicking this text in the promotions box will perform some action. Note
   that a non-breaking space (unicode= U+00A0) should be used between this
   character and the remainder of the string to prevent word wrap. -->
 <!ENTITY abouthome_about_sync3 "Nastavte si službu Firefox Sync a pristupujte k záložkám, histórii a kartám vo vašich ostatných zariadeniach&#x00A0;»">
 <!ENTITY abouthome_about_apps3 "Získajte aplikácie z archívu Firefox Marketplace a objavte to najlepšie, čo môže web poskytnúť&#x00A0;»»">
 <!-- Localization note (abouthome_sync_bold_name, abouthome_apps_bold_name):
@@ -232,20 +242,19 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY private_data_fail "Niektoré súkromné údaje nemohli byť odstránené">
 
 <!ENTITY bookmarkhistory_button_import "Importovať">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_both "Importujú sa záložky a história z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_bookmarks "Importujú sa záložky z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_history "Importuje sa história z Androidu">
 <!ENTITY bookmarkhistory_import_wait "Čakajte, prosím…">
 
-<!-- Localization note (suggestions_prompt): The placeholder (&#037;s) should
-   be kept in the string; this will be replaced with the name of the search
-   engine. -->
-<!ENTITY suggestions_prompt "Chcete zapnúť zobrazovanie návrhov vyhľadávania v module &#037;s?">
+<!-- Localization note (suggestions_prompt2): The placeholder &formatS; will be
+   replaced with the name of the search engine. -->
+<!ENTITY suggestions_prompt2 "Chcete zapnúť zobrazovanie návrhov vyhľadávania v module &formatS;?">
 
 <!ENTITY webapp_generic_name "Aplikácia">
 
 <!ENTITY searchable_description "Záložky a história">
 
 <!-- Updater notifications -->
 <!ENTITY updater_start_title2 "Je dostupná aktualizácia pre &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_start_select2 "Ťuknutím sem ju prevezmete">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -78,16 +78,18 @@
 <!ENTITY bookmarks.folder.menu.label 'Ponuka Záložky'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.places.label ''>
 <!ENTITY bookmarks.folder.tags.label 'Značky'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.toolbar.label 'Panel nástrojov Záložky'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.unfiled.label 'Nezaradené záložky'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.desktop.label 'Záložky z plnej verzie'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.mobile.label 'Záložky z mobilnej verzie'>
 <!ENTITY bookmarks.folder.readinglist.label 'Zoznam na prečítanie'>
+<!-- Pinned sites on about:home. This folder should never be shown to the user, but we have to give it a string name -->
+<!ENTITY bookmarks.folder.pinned.label 'Pripnuté'>
 
 <!-- Notification strings -->
 <!ENTITY sync.notification.oneaccount.label 'Podporovaný je len jeden účet služby &syncBrand.fullName.label;.'>
 <!ENTITY sync.notification.configure.saved 'Vaše voľby boli uložené.'>
 
 <!-- Incorrect settings and changing credentials. -->
 <!ENTITY sync.invalidcreds.label 'Neplatný názov účtu alebo heslo.'>
 <!ENTITY sync.invalidserver.label 'Zadajte platnú adresu servera'>
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/android/chrome/aboutPrivateBrowsing.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY privatebrowsingpage.title         "Súkromné prehliadanie">
+
+<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc.private   "Otvorili ste novú súkromnú kartu.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc.normal    "Nenachádzate sa na súkromnej karte.">
+
+<!ENTITY privatebrowsingpage.description      "Na súkromných kartách nebude prehliadač &brandShortName; zaznamenávať históriu navštívených stránok a vyhľadávania, záznamy o prevzatých súboroch, údaje zadané do formulárov, cookies a dočasné internetové súbory. Prevzaté súbory a vytvorené záložky však ostanú zachované.">
+<!ENTITY privatebrowsingpage.description.private  "&privatebrowsingpage.issueDesc.private; &privatebrowsingpage.description;">
+
+<!ENTITY privatebrowsingpage.moreInfo        "Aj keď sa v tomto zariadení nebudú ukladať žiadne údaje o prehliadaných stránkach, váš poskytovateľ internetového pripojenia či zamestnávateľ môžu napriek tomu sledovať, ktoré stránky navštevujete.">
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -62,16 +62,20 @@ safeBrowsingDoorhanger=Táto stránka môže byť podvodná a môže obsahovať škodlivý softvér. Buďte opatrní.
 blockPopups.label=Blokovať vyskakovacie okná
 
 # Telemetry
 # %1$S = server owner (Mozilla); %2$S = product name (Firefox)
 telemetry.optin.message2=Odosielať informácie spoločnosti %1$S za účelom vylepšenia prehliadača %2$S?
 telemetry.optin.learnMore=Ďalšie informácie
 telemetry.optin.yes=Áno
 telemetry.optin.no=Nie
+# LOCALIZATION NOTE (telemetry.optout.message): %1$S and %3$S will be replaced by
+# brandShortName, and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
+telemetry.optout.message=%1$S odosiela informácie o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, používaní a prispôsobení spoločnosti %2$S s cieľom vylepšiť prehliadač %3$S.
+telemetry.optout.ok=OK
 
 # XPInstall
 xpinstallPromptWarning2=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
 xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcu systému.
 xpinstallDisabledMessage2=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Stlačte tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
 xpinstallDisabledButton=Povoliť
 
@@ -103,20 +107,21 @@ desktopNotification.wantsTo=%S chce používať notifikácie.
 # LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.useNotifications): Label that will be
 # used in site settings dialog.
 desktopNotification.useNotifications=Používanie notifikácií
 # LOCALIZATION NOTE (desktopNotification.dontAskAgain): This label appears next to a
 # checkbox to indicate whether or not the user wants to make a permanent decision.
 desktopNotification.dontAskAgain=Viac sa pre túto stránku nepýtať
 
 # New Tab Popup
-# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup): Semi-colon list of plural forms.
+# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup, newprivatetabpopup): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of tabs
 newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
+newprivatetabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová súkromná karta;Boli otvorené #1 nové súkromné karty;Bolo otvorených #1 nových súkromných kariet
 
 # Error Console
 typeError=Chyba:
 typeWarning=Upozornenie:
 
 # Offline web applications
 offlineApps.available2=Táto webová stránka (%S) ponúka možnosť uložiť údaje na použitie v režime offline.
 offlineApps.allow=Povoliť
@@ -205,30 +210,36 @@ intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859
 # Application Menu
 appMenu.more=Ďalšie
 
 # Text Selection
 selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
 
 # Context menu
 contextmenu.openInNewTab=Otvoriť odkaz na novej karte
+contextmenu.openInPrivateTab=Otvoriť odkaz na súkromnej karte
 contextmenu.share=Zdieľať
 contextmenu.copyLink=Kopírovať odkaz
 contextmenu.shareLink=Zdieľať odkaz
 contextmenu.bookmarkLink=Pridať odkaz medzi záložky
 contextmenu.copyEmailAddress=Kopírovať e-mailovú adresu
 contextmenu.shareEmailAddress=Zdieľať e-mailovú adresu
 contextmenu.copyPhoneNumber=Kopírovať telefónne číslo
 contextmenu.sharePhoneNumber=Zdieľať telefónne číslo
 contextmenu.changeInputMethod=Zvoľte metódu vstupu
 contextmenu.fullScreen=Na celú obrazovku
 contextmenu.copyImageLocation=Kopírovať adresu obrázka
 contextmenu.shareImage=Zdieľať obrázok
 contextmenu.saveImage=Uložiť obrázok
+contextmenu.setWallpaper=Nastaviť ako tapetu
 contextmenu.addSearchEngine=Pridať vyhľadávací modul
+contextmenu.playMedia=Prehrať
+contextmenu.pauseMedia=Pozastaviť
+contextmenu.shareMedia=Zdieľať video
+contextmenu.showControls2=Zobraziť ovládanie
 
 contextmenu.copy=Kopírovať
 contextmenu.copyAll=Kopírovať všetko
 contextmenu.selectWord=Vybrať slovo
 contextmenu.selectAll=Vybrať všetko
 contextmenu.paste=Prilepiť
 
 # Select UI
@@ -302,12 +313,8 @@ helperapps.openWithList2=Otvoriť pomocou aplikácie
 helperapps.always=Vždy
 helperapps.never=Nikdy
 
 #Lightweight themes
 # LOCALIZATION NOTE (lwthemeInstallRequest.message): %S will be replaced with
 # the host name of the site.
 lwthemeInstallRequest.message=Táto stránka (%S) sa pokúša nainštalovať tému.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Povoliť
-
-lwthemePostInstallNotification.message=Bola nainštalovaná nová téma.
-lwthemePostInstallNotification.undoButton=Vrátiť späť
-lwthemePostInstallNotification.manageButton=Správa tém…
--- a/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
+++ b/security/manager/chrome/pipnss/pipnss.properties
@@ -343,18 +343,16 @@ CrlImportFailureExpired=Je k dispozícii novšia verzia tohto CRL.
 CrlImportFailureBadSignature=CRL má neplatný podpis.
 CrlImportFailureInvalid=Nové CRL má neplatný formát.
 CrlImportFailureOld=Nové CRL je staršie ako aktuálne.
 CrlImportFailureNotYetValid=CRL ešte nie je platné. Mali by ste skontrolovať dátum a čas vo svojom počítači.
 CrlImportFailureNetworkProblem=Prevzatie CRL zlyhalo kvôli problémom v sieti.
 CrlImportFailureReasonUnknown=Došlo k chybe počas importovania CRL do lokálnej databázy. Kód chyby:
 CrlImportFailure2=Požiadajte o pomoc svojho správcu systému.
 NSSInitProblemX=Nie je možné inicializovať bezpečnostný komponent aplikácie. Najpravdepodobnejšou príčinou je problém so súbormi v priečinku s profilom. Skontrolujte, či tento priečinok nemá žiadne obmedzenia na čítanie a zápis a či nie je disk plný (takmer plný). Odporúča sa zavrieť aplikáciu a problém opraviť. Ak budete pokračovať v tejto relácii, bezpečnostné funkcie aplikácie nemusia fungovať správne.
-ProfileSwitchSocketsStillActive=Operáciu sa nepodarilo dokončiť z dôvodu vnútornej chyby. Bezpečná komunikácia nebola správne ukončená.
-ProfileSwitchCryptoUIActive=Operáciu teraz nemožno vykonať. Dokončite operáciu, ktorá vyžaduje vašu pozornosť v niektorom inom otvorenom okne.
 VerifyExpired=<Vypršal>
 VerifyRevoked=<Bol zrušený>
 VerifyNotTrusted=<Nie je dôveryhodný>
 VerifyIssuerNotTrusted=<Vydavateľ nie je dôveryhodný>
 VerifyIssuerUnknown=<Vydavateľ neznámy>
 VerifyInvalidCA=<Neplatná CA>
 VerifyDisabledAlgorithm=<Algoritmus použitý na podpis nie je bezpečný>
 VerifyUnknown=<Neznámy>
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_advanced.xhtml
@@ -544,42 +544,39 @@
  is set in the upper panel <strong>Vertical scrolling</strong> while the 
  horizontal mode is controlled by the lower panel <strong>Horizontal
  scrolling</strong>.</p>
 
 <ul>
  <li>Select <q>No modifier key</q> or select a key that you want to use
   along with the mouse wheel. Use the checkboxes below to configure mouse
   wheel behavior:
-  
+
   <ul>
-   <li><strong>Scroll the document by</strong>: Choose this to scroll the
-    document by the number of lines (or characters for horizontal movement)
-    typed in the field.
-    <ul>
-     <li><strong>Use system default</strong>: Choose this to use your
-      system&apos;s default setting&mdash;the number of lines (characters)
-      you may have previously entered will be overridden. Read your
-      system&apos;s documentation to find out where to change the
-      system default mouse wheel/scroll settings.</li>
-    </ul>
-   </li>
-   <li><strong>Scroll a page up (left) or a page down (right)</strong>:
-    Choose this to scroll up or down one page at a time. This setting allows
-    faster, but less accurate scrolling through a page with your mouse
-    wheel.</li>
+   <li><strong>Same as vertical scrolling</strong>: Choose this when your
+    mouse has a single control that provides both vertical and horizontal
+    scrolling. If your mouse has a separate horizontal scrolling control
+    then you can choose to assign a different function to it.</li>
+   <li><strong>Do nothing</strong>: Choose this to disable the scroll wheel
+    when used with the specified modifier key.</li>
+   <li><strong>Scroll the document</strong>: Choose this to scroll the
+    document by the system default number of lines or characters.</li>
    <li><strong>Move back and forward in the browsing history</strong>:
     Choose this to use the mouse wheel to navigate back or forward to
     previous pages you&apos;ve visited.</li>
-   <li><strong>Make the text larger or smaller</strong>: Choose this to use
-    the mouse wheel to increase or decrease the size of text on a web page.
+   <li><strong>Zoom the page in or out</strong>: Choose this to use
+    the mouse wheel to increase or decrease the size of a web page.
     This setting can help you better read a page, or make text fit on the
     screen.</li>
   </ul>
 
+  <p>Use the <strong>Mouse wheel speed</strong> option to adjust the
+   responsiveness of the wheel. To reverse the scroll direction, use negative
+   numbers or select <strong>Reverse direction</strong>.</p>
+
   <p><strong>Note</strong>: Each modifier key can be assigned to a different
    function.</p>
  </li>
  <li>If your mouse does not have a mode for horizontal scrolling, any setting
   in the lower panel <strong>Horizontal scrolling</strong> will be ignored.
  </li>
 </ul>
 
--- a/suite/chrome/common/notification.properties
+++ b/suite/chrome/common/notification.properties
@@ -1,16 +1,21 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 outdatedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly používané touto stránkou sú zastarané.
 outdatedpluginsMessage.button.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 outdatedpluginsMessage.button.accesskey=A
 
+# LOCALIZATION NOTE (carbonfailurepluginsMessage.title):
+# The English form of this string used to use the word "requires" but it was
+# later thought that this word felt too aggressive and we now use "requests".
+# Localizers can use use a word corresponding to "requests" or "requires"
+# or both, depending on what matches the language best.
 carbonfailurepluginsMessage.title=Táto stránka vyžaduje zásuvný modul, ktorý je možné spustiť len v 32-bitovom režime.
 carbonfailurepluginsMessage.button.label=Reštartovať v 32-bitovom režime
 carbonfailurepluginsMessage.button.accesskey=R
 
 missingpluginsMessage.title=Aby sa zobrazili všetky médiá na tejto stránke, sú požadované prídavné zásuvné moduly.
 missingpluginsMessage.button.label=Nainštalovať chýbajúce zásuvné moduly…
 missingpluginsMessage.button.accesskey=i
 
@@ -146,16 +151,15 @@ lockPromptInfoButton.accesskey=a
 # LOCALIZATION NOTE (updatePrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 updatePrompt.text=Vaša verzia programu %S je stará, pravdepodobne obsahuje bezpečnostné problémy a automatické zisťovanie nových verzií je vypnuté. Prosím, aktualizujte na novšiu verziu.
 updatePromptCheckButton.label=Vyhľadať aktualizácie
 updatePromptCheckButton.accesskey=V
 
 SecurityTitle=Bezpečnostné upozornenie
 MixedContentMessage=Požadujete zašifrovanú stránku, ktorá ale obsahuje aj nezašifrované informácie. Informácie, ktoré uvidíte alebo zadáte na tejto stránke, môžu byť ľahko prečítané treťou stranou.
-LeaveSecureMessage=Chystáte sa opustiť zašifrovanú stránku. Informácie, ktoré odteraz pošlete alebo prijmete, môžu byť ľahko prečítané treťou stranou.
-EnterSecureMessage=Požiadali ste o zašifrovanú stránku. Server, ktorý stránku vytvoril, sa identifikoval správne. Informácie, ktoré uvidíte alebo zadáte na tejto stránke, nie sú ľahko čitateľné treťou stranou.
-PostToInsecureFromInsecureMessage=Informácia, ktorú ste zadali, bude odoslaná cez nezašifrované spojenie a môže byť ľahko prečítaná treťou stranou.##Chcete naozaj odoslať túto informáciu?##
-MixedContentShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď vstupujem na zašifrovanú stránku, ktorá obsahuje aj nezašifrované informácie
-LeaveSecureShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď opúšťam zašifrovanú stránku a vstupujem na nezabezpečenú
-EnterSecureShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď požiadam o zašifrovanú stránku
+EnterInsecureMessage=Opustili ste zašifrovanú stránku. Informácie, ktoré odteraz pošlete alebo prijmete, môžu byť ľahko prečítané treťou stranou.
+EnterSecureMessage=Požiadali ste o zašifrovanú stránku. Server, ktorý stránku vytvoril, sa identifikoval správne. Informácie, ktoré uvidíte alebo zadáte na tejto stránke, nie sú ľahko čitateľné treťou stranou.PostToInsecureFromInsecureMessage=Informácia, ktorú ste zadali, bude odoslaná cez nezašifrované spojenie a môže byť ľahko prečítaná treťou stranou.\nChcete naozaj odoslať túto informáciu?
+SecurityPreferences.label=Nastavenia
+SecurityPreferences.accesskey=N
+PostToInsecureFromInsecureMessage=Informácia, ktorú ste zadali, bude odoslaná cez nezašifrované spojenie a môže byť ľahko prečítaná treťou stranou.\nChcete naozaj odoslať túto informáciu?
 PostToInsecureFromInsecureShowAgain=Zobrazovať túto informáciu vždy, keď sa odosielajú informácie cez nezašifrované spojenie
 PostToInsecureContinue=Pokračovať
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-mousewheel.dtd
@@ -5,26 +5,30 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE : FILE Mouse-wheel management prefs, for those lucky OSes that support mouse wheels -->
 
 <!ENTITY pref.mouseWheel.title      "Koliesko myši">
 <!ENTITY mouseWheelPanel.label      "Určuje správanie kolieska myši pri jeho použití v kombinácii s rôznymi klávesami.">
 <!ENTITY usingJustTheWheel.label     "Bez klávesu">
 <!ENTITY usingWheelAndAlt.label     "&altKey.label;">
 <!ENTITY usingWheelAndCtrl.label     "&ctrlKey.label;">
 <!ENTITY usingWheelAndShft.label     "&shiftKey.label;">
-<!ENTITY mouseWheelAction.label     "Akcia pre koliesko myši">
+<!ENTITY mouseWheelGroup.label      "Vertikálny posun">
+<!ENTITY mouseWheelHorizGroup.label   "Horizontálny posun">
+<!ENTITY sameAsVertical.label      "Rovnaký ako vertikálny posun">
+<!ENTITY sameAsVertical.accesskey    "v">
 <!ENTITY doNothing.label         "Nerobiť nič">
 <!ENTITY doNothing.accesskey       "N">
+<!ENTITY doNothingHoriz.accesskey    "e">
 <!ENTITY scrollDocument.label      "Posunúť dokument">
 <!ENTITY scrollDocument.accesskey    "s">
+<!ENTITY scrollDocumentHoriz.accesskey  "k">
 <!ENTITY history.label          "Presunúť sa dopredu alebo dozadu v histórii prehliadania">
-<!ENTITY history.accesskey        "r">
+<!ENTITY history.accesskey        "h">
+<!ENTITY historyHoriz.accesskey     "z">
 <!ENTITY zoom.label           "Priblížiť alebo vzdialiť stránku">
 <!ENTITY zoom.accesskey         "b">
-<!ENTITY mouseWheelSpeed.label      "Rýchlosť kolieska myši">
-<!ENTITY verticalSpeed.label       "Vertikálny posun:">
-<!ENTITY verticalSpeed.accesskey     "V">
-<!ENTITY verticalReverse.label      "Opačný smer">
-<!ENTITY verticalReverse.accesskey    "e">
-<!ENTITY horizontalSpeed.label      "Horizontálny posun:">
-<!ENTITY horizontalSpeed.accesskey    "H">
-<!ENTITY horizontalReverse.label     "Opačný smer">
-<!ENTITY horizontalReverse.accesskey   "O">
+<!ENTITY zoomHoriz.accesskey       "d">
+<!ENTITY wheelSpeed.label        "Rýchlosť kolieska myši:">
+<!ENTITY wheelSpeed.accesskey      "R">
+<!ENTITY wheelSpeedHoriz.accesskey    "c">
+<!ENTITY reverseDirection.label     "Opačný smer">
+<!ENTITY reverseDirection.accesskey   "O">
+<!ENTITY reverseDirectionHoriz.accesskey "m">
--- a/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/compose/composeMsgs.properties
@@ -225,16 +225,20 @@ 12598=Tiket Kerberos/GSSAPI nebol serverom SMTP %S akceptovaný. Skontrolujte, či ste prihlásený k doméne Kerberos/GSSAPI realm.
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
 # LOCALIZATION NOTE (12599): $S is server hostname
 12599=Server SMTP %S nepodporuje zvolenú metódu overenia. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)'.
 
 ## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_NOT_SUPPORTED
 # LOCALIZATION NOTE (12600): $S is server hostname
 12600=Nebolo možné overenie na serveri SMTP %S. Server nepodporuje žiadnu metódu overenia (SMTP-AUTH), ale vy ste zvolili jej použitie. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)' na 'Žiadne' alebo kontaktujte poskytovateľa e-mailovej služby.
 
+## @name NS_ERROR_ILLEGAL_LOCALPART
+# LOCALIZATION NOTE (errorIllegalLocalPart): %s is an email address with an illegal localpart
+errorIllegalLocalPart=V časti adresy príjemcu %s sa nachádzajú nepodporované znaky mimo sady ASCII. Upravte adresu a skúste to znova.
+
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Uložiť správu
 saveDlogMessage=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez predmetu)
 chooseFileToAttach=Priložiť súbor
 
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -10,17 +10,17 @@ accountExists=Poštový účet alebo účet pre diskusné skupiny s týmto názvom už existuje. Kliknite na tlačidlo Naspäť a zadajte iný názov servera alebo kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 modifiedAccountExists=Účet s týmto menom používateľa a servera už existuje. Zadajte iné meno používateľa a/alebo názov servera.
 userNameChanged=Vaše používateľské meno bolo aktualizované. Možno bude potrebné aktualizovať aj vašu e-mailovú adresu, prípadne používateľské meno spojené s týmto účtom.
 serverNameChanged=Názov servera sa zmenil. Overte prosím, že priečinky použité vo filtroch existujú aj na novom serveri.
 # LOCALIZATION NOTE (junkSettingsBroken): %1$S is the account name
 junkSettingsBroken=Nastavenia nevyžiadanej pošty pre účet "%1$S" môžu byť problémové. Chcete ich pred uložením nastavení účtu skontrolovať?
 # LOCALIZATION NOTE (localDirectoryChanged): %1$S is program name (&brandShortName;)
 localDirectoryChanged=%1$S musí byť teraz reštartovaný, aby mohli byť použité zmeny vykonané v lokálnych priečinkoch.
 localDirectoryRestart=Reštartovať
-serverNameEmpty=Názov servera ani používateľské meno nemôžu byť prázdne.
+userNameEmpty=Pole s používateľským menom nemôže byť prázdne.
 localDirectoryInvalid=Priečinok zadaný v nastavení Lokálny priečinok nie je platným priečinkom. Zvoľte iný priečinok.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Naozaj chcete ukončiť Sprievodcu účtom?\n\nAk skončíte, všetky zadané informácie sa stratia a účet nebude vytvorený.
 accountWizard=Sprievodca účtom
 WizardExit=Koniec
 WizardContinue=Zrušiť
@@ -28,17 +28,18 @@ WizardContinue=Zrušiť
 enterValidServerName=Zadajte platný názov servera.
 failedRemoveAccount=Nepodarilo sa odstrániť tento účet.
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
 confirmRemoveAccountTitle=Odstránenie účtu
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
-confirmDeferAccount=Pokiaľ uložíte novú poštu tohto účtu do priečinka Doručená pošta iného účtu, nebude už prístup k predtým prevzatej pošte tohto účtu možný. Ak máte na tomto účte nejakú poštu, skopírujte ju najprv na druhý účet. Ak máte vytvorené filtre, ktoré filtrujú poštu tohto účtu, musíte ich zakázať alebo zmeniť cieľový priečinok. Ak niektoré účty využívajú v tomto účte špeciálne priečinky (Odoslaná pošta, Návrhy, Šablóny), musíte zmeniť ich nastavenie tak, aby boli v druhom účte. Naozaj chcete ukladať poštu tohto účtu do iného účtu?
+# LOCALIZATION NOTE: confirmDeferAccountWarning: do not localize "\n\n", it means a new empty line in the string.
+confirmDeferAccountWarning=Pokiaľ uložíte novú poštu tohto účtu do priečinka Doručená pošta iného účtu, nebude už prístup k predtým prevzatej pošte tohto účtu možný. Ak máte na tomto účte nejakú poštu, skopírujte ju najprv na druhý účet. Ak máte vytvorené filtre, ktoré filtrujú poštu tohto účtu, musíte ich zakázať alebo zmeniť cieľový priečinok. Ak niektoré účty využívajú v tomto účte špeciálne priečinky (Odoslaná pošta, Návrhy, Šablóny, Archívy, Spam), musíte zmeniť ich nastavenie tak, aby boli v druhom účte. Naozaj chcete ukladať poštu tohto účtu do iného účtu?
 confirmDeferAccountTitle=Podriadiť tento účet?
 
 directoryAlreadyUsedByOtherAccount=Priečinok zadaný v nastavení Lokálny priečinok je už využívaný účtom %S. Zvoľte iný priečinok.
 directoryParentUsedByOtherAccount=Nadradený priečinok priečinka zadaného v nastavení Lokálny priečinok je už využívaný účtom %S. Zvoľte iný priečinok.
 directoryChildUsedByOtherAccount=Podpriečinok priečinka zadaného v nastavení Lokálny priečinok je už využívaný účtom %S. Zvoľte iný priečinok.
 #Provide default example values for sample email address
 exampleEmailUserName=pouzivatel
 exampleEmailDomain=priklad.sk
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.dtd
@@ -1,16 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.pageTitle "Údaje telemetrie">
 
-<!ENTITY aboutTelemetry.pageSubtitle "Táto stránka zobrazuje údaje o výkonnosti a využívaní funkcií zozbierané pomocou telemetrie. Tieto informácie sú anonymne odosielané spoločnosti Mozilla s cieľom vylepšiť program &brandShortName;.">
-
 <!ENTITY aboutTelemetry.telemetryEnabled "Telemetria je <span>zapnutá</span>.">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.telemetryDisabled "Telemetria je <span>vypnutá</span>.">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.slowSqlSection "Pomalé výrazy SQL">
 
 <!ENTITY aboutTelemetry.chromeHangsSection "Zlyhania prehliadača">
 
--- a/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutTelemetry.properties
@@ -1,27 +1,31 @@
 # This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
 # License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
+# Note to translators:
+# - %1$S will be replaced by brandFullName
+# - %2$S will be replaced with the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference
+pageSubtitle = Táto stránka zobrazuje údaje o výkonnosti a využívaní funkcií zozbierané pomocou telemetrie. Informácie sú anonymne odosielané spoločnosti %1$S s cieľom vylepšiť program %2$S.
+
 slowSqlMain = Pomalé výrazy SQL v hlavnom vlákne
 
 slowSqlOther = Pomalé výrazy SQL v pomocných vláknach
 
 slowSqlHits = Počet
 
 slowSqlAverage = Priem. čas (ms)
 
 slowSqlStatement = Výraz
 
-# Note to translators: Please leave the %S specifiers in the translated string.
-# They will be replaced with values programmaticaly, e.g. "Hang Report #3 (5 seconds)"
-# - The first %S will be replaced with the number of the hang
-# - The second %S will be replaced with the duration of the hang
-hangTitle = Správa o zlyhaní #%S (%S sekúnd)
+# Note to translators:
+# - The %1$S will be replaced with the number of the hang
+# - The %2$S will be replaced with the duration of the hang
+hangTitle = Správa o zlyhaní #%1$S (%2$S sekúnd)
 
 stackTitle = Zasobník:
 
 memoryMapTitle = Mapa pamäte:
 
 errorFetchingSymbols = Pri získavaní symbolov sa vyskytla chyba. Uistite sa, že počítač je pripojený k sieti Internet a skúste to znova.
 
 histogramSamples = vzorky
--- a/toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/charsetOverlay.dtd
@@ -14,12 +14,10 @@
 <!ENTITY charsetMenuMore2.label "Východná Európa">
 <!ENTITY charsetMenuMore2.accesskey "V">
 <!ENTITY charsetMenuMore3.label "Východná Ázia">
 <!ENTITY charsetMenuMore3.accesskey "c">
 <!ENTITY charsetMenuMore4.label "JV a JZ Ázia">
 <!ENTITY charsetMenuMore4.accesskey "J">
 <!ENTITY charsetMenuMore5.label "Stredný východ">
 <!ENTITY charsetMenuMore5.accesskey "d">
-<!ENTITY charsetMenuUnicode.label "Unicode">
-<!ENTITY charsetMenuUnicode.accesskey "U">
 <!ENTITY charsetCustomize.label "Prispôsobiť…">
 <!ENTITY charsetCustomize.accesskey "P">