update
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 27 Mar 2012 22:34:47 +0200
changeset 601 1d266d6f0545b7300f9a1f1d957e9e326ba4df5b
parent 563 f96ac0196681b5d3a89a7811f09433fcc7f798ba
child 602 ba9035ac3f1ee382a38b4b6247fb80b3690c5f24
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
browser/chrome/browser/newTab.dtd
browser/chrome/browser/newTab.properties
browser/chrome/browser/pageInfo.properties
browser/chrome/browser/places/places.properties
browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
browser/chrome/browser/safeMode.dtd
browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
browser/updater/updater.ini
calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
calendar/chrome/calendar/calendar.properties
calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
chat/accounts.properties
chat/commands.properties
chat/conversations.properties
chat/facebook.properties
chat/status.properties
chat/twitter.properties
chat/xmpp.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
editor/ui/chrome/composer/editor.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.properties
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/addbuddy.dtd
mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
mail/chrome/messenger/am-im.dtd
mail/chrome/messenger/chat.dtd
mail/chrome/messenger/chat.properties
mail/chrome/messenger/cloudfile/Dropbox/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/management.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/settings.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/addAccountDialog.dtd
mail/chrome/messenger/cloudfile/management.dtd
mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
mail/chrome/messenger/imAccountWizard.dtd
mail/chrome/messenger/imAccounts.dtd
mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
mail/chrome/messenger/joinChat.dtd
mail/chrome/messenger/messenger.dtd
mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
mail/chrome/messenger/mime.properties
mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.dtd
mail/chrome/messenger/news.properties
mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/applications.properties
mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
mail/chrome/messenger/prefs.properties
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/profile/bookmarks.inc
suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
suite/chrome/common/help/welcome_help.xhtml
suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/mime.properties
suite/chrome/mailnews/news.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-properties.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/am-identities-list.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
suite/suite-l10n.js
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
--- a/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutHome.dtd
@@ -1,23 +1,26 @@
-<!ENTITY % brandDTD
-  SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
- %brandDTD;
+<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+%brandDTD;
+<!ENTITY % syncBrandDTD SYSTEM "chrome://browser/locale/syncBrand.dtd">
+%syncBrandDTD;
 
 <!-- These strings are used in the about:home page -->
 
 <!ENTITY abouthome.pageTitle "Úvodná stránka prehliadača &brandFullName;">
 
 <!ENTITY abouthome.searchEngineButton.label "Hľadať">
 
-<!ENTITY abouthome.aboutMozilla "O Mozille">
-
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet1.v1):
   text in <a/> will be linked to the Firefox features page on mozilla.com
 -->
 <!ENTITY abouthome.defaultSnippet1.v1 "Ďakujeme, že ste si zvolili Firefox! Aby ste mohli prehliadač využívať naplno, pozrite si prehľad jeho <a>najnovších funkcií</a>.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (abouthome.defaultSnippet2.v1):
   text in <a/> will be linked to the featured add-ons on addons.mozilla.org
 -->
 <!ENTITY abouthome.defaultSnippet2.v1 "Prispôsobiť si Firefox podľa svojich predstáv je naozaj jednoduché. <a>Vyberte si z tisícov doplnkov</a>.">
 
-<!ENTITY abouthome.syncSetup.label  "Nastaviť synchronizáciu">
-<!ENTITY abouthome.pairDevice.label "Spárovať zariadenie">
+<!ENTITY abouthome.bookmarksButton.label "Záložky">
+<!ENTITY abouthome.historyButton.label  "História">
+<!ENTITY abouthome.settingsButton.label "Nastavenia">
+<!ENTITY abouthome.addonsButton.label  "Doplnky">
+<!ENTITY abouthome.appsButton.label   "Marketplace">
+<!ENTITY abouthome.downloadsButton.label "Prevzaté súbory">
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -208,21 +208,27 @@ can reach it easily. -->
 
 <!ENTITY inspectMenu.label      "Prieskumník stránok">
 <!ENTITY inspectMenu.accesskey    "P">
 <!ENTITY inspectMenu.commandkey    "I">
 
 <!ENTITY inspectContextMenu.label   "Preskúmať prvok">
 <!ENTITY inspectContextMenu.accesskey "m">
 
-<!ENTITY inspectPanelTitle.label    "HTML">
-<!ENTITY inspectButton.label      "Preskúmať">
-<!ENTITY inspectButton.accesskey    "P">
 <!ENTITY inspectCloseButton.tooltiptext "Zavrieť okno prieskumníka">
 
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.label    "Kopírovať obsah v značkách HTML">
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyInner.accesskey  "b">
+
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.label    "Kopírovať vrátane kódu HTML">
+<!ENTITY inspectorHTMLCopyOuter.accesskey  "v">
+
+<!ENTITY inspectorHTMLDelete.label     "Odstrániť uzol">
+<!ENTITY inspectorHTMLDelete.accesskey   "d">
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (inspect3DViewButton.label): This button shows an
  - alternate view for the Inspector, creating a 3D visualization of the
  - webpage. -->
 <!ENTITY inspect3DViewButton.label   "3D zobrazenie">
 <!ENTITY inspect3DViewButton.accesskey "D">
 
 <!ENTITY inspectStyleButton.label   "Štýl">
 <!ENTITY inspectStyleButton.accesskey "t">
@@ -593,8 +599,20 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY syncSetup.label       "Nastaviť službu &syncBrand.shortName.label;…">
 <!ENTITY syncSetup.accesskey     "N">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.label    "Synchronizovať teraz">
 <!ENTITY syncSyncNowItem.accesskey  "N">
 <!ENTITY syncToolbarButton.label   "Synchronizácia">
 
 <!ENTITY addonBarCloseButton.tooltip "Zavrieť panel doplnkov">
 <!ENTITY toggleAddonBarCmd.key    "/">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (htmlPanel.label): This is a label for a button that
+activates the Web Developer->Inspect UI's HTML Tree Panel. -->
+<!ENTITY htmlPanel.label       "HTML">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (htmlPanel.tooltiptext): The text that appears when a user
+hovers over the HTML panel's toolbar button. -->
+<!ENTITY htmlPanel.tooltiptext    "Panel HTML">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (htmlPanel.accesskey): The key bound to the HTML panel's
+toolbar button -->
+<!ENTITY htmlPanel.accesskey     "H">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -327,8 +327,34 @@ syncPromoNotification.learnMoreLinkText=Ďalšie informácie
 # LOCALIZATION NOTE (telemetryPrompt): %1$S will be replaced by brandFullName,
 # and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
 telemetryPrompt = Chcete pomôcť spoločnosti %2$S zlepšiť prehliadač %1$S odosielaním anonymných údajov o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, využívaní funkcií a nastavení prehliadača?
 telemetryLinkLabel = Ďalšie informácie
 telemetryYesButtonLabel2 = Áno, chcem pomôcť
 telemetryYesButtonAccessKey = o
 telemetryNoButtonLabel = Nie
 telemetryNoButtonAccessKey = N
+
+# Webapps notification popup
+webapps.install = Inštalovať
+webapps.install.accesskey = I
+#LOCALIZATION NOTE (webapps.requestInstall) %1$S is the web app name, %2$S is the site from which the web app is installed
+webapps.requestInstall = Chcete nainštalovať "%1$S" z tejto stránky (%2$S)?
+
+# Keyword.URL reset prompt
+# LOCALIZATION NOTE (keywordPrompt.message):
+# - %1$S is brandShortName
+# - %2$S is a host name (e.g. "somewebsearch.com") from the current value of keyword.URL
+# - %3$S is the name of the default search engine (e.g. "Google")
+keywordPrompt.message = Na vyhľadávanie z panela s adresou %1$S používa službu '%2$S'. Chcete namiesto toho používať predvolenú službu (%3$S)?
+
+# LOCALIZATION NOTE (keywordPrompt.yesButton): %1$S is the name of the default search engine
+keywordPrompt.yesButton = Áno, používať %1$S
+keywordPrompt.yesButton.accessKey = o
+
+# LOCALIZATION NOTE (keywordPrompt.noButton): %1$S is a host name (e.g. "somewebsearch.com") from the current value of keyword.URL
+keywordPrompt.noButton = Nie, naďalej používať '%1$S'
+keywordPrompt.noButton.accessKey = N
+
+# Telemetry opt-out prompt for Aurora and Nightly
+# LOCALIZATION NOTE (telemetryOptOutPrompt): %1$S and %3$S will be replaced by
+# brandFullName, and %2$S by the value of the toolkit.telemetry.server_owner preference.
+telemetryOptOutPrompt = %1$S odosiela informácie o výkonnosti, hardvérovej konfigurácii, využívaní funkcií a nastavení prehliadača spoločnosti %2$S s cieľom urobiť prehliadač %3$S lepším.
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -53,12 +53,235 @@ selektora CSS na otvorenie funkcie DOM h
 inspectNodeDesc=Selektor CSS
 
 # LOCALIZATION NOTE (inspectNodeManual) A fuller description of the 'node'
 # parameter to the 'inspect' command, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
 inspectNodeManual=Selektor CSS pre metódu Document.querySelector, ktorá \
 identifikuje daný prvok
 
+# LOCALIZATION NOTE (tiltDesc) A very short description of the 'tilt'
+# command. See tiltManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltDesc=Vizualizovať webovú stránku v 3D
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltManual) A fuller description of the 'tilt'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltManual=Umožňuje preskúmať vzájomné vzťahy medzi rôznymi súčasťami webovej stránky a ich potomkami v 3D prostredí
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltOpenDesc) A very short description of the 'tilt inspect'
+# command. See tiltOpenManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltOpenDesc=Otvoriť 3D zobrazenie Prieskumníka
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltOpenManual) A fuller description of the 'tilt translate'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltOpenManual=Spustí 3D zobrazenie Prieskumníka a voliteľne zvýrazní uzol použitím selektora CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateDesc) A very short description of the 'tilt translate'
+# command. See tiltTranslateManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltTranslateDesc=Posunúť sieť webovej stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateManual) A fuller description of the 'tilt translate'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltTranslateManual=Posunie sieť webovej stránky o zadanú hodnotu v danom smere
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateXDesc) A very short string to describe the
+# 'x' parameter to the 'tilt translate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltTranslateXDesc=X (bodov)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateXManual) A fuller description of the 'x'
+# parameter to the 'translate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltTranslateXManual=Hodnota v bodoch, o ktorú sa sieť webovej stránky posunie po osi X
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateYDesc) A very short string to describe the
+# 'y' parameter to the 'tilt translate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltTranslateYDesc=Y (bodov)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltTranslateYManual) A fuller description of the 'y'
+# parameter to the 'translate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltTranslateYManual=Hodnota v bodoch, o ktorú sa sieť webovej stránky posunie po osi Y
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateDesc) A very short description of the 'tilt rotate'
+# command. See tiltRotateManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltRotateDesc=Otočiť sieť webovej stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateManual) A fuller description of the 'tilt rotate'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltRotateManual=Otočí sieť webovej stránky o zadaný uhol v danom smere
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateXDesc) A very short string to describe the
+# 'x' parameter to the 'tilt rotate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltRotateXDesc=X (stupňov)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateXManual) A fuller description of the 'x'
+# parameter to the 'rotate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltRotateXManual=Hodnota v stupňoch, o ktorú sa sieť webovej stránky otočí okolo osi X
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateYDesc) A very short string to describe the
+# 'y' parameter to the 'tilt rotate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltRotateYDesc=Y (stupňov)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateYManual) A fuller description of the 'y'
+# parameter to the 'rotate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltRotateYManual=Hodnota v stupňoch, o ktorú sa sieť webovej stránky otočí okolo osi Y
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateZDesc) A very short string to describe the
+# 'z' parameter to the 'tilt rotate' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltRotateZDesc=Z (stupňov)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltRotateZManual) A fuller description of the 'z'
+# parameter to the 'rotate' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltRotateZManual=Hodnota v stupňoch, o ktorú sa sieť webovej stránky otočí okolo osi Z
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltZoomDesc) A very short description of the 'tilt zoom'
+# command. See tiltZoomManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltZoomDesc=Priblížiť alebo oddialiť sieť webovej stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltZoomManual) A fuller description of the 'tilt zoom'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltZoomManual=Posunie sieť webovej stránky okolo osi Z
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltZoomAmountDesc) A very short string to describe the
+# 'zoom' parameter to the 'tilt zoom' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+tiltZoomAmountDesc=Lupa (bodov)
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltZoomAmmuntManual) A fuller description of the 'zoom'
+# parameter to the 'zoom' command, displayed when the user asks for help
+# on what it does.
+tiltZoomAmountManual=Hodnota v bodoch, o ktorú sa sieť webovej stránky posunie po osi Z
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltResetDesc) A very short description of the 'tilt reset'
+# command. See tiltResetManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltResetDesc=Vynulovať posun, otočenie a priblíženie
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltResetManual) A fuller description of the 'tilt reset'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltResetManual=Nastaví predvolené hodnoty posunu, otočenia a priblíženia siete webovej stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltCloseDesc) A very short description of the 'tilt close'
+# command. See tiltCloseManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+tiltCloseDesc=Zavrieť vizualizáciu, ak je otvorená
+
+# LOCALIZATION NOTE (tiltCloseManual) A fuller description of the 'tilt close'
+# command, displayed when the user asks for help on what it does.
+tiltCloseManual=Zavrie vizualizáciu a prepne sa späť do okna Prieskumníka
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakDesc) A very short string used to describe the
+# function of the break command.
+breakDesc=Správa bodov prerušenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakManual) A longer description describing the
+# set of commands that control breakpoints.
+breakManual=Príkazy na zobrazenie, pridanie a odstránenie bodov prerušenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breaklistDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'break list' command.
+breaklistDesc=Zobraziť známe body prerušení
+
+# LOCALIZATION NOTE (breaklistLineEntry) Used in the output of the 'break list'
+# command to display a single line breakpoint.
+# %1$S=script URL, %2$S=line number
+breaklistLineEntry=Bod prerušenia na riadku %1$S:%2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (breaklistNone) Used in the output of the 'break list'
+# command to explain that the list is empty.
+breaklistNone=Nie sú nastavené žiadne body prerušenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breaklistIntro) Used in the output of the 'break list'
+# command to preface the list contents.
+breaklistIntro=Nastavené sú nasledovné body prerušenia:
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddAdded) Used in the output of the 'break add'
+# command to explain that a breakpoint was added.
+breakaddAdded=Bod prerušenia pridaný
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddFailed) Used in the output of the 'break add'
+# command to explain that a breakpoint could not be added.
+breakaddFailed=Nebolo možné nastaviť bod prerušenia: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'break add' command.
+breakaddDesc=Pridať bod prerušenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddManual) A longer description describing the
+# set of commands that are responsible for adding breakpoints.
+breakaddManual=Podporované typy bodov prerušenia: riadok
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddDebuggerStopped) Used in the output of the
+# 'break add' command to explain that the debugger must be opened first.
+breakaddDebuggerStopped=Pred nastavením bodu prerušenia musí byť otvorené okno ladenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddlineDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'break add line' command.
+breakaddlineDesc=Pridať bod prerušenia na riadok
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddlineFileDesc) A very short string used to describe
+# the function of the file parameter in the 'break add line' command.
+breakaddlineFileDesc=Adresa súboru JS
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakaddlineLineDesc) A very short string used to describe
+# the function of the line parameter in the 'break add line' command.
+breakaddlineLineDesc=Číslo riadku
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakdelDesc) A very short string used to describe the
+# function of the 'break del' command.
+breakdelDesc=Odstrániť bod prerušenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakdelBreakidDesc) A very short string used to describe
+# the function of the index parameter in the 'break del' command.
+breakdelBreakidDesc=Index bodu prerušenia
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakdelRemoved) Used in the output of the 'break del'
+# command to explain that a breakpoint was removed.
+breakdelRemoved=Bod prerušenia odstránený
+
+# LOCALIZATION NOTE (breakNotFound) Used in the output of the 'break del'
+# command to explain that the breakpoint was not found.
+breakNotFound=Bod prerušenia nebol nájdený
+
 # LOCALIZATION NOTE (consolecloseDesc) A very short description of the
 # 'console close' command. This string is designed to be shown in a menu
 # alongside the command name, which is why it should be as short as possible.
 consolecloseDesc=Zavrieť konzolu
+
+# LOCALIZATION NOTE (editDesc) A very short description of the 'edit'
+# command. See editManual for a fuller description of what it does. This
+# string is designed to be shown in a menu alongside the command name, which
+# is why it should be as short as possible.
+editDesc=Upraviť zdroj stránky
+
+# LOCALIZATION NOTE (editManual) A fuller description of the 'edit' command,
+# displayed when the user asks for help on what it does.
+editManual=Upraví jeden zo zdrojov, ktorý je súčasťou tejto stránky (alebo všeobecne webový zdroj)
+
+# LOCALIZATION NOTE (editResourceDesc) A very short string to describe the
+# 'resource' parameter to the 'edit' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+editResourceDesc=Adresa na úpravy
+
+# LOCALIZATION NOTE (editLineToJumpToDesc) A very short string to describe the
+# 'line' parameter to the 'edit' command, which is displayed in a dialog
+# when the user is using this command.
+editLineToJumpToDesc=Riadok, na ktorý prejsť
--- a/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/inspector.properties
@@ -15,25 +15,20 @@ confirmNavigationAway.buttonLeave=Opustiť stránku
 confirmNavigationAway.buttonLeaveAccesskey=O
 confirmNavigationAway.buttonStay=Zostať na stránke
 confirmNavigationAway.buttonStayAccesskey=Z
 
 breadcrumbs.siblings=Potomkovia
 # LOCALIZATION NOTE (htmlPanel): Used in the Inspector tool's openInspectorUI
 # method when registering the HTML panel.
 
-# LOCALIZATION NOTE (htmlPanel.label): This is a lable for a button that
-# activates the Web Developer->Inspect UI's HTML Tree Panel.
-htmlPanel.label=HTML
-
-# LOCALIZATION NOTE (htmlPanel.tooltiptext): The text that appears when a user
-# hovers over the HTML panel's toolbar button.
-htmlPanel.tooltiptext=Panel HTML
-
-# LOCALIZATION NOTE (htmlPanel.accesskey): The key bound to the HTML panel's
-# toolbar button.
-htmlPanel.accesskey=H
-
 # LOCALIZATION NOTE (ruleView.*): Button label, accesskey and tooltip text
 # associated with the Highlighter's CSS Rule View in the Style Sidebar.
 ruleView.label=Pravidlá
 ruleView.accesskey=P
 ruleView.tooltiptext=Zobraziť a upraviť CSS
+
+# LOCALIZATION NOTE (inspectButton.tooltiptext):
+# This button appears in the Inspector Toolbar. inspectButton is stateful,
+# if it's pressed users can select an element with the mouse. Pressing the
+# "Return" key # changes that state. %S is the keyboard shortcut (VK_RETURN in
+# chrome://global/locale/keys.properties).
+inspectButton.tooltiptext=Výber prvku pomocou myši (%S)
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.dtd
@@ -38,60 +38,16 @@
 
 <!ENTITY closeCmd.label        "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmd.key         "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey      "Z">
 
 <!ENTITY editMenu.label        "Upraviť">
 <!ENTITY editMenu.accesskey      "U">
 
-<!ENTITY undoCmd.label        "Späť">
-<!ENTITY undoCmd.key         "Z">
-<!ENTITY undoCmd.accesskey      "S">
-
-<!ENTITY redoCmd.label        "Znova">
-<!ENTITY redoCmd.key         "Y">
-<!ENTITY redoCmd.accesskey      "Z">
-
-<!ENTITY cutCmd.label         "Vystrihnúť">
-<!ENTITY cutCmd.key          "X">
-<!ENTITY cutCmd.accesskey       "V">
-
-<!ENTITY copyCmd.label        "Kopírovať">
-<!ENTITY copyCmd.key         "C">
-<!ENTITY copyCmd.accesskey      "K">
-
-<!ENTITY pasteCmd.label        "Prilepiť">
-<!ENTITY pasteCmd.key         "P">
-<!ENTITY pasteCmd.accesskey      "P">
-
-<!ENTITY selectAllCmd.label      "Vybrať všetko">
-<!ENTITY selectAllCmd.key       "A">
-<!ENTITY selectAllCmd.accesskey    "a">
-
-<!ENTITY gotoLineCmd.label      "Prejsť na riadok…">
-<!ENTITY gotoLineCmd.key       "J">
-<!ENTITY gotoLineCmd.accesskey    "r">
-
-<!ENTITY findCmd.label        "Hľadať…">
-<!ENTITY findCmd.key         "F">
-<!ENTITY findCmd.accesskey      "H">
-
-<!ENTITY findAgainCmd.label      "Hľadať znova…">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (findAgainCmd.key): This key is used only on Macs.
- - Windows and Linux builds use the F3 key which is not localizable on purpose.
- -->
-<!ENTITY findAgainCmd.key       "G">
-<!ENTITY findAgainCmd.accesskey    "n">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (findPreviousCmd.key): This key is used only on Macs.
- - Windows and Linux builds use the Shift-F3 key which is not localizable on
- - purpose.
- -->
-<!ENTITY findPreviousCmd.key     "G">
-
 <!ENTITY run.label          "Spustiť">
 <!ENTITY run.accesskey        "S">
 <!ENTITY run.key           "r">
 
 <!ENTITY inspect.label        "Preskúmať">
 <!ENTITY inspect.accesskey      "e">
 <!ENTITY inspect.key         "i">
 
@@ -116,16 +72,28 @@
  - to select an execution environment for the browser window itself as opposed
  - to content. This is a feature for browser and addon developers and only
  - enabled via the devtools.chrome.enabled preference. Formerly, this label
  - was called "Chrome".
  -->
 <!ENTITY browserContext.label     "Prehliadač">
 <!ENTITY browserContext.accesskey   "P">
 
+<!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows (ex:french, german) use "?"
+ - for the help button in the menubar but Gnome does not.
+ -->
+<!ENTITY helpMenu.label        "Pomocník">
+<!ENTITY helpMenu.accesskey      "P">
+<!ENTITY helpMenuWin.label      "Pomocník">
+<!ENTITY helpMenuWin.accesskey    "P">
+
+<!ENTITY documentationLink.label   "Pomocník pre Scratchpad na stránke MDN">
+<!ENTITY documentationLink.accesskey "P">
+
+
 <!-- LOCALIZATION NOTE (resetContext2.label): This command allows the developer
  - to reset/clear the global object of the environment where the code executes.
  -->
 <!ENTITY resetContext2.label     "Vynulovať premenné">
 <!ENTITY resetContext2.accesskey   "V">
 
 <!ENTITY executeMenu.label      "Vykonať">
 <!ENTITY executeMenu.accesskey    "V">
--- a/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/scratchpad.properties
@@ -49,8 +49,12 @@ confirmClose.title=Neuložené zmeny
 # LOCALIZATION NOTE (scratchpadIntro): This is a multi-line comment explaining
 # how to use the Scratchpad. Note that this should be a valid JavaScript
 # comment inside /* and */.
 scratchpadIntro=/*\n * Toto je ScratchPad, jednoduchý editor JavaScriptu.\n *\n * Zadajte kód JavaScriptu, označte ho a potom kliknite pravým tlačidlom myši alebo zvoľte z ponuky Vykonať položku:\n * 1. Spustiť - ak chcete vykonať zadaný kód,\n * 2. Preskúmať - ak chcete otvoriť výsledok v prieskumníkovi objektov,\n * 3. Zobraziť - ak chcete vložiť výsledok do komentára za označený kód.\n */\n\n
 
 # LOCALIZATION NOTE (notification.browserContext): This is the message displayed
 # over the top of the editor when the user has switched to browser context.
 browserContext.notification=Tento editor beží v kontexte prehliadača.
+
+# LOCALIZATION NOTE (help.openDocumentationPage): This returns a localized link with
+# documentation for Scratchpad on MDN.
+help.openDocumentationPage=https://developer.mozilla.org/en/Tools/Scratchpad
--- a/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/sourceeditor.properties
@@ -23,8 +23,18 @@ findCmd.promptMessage=Hľadať:
 # when the user wants to jump to a specific line number in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-J on Windows/Linux or Cmd-J on Mac.
 gotoLineCmd.promptTitle=Prejsť na riadok…
 
 # LOCALIZATION NOTE (gotoLineCmd.promptMessage): This is the message shown when
 # the user wants to jump to a specific line number in the code. You can
 # access this feature by pressing Ctrl-J on Windows/Linux or Cmd-J on Mac.
 gotoLineCmd.promptMessage=Prejsť na číslo riadku:
+
+# LOCALIZATION NOTE (annotation.breakpoint.title): This is the text shown in
+# front of any breakpoint annotation when it is displayed as a tooltip in one of
+# the editor gutters. This feature is used in the JavaScript Debugger.
+annotation.breakpoint.title=Bod prerušenia: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (annotation.currentLine): This is the text shown in
+# a tooltip displayed in any of the editor gutters when the user hovers the
+# current line.
+annotation.currentLine=Aktuálny riadok
--- a/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/styleinspector.properties
@@ -25,22 +25,99 @@ rule.status.UNMATCHED=Nezhoda
 # file, from the same page (inline), or from the element itself (element).
 rule.sourceInline=vložené
 rule.sourceElement=prvok
 
 # LOCALIZATION NOTE (rule.inheritedSource): Shown for CSS rules
 # that were inherited from a parent node. Will be passed a node
 # identifier and a source location.
 # e.g "Inherited from body#bodyID (styles.css:20)"
-rule.inheritedSource=Odvodené od %S (%S)
+rule.inheritedSource=Odvodené z %S (%S)
 
 # LOCALIZATION NOTE (style.highlighter.button): These strings are used inside
 # sidebar of the Highlighter for the style inspector button.
 # "Computed" refers to the Computed Style of the element.
 style.highlighter.button.label2=Vypočítané
 style.highlighter.accesskey2=V
-style.highlighter.button.tooltip=Preskúmať vypočítané štýly prvku
+style.highlighter.button.tooltip2=Preskúmať vypočítané štýly prvku
 
 # LOCALIZATION NOTE (helpLinkTitle): For each style property
 # the user can hover it and get a help link button which allows one to
 # quickly jump to the documentation from the Mozilla Developer Network site.
 # This is the link title shown in the hover tooltip.
 helpLinkTitle=Prečítajte si dokumentáciu k tejto vlastnosti
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.warning.title): When an invalid property value is
+# entered into the rule view a warning icon is displayed. This text is used for
+# the title attribute of the warning icon.
+rule.warning.title=Neplatná hodnota vlastnosti
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copyselection): The computed view's
+# context menu copy entry.
+style.contextmenu.copyselection=Kopírovať výber
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copyselection.accesskey): The computed
+# view's context menu copy entry access key.
+style.contextmenu.copyselection.accesskey=K
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copydeclaration): The style inspector's
+# context menu copy property entry allows a complete CSS property to be copied.
+style.contextmenu.copydeclaration=Kopírovať riadok deklarácie
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copydeclaration.accesskey): The style
+# inspector's context menu copy property access key.
+style.contextmenu.copydeclaration.accesskey=e
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copyproperty): The style inspector's
+# context menu copy property name entry allows a CSS property name to be copied.
+style.contextmenu.copyproperty=Kopírovať vlastnosť
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copyproperty.accesskey): The style
+# inspector's context menu copy property name access key.
+style.contextmenu.copyproperty.accesskey=v
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copypropertyvalue): The style inspector's
+# context menu copy property value entry allows a CSS property name to be copied.
+style.contextmenu.copypropertyvalue=Kopírovať hodnotu vlastnosti
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey): The style
+# inspector's context menu copy property value access key.
+style.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey=h
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyselection): The rule view's context
+# menu copy entry.
+rule.contextmenu.copyselection=Kopírovať výber
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyselection.accesskey): The rule view's
+# context menu copy entry access key.
+rule.contextmenu.copyselection.accesskey=K
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyrule): The rule view's context menu
+# copy rule entry allows a complete CSS rule to be copied.
+rule.contextmenu.copyrule=Kopírovať pravidlo
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyrule.accesskey): The rule view's
+# context menu copy rule access key.
+rule.contextmenu.copyrule.accesskey=d
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copydeclaration): The rule view's context
+# menu copy property entry allows a complete CSS property to be copied.
+rule.contextmenu.copydeclaration=Kopírovať riadok deklarácie
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copydeclaration.accesskey): The rule view's
+# context menu copy property access key.
+rule.contextmenu.copydeclaration.accesskey=e
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyproperty): The rule view's context
+# menu copy property entry allows a CSS property name to be copied.
+rule.contextmenu.copyproperty=Kopírovať vlastnosť
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copyproperty.accesskey): The rule
+# view's context menu copy property name access key.
+rule.contextmenu.copyproperty.accesskey=v
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copypropertyvalue): The rule view's
+# context menu copy property entry allows a CSS property value to be copied.
+rule.contextmenu.copypropertyvalue=Kopírovať hodnotu vlastnosti
+
+# LOCALIZATION NOTE (rule.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey): The rule
+# view's context menu copy property value access key.
+rule.contextmenu.copypropertyvalue.accesskey=h
--- a/browser/chrome/browser/newTab.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.dtd
@@ -1,6 +1,3 @@
 <!-- These strings are used in the about:newtab page -->
 <!ENTITY newtab.pageTitle "Nová karta">
 
-<!ENTITY newtab.show "Zobraziť stránku Nová karta">
-<!ENTITY newtab.hide "Skryť stránku Nová karta">
-<!ENTITY newtab.reset "Vynulovať stránku Nová karta">
--- a/browser/chrome/browser/newTab.properties
+++ b/browser/chrome/browser/newTab.properties
@@ -1,3 +1,5 @@
 newtab.pin=Pripnúť túto stránku na jej aktuálnej pozícii
 newtab.unpin=Zrušiť pripnutie tejto stránky
 newtab.block=Odstrániť túto stránku
+newtab.show=Zobraziť stránku Nová karta
+newtab.hide=Skryť stránku Nová karta
--- a/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
+++ b/browser/chrome/browser/pageInfo.properties
@@ -46,16 +46,19 @@ unknown=Neznáme
 notset=Nie je zadané
 yes=Áno
 no=Nie
 
 mediaImg=Obrázok
 mediaVideo=Video
 mediaAudio=Zvuk
 mediaBGImg=Pozadie
+mediaBorderImg=Okraj
+mediaListImg=Odrážka
+mediaCursor=Kurzor
 mediaObject=Objekt
 mediaEmbed=Vložené
 mediaLink=Ikona
 mediaInput=Vstup
 mediaFileSize=%S kB
 mediaSize=%S px × %S px
 mediaSelectFolder=Vyberte priečinok na uloženie obrázkov
 mediaBlockImage=Blokovať obrázky z %S
--- a/browser/chrome/browser/places/places.properties
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.properties
@@ -71,23 +71,23 @@ recentlyBookmarkedTitle=Naposledy pridané
 recentTagsTitle=Naposledy použité značky
 
 OrganizerQueryHistory=História
 OrganizerQueryDownloads=Prevzaté súbory
 OrganizerQueryAllBookmarks=Všetky záložky
 OrganizerQueryTags=Značky
 
 # LOCALIZATION NOTE (tagResultLabel) :
-# This is what we use to form the label (for screen readers)
-# for url bar autocomplete results of type "tag"
+# Noun used to describe the location bar autocomplete result type
+# to users with screen readers
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 tagResultLabel=Značka
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarkResultLabel) :
-# This is what we use to form the label (for screen readers)
-# for url bar autocomplete results of type "bookmark"
+# Noun used to describe the location bar autocomplete result type
+# to users with screen readers
 # See createResultLabel() in urlbarBindings.xml
 bookmarkResultLabel=Záložka
 
 # LOCALIZATION NOTE (lockPrompt.text)
 # %S will be replaced with the application name.
 lockPrompt.title=Chyba pri spustení prehliadača
 lockPrompt.text=Systém záložiek a histórie nebude funkčný, pretože jeden zo súborov prehliadača %S je používaný inou aplikáciou. Tento problém môžu spôsobovať niektoré bezpečnostné aplikácie.
 lockPromptInfoButton.label=Ďalšie informácie
--- a/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
@@ -60,21 +60,18 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (dontrememberActions.post.label): include a starting space as needed -->
 <!ENTITY dontrememberActions.pre.label     "Teraz môžete ">
 <!ENTITY dontrememberActions.clearHistory.label "vymazať celú aktuálnu históriu">
 <!ENTITY dontrememberActions.post.label     ".">
 
 <!ENTITY privateBrowsingPermanent2.label "Natrvalo zapnúť režim Súkromné prehliadanie">
 <!ENTITY privateBrowsingPermanent2.accesskey "a">
 
-<!ENTITY rememberHistory.label   "Uchovávať históriu prehliadania">
-<!ENTITY rememberHistory.accesskey "h">
-
-<!ENTITY rememberDownload.label    "Pamätať si informácie o prevzatých súboroch">
-<!ENTITY rememberDownload.accesskey  "z">
+<!ENTITY rememberHistory2.label   "Pamätať si históriu prehliadania a prevzatých súborov">
+<!ENTITY rememberHistory2.accesskey "h">
 
 <!ENTITY rememberSearchForm.label    "Pamätať si údaje zadané do formulárov a vyhľadávacieho panela">
 <!ENTITY rememberSearchForm.accesskey  "f">
 
 <!ENTITY clearOnClose.label       "Vymazať históriu pri ukončení &brandShortName;u">
 <!ENTITY clearOnClose.accesskey     "k">
 
 <!ENTITY clearOnCloseSettings.label   "Nastavenia…">
--- a/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/safeMode.dtd
@@ -34,16 +34,19 @@
  - the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
  -
 #endif
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY safeModeDialog.title     "Núdzový režim aplikácie &brandShortName;">
 <!ENTITY window.width         "37em">
 
+<!ENTITY autoSafeModeIntro.label   "&brandShortName; bol počas štartu neočakávane ukončený">
+<!ENTITY autoSafeModeDescription.label "Ospravedlňujeme sa. &brandShortName; je spustený v núdzovom režime, ktorý dočasne zakáže vaše nastavenia, rozšírenia a témy.">
+
 <!ENTITY safeModeDescription.label  "&brandShortName; je spustený v núdzovom režime, ktorý dočasne zakáže vaše nastavenia, rozšírenia a témy.">
 <!ENTITY safeModeDescription2.label  "Vyberte zmeny, ktoré chcete natrvalo vykonať:">
 
 <!ENTITY disableAddons.label     "Zakázať všetky doplnky">
 <!ENTITY disableAddons.accesskey   "Z">
 
 <!ENTITY resetToolbars.label     "Nastaviť panely a ovládacie prvky na predvolené hodnoty">
 <!ENTITY resetToolbars.accesskey   "N">
--- a/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/syncSetup.dtd
@@ -7,17 +7,17 @@
 <!ENTITY button.haveAccount.label   "Už mám účet">
 
 <!ENTITY setup.choicePage.title.label   "Používali ste službu &syncBrand.fullName.label; už v minulosti?">
 <!ENTITY setup.choicePage.new.label    "Nikdy predtým som službu &syncBrand.shortName.label; nepoužil">
 <!ENTITY setup.choicePage.existing.label "Používam službu &syncBrand.shortName.label; na inom počítači">
 
 <!-- New Account AND Existing Account -->
 <!ENTITY server.label        "Server">
-<!ENTITY serverType.main.label   "Server služby &syncBrand.fullName.label;">
+<!ENTITY serverType.default.label   "Predvolený: server Mozilla &syncBrand.fullName.label;">
 <!ENTITY serverType.custom2.label  "Použiť vlastný server…">
 <!ENTITY signIn.account2.label   "Účet">
 <!ENTITY signIn.account2.accesskey "e">
 <!ENTITY signIn.password.label   "Heslo">
 <!ENTITY signIn.password.accesskey "H">
 <!ENTITY signIn.recoveryKey.label  "Obnovovací kľúč">
 <!ENTITY signIn.recoveryKey.accesskey "k">
 
--- a/browser/updater/updater.ini
+++ b/browser/updater/updater.ini
@@ -1,4 +1,5 @@
 ; This file is in the UTF-8 encoding
 [Strings]
 TitleText=Aktualizácia %MOZ_APP_DISPLAYNAME%u
 InfoText=%MOZ_APP_DISPLAYNAME% inštaluje aktualizácie, po chvíli sa spustí…
+MozillaMaintenanceDescription=Služba Mozilla Maintenance Service zaisťuje, že máte najnovšiu a najbezpečnejšiu verziu prehliadača Mozilla Firefox. Udržiavať Firefox aktualizovaný je veľmi dôležité pre vašu bezpečnosť na internete, preto Mozilla odporúča ponechať túto služnu zapnutú.
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar-event-dialog.dtd
@@ -143,18 +143,18 @@
 <!ENTITY event.menu.options.attendees.label       "Pozvať účastníkov…">
 <!ENTITY event.menu.options.attendees.accesskey     "P">
 <!ENTITY event.menu.options.spellcheck.label       "Kontrola pravopisu…">
 <!ENTITY event.menu.options.spellcheck.accesskey     "K">
 <!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.label   "Automatická kontrola pravopisu">
 <!ENTITY event.menu.options.inline.spellcheck.accesskey "A">
 <!ENTITY event.menu.options.link.label          "Pridať odkaz…">
 <!ENTITY event.menu.options.link.accesskey        "o">
-<!ENTITY event.menu.options.timezone.label        "Časové pásmo">
-<!ENTITY event.menu.options.timezone.accesskey      "a">
+<!ENTITY event.menu.options.timezone2.label       "Zobraziť časové pásma">
+<!ENTITY event.menu.options.timezone2.accesskey     "a">
 <!ENTITY event.menu.options.priority2.label       "Priorita">
 <!ENTITY event.menu.options.priority2.accesskey     "r">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.label   "Neurčená">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.notspecified.accesskey "u">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.low.label      "Nízka">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.low.accesskey    "N">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.normal.label    "Normálna">
 <!ENTITY event.menu.options.priority.normal.accesskey  "o">
@@ -367,16 +367,17 @@
 <!ENTITY event.freebusy.legend.unknown     "Žiadne informácie" >
 <!ENTITY event.attendee.role.required      "Vyžadovaná účasť">
 <!ENTITY event.attendee.role.optional      "Voliteľná účasť">
 <!ENTITY event.attendee.role.chair       "Organizátor">
 <!ENTITY event.attendee.role.nonparticipant   "Nezúčastňuje sa">
 
 <!-- Timezone dialog -->
 <!ENTITY timezone.title.label      "Spresnite časové pásmo">
+<!ENTITY event.timezone.custom.label   "Ďalšie časové pásma…">
 
 <!-- Read-Only dialog -->
 <!ENTITY read.only.general.label     "Všeobecné">
 <!ENTITY read.only.title.label      "Názov:">
 <!ENTITY read.only.event.start.label   "Dátum začatia:">
 <!ENTITY read.only.task.start.label   "Dátum začatia:">
 <!ENTITY read.only.event.end.label    "Dátum ukončenia:">
 <!ENTITY read.only.task.due.label    "Termín splnenia:">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.dtd
@@ -59,17 +59,17 @@
 <!ENTITY calendar.today.button.label    "Dnes">
 <!ENTITY calendar.tomorrow.button.label    "Zajtra">
 <!ENTITY calendar.soon.button.label      "Čoskoro">
 
 <!ENTITY calendar.events.filter.all.label        "Všetky udalosti">
 <!ENTITY calendar.events.filter.today.label       "Dnešné udalosti">
 <!ENTITY calendar.events.filter.future.label      "Všetky budúce udalosti">
 <!ENTITY calendar.events.filter.current.label      "Udalosti práve vybraného dňa">
-<!ENTITY calender.events.filter.currentview.label "Udalosti v aktuálnom zobrazení">
+<!ENTITY calendar.events.filter.currentview.label "Udalosti v aktuálnom zobrazení">
 <!ENTITY calendar.events.filter.next7Days.label     "Udalosti za posledných 7 dní">
 <!ENTITY calendar.events.filter.next14Days.label    "Udalosti za posledných 14 dní">
 <!ENTITY calendar.events.filter.next31Days.label    "Udalosti za posledných 31 dní">
 <!ENTITY calendar.events.filter.thisCalendarMonth.label "Udalosti v aktuálnom mesačnom kalendári">
 
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.done.label       "Hotovo">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.priority.label     "Priorita">
 <!ENTITY calendar.unifinder.tree.title.label      "Názov">
@@ -250,16 +250,19 @@
 
 <!ENTITY calendar.context.postpone.1hour.label   "O jednu hodinu">
 <!ENTITY calendar.context.postpone.1hour.accesskey "h">
 <!ENTITY calendar.context.postpone.1day.label    "O jeden deň">
 <!ENTITY calendar.context.postpone.1day.accesskey  "O">
 <!ENTITY calendar.context.postpone.1week.label   "O jeden týždeň">
 <!ENTITY calendar.context.postpone.1week.accesskey "d">
 
+<!ENTITY calendar.copylink.label    "Kopírovať adresu odkazu">
+<!ENTITY calendar.copylink.accesskey  "K">
+
 <!-- Task View -->
 <!-- Note that the above *.context.* strings are currently used for the other
   task action buttons -->
 <!ENTITY calendar.taskview.delete.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY calendar.taskview.delete.accesskey "d">
 
 <!-- Server Context Menu -->
 <!ENTITY calendar.context.newserver.label       "Nový kalendár…">
--- a/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
+++ b/calendar/chrome/calendar/calendar.properties
@@ -168,16 +168,18 @@ tooltipLocation=Miesto konania:
 # event date, usually an interval, such as
 # Date: 7:00--8:00 Thu 9 Oct 2011
 # Date: Thu 9 Oct 2000 -- Fri 10 Oct 2000
 tooltipDate=Dátum:
 # event calendar name
 tooltipCalName=Názov kalendára:
 # event status: tentative, confirmed, cancelled
 tooltipStatus=Stav:
+# event organizer
+tooltipOrganizer=Organizátor:
 # task/todo fields
 # start date time, due date time, task priority number, completed date time
 tooltipStart=Začiatok:
 tooltipDue=Splniť do:
 tooltipPriority=Priorita:
 tooltipPercent=% hotovo:
 tooltipCompleted=Dokončené:
 
--- a/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
+++ b/calendar/chrome/lightning/lightning.dtd
@@ -69,18 +69,16 @@
 <!ENTITY lightning.menu.view.tasks.label        "Úlohy">
 <!ENTITY lightning.menu.view.tasks.accesskey      "o">
 
 <!-- Events and Tasks menu -->
 <!ENTITY lightning.menu.eventtask.label        "Udalosti a úlohy">
 <!ENTITY lightning.menu.eventtask.accesskey      "d">
 
 <!-- properties dialog, calendar creation wizard -->
-<!ENTITY lightning.calendarproperties.showevents.inagenda.label "Zobraziť udalosti v paneli Dnes">
-<!ENTITY lightning.calendarproperties.showtasks.label      "Zobraziť úlohy v paneli Dnes a v režime Úlohy">
 <!ENTITY lightning.calendarproperties.email.label        "E-mail:">
 
 <!-- iMIP Bar (meeting support) -->
 <!ENTITY lightning.imipbar.description "Táto správa obsahuje pozvánku na udalosť.">
 
 <!-- Lightning specific keybindings -->
 <!ENTITY lightning.keys.event.showCalendar.key "C">
 <!ENTITY lightning.keys.event.showTasks.key "D">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/accounts.properties
@@ -0,0 +1,5 @@
+# LOCALIZATION NOTE (passwordPromptTitle, passwordPromptText):
+# %S is replaced with the name of the account
+passwordPromptTitle=Heslo pre %S
+passwordPromptText=Ak sa chcete pripojiť, musíte zadať svoje heslo pre účet %S.
+passwordPromptSaveCheckbox=Použiť Správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/commands.properties
@@ -0,0 +1,23 @@
+# LOCALIZATION NOTE (commands):
+# %S is a comma separated list of command names.
+commands=Príkazy: %S.\nĎalšie informácie sa zobrazia po zadaní príkazu /help &lt;názov_príkazu&gt;.
+# LOCALIZATION NOTE (noCommand, noHelp):
+# %S is the command name the user typed.
+noCommand=Príkaz '%S' neexistuje.
+noHelp=Pre príkaz '%S' nie je dostupný pomocník.
+
+sayHelpString=say &lt;message&gt;: odošle správu bez spracovania príkazov.
+rawHelpString=raw &lt;message&gt;: odošle správu bez escapovania entít HTML.
+helpHelpString=help &lt;name&gt;: zobrazí správu pomocníka pre príkaz &lt;name&gt;. Ak sa nepoužije parameter, zobrazí sa zoznam možných príkazov.
+
+# LOCALIZATION NOTE (statusCommand):
+# %1$S is replaced with a status command name
+#  (one of "back", "away", "busy", "dnd", or "offline").
+# %2$S is replaced with the localized version of that status type
+#  (one of the 5 strings below).
+statusCommand=%1$S &lt;stavová správa&gt;: nastaví stav na %2$S s voliteľnou stavovou správou.
+back=prítomný
+away=preč
+busy=neprítomný
+dnd=neprítomný
+offline=offline
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/conversations.properties
@@ -0,0 +1,41 @@
+# LOCALIZATION NOTE (targetChanged):
+# %1$S is the new conversation title (display name of the new target),
+# %2$S is the protocol name used for the new target.
+targetChanged=Konverzácia pokračuje s titulkom %1$S použitím %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (statusChanged):
+# %1$S is the display name of the contact.
+# %2$S is the new status type (a value from status.properties).
+statusChanged=%1$S zmenil stav na %2$S.
+# LOCALIZATION NOTE (statusChangedWithStatusText):
+# %1$S is the display name of the contact.
+# %2$S is the new status type (a value from status.properties).
+# %3$S is the status text (eg. "I'm currently away from the computer").
+statusChangedWithStatusText=%1$S zmenil stav na %2$S: %3$S.
+# LOCALIZATION NOTE (statusChangedFromUnknown[WithStatusText]):
+# special case of the previous 2 strings for when the status was
+# previously unknown. These 2 strings should not mislead the user
+# into thinking the person's status has just changed.
+statusChangedFromUnknown=Stav kontaktu %1$S: %2$S.
+statusChangedFromUnknownWithStatusText=Stav kontaktu %1$S: %2$S (%3$S).
+
+# LOCALIZATION NOTE (statusUnknown):
+# %S is the display name of the contact.
+statusUnknown=Váš účet je odpojený (stav kontaktu %S preto nie je známy).
+accountDisconnected=Váš účet je odpojený.
+
+# LOCALIZATION NOTE (autoReply):
+# %S is replaced by the text of a message that was sent as an automatic reply.
+autoReply=Automatická odpoveď - %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (messenger.conversations.selections.ellipsis):
+# ellipsis is used when copying a part of a message to show that the message was cut
+messenger.conversations.selections.ellipsis=[…]
+
+# LOCALIZATION NOTE (messenger.conversations.selections.{system,content,action}MessagesTemplate):
+# These 3 templates are used to format selected messages before copying them.
+# Do not translate the texts between % characters, but feel free to adjust
+# whitespace and separators to make them fit your locale.
+messenger.conversations.selections.systemMessagesTemplate=%time% - %message%
+messenger.conversations.selections.contentMessagesTemplate=%time% - %sender%: %message%
+messenger.conversations.selections.actionMessagesTemplate=%time% * %sender% %message%
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/facebook.properties
@@ -0,0 +1,1 @@
+connection.error.useUsernameNotEmailAddress=Použite používateľské meno pre službu Facebook, nie e-mailovú adresu.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/status.properties
@@ -0,0 +1,14 @@
+availableStatusType=Prítomný
+awayStatusType=Som preč
+unavailableStatusType=Nedostupný
+offlineStatusType=Offline
+invisibleStatusType=Neviditeľný
+idleStatusType=Nečinný
+mobileStatusType=Na mobile
+# LOCALIZATION NOTE (unknownStatusType):
+# the status of a buddy is unknown when it's in the list of a disconnected account
+unknownStatusType=Neznámy
+
+# LOCALIZATION NOTE (messenger.status.defaultIdleAwayMessage):
+# This will be the away message put automatically when the user is idle.
+messenger.status.defaultIdleAwayMessage=Práve nie som prítomný pri počítači.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/twitter.properties
@@ -0,0 +1,101 @@
+# LOCALIZATION NOTE (error.*):
+#  These are errors that will be shown to the user in conversation.
+error.tooLong=Dĺžka textu stavu je viac ako 140 znakov.
+# LOCALIZATION NOTE (error.general, error.retweet, error.delete):
+#  %1$S will be either the error string returned by the twitter server,
+#  in English, inside parenthesis, or the empty string if we have no specific
+#  message for the error.
+#  %2$S is the message that caused the error.
+error.general=Pri odosielaní tweetu sa objavila chyba %1$S. Tweet: %2$S
+error.retweet=Pri retweetovaní sa objavila chyba %1$S. Tweet: %2$S
+error.delete=Pri odstraňovaní nasledovného tweetu sa objavila chyba %1$S. Tweet: %2$S
+
+# LOCALIZATION NOTE (timeline):
+#  This is the title of the conversation tab, %S will be replaced by
+#  @<username>.
+timeline=Časová os prispievateľa %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (action.*):
+# This will be an action in the context menu of displayed tweets.
+action.copyLink=Skopírovať odkaz do tweetu
+action.retweet=Opätovne odoslať tweet
+action.reply=Odpovedať
+action.delete=Odstrániť
+# LOCALIZATION NOTE (action.follow, action.stopFollowing):
+# %S will be replaced by the screen name of a twitter user.
+action.follow=Sledovať prispievateľa %S
+action.stopFollowing=Zrušiť sledovanie prispievateľa %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (event.follow, event.unfollow, event.followed):
+# This will be displayed in system messages inside the timeline conversation.
+# %S will be replaced by the screen name of a twitter user.
+event.follow=Odteraz sledujete tweety prispievateľa %S.
+event.unfollow=Už viac nesledujete tweety prispievateľa %S.
+event.followed=%S teraz sleduje vaše tweety.
+# LOCALIZATION NOTE (event.deleted):
+# %S will be replaced by the text of the deleted tweet.
+event.deleted=Odstránili ste nasledovný tweet: "%S".
+
+# LOCALIZATION NOTE (replyingToStatusText):
+# This will be visible in the status bar of the conversation window
+# while the user is typing a reply to a tweet.
+# %S will be replaced by the text of the tweet the user is replying to.
+replyingToStatusText=Odpovedáte na tweet: %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (connection.*):
+#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
+#  of the connection.
+#  (These will be displayed in account.connection.progress from
+#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
+#  periods at the end of these messages.)
+connection.initAuth=Spúšťa sa proces overenia
+connection.requestAuth=Čaká sa na overenie
+connection.requestAccess=Dokončuje sa overenie
+connection.requestTimelines=Žiadajú sa časové osi prispievateľa
+# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
+#  These will show in the account manager if an error occurs during the
+#  connection attempt.
+connection.error.userMismatch=Nesprávne používateľské meno.
+connection.error.failedToken=Nepodarilo sa získať token požiadavky.
+connection.error.authCancelled=Proces overenia bol zrušený.
+connection.error.authFailed=Overenie sa nepodarilo.
+connection.error.noNetwork=Nie je dostupné pripojenie k sieti.
+
+# LOCALIZATION NOTE (authPrompt):
+#  This is the prompt in the browser window that pops up to authorize us
+#  to use a Twitter account. It is shown in the title bar of the authorization
+#  window.
+authPrompt=Povoliť používanie vášho účtu Twitter
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.*):
+#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
+#  account wizard windows.
+options.track=Sledované kľúčové slová
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
+#  These are the Twitter information that will appear in the tooltip
+#  for each participant on the home timeline.
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.created_at): the date the user joined.
+tooltip.created_at=Prispievateľom od
+tooltip.location=Umiestnenie
+tooltip.lang=Jazyk
+tooltip.time_zone=Časová zóna
+tooltip.url=Domovská stránka
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.protected):
+# whether the user's tweets are publicly visible.
+tooltip.protected=Chráni si svoje tweety
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.following):
+# whether you are subscribed to the user's tweets.
+tooltip.following=Práve ho sledujete
+tooltip.description=Popis
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*_count):
+# Please see the right side of the official Twitter website UI.
+tooltip.friends_count=Sleduje
+tooltip.statuses_count=Tweety
+tooltip.followers_count=Sledujúci
+tooltip.listed_count=Zoznamy
+
+# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
+# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
+yes=Áno
+no=Nie
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/chat/xmpp.properties
@@ -0,0 +1,72 @@
+# LOCALIZATION NOTE (connection.*)
+#  These will be displayed in the account manager in order to show the progress
+#  of the connection.
+#  (These will be displayed in account.connection.progress from
+#  accounts.properties, which adds … at the end, so do not include
+#  periods at the end of these messages.)
+connection.initializingStream=Inicializuje sa stream
+connection.initializingEncryption=Inicializuje sa šifrovanie
+connection.authenticating=Overuje sa
+connection.gettingResource=Získava sa zdroj
+connection.downloadingRoster=Preberá sa zoznam kontaktov
+
+# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*)
+#  These will show in the account manager if an error occurs during the
+#  connection attempt.
+connection.error.failedToCreateASocket=Nepodarilo sa vytvoriť socket (nie ste offline?)
+connection.error.serverClosedConnection=Pripojenie ukončené serverom
+connection.error.resetByPeer=Pripojenie ukončené klientom
+connection.error.timedOut=Čas pripojenia vypršal
+connection.error.receivedUnexpectedData=Prijaté neočakávané údaje
+connection.error.incorrectResponse=Prijatá nesprávna odpoveď
+connection.error.startTLSRequired=Server vyžaduje šifrovanie, ale vy ste ho v nastaveniach nenastavili
+connection.error.startTLSNotSupported=Server nepodporuje šifrovanie, v nastaveniach ho však vyžadujete
+connection.error.failedToStartTLS=Nepodarilo sa spustiť šifrovanie
+connection.error.noAuthMec=Server neposkytuje žiadny mechanizmus overenia
+connection.error.noCompatibleAuthMec=Žiadny zo serverom poskytnutých mechanizmov overenia nie je podporovaný
+connection.error.notSendingPasswordInClear=Server podporuje len overenie pomocou odoslania hesla ako čistý text
+connection.error.authenticationFailure=Chyba overenia
+connection.error.notAuthorized=Neoverený (Nezadali ste nesprávne heslo?)
+connection.error.failedToGetAResource=Nepodarilo sa získať zdroj
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
+#  These are the titles of lines of information that will appear in
+#  the tooltip showing details about a contact or conversation.
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.status):
+#  %S will be replaced by the XMPP resource identifier
+tooltip.status=Stav (%S)
+tooltip.statusNoResource=Stav
+tooltip.subscription=Odber
+
+# LOCALIZATION NOTE (chatRoomField.*):
+#  These are the name of fields displayed in the 'Join Chat' dialog
+#  for XMPP accounts.
+#  The _ character won't be displayed; it indicates the next
+#  character of the string should be used as the access key for this
+#  field.
+chatRoomField.room=_Miestnosť
+chatRoomField.server=_Server
+chatRoomField.nick=_Prezývka
+chatRoomField.password=_Heslo
+
+# LOCALIZATION NOTE
+# Buddies that aren't in any group on the server will appear in this group.
+# Try to use the same translation as for defaultGroup in instantbird.properties
+defaultGroup=Kontakty
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.*):
+#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
+#  account wizard windows.
+options.resource=Zdroj
+options.connectionSecurity=Zabezpečenie pripojenia
+options.connectionSecurity.requireEncryption=Vyžadovať šifrovanie
+options.connectionSecurity.opportunisticTLS=Použiť šifrovanie, ak je dostupné
+options.connectionSecurity.allowUnencryptedAuth=Umožniť zasielanie nezabezpečeného hesla
+options.connectServer=Server
+options.connectPort=Port
+
+# LOCALIZATION NOTE (gtalk.usernameHint):
+# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
+# string defined in imAccounts.properties when the user is
+# configuring a Google Talk account.
+gtalk.usernameHint=emailová adresa
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -109,17 +109,16 @@ IsEqualNodeWarning=Používanie metódy isEqualNode() pre atribút je zavrhnuté.
 TextContentWarning=Používanie atribútu textContent pre atribút je zavrhnuté. Používajte radšej hodnotu.
 EnablePrivilegeWarning=Používanie enablePrivilege je zavrhnuté. Použite radšej kód, ktorý má systémové práva (napr. rozšírenie).
 PositionWarning=Používanie atribútu position pre udalosti priebehu požiadavky XMLHttpRequest je zavrhnuté.
 TotalSizeWarning=Používanie atribútu totalSize pre udalosti priebehu požiadavky XMLHttpRequest je zavrhnuté.
 nsIJSONDecodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.decode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.parse.
 nsIJSONEncodeDeprecatedWarning=Používanie nsIJSON.encode je zavrhnuté. Používajte radšej JSON.stringify.
 nsIDOMWindowInternalWarning=Používanie nsIDOMWindowInternal je zavrhnuté. Používajte radšej nsIDOMWindow.
 InputEncodingWarning=Používanie inputEncoding je zavrhnuté.
-GlobalStorageWarning=Používanie globalStorage je zavrhnuté. Používajte radšej localStorage.
 # LOCALIZATION NOTE: Do not translate "MozBeforePaint" and "mozRequestAnimationFrame"
 MozBeforePaintWarning=Udalosti MozBeforePaint už viac nie sú podporované. Udalosť mozRequestAnimationFrame musí dostať nenulový parameter callback.
 FullScreenDeniedDisabled=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože API pre tento režim je v nastaveniach zakázané.
 FullScreenDeniedFocusedPlugin=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože zásuvný modul vyžadujúci okno je v popredí.
 FullScreenDeniedHidden=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože dokument už nie je viditeľný.
 FullScreenDeniedIframeDisallowed=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože minimálne jeden iframe dokumentu z nemá nastavený atribút "mozallowfullscreen".
 FullScreenDeniedNotInputDriven=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože metóda Element.mozRequestFullScreen() nebola zavolaná v rámci krátko bežiaceho používateľom vygenerovaného spracovateľa udalosti.
 FullScreenDeniedNotInDocument=Požiadavka na spustenie režimu Na celú obrazovku bola zamietnutá, pretože prvok, ktorý o to požiadal, sa už v dokumente nenachádza.
--- a/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
+++ b/editor/ui/chrome/composer/editor.properties
@@ -110,16 +110,17 @@ Style_A=A, B, C…
 Style_a=a, b, c…
 Pixels=bodov
 Percent=percent
 PercentOfCell=% bunky
 PercentOfWindow=% okna
 PercentOfTable=% tabuľky
 #LOCALIZATION NOTE (untitledTitle): %S is the window #. No plural handling needed.
 untitledTitle=Bez názvu %S
+untitledDefaultFilename=Bez názvu
 ShowToolbar=Zobraziť panel nástrojov
 HideToolbar=Skryť panel nástrojov
 ImapError=Nie je možné načítať obrázok
 ImapCheck=\nVyberte novú adresu (URL) a skúste to znova.
 SaveToUseRelativeUrl=Relatívne adresy URL je možné použiť iba na stránkach, ktoré boli uložené.
 NoNamedAnchorsOrHeadings=(Na tejto stránke nie sú žiadne pomenované kotvy ani nadpisy)
 TextColor=Farba textu
 HighlightColor=Farba označeného textu
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/am-newsblog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-## Strings used in the Account Manager
-prefPanel-newsblog=Nastavenia informačného kanálu
deleted file mode 100644
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-properties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-<!-- Feed Properties Dialog -->
-<!ENTITY window.title "Vlastnosti informačného kanála">
-
-<!ENTITY feedFolder.label "Príspevky ukladať do priečinka:">
-<!ENTITY feedFolder.accesskey "u">
-
-<!ENTITY feedLocation.label "Adresa informačného kanála:">
-<!ENTITY feedLocation.accesskey "A">
-
-<!ENTITY choosethisfolder.label "Zvoliť tento priečinok">
-
-<!ENTITY quickMode.label "Zobraziť stručný súhrn príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
-<!ENTITY quickMode.accesskey "Z">
-
-<!ENTITY copyLinkCmd.label "Kopírovať adresu odkazu">
-<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "K">
-
-<!ENTITY pasteLinkCmd.label    "Prilepiť">
-<!ENTITY pasteLinkCmd.accesskey  "P">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -1,17 +1,31 @@
 <!-- Subscription Dialog -->
-<!ENTITY feedSubscriptions.label "Odoberané informačné kanály">
-<!ENTITY subscriptionDesc.label "Poznámka: odstránenie alebo zmena priečinka kanálu nemá vplyv na už prevzaté príspevky.">
-<!ENTITY feedTitle.label "Titulok:">
-<!ENTITY location.label "Adresa:">
+<!ENTITY feedSubscriptions.label   "Odoberané informačné kanály">
+<!ENTITY subscriptionDesc.label   "Poznámka: odstránenie alebo zmena priečinka kanálu nemá vplyv na už prevzaté príspevky.">
+
+<!ENTITY feedTitle.label       "Titulok:">
+<!ENTITY feedTitle.accesskey     "T">
+
+<!ENTITY feedLocation.label     "Adresa kanála:">
+<!ENTITY feedLocation.accesskey   "A">
+<!ENTITY feedLocation.placeholder  "Zadajte platnú adresu kanála">
+
+<!ENTITY feedFolder.label      "Články ukladať v:">
+<!ENTITY feedFolder.accesskey    "k">
 
-<!ENTITY button.addFeed.label "Pridať">
-<!ENTITY button.addFeed.accesskey "P">
-<!ENTITY button.editFeed.label "Upraviť">
-<!ENTITY button.editFeed.accesskey "U">
-<!ENTITY button.removeFeed.label "Odstrániť">
+<!ENTITY quickMode.label       "Zobraziť stručný súhrn príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
+<!ENTITY quickMode.accesskey     "Z">
+
+<!ENTITY validateText.label     "Overiť platnosť kanálu a získať platnú adresu URL.">
+
+<!ENTITY button.addFeed.label    "Pridať">
+<!ENTITY button.addFeed.accesskey  "P">
+<!ENTITY button.editFeed.label    "Upraviť">
+<!ENTITY button.editFeed.accesskey  "U">
+<!ENTITY button.removeFeed.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY button.removeFeed.accesskey "O">
-<!ENTITY button.importOPML.label "Importovať">
+<!ENTITY button.importOPML.label   "Importovať">
 <!ENTITY button.importOPML.accesskey "I">
-<!ENTITY button.exportOPML.label "Exportovať">
+<!ENTITY button.exportOPML.label   "Exportovať">
 <!ENTITY button.exportOPML.accesskey "E">
-<!ENTITY cmd.close.commandKey "w">
+
+<!ENTITY cmd.close.commandKey    "w">
--- a/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
+++ b/mail/chrome/messenger-newsblog/newsblog.properties
@@ -1,44 +1,56 @@
 subscribe-validating-feed=Overuje sa kanál…
 subscribe-cancelSubscription=Naozaj chcete zrušiť odoberanie tohto informačného kanálu?
 subscribe-cancelSubscriptionTitle=Nastavenie odberu informačných kanálov…
-subscribe-noFeedIsSelected=<nie je zvolený žiadny kanál>
 subscribe-feedAlreadySubscribed=Už nie ste prihlásený k odberu tohto informačného kanálu.
 subscribe-errorOpeningFile=Nepodarilo sa otvoriť súbor.
+subscribe-feedAdded=Kanál bol pridaný.
+subscribe-feedUpdated=Kanál bol aktualizovaný.
+subscribe-feedMoved=Odber kanála bol presunutý.
+subscribe-feedRemoved=Odber kanála bol zrušený.
+subscribe-feedNotValid=Adresa kanála nie je platným kanálom.
+subscribe-networkError=Adresa kanála nebola nájdená. Skontrolujte názov a skúste to znova.
 
 subscribe-OPMLImportTitle=Vyberte súbor OPML, ktorý chcete importovať
 subscribe-OPMLExportTitle=Exportovať kanály ako súbor OPML
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportFileDialogTitle): %S is the brandShortName
 subscribe-OPMLExportFileDialogTitle=Export z %Su do súboru OPML
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportDefaultFileName): %S is the brandShortName
 subscribe-OPMLExportDefaultFileName=Kanaly_%Su.opml
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportInvalidFile): %S is the name of the OPML file the user tried to import.
 subscribe-OPMLImportInvalidFile=Zdá sa, že súbor %S nie je validný súboru typu OPML.
-## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportNewFeeds): %S is the count of new imported entries.
-subscribe-OPMLImportNewFeeds=Importované nové kanály (celkom %S).
-## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportTotalFeeds):
-## - The first %S is the the count of new imported entries,
-## - The second %S is total number of elements found in the file
-subscribe-OPMLImportTotalFeeds=Importovaných niekoľko nových kanálov (%S), ktoré ste doteraz neodoberali (z celkového počtu %S nájdených položiek).
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFeedCount): Semi-colon list of plural forms.
+## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+## #1 is the count of new imported entries.
+subscribe-OPMLImportFeedCount=Importovaný jeden nový kanál;Importované #1 nové kanály;Importovaných #1 nových kanálov
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportUniqueFeeds): Semi-colon list of plural forms.
+## #1 is the count of new imported entries
+subscribe-OPMLImportUniqueFeeds=Importovaný jeden nový kanál, ktorý ste doteraz neodoberali;Importované #1 nový kanály, ktoré ste doteraz neodoberali;Importovaných #1 nových kanálov, ktoré ste doteraz neodoberali
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFoundFeeds):
+## #1 is total number of elements found in the file
+subscribe-OPMLImportFoundFeeds=(celkový počet nájdených položiek: #1);(celkový počet nájdených položiek: #1);(celkový počet nájdených položiek: #1);
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportStatus):
+## This is the concatenation of the two strings defined above to compose 1 sentence.
+## %1$S = subscribe-OPMLImportUniqueFeeds
+## %2$S = subscribe-OPMLImportFoundFeeds
+subscribe-OPMLImportStatus=%1$S %2$S.
 
 subscribe-OPMLExportOPMLFilesFilterText=Súbory OPML
 
 subscribe-confirmFeedDeletionTitle=Odstrániť informačný kanál
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-confirmFeedDeletion): %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
 subscribe-confirmFeedDeletion=Naozaj chcete zrušiť odber informačného kanálu: \n %S?
 
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-gettingFeedItems):
 ## - The first %S is the number of articles processed so far;
 ## - The second %S is the total number of items
 subscribe-gettingFeedItems=Preberajú sa príspevky (%S z %S)…
 
 newsblog-noNewArticlesForFeed=Pre tento informačný kanál nie sú dostupné žiadne nové príspevky.
-newsblog-networkErrorTitle=Chyba siete
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-networkError): %S is the feed URL
 newsblog-networkError=Kanál %S sa nepodarilo nájsť. Overte jeho názov a pokus zopakujte.
-newsblog-feedNotValidTitle=Neplatný kanál
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-feedNotValid): %S is the feed URL
 newsblog-feedNotValid=%S nie je platným informačným kanálom.
 newsblog-getNewMsgsCheck=Vyhľadávajú sa nové príspevky informačného kanálu…
 
 ## LOCALIZATION NOTE(feeds-accountname): This string should be the same as feeds.accountName in am-newsblog.dtd
 feeds-accountname=Blogy a informačné kanály
--- a/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountManager.dtd
@@ -1,16 +1,18 @@
 <!-- extracted from AccountManager.xul -->
 
 <!ENTITY accountManagerTitle.label "Nastavenie účtov">
 
 <!ENTITY accountActionsButton.label "Akcie s účtami">
 <!ENTITY accountActionsButton.accesskey "c">
 <!ENTITY addMailAccountButton.label "Pridať poštový účet…">
 <!ENTITY addMailAccountButton.accesskey "P">
+<!ENTITY addIMAccountButton.label "Pridať účet pre konverzácie…">
+<!ENTITY addIMAccountButton.accesskey "k">
 <!ENTITY addOtherAccountButton.label "Pridať iný účet…">
 <!ENTITY addOtherAccountButton.accesskey "d">
 <!ENTITY setDefaultButton.label "Nastaviť ako predvolený">
 <!ENTITY setDefaultButton.accesskey "N">
 <!ENTITY removeButton.label "Odstrániť účet">
 <!ENTITY removeButton.accesskey "O">
 
 <!-- AccountManager.xul -->
--- a/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/AccountWizard.dtd
@@ -27,66 +27,68 @@
 <!ENTITY fullnameExample.label "(napr. &quot;Janko Mrkvička&quot;).">
 <!ENTITY fullnameLabel.label "Vaše meno:">
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "V">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "E">
 
 <!-- Entities for Server page -->
+<!-- Entities for Incoming Server page -->
 
-<!ENTITY serverTitle.label "Informácie o serveri">
+<!ENTITY incomingTitle.label "Údaje o serveri pre príjem pošty">
 <!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Zvoľte typ servera pre príjem pošty.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingServerNameDesc.label "Zadajte názov vášho servera pre prichádzajúcu poštu (napr. &quot;mail.firma.sk&quot;).">
-<!ENTITY incomingServerLabel.label "Server pre príjem pošty:">
-<!ENTITY incomingServerLabel.accesskey "S">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
-<!ENTITY newsServerNameDesc.label "Zadajte názov vášho diskusného (NNTP) servera (napríklad &quot;news.example.net&quot;).">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServerDesc.label) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY smtpServerDesc.label "Zadajte názov vášho servera pre odosielanie pošty (SMTP) (napríklad &quot;smtp.priklad.sk&quot;).">
-<!ENTITY smtpServerLabel.label "Server pre odosielanie pošty:">
-<!ENTITY smtpServerLabel.accesskey "o">
-<!ENTITY newsServerLabel.label "Server diskusných skupín:">
-<!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Nechávať správy na serveri">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "c">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
+<!ENTITY incomingServer.description "Zadajte názor servera pre príjem pošty (napríklad &quot;mail.example.net&quot;).">
+<!ENTITY incomingServer.label "Server pre príjem pošty:">
+<!ENTITY incomingServer.accesskey "S">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingUsername.description) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
+<!ENTITY incomingUsername.description "Zadajte používateľské meno pre príjem pošty, ktoré vám poskytol poskytovateľ vašej e-mailovej schránky (napríklad &quot;jkovac&quot;).">
+<!ENTITY incomingUsername.label "Používateľské meno:">
+<!ENTITY incomingUsername.accesskey "o">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
+<!ENTITY newsServerNameDesc.label "Zadajte názov servera diskusných skupín (NNTP) (napríklad &quot;news.example.net&quot;).">
+<!ENTITY newsServerLabel.label "Server diskusných skupín:">
+<!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
+
+<!-- Entities for Outgoing Server page -->
+
+<!ENTITY outgoingTitle.label "Údaje o serveri pre odosielanie pošty">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
+<!ENTITY outgoingServer.description "Zadajte názor servera pre odosielanie pošty (SMTP) (napríklad &quot;smtp.example.net&quot;).">
+<!ENTITY outgoingServer.label "Server pre odosielanie pošty:">
+<!ENTITY outgoingServer.accesskey "S">
+<!ENTITY outgoingUsername.description "Zadajte používateľské meno pre odosielanie pošty, ktoré vám poskytol poskytovateľ vašej e-mailovej schránky (zvyšajne býva totožné s menom na príjem pošty).">
+<!ENTITY outgoingUsername.label "Používateľské meno pre odosielanie:">
+<!ENTITY outgoingUsername.accesskey "o">
+
 <!ENTITY portNum.label "Port:">
 <!ENTITY portNum.accesskey "r">
 <!ENTITY defaultPortLabel.label "Predvolený:">
 <!ENTITY defaultPortValue.label "">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (modifyOutgoing.suffix) : This string will be appended after each of
   haveSmtp1.suffix3, haveSmtp2.suffix3, haveSmtp3.suffix3 .
 -->
 <!ENTITY modifyOutgoing.suffix "Nastavenie servera pre odosielanie pošty môžete upraviť v okne Nastavenie účtov.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix3, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "Pre odosielanie pošty bude použitý váš aktuálne nastavený server SMTP, &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp1.suffix3 "&quot;.">
 
-<!-- Entities for Login page -->
-
-<!ENTITY loginTitle.label "Používateľské mená">
-<!ENTITY usernameDesc.label "Zadajte používateľské (prihlasovacie) meno pre príjem pošty, ktoré vám pridelil poskytovateľ internetu">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (usernameExample.label) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
-<!ENTITY usernameExample.label "(napr. &quot;jnovak&quot;).">
-<!ENTITY usernameLabel.label "Používateľské meno pre príjem pošty:">
-<!ENTITY usernameLabel.accesskey "u">
-<!ENTITY usernameSmtpDesc.label "Zadajte používateľské meno pre odosielanie pošty, ktoré vám pridelil váš poskytovateľ (zvyčajne sa zhoduje s používateľským menom pre príjem pošty)">
-<!ENTITY usernameSmtpLabel.label "Používateľské meno pre odosielanie pošty:">
-<!ENTITY usernameSmtpLabel.accesskey "v">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp2.suffix3, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp2.prefix "Pri odosielaní pošty bude použité vaše aktuálne nastavené používateľské meno, &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp2.suffix3 "&quot;.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3 as a single sentence, inserting
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/addbuddy.dtd
@@ -0,0 +1,3 @@
+<!ENTITY addBuddyWindow.title      "Pridanie kontaktu">
+<!ENTITY name.label           "Používateľské meno">
+<!ENTITY account.label         "Účet">
--- a/mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/am-identities-list.dtd
@@ -1,7 +1,9 @@
 <!ENTITY identitiesListDesc.label "Správca viacnásobnej identity">
 <!ENTITY identitiesListAdd.label "Pridať…">
 <!ENTITY identitiesListAdd.accesskey "P">
 <!ENTITY identitiesListEdit.label "Upraviť…">
 <!ENTITY identitiesListEdit.accesskey "U">
 <!ENTITY identitiesListDelete.label "Odstrániť">
 <!ENTITY identitiesListDelete.accesskey "O">
+<!ENTITY identitiesListClose.label "Zavrieť">
+<!ENTITY identitiesListClose.accesskey "Z">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/am-im.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!ENTITY accountWindow.title      "Nastavenia účtu">
+<!ENTITY accountWindow.width      "300">
+<!ENTITY account.general        "Všeobecné">
+<!ENTITY account.advanced       "Rozšírené nastavenia">
+<!ENTITY account.name         "Používateľské meno:">
+<!ENTITY account.password       "Heslo:">
+<!ENTITY account.alias         "Alias:">
+<!ENTITY account.newMailNotification  "Upozorniť pri prijatí novej správy">
+<!ENTITY account.autojoin       "Kanály, ku ktorým sa automaticky pripájam:">
+<!ENTITY account.proxySettings.caption "Nastavenia proxy:">
+<!ENTITY account.proxySettings.change.label   "Zmeniť…">
+<!ENTITY account.proxySettings.change.accessKey "Z">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.dtd
@@ -0,0 +1,51 @@
+<!ENTITY onlineContactsHeader.label  "Kontakty online">
+<!ENTITY offlineContactsHeader.label  "Kontakty offline">
+<!ENTITY conversationsHeader.label   "Konverzácie">
+<!ENTITY searchResultConversation.label "Výsledky vyhľadávania">
+<!ENTITY chat.noConv.title       "Tu sa zobrazujú konverzácie.">
+<!ENTITY chat.noConv.description    "Konverzáciu začnete použitím kontaktov v bočnom paneli.">
+<!ENTITY chat.noPreviousConv.description    "Pre tento kontakt nie sú uložené žiadne predchádzajúce konverzácie.">
+<!ENTITY chat.noAccount.title       "Zatiaľ nemáte nastavený diskusný účet.">
+<!ENTITY chat.noAccount.description    "&brandShortName; vás prevedie procesom nastavenia diskusného účtu.">
+<!ENTITY chat.accountWizard.button    "Začíname">
+<!ENTITY chat.noConnectedAccount.title       "Vaše diskusné účty nie sú pripojené.">
+<!ENTITY chat.noConnectedAccount.description    "Pripojiť sa môžete použitím dialógového okna 'Stav konverzácie':">
+<!ENTITY chat.showAccountManager.button    "Zobraziť stav konverzácie">
+
+<!ENTITY chat.participants       "Účastníci:">
+<!ENTITY chat.previousConversations  "Predchádzajúce konverzácie:">
+<!ENTITY chat.ongoingConversation   "Prebiehajúca konverzácia">
+
+<!ENTITY openConversationCmd.label   "Začať konverzáciu">
+<!ENTITY openConversationCmd.accesskey "Z">
+<!ENTITY closeConversationCmd.label  "Ukončiť kovenrzáciu">
+<!ENTITY closeConversationCmd.accesskey "U">
+<!ENTITY aliasCmd.label        "Premenovať">
+<!ENTITY aliasCmd.accesskey      "P">
+<!ENTITY deleteCmd.label        "Odstrániť kontakt">
+<!ENTITY deleteCmd.accesskey      "d">
+
+<!ENTITY openConversationButton.tooltip "Začať kovenrzáciu">
+<!ENTITY closeConversationButton.tooltip "Ukončiť konverzáciu">
+
+<!ENTITY addBuddyButton.label     "Nový kontakt">
+<!ENTITY joinChatButton.label     "Začať konverzáciu">
+<!ENTITY chatAccountsButton.label   "Zobraziť účty">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllChatMessages.label.base):
+   This is the base of the empty text for the chat search box. We replace
+   #1 with the contents of the appropriate search.keyLabel.* value for the
+   platform (defined in messenger/messenger.dtd).
+   The goal is to convey to the user that typing in the box will allow them
+   to search for conversations and that there is a hotkey they can press
+   to get to the box faster. If the global indexer is disabled, the search
+   box will be collapsed and the user will never see this message.
+   -->
+<!ENTITY searchAllChatMessages.label.base "Prehľadávať konverzácie… #1">
+
+<!ENTITY status.available     "Prítomný">
+<!ENTITY status.unavailable    "Nedostupný">
+<!ENTITY status.offline      "Offline">
+
+<!ENTITY openLinkCmd.label      "Otvoriť odkaz…">
+<!ENTITY openLinkCmd.accesskey    "O">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/chat.properties
@@ -0,0 +1,86 @@
+chatTabTitle=Chat
+goBackToCurrentConversation.button=Back to current conversation
+# LOCALIZATION NOTE (startAConversationWith.button):
+# %S is replaced with the display name of a contact.
+startAConversationWith.button=Start a conversation with %S
+
+# LOCALIZATION NOTE (defaultGroup):
+# this is used in the addBuddies dialog if the list of existing groups is empty
+defaultGroup=Contacts
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.authRequest.label):
+# This string appears in a notification bar at the
+# top of the Contacts window when someone added the user to his/her
+# contact list, to request the permission from the user to share
+# status information with this potential new contact.
+# %S is replaced with the user name of the potential new contact.
+buddy.authRequest.label=%S sa chce s vami porozprávať
+buddy.authRequest.allow.label=Povoliť
+buddy.authRequest.allow.accesskey=P
+buddy.authRequest.deny.label=Zakázať
+buddy.authRequest.deny.accesskey=Z
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.deletePrompt.title):
+# %S here will be replaced by the alias (or username) of a buddy about
+# to be removed from the buddy list.
+buddy.deletePrompt.title=Odstrániť kontakt %S?
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.deletePrompt.message):
+# %1$S will be replaced by the name of a buddy (either the alias
+# followed by the username between parenthesis if an alias is set, or
+# only the username otherwise).
+# %2$S will be the name of the protocol on which this buddy is removed
+# (for example: AIM, MSN, Google Talk).
+#
+# Please find a wording that will keep the username as close as
+# possible to the beginning of the string, because this is the
+# important information that an user should see when looking quickly
+# at this prompt.
+buddy.deletePrompt.message=Ak budete pokračovať, kontakt %1$S bude natrvalo odstránený zo zoznamu kontaktov účtu %2$S.
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.deletePrompt.displayName):
+# This is used to format the display name inserted in buddy.deletePrompt.message
+# %1$S is the alias, %2$S is the username.
+buddy.deletePrompt.displayName=%1$S (%2$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddy.deletePrompt.button):
+# the & symbol indicates the position of the character that should be
+# used as the accesskey for this button.
+buddy.deletePrompt.button=O&dstrániť
+
+displayNameEmptyText=Zobrazované meno
+userIconFilePickerTitle=Zvoliť novú ikonu…
+
+# LOCALIZATION NOTE (chat.isTyping, chat.hasStoppedTyping):
+# The contact display name is displayed with a big font on a first
+# line and these two strings are displayed on a second line with a
+# smaller font. Please try to find a wording that make this look
+# almost like a sentence.
+chat.isTyping=práve píše…
+chat.hasStoppedTyping=prestal písať.
+# LOCALIZATION NOTE (chat.contactIsTyping, chat.contactHasStoppedTyping):
+# These strings are displayed in a tooltip when hovering the status type icon.
+# %S is replaced with the display name of the contact.
+chat.contactIsTyping=%S práve píše.
+chat.contactHasStoppedTyping=%S prestal písať.
+
+noTopic=Táto miestnosť nemá nastavenú žiadnu tému.
+
+# LOCALIZATION NOTE (unknownCommand):
+# This is shown when an unknown command (/foo) is attempted. %S is the command.
+unknownCommand=%S nie je podporovaným príkazom. Zadaním príkazu /help zobrazíte zoznam dostupných príkazov.
+
+# LOCALIZATION NOTE (buddytooltip.username, buddytooltip.account):
+# This is for the tooltip that appears when hovering
+# a contact or a conversation in the left pane.
+buddytooltip.username=Používateľské meno
+buddytooltip.account=Účet
+
+# LOCALIZATION NOTE (today, yesterday):
+# These 3 strings are used to display when previous conversations happened.
+# In 'today' and 'yesterday', %S is replaced with the time.
+today=Dnes o %S
+yesterday=Včera o %S
+# LOCALIZATION NOTE (dateTime):
+# %1$S is the date, %2$S is the date.
+dateTime=%1$S %2$S
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/Dropbox/management.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY dropboxMgmt.viewSettings "Zobraziť nastavenia účtu na stránke dropbox.com">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/management.dtd
@@ -0,0 +1,4 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY youSendItMgmt.viewSettings "Zobraziť nastavenia účtu na stránke yousendit.com">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/YouSendIt/settings.dtd
@@ -0,0 +1,5 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY youSendItSettings.username "Používateľské meno:">
+<!ENTITY youSendItSettings.needAnAccount "Ešte nemáte účet?">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/addAccountDialog.dtd
@@ -0,0 +1,12 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY addAccountDialog.title  "Nastavenie zdieľania súborov">
+<!ENTITY addAccountDialog.menuTitle "Zvoľte službu online úložiska">
+<!ENTITY addAccountDialog.style "width: 40em; min-height: 20em;">
+<!ENTITY addAccountDialog.accountName.label "Názov účtu:">
+<!ENTITY addAccountDialog.noAccountText "Ospravedlňujeme sa, aktuálna verzia e-mailového klienta &brandShortName; umožňuje používať len jeden účet pre každú zo služieb online úložiska.">
+<!ENTITY addAccountDialog.createAccountText "Táto funkcia umožňuje odosielať veľké prílohy využitím niektorej zo služieb poskytujúcich online úložiská. Môžete pri tom použiť váš existujúci účet, alebo si môžete založiť nový účet.">
+<!ENTITY addAccountDialog.authorizing "Overuje sa autorizácia…">
+<!ENTITY addAccountDialog.error "Pri nastavení účtu sa vyskytla chyba.">
+<!ENTITY addAccountDialog.acceptButton.label "Nastaviť účet">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/cloudfile/management.dtd
@@ -0,0 +1,8 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+<!ENTITY cloudfileMgmt.privacyPolicy "Zásady ochrany súkromia">
+<!ENTITY cloudfileMgmt.termsOfService "Podmienky používania služby">
+<!ENTITY cloudfileMgmt.usedSpace "Použité miesto:">
+<!ENTITY cloudfileMgmt.unusedSpace "Voľné miesto:">
+<!ENTITY cloudfileMgmt.upgradeOffer "Získať viac miesta">
--- a/mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/glodaComplete.properties
@@ -46,18 +46,19 @@ glodaComplete.messagesTagged.label=Správy označené ako: #1
 glodaComplete.messagesMentioning.label=Správy obsahujúce: #1
 
 # LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.messagesWithMany.label): The label used
 # in the autocomplete widget to refer to a search for all messages mentioning
 # a set of words, or a phrase containing multiple words (e.g. "red pepper")
 # We use the same words in en-US, but maybe that's not always true.
 glodaComplete.messagesMentioningMany.label=Správy obsahujúce: #1
 
-# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.webSearch.label): The label used in the
+# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.webSearch1.label): The label used in the
 # autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
-# containing at most 15 characters. #1 is the string to search for.
-glodaComplete.webSearch.label=Vyhľadať "#1" na webe
+# containing at most 15 characters. #1 is the search provider to use. #2 is
+# the string to search for, truncated to 15 characters.
+glodaComplete.webSearch1.label=Vyhľadať "#2" pomocou #1
 
-# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.webSearch.label.truncated): The label used in
+# LOCALIZATION NOTE (glodaComplete.webSearch1.label.truncated): The label used in
 # the autocomplete widget to refer to a search on the web for a short string
-# containing more than 15 characters. #1 is the string to search for, truncated
-# to 15 characters.
-glodaComplete.webSearch.label.truncated=Vyhľadať "#1" na webe…
+# containing more than 15 characters. #1 is the search provider to use. #2 is
+# the string to search for, truncated to 15 characters.
+glodaComplete.webSearch1.label.truncated=Vyhľadať "#2" pomocou #1…
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/imAccountWizard.dtd
@@ -0,0 +1,28 @@
+<!ENTITY windowTitle.label      "Sprievodca nastavením diskusného účtu">
+
+<!ENTITY accountProtocolTitle.label  "Diskusná sieť">
+<!ENTITY accountProtocolInfo.label  "Zvoľte typ vášho diskusného účtu.">
+<!ENTITY accountProtocolField.label  "Sieť:">
+<!ENTITY accountProtocolGetMore.label "Získať ďalšie…">
+
+<!ENTITY accountUsernameTitle.label  "Používateľské meno">
+<!ENTITY accountUsernameDuplicate.label "Tento účet je už nastavený.">
+
+<!ENTITY accountPasswordTitle.label  "Heslo">
+<!ENTITY accountPasswordInfo.label  "Zadajte svoje heslo.">
+<!ENTITY accountPasswordField.label  "Heslo:">
+<!ENTITY accountPasswordManager.label "Heslo bude uložené v Správcovi hesiel. Ak chcete heslo zadávať pri každom pripojení, nechajte pole prázdne.">
+
+<!ENTITY accountAdvancedTitle.label  "Rozšírené nastavenia">
+<!ENTITY accountAdvancedInfo.label  "Ak chcete, tento krok môžete vynechať.">
+<!ENTITY accountAdvanced.newMailNotification.label  "Notifikácia pri prijatí novej správy">
+<!ENTITY accountAliasGroupbox.caption "Lokálny alias">
+<!ENTITY accountAliasField.label   "Alias:">
+<!ENTITY accountAliasInfo.label    "Zobrazuje sa iba priamo v konverzáciách, vzdialené kontakty ho neuvidia.">
+<!ENTITY accountProxySettings.caption "Nastavenia proxy">
+<!ENTITY accountProxySettings.change.label   "Zmeniť…">
+<!ENTITY accountProxySettings.change.accessKey "Z">
+
+<!ENTITY accountSummaryTitle.label  "Súhrn">
+<!ENTITY accountSummaryInfo.label  "Súhrn zadaných informácií. Teraz si ich môžete skontrolovať.">
+<!ENTITY accountSummary.connectNow.label "Pripojiť k účtu">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/imAccounts.dtd
@@ -0,0 +1,26 @@
+<!ENTITY accountsWindow.title        "Stav okamžitých správ">
+<!ENTITY accountsWindow.style        "width: 28em; height: 19em;">
+<!ENTITY accountManager.newAccount.label   "Nový účet">
+<!ENTITY accountManager.newAccount.accesskey "N">
+<!ENTITY accountManager.close.label     "Zavrieť">
+<!ENTITY accountManager.close.accesskey   "Z">
+<!-- This should match account.commandkey in instantbird.dtd -->
+<!ENTITY accountManager.close.commandkey   "a">
+<!-- This title must be short, displayed with a big font size -->
+<!ENTITY accountManager.noAccount.title   "Zatiaľ nie je nastavený žiadny účet">
+<!ENTITY accountManager.noAccount.description "Po kliknutí na tlačidlo &accountManager.newAccount.label; vás &brandShortName; prevedie procesom konfigurácie účtu.">
+<!ENTITY account.autoSignOn.label   "Pripojiť pri spustení">
+<!ENTITY account.autoSignOn.accesskey "r">
+<!ENTITY account.connect.label    "Pripojiť">
+<!ENTITY account.connect.accesskey  "P">
+<!ENTITY account.disconnect.label   "Odpojiť">
+<!ENTITY account.disconnect.accesskey "O">
+<!ENTITY account.edit.label      "Vlastnosti">
+<!ENTITY account.edit.accesskey    "V">
+<!ENTITY account.moveup.label     "Posunúť nahor">
+<!ENTITY account.movedown.label    "Posunúť nadol">
+<!ENTITY account.cancelReconnection.label     "Zrušiť opätovné pripojenie">
+<!ENTITY account.cancelReconnection.accesskey   "u">
+<!ENTITY account.connecting      "Pripája sa…">
+<!ENTITY account.disconnecting    "Odpája sa…">
+<!ENTITY account.disconnected     "Nepripojené">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/imAccounts.properties
@@ -0,0 +1,59 @@
+# LOCALIZATION NOTE (protoOptions):
+# %S is replaced by the name of a protocol
+protoOptions=%S Options
+accountUsername=Username:
+# LOCALIZATION NOTE (accountColon):
+# This string is used to append a colon after the label of each
+# option. It's localizable so that the typography can be adapted.
+accountColon=%S:
+# LOCALIZATION NOTE (accountUsernameInfo):
+# %S is replaced by the name of a protocol
+accountUsernameInfo=Please enter the username for your %S account.
+# LOCALIZATION NOTE (accountUsernameInfoWithDescription):
+# %1$S is a hint for the expected format of the username
+# %2$S is the name of a protocol
+accountUsernameInfoWithDescription=Please enter the username (%1$S) for your %2$S account.
+
+# LOCALIZATION NOTE (account.connection.error):
+# %S is the error message.
+account.connection.error=Error: %S
+# LOCALIZATION NOTE (account.connection.errorUnknownPrpl)
+# %S is the id (not very user friendly; hence the quotes) of the missing plugin.
+account.connection.errorUnknownPrpl=No '%S' protocol plugin.
+account.connection.errorEnteringPasswordRequired=Entering a password is required to connect this account.
+account.connection.errorCrashedAccount=A crash occurred while connecting this account.
+# LOCALIZATION NOTE (account.connection.progress):
+# %S is a message indicating progress of the connection process
+account.connection.progress=Connecting: %S…
+account.connecting=Connecting…
+account.connectedForSeconds=Connected for a few seconds.
+# LOCALIZATION NOTE (account.connectedFor{Double,Single},
+#          account.reconnectIn{Double,Single}):
+# Each pair of %S is a number followed by a unit. The units are
+# already localized in a downloads.properties file of the toolkit.
+account.connectedForDouble=Connected for %1$S %2$S and %3$S %4$S.
+account.connectedForSingle=Connected for about %1$S %2$S.
+account.reconnectInDouble=Reconnection in %1$S %2$S and %3$S %4$S.
+account.reconnectInSingle=Reconnection in %1$S %2$S.
+
+requestAuthorizeTitle=Authorization request
+# LOCALIZATION NOTE (requestAuthorizeAllow, requestAuthorizeDeny):
+# the & symbol indicates the position of the character that should be
+# used as the accesskey for this button.
+requestAuthorizeAllow=&Allow
+requestAuthorizeDeny=&Deny
+# LOCALIZATION NOTE (requestAuthorizeText):
+# %S is a contact username.
+requestAuthorizeText=%S added you to his/her buddy list, do you want to allow him/her to see you?
+
+accountsManager.notification.button.accessKey=C
+accountsManager.notification.button.label=Connect Now
+accountsManager.notification.userDisabled.label=You have disabled automatic connections.
+accountsManager.notification.safeMode.label=Automatic Connection Settings have been ignored because the application is currently running in Safe-Mode.
+accountsManager.notification.startOffline.label=Automatic Connection Settings have been ignored because the application was started in Offline Mode.
+accountsManager.notification.crash.label=The last run exited unexpectedly while connecting. Automatic Connections have been disabled to give you an opportunity to Edit your Settings.
+# LOCALIZATION NOTE (accountsManager.notification.singleCrash.label): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 is the number of accounts that are suspected to have caused a crash.
+accountsManager.notification.singleCrash.label=A previous run exited unexpectedly while connecting a new or edited account. It has not been connected so that you can Edit its Settings.;A previous run exited unexpectedly while connecting #1 new or edited accounts. They have not been connected so that you can Edit their Settings.
+accountsManager.notification.other.label=Automatic connection has been disabled.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/joinChat.dtd
@@ -0,0 +1,6 @@
+<!ENTITY joinChatWindow.title      "Pripojenie ku konverzácii">
+<!ENTITY name.label           "Miestnosť">
+<!ENTITY optional.label         "(voliteľné)">
+<!ENTITY account.label         "Účet">
+<!ENTITY autojoin.label         "Automaticky pripájať k tejto miestnosti">
+<!ENTITY autojoin.accesskey       "A">
--- a/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messenger.dtd
@@ -21,16 +21,18 @@
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.label "Priečinok hľadania…">
 <!ENTITY newVirtualFolderCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY newOtherAccountsCmd.label "Ďalšie účty…">
 <!ENTITY newOtherAccountsCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.label "Získať nový poštový účet…">
 <!ENTITY newCreateEmailAccountCmd.accesskey "Z">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.label "Existujúci poštový účet…">
 <!ENTITY newExistingEmailAccountCmd.accesskey "E">
+<!ENTITY newIMAccountCmd.label "Účet pre konverzácie…">
+<!ENTITY newIMAccountCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.label "Otvoriť uložené správy…">
 <!ENTITY openMessageFileCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.label "Prílohy">
 <!ENTITY openAttachmentCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY saveAsMenu.label "Uložiť ako">
 <!ENTITY saveAsMenu.accesskey "U">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.label "Súbor">
 <!ENTITY saveAsFileCmd.accesskey "S">
@@ -320,16 +322,19 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.accesskey "N">
 <!ENTITY prevUnreadMsgCmd.key "p">
 <!ENTITY goForwardCmd.label "Dopredu">
 <!ENTITY goForwardCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
 <!ENTITY goBackCmd.label "Naspäť">
 <!ENTITY goBackCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
+<!ENTITY goChatCmd.label "Konverzácie">
+<!ENTITY goChatCmd.accesskey "K">
+<!ENTITY goChatCmd.commandKey "C">
 <!ENTITY prevStarredMsgCmd.label "Správa s hviezdičkou">
 <!ENTITY prevStarredMsgCmd.accesskey "h">
 <!ENTITY folderMenu.label "Priečinok">
 <!ENTITY folderMenu.accesskey "e">
 <!ENTITY thisFolder.label "Tento priečinok">
 <!ENTITY thisFolder.accesskey "T">
 <!ENTITY goRecentlyClosedTabs.label "Naposledy zatvorené karty">
 <!ENTITY goRecentlyClosedTabs.accesskey "a">
@@ -463,16 +468,22 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY messengerCmd.accesskey "P">
 <!ENTITY addressBookCmd.label "Adresár">
 <!ENTITY addressBookCmd.accesskey "A">
 <!ENTITY addressBookCmd.key "B">
 <!ENTITY addons.label "Doplnky">
 <!ENTITY addons.accesskey "D">
 <!ENTITY activitymanager.label "Správca činností">
 <!ENTITY activitymanager.accesskey "v">
+<!ENTITY imAccountsStatus.label "Stav pre konverzácie">
+<!ENTITY imAccountsStatus.accesskey "z">
+<!ENTITY imStatus.available     "Prítomný">
+<!ENTITY imStatus.unavailable    "Neprítomný">
+<!ENTITY imStatus.offline      "Offline">
+<!ENTITY imStatus.showAccounts    "Zobraziť účty…">
 <!ENTITY savedFiles.label "Uložené súbory">
 <!ENTITY savedFiles.accesskey "e">
 <!ENTITY savedFiles.key "j">
 <!ENTITY filtersCmd.label "Filtre správ…">
 <!ENTITY filtersCmd.accesskey "F">
 <!ENTITY filtersApply.label "Spustiť filtre na tento priečinok">
 <!ENTITY filtersApply.accesskey "S">
 <!ENTITY filtersApplyToSelection.label "Spustiť filtre na označené správy">
@@ -498,30 +509,35 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY newMsgButton.label "Nová">
 <!ENTITY replyButton.label "Odpoveď">
 <!ENTITY replyAllButton.label "Odpoveď Vš.">
 <!ENTITY replyListButton.label "Odpovedať zoznamu">
 <!ENTITY forwardButton.label "Odoslať ďalej">
 <!ENTITY fileButton.label "Uložiť">
 <!ENTITY archiveButton.label "Archivovať">
 <!ENTITY nextButton.label "Ďalšia">
+<!ENTITY nextButtonToolbarItem.label "Ďalšie vlákno">
+<!ENTITY nextMsgButton.label "Ďalšia">
 <!ENTITY previousButton.label "Predchádzajúca">
+<!ENTITY previousButtonToolbarItem.label "Predchádzajúce vlákno">
+<!ENTITY previousMsgButton.label "Predchádzajúca">
 <!ENTITY backButton1.label "Prejsť naspäť">
 <!ENTITY goForwardButton1.label "Prejsť dopredu">
 <!ENTITY deleteItem.title "Odstrániť">
 <!ENTITY deleteButton.label "Odstrániť">
 <!ENTITY undeleteButton.label "Zrušiť odstránenie">
 <!ENTITY markButton.label "Označiť">
 <!ENTITY printButton.label "Tlačiť">
 <!ENTITY stopButton.label "Zastaviť">
 <!ENTITY throbberItem.title "Indikátor činnosti">
 <!ENTITY junkItem.title "Nevyžiadaná">
 <!ENTITY junkButton.label "Spam">
 <!ENTITY notJunkButton.label "Nie Spam">
 <!ENTITY addressBookButton.label "Adresár">
+<!ENTITY chatButton.label "Konverzácie">
 <!ENTITY glodaSearch.title "Globálne vyhľadávanie">
 <!ENTITY searchItem.title "Rýchle vyhľadávanie">
 <!ENTITY mailViewsToolbarItem.title "Zobrazenie e-mailov">
 <!ENTITY folderLocationToolbarItem.title "Umiestnenie priečinka">
 <!ENTITY tagButton.label "Popis">
 <!ENTITY compactButton.label "Vykonať údržbu">
 
 <!-- Mail Toolbar Tooltips-->
@@ -532,27 +548,30 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY newMsgButton.tooltip "Napísať novú správu">
 <!ENTITY replyButton.tooltip "Odpovedať na správu">
 <!ENTITY replyAllButton.tooltip "Odpovedať odosielateľovi a všetkým adresátom">
 <!ENTITY replyListButton.tooltip "Odpovedať členom rozosielacieho zoznamu">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip "Odoslať označenú správu ďalej">
 <!ENTITY fileButton.tooltip "Uložiť označenú správu do súboru">
 <!ENTITY archiveButton.tooltip "Presunúť označené správy do archívu">
 <!ENTITY nextButton.tooltip "Presunúť sa na nasledujúcu neprečítanú správu">
+<!ENTITY nextMsgButton.tooltip "Presunúť sa na nasledujúcu správu">
 <!ENTITY previousButton.tooltip "Presunúť sa na predchádzajúcu neprečítanú správu">
+<!ENTITY previousMsgButton.tooltip "Presunúť sa na predchádzajúcu správu">
 <!ENTITY goForwardButton.tooltip "Prejsť o jednu správu dopredu">
 <!ENTITY goBackButton.tooltip "Prejsť o jednu správu naspäť">
 <!ENTITY deleteButton.tooltip "Odstrániť označenú správu alebo priečinok">
 <!ENTITY undeleteButton.tooltip "Zrušiť odstránenie označenej správy">
 <!ENTITY markButton.tooltip "Označiť správy">
 <!ENTITY printButton.tooltip "Vytlačiť vybranú správu">
 <!ENTITY stopButton.tooltip "Zastaviť aktuálny prenos">
 <!ENTITY junkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako nevyžiadané (SPAM)">
 <!ENTITY notJunkButton.tooltip "Označiť vybrané správy ako Nie Spam">
 <!ENTITY addressBookButton.tooltip "Otvoriť adresár">
+<!ENTITY chatButton.tooltip "Zobraziť kartu Konverzácie">
 <!ENTITY tagButton.tooltip "Priradiť k správe popis">
 <!ENTITY compactButton.tooltip "Odstrániť vymazané správy z označeného priečinka">
 
 <!-- Tags Menu Popup -->
 <!ENTITY addNewTag.label "Nový popis…">
 <!ENTITY addNewTag.accesskey "N">
 
 <!-- Folder Pane -->
@@ -775,38 +794,38 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY mdnBarSendButton2.accesskey "d">
 
 <!-- Quick Search Bar -->
 <!-- LOCALIZATION NOTE (quickSearchCmd.key):
   This is actually the key used for the global message search box; we have
   not changed
   -->
 <!ENTITY quickSearchCmd.key "k">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.label.base):
+<!-- LOCALIZATION NOTE (search.label.base):
   This is the base of the empty text for the global search box. We replace
-   #1 with the contents of the appropriate
-   searchAllMessages.keyLabel2.* value for the platform.
+   #1 with the contents of the appropriate search.keyLabel.* value for the
+   platform.
   The goal is to convey to the user that typing in the box will allow them
   to search for messages globally and that there is a hotkey they can press
   to get to the box faster. If the global indexer is disabled, the search
   box will be collapsed and the user will never see this message.
   -->
-<!ENTITY searchAllMessages.label.base "Hľadať… #1">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.keyLabel.nonmac):
+<!ENTITY search.label.base "Hľadať… #1">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (search.keyLabel.nonmac):
   The description of the key-binding to get into the global search box on
   windows and linux (which use the control key). We use the key defined in
   the quickSearchCmd.key entity defined above, the letter should match it.
   -->
-<!ENTITY searchAllMessages.keyLabel2.nonmac "&lt;Ctrl+K&gt;">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (searchAllMessages.keyLabel.mac):
+<!ENTITY search.keyLabel.nonmac "&lt;Ctrl+K&gt;">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (search.keyLabel.mac):
   The description of the key-binding to get into the global search box on mac
   systems. We use the key defined in the quickSearchCmd.key entity defined
   above, the letter should match it.
   -->
-<!ENTITY searchAllMessages.keyLabel2.mac "&lt;&#x2318;K&gt;">
+<!ENTITY search.keyLabel.mac "&lt;&#x2318;K&gt;">
 
 <!-- Message Header Context Menu -->
 <!ENTITY AddToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
 <!ENTITY AddToAddressBook.accesskey "A">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.label "Pridať do Adresára">
 <!ENTITY AddDirectlyToAddressBook.accesskey "A">
 <!ENTITY EditContact.label "Upraviť kontakt…">
 <!ENTITY EditContact.accesskey "U">
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
@@ -266,16 +266,20 @@ 12600=Nebolo možné overenie na serveri SMTP %S. Server nepodporuje žiadnu metódu overenia (SMTP-AUTH), ale vy ste zvolili jej použitie. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)' na 'Žiadne' alebo kontaktujte poskytovateľa e-mailovej služby.
 ## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
 saveDlogTitle=Uložiť správu
 saveDlogMessage=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi?
 
 ## generics string
 defaultSubject=(bez predmetu)
 chooseFileToAttach=Priložiť súbor
 
+# LOCALIZATION NOTE (chooseFileToAttachViaCloud): %1$S is the cloud
+# provider to save the file to.
+chooseFileToAttachViaCloud=Priložiť súbor využitím služby %1$S
+
 ##
 windowTitlePrefix=Nová správa:
 
 ## Strings used by the empty subject dialog
 subjectEmptyTitle=Vyplnenie poľa Predmet
 subjectEmptyMessage=Odosielaná správa nemá vyplnené pole Predmet.
 sendWithEmptySubjectButton=&Odoslať bez predmetu
 cancelSendingButton=&Zrušiť odoslanie
@@ -358,24 +362,101 @@ attachmentReminderMsg=Nezabudli ste priložiť prílohu?
 # LOCALIZATION NOTE (attachmentReminderKeywordsMsgs): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 # #1 number of keywords
 attachmentReminderKeywordsMsgs=Nájdené kľúčové slovo pre prílohy:;Nájdené #1 kľúčové slová pre prílohy:;Nájdených #1 kľúčových slov pre prílohy:
 attachmentReminderOptionsMsg=Kľúčové slová pre prílohy je možné upraviť v nastaveniach programu.
 attachmentReminderYesIForgot=Naozaj, zabudol som!
 attachmentReminderFalseAlarm=Nezabudol, odoslať správu
 
+# LOCALIZATION NOTE (bigFileDescription): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
+# #1 number of big attached files
+bigFileDescription=Tento súbor je príliš veľký. Zrejme by bolo vhodnejšie využiť úložisko online.;Tieto súbory sú príliš veľké. Zrejme by bolo vhodnejšie využiť úložisko online.;Tieto súbory sú príliš veľké. Zrejme by bolo vhodnejšie využiť úložisko online.
+bigFileShare.label=Vložiť odkaz
+bigFileShare.accesskey=V
+bigFileAttach.label=Ignorovať
+bigFileAttach.accesskey=i
+
+bigFileChooseAccount.title=Výber služby
+bigFileChooseAccount.text=Zvoľte službu, kam vložíte prílohu
+
+bigFileHideNotification.title=Neodosielať moje súbory
+bigFileHideNotification.text=Ak k tejto správe priložíte ďalšie veľké súbory, program už na to nebude upozorňovať.
+bigFileHideNotification.check=Túto správu už viac nezobrazovať.
+
+# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadingTooltip): Do not translate the string
+# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment is being
+# uploaded to.
+cloudFileUploadingTooltip=Priebeha odosielanie do služby %S…
+# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadedTooltip): Do not translate the string
+# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment was uploaded
+# to.
+cloudFileUploadedTooltip=Odoslané do služby %S
+cloudFileUploadingNotification=Prebieha vytváranie odkazu na súbor. Po ukončení procesu sa odkaz objaví v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.
+cloudFileUploadingCancel.label=Zrušiť
+cloudFileUploadingCancel.accesskey=Z
+
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
 ## word %S. Place the word %S where the host name should appear.
 smtpEnterPasswordPrompt=Zadajte heslo pre %S:
 ## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
 ## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
 ## and %2$S where the user name should appear.
 smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Zadajte heslo pre %2$S na %1$S:
 smtpEnterPasswordPromptTitle=Vyžadované heslo k serveru SMTP
 
 # LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
 removeAttachmentMsgs=Odstrániť prílohu;Odstrániť prílohy;Odstrániť prílohy
 
 ## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
 ## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
 errorSavingMsg=Pri ukladaní správy do priečinka %S sa vyskytla chyba. Skúsiť znova?
+
+errorCloudFileAuth.title=Chyba overenia
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileAuth.message):
+## %1$S is the name of the online storage service that authentication failed against.
+errorCloudFileAuth.message=Nebolo možné overenie na službe %1$S.
+errorCloudFileUpload.title=Chyba odoslania
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileUpload.message):
+## %1$S is the name of the online storage service that uploading failed against.
+## %2$S is the name of the file that failed to upload.
+errorCloudFileUpload.message=Nebolo možné odoslať súbor %2$S do služby %1$S.
+errorCloudFileQuota.title=Chyba kvóty
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
+## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
+## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
+errorCloudFileQuota.message=Odoslanie súboru %2$S do služby %1$S by vyčerpalo voľné miesto pre váš účet.
+errorCloudFileLimit.title=Chyba veľkosti súboru
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
+## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
+## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
+errorCloudFileLimit.message=Súbor %2$S presahuje maximálnu povolené veľkosť súboru pre službu %1$S.
+errorCloudFileOther.title=Neznáma chyba
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileOther.message):
+## %1$S is the name of the online storage service that cannot be communicated with.
+errorCloudFileOther.message=Pri komunikácii so službou %1$S sa vyskytla neznáma chyba.
+errorCloudFileDeletion.title=Chyba pri odstraňovaní
+## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileDeletion.message):
+## %1$S is the name of the online storage service that the file is to be deleted from.
+## %2$S is the name of the file that failed to be deleted.
+errorCloudFileDeletion.message=Pri odstraňovaní súboru %2$S zo služby %1$S sa vyskytla chyba.
+
+errorCloudFileUpgrade.label=Aktualizovať
+
+## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentCountHeader): A line of text describing how
+## many uploaded files have been appended to this message. Emphasis should be
+## on sharing as opposed to attaching. This item is used as a header to a list,
+## hence the colon. This header is only displayed in HTML emails.
+## Using PluralForm (so don't replace the #1).
+cloudAttachmentCountHeader=K tejto správe je pripojený #1 online súbor:;K tejto správe sú pripojené #1 online súbory:;K tejto správe je pripojených #1 online súborov:
+
+## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListFooter): %1$S is a link, whose text
+## contents are the brandFullName of this application.
+cloudAttachmentListFooter=%1$S umožňuje jednoduché zdieľanie veľkých súborov prostredníctvom e-mailu.
+
+## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListItem): A line of text describing a cloud
+## attachment, to be inserted into the message body. Do not translate the words
+## %1$S, %2$S, %3$S, or %4$S. %1$S is the attachment name, %2$S is its size,
+## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
+## attachment.
+cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) na službe %3$S: %4$S
--- a/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd
@@ -12,16 +12,18 @@
 <!ENTITY newMessage.accesskey "S">
 <!ENTITY newContact.label "Kontakt adresára…">
 <!ENTITY newContact.accesskey "K">
 <!ENTITY attachMenu.label "Priložiť">
 <!ENTITY attachMenu.accesskey "P">
 <!ENTITY attachFileCmd.label "Súbor…">
 <!ENTITY attachFileCmd.accesskey "S">
 <!ENTITY attachFileCmd.key "A">
+<!ENTITY attachCloudCmd.label "Odkaz na súbor">
+<!ENTITY attachCloudCmd.accesskey "O">
 <!ENTITY attachPageCmd.label "Webovú stránku…">
 <!ENTITY attachPageCmd.accesskey "W">
 <!--LOCALIZATION NOTE attachVCardCmd.label Don't translate the term 'vCard' -->
 <!ENTITY attachVCardCmd.label "Vizitku (vCard)">
 <!ENTITY attachVCardCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY closeCmd.label "Zavrieť okno">
 <!ENTITY closeCmd.key "W">
 <!ENTITY closeCmd.accesskey "Z">
@@ -263,16 +265,24 @@
 <!ENTITY removeAttachment.label "Odstrániť prílohu">
 <!ENTITY removeAttachment.accesskey "d">
 <!ENTITY renameAttachment.label "Premenovať…">
 <!ENTITY renameAttachment.accesskey "P">
 <!ENTITY selectAll.label "Vybrať všetko">
 <!ENTITY selectAll.accesskey "a">
 <!ENTITY attachFile.label "Priložiť súbor…">
 <!ENTITY attachFile.accesskey "s">
+<!ENTITY attachCloud.label "Odkaz na súbor…">
+<!ENTITY attachCloud.accesskey "O">
+<!ENTITY convertCloud.label "Skonvertovať na…">
+<!ENTITY convertCloud.accesskey "S">
+<!ENTITY cancelUpload.label "Zrušiť odosielanie">
+<!ENTITY cancelUpload.accesskey "Z">
+<!ENTITY convertRegularAttachment.label "Klasická príloha">
+<!ENTITY convertRegularAttachment.accesskey "K">
 <!ENTITY attachPage.label "Priložiť webovú stránku…">
 <!ENTITY attachPage.accesskey "w">
 
 <!-- Spell checker context menu items -->
 <!ENTITY spellAddDictionaries.label "Pridať slovníky…">
 <!ENTITY spellAddDictionaries.accesskey "P">
 
 <!-- Title for the address picker panel -->
--- a/mail/chrome/messenger/mime.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/mime.properties
@@ -143,61 +143,44 @@ 1026=Odkaz na dokument
 ## @loc
 1027=<B>Informácie o dokumente:</B>
 
 # Msg Attachment
 ## @name MIME_MSG_ATTACHMENT
 ## @loc
 1028=Príloha
 
-# Partial Message Format 1
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_1
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1037): In the following line, translate only the word, "Truncated!".
-1037=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Skrátené!</B></FONT><HR>
-
-# Partial Message Format 2
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_2
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1038): Translate the following two lines as a single sentence. In the middle of the two sections
-# there will be a URL. You may translate the text in any order you wish, but the html tags must stay in the same locations.
-# In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
-1038=<B>Táto správa presahuje nastavenú maximálnu veľkosť, preto bolo prevzatých len pár prvých riadkov.<P>Kliknutím <A HREF="
-
-# Partial Message Format 3
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_3
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1039): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
-# Do not translate "</A>" tag.
-1039=">sem</A> prevezmete zvyšnú časť správy.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
-
 # default attachment name
 ## @name MIME_MSG_DEFAULT_ATTACHMENT_NAME
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1040): Do not translate "%s" below.
 # Place the %s where you wish the part number of the attachment to appear
 1040=Časť %s
 
 # default forwarded message prefix
 ## @name MIME_FORWARDED_MESSAGE_HTML_USER_WROTE
 ## @loc
 1041=----- Pôvodná správa -----
 
-# Partial Message Format2 1
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT2_1
+# Partial Message Truncated
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1042): In the following line, translate only the words, "Not Downloaded".
-1042=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Neprevzaté</B></FONT><HR>
+MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED=Skrátené!
 
-# Partial Message Format2 2
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT2_2
+# Partial Message Truncated Explanation
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED_EXPLANATION
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1043): Translate the following two lines as a single sentence. In the middle of the two sections
-# there will be a URL. You may translate the text in any order you wish, but the html tags must stay in the same locations.
-# In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
-1043=<B>Z poštového servera bola prevzatá iba hlavička správy.<P>Kliknutím <a href="
+MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED_EXPLANATION=Táto správa presahuje maximálnu veľkosť správy definovanú v nastaveniach účtu, preto bolo prevzatých len prvých pár riadkov.
+
+# Partial Message Not Downloaded
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED
+## @loc
+MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED=Neprevzaté
 
-# Partial Message Format2 3
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT2_3
+# Partial Message Not Downloaded Explanation
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED_EXPLANATION
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1044): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
-# Do not translate "</A>" tag.
-1044=">sem</A> prevezmete zvyšnú časť správy.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
+MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED_EXPLANATION=Z poštového servera bola prevzatá iba hlavička správy.
+
+# MIME_MSG_PARTIAL_CLICK_FOR_REST
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_CLICK_FOR_REST
+## @loc
+MIME_MSG_PARTIAL_CLICK_FOR_REST=Prevziať zvyšnú časť správy.
--- a/mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/newmailaccount/accountProvisioner.dtd
@@ -1,10 +1,10 @@
 <!ENTITY window.title "Víta vás &brandShortName;">
-<!ENTITY header.label "Chceli by ste novú e-mailovú adresu?">
+<!ENTITY header2.label "Chceli by ste novú e-mailovú adresu?">
 <!ENTITY other.languages "Zobrazujú sa len poskytovatelia, ktorí poskytujú e-mailové adresy vo vašej oblasti. Kliknutím sem zobrazíte všetkých poskytovateľov.">
 <!ENTITY error.line1 "Ospravedlňujeme sa, nebolo možné nájsť žiadne vhodné e-mailové adresy.">
 <!ENTITY error.line2 "Skúste zadať do vyhľadávania prezývku alebo nejaký ďalší výraz.">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE(error.suggest.before, error.suggest.middle, error.suggest.after):
   error.suggest.before, error.suggest.middle, and error.suggest.after all go into
   one line with error.suggest.middle that links to a site which provides download
   of free account alternatives. -->
--- a/mail/chrome/messenger/news.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/news.properties
@@ -41,21 +41,22 @@ htmlNewsErrorTitle=Chyba!
 # LOCALIZATION NOTE ( htmlNewsError ): In the following item, translate only "Error!" and "newsgroup server responded:"
 htmlNewsError=<H1>Chyba!</H1> Server oznámil:&nbsp;
 # LOCALIZATION NOTE ( articleExpired ): In the following item, translate only "Perhaps the article has expired"
 articleExpired=<B><P>Platnosť príspevku už pravdepodobne vypršala</P></B>
 removeExpiredArtLinkText=Kliknutím sem odstránite všetky neplatné príspevky
 cancelDisallowed=Táto správa nevyzerá ako odoslaná Vami. Zrušiť môžete iba svoje správy, nie ostatných.
 cancelConfirm=Chcete zrušiť túto správu?
 messageCancelled=Správa zrušená.
-enterUsername=Zadajte používateľské meno pre prístup k serveru diskusných skupín:
-enterUsernameTitle=Vyžaduje sa používateľské meno pre diskusné skupiny
-saveUsername=Ak ho chcete uložiť, použite Správcu hesiel.
-enterPassword=Zadajte heslo pre prístup k serveru diskusných skupín:
-enterPasswordTitle=Vyžaduje sa heslo pre diskusné skupiny
+enterUserPassTitle=Vyžaduje sa používateľské meno a heslo pre diskusné skupiny
+# LOCALIZATION NOTE (enterUserPassServer): %S is the server being accessed
+enterUserPassServer=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %S:
+# LOCALIZATION NOTE (enterUserPassGroup): %1$S is a specific newsgroup to set
+# the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
+enterUserPassGroup=Zadajte používateľké meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
 okButtonText=Prevziať
 
 noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
 # header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
 # %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applications.dtd
@@ -12,8 +12,23 @@
 <!ENTITY saveTo.label         "Súbory ukladať do">
 <!ENTITY saveTo.accesskey       "S">
 <!ENTITY alwaysAsk.label       "Vždy sa opýtať, kam súbory uložiť">
 <!ENTITY alwaysAsk.accesskey     "k">
 <!ENTITY chooseFolderWin.label    "Prehľadávať…">
 <!ENTITY chooseFolderWin.accesskey  "h">
 <!ENTITY chooseFolderMac.label    "Vybrať…">
 <!ENTITY chooseFolderMac.accesskey  "V">
+
+<!ENTITY attachments.incoming.label  "Prijímané prílohy">
+<!ENTITY attachments.outgoing.label  "Odosielané prílohy">
+
+<!ENTITY addCloudFileAccount.label    "Pridať">
+<!ENTITY addCloudFileAccount.accesskey  "P">
+<!ENTITY addCloudFileAccount.description "Pridať novú službu na odosielanie príloh">
+<!ENTITY removeCloudFileAccount.label   "Odstrániť">
+<!ENTITY removeCloudFileAccount.accesskey "O">
+<!ENTITY authRequired.description     "Na zobrazenie nastavení tejto službu sa musíte autorizovať.">
+<!ENTITY authRequired.button.label    "Autorizovať">
+<!ENTITY authRequired.button.accesskey  "A">
+
+<!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.label "Ponúkať odoslanie súbor na online úložisko pre súbory vačšie ako">
+<!ENTITY enableCloudFileAccountOffer.mb "MB">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/applications.properties
@@ -0,0 +1,3 @@
+# LOCALIZATION NOTE (dialog_removeAccount):
+# %S will be replaced with the user-defined name of a storage account.
+dialog_removeAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/chat.dtd
@@ -0,0 +1,20 @@
+<!ENTITY startupAction.label     "Pri spustení programu &brandShortName;:">
+<!ENTITY startupAction.accesskey   "P">
+<!ENTITY startupOffline.label    "Ponechať všetky moje účty konverzácii v stave offline">
+<!ENTITY startupConnectAuto.label  "Automaticky pripojiť všetky účty konverzácií">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE: reportIdleAfter.label is displayed first, then
+there's a field where the user can enter a number, and itemTime is
+displayed at the end of the line. The translations of the
+reportIdleAfter.label and idleTime parts don't have to mean the exact
+same thing as in English; please try instead to translate the whole
+sentence. -->
+<!ENTITY reportIdleAfter.label     "Po zadanom počte minút nečinnosti upozorniť moje kontakty, že som nečinný:">
+<!ENTITY reportIdleAfter.accesskey   "z">
+<!ENTITY idleTime           "minút">
+
+<!ENTITY andSetStatusToAway.label   "a nastaviť môj stav na 'Som preč' so stavovou správou:">
+<!ENTITY andSetStatusToAway.accesskey "n">
+
+<!ENTITY sendTyping.label       "V konverzáciách odosielať notifikáciu o písaní správy">
+<!ENTITY sendTyping.accesskey     "k">
--- a/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
+++ b/mail/chrome/messenger/preferences/preferences.dtd
@@ -2,11 +2,12 @@
 <!ENTITY prefWindow.titleGNOME  "Možnosti &brandShortName;u">
 <!ENTITY prefWindow.styleWindows "width: 48em; min-height: 38.5em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleMac   "width: 50em;">
 <!ENTITY prefWindow.styleGNOME  "width: 48em; min-height: 39em;">
 
 <!ENTITY paneGeneral.title    "Všeobecné">
 <!ENTITY paneDisplay.title    "Zobrazenie">
 <!ENTITY paneComposition.title  "Písanie správ">
+<!ENTITY paneChat.title      "Konverzácie">
 <!ENTITY paneAttachments.title  "Prílohy">
 <!ENTITY paneSecurity.title    "Bezpečnosť">
 <!ENTITY paneAdvanced.title    "Spresnenie">
--- a/mail/chrome/messenger/prefs.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/prefs.properties
@@ -8,17 +8,17 @@ serverNameChanged=Názov servera sa zmenil. Overte prosím, že priečinky použité vo filtroch existujú aj na novom serveri.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Naozaj chcete ukončiť Sprievodcu účtom?\n\nAk skončíte, všetky zadané informácie sa stratia a účet nebude vytvorený.
 accountWizard=Sprievodca účtom
 WizardExit=Koniec
 WizardContinue=Zrušiť
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
-enterValidHostname=Zadajte platný názov servera.
+enterValidServerName=Zadajte platný názov servera.
 failedRemoveAccount=Nepodarilo sa odstrániť tento účet.
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
 confirmRemoveAccountTitle=Odstránenie účtu
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
 confirmDeferAccount=Pokiaľ uložíte novú poštu tohto účtu do priečinka Doručená pošta iného účtu, nebude už prístup k predtým prevzatej pošte tohto účtu možný. Ak máte na tomto účte nejakú poštu, skopírujte ju najprv na druhý účet. Ak máte vytvorené filtre, ktoré filtrujú poštu tohto účtu, musíte ich zakázať alebo zmeniť cieľový priečinok. Ak niektoré účty využívajú v tomto účte špeciálne priečinky (Odoslaná pošta, Návrhy, Šablóny), musíte zmeniť ich nastavenie tak, aby boli v druhom účte. Naozaj chcete ukladať poštu tohto účtu do iného účtu?
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -22,19 +22,23 @@
 
 <!ENTITY launcher_shortcuts_title "Webové aplikácie prehliadača &brandShortName;">
 <!ENTITY launcher_shortcuts_empty "Neboli nájdené žiadne webové aplikácie">
 
 <!ENTITY choose_file "Zvoľte súbor">
 
 <!ENTITY awesomebar_default_text "Zadajte adresu alebo vyhľadávanie">
 
+<!ENTITY remote_tabs "Karty zo synchronizácie">
+<!ENTITY remote_tabs_show_all "Zobraziť všetky karty">
+
 <!ENTITY bookmark "Záložka">
 <!ENTITY bookmark_added "Záložka pridaná">
 <!ENTITY bookmark_removed "Záložka odstránená">
+<!ENTITY bookmark_updated "Záložka aktualizovaná">
 
 <!ENTITY history_today_section "Dnes">
 <!ENTITY history_yesterday_section "Včera">
 <!ENTITY history_week_section "7 dní dozadu">
 <!ENTITY history_older_section "Staršie ako 7 dní">
 
 <!ENTITY reload "Obnoviť">
 <!ENTITY forward "Dopredu">
@@ -74,22 +78,29 @@
 
 <!ENTITY quit "Ukončiť">
 
 <!ENTITY addons "Doplnky">
 <!ENTITY downloads "Prevzaté súbory">
 <!ENTITY char_encoding "Kódovanie znakov">
 
 <!ENTITY share "Zdieľať">
+<!ENTITY share_title "Zdieľať cez">
 <!ENTITY save_as_pdf "Uložiť ako PDF">
 
 <!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Otvoriť na novej karte">
 <!ENTITY contextmenu_remove_bookmark "Odstrániť">
 <!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Pridať na úvodnú obrazovku">
 <!ENTITY contextmenu_share "Zdieľať">
+<!ENTITY contextmenu_edit_bookmark "Upraviť">
+
+<!ENTITY bookmark_edit_title "Úprava záložky">
+<!ENTITY bookmark_edit_name "Názov">
+<!ENTITY bookmark_edit_location "Umiestnenie">
+<!ENTITY bookmark_edit_keyword "Kľúčové slovo">
 
 <!ENTITY site_settings_title    "Vymazať nastavenia stránok">
 <!ENTITY site_settings_cancel    "Zrušiť">
 <!ENTITY site_settings_clear    "Vymazať">
 <!ENTITY site_settings_no_settings "Nie sú uložené žiadne údaje.">
 
 <!ENTITY masterpassword_create_title "Vytvoriť hlavné heslo">
 <!ENTITY masterpassword_remove_title "Odstrániť hlavné heslo">
@@ -103,8 +114,13 @@
 <!ENTITY abouthome_addons_browse "Prehľadávať všetky doplnky pre &brandShortName;">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_title "Vaše karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_title "Najlepšie stránky">
 <!ENTITY abouthome_top_sites_browse "Prehľadávať všetky najlepšie stránky">
 <!ENTITY abouthome_no_top_sites "Zatiaľ nemáte žiadne najlepšie stránky. Ťuknutím na titulok začnite s prehliadaním stránok.">
 <!ENTITY abouthome_about_sync "Nastavte si službu Firefox Sync a pristupujte k záložkám, histórii a kartám vo vašich ostatných zariadeniach.">
 <!ENTITY abouthome_sync_bold_name "Služba Firefox Sync">
+
+<!ENTITY filepicker_title "Výber súboru">
+<!ENTITY filepicker_audio_title "Vyberte alebo nahrajte zvuk">
+<!ENTITY filepicker_image_title "Vyberte alebo spravte snímku">
+<!ENTITY filepicker_video_title "Vyberte alebo natočte video">
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -16,17 +16,17 @@
 <!ENTITY sync.link.show.label 'Ako na to'>
 <!ENTITY sync.link.nodevice.label 'Nemám zariadenie pri sebe…'>
 
 <!-- J-PAKE Waiting Screen -->
 <!ENTITY sync.jpake.subtitle.waiting.label 'Čaká sa na druhé zariadenie…'>
 <!ENTITY sync.subtitle.header.label 'Zadajte tento kód na svojom počítači'>
 <!ENTITY sync.subtitle.connectlocation.label 'Zvoľte položku “&sync.title.pair.label;” v sekcii &syncBrand.shortName.label; v okne nastavení Firefoxu vo vašom počítači.'>
 <!ENTITY sync.pin.oneline.label '...'>
-<!ENTITY sync.link.advancedsetup.label 'Rozšírené nastavenia...'>
+<!ENTITY sync.link.advancedsetup.label 'Rozšírené nastavenia…'>
 
 <!-- Account Login Screen -->
 <!ENTITY sync.subtitle.account.label 'Zadajte informácie o svojom účte služby &syncBrand.fullName.label;'>
 <!ENTITY sync.input.username.label 'Názov účtu'>
 <!ENTITY sync.input.password.label 'Heslo'>
 <!ENTITY sync.input.key.label 'Obnovovací kľúč'>
 <!ENTITY sync.checkbox.server.label 'Použiť vlastný server'>
 <!ENTITY sync.input.server.label 'Adresa URL servera'>
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -17,16 +17,32 @@ alertDownloadsSize=Súbor je príliš veľký
 alertDownloadsNoSpace=V úložisku nie je dostatok miesta
 alertDownloadsToast=Preberanie spustené…
 
 alertFullScreenToast=Režim Na celú obrazovku opustíte stlačením tlačidla SPÄŤ
 
 downloadCancelPromptTitle=Zrušiť preberanie
 downloadCancelPromptMessage=Naozaj chcete zrušiť preberanie tohto súboru?
 
+# LOCALIZATION NOTE (addonError-1, addonError-2, addonError-3, addonError-4):
+# #1 is the add-on name, #2 is the add-on host, #3 is the application name
+addonError-1=Doplnok nemohol byť prevzatý kvôli problémom s pripojením k #2.
+addonError-2=Doplnok zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač #3 očakával.
+addonError-3=Doplnok prevzatý zo stránky #2 nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
+addonError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
+
+# LOCALIZATION NOTE (addonLocalError-1, addonLocalError-2, addonLocalError-3, addonLocalError-4, addonErrorIncompatible, addonErrorBlocklisted):
+# #1 is the add-on name, #3 is the application name, #4 is the application version
+addonLocalError-1=Doplnok nemohol byť nainštalovaný kvôli chybe v súborovom systéme.
+addonLocalError-2=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože neodpovedá tomu, čo prehliadač #3 očakával.
+addonLocalError-3=Doplnok nemohol byť nainštalovaný, pretože je zrejme poškodený.
+addonLocalError-4=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože #3 nemohol upraviť potrebný súbor.
+addonErrorIncompatible=Doplnok #1 nemohol byť nainštalovaný, pretože nie je kompatibilný s prehliadačom #3 #4.
+addonErrorBlocklisted=Doplnok #1 nebol byť nainštalovaný, pretože je veľké riziko, že spôsobí problémy so stabilitou alebo bezpečnosťou prehliadača.
+
 # Notifications
 notificationRestart.normal=Zmeny sa prejavia po reštartovaní.
 notificationRestart.update=Doplnky boli aktualizované. Zmeny sa prejavia až po reštartovaní.
 notificationRestart.blocked=Boli nainštalované nebezpečné doplnky. Reštartovaním ich zakážete.
 notificationRestart.button=Reštartovať
 
 # Popup Blocker
 popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
@@ -35,17 +51,19 @@ popupButtonAllowOnce=Zobraziť
 popupButtonAlwaysAllow2=Vždy zobraziť
 popupButtonNeverWarn2=Nikdy nezobrazovať
 
 # LOCALIZATION NOTE (blockPopups.label): Label that will be used in
 # site settings dialog.
 blockPopups.label=Blokovať vyskakovacie okná
 
 # Telemetry
-telemetry.optin.message=Chcete pomôcť zlepšiť %S odosielaním anonymných údajov o používaní spoločnosti Mozilla?
+# %1$S = server owner (Mozilla); %2$S = product name (Firefox)
+telemetry.optin.message2=Odosielať informácie spoločnosti %1$S za účelom vylepšenia prehliadača %2$S?
+telemetry.optin.learnMore=Ďalšie informácie
 telemetry.optin.yes=Áno
 telemetry.optin.no=Nie
 
 # XPInstall
 xpinstallPromptWarning2=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
 xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru bola vypnutá vašim správcu systému.
 xpinstallDisabledMessage2=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Stlačte tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
@@ -177,19 +195,22 @@ intl.charsetmenu.browser.static=iso-8859
 # Application Menu
 appMenu.more=Ďalšie
 
 # Text Selection
 selectionHelper.textCopied=Text skopírovaný do schránky
 
 # Context menu
 contextmenu.openInNewTab=Otvoriť odkaz na novej karte
+contextmenu.shareLink=Zdieľať odkaz
+contextmenu.bookmarkLink=Pridať odkaz medzi záložky
 contextmenu.changeInputMethod=Zvoľte metódu vstupu
 contextmenu.fullScreen=Na celú obrazovku
 contextmenu.saveImage=Uložiť obrázok
+contextmenu.addSearchEngine=Pridať vyhľadávací modul
 
 contextmenu.copy=Kopírovať
 contextmenu.copyAll=Kopírovať všetko
 contextmenu.selectAll=Vybrať všetko
 contextmenu.paste=Prilepiť
 
 # Select UI
 selectHelper.closeMultipleSelectDialog=Hotovo
--- a/mobile/profile/bookmarks.inc
+++ b/mobile/profile/bookmarks.inc
@@ -15,16 +15,16 @@
 # link title for about:fennec
 #define bookmarks_aboutBrowser Firefox: O vašom prehliadači
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_addons):
 # link title for https://addons.mozilla.org/en-US/mobile
 #define bookmarks_addons Firefox: Prispôsobenie pomocou doplnkov
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_support):
-# link title for https://support.mozilla.com/mobile
+# link title for https://support.mozilla.org/mobile
 #define bookmarks_support Firefox: Podpora
 
 # LOCALIZATION NOTE (bookmarks_aboutHome):
 # link title for about:home
 #define bookmarks_aboutHome Úvodná stránka Firefoxu
 
 #unfilter emptyLines
--- a/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/cs_nav_prefs_navigator.xhtml
@@ -88,35 +88,51 @@
  </li>
  <li class="win"><strong>Default Browser</strong>: Allows you to set
   &brandShortName; as the default browser or shows you that it is.
   <ul>
    <li><strong>Set Default Browser</strong>: Unless it is greyed out, click
     this to set &brandShortName; as your default browser.</li>
   </ul>
  </li>
- <li><strong>Home Page</strong>: In the field, type the web page you want as
+ <li><strong>When restoring sessions and windows</strong>: Choose how many
+  (if any) browser tabs should be restored at a time upon startup.
+  <ul>
+   <li><strong>Restore all tabs immediately</strong>: All the tabs you had
+    open the last time will be restored and loaded at once. This can affect
+    startup performance negatively if a large amount of tabs needs to be
+    restored in parallel.</li>
+   <li><strong>Restore [__] tab(s) at a time</strong>: If you choose this,
+    only the specified amount of tabs will be restored at a time. If you
+    had more tabs open than specified here, any extra tabs will only be
+    loaded once the loading of one of the other tabs has finished.</li>
+   <li><strong>Only restore tabs when I need them</strong>: This disables
+    automatic restoring of tabs, i.e. tabs will only be loaded if you
+    switch to or reload them.</li>
+  </ul>
+ </li>
+ <li>Home button preferences: In the field, type the web page you want as
   your home page or do one of the following:
   <ul>
+   <li><strong>Choose File</strong>: Click this to locate a file on disk
+    that you want to load as your home page.</li>
    <li><strong>Use Current Page</strong>: Click this to use the web page
     currently displayed in the browser as your home page.</li>
    <li><strong>Use Current Group</strong>: If you have two or more browser
     tabs open, click this to set them as your Home Page Group (a group of
     tabs that are opened as your home page). After clicking this button,
     the message <q>Home Page Group is Set</q> appears in the location
     field.
 
     <p><strong>Caution</strong>: If you edit the field after clicking Use
      Current Group, your Home Page Group will be lost.</p>
 
    </li>
    <li><strong>Restore Default</strong>: Click this to revert to the
     default home page.</li>
-   <li><strong>Choose File</strong>: Click this to locate a file on disk
-    that you want to load as your home page.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#navigator_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="history">Browser Preferences - History</h2>
 
@@ -334,16 +350,23 @@
       matching visited web addresses.
       <span class="unix"><strong>Note</strong>: If you have turned off
       <q>Autocomplete from your browsing history as you type</q>
       matching results from locations on your hard drive will still be
       shown in the drop-down list.</span></li>
     </ul></li>
   </ul>
  </li>
+ <li><strong>Formatting</strong>:
+  <ul>
+   <li><strong>Highlight the effective domain for websites and FTP
+    servers</strong>: Grays out all of the URL except for the effective
+    domain, so that it is clear which site you are visiting.</li>
+  </ul>
+ </li>
  <li><strong>Internet Search Engine</strong>:
   <ul>
    <li><strong>Show default search engine</strong>: Shows a drop-down list item,
     allowing you to search with the default search engine for words you
     enter.</li>
   </ul>
  </li>
  <li><strong>Unknown Locations</strong>
@@ -355,20 +378,17 @@
     detailed information about this feature, see the online document
     <a href="http://www.mozilla.org/docs/end-user/domain-guessing.html">
     Domain Guessing</a>.</li>
    <li><strong>Perform a web search when entered text is not a web
     location</strong>: Select this to let &brandShortName; automatically
     search the web for text entered in the Location Bar. If the text
     you&apos;ve typed is not a web location, &brandShortName; will do a web
     search when you press <kbd class="noMac">Enter</kbd>
-    <kbd class="mac">Return</kbd> in the Location Bar.
-    <strong>Note</strong>: The search engine used can not be
-    changed by the <a href="#internet_search">Internet Search
-    Preferences</a>.</li>
+    <kbd class="mac">Return</kbd> in the Location Bar.</li>
   </ul>
  </li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#navigator_preferences">Return to beginning of section</a>]</p>
 
 <h2 id="internet_search">Browser Preferences - Internet Search</h2>
 
--- a/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mailnews_preferences.xhtml
@@ -280,16 +280,34 @@
   you are currently composing automatically at the given interval. After a
   computer crash or program failure you can find the latest saved version of
   the message in your Drafts folder.</li>
  <li><strong>Confirm when using keyboard shortcut to send message</strong>:
   Check this option if want to be asked if you&apos;re sure to be ready to
   send the message when you&apos;re pressing Ctrl+Return in message editor.
   This may help you avoid accidentally sending the message if you enter the
   keyboard shortcut by mistake when composing a message.</li>
+ <li><strong>Select reply header type</strong>:
+  Select the type of reply header you wish to use. There are four choices
+  available:
+  <ol>
+   <li>No Reply Header</li>
+   <li>[Author] wrote:<br/>
+    This setting is based on the mailnews.reply_header_authorwrote 
+    preference.</li>
+   <li>On [date], [author] wrote:<br/>
+    This setting is based on a combination of the mailnews.reply_header_ondate, 
+    mailnews.reply_header_separator and mailnews.reply_header_authorwrote 
+    preferences.</li>
+   <li>[Author] wrote, On [date]:<br/>
+    This setting is based on a combination of the 
+    mailnews.reply_header_authorwrote, mailnews.reply_header_separator and 
+    mailnews.reply_header_ondate preferences.</li>
+  </ol>
+ </li>
  <li><strong>Wrap plain text messages at [__] characters</strong>: Enter a
   number to set the right margin for text in the message area.</li>
  <li><strong>Defaults for HTML Messages</strong>: Here you can define what the
   defaults are for font, size, text and background color if you choose to
   send mails in HTML format.</li>
 </ul>
 
 <p>[<a href="#mail_and_newsgroup_preferences">Return to beginning of
--- a/suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/ssl_help.xhtml
@@ -38,32 +38,32 @@ postupujte nasledovne:</p>
 
 <h3 id="ssl_protocol_versions">Verzie protokolu SSL</h3>
 
 <p>Protokol SSL (The Secure Sockets Layer) definuje pravidlá obojstranného overovania
  medzi webovou stránkou a prehliadačom a šifrovanie údajov, ktoré si navzájom vymieňajú.
  Protokol TLS (The Transport Layer Security) je štandard IETF založený na SSL. TLS 1.0
  je vlastne SSL 3.1.</p>
 
-<p>V predvolenom stave sú nasledujúce 2 políčka označené, aby bola zaručená funkčnosť prehliadača
+<p>V predvolenom stave sú tieto políčka označené, aby bola zaručená funkčnosť prehliadača
  so staršími aj novšími webovými servermi:</p>
 
 <ul>
- <li><strong>Povoliť SSL verzie 3</strong>: Umožní novším webovým serverom spolupracovať s
+ <li><strong>Povoliť SSL 3.0</strong>: umožňuje webovým serverom podporujúcim SSL 3.0 spolupracovať s
   prehliadačom.</li>
- <li><strong>Povoliť TLS</strong>: Umožňuje webovým serverom, ktoré podporujú TLS, využívať
+ <li><strong>Povoliť TLS 1.0</strong>: umožňuje webovým serverom podporujúcim TLS 1.0 využívať
   jeho výhody.</li>
 </ul>
 
 <p><strong>Dôležitá poznámka TLS</strong>: Niektoré webové servery nepodporujú SSL korektne a
 nedokážu komunikovať prostredníctvom TLS. Tieto servery sú známe ako <q>netolerantné k TLS</q>.</p>
 
-<p>Ak je označená možnosť Povoliť TLS, prehliadač sa pokúsi použiť protokol TLS pri nadväzovaní
+<p>Ak je označená možnosť Povoliť TLS 1.0, prehliadač sa pokúsi použiť protokol TLS pri nadväzovaní
  zabezpečených spojení so serverom. Ak podobné spojenie zlyhá, pretože server je netolerantný k TLS,
- prehliadač použije SSL 3.0.</p>
+ prehliadač použije SSL 3.0 (ak je povolené).</p>
 
 <h3 id="ssl_warnings">Upozornenia SSL</h3>
 
 <p>To, či stránka, ktorú práve prehliadate, používa zabezpečené pripojenie k severu,
  zistíte jednoducho. Ak je pripojenie zabezpečené, ikona zámku v pravom dolnom rohu
  okna prehliadača je zobrazuje zamknutý zámok. Ak pripojenie zabezpečené nie je,
  zámok je odomknutý.</p>
 
--- a/suite/chrome/common/help/welcome_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/welcome_help.xhtml
@@ -39,26 +39,26 @@
 
    <p>Najstaršia komunitná stránka poskytujúca novinky, hlasovania a
     webové fóra.</p>
   </td>
  </tr>
 
  <tr valign="top">
   <td>
-   <p><strong><a href="http://www.mozilla.org/start/1.5/troubleshooting/">Odstraňovanie problémov</a></strong></p>
+   <p><strong><a href="http://www.seamonkey-project.org/doc/troubleshooting">Odstraňovanie problémov</a></strong></p>
 
    <p>Odpovede na niektoré z najčastejšie sa objavujúcich problémov.</p>
   </td>
   <td>&nbsp;</td>
  </tr>
 
  <tr valign="top">
   <td>
-   <p><strong><a href="http://plugindoc.mozdev.org/">PluginDoc</a></strong></p>
+   <p><strong><a href="http://www.mozilla.org/plugincheck/">Kontrola zásuvných modulov</a></strong></p>
 
    <p>Najaktuálnejšie informácie o zásuvných moduloch pre &brandShortName;.</p>
   </td>
   <td></td>
  </tr>
 
  <tr valign="top">
   <td colspan="2"><h2>Podpora používateľom</h2></td>
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-locationbar.dtd
@@ -18,16 +18,20 @@
 -->
 <!ENTITY autoCompleteMatch.label        "Hľadať">
 <!ENTITY autoCompleteMatch.accesskey      "H">
 <!ENTITY autoCompleteMatchAnywhere       "v celej adrese alebo titulku">
 <!ENTITY autoCompleteMatchWordsFirst      "v celej adrese alebo titulku, ale hlavne na okrajoch slov">
 <!ENTITY autoCompleteMatchWords        "len na okrajoch slov">
 <!ENTITY autoCompleteMatchStart        "len na začiatku adresy alebo titulku">
 
+<!ENTITY formatting.label           "Formátovanie">
+<!ENTITY domainFormatting.label        "Zvýrazňovať doménu v adrese webových stránok a serverov FTP">
+<!ENTITY domainFormatting.accesskey      "d">
+
 <!ENTITY searchEngine.label          "Internetový vyhľadávací modul">
 <!ENTITY showSearchEngine.label        "Zobraziť predvolený vyhľadávací modul">
 <!ENTITY showSearchEngine.accesskey      "Z">
 
 <!ENTITY unknownLocations.label        "Neznáme adresy">
 <!ENTITY domainGuessing.label         "Pridať &quot;www.&quot; a &quot;.com&quot; k zadanej adrese, ak webová stránka nebola nájdená">
 <!ENTITY domainGuessing.accesskey       "N">
 <!ENTITY keywords.label            "Vykonať vyhľadávanie na webe, ak zadaný text nie je webová adresa">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-navigator.dtd
@@ -2,33 +2,44 @@
 
 <!ENTITY navRadio.label         "Zobraziť">
 <!ENTITY navRadio.accesskey       "Z">
 <!ENTITY navStartPageMenu.label     "pri spustení prehliadača">
 <!ENTITY newWinPageMenu.label      "v novom okne">
 <!ENTITY newTabPageMenu.label      "na novej karte">
 
 <!ENTITY blankPageRadio.label      "Prázdnu stránku">
-<!ENTITY blankPageRadio.accesskey    "r">
+<!ENTITY blankPageRadio.accesskey    "s">
 <!ENTITY homePageRadio.label      "Domovskú stránku">
 <!ENTITY homePageRadio.accesskey    "D">
 <!ENTITY lastPageRadio.label      "Naposledy navštívenú stránku">
 <!ENTITY lastPageRadio.accesskey    "N">
 <!ENTITY restoreSessionRadio.label   "Obnoviť predchádzajúcu reláciu">
 <!ENTITY restoreSessionRadio.accesskey "O">
 
-<!ENTITY header2.label         "Domovská stránka">
+<!ENTITY restoreSessionIntro.label   "Pri obnovení relácií a okien">
+<!ENTITY restoreImmediately.label    "Okamžite obnoviť všetky karty">
+<!ENTITY restoreImmediately.accesskey  "k">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (restoreTabs.label): This will concatenate to
+   "Restore [___] tab(s) at a time",
+   using (restoreTabs.label) and a number (restoreTabsAtATime.label). -->
+<!ENTITY restoreTabs.label       "Naraz obnoviť tento počet kariet:">
+<!ENTITY restoreTabs.accesskey     "b">
+<!ENTITY restoreTabsAtATime.label    "">
+<!ENTITY restoreDeferred.label     "Obnovovať karty po jednej (prepnutím sa na kartu)">
+<!ENTITY restoreDeferred.accesskey   "t">
+
 <!ENTITY homePageIntro.label      "Kliknutím na tlačidlo Domov prejdete na túto skupinu stránok:">
 <!ENTITY useCurrent.label        "Použiť aktuálnu stránku">
 <!ENTITY useCurrent.accesskey      "a">
 <!ENTITY useCurrentGroup.label     "Použiť aktuálnu skupinu">
 <!ENTITY useCurrentGroup.accesskey   "u">
 <!ENTITY browseFile.label        "Vybrať súbor…">
 <!ENTITY browseFile.accesskey      "V">
 <!ENTITY useDefault.label        "Obnoviť predvolené">
-<!ENTITY useDefault.accesskey      "b">
+<!ENTITY useDefault.accesskey      "r">
 
 <!ENTITY defaultBrowserGroup.label   "Predvolený prehliadač">
 <!ENTITY defaultBrowserButton.label   "Nastaviť predvolený prehliadač">
 <!ENTITY defaultBrowserButton.accesskey "e">
 <!ENTITY alreadyDefaultText       "&brandShortName; už je nastavený ako predvolený prehliadač.">
 <!ENTITY defaultPendingText       "&brandShortName; bude po kliknutí na tlačidlo OK nastavený ako predvolený prehliadač.">
 <!ENTITY makeDefaultText        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač.">
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-ssl.dtd
@@ -36,20 +36,20 @@
  -
  - ***** END LICENSE BLOCK ***** -->
 
 <!ENTITY SSLProtocolVersions.caption    "Verzie protokolu SSL">
 <!ENTITY SSLWarnings.caption        "Upozornenia SSL">
 <!ENTITY SSLClientAuthMethod.caption    "Výber klientskeho certifikátu">
 
 <!ENTITY pref.ssl.title           "Secure Sockets Layer (SSL)">
-<!ENTITY enable.ssl3            "Povoliť SSL 3.0">
-<!ENTITY enable.ssl3.accesskey       "3">
-<!ENTITY enable.tls             "Povoliť TLS">
-<!ENTITY enable.tls.accesskey        "T">
+<!ENTITY enable.ssl30.label         "Povoliť SSL 3.0">
+<!ENTITY enable.ssl30.accesskey       "3">
+<!ENTITY enable.tls10.label         "Povoliť TLS 1.0">
+<!ENTITY enable.tls10.accesskey       "T">
 
 <!ENTITY warn.description          "&brandShortName; vás môže upozorniť na stav zabezpečenia stránky, ktorú prehliadate. Nastavte si &brandShortName; tak, aby zobrazoval upozornenie a vyžadoval súhlas predtým, ako:">
 <!ENTITY warn.enteringsecure        "načíta zašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.enteringsecure.accesskey   "z">
 <!ENTITY warn.enteringweak         "načíta stránku, ktorá používa nízku úroveň šifrovania">
 <!ENTITY warn.enteringweak.accesskey    "n">
 <!ENTITY warn.insecurepost         "odošle vyplnený formulár z nezašifrovanej stránky na nezašifrovanú stránku">
 <!ENTITY warn.insecurepost.accesskey    "o">
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -147,16 +147,18 @@
 <!ENTITY undoDefaultCmd.label "Späť">
 <!ENTITY redoDefaultCmd.label "Znovu">
 
 <!-- View Menu -->
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.label "Panel nástrojov pošty">
 <!ENTITY showMessengerToolbarCmd.accesskey "n">
 <!ENTITY showSearchToolbarCmd.label "Panel Vyhľadávanie">
 <!ENTITY showSearchToolbarCmd.accesskey "V">
+<!ENTITY showTabsToolbarCmd.label "Panel kariet">
+<!ENTITY showTabsToolbarCmd.accesskey "e">
 
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.label "Rozmiestnenie">
 <!ENTITY messagePaneLayoutStyle.accesskey "R">
 <!ENTITY messagePaneClassic.label "Klasický pohľad">
 <!ENTITY messagePaneClassic.accesskey "K">
 <!ENTITY messagePaneWide.label "Široký pohľad">
 <!ENTITY messagePaneWide.accesskey "r">
 <!ENTITY messagePaneVertical.label "Zvislý pohľad">
--- a/suite/chrome/mailnews/mime.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/mime.properties
@@ -145,61 +145,44 @@ 1026=Odkaz na dokument
 ## @loc
 1027=<B>Informácie o dokumente:</B>
 
 # Msg Attachment
 ## @name MIME_MSG_ATTACHMENT
 ## @loc
 1028=Príloha
 
-# Partial Message Format 1
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_1
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1037): In the following line, translate only the word, "Truncated!".
-1037=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Skrátené!</B></FONT><HR>
-
-# Partial Message Format 2
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_2
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1038): Translate the following two lines as a single sentence. In the middle of the two sections
-# there will be a URL. You may translate the text in any order you wish, but the html tags must stay in the same locations.
-# In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
-1038=<B>Táto správa presahuje nastavenú maximálnu veľkosť, preto bolo prevzatých len pár prvých riadkov.<P>Kliknutím <A HREF="
-
-# Partial Message Format 3
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_3
-## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1039): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
-# Do not translate "</A>" tag.
-1039=">sem</A> prevezmete zvyšnú časť správy.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
-
 # default attachment name
 ## @name MIME_MSG_DEFAULT_ATTACHMENT_NAME
 ## @loc
 # LOCALIZATION NOTE (1040): Do not translate "%s" below.
 # Place the %s where you wish the part number of the attachment to appear
 1040=Časť %s
 
 # default forwarded message prefix
 ## @name MIME_FORWARDED_MESSAGE_HTML_USER_WROTE
 ## @loc
 1041=----- Pôvodná správa -----
 
-# Partial Message Format2 1
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT2_1
+# Partial Message Truncated
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1037): In the following line, translate only the words, "Not Downloaded".
-1042=<P><CENTER><TABLE BORDER CELLSPACING=5 CELLPADDING=10 WIDTH="80%%"><TR><TD ALIGN=CENTER><FONT SIZE="+1"><B>Neprevzaté</B></FONT><HR>
+MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED=Skrátené!
 
-# Partial Message Format2 2
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT2_2
+# Partial Message Truncated Explanation
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED_EXPLANATION
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1038): Translate the following two lines as a single sentence. In the middle of the two sections
-# there will be a URL. You may translate the text in any order you wish, but the html tags must stay in the same locations.
-# In particular, the "<B>" tag must begin the first section, which must end with the "<A HREF=" tag. Do not translate the html tag,"<P>"
-1043=<B>Z poštového servera bola prevzatá iba hlavička správy.<P>Kliknutím <a href="
+MIME_MSG_PARTIAL_TRUNCATED_EXPLANATION=Táto správa presahuje maximálnu veľkosť správy definovanú v nastaveniach účtu, preto bolo prevzatých len prvých pár riadkov.
+
+# Partial Message Not Downloaded
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED
+## @loc
+MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED=Neprevzaté
 
-# Partial Message Format2 3
-## @name MIME_MSG_PARTIAL_FMT_3
+# Partial Message Not Downloaded Explanation
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED_EXPLANATION
 ## @loc
-# LOCALIZATION NOTE (1039): This section must begin with the ">" sign and end with the tags,"</B></TD></TR></TABLE></CENTER>"
-# Do not translate "</A>" tag.
-1044=">sem</A> prevezmete zvyšnú časť správy.</B></TD></TR></TABLE></CENTER>
+MIME_MSG_PARTIAL_NOT_DOWNLOADED_EXPLANATION=Z poštového servera bola prevzatá iba hlavička správy.
+
+# MIME_MSG_PARTIAL_CLICK_FOR_REST
+## @name MIME_MSG_PARTIAL_CLICK_FOR_REST
+## @loc
+MIME_MSG_PARTIAL_CLICK_FOR_REST=Prevziať zvyšnú časť správy.
--- a/suite/chrome/mailnews/news.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/news.properties
@@ -41,21 +41,22 @@ htmlNewsErrorTitle=Chyba!
 # LOCALIZATION NOTE ( htmlNewsError ): In the following item, translate only "Error!" and "newsgroup server responded:"
 htmlNewsError=<H1>Chyba!</H1> Server oznámil:&nbsp;
 # LOCALIZATION NOTE ( articleExpired ): In the following item, translate only "Perhaps the article has expired"
 articleExpired=<B><P>Platnosť príspevku už pravdepodobne vypršala</P></B>
 removeExpiredArtLinkText=Kliknutím sem odstránite všetky neplatné príspevky
 cancelDisallowed=Táto správa nevyzerá ako odoslaná Vami. Zrušiť môžete iba svoje správy, nie ostatných.
 cancelConfirm=Chcete zrušiť túto správu?
 messageCancelled=Správa zrušená.
-enterUsername=Zadajte používateľské meno pre prístup k serveru diskusných skupín:
-enterUsernameTitle=Vyžaduje sa používateľské meno pre diskusné skupiny
-saveUsername=Ak ho chcete uložiť, použite Správcu hesiel.
-enterPassword=Zadajte heslo pre prístup k serveru diskusných skupín:
-enterPasswordTitle=Vyžaduje sa heslo pre diskusné skupiny
+enterUserPassTitle=Vyžaduje sa používateľské meno a heslo pre diskusné skupiny
+# LOCALIZATION NOTE (enterUserPassServer): %S is the server being accessed
+enterUserPassServer=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %S:
+# LOCALIZATION NOTE (enterUserPassGroup): %1$S is a specific newsgroup to set
+# the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
+enterUserPassGroup=Zadajte používateľké meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
 okButtonText=Prevziať
 
 noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
 # header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
 # %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
 newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
 # LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/am-newsblog.properties
+++ /dev/null
@@ -1,2 +0,0 @@
-## Strings used in the Account Manager
-prefPanel-newsblog=Nastavenia informačného kanálu
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-properties.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
-<!-- Feed Properties Dialog -->
-<!ENTITY window.title "Vlastnosti informačného kanála">
-
-<!ENTITY feedFolder.label "Príspevky ukladať do priečinka:">
-<!ENTITY feedFolder.accesskey "u">
-
-<!ENTITY feedLocation.label "Adresa informačného kanála:">
-<!ENTITY feedLocation.accesskey "A">
-
-<!ENTITY choosethisfolder.label "Zvoliť tento priečinok">
-
-<!ENTITY quickMode.label "Zobraziť stručný súhrn príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
-<!ENTITY quickMode.accesskey "Z">
-
-<!ENTITY copyLinkCmd.label "Kopírovať adresu odkazu">
-<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "K">
-
-<!ENTITY pasteLinkCmd.label    "Prilepiť">
-<!ENTITY pasteLinkCmd.accesskey  "P">
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/feed-subscriptions.dtd
@@ -1,18 +1,31 @@
 <!-- Subscription Dialog -->
-<!ENTITY feedSubscriptions.label "Odoberané informačné kanály">
-<!ENTITY subscriptionDesc.label "Poznámka: odstránenie alebo zmena priečinka kanálu nemá vplyv na už prevzaté príspevky.">
-<!ENTITY feedTitle.label "Titulok:">
-<!ENTITY location.label "Adresa:">
+<!ENTITY feedSubscriptions.label   "Odoberané informačné kanály">
+<!ENTITY subscriptionDesc.label   "Poznámka: odstránenie alebo zmena priečinka kanálu nemá vplyv na už prevzaté príspevky.">
+
+<!ENTITY feedTitle.label       "Titulok:">
+<!ENTITY feedTitle.accesskey     "T">
+
+<!ENTITY feedLocation.label     "Adresa kanála:">
+<!ENTITY feedLocation.accesskey   "A">
+<!ENTITY feedLocation.placeholder  "Zadajte platnú adresu kanála">
+
+<!ENTITY feedFolder.label      "Články ukladať v:">
+<!ENTITY feedFolder.accesskey    "k">
 
-<!ENTITY button.addFeed.label "Pridať">
-<!ENTITY button.addFeed.accesskey "P">
-<!ENTITY button.editFeed.label "Upraviť">
-<!ENTITY button.editFeed.accesskey "U">
-<!ENTITY button.removeFeed.label "Odstrániť">
+<!ENTITY quickMode.label       "Zobraziť stručný súhrn príspevku namiesto načítania celej webovej stránky">
+<!ENTITY quickMode.accesskey     "Z">
+
+<!ENTITY validateText.label     "Overiť platnosť kanálu a získať platnú adresu URL.">
+
+<!ENTITY button.addFeed.label    "Pridať">
+<!ENTITY button.addFeed.accesskey  "P">
+<!ENTITY button.editFeed.label    "Upraviť">
+<!ENTITY button.editFeed.accesskey  "U">
+<!ENTITY button.removeFeed.label   "Odstrániť">
 <!ENTITY button.removeFeed.accesskey "O">
-<!ENTITY button.importOPML.label "Importovať">
+<!ENTITY button.importOPML.label   "Importovať">
 <!ENTITY button.importOPML.accesskey "I">
-<!ENTITY button.exportOPML.label "Exportovať">
+<!ENTITY button.exportOPML.label   "Exportovať">
 <!ENTITY button.exportOPML.accesskey "E">
 
-<!ENTITY cmd.close.commandKey "w">
+<!ENTITY cmd.close.commandKey    "w">
--- a/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/newsblog/newsblog.properties
@@ -1,44 +1,56 @@
 subscribe-validating-feed=Overuje sa kanál…
 subscribe-cancelSubscription=Naozaj chcete zrušiť odoberanie tohto informačného kanálu?
 subscribe-cancelSubscriptionTitle=Nastavenie odberu informačných kanálov…
-subscribe-noFeedIsSelected=<nie je zvolený žiadny kanál>
 subscribe-feedAlreadySubscribed=Už nie ste prihlásený k odberu tohto informačného kanálu.
 subscribe-errorOpeningFile=Nepodarilo sa otvoriť súbor.
+subscribe-feedAdded=Kanál bol pridaný.
+subscribe-feedUpdated=Kanál bol aktualizovaný.
+subscribe-feedMoved=Odber kanála bol presunutý.
+subscribe-feedRemoved=Odber kanála bol zrušený.
+subscribe-feedNotValid=Adresa kanála nie je platným kanálom.
+subscribe-networkError=Adresa kanála nebola nájdená. Skontrolujte názov a skúste to znova.
 
 subscribe-OPMLImportTitle=Vyberte súbor OPML, ktorý chcete importovať
 subscribe-OPMLExportTitle=Exportovať kanály ako súbor OPML
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportFileDialogTitle): %S is the brandShortName
 subscribe-OPMLExportFileDialogTitle=Export z %Su do súboru OPML
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLExportDefaultFileName): %S is the brandShortName
 subscribe-OPMLExportDefaultFileName=Kanaly_%Su.opml
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportInvalidFile): %S is the name of the OPML file the user tried to import.
 subscribe-OPMLImportInvalidFile=Zdá sa, že súbor %S nie je validný súboru typu OPML.
-## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportNewFeeds): %S is the count of new imported entries.
-subscribe-OPMLImportNewFeeds=Importované nové kanály (celkom %S).
-## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportTotalFeeds):
-## - The first %S is the the count of new imported entries,
-## - The second %S is total number of elements found in the file
-subscribe-OPMLImportTotalFeeds=Importovaných niekoľko nových kanálov (%S), ktoré ste doteraz neodoberali (z celkového počtu %S nájdených položiek).
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFeedCount): Semi-colon list of plural forms.
+## See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+## #1 is the count of new imported entries.
+subscribe-OPMLImportFeedCount=Importovaný jeden nový kanál;Importované #1 nové kanály;Importovaných #1 nových kanálov
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportUniqueFeeds): Semi-colon list of plural forms.
+## #1 is the count of new imported entries
+subscribe-OPMLImportUniqueFeeds=Importovaný jeden nový kanál, ktorý ste doteraz neodoberali;Importované #1 nový kanály, ktoré ste doteraz neodoberali;Importovaných #1 nových kanálov, ktoré ste doteraz neodoberali
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportFoundFeeds):
+## #1 is total number of elements found in the file
+subscribe-OPMLImportFoundFeeds=(celkový počet nájdených položiek: #1);(celkový počet nájdených položiek: #1);(celkový počet nájdených položiek: #1);
+## LOCALIZATION NOTE(subscribe-OPMLImportStatus):
+## This is the concatenation of the two strings defined above to compose 1 sentence.
+## %1$S = subscribe-OPMLImportUniqueFeeds
+## %2$S = subscribe-OPMLImportFoundFeeds
+subscribe-OPMLImportStatus=%1$S %2$S.
 
 subscribe-OPMLExportOPMLFilesFilterText=Súbory OPML
 
 subscribe-confirmFeedDeletionTitle=Odstrániť informačný kanál
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-confirmFeedDeletion): %S is the name of the feed the user wants to unsubscribe from.
 subscribe-confirmFeedDeletion=Naozaj chcete zrušiť odber informačného kanálu: \n %S?
 
 ## LOCALIZATION NOTE(subscribe-gettingFeedItems):
 ## - The first %S is the number of articles processed so far;
 ## - The second %S is the total number of items
 subscribe-gettingFeedItems=Preberajú sa príspevky (%S z %S)…
 
 newsblog-noNewArticlesForFeed=Pre tento informačný kanál nie sú dostupné žiadne nové príspevky.
-newsblog-networkErrorTitle=Chyba siete
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-networkError): %S is the feed URL
 newsblog-networkError=Kanál %S sa nepodarilo nájsť. Overte jeho názov a pokus zopakujte.
-newsblog-feedNotValidTitle=Neplatný kanál
 ## LOCALIZATION NOTE(newsblog-feedNotValid): %S is the feed URL
 newsblog-feedNotValid=%S nie je platným informačným kanálom.
 newsblog-getNewMsgsCheck=Vyhľadávajú sa nové príspevky informačného kanálu…
 
 ## LOCALIZATION NOTE(feeds-accountname): This string should be the same as feeds.accountName in am-newsblog.dtd
 feeds-accountname=Blogy a informačné kanály
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/AccountWizard.dtd
@@ -26,67 +26,67 @@
 -->
 <!ENTITY fullnameExample.label "(napr. &quot;Janko Mrkvička&quot;).">
 <!ENTITY fullnameLabel.label "Vaše meno:">
 <!ENTITY fullnameLabel.accesskey "V">
 
 <!ENTITY emailLabel.label "E-mailová adresa:">
 <!ENTITY emailLabel.accesskey "E">
 
-<!-- Entities for Server page -->
+<!-- Entities for Incoming Server page -->
 
-<!ENTITY serverTitle.label "Informácie o serveri">
+<!ENTITY incomingTitle.label "Údaje o serveri pre príjem pošty">
 <!ENTITY incomingServerTypeDesc.label "Zvoľte typ servera pre príjem pošty.">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY incomingServerNameDesc.label "Zadajte názov vášho servera pre prichádzajúcu poštu (napr. &quot;mail.firma.sk&quot;).">
-<!ENTITY incomingServerLabel.label "Server pre príjem pošty:">
-<!ENTITY incomingServerLabel.accesskey "S">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
-<!ENTITY newsServerNameDesc.label "Zadajte názov vášho diskusného (NNTP) servera (napríklad &quot;news.example.net&quot;).">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (smtpServerDesc.label) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
-<!ENTITY smtpServerDesc.label "Zadajte názov vášho servera pre odosielanie pošty (SMTP) (napríklad &quot;smtp.priklad.sk&quot;).">
-<!ENTITY smtpServerLabel.label "Server pre odosielanie pošty:">
-<!ENTITY smtpServerLabel.accesskey "o">
-<!ENTITY newsServerLabel.label "Server diskusných skupín:">
-<!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (imapType.label) : Do not translate "IMAP" in below line -->
 <!ENTITY imapType.label "IMAP">
 <!ENTITY imapType.accesskey "I">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (popType.label) : Do not translate "POP" in below line -->
 <!ENTITY popType.label "POP">
 <!ENTITY popType.accesskey "P">
 <!ENTITY portNum.label "Port:">
 <!ENTITY portNum.accesskey "r">
 <!ENTITY defaultPortLabel.label "Predvolený:">
 <!ENTITY defaultPortValue.label "">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingServerNameDesc.label) : Do not translate "&quot;pop.example.net&quot;" in below line -->
+<!ENTITY incomingServer.description "Zadajte názor servera pre príjem pošty (napríklad &quot;mail.example.net&quot;).">
+<!ENTITY incomingServer.label "Server pre príjem pošty:">
+<!ENTITY incomingServer.accesskey "S">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.label "Nechávať správy na serveri">
 <!ENTITY leaveMsgsOnSrvr.accesskey "c">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (incomingUsername.description) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
+<!ENTITY incomingUsername.description "Zadajte používateľské meno pre príjem pošty, ktoré vám poskytol poskytovateľ vašej e-mailovej schránky (napríklad &quot;jkovac&quot;).">
+<!ENTITY incomingUsername.label "Používateľské meno:">
+<!ENTITY incomingUsername.accesskey "o">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (newsServerNameDesc.label) : Do not translate "NNTP" or the "&quot;" entities in below line -->
+<!ENTITY newsServerNameDesc.label "Zadajte názov servera diskusných skupín (NNTP) (napríklad &quot;news.example.net&quot;).">
+<!ENTITY newsServerLabel.label "Server diskusných skupín:">
+<!ENTITY newsServerLabel.accesskey "S">
+
+<!-- Entities for Outgoing Server page -->
+
+<!ENTITY outgoingTitle.label "Údaje o serveri pre odosielanie pošty">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (outgoingServer.description) : Do not translate "SMTP" and "&quot;smtp.example.net&quot;" in below line -->
+<!ENTITY outgoingServer.description "Zadajte názor servera pre odosielanie pošty (SMTP) (napríklad &quot;smtp.example.net&quot;).">
+<!ENTITY outgoingServer.label "Server pre odosielanie pošty:">
+<!ENTITY outgoingServer.accesskey "S">
+<!ENTITY outgoingUsername.description "Zadajte používateľské meno pre odosielanie pošty, ktoré vám poskytol poskytovateľ vašej e-mailovej schránky (zvyšajne býva totožné s menom na príjem pošty).">
+<!ENTITY outgoingUsername.label "Používateľské meno pre odosielanie:">
+<!ENTITY outgoingUsername.accesskey "o">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (modifyOutgoing.suffix) : This string will be appended after each of
   haveSmtp1.suffix3, haveSmtp2.suffix3, haveSmtp3.suffix3 .
 -->
 <!ENTITY modifyOutgoing.suffix "Nastavenie servera pre odosielanie pošty môžete upraviť v okne Nastavenie účtov.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp1.prefix and haveSmtp1.suffix3 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp1.suffix3, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp1.prefix "Pre odosielanie pošty bude použitý váš aktuálne nastavený server SMTP, &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp1.suffix3 "&quot;.">
 
-<!-- Entities for Login page -->
-
-<!ENTITY loginTitle.label "Používateľské mená">
-<!ENTITY usernameDesc.label "Zadajte používateľské (prihlasovacie) meno pre príjem pošty, ktoré vám pridelil poskytovateľ internetu">
-<!-- LOCALIZATION NOTE (usernameExample.label) : do not translate "&quot;jsmith&quot;" in below line -->
-<!ENTITY usernameExample.label "(napr. &quot;jnovak&quot;).">
-<!ENTITY usernameLabel.label "Používateľské meno pre príjem pošty:">
-<!ENTITY usernameLabel.accesskey "u">
-<!ENTITY usernameSmtpDesc.label "Zadajte používateľské meno pre odosielanie pošty, ktoré vám pridelil váš poskytovateľ (zvyčajne sa zhoduje s používateľským menom pre príjem pošty)">
-<!ENTITY usernameSmtpLabel.label "Používateľské meno pre odosielanie pošty:">
-<!ENTITY usernameSmtpLabel.accesskey "v">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp2.prefix and haveSmtp2.suffix3 as a single sentence, inserting
   text after the "&quot;" entity in haveSmtp2.suffix3, if required grammatically.
 -->
 <!ENTITY haveSmtp2.prefix "Pri odosielaní pošty bude použité vaše aktuálne nastavené používateľské meno, &quot;">
 <!ENTITY haveSmtp2.suffix3 "&quot;.">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3) : Do not translate "SMTP" and "&quot;" in
   these variables. Also, translate haveSmtp3.prefix and haveSmtp3.suffix3 as a single sentence, inserting
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/am-identities-list.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/am-identities-list.dtd
@@ -1,7 +1,9 @@
 <!ENTITY identitiesListDesc.label "Správca viacnásobnej identity">
 <!ENTITY identitiesListAdd.label "Pridať…">
 <!ENTITY identitiesListAdd.accesskey "P">
 <!ENTITY identitiesListEdit.label "Upraviť…">
 <!ENTITY identitiesListEdit.accesskey "U">
 <!ENTITY identitiesListDelete.label "Odstrániť">
 <!ENTITY identitiesListDelete.accesskey "O">
+<!ENTITY identitiesListClose.label "Zavrieť">
+<!ENTITY identitiesListClose.accesskey "Z">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
@@ -62,8 +62,28 @@
 <!ENTITY font.label              "Písmo:">
 <!ENTITY font.accesskey            "m">
 <!ENTITY size.label              "Veľkosť:">
 <!ENTITY size.accesskey            "e">
 <!ENTITY fontColor.label           "Farba textu:">
 <!ENTITY fontColor.accesskey         "F">
 <!ENTITY bgColor.label            "Farba pozadia:">
 <!ENTITY bgColor.accesskey          "z">
+
+<!ENTITY selectHeaderType.label        "Typ hlavičky odpovede:">
+<!ENTITY selectHeaderType.accesskey      "h">
+<!ENTITY noReplyOption.label         "bez hlavičky">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (authorWroteOption.label): this is tied to the 
+ mailnews.reply_header_authorwrote preference. [Author] needs to be 
+ translated. -->
+<!ENTITY authorWroteOption.label       "[autor] wrote / napísal(a):">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (onDateAuthorWroteOption.label): this is tied to the 
+ combination of the mailnews.reply_header_ondate(On [date]), 
+ mailnews.reply_header_separator (a comma in this case) and 
+ mailnews.reply_header_authorwrote([Author] wrote) preferences. [date] and 
+ [Author] need to be translated, and the correct separator put in. -->
+<!ENTITY onDateAuthorWroteOption.label    "Dňa [dátum] [autor] wrote / napísal(a):">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (authorWroteOnDateOption.label): this is tied to the 
+ combination of the mailnews.reply_header_authorwrote([Author] wrote), 
+ mailnews.reply_header_separator (a comma in this case), and 
+ mailnews.reply_header_ondate preferences(On [date]). [Author] and [date] 
+ need to be translated, and the correct separator put in. -->
+<!ENTITY authorWroteOnDateOption.label    "[Autor] wrote / napísal(a) dňa [dátum]:">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/prefs.properties
@@ -9,17 +9,17 @@ serverNameChanged=Názov servera sa zmenil. Overte prosím, že priečinky použité vo filtroch existujú aj na novom serveri.
 # if the user chooses to cancel the wizard when no accounts are there throw a message
 # LOCALIZATION NOTE (cancelWizard)
 # do not localize "\n\n"
 cancelWizard=Naozaj chcete ukončiť Sprievodcu účtom?\n\nAk skončíte, všetky zadané informácie sa stratia a účet nebude vytvorený.
 accountWizard=Sprievodca účtom
 WizardExit=Koniec
 WizardContinue=Zrušiť
 # when the wizard already has a domain (Should we say something different?)
-enterValidHostname=Zadajte platný názov servera.
+enterValidServerName=Zadajte platný názov servera.
 failedRemoveAccount=Nepodarilo sa odstrániť tento účet.
 #LOCALIZATION NOTE: confirmRemoveAccount: %S is the account pretty name
 confirmRemoveAccount=Naozaj chcete odstrániť účet "%S"?
 confirmRemoveAccountTitle=Odstránenie účtu
 #LOCALIZATION NOTE: accountName: %1$S is server name, %2$S is user name
 accountName=%1$S - %2$S
 
 confirmDeferAccount=Pokiaľ uložíte novú poštu tohto účtu do priečinka Doručená pošta iného účtu, nebude už prístup k predtým prevzatej pošte tohto účtu možný. Ak máte na tomto účte nejakú poštu, skopírujte ju najprv na druhý účet. Ak máte vytvorené filtre, ktoré filtrujú poštu tohto účtu, musíte ich zakázať alebo zmeniť cieľový priečinok. Ak niektoré účty využívajú v tomto účte špeciálne priečinky (Odoslaná pošta, Návrhy, Šablóny), musíte zmeniť ich nastavenie tak, aby boli v druhom účte. Naozaj chcete ukladať poštu tohto účtu do iného účtu?
--- a/suite/suite-l10n.js
+++ b/suite/suite-l10n.js
@@ -33,8 +33,9 @@
 # the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
 #
 # ***** END LICENSE BLOCK *****
 
 #filter substitution
 
 pref("general.useragent.locale", "@AB_CD@");
 pref("spellchecker.dictionary", "@AB_CD@");
+pref("mailnews.reply_header_separator", "");
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -11,17 +11,23 @@
 <!ENTITY aboutSupport.extensionName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Povolené">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Verzia">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Základné nastavenia aplikácie">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Verzia">
+
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Priečinok profilu">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac):
+This is the Windows- and Mac-specific variant of aboutSupport.appBasicsProfileDir.
+Windows/Mac use the term "Folder" instead of "Directory" -->
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDirWinMac "Priečinok profilu">
+
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Povolené zásuvné moduly">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Konfigurácia zostavenia">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsUserAgent "Reťazec User Agent">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsCrashIDs "Správy o zlyhaní">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsMemoryUse "Využitie pamäte">
 
 <!ENTITY aboutSupport.showDir.label "Otvoriť priečinok">
 
@@ -34,12 +40,17 @@ variant of aboutSupport.showDir.label. -
 <!ENTITY aboutSupport.showWin.label "Zobraziť priečinok">
 
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedKeyPrefsTitle "Dôležité upravené nastavenia">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.modifiedPrefsValue "Hodnota">
 
 <!ENTITY aboutSupport.graphicsTitle "Grafika">
 
+<!ENTITY aboutSupport.jsTitle "JavaScript">
+<!ENTITY aboutSupport.jsIncrementalGC "Inkrementálne GC">
+
+<!ENTITY aboutSupport.libraryVersionsTitle "Verzie knižníc">
+
 <!ENTITY aboutSupport.installationHistoryTitle "História inštalácií">
 <!ENTITY aboutSupport.updateHistoryTitle "História aktualizácií">
 
 <!ENTITY aboutSupport.copyToClipboard.label "Kopírovať všetko do schránky">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.properties
@@ -36,8 +36,11 @@ adapterDescription2 = Popis adaptéra (GPU #2)
 adapterVendorID2 = Identifikácia dodávateľa (GPU #2)
 adapterDeviceID2 = Identifikácia zariadenia (GPU #2)
 adapterDrivers2 = Ovládače zariadenia (GPU #2)
 adapterRAM2 = Veľkosť pamäte RAM (GPU #2)
 driverVersion2 = Verzia ovládača (GPU #2)
 driverDate2 = Dátum vytvorenia ovládača (GPU #2)
 isGPU2Active = GPU #2 je aktívny
 webglRenderer = Vykresľovanie WebGL
+
+minLibVersions = Očakávaná minimálna verzia
+loadedLibVersions = Používaná verzia
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/toolkit/chrome/global/resetProfile.dtd
@@ -0,0 +1,13 @@
+<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this file,
+  - You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
+
+<!ENTITY resetProfile.dialog.title    "Obnovenie nastavení prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.description "Naozaj chcete obnoviť pôvodné nastavenia prehliadača &brandShortName;?">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.items.label "Nasledovné nastavenia ostanú zachované:">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.footer.label "Po reštarte prehliadača &brandShortName; budú všetky ostatné nastavenia odstránené.">
+<!ENTITY resetProfile.dialog.button.label "Obnoviť &brandShortName;">
+
+<!ENTITY resetProfile.title        "Obnovenie nastavení prehliadača &brandShortName;">
+<!ENTITY resetProfile.description     "Ak máte s prehliadačom problémy, s ktorými si neviete poradiť, môžete začať odznova so zachovaním základných používateľských informácií.">
+<!ENTITY resetProfile.button.label    "Obnoviť &brandShortName;">
--- a/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/viewSource.dtd
@@ -69,8 +69,13 @@ you can use these alternative items. Oth
 <!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
 
 <!ENTITY backCmd.label "Naspäť">
 <!ENTITY backCmd.accesskey "s">
 <!ENTITY forwardCmd.label "Dopredu">
 <!ENTITY forwardCmd.accesskey "D">
 <!ENTITY goBackCmd.commandKey "[">
 <!ENTITY goForwardCmd.commandKey "]">
+
+<!ENTITY copyLinkCmd.label "Kopírovať cieľ odkazu">
+<!ENTITY copyLinkCmd.accesskey "c">
+<!ENTITY copyEmailCmd.label "Kopírovať e-mailovú adresu">
+<!ENTITY copyEmailCmd.accesskey "e">