Backout cz change on Sea 2.23. r=SeaMonkey Drivers, a=SeaMonkey Drivers SEA_COMM260_20131203_RELBRANCH SEAMONKEY_2_23b1_BUILD1 SEAMONKEY_2_23b1_RELEASE
authorJustin Wood <Callek@gmail.com>
Wed, 04 Dec 2013 23:50:33 -0500
branchSEA_COMM260_20131203_RELBRANCH
changeset 1109 1a9d06c89878423013fe9ab1e3b9b33fa8032327
parent 1108 efa5085d6c58c70ff8d588d7d60224ad119a8604
child 1110 2036816b7f8e09b7d7ef1f7a33cc57b5c6000324
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
reviewersSeaMonkey, SeaMonkey
Backout cz change on Sea 2.23. r=SeaMonkey Drivers, a=SeaMonkey Drivers
extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
--- a/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
+++ b/extensions/irc/chrome/chatzilla.properties
@@ -29,17 +29,17 @@
 #
 # Note: the ChatZilla version and expected locale versions may not always be
 #    the same. For example, if only non-locale changes have been made, the
 #    expected locale version will stay the same. This is to make using
 #    localisations between versions easier.
 #
 ### End of notes ###
 
-locale.version = 0.9.90.1
+locale.version = 0.9.90
 locale.error = Používate ChatZillu %1$S, ktorá vyžaduje verziu prekladu %2$S. Verzia aktuálne vybraného prekladu (%3$S) je %4$S, preto sa môžu vyskytnúť problémy s činnosťou ChatZilly.\n\nOdporúča sa, aby ste aktualizovali alebo odstránili uvedený preklad.
 locale.authors = Vlado Valaštiak (wladow);Ján Kendi (Jacen)
 
 # Misc
 
 unknown=<neznámy>
 none=<žiadny>
 na=<nedostupný>
@@ -103,17 +103,16 @@ cmd.channel-motif.params = [<motif> [<ch
 cmd.channel-motif.help  = Nastaví súbor s CSS pravidlami pre správy daného kanála. <motif> môže byť tiež adresa URL odkazujúca na súbor .css alebo skratka "dark" alebo "light". Ak namiesto <motif> zadáte znak ('-'), bude motív vrátený na motív definovaný sieťou. Ak nezadáte <channel>, potom sa bude brať do úvahy kanál aktuálny. Ďalšie informácie o tom, ako meniť motív ChatZilly, nájdete na domovských stránkach <ttp://www.mozilla.org/projects/rt-messaging/chatzilla/>. Pozrite tiež |motif|.
 
 cmd.channel-pref.params = [<pref-name> [<pref-value> [<delete-pref> [<channel>]]]]
 cmd.channel-pref.help  = Nastaví predvoľbu <pref-name> pre daný kanál na hodnotu <pref-value>. Ak nezadáte <pref-value>, bude zobrazená aktuálna hodnota pre <pref-name>. Ak nezadáte ani <pref-name> ani <pref-value>, budú zobrazené všetky predvoľby. Ak ako <pref-value> zadáte znak mínus ('-'), bude predvoľbe vrátená jej pôvodná hodnota.
 
 cmd.clear-view.label = Vymazať &kartu
 cmd.clear-view.params = [<view>]
 cmd.clear-view.help = Vymaže aktuálnu kartu a všetok jej obsah.
-cmd.clear-view.key = accel L
 
 cmd.client.help = Nastaví kartu ``*klient*'' ako aktuálnu. Ak bola karta ``*klient*'' odstránená, bude znova vytvorená.
 
 cmd.cmd-docommand.params = <cmd-name>
 cmd.cmd-docommand.help  =
 
 cmd.cmd-undo.label = &Späť
 cmd.cmd-undo.key  = accel Z