update
authorsektormaster@atlas.sk
Tue, 26 Jan 2010 21:51:04 +0100
changeset 82 18afab5ab81ecc3f9b8c78eaf927be3b1c5f5a3b
parent 81 e34c3cccd470a9efdc3b0d38791c845555f33c66
child 83 59a9df95604a1cec4cb83e13ce831b56a6587061
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
dom/chrome/plugins.properties
other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
toolkit/chrome/global/about.dtd
toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml
--- a/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/aboutDialog.dtd
@@ -2,12 +2,10 @@
 <!ENTITY copyright         "Tvorcovia">
 <!ENTITY copyright.accesskey    "T">
 <!ENTITY copyrightGNOME.accesskey  "T">
 <!ENTITY aboutLink         "&lt; O programe &brandFullName;">
 <!ENTITY aboutLink.accesskey    "O">
 <!ENTITY aboutVersion        "verzia">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.label    "Zavrieť">
 <!ENTITY closeCmdGNOME.accesskey  "Z">
-<!ENTITY copyrightInfo1       "&#169;1998-2010 Prispievatelia. Všetky práva vyhradené. ">
-<!ENTITY licenseLink        "about:license">
 <!ENTITY licenseLinkText      "Informácie o licenciách">
-<!ENTITY copyrightInfo2       ".">
+<!ENTITY licenseLinkSuffix     "">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/cookies.dtd
@@ -1,13 +1,14 @@
 <!ENTITY window.width "36em">
 
 <!ENTITY cookiesonsystem.label "Tieto cookies sú uložené v počítači:">
 <!ENTITY cookiename.label "Názov cookie">
 <!ENTITY cookiedomain.label "Server">
+<!ENTITY button.removecookies.label "Odstrániť cookies">
 <!ENTITY button.removecookie.label "Odstrániť cookie">
 <!ENTITY button.removecookie.accesskey "O">
 <!ENTITY button.removeallcookies.label "Odstrániť všetky cookie">
 <!ENTITY button.removeallcookies.accesskey "e">
 
 <!ENTITY props.name.label "Názov:">
 <!ENTITY props.value.label "Obsah:">
 <!ENTITY props.domain.label "Server:">
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -83,18 +83,16 @@ forSecureOnly=Iba zašifrované pripojenia
 forAnyConnection=Všetky typy pripojenia
 expireAtEndOfSession=Na konci relácie
 can=Povoliť
 canSession=Povoliť pre reláciu
 cannot=Zakázať
 noCookieSelected=<nie je vybrané žiadne cookie>
 cookiesAll=V počítači sú uložené tieto cookies:
 cookiesFiltered=Tieto cookies vyhovujú vášmu hľadaniu:
-removeCookies=Odstrániť cookies
-removeCookie=Odstrániť cookie
 
 #### Offline apps
 offlineAppRemoveTitle=Odstránenie údajov stránok pre režim offline
 offlineAppRemovePrompt=Po odstránení týchto údajov nebude stránka %S dostupná v režime offline. Naozaj chcete odstrániť túto stránku z režimu offline?
 offlineAppRemoveConfirm=Odstrániť údaje pre režim offline
 
 # LOCALIZATION NOTE: The next string is for the disk usage of the
 # offline application
--- a/dom/chrome/plugins.properties
+++ b/dom/chrome/plugins.properties
@@ -1,15 +1,15 @@
 # LOCALIZATION NOTE (plugins.properties):
 #  Those strings are inserted into an HTML page, so you all HTML characters
 #  have to be escaped in a way that they show up correctly in HTML!
 
 title_label=Zásuvné moduly
 installedplugins_label=Nainštalované zásuvné moduly
-nopluginsareinstalled_label=Nie sú nainštalované žiadne zásuvné moduly
+nopluginsareenabled_label=Neboli nájdené žiadne povolené zásuvné moduly
 findmore_label=Viac informácií o zásuvných moduloch prehliadača na stránke
 installhelp_label=Pomocník pre inštaláciu zásuvných modulov je k dispozícii na stránke
 file_label=Súbor:
 version_label=Verzia:
 mimetype_label=Typ MIME
 description_label=Popis
 suffixes_label=Prípony
 enabled_label=Povolené
--- a/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
+++ b/other-licenses/branding/firefox/brand.dtd
@@ -1,4 +1,5 @@
 <!ENTITY brandShortName    "Firefox">
 <!ENTITY brandFullName     "Mozilla Firefox">
 <!ENTITY vendorShortName    "Mozilla">
-<!ENTITY logoCopyright     "Firefox a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation. Všetky práva vyhradené.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (logoTrademark): note that there is no space between licenseLinkText (and its trailing licenseLinkSuffix entity) and this entity, so if your locale needs a space between sentences, you need to put it at the start of this entity. -->
+<!ENTITY logoTrademark     " Firefox a logá Firefox sú ochranné známky patriace Mozilla Foundation.">
--- a/toolkit/chrome/global/about.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/about.dtd
@@ -1,13 +1,15 @@
 <!ENTITY about.version        "verzia">
 
-<!ENTITY about.copy.beforeLink    "Copyright &copy; 1998–2010">
-<!ENTITY about.copy.linkTitle     "spolupracovníci">
-<!ENTITY about.copy.afterLink     "projektu Mozilla.">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (about.credits.beforeLink): note that there is no space between this phrase and the linked about.credits.linkTitle phrase, so if your locale needs a space between words, add it at the end of this entity. -->
+<!ENTITY about.credits.beforeLink   "Pozrite si zoznam ">
+<!ENTITY about.credits.linkTitle   "prispievateľov">
+<!-- LOCALIZATION NOTE (about.credits.afterLink): note that there is no space between the linked about.credits.linkTitle phrase and this phrase, so if your locale needs a space between words, add it at the start of this entity. -->
+<!ENTITY about.credits.afterLink   " projektu Mozilla.">
 
 <!ENTITY about.license.beforeLink   "Ďalšie informácie">
 <!ENTITY about.license.linkTitle   "sa dočítate v licencii">
 <!ENTITY about.license.afterLink   "tohto produktu.">
 
 <!ENTITY about.relnotes.beforeLink  "Čítať">
 <!ENTITY about.relnotes.linkTitle   "poznámky k vydaniu">
 <!ENTITY about.relnotes.afterLink   "tejto verzie.">
--- a/toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml
+++ b/toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml
@@ -49,12 +49,10 @@ Contributors:
 
 <ul>
  <li>Uistite sa, že hľadáte niečo, čo sa vzťahuje k &brandShortName;u, toto nie je prehľadávač internetu.</li>
  <li>Snažte sa rozšíriť svoje hľadanie – nezadávajte príliš špecifické frázy; hľadané slová môžu byť v texte zadané inak.</li>
  <li>Netreba hľadať príliš obšírne. Hľadanie bežného slova, ako napríklad &quot;strana&quot;, vám pravdepodobne vráti viac
    výsledkov, než ste čakali.</li>
 </ul>
 
-<p>Copyright &copy; 2003-2010 Spolupracovníci projektu Mozilla.</p>
-
 </body>
 </html>