Merge central to aurora FENNEC_32_0b10_BUILD1 FENNEC_32_0b10_RELEASE FENNEC_32_0b1_BUILD1 FENNEC_32_0b1_RELEASE FENNEC_32_0b2_BUILD1 FENNEC_32_0b2_RELEASE FENNEC_32_0b4_BUILD1 FENNEC_32_0b4_RELEASE FENNEC_32_0b6_BUILD1 FENNEC_32_0b6_RELEASE FENNEC_32_0b8_BUILD1 FENNEC_32_0b8_RELEASE
authorVlado Valaštiak <valastiak@mozilla.sk>
Fri, 13 Jun 2014 21:52:05 +0200
changeset 1276 17c2d9021344714429999d2d25307056308dede5
parent 1275 ee11a86bd42c48e32439c56d1c4236269833d0a7
child 1277 dc5efd6b10b37b8c7fa06562acf6dc1abbca3c7c
child 1281 1487bf854c1ace4c9cebd632c3620e7baa4c1097
child 1284 03192e0819e2990039715ed7743258269cbaf8c5
child 1286 838303536acd69dbd27bffd4f3d7a16563ecf570
child 1289 7337eea42a32b16f5322505a6c42ef811c3f95df
child 1293 d7adb72f4b5d42f0730cfbc80bb0f7a93953abc2
child 1300 a45724af5c943737a31316b73258d9d91e9c2316
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
Merge central to aurora
mobile/android/base/android_strings.dtd
mobile/android/base/sync_strings.dtd
mobile/android/chrome/aboutDevices.dtd
mobile/android/chrome/browser.properties
mobile/android/chrome/webapp.properties
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -57,16 +57,21 @@
 <!ENTITY edit_mode_cancel "Zrušiť">
 
 <!ENTITY close_tab "Zavrieť kartu">
 <!ENTITY one_tab "1 karta">
 <!-- Localization note (num_tabs2) : Number of tabs is always more than one.
   We can't use android plural forms, sadly. See bug #753859. -->
 <!ENTITY num_tabs2 "Počet kariet: &formatD;">
 <!ENTITY new_tab_opened "Nová karta otvorená">
+<!ENTITY new_private_tab_opened "Nová súkromná karta otvorená">
+<!-- Localization note (switch_button_message): This string should be as short
+   as possible because it's shown as a label in a toast. Ideally, this string
+   is upper-case, to match Google and Android's convention. -->
+<!ENTITY switch_button_message "PREPNÚŤ">
 
 <!ENTITY settings "Nastavenia">
 <!ENTITY settings_title "Nastavenia">
 <!ENTITY pref_category_advanced "Rozšírené">
 <!ENTITY pref_category_customize "Prispôsobenie">
 
 <!-- Localization note (pref_category_language) : This is the preferences
   section in which the user picks the locale in which to display Firefox
@@ -106,20 +111,23 @@
 <!ENTITY pref_category_home_panels "Panely">
 <!ENTITY pref_home_add_panel "Pridať panel">
 <!ENTITY home_add_panel_title "Pridať nový panel">
 <!ENTITY home_add_panel_empty "Ospravedlňujeme sa, nebolo možné nájsť žiadne panely vhodné na pridanie.">
 <!ENTITY pref_category_home_content_settings "Nastavenia obsahu">
 <!ENTITY pref_home_updates "Automatické aktualizácie">
 <!ENTITY pref_home_updates_enabled "Povolené">
 <!ENTITY pref_home_updates_wifi "Len cez Wi-Fi">
+<!ENTITY pref_home_suggested_sites "Zobrazovať navrhované stránky">
+<!ENTITY pref_home_suggested_sites_summary "Na vašej domovskej stránke zobrazuje odkazy na stránky, o ktorých si myslímte, že by Vás mohli zaujímať.">
 <!-- Localization note (home_add_panel_installed):
   The &formatS; will be replaced with the name of the new panel the user just
   selected to be added to the home page. -->
 <!ENTITY home_add_panel_installed "Panel \'&formatS;\' pridaný na úvodnú stránku">
+
 <!-- Localization note: These are shown in the left sidebar on tablets -->
 <!ENTITY pref_header_customize "Prispôsobenie">
 <!ENTITY pref_header_display "Zobrazovanie">
 <!ENTITY pref_header_privacy_short "Súkromie">
 <!ENTITY pref_header_help "Pomocník">
 <!ENTITY pref_header_language "Jazyk">
 <!ENTITY pref_header_vendor "&vendorShortName;">
 <!ENTITY pref_header_devtools "Vývojárske nástroje">
@@ -224,16 +232,19 @@ size. -->
 <!-- Localization note (pref_update_autodownload2) : This should mention downloading
   specifically, since the pref only prevents automatic downloads and not the
   actual notification that an update is available. -->
 <!ENTITY pref_update_autodownload2 "Automaticky preberať aktualizácie">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_wifi "Len cez sieť Wi-Fi">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_never "Nikdy">
 <!ENTITY pref_update_autodownload_always "Vždy">
 
+<!-- Localization note (help_menu) : This string is used in the main menu-->
+<!ENTITY help_menu "Pomocník">
+
 <!ENTITY quit "Ukončiť">
 
 <!ENTITY addons "Doplnky">
 <!ENTITY downloads "Prevzaté súbory">
 <!ENTITY apps "Aplikácie">
 <!ENTITY char_encoding "Kódovanie znakov">
 
 <!ENTITY share "Zdieľať">
@@ -331,16 +342,18 @@ size. -->
 <!ENTITY button_clear "Vymazať">
 
 <!ENTITY home_top_sites_title "Top stránky">
 <!-- Localization note (home_top_sites_add): This string is used as placeholder
   text underneath empty thumbnails in the Top Sites page on about:home. -->
 <!ENTITY home_top_sites_add "Pridať stránku">
 
 <!ENTITY home_history_title "História">
+<!ENTITY home_clear_history_button "Vymazať históriu prehliadania">
+<!ENTITY home_clear_history_confirm "Naozaj chcete vymazať svoju históriu prehliadania?">
 <!ENTITY home_bookmarks_empty "Tu sa zobrazujú uložené záložky">
 <!ENTITY home_last_tabs_title "Karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY home_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
 <!ENTITY home_last_tabs_empty "Tu sa zobrazujú karty otvorené pri ukončení poslednej relácie">
 <!ENTITY home_most_recent_title "Najnovšie">
 <!ENTITY home_most_recent_empty "Tu sa zobrazujú naposledy navštívené stránky">
 <!ENTITY home_reading_list_empty "Tu sa zobrazujú články uložené na neskôr">
 <!-- Localization note (home_reading_list_hint2): The "TIP" string is synonymous to "hint", "clue", etc. This string is displayed
--- a/mobile/android/base/sync_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/sync_strings.dtd
@@ -170,16 +170,17 @@
 <!ENTITY fxaccount_account_verified_description2 'Vaše údaje sa práve začínajú synchronizovať.'>
 
 <!ENTITY fxaccount_update_credentials_header 'Prihlásenie'>
 <!ENTITY fxaccount_update_credentials_button_label 'Prihlásiť sa'>
 <!ENTITY fxaccount_update_credentials_unknown_error 'Nepodarilo sa prihlásiť'>
 
 <!ENTITY fxaccount_status_header2 'Účet Firefox Account'>
 <!ENTITY fxaccount_status_signed_in_as 'Prihlásený ako'>
+<!ENTITY fxaccount_status_device_name 'Názov zariadenia'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync '&syncBrand.shortName.label;'>
 <!ENTITY fxaccount_status_sync_enabled '&syncBrand.shortName.label;: povolené'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_verification2 'Váš účet musí byť overený. Ťuknutím znova odošlete overovací e-mail.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_credentials 'Nie je možné sa pripojiť. Ťuknutím sa prihlásite.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_upgrade 'Ak sa chcete prihlásiť, musíte aktualizovať svoj &brandShortName;.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_master_sync_automatically_enabled 'Služba &syncBrand.shortName.label; je nastavená, ale synchronizácia neprebieha automaticky. Prepnite voľbu “Automatická synchronizácia” v nastaveniach synchronizácie systému Android.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_needs_account_enabled 'Služba &syncBrand.shortName.label; je nastavená, ale synchronizácia neprebieha automaticky. Ťuknutím ju spustíte.'>
 <!ENTITY fxaccount_status_bookmarks 'Záložky'>
--- a/mobile/android/chrome/aboutDevices.dtd
+++ b/mobile/android/chrome/aboutDevices.dtd
@@ -1,7 +1,14 @@
 <!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->
 
 <!ENTITY aboutDevices.title       "Zariadenia">
 <!ENTITY aboutDevices.header       "Vaše zariadenia">
 <!ENTITY aboutDevices.refresh      "Obnoviť">
+<!ENTITY aboutDevices.addDeviceHeader  "Pridať zariadenie">
+<!ENTITY aboutDevices.roku        "Roku">
+<!ENTITY aboutDevices.chromecast     "Chromecast">
+<!-- Localization note (aboutDevices.placeholder): this is the hint shown to the
+   user prompting them to input the IP address of a casting device. -->
+<!ENTITY aboutDevices.placeholder    "Adresa IP">
+<!ENTITY aboutDevices.connectManually  "Pripojiť manuálne">
--- a/mobile/android/chrome/browser.properties
+++ b/mobile/android/chrome/browser.properties
@@ -117,16 +117,33 @@ contacts.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
 
 # New Tab Popup
 # LOCALIZATION NOTE (newtabpopup, newprivatetabpopup): Semicolon-separated list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 number of tabs
 newtabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová karta;Boli otvorené #1 nové karty;Bolo otvorených #1 nových kariet
 newprivatetabpopup.opened=Bola otvorená #1 nová súkromná karta;Boli otvorené #1 nové súkromné karty;Bolo otvorených #1 nových súkromných kariet
 
+# LOCALIZATION NOTE (newtabpopup.switch): Ideally, this string is short (it's a
+# button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
+newtabpopup.switch=PREPNÚŤ
+
+# Undo close tab toast
+# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.message): This message appears in a toast
+# when the user closes a tab. %S is the title of the tab that was closed.
+undoCloseToast.message=Karta %S zavretá
+
+# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.messageDefault): This message appears in a
+# toast when the user closes a tab if there is no title to display.
+undoCloseToast.messageDefault=Karta zavretá
+
+# LOCALIZATION NOTE (undoCloseToast.action2): Ideally, this string is short (it's a
+# button label) and upper-case, to match Google and Android's convention.
+undoCloseToast.action2=SPÄŤ
+
 # Offline web applications
 offlineApps.ask=Povoliť stránke %S uložiť údaje na použitie v režime offline?
 offlineApps.dontAskAgain=Nabudúce sa pre túto stránku nepýtať
 offlineApps.allow=Povoliť
 offlineApps.dontAllow2=Nepovoliť
 
 # LOCALIZATION NOTE (offlineApps.storeOfflineData): Label that will be used in
 # site settings dialog.
@@ -293,22 +310,22 @@ lwthemeInstallRequest.message=Táto stránka (%S) sa pokúša nainštalovať tému.
 lwthemeInstallRequest.allowButton=Povoliť
 
 # LOCALIZATION NOTE (getUserMedia.shareCamera.message, getUserMedia.shareMicrophone.message, getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message, getUserMedia.sharingCamera.message, getUserMedia.sharingMicrophone.message, getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message): %S is the website origin (e.g. www.mozilla.org)
 getUserMedia.shareCamera.message = Chcete zdieľať kameru s %S?
 getUserMedia.shareMicrophone.message = Chcete zdieľať mikrofón s %S?
 getUserMedia.shareCameraAndMicrophone.message = Chcete zdieľať kameru a mikrofón s %S?
 getUserMedia.denyRequest.label = Nezdieľať
 getUserMedia.shareRequest.label = Zdieľať
-getUserMedia.videoDevice.default = Kamera %S
-getUserMedia.videoDevice.frontCamera = Predná kamera
-getUserMedia.videoDevice.backCamera = Zadná kamera
-getUserMedia.videoDevice.none = Žiadne video
-getUserMedia.videoDevice.tabShare = Zvoľte kartu, ktorú chcete streamovať
-getUserMedia.videoDevice.prompt = Zdroj videa
+getUserMedia.videoSource.default = Kamera %S
+getUserMedia.videoSource.frontCamera = Predná kamera
+getUserMedia.videoSource.backCamera = Zadná kamera
+getUserMedia.videoSource.none = Žiadne video
+getUserMedia.videoSource.tabShare = Zvoľte kartu, ktorú chcete streamovať
+getUserMedia.videoSource.prompt = Zdroj videa
 getUserMedia.audioDevice.default = Mikrofón %S
 getUserMedia.audioDevice.none = Žiadny zvuk
 getUserMedia.audioDevice.prompt = Použiť tento mikrofón
 getUserMedia.sharingCamera.message2 = Kamera je zapnutá
 getUserMedia.sharingMicrophone.message2 = Mikrofón je zapnutý
 getUserMedia.sharingCameraAndMicrophone.message2 = Kamera a mikrofón sú zapnuté
 
 #Reader mode
--- a/mobile/android/chrome/webapp.properties
+++ b/mobile/android/chrome/webapp.properties
@@ -3,51 +3,55 @@
 # file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
 
 checkingForUpdatesTitle=Vyhľadávajú sa aktualizácie…
 checkingForUpdatesMessage=Vyhľadávajú sa aktualizácie pre vaše aplikácie
 
 noUpdatesTitle=Nie sú dostupné žiadne aktualizácie
 noUpdatesMessage=Nie sú dostupné žiadne aktualizácie pre vaše aplikácie
 
-# LOCALIZATION NOTE (downloadUpdateTitle): Semi-colon list of plural forms.
+# LOCALIZATION NOTE (retrieveUpdateTitle): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of updates.
-# example: 3 new updates
-downloadUpdateTitle=#1 nová aktualizácia;#1 nové aktualizácie;#1 nových aktualizácií
+# example: 3 new updates available
+retrieveUpdateTitle=Dostupná #1 nová aktualizácia;Dostupné #1 nové aktualizácie;Dostupných #1 nových aktualizácií
 
-# LOCALIZATION NOTE (downloadUpdateMessage):
-# %S is a comma-separated list of apps for which to download an update.
-# example: Touch to download Foo, Bar, Baz.
-downloadUpdateMessage=Ťuknutím prevezmete %S
+# LOCALIZATION NOTE (retrieveUpdateMessage): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# %1$S is a comma-separated list of apps for which to retrieve an update.
+# example: Touch to retrieve updates for Foo, Bar, Baz
+retrieveUpdateMessage=Ťuknutím prevezmete aktualizáciu pre %1$S;Ťuknutím prevezmete aktualizácie pre %1$S;Ťuknutím prevezmete aktualizácie pre %1$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (downloadingUpdateTitle): Semi-colon list of plural forms.
+# LOCALIZATION NOTE (retrievingUpdateTitle): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of updates.
-# example: Downloading 3 updates…
-downloadingUpdateTitle=Preberá sa #1 aktualizácia…;Preberajú sa #1 aktualizácie…;Preberá sa #1 aktualizácií…
+# example: Retrieving 3 updates…
+retrievingUpdateTitle=Získava sa #1 aktualizácia…;Získavajú sa #1 aktualizácie…;Získava sa #1 aktualizácií…
 
-# LOCALIZATION NOTE (downloadingUpdateMessage):
-# %S is a comma-separated list of apps for which we're downloading updates.
-# example: Downloading Foo, Bar, Baz.
-downloadingUpdateMessage=Preberá sa %S
+# LOCALIZATION NOTE (retrievingUpdateMessage): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# %1$S is a comma-separated list of apps for which we're retrieving updates.
+# example: Retrieving updates for Foo, Bar, Baz
+retrievingUpdateMessage=Preberá sa aktualizácia pre %1$S;Preberajú sa aktualizácie pre %1$S;Preberajú sa aktualizácie pre %1$S
 
 # LOCALIZATION NOTE (installUpdateTitle): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of updates.
 # example: 3 updates downloaded
 installUpdateTitle=Prevzatá #1 aktualizácia;Prevzaté #1 aktualizácie;Prevzatých #1 aktualizácií
 
-# LOCALIZATION NOTE (installUpdateMessage):
-# %S is a comma-separated list of apps for which to install an update.
-# example: Touch to install Foo, Bar, Baz.
-installUpdateMessage=Ťuknutím nainštalujete %S
+# LOCALIZATION NOTE (installUpdateMessage2): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# %1$S is a comma-separated list of apps for which to install an update.
+# example: Touch to install updates for Foo, Bar, Baz
+installUpdateMessage2=Ťuknutím nainštalujete aktualizáciu pre %1$S;Ťuknutím nainštalujete aktualizácie pre %1$S;Ťuknutím nainštalujete aktualizácie pre %1$S
 
-# LOCALIZATION NOTE (downloadFailedTitle): Semi-colon list of plural forms.
+# LOCALIZATION NOTE (installUpdateTitle): Semi-colon list of plural forms.
 # See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
 # #1 is the number of updates.
-# example: 3 downloads failed
-downloadFailedTitle=Prevzatie #1 aktualizácie zlyhalo;Prevzatie #1 aktualizácií zlyhalo;Prevzatie #1 aktualizácií zlyhalo
+# example: 3 updates failed
+retrievalFailedTitle=#1 aktualizácia zlyhala;#1 aktualizácie zlyhali;#1 aktualizácií zlyhalo
 
-# LOCALIZATION NOTE (downloadFailedMessage):
-# %S is a comma-separated list of apps for which a download failed.
-# example: Failed to download Foo, Bar, Baz.
-downloadFailedMessage=Nepodarilo sa prevziať %S
+# LOCALIZATION NOTE (retrievalFailedMessage): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# %1$S is a comma-separated list of apps for which retrieval failed.
+# example: Failed to retrieve updates for Foo, Bar, Baz
+retrievalFailedMessage=Nepodarilo sa získať aktualizáciu pre %1$S;Nepodarilo sa získať aktualizácie pre %1$S;Nepodarilo sa získať aktualizácie pre %1$S