update files
authorsektormaster@atlas.sk
Sat, 30 Aug 2008 22:42:15 +0200
changeset 8 15a38087c58962204048b59b08ac409f74e7797c
parent 7 42df1a75af01232fc96d41e31180cf8f0abe119a
child 9 2eb71935b4fd1b57ab99560adbb262de96b544dd
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update files
dom/chrome/dom/dom.properties
mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
suite/chrome/common/pref/pref-keynav.dtd
suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -52,9 +52,10 @@ GlobalScopeElementReference=Bola použitá referencia na ID/NAME v globálnom kontexte. Používajte radšej document.getElementById() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfCaptureEventsWarning=Používanie captureEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 addEventListener(). Viac informácií získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.addEventListener
 UseOfReleaseEventsWarning=Používanie releaseEvents() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 removeEventListener(). Viac informácií získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.removeEventListener
 UseOfRouteEventWarning=Používanie routeEvent() je zavrhnuté. Aktualizujte svoj kód použitím metódy DOM 2 dispatchEvent(). Viac informácií získate na stránke http://developer.mozilla.org/en/docs/DOM:element.dispatchEvent
 UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, používanie preventBubble() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, používanie preventCapture() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfGetBoxObjectForWarning=Používanie getBoxObjectFor() je zavrhnuté. Ak je to možné, používajte radšej element.getBoundingClientRect().
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: pokus o nastavenie strokeStyle alebo fillStyle na hodnotu, ktorá je buď reťazec, CanvasGradient alebo CanvasPattern, bol ignorovaný.
 EmptyGetElementByIdParam=Prázdny reťazec odovzdaný pre getElementById().
-
+LowMemoryTitle=Upozornenie: Neodstatok pamäte
+LowMemoryMessage=Skript tejto stránky bol zastavený kvôli nedostatku voľnej pamäte.
--- a/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
+++ b/mail/chrome/messenger/search-attributes.properties
@@ -3,22 +3,25 @@ 0=Predmet
 1=Odosielateľ
 2=Telo
 3=Dátum
 4=Priorita
 5=Stav
 6=Komu
 7=Kópia
 8=Komu alebo Kópia
-# 9-15, not visible
+# 9 not visible
 9=Adresa
+# 10 not visible
 10=Kľúč správy
 11=Doba (v dňoch)
+# 12 not visible
 12=Údaje o priečinku
-13=Veľkosť
+13=Veľkosť (kB)
+# 14 not visible
 14=Ľubovoľný text
 15=Kľúčové slová
 # for AB and LDAP
 16=Ľubovoľné meno
 17=Zobrazované meno
 18=Prezývka
 19=Účet pre IM
 20=E-mail
--- a/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/mail_help.xhtml
@@ -4617,16 +4617,19 @@ to filter unwanted mail, and how phishin
   subcategories are visible, double-click Mail & Newsgroups to expand
   the list.)</li>
 </ol>
 
 <ul>
  <li><strong>Forward Messages</strong>: Choose how you want forwarded
   message text to appear: as an attachment or inline (in the body of your
   message).</li>
+ <li><strong>Quote attachments viewed inline in replies</strong>: If this
+  option is checked, then attachments (such as images, text, or messages)
+  viewed inline are included in the quote when replying to an email.</li>
  <li><strong>Automatically save the message every [__] minutes</strong>:
   Choose this option if you want Mail &amp; Newsgroups to save the message
   you are currently composing automatically at the given interval. After a
   computer crash or program failure you can find the latest saved version of
   the message in your Drafts folder.</li>
  <li><strong>Confirm when using keyboard shortcut to send message</strong>:
   Check this option if want to be asked if you&apos;re sure to be ready to
   send the message when you&apos;re pressing Ctrl+Return in message editor.
--- a/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
+++ b/suite/chrome/common/help/shortcuts-mailnews.xhtml
@@ -254,17 +254,17 @@
   <td>C</td>
   <td>C</td>
   <td>C</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Označiť všetky správy v označenom priečinku ako prečítané</td>
   <td>Ctrl+Shift+C</td>
   <td>Cmd+Shift+C</td>
-  <td>Ctrl+Shift+M</td>
+  <td>Ctrl+Shift+C</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Označiť správu vlajkou</td>
   <td>I</td>
   <td>I</td>
   <td>I</td>
  </tr>
  <tr>
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-keynav.dtd
+++ b/suite/chrome/common/pref/pref-keynav.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
 <!ENTITY pref.keyNav.title "Navigácia klávesnicou">
 <!ENTITY tabNavigationBehavior.label "Navigácia pomocou klávesu Tab">
 <!ENTITY tabNavigationLinks.label "Odkazmi">
 <!ENTITY tabNavigationLinks.accesskey "O">
-<!ENTITY tabNavigationForms.label "Tlačidlami, prepínačmi, začiarkovacími tlačidlami alebo zoznamami">
+<!ENTITY tabNavigationForms.label "Tlačidlami, prepínačmi, políčkami a zoznamami">
 <!ENTITY tabNavigationForms.accesskey "T">
 <!ENTITY tabNavigationTextboxes.label "Poznámka: textové polia a posuvné polia sú vždy súčasťou prepínania.">
-<!ENTITY tabNavigationDesc.label "Pri stlačení klávesu Tab alebo kombinácie Shift+Tab presunúť medzi:">
+<!ENTITY tabNavigationDesc.label "Pri stlačení klávesu Tab alebo kombinácie Shift+Tab sa presunúť medzi:">
 <!ENTITY findAsYouTypeBehavior.label "Hľadať počas písania">
 <!ENTITY findAsYouTypeTip.label "Tip: Ak chcete ručne spustiť vyhľadávanie počas písania, na vyhľadávanie v texte zadajte znak / a za ním hľadaný text. Ak chcete vyhľadávať v odkazoch, zadajte znak ' a za ním hľadaný text.">
-<!ENTITY findAsYouTypeTimeout.label "Vymazať aktuálne vyhľadívane po niekoľkých sekundách bez aktivity">
+<!ENTITY findAsYouTypeTimeout.label "Vymazať aktuálne vyhľadávanie po niekoľkých sekundách bez aktivity">
 <!ENTITY findAsYouTypeTimeout.accesskey "V">
 <!ENTITY findAsYouTypeSound.label "Prehrať zvuk, ak zadaný text nebol nájdený">
-<!ENTITY findAsYouTypeSound.accesskey "P">
+<!ENTITY findAsYouTypeSound.accesskey "r">
 <!ENTITY findAsYouTypeEnableAuto.label "Hľadať automaticky pri písaní na webovej stránke:">
-<!ENTITY findAsYouTypeEnableAuto.accesskey "a">
-<!ENTITY findAsYouTypeAutoText.label "Ľubovoľný text na stránke">
-<!ENTITY findAsYouTypeAutoText.accesskey "v">
-<!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.label "Len odkazy">
-<!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.accesskey "k">
+<!ENTITY findAsYouTypeEnableAuto.accesskey "H">
+<!ENTITY findAsYouTypeAutoText.label "V ľubovoľnom texte na stránke">
+<!ENTITY findAsYouTypeAutoText.accesskey "u">
+<!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.label "Len v odkazoch">
+<!ENTITY findAsYouTypeAutoLinks.accesskey "L">
 
--- a/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/messenger.dtd
@@ -417,17 +417,16 @@
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.accesskey "t">
 <!ENTITY markThreadAsReadCmd.key "r">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.label "Ako prečítanú podľa dátumu…">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.accesskey "d">
 <!ENTITY markReadByDateCmd.key "c">
 <!ENTITY markAllReadCmd.label "Všetky ako prečítané">
 <!ENTITY markAllReadCmd.accesskey "a">
 <!ENTITY markAllReadCmd.key "c">
-<!ENTITY markAllReadCmdUnix.key "m">
 <!ENTITY markFlaggedCmd.label "Vlajka">
 <!ENTITY markFlaggedCmd.accesskey "V">
 <!ENTITY markFlaggedCmd.key "i">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.label "Ako Spam">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.accesskey "o">
 <!ENTITY markAsJunkCmd.key "j">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.label "Ako Nie Spam">
 <!ENTITY markAsNotJunkCmd.accesskey "N">
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-composing_messages.dtd
@@ -39,16 +39,18 @@
 <!ENTITY pref.composing.messages.title    "Písanie správ">
 <!ENTITY generalComposing.label        "Všeobecné">
 <!ENTITY forwardMsg.label           "Odosielanie správ ďalej:">
 <!ENTITY inline.label             "V texte">
 <!ENTITY inline.accesskey           "t">
 <!ENTITY asAttachment.label          "Ako príloha">
 <!ENTITY asAttachment.accesskey        "A">
 
+<!ENTITY replyQuoteInline.label        "Pri odpovedi zahrnúť v citácii aj prílohy zobrazené v texte">
+<!ENTITY replyQuoteInline.accesskey      "r">
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.label       "Žiadať potvrdenie pri odoslaní správy pomocou klávesovej skratky">
 <!ENTITY warnOnSendAccelKey.accesskey     "d">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (autoSave.label): This will concatenate with
   "xxx minutes", using a number and (autoSaveEnd.label). -->
 <!ENTITY autoSave.label            "Automaticky ukladať každých">
 <!ENTITY autoSave.accesskey          "u">
 <!ENTITY autoSaveEnd.label          "minút">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (wrapOutMsg.label): This will concatenate with "xxx characters", using a number and (char.label). -->
--- a/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
+++ b/suite/chrome/mailnews/pref/pref-viewing_messages.dtd
@@ -45,40 +45,39 @@
 <!ENTITY boldItalic.label         "tučné kurzíva">
 <!ENTITY size.label            "Veľkosť:">
 <!ENTITY size.accesskey          "k">
 <!ENTITY bigger.label           "väčšie">
 <!ENTITY smaller.label          "menšie">
 <!ENTITY color.label           "Farba:">
 <!ENTITY color.accesskey         "F">
 <!ENTITY displayPlainText.caption     "Textové správy">
-<!ENTITY plainTextFont.label       "Použiť nasledovný druh písma:">
+<!ENTITY fontPlainText.label       "Písmo:">
+<!ENTITY fontPlainText.accesskey     "m">
 <!ENTITY displayQuoted.label       "Nastavenie pre citácie v textových správach:">
-<!ENTITY fixedWidth.label         "s pevnou dĺžkou">
-<!ENTITY fixedWidth.accesskey       "e">
-<!ENTITY variableWidth.label       "s premenlivou dĺžkou">
-<!ENTITY variableWidth.accesskey     "v">
 <!ENTITY readingMessagesHeader.label   "Pre prichádzajúce správy">
 <!ENTITY messageWrapping.label      "Zalamovanie správ">
 <!ENTITY wrapInMsg.label         "Zalomiť text na šírku okna">
 <!ENTITY wrapInMsg.accesskey       "Z">
 <!-- LOCALIZATION NOTE : (convertEmoticons.label) 'Emoticons' are also known as 'Smileys', e.g. :-)  -->
 <!ENTITY convertEmoticons.label      "Zobraziť emotikony ako grafiku">
-<!ENTITY convertEmoticons.accesskey    "r">
+<!ENTITY convertEmoticons.accesskey    "e">
 <!ENTITY generalMessageDisplay.caption  "Všeobecné">
 <!ENTITY autoMarkAsRead.label       "Automaticky označovať správy ako prečítané">
-<!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey     "A">
+<!ENTITY autoMarkAsRead.accesskey     "c">
 <!ENTITY markAsReadNoDelay.label     "Okamžite po zobrazení">
-<!ENTITY markAsReadNoDelay.accesskey   "m">
+<!ENTITY markAsReadNoDelay.accesskey   "a">
 <!-- LOCALIZATION NOTE (markAsReadDelay.label): This will concatenate to
   "After displaying for [___] seconds",
   using (markAsReadDelay.label) and a number (secondsLabel.label). -->
 <!ENTITY markAsReadDelay.label      "Po">
 <!ENTITY markAsReadDelay.accesskey    "o">
 <!ENTITY secondsLabel.label        "sekundách od zobrazenia">
 
 <!ENTITY openingMessages.label      "Pri otváraní zobrazovať správy:">
 <!ENTITY newWindowRadio.label       "V novom okne">
 <!ENTITY newWindowRadio.accesskey     "n">
 <!ENTITY existingWindowRadio.label    "V existujúcom okne">
 <!ENTITY existingWindowRadio.accesskey  "x">
 <!ENTITY disableContent.label       "Blokovať obrázky a iný obsah zo vzdialených serverov">
 <!ENTITY disableContent.accesskey     "B">
+<!ENTITY showCondensedAddresses.label   "Pri ľuďoch, ktorých mám v adresári, zobrazovať len meno">
+<!ENTITY showCondensedAddresses.accesskey "r">
--- a/suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
+++ b/suite/chrome/mailnews/search-attributes.properties
@@ -3,22 +3,25 @@ 0=Predmet
 1=Odosielateľ
 2=Telo
 3=Dátum
 4=Priorita
 5=Stav
 6=Komu
 7=Kópia
 8=Komu alebo Kópia
-# 9-15, not visible
+# 9 not visible
 9=Adresa
+# 10 not visible
 10=Kľúč správy
 11=Doba (v dňoch)
+# 12 not visible
 12=Údaje o priečinku
-13=Veľkosť
+13=Veľkosť (kB)
+# 14 not visible
 14=Ľubovoľný text
 15=Kľúčové slová
 # for AB and LDAP
 16=Ľubovoľné meno
 17=Zobrazované meno
 18=Prezývka
 19=Účet pre IM
 20=E-mail