update
authorsektormaster@atlas.sk
Thu, 12 Feb 2009 14:23:57 +0100
changeset 54 12eb63e41ba2ccff930a4cf388d205d1995610b5
parent 53 6ea73cffed8e0fd77ed9af1480a7b1229c65c970
child 55 2a4c537b379640950d10edaa6bc89e8f7702a209
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
dom/chrome/layout/css.properties
toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
--- a/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
+++ b/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties
@@ -76,17 +76,17 @@ typeDescriptionWithType=%S (%S)
 
 
 #### Cookie Viewer
 
 hostColon=Server:
 domainColon=Doména:
 forSecureOnly=Iba zašifrované pripojenia
 forAnyConnection=Všetky typy pripojenia
-AtEndOfSession=na konci relácie
+expireAtEndOfSession=Na konci relácie
 can=Povoliť
 canSession=Povoliť pre reláciu
 cannot=Zakázať
 noCookieSelected=<nie je vybrané žiadne cookie>
 cookiesAll=V počítači sú uložené tieto cookies:
 cookiesFiltered=Tieto cookies vyhovujú vášmu hľadaniu:
 removeCookies=Odstrániť cookies
 removeCookie=Odstrániť cookie
--- a/dom/chrome/layout/css.properties
+++ b/dom/chrome/layout/css.properties
@@ -130,8 +130,10 @@ SEUnterminatedString=Nájdený neuzatvorený reťazec '%1$S'.
 PEFontDescExpected=Očakávaný popisovač písma, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEUnknownFontDesc=Neznámy popisovač '%1$S' v pravidle @font-face.
 PEMQExpectedExpressionStart=Očakávaný znak '(' ako začiatok požiadavky médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQExpressionEOF=obsah výrazu požiadavky médií
 PEMQExpectedFeatureName=Očakávaný názov funkcií médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQExpectedFeatureNameEnd=Očakávaný znak ':' alebo ')' po názve funkcie médií, ale bolo nájdené '%1$S'.
 PEMQNoMinMaxWithoutValue=Funkcie médií s predponou min- alebo max- musia mať nastavenú hodnotu.
 PEMQExpectedFeatureValue=Nájdená neplatná hodnota pre funkciu médií.
+PEBadFontBlockStart=Očakávaný znak '{' ako začiatok pravidla @font-face, ale bolo nájdené '%1$S'.
+PEBadFontBlockEnd=Očakávaný znak '}' ako koniec pravidla @font-face, ale bolo nájdené '%1$S'.
--- a/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
+++ b/toolkit/chrome/cookie/cookieAcceptDialog.properties
@@ -1,13 +1,13 @@
 hostColon=Server:
 domainColon=Doména:
 forSecureOnly=Iba zašifrované pripojenia
 forAnyConnection=Akýkoľvek typ pripojenia
-atEndOfSession=na konci relácie
+expireAtEndOfSession=Na konci relácie
 
 showDetails=Zobraziť detaily
 hideDetails=Skryť detaily
 detailsAccessKey=d
 
 permissionToSetACookie=Server %S chce nastaviť súbor cookie.
 permissionToSetSecondCookie=Server %S chce nastaviť druhý súbor cookie.
 #  LOCALIZATION NOTE (PermissionToSetAnotherCookie): First %S: sitename, second %S: number of cookies already present for that site