update FIREFOX_4_0b2_BUILD1 FIREFOX_4_0b2_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Mon, 19 Jul 2010 15:12:49 +0200
changeset 95 0c840db6f9991eb018ad8c019582ea6e06281b02
parent 94 cf47da454872b6d034a94a51b20cf53f43017c40
child 96 e9e8eb9f06fda37387899df58b9248f66277fb28
child 98 ed13307e234645a9a1204db04b1956d74f6a5260
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/browser.dtd
browser/chrome/browser/browser.properties
browser/chrome/browser/inspector.properties
browser/chrome/browser/places/places.dtd
browser/feedback/main.dtd
browser/feedback/main.properties
dom/chrome/dom/dom.properties
security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
suite/chrome/common/pref/pref-offline.dtd
toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
toolkit/chrome/global/filepicker.properties
--- a/browser/chrome/browser/browser.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/browser.dtd
@@ -172,16 +172,26 @@
 <!ENTITY hudConsoleCmd.label     "Vývojárska konzola">
 <!ENTITY hudConsoleCmd.accesskey   "z">
 <!ENTITY hudConsoleCmd.commandkey   "k">
 
 <!ENTITY inspectMenu.label      "Preskúmať">
 <!ENTITY inspectMenu.accesskey    "e">
 <!ENTITY inspectMenu.commandkey    "I">
 
+<!ENTITY inspectButton.label     "Preskúmať">
+<!ENTITY inspectButton.accesskey   "P">
+<!ENTITY inspectNextButton.label   "Ďalšie">
+<!ENTITY inspectNextButton.accesskey "a">
+<!ENTITY inspectPreviousButton.label "Predchádzajúce">
+<!ENTITY inspectPreviousButton.accesskey "e">
+<!ENTITY inspectStyleButton.label   "Štýl">
+<!ENTITY inspectStyleButton.accesskey "t">
+<!ENTITY inspectStylePanelTitle.label "Štýl">
+
 <!ENTITY fileMenu.label "Súbor">
 <!ENTITY fileMenu.accesskey "S">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.label "Nové okno">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.key "N">
 <!ENTITY newNavigatorCmd.accesskey "o">
 
 <!ENTITY editMenu.label "Upraviť">
 <!ENTITY editMenu.accesskey "U">
@@ -356,17 +366,16 @@
 <!ENTITY copyImageCmd.label      "Kopírovať adresu obrázka">
 <!ENTITY copyImageCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.label  "Kopírovať obrázok">
 <!ENTITY copyImageContentsCmd.accesskey "v">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.label    "Kopírovať adresu videa">
 <!ENTITY copyVideoURLCmd.accesskey  "e">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.label    "Kopírovať adresu zvuku">
 <!ENTITY copyAudioURLCmd.accesskey  "e">
-<!ENTITY blockImageCmd.accesskey   "z">
 <!ENTITY copyEmailCmd.label      "Kopírovať e-mailovú adresu">
 <!ENTITY copyEmailCmd.accesskey    "e">
 <!ENTITY thisFrameMenu.label     "Tento rámec">
 <!ENTITY thisFrameMenu.accesskey   "T">
 
 <!-- Media (video/audio) controls -->
 <!ENTITY mediaPlay.label       "Prehrať">
 <!ENTITY mediaPlay.accesskey     "P">
--- a/browser/chrome/browser/browser.properties
+++ b/browser/chrome/browser/browser.properties
@@ -13,18 +13,16 @@ droponhomemsg=Chcete, aby sa tento dokument stal vašou novou domovskou stránkou?
 
 # context menu strings
 
 # LOCALIZATION NOTE (contextMenuSearchText): %1$S is the search engine,
 # %2$S is the selection string.
 contextMenuSearchText=Vyhľadať "%2$S" na webe pomocou %1$S
 contextMenuSearchText.accesskey=V
 
-blockImages=Blokovať obrázky z %S
-
 # bookmark dialog strings
 
 bookmarkAllTabsDefault=[Názov priečinka]
 
 xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) požiadať o inštaláciu softvéru.
 xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
 # Accessibility Note:
 # Be sure you do not choose an accesskey that is used elsewhere in the active context (e.g. main menu bar, submenu of the warning popup button)
@@ -75,21 +73,16 @@ popupWarningButton.accesskey=M
 popupWarningButtonUnix=Možnosti
 popupWarningButtonUnix.accesskey=M
 popupAllow=Povoliť vyskakovacie okná z %S
 popupBlock=Blokovať vyskakovacie okná z %S
 popupWarningDontShowFromMessage=Nezobrazovať túto správu v prípade blokovania vyskakovacích okien
 popupWarningDontShowFromStatusbar=Nezobrazovať informáciu v prípade blokovania vyskakovacích okien
 popupShowPopupPrefix=Zobraziť %S
 
-imageBlockedWarning=%S bude vždy blokovať načítavanie obrázkov z %S.
-imageAllowedWarning=%S má povolené načítavanie obrázkov z %S.
-undo=Späť
-undo.accessKey=S
-
 # missing plugin installer
 missingpluginsMessage.title=Na zobrazenie všetkých médií na tejto stránke sú požadované prídavné zásuvné moduly.
 missingpluginsMessage.button.label=Nainštalovať chýbajúce zásuvné moduly…
 missingpluginsMessage.button.accesskey=a
 outdatedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly používané touto stránkou sú zastarané.
 outdatedpluginsMessage.updateButton.label=Aktualizovať zásuvné moduly…
 outdatedpluginsMessage.updateButton.accesskey=A
 blockedpluginsMessage.title=Niektoré zásuvné moduly, ktoré táto stránka vyžaduje, boli kvôli ochrane zablokované.
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/chrome/browser/inspector.properties
@@ -0,0 +1,11 @@
+# LOCALIZATION NOTE (style.selectorLabel): Used in the Inspector style panel
+# to label a CSS Selector.
+style.selectorLabel=Selektor
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.inheritedFrom): used in Style panel in
+# inspector. Describes which tagname[#id] the properties are inherited from.
+style.inheritedFrom=Odvodené z: #1
+
+# LOCALIZATION NOTE (style.styleItemLabel: used in Style panel in inspector.
+# Used for construction of list items, #1 = label, #2 = content.
+style.styleItemLabel=#1: #2
--- a/browser/chrome/browser/places/places.dtd
+++ b/browser/chrome/browser/places/places.dtd
@@ -1,23 +1,25 @@
 <!-- LOCALIZATION NOTE (places.library.title): use "Library", "Archive" or "Repository" -->
 <!ENTITY places.library.title        "Archív">
 <!ENTITY places.library.width        "760">
 <!ENTITY places.library.height       "500">
 <!ENTITY organize.label           "Usporiadať">
 <!ENTITY organize.accesskey         "s">
+<!ENTITY organize.tooltip          "Usporiadať moje záložky">
 
 <!ENTITY file.accesskey           "S">
 <!ENTITY file.close.label          "Zavrieť">
 <!ENTITY file.close.accesskey        "e">
 <!ENTITY cmd.close.key           "w">
 <!ENTITY edit.label             "Upraviť">
 <!ENTITY edit.accesskey           "U">
 <!ENTITY views.label            "Zobrazenia">
 <!ENTITY views.accesskey          "o">
+<!ENTITY views.tooltip           "Zmeniť pohľad">
 <!ENTITY view.columns.label         "Usporiadať stĺpce">
 <!ENTITY view.columns.accesskey       "U">
 <!ENTITY view.sort.label          "Usporiadať">
 <!ENTITY view.sort.accesskey        "s">
 <!ENTITY view.unsorted.label        "Neusporiadané">
 <!ENTITY view.unsorted.accesskey      "e">
 <!ENTITY view.sortAscending.label      "Smer usporiadania A > Z">
 <!ENTITY view.sortAscending.accesskey    "A">
@@ -102,16 +104,17 @@
 <!ENTITY search.scopeHistory.accesskey   "H">
 <!ENTITY saveSearch.label          "Uložiť">
 <!ENTITY saveSearch.accesskey        "U">
 
 <!ENTITY cmd.find.key            "f">
 
 <!ENTITY maintenance.label         "Import a zálohovanie">
 <!ENTITY maintenance.accesskey       "I">
+<!ENTITY maintenance.tooltip        "Import a zálohovanie mojich záložiek">
 
 <!ENTITY backCmd.label           "Naspäť">
 <!ENTITY backButton.tooltip         "Prejsť naspäť">
 
 <!ENTITY forwardCmd.label          "Dopredu">
 <!ENTITY forwardButton.tooltip       "Prejsť dopredu">
 
 <!ENTITY detailsPane.more.label       "Viac">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/feedback/main.dtd
@@ -0,0 +1,30 @@
+<!ENTITY testpilot.brand.label           "Test Pilot">
+<!-- browser window: menu and status bar -->
+<!ENTITY testpilot.settings.label          "Nastavenia">
+<!ENTITY testpilot.settings.notifyMeWhen.label   "Upozorniť ma:">
+<!ENTITY testpilot.settings.readyToSubmit.label   "Keď je štúdia pripravená na odoslanie">
+<!ENTITY testpilot.settings.newStudy.label     "Keď je dostupná nová štúdia">
+<!ENTITY testpilot.settings.hasNewResults.label   "Keď má štúdia nové výsledky">
+<!ENTITY testpilot.settings.alwaysSubmitData.label "Automaticky odosielať moje údaje (nepýtať sa)">
+<!ENTITY testpilot.allStudies.label         "Všetky vaše používateľské štúdie">
+<!ENTITY testpilot.about.label           "O rozšírení Test Pilot">
+
+<!-- all studies window -->
+<!ENTITY testpilot.studiesWindow.title         "Vaše štúdie rozšírenia Test Pilot">
+<!ENTITY testpilot.studiesWindow.currentStudies.label  "Aktuálne štúdie">
+<!ENTITY testpilot.studiesWindow.finishedStudies.label "Dokončené štúdie">
+<!ENTITY testpilot.studiesWindow.studyFindings.label  "Zistenia štúdie">
+<!ENTITY testpilot.studiesWindow.settings.label     "Nastavenia">
+<!ENTITY testpilot.studiesWindow.stillLoadingMessage  "Načítava sa… Prosím, čakajte.">
+
+<!-- raw data dialog -->
+<!ENTITY testpilot.rawDataWindow.title         "Test Pilot: nespracované údaje">
+
+<!-- notification -->
+<!ENTITY testpilot.notification.close.tooltip      "Zavrieť">
+
+<!-- Firefox 4 beta version UI -->
+<!ENTITY testpilot.enable.label            "Zapnúť používateľské štúdie">
+<!ENTITY testpilot.feedbackbutton.label        "Váš názor">
+<!ENTITY testpilot.happy.label    "Nový Firefox sa mi páči, lebo…">
+<!ENTITY testpilot.sad.label     "Nový Firefox sa mi nepáči, lebo…">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/browser/feedback/main.properties
@@ -0,0 +1,94 @@
+# common
+testpilot.fullBrandName = Mozilla Labs Test Pilot
+testpilot.moreInfo = Ďalšie informácie
+testpilot.submit = Odoslať
+testpilot.takeSurvey = Zúčastniť sa štúdie
+
+# Feedback button menu
+testpilot.turnOn = Zapnúť používateľské štúdie
+testpilot.turnOff = Vypnúť používateľské štúdie
+
+# studies window
+testpilot.studiesWindow.noStudies = Práve pracujeme na novej štúdii, ktorej sa onedlho budete môcť zúčastniť. Sledujte nás!
+testpilot.studiesWindow.uploading = Odosiela sa…
+testpilot.studiesWindow.unableToReachServer = Pripojenie k serverom Mozilla neúspešné. Prosím, skúste to neskôr.
+testpilot.studiesWindow.thanksForContributing = Ďakujeme za príspevok!
+testpilot.studiesWindow.finishedOn = Dokončená: %S
+testpilot.studiesWindow.canceledStudy = (Túto štúdiu ste zrušili)
+testpilot.studiesWindow.willStart = Spustenie: %S
+testpilot.studiesWindow.gatheringData = Získavajú sa údaje.
+testpilot.studiesWindow.willFinish = Ukončenie: %S
+testpilot.studiesWindow.proposeStudy = Navrhnúť vlastnú štúdiu
+
+# for pages
+testpilot.page.commentsAndDiscussions = Komentáre a diskusie »
+testpilot.page.proposeATest = Navrhnúť test »
+testpilot.page.testpilotOnTwitter = @MozTestPilot na Twitteri »
+
+# status page
+testpilot.statusPage.uploadingData = Odosielajú sa údaje…
+testpilot.statusPage.uploadErrorMsg = Ops! Pri pripájaní k serverom Mozilla sa vyskytla chyba. Je vaše pripojenie funkčné?
+testpilot.statusPage.willRetry = Test Pilot sa bude pokúšať o spojenie automaticky, takže túto stránku môžete teraz zavrieť.
+testpilot.statusPage.endedAlready = (Už sa skončila a vy by ste túto stránku nemali vidieť)
+testpilot.statusPage.todayAt = dnes o %S
+testpilot.statusPage.endOn = dňa %S
+# LOCALIZATION NOTE (numExtensions): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+# #1 = number of extensions
+# example: "2 extensions"
+testpilot.statusPage.numExtensions = #1 rozšírenie;#1 rozšírenia;#1 rozšírení
+testpilot.statusPage.recursEveryNumberOfDays = Tento test sa opakuje každých %S dní. Pri jeho ukončení:
+testpilot.statusPage.askMeBeforeSubmitData = Vždy sa opýtať pre odoslaním údajov.
+testpilot.statusPage.alwaysSubmitData = Vždy odoslať moje údaje a pýtať sa ma na to.
+testpilot.statusPage.neverSubmitData = Nikdy neodosielať moje údaje a nepýtať sa ma na to.
+testpilot.statusPage.loading = Prebieha načítavanie, čakajte, prosím…
+
+# quit page
+testpilot.quitPage.aboutToQuit = Chystáte sa ukončiť štúdiu "%S".
+testpilot.quitPage.optionalMessage = (Voliteľné) Ak máte voľnú chvíľku, prosím, dajte nám vedieť, prečo ste sa rozhodli ukončiť štúdiu.
+testpilot.quitPage.reason = Dôvod:
+testpilot.quitPage.recurringStudy = Toto je opakujúca sa štúdia. Pri ďalšom odštartovaní tejto štúdie vás budeme informovať. Ak však o tejto štúdii už nechce počuť, označte toto políčko:
+testpilot.quitPage.quitForever = Ukončiť túto opakujúcu sa štúdiu.
+testpilot.quitPage.quitStudy = Ukončiť štúdiu »
+
+# welcome page
+testpilot.welcomePage.thankYou = Ďakujeme, že ste sa pripojili k tímu rozšírenia Test Pilot!
+testpilot.welcomePage.gettingStarted = Začíname
+testpilot.welcomePage.pleaseTake = Prosím, zúčastnite sa
+testpilot.welcomePage.backgroundSurvey = Prieskum Pilot Background
+testpilot.welcomePage.clickToOpenStudiesWindow = Kliknutím sem zobrazíte práve prebiehajúce štúdie.
+testpilot.welcomePage.testpilotAddon = Doplnok Test Pilot
+testpilot.welcomePage.iconExplanation = « hľadajte túto ikonu v pravom dolnom rohu okna prehliadača.
+testpilot.welcomePage.moreIconExplanation = Kliknutím na túto ikonu zobrazíte hlavnú ponuku rozšírenia Test Pilot.
+testpilot.welcomePage.notificationInfo = Keď sa objaví nová štúdia, ikona zobrazí upozornenie.
+testpilot.welcomePage.privacyPolicy = Zásady ochrany súkromia
+testpilot.welcomePage.legalNotices = Právne informácie
+
+# survey page
+testpilot.surveyPage.saveAnswers = Uložiť odpovede
+testpilot.surveyPage.submitAnswers = Odoslať odpovede
+testpilot.surveyPage.changeAnswers = Zmeniť odpovede
+testpilot.surveyPage.loading = Načítava sa, prosím, čakajte…
+testpilot.surveyPage.thankYouForFinishingSurvey = Ďakujeme za dokončenie tejto štúdie. Vaše odpovede budú odoslané spolu s ďalšími experimentálnymi údajmi.
+testpilot.surveyPage.reviewOrChangeYourAnswers = Ak si chcete pozrieť alebo zmeniť vaše odpovede, môžete tak učiniť hocikedy použitím nižšie uvedeného tlačidla.
+
+# modules/task.js
+testpilot.finishedTask.finishedStudy = Super! Dokončili ste štúdiu "%S"!
+testpilot.finishedTask.allRelatedDataDeleted = Všetky údaje vzťahujúce sa k tejto štúdií boli z vášho počítača odstránené.
+
+# modules/setup.js
+testpilot.notification.update = Aktualizovať…
+testpilot.notification.thankYouForUploadingData = Ďakujeme!
+testpilot.notification.thankYouForUploadingData.message = Ďakujeme za odosielanie údajov.
+testpilot.notification.readyToSubmit = Pripravené na odoslanie
+testpilot.notification.readyToSubmit.message = Rozšírenie Test Pilot dokončilo získanie údajov pre štúdiu "%S" a je pripravené na ich odoslanie.
+testpilot.notification.newTestPilotStudy = Nová štúdia rozšírenia Test Pilot
+testpilot.notification.newTestPilotStudy.message = Práve začína štúdia "%S" doplnku Test Pilot.
+testpilot.notification.newTestPilotSurvey = Nový prieskum rozšírenia Test Pilot
+testpilot.notification.newTestPilotSurvey.message = Je dostupný prieskum "%S" rozšírenia Test Pilot.
+testpilot.notification.newTestPilotResults = Nové výsledky štúdií rozšírenia Test Pilot
+testpilot.notification.newTestPilotResults.message = Pre štúdiu "%S" rozšírenia Test Pilot sú dostupné nové výsledky.
+testpilot.notification.autoUploadedData = Ďakujeme!
+testpilot.notification.autoUploadedData.message = Štúdia "%S" rozšírenia Test Pilot je dokončená a vaše údaje boli úspešne odoslané!
+testpilot.notification.extensionUpdate = Aktualizácia rozšírenia
+testpilot.notification.extensionUpdate.message = Jedna zo štúdií vyžaduje novšiu verziu rozšírenia Test Pilot, ktorú môžete získať v okne Správcu doplnkov.
--- a/dom/chrome/dom/dom.properties
+++ b/dom/chrome/dom/dom.properties
@@ -57,8 +57,9 @@ UseOfPreventBubbleWarning=Event=%S, používanie preventBubble() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfPreventCaptureWarning=Event=%S, používanie preventCapture() je zavrhnuté. Používajte radšej stopPropagation() štandardizovaný konzorciom W3C.
 UseOfDOM3LoadMethodWarning=Udalosť Document.load() je zavrhnutá. Aktualizujte svoj kód použitím objektu DOM XMLHttpRequest. Ďalšie informácie získate na stránke https://developer.mozilla.org/en/XMLHttpRequest
 UnexpectedCanvasVariantStyle=canvas: pokus o nastavenie strokeStyle alebo fillStyle na hodnotu, ktorá je buď reťazec, CanvasGradient alebo CanvasPattern, bol ignorovaný.
 EmptyGetElementByIdParam=Prázdny reťazec odovzdaný pre getElementById().
 LowMemoryTitle=Upozornenie: Nedostatok pamäte
 LowMemoryMessage=Skript tejto stránky bol zastavený kvôli nedostatku voľnej pamäte.
 WrongEventPropertyAccessWarning=Vlastnosť '%S' by nemala byť pre udalosť %S používaná. Jej hodnota nemá význam.
 SpeculationFailed=Pomocou metódy document.write() bol vytvorený nevyvážený strom, čo spôsobuje opätovné spracovávanie údajov zo siete. Ďalšie informácie je možné nájsť na stránke https://developer.mozilla.org/en/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
+DocumentWriteIgnored=Volanie metódy document.write() z asynchrónne načítaného externého skriptu bolo ignorované.
--- a/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
+++ b/security/manager/chrome/pippki/pippki.properties
@@ -100,20 +100,20 @@ clientAuthMessage2=Vydané pod: "%S"
 pageInfo_SiteNotVerified=Identita servera nie je overená
 pageInfo_WebSiteVerified=Identita servera je overená
 pageInfo_Identity_Verified=Server %S podporuje autentifikáciu stránky, ktorú práve čítate. Identita servera bola overená certifikačnou autoritou %S, ktorej dôverujete pri overovaní serverov.
 pageInfo_ViewCertificate=Zobraziť bezpečnostný certifikát, ktorý overil identitu tejto stránky.
 pageInfo_NoEncryption=Pripojenie nie je šifrované
 pageInfo_Privacy_None1=Server %S nepodporuje šifrovanie pre stránku, ktorú práve čítate.
 pageInfo_Privacy_None2=Informácie odoslané cez internet bez zašifrovania môžu byť počas cesty pozorované inými ľuďmi.
 pageInfo_Privacy_None3=Stránka, ktorú čítate, nie je zašifrovaná.
-pageInfo_StrongEncryption=Pripojenie je šifrované: Vysoký stupeň zašifrovania (%S %S bit)
+pageInfo_StrongEncryptionWithBits=Pripojenie je šifrované: Vysoký stupeň zašifrovania (%S, %S bitové kľúče)
 pageInfo_Privacy_Strong1=Stránka, ktorú čítate, bola zašifrovaná predtým, ako bola odoslaná cez internet.
 pageInfo_Privacy_Strong2=Vďaka zašifrovaniu je pre neautorizovaných ľudí veľmi ťažké vidieť informácie, putujúce medzi dvoma počítačmi. Je preto veľmi nepravdepodobné, že by niekto prečítal túto stránku počas jej cesty po internete.
-pageInfo_WeakEncryption=Pripojenie je šifrované: Nízky stupeň zašifrovania (%S %S bit)
+pageInfo_WeakEncryptionWithBits=Pripojenie je šifrované: Nízky stupeň zašifrovania (%S, %S bitové kľúče)
 pageInfo_Privacy_Weak1=Server %S používa pre stránku, ktorú práve čítate, nízky stupeň zašifrovania.
 pageInfo_Privacy_Weak2=Nízky stupeň zašifrovania môže umožniť niektorým neautorizovaným osobám prečítať túto informáciu.
 pageInfo_MixedContent=Pripojenie je čiastočne šifrované
 pageInfo_Privacy_Mixed1=Časť stránky, ktorú čítate, nebola zašifrovaná predtým, ako bola odoslaná cez internet.
 
 #Cert Viewer
 certDetails=Zobrazenie certifikátu:
 notPresent=<nie je súčasťou certifikátu>
@@ -145,16 +145,17 @@ devinfo_stat_disabled=Zakázané
 devinfo_stat_notpresent=Neprítomné
 devinfo_stat_uninitialized=Neinicializované
 devinfo_stat_notloggedin=Neprihlásený
 devinfo_stat_loggedin=Prihlásený
 devinfo_stat_ready=Pripravené
 enable_fips=Povoliť FIPS
 disable_fips=Zakázať FIPS
 fips_nonempty_password_required=Režim FIPS vyžaduje, aby ste mali nastavené hlavné heslo pre každé bezpečnostné zariadenie. Zadajte toto heslo a potom skúste povoliť režim FIPS.
+unable_to_toggle_fips=Pre bezpečnostné zariadenie nebolo možné zmeniť režim FIPS. Odporúčame ukončenie a reštartovanie aplikácie.
 
 # CRL next update.
 crlNextUpdateMsg1=%S nemôže vytvoriť bezpečné (šifrované) spojenie s "%S".
 crlNextUpdateMsg2=Zoznam zrušených certifikátov (CRL – Certificate revocation list) od "%S" je potrebné aktualizovať.
 NoUpdateFailure=Žiadne
 lastFetchUrlLabel=Adresa bola pôvodne získaná z
 advertisedUrlLabel=Adresa zverejnená certifikačnou autoritou
 crlAutoUpdateDayCntError=Počet dní do nasledujúcej aktualizácie musí byť číslo väčšie ako nula.
deleted file mode 100644
--- a/suite/chrome/common/pref/pref-offline.dtd
+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
-<!-- extracted from content/pref-offline.xul -->
-
-<!--LOCALIZATION NOTE : FILE The 'Offline' preferences dialog -->
-<!ENTITY window.title "Režim Offline">
-<!ENTITY boxHeader "Režim Offline">
-<!ENTITY rHeader "Režim Offline">
-<!--LOCALIZATION NOTE (textStart): Don't translate "&brandShortName;".
-  Place "&brandShortName;" in the phrase where the name of the application should
-	 appear
--->
-<!ENTITY textStart  "Pri spustení aplikácie &brandShortName;:">
-<!ENTITY radioAskMode "Opýtať sa, či použiť režim online alebo offline">
-<!ENTITY radioUsePrev "Použiť stav online/offline ako naposledy">
--- a/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
+++ b/toolkit/chrome/global/aboutSupport.dtd
@@ -12,17 +12,17 @@
 <!ENTITY aboutSupport.extensionEnabled "Povolené">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionVersion "Verzia">
 <!ENTITY aboutSupport.extensionId "ID">
 
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsTitle "Základné nastavenia aplikácie">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsName "Názov">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsVersion "Verzia">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsProfileDir "Priečinok profilu">
-<!ENTITY aboutSupport.appBasicsPlugins "Nainštalované zásuvné moduly">
+<!ENTITY aboutSupport.appBasicsEnabledPlugins "Povolené zásuvné moduly">
 <!ENTITY aboutSupport.appBasicsBuildConfig "Konfigurácia zostavenia">
 
 <!ENTITY aboutSupport.show.label "Otvoriť priečinok">
 
 <!-- LOCALIZATION NOTE (aboutSupport.showMac.label): This is the Mac-specific
 variant of aboutSupport.show.label. This allows us to use the preferred
 "Finder" terminology on Mac. -->
 <!ENTITY aboutSupport.showMac.label "Zobraziť vo Finderi">
--- a/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
+++ b/toolkit/chrome/global/filepicker.properties
@@ -2,16 +2,18 @@
 # --do not localize the extensions, only the titles
 allTitle=Všetky súbory
 htmlTitle=Súbory HTML
 textTitle=Textové súbory
 imageTitle=Obrázky
 xmlTitle=Súbory XML
 xulTitle=Súbory XUL
 appsTitle=Aplikácie
+audioTitle=Zvukové súbory
+videoTitle=Videosúbory
 
 dirTextInputLabel=Názov priečinka:
 dirTextInputAccesskey=N
 
 confirmTitle=Potvrdenie
 confirmFileReplacing=%S už existuje. Chcete ho nahradiť?
 openButtonLabel=Otvoriť
 saveButtonLabel=Uložiť