initial fennec commit
authorsektormaster@atlas.sk
Wed, 28 Jan 2009 12:18:05 +0100
changeset 52 0775b2939728a0ba3be227f2cd0be833e9588835
parent 51 6d6411cea84516b05f91ab65375405d658f197d0
child 53 6ea73cffed8e0fd77ed9af1480a7b1229c65c970
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
initial fennec commit
mobile/chrome/brand/brand.dtd
mobile/chrome/brand/brand.properties
mobile/chrome/browser.dtd
mobile/chrome/browser.properties
mobile/chrome/firstrun/firstrun.dtd
mobile/chrome/overrides/netError.dtd
mobile/chrome/preferences.dtd
mobile/chrome/region.properties
mobile/chrome/search.properties
mobile/chrome/shortcuts.properties
mobile/searchplugins/list.txt
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/brand/brand.dtd
@@ -0,0 +1,2 @@
+<!ENTITY brandShortName "Fennec">
+<!ENTITY brandFullName  "Fennec">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/brand/brand.properties
@@ -0,0 +1,2 @@
+brandShortName=Fennec
+brandFullName=Fennec
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/browser.dtd
@@ -0,0 +1,62 @@
+<!-- LOCALIZATION NOTE (mainWindow.titleseparator): DONT_TRANSLATE -->
+<!ENTITY mainWindow.titleseparator " - ">
+
+<!ENTITY back.label      "Naspäť">
+<!ENTITY back.tooltip     "Naspäť">
+<!ENTITY forward.label     "Dopredu">
+<!ENTITY forward.tooltip    "Dopredu">
+<!ENTITY reload.label     "Obnoviť">
+<!ENTITY reload.tooltip    "Obnoviť">
+<!ENTITY stop.label      "Zastaviť">
+<!ENTITY stop.tooltip     "Zastaviť">
+<!ENTITY search.label     "Hľadať">
+<!ENTITY search.tooltip    "Hľadať">
+<!ENTITY go.label       "Prejsť">
+<!ENTITY go.tooltip      "Prejsť">
+<!ENTITY openLocation.label  "Otvoriť adresu">
+<!ENTITY openLocation.tooltip "Otvoriť adresu">
+<!ENTITY star.label      "Hviezda">
+<!ENTITY star.tooltip     "Pridať medzi záložky">
+<!ENTITY bookmarks.label    "Záložky">
+<!ENTITY bookmarks.tooltip   "Zobraziť záložky">
+
+<!ENTITY newtab.label     "Nová karta">
+<!ENTITY closetab.label    "Zavrieť kartu">
+
+<!ENTITY cut.label       "Vystrihnúť">
+<!ENTITY copy.label      "Kopírovať">
+<!ENTITY copylink.label    "Kopírovať adresu odkazu">
+<!ENTITY paste.label      "Prilepiť">
+<!ENTITY delete.label     "Odstrániť">
+<!ENTITY selectAll.label    "Vybrať všetko">
+<!ENTITY noSuggestions.label  "(Žiadne návrhy)">
+<!ENTITY addToDictionary.label "Pridať do slovníka">
+
+<!ENTITY editBookmarkName.label  "Názov:">
+<!ENTITY editBookmarkURI.label   "Adresa:">
+<!ENTITY editBookmarkTags.label  "Značky:">
+<!ENTITY bookmarkRemove.label   "Odstrániť záložku">
+<!ENTITY editBookmarkDone.label  "Hotovo">
+
+<!ENTITY findOnCmd.label   "Hľadať na tejto stránke…">
+<!ENTITY findOnCmd.accesskey "H">
+<!ENTITY findOnCmd.commandkey "f">
+<!ENTITY findAgainCmd.label "Hľadať znova">
+<!ENTITY findAgainCmd.accesskey "d">
+<!ENTITY findAgainCmd.commandkey "g">
+<!ENTITY findAgainCmd.commandkey2 "VK_F3">
+
+<!ENTITY identity.unverifiedsite2 "Táto webová stránka neposkytuje informácie o svojej identite.">
+<!ENTITY identity.connectedTo "Pripojené k stránke">
+<!-- Localization note (identity.runBy) : This string appears between a
+domain name (above) and an organization name (below). E.g.
+
+example.com
+which is run by
+Example Enterprises, Inc.
+
+The layout of the identity dialog prevents combining this into a single string with
+substitution variables. If it is difficult to translate the sense of the string
+with that structure, consider a translation which ignores the preceding domain and
+just addresses the organization to follow, e.g. "This site is run by " -->
+<!ENTITY identity.runBy "Spravuje ju">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/browser.properties
@@ -0,0 +1,42 @@
+# Popup Blocker
+popupWarning=%S zabránil tejto stránke v otvorení vyskakovacieho okna.
+popupWarningMultiple=%S zabránil tejto stránke v otvorení %S vyskakovacích okien.
+popupButtonAlwaysAllow=Vždy povoliť
+popupButtonAlwaysAllow.accesskey=V
+popupButtonNeverWarn=Neupozorňovať ma
+popupButtonNeverWarn.accesskey=e
+
+# XPInstall
+xpinstallPromptWarning=%S zabránil tejto stránke (%S) v inštalácii softvéru, aby ochránil váš počítač.
+xpinstallPromptAllowButton=Povoliť
+xpinstallPromptAllowButton.accesskey=v
+xpinstallDisabledMessageLocked=Inštalácia softvéru je vypnutá vašim systémovým administrátorom.
+xpinstallDisabledMessage=Inštalácia softvéru je momentálne vypnutá. Kliknite na tlačidlo Povoliť a skúste to znova.
+xpinstallDisabledButton=Povoliť
+xpinstallDisabledButton.accesskey=v
+
+# Site Identity
+identity.identified.verifier=Overil ju %S
+identity.identified.verified_by_you=Pre túto stránku ste pridali bezpečnostnú výnimku
+identity.identified.state_and_country=%S, %S
+identity.identified.title_with_country=%S (%S)
+identity.encrypted=Pripojenie k tejto stránke je z dôvodu ochrany pred sledovaním zabezpečené.
+identity.unencrypted=Pripojenie k tejto stránke nie je zabezpečené.
+identity.unknown.tooltip=Táto webová stránka neposkytuje informácie o identite.
+identity.ownerUnknown2=(neznámy)
+
+# Geolocation UI
+# LOCALIZATION NOTE (exactLocation, neighborhoodLocation): These do not have to be
+# exact value, instead approximations would be fine.
+# examples: Neighborhood (within 2 km)
+#      Exact Location (within 3 m)
+#
+geolocation.exactLocation=Presná poloha
+geolocation.exactLocation.subLabel=(presnosť 3 m)
+geolocation.exactLocationKey=E
+geolocation.neighborhoodLocation=Okolie
+geolocation.neighborhoodLocation.subLabel=(presnosť 2 km)
+geolocation.neighborhoodLocationKey=k
+geolocation.nothingLocation=Nič
+geolocation.nothingLocationKey=i
+geolocation.requestMessage=Stránka %S chce vedieť, kde sa nachádzate. Môžete uviesť:
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/firstrun/firstrun.dtd
@@ -0,0 +1,3 @@
+<!ENTITY content.title       "Víta vás Fennec">
+<!ENTITY dragRight.label      "karty zobrazíte potiahnutím týmto smerom">
+<!ENTITY dragLeft.label      "ovládanie zobrazíte potiahnutím týmto smerom">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/overrides/netError.dtd
@@ -0,0 +1,168 @@
+<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
+%brandDTD;
+
+<!ENTITY loadError.label "Problém pri načítaní stránky">
+<!ENTITY retry.label "Skúsiť znova">
+
+<!-- Specific error messages -->
+
+<!ENTITY connectionFailure.title "Nedá sa pripojiť">
+<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">
+
+<!ENTITY deniedPortAccess.title "Táto adresa je zakázaná">
+<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">
+
+<!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
+<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
+<ul>
+ <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
+  <strong>ww</strong>.priklad.com namiesto
+  <strong>www</strong>.priklad.com</li>
+ <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
+ <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
+<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
+<ul>
+ <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
+ <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
+</ul>
+">
+
+
+<!ENTITY generic.title "Problém.">
+<!ENTITY generic.longDesc "
+<p>&brandShortName; nedokáže z nejakého dôvodu načítať stránku.</p>
+">
+
+<!ENTITY malformedURI.title "Adresa nie je platná">
+<!ENTITY malformedURI.longDesc "
+<ul>
+ <li>Webové adresy sú zvyčajne zadávané v tvare
+  <strong>http://www.priklad.com/</strong></li>
+ <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
+<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">
+
+<!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
+<!ENTITY netOffline.longDesc "
+<ul>
+ <li>Zrušte začiarknutie možnosti &quot;Pracovať offline&quot; v ponuke Súbor a skúste to znova.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
+<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
+<ul>
+ <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
+<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
+<ul>
+ <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
+<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">
+
+<!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
+<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">
+
+<!ENTITY protocolNotFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
+<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
+<ul>
+ <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Server proxy odmieta pripojenia">
+<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
+<ul>
+ <li>Skontrolujte nastavenia proxy servera.</li>
+ <li>Obráťte sa na správcu siete a skontrolujte, či server proxy funguje.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Server proxy nemožno nájsť">
+<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "
+<ul>
+ <li>Skontrolujte, či je nastavenie servera proxy správne.</li>
+ <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti.</li>
+ <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY redirectLoop.title "Stránku sa nepodarilo správne presmerovať">
+<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
+<ul>
+ <li>Tento problém môže nastať pri nepovolení, resp. odmietnutí cookies.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY unknownSocketType.title "Neočakávaná odpoveď servera">
+<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
+<ul>
+ <li>Uistite sa, či je v systéme nainštalovaný Správca súkromných kľúčov (PSM).</li>
+ <li>Môže to byť spôsobené neštandardnou konfiguráciou servera.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY nssFailure2.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
+<!ENTITY nssFailure2.longDesc "
+<ul>
+ <li>Stránku nemožno zobraziť, pretože pravosť prijímaných údajov sa nedá overiť.</li>
+ <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme. Môžete použiť aj príkaz v ponuke Pomocník a nahlásiť chybnú webovú stránku.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
+<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
+<ul>
+ <li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
+ <li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY sharedLongDesc "
+<ul>
+ <li>Server môže byť dočasne nedostupný alebo zaneprázdnený. Svoj pokus opakujte neskôr.</li>
+ <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
+ <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
+</ul>
+">
+
+<!ENTITY malwareBlocked.title "Podozrivá škodlivá stránka!">
+<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
+<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p>
+<p>Vlastníci stránok, ktorí si myslia, že ich stránky boli označené ako škodlivé neprávom, môžu <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >požiadať o prehodnotenie</a>.</p>
+">
+
+<!ENTITY phishingBlocked.title "Podozrivá stránka!">
+<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
+<p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
+<p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
+">
+
+<!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
+<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
+<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">
+
+<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningText) - Do not translate the
+contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
+which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
+netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->
+
+<!ENTITY securityOverride.warningText "
+<p>Výnimku by ste nemali pridávať v prípade, že používate internetové pripojenie, ktorému úplne neveríte, alebo sa toto upozornenie predtým neobjavovalo.</p>
+
+<xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='getMeOutOfHereButton' label='&securityOverride.getMeOutOfHereButton;'/>
+<xul:button xmlns:xul='http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul' id='exceptionDialogButton' label='&securityOverride.exceptionButtonLabel;'/>
+">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/preferences.dtd
@@ -0,0 +1,15 @@
+<!ENTITY content.title               "Obsah">
+<!ENTITY permissions.default.image.title      "Načítavať obrázky">
+<!ENTITY permissions.default.image.description   "Robí stránky krajšími">
+<!ENTITY javascript.enabled.title         "Povoliť Javascript">
+<!ENTITY javascript.enabled.description      "Robí stránky efektívnejšími">
+<!ENTITY plugins.enabled.title           "Povoliť zásuvné moduly">
+<!ENTITY plugins.enabled.description        "Robí stránky otravnými">
+<!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
+<!ENTITY network.cookie.cookieBehavior.title    "Ukladať cookies">
+<!ENTITY network.cookie.cookieBehavior.description "Chutné lahôdky">
+<!ENTITY clear.private.data.title         "Súkromné údaje">
+<!ENTITY clear.private.data.button         "Vymazať…">
+<!ENTITY clear.private.data.description      "Chráni vaše tajnosti">
+<!ENTITY signon.rememberSignons.title       "Ukladať heslá">
+<!ENTITY signon.rememberSignons.description    "Umožní vám meneť písať">
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/region.properties
@@ -0,0 +1,35 @@
+# Default search engine
+browser.search.defaultenginename=Google
+
+# Search engine order (order displayed in the search bar dropdown)s
+browser.search.order.1=Google
+browser.search.order.2=Yahoo
+
+# This is the default set of web based feed handlers shown in the reader
+# selection UI
+browser.contentHandlers.types.0.title=Bloglines
+browser.contentHandlers.types.0.uri=http://www.bloglines.com/login?r=/sub/%s
+browser.contentHandlers.types.1.title=My Yahoo
+browser.contentHandlers.types.1.uri=http://add.my.yahoo.com/rss?url=%s
+browser.contentHandlers.types.2.title=Google
+browser.contentHandlers.types.2.uri=http://fusion.google.com/add?feedurl=%s
+
+# Keyword URL (for location bar searches)
+keyword.URL=http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=
+
+# increment this number when anything gets changed in the list below. This will
+# cause Firefox to re-read these prefs and inject any new handlers into the
+# profile database. Note that "new" is defined as "has a different URL"; this
+# means that it's not possible to update the name of existing handler, so
+# don't make any spelling errors here.
+gecko.handlerService.defaultHandlersVersion=2
+
+# The default set of protocol handlers for webcal:
+gecko.handlerService.schemes.webcal.0.name=30 Boxes
+gecko.handlerService.schemes.webcal.0.uriTemplate=http://30boxes.com/external/widget?refer=ff&url=%s
+
+# The default set of protocol handlers for mailto:
+gecko.handlerService.schemes.mailto.0.name=Yahoo! Mail
+gecko.handlerService.schemes.mailto.0.uriTemplate=http://compose.mail.yahoo.com/?To=%s
+gecko.handlerService.schemes.mailto.1.name=Gmail
+gecko.handlerService.schemes.mailto.1.uriTemplate=https://mail.google.com/mail/?extsrc=mailto&url=%s
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/search.properties
@@ -0,0 +1,25 @@
+searchtip=Hľadať pomocou modulu %S
+
+cmd_clearHistory=Vymazať históriu hľadania
+cmd_clearHistory_accesskey=h
+
+cmd_showSuggestions=Zobrazovať návrhy
+cmd_showSuggestions_accesskey=n
+
+addEngineConfirmTitle=Pridať vyhľadávací modul
+addEngineConfirmation=Pridať "%S" do zoznamu modulov dostupných vo vyhľadávacom paneli?\n\nZdroj: %S
+addEngineUseNowText=&Začať ho hneď používať
+addEngineAddButtonLabel=Pridať
+
+error_loading_engine_title=Chyba pri preberaní
+# LOCALIZATION NOTE (error_loading_engine_msg2): %1$S = brandShortName, %2$S = location
+error_loading_engine_msg2=Aplikácii %S sa nepodarilo prevziať vyhľadávací modul z:\n%S
+error_duplicate_engine_msg=Aplikácii %S sa nepodarilo nainštalovať vyhľadávací modul z "%S", pretože modul s rovnakým názvom už existuje.
+
+error_invalid_engine_title=Chyba pri inštalácii
+# LOCALIZATION NOTE (error_invalid_engine_msg): %S = brandShortName
+error_invalid_engine_msg=Tento vyhľadávací modul %S nepodporuje a preto nebude nainštalovaný.
+
+cmd_addFoundEngine=Pridať "%S"
+
+suggestion_label=Návrhy
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/chrome/shortcuts.properties
@@ -0,0 +1,31 @@
+cmd_back.name=Prejsť naspäť
+cmd_forward.name=Prejsť dopredu
+cmd_reload.name=Znovu načítať
+cmd_stop.name=Zastaviť načítavanie
+cmd_search.name=Hľadať
+cmd_go.name=Načítať adresu
+cmd_openLocation.name=Otvoriť umiestnenie
+cmd_star.name=Pridať medzi záložky
+cmd_bookmarks.name=Zobraziť záložky
+cmd_find.name=Hľadať na stránke
+cmd_findAgain.name=Hľadať znova
+cmd_findPrevious.name=Hľadať predchádzajúce
+cmd_menu.name=Zobraziť ponuku
+cmd_fullscreen.name=Režim na celú obrazovku
+cmd_scrollPageUp.name=Posunúť nahor
+cmd_scrollToBeginning.name=Prejsť na začiatok
+cmd_scrollPageDown.name=Posunúť nadol
+cmd_scrollToEnd.name=Prejsť na koniec
+cmd_cut.name=Vystrihnúť
+cmd_copy.name=Kopírovať
+cmd_copylink.name=Kopírovať adresu odkazu
+cmd_paste.name=Prilepiť
+cmd_delete.name=Odstrániť
+cmd_selectAll.name=Vybrať všetko
+cmd_newTab.name=Otvoriť novú kartu
+cmd_closeTab.name=Zavrieť aktuálnu kartu
+cmd_actions.name=Otvoriť zoznam akcií
+cmd_panel.name=Otvoriť panel vecí
+cmd_sanitize.name=Odstrániť všetky osobné uložené informácie
+cmd_zoomin.name=Priblížiť
+cmd_zoomout.name=Vzdialiť
new file mode 100644
--- /dev/null
+++ b/mobile/searchplugins/list.txt
@@ -0,0 +1,4 @@
+answers
+google
+wikipedia
+yahoo