update FIREFOX_18_0b1_BUILD1 FIREFOX_18_0b1_RELEASE FIREFOX_18_0b2_BUILD1 FIREFOX_18_0b2_RELEASE
authorsektormaster@atlas.sk
Fri, 26 Oct 2012 19:34:00 +0200
changeset 817 03717f52a97973a02f94ee424743799f531be782
parent 816 9cccc9bf31605711d0d6c43dd47e2dd4aeecb2a4
child 818 6a50c8e2cda4cbe306a059a84a8dbcc6f56b7580
child 820 7f0521adf1af91d1cf37d8c90dc982b6265fee2e
child 828 74a872f240392b5e201a9bf21f1bf047f2f58997
push id1
push usersledru@mozilla.com
push dateFri, 05 Dec 2014 02:19:11 +0000
update
browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
browser/installer/nsisstrings.properties
mobile/android/base/android_strings.dtd
--- a/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
+++ b/browser/chrome/browser/devtools/gclicommands.properties
@@ -844,26 +844,26 @@ jsbPreserveMaxNewlinesManual=Maximálny počet zalomení riadkov za sebou, ktoré ostanú zachované
 # possible.
 jsbJslintHappyDesc=Vynútiť režim jslint-stricter?
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbJslintHappyManual) A fuller description of the
 # 'jsb <jslintHappy>' parameter, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
 jsbJslintHappyManual=Ak je voľba nastavená na true, použije sa režim jslint-stricter
 
-# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleDesc) A very short description of the
+# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleDesc2) A very short description of the
 # 'jsb <braceStyle>' parameter. This string is designed to be shown
 # in a menu alongside the command name, which is why it should be as short as
 # possible.
-jsbBraceStyleDesc=Collapse, expand, end-expand, expand-strict
+jsbBraceStyleDesc2=Collapse, expand, end-expand, expand-strict
 
-# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleManual) A fuller description of the
+# LOCALIZATION NOTE (jsbBraceStyleManual2) A fuller description of the
 # 'jsb <braceStyle>' parameter, displayed when the user asks for help
 # on what it does.
-jsbBraceStyleManual=Štýl kódovania zložených zátvoriek. Buď collapse, expand, end-expand alebo expand-strict
+jsbBraceStyleManual2=Štýl kódovania zložených zátvoriek. Buď collapse, expand, end-expand alebo expand-strict
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbNoSpaceBeforeConditionalDesc) A very short description
 # of the 'jsb <noSpaceBeforeConditional>' parameter. This string is designed to
 # be shown in a menu alongside the command name, which is why it should be as
 # short as possible.
 jsbNoSpaceBeforeConditionalDesc=Bez medzery pred podmienenými príkazmi
 
 # LOCALIZATION NOTE (jsbUnescapeStringsDesc) A very short description of the
--- a/browser/installer/nsisstrings.properties
+++ b/browser/installer/nsisstrings.properties
@@ -15,19 +15,19 @@
 # for double ampersand) and prevents the letter following the ampersand from
 # being used as an accesskey.
 
 # You can use \n to create a newline in the string but only when the string
 # from en-US contains a \n.
 
 WIN_CAPTION=Inštalátor prehliadača $BrandShortName
 
-INTRO_BLURB=Ďakujeme, že ste si zvolili prehliadač $BrandFullName, pre ktorý ste najdôležitejší práve vy. Kliknutím pokračujte v inštalácii.
-INSTALL_BLURB1=Už o chvíľu si budete vychutnávať najnovšiu rýchlosť, flexibilitu a bezpečnosť, takže nad všetkým budete mať kontrolu.
-INSTALL_BLURB2=Všetko je to možné vďaka tomu, že $BrandShortName je vytváraný neziskovou organizáciou, ktorej cieľom je vylepšiť pre vás prehliadanie a web.
+INTRO_BLURB=Ďakujeme, že ste si zvolili prehliadač $BrandFullName, pre ktorý ste najdôležitejšími práve vy. Kliknutím pokračujte v inštalácii.
+INSTALL_BLURB1=Už o chvíľu si budete vychutnávať rýchlosť, flexibilitu a bezpečnosť najnovšej verzie, vďaka ktorej máte nad všetkým kontrolu.
+INSTALL_BLURB2=Všetko je to možné vďaka tomu, že $BrandShortName je vytváraný neziskovou organizáciou s cieľom zlepšiť prehliadanie webu a web samotný.
 INSTALL_BLURB3=Budete tak súčasťou globálnej komunity používateľov, prispievateľov a vývojárov pracujúcich s cieľom vytvoriť najlepší prehliadač na svete.
 
 WARN_MIN_SUPPORTED_OS_MSG=Ospravedlňujeme sa, $BrandShortName nemohol byť nainštalovaný. Táto verzia programu $BrandShortName vyžaduje ${MinSupportedVer} alebo novší.
 WARN_WRITE_ACCESS=Nemáte povolené zapisovať do zadaného inštalačného priečinka.\n\nVyberte iný priečinok.
 WARN_DISK_SPACE=Na inštaláciu do zadaného priečinka nie je dostatok miesta.\n\nVyberte iné umiestnenie.
 WARN_ROOT_INSTALL=Nie je možné zapisovať do koreňového priečinka vášho disku.\n\nVyberte iný priečinok.
 WARN_MANUALLY_CLOSE_APP_LAUNCH=Program $BrandShortName je už spustený.\n\nPred spustením inštalovanej verzie $BrandShortName ukončite.
 
@@ -42,24 +42,24 @@ OPTIONS_BUTTON=&Možnosti
 MAKE_DEFAULT=Na&staviť $BrandShortName ako predvolený prehliadač
 CREATE_SHORTCUTS=Vytvoriť odkazy na prehliadač $BrandShortName:
 ADD_SC_TASKBAR=Na pan&eli úloh
 ADD_SC_QUICKLAUNCHBAR=Na paneli &Rýchle spustenie
 ADD_CheckboxShortcutInStartMenu=&V priečinku Programy ponuky Štart
 ADD_CheckboxShortcutOnDesktop=Na pra&covnej ploche
 SPACE_REQUIRED=Požadované miesto na disku:
 SPACE_AVAILABLE=Dostupné miesto na disku:
-ONE_MOMENT=$BrandShortName bude spustený hneď po dokončení inštalácie…
+ONE_MOMENT=$BrandShortName bude spustený po dokončení inštalácie…
 INSTALL_MAINT_SERVICE=Nainš&talovať Službu správy a údržby programu $BrandShortName na pozadí
 BROWSE_BUTTON=&Prehľadávať…
 DEST_FOLDER=Cieľový priečinok
 
 DOWNLOADING_IN_PROGRESS=Preberá sa…
 DOWNLOADING_DONE=Prevzaté
-INSTALLING_TO_BE_DONE=Inštaluje sa
+INSTALLING_TO_BE_DONE=Inštalácia
 INSTALLING_IN_PROGRESS=Inštaluje sa…
 
 SELECT_FOLDER_TEXT=Zvoľte priečinok, do ktorého bude $BrandShortName nainštalovaný.
 
 BYTE=B
 KILO=k
 MEGA=M
 GIGA=G
--- a/mobile/android/base/android_strings.dtd
+++ b/mobile/android/base/android_strings.dtd
@@ -233,17 +233,17 @@ just addresses the organization to follo
 <!ENTITY suggestions_prompt "Chcete zapnúť zobrazovanie návrhov vyhľadávania v module &#037;s?">
 
 <!ENTITY webapp_generic_name "Aplikácia">
 
 <!ENTITY searchable_description "Záložky a história">
 
 <!-- Updater notifications -->
 <!ENTITY updater_start_title2 "Je dostupná aktualizácia pre &brandShortName;">
-<!ENTITY updater_start_select2 "Ťuknutím je prevezmete">
+<!ENTITY updater_start_select2 "Ťuknutím sem ju prevezmete">
 
 <!ENTITY updater_downloading_title2 "Preberá sa &brandShortName;">
 <!ENTITY updater_downloading_title_failed2 "Prevzatie zlyhalo">
-<!ENTITY updater_downloading_select2 "Ťuknutím nainštalujete aktualizáciu po jej prevzatí">
-<!ENTITY updater_downloading_retry2 "Ťuknutím to skúste znova">
+<!ENTITY updater_downloading_select2 "Ťuknutím sem aktualizáciu po prevzatí nainštalujete">
+<!ENTITY updater_downloading_retry2 "Ťuknutím sem to skúste znova">
 
-<!ENTITY updater_apply_title2 "Je dostupná aktualizácie pre &brandShortName;">
-<!ENTITY updater_apply_select2 "Ťuknutím ju použijete">
+<!ENTITY updater_apply_title2 "Je dostupná aktualizácia pre &brandShortName;">
+<!ENTITY updater_apply_select2 "Ťuknutím sem ju použijete">