mail/chrome/messenger/news.properties
author sektormaster@atlas.sk
Tue, 25 Sep 2012 20:49:25 +0200
changeset 758 e371468ef6c9177b79cefc571a1f0744f836b5c7
parent 687 310fdda92d444e9b493c1b40a5cfbff9468262dc
permissions -rw-r--r--
update

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

downloadHeadersTitlePrefix=Prevziať hlavičky
downloadHeadersInfoText=V tejto diskusnej skupine je k dispozícií na prevzatie %S nových hlavičiek správ.
htmlNewsErrorTitle=Chyba!
# LOCALIZATION NOTE ( htmlNewsError ): In the following item, translate only "Error!" and "newsgroup server responded:"
htmlNewsError=<H1>Chyba!</H1> Server oznámil:&nbsp;
# LOCALIZATION NOTE ( articleExpired ): In the following item, translate only "Perhaps the article has expired"
articleExpired=<B><P>Platnosť príspevku už pravdepodobne vypršala</P></B>
removeExpiredArtLinkText=Kliknutím sem odstránite všetky neplatné príspevky
cancelDisallowed=Táto správa nevyzerá ako odoslaná Vami. Zrušiť môžete iba svoje správy, nie ostatných.
cancelConfirm=Chcete zrušiť túto správu?
messageCancelled=Správa zrušená.
enterUserPassTitle=Vyžaduje sa používateľské meno a heslo pre diskusné skupiny
# LOCALIZATION NOTE (enterUserPassServer): %S is the server being accessed
enterUserPassServer=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %S:
# LOCALIZATION NOTE (enterUserPassGroup): %1$S is a specific newsgroup to set
# the password for; %2$S is the server from which the newsgroup is accessed
enterUserPassGroup=Zadajte používateľské meno a heslo pre skupinu %1$S na serveri %2$S:
okButtonText=Prevziať

noNewMessages=Na serveri sa nenachádzajú nové správy.
# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupHeaders): %1$S is the number of the current
# header being downloaded, %2$S is the number of headers to be downloaded, and
#  %3$S is the newsgroup whose headers are being downloaded.
newNewsgroupHeaders=Preberá sa %1$S z %2$S hlavičiek pre %3$S
# LOCALIZATION NOTE (newNewsgroupFilteringHeaders): %1$S is the name of the MIME
# header being filtered on, %2$S is the number of the current header being
# downloaded, %3$S is the number of headers to be downloaded, and %4$S is the
# newsgroup whose headers are being downloaded.
newNewsgroupFilteringHeaders=Získavajú sa hlavičky pre filtre: %1$S (%2$S/%3$S) na %4$S
downloadingArticles=Preberajú sa príspevky %S a %S
bytesReceived=Prijímajú sa diskusné skupiny: %S prijatých (%S kB, %S kB/sek.)
downloadingArticlesForOffline=Preberajú sa príspevky %S-%S v %S

# LOCALIZATION NOTE (autoUnsubscribeText): %1$S is the newsgroup and %2$S is the newsgroup-server it is being removed from.
autoUnsubscribeText=Diskusná skupina %1$S nebola na serveri %2$S nájdená. Skupina už možno neexistuje. Chcete sa z nej odhlásiť?

# LOCALIZATION NOTE (autoSubscribeText): %1$S is the newsgroup.
autoSubscribeText=Chcete sa prihlásiť k odberu príspevkov skupiny %1$S?

# LOCALIZATION NOTE (Error -304): In the following item, don't translate "NNTP"
# Error - server error
## @name NNTP_ERROR_MESSAGE
## @loc None
-304=Nastala chyba diskusných skupín (NNTP):

# Error - newsgroup scan error
## @name NNTP_NEWSGROUP_SCAN_ERROR
## @loc None
-305=Nastala chyba diskusných skupín. Zoznam skupín nie je kompletný. Skúste znovu zobraziť všetky skupiny.

# Error - NNTP authinfo failure
## @name NNTP_AUTH_FAILED
## @loc None
-260=Nastala chyba pri overovaní. Skúste zadať znovu používateľské meno a heslo.

# Error - TCP error
## @name TCP_ERROR
## @loc None
-206=Nastala chyba pri komunikácii. Skúste to znovu. Chyba TCP: