mail/chrome/messenger/messengercompose/composeMsgs.properties
author sektormaster@atlas.sk
Tue, 25 Sep 2012 20:49:25 +0200
changeset 758 e371468ef6c9177b79cefc571a1f0744f836b5c7
parent 736 6098d30f7944fb23cd8aa295a7a9353c10e9cad3
child 814 448be5408f7a232b325fc269bc9eef565e68e9a7
permissions -rw-r--r--
update

# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.

#
# The following are used by the compose back end
#
## LOCALIZATION NOTE (unableToOpenFile, unableToOpenTmpFile):
## %S will be replaced with the name of file that could not be opened
unableToOpenFile=Súbor %S nie je možné otvoriť.
unableToOpenTmpFile=Dočasný súbor %S nie je možné otvoriť. Overte nastavenie priečinka pre dočasné súbory.

## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_TEMPLATE
12502=Správa sa nedá uložiť ako šablóna.

## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SAVE_DRAFT
12503=Správa sa nedá uložiť ako návrh.

## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNTS
12504=Načítajú sa prílohy…

## @name NS_MSG_LOAD_ATTACHMNT
12505=Načítava sa príloha…

## @name NS_MSG_COULDNT_OPEN_FCC_FOLDER
12506=Priečinok Odoslaná pošta sa nedá otvoriť. Overte správnosť nastavení.

## @name NS_MSG_CANT_POST_TO_MULTIPLE_NEWS_HOSTS
12507=Nie je možné uverejniť na niekoľkých serveroch diskusných skupín. Skúste to znovu.

## @name NS_MSG_ASSEMB_DONE_MSG
12508=Zostavuje sa správa… Hotovo

## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MSG
12509=Zostavuje sa správa…

## @name NS_MSG_NO_SENDER
12510=Nie je uvedený odosielateľ. Vyplňte svoju e-mailovú adresu v nastaveniach účtu.

## @name NS_MSG_NO_RECIPIENTS
12511=Neuvedení adresáti. Zadajte adresáta do riadku Komu alebo diskusnú skupinu do riadku Diskusná skupina.

## @name NS_MSG_ERROR_WRITING_FILE
12512=Chyba pri zápise dočasného súboru.

## @name NS_ERROR_SENDING_FROM_COMMAND
12514=Chyba pri odosielaní e-mailovej správy. Server odpovedal: %s.  Overte nastavenie vašej e-mailovej adresy v nastaveniach účtu a skúste to znova.

## @name NS_ERROR_SENDING_DATA_COMMAND
12516=Chyba (SMTP) počas odosielania e-mailovej správy. Server odpovedal: %s

## @name NS_ERROR_SENDING_MESSAGE
12517=Chyba počas odosielania e-mailovej správy. Server odpovedal: %s. Skontrolujte správu a skúste znovu.

## @name NS_ERROR_POST_FAILED
12518=Správu sa nepodarilo odoslať, pretože sa nepodarilo spojiť s diskusným serverom. Server môže byť neprístupný alebo odmieta spojenie. Overte si, že vaše nastavenie diskusného servera je správne a skúste správu odoslať znova, alebo kontaktujte vášho správcu siete.

## @name NS_ERROR_QUEUED_DELIVERY_FAILED
12519=Chyba pri doručovaní neodoslanej pošty.

## @name NS_ERROR_SEND_FAILED
12520=Odoslanie správy zlyhalo.

## @name SMTP_DELIV_MAIL
12521=Odosiela sa správa…

## @name SMTP_MESSAGE_SENT_WAITING_MAIL_REPLY
12522=Správa odoslaná, čaká sa na odpoveď…

## @name SMTP_PROGRESS_MAILSENT
12523=Správa úspešne odoslaná

## @name NS_ERROR_SMTP_SERVER_ERROR
12524=Chyba pri odosielaní pošty: chyba SMTP servera. Server odpovedal: %s. Kontaktujte správcu e-mailového servera.

## @name NS_MSG_UNABLE_TO_SEND_LATER
12525=Nepodarilo sa uložiť správu pre neskoršie odoslanie.

## @name NS_ERROR_COMMUNICATIONS_ERROR
12526=Nastala komunikačná chyba: %d. Skúste to znova.

## @name NS_ERROR_BUT_DONT_SHOW_ALERT
12527=THIS IS JUST A PLACEHOLDER.  YOU SHOULD NEVER SEE THIS STRING.

## @name NS_ERROR_TCP_READ_ERROR
12528=Počas prenosu dát nastala chyba v sieti. (Chyba siete: %s). Skúste sa znova pripojiť.

## @name NS_ERROR_COULD_NOT_GET_USERS_MAIL_ADDRESS
12529=Chyba pri odosielaní pošty: návratová adresa nie je správna. Overte, či je vaša e-mailová adresa správne zadaná v nastaveniach účtu a skúste to znova.

## @name NS_ERROR_MIME_MPART_ATTACHMENT_ERROR
12531=Chyba prílohy.

## @name NS_MSG_FAILED_COPY_OPERATION
12532=Správa bola úspešne odoslaná, ale kopírovanie do priečinka Odoslaná pošta zlyhalo.

## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SAVING
12533=Nastal problém pri pripájaní súboru %.200s k e-mailovej správe. Chcete pokračovať v ukladaní správy bez tohto súboru?

## @name NS_MSG_ASSEMBLING_MESSAGE
12534=Zostavujú sa informácie o pošte…

## @name NS_MSG_GATHERING_ATTACHMENT
12535=Prikladá sa %s…

## @name NS_MSG_CREATING_MESSAGE
12536=Vytvára sa e-mailová správa…

## @name NS_MSG_FAILURE_ON_OBJ_EMBED_WHILE_SENDING
12537=Nastal problém pri prikladaní súboru %.200s. Chcete pokračovať v posielaní správy bez tohto súboru?

## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE
12538=Kopíruje sa správa do priečinka %S…

## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_COMPLETE
12539=Kopírovanie dokončené.

## @name NS_MSG_START_COPY_MESSAGE_FAILED
12540=Kopírovanie zlyhalo.

## @name NS_MSG_LARGE_MESSAGE_WARNING
12541=Pozor! Chystáte sa odoslať správu s veľkosťou %d bajtov. Naozaj to chcete?

## @name NS_MSG_SENDING_MESSAGE
12550=Správa sa odosiela…

## @name NS_MSG_POSTING_MESSAGE
12551=Správa sa uverejňuje…

## @name NS_ERROR_NNTP_NO_CROSS_POSTING
12554=Naraz môžete odoslať správu len na jeden server diskusných skupín.

## @name NS_MSG_CANCELLING
12555=Ruší sa…

## @name NS_MSG_SEND_ERROR_TITLE
12556=Chyba pri odosielaní správy

## @name NS_MSG_SENDLATER_ERROR_TITLE
12557=Chyba pri odložení odoslania

## @name NS_MSG_SAVE_DRAFT_TITLE
12558=Chyba pri ukladaní návrhu

## @name NS_MSG_SAVE_TEMPLATE_TITLE
12559=Chyba pri ukladaní šablóny

## @name NS_ERROR_SEND_FAILED_BUT_NNTP_OK
12560=Vaša správa bola odoslaná do diskusnej skupiny, ale nie ostatným adresátom.

## @name NS_MSG_ASK_TO_COMEBACK_TO_COMPOSE
12561=Chcete sa vrátiť do okna na úpravu správy?

## @name NS_MSG_GENERIC_FAILURE_EXPLANATION
12562=Overte správnosť nastavení vášho účtu pre poštu a diskusie a skúste znova.

## @name NS_MSG_ERROR_READING_FILE
12563=Chyba počas čítania súboru.

## @name NS_FOLLOWUPTO_SENDER
12564=Autor tejto správy žiada, aby sa odpovede posielali iba jemu. Ak chcete odoslať odpoveď aj diskusnej skupine, zvoľte na novom riadku v paneli adries typ adresáta "Diskusná skupina" a zadajte adresu diskusnej skupiny.

## @name NS_MSG_UNDISCLOSED_RECIPIENTS
## LOCALIZATION NOTE: this string must be using only US_ASCII characters
12566=undisclosed-recipients (utajeni adresati)

## @name NS_MSG_ERROR_ATTACHING_FILE
12570=Pri pokuse o pripojenie súboru %S sa vyskytla chyba. Skontrolujte, či máte k súboru prístup.

## @name NS_ERROR_SMTP_GREETING
12572=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Poštový server zaslal chybnú hlavičku s pozdravom:  %s.

## @name NS_ERROR_SENDING_RCPT_COMMAND
12575=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba. Odpoveď poštového servera:  %1$s. Skontrolujte príjemcu správy %2$s a skúste to znova.

## @name NS_ERROR_STARTTLS_FAILED_EHLO_STARTTLS
12582=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nepodarilo sa nadviazať zabezpečené spojenie so serverom SMTP %S použitím STARTTLS, pretože túto funkciu nepodporuje. Vypnite STARTTLS pre tento server alebo kontaktujte poskytovateľa služby.

## @name NS_ERROR_SMTP_PASSWORD_UNDEFINED
12584=Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba: Nie je možné získať heslo pre %S. Správa nebola odoslaná.

## @name NS_ERROR_SMTP_TEMP_SIZE_EXCEEDED
12586=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presiahla dočasný limit servera. Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy alebo chvíľu počkajte a skúste to znova. Server odpovedal:  %s.

## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_1
12587=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presahuje globálny limit servera (%d bajtov). Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy a skúste to znova.

## @name NS_ERROR_SMTP_PERM_SIZE_EXCEEDED_2
12588=Veľkosť správy, ktorú sa pokúšate odoslať, presiahla globálny limit servera. Správa nebola odoslaná. Zmenšite veľkosť správy a skúste to znova. Server odpovedal:  %s.

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_SERVER
12589=Počas odosielania správy sa vyskytla chyba: server SMTP %S je neznámy. Server môže byť nesprávne nakonfigurovaný. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova.

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_REFUSED
12590=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S zlyhalo. Server môže byť nedostupný alebo odmieta pripojenia typu SMTP. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova, alebo kontaktujte správcu servera.

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_INTERRUPTED
12591=Správa nemohla byť odoslaná, pretože pripojenie k serveru SMTP %S bolo počas prenosu prerušené. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho správcu siete.

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_TIMEOUT
12592=Správa nemohla byť odoslaná, pretože časový limit pripojenia k serveru SMTP %S vypršal. Skúste to znova alebo kontaktujte vášho správcu siete.

## @name NS_ERROR_SMTP_SEND_FAILED_UNKNOWN_REASON
12593=Správa nemohla byť z neznámeho dôvodu odoslaná použitím servera SMTP %S. Overte správnosť nastavení servera SMTP a skúste to znova, alebo kontaktujte vášho správcu siete.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_NO_SSL
# LOCALIZATION NOTE (12594): $S is server hostname
12594=Server SMTP %S zdá sa nepodporuje šifrované heslá. Ak ste si práve nastavili tento účet, skúste zmeniť nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera' na 'Heslo odosielané nezabezpečene'. Ak toto predtým fungovalo a teraz náhle prestalo, je možné, že sa niekto pokúša získať vaše heslo.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_ENCRYPT_TO_PLAIN_SSL
# LOCALIZATION NOTE (12595): $S is server hostname
12595=Server SMTP %S zdá sa nepodporuje šifrované heslá. Ak ste si práve nastavili tento účet, skúste zmeniť nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera' na 'Normálne heslo'. Ak toto predtým fungovalo a teraz náhle prestalo, kontaktujte správcu e-mailového servera alebo poskytovateľa e-mailovej služby.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_CHANGE_PLAIN_TO_ENCRYPT
# LOCALIZATION NOTE (12596): $S is server hostname
12596=Server SMTP %S nepovoľuje nezašifrované heslá. Skúste zmeniť nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Nastavenie servera' na 'Zašifrované heslo'.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_FAILURE
# LOCALIZATION NOTE (12597): $S is server hostname
12597=Nebolo možné overenie na serveri SMTP %S. Skontrolujte heslo a overte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)'.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_GSSAPI
# LOCALIZATION NOTE (12598): $S is server hostname
12598=Tiket Kerberos/GSSAPI nebol serverom SMTP %S akceptovaný. Skontrolujte, či ste prihlásený k doméne Kerberos/GSSAPI realm.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_MECH_NOT_SUPPORTED
# LOCALIZATION NOTE (12599): $S is server hostname
12599=Server SMTP %S nepodporuje zvolenú metódu overenia. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)'.

## @name NS_ERROR_SMTP_AUTH_NOT_SUPPORTED
# LOCALIZATION NOTE (12600): $S is server hostname
12600=Nebolo možné overenie na serveri SMTP %S. Server nepodporuje žiadnu metódu overenia (SMTP-AUTH), ale vy ste zvolili jej použitie. Zmeňte nastavenie 'Metóda overenia' v okne 'Nastavenia účtov | Server pre odosielanie pošty (SMTP)' na 'Žiadne' alebo kontaktujte poskytovateľa e-mailovej služby.

## Strings use for the save message dialog shown when the user close a message compose window
saveDlogTitle=Uložiť správu
saveDlogMessage=Správa nebola odoslaná. Chcete ju uložiť do priečinka s návrhmi?

## generics string
defaultSubject=(bez predmetu)
chooseFileToAttach=Priložiť súbor

# LOCALIZATION NOTE (chooseFileToAttachViaCloud): %1$S is the cloud
# provider to save the file to.
chooseFileToAttachViaCloud=Priložiť súbor využitím služby %1$S

##
windowTitlePrefix=Nová správa:

## Strings used by the empty subject dialog
subjectEmptyTitle=Vyplnenie poľa Predmet
subjectEmptyMessage=Odosielaná správa nemá vyplnené pole Predmet.
sendWithEmptySubjectButton=&Odoslať bez predmetu
cancelSendingButton=&Zrušiť odoslanie

## Strings used by the dialog that informs about lack of newsgroup support.
noNewsgroupSupportTitle=Diskusné skupiny nie sú podporované
recipientDlogMessage=Tento účet podporuje iba príjemcov e-mailov. Pri pokračovaní budú diskusné skupiny ignorované.

## Strings used by the alert that tells the user an e-mail address is invalid.
addressInvalidTitle=Neplatná adresa príjemcu
addressInvalid=%1$S nie je platná e-mailová adresa, pretože nemá správny formát (používateľ@server). Pred odoslaním ju musíte opraviť.

## String used by the dialog that ask the user to attach a web page
attachPageDlogTitle=Zadajte adresu, ktorá sa má priložiť
attachPageDlogMessage=Webová stránka (URL):

## String used for attachment pretty name, when attachment is a message
messageAttachmentSafeName=Priložená správa
## String used for attachment pretty name, when attachment is message part
partAttachmentSafeName=Časť priloženej správy

# LOCALIZATION NOTE (attachmentCount): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of attachments
attachmentCount=#1 príloha;#1 prílohy;#1 príloh

## String used by the Initialization Error dialog
initErrorDlogTitle=Vytvorenie správy
initErrorDlgMessage=Nastala chyba pri otváraní okna pre napísanie správy. Skúste to znova.

## String used if a file to attach does not exist when passed as
## a command line argument
errorFileAttachTitle=Pripojenie súboru
## LOCALIZATION NOTE (errorFileAttachMessage): %1$S will be replaced by the non-existent file name. Do not translate
errorFileAttachMessage=Súbor %1$S neexistuje a preto nemohol byť pripojený k správe.

## Strings used by Save as Draft/Template dialog
SaveDialogTitle=Uloženie správy
## LOCALIZATION NOTE (SaveDialogMsg): %1$S is folder name, %2$S is host name
SaveDialogMsg=Vaša správa bola uložená do priečinka %1$S servera %2$S.
CheckMsg=Tento dialóg nabudúce nezobrazovať.

## Strings used by prompt when Quitting while in progress
quitComposeWindowTitle=Odoslanie správy
## LOCALIZATION NOTE (quitComposeWindowMessage): don't translate \n
quitComposeWindowMessage2=%1$S práve odosiela správu.\nChcete pred ukončením počkať, kým bude správa odoslaná, alebo skončiť okamžite?
quitComposeWindowQuitButtonLabel2=&Koniec
quitComposeWindowWaitButtonLabel2=Č&akať

## Strings used by prompt for Ctrl-Enter check before sending message
sendMessageCheckWindowTitle=Odoslanie správy
sendMessageCheckLabel=Naozaj chcete odoslať túto správu?
sendMessageCheckSendButtonLabel=Odoslať

## reply header in composeMsg
## <author> wrote:
mailnews.reply_header_authorwrote=%s  wrote / napísal(a)
mailnews.reply_header_ondate=Dňa %s

## reply header in composeMsg
## user specified
mailnews.reply_header_originalmessage=-------- Pôvodná správa --- Original Message --------

## Strings used by the rename attachment dialog
renameAttachmentTitle=Premenovanie prílohy
renameAttachmentMessage=Nový názov prílohy:

## Attachment Reminder
## LOCALIZATION NOTE (mail.compose.attachment_reminder_keywords): comma separated
##   words that that should trigger an attachment reminder.
mail.compose.attachment_reminder_keywords=príloha,prílohu,prílohe,priloha,prilohu,prilohe,.doc,.pdf,.xls,.ppt,.rtf,.pps,zivotopis,životopis

addAttachmentButton=Pridať prílohu…
addAttachmentButton.accessskey=r
remindLaterButton=Pripomenúť neskôr
remindLaterButton.accessskey=e

attachmentReminderTitle=Upozornenie na prílohu
attachmentReminderMsg=Nezabudli ste priložiť prílohu?
# LOCALIZATION NOTE (attachmentReminderKeywordsMsgs): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of keywords
attachmentReminderKeywordsMsgs=Nájdené kľúčové slovo pre prílohy:;Nájdené #1 kľúčové slová pre prílohy:;Nájdených #1 kľúčových slov pre prílohy:
attachmentReminderOptionsMsg=Kľúčové slová pre prílohy je možné upraviť v nastaveniach programu.
attachmentReminderYesIForgot=Naozaj, zabudol som!
attachmentReminderFalseAlarm=Nezabudol, odoslať správu

# Strings used by the Filelink offer notification bar.
learnMore.label=Ďalšie informácie…
learnMore.accesskey=m
# LOCALIZATION NOTE (bigFileDescription): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
# #1 number of big attached files
bigFileDescription=Tento súbor je príliš veľký. Zrejme by bolo vhodnejšie využiť úložisko online.;Tieto súbory sú príliš veľké. Zrejme by bolo vhodnejšie využiť úložisko online.;Tieto súbory sú príliš veľké. Zrejme by bolo vhodnejšie využiť úložisko online.
bigFileShare.label=Vložiť odkaz
bigFileShare.accesskey=V
bigFileAttach.label=Ignorovať
bigFileAttach.accesskey=i

bigFileChooseAccount.title=Výber služby
bigFileChooseAccount.text=Zvoľte službu, kam vložíte prílohu

bigFileHideNotification.title=Neodosielať moje súbory
bigFileHideNotification.text=Ak k tejto správe priložíte ďalšie veľké súbory, program už na to nebude upozorňovať.
bigFileHideNotification.check=Túto správu už viac nezobrazovať.

# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadingTooltip): Do not translate the string
# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment is being
# uploaded to.
cloudFileUploadingTooltip=Prebieha odosielanie do služby %S…
# LOCALIZATION NOTE(cloudFileUploadedTooltip): Do not translate the string
# %S. %S is the display name for the cloud account the attachment was uploaded
# to.
cloudFileUploadedTooltip=Odoslané do služby %S
cloudFileUploadingNotification=Prebieha vytváranie odkazu na súbor. Po ukončení procesu sa odkaz objaví v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.;Prebieha vytváranie odkazov na súbory. Po ukončení procesu sa odkazy objavia v tele správy.
cloudFileUploadingCancel.label=Zrušiť
cloudFileUploadingCancel.accesskey=Z
cloudFilePrivacyNotification=Vytvorenie odkazu je dokončené. Pamätajte, že odkazované prílohy budú viditeľné ľuďom, ktorí tieto odkazy poznajú alebo ich uhádnu.

## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPrompt): Do not translate the
## word %S. Place the word %S where the host name should appear.
smtpEnterPasswordPrompt=Zadajte heslo pre %S:
## LOCALIZATION NOTE(smtpEnterPasswordPromptWithUsername): Do not translate the
## words %1$S and %2$S. Place the word %1$S where the host name should appear,
## and %2$S where the user name should appear.
smtpEnterPasswordPromptWithUsername=Zadajte heslo pre %2$S na %1$S:
smtpEnterPasswordPromptTitle=Vyžadované heslo k serveru SMTP

# LOCALIZATION NOTE (removeAttachmentMsgs): Semi-colon list of plural forms.
# See: http://developer.mozilla.org/en/Localization_and_Plurals
removeAttachmentMsgs=Odstrániť prílohu;Odstrániť prílohy;Odstrániť prílohy

## LOCALIZATION NOTE(errorSavingMsg): Do not translate the word %S. It
## will be replaced with the name of the folder the message is being saved to.
errorSavingMsg=Pri ukladaní správy do priečinka %S sa vyskytla chyba. Skúsiť znova?

errorCloudFileAuth.title=Chyba overenia
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileAuth.message):
## %1$S is the name of the online storage service that authentication failed against.
errorCloudFileAuth.message=Nebolo možné overenie na službe %1$S.
errorCloudFileUpload.title=Chyba odoslania
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileUpload.message):
## %1$S is the name of the online storage service that uploading failed against.
## %2$S is the name of the file that failed to upload.
errorCloudFileUpload.message=Nebolo možné odoslať súbor %2$S do služby %1$S.
errorCloudFileQuota.title=Chyba kvóty
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileQuota.message):
## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to exceeding the storage limit.
errorCloudFileQuota.message=Odoslanie súboru %2$S do služby %1$S by vyčerpalo voľné miesto pre váš účet.
errorCloudFileNameLimit.title=Chyba názvu súboru
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileNameLimit.message):
## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to the excess file name length
errorCloudFileNameLimit.message=Súbor %2$S, ktorý chcete odoslať do úložiska služby %1$S, obsahuje vo svojom názve viac ako 120 znakov. Premenujte súbor tak, aby mal menej ako 120 znakov a skúste to znova.
errorCloudFileLimit.title=Chyba veľkosti súboru
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileLimit.message):
## %1$S is the name of the online storage service being uploaded to.
## %2$S is the name of the file that could not be uploaded due to size restrictions.
errorCloudFileLimit.message=Súbor %2$S presahuje maximálnu povolené veľkosť súboru pre službu %1$S.
errorCloudFileOther.title=Neznáma chyba
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileOther.message):
## %1$S is the name of the online storage service that cannot be communicated with.
errorCloudFileOther.message=Pri komunikácii so službou %1$S sa vyskytla neznáma chyba.
errorCloudFileDeletion.title=Chyba pri odstraňovaní
## LOCALIZATION NOTE(errorCloudFileDeletion.message):
## %1$S is the name of the online storage service that the file is to be deleted from.
## %2$S is the name of the file that failed to be deleted.
errorCloudFileDeletion.message=Pri odstraňovaní súboru %2$S zo služby %1$S sa vyskytla chyba.

errorCloudFileUpgrade.label=Aktualizovať

## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentCountHeader): A line of text describing how
## many uploaded files have been appended to this message.  Emphasis should be
## on sharing as opposed to attaching. This item is used as a header to a list,
## hence the colon.  This header is only displayed in HTML emails.
## Using PluralForm (so don't replace the #1).
cloudAttachmentCountHeader=K tejto správe je pripojený #1 online súbor:;K tejto správe sú pripojené #1 online súbory:;K tejto správe je pripojených #1 online súborov:

## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListFooter): %1$S is a link, whose text
## contents are the brandFullName of this application.
cloudAttachmentListFooter=%1$S umožňuje jednoduché zdieľanie veľkých súborov prostredníctvom e-mailu.

## LOCALIZATION NOTE(cloudAttachmentListItem): A line of text describing a cloud
## attachment, to be inserted into the message body. Do not translate the words
## %1$S, %2$S, %3$S, or %4$S. %1$S is the attachment name, %2$S is its size,
## %3$S is the name of the cloud storage service, and %4$S is the link to the
## attachment.
cloudAttachmentListItem=* %1$S (%2$S) na službe %3$S: %4$S