mobile/chrome/preferences.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Thu, 19 May 2011 22:30:46 +0200
changeset 231 de9693b175b641bdd98440253f4f960dde4a2c14
parent 189 2ba7f8ed847430e6797ec47f0b06de28a580ae71
child 326 30d5f96bc3d625da5f7441f36830fb2e14de1bba
permissions -rw-r--r--
update

<!ENTITY prefsHeader.label             "Nastavenia">
<!ENTITY about.title                "Čo je &brandShortName;">
<!ENTITY about.button               "Prejsť na stránku">
<!ENTITY content.title               "Obsah">
<!ENTITY reflowZoom.title             "Pri použití lupy preformátovať text">
<!ENTITY showImages.title             "Zobrazovať obrázky">
<!ENTITY enableJavaScript.title          "Povoliť JavaScript">
<!ENTITY enablePlugins.title            "Povoliť zásuvné moduly">
<!ENTITY privacy.title               "Súkromie a bezpečnosť">
<!ENTITY allowCookies.title            "Povoliť cookies">
<!ENTITY doNotTrack.title             "Upozorniť stránky, že nechcem byť sledovaný">
<!ENTITY clearPrivateData2.title          "Vymazanie súkromných údajov">
<!ENTITY clearPrivateData.button          "Vymazať">
<!ENTITY rememberPasswords.title          "Pamätať si heslá">
<!ENTITY language.title              "Jazyk">
<!ENTITY language.auto               "Automaticky detekovať">
<!ENTITY defaultBrowser.title           "Predvolený prehliadač">
<!ENTITY defaultBrowser.description        "Nastaviť &brandShortName; ako predvolený prehliadač">
<!ENTITY homepage.title              "Úvodná stránka">
<!ENTITY homepage.none               "Prázdna stránka">
<!ENTITY homepage.default             "Úvodná stránka prehliadača &brandShortName;">
<!ENTITY homepage.currentpage           "Použiť aktuálnu stránku">
<!ENTITY showCharset.title             "Zobraziť ponuku Kódovanie">