mobile/chrome/overrides/netError.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Thu, 19 May 2011 22:30:46 +0200
changeset 231 de9693b175b641bdd98440253f4f960dde4a2c14
parent 130 2e773869010c2f096b030f7be4facbdd30a01ed2
child 275 f00105af6e592df3228a5a8a054832da14b9439f
permissions -rw-r--r--
update

<!ENTITY % brandDTD SYSTEM "chrome://branding/locale/brand.dtd">
%brandDTD;

<!ENTITY loadError.label "Problém pri načítaní stránky">
<!ENTITY retry.label "Skúsiť znova">

<!-- Specific error messages -->

<!ENTITY connectionFailure.title "Nedá sa pripojiť">
<!ENTITY connectionFailure.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY deniedPortAccess.title "Táto adresa je zakázaná">
<!ENTITY deniedPortAccess.longDesc "">

<!ENTITY dnsNotFound.title "Server sa nenašiel">
<!ENTITY dnsNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte, či ste nezadali napr.
  <strong>ww</strong>.priklad.com namiesto
  <strong>www</strong>.priklad.com</li>
 <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
 <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
</ul>
">

<!ENTITY fileNotFound.title "Súbor sa nenašiel">
<!ENTITY fileNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte názov súboru, napríklad malé a veľké písmená alebo iné preklepy.</li>
 <li>Skontrolujte, či súbor nebol premenovaný, presunutý alebo odstránený.</li>
</ul>
">


<!ENTITY generic.title "Problém.">
<!ENTITY generic.longDesc "
<p>&brandShortName; nedokáže z nejakého dôvodu načítať stránku.</p>
">

<!ENTITY malformedURI.title "Adresa nie je platná">
<!ENTITY malformedURI.longDesc "
<ul>
 <li>Webové adresy sú zvyčajne zadávané v tvare
  <strong>http://www.priklad.com/</strong></li>
 <li>Skontrolujte, či používate správne lomky (t.j. <strong>/</strong>). </li>
</ul>
">

<!ENTITY netInterrupt.title "Pripojenie bolo prerušené">
<!ENTITY netInterrupt.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netOffline.title "Režim offline">
<!ENTITY netOffline.overrideLongDesc "
<ul>
 <li>Skúste to znova. &brandShortName; sa pokúsi nadviazať spojenie a načítať stránku.</li>
</ul>
">

<!ENTITY contentEncodingError.title "Chyba kódovania obsahu">
<!ENTITY contentEncodingError.longDesc "
<ul>
 <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unsafeContentType.title "Nebezpečný typ obsahu">
<!ENTITY unsafeContentType.longDesc "
<ul>
 <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme.</li>
</ul>
">

<!ENTITY netReset.title "Výpadok pripojenia">
<!ENTITY netReset.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY netTimeout.title "Čas pripojenia vypršal">
<!ENTITY netTimeout.longDesc "&sharedLongDesc;">

<!ENTITY protocolNotFound.title "Adresa nebola rozpoznaná">
<!ENTITY protocolNotFound.longDesc "
<ul>
 <li>Na otvorenie tejto adresy možno bude potrebné nainštalovať ďalší softvér.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyConnectFailure.title "Server proxy odmieta pripojenia">
<!ENTITY proxyConnectFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte nastavenia proxy servera.</li>
 <li>Obráťte sa na správcu siete a skontrolujte, či server proxy funguje.</li>
</ul>
">

<!ENTITY proxyResolveFailure.title "Server proxy nemožno nájsť">
<!ENTITY proxyResolveFailure.longDesc "
<ul>
 <li>Skontrolujte, či je nastavenie servera proxy správne.</li>
 <li>Skontrolujte, či funguje pripojenie počítača k sieti.</li>
 <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
</ul>
">

<!ENTITY redirectLoop.title "Stránku sa nepodarilo správne presmerovať">
<!ENTITY redirectLoop.longDesc "
<ul>
 <li>Tento problém môže nastať pri nepovolení, resp. odmietnutí cookies.</li>
</ul>
">

<!ENTITY unknownSocketType.title "Neočakávaná odpoveď servera">
<!ENTITY unknownSocketType.longDesc "
<ul>
 <li>Uistite sa, či je v systéme nainštalovaný Správca súkromných kľúčov (PSM).</li>
 <li>Môže to byť spôsobené neštandardnou konfiguráciou servera.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssFailure2.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
<!ENTITY nssFailure2.longDesc "
<ul>
 <li>Stránku nemožno zobraziť, pretože pravosť prijímaných údajov sa nedá overiť.</li>
 <li>Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme. Môžete použiť aj príkaz v ponuke Pomocník a nahlásiť chybnú webovú stránku.</li>
</ul>
">

<!ENTITY nssBadCert.title "Zabezpečené pripojenie zlyhalo">
<!ENTITY nssBadCert.longDesc2 "
<ul>
 <li>Toto môže byť problém s konfiguráciou servera alebo sa ho niekto snaží napodobniť.</li>
 <li>Ak ste sa k tomuto serveru úspešne pripojili v minulosti, chyba môže byť dočasná a pokus by ste mali opakovať neskôr.</li>
</ul>
">

<!ENTITY sharedLongDesc "
<ul>
 <li>Server môže byť dočasne nedostupný alebo zaneprázdnený. Svoj pokus opakujte neskôr.</li>
 <li>Ak sa nedá načítať žiadna stránka, skontrolujte pripojenie počítača k sieti.</li>
 <li>Ak sú počítač alebo sieť chránené bránou firewall alebo serverom proxy, uistite sa, či má &brandShortName; povolený prístup k webu.</li>
</ul>
">

<!ENTITY malwareBlocked.title "Podozrivá škodlivá stránka!">
<!ENTITY malwareBlocked.longDesc "
<p>Škodlivé stránky sa pokúšajú nainštalovať programy, ktoré kradnú súkromné údaje, používajú počítač na útoky na iné počítače alebo poškodzujú systém.</p>
<p>Vlastníci stránok, ktorí si myslia, že ich stránky boli označené ako škodlivé neprávom, môžu <a href='http://www.stopbadware.org/home/reviewinfo' >požiadať o prehodnotenie</a>.</p>
">

<!ENTITY phishingBlocked.title "Podozrivá stránka!">
<!ENTITY phishingBlocked.longDesc "
<p>Ak na tejto stránke zadáte nejaké osobné údaje, môžu byť použité na krádež identity alebo inak zneužité.</p>
<p>Tieto typy falošných stránok sa používajú na podvody, pri ktorých sa kombináciou webovej stránky a e-mailových správ napodobňujú dôveryhodné zdroje.</p>
">

<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.title "Blokované kvôli zásadám ochrany obsahu">
<!ENTITY cspFrameAncestorBlocked.longDesc "<p>Prehliadač &brandShortName; nepovolil načítanie stránky týmto spôsobom, pretože stránka obsahuje zásady ochrany obsahu, ktoré takéto načítanie neumožňujú.</p>">

<!ENTITY securityOverride.linkText "Alebo môžete pridať výnimku…">
<!ENTITY securityOverride.getMeOutOfHereButton "Rýchlo odtiaľto preč!">
<!ENTITY securityOverride.exceptionButtonLabel "Pridať výnimku…">

<!-- LOCALIZATION NOTE (securityOverride.warningContent) - Do not translate the
contents of the <xul:button> tags. The only language content is the label= field,
which uses strings already defined above. The button is included here (instead of
netError.xhtml) because it exposes functionality specific to firefox. -->

<!ENTITY securityOverride.warningContent "
<p>Výnimku by ste nemali pridávať v prípade, že používate internetové pripojenie, ktorému úplne neveríte, alebo sa toto upozornenie predtým neobjavovalo.</p>

<button id='getMeOutOfHereButton'>&securityOverride.getMeOutOfHereButton;</button>
<button id='exceptionDialogButton'>&securityOverride.exceptionButtonLabel;</button>
">

<!ENTITY remoteXUL.title "Vzdialené XUL">
<!ENTITY remoteXUL.longDesc "<p><ul><li>Kontaktujte správcu webovej stránky a informujte ho o tomto probléme.</li></ul></p>">