mail/chrome/messenger/baseMenuOverlay.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Thu, 19 May 2011 22:30:46 +0200
changeset 231 de9693b175b641bdd98440253f4f960dde4a2c14
parent 192 c2dfaaed643dcc911c13eaec3e64cd5c83f8cb99
child 687 310fdda92d444e9b493c1b40a5cfbff9468262dc
permissions -rw-r--r--
update

<!-- Help Menu -->
<!ENTITY helpMenu.label "Pomocník">
<!ENTITY helpMenu.accesskey "P">
<!-- LOCALIZATION NOTE some localizations of Windows use "?"
            for the help button in the menubar but Gnome does not.  -->
<!ENTITY helpMenuWin.label "Pomocník">
<!ENTITY helpMenuWin.accesskey "P">
<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.label   "Informácie pre riešenie problémov">
<!ENTITY helpTroubleshootingInfo.accesskey "c">
<!ENTITY helpSafeMode.label   "Reštartovať a zakázať doplnky…">
<!ENTITY helpSafeMode.accesskey "R">
<!ENTITY releaseCmd2.label "Poznámky k vydaniu">
<!ENTITY releaseCmd2.accesskey "P">
<!ENTITY whatsNewCmd.label "Čo je nové?">
<!ENTITY whatsNewCmd.accesskey "n">
<!ENTITY featureConfiguratorCmd.label "Asistent pri prechode na novú verziu">
<!ENTITY featureConfiguratorCmd.accesskey "s">
<!ENTITY openHelp.label "Obsah pomocníka">
<!ENTITY openHelp.accesskey "O">
<!ENTITY openHelp.commandkey "VK_F1">
<!ENTITY openHelpMac.label "Pomocník programu &brandShortName;">
<!ENTITY openHelpMac2.commandkey  "?">
<!ENTITY openHelpMac2.modifiers  "accel">

<!ENTITY aboutMenuCmd.label "O programe &brandShortName;">
<!ENTITY aboutMenuCmd.accesskey "m">