mail/chrome/messenger/aboutSupportMail.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Thu, 19 May 2011 22:30:46 +0200
changeset 231 de9693b175b641bdd98440253f4f960dde4a2c14
parent 166 3b04ee0603940d6e0f227d549d8bbecd2a6b0976
child 500 c6a75e83bd23a35ae05e11496135413e63a5abca
permissions -rw-r--r--
update

<!ENTITY aboutSupport.appBasicsAppBuildID "Application Build ID">

<!ENTITY aboutSupport.accountsTitle "Poštové a diskusné účty">
<!ENTITY aboutSupport.showPrivateData.mainText "Zahrnúť názvy účtov">
<!ENTITY aboutSupport.showPrivateData.explanationText "(môže obsahovať údaje o identite)">
<!ENTITY aboutSupport.accountsID "ID">
<!ENTITY aboutSupport.accountsName "Názov">
<!ENTITY aboutSupport.accountsIncomingServer "Server pre prijímanie pošty">
<!ENTITY aboutSupport.accountsOutgoingServers "Server pre odosielanie pošty">
<!ENTITY aboutSupport.accountsServerName "Názov">
<!ENTITY aboutSupport.accountsConnSecurity "Zabezpečenie spojenia">
<!ENTITY aboutSupport.accountsAuthMethod "Metóda overenia">
<!ENTITY aboutSupport.accountsDefault "Predvolený?">

<!ENTITY aboutSupport.sendViaEmail.label "Odoslať ako e-mailovú správu">