mobile/android/base/android_strings.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Sat, 04 Feb 2012 18:39:05 +0100
changeset 518 bfb44a95c93f8d88e1883c627848aba203dd71c8
parent 506 68789421e52d49d91d4312828d137b0011ff2f80
child 542 6ee40d970336525efdb9d90a37f49689d524e308
permissions -rw-r--r--
update


<!ENTITY splash_firstrun "Nastavuje sa &brandShortName;\u2026">

<!ENTITY no_space_to_start_error "Na spustenie prehliadača &brandShortName; nie je dostatok miesta.">
<!ENTITY error_loading_file "Pri načítavaní súborov potrebných na spustenie prehliadača &brandShortName; sa vyskytla chyba.">

<!ENTITY awesomebar_all_pages_title "Top stránky">
<!ENTITY awesomebar_bookmarks_title "Záložky">
<!ENTITY awesomebar_history_title "História">
<!ENTITY awesomebar_search_engine "Hľadať \&quot;&#037;s\&quot;">

<!ENTITY crash_reporter_title "Oznamovateľ zlyhania prehliadača &brandShortName;">
<!ENTITY crash_message "&brandShortName; zlyhal. Otvorené karty by mali byť po reštarte dostupné na Úvodnej stránke &brandShortName;u.">
<!ENTITY crash_help_message "Pomôžte nám vyriešiť tento problém!">
<!ENTITY crash_send_report_message "Odoslať Mozille správu o zlyhaní">
<!ENTITY crash_include_url "Zahrnúť adresu webovej stránky">
<!ENTITY crash_close_label "Zavrieť">
<!ENTITY crash_restart_label "Reštartovať &brandShortName;">
<!ENTITY sending_crash_report "Odosiela sa správa o zlyhaní\u2026">
<!ENTITY exit_label "Ukončiť">
<!ENTITY continue_label "Pokračovať">

<!ENTITY launcher_shortcuts_title "Webové aplikácie prehliadača &brandShortName;">
<!ENTITY launcher_shortcuts_empty "Neboli nájdené žiadne webové aplikácie">

<!ENTITY choose_file "Zvoľte súbor">

<!ENTITY awesomebar_default_text "Zadajte adresu alebo vyhľadávanie">

<!ENTITY bookmark "Záložka">
<!ENTITY bookmark_added "Záložka pridaná">
<!ENTITY bookmark_removed "Záložka odstránená">

<!ENTITY history_today_section "Dnes">
<!ENTITY history_yesterday_section "Včera">
<!ENTITY history_week_section "7 dní dozadu">
<!ENTITY history_older_section "Staršie ako 7 dní">

<!ENTITY reload "Obnoviť">
<!ENTITY forward "Dopredu">

<!ENTITY new_tab "Nová karta">

<!ENTITY settings "Nastavenia">
<!ENTITY settings_title "Nastavenia">
<!ENTITY pref_category_general "Všeobecné">
<!ENTITY pref_category_privacy "Súkromie a bezpečnosť">
<!ENTITY pref_category_content "Obsah">
<!ENTITY pref_about_firefox "O prehliadači &brandShortName;">
<!ENTITY pref_do_not_track "Požiadať stránky, aby nesledovali moju aktivitu">
<!ENTITY pref_telemetry "Odosielať údaje o výkonnosti">
<!ENTITY pref_remember_signons "Pamätať si heslá">
<!ENTITY pref_cookies "Povoliť cookies">
<!ENTITY pref_char_encoding "Kódovanie znakov">
<!ENTITY pref_char_encoding_on "Zobraziť ponuku">
<!ENTITY pref_char_encoding_off "Nezobrazovať ponuku">
<!ENTITY pref_clear_history "Vymazať históriu">
<!ENTITY pref_clear_history_confirm "História prehliadania bude vymazaná">
<!ENTITY pref_clear_private_data "Vymazať súkromné údaje">
<!ENTITY pref_clear_private_data_confirm "Odstránené budú nastavenia prehliadania vrátane hesiel a cookies.">
<!ENTITY pref_plugins "Zásuvné moduly">
<!ENTITY pref_plugins_enabled "Povolené">
<!ENTITY pref_plugins_tap_to_play "Prehrávať po ťuknutí">
<!ENTITY pref_plugins_disabled "Zakázané">
<!ENTITY pref_text_size "Veľkosť textu">
<!ENTITY pref_font_size_tiny "Maličké">
<!ENTITY pref_font_size_small "Malé">
<!ENTITY pref_font_size_medium "Stredné">
<!ENTITY pref_font_size_large "Veľké">
<!ENTITY pref_font_size_xlarge "Veľmi veľké">
<!ENTITY pref_use_master_password "Používať hlavné heslo">
<!ENTITY pref_sync "Synchronizácia">

<!ENTITY quit "Ukončiť">

<!ENTITY addons "Doplnky">
<!ENTITY downloads "Prevzaté súbory">
<!ENTITY char_encoding "Kódovanie znakov">

<!ENTITY share "Zdieľať">
<!ENTITY save_as_pdf "Uložiť ako PDF">

<!ENTITY contextmenu_open_new_tab "Otvoriť na novej karte">
<!ENTITY contextmenu_remove_bookmark "Odstrániť">
<!ENTITY contextmenu_add_to_launcher "Pridať na úvodnú obrazovku">
<!ENTITY contextmenu_share "Zdieľať">

<!ENTITY site_settings_title    "Vymazať nastavenia stránok">
<!ENTITY site_settings_cancel    "Zrušiť">
<!ENTITY site_settings_clear    "Vymazať">
<!ENTITY site_settings_no_settings "Nie sú uložené žiadne údaje.">

<!ENTITY masterpassword_create_title "Vytvoriť hlavné heslo">
<!ENTITY masterpassword_remove_title "Odstrániť hlavné heslo">
<!ENTITY masterpassword_password "Heslo">
<!ENTITY masterpassword_confirm "Potvrdenie hesla">

<!ENTITY button_ok "OK">
<!ENTITY button_cancel "Zrušiť">

<!ENTITY abouthome_addons_title "Doplnky pre váš &brandShortName;">
<!ENTITY abouthome_addons_browse "Prehľadávať všetky doplnky pre &brandShortName;">
<!ENTITY abouthome_last_tabs_title "Vaše karty z poslednej relácie">
<!ENTITY abouthome_last_tabs_open "Otvoriť všetky karty z poslednej relácie">
<!ENTITY abouthome_top_sites_title "Najlepšie stránky">
<!ENTITY abouthome_top_sites_browse "Prehľadávať všetky najlepšie stránky">
<!ENTITY abouthome_no_top_sites "Zatiaľ nemáte žiadne najlepšie stránky. Ťuknutím na titulok začnite s prehliadaním stránok.">
<!ENTITY abouthome_about_sync "Nastavte si službu Firefox Sync a pristupujte k záložkám, histórii a kartám vo vašich ostatných zariadeniach.">
<!ENTITY abouthome_sync_bold_name "Služba Firefox Sync">