browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Sat, 03 Jan 2009 21:04:38 +0100
changeset 48 b9ae5729ab720e183fefee26c6cb6c06c930d4fe
parent 47 2a6dd5ee76b35b18991726f27fcf3d1f94df8ab0
child 56 d00b060ab0b037c37aed388dc2f01a25c289afc7
permissions -rw-r--r--
update

<!ENTITY history.label         "História">

<!ENTITY locbar.pre.label       "Pri používaní panela s adresou ponúkať záznamy:">
<!ENTITY locbar.pre.accessKey     "v">
<!ENTITY locbar.post.label       "">
<!ENTITY locbar.both.label       "z histórie a záložiek">
<!ENTITY locbar.history.label     "z histórie">
<!ENTITY locbar.bookmarks.label    "zo záložiek">
<!ENTITY locbar.nothing.label     "žiadne">

<!-- LOCALIZATION NOTE:
 The entities rememberDaysBefore.label and rememberDaysAfter2.label appear on a single
 line in preferences as follows:

 &rememberDaysBefore.label [ textbox for number of days ] &rememberDaysAfter2.label;
-->
<!ENTITY rememberDaysBefore.label   "Históriu uchovávať minimálne">
<!ENTITY rememberDaysBefore.accesskey "H">
<!ENTITY rememberDaysAfter2.label   "dní">

<!ENTITY rememberForms.label      "Pamätať si údaje zadávané do formulárov a vyhľadávacieho panela">
<!ENTITY rememberForms.accesskey    "f">

<!ENTITY rememberDownloads.label    "Pamätať si informácie o prevzatých súboroch">
<!ENTITY rememberDownloads.accesskey  "m">


<!ENTITY cookies.label         "Cookies">

<!ENTITY acceptCookies.label      "Povoliť serverom nastavovať cookies">
<!ENTITY acceptCookies.accesskey    "s">

<!ENTITY acceptThirdParty.label    "Povoliť cookies tretích strán">
<!ENTITY acceptThirdParty.accesskey  "t">

<!ENTITY keepUntil.label        "Uchovávať cookies do:">
<!ENTITY keepUntil.accesskey      "U">

<!ENTITY expire.label         "vypršania platnosti">
<!ENTITY close.label          "ukončenia &brandShortName;u">
<!ENTITY askEachTime.label       "vždy sa opýtať">

<!ENTITY cookieExceptions.label    "Výnimky…">
<!ENTITY cookieExceptions.accesskey  "n">

<!ENTITY showCookies.label       "Zobraziť cookies…">
<!ENTITY showCookies.accesskey     "c">


<!ENTITY privateData.label       "Súkromné údaje">

<!ENTITY alwaysClear.label       "Pri ukončení &brandShortName;u vždy odstrániť súkromné údaje">
<!ENTITY alwaysClear.accesskey     "r">

<!ENTITY clearDataSettings.label    "Nastavenia…">
<!ENTITY clearDataSettings.accesskey  "a">

<!ENTITY clearDataNow.label      "Odstrániť teraz…">
<!ENTITY clearDataNow.accesskey    "d">