browser/chrome/browser/aboutPrivateBrowsing.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Sat, 03 Jan 2009 21:04:38 +0100
changeset 48 b9ae5729ab720e183fefee26c6cb6c06c930d4fe
parent 39 151ba2699f9fa1846ae07a016b0e550c91f04641
child 117 3c2775a76a705dcb7de5199b5766d5305ca830e6
permissions -rw-r--r--
update

<!ENTITY privatebrowsingpage.title         "Súkromné prehliadanie">
<!ENTITY privatebrowsingpage.title.normal     "Chcete prejsť do režimu Súkromné prehliadanie?">

<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc         "&brandShortName; si nebude pre túto reláciu pamätať históriu.">
<!ENTITY privatebrowsingpage.issueDesc.normal     "&brandShortName; momentálne nepracuje v režime Súkromné prehliadanie.">

<!ENTITY privatebrowsingpage.description        "Počas práce v režime Súkromné prehliadanie nebude prehliadač &brandShortName; zaznamenávať históriu navštívených stránok a vyhľadávania, záznamy o prevzatých súboroch, údaje zadané do formulárov, cookies a dočasné internetové súbory. Prevzaté súbory a vytvorené záložky však ostanú zachované.">

<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.clearRecentHistoryBefore): include a trailing space as needed -->
<!-- LOCALIZATION NOTE (privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter): include a starting space as needed -->
<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryBefore "Ak chcete, môžete začať ">
<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryInner  "vymazaním aktuálnej histórie">
<!ENTITY privatebrowsingpage.clearRecentHistoryAfter  ".">

<!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.label "Spustiť režim Súkromné prehliadanie">
<!ENTITY privatebrowsingpage.startPrivateBrowsing.accesskey "k">

<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStop         "Režim Súkromné prehliadanie zrušíte pomocou voľby &toolsMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.stop.label;, prípadne ukončením prehliadača &brandShortName;.">
<!ENTITY privatebrowsingpage.howToStart        "Režim Súkromné prehliadanie spustíte aj pomocou voľby &toolsMenu.label; &gt; &privateBrowsingCmd.start.label;.">

<!ENTITY privatebrowsingpage.moreInfo         "Aj keď sa v tomto počítači nebudú ukladať žiadne údaje o prehliadaných stránkach, váš poskytovateľ internetového pripojenia či zamestnávateľ stále môžu sledovať, ktoré stránky navštevujete.">
<!ENTITY privatebrowsingpage.learnMore         "Ďalšie informácie">