suite/chrome/common/pref/pref-cookies.dtd
author sektormaster@atlas.sk
Wed, 03 Apr 2013 20:29:15 +0200
changeset 958 87ab6052276cf7029e51d3c60622c9518f79ddb7
parent 687 310fdda92d444e9b493c1b40a5cfbff9468262dc
permissions -rw-r--r--
update

<!-- This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
  - License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
  - file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/. -->

<!ENTITY pref.cookies.title       "Cookies">

<!-- cookies -->

<!ENTITY cookiePolicy.label       "Zásady akceptovania cookies">

<!ENTITY disableCookies.label      "Blokovať cookies">
<!ENTITY disableCookies.accesskey    "B">

<!ENTITY accNo3rdPartyCookies.label   "Povoliť len cookies z pôvodného servera (nie cookies tretích strán)">
<!ENTITY accNo3rdPartyCookies.accesskey "e">

<!ENTITY acc3rdPartyVisited.label    "Povoliť cookies tretích strán len pre v minulosti navštívené stránky">
<!ENTITY acc3rdPartyVisited.accesskey  "m">

<!ENTITY accAllCookies.label      "Povoliť všetky cookies">
<!ENTITY accAllCookies.accesskey    "v">

<!ENTITY cookieRetentionPolicy.label  "Zásady odmietnutia cookies">

<!ENTITY acceptNormally.label      "Akceptovať cookies">
<!ENTITY acceptNormally.accesskey    "A">

<!ENTITY acceptForSession.label     "Akceptovať len pre aktuálnu reláciu">
<!ENTITY acceptForSession.accesskey   "k">

<!ENTITY acceptforNDays.label      "Akceptovať cookies na">
<!ENTITY acceptforNDays.accesskey    "c">
<!ENTITY days.label           "dní">

<!ENTITY warnAboutCookies.label     "Opýtať sa pri každom cookie">
<!ENTITY warnAboutCookies.accesskey   "O">
<!ENTITY forCurrentSession.label    "Okrem cookies relácie">
<!ENTITY forCurrentSession.accesskey  "r">

<!ENTITY manageCookies.label      "Správa cookies a stránok">
<!ENTITY manageCookiesDescription.label "Povoliť zobrazenie a správu uložených cookies na základe povolenia alebo odmietnutia pre konkrétny server. Nastavenie pre konkrétny server má vyššiu prioritu ako nastavenia uvedené vyššie.">

<!ENTITY viewCookies.label       "Správca Cookies">
<!ENTITY viewCookies.accesskey     "S">